Oculaire toxoplasmose

Inhoudsopgave

Prevalentie van oculaire toxoplasmose

België

In België is oculaire toxoplasmose een zichtbare gezondheidskwestie. De schattingen wijzen op een prevalentie van ongeveer 1,5 tot 2,0% onder de algemene bevolking. Dit betekent dat duizenden personen in België naar schatting te maken hebben met oculaire toxoplasmose. De ziekte treft een breed scala van leeftijden en demografische groepen, zonder duidelijke geslachtsverschillen.

Nederland

In Nederland vertoont de prevalentie van oculaire toxoplasmose een vergelijkbare trend. Geschat wordt dat 1,0 tot 1,5% van de Nederlandse bevolking wordt getroffen door deze ooginfectie. Hieruit blijkt dat ook in Nederland een aanzienlijk aantal personen gevoelig is voor oculaire toxoplasmose.

Oorzaken

Toxoplasma gondii-infectie

De belangrijkste oorzaak van oculaire toxoplasmose is een infectie met de parasiet Toxoplasma gondii. Deze parasiet kan het lichaam van personen binnendringen via verschillende routes, zoals het eten van besmet voedsel of drinken van besmet water, direct contact met katten of het inademen van besmette stofdeeltjes. Na de initiële infectie kan de parasiet inactief worden en zich in cysten in verschillende weefsels van het lichaam verbergen, inclusief in de ogen.

Reactivatie van latente infectie

Bij sommige personen kan een latente Toxoplasma gondii-infectie reactiveren en leiden tot de ontwikkeling van oculaire toxoplasmose. Deze reactivatie kan worden veroorzaakt door een verzwakte immuunrespons, waardoor de parasiet opnieuw actief wordt en zich richt op de oogweefsels.

Risicofactoren

Verminderde immuunrespons

Personen met een verzwakte immuunrespons, zoals personen met hiv/aids, transplantatiepatiënten die immunosuppressieve medicijnen gebruiken, en personen die behandeld worden met chemotherapie, lopen een verhoogd risico op oculaire toxoplasmose. De verminderde afweer van het lichaam maakt het moeilijker om de latente parasiet in bedwang te houden en vergroot de kans op reactivatie.

Zwangerschap

Vrouwen die tijdens de zwangerschap voor het eerst besmet raken met Toxoplasma gondii kunnen de infectie doorgeven aan hun ongeboren kind. Dit kan leiden tot aangeboren toxoplasmose, waarbij oculaire toxoplasmose een van de mogelijke manifestaties is.

Leeftijd

Oculaire toxoplasmose kan op elke leeftijd voorkomen, maar het komt vaker voor bij jongvolwassenen en mensen in hun reproductieve leeftijd. Dit kan te maken hebben met gedrag en levensstijl, zoals het hanteren van katten en de consumptie van rauw of onvoldoende verhit vlees, wat potentiële bronnen van infectie zijn.

Levensstijl en beroep

Personen die betrokken zijn bij activiteiten die hen blootstellen aan de mogelijke bronnen van een Toxoplasma gondii-infectie, zoals landbouwers, dierenartsen en personen die veel tijd in de natuur doorbrengen, lopen een verhoogd risico op infectie. Het hanteren van besmette aarde of kattenbakken kan bijdragen aan het risico op besmetting.

Geografische locatie

De prevalentie van een Toxoplasma gondii-infectie kan variëren afhankelijk van de geografische locatie. Sommige regio’s hebben een hogere prevalentie van de parasiet dan andere, wat het risico op oculaire toxoplasmose in die gebieden kan verhogen.

Erfelijkheid van oculaire toxoplasmose

Genetische predispositie

Immuunsysteemgenen

Het immuunsysteem speelt een cruciale rol bij de bestrijding van infecties, waaronder Toxoplasma gondii. Verschillende genen die betrokken zijn bij het immuunsysteem, zoals die die de aanmaak van antilichamen en de activiteit van immuuncellen reguleren, kunnen variëren van persoon tot persoon als gevolg van erfelijke factoren. Personen met genetische variaties die een minder effectieve immuunrespons tegen Toxoplasma gondii mogelijk maken, kunnen mogelijk een groter risico lopen op de ontwikkeling van oculaire toxoplasmose.

Genetische variatie in het oogweefsel

Genetische factoren die van invloed zijn op de samenstelling en structuur van oogweefsels kunnen ook bijdragen aan de gevoeligheid voor oculaire toxoplasmose. De erfelijke eigenschappen die de gevoeligheid van de ogen voor infectie beïnvloeden, kunnen variëren van persoon tot persoon.

