Visuele hallucinaties

Visuele hallucinaties zijn perceptuele ervaringen waarbij een persoon dingen ziet die er in werkelijkheid niet zijn. Deze hallucinaties kunnen variëren van eenvoudige, wazige beelden tot gedetailleerde, levendige visioenen. Ze kunnen beangstigend zijn en verwarrend voor mensen die ze ervaren. In deze tekst wordt hierop dieper ingegaan.

Soorten visuele hallucinaties

Visuele hallucinaties kunnen in verschillende vormen voorkomen, wat een breed scala aan perceptuele ervaringen met zich meebrengt. Hier zijn de belangrijkste soorten visuele hallucinaties:

Eenvoudige hallucinaties

Dit type hallucinatie omvat basisvisuele waarnemingen zonder complexiteit. Mensen kunnen knipperende lichten, flikkerende stippen, kleurvlekken of geometrische patronen zien. Deze hallucinaties zijn meestal niet gedetailleerd en kunnen variëren in intensiteit en duur.

Complexere hallucinaties

In tegenstelling tot eenvoudige hallucinaties omvatten complexe hallucinaties gedetailleerde en levendige beelden van objecten, mensen of dieren die er niet zijn. Deze hallucinaties kunnen variëren van stilstaande afbeeldingen tot bewegende scènes die lijken op echte waarnemingen.

Illusies

Hoewel strikt genomen geen echte hallucinaties, zijn illusies vervormde waarnemingen van echte objecten of mensen. Een veel voorkomend voorbeeld is het verkeerd interpreteren van schaduwen, reflecties of bewegende voorwerpen als iets anders dan ze werkelijk zijn.

Pedunculaire hallucinaties

Deze specifieke vorm van visuele hallucinaties wordt vaak geassocieerd met neurologische aandoeningen. Pedunculaire hallucinaties omvatten levendige beelden, zoals gezichten, dieren of objecten, die zich voordoen aan de rand van het gezichtsveld, meestal aan één zijde. Deze hallucinaties kunnen angstaanjagend zijn en veroorzaken vaak verwarring bij degenen die ze ervaren.

Oorzaken

Visuele hallucinaties kunnen zich voordoen als gevolg van diverse onderliggende oorzaken. Hier zijn enkele van de meest voorkomende triggers voor visuele hallucinaties:

Psychose

Psychotische stoornissen, zoals schizofrenie, schizo-affectieve stoornis en waanstoornis, staan bekend om het veroorzaken van visuele hallucinaties. Deze stoornissen verstoren de normale perceptie van de realiteit, waardoor mensen dingen zien die er niet zijn.

Medicatie

Het gebruik van bepaalde medicijnen kan visuele hallucinaties uitlokken. Dit geldt met name voor hallucinogene drugs, maar het kan ook voorkomen als bijwerking van sommige antidepressiva, slaapmedicatie en medicijnen die worden gebruikt om de ziekte van Parkinson te behandelen.

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Neurologische aandoeningen

Verschillende neurologische aandoeningen kunnen gepaard gaan met visuele hallucinaties. Voorbeelden hiervan zijn de ziekte van Parkinson, dementie (zoals de ziekte van Alzheimer), epilepsie en migraine. Deze aandoeningen verstoren de normale werking van de hersenen en kunnen abnormale visuele waarnemingen veroorzaken. Ook het syndroom van Charles Bonnet leidt tot visuele hallucinatise. Het Charles Bonnet Syndroom wordt meestal geassocieerd met oogproblemen die leiden tot visueel verlies, zoals leeftijdsgebonden maculadegeneratie, glaucoom, diabetische retinopathie, cataract of retinitis pigmentosa. Deze aandoeningen beschadigen de fotoreceptoren in het netvlies, waardoor het vermogen om visuele informatie naar de hersenen te sturen wordt verstoord. De exacte oorzaak van het CBS is niet volledig begrepen, maar het wordt verondersteld dat het optreedt als gevolg van de onderstimulatie van visuele centra in de hersenen als gevolg van het visuele verlies.

Slaaptekort

Een ernstig slaaptekort kan leiden tot visuele hallucinaties. Vaak manifesteren deze hallucinaties zich in de vorm van eenvoudige en repetitieve beelden, zoals stippen, vlekken of flitsen. Het krijgen van voldoende slaap is essentieel om deze symptomen te voorkomen.

