Ondersteuning van partner bij visuele beperking

In de wereld van een visuele beperking is de aandacht meestal gericht op de persoon die zelf slechtziend of blind is geworden. Maar steeds vaker wordt erkend hoe belangrijk de steun van de goedziende partner is voor de vaardigheidstraining en het verwerkingsproces van de slechtziende of blinde persoon. In dit artikel onderzoeken we welke steun de goedziende partner nodig heeft en hoe ze samen de onzekere toekomst tegemoet kunnen treden.

Inhoudsopgave

Emotionele gevolgen

Een visuele beperking brengt niet alleen fysieke uitdagingen met zich mee, maar heeft ook diepgaande emotionele gevolgen voor zowel de persoon met de beperking als de goedziende partner. In dit artikel bespreken we de emotionele impact van een visuele beperking in relaties en hoe koppels kunnen omgaan met deze uitdagingen.

Ontkenning en hoop

Een veelvoorkomende reactie bij zowel de persoon met de visuele beperking als de goedziende partner is ontkenning. In de beginfase kunnen ze moeite hebben om te accepteren dat het leven voorgoed is veranderd. Er bestaat vaak een sterke hoop op een miraculeus herstel, zelfs wanneer medische professionals duidelijk maken dat dit niet mogelijk is. Deze hoop kan een krachtige motivator zijn, maar kan ook leiden tot teleurstelling en frustratie wanneer de realiteit van de visuele beperking zich steeds duidelijker manifesteert.

Rouw en verlies

Naast ontkenning ervaren beide partners gevoelens van verdriet. Het verlies van het zicht brengt vaak rouw met zich mee, vergelijkbaar met het verlies van een dierbare. De persoon met de visuele beperking rouwt om het verlies van hun vroegere zelfstandigheid en de beperkingen in hun dagelijkse leven. De goedziende partner rouwt op zijn beurt om het verlies van gedeelde toekomstverwachtingen en de veranderingen in hun relatie.

Isolatie en eenzaamheid

Een andere veelvoorkomende reactie is isolatie. Beide partners kunnen zich geïsoleerd voelen, zowel van de buitenwereld als van elkaar. De persoon met de visuele beperking kan zich belemmerd voelen in hun vermogen om deel te nemen aan sociale activiteiten, terwijl de goedziende partner wellicht terughoudend is om nieuwe activiteiten te ondernemen uit angst hun partner in de steek te laten. Deze isolatie kan leiden tot een gevoel van eenzaamheid en vervreemding, wat de emotionele last nog verder verzwaart.

Depressie en geestelijke gezondheid

In sommige gevallen kunnen deze emoties uitmonden in een depressie. Het aanpakken van de emotionele gevolgen van een visuele beperking in een relatie is van cruciaal belang om zowel de individuele als de gezamenlijke geestelijke gezondheid te behouden. Het is belangrijk voor beide partners om openlijk over hun gevoelens te communiceren, steun te zoeken bij vrienden, familie of professionele hulpverleners, en samen te werken om nieuwe manieren te vinden om hun relatie te versterken en betekenisvolle uitdagingen in het leven te ontdekken.

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Emoties – Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Het belang van zelfbeeld

Een positief zelfbeeld is van onschatbare waarde voor zowel de persoon met visuele beperking als de goedziende partner in een relatie waarin visuele beperking een rol speelt. Het vormt de basis voor het effectief ondersteunen van elkaar en het accepteren van de nieuwe realiteit. Het herwinnen van een positief zelfbeeld kan een uitdaging zijn, maar het is een cruciale stap in het proces van aanpassing en groei voor beide partners.

Eigenwaarde als fundament

Eigenwaarde is als een fundament waarop de relatie rust. Zowel de persoon met visuele beperking als de goedziende partner moeten zichzelf waarderen en accepteren, ongeacht de veranderingen die de visuele beperking met zich meebrengt. Als een van beiden een laag zelfbeeld heeft, kan dit de dynamiek van de relatie verstoren en leiden tot conflicten, frustraties en onzekerheden.

Samenwerken aan zelfbeeld

Partners kunnen samenwerken om hun zelfbeeld te versterken. Dit proces begint met open communicatie en empathie voor elkaars gevoelens. Ze kunnen elkaars zorgen en angsten bespreken en proberen elkaar gerust te stellen. Het is belangrijk om te erkennen dat het normaal is om momenten van twijfel en onzekerheid te ervaren, maar dat dit niet het definitieve zelfbeeld hoeft te bepalen.

Het vinden van hernieuwde betekenis

Een positief zelfbeeld is ook nauw verbonden met het vinden van hernieuwde betekenis in het leven. Beide partners kunnen samen op zoek gaan naar nieuwe doelen, interesses en uitdagingen die passen bij de nieuwe realiteit. Dit kan het gevoel van eigenwaarde versterken en een gevoel van voldoening en vervulling brengen.

Voortdurende veranderingen

Het proces van aanpassing en verwerking begint niet en eindigt niet bij de eerste confrontatie met blind- of slechtziendheid. De wereld om ons heen is voortdurend in beweging, en zowel praktische als emotionele uitdagingen blijven zich voordoen. Partners in een relatie waarin visuele beperking een rol speelt, moeten bereid zijn om voortdurend te groeien en te evolueren om deze veranderingen het hoofd te bieden.

