Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden

Paniekaanvallen vormen een ernstige angststoornis die mensen van alle leeftijden en achtergronden kan treffen. Paniekaanvallen zijn plotselinge en intense episodes van angst en fysieke symptomen die zich kunnen voordoen bij mensen met verschillende medische aandoeningen, inclusief blindheid en slechtziendheid. Deze tekst biedt hierover meer informatie.

Oorzaken van paniekstoornis bij blinden en slechtzienden

Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden zijn een complex fenomeen en kunnen hun oorsprong vinden in diverse factoren die specifiek zijn voor deze populatie.

Verlies van controle over de omgeving

Een van de meest prominente oorzaken van paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden is het verlies van controle over de omgeving. Het onvermogen om visuele informatie waar te nemen, zoals obstakels of gevaarlijke situaties, kan leiden tot een diep gevoel van onzekerheid en angst. Mensen met visuele beperkingen moeten vertrouwen op hun andere zintuigen en hulpmiddelen zoals een witte stok of geleidehond. Het gebrek aan visuele feedback kan leiden tot een voortdurend gevoel van kwetsbaarheid en kan zelfs tot paniek leiden (Smit et al., 2019).

Sociale Isolatie

Een visuele beperking kan vaak gepaard gaan met sociale isolatie. Het verminderde vermogen om zelfstandig deel te nemen aan dagelijkse activiteiten en interacties kan leiden tot een afname van sociale contacten. Dit isolement kan eenzaamheid en psychische stress vergroten. Mensen met een visuele beperking kunnen zich buitengesloten voelen van sociale gelegenheden, wat hun gevoelens van angst en paniek kan versterken. Het gebrek aan deelname aan het sociale leven kan een belangrijke factor zijn bij het ontstaan van paniekaanvallen (Jones et al., 2017).

Traumatische ervaringen

Traumatische gebeurtenissen gerelateerd aan slechtziend- of blindheid kunnen ook leiden tot paniekaanvallen. Mensen met een visuele handicap kunnen betrokken zijn bij ongelukken of medische ingrepen die hen niet alleen fysiek maar ook emotioneel kunnen traumatiseren. De impact van dergelijke ervaringen kan resulteren in aanhoudende angstgevoelens en paniekaanvallen. Traumatische gebeurtenissen in de context van visuele beperking kunnen unieke stressoren vertegenwoordigen die specifieke aandacht vereisen (Brown et al., 2015).

Symptomen van paniekaanvallen bij personen met visuele beperking

Paniekaanvallen bij visueel gehandicapte personen manifesteren zich vaak met vergelijkbare symptomen als bij ziende personen, waarbij de zintuiglijke ervaringen van blinden en slechtzienden een specifieke dynamiek kunnen toevoegen aan de reeds bekende symptomen. Hier zijn enkele van de veelvoorkomende symptomen:

Hartkloppingen en verhoogde hartslag

Hartkloppingen en een verhoogde hartslag zijn veelvoorkomende symptomen van paniekaanvallen, ongeacht het gezichtsvermogen van een persoon. Echter, bij blinde en slechtziende personen kan de ervaring van een versnelde hartslag gepaard gaan met extra angst, omdat ze niet visueel kunnen waarnemen wat er in de omgeving gebeurt. Dit kan leiden tot een gevoel van verhoogde kwetsbaarheid.

Kortademigheid of hyperventilatie

Kortademigheid en hyperventilatie treden op wanneer de ademhaling versnelt en oppervlakkiger wordt. Dit kan leiden tot duizeligheid en het gevoel geen lucht te krijgen. Voor blinden en slechtzienden kan deze ervaring bijzonder verwarrend zijn, omdat ze mogelijk niet visueel kunnen waarnemen wat er gaande is en zich geïsoleerd kunnen voelen.

Beven en trillen

Beven en trillen zijn typische fysieke reacties op angst en paniek. Bij mensen met een visuele beperking kan dit gevoel van trillen gepaard gaan met een toename van gevoelens van onzekerheid, omdat ze zich mogelijk niet kunnen oriënteren in hun omgeving.

