Premature retinopathie

Premature retinopathie is een ernstige oogafwijking die voornamelijk bij pasgeborenen en zuigelingen voorkomt. Deze aandoening kan leiden tot een blijvende visuele beperking bij personen en vormt een significante zorg voor ouders, medische professionals en de samenleving als geheel.

Inhoudsopgave

Prevalentie van premature retinopathie

België

In België heeft de medische gemeenschap de afgelopen jaren een toename opgemerkt in het aantal gevallen van premature retinopathie bij pasgeborenen. Statistieken tonen aan dat het aantal personen met deze aandoening gestaag is toegenomen, wat aantoont dat premature retinopathie een groeiende zorg is voor de gezondheidszorg in België. Deze stijgende trend onderstreept het belang van vroegtijdige diagnose en behandeling om een blijvende visuele beperking bij personen te voorkomen.

Nederland

In Nederland is er ook aandacht besteed aan de prevalentie van premature retinopathie, en hoewel de cijfers lager zijn dan in sommige andere landen, is het nog steeds een significant gezondheidsprobleem. Het aantal personen met deze aandoening in Nederland rechtvaardigt de voortdurende aandacht van gezondheidszorgprofessionals en beleidsmakers om de best mogelijke zorg en preventieve maatregelen te waarborgen.

Oorzaken en risicofactoren van premature retinopathie

Vroeggeboorte

Een belangrijke oorzaak van premature retinopathie is vroeggeboorte, wat betekent dat het kind geboren wordt vóór de 37e week van de zwangerschap. Bij personen die te vroeg worden geboren, heeft de ontwikkeling van de bloedvaten in het netvlies van het oog nog niet volledig plaatsgevonden. Dit maakt de bloedvaten kwetsbaar en vatbaar voor abnormale groei, wat kan leiden tot retinopathie.

Laag geboortegewicht

Laag geboortegewicht is een andere significante risicofactor voor premature retinopathie. Dit verwijst naar personen die bij de geboorte een gewicht hebben dat lager is dan normaal voor hun zwangerschapsduur. Het lage geboortegewicht is vaak geassocieerd met onvolgroeide bloedvaten in het netvlies, waardoor het risico op het ontwikkelen van ROP toeneemt.

Zuurstoftherapie

Personen die zuurstoftherapie ontvangen als gevolg van vroeggeboorte of ademhalingsproblemen lopen ook een verhoogd risico op premature retinopathie. Hoewel zuurstof van vitaal belang is voor de overleving van te vroeg geboren personen, kan een overmatige blootstelling aan zuurstof leiden tot schade aan de zich ontwikkelende bloedvaten in het netvlies.

Genetische predispositie

Naast omgevingsfactoren speelt genetische predispositie ook een rol bij de vatbaarheid voor premature retinopathie. Sommige personen hebben mogelijk een genetische aanleg die hen gevoeliger maakt voor de ontwikkeling van deze aandoening. Onderzoek naar genetische factoren kan bijdragen aan een beter begrip van de aandoening en het identificeren van personen met een verhoogd risico.

Bloeddrukproblemen bij de moeder

Bloeddrukproblemen bij de moeder tijdens de zwangerschap, zoals pre-eclampsie, kunnen de kans op premature retinopathie bij de pasgeboren persoon vergroten. Deze aandoeningen kunnen de bloedtoevoer naar de zich ontwikkelende bloedvaten in het netvlies verstoren, wat de kans op ROP verhoogt.

Infectieziekten bij de moeder

In sommige gevallen kunnen infectieziekten bij de moeder tijdens de zwangerschap bijdragen aan het risico op premature retinopathie bij de pasgeboren persoon. Infecties kunnen het immuunsysteem van de foetus verzwakken en ontstekingsreacties veroorzaken die de ontwikkeling van het netvlies beïnvloeden.

Erfelijkheid

Genetische predispositie

Genetische predispositie verwijst naar de aanleg die een persoon heeft om bepaalde aandoeningen te ontwikkelen als gevolg van hun genetische achtergrond. Hoewel premature retinopathie voornamelijk wordt geassocieerd met omgevingsfactoren zoals vroeggeboorte en zuurstoftherapie, is er enig bewijs dat genetische factoren een rol kunnen spelen.

