Computer Vision Syndrome

Inhoudsopgave

Prevalentie van Computer Vision Syndrome

Computer Vision Syndrome (CVS), ook wel bekend als digitale oogvermoeidheid, is een veelvoorkomend gezondheidsprobleem geworden, met name in samenlevingen waar digitale apparaten een integraal onderdeel zijn geworden van het dagelijks leven. Dit syndroom treft mensen van alle leeftijden, van kinderen tot ouderen, en het is belangrijk om te begrijpen hoe wijdverbreid het is om de nodige preventieve maatregelen te nemen. In België en Nederland is CVS geen zeldzaamheid en heeft het aanzienlijke implicaties voor de visuele gezondheid van de bevolking.

De omvang van het probleem

Hoewel er geen exacte cijfers zijn die de prevalentie van CVS in België en Nederland vaststellen, kunnen we aannemen dat het syndroom aanzienlijk voorkomt. Dit komt voort uit de toenemende afhankelijkheid van digitale apparaten, zoals computers, smartphones en tablets, zowel op het werk als in de vrije tijd. Veel mensen in België en Nederland brengen aanzienlijke tijd door voor een computerscherm, of het nu is om te werken, te studeren of te ontspannen.

Kinderen en jongeren

Het gebruik van digitale apparaten begint vaak al op jonge leeftijd, en dit heeft geleid tot een groeiend aantal kinderen en jongeren die CVS ervaren. Deze groep loopt mogelijk een hoger risico vanwege de nog in ontwikkeling zijnde visuele systemen. Ouders, opvoeders en leraren moeten alert zijn op tekenen van CVS bij kinderen, zoals oogvermoeidheid, wazig zicht en hoofdpijn na langdurig gebruik van digitale apparaten.

Werkgerelateerde CVS

In de moderne werkomgeving is het gebruik van computers vrijwel onvermijdelijk. Kantoorbanen en beroepen die langdurig computergebruik vereisen, kunnen het risico op werkgerelateerde CVS vergroten. Werknemers in België en Nederland die dagelijks uren achter een computer doorbrengen, lopen het risico symptomen van CVS te ontwikkelen, zoals droge ogen, branderige ogen en nek- en schouderpijn.

Ouderen

Ook ouderen worden niet gespaard van CVS. Veel ouderen in België en Nederland gebruiken digitale apparaten om in contact te blijven met familie, nieuws te volgen en online te winkelen. Het ouder wordende oog kan echter gevoeliger worden voor de effecten van langdurig schermgebruik, wat kan leiden tot CVS-gerelateerde symptomen.

Preventie en bewustwording

Het is van essentieel belang om bewustzijn te creëren over CVS en preventieve maatregelen te bevorderen. Dit omvat het aanmoedigen van regelmatige oogonderzoeken, het bevorderen van het 20-20-20-regel (elke 20 minuten 20 seconden pauzeren en naar iets 20 voet verderop kijken) en het voorlichten van mensen over de juiste ergonomie bij het gebruik van digitale apparaten.

Kortom, terwijl de exacte cijfers over de prevalentie van CVS in België en Nederland ontbreken, is het duidelijk dat dit syndroom een groeiend probleem is. Door bewustwording te vergroten en preventieve maatregelen te nemen, kunnen personen en gemeenschappen helpen om de impact van CVS op de visuele gezondheid te verminderen.

Oorzaken en risicofactoren van Computer Vision Syndrome (CVS)

Computer Vision Syndrome (CVS), ook wel bekend als Digital Eye Strain, is een aandoening die wordt veroorzaakt door langdurig en intensief gebruik van digitale schermen, zoals computers, smartphones, tablets en e-readers. Deze moderne technologische hulpmiddelen hebben ons dagelijks leven verrijkt, maar ze brengen ook risico’s met zich mee voor onze ooggezondheid. In dit gedeelte zullen we de belangrijkste oorzaken en risicofactoren van CVS verkennen, waardoor je een beter begrip krijgt van hoe deze aandoening ontstaat.

Langdurig schermgebruik

Een van de belangrijkste oorzaken van CVS is langdurig en ononderbroken gebruik van digitale schermen. Veel mensen brengen uren per dag door achter hun computer op het werk, gevolgd door nog meer schermtijd thuis voor ontspanning en entertainment.

Nabijheid van het scherm

De meeste digitale schermen worden op korte afstand bekeken, waardoor de ogen zich voortdurend moeten inspannen om scherp te stellen op het nabije beeld. Dit kan extra stress op de oogspieren veroorzaken.

Onjuiste kijkhoek

Een onjuiste kijkhoek kan leiden tot een verkeerde houding tijdens het schermgebruik. Als het scherm te hoog of te laag staat, kan dit nek– en rugpijn veroorzaken en de visuele ergonomie verstoren.

