Glasvochtbloeding

Een glasvochtbloeding, ook bekend als een glasvochthemorragie, doet zich voor wanneer er bloed in het glasvocht van het oog lekt. Het glasvocht is de gelachtige substantie die het grootste deel van het oog vult en bijdraagt aan de gezonde werking ervan. Wanneer er bloed in deze gel lekt, kunnen donkere vlekken, flitsen of wazige gebieden in het gezichtsveld van een persoon verschijnen. Hoewel glasvochtbloedingen op zichzelf meestal niet pijnlijk zijn, kunnen ze de kwaliteit van het zicht aanzienlijk aantasten.

Inhoudsopgave

Prevalentie van glasvochthemorragie

België

Het vaststellen van de exacte prevalentie van glasvochtbloedingen in België is een uitdaging, aangezien niet alle gevallen formeel worden geregistreerd of gerapporteerd. Bovendien kunnen glasvochtbloedingen van voorbijgaande aard zijn en vanzelf verdwijnen zonder medische tussenkomst, wat het moeilijk maakt om een nauwkeurig beeld te krijgen van de totale omvang van het probleem. Desalniettemin kunnen we enkele inzichten bieden op basis van beschikbare gegevens en schattingen.

In België zijn er verschillende risicofactoren die van invloed kunnen zijn op de prevalentie van glasvochtbloedingen. Deze omvatten de vergrijzing van de bevolking, aangezien glasvochtbloedingen vaker voorkomen bij oudere personen. Personen met bepaalde medische aandoeningen, zoals diabetes of hypertensie, lopen ook een verhoogd risico op het ontwikkelen van glasvochtbloedingen.

De beschikbaarheid van geavanceerde diagnostische technologieën en de bewustwording van ooggezondheid onder de bevolking spelen een rol bij het vaststellen van de prevalentie. In België zijn er kwalitatief hoogwaardige oogzorgfaciliteiten beschikbaar, en het is essentieel dat personen met symptomen van glasvochtbloedingen snel medische hulp zoeken om complicaties te voorkomen.

Nederland

Net als in België is het in Nederland ook moeilijk om de exacte prevalentie van glasvochtbloedingen vast te stellen. Er zijn echter overeenkomsten in de risicofactoren en de invloed ervan op de prevalentie. De vergrijzing van de bevolking en de aanwezigheid van aandoeningen zoals diabetes spelen ook in Nederland een rol bij de frequentie van glasvochtbloedingen.

De Nederlandse gezondheidszorg staat hoog aangeschreven en biedt toegang tot hoogwaardige oogzorgfaciliteiten. Dit draagt bij aan het vroegtijdig opsporen en behandelen van oogaandoeningen, waaronder glasvochtbloedingen. Een goede bewustwording van het belang van regelmatige oogonderzoeken kan ook van invloed zijn op de rapportage van gevallen en de algehele gezondheid van de ogen van personen in Nederland.

Factoren die de prevalentie beïnvloeden

De prevalentie van glasvochtbloedingen wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder:

 1. Leeftijd: Glasvochtbloedingen komen vaker voor bij oudere personen, en de vergrijzing van de bevolking kan de prevalentie verhogen.
 2. Onderliggende aandoeningen: Medische aandoeningen zoals diabetes, hypertensie en oogziekten kunnen het risico op glasvochtbloedingen verhogen.
 3. Levensstijl: Factoren zoals roken en overmatig alcoholgebruik kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van oogaandoeningen, waaronder glasvochtbloedingen.
 4. Erfelijkheid: Genetische factoren kunnen een rol spelen bij het risico op glasvochtbloedingen, hoewel meer onderzoek nodig is om dit volledig te begrijpen.
 5. Bewustwording en toegang tot zorg: Personen die regelmatig oogonderzoeken ondergaan en snel medische hulp zoeken bij symptomen, dragen bij aan een vroegtijdige diagnose en behandeling, wat de prevalentie kan beïnvloeden.

Oorzaken

Een glasvochtbloeding ontstaat wanneer er bloed in het glasvocht van het oog lekt. Het glasvocht is een heldere, gelachtige substantie die het grootste deel van het oog vult en een rol speelt in het handhaven van de oogstructuur en -functie. Het bloed dat in het glasvocht terechtkomt, kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

 1. Netvliesproblemen: Een van de meest voorkomende oorzaken van een glasvochtbloeding is een probleem in het netvlies, zoals scheurtjes of bloedvaten die abnormaal groeien. Dit kan leiden tot het lekken van bloed in het glasvocht.
 2. Oogletsel: Een trauma aan het oog, zoals een klap of een verwonding, kan leiden tot een glasvochtbloeding. Het kan scheurtjes of beschadigingen in de bloedvaten van het oog veroorzaken.
 3. Aandoeningen van de bloedvaten: Ziekten die de bloedvaten aantasten, zoals diabetes of hypertensie (hoge bloeddruk), kunnen het risico op bloedingen in het oog verhogen.
 4. Oogoperaties: Sommige oogchirurgieprocedures kunnen het risico op een glasvochtbloeding vergroten, vooral als er complicaties optreden tijdens de operatie.
 5. Bloedstollingsstoornissen: Personen met bloedstollingsstoornissen, zoals hemofilie, lopen een verhoogd risico op bloedingen in verschillende delen van het lichaam, waaronder het oog.
 6. Veroudering: Het ouder worden gaat vaak gepaard met veranderingen in de structuur van het oog, waardoor het risico op een glasvochtbloeding toeneemt.