Praktische aanpassingen

Op praktisch vlak zullen er voortdurend nieuwe uitdagingen opduiken die aanpassingen vereisen. Het omgaan met dagelijkse taken, zoals boodschappen doen, koken, of reizen, kan zich aanpassen aan de behoeften van de persoon met visuele beperking. Het is essentieel dat beide partners flexibel zijn en bereid zijn om nieuwe manieren te vinden om deze taken uit te voeren. Dit kan inhouden dat ze nieuwe technologieën leren gebruiken, hulp vragen aan anderen, of zich aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Winkelmandje met boodschappen uit de supermarkt

Winkelmandje met boodschappen uit de supermarkt

Emotionele evolutie

Naast praktische aanpassingen, evolueren ook de emotionele uitdagingen voortdurend. Het onderhouden van sociale relaties, het omgaan met de emotionele impact van een visuele handicap en het beheren van stress en angst blijven voortdurende aandachtspunten. Beide partners moeten open en eerlijke communicatie behouden en voortdurend begrip en empathie tonen voor elkaars gevoelens en behoeften.

Samen groeien

De sleutel tot succes in het omgaan met voortdurende veranderingen ligt in de bereidheid van beide partners om samen te groeien. Dit betekent dat ze zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden, leren van hun ervaringen en elkaar blijven ondersteunen. Het kan ook inhouden dat ze externe hulpbronnen zoeken, zoals begeleiding of ondersteuningsgroepen, om hen te helpen bij het navigeren door de complexe reis van een visuele beperking.

Druk en spanning

In relaties waarin visuele beperking een rol speelt, kunnen zich momenten voordoen waarin de druk en spanning te groot worden voor beide partners. Wanneer ze het gevoel hebben dat er te veel van hen wordt gevraagd, kunnen spanningen en stress zich opstapelen. Deze druk en spanning vormen op hun beurt extra hindernissen die het moeilijker maken om samen met de uitdagingen om te gaan. Het is op deze momenten dat het belang van professionele hulpverlening sterk wordt benadrukt.

De opbouw van druk

Druk kan zich op verschillende manieren manifesteren in een relatie met visuele beperking. De persoon met de visuele beperking kan zich overweldigd voelen door de dagelijkse taken en de afhankelijkheid van anderen, terwijl de goedziende partner zich misschien gestrest voelt door de extra verantwoordelijkheden en zorgen. Daarnaast kunnen de emotionele uitdagingen, zoals verdriet, angst en isolatie, bij beide partners tot druk leiden.

Het effect van spanningen

Spanningen die voortkomen uit de druk kunnen een negatieve invloed hebben op de relatie. Communicatie kan verslechteren, en conflicten kunnen escaleren. In plaats van elkaar te ondersteunen, kunnen partners in een vicieuze cirkel van stress belanden, wat de relatie verder kan belasten.

De rol van professionele hulpverleners

Op momenten dat de druk en spanning ondraaglijk worden, is het van cruciaal belang om professionele hulpverlening te overwegen. Hulpverleners, zoals therapeuten of counselors, zijn getraind om koppels te helpen bij het omgaan met de uitdagingen die visuele beperking met zich meebrengt. Ze bieden een veilige omgeving waarin partners hun gevoelens en zorgen kunnen uiten en werken samen met hen aan het vinden van constructieve oplossingen.

Icoontje "Problemen en oplossingen" (vraagtekens en brandend lampje)"

Icoontje “Problemen en oplossingen” (vraagtekens en brandend lampje)”

Het versterken van de relatie

Het zoeken naar professionele hulp betekent niet dat de relatie zwak is, maar juist dat beide partners vastberaden zijn om samen te groeien en de obstakels te overwinnen. Door professionele begeleiding kunnen ze nieuwe communicatievaardigheden ontwikkelen, leren omgaan met stress en conflicten, en manieren vinden om hun relatie te versterken.

Communicatie

Wanneer één partner slechtziend of blind wordt, kan dit aanzienlijke veranderingen teweegbrengen in de manier waarop koppels met elkaar communiceren, vooral wat betreft non-verbale communicatie. Deze veranderingen kunnen leiden tot gevoelens van isolement bij de slechtziende partner. Het vinden van nieuwe manieren van communiceren is cruciaal om dit isolement te doorbreken en de verbinding tussen beide partners te behouden en versterken.

Open en eerlijke communicatie

De basis van effectieve communicatie begint met openheid en eerlijkheid. Beide partners moeten zich vrij voelen om hun gevoelens, zorgen en behoeften met elkaar te delen. Het is belangrijk om te begrijpen dat het normaal is om te worstelen met de veranderingen in de communicatie en dat het uiten van deze gevoelens de eerste stap is naar het vinden van oplossingen.

Actief luisteren

Actief luisteren is een waardevolle vaardigheid die partners kunnen ontwikkelen om de communicatie te verbeteren. Dit houdt in dat je met volledige aandacht luistert naar wat de ander te zeggen heeft, zonder oordeel of onderbreking. Dit helpt om misverstanden te voorkomen en om de gevoelens van de slechtziende partner serieus te nemen.

Verbale bevestigingen

Het gebruik van verbale bevestigingen kan de communicatie verrijken. Dit betekent dat je actief bevestigt dat je hebt begrepen wat de ander heeft gezegd en dat je hun gevoelens erkent. Bijvoorbeeld, zeggen “Ik begrijp hoe je je voelt” of “Ik waardeer dat je dit met me deelt” kan de slechtziende partner geruststellen en het gevoel van verbondenheid versterken.

