Oogproblemen door hoofdtrauma en hersenschudding

Een hoofdtrauma, inclusief hersenschudding, kan niet alleen lichamelijke symptomen zoals vermoeidheid en hoofdpijn veroorzaken, maar ook subtiele ooggerelateerde complicaties met zich meebrengen. Het scala aan symptomen na dergelijk letsel varieert van verwardheid en geheugenverlies tot visuele moeilijkheden zoals wazig zien, dubbelzien en abnormale oogbewegingen. Deze gevolgen ontstaan door de verstoorde communicatie tussen de ogen en de hersenen na het trauma.

Oogproblemen door hoofdtrauma en hersenschudding

Oogproblemen na traumatisch hersenletsel

Na een traumatisch hersenletsel (TBI), ook wel een hersenschudding genoemd, kunnen diverse oogproblemen optreden. Naast de fysieke en cognitieve symptomen die vaak gepaard gaan met TBI, zoals hoofdpijn, concentratieproblemen en stemmingswisselingen, ervaart ongeveer 90% van de patiënten ook visuele problemen.

Deze visuele problemen kunnen direct het gevolg zijn van schade aan de ogen zelf, of ze kunnen voortkomen uit storingen in de vestibulaire (evenwicht) of neurologische systemen die de visuele functie beïnvloeden.

Directe schade aan de ogen

 • Trauma aan de oogkas: Fracturen van de oogkas kunnen de oogspieren, zenuwen of andere structuren in het oog beschadigen, wat kan leiden tot dubbelzien, wazig zien, of zelfs blindheid.
 • Hoornvliesbeschadiging: Krassen of andere verwondingen aan het hoornvlies, de heldere buitenste laag van het oog, kunnen leiden tot wazig zien of pijn.
 • Retinale schade: De retina, het lichtgevoelige weefsel aan de achterkant van het oog, kan beschadigd raken door een klap op het hoofd. Dit kan leiden tot wazig zien, blindheid of andere visuele stoornissen.

Stoornissen in de vestibulaire of neurologische systemen

 • Vestibulaire disfunctie: Het vestibulaire systeem is verantwoordelijk voor het evenwicht. Schade aan dit systeem kan leiden tot duizeligheid, oscillopsie (trillend zicht) en nystagmus (onwillekeurige oogbewegingen).
 • Neurologische disfunctie: Schade aan de hersenzenuwen die de ogen controleren, of aan de delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor visuele verwerking, kan leiden tot diplopie (dubbelzien), strabismus (scheelzien), ptosis (verzakking van het ooglid), of andere visuele problemen.

De ernst van de visuele problemen na TBI kan variëren van mild tot ernstig. In sommige gevallen kunnen de problemen tijdelijk zijn, terwijl ze in andere gevallen permanent kunnen zijn.

Het is belangrijk om een oogarts te raadplegen na een TBI, ongeacht of u visuele symptomen ervaart of niet. De oogarts kan de ogen onderzoeken en bepalen of er schade is. Afhankelijk van de diagnose kan de arts medicijnen, oogtherapie of andere behandelingen voorschrijven om de visuele functie te verbeteren.

Diverse ooggerelateerde symptomen na trauma

Abnormale oogbewegingen

 • Verzwakte oogbewegingen: Oogspieren kunnen verzwakt zijn, wat resulteert in moeite met het bewegen van de ogen in alle richtingen.
 • Vertraagde oogbewegingen: Saccades (snelle oogbewegingen) kunnen vertraagd zijn, wat het volgen van objecten bemoeilijkt.
 • Ongecoördineerde oogbewegingen: Ogen kunnen niet goed samenwerken, wat diplopie (dubbelzien) kan veroorzaken.
 • Nystagmus: Onwillekeurige, ritmische oogbewegingen kunnen optreden.

Dubbelzien en wazig zien

 • Diplopie: Dubbelzien kan worden veroorzaakt door een verzwakking of verlamming van de oogspieren, of door een onjuiste uitlijning van de ogen.
 • Wazig zien: Dit kan te wijten zijn aan schade aan het hoornvlies, de lens of de retina, of aan een verstoorde accommodatie (focus).
 • Convergentie-insufficiëntie: Moeite met het samenbrengen van de ogen bij het focussen op nabije objecten.
Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Lichtgevoeligheid en fotofobie

 • Overgevoeligheid voor licht: Fel licht kan pijn, tranen en hoofdpijn veroorzaken.
 • Fotofobie: Extreme afkeer van licht, wat leidt tot de neiging om de ogen te sluiten of te verduisteren.

Oogpijn

 • Stekende pijn: Scherpe, stekende pijn in of rond het oog.
 • Doffe pijn: Aanhoudende, zeurende pijn in of rond het oog.
 • Oogspierpijn: Pijn in de oogspieren door samentrekking of overbelasting.

Verlies van gezichtsvermogen

Verticale heteroforie

 • Verticale afwijking: Ogen zijn niet op hetzelfde niveau gepositioneerd.
 • Oogstress: Vermoeide ogen door constante inspanning om de ogen recht te houden.
 • Dubbelzien: Diplopie kan optreden, vooral bij vermoeidheid.