Blauw licht en schittering

Digitale schermen geven blauw licht uit, dat intenser is dan natuurlijk licht. Blootstelling aan overmatig blauw licht kan de ogen vermoeien en de slaapkwaliteit beïnvloeden. Daarnaast kunnen schitteringen op het scherm de visuele ervaring verstoren.

Onvoldoende knipperen

Bij langdurig schermgebruik knipperen mensen minder vaak met hun ogen, wat kan leiden tot droge ogen en irritatie. Knipperen is essentieel om het oogoppervlak te bevochtigen en te beschermen.

Slechte verlichting

Een slechte verlichting in de werkomgeving kan de visuele inspanning vergroten. Te weinig of te veel licht kan leiden tot vermoeidheid en hoofdpijn.

Onjuiste brilcorrectie

Mensen die al een bril dragen voor bijziendheid, verziendheid of astigmatisme, kunnen extra oogstress ervaren als hun brilsterkte niet up-to-date is of als ze geen specifieke Computerbrillen: Oogverlichting voor langdurig computergebruik dragen.

Ongecorrigeerde visuele problemen

Personen met ongecorrigeerde visuele problemen, zoals onbehandelde verziendheid of astigmatisme, lopen een hoger risico op CVS-symptomen omdat hun ogen harder moeten werken om scherp te stellen.

Slechte visuele gewoonten

Slechte visuele gewoonten, zoals het vasthouden van een scherm te dicht bij de ogen of het negeren van de 20-20-20 regel (elke 20 minuten kijken naar iets op 20 voet afstand gedurende 20 seconden), kunnen CVS-symptomen verergeren.

Stress en vermoeidheid

Algemene stress en vermoeidheid kunnen de effecten van CVS verergeren. Wanneer mensen gestrest zijn of vermoeidheid ervaren, zijn ze vatbaarder voor visuele ongemakken.

Het begrijpen van de oorzaken en risicofactoren van CVS is essentieel om deze aandoening effectief te kunnen aanpakken en voorkomen. In de volgende secties zullen we bespreken hoe je de symptomen van CVS kunt verminderen, behandelen en voorkomen, waardoor je algehele ooggezondheid wordt verbeterd.

Erfelijkheid van Computer Vision Syndrome

Computer Vision Syndrome (CVS) is een veelvoorkomende aandoening die wordt veroorzaakt door langdurig gebruik van digitale apparaten, zoals computers, smartphones en tablets. Hoewel CVS voornamelijk wordt geassocieerd met omgevingsfactoren, zoals schermgebruik en ergonomie, kunnen genetische factoren ook een rol spelen bij de vatbaarheid voor deze aandoening. In deze sectie zullen we de erfelijkheidsaspecten van CVS onderzoeken en hoe genetische aanleg van invloed kan zijn op het risico van personen.

Genetische predispositie

Hoewel CVS voornamelijk wordt veroorzaakt door externe factoren, zoals langdurig schermgebruik en ongunstige werkomstandigheden, kunnen genetische factoren de gevoeligheid van een persoon voor CVS beïnvloeden. Sommige mensen hebben mogelijk een genetische predispositie voor oogaandoeningen, zoals droge ogen of accommodatiestoornissen, die de symptomen van CVS kunnen verergeren. Deze genetische aanleg kan van generatie op generatie worden doorgegeven, wat betekent dat als ouders CVS-gerelateerde oogproblemen hebben, hun kinderen een verhoogd risico kunnen lopen.

Familiegeschiedenis

Een van de manieren waarop erfelijkheid een rol kan spelen bij CVS is via familiegeschiedenis. Als er gevallen van oogproblemen, zoals droge ogen of refractieafwijkingen, in de familie voorkomen, kan dit de kans vergroten dat andere familieleden ook CVS-gerelateerde symptomen ontwikkelen. Hoewel CVS geen direct erfelijke aandoening is, kunnen genetische aanleg en gedeelde genetische kenmerken binnen families een rol spelen.

Genetische variabiliteit

Genetische variabiliteit is een complex aspect en de invloed van genetische factoren op CVS is nog niet volledig begrepen. Verschillende genen kunnen betrokken zijn bij de regulatie van oogfuncties, en hun interacties en expressie kunnen variëren tussen personen. Onderzoek naar de genetica van CVS is nog in de beginfase, en er is meer onderzoek nodig om de precieze genetische mechanismen te begrijpen die betrokken zijn bij deze aandoening.

Soorten Computer Vision Syndrome (CVS)

Computer Vision Syndrome (CVS) is een complexe aandoening die verschillende symptomen en ongemakken met zich meebrengt. De aard van CVS kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder individuele ooggezondheid, werk- en schermomstandigheden, en visuele gewoonten. Hieronder bespreken we enkele van de meest voorkomende vormen en aspecten van CVS.

