Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)

Prevalentie van entropion

Entropion is een oogaandoening waarbij het onderste ooglid naar binnen draait, waardoor de wimpers tegen het oogoppervlak schuren. Dit kan leiden tot irritatie, roodheid, pijn en in sommige gevallen zelfs schade aan het hoornvlies veroorzaken. De prevalentie van entropion in België en Nederland is een belangrijk gezondheidsaspect dat de medische gemeenschap en de samenleving als geheel aangaat. Hoewel exacte cijfers moeilijk vast te stellen zijn, kunnen we een algemeen beeld krijgen van de situatie op basis van beschikbare gegevens en medische inzichten.

Om de prevalentie van entropion in België en Nederland vast te stellen, is het belangrijk om te kijken naar verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op het voorkomen van deze aandoening. Deze omvatten demografische gegevens, risicofactoren en de beschikbaarheid van medische zorg.

Demografische factoren

De prevalentie van entropion kan variëren afhankelijk van leeftijd, geslacht en genetische achtergrond. Oudere personen hebben mogelijk een hoger risico op entropion, omdat het verouderingsproces de elasticiteit van de oogleden kan verminderen. Daarnaast kan er een genetische predispositie zijn voor deze aandoening, wat betekent dat sommige families mogelijk een groter risico lopen.

Hoewel de exacte prevalentie van entropion in België en Nederland moeilijk vast te stellen is, kunnen we begrijpen dat deze aandoening een belangrijk gezondheidsprobleem vormt. Bewustwording, vroege diagnose en toegang tot medische zorg zijn essentieel om de impact van entropion op personen met deze aandoening te verminderen en hun kwaliteit van leven te verbeteren. Verdere epidemiologische studies kunnen bijdragen aan een beter begrip van de prevalentie en de risicofactoren, wat op zijn beurt kan leiden tot verbeterde preventie en behandeling.

Erfelijkheid van oogaandoening

Entropion, een aandoening waarbij het onderste ooglid naar binnen draait, kan zowel genetische als omgevingsfactoren betreffen.

Familiale voorgeschiedenis

Een van de eerste stappen in het begrijpen van de rol van erfelijkheid bij entropion is het onderzoeken van de familiale voorgeschiedenis. Personen met een directe familiegeschiedenis van entropion, zoals ouders of grootouders die de aandoening hebben gehad, kunnen een verhoogd risico lopen. Dit wijst op mogelijke genetische overdracht van de aandoening.

Genetische predispositie

Genetische predispositie verwijst naar de aanleg om een bepaalde aandoening te ontwikkelen als gevolg van erfelijke genetische factoren. Bij entropion kan genetische predispositie een rol spelen, hoewel het exacte mechanisme complex is en nog niet volledig begrepen wordt. Verschillende genen en genetische varianten worden momenteel onderzocht om hun betrokkenheid bij entropion te bepalen.

Genetisch onderzoek

Onderzoek naar de genetische basis van entropion is voortdurend in ontwikkeling. Wetenschappers gebruiken geavanceerde genetische technieken, waaronder genoomsequencing en genetische associatiestudies, om genetische factoren te identificeren die verband kunnen houden met de aandoening. Dergelijke onderzoeken kunnen helpen bij het identificeren van specifieke genen of genvarianten die geassocieerd worden met een verhoogd risico op entropion.

Complexiteit van genetische overerving

Het begrijpen van de genetische overerving van entropion is gecompliceerd vanwege de mogelijke multifactoriële aard van de aandoening. Dit betekent dat zowel genetische als omgevingsfactoren een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van de aandoening. Het kan ook leiden tot variabiliteit in de expressie van de aandoening, wat betekent dat niet alle personen met een genetische predispositie daadwerkelijk entropion zullen ontwikkelen.

Omgevingsfactoren en risicoverhoging

Naast genetische factoren kunnen omgevingsfactoren het risico op entropion vergroten. Chronische oogirritatie, letsel aan het ooglidgebied, ooginfecties en blootstelling aan schadelijke omgevingsinvloeden zoals stof en wind kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van entropion, zelfs bij personen met een genetische aanleg.

Klinische en genetische raadpleging

Voor personen met een familiegeschiedenis van entropion of een vermoeden van genetische aanleg kan klinische counseling en genetische raadpleging waardevolle hulpmiddelen zijn. Dit omvat het bespreken van risicofactoren, genetische tests en behandelingsmogelijkheden. Het helpt personen bij het begrijpen van hun individuele risico’s en biedt begeleiding bij besluitvorming.