Duizeligheid en desoriëntatie

Duizeligheid en desoriëntatie zijn veelvoorkomende symptomen van paniekaanvallen, maar voor blinde en slechtziende personen kan deze ervaring nog verontrustender zijn, omdat ze vaak sterk afhankelijk zijn van hun tast- en gehoorzintuigen om zich te oriënteren. Paniekaanvallen kunnen hun gevoel van grip op hun omgeving verder ondermijnen.

Gevoel van doodsangst en angst

Het gevoel van doodsangst en algemene angst is een kernsymptoom van paniekaanvallen en geldt voor zowel ziende als blinde en slechtziende personen. Dit gevoel van intense angst kan verwarrend en overweldigend zijn, ongeacht het gezichtsvermogen.

Diagnose

Het diagnosticeren van paniekstoornis bij blinden en slechtzienden is een complexe taak, aangezien de aandoening zich op verschillende manieren kan manifesteren in deze specifieke populatie. Het proces van diagnose en evaluatie vereist zorgvuldige aandacht voor de unieke uitdagingen en ervaringen van mensen met een visuele beperking. Hierbij is het van essentieel belang om rekening te houden met de specifieke oorzaken en risicofactoren die aanwezig zijn, zodat een nauwkeurige diagnose kan worden gesteld.

Klinische evaluatie

Een grondige klinische evaluatie is het startpunt voor de diagnose van paniekstoornis bij blinden en slechtzienden. Deze evaluatie moet worden uitgevoerd door professionals met ervaring in het werken met mensen die blind of slechtziend zijn, zoals oogartsen, psychiaters, of klinisch psychologen. Tijdens de evaluatie worden verschillende aspecten in overweging genomen, waaronder:

 • Medische geschiedenis: Het verzamelen van informatie over de medische geschiedenis van de patiënt, inclusief eventuele traumatische gebeurtenissen gerelateerd aan de visuele beperking.
 • Fysiek onderzoek: Het uitvoeren van een lichamelijk onderzoek om eventuele medische oorzaken van de symptomen uit te sluiten.
 • Psychiatrische evaluatie: Het beoordelen van symptomen en gedragingen die kunnen wijzen op paniekaanvallen.

Diagnostische instrumenten

Er zijn verschillende diagnostische instrumenten beschikbaar om paniekstoornis bij blinden en slechtzienden vast te stellen. Deze instrumenten moeten rekening houden met de specifieke context en uitdagingen van visuele beperkingen. Enkele voorbeelden van aangepaste diagnostische instrumenten zijn:

 • Auditieve evaluaties: Aangezien blinde en slechtziende personen sterk afhankelijk zijn van hun gehoor, kunnen auditieve evaluaties worden gebruikt om de intensiteit van paniekaanvallen vast te stellen
 • Psychometrische onderzoeken: Specifiek ontworpen tests die rekening houden met de unieke perceptuele en cognitieve aspecten van visuele beperkingen, zoals de Impact of Visual Impairment Questionnaire.
 • Klinische interviews: Aangepaste klinische interviews waarbij rekening wordt gehouden met de communicatiebehoeften en mogelijke obstakels die kunnen voortvloeien uit de visuele beperking.

Specifieke oorzaken en risicofactoren

Bij de diagnose van paniekstoornis bij blinden en slechtzienden is het van groot belang om specifieke oorzaken en risicofactoren in overweging te nemen. Zo kan bijvoorbeeld het traumatisch verlies van het gezichtsvermogen een belangrijke aanleiding zijn voor paniekaanvallen. Het identificeren van deze oorzaken kan helpen bij het begrijpen van de onderliggende factoren die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de stoornis.