Alcohol of drugs

Overmatig gebruik van alcohol of drugs, vooral hallucinogene stoffen, kan leiden tot visuele hallucinaties. Bovendien kunnen mensen die proberen af te kicken van bepaalde stoffen tijdens ontwenningsverschijnselen ook visuele hallucinaties ervaren.

Bier wordt in glas gegoten

Bier wordt in glas gegoten

Stress en angst

Intense stress en angst kunnen tijdelijke visuele hallucinaties veroorzaken. Deze kunnen variëren van eenvoudige beelden tot complexere scènes. Het verminderen van stress en het aanpakken van angst kan helpen om deze hallucinaties te verminderen of te voorkomen.

Symptomen

Visuele hallucinaties kunnen een breed scala aan symptomen veroorzaken, afhankelijk van hun aard en onderliggende oorzaken. Enkele veelvoorkomende symptomen zijn onder andere:

 • Waarneming van niet-bestaande beelden, objecten of mensen: Dit is het meest voorkomende symptoom van visuele hallucinaties. Mensen kunnen bijvoorbeeld zien dat er onbekende personen in de kamer zijn, dieren rondlopen die er niet zijn, of objecten die plotseling verschijnen en verdwijnen.
 • Lichtflitsen: Sommige mensen ervaren lichtflitsen of flikkeringen in hun gezichtsveld. Deze kunnen variëren van subtiele flitsen tot heldere, verblindende lichten.
 • Kleurrijke vlekken of bewegende patronen: Visuele hallucinaties kunnen ook bestaan uit kleurrijke vlekken, geometrische patronen, of bewegende vormen die zich door het gezichtsveld verplaatsen.
 • Verlies van contact met de werkelijkheid: Tijdens ernstige visuele hallucinaties kunnen mensen het contact met de echte wereld verliezen. Ze kunnen moeite hebben om te onderscheiden wat echt is en wat niet, wat kan leiden tot angst of verwarring.
 • Angst, verwarring of desoriëntatie: De aanwezigheid van visuele hallucinaties kan leiden tot intense emoties zoals angst en verwarring. Mensen kunnen in paniek raken door de onverwachte en vaak onbegrijpelijke visuele ervaringen.
 • Auditieve hallucinaties: Soms kunnen visuele hallucinaties samengaan met auditieve hallucinaties, waarbij mensen stemmen of geluiden horen die niet aanwezig zijn. Dit kan het gevoel van desoriëntatie versterken.

De symptomen van visuele hallucinaties zijn niet altijd verontrustend of angstaanjagend. In sommige gevallen kunnen mensen zelfs genieten van de visuele beelden die ze waarnemen, vooral als ze als positief of aangenaam worden ervaren.

Lichamelijke gevolgen

Visuele hallucinaties zelf veroorzaken meestal geen directe lichamelijke schade. Ze zijn eerder een uiting van verstoorde percepties in de hersenen. Echter, de emotionele en psychologische impact van visuele hallucinaties kan leiden tot stress, angst, en slaapstoornissen, wat op lange termijn negatieve effecten op de gezondheid kan hebben.

Psychische gevolgen

De psychische gevolgen van visuele hallucinaties kunnen aanzienlijk zijn, vooral als ze regelmatig voorkomen. Mensen die herhaaldelijk visuele hallucinaties ervaren, kunnen last hebben van:

 • Angststoornissen: Het constante vooruitzicht van visuele hallucinaties kan leiden tot aanhoudende angst en nervositeit.
 • Depressie: Het gevoel van verwarring en het onvermogen om de echte wereld van de hallucinaties te onderscheiden, kan bijdragen aan gevoelens van depressie.
 • Slaapstoornissen: De aanwezigheid van visuele hallucinaties kan de slaapkwaliteit verminderen, wat kan leiden tot slapeloosheid of andere slaapstoornissen.
 • Sociale isolatie: Mensen kunnen zich terugtrekken uit sociale activiteiten uit angst voor het ervaren van hallucinaties in het bijzijn van anderen.

Behandeling

De behandeling van visuele hallucinaties is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. In sommige gevallen, zoals bij het Charles Bonnet Syndroom, is er geen specifieke behandeling voor de hallucinaties zelf. In andere gevallen kan de behandeling gericht zijn op het beheersen van de onderliggende aandoening die de hallucinaties veroorzaakt.

