Netvliesloslating

Een netvliesloslating (ablatio retinae) is een medische noodsituatie waarbij het lichtgevoelige netvlies in het oog zich losmaakt van de onderliggende weefsels. Deze oogaandoening  kan leiden tot ernstig en permanent verlies van het gezichtsvermogen als het niet onmiddellijk wordt behandeld. In deze tekst wordt een netvliesloslating uitgebreid besproken.

Inhoudsopgave

Prevalentie van ablatio retinae

België

In België zijn er beperkte specifieke gegevens beschikbaar over de prevalentie van een netvliesloslating. De meeste beschikbare informatie komt voort uit schattingen en onderzoeken in de oogheelkundige gemeenschap. Hoewel er geen exacte cijfers zijn, suggereren deze gegevens dat een netvliesloslating een relatief zeldzame aandoening is in België. Dit ernstig oogprobleem komt echter nog steeds voor en heeft een aanzienlijke impact op personen met een visuele beperking die erdoor worden getroffen.

Nederland

In Nederland zijn er meer gedetailleerde gegevens beschikbaar over de prevalentie van een netvliesloslating, dankzij nationale registraties en onderzoeken. Hoewel de exacte cijfers in de loop der jaren kunnen variëren, suggereren recente gegevens dat een netvliesloslating in Nederland jaarlijks bij ongeveer 7 tot 9 personen per 100.000 mensen voorkomt. Dit plaatst Nederland in lijn met andere westerse landen wat betreft de incidentie van deze aandoening.

Een netvliesloslating is een medische noodsituatie waarbij het lichtgevoelige netvlies in het oog zich losmaakt van de onderliggende weefsels. Dit kan leiden tot ernstig en permanent visueel verlies als het niet onmiddellijk wordt behandeld. De aandoening kan complex zijn en kan verschillende oorzaken hebben, waarvan sommige nog niet volledig begrepen zijn.

Oorzaken van loslating van netvlies

Scheurtjes in het netvlies (retinale scheuren)

Een van de belangrijkste oorzaken van een netvliesloslating is de aanwezigheid van retinale scheurtjes. Deze scheurtjes kunnen ontstaan door verschillende factoren, zoals ouderdom, trauma, veranderingen in het glasvocht van het oog, of sterke bijziendheid (myopie). Scheurtjes in het netvlies creëren een toegangspunt voor vocht om onder het netvlies te komen, waardoor loslating kan optreden.

Glasvochtafwijkingen

Veranderingen in het glasvocht, een geleiachtige substantie die het grootste deel van het oog opvult, kunnen ook netvliesloslating veroorzaken. Wanneer het glasvocht losraakt van het netvlies, kan het aan het netvlies trekken en scheurtjes veroorzaken, wat leidt tot loslating.

Trauma en letsel

Direct letsel aan het oog, zoals een klap of een ongeval, kan fysieke schade aan het netvlies veroorzaken en de kans op loslating vergroten.

Veroudering

Het natuurlijke verouderingsproces kan leiden tot veranderingen in het oog, waaronder verzwakking van de bindweefsels die het netvlies op zijn plaats houden. Dit verhoogt het risico op loslating bij oudere personen.

Risicofactoren voor netvliesloslating

Naast specifieke oorzaken zijn er ook risicofactoren die de kans op een netvliesloslating vergroten:

Hoge myopie (bijziendheid)

Personen met een hoge mate van bijziendheid lopen een aanzienlijk verhoogd risico op een netvliesloslating, vooral als deze bijziendheid gepaard gaat met andere complicaties zoals retinale scheuren.

Familiegeschiedenis

Een familiegeschiedenis van een netvliesloslating kan het risico op deze aandoening vergroten, wat suggereert dat genetische factoren een rol kunnen spelen.

Eerdere netvliesloslating

Personen die eerder netvliesloslating in één oog hebben gehad, lopen een verhoogd risico op loslating in het andere oog.

Verwondingen aan het oog

Personen die oogletsel hebben opgelopen, zelfs als dit in het verleden is gebeurd, hebben mogelijk een verhoogd risico op een netvliesloslating.

Oogchirurgie

Sommige oogchirurgische procedures, zoals staaroperaties, kunnen het risico op een netvliesloslating enigszins verhogen.

Ras en geslacht

Hoewel netvliesloslating bij alle rassen en geslachten kan voorkomen, zijn er enkele aanwijzingen dat bepaalde etnische groepen een hoger risico lopen.

Erfelijkheid van een netvliesloslating

Hoewel verschillende factoren, waaronder leeftijd en traumatisch letsel, kunnen bijdragen aan het ontstaan van een netvliesloslating, wordt steeds duidelijker dat genetische componenten ook een aanzienlijke rol kunnen spelen bij de vatbaarheid voor deze aandoening.

Genetische mechanismen

Een netvliesloslating kan het gevolg zijn van genetische veranderingen of mutaties die de structuur en functie van de oogweefsels beïnvloeden. Er zijn verschillende genen geïdentificeerd die betrokken kunnen zijn bij het ontstaan van een netvliesloslating. Deze genen spelen een rol bij de regulatie van de bindweefsels die het netvlies op zijn plaats houden en bij de integriteit van het netvlies zelf. Mutaties in deze genen kunnen leiden tot zwakte in de retinale structuren en een verhoogd risico op loslating.

