Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)

Inhoudsopgave

Prevalentie van oogziekte

Keratoconus is een oogziekte waarbij het hoornvlies dunner en kegelvormig wordt, wat leidt tot wazig zicht en andere oogproblemen. De prevalentie van keratoconus varieert wereldwijd, en het is relevant om te begrijpen hoe wijdverspreid deze aandoening is in België en Nederland, twee landen met geavanceerde gezondheidszorgsystemen.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

België

In België is er beperkte informatie beschikbaar over de exacte prevalentie van keratoconus. Echter, net als in andere europese landen, is keratoconus erkend als een relatief zeldzame aandoening. Volgens schattingen zou de prevalentie van keratoconus in België ergens tussen 1 op de 500 en 1 op de 2000 personen liggen. Deze schattingen variëren vanwege verschillen in onderzoeksbenaderingen en de mate van bewustzijn over keratoconus onder medische professionals en het grote publiek.

Nederland

In Nederland is er meer onderzoek gedaan naar de prevalentie van keratoconus. Uit verschillende studies blijkt dat keratoconus in Nederland vaker voorkomt dan in sommige andere landen. Volgens recente gegevens heeft ongeveer 1 op de 375 tot 1 op de 2000 personen in Nederland de diagnose keratoconus. Deze variabiliteit in cijfers kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan verschillen in de onderzoeksmethoden en definities die in verschillende studies worden gebruikt.

Factoren die de prevalentie beïnvloeden

Verschillende factoren kunnen van invloed zijn op de prevalentie van keratoconus in deze landen, waaronder genetische aanleg, etniciteit en omgevingsinvloeden. Er zijn aanwijzingen dat genetische factoren een rol spelen, omdat keratoconus vaker voorkomt bij mensen met een familiegeschiedenis van de aandoening. Etniciteit kan ook van invloed zijn, met hogere prevalentiecijfers bij bepaalde etnische groepen.

Bovendien kan bewustwording en toegang tot oogzorgdiensten de prevalentie beïnvloeden. Landen met een sterke focus op ooggezondheidsonderwijs en gemakkelijke toegang tot oogheelkundige zorg kunnen een hogere detectiegraad van keratoconus hebben.

Keratoconus: Kegelvormig hoornvlies

Keratoconus: Kegelvormig hoornvlies

Oorzaken en risicofactoren van keratoconus

Keratoconus is een oogziekte waarbij het hoornvlies van het oog dunner wordt en een kegelvormige vervorming ondergaat. Hoewel de exacte oorzaken van keratoconus nog niet volledig begrepen zijn, zijn er verschillende factoren en risicofactoren geïdentificeerd die bijdragen aan de ontwikkeling van deze aandoening.

Multifactoriële aandoening

Keratoconus wordt beschouwd als een multifactoriële aandoening, wat betekent dat meerdere factoren samenwerken om de ziekte te veroorzaken. De belangrijkste elementen die een rol spelen bij de ontwikkeling van keratoconus zijn genetische, omgevings- en hormonale factoren.

Genetische predispositie

Een van de meest opvallende risicofactoren voor keratoconus is een familiegeschiedenis van de aandoening. Personen wiens directe familieleden, zoals ouders of broers en zussen, keratoconus hebben, lopen een aanzienlijk hoger risico om zelf de ziekte te ontwikkelen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat genetische factoren een belangrijke rol spelen in de overerving van keratoconus. Specifieke genen die geassocieerd worden met de ziekte zijn nog steeds onderwerp van actief onderzoek.

Omgevingsinvloeden

Naast genetische aanleg kunnen omgevingsfactoren ook bijdragen aan de ontwikkeling van keratoconus. Hoewel de exacte omgevingsinvloeden niet volledig begrepen zijn, worden zaken als overmatig wrijven van de ogen, chronische oogirritatie en blootstelling aan UV-straling vaak genoemd als mogelijke risicofactoren. Deze factoren vergroten het risico niet in dezelfe mate als genetische aanleg.

Hormonale veranderingen

Sommige studies suggereren dat hormonale veranderingen in het lichaam, zoals die tijdens de puberteit of zwangerschap, invloed kunnen hebben op de ontwikkeling of progressie van keratoconus. Hormonale schommelingen kunnen van invloed zijn op de collageenvezels in het hoornvlies, waardoor ze zwakker worden en de vorm van het hoornvlies kan veranderen.

Allergieën en wrijven van de ogen

Mensen met allergieën, vooral oogallergieën, hebben de neiging om vaker aan hun ogen te wrijven, wat een potentieel risico kan vormen voor de ontwikkeling van keratoconus. Het langdurig en intensief wrijven van de ogen kan het hoornvlies beschadigen en verzwakken, waardoor keratoconus kan ontstaan of verergeren.