Algemene CVS-symptomen

De meest voorkomende vorm van CVS omvat een reeks algemene symptomen die kunnen optreden bij langdurig schermgebruik. Deze symptomen zijn onder andere:

 • Oogvermoeidheid: Dit is een van de meest voorkomende symptomen van CVS. De ogen voelen vermoeid, zwaar en branderig aan na langdurig naar een scherm te hebben gekeken.
 • Droge ogen: Onvoldoende knipperen tijdens schermgebruik kan leiden tot droge ogen, wat kan resulteren in een schurend gevoel en irritatie.
 • Hoofdpijn: CVS kan hoofdpijn veroorzaken, vooral bij mensen die zich inspannen om scherp te stellen op het scherm.
 • Wazig zicht: Sommige mensen ervaren tijdelijke wazigheid na langdurig schermgebruik.
 • Dubbelzien: Dubbelzien of diplopie kan een tijdelijk effect zijn van overmatige visuele stress.
 • Lichtgevoeligheid: Sommige mensen worden gevoeliger voor licht na langdurig schermgebruik.
Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Specifieke CVS-symptomen

Naast de algemene CVS-symptomen kunnen er ook specifieke symptomen optreden, afhankelijk van individuele omstandigheden:

 • Bureausyndroom: Dit type CVS treft mensen die veel tijd achter een bureau doorbrengen. Het omvat symptomen zoals nek– en schouderpijn, rugklachten en vermoeide ogen.
 • Gaming Vision Syndrome: Gamers lopen het risico op specifieke CVS-symptomen, waaronder oogvermoeidheid, wazig zicht en hoofdpijn na urenlang gamen.
 • Tablet- en smartphone-CVS: Mensen die veel tijd besteden aan het gebruik van tablets en smartphones kunnen symptomen ervaren zoals droge ogen, wazig zicht en een pijnlijk gevoel in de nek en schouders.
 • Kantoor-CVS: Personen die in een kantooromgeving werken met slechte verlichting, onjuiste beeldschermhoogte of slechte ergonomie, kunnen specifieke symptomen ervaren zoals vermoeide ogen en hoofdpijn.

CVS bij kinderen

Kinderen worden steeds meer blootgesteld aan digitale schermen, zowel op school als thuis. CVS bij kinderen kan zich anders manifesteren dan bij volwassenen. Symptomen zijn onder meer vermoeide ogen, concentratieproblemen en verminderde schoolprestaties.

CVS bij ouderen

Ouderen kunnen ook last hebben van CVS, vooral als ze al oogproblemen hebben zoals presbyopie. Symptomen zijn vergelijkbaar met die bij volwassenen, maar kunnen ernstiger zijn en langer aanhouden.

De CVS-symptomen kunnen variabel zijn en van persoon tot persoon verschillen. Daarnaast kunnen personen verschillende vormen van CVS ervaren op basis van hun levensstijl en werkomstandigheden. Het begrijpen van deze verschillende vormen van CVS is essentieel voor het aanpakken van de specifieke behoeften van elk persoon en het verminderen van de impact van deze aandoening op hun ooggezondheid en algehele welzijn.

Symptomen van Computer Vision Syndrome (CVS)

Computer Vision Syndrome (CVS), ook bekend als digitale oogvermoeidheid, is een aandoening die optreedt als gevolg van langdurig en ononderbroken gebruik van digitale apparaten zoals computers, smartphones en tablets. De symptomen van CVS kunnen variëren van mild tot ernstig en kunnen aanzienlijke hinder veroorzaken voor mensen die er last van hebben. Hieronder worden de meest voorkomende symptomen van CVS beschreven:

 • Oogvermoeidheid: Een van de meest voorkomende symptomen van CVS is oogvermoeidheid. Mensen met CVS ervaren vaak een branderig of stekend gevoel in de ogen na langdurig schermgebruik.
 • Droge ogen: CVS kan leiden tot droge ogen, waarbij het gevoel van schuren, jeuk of prikken optreedt. Dit kan het gevolg zijn van verminderde knipperende reflexen tijdens het staren naar een scherm.
 • Wazig zicht: Wazig zicht is een ander veelvoorkomend symptoom van CVS. Gebruikers kunnen moeite hebben met het scherpstellen van hun zicht, vooral na lange uren voor een scherm.
 • Dubbelzien: Sommige mensen met CVS melden het waarnemen van dubbele beelden, vooral bij vermoeidheid of na langdurig lezen of schermgebruik.
 • Hoofdpijn: CVS-gerelateerde hoofdpijn is vaak een gevolg van oogvermoeidheid en kan variëren van lichte tot ernstige pijn in het voorhoofd, de slapen of de achterkant van het hoofd.
 • Nek- en schouderpijn: Omdat mensen hun houding kunnen veranderen tijdens het kijken naar een scherm, kan dit leiden tot spanning in de nek en schouders.
 • Lichtgevoeligheid: Sommige CVS-patiënten worden gevoeliger voor licht, vooral fel kunstlicht of de weerspiegeling van schermen.
 • Rode ogen: Rode ogen kunnen optreden als gevolg van irritatie en verminderd knipperen tijdens schermgebruik.
 • Moeite met focussen: Het kan moeilijk zijn om te schakelen tussen verschillende kijkafstanden, zoals van het scherm naar een gedrukt document.
 • Algemene vermoeidheid: Langdurige blootstelling aan digitale schermen kan leiden tot algehele vermoeidheid, zelfs als er geen directe oogsymptomen zijn.