Familiale clusters

Er zijn gevallen gerapporteerd waarin meerdere personen in dezelfde familie zijn getroffen door ROP. Deze observaties suggereren dat er erfelijke componenten betrokken kunnen zijn bij de gevoeligheid voor de aandoening. Onderzoekers hebben genetische studies uitgevoerd om te proberen de genen te identificeren die mogelijk geassocieerd zijn met een verhoogd risico op ROP.

Genetische varianten

Verschillende genetische varianten zijn geïdentificeerd die verband houden met de ontwikkeling van premature retinopathie. Sommige van deze varianten zijn gerelateerd aan de regulatie van de groei van bloedvaten en ontstekingsprocessen in het netvlies. De aanwezigheid van bepaalde genetische varianten kan de kans op het ontwikkelen van ROP vergroten, vooral bij personen met andere risicofactoren zoals vroeggeboorte.

Epigenetische factoren

Naast genetische variaties kunnen epigenetische factoren een rol spelen bij de gevoeligheid voor ROP. Epigenetische veranderingen kunnen de activiteit van genen beïnvloeden zonder de genetische code zelf te wijzigen. Deze veranderingen kunnen optreden als reactie op omgevingsinvloeden tijdens de zwangerschap en de vroege kindertijd en kunnen het risico op ROP beïnvloeden.

Familiaire adviezen

Wanneer er binnen een familie meerdere gevallen van ROP voorkomen, kan genetische raadpleging nuttig zijn. Dit kan helpen bij het beoordelen van het risico voor toekomstige generaties en bij het identificeren van eventuele genetische testen die beschikbaar zijn om het risico te beoordelen.

Soorten ROP

Stadia van ROP

ROP wordt vaak ingedeeld in vijf stadia, die variëren in ernst van mild tot zeer ernstig. Deze stadia zijn als volgt:

 • Stadium 1 – mild: In dit stadium zijn er fijne, onregelmatige bloedvaten in het netvlies, maar geen tekenen van zichtbare littekens of een netvliesloslating.
 • Stadium 2 – matig: Hier begint de abnormale bloedvatgroei meer op te vallen, maar er zijn nog steeds geen zichtbare littekens of een netvliesloslating.
 • Stadium 3 – ernstig: Stadium 3 wordt verder onderverdeeld in 3 zones (1, 2, 3), waarbij zone 1 de meest ernstige vorm van ROP vertegenwoordigt. In dit stadium zijn er duidelijke bloedvaten die zich buiten de normale groei bevinden en mogelijk littekens of een netvliesloslating veroorzaken.
 • Stadium 4 – zeer ernstig: Dit stadium wordt gekenmerkt door gedeeltelijke loslating van het netvlies, wat kan leiden tot een blijvende visuele beperking.
 • Stadium 5 – gevorderd: Dit is het meest ernstige stadium, waarbij het netvlies volledig is losgelaten en de persoon ernstige slechtziend- of zelfs blindheid kan ervaren.

Categorieën van ROP

Naast de stadia van ROP zijn er ook categorieën om specifieke kenmerken van de aandoening te beschrijven:

 • Atypische ROP: Sommige personen kunnen atypische kenmerken van ROP vertonen, zoals de aanwezigheid van bloedvaten die zich buiten de normale zones uitstrekken. Atypische ROP kan een complexere behandeling vereisen.
 • Aggressieve posterieure ROP: Deze categorie verwijst naar ROP die zich voornamelijk in het posterieure deel van het netvlies ontwikkelt en zeer ernstig kan zijn.
 • Plus Disease: Plus disease wordt vastgesteld wanneer er sprake is van aanzienlijke verwijding en tortuositeit van de retinale bloedvaten, wat duidt op ernstige ROP.
 • Exudatieve retinopathie: Exudatieve retinopathie kan optreden wanneer er vochtophoping en bloedingen in de ogen zijn als gevolg van ROP.

Zone-indeling

Naast de stadia en categorieën van ROP is de zone-indeling van het netvlies ook belangrijk bij het beoordelen van de ernst. Zone 1 omvat het centrale deel van het netvlies, terwijl zone 2 en zone 3 zich verder naar de periferie uitstrekken.