Familiale clustering

Een belangrijk kenmerk van de erfelijkheid van een netvliesloslating is de waargenomen familiale clustering van de aandoening. Dit betekent dat een netvliesloslating in sommige families vaker voorkomt dan in andere. Families waarin één of meerdere personen netvliesloslating hebben gehad, kunnen een genetische aanleg hebben die de kans op de aandoening verhoogt. Dit suggereert dat er overdracht van genetische risicofactoren kan plaatsvinden van generatie op generatie.

Risicofactoren en genetische predispositie (voorbeschiktheid)

Hoewel genetische factoren een rol kunnen spelen bij het risico op een netvliesloslating, werken deze factoren vaak in combinatie met andere niet-genetische risicofactoren. Personen met een familiegeschiedenis van een netvliesloslating kunnen bijvoorbeeld een verhoogd risico lopen als ze ook andere risicofactoren hebben, zoals bijziendheid of eerdere oogtrauma’s. De wisselwerking tussen genetische en omgevingsfactoren kan bijdragen aan de complexiteit van de aandoening.

Implicaties voor families

Voor families met een geschiedenis van een netvliesloslating is het begrijpen van de erfelijkheidsaspecten van de aandoening van groot belang. Het kan hen helpen om bewust te zijn van hun risico en proactief te zijn in het onderhouden van hun ooggezondheid. Dit kan onder meer regelmatige oogonderzoeken, monitoring van bijziendheid en een vroegtijdige behandeling omvatten. Het identificeren van genetische risicofactoren kan ook nuttig zijn bij genetische counseling en familiaal overleg.

Soorten netvliesloslatingen

Rhegmatogene netvliesloslating

Een rhegmatogene netvliesloslating is de meest voorkomende vorm van een netvliesloslating en wordt gekenmerkt door het ontstaan van retinale scheurtjes. Deze scheurtjes bieden een toegangspunt voor oogvocht om onder het netvlies te komen, waardoor het netvlies loskomt van de onderliggende weefsels. Rhegmatogene netvliesloslating kan verschillende oorzaken hebben, zoals:

 • Veroudering: Met de leeftijd kunnen veranderingen in het oog leiden tot retinale scheurtjes, wat bijdraagt aan loslating.
 • Bijziendheid (myopie): Personen met bijziendheid hebben een verhoogd risico op rhegmatogene netvliesloslating.
 • Oogletsel: Trauma aan het oog kan scheurtjes in het netvlies veroorzaken en loslating teweegbrengen.
 • Familiale voorgeschiedenis: Een familiegeschiedenis van een netvliesloslating kan het risico verhogen.

Tractie netvliesloslating

Een tractie netvliesloslating treedt op wanneer het netvlies wordt losgetrokken door littekenweefsel of andere tractiekrachten. Dit kan optreden als gevolg van verschillende oorzaken, waaronder:

 • Diabetische retinopathie: Personen met diabetes lopen risico op het ontwikkelen van littekenweefsel in het oog, wat tractie op het netvlies kan veroorzaken.
 • Proliferatieve vitreoretinopathie (PVR): PVR is een aandoening waarbij littekenweefsel zich vormt op het netvlies, wat kan leiden tot loslating.
 • Epiretinale membranen: Epiretinale membranen zijn dunne lagen van littekenweefsel die zich op het netvlies kunnen vormen en tractie kunnen uitoefenen.

Esudatieve netvliesloslating

Een exsudatieve netvliesloslating treedt op wanneer vocht zich ophoopt onder het netvlies zonder dat er scheurtjes zijn. Deze vorm van loslating kan veroorzaakt worden door verschillende aandoeningen, waaronder:

 • Choroïdale tumoren: Tumoren in de choroïde, het vaatvlies van het oog, kunnen vocht onder het netvlies duwen.
 • Centrale sereuze chorioretinopathie (CSCR): CSCR is een aandoening waarbij vocht zich ophoopt onder het centrale deel van het netvlies.
 • Hypertensieve retinopathie: Een hoge bloeddruk kan leiden tot schade aan de bloedvaten in het oog, wat vochtretentie onder het netvlies kan veroorzaken.

Totaal versus gedeeltelijk

Een netvliesloslating kan ook worden ingedeeld op basis van de mate van loslating. Een totaal netvliesloslating betekent dat het volledige netvlies is losgekomen van de onderliggende weefsels, terwijl een gedeeltelijke netvliesloslating aangeeft dat slechts een deel van het netvlies betrokken is.

Symptomen

Drijvende vlekken of “vliegjes” (floaters)

Een van de meest voorkomende vroege symptomen van een netvliesloslating zijn drijvende vlekken of “vliegjes” in het gezichtsveld. Deze worden vaak beschreven als kleine donkere stippen of draadachtige structuren die lijken te zweven voor het oog. Deze zogenaamde floaters bewegen vaak mee met de bewegingen van de ogen en kunnen erg storend zijn.

Lichtflitsen

Lichtflitsen, ook wel fotopsie genoemd, zijn een ander veelvoorkomend symptoom van een netvliesloslating. Personen met een netvliesloslating kunnen flitsen of flikkeringen van licht waarnemen, vergelijkbaar met het zien van een flits of een vuurvliegje in hun perifere gezichtsveld. Deze flitsen treden op als gevolg van mechanische stimulatie van de fotoreceptoren in het netvlies.

Verminderd gezichtsveld

Naarmate netvliesloslating voortschrijdt, kan het leiden tot een verminderd gezichtsveld. Personen kunnen merken dat ze een deel van hun gezichtsveld verliezen, vergelijkbaar met het ervaren van een gordijn dat zich langzaam over het oog sluit. Dit verlies van gezichtsveld kan zich geleidelijk ontwikkelen en kan ernstig zijn als de loslating niet wordt behandeld.

