Hoornvliesdystrofie

Inhoudsopgave

Prevalentie van hoornvliesdystrofie in België en Nederland

Hoornvliesdystrofie, een aandoening die het hoornvlies aantast en leidt tot wazig zicht en andere oogproblemen, is wereldwijd een belangrijke oorzaak van een visuele beperking. Om de impact van deze aandoening te begrijpen en passende gezondheidszorg te bieden, is het essentieel om de prevalentie ervan in specifieke regio’s te onderzoeken. In dit artikel richten we ons op de prevalentie van hoornvliesdystrofie in België en Nederland, waarbij we zullen kijken naar recente bevindingen, risicofactoren, en de uitdagingen waarmee personen met een visuele beperking worden geconfronteerd.

België

In België wordt hoornvliesdystrofie beschouwd als een relatief zeldzame oogziekte. Recente studies tonen aan dat de prevalentie van hoornvliesdystrofie in België ongeveer 1 op de 5.000 personen treft. Hoewel dit cijfer relatief laag is in vergelijking met andere oogziekten, kan hoornvliesdystrofie ernstige gevolgen hebben voor de ooggezondheid van de getroffen personen.

Nederland

In Nederland is hoornvliesdystrofie iets minder zeldzaam dan in België. Onderzoek wijst uit dat de prevalentie van hoornvliesdystrofie in Nederland ongeveer 1 op de 3.000 personen treft. Dit betekent dat er in Nederland een groter aantal personen is dat getroffen wordt door deze aandoening in vergelijking met België.

Risicofactoren en oorzaken

Hoornvliesdystrofie kan zowel genetische als omgevingsfactoren hebben. Erfelijke hoornvliesdystrofieën worden vaak van generatie op generatie doorgegeven. Bepaalde genmutaties kunnen het risico op hoornvliesdystrofie verhogen. Bovendien zijn sommige vormen van hoornvliesdystrofie gerelateerd aan leeftijd en kunnen zich op latere leeftijd manifesteren.

Daarnaast kunnen omgevingsfactoren, zoals overmatige blootstelling aan UV-straling, trauma aan het oog, en bepaalde medische aandoeningen, het risico op hoornvliesdystrofie vergroten.

Uitdagingen voor personen met een visuele beperking

Personen met een visuele beperking als gevolg van hoornvliesdystrofie worden geconfronteerd met tal van uitdagingen in hun dagelijks leven. De aandoening kan leiden tot verminderd zicht, fotofobie (lichtgevoeligheid), en wazig zicht, wat hun vermogen om zelfstandig te functioneren kan beïnvloeden. Dit heeft invloed op aspecten als mobiliteit, onderwijs, werk en sociale interacties.

Daarom is toegang tot gespecialiseerde revalidatie- en ondersteuningsdiensten (BE en NL) van essentieel belang. Personen met hoornvliesdystrofie hebben vaak behoefte aan optische hulpmiddelen, training in oriëntatie en mobiliteit, en psychosociale ondersteuning om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Oorzaken en risicofactoren van hoornvliesdystrofie

Hoornvliesdystrofie is een complexe oogaandoening die het hoornvlies, het heldere voorste deel van het oog, aantast. Deze aandoening kan leiden tot wazig zicht, verlies van gezichtsscherpte en andere oogproblemen.

Genetische oorzaken van hoornvliesdystrofie

Een aanzienlijk deel van de gevallen van hoornvliesdystrofie heeft een genetische basis. Verschillende genmutaties zijn geïdentificeerd als verantwoordelijk voor erfelijke vormen van hoornvliesdystrofie. Deze mutaties kunnen van invloed zijn op de structuur en functie van eiwitten in het hoornvlies, wat leidt tot abnormale ophoping van eiwitten en degeneratie van het hoornvlies.

Erfelijke hoornvliesdystrofieën worden vaak overgedragen van ouder op kind en manifesteren zich meestal op jonge leeftijd. Familiale geschiedenis van hoornvliesdystrofie is een belangrijke risicofactor, en personen met een familiegeschiedenis van de aandoening lopen een verhoogd risico.

Niet-erfelijke oorzaken van hoornvliesdystrofie

Hoewel erfelijke vormen van hoornvliesdystrofie goed gedocumenteerd zijn, zijn er ook niet-erfelijke oorzaken en risicofactoren die een rol kunnen spelen:

 1. Leeftijd: Leeftijdgerelateerde hoornvliesdystrofie kan voorkomen bij oudere personen en is geassocieerd met veroudering en de ophoping van schadelijke stoffen in het hoornvlies.
 2. Trauma: Een fysiek letsel aan het oog, zoals een ernstige klap, brandwonden of operaties, kan leiden tot hoornvliesdystrofie.
 3. Ooginfecties: Bepaalde ooginfecties, zoals herpes simplex-virus (HSV) en bacteriële keratitis, kunnen het hoornvlies beschadigen en bijdragen aan de ontwikkeling van dystrofie.
 4. Medische aandoeningen: Onderliggende medische aandoeningen, zoals diabetes, kunnen het risico op hoornvliesdystrofie vergroten.
 5. Lange-termijn blootstelling aan UV-straling: Overmatige blootstelling aan ultraviolette (UV) straling, bijvoorbeeld door langdurige blootstelling aan zonlicht zonder bescherming, kan bijdragen aan de ontwikkeling van dystrofie.
Zonlicht

Langdurige blootstelling aan zonlicht zonder bescherming kan bijdragen aan de ontwikkeling van dystrofie

Risicofactoren voor progressie en complicaties

Naast de oorzaken van hoornvliesdystrofie zijn er ook risicofactoren die van invloed kunnen zijn op de progressie van de aandoening en de ernst van de symptomen. Deze omvatten:

 1. Genmutaties: Personen met bepaalde genmutaties kunnen een groter risico lopen op een snellere progressie van hoornvliesdystrofie.
 2. Leeftijd bij begin van symptomen: Het tijdstip waarop symptomen voor het eerst verschijnen, kan van invloed zijn op de ernst van de aandoening. Personen die op jongere leeftijd symptomen ontwikkelen, hebben vaak een agressievere vorm van dystrofie.
 3. Onderliggende gezondheidstoestand: Onderliggende medische aandoeningen, zoals auto-immuunziekten, kunnen de progressie van hoornvliesdystrofie versnellen.
 4. Rookgedrag: Roken en blootstelling aan tabaksrook kunnen de symptomen verergeren en complicaties veroorzaken bij personen met hoornvliesdystrofie.

Erfelijkheid van hoornvliesdystrofie

Hoornvliesdystrofie is een groep van genetische aandoeningen die het hoornvlies, het heldere voorste deel van het oog, aantasten. De erfelijkheid van hoornvliesdystrofie is complex en kan variëren afhankelijk van het specifieke type dystrofie.

Genetische basis van hoornvliesdystrofie

Hoornvliesdystrofieën zijn overwegend genetisch van aard, wat betekent dat ze worden veroorzaakt door veranderingen in specifieke genen. Deze genetische veranderingen kunnen leiden tot afwijkingen in de eiwitten die betrokken zijn bij de structuur en functie van het hoornvlies. Als gevolg hiervan kan zich een opeenhoping van onregelmatige eiwitten voordoen, wat leidt tot hoornvliesbeschadiging.

Overerving van hoornvliesdystrofie

Hoornvliesdystrofieën worden vaak overgedragen van ouder op kind volgens verschillende erfelijkheidspatronen. De belangrijkste patronen zijn:

 1. Autosomaal dominante overerving: In gevallen van autosomaal dominante hoornvliesdystrofie heeft een persoon één gemuteerd gen en één normaal gen nodig om de aandoening te ontwikkelen. Een persoon met een ouder die de aandoening heeft, heeft 50% kans om de aandoening te erven.
 2. Autosomaal recessieve overerving: Autosomaal recessieve hoornvliesdystrofie vereist dat een persoon twee gemuteerde genen erft, één van elke ouder. Ouders van een getroffen persoon zijn meestal dragers van de mutatie, wat betekent dat ze één normaal gen en één gemuteerd gen hebben. Dragers zijn meestal asymptomatisch.
 3. X-gebonden overerving: In sommige gevallen van hoornvliesdystrofie wordt de aandoening veroorzaakt door mutaties in genen op het X-chromosoom. Deze vorm van overerving is gekoppeld aan het geslacht, waarbij mannen vatbaarder zijn voor de aandoening dan vrouwen.

Genetische raadpleging en diagnose

Genetische raadpleging speelt een essentiële rol bij het begrijpen van de erfelijkheid van hoornvliesdystrofie en het beheren van risico’s voor familieleden. Personen met een familiegeschiedenis van hoornvliesdystrofie worden aangemoedigd om genetische raadpleging te overwegen. Tijdens genetische raadpleging kunnen personen meer te weten komen over hun risico op de aandoening, de beschikbare onderzoeken voor genetische mutaties, en de mogelijkheden voor familieplanning.

Diagnose van het specifieke type hoornvliesdystrofie en de genetische oorzaak ervan wordt vaak uitgevoerd door middel van moleculaire genetische onderzoeken, waarbij dNA-monsters worden geanalyseerd om mutaties in specifieke genen te identificeren.

Soorten hoornvliesdystrofie

Hoornvliesdystrofie is een verzamelnaam voor een groep aandoeningen die het hoornvlies, het heldere voorste deel van het oog, aantasten. Deze aandoeningen kunnen variëren in termen van symptomen, ernst en genetische oorzaken.