Symptomen

Vroege fase van ROP

In de vroege fase van ROP zijn er vaak weinig tot geen merkbare symptomen. Het kan optreden bij te vroeg geboren personen, meestal enkele weken na de geboorte, en kan zich ontwikkelen zonder dat ouders of zorgverleners aanvankelijke tekenen opmerken. Daarom is regelmatige oogheelkundige screening van pasgeboren personen met een hoog risico van cruciaal belang.

Symptomen in gevorderde stadia

Naarmate ROP vordert, kunnen er zichtbare symptomen optreden. Deze kunnen omvatten:

 1. Abnormale vaatgroei: Een van de meest opvallende symptomen van ROP is de abnormale groei van bloedvaten in het netvlies. Deze bloedvaten kunnen verdikken en vertakken in plaats van zich normaal te ontwikkelen, wat leidt tot een karakteristiek patroon van afwijkingen.
 2. Witachtige vlekken op de retina: In sommige gevallen kunnen witachtige vlekken of strepen op de retina verschijnen als gevolg van de onregelmatige bloedvatgroei. Deze vlekken kunnen het gevolg zijn van bloedingen of littekens in het netvlies.
 3. Verlies van normale netvliesstructuur: ROP kan leiden tot een verstoring van de normale netvliestructuur, met abnormale vouwen en verdikkingen in het netvlies. Dit kan het zicht van de persoon aanzienlijk aantasten.
 4. Abnormale reflectie van licht: Soms kan een ongewone reflectie van licht in de ogen van de persoon worden waargenomen, wat kan wijzen op veranderingen in de retina.
 5. Verminderd zicht en blindheid: Als ROP niet op tijd wordt gediagnosticeerd en behandeld, kan dit leiden tot ernstig zichtverlies en zelfs tot blindheid bij de persoon. Dit is vaak het geval bij de ernstige vormen van ROP.

Andere mogelijke symptomen

Naast de bovengenoemde symptomen kunnen personen met ROP ook andere ooggerelateerde problemen ervaren, zoals wazig zicht, oogpijn, gevoeligheid voor licht, scheelzien en abnormale oogbewegingen. Het is belangrijk om alle veranderingen in het visuele gedrag van pasgeboren personen op te merken en onmiddellijk medische hulp te zoeken als er vermoedens zijn van ROP.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Lichamelijke gevolgen

Groei en ontwikkeling

Pasgeboren personen met ROP lopen het risico op groeiachterstand en vertragingen in de algemene ontwikkeling. De stress van de aandoening, medische behandelingen en ziekenhuisopnames kan leiden tot onvoldoende gewichtstoename en groei, wat de algehele fysieke ontwikkeling kan aantasten.

Voeding en voedselopname

Personen met ROP kunnen problemen ondervinden bij het eten en verteren van voedsel. Dit kan te wijten zijn aan de algehele fysieke zwakte en de behoefte aan medische behandelingen zoals beademing. De juiste voeding is essentieel voor de groei en ontwikkeling van een persoon, en de impact van ROP kan de voedingsbehoeften aanzienlijk veranderen.

Ademhalingsproblemen

Sommige personen met ROP kunnen ademhalingsproblemen ervaren als gevolg van vroeggeboorte en de noodzaak van beademing. Deze ademhalingsproblemen kunnen verdere complicaties veroorzaken en vereisen vaak gespecialiseerde medische zorg.

Risico op infecties

De lichamelijke weerstand van personen met ROP kan verminderd zijn, wat het risico op infecties kan verhogen. De frequente ziekenhuisopnames en medische procedures die gepaard gaan met de behandeling van ROP kunnen de kans op infecties vergroten.

Neurologische effecten

Premature personen met ROP kunnen ook een verhoogd risico lopen op neurologische problemen, zoals cerebrale parese of leerproblemen. Deze aandoeningen kunnen het gevolg zijn van de combinatie van vroeggeboorte, medische behandelingen en de stress van ROP.

Psychosociale impact

De fysieke gevolgen van ROP kunnen ook een psychosociale impact hebben op personen en hun families. Omgaan met de medische behoeften en mogelijke beperkingen kan emotioneel en sociaal uitdagend zijn.