Risicofactoren

Naast de specifieke oorzaken zijn er verschillende risicofactoren die het risico op het ontwikkelen van een glasvochtbloeding kunnen vergroten. Deze omvatten:

 1. Leeftijd: Personen boven de leeftijd van 50 jaar lopen over het algemeen een groter risico op een glasvochtbloeding, deels vanwege de natuurlijke verouderingsprocessen van het oog.
 2. Oogziekten: Personen met oogaandoeningen zoals retinale vasculaire aandoeningen, maculadegeneratie of diabetische retinopathie hebben een verhoogd risico.
 3. Medische aandoeningen: Aandoeningen zoals diabetes, hypertensie (een hoge bloeddruk) en aandoeningen van de bloedsomloop kunnen het risico verhogen.
 4. Oogletsel: Personen die eerder oogletsel hebben gehad, lopen mogelijk een verhoogd risico op glasvochtbloedingen.
 5. Familiegeschiedenis: Als er in de familie gevallen van glasvochtbloedingen zijn, kan dit het risico voor andere familieleden vergroten.
 6. Roken: Roken is geassocieerd met een verhoogd risico op oogaandoeningen, waaronder glasvochtbloedingen.
 7. Hoge bloeddruk: Hypertensie kan de fragiele bloedvaten in het oog beschadigen en het risico op een bloeding vergroten.
 8. Bloedstollingsstoornissen: Personen met bloedstollingsstoornissen hebben mogelijk een hoger risico op bloedingen, inclusief die in het oog.
 9. Oogchirurgie: Personen die oogchirurgie hebben ondergaan, vooral ingrepen waarbij het glasvocht wordt aangeraakt, kunnen een verhoogd risico lopen.

De aanwezigheid van risicofactoren betekent niet noodzakelijk dat iemand een glasvochtbloeding zal ontwikkelen, maar eerder dat hun kans op het ontwikkelen van deze aandoening groter is. Het is essentieel dat personen met risicofactoren hun ooggezondheid nauwlettend volgen en regelmatig een oogonderzoek ondergaan om eventuele problemen vroegtijdig op te sporen en te behandelen.

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Erfelijkheid

Genetische componenten

Erfelijkheid verwijst naar de overdracht van genetische informatie van ouders naar hun nakomelingen. Bij een glasvochtbloeding lijkt de rol van genetische factoren complex te zijn. Hoewel er aanwijzingen zijn dat genetische aanleg een rol kan spelen, is het verband niet volledig begrepen. Enkele belangrijke punten om te overwegen:

 1. Familiegeschiedenis: Een positieve familiegeschiedenis van een glasvochtbloeding kan suggereren dat genetische factoren een rol spelen. Personen met eerstegraads familieleden (zoals ouders of broers en zussen) die een glasvochtbloeding hebben gehad, zouden mogelijk een verhoogd risico kunnen lopen.
 2. Complexiteit van genetische aanleg: Onderzoekers hebben vastgesteld dat meerdere genen en genetische varianten betrokken kunnen zijn bij het risico op een glasvochtbloeding. Dit maakt de genetische aanleg complex en multifactorieel.
 3. Omgevingsinvloeden: Naast genetische factoren spelen omgevingsinvloeden ook een belangrijke rol. Blootstelling aan risicofactoren zoals hoge bloeddruk, diabetes of oogtrauma kan het risico op een glasvochtbloeding vergroten.
 4. Onafhankelijke incidenten: Veel gevallen van een glasvochtbloeding lijken zich voor te doen als onafhankelijke incidenten zonder familiale voorgeschiedenis. Dit kan erop wijzen dat externe factoren een dominante rol spelen.
 5. Genetisch onderzoek: Hoewel onderzoek naar genetische markers en genvarianten in relatie tot een glasvochtbloeding plaatsvindt, is er momenteel geen specifieke genetische test om het risico op deze aandoening vast te stellen.

Genetisch advies

Personen met een familiegeschiedenis van een glasvochtbloeding kunnen profiteren van genetisch advies en counseling. Een genetisch counselor kan informatie verstrekken over het risico op overerving, de complexiteit van genetische aanleg en eventuele preventieve maatregelen.

De meeste gevallen van een glasvochtbloeding hebben geen duidelijke genetische oorzaak hebben en vaak optreden als gevolg van andere factoren. Daarom moeten personen met een verhoogd risico, zoals die met een familiegeschiedenis, nog steeds aandacht besteden aan preventieve maatregelen, zoals het beheersen van aandoeningen zoals hypertensie en diabetes.

Soorten

Glasvochtbloedingen kunnen variëren in ernst en oorzaak. In deze tekst zullen we de verschillende soorten glasvochtbloedingen verkennen.

