Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden

Sociale interactie en betrokkenheid zijn essentieel voor het algemene welzijn van mensen. Echter, voor mensen met een visuele beperking kunnen unieke uitdagingen leiden tot sociale isolatie. Dit artikel onderzoekt de oorzaken van sociale isolatie, de fysieke en mentale impact ervan en preventieve strategieën.

Oorzaken van sociale isolatie bij blinden en slechtzienden

Fysieke toegankelijkheid

De beperkte toegang tot openbare plaatsen en het vervoer kan het moeilijker maken voor visueel gehandicapte mensen om deel te nemen aan sociale activiteiten.

 • Niet-toegankelijke openbare plaatsen: Sommige openbare plaatsen, zoals restaurants, theaters of parken, zijn mogelijk niet goed toegankelijk voor mensen met een visuele beperking vanwege obstakels of ontoereikende bewegwijzering. Hierdoor kunnen ze terughoudend zijn om dergelijke plaatsen te bezoeken.
 • Onvoldoende openbaar vervoer: Een gebrek aan toegankelijk openbaar vervoer, zoals bussen en treinen met visuele aanduidingen en geluidsvermeldingen, kan het reizen bemoeilijken en blinden en slechtzienden ontmoedigen om eropuit te gaan.
Trein in beweging aan station waar mensen staan te wachten.

Trein in beweging aan station waar mensen staan te wachten.

Gebrek aan bewustzijn en begrip

Het gebrek aan begrip en bewustzijn in de samenleving over de behoeften van blinde en slechtziende personen kan leiden tot uitsluiting en isolatie.

 • Ongeïnformeerde houding: Mensen kunnen onbedoeld ongevoelige opmerkingen maken of niet weten hoe ze moeten reageren in de aanwezigheid van een blinde of slechtziende persoon, wat kan leiden tot ongemakkelijke situaties en het vermijden van sociale interacties.
 • Ontoegankelijke documenten en Websites: Het ontbreken van toegankelijke documenten en websites kan mensen met een visuele beperking uitsluiten van informatie en communicatie, wat hun deelname aan sociale en educatieve activiteiten kan beperken.

Angst voor stigmatisering

Sommige mensen met een visuele beperking kunnen aarzelen om nieuwe sociale situaties aan te gaan uit angst voor stigmatisering, vooroordelen of onbegrip.

 • Zelfopgelegde terughoudendheid: Personen met een visuele handicap kunnen zich terugtrekken uit sociale bijeenkomsten uit angst dat anderen hen als “anders” zullen zien of hen anders zullen behandelen.
 • Minder Bereidheid tot Zelfexpressie: De angst voor stigmatisering kan leiden tot terughoudendheid bij het uiten van persoonlijke meningen of emoties, wat sociale interactie bemoeilijkt en isolatie bevordert

Beperkt sociaal netwerk

Het hebben van weinig vrienden of familieleden in de buurt kan leiden tot sociale isolatie, omdat er minder kansen zijn voor sociaal contact.

 • Beperkte vriendenkring: Als een blinde of slechtziende persoon weinig vrienden heeft die in de buurt wonen, kan dit leiden tot een gebrek aan spontane ontmoetingen en sociale activiteiten.
 • Familiale afstand: In sommige gevallen kunnen familieleden in andere steden of landen wonen, waardoor de mogelijkheden voor regelmatig sociaal contact beperkt worden

Verlies van zelfstandigheid

Het verlies van het vermogen om zelfstandig te reizen kan mensen met een visuele handicap beperken in hun vermogen om sociale activiteiten bij te wonen en nieuwe mensen te ontmoeten.