Contactlenzen

Het dragen van harde contactlenzen, vooral als deze niet goed passen of onjuist zijn aangepast, kan leiden tot irritatie van het hoornvlies en het risico op keratoconus verhogen. Het is van cruciaal belang om de juiste lenzen te dragen en regelmatige oogcontroles te ondergaan als je contactlenzen gebruikt.

Ethnische en geografische factoren

Er zijn aanwijzingen dat keratoconus vaker voorkomt bij bepaalde etnische groepen en in bepaalde geografische gebieden. Personen van aziatische, afro-Caribische en midden-Oosterse afkomst hebben bijvoorbeeld een verhoogd risico. Bovendien zijn er enkele geografische clusters waar keratoconus vaker voorkomt, hoewel de redenen hiervoor niet volledig begrepen zijn.

Erfelijkheid van keratoconus

Keratoconus is een oogaandoening waarbij het hoornvlies dunner wordt en een kegelvormige vervorming ondergaat. Een van de belangrijkste aspecten bij de ontwikkeling van keratoconus is erfelijkheid. Deze sectie zal dieper ingaan op de rol van erfelijkheid bij keratoconus, inclusief genetische risicofactoren en patronen van overerving.

Genetische predispositie

Keratoconus wordt beschouwd als een complexe genetische aandoening, wat betekent dat meerdere genen een rol spelen bij de ontvankelijkheid voor de ziekte. Hoewel de exacte genetische mechanismen nog niet volledig begrepen zijn, hebben genetische studies aangetoond dat er een duidelijke genetische predispositie is voor keratoconus. Mensen met een familiegeschiedenis van keratoconus hebben een aanzienlijk hoger risico om de aandoening te ontwikkelen.

Complex erfelijkheid

De genetica van keratoconus zijn complex, en het lijkt te worden beïnvloed door meerdere genen in combinatie met omgevingsfactoren. Dit betekent dat de overerving van keratoconus niet volgt een eenvoudig patroon, zoals autosomaal dominant of recessief, maar eerder een complex samenspel van genetische risicofactoren. Terwijl sommige genen bijdragen aan een verhoogd risico op keratoconus, zijn anderen betrokken bij het verergeren van de ziekte of de ernst ervan.

Genetische risicofactoren

Verschillende genetische risicofactoren zijn geïdentificeerd in verband met keratoconus. Enkele van de belangrijkste genen die verband houden met de ziekte zijn het ziekte van keratoconus-gen (kCN) en het collageen-type genen. Mutaties in deze genen kunnen leiden tot afwijkingen in de structuur en sterkte van het hoornvlies, wat de ontwikkeling van keratoconus bevordert.

Familiaire clustering

Een opvallend kenmerk van keratoconus is dat het vaak voorkomt in gezinnen, wat aangeeft dat erfelijkheid een aanzienlijke rol speelt. Studies hebben aangetoond dat de eerste graad familieleden van personen met keratoconus een hoger risico lopen om zelf de aandoening te ontwikkelen. Dit suggereert een sterke genetische component bij keratoconus.

Genetisch onderzoek

Recente vooruitgang in de genetica heeft geleid tot meer onderzoek naar de genetische basis van keratoconus. Dit omvat genoomwijde associatiestudies (gWAS) en moleculaire genetische analyse om specifieke genetische varianten te identificeren die verband houden met de ziekte. Deze genetische informatie kan helpen bij vroege detectie, risicobeoordeling en de ontwikkeling van gerichte behandelingen.

Genetische raadpleging

Voor personen met een familiegeschiedenis van keratoconus kan genetische raadpleging waardevol zijn. Genetische counselors kunnen helpen bij het beoordelen van het risico op de aandoening op basis van familiegeschiedenis en genetische tests. Dit kan nuttig zijn bij het nemen van geïnformeerde beslissingen met betrekking tot oogzorg en behandeling.

Soorten keratoconus

Keratoconus is een oogaandoening die wordt gekenmerkt door de progressieve dunner wordende en kegelvormige vervorming van het hoornvlies. Hoewel de fundamentele kenmerken van keratoconus consistent zijn, kunnen er verschillende subtypes en klinische varianten worden onderscheiden, waarbij sommige vormen van keratoconus ernstiger zijn dan andere. In deze sectie zullen we de verschillende soorten keratoconus bespreken, met inbegrip van hun kenmerken en klinische presentatie.

Klassieke keratoconus

Dit is de meest voorkomende vorm van keratoconus en wordt meestal gediagnosticeerd bij jongvolwassenen. Klassieke keratoconus wordt gekenmerkt door een geleidelijke verdunning en kegelvormige vervorming van het hoornvlies, meestal in beide ogen, hoewel de ernst van de aandoening per oog kan variëren. De symptomen zijn vergelijkbaar met andere vormen van keratoconus en omvatten wazig zicht, vervorming van beelden en lichtgevoeligheid.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Pellucid marginal degeneratie (PMD)

Pellucid marginale degeneratie is een zeldzamere vorm van corneale ectasie die vergelijkbaar is met keratoconus, maar zich meestal manifesteert in de onderste rand van het hoornvlies. In tegenstelling tot klassieke keratoconus die de centrale zone van het hoornvlies aantast, veroorzaakt pMD uitdunning in het perifere onderste gedeelte van het hoornvlies. Dit kan leiden tot aanzienlijke vervorming en een duidelijke vermindering van de gezichtsscherpte.

