Keratitis (hoornvliesontsteking)

Keratitis is een ontsteking van het hoornvlies, het heldere, voorste deel van het oog dat licht in het oog laat komen en het zicht mogelijk maakt. Deze oogaandoening kan zich manifesteren in verschillende vormen, waaronder infectieuze keratitis, traumatische keratitis en inflammatoire keratitis. Het kan acuut of chronisch zijn en veroorzaakt doorgaans symptomen zoals pijn, roodheid, wazig zicht, gevoeligheid voor licht en overmatig tranen.

Inhoudsopgave

Prevalentie van keratitis

Keratitis is een aandoening die wereldwijd van invloed is op personen van alle leeftijden en achtergronden. Het treft niet alleen personen met contactlenzen, maar ook mensen die hun ogen blootstellen aan verschillende risicofactoren, zoals blootstelling aan infectieuze agentia, een traumatisch letsel of andere oorzaken. In België en Nederland vormt keratitis een significante zorg op het gebied van ooggezondheid en vraagt het om aandacht van zowel de medische gemeenschap als het bredere publiek.

België

In België heeft keratitis de aandacht van de medische gemeenschap getrokken vanwege de aanzienlijke prevalentie ervan. Hoewel er geen exacte cijfers beschikbaar zijn op het moment van schrijven, zijn er meldingen van personen die getroffen zijn door deze aandoening. De prevalentie is aanzienlijk genoeg om het belang van preventie, vroegtijdige diagnose en geschikte behandeling te benadrukken.

Nederland

In Nederland is keratitis ook een relevante zorg op het gebied van ooggezondheid. Hoewel gedetailleerde, nationale gegevens over de exacte prevalentie van keratitis mogelijk beperkt zijn, hebben individuele oogzorgpraktijken en ziekenhuizen meldingen gedaan van personen met deze aandoening. Dit onderstreept de noodzaak van bewustmakingscampagnes en educatie over ooghygiëne en het veilig gebruik van contactlenzen.

Oorzaken

Infectieuze oorzaken

 • Bacteriën: Bacteriële keratitis wordt vaak geassocieerd met slechte hygiëne bij het dragen van contactlenzen. Bacteriële verontreiniging kan optreden wanneer contactlenzen niet grondig worden gereinigd of gedragen worden tijdens activiteiten waarbij oogcontact met water plaatsvindt.
 • Virussen: Virale keratitis kan worden veroorzaakt door virussen zoals het herpes simplex-virus (HSV) en het herpes zoster-virus (HZV). Deze virussen kunnen ooginfecties veroorzaken, vooral bij personen met een verzwakt immuunsysteem.
 • Schimmels: Schimmelkeratitis komt minder vaak voor maar kan ernstig zijn. Het kan optreden na een oogtrauma of blootstelling aan schimmelverontreiniging.
 • Parasieten: Parasitaire keratitis kan het gevolg zijn van parasitaire infecties, zoals Acanthamoeba-keratitis, die kunnen optreden bij onjuist gebruik of reiniging van contactlenzen.

Traumatische oorzaken

Keratitis kan het gevolg zijn van een traumatisch letsel aan het hoornvlies, zoals krassen, schrammen of penetrerende verwondingen. Dit letsel kan worden veroorzaakt door vreemde voorwerpen, takken, vingernagels of zelfs oogoperaties.

Niet-infectieuze oorzaken

 • Droge ogen: Langdurige blootstelling aan droge omgevingen of een verminderde traanproductie kan het hoornvlies beschadigen en leiden tot keratitis.
 • Blootstelling aan UV-licht: Overmatige blootstelling aan ultraviolette (UV) straling kan het hoornvlies beschadigen, vooral bij personen die in zonnige gebieden wonen of werken.
 • Vreemde stoffen: Blootstelling aan irriterende stoffen, zoals chemicaliën, rook of stofdeeltjes, kan leiden tot niet-infectieuze keratitis.