Fuchs endotheel dystrofie

Fuchs endotheel dystrofie is een veelvoorkomende vorm van hoornvliesdystrofie die het binnenste laagje cellen van het hoornvlies aantast, bekend als het endotheel. Deze aandoening veroorzaakt een geleidelijke opeenhoping van vocht in het hoornvlies, wat leidt tot wazig zicht, lichtgevoeligheid en verlies van gezichtsscherpte. Fuchs dystrofie heeft vaak een erfelijke component en kan autosomaal dominant of recessief worden overgeërfd.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Map-Dot-Fingerprint dystrofie (MECD)

MECD, ook wel bekend als epitheliale-basale membraandystrofie, is een andere vorm van hoornvliesdystrofie die het oppervlakte-epitheel van het hoornvlies aantast. Deze aandoening veroorzaakt abnormale patronen op het hoornvlies, zoals kaartachtige en vingerafdrukachtige structuren, die de visuele helderheid kunnen beïnvloeden. MECD kan worden veroorzaakt door mutaties in genen die verantwoordelijk zijn voor de vorming en het onderhoud van het epitheel.

Lattice dystrofie

Lattice dystrofie is een type hoornvliesdystrofie dat wordt gekenmerkt door de vorming van amyloïde afzettingen in het stroma, het middelste deel van het hoornvlies. Deze afzettingen veroorzaken troebele plekken en lijnen die lijken op een kruisvormig patroon, vandaar de naam “lattice.” lattice dystrofie kan zowel een erfelijke component hebben als sporadisch voorkomen. Sommige gevallen van lattice dystrofie worden veroorzaakt door mutaties in het tGFBI-gen.

Granulaire dystrofie

Granulaire dystrofie is een erfelijke vorm van hoornvliesdystrofie die wordt gekenmerkt door de ophoping van korrelachtige afzettingen in het hoornvlies. Deze afzettingen kunnen leiden tot wazig zicht en verminderde visuele helderheid. Granulaire dystrofie wordt vaak overgeërfd in een autosomaal dominante manier, en verschillende subtypen zijn geïdentificeerd op basis van de betrokken genen.

Maculadystrofie van de hoornvliezen

Maculadystrofie van de hoornvliezen is een zeldzame vorm van dystrofie die het centrale deel van het hoornvlies aantast. Deze aandoening kan leiden tot een ernstige visuele beperking en wazig zicht. Maculadystrofie wordt vaak overgeërfd in een autosomaal recessieve manier en kan geassocieerd zijn met mutaties in het cHST6-gen.

Andere vormen van hoornvliesdystrofie

Naast de hierboven genoemde vormen van hoornvliesdystrofie zijn er tal van andere zeldzame subtypen en varianten die specifieke kenmerken en genetische oorzaken hebben. Deze omvatten Schnyder corneadystrofie, posterior polymorfe dystrofie, en meer.

Symptomen van hoornvliesdystrofie

Hoornvliesdystrofie is een groep van oogaandoeningen die het hoornvlies, het heldere voorste deel van het oog, aantasten. De symptomen van hoornvliesdystrofie kunnen variëren afhankelijk van het specifieke type dystrofie en de ernst ervan.

Gemeenschappelijke symptomen van hoornvliesdystrofie

Hoewel de symptomen van hoornvliesdystrofie variëren, zijn er enkele symptomen die vaak voorkomen bij personen met deze aandoening:

 1. Wazig zicht: Wazig zicht is een van de meest voorkomende symptomen van hoornvliesdystrofie. Het kan zich langzaam ontwikkelen en de ernst ervan varieert afhankelijk van het subtype.
 2. Lichtgevoeligheid (fotofobie): Personen met hoornvliesdystrofie kunnen overgevoelig zijn voor licht, wat kan resulteren in ongemak of pijn bij blootstelling aan helder licht.
 3. Verlies van gezichtsscherpte: Hoornvliesdystrofie kan leiden tot een afname van de gezichtsscherpte, waardoor het moeilijk wordt om objecten duidelijk te zien.
 4. Irritatie en oogpijn: Personen met dystrofie kunnen last hebben van irritatie, een branderig gevoel en oogpijn als gevolg van hoornvliesbeschadiging.
 5. Verminderd nachtzicht: Sommige subtypen van hoornvliesdystrofie kunnen het nachtzicht aantasten, waardoor personen moeite hebben met zien in het donker.

Specifieke symptomen per subtype van hoornvliesdystrofie

Naast de gemeenschappelijke symptomen kunnen verschillende subtypen van hoornvliesdystrofie specifieke kenmerken vertonen:

 1. Fuchs endotheel dystrofie: Symptomen zijn onder meer verminderd zicht in de ochtend, pijnlijke blaren op het hoornvlies en een toename van lichtgevoeligheid.
 2. Map-Dot-Fingerprint dystrofie (MECD): MECD veroorzaakt patronen van stippen, lijnen en vingerafdrukachtige structuren op het hoornvlies, wat kan leiden tot visuele vervormingen.
 3. Lattice dystrofie: Lattice dystrofie veroorzaakt het verschijnen van troebele lijnen en vlekken die lijken op een kruisvormig patroon op het hoornvlies.
 4. Granulaire dystrofie: Symptomen omvatten de vorming van korrelachtige afzettingen op het hoornvlies, wat leidt tot wazig zicht.
 5. Maculadystrofie van de hoornvliezen: Maculadystrofie tast het centrale hoornvlies aan, resulterend in een ernstige visuele beperking en een verlies van gezichtsscherpte.