Zorg en ondersteuning

De lichamelijke gevolgen van ROP begrijpen is van cruciaal belang om de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Getroffen personen hebben vaak multidisciplinaire zorg nodig, waaronder medische, voedings- en fysiotherapie, om de algehele gezondheid en ontwikkeling te bevorderen.

Psychische gevolgen

Stress en angst

Personen met ROP en hun families kunnen aanzienlijke stress en angst ervaren als gevolg van de diagnose en behandeling van deze aandoening. De onzekerheid over het gezichtsvermogen en de toekomstige gezondheid van de persoon kan leiden tot aanhoudende angstgevoelens. Ouders kunnen zich schuldig voelen of overweldigd door de zorg voor een kind met ROP.

Depressie

De voortdurende zorgen en stress rondom de gezondheid van een persoon met ROP kunnen leiden tot een depressie, zowel bij de getroffen persoon als bij hun familieleden. De uitdagingen en onzekerheden die gepaard gaan met ROP kunnen een aanzienlijke emotionele tol eisen.

Traumatische ervaringen

Voor personen die ROP hebben ervaren, kan de aandoening zelf als traumatisch worden beschouwd. De medische procedures, ziekenhuisopnames en behandelingen kunnen als overweldigend en traumatisch worden ervaren, vooral als ze gepaard gaan met pijnlijke of onaangename ervaringen.

Angst voor de toekomst

Personen met ROP en hun families kunnen zich grote zorgen maken over de toekomst. De impact van ROP op het gezichtsvermogen kan leiden tot zorgen over de levenskwaliteit, onderwijskansen en carrièremogelijkheden van de persoon. Dit kan een voortdurende bron van angst en stress zijn.

Sociale isolatie

Sommige personen met ROP kunnen zich geïsoleerd voelen vanwege hun visuele beperking. Ze kunnen moeite hebben om deel te nemen aan sociale activiteiten en kunnen gevoelens van eenzaamheid ervaren.

Behoefte aan ondersteuning

Het is van groot belang om psychische gevolgen van ROP te erkennen en de benodigde ondersteuning te bieden. Zowel personen met ROP als hun families kunnen baat hebben bij counseling en psychologische ondersteuning om met de emotionele uitdagingen om te gaan. Het delen van ervaringen en het contact leggen met andere gezinnen die soortgelijke situaties doormaken, kan ook waardevol zijn.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Diagnose en (Oog)onderzoeken

Screening van risicopersonen

De screening van personen op ROP begint vaak met het identificeren van personen met een verhoogd risico op de aandoening. Risicofactoren omvatten een laag geboortegewicht, vroeggeboorte en een geschiedenis van zuurstoftherapie. Pasgeboren personen die aan deze criteria voldoen, worden routinematig gescreend op ROP.

Oogonderzoek

Het belangrijkste diagnostische instrument voor ROP is het oogonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een oogarts en omvat het gebruik van oftalmoscopie, een speciale camera en lenzen om het netvlies van het oog van de persoon te bekijken. Het oogonderzoek wordt uitgevoerd bij pasgeboren personen in de neonatale intensive care (NICU) en wordt regelmatig herhaald volgens een vastgesteld schema, meestal beginnend na de geboorte en voortgezet tot het risico op ROP afneemt.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Classificatie van ROP

Tijdens het oogonderzoek zal de oogarts de bevindingen classificeren op basis van de ernst van de ROP. Dit omvat het beoordelen van de locatie en het type van de abnormale bloedvatgroei in het netvlies. Er zijn verschillende stadia van ROP, variërend van mild tot ernstig, en de classificatie is cruciaal om het behandelingsplan te bepalen.

Beeldvorming en testen

Soms kan aanvullende beeldvorming en testen nodig zijn om de diagnose en de ernst van ROP te bevestigen. Dit kan omvatten:

 • Fluorescentie-angiografie: Dit is een beeldvormingstechniek waarbij een contrastmiddel wordt ingespoten om de bloedstroom in het netvlies in kaart te brengen. Het kan helpen bij het beoordelen van de ernst van de abnormale bloedvatgroei.
 • Oogechografie: In sommige gevallen kan een echografie van het oog worden uitgevoerd om het netvlies en de omliggende structuren in meer detail te bekijken.