Risicofactoren van hoornvliesontsteking

Verschillende risicofactoren vergroten het risico op keratitis:

 • Contactlenzen: Personen die contactlenzen dragen, lopen een verhoogd risico, vooral bij onjuist gebruik, zoals het niet goed reinigen van lenzen of het dragen van lenzen tijdens het zwemmen.
 • Verminderde immuniteit: Personen met een verzwakt immuunsysteem, zoals mensen met hiv/aids, lopen een groter risico op virale keratitis.
 • Oogletsels: Personen die betrokken zijn bij activiteiten met een verhoogd risico op oogletsel, zoals sporten of industrieel werk, hebben een grotere kans op traumatische keratitis.
 • Oogdroogheid: Mensen die lijden aan chronische oogdroogheid lopen een verhoogd risico op niet-infectieuze keratitis.
 • Oogoperaties: Personen die recent oogoperaties hebben ondergaan, zoals LASIK, lopen een verhoogd risico op postoperatieve keratitis.

Erfelijkheid van ontsteking van hoornvlies

Genetische predispositie

Keratitis kan voorkomen bij personen zonder een bekende familiegeschiedenis van de aandoening, maar er zijn aanwijzingen dat genetische aanleg een rol kan spelen. Er zijn enkele genetische factoren geïdentificeerd die verband houden met een verhoogd risico op keratitis, hoewel deze factoren op zichzelf doorgaans geen keratitis veroorzaken. Deze genetische predispositie kan het risico op keratitis vergroten wanneer blootgesteld aan andere risicofactoren, zoals infectieuze agentia of een oogtrauma.

Familiaire voorkomen

Hoewel keratitis doorgaans niet wordt beschouwd als een strikt erfelijke aandoening, zijn er gevallen waarin meerdere personen binnen een familie getroffen zijn door keratitis. Dit suggereert dat genetische factoren mogelijk een rol spelen bij het verhoogde risico op de aandoening binnen bepaalde families. Het exacte mechanisme van overerving is echter vaak complex en kan afhankelijk zijn van de specifieke genen en varianten die betrokken zijn.

Genetische factoren

Verschillende genetische factoren en mutaties zijn geïdentificeerd in verband met keratitis. Deze omvatten genen die betrokken zijn bij het immuunsysteem en ontstekingsreacties, evenals genen die een rol spelen bij de gevoeligheid voor infectieuze agentia. Niet alle personen met deze genetische variaties ontwikkelen daadwerkelijk keratitis. Genetische aanleg is slechts één van de vele factoren die bijdragen aan de complexe etiologie van keratitis.

Soorten keratitis

Bacteriële keratitis

Bacteriële keratitis is een type hoornvliesontsteking veroorzaakt door bacteriële infecties. Dit kan voorkomen bij personen die contactlenzen dragen en onvoldoende hygiënepraktijken volgen, zoals het niet goed reinigen van lenzen of het zwemmen met lenzen. Symptomen zijn onder meer oogpijn, roodheid, afscheiding en wazig zicht. Een snelle behandeling met antibiotica is essentieel om blijvende schade te voorkomen.

Virale keratitis

Virale keratitis wordt veroorzaakt door virale infecties en kan in verband worden gebracht met virussen zoals herpes simplex-virus (HSV) of herpes zoster-virus (HZV). Dit  kan leiden tot terugkerende episodes van ontsteking en pijnlijke zweren op het hoornvlies. Symptomen omvatten wazig zicht, lichtgevoeligheid en oogpijn. Antivirale medicijnen worden vaak gebruikt om virale keratitis te behandelen.

Schimmelkeratitis

Schimmelkeratitis is een zeldzamere vorm van keratitis, maar kan ernstig zijn. Het ontstaat wanneer schimmels het oog binnendringen, vaak na een oogtrauma of blootstelling aan schimmelverontreiniging. Symptomen zijn onder andere oogpijn, roodheid en veranderingen in het hoornvlies. De behandeling omvat antischimmelmiddelen en soms een chirurgische behandeling.

