Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden

Hart- en vaataandoeningen vormen een belangrijk gezondheidsprobleem in de moderne samenleving en treffen mensen van alle leeftijden en achtergronden. Mensen met een visuele beperking lopen echter mogelijk een verhoogd risico op deze aandoeningen om diverse redenen.

Oorzaken en risicofactoren

De oorzaken van hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden zijn complex en multifactorieel. Enkele mogelijke oorzaken zijn een ongezonde levensstijl, genetische predispositie, en specifieke ziekten die vaker voorkomen bij blinden en slechtzienden, zoals diabetes mellitus.

 1. Ongezonde levensstijl: Onderzoek toont aan dat mensen met een visuele beperking vaak minder fysiek actief zijn en een ongezonder voedingspatroon hebben, wat het risico op obesitas en hypertensie (een verhoogde bloeddruk) verhoogt [^1^].
 2. Diabetes mellitus: Blinden en slechtzienden hebben een verhoogd risico op diabetes, wat een belangrijke risicofactor is voor hart- en vaatziekten [^2^].
De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

Symptomen

Hart- en vaataandoeningen manifesteren zich bij mensen met een visuele beperking vaak met vergelijkbare symptomen als bij de algemene bevolking. De symptomen zijn belangrijke signalen die wijzen op mogelijke problemen in het cardiovasculaire systeem. Enkele van de meest voorkomende symptomen zijn:

 1. Pijn op de borst (angina pectoris): Een van de meest voorkomende symptomen is angina pectoris, of pijn op de borst. Dit kan zich voordoen als een drukkende, beklemmende, of brandende pijn in de borst die kan uitstralen naar de armen, de rug, kaak, of schouders.
 2. Kortademigheid (dyspneu): Mensen met een visuele beperking kunnen kortademigheid ervaren, vooral bij fysieke inspanning. Het kan aanvoelen alsof ze niet genoeg lucht krijgen, wat een verontrustende ervaring kan zijn.
 3. Vermoeidheid: Onverklaarde vermoeidheid is een veelvoorkomend symptoom bij hart- en vaataandoeningen. Dit kan interfereren met dagelijkse activiteiten en de kwaliteit van leven verminderen.
 4. Duizeligheid: Duizeligheid kan optreden als gevolg van een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen. Dit kan leiden tot evenwichtsproblemen en een verhoogd risico op vallen.

Lichamelijke gevolgen

De lichamelijke gevolgen van hart- en vaataandoeningen bij mensen met een visuele beperking kunnen complexer zijn dan bij de algemene bevolking, voornamelijk vanwege de mogelijkheid van beperkte toegang tot zorg en de impact van de visuele beperking op de behandeling. Enkele van de specifieke lichamelijke gevolgen zijn:

 1. Moeilijkere diagnose: Het diagnosticeren van hart- en vaataandoeningen bij mensen met een visuele beperking kan gecompliceerd zijn. Blind- of slechtziendheid kan leiden tot vertragingen in de diagnose, omdat de patiënt mogelijk moeite heeft met het herkennen van symptomen en visueel onderzoek. [^7^]
 2. Beperkte toegang tot zorg: Mensen met een visuele beperking kunnen beperkte toegang hebben tot gezondheidszorgfaciliteiten, medische informatie en vervoer naar medische afspraken. Dit kan leiden tot vertragingen in de behandeling en de opvolging van medische adviezen bemoeilijken.
 3. Risico op complicaties: Als hart- en vaataandoeningen niet tijdig worden herkend en behandeld, kan dit leiden tot ernstige complicaties zoals hartaanvallen, beroertes, en hartfalen. Het risico op dergelijke complicaties kan verhoogd zijn bij blinden en slechtziendenvanwege vertragingen in de behandeling.
 4. Behandelingsuitdagingen: Het behandelen van hart- en vaataandoeningen kan ingewikkelder zijn voor mensen met een visuele beperking. Zelfs eenvoudige taken zoals het beheren van medicatie of het volgen van voedingsadviezen kunnen bemoeilijkt worden door een visuele beperking.
Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Psychische en emotionele gevolgen

Blinde en slechtziende personen die lijden aan hart- en vaataandoeningen ervaren vaak extra psychische en emotionele stress. Angst, een depressie en het gevoel van hulpeloosheid komen vaak voor en kunnen de algehele gezondheid negatief aantasten [^3^].