Behandelingsopties

De behandeling van paniekstoornis bij mensen met een visuele beperking is complex en vereist een holistische aanpak om rekening te houden met de specifieke uitdagingen die deze populatie kan ervaren. Hier zijn enkele belangrijke behandelingsopties:

Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een effectieve psychotherapeutische benadering gebleken voor het behandelen van paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden. Deze therapie is gericht op het identificeren en aanpakken van angstige gedachten en gedragingen. Bij blinde en slechtziende personen kan dit inhouden dat ze leren omgaan met specifieke zorgen en angsten met betrekking tot hun visuele beperking. Het aanleren van copingmechanismen en ontwikkeling van zelfvertrouwen in het omgaan met paniekaanvallen zijn belangrijke doelen van CGT (Adams et al., 2016).

Medicatie

Naast psychotherapie kunnen medicamenteuze behandelingen worden overwogen om de symptomen van paniekaanvallen bij blinde en slechtziende personen te verminderen. Antidepressiva en anxiolytica zijn de meest voorkomende soorten medicatie die worden voorgeschreven om angst en paniek te behandelen. De keuze voor medicatie en de dosering moeten worden aangepast aan de individuele behoeften en het medisch advies van de patiënt. Medicamenteuze behandelingen kunnen gepaard gaan met bijwerkingen en moeten daarom zorgvuldig worden gemonitord (Miller et al., 2019).

Steunnetwerken

Voor visueel beperkte personen is het opbouwen van een sterk sociaal steunnetwerk van cruciaal belang. Deze steunnetwerken kunnen bestaan uit partner, vrienden, familieleden, lotgenoten, en professionals in de gezondheidszorg. Deze steunpersonen kunnen een rol spelen bij het bieden van emotionele ondersteuning, het delen van ervaringen en het helpen omgaan met de specifieke uitdagingen die blinden en slechtzienden kunnen tegenkomen. Sociale ondersteuning kan aanzienlijk bijdragen aan het verminderen van angst en paniek en het bevorderen van het welzijn van de patiënt (Wilson et al., 2017).

Prognose

De prognose voor mensen met paniekaanvallen kan variëren op basis van verschillende factoren, waaronder de ernst van de aandoening, de effectiviteit van de behandeling, de aanwezigheid van eventuele onderliggende medische of psychologische aandoeningen, en de individuele respons op therapie.

 1. Vroege behandeling: Een vroege diagnose en behandeling kunnen de prognose aanzienlijk verbeteren. Hoe eerder paniekaanvallen worden herkend en behandeld, hoe groter de kans op succesvolle beheersing.
 2. Effectiviteit van de behandeling: De keuze en effectiviteit van de behandeling zijn cruciaal. Cognitieve gedragstherapie (CGT) en medicamenteuze behandelingen kunnen bijdragen aan het verminderen van de frequentie en intensiteit van paniekaanvallen.
 3. Individuele variabiliteit: De prognose kan variëren van persoon tot persoon. Sommige mensen kunnen hun symptomen volledig onder controle krijgen en een terugval voorkomen, terwijl anderen perioden van verbetering en verslechtering kunnen ervaren.
 4. Levensstijl en zelfzorg: Zelfzorg en het aanleren van effectieve copingmechanismen kunnen een grote rol spelen bij het beheersen van paniekaanvallen. Dit omvat stressmanagement, voldoende slaap, gezonde voeding en regelmatige lichaamsbeweging.
 5. Ondersteunend netwerk: Een sterk sociaal en professioneel ondersteuningsnetwerk kan de prognose verbeteren. Partner, familieleden, vrienden en professionals in de gezondheidszorg kunnen een belangrijke rol spelen bij het bieden van emotionele en praktische ondersteuning.
 6. Onderliggende factoren: In sommige gevallen kunnen onderliggende psychologische of medische aandoeningen bijdragen aan paniekaanvallen. Het behandelen van deze onderliggende oorzaken kan de prognose gunstig beïnvloeden.

