Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent

Non-verbale communicatie vormt een essentieel onderdeel van menselijke interactie, waarbij subtiele signalen zoals lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen en gebaren vaak meer zeggen dan woorden alleen. Voor ziende mensen is het gemakkelijk om deze signalen te herkennen en interpreteren, maar hoe gaan blinden en slechtzienden om met non-verbale communicatie? Dit artikel onderzoekt de fascinerende wereld van non-verbale communicatie bij blinden en slechtzienden, en hoe zij deze vorm van interactie begrijpen en gebruiken.

Wat is non-verbale communicatie?

Non-verbale communicatie is een complex en rijk palet van signalen, uitdrukkingen en aanwijzingen die mensen gebruiken om informatie over te brengen zonder woorden te gebruiken. Het omvat een breed scala aan visuele, auditieve en tastbare elementen die samenwerken om betekenis en context aan gesprekken toe te voegen. Terwijl verbale communicatie zich richt op de woorden die we gebruiken, gaat non-verbale communicatie verder en speelt het een cruciale rol in het overbrengen van emoties, intenties, relaties en culturele nuances. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van non-verbale communicatie:

 1. Gezichtsuitdrukkingen: Het menselijk gezicht is een krachtig instrument voor non-verbale communicatie. Uitdrukkingen zoals glimlachen, fronsen, opgetrokken wenkbrauwen en knipogen kunnen emoties en gevoelens onthullen, zelfs voordat er een woord wordt gezegd.
 2. Lichaamshouding en gebaren: De manier waarop we ons lichaam positioneren, hoe we staan of zitten, en de bewegingen die we maken, dragen allemaal bij aan non-verbale communicatie. Gebaren zoals wijzen, schouderophalen en armbewegingen kunnen informatie en betekenis toevoegen aan verbale interacties.
 3. Oogcontact: Oogcontact is een belangrijk element van non-verbale communicatie. Het kan dienen als een teken van interesse, respect, ongemak of zelfs dominantie. Oogcontact kan helpen om de aandacht vast te houden en emotionele verbindingen te versterken.
 4. Aanraking: Fysieke aanraking kan een krachtige manier zijn om emoties en intenties over te brengen. Een handdruk, knuffel, schouderklopje of zelfs een zachte aanraking op de arm kunnen verschillende betekenissen dragen afhankelijk van de context.
 5. Toon en intonatie: De manier waarop woorden worden uitgesproken – de toon en intonatie van de stem – kunnen veel onthullen over de emotionele staat en intentie van de spreker. Een bepaalde toon kan bijvoorbeeld sarcasme, oprechtheid, enthousiasme of irritatie aangeven.

Non-verbale communicatie is vaak spontaan en onbewust, maar het kan ook bewust worden gebruikt om bepaalde boodschappen te versterken of te verzachten. Het vermogen om non-verbale signalen te interpreteren is essentieel voor het begrijpen van de volledige betekenis achter communicatie en draagt bij aan succesvolle sociale interacties.

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Voorbeelden van non-verbale communicatie in de praktijk

 1. Glimlachen en oogcontact: Wanneer iemand glimlacht en oogcontact maakt tijdens een begroeting, geeft dit aan dat ze vriendelijk en openstaand zijn voor interactie.
 2. Lichaamshouding: Iemand die rechtop staat met ontspannen schouders en open armen, straalt zelfvertrouwen en uitnodiging uit. Daarentegen kan iemand die gebogen staat en naar de grond kijkt, onzekerheid of terughoudendheid tonen.
 3. Handdruk: Een stevige handdruk kan zelfverzekerdheid en vastberadenheid uitdrukken, terwijl een zwakke handdruk wellicht als onzeker kan worden geïnterpreteerd.
 4. Hoofdknikken: Een subtiele knik tijdens een gesprek kan aangeven dat iemand aandachtig luistert en instemming betuigt.
 5. Tonen en Intonatie: Een sarcastische opmerking kan worden geïdentificeerd aan de hand van de toon waarop deze wordt uitgesproken, zelfs als de woorden anders suggereren.