Behandelingsopties kunnen bestaan uit:

 • Medicatie: Voor sommige mensen kunnen antipsychotische medicijnen nuttig zijn om de frequentie en intensiteit van visuele hallucinaties te verminderen.
 • Onderliggende aandoening behandelen: Als visuele hallucinaties worden veroorzaakt door een medische aandoening, zoals dementie, epilepsie of migraine, is het belangrijk om die aandoening adequaat te behandelen.
 • Psychotherapie: Therapieën zoals cognitieve gedragstherapie (CGT) kunnen mensen helpen om beter om te gaan met de angst en verwarring die gepaard gaan met visuele hallucinaties.
 • Leefstijlaanpassingen: Het bevorderen van een gezonde levensstijl, inclusief voldoende slaap en stressmanagement, kan helpen de frequentie van visuele hallucinaties te verminderen.

Prognose

De prognose voor visuele hallucinaties varieert aanzienlijk en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de onderliggende oorzaak, de ernst van de hallucinaties en de effectiviteit van de behandeling. Hier zijn enkele mogelijke scenario’s:

 1. Tijdelijke hallucinaties: In sommige gevallen zijn visuele hallucinaties van voorbijgaande aard en verdwijnen ze vanzelf. Dit kan het geval zijn wanneer ze worden veroorzaakt door tijdelijke factoren zoals ernstige vermoeidheid, medicatiebijwerkingen, of acute stress. Met de juiste rust en stressvermindering kunnen deze hallucinaties verdwijnen zonder blijvende gevolgen.
 2. Behandelbare oorzaken: Als visuele hallucinaties worden veroorzaakt door een onderliggende medische aandoening, zoals een infectie, bijwerkingen van medicijnen, of een metabole stoornis, kan de prognose gunstig zijn. Door de onderliggende oorzaak aan te pakken en de juiste behandeling te ontvangen, kunnen de hallucinaties verminderen of verdwijnen.
 3. Chronische hallucinaties: In sommige gevallen kunnen visuele hallucinaties chronisch zijn en een langdurige uitdaging vormen voor de betrokkene. Dit kan het geval zijn bij aandoeningen zoals schizofrenie, waarbij hallucinaties regelmatig voorkomen als onderdeel van de ziekte. In deze situaties is langdurige behandeling en ondersteuning vaak noodzakelijk om de symptomen te beheersen en de kwaliteit van leven te verbeteren.
 4. Remissie en recidive: Bij sommige aandoeningen, zoals het Charles Bonnet Syndroom, kunnen visuele hallucinaties episodisch zijn, met periodes van remissie waarin er geen hallucinaties optreden, gevolgd door recidieven waarin ze terugkeren. Het begrijpen van deze patronen kan bijdragen aan de behandeling en het omgaan met de hallucinaties.

De prognose is sterk afhankelijk van een tijdige diagnose en passende behandeling. Mensen die visuele hallucinaties ervaren, moeten medische hulp zoeken om de onderliggende oorzaak vast te stellen en een behandelplan op te stellen dat specifiek is voor hun situatie.

Het is ook van cruciaal belang om de emotionele en psychologische impact van visuele hallucinaties aan te pakken. Ondersteuning van vrienden, familie en geestelijke gezondheidsprofessionals kan helpen bij het omgaan met deze uitdagende ervaringen.

Complicaties

Visuele hallucinaties kunnen leiden tot verschillende complicaties, zowel op emotioneel, sociaal als functioneel gebied. Het begrijpen van deze mogelijke complicaties is belangrijk om de impact van visuele hallucinaties op het leven van een individu volledig te waarderen. Enkele van de mogelijke complicaties zijn:

