Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)

Endoftalmitis is een ontsteking van het binnenste van het oog, met name de glasvochtruimte. Deze ontsteking kan worden veroorzaakt door een bacteriële, virale of schimmelinfectie. Endoftalmitis is een ernstige aandoening die kan leiden tot blijvende schade aan het oog en zelfs blindheid.

Oorzaken van endoftalmitis

Endoftalmitis, een ontsteking van het binnenste van het oog, kan worden veroorzaakt door verschillende factoren. De meest voorkomende oorzaken zijn:

1. Infecties:

 • Bacteriële infectie: Dit is de meest voorkomende oorzaak van endoftalmitis. Bacteriën kunnen in het oog komen via een operatie, een wond of een trauma, of via de bloedbaan.
 • Virale infectie: Virale endoftalmitis is minder frequent dan bacteriële endoftalmitis, maar kan net zo ernstig zijn. Virussen kunnen in het oog komen via de lucht of via contact met een besmet persoon.
 • Schimmelinfectie: Schimmelinfecties van het oog zijn zeldzaam, maar kunnen zeer ernstig zijn. Schimmels kunnen in het oog komen via een trauma of via de bloedbaan.

2. Operaties:

Endoftalmitis is een zeldzame complicatie van oogoperaties, met name intraoculaire operaties zoals cataractchirurgie of vitrectomie.

3. Trauma:

Een trauma aan het oog, zoals een steekwond of een klap op het oog, kan leiden tot endoftalmitis.

4. Immuunsysteem:

Mensen met een verzwakt immuunsysteem, zoals diabetici of mensen met HIV/AIDS, hebben een verhoogd risico op endoftalmitis.

5. Contactlenzen:

Contactlensdragers hebben een verhoogd risico op endoftalmitis, vooral als ze hun lenzen niet goed schoonmaken of te lang dragen.

6. Andere factoren:

Chronische oogziekten, zoals uveïtis, kunnen het risico op endoftalmitis verhogen.

Risicofactoren voor vorm van oogontsteking

Endoftalmitis, een ontsteking van het binnenste van het oog, kan door verschillende factoren worden beïnvloed. De kans op endoftalmitis wordt vergroot door:

1. Oogoperaties:

 • Endoftalmitis is een zeldzame complicatie van oogoperaties, met name intraoculaire operaties zoals cataractchirurgie of vitrectomie.
 • Het risico op endoftalmitis is het hoogst in de eerste paar dagen na de operatie.

2. Trauma:

 • Een trauma aan het oog, zoals een steekwond of een klap op het oog, kan leiden tot endoftalmitis.
 • De ernst van het trauma bepaalt de ernst van het risico op endoftalmitis.

3. Immuunsysteem:

 • Mensen met een verzwakt immuunsysteem, zoals diabetici of mensen met HIV/AIDS, hebben een verhoogd risico op endoftalmitis.
 • Dit komt doordat hun lichaam minder goed in staat is om infecties te bestrijden.

4. Contactlenzen:

 • Contactlensdragers hebben een verhoogd risico op endoftalmitis, vooral als ze hun lenzen niet goed schoonmaken of te lang dragen.
 • Dit komt doordat contactlenzen bacteriën kunnen herbergen die in het oog kunnen komen.

5. Andere factoren:

 • Chronische oogziekten, zoals uveïtis, kunnen het risico op endoftalmitis verhogen.
 • Intraveneuze druggebruikers hebben ook een verhoogd risico op endoftalmitis.

Soorten

Er zijn verschillende soorten endoftalmitis, die worden geclassificeerd op basis van de oorzaak van de ontsteking:

1. Exogene endoftalmitis:

 • Dit is de meest voorkomende vorm van endoftalmitis.
 • Het wordt veroorzaakt door bacteriën, virussen of schimmels die in het oog komen via een operatie, een wond of een trauma.

2. Endogene endoftalmitis:

 • Deze vorm van endoftalmitis is zeldzamer.
 • Het wordt veroorzaakt door bacteriën of schimmels die via de bloedbaan in het oog komen.

3. Postoperatieve endoftalmitis:

 • Dit type endoftalmitis treedt op na een oogoperatie.
 • Het is een van de meest gevreesde complicaties van oogchirurgie.

