Oogproblemen bij hersentumor: Locatie en symptomen aan ogen

Hersentumoren vormen een complexe uitdaging en kunnen een breed scala aan symptomen veroorzaken, waaronder oogproblemen. Deze problemen variëren van subtiele veranderingen in oogbewegingen tot ernstige visuele stoornissen, afhankelijk van de locatie van de tumor in de hersenen. In dit artikel verkennen we de diverse effecten van hersentumoren op het zicht en het gezichtsvermogen, met speciale aandacht voor hoe verschillende tumorlocaties gerelateerd zijn aan specifieke ooggerelateerde symptomen.

De verwevenheid van hersenfunctie en zicht

Om de impact van hersentumoren op het zicht te begrijpen, is het belangrijk om te beseffen hoe nauwkeurig de hersenen en ogen samenwerken. De ogen vangen visuele informatie op, die vervolgens via de oogzenuw naar de hersenen wordt getransporteerd. Verschillende delen van de hersenen spelen vervolgens een rol in de verwerking van deze informatie, resulterend in het waarnemen van beelden.

Locatie van de tumor bepaalt symptomen

De locatie van een hersentumor kan van grote invloed zijn op de ooggerelateerde symptomen die optreden. Hieronder bespreken we de verbanden tussen tumoren in specifieke hersengebieden en de bijbehorende oogproblemen:

Cerebellum

Tumoren in het cerebellum, verantwoordelijk voor coördinatie en balans, kunnen leiden tot:

Hersenstam

Tumoren in de hersenstam, die oogbewegingen besturen, kunnen resulteren in:

Occipitale kwab

Tumoren in de occipitale kwab, het visuele centrum van de hersenen, kunnen leiden tot:

 • Visuele stoornissen, zoals verlies van gezichtsvermogen
 • Visuele velddefecten (uitval van delen van het gezichtsveld)
 • Visuele hallucinaties (het zien van beelden die er niet zijn)

Pariëtale kwab

Tumoren in de pariëtale kwab, betrokken bij ruimtelijke waarneming, kunnen resulteren in:

 • Moeilijkheden met het inschatten van diepte en afstand
 • Problemen met visuele herkenning

Temporale kwab

Tumoren in de temporale kwab, die een rol speelt bij visuele verwerking en gezichtsherkenning, kunnen leiden tot:

 • Visuele stoornissen
 • Problemen met het herkennen van gezichten

Oogproblemen en symptomen

De effecten van hersentumoren op het zicht en gezichtsvermogen kunnen variëren, afhankelijk van de grootte, locatie en aard van de tumor. In dit artikel bespreken we de diverse ooggerelateerde symptomen die kunnen optreden, met nadruk op de oorzaken en mechanismen achter deze symptomen.

Ooggerelateerde symptomen:

Droge of tranende ogen

 • Oorzaak: Verstoring van de traanproductie of -afvoer door tumorinvloed op zenuwen of zenuwstelsel.
 • Mechanisme: Veranderde afscheiding van traanvocht of afwijkende afvoer via traanbuisjes.
 • Symptomen: Droge, branderige ogen of overmatige tranenvloed.

Dubbelzien (diplopie)

 • Oorzaak: Veranderingen in oogspierbewegingen door tumorinvloed op hersenfuncties of zenuwen.
 • Mechanisme: Verstoring van de coördinatie tussen de oogspieren, waardoor beelden niet goed samenvallen.
 • Symptomen: Dubbelzien, wazig zien, moeite met focussen.

Dubbelzien bij lezen

 • Oorzaak: Verstoring van de coördinatie tussen de oogspieren door tumorinvloed op hersenfuncties of zenuwen.
 • Mechanisme: Moeilijkheden met het synchroniseren van de oogbewegingen bij het focussen op dichtbij gelegen objecten.
 • Symptomen: Dubbelzien tijdens het lezen, wazig zien, hoofdpijn.

Gevoeligheid voor licht (fotofobie)

 • Oorzaak: Verhoogde prikkelbaarheid van lichtgevoelige cellen in het netvlies door tumorinvloed op zenuwbanen.
 • Mechanisme: Overmatige reactie op lichtinval, wat pijn en ongemak veroorzaakt.
 • Symptomen: Pijn, tranen, knijpen van de ogen in fel licht.