De intensiteit en frequentie van deze symptomen kunnen variëren van persoon tot persoon. Sommige mensen ervaren slechts af en toe milde symptomen, terwijl anderen chronische en ernstige CVS-gerelateerde klachten kunnen ontwikkelen.

Lichamelijke gevolgen van Computer Vision Syndrome (CVS)

Computer Vision Syndrome (CVS) kan niet alleen leiden tot ooggerelateerde symptomen, maar ook tot verschillende lichamelijke gevolgen als gevolg van langdurig schermgebruik. Deze lichamelijke effecten kunnen de algehele gezondheid en het welzijn van een persoon beïnvloeden. Hieronder worden enkele van de meest voorkomende lichamelijke gevolgen van CVS beschreven:

 1. Houdingsproblemen: Mensen met CVS passen vaak hun houding aan om comfortabeler te kunnen kijken naar een scherm. Dit kan leiden tot slechte houdingen, zoals voorovergebogen zitten, wat kan resulteren in nek-, rug– en schouderpijn.
 2. Slaapstoornissen: Blootstelling aan blauw licht van digitale schermen kan de natuurlijke slaap-waakcyclus verstoren, wat kan leiden tot slaapstoornissen zoals slapeloosheid.
 3. Gewichtstoename: Langdurig zitten tijdens schermgebruik kan leiden tot een sedentaire levensstijl, wat op zijn beurt kan bijdragen aan gewichtstoename en een verhoogd risico op obesitas.
 4. Verhoogd risico op metabole aandoeningen: CVS-gerelateerde gewichtstoename en gebrek aan lichaamsbeweging kunnen het risico op metabole aandoeningen, zoals diabetes type 2, verhogen.
 5. Verhoogde stress: De symptomen van CVS, zoals oogvermoeidheid en hoofdpijn, kunnen stress veroorzaken, wat op zijn beurt kan leiden tot fysieke spanning en andere stressgerelateerde problemen.
 6. Verminderde productiviteit: CVS-gerelateerde symptomen kunnen de productiviteit op het werk of op school verminderen en leiden tot gemiste werkdagen of lagere academische prestaties.
 7. Algemene vermoeidheid: CVS-gerelateerde vermoeidheid kan leiden tot algehele uitputting, wat invloed kan hebben op dagelijkse activiteiten en energieniveaus.

Het is van cruciaal belang om te begrijpen dat CVS niet alleen een aandoening van de ogen is, maar ook lichamelijke en zelfs psychische gevolgen kan hebben. Preventieve maatregelen, zoals het regelmatig nemen van pauzes tijdens schermgebruik, het verbeteren van de ergonomie van werkplekken en het verminderen van blootstelling aan blauw licht, kunnen helpen om deze lichamelijke effecten te minimaliseren en de algehele gezondheid te behouden.

Psychische gevolgen van Computer Vision Syndrome (CVS)

Het psychische welzijn van personen kan ernstig worden beïnvloed door de symptomen en gevolgen van computer Vision Syndrome (CVS). Terwijl CVS voornamelijk een aandoening is die de ogen treft, heeft het vaak indirecte psychologische gevolgen die de algehele levenskwaliteit aantasten. Hieronder bespreken we enkele van de psychische gevolgen die kunnen optreden bij personen die lijden aan CVS.

Stress en angst

Mensen met CVS ervaren vaak stress en angst als gevolg van de voortdurende ooggerelateerde ongemakken. De constante oogvermoeidheid, droge ogen en hoofdpijn kunnen leiden tot een gevoel van ongemak en zorgen. Dit kan op zijn beurt leiden tot stress en angst, vooral bij mensen die dagelijks langdurig schermwerk verrichten.

Verminderd zelfvertrouwen

CVS-symptomen, zoals wazig zicht, dubbelzien en roodheid van de ogen, kunnen het zelfvertrouwen van mensen aantasten. Dit kan zich manifesteren in persoonlijke en professionele situaties, waarbij personen zich mogelijk zelfbewust voelen over hun visuele ongemakken.