4. Posttraumatische endoftalmitis:

 • Deze vorm van endoftalmitis ontstaat na een trauma aan het oog.
 • De ernst van het trauma bepaalt de ernst van de infectie.

5. Chronische endoftalmitis:

 • Deze vorm van endoftalmitis is langdurig en kan maanden of zelfs jaren duren.
 • Het wordt vaak veroorzaakt door een bacterie met lage virulentie of door een schimmel.

6. Fungal endoftalmitis:

 • Dit type endoftalmitis wordt veroorzaakt door schimmels.
 • Het is een zeldzame maar ernstige vorm van endoftalmitis.

Symptomen van endoftalmitis

Endoftalmitis is een ernstige ontsteking van het binnenste van het oog die kan leiden tot blijvende schade aan het oog en zelfs blindheid. De symptomen van endoftalmitis ontwikkelen zich snel en kunnen zijn:

1. Oogpijn:

 • Ernstige, stekende pijn in het oog.
 • De pijn kan constant zijn of met tussenpozen optreden.

2. Roodheid van het oog:

3. Wazig zicht:

 • Het gezichtsvermogen kan plotseling en fors verslechteren.
 • Er kan troebeling of vlekken in het gezichtsveld zijn.

4. Gevoeligheid voor licht:

 • Lichteffecten kunnen pijnlijk zijn voor de ogen.
 • De patiënt kan fel licht willen vermijden.

5. Zweten:

 • Overmatig zweten, met name op het voorhoofd.

6. Koorts:

 • Verhoogde lichaamstemperatuur.

7. Overige symptomen:

Praktische impact

Endoftalmitis kan een verwoestende impact hebben op uw dagelijks leven. Hieronder staan enkele van de praktische gevolgen waarmee u te maken kunt krijgen:

 • Gezicht: Endoftalmitis kan leiden tot ernstige en blijvende schade aan het gezichtsvermogen, variërend van wazig zicht tot volledige blindheid. Dit kan een grote impact hebben op uw vermogen om taken uit te voeren zoals autorijden, werken, lezen, en uzelf te verzorgen.
 • Pijn: Endoftalmitis veroorzaakt vaak intense oogpijn die constant aanwezig kan zijn of met tussenpozen kan optreden. Dit kan uw dagelijkse routine verstoren en het moeilijk maken om te slapen.
 • Behandeling: De behandeling van endoftalmitis kan langdurig en intensief zijn. Dit kan bestaan uit het innemen van orale medicatie, het toedienen van oogdruppels of injecties, en mogelijk zelfs een operatie. Mogelijk zult u meerdere afspraken met uw oogarts moeten maken om de infectie te bestrijden en uw gezichtsvermogen te controleren.
 • Emotionele impact: Het plotselinge verlies van gezichtsvermogen en de pijn die gepaard gaat met endoftalmitis kunnen emotioneel belastend zijn. U kunt gevoelens van angst, een depressie en frustratie ervaren.
 • Werk: Afhankelijk van de ernst van uw symptomen en de vereisten van uw baan, kan endoftalmitis u tijdelijk of permanent arbeidsongeschikt maken.
 • Kosten: De behandeling van endoftalmitis kan duur zijn, met kosten voor medicijnen, doktersbezoeken, operaties en mogelijk revalidatie.
Euro: Biljetten en munten

Euro: Biljetten en munten

Mentale, psychische en emotionele impact van endoftalmitis

Endoftalmitis, een ernstige ontsteking van het binnenste van het oog, kan een aanzienlijke impact hebben op uw mentale, psychische en emotionele welzijn. De plotselinge en mogelijk permanente visuele beperking die gepaard gaat met endoftalmitis kan leiden tot een scala aan emoties en uitdagingen, waaronder:

Angst:

 • Angst voor het verlies van zicht
 • Angst voor verdere schade aan het oog
 • Angst voor de toekomst
 • Angst voor medische procedures

Depressie:

Frustratie:

Trauma:

Copingmechanismen:

Ondersteuning:

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Onthoud dat u niet alleen bent. Endoftalmitis kan een uitdagende ervaring zijn, maar er is hulp beschikbaar. Door open te communiceren, professionele hulp te zoeken en gezonde copingmechanismen te ontwikkelen, kunt u deze hindernis overwinnen en uw leven weer op de rails krijgen.