Spontane glasvochtbloeding

Dit type glasvochtbloeding treedt op zonder een duidelijke externe oorzaak of letsel. Het kan zich voordoen als gevolg van veranderingen in de bloedvaten in het oog, zoals fragiele bloedvaten die gemakkelijker scheuren. Spontane glasvochtbloedingen kunnen leiden tot het vrijkomen van bloed in het glasvocht, wat op zijn beurt de visie kan vertroebelen.

Traumatische glasvochtbloeding

Een traumatische glasvochtbloeding ontstaat als gevolg van een fysiek letsel aan het oog, zoals een directe klap, stomp trauma, of letsel door een voorwerp. Deze bloeding kan plotseling optreden na het letsel en kan variëren in ernst, afhankelijk van de mate van schade aan de oogstructuren.

Diabetische glasvochtbloeding

Bij personen met diabetes kunnen veranderingen in de bloedvaten in het netvlies (diabetische retinopathie) leiden tot bloedingen in het glasvocht. Diabetische glasvochtbloedingen treden vaak op als gevolg van microaneurysma’s (kleine zwellingen van de bloedvaten) die kunnen scheuren en bloed vrijgeven in het oog.

Beeld van wat een persoon met diabetische retinopathie zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met diabetische retinopathie zou kunnen zien

Netvliesscheur of netvliesloslating met bloeding

Soms kan een scheur in het netvlies (retina) leiden tot een glasvochtbloeding. Als er een scheur of loslating van het netvlies optreedt, kan er bloed uit de beschadigde bloedvaten in het glasvocht terechtkomen.

Achterste glasvochtloslating met bloeding

Achterste glasvochtloslating verwijst naar het loslaten van het glasvocht van het netvlies, een natuurlijk verouderingsproces. Wanneer dit gebeurt, kunnen kleine bloedvaten scheuren en een bloeding in het glasvocht veroorzaken.

Maculair glasvochtbloeding

De macula is het centrale deel van het netvlies dat verantwoordelijk is voor scherp zicht. Een bloeding in de macula kan leiden tot ernstige visuele verstoringen en verlies van het centrale zicht. Dit type glasvochtbloeding kan optreden als gevolg van verschillende oorzaken, zoals diabetische retinopathie of andere netvliesaandoeningen.

Terson-syndroom

Terson-syndroom is een zeldzaam syndroom waarbij een glasvochtbloeding optreedt als gevolg van een bloeding in de hersenen, zoals een subarachnoïdale bloeding. Deze bloedingen kunnen het gevolg zijn van ernstig hoofdletsel of aneurysma’s. Het bloed dat uit de hersenen lekt, kan het oog binnendringen en een glasvochtbloeding veroorzaken.

Symptomen

Hieronder worden de mogelijke symptomen van een glasvochtbloeding beschreven, hoewel niet alle personen met een glasvochtbloeding dezelfde symptomen zullen ervaren.

Floaters (drijvers)

Floaters zijn kleine, zwevende deeltjes die eruitzien als donkere vlekken, draden, stippen of vliegjes in het gezichtsveld van een persoon. Ze lijken te bewegen wanneer de ogen bewegen en kunnen soms lijken op kleine vlokjes of draadachtige structuren. Floaters zijn een veelvoorkomend symptoom van een glasvochtbloeding en worden veroorzaakt door het bloed dat zich in het glasvocht bevindt en de lichtstralen in het oog verstrooit.

Lichtflitsen

Personen met een glasvochtbloeding kunnen lichtflitsen ervaren, die zich voordoen als plotselinge, heldere lichtflitsen in het gezichtsveld. Deze lichtflitsen kunnen variëren in intensiteit en duur, en ze treden vaak op wanneer het bloed in het glasvocht druk uitoefent op het netvlies. Lichtflitsen kunnen een teken zijn van een scheur in het netvlies en moeten onmiddellijk worden onderzocht door een oogarts.

Verminderd zicht

Een glasvochtbloeding kan het gezichtsvermogen van een persoon aanzienlijk verminderen, vooral als de bloeding zich in de centrale zone van het glasvocht bevindt of als deze het netvlies aantast. Personen kunnen wazig zicht ervaren, moeite hebben met het zien van details, of een verminderd vermogen hebben om objecten duidelijk te zien.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Donkere vlekken in het gezichtsveld

Naast floaters kunnen er donkere vlekken of schaduwen in het gezichtsveld verschijnen. Deze vlekken kunnen het zicht belemmeren en objecten verbergen, wat de visuele helderheid vermindert.

Verminderd zicht bij weinig licht (nyctalopie)

Sommige personen kunnen merken dat hun vermogen om ‘s nachts of bij weinig licht te zien, verslechtert als gevolg van een glasvochtbloeding. Dit kan leiden tot problemen met nachtzicht en moeite om in het donker de weg te vinden.

Gevoel van een gordijn dat over het gezichtsveld trekt

In gevallen waarin een glasvochtbloeding het netvlies aantast, kan een persoon het gevoel hebben dat er een gordijn of sluier over een deel van hun gezichtsveld wordt getrokken. Dit kan een ernstig symptoom zijn en duidt vaak op een ernstige oogaandoening.

