Bijziendheid (myopie)

Inhoudsopgave

Prevalentie van bijziendheid

Bijziendheid in België en Nederland

Bijziendheid, ook wel bekend als myopie, is een veelvoorkomende oogafwijking waarbij mensen objecten dichtbij scherp kunnen zien, maar moeite hebben om objecten in de verte scherp te stellen. Deze aandoening kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de ooggezondheid en het dagelijks leven van personen. In België en Nederland, net als in veel andere delen van de wereld, is bijziendheid een groeiend probleem dat aandacht verdient.

Factoren die bijdragen aan bijziendheid

Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van bijziendheid. Erfelijkheid speelt een belangrijke rol, waarbij kinderen van bijziende ouders een verhoogd risico lopen om ook bijziend te worden. Daarnaast spelen omgevingsfactoren een rol, zoals de hoeveelheid tijd die mensen doorbrengen met lezen, studeren of het gebruik van digitale apparaten op korte afstand. Er wordt ook gesuggereerd dat een gebrek aan buitenactiviteiten in natuurlijk zonlicht bijdraagt aan de ontwikkeling van bijziendheid.

Prevalentie van bijziendheid

De prevalentie van bijziendheid is de afgelopen decennia wereldwijd toegenomen en blijft stijgen, vooral onder jongeren. Dit fenomeen heeft geleid tot grotere bezorgdheid onder oogzorgprofessionals en beleidsmakers. Hoewel exacte cijfers kunnen variëren, laten studies zien dat bijziendheid in België en Nederland een aanzienlijk gezondheidsprobleem is. Het treft mensen van alle leeftijden, maar de toename is met name zorgwekkend bij kinderen en adolescenten.

Impact op ooggezondheid

Bijziendheid kan leiden tot verschillende complicaties en oogaandoeningen, waaronder een netvliesloslating, glaucoom en maculadegeneratie. Deze aandoeningen kunnen leiden tot blijvende visuele beperking en vereisen vaak een medische behandeling. Daarnaast kan bijziendheid dagelijkse activiteiten bemoeilijken, zoals autorijden of het herkennen van mensen of objecten op afstand.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Preventie en behandeling

De behandeling van bijziendheid bestaat vaak uit het dragen van een bril of contactlenzen om duidelijk te zien, maar er zijn ook tips om de progressie van bijziendheid te vertragen. Deze omvatten het stimuleren van buitenactiviteiten, het beperken van de schermtijd op korte afstand en regelmatige oogcontroles om veranderingen in de gezichtsscherpte op te sporen. Het onderzoek naar effectieve preventiemethoden blijft echter aan de gang.

Oorzaken en risicofactoren van bijziendheid

Bijziendheid in Perspectief

Bijziendheid, ook wel bekend als myopie, is een veelvoorkomende oogaandoening waarbij mensen duidelijk objecten in de buurt kunnen zien, maar moeite hebben met het scherpstellen van objecten in de verte. Deze aandoening heeft de neiging om zich te ontwikkelen tijdens de kindertijd en adolescentie en kan leiden tot ernstige visuele beperking en oogaandoeningen als ze onbehandeld blijft. Het begrijpen van de oorzaken en risicofactoren van bijziendheid is van essentieel belang om deze aandoening effectief aan te pakken.

Genetische predispositie

Erfelijkheid speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van bijziendheid. Als een of beide ouders bijziend zijn, heeft een kind een verhoogd risico om ook bijziend te worden. Genetische factoren beïnvloeden de lengte en vorm van de oogbol, wat op zijn beurt van invloed kan zijn op de brekingsfout van het oog.

Nabijwerk en levensstijl

Een significante risicofactor voor bijziendheid is de hoeveelheid tijd die mensen besteden aan activiteiten op korte afstand, zoals lezen, studeren en schermtijd voor computers en mobiele apparaten. Deze activiteiten vereisen een constante scherpstelling op nabije objecten, wat de groei van de oogbol kan stimuleren en bijziendheid kan bevorderen.

Gebrek aan Buitenactiviteiten

Een gebrek aan blootstelling aan natuurlijk buitenlicht en buitenspelen, vooral tijdens de kindertijd, is geassocieerd met een verhoogd risico op bijziendheid. Onderzoek suggereert dat buitenactiviteiten de groei van de oogbol kunnen afremmen en mogelijk bescherming bieden tegen bijziendheid.