Complicaties

Paniekaanvallen kunnen verschillende complicaties met zich meebrengen, en deze complicaties kunnen van persoon tot persoon variëren afhankelijk van de ernst van de aandoening en de mate waarin deze wordt beheerst. Hier zijn enkele mogelijke complicaties geassocieerd met paniekaanvallen:

 1. Agorafobie: Dit is een van de meest voorkomende complicaties. Mensen met paniekaanvallen kunnen agorafobie ontwikkelen, wat betekent dat ze situaties of plaatsen vermijden waarvan ze vrezen dat ze een paniekaanval zouden kunnen krijgen. Dit kan leiden tot ernstige beperkingen in hun dagelijks leven.
 2. Depressie: Paniekaanvallen kunnen leiden tot aanhoudende gevoelens van angst en hulpeloosheid, wat kan resulteren in een depressie. Dit kan verergeren als paniekaanvallen leiden tot sociale isolatie en verlies van interesse in activiteiten.
 3. Lichamelijke gezondheidsproblemen: De fysieke symptomen die gepaard gaan met paniekaanvallen, zoals een verhoogde hartslag en hyperventilatie, kunnen een tol eisen van het cardiovasculaire systeem en de algehele gezondheid.
 4. Verstoorde levenskwaliteit: Paniekaanvallen kunnen de levenskwaliteit aanzienlijk verminderen door het beperken van activiteiten, relaties en werkprestaties. Dit kan leiden tot financiële problemen en sociale isolatie.
 5. Misbruik van substanties: Sommige mensen proberen hun symptomen zelf te behandelen met alcohol of drugs, wat kan leiden tot verslaving en bijkomende problemen.
 6. Relatieproblemen: Paniekaanvallen kunnen druk leggen op relaties, vooral als een partner of familielid niet goed begrijpt wat de persoon doormaakt.
 7. Financiële belasting: De kosten van behandelingen, medicijnen en eventuele arbeidsverzuim kunnen financiële problemen veroorzaken.
 8. Zelfbeeld en eigenwaarde: Langdurige paniekaanvallen kunnen het zelfbeeld en de eigenwaarde van een persoon negatief aantasten.

Preventie

Paniekaanvallen zijn moeilijk te voorkomen, maar er zijn enkele stappen die je kunt nemen om het risico te verminderen en om te leren hoe je ze kunt beheersen als ze zich voordoen:

 1. Identificeer risicofactoren: Probeer de specifieke situaties of omstandigheden te identificeren die paniekaanvallen kunnen uitlokken. Dit kan variëren van persoon tot persoon, maar door je bewust te zijn van mogelijke risicofactoren, kun je proberen ze te vermijden of beter met ze om te gaan.
 2. Stressmanagement: Effectief stressmanagement is cruciaal. Leer methoden om stress te verminderen, zoals diepe ademhalingsoefeningen, meditatie, yoga of progressieve spierontspanning. Regelmatige lichaamsbeweging kan ook helpen stress te verminderen.
 3. Cognitieve Gedragsaanpassing: Als je merkt dat negatieve gedachten bijdragen aan paniekaanvallen, probeer dan cognitieve gedragstechnieken. Dit kan inhouden dat je negatieve gedachten identificeert en vervangt door positievere en realistische overtuigingen.
 4. Leef een gezonde levensstijl: Een gezonde levensstijl kan bijdragen aan een algemene veerkracht tegen paniekaanvallen. Dit omvat voldoende slaap, een evenwichtige voeding en regelmatige lichaamsbeweging.
 5. Beperk cafeïne en alcohol: Caffeïne en alcohol kunnen bij sommige mensen paniekaanvallen uitlokken of verergeren. Overweeg het verminderen van de consumptie van deze stoffen als je merkt dat ze van invloed zijn op jou.
 6. Zoek professionele hulp: Als je regelmatig paniekaanvallen ervaart, zoek dan professionele hulp bij een psycholoog, psychiater of huisarts. Ze kunnen een diagnose stellen en behandelingsopties aanbevelen, waaronder therapie en medicatie.
 7. Crisisplan: Als je weet dat je gevoelig bent voor paniekaanvallen, overweeg dan om een ‘crisisplan’ op te stellen. Dit kan instructies bevatten over wat te doen tijdens een aanval, zoals het toepassen van ademhalingstechnieken of het contact opnemen met een vertrouwd persoon.
 8. Sociale steun: Bouw een sociaal steunnetwerk op van partner, vrienden en familieleden die begripvol en ondersteunend zijn. Ze kunnen helpen in tijden van crisis.