Gezichtsvelddefecten

 • Oorzaak: Druk op specifieke hersengebieden (occipitale kwab) door de tumor.
 • Mechanisme: Beïnvloeding van de visuele verwerking, waardoor delen van het gezichtsveld niet worden waargenomen.
 • Symptomen: Blinde vlekken, uitval van delen van het gezichtsveld.

Gezichtsveldverlies

 • Oorzaak: Tumorinvasie of druk op visuele gebieden in de hersenen of oogzenuw.
 • Mechanisme: Schade aan de visuele paden, resulterend in verlies van gezichtsveld.
 • Symptomen: Blinde vlekken, vernauwd gezichtsveld, tunnelvisie.

Gezichtsvervorming

 • Oorzaak: Verstoring van visuele verwerking in de hersenen door de tumor.
 • Mechanisme: Afwijkende interpretatie van visuele informatie, waardoor beelden vervormd lijken.
 • Symptomen: Gezichten of objecten zien er vervormd, uitgerekt of gebogen uit.

Moeite met het inschatten van afstanden

 • Oorzaak: Verstoring van dieptewaarneming door tumorinvloed op hersenfuncties of visuele gebieden.
 • Mechanisme: Beïnvloeding van de verwerking van visuele cues die nodig zijn voor het inschatten van afstand.
 • Symptomen: Problemen met het bepalen van de afstand tot objecten, struikelen over obstakels.

Nystagmus

 • Oorzaak: Tumorinvasie of druk op hersendelen die oogbewegingen controleren.
 • Mechanisme: Verstoring van de neurologische signalen die oogbewegingen controleren.
 • Symptomen: Onwillekeurige trillingen van de ogen, wazig zien, moeite met het volgen van objecten.

Oogcoördinatieproblemen

 • Oorzaak: Verstoring van hersenfuncties die oogbewegingen controleren door de tumor.
 • Mechanisme: Moeilijkheden met het synchroniseren van oogbewegingen, wat diplopie of wazig zien kan veroorzaken.
 • Symptomen: Moeite met het samenbrengen van de ogen, moeite met het volgen van objecten.

Ptosis

 • Oorzaak: Verlamming van de ooglidspieren door tumorinvloed op zenuwen.
 • Mechanisme: Schade aan de zenuwen die de oogleden controleren, waardoor het ooglid gaat hangen.
 • Symptomen: Verlamming van het ooglid, hangend ooglid, wazig zien.
Ptosis: Hangend ooglid

Ptosis: Hangend ooglid

Strabismus (scheelzien)

 • Oorzaak: Verstoring van de coördinatie tussen de oogspieren door tumorinvloed op hersenfuncties of zenuwen.
 • Mechanisme: Onvermogen van de ogen om in dezelfde richting te richten.
 • Symptomen: Scheelzien, diplopie, wazig zien.

Uitpuilende ogen (proptose)

Veranderde gezichtsscherpte

Veranderde oogbewegingen

 • Oorzaak: Tumorinvasie of druk op hersendelen die oogbewegingen sturen.
 • Mechanisme: Verstoring van de neurologische signalen die oogbewegingen controleren.
 • Symptomen: Onwillekeurige oogtrillingen (nystagmus), moeite met het bewegen van de ogen in bepaalde richtingen.

Veranderingen in kleurenzicht

 • Oorzaak: Schade aan de visuele cortex of oogzenuw door de tumor.
 • Mechanisme: Beïnvloeding van de verwerking van kleureninformatie in de hersenen.
 • Symptomen: Veranderde waarneming van kleuren, verminderd kleurenonderscheid, kleurenblindheid.

Veranderingen in pupilgrootte

 • Oorzaak: Schade aan de hersenstam of zenuwen die de pupillen controleren door de tumor.
 • Mechanisme: Verstoring van de neurologische signalen die de pupilgrootte regelen.
 • Symptomen: Abnormale pupilgrootte, ongelijke pupillen, trage of afwezige reactie op licht.

Verlies van gezichtsvermogen

 • Oorzaak: Tumorinvasie of druk op de visuele cortex, oogzenuw of chiasma opticum.
 • Mechanisme: Schade aan de structuren die essentieel zijn voor visuele waarneming.
 • Symptomen: Gedeeltelijk of volledig verlies van zicht in één of beide ogen.

Verlies van nachtzicht

 • Oorzaak: Schade aan de retinale cellen die verantwoordelijk zijn voor het zien in het donker.
 • Mechanisme: Verminderde gevoeligheid voor licht in het donker.
 • Symptomen: Moeilijkheden met zien in het donker, verblinding door fel licht.

