Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)

Inhoudsopgave

Prevalentie van lagoftalmie

Lagoftalmie is een zeldzame oogafwijking waarbij een persoon niet kan knipperen of zijn of haar ogen niet volledig kan sluiten. Dit kan resulteren in verschillende complicaties en ongemakken, waaronder droge ogen en hoornvliesproblemen.

Hoewel de exacte prevalentie van lagoftalmie in België en Nederland niet uitgebreid is gedocumenteerd, kunnen we enig inzicht krijgen in de verspreiding van deze aandoening door naar wereldwijde en algemene gegevens te kijken.

Prevalentie op wereldwijd niveau

Lagoftalmie is over de hele wereld een zeldzame aandoening. De prevalentie varieert sterk, afhankelijk van geografische locatie en demografische factoren. In ontwikkelingslanden zijn oogziekten vaak minder gediagnosticeerd en behandeld, wat kan leiden tot een hogere incidentie van lagoftalmie.

Prevalentie in Europa

Binnen Europa zijn er geen specifieke cijfers over de prevalentie van lagoftalmie beschikbaar voor België en Nederland. Echter, in de bredere context van oogaandoeningen, zijn er gegevens beschikbaar over de incidentie van gerelateerde aandoeningen, zoals ooglidafwijkingen en traanproblemen. Deze aandoeningen kunnen indirect van invloed zijn op de ontwikkeling van lagoftalmie.

Prevalentie bij kinderen

Lagoftalmie kan aangeboren zijn of zich ontwikkelen bij kinderen. In sommige gevallen kan aangeboren lagoftalmie geassocieerd worden met genetische aandoeningen of aangeboren afwijkingen. De prevalentie van aangeboren lagoftalmie in België en Nederland wordt vaak geïntegreerd in bredere statistieken over aangeboren oogaandoeningen.

Oorzaken en risicofactoren van lagoftalmie

Neurologische aandoeningen

Lagoftalmie kan het gevolg zijn van neurologische aandoeningen die de normale werking van de spieren die betrokken zijn bij het sluiten van de ogen verstoren. Deze aandoeningen kunnen het gevolg zijn van letsel aan de hersenen, zenuwbeschadiging of neuromusculaire aandoeningen.

Traumatische letsels

Traumatisch letsel aan het gezicht of de ogen kan lagoftalmie veroorzaken. Dit kan onder meer omvatten verwondingen aan de oogleden, de oogkas, of de spieren en zenuwen die verantwoordelijk zijn voor het sluiten van de ogen.

Chirurgische complicaties

Lagoftalmie kan het resultaat zijn van oogchirurgie, zoals ooglidcorrecties. Als de procedure niet correct wordt uitgevoerd, kan dit de normale oogsluiting verstoren.

Aangeboren afwijkingen

Sommige personen worden geboren met lagoftalmie als gevolg van aangeboren afwijkingen. Deze kunnen variëren van onderontwikkeling van de oogleden tot aangeboren neuromusculaire aandoeningen die het normale ooglidgedrag beïnvloeden.

Ooglidverlamming

Verlamming van de spieren die verantwoordelijk zijn voor het sluiten van de ogen kan lagoftalmie veroorzaken. Dit kan optreden als gevolg van aandoeningen zoals het syndroom van moebius, een zeldzame neurologische aandoening.

Medicatie en droge ogen

Bepaalde medicijnen en aandoeningen, zoals ernstige droge ogen, kunnen het knipperreflex aantasten en leiden tot lagoftalmie.

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Risicofactoren

Hoewel lagoftalmie een zeldzame aandoening is, zijn er enkele risicofactoren die het risico op het ontwikkelen van deze aandoening kunnen verhogen:

 • Leeftijd: Oudere personen hebben mogelijk een verhoogd risico op lagoftalmie als gevolg van leeftijdsgebonden spierzwakte en afname van de neurologische functie.
 • Geslacht: Sommige vormen van lagoftalmie kunnen vaker voorkomen bij bepaalde geslachten, hoewel dit afhankelijk is van de specifieke oorzaak.
 • Genetische predispositie: In gevallen van aangeboren lagoftalmie kan er een genetische component zijn, wat betekent dat familiegeschiedenis een rol kan spelen.
 • Chirurgische geschiedenis: Personen die eerder oog- of gezichtschirurgie hebben ondergaan, lopen mogelijk een verhoogd risico op lagoftalmie als gevolg van chirurgische complicaties.