Soorten

Entropion is een oogaandoening waarbij het onderste ooglid naar binnen draait, waardoor de wimpers en het huidoppervlak tegen het oog schuren. Deze aandoening kan zich op verschillende manieren manifesteren, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de oorzaak en de ernst van het entropion. Hieronder worden enkele belangrijke soorten entropion besproken:

 1. Congenitaal entropion: Congenitaal entropion is aanwezig bij de geboorte. Het kan het gevolg zijn van aangeboren afwijkingen van de oogleden of het ooglidapparaat. Deze vorm van entropion komt minder vaak voor en treft meestal kinderen.
 2. Spasmodisch entropion: Spasmodisch entropion treedt op wanneer de spieren rond het ooglid abnormaal samentrekken, waardoor het ooglid naar binnen wordt getrokken. Dit kan leiden tot tijdelijke episodes van entropion.
 3. Cicatricieel entropion: Cicatricieel entropion ontstaat als gevolg van littekenvorming in het ooglid of de omliggende huid. Littekens kunnen het ooglid korter maken, waardoor het naar binnen draait.
 4. Involutioneel entropion: Dit is de meest voorkomende vorm van entropion en treedt op naarmate een persoon ouder wordt. Het ooglid verliest zijn elasticiteit en spant niet langer de juiste spanning aan om het oog goed te bedekken, wat leidt tot het naar binnen draaien van het ooglid.
 5. Mechanisch entropion: Mechanisch entropion kan optreden als gevolg van externe factoren, zoals tumoren of letsels die druk uitoefenen op het ooglid, waardoor het naar binnen draait.
 6. Cicatricieel entropion: Dit type entropion treedt op als gevolg van littekenweefsel dat zich vormt in het ooglid, waardoor het ooglid naar binnen wordt getrokken.
 7. Acuut entropion: Acuut entropion is een plotselinge vorm van de aandoening die meestal wordt veroorzaakt door een ontsteking of infectie rond het ooglid. Deze vorm kan gepaard gaan met pijn en ongemak.
 8. Seniel entropion: Dit is een vorm van entropion die meestal optreedt bij oudere personen als gevolg van veranderingen in de huid en spieren rond de ogen.

Entropion kan een progressieve aandoening zijn en zonder behandeling tot complicaties kan leiden, zoals ooginfecties en hoornvliesbeschadiging. De behandeling varieert afhankelijk van het type en de ernst van entropion, maar kan onder meer bestaan uit ooglidchirurgie om het ooglid weer in de juiste positie te brengen. Een vroegtijdige diagnose en behandeling zijn essentieel om mogelijke complicaties te voorkomen.

Symptomen van entropion

Entropion is een oogaandoening waarbij het onderste ooglid naar binnen draait, waardoor de wimpers en het huidoppervlak tegen het oog schuren. Dit leidt tot verschillende symptomen en ongemakken voor personen die aan deze aandoening lijden. Hieronder worden de symptomen van entropion in detail beschreven:

 1. Oogirritatie: Een van de meest voorkomende symptomen van entropion is oogirritatie. Het naar binnen draaien van het ooglid zorgt ervoor dat de wimpers en het huidoppervlak tegen het oog wrijven, wat leidt tot een gevoel van zand in het oog, branderigheid en jeuk.
 2. Overmatig tranen: Entropion kan ook leiden tot overmatig tranen van het oog, bekend als epiphora. Dit komt doordat de wimpers het oogoppervlak irriteren, waardoor het oog reageert door meer tranen te produceren als beschermingsmechanisme.
 3. Roodheid van het oog: Door de constante wrijving van de wimpers tegen het oog, kan het oog rood en ontstoken raken. Dit kan zowel ongemak als een cosmetisch probleem veroorzaken.
 4. Gevoeligheid voor licht (fotofobie): Personen met entropion kunnen gevoeliger zijn voor licht, wat bekend staat als fotofobie. Dit komt doordat het oog door de irritatie meer kwetsbaar is voor fel licht.
 5. Verminderd zicht: In gevorderde gevallen kan entropion het zicht beïnvloeden. Constante irritatie en wrijving kunnen leiden tot hoornvliesbeschadiging, littekens en troebelheid van het hoornvlies, wat resulteert in verminderd zicht.
 6. Slijmproductie: Sommige personen met entropion kunnen ook overmatige slijmproductie ervaren, wat leidt tot plakkerige afscheiding uit het oog.
 7. Pijn en ongemak: Entropion kan pijn en ongemak in het oog veroorzaken, vooral bij het knipperen of bewegen van de oogleden.
 8. Ooginfecties: De constante wrijving van de wimpers tegen het oog kan de kans op ooginfecties vergroten, omdat bacteriën gemakkelijker het oog kunnen binnendringen via kleine beschadigingen aan het hoornvlies.