Opvolgingsonderzoeken

Personen met ROP ondergaan regelmatige opvolgingsonderzoeken om de voortgang van de aandoening te volgen. De frequentie van deze onderzoeken wordt bepaald door de ernst van ROP en de reactie op behandeling. Dit helpt bij het beoordelen van de behoefte aan verdere behandeling of de mogelijkheid van spontaan herstel.

Behandelingen van oogaandoening

Medische behandelingen

Observatie en monitoring

Personen met milde vormen van ROP vereisen vaak alleen regelmatige observatie en monitoring. Oogartsen zullen de voortgang van de aandoening volgen om te beoordelen of er verdere behandeling nodig is.

Laserbehandeling

Bij ernstigere vormen van ROP kan lasertherapie worden gebruikt. Deze behandeling richt zich op het vernietigen van de abnormale bloedvaten in het netvlies om verdere groei te voorkomen. Het kan worden uitgevoerd met een ooglasersysteem.

Cryotherapie

Cryotherapie is een andere medische behandelingsoptie waarbij koude wordt gebruikt om de ongewenste bloedvaten in het netvlies te vernietigen. Dit kan helpen bij het voorkomen van verdere progressie van ROP.

Anti-VEGF (Vasculaire Endotheelgroeifactor) therapie

Soms wordt anti-VEGF-therapie overwogen om de abnormale bloedvatgroei te verminderen. Geneesmiddelen zoals bevacizumab kunnen intravitreaal (in het glasvocht van het oog) worden toegediend om de groei van bloedvaten te remmen.

Chirurgie

In zeer ernstige gevallen van ROP kan chirurgie nodig zijn om complicaties zoals een netvliesloslating te behandelen. Vitrectomie en andere procedures kunnen worden uitgevoerd om het netvlies te herstellen.

Psychosociale ondersteuning

Ouderlijke ondersteuning:

Ouders van personen met ROP hebben vaak behoefte aan uitgebreide informatie en emotionele ondersteuning. Ze kunnen zich overweldigd voelen door de diagnose en behandeling van hun kind. Het bieden van informatie, begeleiding en een luisterend oor is essentieel.

Psychotherapie

Personen met ROP en hun families kunnen baat hebben bij psychotherapie om de emotionele uitdagingen aan te pakken. Professionele hulp kan helpen bij het omgaan met angst, stress en een depressie die vaak gepaard gaan met ROP.

Steungroepen

Deelname aan steungroepen voor ouders van personen met ROP en voor de getroffen personen zelf kan waardevol zijn. Dit biedt de mogelijkheid om ervaringen te delen, advies te krijgen en zich gesteund te voelen door anderen die soortgelijke uitdagingen doormaken.

Onderwijs en begeleiding

Het verstrekken van educatieve informatie over ROP en de mogelijke gevolgen ervan is van essentieel belang. Dit stelt personen en hun families in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen over de zorg en behandeling.

Coördinatie van zorg

Een gecoördineerde aanpak van de zorg is cruciaal bij de behandeling van ROP. Dit omvat samenwerking tussen oogartsen, neonatologen, verpleegkundigen, psychologen en andere zorgverleners. Door de zorg naadloos te coördineren, kan de beste uitkomst voor personen met ROP worden bereikt.

Prognose van premature retinopathie

Ernst van ROP

De ernst van ROP is een belangrijke factor bij het voorspellen van de prognose. ROP wordt doorgaans ingedeeld in verschillende stadia, variërend van mild tot ernstig. Personen met milde ROP hebben doorgaans een betere prognose en kunnen mogelijk geen blijvende gevolgen ondervinden, terwijl personen met ernstige ROP een verhoogd risico lopen op een blijvende visuele beperking.

Timing van diagnose en behandeling

Een vroege diagnose en behandeling van ROP zijn van vitaal belang voor een gunstige prognose. Het regelmatig screenen van personen met een hoog risico op ROP en het identificeren van de aandoening in een vroeg stadium kan de kans op ernstige complicaties verminderen. Behandelingsopties, zoals lasertherapie of anti-VEGF-therapie, zijn het meest effectief wanneer ze in een vroeg stadium worden toegepast om verdere groei van abnormale bloedvaten te voorkomen.