Depressie

In sommige gevallen kan CVS leiden tot een depressie, vooral als de symptomen ernstig zijn en langdurig aanhouden. De aanhoudende fysieke ongemakken en het gevoel van hulpeloosheid kunnen bijdragen aan gevoelens van verdriet en wanhoop.

Verminderde productiviteit

Wanneer CVS-symptomen optreden op de werkplek, kan dit leiden tot verminderde productiviteit en prestaties. Mensen kunnen moeite hebben om zich te concentreren op hun taken en vinden het moeilijk om langdurig aan een computerscherm te werken.

Slaapproblemen

De visuele stress die wordt geassocieerd met CVS kan ook slaapproblemen veroorzaken. Het kijken naar digitale schermen voor het slapengaan kan de slaapkwaliteit negatief beïnvloeden, wat kan leiden tot vermoeidheid en slaperigheid overdag.

Sociale isolatie

Sommige mensen met CVS vermijden sociale situaties of activiteiten buitenshuis vanwege de ongemakken die ze ervaren. Dit kan leiden tot sociale isolatie en het gevoel van buitensluiting.

De psychische gevolgen van CVS variëren van persoon tot persoon en zijn afhankelijk van de ernst van de symptomen en de individuele veerkracht. Mensen met CVS moeten zich bewust zijn van deze mogelijke psychische gevolgen en moeten niet aarzelen om professionele hulp te zoeken als ze merken dat hun mentale welzijn wordt beïnvloed door de aandoening. Het beheer van CVS omvat niet alleen oogzorg maar ook aandacht voor psychologische aspecten om de algehele gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren.

Behandelingen voor Computer Vision Syndrome (CVS)

Het behandelen van computer Vision Syndrome (CVS) omvat verschillende benaderingen om de symptomen te verlichten en de algehele ooggezondheid te verbeteren. Deze behandelingen variëren van eenvoudige aanpassingen in levensstijl en werkplek tot medische behandelingenen en het gebruik van speciale hulpmiddelen. Hieronder worden enkele veelgebruikte behandelingen voor CVS besproken:

 1. Aanpassing van de werkplek: Het optimaliseren van je werkplek is van cruciaal belang om de symptomen van CVS te verminderen. Zorg voor goede verlichting, verminder schittering op het scherm en zorg voor een ergonomische opstelling van je computer.
 2. 20-20-20 regel: Om oogvermoeidheid te verminderen, kunt je de 20-20-20 regel volgen. Kijk elke 20 minuten gedurende 20 seconden naar iets op minstens 20 voet afstand om je ogen te ontspannen.
 3. Blinken: Omdat mensen de neiging hebben minder te knipperen tijdens schermgebruik, kan bewust knipperen helpen om de ogen vochtig te houden.
 4. Speciale bril: Anti-reflecterende brillenglazen of een bril met een blauw lichtfilter kunnen helpen om schittering en blauw licht van schermen te verminderen.
 5. Oogdruppels: Kunsttranen of bevochtigende oogdruppels kunnen worden gebruikt om droge ogen te verlichten.
 6. Aanpassing van het lettertype en de helderheid: Pas de grootte van het lettertype en de helderheid van het scherm aan voor maximaal comfort.
 7. Voorgeschreven bril: Indien nodig kan een oogarts voorgeschreven brillen aanbevelen om de focusafstand te optimaliseren voor schermwerk.
 8. Medische behandeling: In sommige gevallen kunnen oogartsen medicijnen voorschrijven om de symptomen van CVS te behandelen, zoals ontstekingsremmers voor droge ogen.
 9. Levensstijlaanpassingen: Gezonde levensstijlaanpassingen, zoals regelmatige lichaamsbeweging, voldoende slaap en een uitgebalanceerd dieet, kunnen de algehele gezondheid van de ogen verbeteren.
 10. Oogonderzoek: Regelmatige oogonderzoeken bij een oogarts zijn essentieel om eventuele onderliggende oogproblemen op te sporen en te behandelen.

De behandeling van CVS vereist vaak maatwerk, aangezien de symptomen van persoon tot persoon kunnen variëren. Het raadplegen van een oogarts is een belangrijke eerste stap om de juiste behandelingsopties te verkennen en je ooggezondheid te optimaliseren.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Prognose van Computer Vision Syndrome (CVS)

De prognose van Computer Vision Syndrome (CVS) is over het algemeen gunstig. De meeste mensen ervaren verbetering van hun symptomen met de juiste behandeling en aanpassingen in levensstijl. Echter, om een realistisch beeld van de prognose te krijgen, moeten we enkele factoren in overweging nemen.

