Kokerzicht (tunnelzicht): Door een kokertje kijken

Kokerzicht, dat ook wel bekendstaat als tunnelzicht, is een visuele aandoening waarbij het perifere gezichtsveld van een persoon (zicht aan zijkant) aanzienlijk beperkt is. Een persoon met kokervisus kijkt dan als het ware door een smalle “tunnel” (of door een “rolletje toiletpapier“). Dit visueel probleem komt voor bij diverse aandoeningen, maar de bekendste zijn retinitis pigmentosa en glaucoom. Gelukkig zijn er verschillende aanpassingen en hulpmiddelen beschikbaar om mensen met deze uitdaging te ondersteunen.

Oorzaken en mechanismen van kokerzicht

Kokerzicht wordt vaak veroorzaakt door aandoeningen die de perifere delen van het netvlies of de zenuwen die verantwoordelijk zijn voor het perifere zicht aantasten. Dit kan variëren van oogziekten tot genetische aandoeningen. Deze aandoeningen verstoren de normale verspreiding van visuele signalen naar de hersenen en resulteren in een verminderd gezichtsveld. (1)

Aandoeningen van de visuele cortex

Beschadiging of stoornissen in de visuele cortex, het deel van de hersenen dat visuele informatie verwerkt, kunnen leiden tot verstoringen in het gezichtsveld en kokerzicht.

Aangeboren aandoeningen

Bepaalde aangeboren genetische aandoeningen kunnen leiden tot beperkingen in het gezichtsveld en kokerzicht. Deze aandoeningen kunnen variëren van aandoeningen van de oogzenuw tot genetische syndromen die het zicht aantasten.

Cerebrale Visuele Stoornissen

Schade aan de visuele cortex in de hersenen als gevolg van beroertes, trauma of andere neurologische aandoeningen kan resulteren in verstoorde gezichtsvelden en kokervisus.

Choroïd-remmende stoornissen

Aandoeningen die de choroïd (de vaatlaag onder het netvlies) aantasten, zoals choroideremie, kunnen leiden tot tunnelzicht. Deze aandoeningen kunnen leiden tot het verlies van fotoreceptoren in het perifere netvlies, waardoor het zichtveld geleidelijk kleiner wordt.

Cone-dystrofie

Cone-dystrofie is een genetische aandoening die de kegeltjes in het netvlies aantast, wat kan leiden tot verminderd kleurenzicht, centraal verlies van scherp zicht en uiteindelijk kokerzicht.

Cone-monoaminoptineuze Atrofie (CADASIL)

CADASIL is een erfelijke aandoening die leidt tot verminderde bloedtoevoer naar kleine bloedvaten in de hersenen, wat visuele symptomen, waaronder kokerzicht, kan veroorzaken.

Cone-Rod Dystrofie

Cone-rod dystrofie is een genetische aandoening die geleidelijke degeneratie van de kegeltjes en staafjes in het netvlies veroorzaakt. Dit kan leiden tot een combinatie van verlies van centraal zicht en perifeer zicht, wat uiteindelijk kan resulteren in tunnelzicht.

Corticaal blindheidssyndroom (corticale blindheid)

Dit syndroom ontstaat wanneer de visuele cortex in de hersenen beschadigd is, wat leidt tot verlies van bewust visueel waarnemen terwijl sommige reflexen behouden blijven.

Diabetische retinopathie

Diabetische retinopathie is een aandoening van de bloedvaten in het netvlies die optreedt bij mensen met diabetes mellitus. Deze aandoening kan het netvlies beschadigen en leiden tot verlies van perifeer zicht en uiteindelijk tunnelzicht.

Beeld van wat een persoon met diabetische retinopathie zou kunnen zien

Gezichtsveldverlies door ouderdom

Ouderdomsgerelateerde veranderingen in het netvlies en de oogzenuw kunnen leiden tot geleidelijk verlies van perifeer zicht en tunnelzicht.