Sociale impact

Endoftalmitis, een ernstige ontsteking binnenin het oog, kan naast de fysieke en mentale/emotionele impact ook een aanzienlijke sociale impact hebben. De plotselinge visuele beperking die hiermee gepaard kan gaan, kan uw dagelijkse leven en relaties op verschillende manieren beïnvloeden:

Afhankelijkheid van anderen:

Koken: Spaghetti met verse groenten klaarmaken

Koken: Spaghetti met verse groenten klaarmaken

Verlies van zelfstandigheid:

 • U kunt uw mobiliteit verliezen, waardoor het lastiger wordt om zelfstandig naar buiten te gaan en deel te nemen aan sociale activiteiten. Dit kan leiden tot een gevoel van isolement en frustratie.

Sociale interactie:

Relaties:

 • Endoftalmitis kan een druk leggen op relaties met partners, vrienden en familieleden. Zij moeten wellicht hun routine aanpassen of extra taken op zich nemen om u te ondersteunen. Open communicatie en begrip zijn cruciaal om deze uitdagingen te overwinnen.

Werk:

 • Afhankelijk van de ernst van uw visuele beperking kan endoftalmitis u tijdelijk of permanent arbeidsongeschikt maken. Dit kan leiden tot financiële stress en zorgen over uw toekomst.

Stigma:

 • In sommige culturen kan blindheid of visuele beperking gepaard gaan met stigma. Dit kan leiden tot gevoelens van schaamte en sociale uitsluiting.

Manieren om de sociale impact te verminderen:

 • Ondersteuning zoeken: Praat met uw arts of maatschappelijk werker over de sociale aspecten van endoftalmitis. Zij kunnen u helpen bij het vinden van hulpmiddelen en ondersteuning.
 • Revalidatie: Er zijn revalidatieprogramma’s beschikbaar die u kunnen helpen om te leren leven met visuele beperking. U kunt hier vaardigheden leren zoals braille lezen, oriëntatie en mobiliteitstraining, en het gebruik van hulpmiddelen.
 • Steungroepen: Deelname aan een steungroep voor mensen met visuele beperkingen kan u helpen om contact te leggen met anderen die soortgelijke ervaringen hebben. U kunt ervaringen delen, tips uitwisselen en steun vinden.
 • Technologie: Er zijn verschillende technologische hulpmiddelen beschikbaar die mensen met visuele beperking kunnen helpen om onafhankelijker te leven. Voorbeelden zijn schermuitleesprogramma’s, vergrootglazen en screenreaders.
 • Open communicatie: Praat met uw partner, vrienden, familie en collega’s over uw endoftalmitis en hoe uw visuele beperking u beïnvloedt. Zo kunnen zij u beter begrijpen en steunen.

Onthoud dat u niet alleen bent. Endoftalmitis kan een ingrijpende gebeurtenis zijn, maar er is hulp beschikbaar. Door gebruik te maken van ondersteuning, revalidatie en technologische hulpmiddelen kunt u uw sociale leven weer opbouwen en zo veel mogelijk zelfstandig blijven.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Diagnose en (oog)onderzoeken

Endoftalmitis is een ernstige ontsteking van het binnenste van het oog die kan leiden tot blijvende schade aan het oog en zelfs blindheid. Een snelle diagnose en behandeling zijn van essentieel belang om het gezichtsvermogen te behouden.

De diagnose van endoftalmitis wordt gesteld op basis van de volgende factoren:

Andere onderzoeken:

 • Echografie van het oog: Kan worden gebruikt om de achterste delen van het oog te bekijken, wanneer het zicht belemmerd wordt door troebelheid in het voorste deel van het oog.
 • Vóórkamerpunctie: Hiermee kan een monster van vocht uit de voorste kamer van het oog worden genomen om te worden onderzocht op tekenen van infectie.
 • Bloedonderzoek: Kan worden uitgevoerd om te controleren op systemische infectie of andere onderliggende aandoeningen.