Progressie van symptomen

Hoornvliesdystrofie is vaak een progressieve aandoening, wat betekent dat de symptomen in de loop van de tijd kunnen verergeren. De snelheid van progressie varieert echter van persoon tot persoon en is afhankelijk van het subtype en de genetische oorzaken. Regelmatige oogonderzoeken en monitoring zijn essentieel om de progressie van hoornvliesdystrofie te beoordelen en tijdig in te grijpen.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Lichamelijke gevolgen

Hoornvliesdystrofie is een groep oogaandoeningen die het hoornvlies, het heldere voorste deel van het oog, aantasten. Naast de visuele symptomen hebben personen met hoornvliesdystrofie vaak te maken met verschillende lichamelijke gevolgen. Deze gevolgen variëren afhankelijk van het specifieke subtype van de aandoening en de ernst ervan.

Verminderd zicht en functioneren

Een van de meest voor de hand liggende lichamelijke gevolgen van hoornvliesdystrofie is het verminderde zicht. Personen met deze aandoening ervaren vaak wazig zicht, lichtgevoeligheid en verlies van gezichtsscherpte. Deze visuele beperking kan het vermogen om alledaagse activiteiten uit te voeren aanzienlijk beïnvloeden: Lezen, autorijden, gezichten herkennen en het uitvoeren van precisiewerk.

Oogongemakken en irritatie

Hoornvliesdystrofie kan ook gepaard gaan met oogongemakken en irritatie. Personen met deze aandoening kunnen last hebben van symptomen zoals oogpijn, branderigheid, jeuk en het gevoel van een vreemd voorwerp in het oog. Deze ongemakken kunnen leiden tot verminderde levenskwaliteit en kunnen het dagelijkse leven bemoeilijken.

Risico op ooginfecties

Het beschadigde hoornvlies bij personen met hoornvliesdystrofie kan gevoeliger zijn voor ooginfecties. Ooginfecties, zoals bacteriële keratitis, kunnen leiden tot ernstige complicaties en vereisen vaak intensieve behandeling, waaronder het gebruik van antibiotica. Personen met hoornvliesdystrofie moeten extra voorzichtig zijn om hun ogen te beschermen en te voorkomen dat ze in contact komen met potentieel schadelijke stoffen.

Verlies van zelfstandigheid

De lichamelijke gevolgen van hoornvliesdystrofie kunnen leiden tot een verlies van zelfstandigheid. Personen die voorheen zelfstandig waren in hun dagelijkse activiteiten, zoals boodschappen doen, koken, en persoonlijke verzorging, kunnen afhankelijk worden van anderen voor hulp en ondersteuning.

Winkelmandje met boodschappen uit de supermarkt

Winkelmandje met boodschappen uit de supermarkt

Psychosociale gevolgen

Naast de fysieke gevolgen zijn er ook psychosociale gevolgen van hoornvliesdystrofie. Het verminderde zicht en de lichamelijke ongemakken kunnen leiden tot stress, angst en een depressie. Personen met hoornvliesdystrofie kunnen zich geïsoleerd voelen en moeite hebben met het onderhouden van sociale relaties.

Psychische gevolgen

Hoornvliesdystrofie is een groep van oogaandoeningen die het hoornvlies, het heldere voorste deel van het oog, aantasten. Naast de fysieke symptomen en beperkingen die het met zich meebrengt, heeft hoornvliesdystrofie ook aanzienlijke psychische gevolgen voor personen die ermee leven.

Emotionele impact

De diagnose van hoornvliesdystrofie kan een diepgaande emotionele impact hebben op de betrokken persoon. Veel voorkomende emoties die kunnen worden ervaren, zijn onder meer:

 • Angst: De onzekerheid over de toekomst van het gezichtsvermogen en de aandoening kan leiden tot angstgevoelens.
 • Depressie: Het verlies van het gezichtsvermogen, de fysieke ongemakken en de veranderingen in levensstijl kunnen bijdragen aan depressieve gevoelens.
 • Frustratie en boosheid: Personen met hoornvliesdystrofie kunnen frustratie en boosheid ervaren over hun beperkingen en de noodzaak van afhankelijkheid van anderen.
 • Verdriet en rouw: Het verlies van het vermogen om dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals lezen of autorijden, kan leiden tot gevoelens van verdriet en rouw.
 • Isolatie: Hoornvliesdystrofie kan leiden tot gevoelens van isolatie, omdat personen zich terugtrekken uit sociale interacties vanwege hun visuele beperking.
Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Aanpassingsproblemen

Personen met hoornvliesdystrofie worden geconfronteerd met uitdagingen in hun aanpassingsproces. Ze moeten zich aanpassen aan een veranderde manier van leven, leren omgaan met verminderd zicht en nieuwe manieren vinden om dagelijkse taken uit te voeren. Deze aanpassingsproblemen kunnen stress en angst verergeren.