Tactiele communicatie

Tactiele communicatie kan een waardevolle aanvulling zijn in relaties waarin visuele beperking een rol speelt. Dit omvat bijvoorbeeld handen vasthouden, knuffels, en andere fysieke uitingen van genegenheid. Het aanraken van elkaars handen, schouders of gezicht kan een krachtige manier zijn om liefde en steun over te brengen.

Gebruik van technologie

Moderne technologie kan ook helpen bij het verbeteren van de communicatie. Denk aan het gebruik van tekst-naar-spraak-software of spraakherkenningsprogramma’s, evenals apps en apparaten die speciaal zijn ontworpen voor slechtziende of blinde personen. Deze hulpmiddelen kunnen de slechtziende of blinde partner helpen om informatie te ontvangen en te delen.

Ondersteuning van hulpmiddelen

Hulpmiddelen, zoals vergrootglazen of brailleleesregels, kunnen de slechtziende partner helpen bij het lezen van gedrukte materialen of het herkennen van objecten. Het aanleren van deze technieken kan de communicatie met de goedziende partner vergemakkelijken.

Vergrotingsloep: Handloep

Vergrotingsloep: Handloep

Ondersteuning van buitenaf

Het kan waardevol zijn om ondersteuning te zoeken van professionals, zoals revalidatiespecialisten (BE of NL) of therapeuten gespecialiseerd in visuele beperking. Deze experts kunnen waardevolle tips en strategieën bieden om de communicatie binnen de relatie te verbeteren.

Balans in afhankelijkheid

In relaties waarin een partner te maken krijgt met visuele beperking, is het essentieel om een gezonde balans te vinden tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid. Een verstoorde balans kan leiden tot problemen binnen de relatie, zoals overbescherming of juist te weinig betrokkenheid. Hier zijn enkele manieren waarop koppels een gezonde balans kunnen vinden in de zorg voor de partner met visuele beperking:

Communicatie en openheid

Open en eerlijke communicatie is de sleutel tot het begrijpen van elkaars behoeften en verwachtingen. Beide partners moeten actief luisteren naar elkaars zorgen en verwachtingen uitspreken. Dit helpt om misverstanden te voorkomen en om een gemeenschappelijk begrip van de situatie te ontwikkelen.

Empathie en respect

Het is belangrijk voor beide partners om empathie en respect te tonen voor elkaars gevoelens en behoeften. De persoon met de visuele beperking moet worden gerespecteerd als een persoon met eigen capaciteiten en wensen. De goedziende partner moet begrijpen dat hun steun en hulp waardevol zijn, maar dat het ook belangrijk is om de autonomie van hun partner te respecteren.

Betrokkenheid zonder overbescherming

Partners moeten proberen betrokken te zijn zonder te vervallen in overbescherming. Het is begrijpelijk dat de goedziende partner wil helpen en zorgzaam wil zijn, maar het is belangrijk om te erkennen dat de persoon met visuele beperking ook zelfstandigheid en controle over hun leven wil behouden. Overmatige zorg kan als beperkend en verstikkend worden ervaren.

Deel verantwoordelijkheden

Het verdelen van verantwoordelijkheden kan helpen bij het handhaven van een gezonde balans. Partners kunnen samen beslissen welke taken en verantwoordelijkheden het beste door de slechtziende partner kunnen worden uitgevoerd en welke beter door de goedziende partner kunnen worden overgenomen. Dit zorgt voor een gevoel van samenwerking en wederzijdse betrokkenheid.

Ondersteuningsbronnen

Het is nuttig om gebruik te maken van ondersteuningsbronnen, zoals revalidatiespecialisten of counselors gespecialiseerd in visuele beperking. Deze professionals kunnen strategieën aanreiken voor het behouden van onafhankelijkheid en het omgaan met de dagelijkse uitdagingen.

Aanpassing in de tijd

Het is belangrijk om te begrijpen dat de behoeften en capaciteiten van de persoon met visuele beperking in de loop van de tijd kunnen veranderen. Wat vandaag werkt, kan morgen anders zijn. Daarom is flexibiliteit en aanpassingsvermogen van beide partners van groot belang.

Informeren en ondersteunen

Het is van het grootste belang dat de goedziende partner goed geïnformeerd wordt over de gevolgen van blind- of slechtziendheid en de beschikbare revalidatie- en ondersteuningsmogelijkheden. Onderzoek heeft aangetoond dat familieleden van blinde of slechtziende personen minder bezorgd zijn wanneer de visueel beperkte persoon nieuwe vaardigheden heeft verworven dankzij revalidatie. Hier volgen enkele redenen waarom informeren en ondersteunen cruciaal zijn in relaties met visuele beperking:

Begrip en empathie

Door goed geïnformeerd te zijn over de gevolgen van een visuele handicap kan de goedziende partner een dieper begrip en empathie ontwikkelen voor de uitdagingen waarmee hun partner wordt geconfronteerd. Dit begrip kan de communicatie en het begrip binnen de relatie verbeteren.

Praktische ondersteuning

Door de kennis over revalidatie- en ondersteuningsmogelijkheden kan de goedziende partner praktische ondersteuning bieden aan hun partner met visuele beperking. Ze kunnen helpen bij het vinden van geschikte hulpmiddelen, technologieën en revalidatieprogramma’s die de zelfstandigheid van hun partner bevorderen.