Vormfruste keratoconus

In gevallen van vormfruste keratoconus zijn er subtiele tekenen van hoornvliesvervorming die moeilijk te detecteren zijn met standaard oogonderzoeken. Personen met vormfruste keratoconus hebben doorgaans minder uitgesproken symptomen en kunnen zelfs geen significante visuele verstoring ervaren. Deze vorm van keratoconus kan zich in de loop van de tijd ontwikkelen tot een ernstiger subtype.

Cornea hydrops

Cornea hydrops is een zeldzame complicatie van keratoconus waarbij er een plotselinge uitstulping of zwelling van het hoornvlies optreedt als gevolg van vochtophoping. Dit kan leiden tot ernstige pijn, verminderd zicht en een troebel hoornvlies. Cornea hydrops komt meestal voor in de late stadia van keratoconus en vereist een dringende medische behandeling.

Post-Lasik ectasie

Sommige personen die een laser-in-situ-keratomileusis (lASIK) oogchirurgie hebben ondergaan, kunnen post-LASIK ectasie ontwikkelen, wat vergelijkbaar is met keratoconus. Deze vorm van keratoconus-gerelateerde ectasie ontstaat als gevolg van de verzwakking van het hoornvlies na de lASIK-operatie en kan leiden tot een geleidelijke verdunning en vervorming.

Symptomen van keratoconus

Keratoconus is een oogaandoening die invloed heeft op het hoornvlies, het heldere voorste deel van het oog dat verantwoordelijk is voor het breken van lichtstralen en het projecteren van beelden op het netvlies. Deze aandoening wordt gekenmerkt door de progressieve verdunning en kegelvormige vervorming van het hoornvlies, wat leidt tot een aantal specifieke symptomen en visuele verstoringen.

Wazig zicht

Wazig zicht is vaak een van de vroegste symptomen van keratoconus. Als het hoornvlies zijn normale vorm verliest, kan het geen lichtstralen effectief breken, wat leidt tot onscherpe en vervormde beelden. Personen met keratoconus kunnen moeite hebben met het zien van details, zoals het lezen van tekst of het herkennen van gezichten op afstand.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Vervorming van beelden

Een ander veelvoorkomend symptoom van keratoconus is de vervorming van beelden. Rechte lijnen kunnen gebogen lijken, en objecten kunnen er vervormd of getordeerd uitzien. Dit fenomeen, bekend als astigmatisme, is een gevolg van de ongelijke kromming van het hoornvlies.

Lichtgevoeligheid

Personen met keratoconus ervaren vaak overgevoeligheid voor licht, een aandoening die bekend staat als fotofobie. Zij kunnen ongemak ervaren bij fel licht, zoals zonlicht of kunstmatige verlichting. Dit kan leiden tot knipperen, tranende ogen en het vermijden van heldere omgevingen.

Veranderingen in bril- of contactlensvoorschriften

Naarmate keratoconus vordert, kunnen veranderingen in het gezichtsvermogen frequente updates van brillen– of contactlensvoorschriften vereisen. Deze veranderingen weerspiegelen de voortdurende aanpassing die nodig is om de visuele gebreken als gevolg van de kegelvormige vervorming van het hoornvlies te corrigeren.

Dubbelzicht (diplopie)

Sommige personen met keratoconus kunnen dubbelzicht of diplopie ervaren, waarbij zij één object als twee afzonderlijke beelden waarnemen. Dit fenomeen kan optreden vanwege de breking van lichtstralen door het onregelmatig gevormde hoornvlies.

Verminderd nachtzicht

Keratoconus kan ook leiden tot een verminderd nachtzicht, wat zich manifesteert als moeite met het zien bij weinig licht. Personen met deze aandoening kunnen sterretjes, halo’s of schitteringen rond lichten waarnemen, wat het autorijden ‘s nachts bemoeilijkt.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Jeukende en tranende ogen

Door de vervorming van het hoornvlies kunnen personen met keratoconus last hebben van jeukende en tranende ogen. Deze symptomen kunnen een gevolg zijn van de verhoogde wrijving tussen het ooglid en het onregelmatige hoornvliesoppervlak.

De symptomen van keratoconus kunnen van persoon tot persoon variëren in ernst en ze kunnen in de loop van de tijd veranderen naarmate de aandoening voortschrijdt. Een vroege opsporing en regelmatige oogzorg zijn essentieel om de progressie van keratoconus te monitoren en passende behandelingsstrategieën te bepalen om het gezichtsvermogen te behouden.