 1. Tijdige diagnose en behandeling: Het is van vitaal belang om CVS vroeg te herkennen en te behandelen. Hoe eerder de symptomen worden aangepakt, hoe beter de prognose. Personen die langdurig aan CVS-symptomen lijden zonder behandeling, kunnen ernstigere en hardnekkigere problemen ontwikkelen.
 2. Eerdere ooggezondheid: De algemene gezondheid van je ogen speelt een rol in de prognose. Als je al onderliggende oogproblemen heeft, zoals droge ogen of refractieafwijkingen, kan dit de symptomen van CVS verergeren.
 3. Behandelingseffectiviteit: De respons op verschillende behandelingsmethoden kan variëren van persoon tot persoon. Sommige mensen ervaren aanzienlijke verlichting van symptomen met eenvoudige aanpassingen in levensstijl, terwijl anderen mogelijk meer geavanceerde medische behandelingen nodig hebben.
 4. Levensstijl en werkvereisten: De prognose kan ook afhankelijk zijn van je bereidheid om levensstijl- en werkplekaanpassingen te maken. Mensen die hun werkgewoonten en computergebruik aanpassen zoals aanbevolen door een oogarts, hebben over het algemeen een betere prognose.
 5. Preventie: Het nemen van preventieve maatregelen is essentieel om terugkerende CVS-klachten te voorkomen. Door regelmatig oogonderzoek te ondergaan, je werkplek te optimaliseren en gezonde levensstijlkeuzes te maken, kunt je de kans op herhaling verminderen.
 6. Oogzorgroutine: Het handhaven van een regelmatige oogzorgroutine, inclusief oogonderzoeken en het volgen van advies van een oogarts, is van vitaal belang voor een goede prognose op lange termijn.

Over het algemeen kunnen de meeste mensen met CVS hun symptomen effectief behandelen en genieten van een goede kwaliteit van leven. Door proactief te zijn in het omgaan met CVS en samen te werken met een oogarts, kunt je je kansen op een gunstige prognose vergroten.

Complicaties van Computer Vision Syndrome (CVS)

Computer Vision Syndrome (CVS) is meestal geen ernstige aandoening, maar het kan leiden tot verschillende complicaties en ongemakken als het niet goed wordt behandeld. Hoewel CVS zelf meestal niet tot permanente schade leidt, kunnen de symptomen ervan ernstig genoeg zijn om de kwaliteit van leven te beïnvloeden en andere complicaties te veroorzaken.

Hier zijn enkele mogelijke complicaties en gevolgen van CVS:

 1. Migraine en hoofdpijn: Een van de meest voorkomende complicaties van CVS is frequente hoofdpijn en migraine. De spanning op de ogen en de bijbehorende stress kunnen leiden tot aanhoudende hoofdpijn, wat de dagelijkse activiteiten kan belemmeren.
 2. Droge ogen: Langdurig computergebruik kan leiden tot droge ogen, een aandoening waarbij je ogen niet voldoende worden bevochtigd. Dit kan leiden tot irritatie, branderigheid en roodheid van de ogen.
 3. Blefaritis: CVS kan bijdragen aan de ontwikkeling van blefaritis, een ontsteking van de oogleden. Dit kan leiden tot symptomen zoals jeuk, schilfering van de oogleden en korstvorming.
 4. Visuele stress: Herhaaldelijk focussen op het computerscherm kan visuele stress veroorzaken, wat kan leiden tot problemen met de scherpstelling van je ogen. Dit kan je vermogen om duidelijk te zien verminderen, zelfs wanneer je niet achter een computer zit.
 5. Verergering van onderliggende oogproblemen: Als je al last heeft van oogproblemen zoals bijziendheid, verziendheid of astigmatisme, kan CVS deze problemen verergeren.
 6. Verstoring van de slaap: Blootstelling aan het blauwe licht van computerschermen kan de productie van melatonine, het slaaphormoon, verstoren. Dit kan leiden tot slaapstoornissen en vermoeidheid overdag.
 7. Verlies van productiviteit: Voor mensen die op kantoor werken, kan CVS leiden tot verminderde productiviteit en concentratie, wat uiteindelijk invloed kan hebben op hun werkprestaties.
 8. Psychosociale impact: De langdurige symptomen van CVS kunnen leiden tot frustratie, stress en psychosociale problemen. Dit kan een negatieve invloed hebben op je algehele welzijn en kwaliteit van leven.

Deze complicaties variëren van persoon tot persoon en zijn afhankelijk van factoren zoals de ernst van CVS, de duur van blootstelling aan digitale schermen en individuele gezondheidstoestanden. De goede nieuws is dat CVS over het algemeen behandelbaar is en dat veel van deze complicaties kunnen worden voorkomen of verminderd door eenvoudige aanpassingen in levensstijl en werkplek.

Preventie van Computer Vision Syndrome (CVS)

Computer Vision Syndrome (CVS) is een aandoening die wordt veroorzaakt door langdurig en intensief gebruik van digitale schermen, zoals computers, smartphones en tablets. Hoewel CVS niet altijd volledig kan worden voorkomen, zijn er verschillende maatregelen die je kunt nemen om het risico op het ontwikkelen van CVS te verminderen en je algehele ooggezondheid te behouden. In deze sectie worden enkele belangrijke preventieve tips besproken.