Behandeling van ontsteking van binnenste van oog

De behandeling van endoftalmitis is gericht op het bestrijden van de infectie en het verminderen van ontstekingen. De specifieke behandeling hangt af van de ernst van de infectie, de oorzaak (bacterie, schimmel, virus) en de algehele gezondheid van de patiënt.

Algemene behandelprincipes:

 • Antibiotica: Intraveneuze (IV) en/of lokale antibiotica worden toegediend om bacteriële infecties te bestrijden.
 • Antifungale middelen: Indien endoftalmitis wordt veroorzaakt door een schimmel, worden antimycotica toegediend.
 • Corticosteroïden: Corticosteroïden kunnen worden gebruikt om ontstekingen te verminderen.
 • Chirurgie: In sommige gevallen kan een operatie nodig zijn om abcesvorming te verwijderen of andere complicaties van endoftalmitis te behandelen.

Toedieningswijzen:

 • Intraveneuze (IV) medicatie: Medicijnen worden via een infuus in de aderen toegediend.
 • Intravitreale injectie: Medicijnen worden direct in het glasvocht van het oog geïnjecteerd.
 • Subconjunctivale injectie: Medicijnen worden onder het bindvlies van het oog geïnjecteerd.
 • Oogdruppels: Oogdruppels met antibiotica, antimycotica of corticosteroïden worden toegediend.
Toediening van oogdruppels bij persoon

Toediening van oogdruppels bij persoon

Duur van de behandeling:

De duur van de behandeling hangt af van de ernst van de infectie en de respons op de behandeling. Meestal duurt de behandeling 4-6 weken, maar in sommige gevallen kan het langer duren.

Belangrijk:

 • Endoftalmitis is een medische noodsituatie. Onmiddellijke behandeling is van essentieel belang om het gezichtsvermogen te behouden.
 • Patiënten met endoftalmitis moeten nauwkeurig worden gecontroleerd door een oogarts.
 • De prognose van endoftalmitis hangt af van de ernst van de infectie, de snelheid van diagnose en behandeling, en de algehele gezondheid van de patiënt.

Prognose van vorm van oogontsteking

De prognose van endoftalmitis hangt af van een aantal factoren, waaronder:

Ernst van de infectie:

 • Mildere vormen van endoftalmitis kunnen met succes worden behandeld met antibiotica of antimycotica en leiden tot een volledig herstel van het gezichtsvermogen.
 • Ernstigere infecties kunnen leiden tot blijvende schade aan het oog en zelfs blindheid.

Snelheid van diagnose en behandeling:

 • Vroege diagnose en behandeling zijn cruciaal om het gezichtsvermogen te behouden.
 • Vertraging in de behandeling kan leiden tot blijvende schade aan het oog.

Oorzaak van de infectie:

 • Endoftalmitis die wordt veroorzaakt door bacteriën is doorgaans beter te behandelen dan endoftalmitis die wordt veroorzaakt door schimmels.

Algemene gezondheid van de patiënt:

 • Patiënten met een onderliggend gezondheidsprobleem, zoals diabetes of een verzwakt immuunsysteem, hebben een hoger risico op complicaties en een slechtere prognose.

Complicaties:

 • Complicaties van endoftalmitis, zoals abcesvorming of netvliesloslating, kunnen leiden tot blijvende schade aan het oog.

In het algemeen:

 • De prognose van endoftalmitis is variabel.
 • Ongeveer 50% van de patiënten met endoftalmitis behoudt een gezichtsvermogen van 20/40 of beter.
 • 10-20% van de patiënten ervaart een blijvende visuele beperking of blindheid.

Het is belangrijk om te onthouden dat elke patiënt uniek is en dat de prognose van endoftalmitis van geval tot geval kan variëren. Uw oogarts kan u meer informatie geven over de prognose van uw specifieke aandoening.

Complicaties van endoftalmitis

Endoftalmitis, een ernstige ontsteking binnenin het oog, kan leiden tot verschillende complicaties die het gezichtsvermogen permanent kunnen beïnvloeden. Enkele van de meest voorkomende complicaties zijn:

Abcesvorming:

 • Pus kan zich verzamelen in het oog, wat kan leiden tot verdere ontsteking en schade aan het oogweefsel.
 • Abcesvorming kan chirurgisch verwijderd moeten worden.

