Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?

Als je blind of slechtziend bent, kan het zijn dat je je zorgen maakt over de erfelijkheid van je aandoening en wat dit betekent voor je toekomstige kinderen. Blindheid en slechtziendheid zijn complexe aandoeningen die een diepgaande impact kunnen hebben op het dagelijks leven. Voor mensen die overwegen om kinderen te krijgen, roept de erfelijkheid van oogproblemen belangrijke vragen op. Het begrijpen van de mogelijke genetische risico’s en de beschikbare medische opties is cruciaal om geïnformeerde beslissingen te nemen over het ouderschap.

Oorzaken van blindheid en slechtziendheid

Blindheid en slechtziendheid kunnen verschillende oorzaken hebben, waaronder:

Erfelijkheid van oogziekten

De erfelijkheid van oogziekten kan complex zijn. Genetische oogproblemen worden vaak veroorzaakt door mutaties in specifieke genen die cruciaal zijn voor de normale functie van het oog. Deze mutaties kunnen op verschillende manieren worden doorgegeven:

Autosomaal dominante overerving

Bij autosomaal dominante overerving is slechts één kopie van het gemuteerde gen nodig om de aandoening te veroorzaken. De kans om het aan kinderen door te geven is 50% per zwangerschap.

Voorbeelden:

 • Aangeboren groene staar (congenitale cataract): Deze aandoening veroorzaakt troebelheid van de lens in één of beide ogen vanaf de geboorte. Mensen met één gemuteerd gen van een ouder hebben 50% kans om de aandoening aan hun kinderen door te geven. Bekende voorbeelden van beroemdheden met aangeboren groene staar zijn George Clooney en Sandra Bullock.
 • Dominante myopie (bijziendheid): Ernstige bijziendheid die vaak al op jonge leeftijd aanwezig is, kan erfelijk zijn volgens een autosomaal dominant patroon. Kinderen met één ouder met dominante myopie hebben 50% kans om de aandoening te erven.
 • Retinitis pigmentosa: Dit is een progressieve degeneratie van het netvlies die nachtblindheid en verlies van perifeer zicht veroorzaakt. Als een ouder deze aandoening heeft, heeft elk kind 50% kans om het te erven.
Beeld van wat een persoon met retinitis pigmentosa zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met retinitis pigmentosa zou kunnen zien

Autosomaal recessieve overerving

Bij autosomaal recessieve overerving zijn twee kopieën van het gemuteerde gen nodig voor de aandoening om zich te manifesteren. Als beide ouders drager zijn, is er een 25% kans per zwangerschap dat het kind de aandoening heeft.

Voorbeelden:

 • Leber’s congenitale amaurosis (LCA): Dit is een ernstige erfelijke aandoening die leidt tot blindheid of een ernstige visuele beperking vanaf de geboorte. Als beide ouders drager zijn van het LCA-gen, heeft elk kind 25% kans om de aandoening te erven.
 • Albinisme: Dit is een groep aandoeningen die gekenmerkt worden door een verminderde productie van melanine, het pigment dat huid, haar en ogen hun kleur geeft. Albinisme wordt overgeërfd volgens een autosomaal recessief patroon. Beide ouders moeten drager zijn van het gemuteerde gen om het aan hun kinderen door te geven. De kans dat een kind van twee dragers albinisme heeft is 25%.
Lachend kind met albinisme dat een zonnebril draagt. Het meisje staat bij een boom.

Lachend kind met albinisme dat een zonnebril draagt. Het meisje staat bij een boom.

X-gebonden overerving

X-gebonden aandoeningen zijn verbonden aan het X-chromosoom. Mannen, met slechts één X-chromosoom, hebben een hoger risico als zij een gemuteerd gen erven, terwijl vrouwen meestal dragers zijn en minder vaak symptomen vertonen.

Voorbeelden:

 • Retinoschisis: Dit is een aandoening waarbij het netvlies splijt, wat leidt tot slechtziendheid of blindheid. Mannen die het gemuteerde gen erven, zullen de aandoening ontwikkelen, terwijl vrouwen dragers kunnen zijn en het gen door kunnen geven zonder zelf ernstig aangetast te zijn.
 • Hemeralopie (nachtblindheid): Deze aandoening vermindert het gezichtsvermogen in donkere omstandigheden. Hemeralopie komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen omdat het gen op het X-chromosoom ligt. Mannen hebben slechts één X-chromosoom, dus als dit een gemuteerd gen draagt, zullen ze last hebben van de aandoening. Vrouwen hebben twee X-chromosomen, dus ze hebben een gemuteerd gen op één chromosoom nodig om symptomen te vertonen, wat minder vaak voorkomt.
 • Rood-groen kleurenblindheid: Dit is de meest voorkomende vorm van kleurenblindheid en wordt ook veroorzaakt door een gen op het X-chromosoom. De overervingspatronen zijn vergelijkbaar met die van hemeralopie.

