Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien

Fotopsie verwijst naar het waarnemen van flitsen, lichtflitsen of flikkeringen in het gezichtsveld, zelfs wanneer er geen externe lichtbron aanwezig is. Deze visuele ervaring kan variëren in intensiteit en duur en wordt vaak beschreven als kortstondige lichtverschijnselen die schijnbaar uit het niets komen.

Inhoudsopgave

Prevalentie van fotopsie

De prevalentie van fotopsie varieert van persoon tot persoon en kan worden beïnvloed door verschillende factoren. In België en Nederland is er echter beperkte specifieke epidemiologische gegevens beschikbaar over de exacte prevalentie van fotopsie. Het ontbreken van dergelijke gegevens maakt het moeilijk om een nauwkeurig cijfer te geven over hoe vaak fotopsie voorkomt in deze landen.

Oorzaken en risicofactoren van (licht)flitsen in gezichtsveld

Fotopsie kan om verschillende redenen optreden en kan een symptoom zijn van diverse onderliggende aandoeningen en situaties, waaronder:

Migraine

Migraine met visuele aura’s is een bekende oorzaak van flikkeringen in het gezichtsveld. Personen die aan migraine lijden, kunnen lichtflitsen of flikkeringen waarnemen voordat de hoofdpijn begint. Deze visuele aura’s kunnen enkele minuten tot een uur aanhouden.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Migraine: Vrouw met migraine achter laptop

Netvliesloslating

Een netvliesloslating is een ernstige oogaandoening waarbij het netvlies zich losmaakt van het oog. Fotopsie kan een symptoom zijn van een netvliesloslating en duidt op een dringende medische situatie.

Glasvochtvervaging

Glasvochtvervaging is het proces waarbij het glasachtige lichaam van het oog krimpt en klonterig wordt. Tijdens dit proces kunnen deeltjes in het glasachtige lichaam licht op het netvlies werpen, wat fotopsie veroorzaakt.

Hoofdletsel

Een geschiedenis van een hoofdletsel kan leiden tot fotopsie. Trauma aan het hoofd kan de visuele perceptie beïnvloeden en lichtflitsen veroorzaken.

Medicatie

Bepaalde medicijnen, zoals digoxine, kunnen ooggerelateerde bijwerkingen hebben, waaronder fotopsie.

Risicofactoren voor flikkeringen in gezichtsveld

Naast de oorzaken zijn er ook risicofactoren die het optreden van fotopsie kunnen vergroten. Deze factoren omvatten:

Leeftijd

Fotopsie komt vaker voor bij oudere personen, omdat veranderingen in het glasachtige lichaam en het netvlies met de leeftijd kunnen leiden tot visuele verschijnselen zoals fotopsie.

Oogproblemen

Personen met oogaandoeningen zoals floaters, een maculapucker, retinitis pigmentosa, oogmigraine, een glasvochtvervaging, een netvliesloslating of maculadegeneratie lopen een verhoogd risico op flikkeringen in het gezichtsveld.

Beeld van wat een persoon met maculadegeneratie zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met maculadegeneratie zou kunnen zien

Migrainegeschiedenis

Personen met een voorgeschiedenis van migraine, vooral migraine met visuele aura’s, hebben een groter risico op het ervaren van fotopsie.

Medicatiegebruik

Het gebruik van bepaalde medicijnen, vooral die met bekende ooggerelateerde bijwerkingen, kan het risico op fotopsie verhogen.

Erfelijkheid van (licht)flitsen in gezichtsveld

Hoewel fotopsie een intrigerend fenomeen is, is er tot op heden geen specifiek gen geïdentificeerd dat direct verantwoordelijk is voor fotopsie. Dit wijst erop dat fotopsie waarschijnlijk niet het gevolg is van een eenvoudige monogene overerving, waarbij één enkel gen de eigenschap beheerst en doorgegeven wordt van ouder op kind. In plaats daarvan lijkt het optreden van fotopsie het resultaat te zijn van complexe interacties tussen genetische, omgevings- en andere factoren.