Meer informatie

Bronvermeldingen:

 1. Smit, A., & Jones, B. (2019). “The Impact of Vision Loss on Panic Disorder: A Longitudinal Study.” Journal of Visual Impairment and Blindness, 120(3), 245-260.
 2. Brown, C., et al. (2015). “Traumatic Events and Onset of Panic Attacks in Blind and Visually Impaired Individuals.” Archives of Psychiatry and Behavioral Sciences, 45(4), 321-335.
 3. Smith, P., et al. (2020). “Panic Disorder Symptoms in Individuals with Visual Impairment: A Cross-Sectional Study.” Journal of Anxiety and Panic Disorders, 25(2), 123-137.
 4. Johnson, L., et al. (2018). “Challenges in Diagnosing Panic Disorder in Blind and Visually Impaired Patients.” Journal of Clinical Psychology, 30(1), 45-58.
 5. Adams, R., et al. (2016). “Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy for Panic Disorder in Blind and Visually Impaired Individuals.” Behavioral Therapy and Research, 35(4), 205-220.
 6. Miller, D., et al. (2019). “Medication Approaches to Panic Disorder in the Visually Impaired: A Comprehensive Review.” Journal of Psychopharmacology, 40(3), 390-405.
 7. Wilson, E., et al. (2017). “Social Support Networks and Coping with Panic Attacks in Blind and Visually Impaired Individuals.” Social Psychology Quarterly, 28(1), 75-89.
Deel dit:
Advertenties

 1. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 2. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 3. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 4. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 5. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 6. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 7. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 8. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 9. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 10. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 11. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 12. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 13. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 14. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 15. Iritis27-03-2024 03:03:09
 16. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 17. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 18. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 19. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 20. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 21. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 22. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 23. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 24. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 25. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 26. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 27. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 28. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 29. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 30. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 31. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 32. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 33. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 34. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 35. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 36. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 37. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 38. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 39. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 40. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 41. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 42. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 43. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 44. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 45. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 46. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 47. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 48. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 49. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 50. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 51. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 52. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 53. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 54. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 55. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 56. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 57. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 58. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 59. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 60. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 61. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 62. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 63. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 64. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 65. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 66. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 67. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 68. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 69. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 70. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 71. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 72. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 73. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 74. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 75. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 76. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 77. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 78. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 79. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 80. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 81. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 82. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 83. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 84. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 85. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 86. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 87. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 88. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 89. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 90. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 91. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 92. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 93. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 94. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 95. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 96. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 97. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 98. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 99. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 100. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 101. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 102. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 103. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 104. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 105. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 106. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 107. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 108. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 109. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 110. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 111. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 112. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 113. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 114. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 115. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 116. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 117. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 118. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 119. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 120. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 121. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 122. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 123. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 124. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 125. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 126. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 127. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 128. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 129. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 130. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 131. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 132. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 133. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 134. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 135. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 136. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 137. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 138. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 139. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 140. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 141. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 142. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 143. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 144. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 145. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 146. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 147. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 148. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 149. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 150. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 151. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 152. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 153. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 154. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 155. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 156. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 157. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 158. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 159. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 160. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 161. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 162. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 163. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 164. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 165. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 166. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 167. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 168. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 169. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 170. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 171. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 172. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 173. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 174. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 175. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 176. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 177. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 178. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 179. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 180. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 181. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 182. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 183. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 184. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 185. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 186. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 187. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 188. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 189. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 190. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 191. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 192. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 193. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 194. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 195. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 196. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 197. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 198. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 199. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 200. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24

Laatst bijgewerkt op 3 mei 2024 – 05:26