Erfelijkheid van lagoftalmie

Genetische basis van lagoftalmie

Lagoftalmie kan in verband worden gebracht met verschillende genetische mutaties en afwijkingen die van invloed zijn op de ontwikkeling en functie van de oogspieren, oogleden, en de zenuwstelsels die verantwoordelijk zijn voor het sluiten van de ogen. Sommige van deze genetische afwijkingen kunnen aangeboren zijn, wat betekent dat een persoon ermee wordt geboren, terwijl andere zich in de loop van het leven kunnen ontwikkelen als gevolg van genetische veranderingen.

Erfelijke lagoftalmie

In sommige families kan lagoftalmie een erfelijke aandoening zijn. Dit betekent dat meerdere generaties van een familie getroffen kunnen worden door lagoftalmie als gevolg van genetische mutaties die van ouder op kind worden doorgegeven. Erfelijke lagoftalmie kan worden overgedragen via verschillende genetische patronen, waaronder autosomaal dominante, autosomaal recessieve, of x-gebonden overerving.

 • Autosomaal dominante overerving: In gevallen van autosomaal dominante overerving, heeft een persoon slechts één gemuteerd gen nodig van één ouder om de aandoening te ontwikkelen. Getroffen personen hebben dus een 50% kans om de mutatie door te geven aan hun nakomelingen.
 • Autosomaal recessieve overerving: bij autosomaal recessieve overerving moeten beide ouders een kopie van het gemuteerde gen doorgeven aan hun nakomelingen om de aandoening te manifesteren. Dit type overerving heeft meestal een lagere frequentie van lagoftalmie.
 • X-Gebonden overerving: In sommige gevallen kan lagoftalmie worden geassocieerd met x-gebonden overerving, wat betekent dat het gemuteerde gen zich op het x-chromosoom bevindt. Dit type overerving kan leiden tot een hoger risico voor mannelijke nakomelingen.

Genetische raadpleging

Voor personen met een familiegeschiedenis van lagoftalmie kan genetische raadpleging van onschatbare waarde zijn. Genetische raadpleging kan helpen bij het identificeren van het specifieke genetische risico binnen een familie en kunnen advies geven over de waarschijnlijkheid van het doorgeven van de aandoening aan toekomstige generaties. Dit kan leiden tot een beter begrip van de aandoening en kan helpen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen over gezinsplanning.

Soorten lagoftalmie

Congenitale lagoftalmie

Congenitale lagoftalmie is een zeldzame aandoening waarbij een persoon wordt geboren met onvolledig ontwikkelde oogleden. Dit kan resulteren in het onvermogen om de ogen volledig te sluiten. De oorzaak van congenitale lagoftalmie kan genetisch zijn of het gevolg zijn van abnormale ontwikkeling tijdens de zwangerschap.

Cicatriciale lagoftalmie

Cicatriciale lagoftalmie treedt op wanneer littekenweefsel de normale beweging van de oogleden belemmert. Dit kan het gevolg zijn van letsel, chirurgie of huidaandoeningen die littekenvorming veroorzaken.

Mechanische lagoftalmie

Mechanische lagoftalmie wordt veroorzaakt door externe factoren die de oogleden verhinderen volledig te sluiten. Dit kan bijvoorbeeld optreden bij oogzwelling als gevolg van allergieën of ontstekingen.

Neurologische lagoftalmie

Neurologische lagoftalmie wordt geassocieerd met problemen in het zenuwstelsel die de controle over de oogleden en oogspieren beïnvloeden. Dit kan het gevolg zijn van neurologische aandoeningen zoals het syndroom van moebius, een zeldzame genetische aandoening.

Traumatische lagoftalmie

Traumatische lagoftalmie treedt op na letsel aan het oog of de oogleden. Dit kan variëren van eenvoudige verwondingen die de oogleden beschadigen tot ernstige traumatische verwondingen die de spieren en zenuwen aantasten die betrokken zijn bij het sluiten van de ogen.

Verlamde lagoftalmie

Verlamde lagoftalmie kan optreden wanneer de spieren die verantwoordelijk zijn voor het sluiten van de ogen verlamd zijn. Dit kan het gevolg zijn van neurologische aandoeningen, spierzwakte, of schade aan de zenuwen die deze spieren aansturen.