Etnische Achtergrond

Sommige etnische groepen hebben een hoger risico op bijziendheid dan andere. Dit kan deels te wijten zijn aan genetische factoren, maar ook aan culturele en omgevingsinvloeden. Bijvoorbeeld, sommige Aziatische bevolkingsgroepen hebben hogere percentages bijziendheid dan andere etnische groepen.

Behandelbare risicofactoren

Hoewel genetische aanleg niet kan worden veranderd, zijn sommige risicofactoren voor bijziendheid behandelbaar of te beïnvloeden. Het beperken van de tijd besteed aan nabijwerk, het bevorderen van buitenactiviteiten, en het regelmatig controleren van de gezichtsscherpte bij kinderen kunnen helpen om bijziendheid onder controle te houden en de progressie ervan te vertragen.

Erfelijkheid van bijziendheid

Bijziendheid en genetische Invloeden

Bijziendheid, ook wel myopie genoemd, is een veelvoorkomende oogaandoening waarbij mensen objecten dichtbij scherp kunnen zien, maar moeite hebben om objecten op afstand scherp te stellen. Een van de belangrijkste factoren die bijdraagt aan de ontwikkeling van bijziendheid is erfelijkheid. Dit betekent dat de kans op het ontwikkelen van bijziendheid groter is als iemand in de familie bijziend is. In deze tekst zullen we de rol van erfelijkheid bij bijziendheid onderzoeken en begrijpen hoe genetische invloeden een rol spelen in deze oogafwijking.

Genetische predispositie

Erfelijkheid speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van bijziendheid. Als een of beide ouders bijziend zijn, heeft een kind een verhoogd risico om ook bijziend te worden. Dit komt omdat genetische factoren de vorm en de lengte van de oogbol beïnvloeden, wat op zijn beurt van invloed kan zijn op het vermogen van het oog om zich te focussen op objecten op verschillende afstanden.

Complexiteit van genetische Invloeden

Het genetische mechanisme achter bijziendheid is complex en omvat de interactie van meerdere genen. Verschillende genvarianten zijn geassocieerd met bijziendheid, en hun exacte rol in het ontstaan van de aandoening wordt nog steeds onderzocht. Sommige van deze genvarianten zijn betrokken bij de regulatie van de groei van de oogbol, terwijl andere invloed hebben op de brekingsfout van het oog.

Omgevingsfactoren en genetische predispositie

Erfelijkheid is niet de enige factor die bijziendheid beïnvloedt. Omgevingsfactoren, zoals de tijd die wordt besteed aan nabijwerk zoals lezen en gebruik van digitale apparaten, spelen ook een belangrijke rol. Bij mensen met een genetische aanleg voor bijziendheid kunnen bepaalde omgevingsfactoren de aandoening mogelijk verergeren.

Erfelijkheid en progressie van bijziendheid

Studies hebben aangetoond dat kinderen van bijziende ouders een groter risico lopen om bijziend te worden en dat hun bijziendheid vaak sneller vordert dan bij kinderen van niet-bijziende ouders. Dit benadrukt het belang van vroegtijdige screening en monitoring van kinderen met een genetische aanleg voor bijziendheid.

Soorten bijziendheid

Bijziendheid in verschillende vormen

Bijziendheid, ook bekend als myopie, is een veelvoorkomende oogaandoening die wordt gekenmerkt door het vermogen om duidelijk te zien op korte afstanden, maar problemen te hebben met het scherpstellen op objecten in de verte. Hoewel bijziendheid over het algemeen wordt beschouwd als één enkele aandoening, kan het zich in verschillende vormen voordoen en variëren in ernst. In deze tekst zullen we enkele van de verschillende soorten bijziendheid onderzoeken en begrijpen hoe ze zich manifesteren.

Eenvoudige myopie

Dit is de meest voorkomende vorm van bijziendheid, waarbij mensen duidelijk kunnen zien op korte afstanden, maar moeite hebben met het scherpstellen op objecten in de verte. Eenvoudige myopie kan mild tot matig zijn en kan meestal worden gecorrigeerd met een bril of contactlenzen.

Hoge myopie

Hoge myopie verwijst naar ernstige bijziendheid, waarbij mensen een sterkere bril- of contactlensvoorschrift nodig hebben om objecten in de verte te zien. Deze vorm van bijziendheid kan leiden tot een verhoogd risico op complicaties zoals een netvliesloslating, glaucoom en cataract.