Donkere schaduw of “gordijn” in het gezichtsveld

Een kenmerkend symptoom van gevorderde netvliesloslating is de aanwezigheid van een donkere schaduw of een “gordijn” die een deel van het gezichtsveld bedekt. Deze schaduw wordt veroorzaakt doordat het losgekomen netvlies het licht blokkeert dat het netvlies normaal gesproken zou bereiken. De grootte en locatie van deze schaduw kunnen variëren, afhankelijk van de omvang van de loslating.

Wazig zicht

Een netvliesloslating kan ook leiden tot wazig zicht in het aangetaste oog. Dit wazige zicht kan variëren in intensiteit en kan een gevolg zijn van de verstoorde positionering van het netvlies. Personen kunnen merken dat hun gezichtsscherpte aanzienlijk is verminderd in het aangetaste oog.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Geen fysieke pijn

Een opvallend kenmerk van een netvliesloslating is dat het gewoonlijk geen fysieke pijn veroorzaakt. Dit betekent echter niet dat de aandoening moet worden genegeerd. De afwezigheid van pijn mag nooit leiden tot vertraging in het zoeken naar medische hulp als symptomen worden waargenomen.

Lichamelijke gevolgen

Een netvliesloslating is niet alleen een ernstige oogaandoening, maar kan ook lichamelijke gevolgen hebben die het dagelijks leven van een persoon kunnen beïnvloeden. Het netvlies speelt een cruciale rol bij het waarnemen van visuele prikkels, en schade aan dit delicate weefsel kan leiden tot diverse fysieke en functionele veranderingen. In deze uitgebreide tekst bespreken we de lichamelijke gevolgen van een netvliesloslating en hoe deze de algemene gezondheid en het welzijn van personen kunnen beïnvloeden.

Verminderd gezichtsvermogen

Een van de meest voor de hand liggende lichamelijke gevolgen van een netvliesloslating is een verminderd gezichtsvermogen. Het netvlies is verantwoordelijk voor het opvangen en doorgeven van visuele informatie aan de hersenen. Wanneer het netvlies losraakt van de onderliggende weefsels, kan het niet langer effectief functioneren. Dit leidt tot wazig zicht, een verlies van gezichtsveld en andere visuele beperkingen.

Blindheid

In ernstige gevallen kan onbehandelde of onvolledig behandelde netvliesloslating leiden tot blindheid in het aangetaste oog. Blindheid wordt gedefinieerd als het volledige verlies van het vermogen om licht en visuele prikkels waar te nemen. Een netvliesloslating die in één oog kan optreden, wat kan resulteren in een aanzienlijke visuele beperking, hoeft echter niet noodzakelijk te leiden tot volledige blindheid leidt.

Verminderde dieptewaarneming

Een netvliesloslating kan ook leiden tot een verminderde dieptewaarneming. Dieptewaarneming is het vermogen om de afstand en diepte van objecten te beoordelen. Personen met een netvliesloslating kunnen moeite hebben met het inschatten van afstanden en het herkennen van ruimtelijke relaties tussen objecten, wat hun vermogen om dagelijkse taken uit te voeren kan aantasten.

Nachtblindheid

Nachtblindheid of nyctalopie is een ander potentieel gevolg van een netvliesloslating. Nachtblindheid houdt in dat iemand moeite heeft om in omstandigheden met weinig licht te zien. Dit kan het rijden in het donker of het herkennen van objecten ‘s nachts bemoeilijken.

Verminderde mobiliteit en zelfstandigheid

De visuele beperkingen die gepaard gaan met een netvliesloslating kunnen de mobiliteit en zelfstandigheid van een persoon beïnvloeden. Personen kunnen moeite hebben met navigeren in onbekende omgevingen, het herkennen van obstakels, traplopen en andere dagelijkse activiteiten. Dit kan hun kwaliteit van leven aanzienlijk verminderen.

Emotionele en psychologische impact

Naast de directe lichamelijke gevolgen kan netvliesloslating ook een emotionele en psychologische impact hebben. Het verlies of de beperking van het gezichtsvermogen kan leiden tot gevoelens van angst, een depressie, isolatie en verlies van zelfvertrouwen. Het kan ook de dagelijkse interactie met anderen beïnvloeden en sociale activiteiten beperken.

Verlies van zelfstandigheid

Het cumulatieve effect van de lichamelijke gevolgen van een netvliesloslating kan leiden tot een verlies van zelfstandigheid. Personen kunnen afhankelijk worden van anderen voor dagelijkse taken en activiteiten, wat hun gevoel van eigenwaarde en autonomie kan ondermijnen.

De lichamelijke gevolgen van een netvliesloslating kunnen sterk variëren afhankelijk van de ernst van de aandoening, de tijdigheid van de behandeling en de individuele reactie van een persoon. Een vroege diagnose en passende medische zorg zijn essentieel om de negatieve gevolgen van een netvliesloslating te minimaliseren en het gezichtsvermogen en de kwaliteit van leven te behouden.

Psychische gevolgen

Een netvliesloslating is niet alleen een fysieke aandoening, maar heeft ook aanzienlijke psychische gevolgen voor de personen die ermee te maken krijgen. Het verlies of de dreiging van verlies van het gezichtsvermogen kan diepgaande emotionele en psychologische reacties teweegbrengen. In deze uitgebreide tekst zullen we de psychische gevolgen van een netvliesloslating verkennen, waaronder de emotionele uitdagingen en de impact op het algemene welzijn van de personen die deze aandoening ervaren.