Vermindering van bezorgdheid

Het informeren van de goedziende partner over de beschikbare revalidatiemogelijkheden en het zien van de vooruitgang die hun partner boekt, kan de bezorgdheid verminderen. Dit geldt vooral wanneer de visueel beperkte persoon nieuwe vaardigheden en onafhankelijkheid verwerft dankzij revalidatie.

Versterken van de relatie

Samenwerken aan het begrijpen en omgaan met visuele beperking kan de band tussen partners versterken. Het gezamenlijk aanpakken van uitdagingen en het ondersteunen van de groei van de persoon met visuele beperking kan de relatie verdiepen en versterken.

Empowerment

Het informeren van de goedziende partner kan ook een gevoel van empowerment creëren. Ze kunnen een actieve rol spelen in het helpen van hun partner om hun onafhankelijkheid en zelfvertrouwen te vergroten, wat positieve gevolgen kan hebben voor zowel de visueel beperkte persoon als de relatie als geheel.

Factoren in het aanpassingsproces

Het aanpassingsproces bij visuele beperking is complex en wordt beïnvloed door verschillende factoren. Zowel de persoon met de visuele beperking als de goedziende partner ervaren dit proces op unieke wijze. Hier zijn enkele belangrijke factoren die een rol spelen in dit aanpassingsproces:

Leeftijd waarop de visuele beperking ontstaat

De leeftijd waarop de visuele beperking ontstaat, speelt een cruciale rol. Als iemand op jonge leeftijd blind of slechtziend wordt, kan dit anders worden ervaren dan wanneer het op latere leeftijd gebeurt. Jongere personen hebben mogelijk meer tijd om zich aan te passen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, terwijl oudere personen vaak te maken hebben met een abrupte verandering in levensstijl.

Ernst van de visuele beperking

De ernst van de visuele beperking beïnvloedt ook het aanpassingsproces. Mensen met een milde visuele beperking hebben wellicht minder moeite met dagelijkse taken dan degenen met een ernstige visuele beperking. De mate van de visuele beperking kan bepalen welke hulpmiddelen en ondersteuning nodig zijn.

Steun van anderen

De steun van familie, vrienden en geliefden is van onschatbare waarde bij het aanpassingsproces. Een ondersteunend sociaal netwerk kan helpen bij het omgaan met de emotionele en praktische uitdagingen van een visuele beperking. Het hebben van mensen die geloven in de capaciteiten van de persoon met visuele beperking kan een positieve invloed hebben.

Beschikbare hulpverlening en hulpmiddelen

Toegang tot revalidatieprogramma’s, hulpmiddelen en gespecialiseerde training kan het aanpassingsproces aanzienlijk vergemakkelijken. Deze bronnen kunnen mensen helpen nieuwe vaardigheden te leren en hun zelfstandigheid te vergroten.

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Persoonlijke eigenschappen

Individuele persoonlijke eigenschappen en temperament spelen een rol in het aanpassingsproces. Sommige mensen zijn van nature veerkrachtiger en optimistischer, wat hen kan helpen om beter om te gaan met visuele beperking. Anderen hebben misschien meer tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie.

Levenservaring

De levenservaring en eerdere uitdagingen die iemand heeft meegemaakt, kunnen invloed hebben op hoe ze omgaan met een visuele beperking. Mensen met sterke copingmechanismen en eerdere ervaringen van het overwinnen van obstakels kunnen mogelijk gemakkelijker aanpassen.

Relatie dynamiek

De dynamiek binnen de relatie tussen de persoon met visuele beperking en de goedziende partner is ook van belang. Een ondersteunende, begripvolle en communicatieve relatie kan het aanpassingsproces voor beide partners vergemakkelijken.

Zoeken naar nieuwe manieren

Het proces van aanpassing aan visuele beperking omvat het vinden van nieuwe manieren om zowel praktische als emotionele uitdagingen aan te gaan. Rollen en gewoonten moeten worden aangepast, maar met begrip, respect en onafhankelijkheid als leidraad, kunnen partners samen groeien en zich aanpassen aan hun nieuwe realiteit.

Aanpassing van rollen en gewoonten

Het aanpassen van de rollen en gewoonten binnen een relatie is vaak een van de eerste stappen bij het omgaan met visuele beperking. Dit kan inhouden dat taken en verantwoordelijkheden worden herschikt, zodat beide partners kunnen bijdragen aan het huishouden en andere dagelijkse activiteiten. Het is belangrijk om samen te overleggen en flexibel te zijn in het aanpassen van deze rollen.

Begrip en empathie

Het ontwikkelen van begrip en empathie voor elkaars ervaringen is essentieel. Zowel de persoon met visuele beperking als de goedziende partner kunnen emotionele uitdagingen tegenkomen. Door open en eerlijke communicatie te bevorderen en elkaars gevoelens serieus te nemen, kan de emotionele band worden versterkt.

Ondersteuning van buitenaf

Het zoeken naar ondersteuning van professionals, ondersteuningsgroepen of revalidatiediensten kan aanzienlijk bijdragen aan de aanpassing aan de visuele beperking. Deze bronnen kunnen zowel praktische als emotionele begeleiding bieden en partners helpen om nieuwe vaardigheden te verwerven.