Psychosociale ondersteuning

Psychosociale ondersteuning is van cruciaal belang voor personen met hoornvliesdystrofie om hen te helpen bij het omgaan met de psychische gevolgen van de aandoening. Deze ondersteuning kan verschillende vormen aannemen, waaronder:

 • Psychotherapie: Gesprekstherapie met een psycholoog of counselor kan personen helpen omgaan met emoties, angst en een depressie.
 • Steungroepen: Deelname aan steungroepen voor personen met hoornvliesdystrofie kan een gevoel van verbinding en begrip bieden.
 • Revalidatie en training: Revalidatieprogramma’s (BE en NL) leren personen met hoornvliesdystrofie nieuwe vaardigheden en technieken om hun onafhankelijkheid te behouden.
 • Familie- en vriendenondersteuning: De steun van partner, familie en vrienden is van onschatbare waarde bij het omgaan met psychische gevolgen.
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Diagnose en (Oog)onderzoeken van hoornvliesdystrofie

Een juiste diagnose van hoornvliesdystrofie is essentieel om de aandoening te begrijpen en de juiste behandeling en zorg te bieden. Hoornvliesdystrofie kan verschillende symptomen en presentaties hebben, wat het diagnostische proces kan compliceren.

Klinische evaluatie en symptomen

De diagnose van hoornvliesdystrofie begint vaak met een uitgebreide klinische evaluatie en het verzamelen van informatie over de symptomen van de persoon. Veelvoorkomende symptomen die kunnen wijzen op hoornvliesdystrofie zijn onder meer wazig zicht, lichtgevoeligheid, verlies van gezichtsscherpte en oogongemakken. De aanwezigheid van deze symptomen kan de arts helpen om de aandoening te vermoeden en verdere onderzoeken aan te bevelen.

Oogonderzoeken en diagnostische onderzoeken

Verschillende oogonderzoeken en diagnostische onderzoeken kunnen worden uitgevoerd om hoornvliesdystrofie te bevestigen en de ernst ervan te beoordelen. Enkele van de meest gebruikte onderzoeken en onderzoeken zijn:

 1. Gezichtsscherptemeting: Een gezichtsscherptetest met behulp van een oogkaart wordt uitgevoerd om de mate van visueel verlies te bepalen.
 2. Spleetlamponderzoek: Een spleetlamponderzoek maakt gebruik van een microscoop met een heldere, smalle lichtbundel om het hoornvlies te onderzoeken. Dit kan helpen bij het identificeren van abnormale hoornvliesstructuren.
 3. Corneatopografie: Een corneatopografie is een geavanceerde test die het hoornvlies in kaart brengt en onregelmatigheden detecteert. Het kan nuttig zijn bij het diagnosticeren van bepaalde subtypen van hoornvliesdystrofie.
 4. Confocale microscopie: Een confocale microscopie maakt gebruik van een speciale microscoop om het hoornvlies op cellulair niveau te bestuderen en afwijkingen te detecteren.
 5. Genetische onderzoeken: In sommige gevallen kan genetische testing worden uitgevoerd om specifieke genmutaties te identificeren die verband houden met hoornvliesdystrofie. Dit kan helpen bij het bevestigen van de diagnose en het voorspellen van erfelijkheidspatronen.
 6. Speculaire microscopie: Speculaire microscopie wordt gebruikt om het endotheel van het hoornvlies te evalueren en te beoordelen op tekenen van dystrofie.
Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Differentiële diagnose

Bij het diagnosticeren van hoornvliesdystrofie is het belangrijk om andere oogaandoeningen uit te sluiten. Dit omvat aandoeningen zoals keratoconus, hoornvliesinfecties en trauma aan het hoornvlies. Een gedegen differentiële diagnose is cruciaal om de juiste behandeling en zorg te bieden.

Behandelingen van hoornvliesdystrofie

De behandeling van hoornvliesdystrofie is complex en kan variëren afhankelijk van het subtype van de aandoening, de ernst ervan en de specifieke behoeften van de persoon.