Angst

Angst is een veelvoorkomende reactie bij mensen met een visuele beperking die te maken hebben met hart- en vaataandoeningen. De angst kan voortkomen uit verschillende bronnen, zoals de onzekerheid over de toekomst, de angst voor complicaties of de angst voor de impact van de aandoening op hun dagelijks leven. Deze gevoelens van angst kunnen leiden tot verhoogde stressniveaus, wat op zijn beurt de gezondheid van het hart en de bloedvaten kan aantasten.

Depressie

Een depressie is een ernstige zorg bij blinde en slechtziende personen met hart- en vaataandoeningen. De beperkingen die samenhangen met een visuele handicap, gecombineerd met de fysieke uitdagingen van hart- en vaataandoeningen, kunnen leiden tot gevoelens van hopeloosheid en verdriet. Een depressie kan de motivatie verminderen om medische aanbevelingen op te volgen, wat de prognose kan verslechteren.

Hulpeloosheid

Het gevoel van hulpeloosheid kan bijdragen aan de psychische en emotionele stress bij blinde en slechtziende personen met hart- en vaataandoeningen. Hulpeloosheid kan de algehele veerkracht verminderen en de motivatie om voor het omgaan met de aandoening verminderen.

Negatieve invloed op algehele gezondheid

De psychische en emotionele gevolgen van hart- en vaataandoeningen kunnen een negatieve invloed hebben op de algehele gezondheid van blinde en slechtziende personen. Stress, angst en depressie kunnen fysiologische reacties veroorzaken, zoals een verhoogde bloeddruk en ontsteking, wat het risico op verdere hartproblemen kan vergroten.

Sociale gevolgen

Mensen met een visuele handicap die ook te maken hebben met hart- en vaataandoeningen ondervinden vaak aanzienlijke sociale gevolgen. Deze gevolgen kunnen variëren van persoon tot persoon, maar enkele veelvoorkomende aspecten zijn:

Mobiliteitsproblemen

Hart- en vaataandoeningen kunnen leiden tot fysieke beperkingen en verminderde mobiliteit. Voor mensen met een visuele handicap, die al afhankelijk zijn van andere zintuigen om zich te verplaatsen, kunnen deze problemen de toegang tot de buitenwereld verder beperken. Het verminderde uithoudingsvermogen als gevolg van hartproblemen kan bijvoorbeeld het lopen bemoeilijken, waardoor de mobiliteit wordt beperkt.

Afhankelijkheid van anderen

Sommige personen met een visuele handicap en hart- en vaataandoeningen kunnen in toenemende mate afhankelijk worden van anderen voor dagelijkse activiteiten. Dit kan leiden tot gevoelens van verlies van autonomie en onafhankelijkheid, wat op zijn beurt de motivatie en levenskwaliteit kan verminderen.

Sociaal isolement

Het samenspel van een visuele beperking en de beperkingen die voortvloeien uit hart- en vaataandoeningen kan leiden tot sociaal isolement. Dit kan gebeuren omdat mensen met deze dubbele uitdagingen mogelijk terughoudend zijn om deel te nemen aan sociale activiteiten of omdat ze niet kunnen deelnemen vanwege mobiliteitsproblemen.

Psychosociale impact

De sociale gevolgen van hart- en vaataandoeningen bij mensen met een visuele handicap kunnen een psychosociale tol eisen. Het verlies van sociale contacten en beperkingen in mobiliteit kunnen leiden tot gevoelens van eenzaamheid, een depressie en angst. Deze psychosociale gevolgen kunnen op hun beurt de algemene gezondheid negatief aantasten.