Onafhankelijkheid koesteren

Het behouden van onafhankelijkheid voor de persoon met visuele beperking is belangrijk voor hun gevoel van eigenwaarde en autonomie. Het is cruciaal om hen te ondersteunen bij het leren van nieuwe vaardigheden en hen aan te moedigen om zoveel mogelijk zelfstandig te blijven.

Groei en aanpassing

De reis van aanpassing en groei is uitdagend, maar het biedt ook kansen voor persoonlijke ontwikkeling en versterking van de relatie. Samenwerken om de obstakels van een visuele handicap te overwinnen, kan partners dichter bij elkaar brengen. Het kan ook nieuwe waarden en prioriteiten in het leven onthullen.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Blind of slechtziend: Balans zoeken in hulp krijgen en zelf iets kunnen betekenen voor anderen16-07-2024 12:07:28
 2. Hoe vind je nieuwe producten in de winkel als je blind of slechtziend bent?30-05-2024 06:05:06
 3. Omgaan met productverpakkingen als je blind of slechtziend bent13-05-2024 06:05:26
 4. Lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen herkennen als je blind of slechtziend bent10-05-2024 07:05:58
 5. Omgaan met visgraten als je blind of slechtziend bent04-05-2024 06:05:17
 6. Omgaan met buffetten als je blind of slechtziend bent28-04-2024 05:04:54
 7. Omgaan met hapjes op feestjes als je blind of slechtziend bent27-04-2024 05:04:54
 8. Toegankelijke robotstofzuigers voor blinden en slechtzienden26-04-2024 07:04:25
 9. Spullen op een vaste plek leggen als je blind of slechtziend bent23-04-2024 07:04:11
 10. Tips om insecten te weren als je blind of slechtziend bent22-04-2024 06:04:07
 11. Hulpmiddelen gebruiken: Psychologische drempels voor blinden en slechtzienden20-04-2024 06:04:24
 12. Slimme speakers voor blinden en slechtzienden19-04-2024 05:04:10
 13. Kookplaat schoonmaken als je blind of slechtziend bent18-04-2024 11:04:34
 14. Bladeren harken als je blind of slechtziend bent18-04-2024 06:04:00
 15. Schoenen poetsen als je blind of slechtziend bent18-04-2024 06:04:47
 16. Overdreven behulpzaamheid aan personen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:01
 17. Meterstanden doorgeven als blinde of slechtziende persoon12-04-2024 04:04:37
 18. Tandpasta doseren als je blind of slechtziend bent11-04-2024 02:04:36
 19. Maatbekers voor blinden en slechtzienden10-04-2024 01:04:59
 20. Stevige rugzakken voor personen met een visuele beperking08-04-2024 04:04:04
 21. Digitale handtekeningen voor blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:09
 22. Een dekbedhoes omdoen als je blind of slechtziend bent07-04-2024 06:04:16
 23. Zindelijkheidsproces van een kind met een visuele beperking06-04-2024 01:04:15
 24. Kruiden herkennen als je blind of slechtziend bent06-04-2024 05:04:08
 25. Tips om pasjes uit elkaar te houden als je blind of slechtziend bent04-04-2024 11:04:41
 26. Waarom hebben niet alle blinden en slechtzienden hulp nodig?03-04-2024 11:04:48
 27. Tijd opmeten als je blind of slechtziend bent03-04-2024 07:04:50
 28. Porties eten inschatten en opscheppen als je blind of slechtziend bent03-04-2024 06:04:31
 29. Bril blijven dragen als je zicht te slecht is02-04-2024 07:04:12
 30. Vervaldata lezen als je blind of slechtziend bent01-04-2024 05:04:49
 31. Vraag nooit aan een tafelgenoot: “Wat wil hij/zij (persoon met visuele beperking) drinken/eten?”31-03-2024 06:03:31
 32. Douchen en baden met een visuele beperking31-03-2024 03:03:56
 33. Zich aankleden als je blind of slechtziend bent27-03-2024 06:03:13
 34. Stof afdoen (afstoffen) als je blind of slechtziend bent26-03-2024 12:03:29
 35. Hulp bieden aan gasten met visuele beperking in hotels en restaurants16-03-2024 04:03:52
 36. Waarom gebruiken niet alle blinden en slechtzienden hulpmiddelen?23-02-2024 08:02:10
 37. Tips om schoenen uit elkaar te houden als je blind of slechtziend bent23-02-2024 08:02:44
 38. Blind of slechtziend en samen wandelen: Communicatiemiddelen in drukke omgevingen09-12-2023 05:12:24
 39. Ouders die pas vernemen dat hun pasgeboren baby blind of slechtziend is08-12-2023 08:12:32
 40. Glasscherven opruimen als je blind of slechtziend bent28-11-2023 01:11:52
 41. Kortingsbon voor beschermde afnemers voor een energiezuinige koelkast, wasmachine, diepvriezer of droogkast26-11-2023 05:11:28
 42. Monoculaire kijker (monokijkertje) voor slechtzienden26-11-2023 07:11:08
 43. Zelf je teennagels knippen als je blind of slechtziend bent26-11-2023 06:11:47