Progressieve myopie

Progressieve myopie is een subtype van bijziendheid waarbij de mate van bijziendheid in de loop van de tijd blijft toenemen, meestal tijdens de kindertijd en adolescentie. Dit kan leiden tot een snellere verergering van de bijziendheid en een groter risico op ooggezondheidsproblemen.

Nachtelijke myopie

Bij nachtelijke myopie ervaren mensen vooral problemen met het zien van objecten in de verte ‘s nachts of bij weinig licht. Dit kan leiden tot slechter zicht tijdens het autorijden of ‘s avonds activiteiten.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Pseudomyopie

Pseudomyopie is een tijdelijke vorm van bijziendheid die kan optreden als gevolg van spasmen van de oogspieren. Het kan leiden tot wazig zicht, maar is meestal van voorbijgaande aard en kan worden gecorrigeerd met ontspanningsoefeningen of medicatie.

Axiale myopie

Axiale myopie wordt gekenmerkt door een abnormale lengtegroei van de oogbol. Dit subtype van bijziendheid is geassocieerd met een verhoogd risico op oogcomplicaties en kan moeilijker te behandelen zijn dan andere vormen van bijziendheid.

Symptomen van bijziendheid

Begrijpen van de tekenen van bijziendheid

Bijziendheid, ook wel bekend als myopie, is een veelvoorkomende oogaandoening waarbij mensen duidelijk objecten dichtbij kunnen zien, maar moeite hebben met het scherpstellen op objecten in de verte. Het herkennen van de symptomen van bijziendheid is belangrijk om de aandoening tijdig te identificeren en te corrigeren. In deze tekst zullen we de verschillende symptomen van bijziendheid onderzoeken en begrijpen hoe ze zich kunnen manifesteren.

Wazig zicht op afstand

Een van de meest voorkomende symptomen van bijziendheid is wazig zicht bij het proberen om objecten in de verte scherp te stellen. Mensen met bijziendheid kunnen moeite hebben met het lezen van verkeersborden, het herkennen van gezichten op een afstand, of het volgen van een bord in een klaslokaal of presentatie.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Knijpen of turen

Mensen met bijziendheid knijpen vaak hun ogen samen of turen om objecten in de verte duidelijker te zien. Dit kan leiden tot vermoeidheid van de ogen en hoofdpijn, vooral na langdurig turen.

Moeite met nachtzicht

Bijziendheid kan ook het nachtzicht aantasten. Mensen met bijziendheid ervaren vaak meer problemen met het zien van objecten in de verte bij weinig licht, zoals tijdens het autorijden ‘s nachts.

Vermoeidheid en oogirritatie

Het voortdurend inspannen van de ogen om objecten op afstand te zien, kan leiden tot vermoeide en geïrriteerde ogen. Dit kan zich manifesteren als branderigheid, jeuk of roodheid van de ogen.

Knipperen en oogwrijven

Mensen met bijziendheid knipperen soms vaak met hun ogen of wrijven over hun ogen in een poging om hun zicht te verbeteren. Dit gedrag kan ongemak en irritatie van de ogen verergeren.

Verminderde school- of werkprestaties

Bij kinderen kan bijziendheid leiden tot verminderde prestaties op school, met name bij taken die vereisen dat ze het schoolbord of het digitaal scherm van een afstand moeten bekijken. Volwassenen kunnen soortgelijke problemen ondervinden op hun werkplek.

Frequent wisselen tussen afstand en nabijheid

Mensen met bijziendheid kunnen vaak hun focus tussen dichtbij en ver weg verschuiven. Ze kunnen bijvoorbeeld hun bril opzetten om iets op afstand te zien en deze weer afzetten om dichtbij te lezen.

Lichamelijke gevolgen

De impact op het lichaam

Bijziendheid, ook wel bekend als myopie, is een oogaandoening waarbij mensen duidelijk objecten in de buurt kunnen zien, maar problemen hebben met het scherpstellen op objecten in de verte. Terwijl bijziendheid in de eerste plaats een oogprobleem lijkt te zijn, kan het lichamelijke gevolgen hebben die verder reiken dan alleen de gezichtsorganen. In deze tekst zullen we de lichamelijke gevolgen van bijziendheid onderzoeken en begrijpen hoe deze aandoening het lichaam kan beïnvloeden.