De symptomen van entropion kunnen variëren in ernst, afhankelijk van factoren zoals de mate van naar binnen draaien van het ooglid en de duur van de aandoening. Entropion kan een progressieve aandoening zijn, wat betekent dat symptomen in de loop van de tijd kunnen verergeren als er geen behandeling wordt gezocht. Personen die symptomen van entropion ervaren, moeten medisch advies inwinnen om de juiste diagnose en behandeling te ontvangen en mogelijke complicaties te voorkomen.

Lichamelijke gevolgen

Entropion is een ooglidafwijking waarbij het onderste ooglid naar binnen draait, waardoor de wimpers en huid tegen het oogoppervlak schuren. Deze abnormale ooglidpositie kan leiden tot een reeks lichamelijke gevolgen en ongemakken voor personen die aan deze aandoening lijden. Hieronder worden de lichamelijke gevolgen van entropion in detail beschreven:

 1. Hoornvliesschade: Een van de meest ernstige lichamelijke gevolgen van entropion is schade aan het hoornvlies (cornea) van het oog. De constante wrijving van de wimpers tegen het hoornvlies kan leiden tot krassen, irritatie en beschadiging van het hoornvliesweefsel. Deze schade kan variëren van oppervlakkige krassen tot diepere littekens en zweren op het hoornvlies. Hoornvliesschade kan leiden tot ernstige visuele problemen en vereist mogelijk een medische behandeling om littekenvorming te voorkomen.
 2. Ooginfecties: Entropion vergroot het risico op ooginfecties. De constante wrijving en het schuren van wimpers tegen het oogoppervlak kunnen kleine verwondingen veroorzaken, waardoor bacteriën gemakkelijker het oog kunnen binnendringen. Dit kan leiden tot infecties zoals conjunctivitis (oogbindvliesontsteking) en keratitis (hoornvliesontsteking). Ooginfecties zijn pijnlijk en vereisen vaak behandeling met antibiotica.
 3. Tranen van het Oog (epiphora): Entropion kan leiden tot overmatig tranen van het oog, bekend als epiphora. Dit komt omdat het oog reageert op de irritatie door meer tranen te produceren als beschermingsmechanisme. Dit kan leiden tot constant vochtige ogen en ongemak.
 4. Ontsteking en roodheid: De wrijving van de wimpers tegen het oogoppervlak veroorzaakt ontsteking en roodheid van het oog. Dit geeft niet alleen cosmetische zorgen, maar kan ook pijnlijk zijn en het dagelijks functioneren belemmeren.
 5. Verminderd zicht: In ernstige gevallen van entropion kan de lichamelijke schade aan het hoornvlies leiden tot verminderd zicht. Littekenvorming en troebelheid van het hoornvlies kunnen de breking van licht verstoren en resulteren in wazig zicht. Dit kan aanzienlijke beperkingen opleggen aan de kwaliteit van leven van de persoon.
 6. Gevoeligheid voor licht (fotofobie): Personen met entropion kunnen gevoeliger zijn voor licht (fotofobie) vanwege de irritatie en beschadiging van het oogoppervlak. Dit kan leiden tot ongemak bij blootstelling aan fel licht, zoals zonlicht.
 7. Verlies van zelfvertrouwen: De cosmetische effecten van entropion, zoals roodheid, ontsteking en tranen, kunnen het zelfvertrouwen van de persoon beïnvloeden. Dit kan sociale terughoudendheid en emotioneel ongemak veroorzaken.

Het is van vitaal belang dat personen met entropion medische hulp zoeken om de lichamelijke gevolgen van deze aandoening aan te pakken. Een vroegtijdige diagnose en behandeling kunnen helpen bij het voorkomen van ernstige complicaties zoals corneale schade en verlies van zicht. Een oogarts kan de juiste behandelingsmethoden aanbevelen, variërend van conservatieve maatregelen tot chirurgische correctie, afhankelijk van de ernst van de aandoening. Het behandelen van entropion is essentieel om de fysieke gezondheid en het welzijn van de persoon te behouden.

Psychische gevolgen

Entropion, een aandoening waarbij het onderste ooglid naar binnen draait, heeft niet alleen fysieke gevolgen, maar kan ook aanzienlijke psychische impact hebben op personen die eraan lijden. De psychische gevolgen van entropion zijn divers en kunnen variëren afhankelijk van de ernst van de aandoening en hoe goed deze wordt behandeld. Hieronder worden enkele van de mogelijke psychische gevolgen van entropion besproken:

 1. Psychologische stress: Entropion gaat vaak gepaard met lichamelijk ongemak, pijn en irritatie van het oog. Dit kan leiden tot psychologische stress en angst bij personen, vooral als de aandoening langdurig aanhoudt of frequente episodes van oogirritatie veroorzaakt.
 2. Zelfbeeld en zelfvertrouwen: De cosmetische effecten van entropion, zoals roodheid, ontsteking en tranen, kunnen het zelfbeeld van een persoon aantasten. Dit kan resulteren in een afname van het zelfvertrouwen en zelfs sociale terughoudendheid. Personen kunnen zich zelfbewust voelen over de uiterlijke verschijning van hun ogen.
 3. Sociale terughoudendheid: Personen met onbehandelde of ernstige entropion kunnen terughoudend zijn om sociale situaties aan te gaan. Ze kunnen zich zorgen maken over hoe anderen op hun ogen zullen reageren of bang zijn dat ze tijdens gesprekken constant over hun oogproblemen moeten praten.
 4. Depressie: In sommige gevallen kan de constante fysieke ongemakken en psychologische stress geassocieerd met entropion leiden tot depressieve symptomen. Personen kunnen zich machteloos voelen in het omgaan met de aandoening en de impact ervan op hun leven.
 5. Verstoring van dagelijkse activiteiten: De symptomen van entropion, zoals wazig zicht en overmatig tranen, kunnen het moeilijk maken om dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals lezen, autorijden of televisiekijken. Dit kan leiden tot frustratie en verminderde levenskwaliteit.
 6. Stress in relaties: Entropion kan ook stress in persoonlijke relaties veroorzaken, vooral als de symptomen leiden tot beperkingen in sociale activiteiten of als de persoon voortdurend bezig is met het beheersen van de symptomen.

De psychische gevolgen van entropion zijn niet te onderschatten. Ze kunnen de kwaliteit van leven van een persoon aanzienlijk aantasten. Het is belangrijk dat personen met entropion niet alleen fysieke, maar ook psychologische ondersteuning krijgen. Een oogarts kan de juiste behandelingsopties aanbevelen om de symptomen te verlichten en de psychische stress te verminderen. Bovendien kunnen psychologische ondersteuning en psychotherapie waardevol zijn om personen te helpen omgaan met de psychische gevolgen van deze oogaandoening. Het tijdig behandelen van entropion kan niet alleen de lichamelijke maar ook de psychische gezondheid van de persoon verbeteren.

Diagnose en (Oog)onderzoeken van oogaandoening

Entropion is een oogaandoening die meestal duidelijke fysieke symptomen vertoont, maar het is van cruciaal belang om de aandoening grondig te diagnosticeren en de onderliggende oorzaak ervan te begrijpen. De diagnose van entropion omvat meerdere stappen en medische onderzoeken, die hieronder worden besproken:

Anamnese en symptomenbeoordeling

 • De diagnose van entropion begint meestal met een uitgebreide anamnese, waarbij de arts de medische geschiedenis van de persoon bespreekt en specifieke vragen stelt over de symptomen en hun duur.
 • De persoon wordt ondervraagd over klachten zoals oogirritatie, roodheid, tranende ogen, wazig zicht, pijn of ongemak in de ogen. Deze symptomen kunnen wijzen op entropion.

Extern oogonderzoek

 • Een visuele inspectie van de ogen wordt uitgevoerd om te kijken naar tekenen van entropion. De arts zal letten op de positie van de wimpers, de ooglidrand en mogelijke huidveranderingen rondom de ogen.
 • Als het onderste ooglid naar binnen is gedraaid, zal dit vaak duidelijk zichtbaar zijn tijdens het externe oogonderzoek.

Onderzoek van de conjunctiva en hoornvlies

 • Bij entropion kunnen de naar binnen gedraaide wimpers het oppervlak van de conjunctiva (het slijmvlies van het oog) en het hoornvlies irriteren. Dit kan ontsteking en schade veroorzaken.
 • Een oogarts kan een spleetlampmicroscoop gebruiken om de conjunctiva en het hoornvlies grondig te onderzoeken op tekenen van schade.

Beoordeling van ooglidslagaders en-aders

 • De bloedvaten in het ooglidgebied kunnen opzwellen en ontstoken raken als gevolg van entropion. De arts kan deze bloedvaten onderzoeken om de ernst van de ontsteking te beoordelen.

Ooglid eversie test

 • Deze test wordt uitgevoerd om te bepalen of het onderste ooglid naar binnen is gedraaid. Tijdens de test wordt het onderste ooglid omgeklapt om de positie van de wimpers te controleren.

Andere onderzoeken

 • In sommige gevallen kan aanvullend onderzoek nodig zijn om de ernst van entropion en mogelijke complicaties, zoals hoornvliesbeschadiging, te beoordelen.
 • Als er twijfel bestaat over de oorzaken van de oogaandoening, kan aanvullende beeldvorming zoals een echografie of magnetische resonantiebeeldvorming (MRI) worden overwogen.

Bij de diagnose van entropion is het van groot belang om te bepalen of er sprake is van een anatomische oorzaak, zoals veroudering of littekenvorming, of dat andere factoren, zoals ooginfecties of ontstekingen, bijdragen aan de aandoening. Deze gedetailleerde diagnose is essentieel om de meest geschikte behandelingsopties vast te stellen en te zorgen voor een effectieve aanpak van entropion.