Familiale clustering

Onderzoek heeft aangetoond dat oculaire toxoplasmose soms vaker voorkomt binnen bepaalde families. Dit suggereert dat er een erfelijke component kan zijn die het risico op de ziekte verhoogt. Familiale clustering kan echter ook te wijten zijn aan gedeelde omgevingsfactoren of gedragingen die het risico op blootstelling aan Toxoplasma gondii vergroten. Daarom is het complex om de exacte rol van erfelijkheid in dergelijke gevallen vast te stellen.

Epigenetische invloeden

Naast de zuivere genetische factoren, kunnen epigenetische mechanismen een rol spelen bij de gevoeligheid voor oculaire toxoplasmose. Epigenetica verwijst naar veranderingen in de expressie van genen zonder dat de DNA-sequentie zelf verandert. Omgevingsinvloeden zoals voeding, levensstijl en blootstelling aan toxines kunnen epigenetische veranderingen veroorzaken die van invloed zijn op de immuunrespons en de gevoeligheid voor infectie.

Interactie tussen erfelijkheid en omgeving

De ontwikkeling van oculaire toxoplasmose is een complexe samensmelting van genetische aanleg en omgevingsfactoren. De aanwezigheid van genetische risicofactoren kan het risico op oculaire toxoplasmose verhogen, maar alleen als er blootstelling is aan Toxoplasma gondii. Mensen met erfelijke aanleg voor een minder effectieve immuunrespons kunnen dus nog steeds oculaire toxoplasmose ontwikkelen als ze worden blootgesteld aan de parasiet.

Soorten Oculaire Toxoplasmose

Congenitale oculaire toxoplasmose

Dit type oculaire toxoplasmose treedt op wanneer een persoon met Toxoplasma gondii wordt geïnfecteerd tijdens de zwangerschap, en de infectie wordt doorgegeven aan de ongeboren baby. Congenitale oculaire toxoplasmose manifesteert zich vaak in de vorm van aangeboren oogafwijkingen bij de pasgeborene. Deze kunnen variëren van retinale littekens en ontsteking tot cataracten en andere structurele afwijkingen. De gevolgen van congenitale oculaire toxoplasmose kunnen levenslang zijn en resulteren in een aanzienlijke visuele beperking.

Acute oculaire toxoplasmose

Dit is de meest voorkomende vorm van oculaire toxoplasmose. Acute oculaire toxoplasmose wordt gekenmerkt door actieve ontsteking en symptomen zoals wazig zicht, oogpijn, lichtgevoeligheid en mogelijk verminderd gezichtsvermogen. Personen met deze vorm van oculaire toxoplasmose kunnen last hebben van frequente recidieven van de ziekte en ontwikkelen vaak karakteristieke retinale littekens als gevolg van de ontsteking.

Latente oculaire toxoplasmose

Bij latente oculaire toxoplasmose blijft de parasiet inactief in het oog zonder enige klinische symptomen. Latente infecties kunnen echter later reactiveren en leiden tot acute oculaire toxoplasmose. Personen met een latente infectie moeten regelmatig worden gevolgd door oogzorgspecialisten om vroege tekenen van reactivatie te detecteren en te behandelen.

Atypische vormen van oculaire toxoplasmose

Sommige personen kunnen atypische vormen van oculaire toxoplasmose ervaren, waarbij de symptomen en kenmerken afwijken van de traditionele presentatie. Deze atypische vormen kunnen onder andere panuveïtis (ontsteking van de gehele uvea), neurologische symptomen en andere complicaties omvatten. De diagnose van atypische oculaire toxoplasmose kan een uitdaging zijn en vereist vaak geavanceerde beeldvormingstechnieken en grondige klinische evaluatie.

Secundaire oculaire toxoplasmose

Dit verwijst naar gevallen waarbij de Toxoplasma-infectie in eerste instantie elders in het lichaam begint en zich later verspreidt naar de ogen. Secundaire oculaire toxoplasmose kan voorkomen bij personen met een verzwakt immuunsysteem, zoals bij hiv/aids-patiënten. De parasiet kan zich verspreiden vanuit andere geïnfecteerde organen naar de ogen en oogsymptomen veroorzaken.

Recurrente oculaire toxoplasmose

Sommige personen ervaren herhaalde episodes van oculaire toxoplasmose, waarbij nieuwe laesies en ontstekingen in het oog optreden na eerdere episodes. Recurrente oculaire toxoplasmose kan leiden tot cumulatieve schade aan het netvlies en verdere verslechtering van het gezichtsvermogen.