Het vermogen om deze non-verbale signalen waar te nemen en correct te interpreteren is van onschatbare waarde voor sociale interactie, omdat het vaak de verborgen lagen van betekenis en emotie onthult die deel uitmaken van menselijke communicatie.

Kunnen blinden en slechtzienden non-verbale communicatie interpreteren?

Absoluut, blinden en slechtzienden beschikken over opmerkelijke vaardigheden om non-verbale communicatie te interpreteren, hoewel hun benadering en perceptie verschillen van die van ziende personen. Deze groep personen compenseert het gemis aan visuele informatie door gebruik te maken van andere zintuigen en strategieën om de rijke wereld van non-verbale signalen te begrijpen en betekenisvolle interacties aan te gaan.

Hoewel blinden en slechtzienden misschien niet direct gezichtsuitdrukkingen, gebaren of andere visuele aanwijzingen kunnen waarnemen, vertrouwen ze op andere zintuiglijke ingangen om de non-verbale signalen van anderen te decoderen. Enkele essentiële benaderingen zijn:

Auditieve waarneming

Stemintonatie, toonhoogte, tempo en andere aspecten van spraak dragen vaak betekenis en emotie over. Blinden en slechtzienden zijn zeer gevoelig voor deze auditieve signalen en kunnen subtiliteiten in de stem van anderen oppikken om intenties en emoties te begrijpen.

Tactiele informatie

Aanraking en fysieke signalen zijn voor blinden en slechtzienden belangrijke bronnen van non-verbale informatie. Een hand op de schouder, een zachte aanraking of zelfs een stevige handdruk kunnen veel betekenen en emotionele connecties overbrengen.

Luisteren naar ademhaling

Veranderingen in de ademhaling kunnen onthullen of iemand nerveus, ontspannen, opgewonden of geagiteerd is. Blinden en slechtzienden zijn vaak bedreven in het herkennen van deze subtiele aanwijzingen.

Ruimtelijke bewustwording

De positie en beweging van iemand in de ruimte kunnen ook informatie bieden. Wanneer iemand bijvoorbeeld dichterbij komt tijdens een gesprek, kan dit aangeven dat ze geïnteresseerd zijn in de interactie.

Luisteren naar achtergrondgeluiden

Naast directe interacties luisteren blinden en slechtzienden ook naar achtergrondgeluiden en omgevingsgeluiden om de context van een gesprek te begrijpen. Geluiden zoals lachen, zuchten of andere reacties van omstanders kunnen aanwijzingen geven over wat er gebeurt.

Dankzij deze tips kunnen blinden en slechtzienden samen met een sterk ontwikkelde sociale intuïtie en ervaring diepgaande inzichten krijgen in de intenties, emoties en sociale dynamiek van anderen. Ze hebben geleerd om aandachtig te luisteren, te voelen en de omgeving te verkennen om de non-verbale signalen te ontcijferen die anderen misschien visueel waarnemen.

Uitdagingen en problemen

Hoewel blinden en slechtzienden vaak opmerkelijke vaardigheden hebben ontwikkeld om non-verbale signalen te interpreteren, worden ze nog steeds geconfronteerd met enkele uitdagingen en problemen in dit domein. Deze uitdagingen kunnen variëren van het missen van cruciale informatie tot het begrijpen van complexe contexten en culturele verschillen.

Beperkte informatie

Het ontbreken van visuele waarneming beperkt de hoeveelheid informatie die blinden en slechtzienden kunnen verkrijgen uit non-verbale signalen. Details zoals gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal en visuele gebaren kunnen onopgemerkt blijven, waardoor ze soms essentiële nuances in communicatie mislopen.

Voorbeeld: Wanneer een persoon met neergeslagen ogen en een fronsende mond praat, kan dit duiden op verdriet of boosheid. Deze subtiliteiten kunnen echter verloren gaan voor iemand die afhankelijk is van auditieve en tactiele aanwijzingen.

Contextmoeilijkheden

Het begrijpen van de context waarin non-verbale signalen zich voordoen, kan uitdagend zijn. In nieuwe of complexe situaties kan het lastig zijn om de betekenis van bepaalde signalen te interpreteren zonder visuele referenties.