Verminderd contrast

 • Oorzaak: Schade aan de visuele cortex of thalamus door de tumor.
 • Mechanisme: Beïnvloeding van de verwerking van contrastinformatie in de hersenen.
 • Symptomen: Moeite met het onderscheiden van objecten van de achtergrond, wazig zien, verminderde detailscherpte.

Verminderde accommodatie

 • Oorzaak: Verstoring van de functie van de ooglens door tumorinvloed op hersenfuncties of zenuwen.
 • Mechanisme: Moeilijkheden met het focussen op objecten van dichtbij.
 • Symptomen: Wazig zien bij het lezen of moeite met focussen op objecten van dichtbij.

Visuele aura

 • Oorzaak: Abnormale elektrische activiteit in de visuele cortex door de tumor.
 • Mechanisme: Tijdelijke verstoring van de visuele waarneming.
 • Symptomen: Vlekken, flitsen of andere visuele stoornissen die optreden als een voorbode van een migraine-aanval.

Visuele hallucinaties

 • Oorzaak: Abnormale activiteit in de visuele cortex door de tumor.
 • Mechanisme: Onjuiste interpretatie van visuele signalen, waardoor beelden worden waargenomen die er niet zijn.
 • Symptomen: Zien van vlekken, flitsen, patronen of objecten die er in werkelijkheid niet zijn.

Zwelling van de oogzenuw (papiloedeem)

 • Oorzaak: Verhoogde druk in de schedel door de tumor, die de oogzenuw comprimeert.
 • Mechanisme: Beperkte bloedtoevoer en afvoer van vocht in de oogzenuw, wat leidt tot zwelling.
 • Symptomen: Wazig zien, pijn in de ogen, verlies van gezichtsveld, hoofdpijn.

Andere symptomen en alarmerende tekenen

Algemene klachten

Naast deze specifieke symptomen kunnen hersentumoren ook andere algemene symptomen veroorzaken, zoals hoofdpijn, misselijkheid, braken en cognitieve problemen.

Alarmsymptomen

Er zijn momenten waarop bepaalde symptomen en aandoeningen aandacht vragen, omdat ze kunnen wijzen op ernstige oogproblemen. Het herkennen van deze alarmsymptomen kan het verschil maken in het voorkomen of vroegtijdig behandelen van oogaandoeningen. Hieronder vind je een lijst van signalen die, als ze zich voordoen, aangeven dat een regelmatig oogonderzoek (minstens één keer per jaar, en in sommige gevallen vaker) noodzakelijk is om de gezondheid van de ogen te waarborgen:

 • (Tijdelijk) verminderd gezichtsvermogen: Een plotseling verlies van scherpte in het zicht, zelfs als het tijdelijk is, moet serieus worden genomen. Het kan wijzen op verschillende onderliggende problemen.
 • Donker gordijn of sluier die het zicht blokkeert: Het zien van een donker gordijn of sluier die delen van het gezichtsveld blokkeert, kan duiden op problemen met de bloedtoevoer naar het netvlies of andere ernstige aandoeningen.
 • Familiegeschiedenis van oogziekten: Als er een familiegeschiedenis is van oogaandoeningen, neemt het risico op vergelijkbare problemen toe. Reguliere oogcontroles zijn dan van groot belang.
 • Hoge bloeddruk: Hoge bloeddruk kan de bloedvaten in het oog beschadigen en het gezichtsvermogen beïnvloeden. Regelmatige oogonderzoeken kunnen vroegtijdige tekenen van problemen opsporen.
 • Letsel of trauma aan het oog: Elk letsel aan het oog, hoe klein ook, moet serieus worden genomen. Het kan onzichtbare schade hebben veroorzaakt die een specialist kan identificeren.
 • Gekleurde cirkels rond lichtbronnen (halo’s): Als je plotseling gekleurde cirkels rond lichten ziet, kan dit een teken zijn van glaucoom, cataract of andere aandoeningen die invloed hebben op het hoornvlies.
 • HIV of AIDS: Mensen met hiv of aids lopen een verhoogd risico op oogaandoeningen. Regelmatige oogonderzoeken kunnen helpen bij het identificeren van problemen in een vroeg stadium.
 • Ooglidafwijkingen: Abnormale ooglidposities of -bewegingen kunnen wijzen op onderliggende problemen, zoals schildklierziekten.
 • Overmatig tranende ogen: Als je ogen voortdurend tranen zonder duidelijke reden, kan dit een indicatie zijn van een onderliggend probleem dat moet worden onderzocht.
 • Scherpe oogpijn: Ernstige oogpijn, vooral als deze plotseling optreedt, moet onmiddellijk worden beoordeeld door een oogarts.
 • Suikerziekte (diabetes mellitus): Diabetes kan de bloedvaten in de ogen aantasten en leiden tot diabetische retinopathie. Regelmatige controles zijn essentieel.
 • Uitpuilend oog of uitpuilende ogen (proptosis): Het uitpuilen van één of beide ogen kan een teken zijn van schildklierafwijkingen of andere ernstige aandoeningen.
 • Vervormd zicht: Het zien van vervormde beelden kan wijzen op netvliesproblemen, zoals maculadegeneratie, die onmiddellijke behandeling vereisen.
 • Wazig zien: Een wazig zicht kan een symptoom zijn van diverse oogproblemen, van milde tot ernstige.