Aandoeningen met complexe erfelijkheid

Aandoeningen met complexe erfelijkheid worden veroorzaakt door een combinatie van genetische en omgevingsfactoren. In deze gevallen is het moeilijk om het exacte risico op overerving te voorspellen.

Voorbeelden:

 • Glaucoom: Deze groep oogaandoeningen kan leiden tot verlies van gezichtsvermogen door schade aan de oogzenuw. Glaucoom wordt beïnvloed door zowel genetische als omgevingsfactoren zoals een hoge oogdruk. De erfelijkheidspatronen zijn complex en variëren per type glaucoom.
 • Maculadegeneratie: Dit is een aandoening die de macula aantast, het centrale deel van het netvlies dat verantwoordelijk is voor scherp zicht. Maculadegeneratie komt vaker voor bij ouderen en het risico wordt verhoogd door een aantal genetische factoren, maar ook door roken, blootstelling aan zonlicht en overgewicht.
Beeld van wat een persoon met maculadegeneratie zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met maculadegeneratie zou kunnen zien

Risico’s voor je kinderen

Het risico dat je kind jouw oogziekte erft, is afhankelijk van de specifieke aandoening en de manier waarop deze wordt overgeërfd. We bespreken de drie belangrijkste overervingspatronen in detail:

1. Autosomaal dominante overerving:

 • Kans op erfelijkheid: 50% voor elk kind
 • Uitleg: Bij autosomaal dominante aandoeningen volstaat één kopie van het gemuteerde gen om de ziekte te veroorzaken. Als jij de aandoening hebt, heb je 50% kans om dit gemuteerde gen aan elk van je kinderen door te geven. Ongeacht het geslacht van je kind, is het risico dus altijd 50%.
 • Voorbeelden: Aangeboren groene staar, dominante myopie.

2. Autosomaal recessieve overerving:

 • Kans op erfelijkheid:
  • 25% als beide ouders drager zijn
  • 0% als slechts één ouder drager is
 • Uitleg: Bij autosomaal recessieve aandoeningen zijn twee kopieën van het gemuteerde gen nodig om de ziekte te veroorzaken. Om drager te zijn, heb je dus één kopie van het gemuteerde gen, zonder symptomen. Alleen als beide ouders drager zijn, is er een kans van 25% dat elk kind beide gemuteerde genen erft en dus de aandoening ontwikkelt.
 • Voorbeelden: Albinisme, cystische fibrose.

3. Aandoeningen met complexe erfelijkheid:

 • Kans op erfelijkheid: Moeilijk te bepalen, vereist vaak genetisch advies
 • Uitleg: Deze aandoeningen worden veroorzaakt door een samenspel van genetische factoren en omgevingsfactoren. De erfelijkheidspatronen zijn complex en variëren per aandoening. Het exacte risico voor je kind is dan ook moeilijk te bepalen en vereist vaak gespecialiseerd genetisch advies.
 • Voorbeelden: Glaucoom, maculadegeneratie.

Belangrijke factoren:

 • De specifieke aandoening: De kans op erfelijkheid en de ernst van de symptomen kunnen per aandoening sterk verschillen.
 • De familieachtergrond: De aanwezigheid van de aandoening in jouw familie of die van je partner kan een indicatie geven voor het risico op erfelijkheid.
 • Genetisch advies: Voor stellen met een erfelijke oogziekte of een voorgeschiedenis van erfelijke aandoeningen in de familie, kan genetisch advies waardevolle informatie en ondersteuning bieden.

Naast het risico op erfelijkheid, is het belangrijk om te benadrukken dat:

 • Erfelijke oogziekten niet altijd op dezelfde manier tot uiting komen bij verschillende personen, zelfs binnen dezelfde familie.
 • Erfelijkheid niet de enige bepalende factor is voor het ontwikkelen van een oogziekte. Leefstijlfactoren en omgevingsinvloeden kunnen ook een rol spelen.
 • Wetenschappelijk onderzoek en technologische vooruitgang leiden tot steeds betere behandelingsmogelijkheden en zelfs preventieve maatregelen voor erfelijke oogziekten.

Genetisch advies

Voor koppels die een kindje willen met een erfelijke oogziekte, is genetisch advies een waardevolle stap. Het biedt informatie, begeleiding en ondersteuning bij het maken van weloverwogen keuzes rondom zwangerschap en erfelijkheid.

