Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)

Inhoudsopgave

Prevalentie van conjunctivitis

Conjunctivitis, ook bekend als “rode ogen” of oogbindvliesontsteking, is een veelvoorkomende oogaandoening die de conjunctiva aantast, het dunne slijmvlies dat het oogwit en de binnenzijde van de oogleden bedekt. Deze aandoening kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder infecties, allergieën, irritatie en andere onderliggende medische aandoeningen.

België en Nederland

In België en Nederland, net als in veel andere ontwikkelde landen, worden oogaandoeningen zoals conjunctivitis regelmatig gediagnosticeerd. De algemene gezondheid van de ogen wordt nauwlettend gevolgd door oogzorgprofessionals en gezondheidsautoriteiten in beide landen. Hoewel er geen specifieke cijfers worden vermeld, kunnen we op basis van algemene trends en medische rapporten aannemen dat conjunctivitis een vrij algemene aandoening is in deze regio’s.

Infectieuze conjunctivitis in België en Nederland

Infectieuze conjunctivitis, veroorzaakt door virussen, bacteriën of andere pathogenen, kan zich gemakkelijk verspreiden, vooral onder mensen die dicht bij elkaar leven of werken. Scholen, kinderdagverblijven en kantooromgevingen kunnen broeinesten zijn voor de verspreiding van infectieuze conjunctivitis. Het komt vaak voor bij kinderen en kan gemakkelijk van persoon tot persoon worden overgedragen door contact met geïnfecteerde handen, voorwerpen of druppeltjes uit niezen of hoesten.

Allergische conjunctivitis in België en Nederland

Allergische conjunctivitis is een andere veelvoorkomende vorm van oogbindvliesontsteking. Het wordt veroorzaakt door allergenen zoals pollen, huisstofmijt, dierenhaar of andere omgevingsfactoren. Mensen met allergische conjunctivitis ervaren vaak seizoensgebonden verergering van symptomen en kunnen jeukende, rode, tranende ogen hebben. Dit type conjunctivitis kan het hele jaar door voorkomen en wordt meestal geassocieerd met andere allergische aandoeningen zoals hooikoorts.

Oorzaken

Conjunctivitis, ook wel bekend als oogbindvliesontsteking, is een veelvoorkomende oogaandoening die wordt gekenmerkt door ontsteking van het conjunctivale weefsel, het dunne slijmvlies dat het oogwit en de binnenzijde van de oogleden bedekt. Deze ontsteking kan verschillende oorzaken hebben en wordt beïnvloed door diverse risicofactoren die de kans op het ontwikkelen van conjunctivitis vergroten.

Infectieuze oorzaken van conjunctivitis

 1. Virale conjunctivitis: Virussen zoals het adenovirus zijn vaak verantwoordelijk voor virale conjunctivitis. Dit type conjunctivitis verspreidt zich gemakkelijk van persoon tot persoon en kan voorkomen bij mensen met een verkoudheid of andere virale infecties.
 2. Bacteriële conjunctivitis: Bacteriën zoals Staphylococcus aureus en streptococcus pneumoniae kunnen bacteriële conjunctivitis veroorzaken. Het komt vaak voor bij kinderen en kan zich verspreiden via direct contact of gedeelde voorwerpen.

Allergische oorzaken van conjunctivitis

 1. Pollen: Pollen van bomen, gras en bloemen kunnen seizoensgebonden allergische conjunctivitis veroorzaken bij mensen met pollenallergieën.
 2. Huisstofmijt: Huisstofmijtallergie kan leiden tot chronische allergische conjunctivitis, vooral bij mensen met een gevoeligheid voor huisstofmijten.
 3. Dierenhaar: Het contact met dierenhaar, vooral van katten en honden, kan leiden tot allergische reacties die conjunctivitis veroorzaken.
 4. Schimmels en schimmelsporen: In vochtige omgevingen kunnen schimmels en schimmelsporen allergische conjunctivitis uitlokken.

Irritatieve oorzaken van conjunctivitis

 1. Chemische irritatie: Blootstelling aan irriterende chemicaliën zoals chloor in zwembaden, rook, stof en luchtvervuiling kan leiden tot irritatieve conjunctivitis.
 2. Contactlenzen: Onjuist gebruik of reiniging van contactlenzen kan leiden tot conjunctivitis. Dit staat bekend als contactlensgerelateerde conjunctivitis.

Risicofactoren voor conjunctivitis

 1. Leeftijd: Kinderen en ouderen lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van conjunctivitis, vooral virale en bacteriële vormen.
 2. Seizoensgebonden allergieën: Mensen met allergieën voor pollen, schimmels of huisstofmijt hebben een groter risico op allergische conjunctivitis tijdens het relevante seizoen.
 3. Contact met besmettelijke Personen: Nabijheid tot mensen met infectieuze conjunctivitis verhoogt het risico op besmetting.
 4. Hygiënepraktijken: Onvoldoende handen wassen, vooral bij contact met de ogen, kan het risico op infectieuze conjunctivitis vergroten.
 5. Gebruik van contactlenzen: Contactlensdragers moeten strikte hygiënemaatregelen volgen om het risico op contactlensgerelateerde conjunctivitis te verminderen.