Vertraagde visuele verwerking

 • Moeite met het inschatten van snelheid: Bewegende objecten lijken sneller te gaan dan ze in werkelijkheid zijn.
 • Moeite met het inschatten van afstand: Afstanden lijken verkeerd, wat kan leiden tot struikelen of botsen.

Visuele bewegingsgevoeligheid en desoriëntatie

Naast de hierboven beschreven symptomen kunnen er nog andere oogproblemen optreden na een hoofdtrauma. Het is belangrijk om een oogarts te raadplegen als u na een hoofdtrauma visuele klachten ervaart. De oogarts kan de ogen onderzoeken en de oorzaak van de klachten vaststellen. Afhankelijk van de diagnose kan de arts medicijnen, oogtherapie of andere behandelingen voorschrijven om de visuele functie te verbeteren.

Impact op het leven

Oogproblemen na een hoofdtrauma of hersenschudding kunnen een significante impact hebben op verschillende aspecten van het leven.

Fysieke impact

Praktische impact

Mentale / psychische / emotionele impact

Sociale impact

 • Moeite met sociale interactie
 • Verlies van contact met vrienden en familie
 • Teruggetrokkenheid uit sociale activiteiten
 • Verandering in sociale rollen

De ernst van de impact kan per persoon variëren. De impact kan langdurig of zelfs permanent zijn.

Er is hulp beschikbaar om de impact van oogproblemen na hoofdtrauma te verminderen.

Enkele tips

 • Zoek professionele hulp. Een neuro-oftalmoloog kan de oorzaak van de problemen vaststellen en een passende behandeling voorstellen.
 • Ondersteuningsgroepen. Er zijn diverse groepen voor mensen met oogproblemen na hoofdtrauma. Deze groepen kunnen lotgenotencontact en praktische tips bieden.
 • Psychologische ondersteuning. Een psycholoog kan helpen omgaan met de emotionele impact van visuele problemen.
 • Aanpassingen in het leven. Er zijn diverse hulpmiddelen en aanpassingen die kunnen helpen om dagelijkse activiteiten te hervatten.

Met de juiste behandeling en ondersteuning kan men significante vooruitgang boeken en de kwaliteit van leven verbeteren.

Diagnose

Na een hoofdtrauma is een grondig oogonderzoek cruciaal om de diverse oogproblemen die kunnen optreden te identificeren. Dit onderzoek wordt idealiter uitgevoerd door een neuro-oftalmoloog, die gespecialiseerd is in oogproblemen gerelateerd aan hoofdtrauma.

De neuro-oftalmoloog voert verschillende tests uit om de visuele functie te evalueren:

 • Visusmeting: Bepaling van de gezichtsscherpte met behulp van een Snellen-kaart.
 • Oogbewegingsonderzoek: Evaluatie van de oogbewegingen in alle richtingen, op zoek naar afwijkingen zoals nystagmus.
 • Pupillenonderzoek: Beoordeling van de pupillen op grootte, vorm en reactie op licht.
 • Oogspieronderzoek: Evaluatie van de kracht en coördinatie van de oogspieren.
 • Fundusonderzoek: Inspectie van de achterkant van het oog (netvlies, macula, oogzenuw) met behulp van een oftalmoscoop.
 • Beeldvormingsonderzoek: OCT-scans of MRI-scans kunnen worden gebruikt om gedetailleerde beelden van de ogen en hersenen te maken.

Naast deze tests kan de neuro-oftalmoloog je ook vragen stellen over:

 • De medische geschiedenis, inclusief eerdere oogproblemen.
 • De details van het hoofdtrauma, zoals de ernst en de impact op het hoofd.
 • De visuele symptomen die je ervaart, zoals wazig zien, dubbelzien of pijn.

Op basis van de bevindingen van het onderzoek en de antwoorden kan de neuro-oftalmoloog een diagnose stellen en een passende behandeling voorstellen.

Dit zijn de stappen in het kort:

 1. Oogonderzoek door een neuro-oftalmoloog.
 2. Visuele functie testen.
 3. Vragen over de medische geschiedenis, het hoofdtrauma en de symptomen.
 4. Diagnose en behandelingsplan.

Het is belangrijk om te weten dat:

 • De ernst van de oogproblemen kan per persoon variëren.
 • De hersteltijd hangt af van de ernst van de problemen.
 • Er diverse ondersteuningsgroepen beschikbaar zijn voor mensen met oogproblemen na hoofdtrauma.

Behandeling

Afhankelijk van de ernst en oorzaak van de oogproblemen na een hoofdtrauma, kan de neuro-oftalmoloog verschillende behandelingen voorstellen:

Gespecialiseerde bril:

Visuele revalidatietraining:

 • Oefeningen om de oogbewegingen en coördinatie te verbeteren.
 • Training om visuele vaardigheden te herwinnen, zoals lezen en focussen.
 • Balans- en coördinatietraining om duizeligheid te verminderen.