Een tijdige diagnose van entropion en een passende behandeling kunnen helpen om ernstige complicaties te voorkomen en de levenskwaliteit van personen met deze aandoening te verbeteren. Daarom wordt geadviseerd om bij oogklachten direct een oogarts te raadplegen voor een grondig onderzoek en diagnose.

Behandelingen voor entropion

Entropion is een ooglidafwijking die ongemak en mogelijke schade aan het oog kan veroorzaken. Het doel van de behandeling is om het naar binnen gedraaide ooglid te corrigeren en de irritatie van het oogoppervlak te verminderen. Hier bespreken we uitgebreid de medische en chirurgische behandelingen, evenals mogelijke psychosociale ondersteuning voor personen met entropion.

Medische behandelingen

 1. Oogdruppels of oogzalven: Voor milde gevallen van entropion kunnen kunstmatige traanproducten, zoals oogdruppels of zalven, helpen om het oogoppervlak te smeren en irritatie te verminderen. Deze producten kunnen het ongemak enigszins verlichten, maar ze pakken de onderliggende oorzaak niet aan.
 2. Botox-injecties: In sommige gevallen kan een arts overwegen om botulinumtoxine (Botox) in de spieren rond het ooglid te injecteren. Dit kan tijdelijk verlichting bieden door de spieren te ontspannen en het ooglid naar beneden te trekken. De effecten zijn echter van korte duur en vereisen herhaalde injecties.
Toediening van oogdruppels bij persoon

Toediening van oogdruppels bij persoon

Chirurgische behandelingen

 1. Entropion-repairchirurgie: De meest voorkomende en effectieve behandeling voor entropion is chirurgie. Tijdens deze ingreep corrigeert een oogchirurg de positie van het ooglid en herstelt deze naar een normale positie. Dit kan onder plaatselijke of algemene verdoving worden uitgevoerd, afhankelijk van de ernst van de aandoening. Er zijn verschillende technieken beschikbaar, waaronder:
  • Huidverwijdering: De chirurg verwijdert een kleine hoeveelheid huid van het ooglid om de juiste spanning te herstellen.
  • Hechting van het ooglid: De chirurg kan het ooglid hechten om ervoor te zorgen dat het niet naar binnen draait.
  • Tarsale plaatversterking: Dit omvat het versterken van de structuur van het ooglid om te voorkomen dat het ooglid opnieuw naar binnen draait.
  • Slijmvliesverwijdering: Soms wordt een deel van het slijmvlies aan de binnenzijde van het ooglid verwijderd om te voorkomen dat het tegen het oog schuurt.
 2. Canthoplastie: In sommige gevallen kan een canthoplastie nodig zijn om de laterale ooghoek te versterken en te stabiliseren. Dit kan helpen voorkomen dat het ooglid opnieuw naar binnen draait.
 3. Entropionchirurgie bij kinderen: Entropion kan ook bij kinderen voorkomen, en in dat geval wordt de chirurgische benadering aangepast aan de specifieke behoeften van het kind.

Psychosociale ondersteuning

Personen met entropion ervaren niet alleen fysieke symptomen, maar ook psychosociale uitdagingen kunnen tegenkomen. Oogklachten, zoals irritatie en wazig zicht, kunnen de kwaliteit van leven aantasten. Psychosociale ondersteuning, zoals counseling en peer-ondersteuningsgroepen, kan personen helpen om te gaan met de emotionele aspecten van deze aandoening.

In sommige gevallen kan de psychologische impact ernstig zijn, vooral als entropion leidt tot herhaalde ooginfecties of hoornvliesbeschadiging. Personen kunnen gevoelens van angst, een depressie en sociaal isolement ervaren. In dergelijke situaties kan professionele psychische gezondheidszorg, zoals therapie of counseling, waardevol zijn om emotionele veerkracht op te bouwen.

Het behandelplan voor entropion moet individueel worden aangepast, rekening houdend met de ernst van de aandoening, de leeftijd van de persoon en eventuele bijkomende gezondheidsproblemen. Een multidisciplinaire aanpak waarbij oogartsen, plastisch chirurgen en psychologische zorgverleners betrokken zijn, kan de best mogelijke resultaten opleveren en de kwaliteit van leven verbeteren voor personen met entropion.

Prognose van entropion

Entropion is een aandoening waarbij het ooglid naar binnen draait, waardoor de wimpers tegen het oogoppervlak schuren. Het kan leiden tot oogirritatie, roodheid, pijn en mogelijk schade aan het hoornvlies. De prognose van entropion hangt af van verschillende factoren, waaronder de ernst van de aandoening, de leeftijd van de persoon en de snelheid waarmee de behandeling wordt gestart.