Complicaties en gevolgen

Personen die ernstige ROP ontwikkelen en complicaties ervaren, zoals een netvliesloslating, hebben doorgaans een minder gunstige prognose. Een netvliesloslating kan leiden tot blijvende slechtziend- en zelfs blindheid. Het voorkomen van deze complicaties is een cruciaal doel van de behandeling.

Spontaan herstel

In sommige gevallen kan ROP spontaan verbeteren na verloop van tijd, zonder medische behandeling. Dit gebeurt wanneer de abnormale bloedvaten in het netvlies geleidelijk verdwijnen of stabiliseren. Personen bij wie ROP spontaan herstelt, hebben over het algemeen een gunstige prognose en ervaren mogelijk geen blijvende gevolgen.

Opvolging en langdurige zorg

Een nauwgezette opvolging en langdurige zorg zijn essentieel voor het beheer van ROP en het monitoren van de prognose. Personen met een voorgeschiedenis van ROP moeten regelmatig worden gecontroleerd door oogartsen om eventuele veranderingen in de ooggezondheid op te sporen en tijdig in te grijpen.

Onderwijs en ondersteuning

Het verstrekken van educatieve informatie en psychosociale ondersteuning aan personen met ROP en hun families is van groot belang. Dit stelt hen in staat om te begrijpen wat ze kunnen verwachten en hoe ze de best mogelijke zorg kunnen bieden. Het aanbieden van ondersteuning bij het omgaan met de emotionele en psychologische uitdagingen die gepaard gaan met ROP is eveneens van belang.

Complicaties

Netvliesloslating

Een van de meest ernstige complicaties van ROP is een netvliesloslating. Als abnormale bloedvaten in het netvlies blijven groeien en samentrekken, kunnen ze het netvlies losmaken van de achterkant van het oog. Dit resulteert in aanzienlijke en vaak onomkeerbare visuele schade. Personen met een netvliesloslating hebben een dringende medische behandeling nodig om de kans op blijvende schade te minimaliseren.

Glaucoom

ROP kan leiden tot de ontwikkeling van glaucoom, een aandoening waarbij de druk in het oog abnormaal hoog is. Glaucoom kan schade aan de oogzenuw veroorzaken en uiteindelijk tot visuele beperking leiden. Het is belangrijk om glaucoom tijdig te diagnosticeren en te behandelen om verdere schade te voorkomen.

Beeld van wat een persoon met maculadegeneratie zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met maculadegeneratie zou kunnen zien

Cataract

Abnormale bloedvaten en littekens in het oog kunnen ook de ontwikkeling van cataract veroorzaken bij personen met ROP. Cataract is een troebeling van de ooglens, wat leidt tot wazig zicht. Een chirurgische verwijdering van cataract kan nodig zijn om het gezichtsvermogen te herstellen.

Hoornvliesproblemen

Sommige personen met ROP kunnen hoornvliesproblemen ontwikkelen, zoals keratitis (hoornvliesontsteking) of hoornvlieserosie. Deze aandoeningen kunnen ongemak en visuele problemen veroorzaken en vereisen vaak behandeling.

Visuele beperking

De meest voor de hand liggende complicatie van ROP is visuele beperking. Afhankelijk van de ernst van ROP en of er complicaties zijn opgetreden, kunnen personen variërende graden van visuele beperking ervaren. Voor sommigen kan dit leiden tot ernstige visuele handicap of zelfs blindheid.

Sociale en psychologische effecten

Naast de fysieke complicaties kunnen personen met ROP ook sociaal en psychologisch worden getroffen. Omgaan met een visuele beperking kan leiden tot gevoelens van isolatie, angst, een depressie en verminderde kwaliteit van leven. Het is belangrijk om psychosociale ondersteuning te bieden om deze uitdagingen aan te pakken.