Medische behandelingen

Medische behandelingen voor hoornvliesdystrofie zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de symptomen, de ernst van de aandoening en het subtype. Enkele van de medische behandelingsopties zijn:

 1. Oogdruppels en medicatie: Oogdruppels kunnen worden voorgeschreven om de irritatie en droogheid van het hoornvlies te verminderen. Bepaalde medicijnen kunnen ook worden gebruikt om de symptomen te verlichten.
 2. Contactlenzen: Soms kunnen speciale contactlenzen, zoals scleralenzen, het gezichtsvermogen verbeteren en comfort bieden aan personen met hoornvliesdystrofie.
 3. Fototherapeutische keratectomie (PTK): PTK is een chirurgische procedure waarbij het bovenste deel van het hoornvlies wordt verwijderd en bestraald met UV-licht om abnormale cellen te verwijderen.
 4. Hoornvliestransplantatie: In ernstige gevallen kan een hoornvliestransplantatie nodig zijn om het beschadigde hoornvlies te vervangen door een donorhoornvlies. Dit kan een penetrerende keratoplastiek (PK) of een diepe anterieure lamellaire keratoplastiek (DALK) zijn, afhankelijk van de aard van de aandoening.
 5. Crosslinking: Crosslinking is een procedure waarbij riboflavine (vitamine B2) en UV-licht worden gebruikt om het hoornvlies te versterken en de progressie van bepaalde subtypen van hoornvliesdystrofie te vertragen.
Toediening van oogdruppels bij persoon

Toediening van oogdruppels bij persoon

Psychische behandelingen

Naast medische behandelingen is het belangrijk om de psychische gevolgen van hoornvliesdystrofie aan te pakken. Psychische behandelingen kunnen helpen bij het omgaan met stress, angst, een depressie en aanpassingsproblemen. Enkele van de psychische behandelingsopties zijn:

 1. Psychotherapie: Individuele of groepstherapie met een getrainde psychotherapeut kan personen helpen omgaan met emotionele uitdagingen en aanpassingsproblemen.
 2. Counseling: Counseling biedt een veilige ruimte voor personen om hun gevoelens te uiten en copingmechanismen te ontwikkelen.
 3. Steungroepen: Deelname aan steungroepen voor personen met hoornvliesdystrofie kan een gevoel van verbinding en begrip bieden.
 4. Psychosociale revalidatie: Psychosociale revalidatieprogramma’s (BE en NL) leren personen met hoornvliesdystrofie nieuwe vaardigheden om hun zelfstandigheid te behouden en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Rol van ondersteuningssystemen

Partner, familie, vrienden en verzorgers spelen een cruciale rol in het ondersteunen van personen met hoornvliesdystrofie. Het bieden van emotionele steun, assistentie bij dagelijkse taken en het aanmoedigen van onafhankelijkheid kan aanzienlijk bijdragen aan het welzijn van personen met deze aandoening.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Prognose van hoornvliesdystrofie

De prognose van hoornvliesdystrofie varieert afhankelijk van het specifieke subtype van de aandoening, de ernst ervan en de genetische en omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn. Hoornvliesdystrofie is een complexe groep van oogaandoeningen die het hoornvlies, het heldere voorste deel van het oog, aantasten.

Variabiliteit van prognose

Een van de belangrijkste kenmerken van hoornvliesdystrofie is de variabiliteit in de prognose. Elk subtype van de aandoening heeft zijn eigen specifieke kenmerken en evolutie. Sommige subtypen van hoornvliesdystrofie zijn mild en hebben mogelijk weinig invloed op de gezichtsscherpte van een persoon gedurende hun hele leven. In andere gevallen kan de aandoening leiden tot een ernstige visuele beperking en zelfs blindheid.

Progressie van de aandoening

De progressie van hoornvliesdystrofie kan sterk variëren. Sommige personen ervaren een langzame progressie van de symptomen over vele jaren, terwijl anderen een snellere achteruitgang kunnen ervaren. Het is moeilijk om de exacte snelheid en mate van progressie te voorspellen, zelfs bij personen met dezelfde subtype van de aandoening.

Behandelingseffectiviteit

De prognose van hoornvliesdystrofie kan ook worden beïnvloed door de effectiviteit van de medische behandelingen. In sommige gevallen kunnen oogdruppels, contactlenzen of andere medische behandelingen  de symptomen beheersen en de progressie vertragen. In ernstige gevallen kan een hoornvliestransplantatie nodig zijn.

Toediening van oogdruppels bij persoon

Toediening van oogdruppels bij persoon

Genetische factoren

Hoornvliesdystrofie kan een genetische basis hebben, wat betekent dat het van generatie op generatie kan worden doorgegeven. Personen met een familiegeschiedenis van de aandoening lopen mogelijk een groter risico op het ontwikkelen van hoornvliesdystrofie.

Levenskwaliteit en psychosociale gevolgen

Naast de gezichtsscherpte heeft hoornvliesdystrofie ook invloed op de algemene levenskwaliteit van personen. Omgaan met een progressieve oogaandoening kan psychosociale gevolgen hebben, waaronder stress, angst, een depressie en aanpassingsproblemen. Deze factoren kunnen de algehele prognose beïnvloeden.