Parasitaire keratitis

Parasitaire keratitis wordt veroorzaakt door parasitaire infecties, zoals Acanthamoeba. Deze parasieten kunnen het oog binnendringen, vooral bij personen met verminderde immuunfunctie. Symptomen zijn vergelijkbaar met andere vormen van keratitis en omvatten oogpijn, roodheid en wazig zicht. De behandeling omvat antiparasitaire medicijnen.

Ulceratieve keratitis

Ulceratieve keratitis is een ernstige vorm van keratitis waarbij het hoornvlies ulceraties of zweren ontwikkelt. Dit kan veroorzaakt worden door verschillende factoren, waaronder infecties en een traumatisch letsel. Deze aandoening kan leiden tot diepgaande schade aan het hoornvlies en vereist vaak intensieve medische behandeling.

Traumatische keratitis

Traumatische keratitis ontstaat na een fysiek letsel aan het oog, zoals krassen of snijwonden op het hoornvlies. Dit kan variëren in ernst, afhankelijk van de aard van het letsel. De behandeling kan bestaan uit medicijnen, oogbescherming en soms chirurgische ingrepen.

Interstitiële keratitis

Dit is een zeldzame vorm van keratitis die gepaard gaat met ontsteking in de diepere lagen van het hoornvlies. Dit kan het gevolg zijn van aangeboren syfilis of andere systemische aandoeningen. Symptomen zijn onder meer wazig zicht, roodheid en gevoeligheid voor licht. De behandeling richt zich vaak op de onderliggende aandoening.

Symptomen

Oogpijn en -ongemak

Een van de meest prominente symptomen van keratitis is oogpijn. Personen met keratitis ervaren vaak een scherpe, stekende of brandende pijn in het aangetaste oog. Dit ongemak kan variëren van mild tot ernstig en kan de kwaliteit van leven van de persoon aanzienlijk beïnvloeden.

Roodheid van het oog

Keratitis gaat vaak gepaard met roodheid van het oog. Het geïrriteerde hoornvlies kan leiden tot verwijding van de bloedvaten in het oog, resulterend in een rode, bloeddoorlopen uitstraling.

Wazig zicht

Een ander veelvoorkomend symptoom is wazig zicht. Het ontstoken hoornvlies kan het licht niet correct breken, wat leidt tot een verminderde gezichtsscherpte. Personen met keratitis ervaren vaak een onscherp of troebele gezichtsvermogen, waardoor dagelijkse taken bemoeilijkt kunnen worden.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Lichtgevoeligheid (fotofobie)

Personen met keratitis hebben vaak last van lichtgevoeligheid. Ze vinden het moeilijk om te kijken naar fel licht of blootstelling aan zonlicht, wat pijn en ongemak kan veroorzaken. Dit kan leiden tot overmatig knipperen, tranen en het vermijden van goed verlichte omgevingen.

Verhoogde traanproductie

Keratitis kan leiden tot overmatige traanproductie, wat bekend staat als epiphora. Personen merken op dat hun ogen meer tranen dan normaal, wat kan bijdragen aan het gevoel van ongemak en wazig zicht.

Oogafscheiding

Keratitis kan leiden tot de productie van abnormale oogafscheidingen. Dit kan variëren van waterig tot etterig, afhankelijk van de onderliggende oorzaak van keratitis.

Oogirritatie en jeuk

Personen met keratitis ervaren vaak irritatie en jeuk in het aangetaste oog. Dit kan leiden tot wrijven van het oog, wat de toestand kan verergeren.

Zichtbare hoornvliesafwijkingen

In ernstige gevallen van keratitis kunnen zichtbare hoornvliesafwijkingen optreden. Dit kan zich manifesteren als zweren, littekens of andere structurele veranderingen in het hoornvlies.

Verminderd draagcomfort van contactlenzen

Personen die contactlenzen dragen, kunnen verminderd draagcomfort ervaren. Dit kan zich uiten als een gevoel van een vreemd lichaam in het oog, waardoor ze hun lenzen mogelijk niet meer comfortabel kunnen dragen.