Erfelijkheid van conjunctivitis

Conjunctivitis, ook wel bekend als oogbindvliesontsteking, is een veelvoorkomende aandoening van het oog die kan worden veroorzaakt door verschillende oorzaken, waaronder infecties, allergieën en irriterende stoffen. De erfelijkheid van conjunctivitis is een complex onderwerp, omdat de aandoening vaak wordt beïnvloed door zowel genetische als omgevingsfactoren.

Genetische Predispositie voor Allergische Conjunctivitis

Allergische conjunctivitis is een vorm van conjunctivitis die wordt veroorzaakt door allergenen zoals pollen, huisstofmijt, dierenhaar en schimmelsporen. Er is enig bewijs dat suggereert dat allergische aandoeningen, waaronder allergische conjunctivitis, een genetische component kunnen hebben. Als er allergische aandoeningen voorkomen in een familie, kan dit de kans vergroten dat individuele familieleden ook allergische conjunctivitis ontwikkelen.

Genetische factoren bij Infectieuze Conjunctivitis

Bij virale en bacteriële conjunctivitis wordt de aandoening meestal veroorzaakt door een infectie met een virus of bacterie. Hoewel erfelijkheid geen directe rol speelt bij de overdracht van deze infectieuze agentia, kunnen genetische factoren het immuunsysteem van een persoon beïnvloeden en daarmee de vatbaarheid voor infecties.

Complexiteit van genetische Invloeden

Het begrijpen van de erfelijkheid van conjunctivitis is gecompliceerd vanwege de interactie tussen genetische aanleg en omgevingsinvloeden. Terwijl sommige mensen mogelijk genetisch vatbaarder zijn voor bepaalde vormen van conjunctivitis, zullen ze de aandoening alleen ontwikkelen als ze worden blootgesteld aan de relevante allergenen of infectieuze agentia.

Familiegeschiedenis en risicobeoordeling

Een familiegeschiedenis van allergische aandoeningen kan een indicatie zijn van een verhoogd risico op het ontwikkelen van allergische conjunctivitis. Mensen wiens familieleden conjunctivitis of andere oogaandoeningen hebben, moeten extra voorzorgsmaatregelen nemen om hun ogen te beschermen en regelmatig oogonderzoek laten uitvoeren.

Genetisch Onderzoek en toekomstig Onderzoek

Hoewel er aanwijzingen zijn voor een genetische component bij sommige vormen van conjunctivitis, is verder onderzoek nodig om de specifieke genen en genetische variaties te identificeren die betrokken zijn. Genetisch onderzoek kan uiteindelijk bijdragen aan een beter begrip van de erfelijkheid van conjunctivitis en mogelijk nieuwe benaderingen bieden voor de preventie en behandeling ervan.

Omgevingsfactoren en preventie

Omgevingsfactoren, zoals blootstelling aan allergenen en goede hygiënepraktijken, spelen een cruciale rol bij het voorkomen van conjunctivitis. Hoewel erfelijkheid een rol kan spelen, kunnen personen met een genetische aanleg nog steeds maatregelen nemen om hun risico op conjunctivitis te verminderen.

Soorten conjunctivitis

Allergische conjunctivitis

Allergische conjunctivitis is een veelvoorkomende vorm van conjunctivitis die wordt veroorzaakt door allergenen zoals pollen, huisstofmijt, dierenhaar en schimmelsporen. Het immuunsysteem reageert op deze allergenen door histamine vrij te geven, wat leidt tot ontsteking en irritatie van het bindvlies. Symptomen van allergische conjunctivitis zijn onder meer jeukende, rode, tranende ogen, evenals een branderig gevoel en overmatig knipperen.

Virale conjunctivitis

Virale conjunctivitis wordt veroorzaakt door een virus, meestal hetzelfde virus dat verkoudheid of griep veroorzaakt. Het is zeer besmettelijk en kan zich gemakkelijk verspreiden via direct contact met geïnfecteerde oogafscheiding of voorwerpen die in contact zijn geweest met geïnfecteerde ogen. Symptomen zijn onder meer roodheid, waterige afscheiding, jeuk en een branderig gevoel. Vaak treedt virale conjunctivitis op bij één oog en verspreidt het zich vervolgens naar het andere oog.

Bacteriële conjunctivitis

Bacteriële conjunctivitis wordt veroorzaakt door bacteriële infectie en is ook zeer besmettelijk. Gemeenschappelijke bacteriën die dit type conjunctivitis veroorzaken zijn Staphylococcus en streptococcus. Symptomen zijn vergelijkbaar met virale conjunctivitis en omvatten roodheid, pusachtige afscheiding, korstvorming en een branderig gevoel. Antibiotische oogdruppels of oogzalf worden vaak voorgeschreven om bacteriële conjunctivitis te behandelen.