Iatrogene lagoftalmie

Iatrogene lagoftalmie is het resultaat van medische procedures of chirurgie, zoals ooglidcorrecties, die het normale ooglidgedrag beïnvloeden. Dit kan een complicatie zijn van dergelijke ingrepen.

Symptomen van lagoftalmie

Onvolledige oogsluiting

Een van de meest opvallende symptomen van lagoftalmie is het onvermogen om de ogen volledig te sluiten. Dit kan variëren van een lichte opening tussen de oogleden tot het totale onvermogen om de ogen te sluiten.

Droge ogen

Personen met lagoftalmie hebben vaak last van droge ogen. Omdat de ogen niet volledig gesloten kunnen worden, kan er onvoldoende bevochtiging van het oogoppervlak plaatsvinden, wat leidt tot symptomen van droge ogen, zoals branderigheid, jeuk en irritatie.

Hoornvliesuitdroging

Langdurige blootstelling van het hoornvlies aan de lucht als gevolg van lagoftalmie kan leiden tot hoornvliesuitdroging. Dit kan leiden tot een verlies van helderheid en het verschijnen van oppervlakkige hoornvlieserosies.

Hoornvlieslittekenweefsel

Bij ernstige of langdurige lagoftalmie kunnen zich hoornvlieslittekens ontwikkelen. Deze littekens kunnen het gezichtsvermogen aantasten en tot vertroebeling van het hoornvlies leiden.

Slecht slapen

Het niet volledig kunnen sluiten van de ogen kan leiden tot problemen met slapen. Personen met lagoftalmie kunnen moeite hebben met slapen vanwege het ongemak en de droogte die ze ervaren.

Verhoogd risico op ooginfecties

Personen met lagoftalmie hebben een verhoogd risico op ooginfecties omdat de ogen niet adequaat beschermd zijn. Bacteriën en stof kunnen gemakkelijk het oogoppervlak binnendringen.

Cosmetische zorgen

Lagoftalmie kan cosmetische zorgen met zich meebrengen, omdat de ogen mogelijk niet symmetrisch sluiten en er abnormaal uitzien.

Functionele beperkingen

De symptomen van lagoftalmie kunnen leiden tot functionele beperkingen in het dagelijks leven. Het kan moeilijk zijn om activiteiten uit te voeren die een normaal sluiten van de ogen vereisen, zoals zwemmen of buitensporten.

Oogirritatie

Door het constante blootstaan van het oogoppervlak aan omgevingsfactoren kan irritatie optreden, wat zich kan uiten in roodheid, jeuk en branderigheid.

Lichamelijke gevolgen

Droge ogen en hoornvliesuitdroging

Een van de meest voor de hand liggende lichamelijke gevolgen van lagoftalmie is het optreden van droge ogen. Omdat de ogen niet volledig kunnen sluiten, kan de bevochtiging van het oogoppervlak beperkt zijn, wat leidt tot uitdroging van het hoornvlies. Dit kan leiden tot irritatie, branderigheid en een gevoel van zanderigheid in de ogen. Langdurige hoornvliesuitdroging kan leiden tot oppervlakkige hoornvlieserosies en hoornvlieslittekens.

Verhoogd risico op ooginfecties

Omdat de ogen niet adequaat worden beschermd, hebben personen met lagoftalmie een verhoogd risico op ooginfecties. Bacteriën en andere schadelijke micro-organismen kunnen gemakkelijker het oogoppervlak binnendringen, wat kan leiden tot conjunctivitis (oogbindvliesontsteking) en andere infecties.

Hoornvlieslittekens

Bij ernstige of langdurige lagoftalmie kan hoornvlieslittekens ontstaan als gevolg van herhaalde schade aan het hoornvlies. Deze littekens kunnen het gezichtsvermogen aantasten en tot wazig zicht leiden.

Cosmetische zorgen

Lagoftalmie kan cosmetische zorgen met zich meebrengen, omdat de ogen mogelijk niet symmetrisch sluiten en er abnormaal uitzien. Dit kan leiden tot een negatief zelfbeeld en psychische stress.