Angst en zorgen

Een van de meest voorkomende psychische reacties op een netvliesloslating is angst. Personen kunnen zich angstig voelen over het verlies van hun gezichtsvermogen, de mogelijke gevolgen voor hun dagelijks leven en hun toekomst. Deze angst kan variëren van milde bezorgdheid tot ernstige paniekaanvallen. Het is normaal dat personen zich zorgen maken over de onzekerheden die gepaard gaan met een netvliesloslating.

Depressie

Een netvliesloslating kan ook leiden tot een depressie. Personen kunnen gevoelens van verdriet, hopeloosheid en hulpeloosheid ervaren als reactie op de diagnose en de impact ervan op hun leven. De beperkingen die gepaard gaan met verminderd gezichtsvermogen kunnen iemands zelfbeeld aantasten en sociale isolatie veroorzaken, wat bijdraagt aan depressieve symptomen.

Verlies van zelfvertrouwen

Het verlies of de beperking van het gezichtsvermogen als gevolg van een netvliesloslating kan leiden tot een verlies van zelfvertrouwen. Personen kunnen twijfelen aan hun vermogen om dagelijkse taken uit te voeren, zoals zelfstandig reizen, lezen, werken en sociale interactie. Dit gebrek aan zelfvertrouwen kan een negatieve invloed hebben op hun algehele welzijn.

Isolatie en sociale terugtrekking

De psychische gevolgen van een netvliesloslating kunnen ook leiden tot sociale isolatie en terugtrekking. Personen kunnen zich terugtrekken uit sociale activiteiten en relaties uit angst voor het ongemak van het omgaan met hun visuele beperking. Dit kan leiden tot eenzaamheid en het gevoel van geïsoleerd zijn van anderen.

Verlies van zelfstandigheid en afhankelijkheid

Een netvliesloslating kan het gevoel van zelfstandigheid verminderen en personen afhankelijker maken van anderen voor dagelijkse taken. Dit verlies van autonomie kan psychologisch belastend zijn en leiden tot gevoelens van frustratie en afhankelijkheid.

Copingmechanismen en hulpverlening

Omgaan met de psychische gevolgen van een netvliesloslating kan een uitdaging zijn. Personen kunnen verschillende copingmechanismen ontwikkelen, zoals het zoeken naar professionele hulp, steun zoeken bij partner, vrienden en familie, of deelnemen aan ondersteuningsgroepen voor visueel gehandicapte personen.

Professionele hulpverlening in de vorm van counseling of psychotherapie kan zeer effectief zijn bij het helpen van personen omgaan met de emotionele en psychologische gevolgen van een netvliesloslating. Therapeuten kunnen personen helpen bij het ontwikkelen van gezonde copingmechanismenn, het omgaan met angst en depressie, en het herstellen van hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Diagnose en (Oog)onderzoeken

Het stellen van een nauwkeurige diagnose van een netvliesloslating is cruciaal voor een tijdige behandeling en behoud van het gezichtsvermogen van een persoon. Verschillende (oog)onderzoeken en diagnostische procedures worden uitgevoerd om de aanwezigheid en de ernst van deze oogaandoening vast te stellen. In deze uitgebreide tekst zullen we de diagnostische stappen en onderzoeken bespreken die worden gebruikt om netvliesloslating te identificeren.

Klinisch onderzoek

Een klinisch onderzoek is vaak het eerste stadium van de diagnose van een netvliesloslating. Tijdens dit onderzoek zal een oogarts of oogspecialist de medische geschiedenis van de persoon bespreken en symptomen onderzoeken. De arts zal vragen stellen over eventuele visuele veranderingen, flitsen van licht, drijvende vlekken (floaters) of verlies van gezichtsveld. Het is belangrijk voor de persoon om alle symptomen en veranderingen in het gezichtsvermogen nauwkeurig te beschrijven.

Gezichtsveldonderzoek

Een gezichtsveldonderzoek, ook wel perimetrie genoemd, kan worden uitgevoerd om eventuele blinde vlekken of verlies van gezichtsveld te detecteren. Tijdens dit onderzoek wordt de persoon gevraagd om naar een vast punt te kijken terwijl lichtflitsen aan de randen van hun gezichtsveld worden getoond. De persoon moet aangeven wanneer ze de lichtflitsen waarnemen. Afwijkingen in het gezichtsveld kunnen wijzen op een netvliesloslating.

Resultaten gezichtsveldonderzoek

Resultaten gezichtsveldonderzoek

Funduscopie

Funduscopie is een essentieel onderzoek waarbij de oogarts het netvlies van de persoon grondig inspecteert. Dit gebeurt met behulp van een oftalmoscoop, een instrument waarmee de arts de binnenkant van het oog kan bekijken. Tijdens funduscopie kan de arts afwijkingen in het netvlies, zoals scheuren, gaten of loslating, opsporen. Dit is een cruciale stap in de diagnose van een netvliesloslating.

OCT-scan

Een OCT-scan (Optical Coherence Tomography) is een niet-invasieve beeldvormingstechniek die gedetailleerde dwarsdoorsneden van het netvlies genereert. Deze scan biedt de arts gedetailleerde informatie over de dikte van het netvlies en eventuele onregelmatigheden. Dit onderzoek kan helpen bij het opsporen van subtielere tekenen van een netvliesloslating die mogelijk niet zichtbaar zijn tijdens een funduscopie.