Lichamelijke gevolgen

Verminderd zicht

Een van de meest voor de hand liggende lichamelijke gevolgen van keratitis is een verminderd zicht. Het ontstoken hoornvlies kan leiden tot wazig of onscherp zicht, waardoor dagelijkse activiteiten, zoals lezen, autorijden en werken, bemoeilijkt worden. De ernst van het verminderde zicht kan variëren, afhankelijk van de ernst van de keratitis.

Oogpijn en ongemak

Keratitis gaat vaak gepaard met intense oogpijn en ongemak. Personen met keratitis ervaren vaak een scherpe, stekende of brandende pijn in het aangetaste oog. Dit ongemak kan aanzienlijke stress en hinder veroorzaken in het dagelijks leven.

Lichtgevoeligheid

Lichtgevoeligheid, ook bekend als fotofobie, is een ander lichamelijk gevolg van keratitis. Personen met keratitis vinden het moeilijk om in fel licht te kijken en vermijden vaak goed verlichte omgevingen. Dit kan leiden tot beperkingen in activiteiten buitenshuis.

Vermoeidheid en hoofdpijn

De constante oogpijn en het inspannen om te zien als gevolg van verminderd zicht kunnen leiden tot vermoeidheid en hoofdpijn. Personen met keratitis ervaren vaak verminderde energie en concentratie.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Verlies van productiviteit

De lichamelijke gevolgen van keratitis, zoals verminderd zicht en oogpijn, kunnen leiden tot verlies van productiviteit in het dagelijks leven. Dit kan van invloed zijn op werkprestaties, onderwijs en algehele levenskwaliteit.

Littekens en hoornvliesbeschadiging

In ernstige gevallen van keratitis kunnen littekens en structurele veranderingen in het hoornvlies ontstaan. Deze lichamelijke gevolgen kunnen blijvend zijn en leiden tot chronische oogproblemen.

Verhoogd risico op herhaling

Personen die eerder keratitis hebben gehad, lopen een verhoogd risico op herhaling van de aandoening. De lichamelijke gevolgen kunnen cumulatief zijn bij herhaalde episodes van keratitis.

Oogtrauma en chirurgische behandelingen

In sommige gevallen kan keratitis leiden tot een oogtrauma en zelfs chirurgische behandelingen, vooral bij gevallen van ulceratieve keratitis. Deze procedures kunnen lichamelijke gevolgen met zich meebrengen en vereisen tijdens het herstel speciale zorg.

Psychische gevolgen

Angst en stress

Personen met keratitis ervaren vaak angst en stress als gevolg van de aandoening. De pijn, het ongemak en de beperkingen in het zicht kunnen leiden tot zorgen over de toekomst en de impact van keratitis op hun leven. Dit kan resulteren in een constante staat van spanning en bezorgdheid.

Depressie

De aanhoudende symptomen en beperkingen van keratitis kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een depressie. Personen met keratitis kunnen zich hulpeloos of hopeloos voelen, wat kan leiden tot een vermindering van de levenskwaliteit en interesse in activiteiten die ze voorheen genoten.

Sociale terugtrekking

Keratitis kan leiden tot sociale terugtrekking. Personen met de aandoening vermijden vaak sociale interacties vanwege ongemak, lichtgevoeligheid en schaamte over de uiterlijke symptomen van keratitis. Dit kan leiden tot isolatie en een gevoel van eenzaamheid.

Verminderd zelfvertrouwen en zelfbeeld

Het verminderde zicht en de lichamelijke gevolgen van keratitis kunnen het zelfvertrouwen en zelfbeeld van een persoon aantasten. Ze kunnen zich minder aantrekkelijk voelen of zich zorgen maken over de impact van keratitis op hun professionele en persoonlijke leven.

Woede en frustratie

Personen met keratitis kunnen gevoelens van woede en frustratie ervaren, vooral als de aandoening chronisch is of moeilijk te behandelen. Deze emoties kunnen zich richten op de impact van keratitis op hun leven en welzijn.