 • Beperkte mobiliteit: Als iemand niet zelfstandig kan reizen, kunnen ze moeilijk deelnemen aan sociale evenementen, zoals feestjes bijwonen, uitgaan met vrienden of deelnemen aan groepsactiviteiten.
 • Verminderde toegang tot diensten: Een gebrek aan onafhankelijke mobiliteit kan ook het moeilijker maken om toegang te krijgen tot essentiële diensten zoals medische afspraken, boodschappen doen of deelname aan educatieve programma’s.
Winkelmandje met boodschappen uit de supermarkt

Winkelmandje met boodschappen uit de supermarkt: Boodschappen doen kan lastiger zijn wanneer je niet zelfstandig kan reizen

Fysieke gevolgen van sociale isolatie

Verminderde mobiliteit

Sociale isolatie kan leiden tot een verminderde mobiliteit, aangezien mensen met een visuele beperking mogelijk minder geneigd zijn om zich buiten hun vertrouwde omgeving te begeven.

Gezondheidsproblemen

Het beperkte bereik van activiteiten kan bijdragen aan een zittende levensstijl, wat kan leiden tot een verhoogd risico op gezondheidsproblemen zoals obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes.

Verlies van zelfredzaamheid

Sociale interactie biedt kansen voor het leren van nieuwe vaardigheden en het vergroten van zelfredzaamheid. Sociale isolatie kan dit belemmeren.

Mentale gevolgen van sociale isolatie

Eenzaamheid en depressie

Sociale isolatie kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid, wat op zijn beurt kan bijdragen aan een depressie en angst. Studies, zoals die in “The Journal of Visual Impairment & Blindness,” tonen deze correlatie aan.

 • Verlies van sociale steun: Mensen met een visuele beperking die geïsoleerd zijn, missen vaak de sociale ondersteuning en interactie die essentieel is voor het mentale welzijn. Dit kan leiden tot diepe eenzaamheid.
 • Stigma en schaamte: Het gevoel anders te zijn of te worden gestigmatiseerd vanwege blind- of slechtziendheid kan leiden tot eenzaamheid en depressie. De vrees voor stigmatisering kan het vermijden van sociale situaties aanmoedigen.

Verlies van zelfvertrouwen

Een gebrek aan sociale interactie kan het zelfvertrouwen van mensen met een visuele beperking verminderen, omdat ze mogelijk minder kansen hebben om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen en te oefenen.

 • Sociale terughoudendheid: Het vermijden van sociale situaties kan leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen in het omgaan met anderen. Hierdoor is het soms lastiger om nieuwe mensen te ontmoeten en relaties op te bouwen.
 • Beperkte kansen voor persoonlijke groei: Het ontbreken van interactie en uitdagingen in sociale omgevingen kan de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden belemmeren en het gevoel van eigenwaarde verminderen.

Cognitieve achteruitgang

Sommige onderzoeken suggereren dat sociaal isolement verband kan houden met cognitieve achteruitgang bij mensen die blind of slechtziend zijn, zoals verminderde geheugen- en denkvaardigheden.

 • Beperkte stimulatie: Het ontbreken van sociale interactie en cognitieve uitdagingen kan leiden tot een gebrek aan mentale stimulatie, wat op zijn beurt kan leiden tot een cognitieve achteruitgang.
 • Verminderde leermogelijkheden: Het gebrek aan nieuwe ervaringen en kennisdeling in sociale situaties kan het vermogen om nieuwe dingen te leren beperken.

Negatieve kwaliteit van leven

Sociale isolatie kan de algehele kwaliteit van leven verminderen, omdat mensen met een visuele handicap mogelijk minder deelnemen aan activiteiten die hen vreugde en voldoening schenken.

 • Gemiste kansen voor plezier en voldoening: Geïsoleerd zijn kan leiden tot een gebrek aan deelname aan plezierige activiteiten zoals hobby’s, reizen of deelname aan groepsevenementen.
 • Verlies van levenskwaliteit: Het niet kunnen genieten van sociale evenementen of het delen van speciale momenten met anderen kan de algehele levenskwaliteit verminderen.