Behandelingsgerelateerde complicaties

De behandeling van ROP kan op zichzelf complicaties met zich meebrengen. Lasertherapie en chirurgie kunnen bijvoorbeeld littekens en andere oogproblemen veroorzaken. Het is belangrijk om zowel de voordelen als de risico’s van behandeling zorgvuldig af te wegen.

Preventie van Premature Retinopathie

Beheer van risicofactoren

Een belangrijke stap in de preventie van ROP is het beheren van de bekende risicofactoren. Dit omvat onder andere:

Prenatale zorg

Het waarborgen van een optimale prenatale zorg voor aanstaande moeders is van groot belang. Dit omvat regelmatige controles en medische begeleiding om complicaties tijdens de zwangerschap te identificeren en aan te pakken.

Beheer van vroeggeboorte

Het voorkomen van vroeggeboorte is een belangrijke strategie. Dit omvat het beheren van risicofactoren voor vroeggeboorte en het bieden van gespecialiseerde zorg aan te vroeg geboren personen.

Zuurstofbeheer

Het nauwkeurig beheren van zuurstoftherapie bij te vroeg geboren personen is van vitaal belang. Overmatige zuurstofniveaus kunnen het risico op ROP verhogen, terwijl onvoldoende zuurstof schadelijk kan zijn voor de algemene gezondheid van de persoon.

Screeningsprogramma’s

Het implementeren van gestandaardiseerde screeningsprogramma’s voor ROP is een effectieve preventieve maatregel. Deze programma’s identificeren pasgeboren personen met een hoog risico op ROP en zorgen voor regelmatige oogonderzoeken door gespecialiseerde oogartsen. Een vroege detectie en behandeling zijn essentieel om de progressie van ROP te voorkomen.

Controle van omgevingsfactoren

Er zijn ook enkele omgevingsfactoren die het risico op ROP kunnen beïnvloeden. Een gecontroleerde en geschikte omgeving in de neonatale intensive care unit (NICU) is van belang, met inbegrip van:

 • Verlichting: Het minimaliseren van overmatig licht in de NICU om overstimulatie van de ogen van pasgeboren personen te voorkomen.
 • Monitoring van zuurstof: Nauwkeurige monitoring en beheer van zuurstofniveaus om schommelingen te voorkomen.
 • Infectiepreventie: Het voorkomen van infecties bij te vroeg geboren personen, omdat infecties het risico op ROP kunnen verhogen.

Onderwijs en bewustzijn

Het verstrekken van educatieve informatie aan gezondheidszorgprofessionals, ouders en verzorgers is van cruciaal belang. Dit omvat:

 • Risicoherkenning: Het onderwijzen van zorgverleners en ouders over de risicofactoren voor ROP en hoe ze deze kunnen herkennen.
 • Behandelingsopties: Het verstrekken van informatie over beschikbare behandelingsopties en het belang van een vroege behandeling.
 • Ondersteuning: Het bieden van psychosociale ondersteuning aan ouders en verzorgers om hen te helpen de zorg voor te vroeg geboren personen met ROP aan te pakken.

Omgaan met premature retinopathie in het dagelijks leven

Oogzorg en behandeling

Een van de eerste stappen in het omgaan met ROP is het zorgen voor regelmatige oogzorg en het volgen van aanbevolen behandelingen. Dit omvat:

 • Oogartsbezoeken: Regelmatige controles bij een oogarts zijn van essentieel belang om de gezondheid van de ogen te bewaken, eventuele veranderingen te detecteren en de voortgang van ROP te volgen.
 • Behandelingsopties: Personen met ROP moeten zich bewust zijn van mogelijke behandelingsopties, zoals lasertherapie of anti-VEGF-therapie, en bespreken met hun zorgverleners welke opties het meest geschikt zijn voor hun situatie.

Hulpmiddelen en aanpassingen

Het gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen kan het dagelijks leven van personen met ROP vergemakkelijken. Dit omvat:

 • Hulpmiddelen voor slechtzienden: Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar, zoals brailleleesregels, loepen, en spraakgestuurde technologie, die kunnen helpen bij dagelijkse activiteiten zoals lezen, schrijven en communiceren.
 • Aanpassingen in de omgeving: Het aanpassen van de woonomgeving, zoals goede verlichting en het verminderen van obstakels, kan de veiligheid vergroten voor personen met een visuele beperking.
 • Revalidatieprogramma’s (BE en NL): Personen met ROP kunnen baat hebben bij revalidatieprogramma’s om hen te helpen vaardigheden te ontwikkelen om zelfstandig te leven, zoals mobiliteitstraining en braillelessen.