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Slaapproblemen

De psychische gevolgen van keratitis kunnen ook slaapproblemen veroorzaken. Personen kunnen moeite hebben met in slaap vallen of doorslapen vanwege zorgen en angst gerelateerd aan hun aandoening.

Verlies van eigenwaarde

Het voortdurende lijden als gevolg van keratitis kan leiden tot een verlies van eigenwaarde. Personen kunnen het gevoel hebben dat ze minder waard zijn vanwege hun aandoening, wat hun psychische gezondheid verder kan ondermijnen.

Hulpzoekgedrag en behandeling

Psychische gevolgen kunnen ook van invloed zijn op hulpzoekgedrag en behandeling. Sommige personen kunnen terughoudend zijn om professionele hulp te zoeken voor hun psychische symptomen, wat hun welzijn verder kan ondermijnen.

Diagnose en oogonderzoeken

Anamnese en symptoomevaluatie

De diagnostische procedure begint met een grondige anamnese en evaluatie van symptomen. De zorgverlener zal met de persoon spreken om informatie te verzamelen over de aard en duur van de symptomen, evenals eventuele risicofactoren of recente oogtrauma’s. Dit helpt bij het begeleiden van verdere diagnostische stappen.

Externe oogonderzoeken

De arts voert externe oogonderzoeken uit om te kijken naar tekenen van keratitis. Dit omvat het controleren op roodheid, zwelling, oogafscheidingen en andere externe tekenen van een ontsteking. Het uiterlijk van het oog kan aanwijzingen geven over de ernst en oorzaak van de aandoening.

Gezichtsscherptemeting

Een gezichtsscherptemeting wordt uitgevoerd om de gezichtsscherpte van de persoon te beoordelen. Dit test het vermogen van de persoon om letters of symbolen op een oogkaart op een specifieke afstand te lezen. Veranderingen in de gezichtsscherpte kunnen wijzen op hoornvliesbeschadiging door keratitis.

Snellen-letterkaart om de gezichtsscherpte mee te meten

Snellen-letterkaart om de gezichtsscherpte mee te meten

Fluoresceïne-kleurstoftest

De fluoresceïne-kleurstoftest is een cruciaal onderzoek voor het diagnosticeren van keratitis. Een speciale kleurstof (fluoresceïne) wordt aangebracht op het oogoppervlak. Deze kleurstof hecht zich aan beschadigd hoornvliesweefsel en wordt zichtbaar onder een blauw licht. De arts kan hierdoor het patroon en de ernst van hoornvliesbeschadiging beoordelen.

Oogdrukmeting

Soms wordt de oogdruk gemeten om glaucoom uit te sluiten als oorzaak van de symptomen. Hoewel keratitis meestal niet de oogdruk verhoogt, kan dit een belangrijke diagnostische stap zijn om andere aandoeningen uit te sluiten.

Specifieke onderzoeken voor oorzaken van keratitis

Afhankelijk van de vermoedelijke oorzaak van keratitis, kunnen aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd. Dit kan onder meer bestaan uit een bloedonderzoek, schraapsel van het hoornvlies voor laboratoriumanalyse of virale kweektesten.

Spleetlamponderzoek

Een spleetlamponderzoek is een gedetailleerd oogonderzoek dat gebruikmaakt van een speciale microscoop met een smalle lichtbundel. Dit onderzoek helpt de arts om de hoornvliesletsels, littekens en andere afwijkingen in detail te evalueren.

Beeldvormende onderzoeken

In sommige gevallen kan beeldvorming zoals optische coherentietomografie (OCT) worden gebruikt om de hoornvliesstructuur te visualiseren en verdere informatie te verstrekken voor de diagnose en behandeling.

Behandelingen van keratitis

Medische behandelingen

Topische antibiotica of antivirale middelen

De medische behandeling van keratitis hangt af van de oorzaak van de aandoening. Bij bacteriële keratitis worden vaak topische antibiotica voorgeschreven om de bacteriële infectie te behandelen. In gevallen van virale keratitis kunnen antivirale medicijnen zoals aciclovir worden voorgeschreven.