Ernst van de aandoening

De ernst van entropion varieert van mild tot ernstig. In milde gevallen kan de prognose gunstiger zijn omdat de symptomen minder uitgesproken zijn en de kans op blijvende schade aan het oog kleiner is. Personen met ernstige entropion, waarbij het ooglid sterk naar binnen draait, hebben mogelijk een minder gunstige prognose, vooral als er al hoornvliesbeschadiging is opgetreden.

Leeftijd van de persoon

Leeftijd speelt een rol bij de prognose van entropion. Bij oudere personen kan de elasticiteit van de huid afnemen, waardoor het ooglid gemakkelijker naar binnen kan draaien. Dit kan de symptomen verergeren en de prognose minder gunstig maken. Bij kinderen kan entropion ook voorkomen, maar het kan in sommige gevallen vanzelf verbeteren naarmate ze groeien.

Tijdige Behandeling

Een van de belangrijkste factoren die de prognose van entropion beïnvloeden, is de tijdigheid van de behandeling. Hoe eerder entropion wordt gediagnosticeerd en behandeld, hoe beter de prognose. Een snelle behandeling kan helpen voorkomen dat oogirritatie en schade aan het hoornvlies verergeren.

Behandelingsmogelijkheden

De beschikbare behandelingsmogelijkheden kunnen ook van invloed zijn op de prognose van entropion. Chirurgische correctie is vaak de meest effectieve optie en kan in veel gevallen leiden tot een volledig herstel van de normale ooglidpositie en verlichting van symptomen. De keuze van de chirurgische techniek kan echter variëren, afhankelijk van de persoonlijke behoeften van de persoon.

Complicaties

Als entropion niet tijdig wordt behandeld, kunnen complicaties optreden die de prognose negatief beïnvloeden. Herhaalde schade aan het hoornvlies kan littekenvorming veroorzaken en het gezichtsvermogen aantasten. Daarom is het belangrijk dat personen met symptomen van entropion snel medische hulp zoeken om complicaties te voorkomen.

Complicaties van naar binnen draaiend onderste ooglid

Entropion, een aandoening waarbij het ooglid naar binnen draait en de wimpers tegen het oogoppervlak schuren, kan leiden tot een reeks complicaties die de ooggezondheid en het algemene welzijn van de persoon kunnen aantasten. Deze complicaties variëren in ernst en kunnen optreden als entropion niet tijdig wordt behandeld. Hieronder volgt een uitgebreide beschrijving van mogelijke complicaties:

 1. Oogirritatie en ongemak: Een van de meest voorkomende complicaties van entropion is voortdurende oogirritatie. De schurende werking van de ingegroeide wimpers tegen het oogoppervlak veroorzaakt ongemak, roodheid en soms tranenvloed. Dit kan leiden tot een verminderde kwaliteit van leven van de persoon.
 2. Hoornvliesbeschadiging: Herhaalde wrijving van de wimpers tegen het hoornvlies kan leiden tot hoornvliesbeschadiging. Het hoornvlies is het heldere voorste deel van het oog dat verantwoordelijk is voor het breken van lichtstralen en het scherpstellen van beelden op het netvlies. Beschadiging van het hoornvlies kan leiden tot littekens en een verminderd zicht.
 3. Ooginfecties: De constante irritatie en het schuren van de wimpers kunnen het oog vatbaarder maken voor infecties. Microben kunnen gemakkelijker het oog binnendringen, wat kan leiden tot ooginfecties zoals conjunctivitis (bindvliesontsteking). Deze infecties veroorzaken vaak symptomen zoals roodheid, afscheiding en jeuk.
 4. Corneale erosie: Bij ernstige gevallen van entropion kan het hoornvlies aanhoudende erosie ondergaan. Dit betekent dat het oppervlak van het hoornvlies geleidelijk wordt beschadigd. Corneale erosie veroorzaakt ernstige pijn en kan littekens achterlaten, wat leidt tot een blijvende afname van het gezichtsvermogen.
 5. Verlies van gezichtsvermogen: Als entropion onbehandeld blijft en leidt tot ernstige hoornvliesbeschadiging of andere complicaties, kan dit leiden tot verlies van gezichtsvermogen. Het gezichtsvermogen kan variëren van mild tot ernstig, afhankelijk van de ernst van de complicaties.
 6. Chronische ontsteking: De aanhoudende irritatie en ontsteking in het ooggebied kunnen leiden tot chronische ontsteking. Dit kan pijn, ongemak en zelfs permanente schade aan de oogstructuren veroorzaken.
 7. Cosmetische zorgen: Naast de fysieke complicaties kan entropion ook cosmetische zorgen met zich meebrengen. Het naar binnen draaien van het ooglid kan het uiterlijk van de ogen veranderen, wat voor sommige personen een esthetisch probleem kan zijn.