Genetische predispositie (voorbeschiktheid)

Hoewel er geen specifiek “fotopsie-gen” is geïdentificeerd, kan er wel sprake zijn van een genetische predispositie voor aandoeningen of gezondheidsproblemen die fotopsie kunnen veroorzaken. Als een persoon bijvoorbeeld een genetische aanleg heeft voor migraine, die op zijn beurt geassocieerd kan worden met fotopsie, kan dit een indirecte genetische factor zijn die bijdraagt aan het optreden van fotopsie.

Omgevingsfactoren

Naast genetische factoren kunnen omgevingsfactoren een rol spelen bij het optreden van fotopsie. Blootstelling aan bepaalde omgevingsinvloeden, zoals fel licht of schadelijke chemicaliën, kan ooggerelateerde symptomen veroorzaken, waaronder fotopsie.

Multifactoriële aandoening

Fotopsie wordt vaak beschouwd als een multifactoriële aandoening, wat betekent dat het resultaat is van de interactie tussen meerdere genetische en omgevingsfactoren. Het kan niet eenvoudig worden toegeschreven aan één enkel gen of één enkele oorzaak.

Risicofactoren binnen families

Hoewel fotopsie niet rechtstreeks erfelijk lijkt te zijn in de traditionele betekenis, kunnen er binnen families risicofactoren bestaan die het optreden ervan bevorderen. Als bepaalde gezinsleden fotopsie ervaren, kan dit een aanwijzing zijn voor genetische en omgevingsfactoren die in die familie spelen. Dit betekente chter niet dat fotopsie altijd van ouder op kind wordt doorgegeven.

Soorten lichtflitsen

Fosfeenachtige fotopsie

Dit type fotopsie wordt gekenmerkt door het waarnemen van lichtflitsen die lijken op fosfenen, de lichtwaarnemingen die ontstaan wanneer druk wordt uitgeoefend op het oog. Personen met fosfeenachtige fotopsie ervaren vaak flitsen die lijken op sterren, vuurvliegjes of draaiende lichten. Dit fenomeen kan optreden wanneer er druk wordt uitgeoefend op het oog, zoals bij wrijven over de oogleden, knipperen of bij oogbewegingen.

Migrainegerelateerde fotopsie

Migraine-gerelateerde fotopsie, ook wel een “migraine aura” genoemd, komt vaak voor bij personen die migraine ervaren. Deze vorm van fotopsie gaat vaak vooraf aan een migraineaanval en manifesteert zich als heldere, zigzaglijnen, schitterende lichten of geometrische patronen die zich over het gezichtsveld bewegen. Migraine-gerelateerde fotopsie kan enkele minuten tot een uur aanhouden en gaat vaak gepaard met andere migraine symptomen, zoals hoofdpijn.

Flitsende Fotopsie

Flitsende fotopsie wordt gekenmerkt door het waarnemen van snelle flitsen van licht in het gezichtsveld. Deze flitsen kunnen variëren in intensiteit en duur, en ze kunnen sporadisch of herhaaldelijk optreden. Flitsende fotopsie wordt soms geassocieerd met aandoeningen zoals glasvochtvervaging of een netvliesloslating.

Constante fotopsie

Bij constante fotopsie ervaren personen voortdurend de aanwezigheid van flitsen of lichtflitsen in hun gezichtsveld, zelfs in een verduisterde omgeving. Deze vorm van fotopsie kan verontrustend zijn en kan wijzen op onderliggende oogaandoeningen, zoals glasvochtvervaging of netvliesaandoeningen.

Moeilijk te classificeren fotopsie

Soms is fotopsie moeilijk te classificeren omdat het niet goed past in een van de bovenstaande categorieën. Personen kunnen variaties of combinaties van fotopsie ervaren die uniek zijn voor hun situatie.