Personen die symptomen van een glasvochtbloeding ervaren, zoeken best onmiddellijk een oogarts. Een vroege diagnose en behandeling kunnen helpen om mogelijke onderliggende oorzaken, zoals diabetes of netvliesproblemen, op te sporen en ernstige complicaties te voorkomen. Alleen een oogarts kan de juiste diagnose stellen en een geschikte behandeling aanbevelen.

Lichamelijke gevolgen

Hoewel de symptomen en gevolgen van een glasvochtbloeding in ernst kunnen variëren, kan deze aandoening een aanzienlijke invloed hebben op het dagelijks leven van de betrokken personen. Hieronder worden enkele van de lichamelijke gevolgen en bijbehorende aspecten van een glasvochtbloeding beschreven:

Verminderd gezichtsvermogen

Een van de meest opvallende lichamelijke gevolgen van een glasvochtbloeding is een significant verminderd gezichtsvermogen. Het bloed dat zich in het glasvocht ophoopt, kan het licht dat het netvlies bereikt verstoren, wat leidt tot wazig zicht, donkere vlekken en verminderde helderheid. Dit kan het lezen, autorijden en andere dagelijkse activiteiten bemoeilijken.

Ongemak en irritatie

Personen met een glasvochtbloeding kunnen lichamelijk ongemak en irritatie in het aangetaste oog ervaren. Het bloed kan druk uitoefenen op de oogstructuren, wat kan resulteren in een gevoel van volheid, pijn of een zwaar gevoel in het oog. Dit ongemak kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verminderen.

Hoofdpijn

Sommige personen met een glasvochtbloeding melden dat ze hoofdpijn ervaren, met name als gevolg van de visuele verstoring die de aandoening veroorzaakt. Het constant focussen om de donkere vlekken en floaters te negeren, kan spanning en hoofdpijn veroorzaken.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Mogelijke impact op het evenwicht

Een verminderd gezichtsvermogen kan het evenwicht van een persoon aantasten, wat resulteert in meer kans op struikelen of vallen. Personen met een glasvochtbloeding moeten extra voorzichtig zijn bij activiteiten zoals lopen, traplopen en bewegen in onbekende omgevingen.

Psychologische belasting

Hoewel niet direct een lichamelijk gevolg, kan een glasvochtbloeding een aanzienlijke psychologische belasting veroorzaken. Het verlies van duidelijk zicht en het ervaren van visuele symptomen zoals floaters en lichtflitsen kunnen leiden tot angst, stress en een depressie. Het kan ook sociale en emotionele uitdagingen met zich meebrengen.

Mogelijke oorzaken van de bloeding

In sommige gevallen kan een glasvochtbloeding een symptoom zijn van onderliggende gezondheidsproblemen, zoals diabetes of hypertensie (hoge bloeddruk). Het is belangrijk om de mogelijke oorzaken van de bloeding te onderzoeken, omdat deze een bredere impact op de gezondheid kunnen hebben.

Psychische gevolgen

Een glasvochtbloeding kan niet alleen fysieke maar ook psychische gevolgen hebben voor personen die hiermee worden geconfronteerd. Het begrijpen van de mogelijke emotionele impact van deze aandoening is essentieel om personen te helpen omgaan met de veranderingen in hun gezichtsvermogen en hun algehele welzijn te ondersteunen.

De emotionele reactie

Wanneer iemand geconfronteerd wordt met een glasvochtbloeding, kan dit leiden tot een breed scala aan emotionele reacties. Deze reacties variëren van angst en verwarring tot frustratie en bezorgdheid over de toekomst. Deze emoties zijn volkomen normaal en het begrijpen en accepteren van deze gevoelens is een belangrijke eerste stap in het omgaan met de psychische gevolgen van een glasvochtbloeding.

Angst en onzekerheid

Een van de meest voorkomende psychische reacties op een glasvochtbloeding is angst en onzekerheid. Personen kunnen angstig zijn over de oorzaak van de bloeding, de gevolgen ervan voor hun gezichtsvermogen en hun algemene gezondheid. Onzekerheid over de behandelingsopties en het herstelproces kan deze angst versterken. Het is belangrijk dat personen met een glasvochtbloeding zich bewust zijn van hun gevoelens en open communiceren met hun zorgverleners om hun zorgen en vragen te bespreken.

Verlies van zelfstandigheid

Een glasvochtbloeding kan tijdelijke of permanente veranderingen in het gezichtsvermogen veroorzaken. Dit kan leiden tot een gevoel van verlies van zelfstandigheid, vooral als de aandoening van invloed is op dagelijkse activiteiten zoals autorijden, lezen of werken. Personen kunnen zich gefrustreerd voelen door hun afhankelijkheid van anderen en kunnen worstelen met gevoelens van hulpeloosheid.

Depressie en isolatie

Voor sommige personen kan het ervaren van een glasvochtbloeding leiden tot een depressie en sociale isolatie. Het verlies van gezichtsvermogen kan iemand het gevoel geven dat ze hun kwaliteit van leven verliezen en kan leiden tot terugtrekking uit sociale activiteiten. Het is essentieel dat personen die te maken hebben met depressie of isolatie professionele hulp zoeken en de steun van vrienden en familie inschakelen.