Het herkennen van deze alarmsymptomen en het zoeken naar onmiddellijke medische aandacht wanneer ze zich voordoen, is cruciaal voor het behoud van een goede ooggezondheid. Een tijdige diagnose en behandeling kunnen helpen bij het voorkomen van verdere schade en het behoud van een helder en scherp zicht. Onthoud dat regelmatige oogonderzoeken een effectieve manier zijn om problemen in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen.

De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

Conclusie

Hersentumoren kunnen diverse oogproblemen veroorzaken door hun impact op verschillende delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van visuele informatie en het reguleren van oogbewegingen. Als je symptomen ervaart zoals verminderd zicht, ongewone oogbewegingen of andere ooggerelateerde problemen, aarzel dan niet om onmiddellijk medische hulp te zoeken. Een vroege diagnose en passende behandeling zijn van cruciaal belang voor het beheer van deze complexe aandoeningen. Door op de hoogte te zijn van de alarmsymptomen en het belang van een snelle medische behandeling kan je bijdragen aan een effectiever beheer van hersentumoren en de bijbehorende oogproblemen.

Deel dit:
Advertenties

 1. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 2. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 3. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 4. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 5. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 6. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 7. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 8. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 9. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 10. Iritis27-03-2024 03:03:09
 11. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 12. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 13. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 14. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 15. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 16. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 17. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 18. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 19. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 20. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 21. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 22. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 23. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 24. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 25. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 26. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 27. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 28. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 29. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 30. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 31. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 32. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 33. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 34. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 35. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 36. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 37. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 38. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 39. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 40. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 41. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 42. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 43. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 44. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 45. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 46. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 47. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 48. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 49. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 50. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 51. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 52. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 53. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 54. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 55. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 56. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 57. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 58. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 59. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 60. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 61. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 62. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 63. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 64. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 65. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 66. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 67. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 68. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 69. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 70. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 71. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 72. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 73. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 74. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 75. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 76. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 77. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 78. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 79. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 80. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 81. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 82. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 83. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 84. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 85. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 86. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 87. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 88. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 89. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 90. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 91. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 92. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 93. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 94. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 95. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 96. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 97. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 98. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 99. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 100. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 101. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 102. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 103. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 104. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 105. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 106. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 107. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 108. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 109. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 110. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 111. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 112. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 113. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 114. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 115. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 116. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 117. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 118. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 119. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 120. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 121. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 122. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 123. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 124. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 125. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 126. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 127. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 128. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 129. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 130. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 131. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 132. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 133. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 134. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 135. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 136. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 137. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 138. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 139. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 140. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 141. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 142. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 143. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 144. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 145. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 146. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 147. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 148. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 149. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 150. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 151. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 152. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 153. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 154. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 155. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 156. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 157. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 158. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 159. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 160. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 161. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 162. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 163. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 164. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 165. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 166. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 167. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 168. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 169. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 170. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 171. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 172. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 173. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 174. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 175. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 176. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 177. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 178. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 179. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 180. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 181. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 182. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 183. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 184. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 185. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 186. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 187. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 188. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 189. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 190. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 191. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 192. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 193. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 194. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 195. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 196. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 197. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 198. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 199. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 200. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04

Laatst bijgewerkt op 1 april 2024 – 08:36