Afstand inschatten als je blind of slechtziend bent

Afstanden accuraat kunnen inschatten is voor velen vanzelfsprekend, maar voor mensen met een visuele beperking kan dit een uitdaging vormen. Of iemand nu vanaf de geboorte blind is, later in het leven slechtziend is geworden, of een beperking heeft die het zicht aantast, het ontwikkelen van de vaardigheid om afstanden te schatten is van onschatbare waarde voor de dagelijkse mobiliteit en onafhankelijkheid.

Belang van afstanden kunnen inschatten als je een visuele handicap hebt

Mobiliteit en onafhankelijkheid

Voor mensen met een visuele beperking speelt het vermogen om afstanden nauwkeurig in te schatten een centrale rol in hun dagelijkse leven, met name op het gebied van mobiliteit en onafhankelijkheid.

 • Veilig oversteken van straten en wegen: Een van de meest kritieke situaties is het oversteken van straten. Het correct inschatten van de afstand tot naderende voertuigen is van levensbelang voor hun veiligheid. Tactiele en auditieve signalen, zoals het geluid van verkeer en de trilling van een verkeerslicht, worden gebruikt om te bepalen wanneer het veilig is om over te steken.
 • De weg vinden door openbare ruimtes: In openbare gebieden zoals treinstations, luchthavens, winkelcentra en ziekenhuizen moeten mensen met een visuele beperking de afstand tot balies, informatieborden, zitplaatsen en andere faciliteiten inschatten om hun weg te vinden en toegang te krijgen tot diensten.
 • Reizen met het openbaar vervoer: Het inschatten van afstanden in treinstations, bushaltes en metrostations is essentieel voor het veilig bereiken van perrons, platforms en voertuigen. Hierbij spelen gehoor- en tastinformatie een grote rol.

Dagelijkse taken en zelfstandigheid

Het inschatten van afstanden is ook van vitaal belang voor het uitvoeren van alledaagse taken en het behouden van zelfstandigheid.

 • Thuisomgeving: Binnenshuis moeten mensen met een visuele beperking de afstanden tot meubels, muren, deuren, en trappen nauwkeurig inschatten om zich veilig en comfortabel in hun eigen huis te verplaatsen.
 • Winkelen en boodschappen doen: Bij het winkelen moeten ze de afstand tot toonbanken, schappen en kassa’s bepalen om producten te vinden en af te rekenen. Ook het herkennen van producten op basis van hun plaats in de winkel vereist een goed gevoel voor afstanden.
 • Koken en huishoudelijke taken: Het koken en uitvoeren van huishoudelijke taken vereist het inschatten van afstanden tot apparatuur, kookpitten, gootstenen en werkbladen om veilig te kunnen werken.

Recreatie en sport

Voor mensen met een visuele beperking is deelname aan recreatieve activiteiten en sport mogelijk, maar vereist dit een goed begrip van afstanden.

 • Wandelen en wandelpaden: Bij het wandelen in de natuur moeten ze obstakels en hellingen correct inschatten om veilig te kunnen genieten van de buitenlucht.
 • Sporten zoals goalbal en bowlen: In aangepaste sporten zoals goalbal en bowlen is het inschatten van de afstand tot doelen, obstakels en speelvelden van cruciaal belang om deel te kunnen nemen en te concurreren.

Werk en onderwijs

In professionele en educatieve omgevingen is het inschatten van afstanden belangrijk voor succes op de werkplek en in de klas.

 • Werkomgeving: In werkplaatsen moeten visueel gehandicapte personen de afstanden tot bureaus, computers, machines en collega’s kunnen inschatten om efficiënt te kunnen werken en communiceren.
 • Onderwijsomgeving: In onderwijsinstellingen moeten ze afstanden tot klaslokalen, lesmateriaal en medestudenten kunnen inschatten om deel te nemen aan lessen en educatieve activiteiten.