Functionele beperkingen

De lichamelijke beperkingen als gevolg van lagoftalmie kunnen het uitvoeren van dagelijkse activiteiten bemoeilijken. Zwemmen of buitensporten kunnen bijvoorbeeld lastig zijn vanwege het onvermogen om de ogen volledig te sluiten.

Oogirritatie en ongemak

Het constante blootstaan van het oogoppervlak aan omgevingsfactoren zoals wind en stof kan leiden tot aanhoudende oogirritatie en ongemak. Dit kan zich uiten in roodheid, jeuk, branderigheid en een gevoel van vermoeidheid.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Moeite met slapen

Lagoftalmie kan problemen met slapen veroorzaken, omdat het onvermogen om de ogen volledig te sluiten, ongemakkelijk kan zijn en droge ogen tijdens de slaap kan veroorzaken.

Ooglidzwelling

Bij sommige vormen van lagoftalmie kan ooglidzwelling optreden als gevolg van het vochtverlies en de irritatie die gepaard gaan met de aandoening.

Blootstelling aan omgevingsfactoren

Omdat de ogen niet volledig beschermd zijn, worden ze blootgesteld aan omgevingsfactoren zoals UV-straling en luchtverontreiniging, wat de gezondheid van het oog kan beïnvloeden.

Psychische gevolgen

Negatief zelfbeeld

Een van de meest voorkomende psychische gevolgen van lagoftalmie is een negatief zelfbeeld. Personen met lagoftalmie kunnen zichzelf als anders of abnormaal beschouwen vanwege het uiterlijke aspect van de aandoening. Dit kan leiden tot een verminderd zelfvertrouwen en zelfrespect.

Depressie

De psychische belasting van lagoftalmie kan bijdragen aan de ontwikkeling van een depressie. Het ongemak, de cosmetische zorgen en de sociale beperkingen die gepaard gaan met de aandoening kunnen leiden tot gevoelens van verdriet, hopeloosheid en neerslachtigheid.

Angststoornissen

Personen met lagoftalmie kunnen angststoornissen ontwikkelen, met name sociale angst. Ze kunnen zich ongemakkelijk voelen bij sociale interacties en zich zorgen maken over wat anderen van hun uiterlijk vinden. Dit kan leiden tot vermijdingsgedrag in sociale situaties.

Stress

De constante zorg om de gezondheid van de ogen en de noodzaak om ze te beschermen tegen omgevingsfactoren kan leiden tot chronische stress. Dit kan zowel de fysieke als mentale gezondheid beïnvloeden.

Schaamte en isolement

Personen met lagoftalmie kunnen gevoelens van schaamte ervaren vanwege hun uiterlijke verschijning. Deze schaamte kan leiden tot isolement en het vermijden van sociale interacties.

Relatieproblemen

Lagoftalmie kan invloed hebben op persoonlijke relaties. Partners en familieleden van personen met lagoftalmie kunnen ook psychologische stress ervaren en moeite hebben om de behoeften en zorgen van hun dierbaren te begrijpen.

Kwaliteit van leven

De psychische gevolgen van lagoftalmie kunnen de algehele kwaliteit van leven verminderen. Personen met de aandoening kunnen beperkt zijn in hun vermogen om van het leven te genieten en hun volledige potentieel te benutten.

Hulpzoekgedrag

Sommige personen met lagoftalmie kunnen terughoudend zijn om hulp te zoeken vanwege schaamte of de angst om beoordeeld te worden. Dit kan leiden tot vertraagde diagnose en behandeling.

Diagnose en oogonderzoeken bij lagoftalmie

Medische geschiedenis en symptomen

Bij het diagnosticeren van lagoftalmie begint de arts met een gedetailleerde medische geschiedenis. De persoon wordt gevraagd naar symptomen zoals droge ogen, oogirritatie, verminderd knipperen en andere ongemakken. Het is belangrijk om eventuele onderliggende aandoeningen of oorzaken van lagoftalmie te identificeren.

Oogonderzoek

Een uitgebreid oogonderzoek is essentieel. Dit omvat het meten van de visuele scherpte, de gezondheid van het hoornvlies en de conjunctiva (oogbindvlies), de oogdruk en de oogbewegingen. De arts zal letten op tekenen van uitdroging, ontsteking en andere afwijkingen.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Sluitertest

Een belangrijk diagnostisch hulpmiddel is de sluitertest. Hierbij wordt gemeten of de ogen volledig kunnen sluiten. De arts kan vragen de ogen gedurende een bepaalde tijd gesloten te houden en observeren of er onvolledige sluiting is.