Diagnose en (Oog)onderzoeken

Het diagnosticeren van hart- en vaataandoeningen bij mensen met een visuele beperking is complex vanwege de beperkingen in visueel onderzoek. De traditionele visuele beoordelingen die vaak worden gebruikt om de gezondheid van het cardiovasculaire systeem te beoordelen, kunnen beperkt of zelfs niet toepasbaar zijn bij deze patiënten. Artsen moeten zich daarom richten op alternatieve diagnostische benaderingen om een nauwkeurige beoordeling te garanderen. Enkele belangrijke aspecten van de diagnose en de rol van oogzorgspecialisten zijn:

Klinische symptomen

Artsen vertrouwen op klinische symptomen om aanwijzingen te krijgen over mogelijke hart- en vaataandoeningen bij mensen met een visuele beperking. Deze symptomen omvatten pijn op de borst, kortademigheid, een onregelmatige hartslag, vermoeidheid en duizeligheid. Het begrip van de patiënt en het gedetailleerd rapporteren van symptomen zijn van cruciaal belang om een juiste diagnose te stellen.

Aanvullende diagnostische onderzoeken

 • Elektrocardiografie (ECG): Een elektrocardiogram meet de elektrische activiteit van het hart en kan abnormale hartritmes en andere hartaandoeningen identificeren.
 • Echocardiografie: Een echocardiogram maakt gebruik van geluidsgolven om de structuur en functie van het hart in detail te evalueren. Dit kan helpen bij het opsporen van problemen zoals hartklepafwijkingen of verminderde hartfunctie.
 • Bloedonderzoeken: Bloedonderzoeken, zoals lipidenprofielen en biomarkers zoals troponine, kunnen aanvullende informatie verschaffen over het risico op hart- en vaataandoeningen.

Rol van oogzorgspecialisten

Oogzorgspecialisten, zoals optometristen en oogartsen, spelen een belangrijke rol bij de diagnose van hart- en vaataandoeningen bij mensen met een visuele beperking. Ze kunnen onder andere helpen bij het vaststellen van symptomen en het screenen op cardiovasculaire risicofactoren, aangezien sommige aandoeningen zowel de ogen als het hart aantasten.

 • Bloeddrukmetingen: Oogzorgspecialisten kunnen de bloeddruk van patiënten controleren, wat een belangrijke aanwijzing is voor het cardiovasculaire risico.
 • Verwijzing naar cardiologen: Bij vermoedelijke hart- en vaataandoeningen kunnen oogzorgspecialisten patiënten doorverwijzen naar cardiologen voor verder onderzoek en behandeling.
 • Oogonderzoeken: Sommige oogaandoeningen, zoals diabetische retinopathie, kunnen ook het gevolg zijn van cardiovasculaire problemen. Oogonderzoeken kunnen daarom aanwijzingen verschaffen over de algemene gezondheid.

[^4^].

Behandeling

De behandeling van hart- en vaataandoeningen bij blinde en slechtziende personen omvat een scala aan opties, zowel medicamenteus als chirurgisch. Deze omvatten:

Medicamenteuze behandeling

 1. Bloeddrukbeheersing: Medicijnen zoals bètablokkers, ACE-remmers en diuretica worden vaak voorgeschreven om de bloeddruk te verlagen, wat essentieel is voor het verminderen van het risico op hartaandoeningen.
 2. Cholesterolverlagers: Statines worden gebruikt om cholesterolwaarden te reguleren en de opbouw van plaque in de bloedvaten te verminderen.
 3. Anticoagulantia: Medicijnen zoals aspirine en warfarine kunnen worden voorgeschreven om het risico op bloedstolsels te verminderen.