Lichamelijke gevolgen van keratoconus

Keratoconus, een oogaandoening die het hoornvlies aantast, heeft niet alleen invloed op de visuele gezondheid, maar kan ook enkele lichamelijke gevolgen met zich meebrengen. Deze gevolgen kunnen variëren in ernst, afhankelijk van de voortgang van de aandoening en de specifieke kenmerken van elke persoon met keratoconus.

Oogirritatie

Een van de meest voorkomende lichamelijke gevolgen van keratoconus is oogirritatie. Door de kegelvormige vervorming van het hoornvlies kan wrijving tussen het ooglid en het hoornvlies toenemen. Dit kan leiden tot symptomen zoals jeuk, branderigheid, een schurend gevoel en algemene irritatie van het oogoppervlak.

Verhoogde gevoeligheid voor droge ogen

Personen met keratoconus kunnen gevoeliger zijn voor droge ogen. Het onregelmatig gevormde hoornvlies kan de traanfilm verstoren en resulteren in een onvoldoende bevochtiging van het oogoppervlak. Dit kan leiden tot droogte, ongemak en het gevoel van vreemde voorwerpen in de ogen.

Vervorming van het hoornvlies

Het meest kenmerkende lichamelijke gevolg van keratoconus is de geleidelijke vervorming van het hoornvlies. Dit kan leiden tot astigmatisme, waarbij het hoornvlies ongelijkmatig kromt, wat op zijn beurt de beeldvorming en het scherpstellen van lichtstralen beïnvloedt.

Verhoogd risico op andere oogaandoeningen

Keratoconus zelf kan het risico op andere oogaandoeningen verhogen. Personen met keratoconus hebben bijvoorbeeld een verhoogde kans op het ontwikkelen van een netvliesloslating, cataract (grijze staar) en glaucoom. Deze bijkomende aandoeningen kunnen verdere lichamelijke gevolgen hebben en vereisen mogelijk afzonderlijke behandelingen.

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Verminderd nachtzicht

Het kegelvormige hoornvlis kan resulteren in een verminderd nachtzicht. Sterretjes, halo’s en schitteringen rond lichten kunnen het autorijden ‘s nachts bemoeilijken en gevaarlijk zijn voor personen met keratoconus.

Dubbelzicht (diplopie)

Sommige personen met keratoconus kunnen last hebben van dubbelzicht (diplopie), waarbij zij één object als twee afzonderlijke beelden waarnemen. Dit kan het dagelijkse functioneren en de kwaliteit van leven aantasten.

Afhankelijkheid van bril of contactlenzen

Personen met keratoconus zijn vaak afhankelijk van speciale brillen of contactlenzen om hun zicht te corrigeren. De constante noodzaak van visuele correctiemiddelen kan leiden tot ongemak en kosten voor het verkrijgen en onderhouden van deze hulpmiddelen.

De lichamelijke gevolgen van keratoconus kunnen variëren en afhangen van factoren zoals de ernst van de aandoening en de reactie van de persoon op behandelingen. Regelmatige oogzorg en opvolging zijn van cruciaal belang om deze gevolgen te beheren en de algemene gezondheid van het oog te waarborgen.

Psychische gevolgen van keratoconus

Keratoconus is niet beperkt tot fysieke symptomen en gevolgen; het heeft ook aanzienlijke psychische implicaties voor de personen die eraan lijden. De psychische gevolgen van keratoconus kunnen soms even belangrijk zijn als de lichamelijke gevolgen en kunnen een diepgaande invloed hebben op het dagelijks leven en het welzijn van personen met de aandoening.

Stress en angst

Personen met keratoconus ervaren vaak stress en angst als gevolg van de onvoorspelbaarheid en progressie van de aandoening. De voortdurende veranderingen in hun zicht en de onzekerheid over toekomstige visuele correcties kunnen psychische stress veroorzaken.

Depressie en negatieve emoties

De impact van keratoconus op de levenskwaliteit en het zicht kan leiden tot gevoelens van een depressie en negatieve emoties. Het verlies van de visuele helderheid en de behoefte aan voortdurende medische opvolging kunnen emotioneel belastend zijn.

Zelfbeeld en zelfvertrouwen

De veranderingen in het uiterlijk van de ogen, met name bij gevorderde keratoconus, kunnen leiden tot problemen met het zelfbeeld en zelfvertrouwen. Personen met de aandoening voelen zich soms onzeker over hun uiterlijk en kunnen moeite hebben om dit te accepteren.

Sociale terughoudendheid

Keratoconus kan sociale terughoudendheid veroorzaken, aangezien personen zich mogelijk beschaamd of zelfbewust voelen over hun oogconditie. Ze vermijden misschien sociale situaties of stellen zichzelf niet bloot aan nieuwe ervaringen uit angst voor veroordeling.