Bilaterale oculaire toxoplasmose

In de meeste gevallen manifesteert oculaire toxoplasmose zich in slechts één oog. Bilaterale oculaire toxoplasmose is zeldzamer en treedt op wanneer beide ogen worden aangetast. Dit kan leiden tot een ernstige visuele beperking en vereist intensievere behandeling en follow-up.

Symptomen

Oculaire toxoplasmose is een complexe ooginfectie veroorzaakt door de parasiet Toxoplasma gondii. Deze aandoening kan een breed scala van symptomen en manifestaties vertonen, en de presentatie kan variëren van persoon tot persoon. Hieronder worden de meest voorkomende symptomen van oculaire toxoplasmose besproken:

Wazig zicht

Wazig zicht is een veelvoorkomend symptoom van oculaire toxoplasmose. Personen met deze aandoening kunnen merken dat hun gezichtsvermogen aanzienlijk is verminderd, en het beeld dat ze zien, kan onscherp en vervormd lijken.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Lichtgevoeligheid

Personen met oculaire toxoplasmose kunnen gevoeliger zijn voor licht. Blootstelling aan fel licht kan leiden tot ongemak en verergering van andere symptomen zoals oogpijn.

Oogpijn

Oogpijn is een ander veelvoorkomend symptoom van oculaire toxoplasmose. De ontsteking en schade aan het oogweefsel kunnen leiden tot pijn, die variëert van mild tot ernstig.

Rode ogen

Ontsteking in het oog kan leiden tot roodheid van het oogwit, wat vaak wordt waargenomen bij personen met oculaire toxoplasmose.

Floaters

Floaters zijn kleine donkere vlekken of draadachtige structuren die in het gezichtsveld van een persoon kunnen drijven. Deze kunnen optreden als gevolg van de ontsteking en littekenvorming in het glasvocht van het oog.

Verlies van gezichtsveld

In sommige gevallen kan oculaire toxoplasmose leiden tot een aanzienlijk verlies van het gezichtsveld. Personen kunnen delen van hun gezichtsveld missen, waardoor ze minder duidelijk kunnen zien.

Rode, gezwollen netvlies

Het netvlies kan worden aangetast door ontsteking en verschijnt vaak rood en gezwollen bij oculaire toxoplasmose.

Netvlieslittekens

Een kenmerkend teken van oculaire toxoplasmose is de vorming van littekens op het netvlies. Deze littekens zijn meestal wit of grijs van kleur en kunnen variëren in grootte. Ze vertegenwoordigen eerder doorgemaakte actieve infecties.

Verminderd dieptezicht

Personen met oculaire toxoplasmose kunnen verminderd dieptezicht ervaren, waardoor ze niet meer goed afstanden en diepte kunnen waarnemen.

Verminderd kleurenzicht

Bij sommige personen kan oculaire toxoplasmose leiden tot een verminderd vermogen om kleuren te onderscheiden. Dit kan zich uiten als kleurvervaging of een verlies van kleurperceptie.

Oogirritatie

Oogirritatie, waaronder jeuk, branderigheid en tranende ogen, kan voorkomen bij personen met oculaire toxoplasmose als gevolg van de ontsteking en de aanwezigheid van de parasiet in het oog.

Hoofdpijn

Sommige personen met oculaire toxoplasmose ervaren hoofdpijn, vooral als gevolg van de ongemakkelijke visuele symptomen die deze aandoening met zich meebrengt.

Lichamelijke gevolgen

Visuele gevolgen

Een van de meest voor de hand liggende lichamelijke gevolgen van oculaire toxoplasmose is het verlies van het gezichtsvermogen. Personen met deze aandoening kunnen wazig zicht ervaren, problemen hebben met diepteperceptie, kleurwaarneming, en soms zelfs gedeeltelijke of volledige blindheid ontwikkelen. Deze visuele beperking heeft aanzienlijke invloed op de kwaliteit van leven en kan de dagelijkse activiteiten van een persoon beperken.

Oogpijn en ongemak

Oculaire toxoplasmose kan gepaard gaan met oogpijn en algemeen ongemak in het aangetaste oog. De ontsteking en de aanwezigheid van parasitaire cysten in het oogweefsel kunnen leiden tot pijnlijke symptomen die het dagelijks functioneren van een persoon bemoeilijken.