Het is van vitaal belang om entropion serieus te nemen vanwege de mogelijke complicaties die kunnen optreden. Personen die vermoeden dat ze entropion hebben, moeten onmiddellijk medische hulp zoeken om de aandoening te diagnosticeren en een geschikte behandeling te starten. Een vroegtijdige behandeling kan helpen om complicaties te voorkomen en de gezondheid van de ogen te behouden. Regelmatige follow-up bij een oogarts is ook essentieel om de voortgang van de behandeling te monitoren en verdere problemen te voorkomen.

Preventie van onderste ooglid dat naar binnen draait

Entropion, een aandoening waarbij het ooglid naar binnen draait en de wimpers tegen het oogoppervlak schuren, kan soms moeilijk te voorkomen zijn, vooral als het te wijten is aan aangeboren factoren of veroudering. Echter, er zijn enkele maatregelen die personen met een verhoogd risico kunnen nemen om de kans op het ontwikkelen van entropion te verminderen. Hier volgen enkele preventieve stappen die kunnen helpen:

 1. Bescherm de ogen: Personen die zich in omgevingen met veel stof, wind of andere irriterende stoffen bevinden, moeten beschermende bril of oogbescherming dragen. Dit minimaliseert de kans op oogirritatie en letsel, wat op zijn beurt het risico op entropion kan verminderen.
 2. Goede ooghygiëne: Het handhaven van een goede ooghygiëne is essentieel. Dit omvat regelmatig wassen van de handen voordat je je ogen aanraakt om infecties te voorkomen. Het is ook belangrijk om contactlenzen correct te dragen en te reinigen volgens de instructies van de oogarts.
 3. Vermijd oogwrijven: Wrijf niet in je ogen, vooral niet als je last hebt van oogirritatie. Dit kan de ogen beschadigen en bijdragen aan de ontwikkeling van entropion.
 4. Zoek vroegtijdige behandeling: Als je symptomen van entropion opmerkt, zoals oogirritatie, roodheid of wimpers die tegen het oog schuren, zoek dan onmiddellijk medische hulp. Een vroegtijdige diagnose en behandeling kunnen verdere complicaties voorkomen.
 5. Volg medische adviezen op: Als je al gediagnosticeerd bent met entropion en een behandeling heeft ondergaan, is het belangrijk om de instructies en aanbevelingen van je oogarts op te volgen. Dit kan onder meer regelmatige controleafspraken bevatten om de voortgang van de aandoening te monitoren.
 6. Voorkom letsel: Vermijd letsel aan het ooggebied. Draag bijvoorbeeld tijdens sportactiviteiten een geschikte oogbescherming om letsel te voorkomen.
 7. Behandel ooglidproblemen: Personen met ooglidaandoeningen, zoals blefaritis (ooglidontsteking), moeten deze aandoeningen actief laten behandelen. Een goede ooglidgezondheid kan het risico op entropion verminderen.
 8. Levensstijlfactoren: Een gezonde levensstijl kan bijdragen aan de algehele ooggezondheid. Een evenwichtige voeding, regelmatige lichaamsbeweging en het vermijden van roken kunnen helpen om oogproblemen op lange termijn te voorkomen.
 9. Genetische raadpleging: Als entropion in je familie voorkomt, kan je genetische raadpleging overwegen voordat je kinderen krijgt. Dit kan helpen om het risico op overdracht van genetische factoren die entropion veroorzaken, beter te begrijpen.

Hoewel sommige oorzaken van entropion moeilijk te vermijden zijn, zoals veroudering, kunnen bovenstaande preventieve maatregelen helpen om het risico op deze ooglidafwijking te minimaliseren. Personen met een hoog risico op entropion, zoals die met eerdere oogproblemen, kunnen het beste regelmatig contact houden met een oogarts om vroegtijdige detectie en behandeling te waarborgen.

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Omgaan met entropion in het dagelijks leven

Entropion, een aandoening waarbij het ooglid naar binnen draait en de wimpers tegen het oogoppervlak schuren, kan aanzienlijke ongemakken veroorzaken. Personen met entropion ervaren vaak symptomen zoals oogirritatie, roodheid, tranenvloed en wazig zicht. Omgaan met entropion in het dagelijks leven vereist aandacht voor ooggezondheid, symptoombehandeling en soms medische behandeling. Hier zijn enkele nuttige tips voor personen met entropion:

 1. Zoek medische hulp: Als je vermoedt dat je entropion hebt of als je al gediagnosticeerd bent, is het cruciaal om onmiddellijk medische hulp te zoeken. Een oogarts kan de ernst van de aandoening beoordelen en de meest geschikte behandelingsmogelijkheden aanbevelen.
 2. Oogdruppels: Oogdruppels kunnen helpen om de ogen vochtig te houden en irritatie te verminderen. Overleg met je oogarts over geschikte oogdruppels voor je situatie.
 3. Warm kompres: Een warm kompres op de gesloten ogen kan tijdelijke verlichting bieden van de symptomen van entropion. Dit kan helpen om de wimpers tijdelijk naar buiten te richten en het oog te kalmeren.
 4. Wegwerpbrillen: Het dragen van wegwerpbrillen of beschermende brillen kan helpen voorkomen dat wimpers het oog beschadigen. Dit is vooral handig in omgevingen met veel stof, wind of andere irriterende stoffen.
 5. Irriterende stoffen verwijderen: Probeer contact met irriterende stoffen, zoals make-up of stof, rond de ogen te minimaliseren. Voorzichtigheid bij het aanbrengen en verwijderen van make-up is belangrijk.
 6. Medicatie: In sommige gevallen kan je arts medicatie voorschrijven om ontsteking en irritatie te verminderen. Volg de instructies van je arts nauwkeurig op.
 7. Overweeg tijdelijke maatregelen: In afwachting van een chirurgische ingreep kan je arts tijdelijke maatregelen voorstellen om je symptomen te verlichten. Dit kan het plaatsen van een tijdelijke hechting of bandagecontactlenzen omvatten.
 8. Chirurgische correctie: Voor de meeste gevallen van entropion is een chirurgische correctie de enige permanente oplossing. Dit omvat het herpositioneren van het ooglid en de spieren om ervoor te zorgen dat het ooglid niet naar binnen draait. Raadpleeg je arts om de meest geschikte chirurgische optie voor je situatie te bespreken.
 9. Volg medische adviezen op: Als je een chirurgische ingreep hebt ondergaan, is het essentieel om de postoperatieve instructies van je arts nauwgezet op te volgen. Dit kan onder meer regelmatige follow-upafspraken omvatten.
 10. Ooggezondheid behouden: Na behandeling of chirurgische correctie is het belangrijk om een goede ooggezondheid te behouden. Dit omvat regelmatige oogonderzoeken om eventuele terugkerende problemen vroegtijdig op te sporen.

Omgaan met entropion kan uitdagend zijn, maar met de juiste medische zorg en zelfzorgmaatregelen kunnen de symptomen vaak goed worden behandeld. Het is van vitaal belang om nauw samen te werken met een oogarts om de meest geschikte behandelingsopties te bespreken en te bepalen welke tips het beste zijn voor je persoonlijke behoeften.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 2. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 3. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 4. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 5. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 6. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 7. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 8. Iritis27-03-2024 03:03:09
 9. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 10. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 11. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 12. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 13. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 14. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 15. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 16. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 17. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 18. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 19. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 20. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 21. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 22. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 23. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 24. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 25. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 26. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 27. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 28. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 29. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 30. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 31. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 32. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 33. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 34. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 35. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 36. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 37. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 38. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 39. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 40. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 41. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 42. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 43. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 44. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 45. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 46. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 47. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 48. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 49. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 50. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 51. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 52. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 53. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 54. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 55. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 56. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 57. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 58. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 59. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 60. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 61. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 62. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 63. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 64. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 65. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 66. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 67. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 68. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 69. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 70. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 71. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 72. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 73. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 74. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 75. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 76. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 77. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 78. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 79. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 80. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 81. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 82. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 83. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 84. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 85. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 86. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 87. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 88. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 89. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 90. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 91. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 92. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 93. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 94. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 95. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 96. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 97. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 98. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 99. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 100. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 101. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 102. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 103. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 104. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 105. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 106. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 107. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 108. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 109. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 110. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 111. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 112. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 113. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 114. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 115. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 116. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 117. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 118. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 119. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 120. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 121. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 122. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 123. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 124. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 125. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 126. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 127. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 128. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 129. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 130. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 131. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 132. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 133. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 134. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 135. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 136. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 137. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 138. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 139. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 140. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 141. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 142. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 143. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 144. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 145. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 146. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 147. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 148. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 149. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 150. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 151. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 152. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 153. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 154. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 155. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 156. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 157. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 158. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 159. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 160. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 161. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 162. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 163. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 164. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 165. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 166. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 167. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 168. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 169. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 170. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 171. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 172. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 173. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 174. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 175. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 176. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 177. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 178. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 179. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 180. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 181. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 182. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 183. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 184. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 185. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 186. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 187. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 188. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 189. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 190. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 191. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 192. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 193. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 194. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 195. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 196. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 197. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 198. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04
 199. De invloed van cafeïne op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:01
 200. De invloed van chocolade op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:21

Laatst bijgewerkt op 8 maart 2024 – 14:52