Houdingsproblemen

Een van de lichamelijke gevolgen van bijziendheid is het ontwikkelen van houdingsproblemen, vooral bij kinderen. Wanneer kinderen moeite hebben met het zien van het schoolbord of andere verre objecten, kunnen ze onbewust een voorovergebogen houding aannemen om dichter bij het object te komen. Dit kan leiden tot rug– en nekklachten.

Verminderde fysieke activiteit

Bijziendheid kan de bereidheid van mensen om deel te nemen aan fysieke activiteiten in de buitenlucht verminderen. Omdat ze moeite hebben met het zien van verre objecten, kunnen mensen met bijziendheid terughoudend zijn om deel te nemen aan activiteiten zoals sporten, wandelen of fietsen, wat kan leiden tot een minder actieve levensstijl.

Risico op oogcomplicaties

Hoewel dit gevolg voornamelijk betrekking heeft op mensen met hoge myopie, lopen zij een verhoogd risico op oogcomplicaties zoals een netvliesloslating, glaucoom en cataract. Deze complicaties kunnen de algehele gezondheid en levenskwaliteit ernstig beïnvloeden.

Sociale en psychologische impact

Bijziendheid kan ook sociale en psychologische gevolgen hebben. Kinderen met bijziendheid kunnen zich bijvoorbeeld buitengesloten voelen van buitenspellen en activiteiten met leeftijdsgenoten. Volwassenen kunnen moeite hebben met autorijden ‘s nachts, wat hun sociale leven kan beperken.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Afhankelijkheid van bril of contactlenzen

Mensen met bijziendheid zijn vaak afhankelijk van brillen of contactlenzen om goed te kunnen zien. Deze afhankelijkheid kan soms als beperkend worden ervaren, vooral in situaties waarin deze correctiemiddelen niet direct beschikbaar zijn.

Psychische gevolgen

Het emotionele aspect van bijziendheid

Bijziendheid, ook wel bekend als myopie, is niet alleen een fysieke aandoening, maar kan ook aanzienlijke psychische gevolgen hebben voor mensen die eraan lijden. Het verminderde vermogen om objecten in de verte scherp te zien, kan emotionele en psychologische uitdagingen met zich meebrengen. In deze tekst zullen we de psychische gevolgen van bijziendheid onderzoeken en begrijpen hoe deze aandoening het emotionele welzijn van personen kan beïnvloeden.

Verminderd zelfvertrouwen

Een van de meest voorkomende psychische gevolgen van bijziendheid is verminderd zelfvertrouwen. Mensen met bijziendheid kunnen zich zelfbewust voelen over hun uiterlijk, vooral als ze brillen dragen. Ze kunnen zich anders voelen dan hun leeftijdsgenoten en zich minder aantrekkelijk voelen.

Sociale isolatie

Bijziendheid kan leiden tot sociale isolatie, vooral bij kinderen. Ze kunnen terughoudend zijn om deel te nemen aan buitenspellen of activiteiten met leeftijdsgenoten omdat ze zich bewust zijn van hun visuele beperking. Dit kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid en isolement.

Angst en stress

Omgaan met bijziendheid kan angst en stress veroorzaken. Mensen kunnen zich zorgen maken over hun academische prestaties, hun vermogen om deel te nemen aan activiteiten of hun toekomstige carrièremogelijkheden. De stress kan ook voortkomen uit de behoefte aan constante oogzorg en correctieve maatregelen zoals brillen of contactlenzen.

Depressie

In ernstige gevallen kan bijziendheid bijdragen aan depressieve symptomen. De constante druk om goed te presteren op school of werk, gecombineerd met de psychische last van visuele beperking, kan leiden tot gevoelens van hulpeloosheid en verdriet.

Negatief zelfbeeld

Mensen met bijziendheid kunnen soms een negatief zelfbeeld ontwikkelen. Ze kunnen zichzelf als anders of gebrekkig beschouwen vanwege hun visuele beperking. Dit kan hun algemene kijk op het leven beïnvloeden.