Oculair oppervlakteonderzoek

Bij lagoftalmie is het belangrijk om het oppervlak van het oog te onderzoeken, met name het hoornvlies en de conjunctiva. Dit kan worden gedaan met behulp van kleurstoftesten om eventuele hoornvlieserosies of hoornvlieslittekens te identificeren.

Ooglidonderzoek

Omdat lagoftalmie vaak wordt veroorzaakt door problemen met de oogleden, zal de arts de oogleden nauwkeurig onderzoeken. Dit omvat het beoordelen van de spiertonus en de beweeglijkheid van de oogleden, evenals het controleren op tekenen van abnormale anatomie of spierzwakte.

Beeldvorming en aanvullende onderzoeken

In sommige gevallen kan aanvullende beeldvorming, zoals een MRI- of CT-scan, nodig zijn om eventuele structurele afwijkingen of letsels in de oogleden en oogkas te identificeren. Bloedonderzoeken kunnen ook worden uitgevoerd om onderliggende aandoeningen zoals auto-immuunziekten op te sporen.

Samenwerking met specialist

In complexe gevallen kan de oogarts samenwerken met een ooglidchirurg (oculoplastisch chirurg) om de diagnose en behandeling te optimaliseren. Een ooglidchirurg is gespecialiseerd in de behandeling van aandoeningen van de oogleden en kan chirurgische ingrepen uitvoeren indien nodig.

Behandelingen van lagoftalmie

Medische behandelingen

 1. Kunsttranen en oogdruppels: Bij milde vormen van lagoftalmie, vooral als gevolg van droge ogen, kunnen kunsttranen en oogdruppels worden voorgeschreven om de ogen vochtig te houden en irritatie te verminderen.
 2. Ooglidmassage en fysiotherapie: Voor sommige personen kan ooglidmassage en fysiotherapie nuttig zijn om de spiertonus en beweeglijkheid van de oogleden te verbeteren.
 3. Oogbescherming: Personen met lagoftalmie moeten de ogen beschermen tegen uitdroging en letsel. Dit kan omvatten het dragen van een ooglapje ‘s nachts of het gebruik van een oogbeschermende bril.
 4. Chirurgische correctie: In gevallen waarbij structurele problemen met de oogleden lagoftalmie veroorzaken, kan chirurgische correctie nodig zijn. Dit kan bestaan uit ooglidreconstructie om de oogleden te herstellen naar hun normale functie.
Toediening van oogdruppels bij persoon

Toediening van oogdruppels bij persoon

Psychische behandelingen

 1. Psychologische begeleiding: Personen met lagoftalmie kunnen baat hebben bij psychologische begeleiding om de psychische gevolgen van de aandoening aan te pakken. Dankzij therapie kan de persoon een beter zelfbeeld krijgen, beter omgaan met angst en een depressie, en krijgt hij tips om de psychische belasting te verminderen.
 2. Steungroepen: Steungroepen voor personen met lagoftalmie bieden een platform voor het delen van ervaringen, het bieden van begrip en het leren van copingmechanismen van anderen in dezelfde situatie.
 3. Familie- en partnerondersteuning: Het betrekken van familieleden en partners in de behandeling en het begrip van lagoftalmie kan de psychische gevolgen verminderen. Het bieden van ondersteuning en begrip aan personen met lagoftalmie is van cruciaal belang voor hun welzijn.
 4. Cognitieve gedragstherapie (CGT): CGT kan helpen bij het aanpakken van negatieve gedachten en gevoelens die verband houden met lagoftalmie. Het kan personen leren omgaan met stress, angst en een depressie.

De behandeling van lagoftalmie is vaak, waarbij zowel medische als psychische benaderingen worden gecombineerd. Het doel is om de oorzaak van lagoftalmie aan te pakken, de fysieke symptomen te verminderen en de psychische gevolgen te beheren.