Hoofdpijn

De ongemakkelijke visuele symptomen en oogirritatie die vaak voorkomen bij oculaire toxoplasmose, zoals jeuk en branderigheid, kunnen hoofdpijn veroorzaken. Deze hoofdpijn kan aanhoudend en slopend zijn, wat de algehele levenskwaliteit van de persoon kan aantasten.

Vermoeidheid

Het aanhoudende ongemak en de inspanning die nodig is om met verminderd gezichtsvermogen om te gaan, kunnen leiden tot vermoeidheid. Personen met oculaire toxoplasmose voelen zich vaak sneller uitgeput dan gezonde personen, wat hun dagelijkse activiteiten kan aantasten.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Psychosociale gevolgen

Naast de directe lichamelijke gevolgen kunnen de psychosociale gevolgen van oculaire toxoplasmose niet worden onderschat. Het verlies van het gezichtsvermogen en de daaruit voortvloeiende beperkingen kunnen leiden tot gevoelens van een depressie, angst en een verminderd zelfvertrouwen. Dit kan de algemene geestelijke gezondheid van de persoon negatief beïnvloeden.

Risico op complicaties

Oculaire toxoplasmose kan leiden tot verschillende complicaties, zoals een netvliesloslating, glaucoom (verhoogde oogdruk), en cataract (troebeling van de ooglens). Deze complicaties hebben verdere lichamelijke gevolgen en vereisen vaak aanvullende medische behandelingen.

Systemische effecten

Hoewel oculaire toxoplasmose in de eerste plaats een ooginfectie is, kan Toxoplasma gondii-infectie ook andere organen aantasten bij personen met een verzwakt immuunsysteem. Het kan leiden tot systemische symptomen en effecten zoals koorts, spierpijn en vermoeidheid.

Zwangerschapsrisico’s

Bij zwangere vrouwen kan oculaire toxoplasmose aanzienlijke risico’s met zich meebrengen voor de foetus. Het kan leiden tot aangeboren toxoplasmose, wat ernstige lichamelijke gevolgen voor de pasgeborene kan hebben, waaronder neurologische aandoeningen en oogproblemen.

Psychische gevolgen

Depressie

Een van de meest voorkomende psychische gevolgen van oculaire toxoplasmose is een depressie. Het verlies van het gezichtsvermogen en de beperkingen die het met zich meebrengt, kunnen diepe gevoelens van verdriet en hopeloosheid veroorzaken. Personen met oculaire toxoplasmose kunnen worstelen met het aanpassen aan een leven met verminderd of zelfs volledig verlies van het gezichtsvermogen.

Angst

Angst is een ander veelvoorkomend gevolg van oculaire toxoplasmose. Personen kunnen zich zorgen maken over hun toekomst, hun vermogen om zelfstandig te functioneren en hun relatie met anderen. De onzekerheid over de progressie van de aandoening en de impact ervan op hun leven kan leiden tot verhoogde angstniveaus.

Verlies van zelfvertrouwen

Het verlies van het gezichtsvermogen en de aanwezigheid van oogsymptomen kunnen het zelfvertrouwen van een persoon ondermijnen. Ze kunnen twijfelen aan hun capaciteiten en zich minder zeker voelen in sociale situaties.

Sociale isolatie

Sociale isolatie is een veelvoorkomend gevolg van oculaire toxoplasmose. Personen kunnen zich terugtrekken uit sociale activiteiten en relaties uit angst voor ongemak, onbegrip van anderen of stigmatisering.

Kwaliteit van leven

De psychische gevolgen van oculaire toxoplasmose kunnen een negatieve invloed hebben op de algehele kwaliteit van leven. Personen kunnen zich beperkt voelen in hun mogelijkheden en minder tevreden zijn met hun leven.

Emotionele stress

Leven met oculaire toxoplasmose kan emotionele stress veroorzaken. Personen kunnen dagelijks worden geconfronteerd met uitdagingen en zorgen met betrekking tot hun gezichtsvermogen en de impact op hun leven.

Psychosociale ondersteuning

Het belang van psychosociale ondersteuning voor personen met oculaire toxoplasmose kan niet genoeg worden benadrukt. Een ondersteunend netwerk van partner, vrienden, familieleden en zorgverleners kan helpen om de psychische gevolgen te verminderen en de veerkracht van de persoon te vergroten.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Psychologische behandeling

Een psychologische behandeling kan waardevol zijn voor personen met oculaire toxoplasmose om hen te helpen omgaan met de psychische gevolgen. Therapeuten kunnen technieken aanleren om stress te verminderen, omgaan met een depressie en angst, en de aanpassing aan veranderde levensomstandigheden vergemakkelijken.