 1. Verhoogde Angst en stress: Het ervaren van visuele hallucinaties kan buitengewone angst en stress veroorzaken. De onwerkelijke beelden en de verwarring die ze kunnen veroorzaken, dragen bij aan de emotionele last. Angst kan ook verband houden met de vrees voor het onbekende, met name wanneer de oorzaak van de hallucinaties onduidelijk is.
 2. Verminderde kwaliteit van leven: Visuele hallucinaties kunnen de algehele kwaliteit van leven van een persoon aanzienlijk verminderen. Ze kunnen invloed hebben op iemands vermogen om te genieten van dagelijkse activiteiten, zoals lezen, tv kijken, of sociale interacties. Hierdoor kan iemand zich beperkt voelen in zijn of haar levensstijl en vreugde verliezen in normale bezigheden.
 3. Sociale isolatie: Het hebben van visuele hallucinaties kan leiden tot sociale isolatie. Mensen kunnen zich terugtrekken uit sociale bijeenkomsten uit angst voor het onbegrip of de reacties van anderen. Dit kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid en verdere verergering van emotionele problemen.
 4. Functionele beperkingen: In ernstige gevallen kunnen visuele hallucinaties het vermogen van een persoon om dagelijkse taken uit te voeren aantasten. Het kan moeilijk zijn om zich te concentreren, de werkelijkheid te onderscheiden van de hallucinaties, en zelfs de basisbehoeften, zoals eten en persoonlijke verzorging, te beheren.
 5. Verhoogd risico op ongevallen: Mensen die visuele hallucinaties ervaren, lopen een verhoogd risico op ongevallen. Hallucinaties kunnen de perceptie van de werkelijke omgeving verstoren en leiden tot struikelen, vallen, of andere ongelukken.
 6. Psychologische complicaties: Langdurige visuele hallucinaties kunnen psychologische gevolgen hebben, waaronder depressie, angststoornissen en verlies van eigenwaarde. Het aanpakken van deze psychologische complicaties kan een integraal onderdeel zijn van de behandeling.

Preventie

Het voorkomen van visuele hallucinaties is afhankelijk van de onderliggende oorzaken. Omdat visuele hallucinaties vaak een symptoom zijn van andere medische of psychiatrische aandoeningen, is het belangrijk om de primaire aandoening effectief te behandelen om hallucinaties te voorkomen of te verminderen. Hier zijn enkele algemene preventiestrategieën:

 1. Behandel onderliggende aandoeningen: Als visuele hallucinaties het gevolg zijn van een onderliggende medische aandoening, zoals neurologische problemen, epilepsie of migraine, is het essentieel om die aandoening effectief te behandelen. Het volgen van medische aanbevelingen en voorgeschreven medicijnen kan helpen om de symptomen te beheersen.
 2. Vermijd alcohol en drugs: Overmatig alcohol- en drugsmisbruik kan visuele hallucinaties veroorzaken, met name tijdens ontwenningsverschijnselen. Daarom is het belangrijk lcohol en drugs te vermijden of een behandelingsprogramma voor verslaving te volgen om deze hallucinaties te voorkomen.
 3. Gezonde levensstijl: Het handhaven van een gezonde levensstijl, inclusief voldoende slaap, een evenwichtige voeding en regelmatige lichaamsbeweging, kan helpen om stress en vermoeidheid te verminderen, wat op zijn beurt het risico op visuele hallucinaties kan verminderen.
 4. Medicatiebeheer: Als visuele hallucinaties een bijwerking zijn van medicatie, bespreek dan eventuele zorgen met de arts. In sommige gevallen kan het aanpassen van de medicatie of overschakelen naar een alternatieve behandeling de hallucinaties verminderen.
 5. Stressmanagement: Effectieve stressmanagementtechnieken, zoals ontspanningsoefeningen, mindfulness en praten met een therapeut, kunnen helpen om stress en angst te verminderen, wat op zijn beurt kan helpen bij het voorkomen van hallucinaties.
 6. Medische opvolging: Als mensen zich zorgen maken over veranderingen in het gezichtsvermogen of als ze onverklaarbare visuele symptomen ervaren, moeten ze onmiddellijk een zorgverlener raadplegen. Regelmatige medische controles kunnen helpen om potentiële gezondheidsproblemen vroegtijdig op te sporen en te behandelen.

Preventie van visuele hallucinaties is specifiek voor de oorzaken en risicofactoren die van toepassing zijn op een persoon. Daarom is een individuele aanpak, in overleg met zorgverleners, noodzakelijk om de beste preventiestrategieën te bepalen en uit te voeren.

Omgaan met visuele hallucinaties

Aangezien visuele hallucinaties vaak geassocieerd worden met onderliggende medische aandoeningen, kan het voorkomen of beheersen van deze aandoeningen een effectieve manier zijn om de hallucinaties te voorkomen. Regelmatige medische controles en een gezonde levensstijl kunnen helpen om risicofactoren te verminderen.