Wat houdt genetisch advies in?

Tijdens een genetisch consultgesprek met een gespecialiseerde geneticus of erfelijkheidsarts, bespreken jullie:

 • De specifieke oogziekte: Details over de aandoening, de symptomen, de ernstgraden en de prognose.
 • Erfelijkheidspatronen: Hoe de aandoening wordt overgeërfd (autosomaal dominant, recessief of X-gebonden) en de kans op erfelijkheid voor toekomstige kinderen.
 • Mogelijke risico’s: De impact van de aandoening op het leven van een kind, zowel medisch als psychosociaal.
 • Beschikbare opties: Prenatale testen, vruchtbaarheidsonderzoeken, en andere mogelijkheden om de erfelijkheid in kaart te brengen of te beïnvloeden.
 • Emotionele aspecten: Ruimte voor vragen, zorgen en gevoelens rondom erfelijkheid en het stichten van een gezin.

Waarom genetisch advies nuttig is

 • Gepersonaliseerde informatie: Je krijgt een op maat gemaakte beoordeling van de erfelijke risico’s voor jouw specifieke situatie en familiegeschiedenis.
 • Deskundige begeleiding: Erfelijkheidsexperts kunnen complexe genetische informatie op een heldere en begrijpelijke manier uitleggen.
 • Ondersteuning bij besluitvorming: Je wordt begeleid bij het afwegen van de verschillende opties en het maken van keuzes die passen bij jouw waarden en wensen.
 • Emotionele begeleiding: Je kunt je zorgen en angsten bespreken en krijgt emotionele ondersteuning in deze belangrijke fase van je leven.

Naast genetisch advies

 • Informatiebronnen: Raadpleeg betrouwbare websites van patiëntenverenigingen en zorginstellingen voor meer informatie over specifieke aandoeningen.
 • Lotgenotencontact: Maak contact met andere mensen die te maken hebben met erfelijke oogziekten via lotgenotenverenigingen. Ervaringen en steun van anderen kunnen waardevol zijn.
 • Psychische ondersteuning: Als je worstelt met de emotionele aspecten van erfelijkheid en gezinsvorming, kan psychosociale begeleiding of therapie nuttig zijn.

Het beslissingsproces om al dan niet kinderen te krijgen met een erfelijke oogziekte is complex en persoonlijk. Genetisch advies kan je helpen om de beschikbare informatie te begrijpen, je opties te bespreken en een weloverwogen keuze te maken die past bij jouw unieke situatie.

Medische en technologische opties

Naast genetisch advies, zijn er voor ouders die zich zorgen maken over erfelijke oogproblemen, verschillende medische en technologische opties beschikbaar. Deze opties kunnen helpen bij het diagnosticeren, voorkomen of behandelen van de aandoening bij toekomstige kinderen.

Prenatale diagnostiek

Prenatale diagnostiek omvat testen die tijdens de zwangerschap worden uitgevoerd om genetische afwijkingen bij de ontwikkelende foetus op te sporen. Dit kan nuttig zijn voor stellen met een verhoogd risico om een kind met een erfelijke oogziekte te krijgen.

 • Mogelijke testen:
  • Chorionvillusbiopsie (CVS): Een kleine hoeveelheid weefsel wordt uit de placenta genomen rond de 10e tot 13e week van de zwangerschap.
  • Vruchtwaterpunctie: Vruchtwater wordt uit de baarmoeder gehaald rond de 15e tot 20e week van de zwangerschap.
 • Belangrijk om te weten:
  • Prenatale diagnostiek kan niet alle genetische afwijkingen opsporen.
  • De testen brengen een klein risico op zwangerschapscomplicaties met zich mee.
  • Het is belangrijk om de ethische implicaties van prenatale diagnostiek te bespreken met een geneticus of erfelijkheidsexpert.

Pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD)

PGD is een techniek die wordt gebruikt in combinatie met in-vitrofertilisatie (IVF) om embryo’s te testen op genetische afwijkingen voordat ze worden geïmplanteerd in de baarmoeder.

 • Hoe het werkt:
  • Eicellen en zaadcellen van de ouders worden in vitro samengevoegd om embryo’s te creëren.
  • Van elk embryo worden een paar cellen verwijderd en genetisch getest.
  • Alleen embryo’s die vrij zijn van de genetische afwijking worden geselecteerd voor implantatie.
 • Belangrijk om te weten:
  • PGD is een complexe en dure procedure.
  • Niet alle erfelijke aandoeningen kunnen met PGD worden opgespoord.
  • Er is een klein risico op miskraam bij PGD-zwangerschappen.