Impact op levenskwaliteit

De psychische gevolgen van keratoconus hebben een directe invloed op de algemene levenskwaliteit. Personens met de aandoening kunnen moeite hebben met dagelijkse activiteiten, zoals lezen, autorijden, of sporten, wat hun levensstijl kan beperken en hun algehele welzijn kan aantasten.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Behandeling en acceptatie

Het proces van het aanpassen aan de behandelingen en de noodzaak van voortdurende zorg kan een mentale last vormen. Het kan moeilijk zijn voor personen met keratoconus om de noodzaak van een medische behandeling te aanvaarden en zich aan te passen aan het gebruik van brillen, contactlenzen of chirurgische ingrepen.

Steun en begeleiding

Het is essentieel om te erkennen dat de psychische gevolgen van keratoconus reëel zijn. Personen met de aandoening kunnen baat hebben bij professionele begeleiding en steun van geliefden om hun emotionele welzijn te behouden. Dit omvat steun bij het omgaan met stress, angst en een depressie, evenals bij het opbouwen van zelfvertrouwen en acceptatie van de aandoening.

Over het algemeen is bewustwording van de psychische gevolgen van keratoconus van cruciaal belang voor een uitgebreide benadering van de zorg voor personen met deze aandoening. Het begrijpen van de emotionele impact kan zorgverleners helpen om passende steun en behandeling te bieden, naast medische zorg voor de fysieke aspecten van keratoconus.

Diagnose en (oog)onderzoeken van keratoconus

Het identificeren en diagnosticeren van keratoconus is een cruciale stap om de juiste zorg en behandeling te bieden aan personen met deze oogaandoening. De diagnose van keratoconus vereist zorgvuldige oogonderzoeken en beoordelingen, vaak uitgevoerd door een oogarts of optometrist.

Anamnese (patiëntengesprek)

Het diagnostische proces begint meestal met een uitgebreid gesprek tussen de zorgverlener en de persoon die mogelijk keratoconus heeft. Tijdens dit gesprek worden de medische geschiedenis, klachten en symptomen van de persoon besproken. Dit kan helpen bij het identificeren van potentiële risicofactoren of genetische aanleg voor de aandoening.

Gezichtsscherptetest

Een gezichtsscherptemeting wordt uitgevoerd om het algehele zicht van de persoon te beoordelen. Dit omvat het controleren van de gezichtsscherpte en het vaststellen van eventuele afwijkingen.

Snellen-letterkaart om de gezichtsscherpte mee te meten

Snellen-letterkaart om de gezichtsscherpte mee te meten

Keratometrie

Keratometrie is een diagnostische techniek die wordt gebruikt om de kromming van het hoornvlies te meten. Een keratometer zendt licht uit naar het hoornvlies en meet de brekingskracht van het licht wanneer het het hoornvlies passeert. Bij keratoconus vertoont het hoornvlies onregelmatigheden in de kromming, wat kan worden waargenomen tijdens deze meting.

Pachymetrie

Pachymetrie meet de dikte van het hoornvlies. Dunner hoornvliesweefsel is vaak geassocieerd met keratoconus. Een pachymeter wordt gebruikt om de dikte van het hoornvlies te meten, wat kan helpen bij de diagnose.

Topografie van het hoornvlies

Corneale topografie is een geavanceerd diagnostisch hulpmiddel dat een gedetailleerde kaart van het hoornvlies genereert. Deze kaart onthult onregelmatigheden in de kromming en vorm van het hoornvlies, wat nuttig is bij de diagnose van keratoconus.

Scheimpflug-camera

De scheimpflug-camera is een speciaal soort camera die beelden van het hoornvlies vastlegt. Deze beelden kunnen worden geanalyseerd om onregelmatigheden in het hoornvliesoppervlak en de vorm te identificeren.

Spleetlamp biomicroscopie

Een spleetlamp biomicroscoop maakt gebruik van een krachtige lichtbundel om het hoornvlies van dichtbij te bekijken. Dit maakt het mogelijk om microscopische afwijkingen in het hoornvlies te identificeren die kenmerkend zijn voor keratoconus.

Hoornvliesdystrofie beoordeling

Een zorgverlener zal ook zoeken naar tekenen van hoornvliesdystrofieën, aangezien sommige vormen van hoornvliesdystrofie soortgelijke symptomen vertonen als keratoconus.

Contactlenspasvorm en visual simulatie

In sommige gevallen kan het proberen van contactlenzen de diagnose bevestigen. Speciale contactlenzen, zoals scleralenzen, kunnen comfort bieden en de visuele beperking als gevolg van keratoconus verminderen.

Een accurate diagnose van keratoconus is van essentieel belang om de juiste behandelingsopties te overwegen en om het verloop van de aandoening te volgen. De bovengenoemde diagnostische methoden kunnen in combinatie worden gebruikt om een duidelijk beeld van de toestand van het hoornvlies te verkrijgen. Een vroege opsporing en regelmatige opvolging zijn essentieel om de progressie van keratoconus te beheren en het gezichtsvermogen van de persoon te behouden.