Omgaan met de psychische gevolgen

Het omgaan met de psychische gevolgen van een glasvochtbloeding vereist begrip, aanpassingsvermogen en ondersteuning. Hier zijn enkele strategieën die kunnen helpen:

 • Zorg voor open communicatie: Het bespreken van gevoelens en zorgen met zorgverleners, de partner, vrienden en familie kan emotionele opluchting bieden en helpen bij het vinden van oplossingen.
 • Zoek psychologische ondersteuning: Psychologen en counselors kunnen personen helpen bij het omgaan met een depressie, angst en stress die verband houden met een glasvochtbloeding.
 • Onderzoek hulpmiddelen en aanpassingen: Het verkennen van visuele hulpmiddelen en aanpassingen kan personen helpen hun zelfstandigheid te behouden en hun dagelijkse activiteiten voort te zetten.
 • Verbinding met steungroepen: Deelnemen aan steungroepen voor personen met oogaandoeningen kan een gevoel van verbinding en begrip bieden.
 • Onderhoud een gezonde levensstijl: Goede voeding, regelmatige lichaamsbeweging en voldoende slaap kunnen bijdragen aan het welzijn en de veerkracht.

De psychische gevolgen van een glasvochtbloeding kunnen voor elke persoon anders zijn. Het is essentieel dat personen de tijd nemen om hun eigen emoties en behoeften te begrijpen en de juiste ondersteuning te zoeken om hen te helpen bij het omgaan met deze uitdagingen.

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diagnose en (Oog)onderzoeken

Deze aandoening kan variëren in ernst en symptomen, maar een nauwkeurige diagnose en grondige oogonderzoeken zijn cruciaal om de juiste behandeling en zorg te bepalen. Hieronder worden de diagnostische methoden en oogonderzoeken beschreven die worden gebruikt om een glasvochtbloeding bij personen te identificeren:

Oogonderzoek en medische geschiedenis

De eerste stap bij het diagnosticeren van een glasvochtbloeding is een grondig oogonderzoek door een gekwalificeerde oogarts. Tijdens dit onderzoek zal de arts de medische geschiedenis van de persoon bespreken, inclusief eventuele eerdere oogproblemen, gezondheidsproblemen en medicatiegebruik.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Gezichtsscherptemeting

Een gezichtsscherptetest, waarbij de persoon gevraagd wordt om letters of symbolen op een oogkaart te lezen vanaf een bepaalde afstand, wordt uitgevoerd om de ernst van het verminderde gezichtsvermogen te bepalen. Dit kan helpen bij het vaststellen van de impact van de glasvochtbloeding op het zicht van de persoon.

Oogdrukmeting (tonometrie)

De meting van de oogdruk, ook wel tonometrie genoemd, kan worden uitgevoerd om te controleren op oogaandoeningen zoals glaucoom, die gepaard kunnen gaan met glasvochtbloedingen. Verhoogde oogdruk kan aanvullende problemen veroorzaken en moet worden opgemerkt en behandeld.

Oogspiegelonderzoek (oftalmoscopie)

Oftalmoscopie is een cruciaal onderdeel van het onderzoek waarbij de oogarts de binnenkant van het oog inspecteert met behulp van een oftalmoscoop. Hiermee kan de arts het glasvocht, het netvlies en de bloedvaten grondig beoordelen. Een glasvochtbloeding wordt meestal duidelijk zichtbaar tijdens dit onderzoek.

Optische Coherentie Tomografie (OCT)

Een OCT-scan is een geavanceerde beeldvormingstechniek die de oogarts helpt bij het gedetailleerder bestuderen van de lagen in het oog. Hiermee kunnen eventuele afwijkingen in het glasvocht en het netvlies worden geïdentificeerd.

Fluoresceïne angiografie

In sommige gevallen kan een fluoresceïne angiografie worden uitgevoerd. Dit omvat het injecteren van een kleurstof in een ader in de arm, gevolgd door het maken van foto’s van het oog. Hierdoor kan de arts de bloedstroom en eventuele lekkages in de bloedvaten in het oog detecteren.

Bloedonderzoek

In bepaalde situaties, zoals wanneer onderliggende medische aandoeningen zoals diabetes of hypertensie worden vermoed, kan een bloedonderzoek worden uitgevoerd om deze aandoeningen te identificeren of uit te sluiten als mogelijke oorzaken van de glasvochtbloeding.

Behandelingen

De behandeling van een glasvochtbloeding is afhankelijk van de oorzaak, de ernst van de bloeding en de mate waarin het zicht wordt aangetast. Hieronder worden verschillende medische en psychische behandelingsopties besproken voor personen met een glasvochtbloeding:

Medische behandelingen

Observatie en afwachten

In sommige gevallen, vooral als de bloeding klein is en het zicht niet significant is aangetast, kan de oogarts ervoor kiezen om de persoon te observeren en af te wachten. Glasvochtbloedingen verdwijnen soms vanzelf na verloop van tijd.

Vitrectomie

Een vitrectomie is een chirurgische ingreep waarbij het troebele glasvocht wordt verwijderd en vervangen door een heldere vloeistof of een siliconenolie. Deze procedure wordt vaak uitgevoerd bij ernstige bloedingen die het zicht aanzienlijk belemmeren. Het kan echter risico’s met zich meebrengen, zoals infectie en een netvliesloslating.