De keuze van behandeling hangt af van de individuele behoeften en de ernst van de aandoening. Het is essentieel dat personen met lagoftalmie samenwerken met hun zorgverleners om een behandelplan te ontwikkelen dat het best aansluit bij hun specifieke situatie en om de lichamelijke en psychische gevolgen van lagoftalmie effectief te beheren.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Prognose van lagoftalmie

Oorzaken en onderliggende aandoeningen

De oorzaak van lagoftalmie speelt een cruciale rol bij de prognose. Als lagoftalmie bijvoorbeeld het gevolg is van een tijdelijke aandoening, zoals oogirritatie of allergieën, kan de prognose gunstig zijn met de juiste behandeling. Als lagoftalmie echter wordt veroorzaakt door een structurele afwijking van de oogleden, kan de prognose minder gunstig zijn en kan chirurgische correctie nodig zijn.

Tijdigheid van diagnose en behandeling

Een vroege diagnose en behandeling zijn essentieel voor een positieve prognose bij lagoftalmie. Vertraging in de diagnose kan leiden tot complicaties en verergering van de aandoening. Personen die snel medische hulp zoeken en de aanbevolen behandelingen volgen, hebben doorgaans een betere prognose.

Ernst van de aandoening

De ernst van lagoftalmie speelt ook een rol. Milde vormen van lagoftalmie, waarbij de oogleden niet volledig sluiten maar de ogen gedeeltelijk beschermen, hebben meestal een betere prognose dan ernstige vormen waarbij er volledige blootstelling van het oog optreedt.

Onderliggende gezondheidstoestand

De algehele gezondheidstoestand van een persoon kan van invloed zijn op de prognose. Personen met onderliggende aandoeningen zoals auto-immuunziekten of neurologische aandoeningen kunnen complexere behandelingen nodig hebben en hebben mogelijk een minder gunstige prognose.

Behandeling en opvolging

Het opvolgen van medische adviezen en behandelingen is van groot belang voor de prognose. Personen die hun medicijnen innemen, ooglidcorrecties ondergaan indien nodig en psychische ondersteuning zoeken, hebben over het algemeen een betere prognose en kunnen lichamelijke en psychische gevolgen beter beheersen.

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Levenskwaliteit en psychische ondersteuning

Een positieve prognose houdt niet alleen in dat de fysieke symptomen worden behandeld, maar ook dat de levenskwaliteit van de persoon wordt verbeterd. Psychische ondersteuning, zoals therapie en steungroepen, kan een aanzienlijke rol spelen bij het omgaan met de psychische gevolgen van lagoftalmie.

Complicaties van lagoftalmie

Oogirritatie en droge ogen

Een van de meest voorkomende complicaties van lagoftalmie is oogirritatie en droge ogen. Doordat de ogen niet volledig kunnen sluiten, kunnen ze worden blootgesteld aan omgevingsfactoren zoals wind, stof en luchtvervuiling. Dit kan leiden tot uitdroging van het oogoppervlak en irritatie, wat op zijn beurt kan resulteren in roodheid, jeuk en branderigheid.

Hoornvlieszweren

In ernstige gevallen van lagoftalmie kan de constante blootstelling van het hoornvlies aan de omgeving leiden tot hoornvlieszweren. Deze open wonden op het hoornvlies zijn pijnlijk en verhogen het risico op infectie.

Verlies van gezichtsvermogen

Onbehandelde lagoftalmie kan uiteindelijk leiden tot verlies van het gezichtsvermogen. Hoornvlieszweren en andere complicaties kunnen leiden tot permanente schade aan het hoornvlies en het gezichtsvermogen aantasten.

Cosmetische zorgen

Lagoftalmie kan cosmetische zorgen veroorzaken, aangezien het soms resulteert in een onnatuurlijk uiterlijk van de ogen, met een gedeeltelijk openstaand ooglid. Dit kan psychische gevolgen hebben en het zelfbeeld van de persoon aantasten.

Psychische gevolgen

De psychische gevolgen van lagoftalmie mogen niet worden onderschat. Personen met deze aandoening kunnen zich zelfbewust voelen over hun uiterlijk en zich geïsoleerd voelen. Dit kan leiden tot angst, een depressie en een afname van de kwaliteit van leven.

Functionele beperkingen

Lagoftalmie kan functionele beperkingen veroorzaken, zoals moeilijkheden bij het sluiten van de ogen tijdens het slapen, wat kan leiden tot slaapstoornissen en vermoeidheid.