Schimmeldodende middelen

Voor schimmelkeratitis worden schimmeldodende middelen voorgeschreven, zoals voriconazol. De behandeling kan langdurig zijn en vereist strikte medische opvolging.

Pijnstillers en ontstekingsremmers

Pijnstillers en ontstekingsremmers kunnen worden voorgeschreven om oogpijn en ontstekingen te verlichten. Deze medicijnen helpen om het ongemak te verminderen en de genezing te bevorderen.

Oogbescherming en verbandlenzen

In sommige gevallen kan het dragen van oogbescherming, zoals een ooglapje, nuttig zijn om het aangetaste oog te beschermen en het herstel te bevorderen. Verbandlenzen kunnen worden gebruikt om de beschadigde oppervlakken van het hoornvlies te beschermen.

Chirurgische behandelingen

In ernstige gevallen van keratitis, met name ulceratieve keratitis, kan een chirurgische ingreep nodig zijn. Dit kan een hoornvliestransplantatie omvatten, waarbij beschadigd hoornvliesweefsel wordt vervangen door gezond weefsel van een donor.

Psychische ondersteuning

Naast medische behandelingen is psychische ondersteuning essentieel om de psychische gevolgen van keratitis aan te pakken. Personen met keratitis kunnen baat hebben bij:

Psychotherapie

Psychotherapie kan helpen bij het beheren van angst, stress en een depressie die vaak gepaard gaan met keratitis. Een psychotherapeut kan gesprekstherapie en copingmechanismen bieden om psychische veerkracht op te bouwen.

Steungroepen

Deelname aan steungroepen voor personen met oogaandoeningen kan waardevol zijn. Dit biedt een kans om ervaringen te delen, tips uit te wisselen en een gevoel van verbinding te ontwikkelen met anderen die soortgelijke uitdagingen doormaken.

Gezonde levensstijl en zelfzorg

Een gezonde levensstijl, inclusief voldoende slaap, goede voeding en regelmatige lichaamsbeweging, kan de psychische veerkracht verbeteren. Zelfzorgpraktijken zoals meditatie en ontspanningstechnieken kunnen ook helpen bij het beheren van stress.

Familie- en sociale steun

De steun van partner, familie en vrienden is van onschatbare waarde bij het omgaan met de psychische gevolgen van keratitis. Een sterke sociale ondersteuning kan helpen bij het verminderen van gevoelens van eenzaamheid en isolatie.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Prognose van hoornvliesontsteking

Bacteriële keratitis

Bij bacteriële keratitis is de prognose meestal goed wanneer de infectie tijdig wordt herkend en behandeld. Het voorschrijven van de juiste antibiotica kan helpen om de infectie onder controle te krijgen en verdere hoornvliesbeschadiging te voorkomen. Personen met bacteriële keratitis ervaren doorgaans een snelle verbetering van de symptomen en behouden meestal hun gezichtsvermogen.

Virale keratitis

De prognose van virale keratitis hangt af van het type virus dat de aandoening veroorzaakt. Herpes simplex keratitis, bijvoorbeeld, kan chronisch worden en episodische uitbraken veroorzaken. Het behoud van het gezichtsvermogen kan worden bedreigd bij ernstige gevallen van virale keratitis. Antivirale medicatie kan helpen bij het beheersen van de symptomen en het voorkomen van terugkerende episodes.

Schimmelkeratitis

Schimmelkeratitis kan een uitdaging vormen voor de prognose vanwege de neiging tot chronische en diepgaande hoornvliesbeschadiging. De behandeling vereist langdurig gebruik van schimmeldodende middelen en frequente medische opvolging. De prognose varieert, maar een vroege diagnose en behandeling zijn cruciaal om ernstige complicaties te voorkomen.

Ulceratieve keratitis

Ulceratieve keratitis kan ernstige hoornvliesbeschadiging veroorzaken en heeft vaak een minder gunstige prognose. Chirurgische ingrepen, zoals een hoornvliestransplantatie, kunnen nodig zijn om blijvende schade te corrigeren. De prognose hangt af van de snelheid van en reactie op de behandeling.