Complicaties van hoornvliesdystrofie

Hoornvliesdystrofie is een complexe groep van oogaandoeningen die het hoornvlies, het heldere voorste deel van het oog, aantasten. Naast de primaire symptomen en de progressieve aard van de aandoening kunnen personen met hoornvliesdystrofie te maken krijgen met verschillende complicaties. Deze complicaties kunnen het gezichtsvermogen verder aantasten en de algehele gezondheid en levenskwaliteit van de persoon aantasten.

Hoornvliesinfecties

Personen met hoornvliesdystrofie lopen een verhoogd risico op hoornvliesinfecties, zoals keratitis. De verzwakte hoornvliesstructuur kan gemakkelijker geïnfecteerd raken, vooral als er sprake is van schade aan het oppervlak van het hoornvlies. Hoornvliesinfecties kunnen leiden tot ernstige pijn, roodheid, wazig zicht en zelfs littekens, wat het gezichtsvermogen verder kan verminderen.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Hoornvliesulcera

Hoornvliesulcera zijn open zweren op het hoornvlies en kunnen voorkomen bij personen met hoornvliesdystrofie. Ze kunnen leiden tot intense pijn, ontsteking en gezichtsverlies. De behandeling van hoornvliesulcera kan complex zijn en kan betrokkenheid van een oogarts vereisen.

Visuele beperking en blindheid

Een van de belangrijkste complicaties van hoornvliesdystrofie is het progressieve verlies van het gezichtsvermogen. Afhankelijk van het subtype en de ernst van de aandoening kan dit leiden tot een aanzienlijke visuele beperking en zelfs blindheid. Omgaan met ernstig gezichtsverlies heeft niet alleen invloed op de fysieke onafhankelijkheid, maar kan ook psychosociale gevolgen hebben.

Pijn en ongemak

Personen met hoornvliesdystrofie kunnen regelmatig last hebben van oogpijn en ongemak. Het hoornvlies kan gevoelig zijn voor externe prikkels, zoals fel licht en wind, wat leidt tot pijnlijke symptomen. Het beheren van deze pijn en het ongemak kan een doorlopende uitdaging zijn.

Oogcomplicaties na hoornvliestransplantatie

In gevallen waarin een hoornvliestransplantatie nodig is, kunnen er na de ingreep oogcomplicaties optreden. Deze omvatten afstoting van het getransplanteerde hoornvlies, secundaire infecties en andere postoperatieve problemen. Regelmatige nazorg is essentieel om dergelijke complicaties te identificeren en aan te pakken.

Psychosociale gevolgen

Naast de fysieke complicaties kunnen personen met hoornvliesdystrofie te maken krijgen met psychosociale gevolgen, waaronder angst, een depressie en aanpassingsproblemen. Omgaan met de progressie van de aandoening en de impact ervan op het dagelijks leven kan aanzienlijke emotionele uitdagingen met zich meebrengen.

Preventie van hoornvliesdystrofie

Hoornvliesdystrofie is een complexe groep van oogaandoeningen die het hoornvlies, het heldere voorste deel van het oog, aantasten. Hoewel sommige vormen van hoornvliesdystrofie genetisch bepaald zijn en niet kunnen worden voorkomen, zijn er enkele maatregelen die personen kunnen nemen om het risico op bepaalde subtypen van de aandoening te verminderen.

Bescherming van de ogen tegen letsel

Een van de belangrijkste stappen in het voorkomen van hoornvliesletsels is het beschermen van de ogen tegen een letsel. Dit omvat:

 • Dragen van beschermende bril: Bij activiteiten waarbij een oogletsel kan optreden, zoals sporten, klussen of werken met gevaarlijke stoffen, is het dragen van een beschermende bril essentieel. Deze brillen kunnen het hoornvlies beschermen tegen stoten, scherpe voorwerpen en chemische stoffen.
 • Vermijden van oogwrijven: Het voorkomen van overmatig oogwrijven kan helpen om schade aan het hoornvlies te voorkomen. Oogwrijven kan leiden tot microtrauma’s aan het hoornvlies, vooral bij personen met bepaalde subtypen van hoornvliesdystrofie.

Behandelen van oogziekten en aandoeningen

Het tijdig identificeren en behandelen van oogaandoeningen en oogziekten kan het risico op hoornvliesdystrofie verminderen. Dit omvat:

 • Regelmatige oogonderzoeken: Het ondergaan van regelmatige oogonderzoeken bij een oogarts kan helpen bij het opsporen van oogproblemen in een vroeg stadium en het voorkomen van verdere schade.
 • Effectieve behandeling van ooginfecties: Het behandelen van ooginfecties, zoals keratitis, onmiddellijk en op de juiste wijze kan helpen voorkomen dat de infectie zich verspreidt naar het hoornvlies.
Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Beheer van risicofactoren

Sommige subtypen van hoornvliesdystrofie hebben genetische oorzaken. Als er een familiegeschiedenis is van hoornvliesdystrofie, kan genetische raadpleging overwogen worden voordat men kinderen krijgt. Dit kan helpen bij het begrijpen van het risico en het nemen van geïnformeerde beslissingen over reproductie.