Oefeningen:

 • Oogspieroefeningen om de kracht en coördinatie te verbeteren.
 • Thuisoefeningen om de visuele functie te stimuleren.

Multidisciplinaire benadering:

 • Neurologen: Behandeling van neurologische symptomen zoals hoofdpijn, duizeligheid en cognitieve problemen.
 • Fysiotherapeuten: Behandeling van evenwichtsproblemen en coördinatiestoornissen.
 • Neuropsychologen: Behandeling van cognitieve problemen en visuele geheugenstoornissen.

Psychologische ondersteuning:

 • Hulp bij het omgaan met de emotionele impact van visuele problemen.
 • Ondersteuning bij het aanpassen aan een nieuw leven met verminderd zicht.

Het is belangrijk om te weten dat:

 • De hersteltijd kan lang zijn en er is geduld nodig.
 • De resultaten van de behandeling kunnen per persoon variëren.
 • Er diverse ondersteuningsgroepen beschikbaar zijn voor mensen met oogproblemen na hoofdtrauma.

Prognose

De prognose van oogproblemen na hoofdtrauma hangt af van:

 • De ernst van de symptomen.
 • De oorzaak van de problemen.
 • De leeftijd en gezondheid van de patiënt.

In de meeste gevallen verdwijnen de problemen met rust. Dit kan enkele dagen tot weken duren.

Echter, in sommige gevallen kunnen de symptomen aanhouden. Dit kan te wijten zijn aan blijvende schade aan de ogen of aan neurologische problemen.

Als je aanhoudende symptomen ervaart, is het belangrijk om een herbeoordeling door een neuroloog te ondergaan. De neuroloog kan de oorzaak van de symptomen vaststellen en een passende behandeling voorstellen.

Enkele factoren die de prognose kunnen beïnvloeden:

 • De ernst van het hoofdtrauma.
 • De aanwezigheid van andere neurologische symptomen.
 • De leeftijd van de patiënt.
 • De algehele gezondheid van de patiënt.

Complicaties van onbehandelde oogproblemen na hoofdtrauma

Als oogproblemen na hoofdtrauma niet worden behandeld, kunnen er verschillende complicaties optreden:

Chronische hoofdpijn:

 • Spanninghoofdpijn
 • Migraine
 • Cervicogene hoofdpijn (hoofdpijn door nekpijn)

Verminderde concentratie:

 • Moeite met focussen en aandachtig blijven
 • Problemen met geheugen en leren
 • Vermindering van de productiviteit

Verstoorde dieptewaarneming:

Andere complicaties:

Ptosis: Hangend ooglid

Ptosis: Hangend ooglid

Het is belangrijk om te weten dat:

 • De ernst van de complicaties kan per persoon variëren.
 • De complicaties langdurig of zelfs permanent kunnen zijn.

Een behandeling van de onderliggende oogproblemen kan de kans op complicaties verkleinen.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 2. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 3. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 4. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 5. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 6. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 7. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 8. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 9. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 10. Iritis27-03-2024 03:03:09
 11. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 12. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 13. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 14. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 15. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 16. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 17. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 18. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 19. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 20. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 21. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 22. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 23. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 24. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 25. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 26. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 27. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 28. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 29. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 30. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 31. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 32. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 33. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 34. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 35. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 36. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 37. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 38. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 39. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 40. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 41. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 42. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 43. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 44. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 45. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 46. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 47. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 48. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 49. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 50. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 51. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 52. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 53. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 54. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 55. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 56. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 57. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 58. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 59. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 60. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 61. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 62. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 63. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 64. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 65. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 66. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 67. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 68. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 69. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 70. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 71. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 72. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 73. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 74. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 75. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 76. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 77. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 78. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 79. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 80. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 81. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 82. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 83. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 84. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 85. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 86. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 87. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 88. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 89. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 90. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 91. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 92. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 93. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 94. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 95. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 96. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 97. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 98. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 99. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 100. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 101. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 102. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 103. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 104. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 105. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 106. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 107. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 108. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 109. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 110. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 111. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 112. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 113. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 114. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 115. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 116. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 117. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 118. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 119. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 120. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 121. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 122. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 123. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 124. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 125. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 126. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 127. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 128. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 129. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 130. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 131. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 132. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 133. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 134. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 135. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 136. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 137. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 138. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 139. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 140. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 141. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 142. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 143. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 144. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 145. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 146. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 147. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 148. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 149. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 150. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 151. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 152. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 153. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 154. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 155. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 156. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 157. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 158. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 159. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 160. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 161. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 162. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 163. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 164. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 165. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 166. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 167. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 168. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 169. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 170. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 171. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 172. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 173. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 174. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 175. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 176. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 177. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 178. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 179. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 180. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 181. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 182. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 183. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 184. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 185. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 186. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 187. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 188. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 189. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 190. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 191. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 192. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 193. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 194. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 195. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 196. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 197. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 198. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 199. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 200. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04

Laatst bijgewerkt op 27 maart 2024 – 08:12