Glaucoom

Glaucoom is een groep oogaandoeningen die schade aan de oogzenuw veroorzaakt, meestal als gevolg van verhoogde oogdruk. Na verloop van tijd kan glaucoom leiden tot verlies van perifeer zicht, wat resulteert in een smal gezichtsveld en uiteindelijk kokerzicht. Dit komt doordat de zenuwvezels die verantwoordelijk zijn voor het perifere zicht geleidelijk aan worden aangetast.

Hersenletsel en neurologische aandoeningen

Bepaalde vormen van hersenletsel, zoals letsel aan de visuele cortex of andere delen van het visuele systeem, kunnen leiden tot verstoring van het gezichtsveld en kokerzicht. Neurologische aandoeningen zoals beroertes, tumoren en neurodegeneratieve ziekten kunnen het gezichtsveld beïnvloeden.

Hypofysetumoren

Tumoren die groeien in de buurt van de hypofyse kunnen druk uitoefenen op de oogzenuw of het optisch chiasma (waar de oogzenuwen elkaar kruisen), wat leidt tot verstoorde visuele velden en mogelijk tunnelvisie.

Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)

LHON is een genetische aandoening die leidt tot acute of subacute verlies van centraal zicht, meestal bij jonge volwassenen. Hoewel het voornamelijk het centrale zicht aantast, kan het ook perifeer zicht beïnvloeden en kokerzicht veroorzaken.

Medicatie en bijwerkingen

Bepaalde medicijnen, met name corticosteroïden, kunnen bij langdurig gebruik leiden tot de ontwikkeling van cataract, wat op zijn beurt kan leiden tot kokerzicht.

Oculair albinisme

Oculair albinisme is een genetische aandoening waarbij er problemen zijn met de aanmaak van pigment in het netvlies. Dit kan leiden tot verminderd zicht, inclusief perifeer zicht, wat kan bijdragen aan kokerzicht.

Lachend kind met albinisme dat een zonnebril draagt. Het meisje staat bij een boom.

Lachend kind met albinisme dat een zonnebril draagt. Het meisje staat bij een boom.

Oogletsels en trauma

Fysieke letsels aan het oog, zoals trauma door ongevallen, kunnen leiden tot beschadiging van de oogzenuw of het netvlies, wat op zijn beurt kan resulteren in verlies van gezichtsveld en tunnelzicht.

Oogzenuwatrofie

Oogzenuwatrofie verwijst naar de beschadiging of degeneratie van de oogzenuw, die verantwoordelijk is voor het doorgeven van visuele signalen van het netvlies naar de hersenen. Als gevolg van oogzenuwatrofie kan het perifere zicht geleidelijk afnemen, wat kan leiden tot kokerzicht.

Oogzenuwontsteking (neuritis optica)

Een oogzenuwontsteking, vaak geassocieerd met multiple sclerose, kan leiden tot visuele symptomen, waaronder een verminderd gezichtsveld en tunnelzicht.

Retinitis Pigmentosa (RP)

Retinitis pigmentosa is een erfelijke aandoening die het netvlies aantast. Het begint meestal met het verlies van perifeer zicht, waardoor het gezichtsveld geleidelijk kleiner wordt en tunnelzicht ontstaat. Dit komt doordat de fotoreceptorcellen in het netvlies afsterven, wat resulteert in een beperking van het zicht.

Beeld van wat een persoon met retinitis pigmentosa zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met retinitis pigmentosa zou kunnen zien (tunnelzicht)

Staar (cataract)

Cataract is een veelvoorkomende oogaandoening waarbij de ooglens troebel wordt. Als de cataract zich in het centrale gebied van de lens bevindt, kan het de centrale visie beïnvloeden en het gezichtsveld vernauwen, wat resulteert in tunnelzicht.

Syndroom van Usher

Het Usher-syndroom is een genetische aandoening die zowel gehoorverlies als retinitis pigmentosa, een aandoening die leidt tot kokerzicht, combineert. Het kan leiden tot geleidelijke degeneratie van het netvlies en uiteindelijk tot een ernstige visuele beperking.