Gentherapie

Gentherapie is een experimentele behandelingsmethode die tot doel heeft om genetische defecten te corrigeren. Bij erfelijke oogziekten zou gentherapie in theorie het gemuteerde gen kunnen vervangen door een gezond gen, waardoor de ziekte wordt voorkomen of behandeld.

Huidige status:

 • Gentherapie voor erfelijke oogziekten bevindt zich nog in een vroeg stadium van onderzoek en ontwikkeling.
 • Er zijn nog geen goedgekeurde gentherapiebehandelingen voor erfelijke oogziekten.
 • Veiligheid en langetermijneffecten van gentherapie moeten nog nader worden onderzocht.

Belangrijk om te onthouden:

De medische en technologische opties voor erfelijke oogziekten zijn voortdurend in ontwikkeling. Het is belangrijk om te bespreken met een arts, geneticus of erfelijkheidsexpert welke opties momenteel beschikbaar zijn en welke geschikt zijn voor jouw specifieke situatie.

Psychosociale aandachtspunten

Naast de medische en technologische aspecten, is het belangrijk om aandacht te schenken aan de psychosociale impact van erfelijke oogziekten. Het beslissingsproces om al dan niet kinderen te krijgen met een erfelijke aandoening kan een emotioneel beladen traject zijn. Enkele aandachtspunten:

Emotionele ondersteuning

 • Zoek steun bij je netwerk: Praat met familie, vrienden en partners over je gevoelens, zorgen en dilemma’s.
 • Lotgenotencontact: Maak contact met andere mensen die te maken hebben met erfelijke oogziekten of aandoeningen met vergelijkbare psychosociale gevolgen. Lotgenotenverenigingen kunnen waardevolle steun en ervaringen bieden.
 • Professionele begeleiding: Overweeg psychosociale begeleiding of therapie om je te helpen omgaan met de emotionele aspecten van erfelijkheid, erfelijke aandoeningen en gezinsvorming.

Voorbereiding en educatie

 • Leer over de aandoening: Verdiep je kennis over de specifieke oogziekte, de symptomen, de mogelijke ontwikkelingen en de beschikbare behandelingen en hulpmiddelen.
 • Ervaringsverhalen: Lees ervaringsverhalen van mensen met dezelfde of een vergelijkbare aandoening om een beter beeld te krijgen van het dagelijks leven met de ziekte.
 • Ouderlijke vaardigheden: Zoek informatie en volg cursussen over het opvoeden van een kind met een visuele beperking. Leer omgaan met de specifieke uitdagingen en ondersteuningsbehoeften die hierbij komen kijken.

Aanpassingen en hulpmiddelen

 • Hulpmiddelen voor visuele beperking: Maak je vertrouwd met hulpmiddelen zoals braille, schermuitleessoftware, gesproken instructies en aangepaste technologie die het dagelijks leven met een visuele beperking kunnen vergemakkelijken.
 • Onderwijs en ontwikkeling: Informeer je over aangepaste onderwijsprogramma’s, speciale scholen en ondersteuningsmogelijkheden voor kinderen met een visuele beperking.
 • Thuisomgeving: Maak je huis toegankelijk en veilig voor iemand met een visuele beperking.

Ondersteuningsgroepen

Naast genetisch advies, medische opties en psychosociale begeleiding, kunnen ondersteuningsgroepen een waardevolle aanvulling zijn. Lotgenotencontact biedt:

 • Informatie: Deel kennis en ervaringen over de specifieke oogziekte en het leven met een visuele beperking.
 • Steun: Ervaar begrip, empathie en lotgenotencontact met mensen die soortgelijke uitdagingen doormaken.
 • Emoties delen: Deel je zorgen, angsten en gevoelens in een veilige en vertrouwelijke omgeving.
 • Praktische tips: Wissel praktische tips, adviezen en hulpmiddelen uit die het dagelijks leven met een erfelijke oogziekte kunnen vergemakkelijken.

Onthoud dat je niet alleen staat. Door actief te zoeken naar informatie, steun en begeleiding, kun je de psychosociale impact van erfelijke oogziekten beter begrijpen, voorbereiden en omgaan. Met de juiste kennis, hulpmiddelen en een sterk netwerk, kun je een weloverwogen beslissing nemen over je toekomst en die van je mogelijke kind.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Een weloverwogen beslissing nemen

De beslissing om al dan niet kinderen te krijgen met een erfelijke oogziekte is een complexe en persoonlijke beslissing die je niet overhaast mag nemen. Het is een traject dat vraagt om grondige informatievergaring, open en eerlijke communicatie, en zorgvuldige afweging van alle factoren.