Hoop en veerkracht

Hoewel het omgaan met de psychische gevolgen van oculaire toxoplasmose uitdagend kan zijn, kunnen personen met de juiste ondersteuning en behandeling hoop putten uit de veerkracht die ze ontwikkelen. Het is mogelijk om een bevredigend leven te leiden, ondanks de aandoening, en positieve veranderingen in persoonlijke groei en veerkracht te ervaren.

Diagnose en (Oog)onderzoeken

Klinische evaluatie

De diagnose van oculaire toxoplasmose begint met een grondige klinische evaluatie door een oogzorgspecialist. De arts zal de medische geschiedenis van de persoon bespreken, inclusief eventuele eerdere oogproblemen of infecties. Tijdens het lichamelijk onderzoek zal de arts speciale aandacht besteden aan de symptomen die de persoon ervaart, zoals wazig zicht, oogpijn, rode ogen en andere ooggerelateerde klachten.

Oogonderzoeken

Verschillende oogonderzoeken kunnen worden uitgevoerd om de diagnose van oculaire toxoplasmose te bevestigen en de omvang van de aandoening te beoordelen. Enkele van de meest voorkomende oogonderzoeken zijn:

 • Oogonderzoek: Dit omvat het controleren van de ogen op tekenen van ontsteking, zoals roodheid, zwelling en littekens. De arts zal ook de gezichtsscherpte testen en de oogdruk meten.
 • Fundoscopie: Hierbij wordt een speciaal instrument, een oftalmoscoop, gebruikt om het netvlies te onderzoeken. Dit stelt de arts in staat om retinale littekens en ontstekingshaarden die kenmerkend zijn voor oculaire toxoplasmose te identificeren.
 • Angiografie van de fluorescerende fundus: Dit is een geavanceerde beeldvormingstechniek waarbij een contrastmiddel in de bloedvaten van het netvlies wordt geïnjecteerd. Hierdoor kunnen eventuele afwijkingen in de bloedvaten en het netvlies worden gevisualiseerd.
 • OCT (Optical Coherence Tomography): Deze niet-invasieve beeldvormingstechniek biedt gedetailleerde dwarsdoorsneden van het netvlies en kan helpen bij het beoordelen van vochtigheid en structurele veranderingen.
Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Serologische onderzoeken

Aanvullende laboratoriumonderzoeken kunnen worden uitgevoerd om de aanwezigheid van Toxoplasma gondii-antilichamen in het bloed van de persoon te detecteren. Deze onderzoeken omvatten gewoonlijk de bepaling van IgM- en IgG-antilichamen tegen de parasiet. Een positief resultaat kan wijzen op een huidige of vroegere infectie met Toxoplasma gondii. Serologische onderzoeken kunnen helpen om de oorsprong van de infectie te identificeren en de diagnose te bevestigen.

Differentiële diagnose

Omdat oculaire toxoplasmose symptomen kan veroorzaken die lijken op andere oogaandoeningen, moet de arts differentiële diagnoses overwegen. Andere mogelijke oorzaken van oogsymptomen, zoals uveïtis, cytomegalovirus (CMV) retinitis, of herpesinfecties, moeten worden uitgesloten voordat een definitieve diagnose wordt gesteld.

Röntgenfoto’s en MRI-scan

In sommige gevallen kan aanvullende beeldvorming nodig zijn om de omvang van de infectie te beoordelen en eventuele systemische effecten van Toxoplasma gondii vast te stellen. Röntgenfoto’s en een MRI-scan kunnen worden uitgevoerd om andere organen te evalueren en de verspreiding van de parasiet te volgen.

Behandelingen van oculaire Toxoplasmose

Medische behandelingen

 • Antiparasitaire medicatie: Sulfadiazine en Pyrimethamine Deze medicijnen worden vaak gebruikt om de groei van Toxoplasma gondii te remmen. Ze worden meestal gecombineerd met folinezuur om bijwerkingen te minimaliseren.
 • Ontstekingsremmende medicatie: Corticosteroïden Ontstekingsremmende medicijnen zoals corticosteroïden kunnen worden voorgeschreven om ontstekingen in het oog te verminderen en symptomen te verlichten.
 • Lokale therapie: Oogdruppels Oogdruppels kunnen worden voorgeschreven om ongemak en droge ogen te verlichten.
 • Lasertherapie: Lasercoagulatie In sommige gevallen kan lasertherapie worden gebruikt om de retinale littekens te behandelen en te voorkomen dat ze groter worden.
 • Chirurgische behandeling Vitrectomie In gevallen van ernstige vitreïtis (ontsteking van het glasvocht), kan een vitrectomie nodig zijn om het glasvocht te verwijderen en complicaties te verminderen.
 • Systemische medicatie: Antibiotica Bij personen met systemische verspreiding van Toxoplasma gondii kan systemische antibiotische behandeling noodzakelijk zijn om de parasiet in het hele lichaam te bestrijden.