Vanaf de geboorte blind of slechtziend

Mensen die vanaf de geboorte blind zijn, ontwikkelen van jongs af aan uitzonderlijke vaardigheden om hun omgeving te begrijpen en afstanden in te schatten, vaak gebaseerd op tactiele en auditieve signalen. Deze personen worden vaak geconfronteerd met unieke uitdagingen, maar ze leren vroeg in hun leven technieken te gebruiken die hen helpen om in de wereld te navigeren zonder te vertrouwen op visuele prikkels.

Een van de meest voorkomende tactiele technieken is het gebruik van hun voeten om stoepranden en andere obstakels te voelen. Door met hun voeten te tikken of de grond voorzichtig te verkennen, kunnen ze de overgang van de stoep naar de weg detecteren en zo hun weg veilig vervolgen. Deze vaardigheid vereist aandacht voor details en een verfijnd gevoel voor aanraking.

Daarnaast vertrouwen ze op hun gehoor om zich bewust te zijn van hun omgeving. Ze kunnen luisteren naar het geluid van passerende auto’s om de aanwezigheid van een straat of kruispunt te bepalen. De richting en intensiteit van geluiden geven aan welke kant het verkeer komt en wanneer het veilig is om over te steken. Deze auditieve vaardigheden vereisen scherpe luistervaardigheden en ruimtelijk bewustzijn.

Het gebruik van tast en gehoor om afstanden te schatten is een continu leerproces dat begint in de vroege kinderjaren en zich ontwikkelt naarmate ze ouder worden. Dankzij deze vaardigheden kunnen mensen die vanaf de geboorte blind of slechtziend zijn onafhankelijk reizen en actief deelnemen aan de samenleving.

Later in het leven blind of slechtziend geworden

Voor mensen die later in het leven blind of slechtziend zijn geworden, kan het aanleren van het inschatten van afstanden een nieuwe uitdaging vormen. De overgang van een visuele wereld naar een wereld zonder of met beperkt zicht kan verwarrend en soms ontmoedigend zijn. Mensen moeten dan nieuwe technieken ontwikkelen en bestaande vaardigheden aanpassen.

Deze aanpassing kan echter worden vergemakkelijkt met de juiste begeleiding en oefening. Oriëntatie- en mobiliteitsinstructeurs kunnen waardevolle instructies bieden over het gebruik van tast en gehoor om afstanden te schatten. Dankzij deze training leren personen een taststok gebruiken om obstakels te detecteren en leren ze aan de hand van de lengte van de stappen om afstanden beter in te kunnen schatten.

Dit proces kan frustrerend zijn, maar met doorzettingsvermogen en de bereidheid om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, kunnen mensen met verworven slechtziendheid hun vermogen om afstanden in te schatten aanzienlijk verbeteren. Iedereen leert in zijn eigen tempo en fouten maken is een natuurlijk onderdeel van het leerproces. Met de juiste steun en oefening kunnen mensen met verworven blind- slechtziendheid een actief en onafhankelijk leven blijven leiden.

Aanleren an afstanden inschatten

Het aanleren van het inschatten van afstanden is een essentiële vaardigheid voor mensen met een visuele beperking. Ze kunnen zich hierdoor zelfverzekerd en onafhankelijk verplaatsen in een wereld waarin visuele aanwijzingen minder beschikbaar zijn. Hier zijn enkele suggesties en technieken die kunnen helpen bij het ontwikkelen van deze vaardigheid:

Gebruik van een taststok

Een taststok is een krachtig mobiliteitshulpmiddel voor mensen met een visuele beperking. De lengte van de taststok kan dienen als een nuttig referentiepunt om afstanden tot objecten en obstakels in de omgeving in te schatten. Als de witte stok een obstakel raakt voordat de persoon zelf het obstakel bereikt, kan dit aangeven dat er nog een bepaalde afstand tot dat object is. Door regelmatig met de taststok te oefenen, kunnen mensen hun vermogen om afstanden te schatten verbeteren.