Behandelingen (medisch en psychisch) van keratoconus

Keratoconus is een progressieve oogaandoening die leidt tot veranderingen in de vorm en de kromming van het hoornvlies, wat op zijn beurt leidt tot visuele problemen. De behandeling van keratoconus is gericht op het stabiliseren van de aandoening en het verbeteren van het zicht. Deze behandelingen kunnen zowel medisch als psychosociaal van aard zijn, aangezien keratoconus niet alleen fysieke gevolgen heeft, maar ook psychologische uitdagingen met zich meebrengt.

Medische behandelingen

Bril en contactlenzen

 • In de vroege stadia van keratoconus kunnen brillen en zachte contactlenzen helpen bij het corrigeren van het zicht. Deze benaderingen kunnen comfort bieden en visuele correctie bieden voor milde tot matige gevallen.

Harde contactlenzen

 • Voor personen met gevorderde keratoconus zijn harde contactlenzen (sclerale lenzen) vaak nodig. Deze lenzen creëren een gelijkmatig optisch oppervlak op het hoornvlies en verbeteren het zicht.

Cross-Linking (collageen cross-Linking)

 • Corneale cross-linking is een medische procedure waarbij riboflavine (vitamine B2) wordt aangebracht op het hoornvlies en geactiveerd met ultraviolet licht. Deze behandeling versterkt het hoornvlies en voorkomt verdere progressie van keratoconus.

Intacs-implantaten

 • Intacs zijn dunne hoornvliesimplantaten die onder het oppervlak van het hoornvlies worden ingebracht. Ze kunnen de vorm van het hoornvlies aanpassen om de visuele correctie te verbeteren.

Hoornvliestransplantatie (penetrerende keratoplastiek)

 • In gevallen van vergevorderde keratoconus waarbij andere behandelingen niet effectief zijn, kan een hoornvliestransplantatie nodig zijn. Tijdens deze operatie wordt het beschadigde hoornvlies vervangen door een donorhoornvlies.

Intraoculaire lenzen (ICL’s):

 • Intraoculaire lenzen worden gebruikt bij personen met keratoconus en hoge refractieve fouten. Deze lenzen worden geïmplanteerd in het oog om de brekingsfout te corrigeren.

Psychosociale ondersteuning

Psychologische counseling

 • Keratoconus kan psychologische stress veroorzaken vanwege de impact op het gezichtsvermogen en de levenskwaliteit. Psychologische counseling kan personen helpen omgaan met deze stress, angst en een depressie.

Ondersteuningsgroepen

 • Lid worden van ondersteuningsgroepen voor personen met keratoconus biedt de mogelijkheid om ervaringen en tips te delen met anderen die dezelfde aandoening hebben. Dit kan emotionele steun bieden en nuttige informatie verschaffen.

Revalidatie voor het gezichtsvermogen

 • Mensen leren werken met optische hulpmiddelen en aanpassingen om beter om te gaan met verminderd zicht.

Opleiding en bewustwording

 • Het vergroten van het begrip van keratoconus bij personen, hun families en de bredere maatschappij kan helpen om vooroordelen te verminderen en steun te vergroten.

De behandeling van keratoconus is meestal een gecombineerde inspanning van oogzorgspecialisten, psychologen en ondersteuningssystemen. Het doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren zodat personen een actief en bevredigend leven kunnen leiden ondanks de uitdagingen die deze oogaandoening met zich meebrengt. Door medische en psychosociale behandelingen te integreren, kunnen personen met keratoconus beter omgaan met de aandoening en hun welzijn verbeteren.

Prognose van keratoconus

Keratoconus is een oogaandoening die, indien onbehandeld, in de loop van de tijd kan verergeren. De prognose van keratoconus kan sterk variëren van persoon tot persoon, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de ernst van de aandoening, de leeftijd van diagnose en de reactie op behandelingen.

Variabiliteit van de ziekte:

Keratoconus is een progressieve aandoening, maar de snelheid van progressie kan aanzienlijk verschillen. Sommige personen kunnen decennia lang stabiel blijven, terwijl anderen snelle achteruitgang ervaren. De leeftijd waarop de aandoening begint, heeft ook invloed op de prognose. Personen bij wie keratoconus zich op jonge leeftijd ontwikkelt, hebben vaak een langere periode van progressie voor zich dan degenen bij wie het op latere leeftijd begint.

Behandelingseffectiviteit:

De behandelingen voor keratoconus zijn effectief in het vertragen van de progressie en het verbeteren van het zicht. Hoornvliestransplantaties hebben bijvoorbeeld een hoge slagingskans. Cross-linkingprocedures hebben aangetoond dat ze effectief zijn in het stabiliseren van het hoornvlies en het voorkomen van verdere vervorming. Harde contactlenzen kunnen het zicht verbeteren en comfort bieden. De prognose hangt in grote mate af van hoe vroeg en adequaat de behandeling wordt gestart.