Voor mensen die al visuele hallucinaties ervaren, kan het volgende nuttig zijn bij het omgaan met deze ervaringen in het dagelijks leven:

 • Zoek professionele hulp: Raadpleeg een zorgverlener om de onderliggende oorzaak te identificeren en een passend behandelplan op te stellen.
 • Houd een dagboek bij: Het bijhouden van een dagboek kan helpen bij het identificeren van patronen in de hallucinaties en factoren die ze kunnen verergeren of verminderen.
 • Creëer een ondersteunend netwerk: De partner, familie en vrienden kunnen een belangrijke bron van emotionele steun zijn bij het omgaan met visuele hallucinaties.
 • Leer ontspanningstechnieken: Technieken zoals meditatie en diepe ademhaling kunnen helpen om angst en stress te verminderen.
 • Praat erover: Open en eerlijke communicatie over de ervaringen met visuele hallucinaties kan helpen om verwarring en angst te verminderen.
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Visuele hallucinaties versus floaters en Visual Snow Syndrome

Floaters en Visual Snow Syndrome zijn visuele verschijnselen die optreden in de perceptie van een persoon, maar ze worden over het algemeen niet beschouwd als vormen van visuele hallucinaties zoals die bij bepaalde medische aandoeningen kunnen optreden.

 1. Visuele hallucinaties: Bij visuele hallucinaties ziet een persoon dingen die er helemaal niet zijn. Dit kan variëren van eenvoudige vormen tot complexe beelden en gebeurtenissen. Visuele hallucinaties kunnen voorkomen bij aandoeningen zoals schizofrenie, bepaalde vormen van dementie, drugsgebruik, of als bijwerking van medicijnen. Visuele hallucinaties kunnen het gevolg zijn van neurologische aandoeningen, drugsgebruik, psychische stoornissen, of andere oorzaken, en ze worden beschouwd als een vorm van verstoord bewustzijn waarbij de perceptie van de werkelijkheid wordt verstoord.
 2. Floaters (mouches volantes): Floaters zijn kleine, bewegende deeltjes of vlekken die in het gezichtsveld lijken te zweven. Ze worden veroorzaakt door kleine deeltjes in de glasachtige humor van het oog die schaduwen werpen op het netvlies wanneer ze bewegen. Floaters zijn meestal onschadelijk, maar ze kunnen als storend worden ervaren. Ze worden niet beschouwd als hallucinaties omdat ze voortkomen uit fysieke deeltjes in het oog en geen verkeerde interpretatie van externe stimuli zijn.
 3. Visual Snow Syndrome (VSS):
  • Oorzaken: Verschillende neurologische mechanismen worden vermoedelijk betrokken bij VSS, waaronder mogelijk verstoorde activiteit in de visuele cortex van de hersenen, veranderingen in de signaalverwerking van de retina, en problemen met de filtering van visuele prikkels. Deze verstoringen in het visuele systeem kunnen leiden tot de constante waarneming van visuele ruis en andere visuele symptomen die kenmerkend zijn voor VSS.
  • Symptomen: Bij Bij VSS ervaren mensen constante ruis of “sneeuw” in hun gezichtsveld, vergelijkbaar met het ruisen van een oude televisie. Het kan ook gepaard gaan met andere visuele symptomen, zoals overgevoeligheid voor licht en bewegende vlekken. Deze visuele verschijnselen zijn geen duidelijk gedefinieerde beelden van objecten of gebeurtenissen, maar eerder een doorlopende visuele interferentie.
  • Geen visuele hallucinatie: Hoewel het een abnormaal visueel verschijnsel is, wordt VSS meestal niet beschouwd als een vorm van visuele hallucinatie. Het wordt eerder geassocieerd met een verandering in de verwerking van visuele informatie in de hersenen. In wezen zijn de waarnemingen bij VSS meer een kwestie van een voortdurende en ongecontroleerde visuele “ruis” in plaats van het zien van objecten of gebeurtenissen die er niet zijn. Dit kan worden veroorzaakt door een storing in de verwerking van visuele prikkels in de hersenen, maar het verschilt qua aard van visuele hallucinaties zoals die worden waargenomen bij bepaalde medische aandoeningen of drugsgebruik. Het Visual Snow Syndrome wordt beschouwd als een stoornis in de manier waarop de visuele informatie wordt verwerkt in de hersenen, zonder dat er externe objecten of gebeurtenissen worden verzonnen. Het is een “intrinsieke” visuele verstoring.

In het geval van floaters en het Visual Snow Syndrome is er meestal geen verlies van contact met de werkelijkheid, zoals dat wel het geval kan zijn bij visuele hallucinaties. Deze aandoeningen hebben eerder te maken met afwijkingen in de visuele waarneming zelf dan met hallucinaties in de klassieke zin.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 13 mei 2024 – 10:47