B-scan echografie

In sommige gevallen kan een B-scan echografie worden uitgevoerd om de diagnose van een netvliesloslating te bevestigen. Deze echografie maakt gebruik van geluidsgolven om beelden van de oogstructuren te produceren. Dit onderzoek kan helpen bij het beoordelen van de positie van het netvlies en de aanwezigheid van vocht of bloedingen in het oog.

Spleetlamponderzoek

Een spleetlamponderzoek kan worden gebruikt om het netvlies in detail te onderzoeken. De persoon wordt gevraagd om in verschillende richtingen te kijken terwijl de arts een heldere flits van licht door het oog laat schijnen. Hierdoor kan de arts eventuele scheuren, gaten of andere afwijkingen in het netvlies identificeren.

Amsler-raster test

De Amsler-raster test is een eenvoudige test die de persoon zelf thuis kan uitvoeren om veranderingen in het gezichtsvermogen op te merken. Het raster bestaat uit rechte lijnen en stippen en wordt gebruikt om verstoringen in het centrale gezichtsveld te detecteren. Een persoon met een netvliesloslating kan vervormingen of ontbrekende delen in het raster opmerken.

Behandelingen voor een netvliesloslating

Een netvliesloslating is een ernstige oogaandoening die onmiddellijke medische aandacht vereist. Het doel van de behandeling is om het netvlies terug op zijn plaats te brengen en verdere schade aan het gezichtsvermogen te voorkomen. De behandeling van een netvliesloslating kan zowel medische als psychologische aspecten omvatten, aangezien het niet alleen fysieke gevolgen heeft, maar ook psychische impact kan hebben op de betrokken personen.

Medische behandelingen

Pneumatische retinopexie

 • Beschrijving: Pneumatische retinopexie is een medische procedure waarbij een gasbel in het oog wordt geïnjecteerd. Deze gasbel drukt het netvlies terug op zijn plaats.
 • Procedure: De arts injecteert een gas in het glasvocht van het oog, wat de druk verhoogt en het netvlies tegen de oogwand duwt.
 • Herstel: Na de procedure moet de persoon meestal met het hoofd naar beneden liggen om de gasbel op de juiste plaats te houden.

Sclerale buckling

 • Beschrijving: Sclerale buckling is een operatieve procedure waarbij de oogarts een bandje om het oog plaatst om druk uit te oefenen en het netvlies terug op zijn plaats te houden.
 • Procedure: De oogarts hecht een siliconenband rond het oog om druk uit te oefenen op het netvlies.
 • Herstel: Het herstel na deze operatie kan enige tijd in beslag nemen, en de persoon kan mogelijk een ooglapje moeten dragen.

Vitreoretinale chirurgie

 • Beschrijving: Vitreoretinale chirurgie is een complexe operatie waarbij de chirurg het glasvocht verwijdert en eventuele scheuren of gaten in het netvlies herstelt.
 • Procedure: De chirurg maakt kleine incisies in het oog om het glasvocht te verwijderen en het netvlies te behandelen.
 • Herstel: Het herstel kan variëren, maar de persoon kan na de operatie enige tijd nodig hebben om te herstellen.

Laserbehandeling

 • Beschrijving: Laserbehandeling kan worden gebruikt om kleine scheuren of gaten in het netvlies te sluiten.
 • Procedure: De oogarts richt een laserstraal op het netvlies om littekenweefsel te creëren en het netvlies op zijn plaats te houden.
 • Herstel: Over het algemeen is er weinig tot geen hersteltijd nodig na een laserbehandeling.

Psychologische ondersteuning en behandeling

Naast medische behandelingen is psychologische ondersteuning en behandeling belangrijk voor personen met een netvliesloslating, omdat de diagnose en behandeling psychische gevolgen kunnen hebben. Enkele aspecten van psychologische ondersteuning zijn:

Counseling en therapie

 • Doel: Psychologen en therapeuten kunnen personen helpen bij het omgaan met de emotionele impact van een netvliesloslating, zoals angst, een depressie en stress.
 • Technieken: Therapie kan bestaan uit cognitieve gedragstherapie (CGT), acceptatie en commitmenttherapie (ACT) en andere benaderingen.

Ondersteuningsgroepen

 • Doel: Dankzij ondersteuningsgroepen voor personen met een visuele beperking kunnen blinde en slechtziende personen ervaringen delen, steun vinden en praktische tips krijgen voor het omgaan met het dagelijks leven.

Gezins- en relatietherapie

 • Doel: Een netvliesloslating kan ook invloed hebben op de familie en relaties van de persoon. Gezins- en relatietherapie kan helpen bij communicatie en aanpassing aan veranderingen.
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Belang van een gecombineerde behandeling

Het is belangrijk om een netvliesloslating zowel op medisch als psychologisch vlak te behandelen. Het medische aspect is gericht op het herstellen van het fysieke gezichtsvermogen, terwijl psychologische ondersteuning en behandeling de emotionele en psychische gevolgen van de aandoening aanpakken. Een gecombineerde aanpak kan personen helpen niet alleen hun fysieke gezichtsvermogen te behouden, maar ook hun algehele welzijn te verbeteren.

Prognose van loslating van netvlies

Het begrijpen van de prognose van een netvliesloslating is van essentieel belang voor personen die met deze oogaandoening worden geconfronteerd. De prognose kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de snelheid van diagnose, de aard van de loslating en de gekozen behandeling.