 44. Blind of slechtziend: Rijpheid van fruit en groenten inschatten24-11-2023 01:11:20
 45. Zelfstandig stemmen als je blind of slechtziend bent13-11-2023 12:11:37
 46. Blind of slechtziend: Meubels kopen, plaatsen en onderhouden12-11-2023 07:11:46
 47. Glazen deuren: Problemen voor slechtzienden en geleidehonden09-11-2023 01:11:07
 48. Maquettes voor blinden en slechtzienden08-11-2023 05:11:30
 49. Mobiele beeldschermloep (elektronische handloep) voor slechtzienden08-11-2023 01:11:14
 50. Blind of slechtziend: Wat kan je doen als er geen winkelhulp beschikbaar is?07-11-2023 11:11:48
 51. Merkpasta voor blinden en slechtzienden07-11-2023 07:11:56
 52. Deurklink vinden en deuren openen door blinden en slechtzienden06-11-2023 08:11:42
 53. Sprekende USB-speler voor blinden en slechtzienden06-11-2023 12:11:33
 54. Wandelen in regenweer als je blind of slechtziend bent03-11-2023 01:11:29
 55. Slimme stekkers: Voordelen voor blinden en slechtzienden03-11-2023 06:11:29
 56. Slimme thermostaten voor blinden en slechtzienden01-11-2023 06:11:30
 57. Slimme verlichting: Voordelen voor slechtzienden01-11-2023 05:11:09
 58. Google slimme assistenten27-10-2023 12:10:23
 59. Aangedampte brillenglazen voorkomen en verhelpen27-10-2023 06:10:53
 60. Hoe kan je het werk van je poetshulp controleren als je blind of slechtziend bent?25-10-2023 06:10:54
 61. Blind of slechtziend: Leren werken met hulpmiddelen en aanpassingen19-10-2023 03:10:12
 62. Apple AirTag: Verloren voorwerpen terugvinden17-10-2023 03:10:45
 63. Ergotherapie aan huis voor blinden en slechtzienden17-10-2023 07:10:43
 64. Afstandsbedieningen voor blinden en slechtzienden12-10-2023 04:10:39
 65. Bloeddruk- en hartslagmeters voor blinden en slechtzienden12-10-2023 02:10:45
 66. Kompas voor blinden en slechtzienden12-10-2023 01:10:04
 67. Kookwekkers voor blinden en slechtzienden12-10-2023 12:10:16
 68. Koortsthermometers voor blinden en slechtzienden12-10-2023 06:10:17
 69. Labellezers voor blinden en slechtzienden12-10-2023 05:10:26
 70. Hulpmiddelen en apps voor lichtdetectie voor blinden11-10-2023 03:10:12
 71. Loepen voor slechtzienden: Verbeterde zichtbaarheid en leesbaarheid11-10-2023 02:10:41
 72. Meetlatten voor blinden en slechtzienden11-10-2023 11:10:52
 73. Prikpen, prikbord en reglette: Hulpmiddelen om braille te schrijven11-10-2023 06:10:31
 74. Tips om morsen met eten en drinken te voorkomen als je blind of slechtziend bent11-10-2023 05:10:49
 75. Rollators voor blinden en slechtzienden10-10-2023 06:10:58
 76. Seniorentelefoon voor oudere blinden en slechtzienden10-10-2023 06:10:16
 77. Horloges voor blinden en slechtzienden10-10-2023 05:10:54
 78. Tafel met kantelverstelling voor slechtzienden09-10-2023 05:10:38
 79. Accessoires voor de witte stok voor blinden en slechtzienden09-10-2023 04:10:16
 80. Voorzetschermen (beeldschermvergroters) voor beeldschermen09-10-2023 06:10:15
 81. Wekkers voor blinden en slechtzienden09-10-2023 06:10:47
 82. Rekenen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 05:10:45
 83. Doe-het-zelf hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 04:10:10
 84. Merktekens en herkenningshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 01:10:37
 85. Brailleschrijfmachines en notitietoestellen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 12:10:17
 86. Schilderen in huis: De juiste kleurkeuze voor slechtzienden06-10-2023 11:10:12
 87. Toetsenbord: Aanpassingen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 07:10:18
 88. Sprekende keukenweegschalen voor blinden en slechtzienden06-10-2023 06:10:16
 89. Spiegels voor slechtzienden: Soorten, tips en adviezen05-10-2023 05:10:09
 90. Tips voor veilig scheren en ontharen voor blinden en slechtzienden05-10-2023 04:10:20
 91. Hoe kan je als blinde of slechtziende persoon kortingen en aanbiedingen vinden?04-10-2023 03:10:59
 92. Ondersteuning van partner bij visuele beperking03-10-2023 05:10:10
 93. Zwembrillen met aangepaste dioptrieën: Helder zicht onder water01-10-2023 04:10:00
 94. Zonnebrillen met vergroting: Zicht en bescherming in één01-10-2023 04:10:39
 95. Verrekijkerbrillen: Duidelijk zicht op afstand01-10-2023 04:10:19
 96. Verduisterende brillen: Bescherming tegen overmatig licht01-10-2023 04:10:58
 97. Telescoopbrillen: Verbeterd zicht voor gedetailleerde taken01-10-2023 04:10:39
 98. Speciale sportbrillen: Optimaal zicht en bescherming voor sporters01-10-2023 04:10:19