Diagnose en (oog)onderzoeken van bijziendheid

Het vaststellen van myopie

Bijziendheid, ook wel bekend als myopie, is een veelvoorkomende oogafwijking die van invloed is op het vermogen van een persoon om objecten in de verte scherp te zien. Het is belangrijk om bijziendheid vroegtijdig te diagnosticeren en te evalueren om passende maatregelen te nemen voor behandeling en beheer. In deze tekst zullen we bespreken hoe bijziendheid wordt gediagnosticeerd en welke (oog)onderzoeken hierbij betrokken zijn.

Oogonderzoek

Een oogonderzoek is de eerste stap bij het diagnosticeren van bijziendheid. Dit omvat een grondige evaluatie van de ooggezondheid door een oogarts of optometrist. Tijdens het onderzoek zal de zorgverlener:

 • De medische geschiedenis van de patiënt bespreken om eventuele eerdere oogproblemen en familiegeschiedenis van bijziendheid te achterhalen.
 • De gezichtsscherpte testen met behulp van een oogkaart om te bepalen of de patiënt objecten in de verte duidelijk kan zien.
 • De oogdruk meten om glaucoom uit te sluiten, aangezien bijziendheid het risico op deze aandoening kan verhogen.
 • De ogen onderzoeken met een oftalmoscoop om het netvlies en de oogzenuw te beoordelen.
Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Refractieonderzoek

Een van de meest gebruikte methoden om bijziendheid vast te stellen, is het refractieonderzoek. Dit onderzoek bepaalt de refractieafwijking van het oog, wat aangeeft hoe lichtstralen worden gebroken als ze door het oog gaan. Het proces omvat:

 • Het gebruik van een phoropter, een instrument met verschillende lenzen, om de juiste brilsterkte voor de patiënt te bepalen.
 • De patiënt wordt gevraagd om door de phoropter te kijken en te melden welke lenzen het beeld het scherpst maken.

Netvliesonderzoek

Een gedetailleerder onderzoek van het netvlies kan worden uitgevoerd als bijziendheid wordt vermoed. Dit kan een fundoscopie omvatten, waarbij de oogarts de achterkant van het oog bekijkt met behulp van een oftalmoscoop. Dit is belangrijk om te controleren op tekenen van complicaties zoals een netvliesloslating.

Corneatopografie

Bij gevallen van ernstige bijziendheid kan corneatopografie worden uitgevoerd. Dit onderzoek meet de vorm van het hoornvlies en kan helpen bij de planning van chirurgische correctieprocedures zoals LASIK.

Behandelingen van bijziendheid

Gelukkig zijn er verschillende behandelingsopties beschikbaar om bijziendheid te corrigeren en te behandelen. In deze tekst zullen we de medische en psychologische benaderingen van bijziendheid bespreken, evenals de mogelijke behandelingen die beschikbaar zijn.

Medische behandelingen

Bril en contactlenzen

Het dragen van brillen of contactlenzen is de meest voorkomende manier om bijziendheid te corrigeren. Deze optische hulpmiddelen veranderen de manier waarop lichtstralen het oog binnenkomen, zodat het beeld op het netvlies valt in plaats van voorbij het netvlies. Een bril en contactlenzen kunnen effectief het gezichtsvermogen corrigeren en de symptomen van bijziendheid verminderen.

Refractieve chirurgie

Refractieve chirurgie, zoals LASIK (Laser-Assisted in Situ Keratomileusis), PRK (Photorefractive Keratectomy) en lensimplantaten, is een optie voor mensen die een permanente correctie van hun bijziendheid wensen. Deze procedures veranderen de vorm van het hoornvlies of vervangen de natuurlijke lens van het oog om de breking van lichtstralen te corrigeren.

Orthokeratologie (Ortho-K)

Ortho-K is een niet-chirurgische benadering waarbij speciale contactlenzen ‘s nachts worden gedragen om tijdelijk de vorm van het hoornvlies te veranderen. Hierdoor kan de patiënt gedurende de dag zonder hulpmiddelen scherp zien. Ortho-K is vooral geschikt voor mensen met milde tot matige bijziendheid.

Psychologische behandelingen

Bijziendheid kan ook psychologische uitdagingen met zich meebrengen, en daarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan de psychologische benaderingen van deze aandoening.

Psychologische ondersteuning

Omgaan met bijziendheid kan leiden tot stress, angst en negatieve zelfperceptie. Psychologische ondersteuning in de vorm van therapie kan mensen helpen deze psychologische uitdagingen aan te pakken en hun zelfvertrouwen te herstellen.