Veel voorkomende symptomen van fotopsie

 1. Lichtflitsen: Een van de meest voorkomende symptomen van fotopsie is het waarnemen van lichtflitsen. Deze flitsen kunnen variëren in intensiteit, maar ze worden over het algemeen beschreven als heldere, korte lichtverschijnselen die snel in het gezichtsveld verschijnen en verdwijnen.
 2. Zigzaglijnen of geometrische patronen: Bij sommige personen kan fotopsie zich manifesteren als zigzaglijnen of geometrische patronen die zich door het gezichtsveld bewegen. Deze patronen kunnen snel van vorm veranderen en hebben vaak een schitterend uiterlijk.
 3. Schitterende lichten: Personen met fotopsie ervaren soms schitterende lichten die lijken op flikkerende sterren, vuurvliegjes of knipperende lichtpuntjes. Deze lichten kunnen zowel subtiel als opvallend zijn.
 4. Verstrooiing van licht: Fotopsie kan ook optreden als een verstrooiing van licht in het gezichtsveld, vergelijkbaar met het effect van koplampen van auto’s die in het donker schijnen.
 5. Voorbijgaande visuele verschijnselen: Voor veel personen zijn de visuele verschijnselen geassocieerd met fotopsie voorbijgaand van aard. Ze kunnen enkele seconden tot enkele minuten duren en verdwijnen dan spontaan.
 6. Migrainegerelateerde aura’s: Personen die fotopsie ervaren als gevolg van migraine, kunnen specifieke migraine-gerelateerde aura’s waarnemen. Deze kunnen onder meer zigzaglijnen, schitterende lichten en geometrische patronen omvatten.

Lichamelijke gevolgen van flikkeringen in gezichtsveld

 1. Stress en angst: Fotopsie kan angst en stress veroorzaken bij personen die deze ooggerelateerde symptomen ervaren. Het onverwachte karakter van flitsen of lichtflitsen kan bijdragen aan gevoelens van ongemak en zorgen.
 2. Migraine: In gevallen waarin fotopsie gerelateerd is aan migraine, kunnen de ooggerelateerde symptomen gepaard gaan met intense hoofdpijn en andere migraine-gerelateerde symptomen. Dit kan de fysieke gezondheid van een persoon aanzienlijk aantasten.
 3. Verstoring van de dagelijkse activiteiten: Sterke of frequent voorkomende fotopsie kan de dagelijkse activiteiten en taken van een persoon aantasten zoals autorijden, lezen, of het uitvoeren van precisiewerk.
 4. Slaapstoornissen: Personen die ‘s nachts last hebben van fotopsie kunnen slaapstoornissen ervaren. Het voortdurend waarnemen van lichtflitsen kan de slaapkwaliteit verminderen en leiden tot vermoeidheid en slaperigheid overdag.
 5. Ongevallen en veiligheidsrisico’s: Fotopsie kan de veiligheid van personen in gevaar brengen, vooral in situaties met weinig licht. Het kan leiden tot ongevallen zoals struikelen, vallen of botsingen.
 6. Psychosociale belasting: De psychosociale impact van fotopsie mag niet worden onderschat. Personen kunnen zich geïsoleerd voelen of moeite hebben met sociale interacties vanwege de ooggerelateerde symptomen.
 7. Zorg voor oogaandoeningen: In sommige gevallen kan fotopsie het gevolg zijn van onderliggende oogaandoeningen, zoals glasvochtvervaging of netvliesproblemen. Deze aandoeningen vereisen vaak medische aandacht en behandeling.
Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Psychische gevolgen van fotopsie