Niet roken en geen overmatig alcoholgebruik

Roken en overmatig alcoholgebruik kunnen leiden tot oogaandoeningen en gezondheidsproblemen die het risico op hoornvliesdystrofie kunnen vergroten. Het vermijden van deze risicofactoren kan bijdragen aan de algehele ooggezondheid.

Omgaan met hoornvliesdystrofie in het dagelijks leven

Hoornvliesdystrofie kan een uitdaging vormen voor personen die ermee leven, aangezien het de gezichtsscherpte en de algehele ooggezondheid aantast. Omgaan met deze aandoening vereist aanpassing en het aannemen van bepaalde strategieën om de dagelijkse activiteiten te vergemakkelijken en de levenskwaliteit te behouden..

Hulpmiddelen voor het dagelijks leven

Voor personen met hoornvliesdystrofie kunnen verschillende hulpmiddelen het dagelijks leven vergemakkelijken. Enkele van deze hulpmiddelen omvatten:

 • Braille en grote tekens: Het leren van braille of het gebruik van materialen met grote letters kan personen met slechtziendheid helpen bij het lezen van boeken, kranten en andere geschreven materialen.
 • Vergrotingssoftware en vergrotingsshulpmiddelen: Vergrotingssoftware en vergrotingshulpmiddelen kunnen teksten en afbeeldingen op een computerscherm vergroten, waardoor ze toegankelijker worden.
 • Spraaksoftware en -apparaten: Spraaksoftware kan geschreven tekst omzetten in gesproken woorden, wat personen met hoornvliesdystrofie kan helpen bij het begrijpen van geschreven inhoud.
 • Witte stok of geleidehond: Het gebruik van een witte stok of een geleidehond kan de mobiliteit en onafhankelijkheid vergroten door obstakels te detecteren en veilig te navigeren in de omgeving.
 • Verlichting en contrastverbetering: Het aanpassen van de verlichting in huis en het gebruik van contrastrijke materialen kan het zicht verbeteren en de veiligheid verhogen.
Persoon loopt met witte stok op straat

Persoon loopt met witte stok op straat

Onderwijs en training

Het verwerven van de juiste vaardigheden en training is essentieel voor het omgaan met hoornvliesdystrofie. Onderwijsprogramma’s en trainingen kunnen onder meer de volgende aspecten behandelen:

 • Oriëntatie en mobiliteit: De weg vinden in de omgeving, zowel binnen als buiten, is van cruciaal belang voor personen met hoornvliesdystrofie.
 • Activiteiten van het dagelijks leven (ADL): Training in aDL-vaardigheden, zoals koken, persoonlijke verzorging en huishoudelijke taken, kan helpen bij het behouden van onafhankelijkheid.
 • Braille en communicatievaardigheden: Het aanleren van braille en communicatievaardigheden kan personen met hoornvliesdystrofie helpen om effectief te communiceren en informatie te verkrijgen.

Ondersteuning en psychosociale begeleiding

Omgaan met hoornvliesdystrofie kan psychosociale uitdagingen met zich meebrengen. Daarom is het belangrijk om toegang te hebben tot psychosociale ondersteuning, waaronder:

 • Counseling en therapie: Het praten met een professionele counselor of therapeut kan helpen bij het omgaan met de emotionele impact van de aandoening en bij het ontwikkelen van copingmechanismen.
 • Steungroepen: Deelname aan steungroepen voor personen met hoornvliesdystrofie kan het gevoel van verbinding versterken en ervaringen delen met anderen die dezelfde uitdagingen doormaken.
 • Familie- en vriendenondersteuning: Partner, familie en vrienden kunnen een belangrijke rol spelen in het bieden van emotionele steun en praktische hulp aan personen met hoornvliesdystrofie.

Levensstijlaanpassingen

Het aanpassen van de levensstijl kan personen met hoornvliesdystrofie helpen bij het behouden van hun onafhankelijkheid en welzijn. Enkele van deze aanpassingen omvatten:

 • Gezonde voeding en lichaamsbeweging: Een gezonde levensstijl kan bijdragen aan de algehele gezondheid en welzijn.
 • Regelmatige oogzorg: Het onderhouden van regelmatige afspraken bij een oogarts is van essentieel belang om de ooggezondheid te monitoren en eventuele complicaties tijdig aan te pakken.
Markt met uitgestald verkoopwaar waaronder veel groenten en fruit

Markt met uitgestald verkoopwaar waaronder veel groenten en fruit

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 3 juni 2024 – 11:33