Chirurgische behandeling

 1. Angioplastiek en stentplaatsing: Deze procedures kunnen worden uitgevoerd om vernauwde bloedvaten te openen en de bloedstroom te herstellen.
 2. Coronaire bypasschirurgie: Dit is een ingreep waarbij een nieuw pad wordt gecreëerd voor de bloedstroom om een geblokkeerd bloedvat te omzeilen.
 3. Hartklepvervanging: In geval van hartklepaandoeningen kan chirurgische vervanging van de klep nodig zijn.

Toegankelijkheid en individuele behoeften

Het is van essentieel belang dat zorgverleners zich bewust zijn van de unieke behoeften van blinde en slechtziende patiënten tijdens de behandeling van hart- en vaataandoeningen. Enkele belangrijke aspecten om rekening mee te houden zijn:

Toegankelijke informatie

 • Braille en gesproken informatie: Zorgverleners moeten informatie over medicatie, voedingsrichtlijnen en behandelingsplannen digitaal, in braille of als gesproken tekst beschikbaar stellen.
 • Toegankelijke medische apparatuur: Apparatuur in de zorgomgeving, zoals glucosemeters of bloeddrukmeters, moet geschikt zijn voor blinden en slechtzienden.

Begeleiding en ondersteuning

 • Persoonlijke begeleiding: Het verstrekken van persoonlijke begeleiding bij het beheer van medicatie, voeding en lichaamsbeweging is vaak van onschatbare waarde.
 • Psychologische ondersteuning: Het bieden van psychologische ondersteuning en begeleiding om de stress en zorgen met betrekking tot de behandeling aan te pakken.
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Toegankelijke zorgomgeving

 • Fysieke toegankelijkheid: Zorginstellingen moeten fysiek toegankelijk zijn voor mensen met een visuele handicap.
 • Geleidehonden: Geleidehonden, moeten welkom zijn in medische faciliteiten.

Prognose van hart- en vaatproblemen bij blinde en slechtziende personen

De prognose van hart- en vaataandoeningen bij mensen met een visuele handicap is sterk afhankelijk van verschillende factoren, waaronder een tijdige diagnose, een effectieve behandeling en de mate van ondersteuning en zorg die zij ontvangen. Hieronder wordt de prognose van deze aandoeningen nader verkend, met de nadruk op het belang van toegewijde zorg en begeleiding voor een verbeterde levensverwachting en kwaliteit van leven.

Belangrijke factoren die de prognose beïnvloeden

Tijdige diagnose

Een vroege en nauwkeurige diagnose is een cruciale factor die de prognose van hart- en vaataandoeningen bij mensen met een visuele handicap beïnvloedt. Hoe eerder de aandoening wordt geïdentificeerd, hoe eerder de behandeling kan beginnen, wat de kans op complicaties vermindert.

Effectieve behandeling

De keuze en effectiviteit van de behandeling hebben een directe impact op de prognose. Het is essentieel dat de behandeling aansluit bij de specifieke behoeften en medische geschiedenis van de patiënt. Reguliere nazorg en medicatietherapie zijn vaak noodzakelijk.

Levensstijlmanagement

Levensstijlfactoren zoals voeding, lichaamsbeweging en stress spelen ook een cruciale rol bij het beïnvloeden van de prognose. Zowel patiënten als zorgverleners moeten zich richten op gezonde gewoonten en risicofactorbeheer.

Psychosociale ondersteuning

Het aanpakken van psychosociale gevolgen zoals angst en een depressie is van essentieel belang. Een sterk ondersteunend netwerk en toegang tot psychologische ondersteuning kan de algehele geestelijke gezondheid verbeteren.

Toegankelijke zorg en begeleiding

Toegankelijke informatie, zorg en begeleiding zijn van cruciaal belang voor mensen met een visuele handicap. Dit zorgt ervoor dat zij volledig betrokken zijn bij hun behandeling en kunnen voldoen aan de medische voorschriften.