Persoon loopt met witte stok op straat

Persoon loopt met witte stok op straat

Oefening met stoepranden

Stoepranden zijn vaak nuttige oriëntatiepunten voor blinden en slechtzienden. Een stoeprand voelen met de voeten kan aangeven dat er een straatovergang is. Door regelmatig te oefenen met het voelen van stoepranden en te experimenteren met de lengte van hun stappen, kunnen mensen hun inschatting van afstanden verfijnen. Ze kunnen bijvoorbeeld leren dat als ze een stoeprand aan hun voeten voelen, er nog twee of drie stappen zijn tot ze de straat bereiken.

Geluidsoriëntatie

Geluid kan een waardevolle aanwijzing zijn bij het inschatten van afstanden. Naar omgevingsgeluiden luisteren, zoals verkeer, voetstappen van voorbijgangers of het ruisen van water, kan helpen bij het bepalen van de afstanden tot deze geluidsbronnen. Het herkennen van de intensiteit en richting van geluiden vereist scherpe luistervaardigheden en ruimtelijk bewustzijn. Het geluid van een naderende auto kan bijvoorbeeld aangeven dat de oversteekplaats dichterbij is dan gedacht.

Ruimtelijk bewustzijn ontwikkelen

Ruimtelijk bewustzijn is cruciaal voor het inschatten van afstanden. Dit omvat het verkennen van vertrouwde omgevingen en het ontwikkelen van een mentale kaart van die omgeving. Het regelmatig oefenen van bekende routes kan helpen bij het beter kunnen inschatten van afstanden. Door bijvoorbeeld herhaaldelijk dezelfde route te lopen, kunnen mensen leren waar specifieke punten, zoals hoeken en kruispunten, zich bevinden en hoe ver ze van elkaar verwijderd zijn.

Het aanleren van het inschatten van afstanden vergt consistentie, geduld en oefening. Elke persoon met een visuele beperking zal zijn of haar eigen benadering en voorkeursmethoden ontwikkelen.

Tips, adviezen en aandachtspunten

Het aanleren van de vaardigheid om afstanden te schatten is een proces dat tijd en toewijding vergt. Hier zijn enkele waardevolle tips, adviezen en aandachtspunten voor mensen met een visuele beperking die deze vaardigheid willen ontwikkelen:

Oefen regelmatig

Het ontwikkelen van het vermogen om afstanden te schatten vereist consistente oefening. Dagelijkse routines en activiteiten bieden talloze mogelijkheden om te oefenen. Hier zijn enkele voorbeelden:

 • Binnenshuis: Oefen in huis door de afstand tussen meubels te schatten, deuren en gangen te herkennen en vertrouwd te raken met de lay-out van de kamers.
 • Buitenshuis: Maak regelmatig wandelingen in vertrouwde buurten om het inschatten van afstanden op straatniveau te oefenen. Experimenteer met het bepalen van de afstand tot trottoirbanden, bomen en andere obstakels.
 • Openbare plaatsen: Bezoek openbare plaatsen zoals parken of winkelcentra om verschillende omgevingen te verkennen en te oefenen met het inschatten van afstanden tot banken, speeltoestellen en informatieborden.

Vraag om hulp

Professionele oriëntatie- en mobiliteitsinstructeurs zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een visuele beperking bij het ontwikkelen van navigatievaardigheden, waaronder afstandsschatting. Aarzel niet om hun expertise te benutten. Zij kunnen persoonlijke instructies en feedback bieden om je technieken te verbeteren. Daarnaast kunnen ze helpen bij het aanpassen van training aan specifieke behoeften en doelen.

Vertrouw op andere zintuigen

Naast het gebruik van tastzin en gehoor, kunnen andere zintuigen zoals geur en temperatuur nuttige aanwijzingen bieden. Bijvoorbeeld, de geur van vers gemaaid gras kan duiden op de nabijheid van een park, en een verandering in temperatuur kan aangeven dat je een gebouw nadert. Het ontwikkelen van gevoeligheid voor deze subtiele aanwijzingen kan helpen bij het nauwkeuriger inschatten van afstanden.