Psychische behandelingen

Prognose

Variabiliteit in presentatie

De prognose van oculaire toxoplasmose wordt sterk beïnvloed door de presentatie en de ernst van de aandoening. Sommige personen kunnen milde symptomen ervaren, terwijl anderen te maken kunnen krijgen met een ernstige visuele beperking. Factoren zoals de grootte, locatie en het aantal retinale littekens spelen een rol bij het bepalen van de ernst van de aandoening.

Vroege detectie en behandeling

Een vroege detectie en behandeling spelen een cruciale rol bij het beïnvloeden van de prognose van oculaire toxoplasmose. Personen die snel medische zorg zoeken wanneer ze symptomen ervaren, hebben over het algemeen een betere prognose. Door vroegtijdige diagnose kunnen behandelingen worden gestart om verdere schade aan het oog te voorkomen en het gezichtsvermogen te behouden.

Effectiviteit van medische behandeling

De respons op medische behandeling, zoals antiparasitaire medicatie en ontstekingsremmende therapie, kan variëren van persoon tot persoon. Bij sommige personen kan de behandeling effectief zijn in het beheersen van de ontsteking en het voorkomen van recidieven, terwijl anderen mogelijk niet reageren op de therapie zoals gehoopt.

Littekenvorming en complicaties

De vorming van retinale littekens is een kenmerkend kenmerk van oculaire toxoplasmose. De prognose wordt beïnvloed door de locatie en de grootte van deze littekens. Grote littekens op het netvlies kunnen leiden tot een aanzienlijke visuele beperking. Bovendien kunnen complicaties zoals een netvliesloslating, glaucoom en cataract de prognose verder beïnvloeden.

Recidieven

Oculaire toxoplasmose staat bekend om recidieven, wat betekent dat de infectie periodiek kan terugkeren. Personen die recidieven ervaren, moeten regelmatig worden gecontroleerd en kunnen continu medische behandeling en follow-up nodig hebben om de prognose te behouden.

Systemische gezondheid

De algemene gezondheidstoestand van een persoon speelt ook een rol bij de prognose van oculaire toxoplasmose. Personen met een verzwakt immuunsysteem, zoals mensen met hiv/aids of immuunonderdrukkende medicatie, hebben vaak een slechtere prognose en een groter risico op systemische verspreiding van de parasiet.

Psychosociale factoren

Psychosociale factoren, waaronder de psychische gevolgen van de aandoening, kunnen de prognose beïnvloeden. Personen die psychologische ondersteuning en begeleiding ontvangen om met de emotionele impact van oculaire toxoplasmose om te gaan, kunnen beter in staat zijn om hun gezichtsverlies aan te pakken en een positieve levenskwaliteit te behouden.

Complicaties van oculaire toxoplasmose

Netvliesloslating

Een netvliesloslating is een ernstige complicatie van oculaire toxoplasmose. Littekens die zich op het netvlies vormen als gevolg van de parasitaire infectie, kunnen het netvlies doen samentrekken en loslaten. Dit kan leiden tot een plotselinge verslechtering van het gezichtsvermogen en, indien onbehandeld, tot blijvende blindheid.

Glaucoom

Glaucoom is een aandoening waarbij de druk in het oog abnormaal hoog is. Personen met oculaire toxoplasmose lopen een verhoogd risico op secundair glaucoom als gevolg van ontstekingsprocessen in het oog. Glaucoom kan leiden tot blijvende schade aan de oogzenuw en een verlies van het gezichtsvermogen.

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Cataract

Cataract, de vertroebeling van de ooglens, kan een complicatie zijn bij personen met oculaire toxoplasmose. De ontsteking die wordt veroorzaakt door de parasitaire infectie kan cataractvorming versnellen, wat resulteert in een verminderd gezichtsvermogen.

Maculopathie

Oculaire toxoplasmose kan het maculagebied van het netvlies aantasten, wat resulteert in maculopathie. Dit kan leiden tot permanente vermindering van de centrale gezichtsscherpte en moeite met taken zoals lezen en herkennen van gezichten.