Laserbehandeling

In sommige gevallen kan een laserbehandeling worden gebruikt om kleine bloedingen te verzegelen en lekkende bloedvaten te cauteriseren. Dit kan helpen om verdere bloedingen te voorkomen en het zicht te stabiliseren.

Injectie van Anti-VEGF-medicijnen

Anti-VEGF (anti-vasculaire endotheliale groeifactor) medicijnen kunnen worden geïnjecteerd om de abnormale groei van bloedvaten in het oog te remmen. Dit kan nuttig zijn bij glasvochtbloedingen veroorzaakt door aandoeningen zoals diabetische retinopathie.

Corticosteroïden

Corticosteroïden kunnen worden voorgeschreven om ontstekingen in het oog te verminderen, vooral als de bloeding wordt geassocieerd met een onderliggende ontstekingsaandoening.

Psychische ondersteuning

Een glasvochtbloeding kan niet alleen fysieke, maar ook psychologische impact hebben op personen. Het plotselinge verlies van zicht of de angst voor blijvende schade kan leiden tot stress en angst. Psychische ondersteuning kan essentieel zijn en omvat:

Counseling en therapie

Individuele of groepstherapie kan personen helpen om te gaan met de psychische stress en aanpassingsproblemen die gepaard gaan met een glasvochtbloeding. Dit kan ook nuttig zijn bij het ontwikkelen van copingmechanismen.

Ondersteuningsgroepen

Het deelnemen aan ondersteunings- en lotgenotengroepen voor personen met oogaandoeningen kan een gevoel van verbinding en begrip bieden. Hier kunnen ervaringen worden gedeeld en informatie worden uitgewisseld.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Revalidatie en training

Personen met een glasvochtbloeding kunnen baat hebben bij revalidatieprogramma’s (BE en NL) die hen helpen om hun dagelijkse activiteiten aan te passen aan hun veranderde zicht. Dit kan onder meer omvatten hoe ze hun omgeving veilig kunnen navigeren.

De keuze voor een specifieke behandeling is afhankelijk van de persoonlijke situatie en de oorzaak van de glasvochtbloeding. Een vroege diagnose en een nauwe samenwerking met een oogarts zijn cruciaal om de beste behandelingsstrategie te bepalen en het welzijn van personen met een glasvochtbloeding te verbeteren.

Prognose van bloeding in glasvocht van oog

Een glasvochtbloeding kan zowel lichte als ernstige gevolgen hebben voor het zicht en de algehele gezondheid van personen. De prognose van een glasvochtbloeding varieert afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de oorzaak van de bloeding, de snelheid waarmee medische hulp wordt gezocht en de persoonlijke reactie op behandelingen. In dit artikel zullen we de prognose van een glasvochtbloeding in meer detail bespreken.

Factoren die de prognose beïnvloeden

Oorzaak van de glasvochtbloeding

De onderliggende oorzaak van de glasvochtbloeding speelt een cruciale rol bij het bepalen van de prognose. Sommige oorzaken, zoals leeftijdsgebonden veranderingen in het glasvocht, kunnen een gunstigere prognose hebben dan bloedingen als gevolg van ernstige oogaandoeningen zoals diabetische retinopathie of maculadegeneratie.

Tijdige diagnose en behandeling

Een vroege diagnose en een snelle medische behandeling zijn essentieel voor een positieve prognose. Personen die onmiddellijk medische hulp zoeken nadat ze symptomen van een glasvochtbloeding hebben opgemerkt, hebben over het algemeen een betere kans op een gunstig resultaat. Vertraging in diagnose en behandeling kan leiden tot complicaties en blijvende schade aan het zicht.

Grootte en lokalisatie van de bloeding

De omvang en locatie van de bloeding in het glasvocht spelen ook een rol. Kleine bloedingen die zich in de periferie van het oog bevinden, hebben meestal minder invloed op het zicht dan grotere bloedingen die het centrale gezichtsgebied aantasten.

Onderliggende gezondheidstoestand

De algemene gezondheidstoestand van een persoon kan de prognose beïnvloeden. Personen met onderliggende medische aandoeningen, zoals diabetes, hypertensie of vasculaire problemen, lopen mogelijk een groter risico op complicaties en een minder gunstige prognose.

Mogelijke resultaten

De prognose van een glasvochtbloeding kan variëren van tijdelijke symptomen tot permanente schade aan het zicht. Hier zijn enkele mogelijke resultaten:

Spontane resorptie

Bij sommige personen kan het lichaam de opgehoopte bloedstoffen in het glasvocht vanzelf absorberen, waardoor het zicht na verloop van tijd verbetert. Dit proces staat bekend als spontane resorptie en kan weken tot maanden duren.

Stabiel zicht

In sommige gevallen kan het zicht na een glasvochtbloeding stabiel blijven zonder verdere verslechtering. Dit is vooral waarschijnlijk bij kleine bloedingen die geen vitale delen van het netvlies aantasten.

Blijvend verlies van zicht

Helaas kan een glasvochtbloeding leiden tot blijvend verlies van zicht, vooral als de bloeding ernstig is en het netvlies is aangetast. Personen kunnen permanente blindheid ervaren in het aangetaste oog.