 1. Stress en angst: Het ervaren van onverwachte ooggerelateerde symptomen zoals lichtflitsen kan leiden tot aanzienlijke stress en angst bij personen. Ze kunnen zich bezorgd maken over de oorzaak van deze symptomen en vrezen voor ernstige oogaandoeningen.
 2. Onzekerheid: Personen met fotopsie kunnen worstelen met de onzekerheid over wanneer en hoe vaak de symptomen zich zullen voordoen. Deze voortdurende onzekerheid kan bijdragen aan gevoelens van angst en frustratie.
 3. Slaapstoornissen: Als fotopsie zich voordoet tijdens de nacht, kan het slaapstoornissen veroorzaken. De lichtflitsen kunnen de slaap verstoren en leiden tot vermoeidheid en slaperigheid overdag.
 4. Kwaliteit van leven: Fotopsie kan de kwaliteit van leven beïnvloeden door het bemoeilijken van dagelijkse activiteiten en hobby’s. Activiteiten zoals lezen, autorijden en precisiewerk kunnen moeilijker worden.
 5. Sociaal isolement: Sommige personen kunnen zich geïsoleerd voelen vanwege hun ooggerelateerde symptomen. Ze vermijden mogelijk sociale interacties uit angst voor ongemakkelijke situaties of onbegrip.
 6. Depressie: Langdurige en ernstige fotopsie kan bij sommige personen leiden tot depressieve symptomen. Het constante gevoel van ongemak en de verstoring van het dagelijks leven kunnen bijdragen aan depressieve gevoelens.
 7. Psychosomatische reacties: Fotopsie kan psychosomatische reacties veroorzaken, wat betekent dat psychische stress kan leiden tot fysieke symptomen zoals hoofdpijn, spierspanning en maagklachten.

Diagnose en onderzoeken

Diagnostische benaderingen

De diagnose van fotopsie begint meestal met een grondig medisch en oogheelkundig onderzoek. Hier zijn enkele van de diagnostische benaderingen die kunnen worden toegepast:

 1. Medische geschiedenis: Een gedetailleerde medische geschiedenis wordt verzameld om te bepalen of er onderliggende medische aandoeningen zijn die fotopsie kunnen veroorzaken. Dit omvat het identificeren van andere symptomen, medische aandoeningen en medicijngebruik.
 2. Oogonderzoek: Een uitgebreid oogonderzoek wordt uitgevoerd door een oogarts (oftalmoloog) om de gezondheid van het oog te beoordelen. Dit omvat het controleren van de gezichtsscherpte, oogdrukmetingen, inspectie van de oogzenuw en het netvlies, en het beoordelen van de oogbewegingen.
 3. Beeldvormende onderzoeken: In sommige gevallen kunnen beeldvormende onderzoeken zoals een echografie van het oog, optische coherentietomografie (OCT), of een MRI-scan worden uitgevoerd om de interne structuren van het oog in detail te bekijken.
 4. Elektrofysiologische onderzoeken: Elektrofysiologische tests, zoals elektroretinografie (ERG) en elektro-oculografie (EOG), kunnen worden gebruikt om de elektrische activiteit van het netvlies te meten en mogelijke afwijkingen te identificeren.
 5. Bloedonderzoek: Bloedonderzoek kan worden uitgevoerd om te zoeken naar systemische aandoeningen of metabole stoornissen die fotopsie kunnen veroorzaken.
 6. Specifieke onderzoeken voor migrainegerelateerde fotopsie: Als fotopsie wordt geassocieerd met migraine, kunnen specifieke testen, zoals een elektro-encefalogram (EEG), worden gebruikt om migraine-gerelateerde activiteit in de hersenen te evalueren.
Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Onderliggende oorzaken opsporen

Eenmaal de nodige (oog)onderzoeken zijn uitgevoerd, is het doel om de onderliggende oorzaak van fotopsie te identificeren. Enkele mogelijke oorzaken van fotopsie zijn onder andere:

 • Migraine: Migraine-gerelateerde fotopsie, ook wel een migraine-aura genoemd, komt vaak voor en wordt meestal gediagnosticeerd op basis van de klinische geschiedenis van de persoon en uitsluiting van andere oorzaken.
 • Glasvochtveranderingen: Het glasvocht is de geleiachtige substantie in het oog. Veranderingen in het glasvocht, zoals de aanwezigheid van glasvochttroebelingen, kunnen fotopsie veroorzaken en kunnen worden geïdentificeerd tijdens een oogonderzoek.
 • Netvliesaandoeningen: Aandoeningen zoals een netvliesloslating, maculadegeneratie of diabetische retinopathie kunnen ook fotopsie veroorzaken en worden vastgesteld met behulp van oogonderzoeken.