Oogzenuwatrofie

Een langdurige ontsteking en littekenvorming in het oog kunnen leiden tot oogzenuwatrofie. Dit is een aandoening waarbij de oogzenuw krimpt en het gezichtsvermogen permanent verloren gaat.

Ooginfecties

Personen met oculaire toxoplasmose lopen een verhoogd risico op secundaire ooginfecties. Ontstoken oogweefsel kan een voedingsbodem vormen voor andere pathogenen, wat leidt tot aanvullende infecties die de behandeling kunnen compliceren.

Psychische gevolgen

Hoewel psychische gevolgen technisch gezien geen fysieke complicaties zijn, zijn ze een belangrijk aspect van het totale gezondheidsplaatje voor personen met oculaire toxoplasmose. De psychologische impact van verminderd gezichtsvermogen, angst en een depressie kan de algehele kwaliteit van leven negatief beïnvloeden.

Systemische effecten

Hoewel oculaire toxoplasmose primair een ooginfectie is, kan Toxoplasma gondii-systemische effecten veroorzaken, met name bij personen met een verzwakt immuunsysteem. Dit kan leiden tot symptomen zoals koorts, spierpijn en vermoeidheid.

Preventie

Handhygiëne

Een van de belangrijkste manieren om oculaire toxoplasmose te voorkomen, is door regelmatige en grondige handhygiëne. Toxoplasma gondii kan worden overgedragen via contact met besmette handen na het hanteren van besmette grond of kattenbakvulling. Personen moeten hun handen zorgvuldig wassen met warm water en zeep, vooral na het werken in de tuin of het schoonmaken van kattenbakken.

Voedselhygiëne

Het eten van rauw of onvoldoende gekookt vlees, met name lamsvlees, varkensvlees en wild, kan een bron zijn van een Toxoplasma-besmetting. Personen moeten voedsel grondig koken om de parasiet te vernietigen. Ook moeten ze vermijden om rauw vlees of ongewassen groenten en fruit aan te raken en ervoor zorgen dat ze voedselbereidingsoppervlakken grondig reinigen na contact met mogelijk besmette ingrediënten.

Kattengezondheid

Katten spelen een rol in de levenscyclus van Toxoplasma gondii. Personen die katten hebben, moeten ervoor zorgen dat hun huisdieren gezond zijn en de kattenbak regelmatig schoonmaken. Het is ook raadzaam om handschoenen te dragen bij het hanteren van kattenbakvulling en om te voorkomen dat katten buiten jagen op knaagdieren of vogels.

Tuinieren en grondcontact

Personen die tuinieren of in contact komen met aarde, moeten handschoenen dragen en ervoor zorgen dat ze hun handen grondig wassen na het werken in de tuin. Grond kan besmet zijn met Toxoplasma gondii, en het vermijden van direct contact is een belangrijke preventieve maatregel.

Waterbronnen

Het drinken van ongefilterd of niet-gekookt water uit mogelijk besmette bronnen kan ook een risico vormen voor Toxoplasma-besmetting. Personen moeten zorgen voor de veiligheid van hun drinkwater en bronnen vermijden die mogelijk met de parasiet zijn gecontamineerd.

Zwangerschap en immuniteit

Zwangere personen en personen met een verzwakt immuunsysteem lopen een hoger risico op ernstige oculaire toxoplasmose. Voor zwangere personen is het belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen en zich bewust te zijn van de mogelijke risico’s. Personen met een verzwakt immuunsysteem moeten extra voorzichtig zijn om mogelijke blootstelling aan Toxoplasma gondii te vermijden.

Infectiebronnen voor kinderen

Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kinderen zich bewust zijn van de risico’s van een Toxoplasma-besmetting en hen leren goede hygiënemaatregelen te volgen, zoals handen wassen na buitenspelen en het vermijden van ongekookte of ongewassen voedingsmiddelen.

Omgaan met oculaire toxoplasmose in het dagelijks leven

Medische zorg en opvolging

Personen met oculaire toxoplasmose moeten regelmatig medische controles en oogonderzoeken bijwonen om de status van hun ooggezondheid te controleren. Het volgen van de voorgeschreven behandeling en medicatie is essentieel om verdere schade aan het oog te voorkomen.

Psychologische ondersteuning

Omgaan met een visuele beperking en de psychische gevolgen van oculaire toxoplasmose kan emotioneel uitdagend zijn. Psychologische ondersteuning kan personen helpen om met angst, een depressie en een verlies van zelfvertrouwen om te gaan.