Complicaties van chirurgische correctie

Chirurgische correctie van lagoftalmie kan leiden tot complicaties zoals infecties, littekens en ongewenste cosmetische resultaten. Het is belangrijk om de mogelijke risico’s en voordelen van chirurgie zorgvuldig te overwegen.

Secundaire aandoeningen

Lagoftalmie kan secundaire aandoeningen veroorzaken, zoals blefaritis (ooglidontsteking) en conjunctivitis (bindvliesontsteking), die de symptomen verergeren.

Om de complicaties van lagoftalmie te voorkomen of te beheersen, is een multidisciplinaire benadering van zorg vaak noodzakelijk. Dit omvat regelmatige oogonderzoeken, het gebruik van kunsttranen en oogbescherming, psychische ondersteuning, en in sommige gevallen chirurgische correctie. Het is van vitaal belang dat personen met lagoftalmie samenwerken met zorgverleners om de juiste maatregelen te nemen en de impact van deze aandoening op hun leven te minimaliseren.

Preventie van lagoftalmie

Oogbescherming

Personen die betrokken zijn bij activiteiten met een hoog risico op oogletsel, zoals sporten, bouwwerkzaamheden of industrieel werk, moeten altijd oogbescherming dragen. Dit kan onder meer veiligheidsbrillen, helmen met vizier of gezichtsbescherming omvatten.

Vermijd wrijven van de ogen

Wrijven in de ogen kan leiden tot een oogletsel of irritatie. Het is belangrijk om dit gedrag te vermijden en voorzichtig te zijn bij het hanteren van de ogen.

Behandel ooginfecties tijdig

Ooginfecties, zoals conjunctivitis, moeten onmiddellijk worden behandeld om te voorkomen dat ze leiden tot complicaties die lagoftalmie kunnen veroorzaken.

Goede oogverzorging

Regelmatige oogverzorging, waaronder het schoonmaken van de ogen en het gebruik van kunsttranen indien nodig, kan helpen om oogirritatie en droge ogen te voorkomen.

Vermijd roken

Roken is in verband gebracht met oogproblemen, waaronder droge ogen. Het vermijden van roken kan de algehele ooggezondheid bevorderen.

Controleer onderliggende aandoeningen

Voor personen met onderliggende aandoeningen zoals aangeboren gezichtsafwijkingen of neurologische aandoeningen is het van vitaal belang om deze aandoeningen nauwlettend te controleren en te behandelen om lagoftalmie te voorkomen.

Medische opvolging

Personen die lagoftalmie hebben als gevolg van aangeboren afwijkingen of neurologische aandoeningen moeten regelmatig medische opvolging hebben om mogelijke complicaties te voorkomen of vroegtijdig te behandelen.

Psychische ondersteuning

Psychische ondersteuning kan helpen bij het voorkomen van psychische gevolgen van lagoftalmie. Het is belangrijk om te leren omgaan met de emotionele impact van de aandoening.

Niet alle gevallen van lagoftalmie kunnen worden voorkomen, vooral als de aandoening het gevolg is van aangeboren afwijkingen of neurologische problemen. In dergelijke gevallen is vroege diagnose en behandeling van cruciaal belang om complicaties te minimaliseren en een betere prognose te bereiken. Het raadplegen van een oogarts en een multidisciplinair zorgteam kan nuttig zijn bij de behandeling van lagoftalmie en het nemen van preventieve maatregelen.

Omgaan met lagoftalmie in het dagelijks leven

Medische opvolging

Regelmatige medische opvolging is essentieel voor personen met lagoftalmie. Een oogarts kan de ooggezondheid evalueren, complicaties opsporen en geschikte behandelingen aanbevelen.

Oogbescherming

Oogbescherming is vaak noodzakelijk om de ogen te beschermen tegen omgevingsfactoren zoals stof, wind en luchtvervuiling. Dit kan onder meer het dragen van een bril, een ooglapje of andere beschermende apparaten omvatten.

Kunsttranen

Kunsttranen kunnen worden gebruikt om droge ogen te behandelen en oogirritatie te verminderen. Een oogarts kan het juiste type kunsttranen aanbevelen op basis van de behoeften van de persoon.