Onderwijs en werk

Omgaan met ROP kan invloed hebben op onderwijs- en werkgerelateerde aspecten van het leven. Het is belangrijk om:

 • Onderwijsaanpassingen: Onderwijsinstellingen moeten bereid zijn om aanpassingen te bieden, zoals vergrootte tekst of speciale lesmaterialen, om personen met ROP te ondersteunen.
 • Carrièreadvies: Het verkrijgen van carrièreadvies en begeleiding kan personen met ROP helpen bij het kiezen van geschikte loopbanen en het omgaan met werkgerelateerde uitdagingen.

Psychosociale ondersteuning

Omgaan met ROP gaat verder dan de fysieke aspecten. Psychosociale ondersteuning is cruciaal. Dit omvat:

 • Familieondersteuning: Familieleden spelen een belangrijke rol bij het bieden van emotionele en praktische ondersteuning aan personen met ROP.
 • Psychologische hulp: Het raadplegen van een psycholoog of counselor kan helpen bij het omgaan met de emotionele uitdagingen die gepaard gaan met ROP.
 • Steungroepen: Het deelnemen aan steungroepen voor personen met een visuele beperking kan waardevol zijn. Dit biedt de mogelijkheid om ervaringen te delen en advies te krijgen van anderen die vergelijkbare uitdagingen doormaken.

Onafhankelijkheid en kwaliteit van leven

Het bevorderen van onafhankelijkheid en het behoud van een hoge kwaliteit van leven zijn belangrijke doelstellingen bij het omgaan met ROP. Dit omvat het ontwikkelen van vaardigheden, het blijven streven naar persoonlijke doelen en het actief deelnemen aan sociale en recreatieve activiteiten.

Deel dit:
Advertenties

 1. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 2. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 3. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 4. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 5. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 6. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 7. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 8. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 9. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 10. Iritis27-03-2024 03:03:09
 11. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 12. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 13. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 14. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 15. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 16. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 17. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 18. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 19. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 20. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 21. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 22. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 23. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 24. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 25. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 26. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 27. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 28. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 29. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 30. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 31. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 32. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 33. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 34. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 35. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 36. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 37. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 38. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 39. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 40. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 41. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 42. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 43. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 44. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 45. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 46. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 47. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 48. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 49. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 50. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 51. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 52. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 53. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 54. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 55. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 56. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 57. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 58. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 59. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 60. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 61. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 62. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 63. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 64. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 65. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 66. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 67. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 68. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 69. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 70. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 71. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 72. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 73. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 74. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 75. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 76. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 77. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 78. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 79. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 80. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 81. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 82. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 83. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 84. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 85. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 86. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 87. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 88. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 89. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 90. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 91. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 92. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 93. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 94. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 95. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 96. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 97. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 98. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 99. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 100. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 101. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 102. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 103. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 104. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 105. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 106. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 107. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 108. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 109. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 110. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 111. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 112. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 113. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 114. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 115. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 116. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 117. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 118. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 119. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 120. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 121. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 122. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 123. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 124. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 125. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 126. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 127. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 128. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 129. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 130. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 131. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 132. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 133. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 134. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 135. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 136. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 137. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 138. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 139. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 140. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 141. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 142. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 143. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 144. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 145. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 146. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 147. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 148. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 149. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 150. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 151. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 152. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 153. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 154. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 155. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 156. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 157. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 158. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 159. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 160. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 161. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 162. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 163. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 164. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 165. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 166. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 167. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 168. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 169. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 170. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 171. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 172. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 173. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 174. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 175. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 176. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 177. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 178. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 179. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 180. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 181. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 182. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 183. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 184. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 185. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 186. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 187. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 188. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 189. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 190. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 191. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 192. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 193. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 194. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 195. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 196. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 197. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 198. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 199. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 200. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04

Laatst bijgewerkt op 17 februari 2024 – 15:20