Pas de 20-20-20 regel toe

Een eenvoudige maar effectieve manier om oogvermoeidheid te verminderen, is de 20-20-20 regel. Kijk elke 20 minuten gedurende minstens 20 seconden naar een object dat zich op minstens 20 voet (ongeveer 6 meter) afstand bevindt. Dit helpt om de oogspieren te ontspannen en voorkomt overbelasting van de ogen.

Zorg voor een ergonomische werkplek

Een goede werkhouding en een ergonomische werkplek kunnen helpen om CVS te voorkomen. Zorg ervoor dat je computerscherm op ooghoogte staat, je stoel goed is afgesteld en je toetsenbord en muis gemakkelijk toegankelijk zijn. Dit minimaliseert onnodige spanning op je nek, schouders en ogen.

Gebruik blauwlichtblokkerende brillen

Blauw licht afkomstig van digitale schermen kan de ogen vermoeien en de slaap verstoren. Overweeg het dragen van speciale blauwlichtblokkerende brillen, vooral als je ‘s avonds of ‘s nachts veel tijd achter een scherm doorbrengt. Deze brillen verminderen de blootstelling aan schadelijk blauw licht.

Regel de helderheid en contrast van je scherm

Pas de helderheid en het contrast van je computerscherm aan zodat deze comfortabel zijn voor je ogen. Een te helder scherm kan de ogen vermoeien, terwijl een te laag contrast de leesbaarheid kan verminderen.

Gebruik een antiglare-scherm

Een antiglare- of antireflectiescherm op je monitor kan schitteringen verminderen en het comfortabeler maken om gedurende lange tijd op het scherm te kijken.

Regel de tekstgrootte en lettertype-instellingen

Zorg ervoor dat de tekst op je scherm groot genoeg is om comfortabel te lezen. Kleine tekst kan leiden tot overmatige inspanning van de ogen en vermoeidheid.

Houd je ogen gehydrateerd

Droge ogen zijn een veelvoorkomend symptoom van CVS. Knipper regelmatig met je ogen om ze gehydrateerd te houden. Gebruik indien nodig kunsttranen om het oogvocht aan te vullen.

Volg een gezonde levensstijl

Een algemene gezonde levensstijl kan bijdragen aan het voorkomen van CVS. Zorg voor voldoende lichaamsbeweging, een uitgebalanceerd dieet en voldoende slaap. Dit helpt niet alleen je ogen, maar je algehele welzijn te behouden.

Regelmatige oogonderzoeken

Laat je ogen regelmatig controleren door een optometrist of oogarts. Zij kunnen eventuele oogproblemen tijdig diagnosticeren en behandelen.

Neem pauzes en strek je lichaam

Naast de 20-20-20 regel is het belangrijk om korte pauzes te nemen tijdens langdurig computergebruik. Sta op, loop rond en strek je lichaam om fysieke spanning te verminderen.

Het is van cruciaal belang om preventieve maatregelen te nemen om CVS te voorkomen, omdat het een veelvoorkomende aandoening is in de moderne digitale wereld. Door deze eenvoudige stappen te volgen, kunt je je ogen gezond houden en de symptomen van CVS minimaliseren. Als je echter symptomen van CVS ervaart, aarzel dan niet om professioneel medisch advies in te winnen.

Omgaan met Computer Vision Syndrome (CVS) in het dagelijks leven

Computer Vision Syndrome (CVS) is een aandoening die optreedt als gevolg van langdurig gebruik van digitale schermen, zoals computers, smartphones en tablets. Het kan leiden tot een breed scala aan symptomen, waaronder vermoeide ogen, droge ogen, hoofdpijn en nekpijn. Omgaan met CVS in het dagelijks leven vereist enkele aanpassingen en bewustwording om je algehele ooggezondheid te verbeteren. In deze sectie bespreken we enkele praktische tips om CVS effectief te behandelen.

Implementeer de 20-20-20 regel

Een van de meest aanbevolen praktijken voor het omgaan met CVS is de 20-20-20 regel. Elke 20 minuten dat je naar een digitaal scherm kijkt, richt je blik dan gedurende minstens 20 seconden op een object dat zich op minstens 20 voet afstand bevindt. Dit helpt om de spanning op je ogen te verminderen en vermoeidheid te voorkomen.

Pas je werkplek aan

Als je regelmatig achter een computer werkt, zorg er dan voor dat je werkplek ergonomisch is ingesteld. Je computerscherm moet op ooghoogte zijn geplaatst en op een comfortabele kijkafstand. Een goede stoel en een juiste toetsenbord- en muispositie zijn ook belangrijk om spanning op je lichaam te voorkomen.