Levensverwachting en kwaliteit van leven verbeteren

Met de juiste zorg en ondersteuning is er een aanzienlijke kans op verbetering van de levensverwachting en de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele handicap die ook te maken hebben met hart- en vaataandoeningen. Dit kan worden bereikt door:

 • Reguliere gezondheidscontroles en nazorgafspraken om de voortgang van de aandoening te volgen.
 • Levensstijlaanpassingen, zoals een uitgebalanceerd dieet, regelmatige lichaamsbeweging en stressbeheer.
 • Het handhaven van een positieve geestelijke gezondheid met behulp van psychosociale ondersteuning en deelname aan gemeenschapsactiviteiten.
 • Zelfmanagementvaardigheden ontwikkelen om deel te nemen aan de besluitvorming over de behandeling en het dagelijks beheer van de aandoening.

[^5^].

Complicaties

Hart- en vaataandoeningen kunnen ernstige complicaties veroorzaken, zoals hartaanvallen, beroertes en hartfalen. Bij blinden en slechtzienden kunnen deze complicaties extra uitdagingen met zich meebrengen, met betrekking tot zowel het herkennen als behandelen van deze noodsituaties.

Hartaanval (myocardinfarct)

Een hartaanval treedt op wanneer de bloedtoevoer naar een deel van het hart wordt geblokkeerd, meestal door een bloedstolsel. De symptomen zijn onder meer ernstige pijn op de borst, kortademigheid, misselijkheid en braken.

Uitdagingen voor blinden en slechtzienden: Het herkennen van de pijn op de borst kan moeilijker zijn voor mensen met een visuele handicap, maar er zijn nog steeds andere symptomen, zoals kortademigheid en misselijkheid, die als waarschuwingssignalen kunnen dienen.

Beroerte (cerebrovasculair accident)

Een beroerte treedt op wanneer de bloedtoevoer naar de hersenen wordt onderbroken, hetzij door een bloedstolsel (ischemische beroerte) of door een bloeding (hemorragische beroerte). Symptomen zijn onder meer plotselinge verlamming, spraakproblemen en ernstige hoofdpijn.

Uitdagingen voor blinden en slechtzienden: Het herkennen van een beroerte kan gecompliceerder zijn, omdat visuele symptomen zoals wazig zien mogelijk niet worden opgemerkt. Echter, veranderingen in spraak, motoriek of bewustzijn kunnen indicaties zijn van een beroerte.

Hartfalen

Hartfalen treedt op wanneer het hart niet effectief bloed pompt en zuurstof aan het lichaam levert. Symptomen zijn onder meer kortademigheid, vermoeidheid, zwelling van de benen en vochtretentie.

Uitdagingen voor blinden en slechtzienden: De zwelling van de benen en vochtretentie zijn fysieke tekenen die kunnen worden opgemerkt, maar kortademigheid en vermoeidheid kunnen subtiele symptomen zijn die een grondige evaluatie vereisen.

Preventie

Het voorkomen van hart- en vaataandoeningen is van groot belang voor mensen met een visuele handicap. Preventie omvat een reeks gezonde levensstijlkeuzes, regelmatige medische controles en het effectief behandelen van onderliggende aandoeningen zoals diabetes. Hier bespreken we in detail hoe preventieve maatregelen kunnen worden geïmplementeerd, met aandacht voor de specifieke behoeften van visueel gehandicapte personen.

Gezonde levensstijlkeuzes

 1. Voeding: Een evenwichtige voeding die rijk is aan fruit, groenten, volle granen, magere eiwitten en onverzadigde vetten is cruciaal. Voor mensen met een visuele handicap kan het nuttig zijn om braille-etiketten of gesproken etiketten te gebruiken om voedselproducten te herkennen.
 2. Lichaamsbeweging: Regelmatige lichaamsbeweging, zoals wandelen of zwemmen, draagt bij aan een gezond hart. Het is belangrijk om veilige en toegankelijke oefenprogramma’s te vinden.
 3. Gewichtsbeheer: Een gezond gewicht vermindert het risico op hart- en vaataandoeningen. Begeleiding bij voeding en lichaamsbeweging kan cruciaal zijn.
 4. Stressbeheer: Technieken zoals meditatie, ademhalingsoefeningen en luisteren naar ontspanningsmuziek kunnen stress verminderen.
Man en vrouw dansen met elkaar