Factoren die de prognose beïnvloeden

Verschillende factoren kunnen de prognose van een netvliesloslating beïnvloeden:

Snelheid van diagnose en behandeling

 • Belang: Een snelle diagnose en onmiddellijke behandeling zijn cruciaal om blijvend gezichtsverlies te voorkomen. Personen die snel medische hulp zoeken, hebben doorgaans een betere prognose dan degenen bij wie de diagnose wordt vertraagd.

Type netvliesloslating

 • Rhegmatogene netvliesloslating: Dit is het meest voorkomende type, waarbij scheuren of gaten in het netvlies optreden. Het succes van de behandeling hangt af van de grootte en locatie van de scheur.
 • Tractie netvliesloslating: Dit treedt op wanneer littekenweefsel aan het netvlies trekt. Het kan een complexere behandeling vereisen.
 • Exsudatieve netvliesloslating: Dit type wordt vaak geassocieerd met andere medische aandoeningen zoals diabetes. De behandeling is afhankelijk van de onderliggende oorzaak.

Leeftijd en algemene gezondheid

 • Leeftijd: Jongere personen hebben vaak een betere prognose, omdat hun netvlies doorgaans beter herstelt na behandeling.
 • Algemene gezondheid: Onderliggende gezondheidsproblemen, zoals diabetes, kunnen de prognose beïnvloeden. Goede algemene gezondheid kan het herstel bevorderen.

Behandelingsopties

 • Tijdige behandeling: Personen die snel worden behandeld met geschikte procedures, zoals vitreoretinale chirurgie of laserbehandeling, hebben over het algemeen een betere prognose.

Mogelijke uitkomsten na behandeling

De uitkomst van de behandeling van een netvliesloslating kan variëren:

Herstel van het gezichtsvermogen

 • Volledig Herstel: Sommige personen kunnen na behandeling hun volledige gezichtsvermogen herwinnen, vooral als de loslating tijdig wordt gediagnosticeerd en behandeld.
 • Gedeeltelijk Herstel: Anderen kunnen een gedeeltelijk herstel ervaren en mogelijk enig blijvend gezichtsverlies behouden.

Complicaties en blijvend gezichtsverlies

 • Complicaties: In sommige gevallen kunnen complicaties optreden, zoals cataract of glaucoom, die verdere behandeling vereisen.
 • Blijvend Gezichtsverlies: Personen met gevorderde of onbehandelbare netvliesloslating kunnen blijvend gezichtsverlies ervaren.

Recidief (herhaling)

 • Mogelijkheid van recidief: Een netvliesloslating kan soms terugkeren, zelfs na succesvolle behandeling. Regelmatige follow-up bij een oogarts is van cruciaal belang om recidief op te sporen en te behandelen.

Levenskwaliteit en psychische gevolgen

De prognose van een netvliesloslating heeft niet alleen betrekking op fysiek herstel, maar ook op de algehele levenskwaliteit en psychische gevolgen. Personen kunnen psychologische stress en aanpassingsproblemen ervaren na de diagnose en behandeling van deze aandoening. Het is belangrijk om psychologische ondersteuning te bieden en te zoeken om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Complicaties van loslating van netvlies

Een netvliesloslating is een ernstige oogaandoening die zonder tijdige behandeling tot diverse complicaties kan leiden. Deze uitgebreide tekst biedt inzicht in de mogelijke complicaties die kunnen optreden na een netvliesloslating en benadrukt het belang van vroege diagnose en een passende medische behandeling.

Verlies van gezichtsvermogen

Een van de meest ernstige complicaties van een netvliesloslating is het verlies van gezichtsvermogen. Dit kan variëren van gedeeltelijk tot volledig gezichtsverlies, afhankelijk van de ernst van de loslating en hoe snel medische hulp wordt gezocht. Zonder behandeling kan het netvlies blijvend beschadigd raken, wat resulteert in blijvend gezichtsverlies.

Cataract (grijze staar)

Personen die een netvliesloslating hebben ondergaan en een operatie hebben gehad om het netvlies opnieuw aan te hechten, lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van cataract of grijze staar. Cataract veroorzaakt troebelheid van de ooglens, wat leidt tot wazig zicht. Dit kan verdere operaties vereisen om de cataract te verwijderen en een kunstlens te plaatsen.

Glaucoom

Een netvliesloslating kan het risico op glaucoom verhogen. Glaucoom is een oogaandoening die schade aan de oogzenuw veroorzaakt, meestal als gevolg van verhoogde oogdruk. Personen die een netvliesloslating hebben gehad, moeten regelmatig worden gecontroleerd op tekenen van glaucoom, omdat vroege detectie en behandeling essentieel zijn om verdere schade aan het gezichtsvermogen te voorkomen.

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Verlies van dieptezicht

Een netvliesloslating kan de dieptewaarneming van een persoon aantasten. Het vermogen om diepte en afstand nauwkeurig waar te nemen, kan verminderd zijn na behandeling van een netvliesloslating. Personen moeten zich bewust zijn van deze mogelijke complicatie, vooral bij activiteiten zoals autorijden.

Dubbel zien (diplopie)

Sommige personen ervaren na een netvliesloslating dubbel zien, ook wel bekend als diplopie. Dit kan het gevolg zijn van verstoringen in de oogspieren of het visuele systeem als gevolg van de loslating. Diplopie kan het dagelijks functioneren bemoeilijken en vereist soms gespecialiseerde behandeling.