Wees geduldig

Het aanleren van afstandsschatting is een leerproces dat tijd vergt. Fouten maken en herhaalde oefeningen zijn normaal en maken deel uit van het verbeteringsproces. Wees geduldig met uzelf en begrijp dat verbetering geleidelijk komt.

Blijf alert voor veranderingen

De omgeving kan veranderen, zelfs in vertrouwde gebieden. Het is belangrijk om alert te blijven voor nieuwe obstakels, bouwwerkzaamheden, of aanpassingen in je omgeving. Regelmatig de mentale kaart van je omgeving vernieuwen is cruciaal om nauwkeurige afstanden te blijven schatten.

Het vermogen om afstanden te schatten is niet alleen een praktische vaardigheid maar ook een bron van zelfvertrouwen voor mensen met een visuele beperking. Door regelmatige oefening, professionele begeleiding en het vertrouwen op andere zintuigen kunnen zij hun mobiliteit vergroten en een actieve, onafhankelijke levensstijl handhaven, waardoor ze met succes kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Receptie of balie vinden in onbekende gebouwen als je blind of slechtziend bent30-05-2024 07:05:54
 2. Ruimtelijk bewustzijn bij blinde en slechtziende personen23-05-2024 11:05:27
 3. Invloed van wind op mobiliteit en oriëntatie bij blinden en slechtzienden20-05-2024 01:05:35
 4. De trein nemen als je blind of slechtziend bent17-04-2024 03:04:31
 5. Reacties van anderen op gebruik van witte stok04-04-2024 03:04:18
 6. Zich verplaatsen en oriënteren in onbekende omgevingen als je blind of slechtziend bent24-03-2024 07:03:11
 7. Zich verplaatsen en oriënteren in drukke omgevingen als je blind of slechtziend bent17-03-2024 08:03:39
 8. Blind of slechtziend: Navigatieproblemen in (medische) wachtkamers01-01-2024 04:01:46
 9. Blind of slechtziend: Hoe vind je een lege zitplaats in het (drukke) openbaar vervoer?13-12-2023 08:12:32
 10. Natuurlijke looplijnen voor blinden en slechtzienden02-12-2023 01:12:28
 11. Hoe vind je als blinde of slechtziende een toilet op onbekend terrein?29-11-2023 07:11:16
 12. Blind of slechtziend: Hoe gebruik je een GPS-app als er meerdere straten naar links of rechts zijn?25-11-2023 05:11:34
 13. Waarom kijken blinden en slechtzienden naar links en rechts wanneer ze een straat willen oversteken?18-11-2023 11:11:43
 14. Blind of slechtziend: Obstakels kunnen voelen zonder deze aan te raken18-11-2023 07:11:40
 15. Blind en slechtziend en stoepen (trottoirs)14-11-2023 07:11:02
 16. Moeilijke oriëntatieplaatsen voor blinden en slechtzienden13-11-2023 05:11:51
 17. Onlogisch geplaatste geleidelijnen voor blinden en slechtzienden12-11-2023 05:11:39
 18. Looproutes voor blinden en slechtzienden12-11-2023 02:11:49
 19. Blind of slechtziend: Hoe kan je je oriënteren in een nieuw schoolgebouw?10-11-2023 12:11:22
 20. Hoe kunnen blinden en slechtzienden zich in een gebouw oriënteren?09-11-2023 07:11:52
 21. Roltrap nemen als je blind of slechtziend bent09-11-2023 06:11:48
 22. Zebrapaden vinden en oversteken als je blind of slechtziend bent07-11-2023 08:11:38
 23. Mentale kaarten voor blinden en slechtzienden voor het lopen van routes06-11-2023 05:11:03
 24. Geluidsinterpretatie in het verkeer voor blinden en slechtzienden03-11-2023 04:11:22
 25. Impact van sneeuw op blinden en slechtzienden26-10-2023 04:10:53
 26. Hoe kan je een vuilnisbak vinden als je blind of slechtziend bent?18-10-2023 02:10:33