Gebruik blauwlichtblokkerende brillen

Overweeg het dragen van blauwlichtblokkerende brillen, vooral als je ‘s avonds laat of ‘s nachts met digitale schermen werkt. Deze brillen verminderen de blootstelling aan schadelijk blauw licht en kunnen oogvermoeidheid verminderen.

Regel de helderheid en het contrast van je scherm

Pas de helderheid en het contrast van je computerscherm aan zodat deze comfortabel zijn voor je ogen. Een te fel scherm kan vermoeiend zijn, terwijl een te laag contrast de leesbaarheid kan beïnvloeden.

Maak gebruik van pauzes en oogoefeningen

Neem regelmatig korte pauzes tijdens langdurig computergebruik. Sta op, strek je benen en voer enkele eenvoudige oogoefeningen uit, zoals oogrollen en knipperen, om je ogen te ontspannen.

Houd je ogen gehydrateerd

Droge ogen zijn een veelvoorkomend symptoom van CVS. Gebruik kunsttranen of oogdruppels om je ogen gehydrateerd te houden, vooral als je merkt dat je ogen droog aanvoelen.

Regelmatige oogonderzoeken

Laat je ogen regelmatig controleren door een optometrist of oogarts. Ze kunnen eventuele oogproblemen tijdig diagnosticeren en behandelen.

Verminder schitteringen en weerspiegelingen

Gebruik antireflecterende schermfilters of breng een antiglare-folie aan om schitteringen op je scherm te verminderen. Dit kan het comfortabeler maken om naar je scherm te kijken.

Zorg voor je algehele gezondheid

Een gezonde levensstijl draagt bij aan het verminderen van CVS-symptomen. Zorg voor voldoende slaap, een uitgebalanceerd dieet en voldoende lichaamsbeweging.

Stel grenzen aan schermtijd

Het verminderen van de totale tijd die je aan digitale schermen besteedt, kan helpen om CVS-symptomen te verminderen. Beperk je schermtijd, vooral voor niet-werkgerelateerde activiteiten, zoals sociale media en videostreaming.

Omgaan met CVS vereist bewustwording en proactieve maatregelen om je ooggezondheid te beschermen. Door deze praktische tips te volgen en een gezonde balans te vinden in je schermgebruik, kunt je de symptomen van CVS verminderen en je algehele welzijn bevorderen. Als je echter ernstige symptomen ervaart, raadpleeg dan altijd een zorgverlener voor professioneel advies en behandeling.

Meer informatie

 

Deel dit:
Advertenties

 1. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 2. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 3. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 4. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 5. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 6. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 7. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 8. Iritis27-03-2024 03:03:09
 9. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 10. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 11. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 12. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 13. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 14. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 15. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 16. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 17. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 18. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 19. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 20. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 21. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 22. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 23. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 24. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 25. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 26. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 27. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 28. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 29. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 30. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 31. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 32. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 33. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 34. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 35. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 36. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 37. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 38. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 39. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 40. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 41. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 42. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 43. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 44. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 45. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 46. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 47. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 48. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 49. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 50. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 51. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 52. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 53. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 54. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 55. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 56. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 57. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 58. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 59. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 60. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 61. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 62. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 63. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 64. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 65. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 66. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 67. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 68. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 69. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 70. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 71. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 72. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 73. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 74. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 75. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 76. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 77. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 78. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 79. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 80. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 81. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 82. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 83. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 84. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 85. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 86. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 87. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 88. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 89. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 90. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 91. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 92. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 93. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 94. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 95. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 96. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 97. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 98. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 99. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 100. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 101. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 102. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 103. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 104. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 105. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 106. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 107. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 108. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 109. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 110. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 111. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 112. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 113. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 114. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 115. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 116. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 117. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 118. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 119. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 120. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 121. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 122. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 123. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 124. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 125. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 126. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 127. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 128. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 129. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 130. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 131. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 132. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 133. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 134. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 135. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 136. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 137. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 138. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 139. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 140. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 141. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 142. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 143. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 144. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 145. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 146. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 147. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 148. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 149. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 150. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 151. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 152. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 153. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 154. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 155. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 156. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 157. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 158. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 159. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 160. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 161. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 162. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 163. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 164. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 165. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 166. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 167. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 168. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 169. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 170. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 171. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 172. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 173. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 174. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 175. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 176. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 177. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 178. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 179. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 180. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 181. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 182. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 183. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 184. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 185. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 186. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 187. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 188. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 189. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 190. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 191. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 192. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 193. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 194. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 195. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 196. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 197. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 198. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04
 199. De invloed van cafeïne op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:01
 200. De invloed van chocolade op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:21

Laatst bijgewerkt op 4 maart 2024 – 16:51