Netvlieslittekens

Tijdens de behandeling van een netvliesloslating kan littekenweefsel ontstaan, vooral als er lasertherapie of cryotherapie wordt gebruikt. Deze littekens kunnen het gezichtsvermogen beïnvloeden en leiden tot vervormd zicht. Regelmatige follow-up bij een oogarts is cruciaal om littekens vroegtijdig op te sporen en te behandelen.

Hoornvliesaandoeningen

Een netvliesloslating kan indirect hoornvliesaandoeningen veroorzaken als gevolg van veranderingen in de oogstructuur. Keratoconus, een progressieve aandoening die het hoornvlies dunner en kegelvormig maakt, kan zich ontwikkelen als een complicatie van een netvliesloslating.

Psychologische impact

Naast fysieke complicaties kan een netvliesloslating ook een aanzienlijke psychologische impact hebben op personen. De angst voor blijvend gezichtsverlies, de uitdagingen van herstel en de aanpassing aan veranderingen in de visuele functie kunnen leiden tot stress, angst en depressie.

Preventie van netvliesloslating

Een netvliesloslating is een ernstige oogaandoening die dringende medische aandacht vereist zodra symptomen worden opgemerkt. Hoewel sommige risicofactoren voor netvliesloslating niet kunnen worden veranderd, zijn er enkele preventieve maatregelen die personen kunnen helpen het risico op deze aandoening te verminderen. Deze uitgebreide tekst biedt inzicht in de preventie van een netvliesloslating en benadrukt het belang van regelmatige oogzorg.

Risicofactoren begrijpen

Om netvliesloslating te voorkomen, is het essentieel om de risicofactoren te begrijpen die het risico kunnen verhogen. Deze risicofactoren omvatten:

 • Leeftijd: Een netvliesloslating komt vaker voor bij personen ouder dan 50 jaar.
 • Familiegeschiedenis: Personen met een familiegeschiedenis van een netvliesloslating lopen mogelijk een hoger risico.
 • Oogletsels: Letsel aan het oog kan de kans op een netvliesloslating vergroten.
 • Hoge bijziendheid (myopie): Personen met ernstige bijziendheid hebben een verhoogd risico.
 • Oogoperaties of oogziekten: Eerdere oogoperaties of oogziekten kunnen het risico verhogen.
 • Andere medische aandoeningen: Sommige medische aandoeningen zoals diabetes kunnen het risico op een netvliesloslating vergroten.

Reguliere oogonderzoeken

Een van de meest effectieve manieren om netvliesloslating te voorkomen, is door regelmatig oogonderzoeken te ondergaan. Dit geldt met name voor personen met een verhoogd risico op basis van leeftijd, familiegeschiedenis, of oogproblemen. Oogartsen kunnen tijdens deze onderzoeken het netvlies grondig evalueren en vroege tekenen van loslating detecteren voordat ernstige symptomen optreden.

Behandeling van bijziendheid

Personen met bijziendheid (myopie) lopen een groter risico op een netvliesloslating. Het effectief beheren van bijziendheid kan helpen het risico te verminderen. Dit kan onder meer het dragen van voorgeschreven brillen of contactlenzen omvatten en het opvolgen van de aanbevelingen van een oogarts voor bijziendheidscontrole.

Bescherm de ogen

Het nemen van maatregelen om oogletsel te voorkomen, kan ook bijdragen aan het verminderen van het risico op een netvliesloslating. Bij activiteiten zoals sporten of klussen, waarbij oogletsel een risico vormt, wordt het dragen van beschermende brillen sterk aanbevolen.

Gezonde levensstijl

Een gezonde levensstijl kan indirect bijdragen aan het voorkomen van een netvliesloslating. Het handhaven van een evenwichtige voeding, regelmatige lichaamsbeweging en het beheersen van aandoeningen zoals diabetes kan de algehele ooggezondheid ten goede komen.

Stop met roken

Roken kan het risico op oogaandoeningen vergroten, waaronder netvliesloslating. Personen die roken wordt aangeraden te stoppen met roken om hun algehele gezondheid en ooggezondheid te verbeteren.

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Omgaan met een netvliesloslating in het dagelijks leven

Een netvliesloslating kan een ingrijpende gebeurtenis zijn voor personen die ermee worden geconfronteerd. Het kan hun dagelijks leven en hun visuele perceptie aanzienlijk beïnvloeden. Deze uitgebreide tekst verkent verschillende aspecten van het omgaan met een netvliesloslating en biedt praktische inzichten en tips voor personen die deze uitdaging aangaan.

Begrijp de diagnose

Het eerste en essentiële aspect van het omgaan met een netvliesloslating is het begrijpen van de diagnose. Personen moeten zich bewust zijn van de aard van hun aandoening, de ernst ervan en de aanbevolen behandelingsopties. Dit begrip kan hen helpen om samen te werken met hun zorgverleners en weloverwogen beslissingen te nemen over hun zorgtraject.

Volg medische richtlijnen

Een van de belangrijkste stappen bij het beheren van een netvliesloslating is het strikt volgen van de medische richtlijnen en voorschriften van de behandelend arts. Dit omvat het bijwonen van alle geplande afspraken, het innemen van voorgeschreven medicatie en het naleven van de postoperatieve zorginstructies. Het negeren van medische adviezen kan de hersteltijd verlengen en complicaties veroorzaken.