Impact op dagelijks leven

Kokerzicht, ook wel tunnelzicht genoemd, heeft aanzienlijke en soms ingrijpende gevolgen voor de manier waarop mensen de omgeving ervaren en hoe ze functioneren in hun dagelijks leven. De beperkingen die voortvloeien uit het vernauwde gezichtsveld kunnen verschillende aspecten van het dagelijks leven beïnvloeden

Navigatie en mobiliteit

Een van de meest opvallende effecten van kokerzicht is de uitdaging die het met zich meebrengt bij het navigeren door de omgeving. Mensen met kokerzicht ervaren moeilijkheden bij het waarnemen van obstakels en objecten in hun perifere gezichtsveld. Hierdoor kunnen dagelijkse activiteiten zoals lopen in drukke straten, traplopen, het vermijden van obstakels en het oversteken van wegen moeilijk en potentieel gevaarlijk worden. De beperkte waarneming van de omgeving kan een gevoel van onzekerheid en angst veroorzaken, waardoor de mobiliteit beperkt wordt.

Iemand neemt de trap omhoog

Iemand neemt de trap omhoog

Gevaren inschatten

Een van de meest in het oog springende risico’s is de problematiek bij het inschatten van gevaren, met name in omstandigheden met weinig licht, zoals ‘s nachts. Het vermogen om objecten en voertuigen aan de zijkanten waar te nemen, wat essentieel is bij het zich veilig verplaatsen in het verkeer, wordt aangetast. Dit heeft directe gevolgen voor activiteiten zoals autorijden. Mensen met tunnelzicht kunnen vaak geen voertuig besturen vanwege het beperkte gezichtsveld, wat hun mobiliteit ernstig beperkt. Fietsen met tunnelzicht wordt eveneens bemoeilijkt en kan gevaarlijk zijn, niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor anderen in het verkeer. Het vermogen om naderende voertuigen, voetgangers en obstakels opzij waar te nemen, is aangetast, waardoor het risico op ongelukken en botsingen toeneemt.

Andere beroeps- en/of hobbykeuzes

Naast deze praktische uitdagingen kunnen mensen met tunnelzicht gedwongen worden hun werk of hobby’s aan te passen of zelfs te veranderen. Sommige beroepen en activiteiten vereisen een breed gezichtsveld voor veiligheid en efficiëntie, en het verlies van perifeer zicht kan deze mogelijkheden beperken.

Gezichtsherkenning en communicatie

Door kokerzicht kan het soms ook lastig zijn om gezichten te herkennen en sociale interacties aan te gaan. Het perifere zicht is essentieel voor het opvangen van non-verbale signalen en het waarnemen van gezichtsuitdrukkingen, die belangrijk zijn voor effectieve communicatie. Mensen met kokerzicht kunnen moeite hebben met het herkennen van mensen in hun omgeving, wat hun zelfvertrouwen in sociale situaties kan verminderen en gevoelens van isolement kan vergroten.

Dagelijkse taken en zelfstandigheid

Kokerzicht kan het uitvoeren van dagelijkse taken bemoeilijken, zoals koken, schoonmaken, boodschappen doen en persoonlijke verzorging. Het verminderde gezichtsveld kan ervoor zorgen dat mensen belangrijke details missen en praktische uitdagingen tegenkomen tijdens het uitvoeren van deze taken, of zelfs drukke of nieuwe omgevingen vermijden. Dit kan resulteren in een gevoel van afhankelijkheid van anderen voor hulp, wat invloed kan hebben op hun gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid.

Koken: Spaghetti met verse groenten klaarmaken

Koken: Spaghetti met verse groenten klaarmaken

Emotioneel welzijn

De impact van kokerzicht gaat verder dan fysieke uitdagingen en heeft ook invloed op het emotionele welzijn van mensen. De beperkingen die het met zich meebrengt, zoals verminderde mobiliteit en sociale participatie, kunnen leiden tot gevoelens van frustratie, verdriet en isolatie. Mensen met kokerzicht kunnen zich beperkt voelen in hun vermogen om deel te nemen aan activiteiten die voorheen vanzelfsprekend waren, wat kan leiden tot stemmingsstoornissen en angst.