 99. Slimme brillen: Verbeterde visuele ervaringen en onafhankelijkheid01-10-2023 04:10:50
 100. Prismabrillen: Corrigeren van visuele vertekening voor verbeterde visuele ervaring01-10-2023 04:10:30
 101. Overzetbrillen: Extra visuele ondersteuning zonder de eigen bril af te zetten01-10-2023 04:10:10
 102. Omkeerbrillen: verbetering van visuele Waarneming door Beeldomkering01-10-2023 04:10:50
 103. Nachtzichtbrillen: Verbeterd zicht bij weinig licht01-10-2023 04:10:31
 104. Multifocale brillen: Scherp zicht op verschillende afstanden in één glas01-10-2023 04:10:08
 105. Loepbrillen: Handsfree vergroting voor nauwkeurigheid en precisie01-10-2023 04:10:43
 106. Lichtfilterende brillen: Bescherming tegen blauw licht en verbeterd visueel comfort01-10-2023 04:10:19
 107. Leesbrillen: Dichtbij lezen met comfort en duidelijkheid01-10-2023 04:10:37
 108. Kappenbrillen: Verminder zijdelingse lichtinval en lichtgevoeligheid01-10-2023 02:10:36
 109. Druppelbrillen: Comfortabele toediening van oogdruppels01-10-2023 02:10:52
 110. Head-Mounted Display (HMD) brillen: Innovatieve visuele ervaringen01-10-2023 02:10:53
 111. Filterbrillen: Verlichting en comfort voor lichtgevoelige ogen01-10-2023 01:10:20
 112. Corningbrillen: Schitteringen verminderen en contrast verhogen01-10-2023 01:10:25
 113. Contrastversterkende brillen: Kleurverschillen en objecten benadrukken01-10-2023 01:10:35
 114. Contrastverhogende brillen: Zien in scherper detail01-10-2023 01:10:17
 115. Computerleesbrillen: Optimaal zicht voor computerwerk01-10-2023 01:10:31
 116. Computerbrillen: Oogverlichting voor langdurig computergebruik30-09-2023 06:09:20
 117. Brillen voor algemene zichtcorrectie: Verbetering van de gezichtsscherpte30-09-2023 06:09:29
 118. BiOptic-brillen: Verbetering van zicht op verschillende afstanden30-09-2023 05:09:25
 119. Bifocale brillen: Verbetering van zicht op afstand en dichtbij30-09-2023 05:09:44
 120. Kijkstrategietraining voor personen met een visuele beperking28-09-2023 05:09:55
 121. Zelfstandig wonen als je blind of slechtziend bent27-09-2023 12:09:24
 122. Verlichtingsopties voor de witte stok voor blinden en slechtzienden26-09-2023 11:09:14
 123. Blind of slechtziend: Zelfzorg en persoonlijke verzorging22-09-2023 03:09:44
 124. Ouders die willen blijven zorgen voor blinde en slechtziende volwassenen21-09-2023 05:09:09
 125. Luiers verversen als je blind of slechtziend bent20-09-2023 06:09:16
 126. Trappen: Aanpassingen voor blinden en slechtzienden18-09-2023 04:09:41
 127. Handgeschreven documenten lezen als je blind of slechtziend bent18-09-2023 12:09:16
 128. De impact van steun door partner, vrienden, familie, kennissen en lotgenoten bij blinden en slechtzienden18-09-2023 10:09:12
 129. Omgaan met ongevraagde hulp als je blind of slechtziend bent18-09-2023 05:09:29
 130. De Ooglijn: Ondersteuning en informatie rond blinden en slechtzienden17-09-2023 03:09:48
 131. Blind- en slechtziendvriendelijke waterkokers16-09-2023 07:09:06
 132. Memorecorders voor blinden en slechtzienden15-09-2023 02:09:31
 133. Hoe leren blinde en slechtziende kinderen hun veters knopen?14-09-2023 01:09:26
 134. Nummertje nemen bij ticketautomaat: Uitdagingen en tips voor blinden en slechtzienden13-09-2023 03:09:32
 135. Slimme gordijnen: Voordelen (voor blinden en slechtzienden)11-09-2023 05:09:42
 136. Hulpmiddelenbeurzen voor blinden en slechtzienden in België en Nederland10-09-2023 07:09:05
 137. Antislipmateriaal: Betere grip en stabiliteit voor blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:00
 138. Blinde en slechtziende senioren: Leven, welzijn en zorg08-09-2023 06:09:50
 139. Blindennazorgwerken: Ondersteuning en hulp voor blinden en slechtzienden08-09-2023 12:09:31
 140. Thee zetten als je blind of slechtziend bent07-09-2023 06:09:45
 141. Blind of slechtziend: De afwas doen07-09-2023 05:09:24
 142. Gebruik van de airfryer als je blind of slechtziend bent07-09-2023 02:09:51
 143. Tips voor het sorteren van wasgoed voor blinden en slechtzienden07-09-2023 01:09:03
 144. Wasmiddelen herkennen en doseren voor mensen met een visuele beperking07-09-2023 12:09:10
 145. Was opvouwen en opbergen met een visuele handicap07-09-2023 12:09:00
 146. Ergonomie en ergonomische aanpassingen voor blinden en slechtzienden06-09-2023 06:09:53
 147. Aanpassingen aan de buitenomgeving van het huis voor blinden en slechtzienden05-09-2023 05:09:54
 148. Aanpassingen in opslagruimten voor blinden en slechtzienden05-09-2023 04:09:02