Behandelingen van zien van flikkeringen

Medische behandelingen

 1. Behandeling van onderliggende oorzaak: De meest effectieve aanpak voor fotopsie is het opsporen en behandelen van de onderliggende oorzaak. Dit bestaat uit bijvoorbeeld het behandelen van migraineaanvallen, het aanpakken van glasvochtveranderingen of het behandelen van netvliesaandoeningen.
 2. Medicatie bij Migraine-gerelateerde fotopsie: Voor personen met fotopsie als gevolg van migraine kunnen medicijnen worden voorgeschreven om migraineaanvallen te voorkomen of te verminderen. Triptanen en preventieve medicijnen zoals bètablokkers kunnen worden gebruikt.
 3. Vitreoretinale chirurgie: In gevallen waarin glasvochtveranderingen zoals floaters fotopsie veroorzaken, kan vitreoretinale chirurgie worden overwogen. Hierbij wordt het glasvocht verwijderd en vervangen door een heldere vloeistof.
 4. Laserbehandelingen: Sommige netvliesaandoeningen die fotopsie veroorzaken, zoals netvliesscheuren, kunnen worden behandeld met laserchirurgie om het netvlies te stabiliseren.

Psychologische en gedragsmatige therapieën

 1. Cognitieve Gedragstherapie (CGT): CGT kan nuttig zijn voor personen met fotopsie die emotioneel worden getroffen. Deze therapie kan helpen bij het aanpakken van angst, stress en depressie die verband houden met de ooggerelateerde symptomen.
 2. Stressmanagement en ontspanningstechnieken: Het aanleren van technieken zoals diepe ademhaling, yoga, meditatie en progressieve spierontspanning kan personen helpen om beter om te gaan met stress en angst als gevolg van fotopsie.
 3. Leren omgaan met fotopsie: Gedragsmatige therapieën kunnen personen helpen om effectief om te gaan met de dagelijkse uitdagingen die fotopsie met zich meebrengt. Dit omvat tips en adviezen voor het omgaan met symptomen tijdens activiteiten zoals autorijden en werken.

Hulpmiddelen en aanpassingen

 1. Aangepaste brillen en zonnebrillen: Speciale brillen of zonnebrillen met getinte lenzen kunnen helpen om de felheid van lichtflitsen te verminderen en ooggerelateerde symptomen te minimaliseren.
 2. Low Vision hulpmiddelen: Personen met ernstige fotopsie en visuele beperkingen kunnen profiteren van low vision hulpmiddelen, vergrotingshulpmiddelen en optische hulpmiddelen zoals vergrootglazen of elektronische leeshulpmiddelen.
 3. Veranderingen in levensstijl: Aanpassingen in de levensstijl, zoals het vermijden van bepaalde triggers (bijvoorbeeld bepaalde voedingsmiddelen bij migraine), kunnen helpen om de frequentie en ernst van fotopsie te verminderen.
Vergrotingsloep: Handloep

Vergrotingsloep: Handloep

Individuele behandelplannen

De behandeling van fotopsie is vaak maatwerk. Een persoonlijk behandelplan wordt opgesteld op basis van de specifieke oorzaak, de ernst van de symptomen en de behoeften van de persoon. Dit kan betekenen dat verschillende behandelingsmodaliteiten worden gecombineerd om de best mogelijke resultaten te bereiken.