Psychische gevolgen

Naast de fysieke aspecten van keratitis moeten de psychische gevolgen worden aangepakt. Personen met keratitis kunnen last hebben van angst, stress, een depressie en verminderd psychisch welzijn. Met de juiste psychologische ondersteuning en therapie kunnen veel personen positieve resultaten behalen en leren omgaan met de psychische gevolgen van de aandoening.

Complicaties van keratitis

Hoornvlieslittekens

Een van de meest voorkomende complicaties van keratitis is de vorming van littekens op het hoornvlies. Wanneer het hoornvlies wordt beschadigd door een infectie of ontsteking, kan littekenweefsel ontstaan. Deze littekens kunnen de helderheid van het hoornvlies aantasten en het gezichtsvermogen verminderen.

Chronische keratitis

Bepaalde vormen van keratitis, met name virale keratitis, kunnen chronisch worden. Personen met chronische keratitis ervaren herhaalde episodes van symptomen en infecties. Dit kan leiden tot blijvende schade aan het hoornvlies en een verhoogd risico op verdere complicaties.

Corneale erosie

Corneale erosie is een complicatie waarbij het hoornvlies losraakt van de onderliggende lagen. Dit kan leiden tot pijn, wazig zicht en verhoogde gevoeligheid voor licht. Corneale erosie kan terugkeren, wat langdurige zorg vereist.

Hoornvlieszweer

In ernstige gevallen van keratitis kan een hoornvlieszweer ontstaan, wat een diepe zweer of wond in het hoornvlies is. Hoornvlieszweren zijn pijnlijk en kunnen blijvende littekens en ernstig gezichtsverlies veroorzaken.

Glaucoom

Keratitis kan leiden tot verhoogde oogdruk, bekend als glaucoom. Onbehandelde glaucoom kan het gezichtsvermogen ernstig aantasten en uiteindelijk tot blindheid leiden.

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Verlies van gezichtsvermogen

In ernstige gevallen van keratitis, met name wanneer de aandoening niet tijdig wordt gediagnosticeerd en behandeld, kan blijvend verlies van gezichtsvermogen optreden. Het verlies van gezichtsvermogen kan variëren van gedeeltelijk tot volledig, afhankelijk van de ernst van de hoornvliesbeschadiging en andere complicaties.

Psychische gevolgen

Naast de fysieke complicaties kunnen personen met keratitis ook psychische gevolgen ervaren, zoals angst, een depressie en psychologische stress als gevolg van de aandoening en de impact ervan op hun dagelijks leven.

Preventie van oogaandoening

Goede handhygiëne

Een van de belangrijkste oorzaken van keratitis is contact met besmette handen. Personen moeten ervoor zorgen dat ze regelmatig hun handen wassen met zeep en water, vooral voor ooggerelateerde activiteiten zoals het inbrengen of verwijderen van contactlenzen.

Correct gebruik van contactlenzen

Indien personen contactlenzen dragen, is het essentieel om strikte hygiënische praktijken te volgen. Dit omvat het regelmatig reinigen en desinfecteren van lenzen, het vermijden van watercontact bij het reinigen van lenzen en het volgen van de aanbevelingen van de oogarts voor lensvervanging.

Oogtrauma vermijden

Een oogtrauma kan leiden tot keratitis, vooral als er sprake is van hoornvliesbeschadiging. Personen moeten oogbescherming dragen bij het uitvoeren van potentieel gevaarlijke activiteiten of sporten en vermijden dat vreemde voorwerpen in hun ogen komen.

Bescherming tegen UV-straling

Langdurige blootstelling aan UV-straling kan hoornvliesbeschadiging veroorzaken. Personen moeten een zonnebril dragen die volledige UV-bescherming bieden om hun ogen te beschermen tegen schadelijke zonnestralen.