Onderga de noodzakelijke behandelingen

Afhankelijk van de ernst van de netvliesloslating kunnen verschillende behandelingen nodig zijn, zoals oogchirurgie. Het is belangrijk om deze behandelingen niet uit te stellen en tijdig de aanbevolen stappen te ondernemen. Een vroege behandeling kan helpen om verdere schade aan het netvlies te voorkomen en de kansen op behoud van het gezichtsvermogen te vergroten.

Ondersteuning zoeken

Omgaan met een netvliesloslating kan emotioneel uitdagend zijn. Het zoeken naar emotionele en psychologische ondersteuning is van groot belang. Personen kunnen steun te vinden bij partner, vrienden, familieledensupportgroepen voor oogaandoeningen en professionele therapeuten. Gevoelens van angst, een depressie en onzekerheid bespreken kan helpen bij het verlichten van psychische stress.

Verbeter de levenskwaliteit

Hoewel een netvliesloslating uitdagingen met zich meebrengt, is het belangrijk om te streven naar een verbetering van de levenskwaliteit. Personen kunnen zich richten op activiteiten en hobby’s die hun welzijn bevorderen en hun zelfvertrouwen vergroten. Het is cruciaal om zich niet te laten definiëren door de aandoening en zich te blijven richten op persoonlijke groei.

Leer omgaan met veranderingen in het gezichtsvermogen

Een netvliesloslating kan permanente veranderingen in het gezichtsvermogen veroorzaken. Personen moeten leren omgaan met deze veranderingen en de nodige aanpassingen maken in hun dagelijks leven. Het gebruik van hulpmiddelen zoals vergrotende hulpmiddelen, spraaksoftware en braille kan de onafhankelijkheid vergroten.

Naleving van oogzorg

Onderhoud van de algehele ooggezondheid blijft essentieel, zelfs na een succesvolle behandeling voor netvliesloslating. Personen moeten regelmatig oogonderzoeken blijven ondergaan en eventuele veranderingen in hun visie onmiddellijk aan hun oogarts melden. Dit kan helpen bij het identificeren en aanpakken van eventuele complicaties.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Toekomstige risico’s beheren

Personen die een netvliesloslating hebben gehad, lopen mogelijk een verhoogd risico op herhaling of andere oogproblemen. Het is belangrijk om deze risico’s te begrijpen en proactieve maatregelen te nemen om ze te beheren. Regelmatige follow-up bij een oogarts is cruciaal om toekomstige problemen tijdig te detecteren en aan te pakken.

Educatie en bewustwording

Ten slotte is educatie en bewustwording van groot belang. Personen kunnen zich best blijven informeren over een netvliesloslating, de nieuwste ontwikkelingen in de behandeling en beschikbare ondersteuningsbronnen. Dit kan hen helpen om goed geïnformeerde beslissingen te nemen en de controle over hun ooggezondheid te behouden.

Omgaan met een netvliesloslating kan een levenslange reis zijn, maar met de juiste ondersteuning en zelfzorgmaatregelen kunnen personen hun kwaliteit van leven behouden en streven naar een zo gezond mogelijk gezichtsvermogen. Het is belangrijk om realistische verwachtingen te hebben, geduldig te zijn en altijd te blijven streven naar een optimale ooggezondheid.

Meer informatie

 

Deel dit:
Advertenties

 1. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 2. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 3. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 4. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 5. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 6. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 7. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 8. Iritis27-03-2024 03:03:09
 9. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 10. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 11. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 12. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 13. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 14. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 15. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 16. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 17. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 18. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 19. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 20. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 21. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 22. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 23. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 24. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 25. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 26. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 27. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 28. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 29. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 30. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 31. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 32. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 33. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 34. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 35. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 36. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 37. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 38. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 39. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 40. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 41. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 42. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 43. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 44. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 45. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 46. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 47. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 48. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 49. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 50. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 51. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 52. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 53. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 54. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 55. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 56. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 57. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 58. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 59. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 60. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 61. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 62. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 63. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 64. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 65. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 66. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 67. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 68. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 69. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 70. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 71. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 72. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 73. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 74. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 75. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 76. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 77. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 78. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 79. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 80. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 81. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 82. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 83. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 84. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 85. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 86. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 87. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 88. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 89. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 90. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 91. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 92. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 93. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 94. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 95. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 96. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 97. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 98. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 99. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 100. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 101. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 102. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 103. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 104. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 105. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 106. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 107. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 108. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 109. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 110. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 111. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 112. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 113. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 114. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 115. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 116. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 117. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 118. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 119. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 120. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 121. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 122. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 123. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 124. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 125. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 126. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 127. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 128. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 129. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 130. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 131. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 132. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 133. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 134. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 135. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 136. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 137. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 138. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 139. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 140. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 141. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 142. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 143. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 144. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 145. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 146. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 147. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 148. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 149. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 150. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 151. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 152. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 153. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 154. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 155. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 156. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 157. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 158. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 159. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 160. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 161. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 162. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 163. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 164. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 165. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 166. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 167. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 168. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 169. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 170. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 171. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 172. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 173. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 174. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 175. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 176. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 177. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 178. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 179. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 180. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 181. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 182. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 183. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 184. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 185. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 186. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 187. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 188. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 189. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 190. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 191. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 192. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 193. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 194. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 195. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 196. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 197. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 198. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04
 199. De invloed van cafeïne op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:01
 200. De invloed van chocolade op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:21

Laatst bijgewerkt op 24 maart 2024 – 13:42