Prognose

Afhankelijk van verschillende factoren

De prognose van fotopsie wordt beïnvloed door diverse factoren:

 1. Onderliggende oorzaak: De specifieke oorzaak van fotopsie speelt een cruciale rol bij het bepalen van de prognose. Fotopsie als gevolg van migraine kan bijvoorbeeld minder ernstig zijn en goed reageren op medicamenteuze behandelingen, terwijl fotopsie veroorzaakt door ernstige oogziekten mogelijk een complexere prognose heeft.
 2. Ernst van symptomen: De ernst van de fotopsiesymptomen varieert van persoon tot persoon. Personen die slechts zeldzame en milde lichtflitsen ervaren, kunnen een betere prognose hebben dan degenen bij wie de symptomen frequent en ernstig zijn.
 3. Behandelingsrespons: De respons op medische behandelingen en therapieën speelt een grote rol bij de prognose. Personen bij wie de symptomen goed reageren op medicijnen of chirurgische ingrepen hebben doorgaans een gunstigere prognose.
 4. Onderliggende gezondheidstoestand: De algemene gezondheidstoestand van de persoon kan de prognose beïnvloeden. Personen met andere gezondheidsproblemen kunnen mogelijk meer uitdagingen ondervinden bij de behandeling en het beheer van fotopsie.
 5. Levensstijl en aanpassingsvermogen: Het vermogen van een persoon om zich aan te passen aan fotopsie en veranderingen in levensstijl door te voeren, zoals het vermijden van bepaalde triggers, kan een positieve invloed hebben op de prognose.

Mogelijke uitkomsten

De prognose van fotopsie kan variëren van persoon tot persoon:

 1. Gunstige prognose: Sommige personen ervaren sporadische fotopsie als gevolg van goedaardige oorzaken zoals migraine, en deze symptomen kunnen goed reageren op behandeling. In dergelijke gevallen kan de prognose gunstig zijn, en symptomen kunnen volledig verdwijnen of zeldzaam en draaglijk blijven.
 2. Variabele prognose: Bij personen met fotopsie als gevolg van meer complexe oogziekten, zoals netvliesaandoeningen, kan de prognose variabel zijn. Het verloop kan afhangen van de ernst van de onderliggende aandoening en de effectiviteit van behandelingen.
 3. Chronische fotopsie: In sommige gevallen kan fotopsie chronisch worden en aanhouden ondanks behandeling. Dit kan een uitdaging vormen voor personen, maar met de juiste ondersteuning en aanpassingen kunnen ze een bevredigende kwaliteit van leven behouden.

Complicaties

Psychologische complicaties

 • Angst en stress: De aanhoudende aanwezigheid van fotopsie kan angst en stress veroorzaken bij personen, vooral als ze niet begrijpen wat de oorzaak is van deze visuele verschijnselen.
 • Depressie: Chronische fotopsie kan leiden tot een depressie bij sommige personen, omdat het hun kwaliteit van leven kan verminderen en hun dagelijkse activiteiten kan beperken.
Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Verminderde kwaliteit van leven

 • Beperkingen in dagelijkse activiteiten: Fotopsie kan de mogelijkheid van personen om dagelijkse taken uit te voeren, zoals autorijden of lezen, ernstig beperken.
 • Sociale isolatie: Sommige personen kunnen sociale situaties vermijden vanwege de angst voor fotopsie-symptomen in het openbaar, wat kan leiden tot sociale isolatie.

Veiligheidsrisico’s

 • Risico op ongevallen: Personen met ernstige fotopsie lopen een verhoogd risico op ongevallen, vooral als de symptomen optreden tijdens activiteiten zoals autorijden of het bedienen van machines.

Verergering van onderliggende aandoeningen

 • Migraine: Bij sommige personen kan fotopsie een teken zijn van een aanstaande migraineaanval, wat kan leiden tot de ontwikkeling van ernstige migraine met hoofdpijn en andere symptomen.
 • Netvliesaandoeningen: Als fotopsie wordt veroorzaakt door een onderliggende netvliesaandoening, kan verwaarlozing van de symptomen leiden tot verdere verslechtering van het gezichtsvermogen.