 27. Hoogteobstakels: Hoe gaan blinden en slechtzienden hiermee om?18-10-2023 02:10:22
 28. Blind of slechtziend: Zich oriënteren in een winkelcentrum16-10-2023 04:10:34
 29. Hoe kunnen blinden en slechtzienden veilig de straat oversteken?16-10-2023 12:10:37
 30. Zichtbaar en herkenbaar zijn in het verkeer als je blind of slechtziend bent14-10-2023 04:10:05
 31. Tips voor buschauffeurs en blinde en slechtziende reizigers10-10-2023 05:10:40
 32. Help, ik ben blind of slechtziend en ben verdwaald. Wat kan ik doen?08-10-2023 05:10:18
 33. Blind of slechtziend: Omgaan met deelsteps, elektrische fietsen en elektrische voertuigen27-09-2023 11:09:38
 34. Invloed van weerseizoenen op de mobiliteit van blinden en slechtzienden21-09-2023 06:09:34
 35. Niet (meer) mogen of kunnen autorijden als je slechtziend of blind bent of wordt21-09-2023 12:09:48
 36. Afstand inschatten als je blind of slechtziend bent21-09-2023 07:09:36
 37. Achtergrondlawaai en de mobiliteit van blinden, slechtzienden en doofblinden20-09-2023 05:09:06
 38. Je weg vinden in een onbekende winkel als je blind of slechtziend bent14-09-2023 03:09:50
 39. Het belang van schone geleidelijnen voor blinde en slechtziende personen13-09-2023 07:09:01
 40. Oriëntatie- en mobiliteitstraining voor blinden en slechtzienden09-09-2023 02:09:32
 41. Hoe weet je wanneer je moet uitstappen (bus, trein, tram, metro) als je blind of slechtziend bent?05-09-2023 07:09:14
 42. Zich veilig verplaatsen in de winter als je blind of slechtziend bent01-09-2023 05:09:54
 43. Oriëntatie- en herkenningspunten voor blinden en slechtzienden01-09-2023 01:09:43
 44. Lift nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 06:08:05
 45. Trappen en roltrappen vinden en nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 02:08:49
 46. Oriëntatie- en navigatieproblemen bij blinden en slechtzienden29-08-2023 06:08:26
 47. Openbaar vervoer en tips voor begeleiders als je blind of slechtziend bent27-08-2023 07:08:26
 48. Slimme witte stokken voor blinden en slechtzienden27-08-2023 07:08:09
 49. Rateltikker aan verkeerslicht voor blinden en slechtzienden26-08-2023 06:08:19
 50. Plaats geen obstakels op de stoep en geleidelijn voor blinden en slechtzienden!25-08-2023 08:08:59
 51. Weigerachtigheid ten opzichte van het gebruik van de witte stok voor blinden en slechtzienden22-08-2023 04:08:42
 52. Obstakeldetectie door blinden en slechtzienden21-08-2023 05:08:02
 53. Mobiliteitshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden19-08-2023 01:08:14
 54. Echolokalisatie (echolocatie) voor blinden en slechtzienden19-08-2023 06:08:15
 55. Witte stok voor blinden en slechtzienden18-08-2023 05:08:22
 56. Shared spaces: Problemen voor blinden en slechtzienden en inclusief ontwerp06-08-2023 10:08:44
 57. Geleidelijnen voor blinden en slechtzienden04-08-2023 06:08:46
 58. Blind of slechtziend: Nieuwe routes lopen03-08-2023 03:08:59
 59. Traject tramlijnen in Gent03-08-2023 01:08:17
 60. Voetgangers met een witte stok in het verkeer02-08-2023 02:08:31
 61. NS: Alle treinstations in Nederland07-12-2014 06:12:58
 62. Traject tram- en premetrolijnen in Antwerpen07-12-2014 06:12:44
 63. Tram- en (pre)metrolijnen in Brussel05-11-2014 09:11:15
 64. Natuurlijke en kunstmatige looplijnen (waarschuwings-, ribbel- en informatietegels) voor blinden en slechtzienden11-05-2014 03:05:41

Laatst bijgewerkt op 23 mei 2024 – 07:22