Leeftijd bij diagnose:

De leeftijd waarop keratoconus wordt gediagnosticeerd, is van invloed op de prognose. Een vroege diagnose en een behandeling kunnen de progressie van de aandoening beperken. Indien gediagnosticeerd in de kindertijd of adolescentie, hebben personen vaak een betere prognose dan degenen bij wie de aandoening op latere leeftijd wordt vastgesteld.

Hoornvliestransplantatie:

In gevallen waarin keratoconus vergevorderd is en niet meer reageert op andere behandelingen, kan een hoornvliestransplantatie noodzakelijk zijn. Hoewel deze ingreep doorgaans succesvol is, kan het herstel enkele maanden duren, en er zijn risico’s op complicaties. Personen die een transplantatie ondergaan, hebben vaak een positieve prognose en kunnen aanzienlijke verbeteringen in hun zicht ervaren.

Psychosociale ondersteuning:

De prognose van keratoconus omvat niet alleen fysieke aspecten, maar ook psychosociale welzijnsfactoren. Psychologische ondersteuning en deelname aan ondersteuningsgroepen kunnen de veerkracht van personen met keratoconus vergroten en hen helpen omgaan met de uitdagingen van de aandoening.

Complicaties van keratoconus

Keratoconus, een oogaandoening waarbij het hoornvlies zich kegelvormig vervormt, kan leiden tot verschillende complicaties die het zicht en de algemene ooggezondheid van personen met de aandoening beïnvloeden. Deze complicaties variëren in ernst en kunnen op verschillende manieren worden aangepakt.

Verminderd zicht

Een van de meest voor de hand liggende complicaties van keratoconus is een verminderd zicht. De kegelvormige vervorming van het hoornvlies veroorzaakt astigmatisme en myopie (bijziendheid), wat leidt tot een onscherp zicht. Naarmate de aandoening vordert, kan het zicht aanzienlijk verslechteren, zelfs met bril– of contactlenscorrectie. Het is vaak nodig om speciale contactlenzen te dragen, zoals harde lenzen, om het zicht te verbeteren.

Scotoom (donkere vlekken)

Sommige personen met keratoconus ervaren de vorming van scotomen, wat donkere vlekken of schaduwen in hun gezichtsveld betekent. Deze schaduwen kunnen het zicht belemmeren en de dagelijkse activiteiten bemoeilijken. Scotomen worden vaak veroorzaakt door onregelmatigheden in het hoornvliesoppervlak en kunnen zowel het centrale als perifere zicht aantasten.

Verblinding en lichtgevoeligheid

Personen met keratoconus hebben vaak last van verhoogde gevoeligheid voor licht, wat leidt tot verblinding en verhoogde schittering, vooral ‘s nachts tijdens het autorijden. Lichtverblinding kan het moeilijk maken om buitenactiviteiten uit te voeren en kan een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Littekenvorming op hoornvlies

Bij sommige personen met keratoconus kunnen hoornvlieslittekens ontstaan, meestal als gevolg van ernstige vervorming of contactlensgebruik. Littekenweefsel vermindert de helderheid van het hoornvlis en kan de progressie van de aandoening verergeren.

Acute hydrops

Een zeldzame maar ernstige complicatie van keratoconus is acute hydrops. Dit treedt op wanneer het binnenste membraan van het hoornvlies, het zogenaamde endotheel, scheurt. Dit leidt tot plotselinge pijn, zwelling van het hoornvlies en een ernstige visuele beperking. Acute hydrops vereist onmiddellijke medische aandacht en kan in sommige gevallen hoornvliestransplantatie tot gevolg hebben.

Verminderde ooggezondheid

Door de onregelmatige vorm van het hoornvlis lopen personen met keratoconus een verhoogd risico op andere oogproblemen, zoals cataract en netvliesproblemen. Het is essentieel om regelmatig oogonderzoeken te ondergaan om eventuele bijkomende oogproblemen tijdig te detecteren en behandelen.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Preventie van keratoconus

Keratoconus is een oogaandoening die zich meestal manifesteert tijdens de tienerjaren en vroege volwassenheid. Het is over het algemeen niet te voorkomen omdat het deels genetisch bepaald is. Echter, er zijn enkele maatregelen en tips die kunnen helpen om het risico op het ontwikkelen of verergeren van keratoconus te verminderen. Een vroege detectie en behandeling kunnen de progressie van de aandoening vertragen.

Regelmatige oogonderzoeken

Een van de belangrijkste preventieve maatregelen is regelmatige oogonderzoeken. Personen met een familiegeschiedenis van keratoconus of mensen bij wie deze aandoening al in een vroeg stadium is vastgesteld, moeten regelmatig door een oogarts worden gecontroleerd. Een vroege detectie maakt een vroegtijdige behandeling mogelijk en kan helpen de progressie van de aandoening te vertragen.