Preventie

Hier zijn enkele tips om sociale isolatie bij blinden en slechtzienden te voorkomen, ondersteund door bronvermeldingen:

Bevorder toegankelijkheid

 • Zorg voor toegankelijke openbare plaatsen, trottoirs en openbaar vervoer om fysieke barrières te verminderen en mobiliteit te bevorderen1.
 • Implementeer geleidelijnen en tactiele markeringen om veilige routes voor blinden en slechtzienden te markeren.

Vergroot bewustwording en inclusie

 • Voer bewustmakingscampagnes uit om begrip en respect voor mensen met een visuele beperking te vergroten.
 • Moedig scholen, werkplekken en gemeenschapsorganisaties aan om inclusieve beleidsmaatregelen te implementeren en training te bieden aan medewerkers en leden.

Stimuleer zelfstandigheid

 • Bied trainingen en programma’s aan voor oriëntatie en mobiliteit om zelfstandigheid bij het reizen te bevorderen.
 • Ondersteun technologieën zoals smartphones met spraakgestuurde navigatie-apps om zelfstandig reizen te vergemakkelijken.

Bouw sociale netwerken

 • Stimuleer de deelname aan lokale groepsactiviteiten en groepen die interesses delen, zoals sport, kunst of hobby’s.
 • Moedig het bijwonen van sociale evenementen en workshops speciaal ontworpen voor blinden en slechtzienden aan.

Bied psychologische ondersteuning aan

 • Zorg voor toegang tot mentale gezondheidsdiensten en ondersteuningsgroepen om gevoelens van eenzaamheid en depressie te behandelen.
 • Bied counseling aan om te leren omgaan met stress en angst gerelateerd aan een visuele beperking.

Familiale betrokkenheid

 • Moedig gezins- en familieleden aan om betrokken te blijven en te leren over de behoeften en uitdagingen van hun dierbaren die blind of slechtziend zijn.
 • Organiseer gezinsactiviteiten en uitstapjes die geschikt zijn voor alle gezinsleden.

Zorg voor werkmogelijkheden

 • Ondersteun loopbaanontwikkeling en werkgelegenheidskansen voor mensen met een visuele handicap om economische zelfstandigheid te bevorderen.
 • Bevorder inclusieve werkplekculturen die diversiteit omarmen en aanpassingen bieden.

Meer informatie

Bronvermeldingen:
Deel dit:
Advertenties

 1. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 2. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 3. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 4. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 5. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 6. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 7. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 8. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 9. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 10. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 11. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 12. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 13. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 14. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 15. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 16. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 17. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 18. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 19. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 20. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 21. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 22. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 23. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 24. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 25. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 26. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 27. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 28. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 29. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 30. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 31. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 32. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 33. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 34. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 35. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 36. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 37. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 38. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 39. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 40. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 41. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 42. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 43. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 44. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 45. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 46. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 47. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 48. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 49. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 50. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 51. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 52. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 53. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 54. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 55. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 56. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 57. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 58. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 59. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 60. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 61. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 62. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 63. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 64. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 65. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 66. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 67. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 68. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 69. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 70. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 71. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 72. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 73. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 74. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 75. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 76. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 77. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 78. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 79. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 80. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 81. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 82. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 83. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 84. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 85. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 86. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 87. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 88. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 89. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 90. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 91. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 92. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 93. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 94. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 95. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 96. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 97. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 98. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 99. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 100. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 101. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 102. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 103. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 104. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 105. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 106. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 107. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 108. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 109. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 110. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 111. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 112. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 113. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 114. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 115. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 116. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 117. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 118. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 119. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 120. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 121. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 122. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 123. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 124. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 125. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 126. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 127. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 128. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 129. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 130. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 131. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 132. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 133. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 134. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 135. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 136. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 137. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 138. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 139. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 140. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 141. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 142. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 143. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 144. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 145. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 146. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 147. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 148. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 149. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 150. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 151. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 152. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 153. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 154. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 155. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 156. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 157. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 3 mei 2024 – 14:29