Ooglidbehandeling

Sommige personen met lagoftalmie kunnen profiteren van behandelingen om de oogleden te helpen sluiten, zoals het gebruik van ooglidgewichten of chirurgische correctie. Deze opties moeten worden besproken met een oogarts.

Psychische ondersteuning

Lagoftalmie kan psychische gevolgen hebben, waaronder angst, een depressie en een afname van de kwaliteit van leven. Het zoeken naar psychische ondersteuning, zoals psychotherapie of steungroepen, kan nuttig zijn om deze uitdagingen aan te pakken.

Zelfzorg

Het is belangrijk om voor de ogen te zorgen door ze schoon te houden en te voorkomen dat ze uitdrogen. Dit omvat regelmatige oogverzorging en het volgen van de aanbevelingen van een oogarts.

Functionele aanpassingen

Personenen met lagoftalmie moeten mogelijk functionele aanpassingen maken in hun dagelijks leven. Dit kan het aanpassen van de slaaphouding omvatten om de ogen te beschermen of het vermijden van situaties met een hoog risico op oogletsel.

Cosmetische overwegingen

Voor sommigen kunnen cosmetische zorgen een belangrijke rol spelen. Het gebruik van make-up of andere cosmetische producten kan helpen bij het verbeteren van het uiterlijk van de ogen en het vergroten van het zelfvertrouwen.

Ondersteuningssysteem

Een sterk ondersteuningssysteem, waaronder familie, vrienden en zorgverleners, is van onschatbare waarde bij het omgaan met lagoftalmie. Zij kunnen helpen bij het bieden van emotionele steun en praktische hulp wanneer dat nodig is.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Onderwijs en bewustzijn

Het onderwijzen van de mensen in de directe omgeving over lagoftalmie en de behoeften van personen met deze aandoening is van cruciaal belang. Dit kan misverstanden verminderen en een ondersteunende omgeving bevorderen.

Omgaan met lagoftalmie is een voortdurende uitdaging, en de benadering kan sterk variëren afhankelijk van de ernst van de aandoening en de individuele behoeften. Het is van groot belang dat personen met lagoftalmie samenwerken met zorgverleners om een individueel plan te ontwikkelen dat hun welzijn en kwaliteit van leven verbetert.

Deel dit:
Advertenties

 1. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 2. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 3. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 4. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 5. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 6. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 7. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 8. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 9. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 10. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 11. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 12. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 13. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 14. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 15. Iritis27-03-2024 03:03:09
 16. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 17. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 18. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 19. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 20. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 21. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 22. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 23. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 24. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 25. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 26. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 27. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 28. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 29. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 30. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 31. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 32. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 33. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 34. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 35. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 36. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 37. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 38. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 39. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 40. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 41. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 42. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 43. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 44. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 45. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 46. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 47. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 48. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 49. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 50. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 51. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 52. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 53. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 54. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 55. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 56. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 57. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 58. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 59. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 60. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 61. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 62. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 63. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 64. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 65. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 66. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 67. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 68. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 69. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 70. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 71. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 72. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 73. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 74. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 75. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 76. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 77. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 78. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 79. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 80. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 81. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 82. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 83. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 84. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 85. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 86. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 87. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 88. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 89. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 90. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 91. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 92. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 93. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 94. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 95. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 96. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 97. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 98. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 99. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 100. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 101. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 102. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 103. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 104. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 105. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 106. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 107. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 108. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 109. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 110. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 111. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 112. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 113. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 114. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 115. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 116. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 117. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 118. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 119. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 120. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 121. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 122. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 123. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 124. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 125. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 126. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 127. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 128. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 129. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 130. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 131. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 132. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 133. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 134. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 135. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 136. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 137. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 138. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 139. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 140. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 141. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 142. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 143. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 144. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 145. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 146. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 147. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 148. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 149. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 150. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 151. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 152. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 153. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 154. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 155. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 156. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 157. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 158. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 159. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 160. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 161. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 162. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 163. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 164. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 165. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 166. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 167. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 168. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 169. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 170. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 171. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 172. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 173. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 174. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 175. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 176. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 177. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 178. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 179. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 180. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 181. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 182. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 183. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 184. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 185. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 186. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 187. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 188. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 189. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 190. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 191. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 192. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 193. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 194. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 195. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 196. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 197. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 198. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 199. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 200. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2024 – 14:12