Voorlichting en tips

Voorlichting over bijziendheid en enkele tips kunnen mensen helpen beter om te gaan met de emotionele aspecten van deze aandoening. Het begrijpen van bijziendheid en het leren van technieken om ermee om te gaan, kan de psychologische impact verminderen.

Prognose van bijziendheid

Begrijpen van de toekomstige ontwikkeling

Bijziendheid, ook wel myopie genoemd, is een veelvoorkomende oogafwijking die van invloed is op het vermogen van een persoon om objecten in de verte scherp te zien. De prognose van bijziendheid kan variëren van persoon tot persoon en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de mate van bijziendheid, genetische aanleg en levensstijl. In deze tekst zullen we de prognose van bijziendheid onderzoeken en begrijpen welke factoren van invloed kunnen zijn op de toekomstige ontwikkeling ervan.

Factoren die de prognose beïnvloeden

 1. Mate van bijziendheid: De ernst van bijziendheid kan variëren van mild tot zeer ernstig. Mensen met milde bijziendheid hebben doorgaans een stabiele prognose en lopen mogelijk een lager risico op complicaties dan mensen met ernstige bijziendheid. Ernstige bijziendheid kan echter het risico op oogproblemen zoals een netvliesloslating en glaucoom verhogen.
 2. Genetische aanleg: Bijziendheid heeft een sterke genetische component. Als bijziendheid in de familie voorkomt, is de kans groter dat iemand ook bijziend wordt. Kinderen van ouders met bijziendheid hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van de aandoening.
 3. Levensstijl en omgeving: Levensstijlfactoren, zoals de tijd die wordt doorgebracht met nabijwerk (zoals lezen of schermtijd), kunnen van invloed zijn op de ontwikkeling en progressie van bijziendheid. Kinderen en jongeren die veel tijd binnenshuis doorbrengen en weinig buitenactiviteiten ondernemen, lopen mogelijk een groter risico op bijziendheid.

Behandeling

De prognose van bijziendheid kan positief worden beïnvloed door tijdige behandeling en beheer. Enkele benaderingen om de progressie van bijziendheid te vertragen of onder controle te houden zijn:

 • Bril en contactlenzen: Het dragen van de juiste bril of contactlenzen kan het gezichtsvermogen corrigeren en de symptomen van bijziendheid verlichten. Het is belangrijk om regelmatig de brilsterkte te laten controleren en bij te stellen als dat nodig is.
 • Orthokeratologie (Ortho-K): Deze niet-chirurgische benadering omvat het dragen van speciale lenzen ‘s nachts om de vorm van het hoornvlies tijdelijk te veranderen, zodat de patiënt overdag zonder hulpmiddelen kan zien.
 • Atropine-oogdruppels: In sommige gevallen kan de oogarts atropine-oogdruppels voorschrijven om de progressie van bijziendheid bij kinderen te vertragen.
Toediening van oogdruppels bij persoon

Toediening van oogdruppels bij persoon

Complicaties van bijziendheid

Meer dan alleen wazig zien

Bijziendheid, ook wel myopie genoemd, is meer dan alleen moeite hebben om objecten in de verte scherp te zien. Het is een oogafwijking die verschillende complicaties kan veroorzaken als deze niet wordt behandeld of behandeld. In deze tekst zullen we de verschillende complicaties van bijziendheid onderzoeken en begrijpen hoe deze de ooggezondheid kunnen beïnvloeden.

Netvliesloslating

Een van de ernstigste complicaties van bijziendheid is een netvliesloslating. Bijziende mensen hebben een groter risico op deze aandoening omdat het oog langer is dan normaal en het netvlies dunner wordt. Als het netvlies loskomt van de achterkant van het oog, kan dit leiden tot ernstig verlies van het gezichtsvermogen en vereist dringende medische aandacht.

Glaucoom

Bijziendheid kan ook het risico op glaucoom verhogen. Dit is een aandoening waarbij de druk in het oog toeneemt en schade aan de oogzenuw veroorzaakt. Onbehandeld glaucoom kan leiden tot permanent verlies van het gezichtsvermogen.

Cataract

Cataract, troebele plekken in de ooglens, komen vaker voor bij bijziende mensen en kunnen het gezichtsvermogen vertroebelen. Cataractchirurgie kan nodig zijn om deze te verwijderen en het gezichtsvermogen te herstellen.