 149. Aanpassingen in de garage in huis voor blinden en slechtzienden05-09-2023 03:09:57
 150. Aanpassingen in kantoor- en werkruimte in huis voor blinden en slechtzienden05-09-2023 12:09:22
 151. Aanpassingen in de gang en gangpaden voor blinden en slechtzienden05-09-2023 12:09:05
 152. Aanpassingen in de slaapkamer voor blinden en slechtzienden05-09-2023 11:09:11
 153. Aanpassingen in de woonkamer voor blinden en slechtzienden05-09-2023 11:09:32
 154. Aanpassingen in de keuken voor blinden en slechtzienden05-09-2023 06:09:44
 155. Aanpassingen in de badkamer voor blinden en slechtzienden04-09-2023 07:09:45
 156. Ramen schoonmaken als je blind of slechtziend bent04-09-2023 12:09:08
 157. Begeleiding van blinden en slechtzienden naar het toilet en in de toiletruimte04-09-2023 05:09:12
 158. Hoe kan je blinde en slechtziende personen best begroeten?03-09-2023 05:09:03
 159. Toegankelijke televisies voor blinden en slechtzienden03-09-2023 03:09:44
 160. Brood smeren als je blind of slechtziend bent03-09-2023 11:09:10
 161. Gebruik van kleur en contrast voor slechtzienden03-09-2023 06:09:23
 162. Hoe kan je vlekken op kleding herkennen als je blind of slechtziend bent?02-09-2023 01:09:04
 163. Oorzaken en gevolgen van geweigerde hulp aan blinden en slechtzienden01-09-2023 06:09:52
 164. Mensen herkennen als je blind of slechtziend bent30-08-2023 10:08:28
 165. Bed verschonen als je blind of slechtziend bent30-08-2023 07:08:13
 166. Financiële zaken en administratie afhandelen als je blind of slechtziend bent30-08-2023 06:08:10
 167. Brailleprinter voor blinden en slechtzienden29-08-2023 12:08:07
 168. Keuken- en kookhulpmiddelen voor blinden en slechtzienden29-08-2023 07:08:27
 169. Personenweegschalen voor blinden en slechtzienden28-08-2023 03:08:35
 170. Hulpmiddelenleveranciers voor blinden en slechtzienden28-08-2023 02:08:39
 171. Voorleestoestel voor blinden en slechtzienden28-08-2023 11:08:00
 172. Vergelijkbare spullen van elkaar onderscheiden als je blind of slechtziend bent27-08-2023 02:08:55
 173. Geld herkennen als je blind of slechtziend bent27-08-2023 12:08:52
 174. Daisy-speler: Gesproken lectuur voor blinden en slechtzienden27-08-2023 06:08:45
 175. Spraakassistenten en slimme hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden26-08-2023 03:08:54
 176. Vergrotingshulpmiddelen voor slechtzienden26-08-2023 01:08:44
 177. Tijd aflezen: Hoe weet je hoe laat het is als je blind of slechtziend bent?26-08-2023 11:08:51
 178. Braille- en tactiele hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden26-08-2023 11:08:40
 179. Onafhankelijk advies over hulpmiddelen en aanpassingen voor blinden en slechtzienden25-08-2023 12:08:20
 180. Agenda beheren als je blind of slechtziend bent25-08-2023 06:08:15
 181. Het huishouden doen als je blind of slechtziend bent24-08-2023 12:08:48
 182. Verlichting voor slechtzienden24-08-2023 06:08:34
 183. Slimme deurbel voor blinden en slechtzienden22-08-2023 12:08:17
 184. Toegankelijke thermostaten voor blinden en slechtzienden22-08-2023 10:08:27
 185. Displays lezen als je blind of slechtziend bent22-08-2023 10:08:13
 186. Brailleleesregel voor blinden en slechtzienden22-08-2023 06:08:05
 187. Huis opruimen als je blind of slechtziend bent20-08-2023 06:08:56
 188. Optische hulpmiddelen voor slechtziende personen19-08-2023 12:08:18
 189. (Kleuren)blind of slechtziend: Hulpmiddelen om kleuren te zien18-08-2023 03:08:33
 190. Kan je het gras maaien als je blind of slechtziend bent?16-08-2023 04:08:36
 191. Strijken als je blind of slechtziend bent15-08-2023 02:08:18
 192. Blind of slechtziend: Nagels knippen, verzorgen en lakken15-08-2023 12:08:09
 193. Lichthinder, verstrooiing en schittering bij slechtziende personen15-08-2023 11:08:46
 194. Stofzuigen als je blind of slechtziend bent15-08-2023 05:08:38
 195. Hulp vragen en krijgen als je blind of slechtziend bent13-08-2023 01:08:17
 196. Toegankelijke koelkasten voor blinden en slechtzienden13-08-2023 11:08:15
 197. Toegankelijke diepvriezers voor blinden en slechtzienden13-08-2023 11:08:46
 198. Toegankelijke droogautomaten voor blinden en slechtzienden13-08-2023 07:08:03
 199. Blindvriendelijke friteuses: Toegankelijk frituren als je blind of slechtziend bent13-08-2023 06:08:44
 200. Toegankelijke koffiezetapparaten voor blinden en slechtzienden13-08-2023 06:08:13

Laatst bijgewerkt op 29 mei 2024 – 05:48