Opvolging  en monitoring

Na een glasvochtbloeding is regelmatige follow-up met een oogarts van vitaal belang om de voortgang te beoordelen en eventuele complicaties vroegtijdig te identificeren. Personen moeten zich bewust zijn van veranderingen in hun zicht en onmiddellijk medische hulp zoeken als ze nieuwe symptomen opmerken.

Complicaties van oogaandoening

Een glasvochtbloeding, ook bekend als een glasvochthemorragie, kan leiden tot een scala aan complicaties die van invloed zijn op het zicht en de algehele ooggezondheid van personen. Het begrijpen van deze complicaties is cruciaal voor de juiste behandeling en het voorkomen van verdere schade. Hieronder worden de belangrijkste complicaties van een glasvochtbloeding in detail besproken.

Netvliesloslating

Een van de meest ernstige complicaties van een glasvochtbloeding is de mogelijkheid van een netvliesloslating. De ophoping van bloed in het glasvocht kan het netvlies van zijn normale positie losmaken. Als het netvlies volledig losraakt, kan dit leiden tot ernstig en blijvend verlies van zicht. Een snelle medische behandeling is essentieel om het netvlies weer aan zijn juiste plaats te bevestigen.

Glaucoom

Een glasvochtbloeding kan de intraoculaire druk verhogen, wat kan resulteren in de ontwikkeling van glaucoom. Glaucoom is een oogziekte die schade aan de oogzenuw veroorzaakt en geleidelijk het perifere gezichtsvermogen aantast. Als glaucoom niet wordt behandeld, kan het leiden tot permanent zichtverlies.

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Maculadegeneratie

Bloedingen in het glasvocht kunnen de macula aantasten, het centrale deel van het netvlies dat verantwoordelijk is voor scherp zicht. Maculadegeneratie kan leiden tot vervormd of wazig centraal zicht, wat aanzienlijke visuele beperkingen met zich meebrengt.

Cataract

Langdurige aanwezigheid van bloed in het glasvocht kan de ontwikkeling van cataract bevorderen. Een cataract is een troebeling van de ooglens, wat resulteert in een verminderd zicht. Chirurgische verwijdering van de cataract kan noodzakelijk zijn om het zicht te herstellen.

Visuele vervormingen

Personen met een glasvochtbloeding kunnen visuele vervormingen ervaren, zoals het zien van drijvers, flitsen, of donkere vlekken. Deze symptomen kunnen het dagelijks functioneren belemmeren en leiden tot verminderde levenskwaliteit.

Verlies van contrastgevoeligheid

Een glasvochtbloeding kan leiden tot een verminderd vermogen om subtiele verschillen in contrast waar te nemen, wat van invloed kan zijn op activiteiten zoals lezen en autorijden.

Secundaire bloedingen

Soms kan een glasvochtbloeding leiden tot herhaalde bloedingen in het oog, wat verdere complicaties kan veroorzaken en het zicht verder kan verslechteren.

Psychologische impact

De psychologische impact van een glasvochtbloeding mag niet worden onderschat. Personen kunnen angst, depressie en stress ervaren als gevolg van veranderingen in hun zicht en de onzekerheid over hun toekomstige gezichtsvermogen.

Preventie van een glasvochtbloeding

Hoewel sommige gevallen onvermijdelijk zijn, zijn er maatregelen die personen kunnen nemen om het risico op een glasvochtbloeding te verminderen of te voorkomen. Hier volgen enkele belangrijke preventieve maatregelen:

Oogbescherming bij risicovolle activiteiten

Personen die deelnemen aan risicovolle activiteiten, zoals contactsporten, het werken met zware machines of klussen met potentieel letselgevaar, moeten altijd oogbescherming dragen. Het dragen van een veiligheidsbril of -masker kan ernstig oogletsel voorkomen dat kan leiden tot een glasvochtbloeding.

Ooggezondheid controleren

Regelmatige oogonderzoeken zijn essentieel voor het behoud van een goede ooggezondheid. Personen moeten minstens één keer per jaar een oogarts raadplegen, zelfs als ze geen symptomen ervaren. Een vroege opsporing van onderliggende oogaandoeningen kan het risico op complicaties, waaronder glasvochtbloedingen, verminderen.

Bloeddruk en diabetes beheersen

Een hoge bloeddruk en diabetes zijn veelvoorkomende risicofactoren voor glasvochtbloedingen. Personen met deze aandoeningen moeten hun gezondheid nauwlettend volgen en de voorgeschreven behandelingen en medicijnen nauwgezet volgen om complicaties te voorkomen.

Stoppen met roken of niet beginnen roken

Roken is schadelijk voor de algehele gezondheid, inclusief de ogen. Het kan de bloedvaten in het oog beschadigen en het risico op oogaandoeningen, waaronder glasvochtbloedingen, vergroten. Rokers wordt sterk aangeraden te stoppen met roken.

Bescherming tegen UV-straling

Langdurige blootstelling aan ultraviolette (UV) straling van de zon kan schadelijk zijn voor de ogen. Het dragen van een zonnebril met UV-bescherming kan de ogen beschermen tegen schade en het risico op oogaandoeningen verminderen.