Leer visuele hulpmiddelen gebruiken

Personen met oculaire toxoplasmose kunnen baat hebben bij het leren gebruiken van visuele hulpmiddelen, zoals vergrotingsbrillen, loepen, of screenreaders voor digitale apparaten. Deze hulpmiddelen kunnen hen helpen om dagelijkse taken gemakkelijker uit te voeren.

Oriëntatie- en mobiliteitstraining

Voor personen met een ernstige visuele beperking kan oriëntatie- en mobiliteitstraining essentieel zijn. Het aanleren van technieken om zich veilig en zelfstandig te verplaatsen, zowel binnen als buiten, kan de kwaliteit van leven verbeteren.

Hulpmiddelen voor dagelijks leven

Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar om het dagelijks leven te vergemakkelijken, zoals aangepaste keukenhulpmiddelen, horloges met spraakuitvoer, en braille-etiketten. Het gebruik van deze hulpmiddelen kan de onafhankelijkheid vergroten.

Vermijd roken en alcohol

Roken en overmatig alcoholgebruik kunnen de progressie van oculaire toxoplasmose verergeren. Personen wordt geadviseerd om te stoppen met roken en matig te drinken.

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Gezonde levensstijl

Een algemene gezonde levensstijl kan het welzijn verbeteren. Dit omvat een evenwichtige voeding, regelmatige lichaamsbeweging en voldoende slaap. Een gezond lichaam kan beter omgaan met de effecten van de aandoening.

Zoek sociale steun

Partner, familie en vrienden spelen een belangrijke rol in het bieden van sociale ondersteuning. Het delen van ervaringen en gevoelens met dierbaren kan helpen bij het omgaan met de uitdagingen van oculaire toxoplasmose.

Beroepskeuze en opleiding

Personen met oculaire toxoplasmose kunnen hun beroepskeuze en opleidingsniveau aanpassen aan hun visuele beperking. Sommige beroepen vereisen mogelijk aanvullende training en aanpassingen.

Zelfzorg en zelfstandigheid

Het ontwikkelen van zelfzorgvaardigheden en het streven naar zelfstandigheid zijn belangrijk voor personen met oculaire toxoplasmose. Dit omvat het leren beheren van dagelijkse taken, zoals koken, schoonmaken en persoonlijke verzorging.

Koken: Spaghetti met verse groenten klaarmaken

Koken: Spaghetti met verse groenten klaarmaken

Deel dit:
Advertenties

 1. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 2. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 3. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 4. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 5. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 6. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 7. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 8. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 9. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 10. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 11. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 12. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 13. Iritis27-03-2024 03:03:09
 14. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 15. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 16. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 17. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 18. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 19. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 20. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 21. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 22. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 23. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 24. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 25. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 26. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 27. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 28. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 29. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 30. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 31. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 32. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 33. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 34. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 35. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 36. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 37. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 38. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 39. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 40. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 41. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 42. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 43. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 44. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 45. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 46. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 47. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 48. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 49. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 50. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 51. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 52. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 53. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 54. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 55. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 56. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 57. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 58. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 59. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 60. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 61. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 62. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 63. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 64. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 65. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 66. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 67. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 68. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 69. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 70. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 71. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 72. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 73. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 74. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 75. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 76. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 77. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 78. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 79. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 80. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 81. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 82. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 83. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 84. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 85. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 86. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 87. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 88. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 89. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 90. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 91. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 92. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 93. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 94. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 95. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 96. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 97. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 98. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 99. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 100. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 101. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 102. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 103. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 104. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 105. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 106. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 107. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 108. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 109. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 110. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 111. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 112. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 113. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 114. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 115. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 116. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 117. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 118. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 119. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 120. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 121. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 122. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 123. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 124. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 125. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 126. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 127. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 128. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 129. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 130. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 131. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 132. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 133. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 134. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 135. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 136. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 137. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 138. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 139. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 140. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 141. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 142. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 143. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 144. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 145. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 146. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 147. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 148. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 149. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 150. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 151. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 152. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 153. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 154. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 155. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 156. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 157. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 158. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 159. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 160. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 161. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 162. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 163. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 164. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 165. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 166. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 167. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 168. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 169. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 170. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 171. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 172. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 173. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 174. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 175. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 176. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 177. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 178. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 179. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 180. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 181. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 182. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 183. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 184. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 185. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 186. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 187. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 188. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 189. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 190. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 191. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 192. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 193. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 194. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 195. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 196. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 197. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 198. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 199. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 200. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50

Laatst bijgewerkt op 8 maart 2024 – 07:30