Diagnose en onderzoeken

Tunnelzicht is een symptoom is van verschillende onderliggende aandoeningen, dus de diagnose zal niet alleen gericht zijn op het identificeren van het kokerzicht zelf, maar ook op het bepalen van de specifieke oorzaak. Een vroege diagnose en behandeling zijn van cruciaal belang om verdere progressie van de aandoening te voorkomen en het zicht zoveel mogelijk te behouden. Als je vermoedt dat je tunnelzicht hebt, is het raadzaam om onmiddellijk een oogarts te raadplegen voor een grondig onderzoek.

De diagnose van tunnelzicht omvat meestal de volgende stappen:

 1. Medische geschiedenis en symptomen: De arts zal beginnen met het afnemen van een gedetailleerde medische geschiedenis en vragen stellen over de symptomen die de persoon ervaart. Tunnelzicht kan zich manifesteren als moeite om objecten aan de zijkanten waar te nemen, problemen bij het lopen in drukke omgevingen of moeite bij het autorijden in het donker.
 2. Gezichtsveldonderzoek: Een gezichtsveldonderzoek is nodig om tunnelvisus op te sporen. Dit kan worden gedaan met behulp van verschillende apparaten, zoals een perimeter of een Humphrey-gezichtsveldanalysator. Tijdens dit onderzoek wordt de patiënt gevraagd om in een vaste positie te zitten en te reageren wanneer lichtflitsen op verschillende plaatsen in hun gezichtsveld verschijnen. Hierdoor kan de arts een kaart maken van het gezichtsveld van de patiënt en eventuele afwijkingen identificeren.
 3. Oogonderzoek: Een grondig onderzoek van de ogen wordt uitgevoerd om eventuele structurele afwijkingen of tekenen van oogaandoeningen zoals glaucoom of retinitis pigmentosa te identificeren. Dit kan omvatten: meting van de oogdruk, inspectie van de oogzenuw en de netvliesstructuur, en mogelijk beeldvormende tests zoals een optische coherentietomografie (OCT) om de lagen van het netvlies te visualiseren.
 4. Beoordeling van medische geschiedenis: Naast de oogonderzoeken zal de arts ook kijken naar de medische geschiedenis van de patiënt, waaronder familiegeschiedenis van oogaandoeningen, algemene gezondheidstoestand, medicatiegebruik en eventuele andere relevante informatie.
 5. Aanvullende testen: Afhankelijk van de resultaten van de bovenstaande stappen, kunnen aanvullende testen nodig zijn om de onderliggende oorzaak van het tunnelzicht vast te stellen. Dit kan onder meer genetische onderzoeken, elektrofysiologische testen of gespecialiseerde beeldvorming omvatten.
Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Hulpmiddelen en aanpassingen

Er zijn verschillende hulpmiddelen en aanpassingen om mensen met kokerzicht te ondersteunen. Deze omvatten:

Persoon loopt met witte stok op straat

Persoon loopt met witte stok op straat

Ondersteuning en training

Revalidatieprogramma’s en training (BE en NL) kunnen mensen met kokerzicht helpen bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en strategieën om hun dagelijkse leven te vergemakkelijken. Deze programma’s kunnen hen leren omgaan met obstakels en hun zelfstandigheid vergroten.

Kokerzicht bij slechtzienden is een complexe aandoening die een aanzienlijke impact kan hebben op het dagelijks leven. Door wetenschappelijke inzichten en technologische ontwikkelingen worden echter steeds meer oplossingen geboden om mensen met kokerzicht te ondersteunen en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Meer informatie

Bronnen:

 1. Bittner, A. K., & Dagnelie, G. (2013). Validity and reliability of the Dutch ICF activity inventory for assessing mobility by self-report in people who are blind or visually impaired. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 54(11), 6839-6846.
 2. Crews, J. E., & Campbell, V. A. (2001). Vision impairment and hearing loss among community-dwelling older Americans: implications for health and functioning. American Journal of Public Health, 91(3), 1362-1365.
 3. Turano, K. A., Broman, A. T., Bandeen-Roche, K., Munoz, B., & Rubin, G. S. (2004). Association of visual field loss and mobility performance in older adults: Salisbury Eye Evaluation Study. Optometry and Vision Science, 81(5), 298-307.
 4. Lamoureux, E. L., Pallant, J. F., Pesudovs, K., Hassell, J. B., & Keeffe, J. E. (2007). The Impact of Vision Impairment Questionnaire: An assessment of its domain structure using confirmatory factor analysis and Rasch analysis. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 48(3), 1001-1006.
Deel dit:
Advertenties