Maculadegeneratie

Hoewel bijziendheid niet direct maculadegeneratie veroorzaakt, kan het het risico op het ontwikkelen ervan op latere leeftijd vergroten. Maculadegeneratie is een aandoening waarbij de macula, het centrale deel van het netvlies, beschadigd raakt en kan leiden tot ernstige gezichtsproblemen.

Beeld van wat een persoon met maculadegeneratie zou kunnen zien

Sociale en psychologische complicaties

Naast fysieke complicaties kunnen bijziende mensen ook te maken krijgen met sociale en psychologische complicaties. Verminderd gezichtsvermogen kan invloed hebben op het dagelijks functioneren, zelfvertrouwen en de algehele levenskwaliteit.

Preventie

Hoewel bijziendheid complicaties met zich mee kan brengen, kunnen preventieve maatregelen helpen het risico te verminderen en de impact te minimaliseren. Regelmatige oogcontroles, vroegtijdige behandeling van bijziendheid en het opvolgen van het advies van een oogarts zijn cruciaal.

Preventie van bijziendheid

Verminderen van het risico op myopie

Bijziendheid, ook bekend als myopie, is een veelvoorkomende oogaandoening die kan leiden tot wazig zicht voor objecten op afstand. Hoewel genetische factoren een rol spelen bij de ontwikkeling van bijziendheid, zijn er preventieve maatregelen die kunnen helpen het risico op bijziendheid te verminderen of de progressie ervan te vertragen.

Buitenactiviteiten

Er is sterk bewijs dat buitenactiviteiten, met name tijd doorbrengen in natuurlijk zonlicht, het risico op bijziendheid kunnen verminderen, vooral bij kinderen. Het exacte mechanisme is nog niet volledig begrepen, maar blootstelling aan buitenlicht lijkt positieve effecten te hebben op de ontwikkeling van het oog.

Beperking van nabijwerk

Het overmatig richten op nabijwerk, zoals lezen, studeren en schermtijd, kan bijziendheid bevorderen. Het is belangrijk om regelmatig pauzes te nemen tijdens nabijwerk en de zogenaamde “20-20-20-regel” te volgen: elke 20 minuten 20 seconden in de verte kijken.

Afstand houden van schermen

Bij het gebruik van digitale apparaten is het raadzaam om een veilige kijkafstand te bewaren. Het beeldscherm moet op ooghoogte worden geplaatst en zich op een afstand van ongeveer 50-70 centimeter van de ogen bevinden.

Regelmatige oogcontroles

Regelmatige oogcontroles bij een oogarts kunnen vroegtijdig bijziendheid opsporen en de juiste maatregelen nemen om verdere progressie te voorkomen. Oogonderzoeken zijn vooral belangrijk voor kinderen, omdat bijziendheid vaak op jonge leeftijd begint.

Oogvriendelijke levensstijl

Het aannemen van een oogvriendelijke levensstijl omvat gezonde eetgewoonten, voldoende slaap en het verminderen van stress. Voedingsstoffen zoals vitamine A, C en E, evenals antioxidanten, kunnen de ooggezondheid ondersteunen.

Correcte verlichting

Een goede verlichting tijdens lezen en studeren is essentieel om overmatige inspanning van de ogen te voorkomen. Vermijd te fel licht of te weinig licht.

Speciale glazen en therapieën

Voor sommige personen met een hoog risico op bijziendheid kunnen speciale brilglazen zoals bifocale of progressieve glazen worden voorgeschreven. Orthokeratologie (Ortho-K) is een niet-chirurgische therapie waarbij ‘s nachts lenzen worden gedragen om de vorm van het hoornvlies tijdelijk te veranderen.

Omgaan met bijziendheid in het dagelijks leven

Tips voor een beter zicht

Bijziendheid, ook wel bekend als myopie, kan het dagelijks leven uitdagend maken, vooral als het niet goed wordt behandeld. Gelukkig zijn er verschillende tips die mensen met bijziendheid kunnen helpen omgaan met hun aandoening en een beter zicht te behouden. In deze tekst zullen we enkele van deze nuttige aanpakken bespreken.