Bescherming tegen wrijving

Overmatige wrijving aan de ogen kan de progressie van keratoconus versnellen. Personen moeten voorzichtig zijn bij het wrijven in hun ogen, vooral als ze contactlenzen dragen. Oogdruppels kunnen jeuk en irritatie te verminderen en de behoefte aan wrijven verminderen.

Toediening van oogdruppels bij persoon

Toediening van oogdruppels bij persoon

Correct gebruik van contactlenzen

Mensen die contactlenzen dragen, vooral harde lenzen, moeten zich houden aan de voorschriften van hun oogzorgspecialist met betrekking tot het dragen en reinigen van lenzen. Onjuist gebruik van contactlenzen kan leiden tot complicaties en kan de progressie van keratoconus versnellen.

Gezonde levensstijl

Een algemeen gezonde levensstijl kan bijdragen aan de algehele ooggezondheid. Een voeding rijk aan antioxidantrijke voedingsmiddelen, zoals groene bladgroenten en bessen, kan gunstig zijn voor het hoornvlis. Het vermijden van roken en overmatige blootstelling aan UV-straling kan ook bijdragen aan de bescherming van de ogen.

Oogbescherming

In situaties waarin de ogen worden blootgesteld aan risico’s, zoals stoten of een letsel, is het dragen van beschermende brillen verstandig. Sporters en mensen die bepaalde beroepen uitoefenen, zoals bouwvakkers, moeten speciale aandacht besteden aan oogbescherming.

Vroege behandeling

Als keratoconus wordt vastgesteld, is vroege behandeling van essentieel belang. Dit kan bestaan uit het voorschrijven van speciale contactlenzen om het zicht te corrigeren, het gebruik van cross-linkingprocedures om de progressie te vertragen, en in sommige gevallen hoornvliestransplantatie.

Omgaan met keratoconus in het dagelijks leven

Keratoconus is een oogziekte die het dagelijks leven van personen die eraan lijden aanzienlijk kan beïnvloeden. Terwijl de behandeling en de juiste medische zorg essentieel zijn, zijn er ook diverse maatregelen en aanpassingen die mensen met keratoconus kunnen helpen om hun levenskwaliteit te behouden.

Correctie van het zicht

Een van de meest essentiële aspecten voor mensen met keratoconus is het corrigeren van hun zicht. Dit wordt meestal gedaan met behulp van speciale contactlenzen. Het kan enige tijd duren om de juiste lenzen te vinden die het beste comfort en zicht bieden. Het is belangrijk om regelmatig contact op te nemen met een oogarts om de voortgang van de ziekte te volgen en aanpassingen aan de lenzen te maken indien nodig.

Gebruik van contactlenzen

Bij keratoconus zijn harde contactlenzen vaak de meest effectieve optie om het zicht te corrigeren. Het juiste gebruik en onderhoud van deze lenzen zijn van vitaal belang. Dit omvat regelmatige reiniging en desinfectie om irritatie en complicaties te voorkomen.

Levensstijlaanpassingen

Mensen met keratoconus moeten bepaalde aanpassingen in hun levensstijl overwegen. Ze moeten voorzichtig zijn bij het wrijven in hun ogen, aangezien dit de progressie van de ziekte kan versnellen. Het vermijden van roken en het beperken van alcoholinname kan de algehele gezondheid van het hoornvlies ten goede komen.

Bier wordt in glas gegoten

Bier wordt in glas gegoten

UV-bescherming

Bescherming tegen ultraviolette (UV) straling is cruciaal voor mensen met keratoconus. Overmatige blootstelling aan de zon kan het hoornvlis verzwakken en de progressie van de aandoening versnellen. Het dragen van zonnebrillen die speciaal zijn ontworpen om de ogen te beschermen tegen UV-straling is sterk aanbevolen.

Oogzorgspecialist raadplegen

Regelmatige bezoeken aan een oogzorgspecialist zijn noodzakelijk voor het monitoren van de voortgang van de aandoening. Een specialist kan aanvullende behandelingen aanbevelen als dat nodig is, zoals corneale cross-linking om de voortgang van keratoconus te vertragen.

Psychosociale ondersteuning

De impact van keratoconus kan verder reiken dan alleen fysieke beperkingen. Het kan ook psychologische stress en aanpassingsproblemen met zich meebrengen. Het is belangrijk om ondersteuning te zoeken bij familie, vrienden of zelfs professionele psychologische hulp om te helpen bij het omgaan met de emotionele aspecten van de aandoening.

Alternatieven voor verbeterd zicht

In sommige gevallen waarbij contactlenzen of andere corrigerende maatregelen niet voldoende zijn, kan een hoornvliestransplantatie overwogen worden. Dit is echter een ingrijpende operatie die zorgvuldig moet worden overwogen in overleg met een oogarts.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 3 juni 2024 – 11:48