Gezonde voeding en hydratatie

Een gezonde voeding rijk aan antioxidanten, zoals vitamine C en E, kan de algehele ooggezondheid bevorderen. Het drinken van voldoende water om gehydrateerd te blijven, kan ook helpen om de ogen goed gesmeerd te houden.

Medicijnen onder medisch toezichyt nemen

Sommige medicijnen, zoals bloedverdunners, kunnen het risico op bloedingen in het oog vergroten. Personen die dergelijke medicijnen gebruiken, moeten hun arts raadplegen over mogelijke risico’s en alternatieven.

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Vroegtijdige symptoomherkenning

Het herkennen van vroege symptomen van oogaandoeningen, zoals het zien van drijvers, flitsen of veranderingen in het zicht, is cruciaal. Personen die dergelijke symptomen ervaren, moeten onmiddellijk medische hulp zoeken om mogelijke complicaties te voorkomen.

Regelmatige lichaamsbeweging

Een actieve levensstijl kan bijdragen aan een gezonde bloedcirculatie, wat gunstig kan zijn voor de ooggezondheid. Regelmatige lichaamsbeweging kan helpen bij het handhaven van een gezond gewicht en het voorkomen van medische aandoeningen die glasvochtbloedingen kunnen veroorzaken.

Niet alle glasvochtbloedingen kunnen worden voorkomen, vooral die veroorzaakt door leeftijdsgebonden veranderingen in het oog. Desondanks kunnen deze preventieve maatregelen het risico op glasvochtbloedingen verminderen en bijdragen aan een algemene ooggezondheid.

Omgaan met een glasvochtbloeding in het dagelijks leven

Een glasvochtbloeding kan een verontrustende en beangstigende ervaring zijn voor personen die ermee te maken krijgen. Het kan hun dagelijks leven beïnvloeden en uitdagingen met zich meebrengen. Hieronder bespreken we verschillende aspecten van het omgaan met een glasvochtbloeding en bieden we nuttige tips voor personen die met deze aandoening worden geconfronteerd.

Raadpleeg een medisch specialist

De eerste stap bij het omgaan met een glasvochtbloeding is het raadplegen van een medisch specialist, bij voorkeur een oogarts. Een grondige diagnose en evaluatie van de bloeding zijn cruciaal om de juiste behandeling en opvolging te bepalen. Volg de voorgeschreven medische richtlijnen en medicatie nauwgezet op.

Begrijp de oorzaak en het verloop

Het is essentieel om de oorzaak van de glasvochtbloeding te begrijpen, omdat dit van invloed kan zijn op het verloop van de aandoening en de behandelingsopties. Glasvochtbloedingen kunnen worden veroorzaakt door factoren zoals oogletsel, diabetes, hoge bloeddruk of veroudering.

Pas je levensstijl aan

Afhankelijk van de onderliggende oorzaak, kan het nodig zijn om je levensstijl aan te passen om de glasvochtbloeding onder controle te houden. Dit kan onder meer het beheersen van je bloeddruk, glucosegehalte in het bloed, en het verminderen van risicofactoren omvatten.

Leer omgaan met visuele veranderingen

Een glasvochtbloeding kan tijdelijke of permanente visuele veranderingen met zich meebrengen, zoals het zien van drijvers, vlekken, flitsen of wazigheid. Het is belangrijk om te leren omgaan met deze visuele verstoringen en er niet van in paniek te raken.

Houd rekening met veiligheid

Als je zicht is aangetast door de glasvochtbloeding, is extra voorzichtigheid geboden om ongelukken te voorkomen. Zorg voor goede verlichting in je huis, gebruik handgrepen of leuningen, en vermijd gevaarlijke situaties zoals autorijden als je zicht ernstig is aangetast.

Psychologische ondersteuning

Een glasvochtbloeding kan stress en angst veroorzaken. Het kan nuttig zijn om psychologische ondersteuning te zoeken, zoals therapie of counseling, om de emotionele impact van de aandoening aan te pakken.

Leer technieken voor stressmanagement

Stress kan de symptomen van een glasvochtbloeding verergeren. Het aanleren van stressbeheersingstechnieken zoals meditatie, ademhalingsoefeningen en ontspanningstechnieken kan helpen om stress te verminderen en de algehele gezondheid te verbeteren.

Informeer jezelf

Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over je aandoening. Stel vragen aan je zorgverleners, zoek betrouwbare informatiebronnen op en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de behandeling van glasvochtbloedingen.

Ondersteuning van dierbaren

Praat met je partner, familie en vrienden over je aandoening en hoe zij je kunnen ondersteunen. Een sterk sociaal netwerk kan van onschatbare waarde zijn bij het omgaan met een glasvochtbloeding.

Blijf hoopvol en geduldig

Het omgaan met een glasvochtbloeding kan een uitdaging zijn, maar het is belangrijk om hoopvol en geduldig te blijven. Met de juiste medische zorg en ondersteuning kunnen velen hun visuele functie verbeteren of stabiliseren.

Omgaan met een glasvochtbloeding is een persoonlijke reis, en wat voor de ene persoon werkt, werkt mogelijk niet voor een andere.

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 13 mei 2024 – 11:42