Belangrijke stappen in het beslissingsproces

 1. Informatie verzamelen:

  • Verdiep je kennis over de specifieke oogziekte, de erfelijkheidspatronen, de mogelijke symptomen en de beschikbare behandelingen en hulpmiddelen.
  • Raadpleeg betrouwbare informatiebronnen zoals websites van contactgroepen, patiëntenverenigingen en zorginstellingen.
  • Ga in gesprek met een geneticus of erfelijkheidsexpert voor gepersonaliseerde informatie en begeleiding.
 2. Emotionele aspecten bespreken:

  • Praat met je partner over je gevoelens, zorgen, angsten en verwachtingen rondom erfelijkheid, erfelijke aandoeningen en gezinsvorming.
  • Maak indien nodig gebruik van psychosociale begeleiding of therapie om je te helpen omgaan met de emotionele belasting van dit traject.
  • Deel je gedachten en gevoelens met vertrouwde familieleden, vrienden of lotgenoten.
 3. Medische opties bespreken:

  • Bespreek met je arts of geneticus de beschikbare medische en technologische opties, zoals prenatale diagnostiek, pre-implantatie genetische diagnostiek en gentherapie.
  • Weeg de voordelen en risico’s van deze opties zorgvuldig af in samenspraak met je partner.
  • Beslis of en welke testen of behandelingen jullie willen ondergaan.
 4. Waarden en wensen afwegen:

  • Denk na over wat jullie belangrijk vinden in het leven en wat jullie wensen voor een toekomstig gezin.
  • Bespreek de ethische dilemma’s die komen kijken bij erfelijke aandoeningen en prenatale diagnostiek.
  • Stel vast welke risico’s jullie acceptabel vinden en welke grenzen jullie stellen.
 5. Ondersteuning zoeken:

  • Maak gebruik van lotgenotencontact via patiëntenverenigingen of online fora om ervaringen en adviezen uit te wisselen met andere mensen die te maken hebben met erfelijke oogziekten.
  • Zoek professionele begeleiding bij een geneticus, erfelijkheidsexpert, psycholoog of maatschappelijk werker indien nodig.
  • Omring jezelf met een netwerk van steunende familieleden en vrienden.

Onthoud dat er geen goed of fout antwoord is. De beslissing om al dan niet kinderen te krijgen met een erfelijke oogziekte is uniek voor jullie als koppel. Neem de tijd die jullie nodig hebben, weeg alle informatie zorgvuldig af en maak de keuze die het beste past bij jullie waarden, wensen en toekomstvisie.

Tot slot

 • Genetisch advies, prenatale testen en vruchtbaarheidsonderzoeken kunnen waardevolle hulpmiddelen zijn bij het nemen van een weloverwogen beslissing.
 • Open en eerlijke communicatie met je partner is essentieel throughout this process.
 • Er is geen haast: neem de tijd die jullie nodig hebben om alle informatie te verwerken en een besluit te nemen waar jullie beiden achter staan.
 • Je staat niet alleen: er is hulp en ondersteuning beschikbaar van diverse instanties en professionals.

Disclaimer en AI-vermelding

Deze tekst is (grotendeels) met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) gegenereerd. De informatie in deze tekst is bedoeld ter informatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als medisch of psychologisch advies. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde zorgverlener voor gepersonaliseerde begeleiding en ondersteuning met betrekking tot erfelijke oogziekten en gezinsvorming.

Hoewel de tekst met grote zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare bronnen, is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of gedateerd is. De medische wetenschap en technologie ontwikkelen zich voortdurend, en nieuwe inzichten kunnen de inhoud van deze tekst beïnvloeden.

Het is belangrijk om kritisch te blijven denken en de informatie in deze tekst te verifiëren met andere bronnen, zoals wetenschappelijke publicaties, medische websites of gesprekken met zorgverleners.

De beslissing om al dan niet kinderen te krijgen met een erfelijke oogziekte is een complexe en persoonlijke beslissing die je moet nemen met je partner. Laat je niet beïnvloeden door de informatie in deze tekst, maar gebruik deze als een hulpmiddel om je eigen onderzoek te doen en een weloverwogen keuze te maken.

Deze disclaimer is bedoeld om de grenzen van de AI-technologie te benadrukken en de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de informatie in deze tekst bij de gebruiker te leggen.

AI kan een waardevol hulpmiddel zijn bij het verzamelen van informatie en het verkennen van complexe onderwerpen, maar het vervangt geen menselijke expertise en zorgvuldige afweging.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 17 juni 2024 – 06:46