Man en vrouw dansen met elkaar: Lichaamsbeweging is belangrijk

Regelmatige medische controles

Het plannen van regelmatige medische controles is essentieel voor vroegtijdige opsporing van risicofactoren en hart- en vaataandoeningen. Dit omvat:

 • Bloeddrukmetingen: Het regelmatig controleren van de bloeddruk om hypertensie te detecteren.
 • Bloedonderzoeken: Het monitoren van cholesterolniveaus en glucosewaarden.
 • Cardiovasculaire evaluaties: Periodieke evaluaties om hartproblemen op te sporen.
 • Oogonderzoeken: Oogonderzoeken kunnen zowel de algemene gezondheid als specifieke ooggerelateerde aandoeningen controleren.

Behandeling van onderliggende aandoeningen

Mensen met een visuele handicap hebben vaak een verhoogd risico op bijkomende gezondheidsproblemen, zoals diabetes. Een goede controle en behandeling van deze aandoeningen is essentieel om het risico op hart- en vaataandoeningen te verminderen.

[^6^].

Leven met cardiovasculaire problemen als je blind of slechtziend bent

Het leven met cardiovasculaire problemen kan een uitdaging zijn voor iedereen, maar voor personen met een visuele beperking brengt dit extra uitdagingen met zich mee. Het vereist niet alleen aanpassing, maar ook de juiste ondersteuning van zorgverleners en toegang tot revalidatieprogramma’s om de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven te behouden.

Zelfmanagement

Het beheer van cardiovasculaire problemen begint met begrip en zelfmanagement. Dit omvat het volgen van voorgeschreven medicatie, dieet en lichaamsbeweging, en het regelmatig controleren van belangrijke gezondheidsparameters zoals bloeddruk en bloedsuikerspiegel. Personen met een visuele beperking moeten mogelijk gebruikmaken van aangepaste hulpmiddelen zoals sprekende medicijndoosjes of bloeddrukmeters met gesproken feedback.

Toegang tot informatie

Toegang tot informatie is essentieel voor zelfmanagement. Dit omvat het verstrekken van gezondheidsinformatie in toegankelijke formaten, zoals braille, audioboeken en elektronische tekst-naar-spraakomzetting. Daarnaast kunnen digitale hulpmiddelen, zoals gezondheidsapps met gesproken instructies, bijdragen aan het begrip van de gezondheidssituatie.

Revalidatieprogramma’s

Revalidatieprogramma’s, zoals hartrevalidatie, kunnen cruciaal zijn voor mensen met een visuele beperking. Deze programma’s omvatten aangepaste oefeningen, voedingsbegeleiding en psychosociale ondersteuning. Ze kunnen helpen bij het vergroten van fysieke fitheid, het verminderen van stress en het bevorderen van een positieve mentale gezondheid.

Bronvermeldingen:

 1. PubMed – Unhealthy lifestyle factors and risk of cardiovascular events in the EPIC-NL cohort
 2. PubMed – Diabetes, Cardiovascular Disease, and Socioeconomic Status in the U.S.
 3. PubMed – The Psychological Impact of Blindness: The Interaction of Positive and Negative Affect
 4. PubMed – Accessible cardiovascular examination and risk factor identification in individuals with visual impairment
 5. PubMed – Health-related quality of life and long-term outcome after myocardial infarction in patients with and without depression: the MONICA/KORA Myocardial Infarction Registry
 6. PubMed – Factors influencing the health behavior of patients with visual impairments
 7. PubMed – Accessible cardiovascular examination and risk factor identification in individuals with visual impairment
Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 13 mei 2024 – 05:48