Hygiënisch gebruik van oogmake-up

Het delen van oogmake-up en het gebruik van verlopen producten kunnen leiden tot ooginfecties, waaronder keratitis. Het is essentieel om make-upproducten hygiënisch te gebruiken en te vervangen wanneer dat nodig is.

Regelmatige oogcontroles

Regelmatige oogcontroles bij een oogarts kunnen helpen bij de vroege detectie van oogproblemen, waaronder keratitis. Personen moeten hun ooggezondheid laten controleren en de aanbevolen afspraken bijhouden.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Voorkomen van uitdroging van de ogen

Uitdroging van de ogen kan het risico op keratitis verhogen. Personen moeten ervoor zorgen dat ze voldoende vocht binnenkrijgen en indien nodig oogdruppels gebruiken om hun ogen vochtig te houden.

Beheer van onderliggende aandoeningen

Sommige medische aandoeningen, zoals diabetes, kunnen het risico op ooginfecties vergroten. Personen met onderliggende aandoeningen moeten hun gezondheid nauwlettend volgen en medische aanbevelingen opvolgen.

Omgaan met keratitis in het dagelijks leven

Medische opvolging en behandeling

Het eerste en belangrijkste aspect van het omgaan met keratitis is het strikt volgen van medische aanbevelingen en behandelingen. Personen moeten regelmatig medische afspraken bijwonen en de voorgeschreven medicijnen en oogdruppels gebruiken zoals voorgeschreven. Het goed beheren van de medische kant van keratitis is essentieel om de symptomen te beheersen en complicaties te voorkomen.

Oogbescherming

Het beschermen van het aangedane oog is van groot belang. Dit kan onder meer het dragen van een ooglapje omvatten om het oog te beschermen tegen schadelijke invloeden en om te voorkomen dat het per ongeluk wordt aangeraakt of gewreven.

Hygiënische praktijken

Personen moeten strikte hygiënische praktijken volgen om verdere infecties te voorkomen. Handen moeten regelmatig worden gewassen, en het gebruik van contactlenzen moet hygiënisch en zorgvuldig gebeuren. Het vermijden van het delen van oogmake-up en het schoonmaken van make-upgereedschappen zijn ook belangrijke aspecten van goede hygiëne.

Gezonde levensstijl

Een gezonde levensstijl kan de algehele gezondheid bevorderen en het herstelproces versnellen. Dit omvat een evenwichtige voeding, voldoende lichaamsbeweging en regelmatige slaap. Het drinken van voldoende water is belangrijk om uitdroging van de ogen te voorkomen.

Markt met uitgestald verkoopwaar waaronder veel groenten en fruit

Markt met uitgestald verkoopwaar waaronder veel groenten en fruit

Bescherming tegen UV-straling

Een zonnebril met volledige UV-bescherming dragen is essentieel, vooral voor personen met keratitis. Dit beschermt de ogen tegen schadelijke zonnestralen en kan ongemak verminderen.

Psychische ondersteuning

Keratitis kan psychische gevolgen hebben, zoals stress, angst en een depressie. Personen moeten niet aarzelen om professionele psychische ondersteuning te zoeken, zoals counseling of therapie, om deze uitdagingen aan te pakken.

Zelfzorg en hulpmiddelen

Oogdruppels en kunsttranen kunnen helpen om de ogen vochtig te houden en ongemak te verminderen. Een reeks hulpmiddelen, zoals een ooglapje, contactlensdoosjes en kunsttranen, kunnen handig zijn om in het dagelijks leven met keratitis om te gaan.

Ondersteuning van familie en vrienden

Partner, familie en vrienden kunnen een waardevolle bron van steun zijn. Personen moeten open communiceren over hun behoeften en uitdagingen, zodat geliefden kunnen helpen waar nodig.

Bevorderen van zelfstandigheid

Het aanleren van technieken voor zelfstandigheid, zoals het correct gebruik van oogdruppels, kan personen met keratitis helpen om meer controle over hun dagelijkse leven te behouden.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 2 april 2024 – 13:09