Netvliesloslating:

 • Het netvlies, de lichtgevoelige laag aan de achterkant van het oog, kan loslaten van het onderliggende weefsel.
 • Dit kan leiden tot wazig zicht, blindheid in het getroffen gebied en mogelijk tot volledige blindheid.

Glaucoom:

 • Verhoogde druk in het oog kan de oogzenuw beschadigen en leiden tot glaucoom.
 • Glaucoom kan leiden tot blijvende schade aan het gezichtsvermogen en blindheid.

Cataract:

 • Vertroebeling van de ooglens kan leiden tot wazig zicht.
 • Cataract kan operatief worden verwijderd.

Retinitis pigmentosa:

Beeld van wat een persoon met retinitis pigmentosa zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met retinitis pigmentosa zou kunnen zien

Endoftalmitis kan ook leiden tot andere complicaties, zoals:

 • Infectie van andere delen van het lichaam
 • Sepsis
 • Blijvende pijn
 • Psychologische problemen

De ernst van de complicaties hangt af van de ernst van de endoftalmitis, de snelheid van diagnose en behandeling, en de algehele gezondheid van de patiënt.

Het is belangrijk om onmiddellijk medische hulp te zoeken als u symptomen van endoftalmitis ervaart. Vroege diagnose en behandeling kunnen het risico op complicaties verminderen en de kans op een goed herstel vergroten.

Preventie van ontsteking binnenin het oog

Endoftalmitis, een ernstige ontsteking binnenin het oog, kan leiden tot blijvende schade aan het gezichtsvermogen en zelfs blindheid. Er zijn een aantal stappen die u kunt nemen om het risico op endoftalmitis te verminderen:

Algemene preventiemaatregelen:

 • Goede handhygiëne: Was uw handen grondig met water en zeep voor en na het aanraken van uw ogen.
 • Vermijd contact met besmette oppervlakken: Vermijd contact met oppervlakken die mogelijk besmet zijn met bacteriën of schimmels, zoals vuile handen, contactlenzenvloeistof of zwembadwater.
 • Gebruik steriele materialen: Gebruik altijd steriele materialen bij het aanraken van uw ogen, zoals oogdruppels of contactlenzen.

Preventie bij oogoperaties:

 • Volg de instructies van uw arts: Volg de instructies van uw arts nauwkeurig op met betrekking tot oogdruppels en hygiënemaatregelen na een oogoperatie.
 • Gebruik antibiotische oogdruppels: Uw arts kan u antibiotische oogdruppels voorschrijven om te gebruiken na een oogoperatie om het risico op infectie te verminderen.
 • Vermijd wrijven in uw ogen: Wrijf niet in uw ogen na een oogoperatie, dit kan bacteriën in uw ogen brengen.

Preventie bij contactlenzen:

 • Draag contactlenzen niet langer dan de aanbevolen periode: Draag contactlenzen niet langer dan de door uw oogarts aanbevolen periode.
 • Reinig en desinfecteer uw contactlenzen grondig: Reinig en desinfecteer uw contactlenzen grondig volgens de instructies van uw oogarts.
 • Gebruik geen contactlenzen tijdens het zwemmen of douchen: Draag geen contactlenzen tijdens het zwemmen of douchen, dit kan bacteriën in uw ogen brengen.

Andere preventieve maatregelen:

 • Behandel systemische infecties: Behandel systemische infecties, zoals diabetes of een verzwakt immuunsysteem, prompt om het risico op infectie te verminderen.
 • Ga regelmatig naar uw oogarts: Ga regelmatig naar uw oogarts voor controle, vooral als u een verhoogd risico heeft op endoftalmitis.

Door deze preventieve maatregelen te nemen, kunt u het risico op endoftalmitis aanzienlijk verminderen.

Disclaimer medische teksten

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van professionele medische hulp. Raadpleeg altijd een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener voor diagnose en behandeling van medische problemen.

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 7 mei 2024 – 15:13