 1. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 2. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 3. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 4. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 5. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 6. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 7. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 8. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 9. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 10. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 11. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 12. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 13. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 14. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 15. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 16. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 17. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 18. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 19. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 20. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 21. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 22. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 23. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 24. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 25. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 26. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 27. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 28. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 29. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 30. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 31. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 32. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 33. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 34. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 35. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 36. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 37. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 38. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 39. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 40. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 41. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 42. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 43. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 44. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 45. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 46. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 47. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 48. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 49. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 50. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 51. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 52. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 53. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 54. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 55. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 56. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 57. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 58. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 59. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 60. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 61. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 62. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 63. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 64. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 65. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 66. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 67. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 68. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 69. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 70. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 71. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 72. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 73. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 74. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 75. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 76. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 77. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 78. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 79. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 80. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 81. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 82. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 83. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 84. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 85. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 86. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 87. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 88. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 89. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 90. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 91. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 92. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 93. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 94. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 95. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 96. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 97. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 98. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 99. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 100. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 101. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 102. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 103. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 104. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 105. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 106. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 107. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 108. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 109. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 110. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 111. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 112. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 113. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 114. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 115. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 116. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 117. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 118. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 119. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 120. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 121. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 122. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 123. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 124. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 125. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 126. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 127. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 128. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 129. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 130. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 131. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 132. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 133. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 134. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 135. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 136. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 137. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 138. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 139. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 140. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 141. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 142. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 143. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 144. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 145. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 146. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 147. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 148. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 149. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 150. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 151. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 152. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 153. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 154. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 155. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 156. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 157. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 158. Blefarospasme28-09-2023 04:09:28
 159. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 160. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 161. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 162. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 163. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 164. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 165. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 166. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 167. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 168. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 169. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 170. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 171. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 172. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 173. Vitamine D en ooggezondheid24-09-2023 01:09:15
 174. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 175. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 176. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 177. Vitamine E en ooggezondheid24-09-2023 01:09:17
 178. Vitamine C en ooggezondheid24-09-2023 01:09:10
 179. Vitamine A en ooggezondheid24-09-2023 01:09:37
 180. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04
 181. De invloed van cafeïne op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:01
 182. De invloed van chocolade op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:21
 183. De invloed van een overmatige zoutinname op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:36
 184. De invloed van suiker op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 11:09:10
 185. Waarom zie je beter als je je ogen samenknijpt?24-09-2023 11:09:46
 186. Achromatopsie (volledige kleurenblindheid)24-09-2023 05:09:27
 187. Ametropie23-09-2023 06:09:15
 188. Amblyopie (lui oog)23-09-2023 05:09:28
 189. Amaurosis fugax, tijdelijke plotselinge en gedeeltelijke blindheid23-09-2023 05:09:40
 190. Albinisme23-09-2023 05:09:10
 191. Afakie23-09-2023 05:09:02
 192. Achterste glasvochtloslating23-09-2023 04:09:55
 193. Acanthamoeba keratitis23-09-2023 11:09:53
 194. Cataract (staar)23-09-2023 06:09:25
 195. Impact van thee op de ooggezondheid21-09-2023 01:09:49
 196. Wat is juridische (maatschappelijke) blindheid?20-09-2023 07:09:24
 197. Gevoelens van afhankelijkheid bij blinden en slechtzienden20-09-2023 07:09:01
 198. Gezichtsscherpte en gezichtsscherptetest19-09-2023 07:09:10
 199. Diabetische retinopathie19-09-2023 05:09:08
 200. Zwangerschap en veranderingen in het gezichtsvermogen19-09-2023 03:09:57

Laatst bijgewerkt op 19 februari 2024 – 16:42