Correctieve bril of contactlenzen

Een van de meest voorkomende manieren om bijziendheid te behandelen, is het dragen van correctieve brillen of contactlenzen. Deze corrigeren de breking van licht in het oog, waardoor dingen in de verte duidelijker worden. Het is essentieel om regelmatig oogonderzoeken bij te wonen om je bril- of lenzenvoorschrift up-to-date te houden.

Laserchirurgie

Voor mensen met bijziendheid kan laserchirurgie, zoals LASIK of PRK, een optie zijn om de afhankelijkheid van brillen of lenzen te verminderen. Deze procedures kunnen de vorm van het hoornvlies aanpassen om de breking van licht te verbeteren.

Orthokeratologie (Ortho-K)

Ortho-K is een niet-chirurgische behandeling voor bijziendheid waarbij ‘s nachts speciale lenzen worden gedragen om tijdelijke veranderingen in de vorm van het hoornvlies te bewerkstelligen. Overdag kunnen patiënten dan zonder bril of lenzen zien. Deze aanpak is vooral geschikt voor mensen met een lage tot matige bijziendheid.

Ergonomische aanpassingen

Bij het omgaan met bijziendheid is het belangrijk om ergonomische aanpassingen te maken. Dit omvat het zorgen voor goede verlichting tijdens lezen en werken, het op de juiste manier instellen van de monitor en het nemen van regelmatige pauzes om vermoeidheid van de ogen te verminderen.

Gezonde levensstijl

Een gezonde levensstijl kan de algehele ooggezondheid ondersteunen. Dit omvat een voeding rijk aan antioxidanten en voedingsstoffen, voldoende slaap en regelmatige lichaamsbeweging. Het verminderen van stress is ook gunstig voor de ooggezondheid.

Oogbescherming

In situaties waarin de ogen risico lopen, zoals tijdens sport of in stoffige omgevingen, is oogbescherming essentieel. Het dragen van veiligheidsbrillen of goggles kan letsel voorkomen en het zicht beschermen.

Regelmatige oogcontroles

Laat je ogen regelmatig controleren door een oogarts. Dit is vooral belangrijk voor kinderen, omdat bijziendheid vaak op jonge leeftijd begint en een vroegtijdige behandeling cruciaal is om de progressie te vertragen.

 

Deel dit:
Advertenties

 1. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 2. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 3. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 4. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 5. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 6. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 7. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 8. Iritis27-03-2024 03:03:09
 9. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 10. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 11. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 12. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 13. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 14. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 15. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 16. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 17. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 18. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 19. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 20. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 21. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 22. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 23. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 24. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 25. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 26. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 27. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 28. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 29. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 30. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 31. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 32. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 33. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 34. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 35. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 36. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 37. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 38. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 39. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 40. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 41. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 42. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 43. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 44. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 45. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 46. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 47. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 48. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 49. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 50. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 51. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 52. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 53. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 54. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 55. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 56. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 57. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 58. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 59. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 60. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 61. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 62. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 63. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 64. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 65. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 66. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 67. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 68. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 69. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 70. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 71. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 72. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 73. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 74. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 75. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 76. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 77. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 78. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 79. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 80. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 81. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 82. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 83. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 84. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 85. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 86. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 87. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 88. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 89. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 90. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 91. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 92. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 93. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 94. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 95. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 96. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 97. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 98. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 99. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 100. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 101. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 102. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 103. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 104. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 105. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 106. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 107. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 108. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 109. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 110. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 111. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 112. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 113. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 114. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 115. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 116. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 117. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 118. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 119. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 120. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 121. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 122. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 123. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 124. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 125. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 126. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 127. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 128. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 129. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 130. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 131. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 132. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 133. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 134. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 135. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 136. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 137. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 138. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 139. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 140. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 141. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 142. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 143. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 144. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 145. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 146. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 147. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 148. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 149. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 150. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 151. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 152. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 153. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 154. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 155. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 156. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 157. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 158. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 159. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 160. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 161. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 162. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 163. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 164. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 165. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 166. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 167. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 168. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 169. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 170. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 171. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 172. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 173. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 174. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 175. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 176. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 177. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 178. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 179. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 180. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 181. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 182. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 183. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 184. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 185. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 186. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 187. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 188. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 189. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 190. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 191. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 192. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 193. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 194. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 195. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 196. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 197. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 198. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04
 199. De invloed van cafeïne op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:01
 200. De invloed van chocolade op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:21

Laatst bijgewerkt op 14 maart 2024 – 16:34