Preventie van zien van flitsen

Behandeling van triggers van migraine

Voeding: Voor personen bij wie fotopsie wordt geassocieerd met migraine, kan het vermijden van bekende migrainetriggers, zoals bepaalde voedingsmiddelen en dranken, helpen om de frequentie van symptomen te verminderen.

Oogbescherming

Zonnebrillen: Het dragen van zonnebrillen met getinte lenzen kan helpen om fel licht en schittering te verminderen, waardoor de intensiteit van fotopsie kan afnemen, vooral in heldere omgevingen.

Medische onderzoeken

Regelmatige oogonderzoeken: Het ondergaan van regelmatige oogonderzoeken door een oogarts kan helpen bij het identificeren van eventuele veranderingen in het oog die fotopsie kunnen veroorzaken. Een vroege detectie kan leiden tot tijdige behandeling.

Gezonde levensstijl

Stressmanagement: Het verminderen van stress door middel van ontspanningstechnieken zoals meditatie, yoga en diepe ademhaling kan helpen om de frequentie en ernst van fotopsie te verminderen, vooral als stress een trigger is.

Medicamenteuze profylaxe

Voor Migraine: Personen met migraine-gerelateerde fotopsie kunnen profiteren van medicijnen die zijn voorgeschreven om migraineaanvallen te voorkomen. Deze medicijnen kunnen de frequentie en intensiteit van fotopsie verminderen.

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Omgaan met fotopsie

Raadpleeg een medische professional

Het eerste en belangrijkste advies voor personen met fotopsie is om een medische professional te raadplegen. Een oogarts kan de oorzaak van de symptomen vaststellen en een geschikte behandeling aanbevelen.

Leer triggers te herkennen

Personen kunnen specifieke triggers herkennen die hun fotopsiesymptomen verergeren. Dit kunnen stress, bepaalde voedingsmiddelen of andere factoren zijn. Door triggers te herkennen, kunnen personen stappen ondernemen om ze te vermijden.

Licht

Het verminderen van blootstelling aan fel licht en schittering kan de intensiteit van fotopsie verminderen. Dit kan worden bereikt door het dragen van een getinte zonnebril, corningbril of het reguleren van de verlichting in huis en op de werkplek.

Medicamenteuze behandeling

Als fotopsie wordt veroorzaakt door migraine of een andere medische aandoening, kan medicamenteuze behandeling door een arts worden voorgeschreven om de frequentie en ernst van de symptomen te verminderen.

Psychologische ondersteuning

Het omgaan met de psychologische impact van fotopsie is essentieel. Personen kunnen baat hebben bij gesprekstherapie om stress, angst en een depressie te beheersen die vaak samengaan met deze aandoening.

Levensstijlaanpassingen

Aanpassingen in de levensstijl kan helpen bij het omgaan met fotopsie. Dit kan onder meer het vermijden van situaties zijn waarin de symptomen verergeren, zoals autorijden tijdens symptomen.

Ondersteuning van naasten

De partner, familieleden en vrienden kunnen een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van personen met fotopsie. Het begrip en de empathie van naasten kunnen helpen bij het verminderen van stress en het bevorderen van de algehele gezondheid.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Het belang van zelfzorg

Het omgaan met fotopsie vereist een proactieve aanpak en zelfzorg. Het is van cruciaal belang dat personen met deze aandoening de tijd nemen om hun symptomen te begrijpen, te leren omgaan met triggers en professionele medische hulp te zoeken. Door de juiste behandeling en ondersteuning kunnen personen met fotopsie een bevredigende kwaliteit van leven bereiken en hun dagelijkse activiteiten effectief blijven uitvoeren.

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 13 mei 2024 – 06:23