Voorbeeld: Tijdens een drukke bijeenkomst kan het voor blinden en slechtzienden moeilijk zijn om te achterhalen wie met wie praat of wat er precies gebeurt, waardoor de context van de non-verbale signalen minder duidelijk wordt.

Culturele verschillen

Non-verbale signalen variëren sterk tussen verschillende culturen. Wat in één cultuur als een vriendelijk gebaar wordt beschouwd, kan in een andere cultuur een andere betekenis hebben. Blinden en slechtzienden kunnen moeite hebben om deze culturele nuances te herkennen en correct te interpreteren.

Voorbeeld: Het geven van een lichte aanraking op de arm kan in sommige culturen als ondersteunend worden beschouwd, terwijl het in andere culturen als ongepast kan worden ervaren.

Oplossingen voor non-verbale communicatie

Blinden en slechtzienden hebben geleerd om zich aan te passen en innovatieve strategieën te gebruiken om non-verbale communicatie te begrijpen en effectief te gebruiken. Enkele van deze strategieën zijn:

Icoontje "Problemen en oplossingen" (vraagtekens en brandend lampje)"

Icoontje “Problemen en oplossingen” (vraagtekens en brandend lampje)”

Auditieve signalen

Ze zijn uiterst gevoelig voor auditieve signalen zoals stemintonatie, tempo, volume en emotionele ondertonen in de stem. Deze verbale aanwijzingen helpen bij het ontcijferen van emoties en intenties achter de woorden.

Tactiele signalen

Aanraking en fysieke signalen, zoals een hand op de arm of een schouderklopje, dragen waardevolle informatie over. Door tactiele interacties kunnen ze subtielere nuances van non-verbale communicatie waarnemen.

Verbale communicatie

Door openlijk te communiceren en non-verbale signalen te benoemen, kan er meer duidelijkheid worden gecreëerd. Hierdoor kunnen ziende gesprekspartners informatie delen over hun non-verbale signalen, zoals lachen of fronsen.

Context begrijpen

Door nauwlettend te luisteren naar de gesproken woorden en de omgevingsgeluiden, kunnen blinden en slechtzienden de context van een interactie beter (leren begrijpen en de betekenis van non-verbale signalen afleiden.

Hoewel er uitdagingen zijn, tonen blinden en slechtzienden een bewonderenswaardige veerkracht en vastberadenheid om effectieve communicators te zijn. Ze gebruiken hun andere zintuigen en strategieën om de rijke wereld van non-verbale communicatie te verkennen en te begrijpen, waardoor ze waardevolle en diepgaande sociale connecties kunnen maken.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 2. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 3. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 4. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 5. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 6. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 7. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 8. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 9. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 10. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 11. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 12. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 13. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 14. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 15. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 16. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 17. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 18. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 19. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 20. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 21. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 22. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 23. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 24. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 25. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 26. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 27. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 28. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 29. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 30. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 31. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 32. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 33. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 34. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 35. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 36. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 37. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 38. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 39. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 40. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 41. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 42. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 43. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 44. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 45. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 46. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 47. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 48. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 49. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 50. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 51. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 52. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 53. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 54. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 55. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 56. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 57. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 58. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 59. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 60. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 61. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 62. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 63. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 64. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 65. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 66. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 67. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 68. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 69. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 70. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 71. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 72. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 73. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 74. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 75. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 76. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 77. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 78. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 79. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 80. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 81. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 82. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 83. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 84. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 85. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 86. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 87. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 88. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 89. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 90. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 91. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 92. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 93. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 94. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 95. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 96. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 97. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 98. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 99. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 100. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 101. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 102. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 103. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 104. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 105. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 106. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 107. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 108. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 109. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 110. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 111. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 112. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 113. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 114. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 115. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 116. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 117. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 118. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 119. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 120. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 121. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 122. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 123. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 124. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 125. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 126. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 127. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 128. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 129. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 130. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 131. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 132. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 133. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 134. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 135. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 136. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 137. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 138. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 139. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 140. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 141. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 142. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 143. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 144. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 145. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 146. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 147. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 148. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 149. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 150. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 151. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 152. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 153. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 154. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 155. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 156. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 157. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 10 mei 2024 – 15:53