Toediening van oogdruppels bij persoon

Toediening van oogdruppels bij persoon

Chemische conjunctivitis

Chemische conjunctivitis treedt op wanneer het oog in contact komt met irriterende chemicaliën, zoals chloor in zwembaden, schoonmaakmiddelen of zelfs luchtvervuiling. Symptomen variëren afhankelijk van de ernst van de blootstelling, maar kunnen roodheid, branderigheid, tranen en gevoeligheid voor licht omvatten. Spoelen van het oog met veel schoon water is de eerste stap bij de behandeling van chemische conjunctivitis.

Neonatale conjunctivitis

Neonatale conjunctivitis is een vorm van conjunctivitis bij pasgeboren baby’s. Het kan worden veroorzaakt door een infectie tijdens de bevalling als de moeder besmet is met bepaalde bacteriën of virussen, zoals chlamydia of gonorroe. Oogzalven of druppels worden vaak onmiddellijk na de geboorte gegeven om te voorkomen dat de infectie ernstiger wordt. Symptomen zijn onder meer rode, gezwollen ogen en afscheiding.

Folliculaire conjunctivitis

Folliculaire conjunctivitis is een subtype van virale conjunctivitis dat wordt gekenmerkt door kleine, verhoogde knobbeltjes of follikels op het bindvlies. Deze knobbeltjes bevatten lymfocyten, een soort witte bloedcellen. Folliculaire conjunctivitis wordt vaak geassocieerd met adenovirusinfecties en kan ernstige jeuk en afscheiding veroorzaken.

Atopische conjunctivitis

Atopische conjunctivitis is een vorm van allergische conjunctivitis die optreedt bij mensen met een voorgeschiedenis van allergische aandoeningen zoals eczeem, astma en hooikoorts. Het wordt veroorzaakt door een overgevoeligheidsreactie op allergenen in de omgeving. Symptomen zijn vergelijkbaar met andere vormen van allergische conjunctivitis en omvatten jeuk, roodheid en tranen.

Giant papillary conjunctivitis (GPC)

GPC is een aandoening waarbij grote, met vocht gevulde knobbeltjes (papels) op het bovenste bindvlies van het oog verschijnen. Het wordt vaak geassocieerd met langdurig dragen van contactlenzen of de aanwezigheid van vreemde lichamen op het bindvlies, zoals hechtingen na oogchirurgie. GPC kan leiden tot ernstige irritatie, jeuk en ongemak.

Verrucae conjunctivitis

Verrucae conjunctivitis is een zeldzame aandoening waarbij wratachtige gezwellen zich op het bindvlies vormen. Deze gezwellen worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). Symptomen zijn onder meer roodheid, jeuk en irritatie. Chirurgische verwijdering van de wratten kan nodig zijn.

Chlamydiale conjunctivitis

Chlamydiale conjunctivitis wordt veroorzaakt door de bacterie Chlamydia trachomatis en is zeer besmettelijk. Het kan leiden tot ernstige oogirritatie, afscheiding en zelfs littekenvorming van het bindvlies als het onbehandeld blijft. Antibiotische behandeling is noodzakelijk voor deze vorm van conjunctivitis.

Vogelpoepconjunctivitis

Deze ongebruikelijke vorm van conjunctivitis wordt veroorzaakt door blootstelling aan vogelpoep en de overdracht van ziekteverwekkers van vogels op menselijke ogen. Symptomen variëren, maar kunnen roodheid, jeuk en mogelijke infecties omvatten. Het belangrijkste is om de ogen grondig te spoelen na blootstelling aan vogelpoep.

Contactlensgerelateerde conjunctivitis

Contactlensdragers lopen risico op conjunctivitis als ze hun lenzen niet goed reinigen of als er bacteriën of allergenen zich ophopen op de lenzen. Symptomen kunnen variëren, maar omvatten vaak roodheid, jeuk, tranen en ongemak. Het naleven van goede hygiënische praktijken is essentieel voor het voorkomen van deze vorm van conjunctivitis.

Symptomen van conjunctivitis

Conjunctivitis, ook wel bekend als rode ogen of pink eye, is een veelvoorkomende ooginfectie die het slijmvlies van het oog, bekend als het bindvlies, aantast. De symptomen van conjunctivitis kunnen variëren afhankelijk van de oorzaak van de infectie en de ernst ervan. Hieronder worden de veelvoorkomende symptomen van conjunctivitis besproken.

Algemene symptomen

De algemene symptomen van conjunctivitis kunnen zijn:

 • Roodheid: Een van de meest opvallende tekenen van conjunctivitis is roodheid van het oog. Dit wordt veroorzaakt door verwijde bloedvaten in het bindvlies.
 • Jeuk: Veel mensen met conjunctivitis ervaren jeuk in het geïnfecteerde oog. Deze jeuk kan mild tot ernstig zijn en kan leiden tot wrijven van het oog, wat de irritatie kan verergeren.
 • Tranen: Overmatig tranen is een ander veelvoorkomend symptoom. Het oog produceert meer tranen als reactie op irritatie.
 • Brandend gevoel: Patiënten kunnen een branderig gevoel ervaren in het geïnfecteerde oog.
 • Waterige afscheiding: Het oog kan een waterige afscheiding produceren die zich kan ophopen en korsten kan vormen, vooral ‘s nachts.
 • Fotofobie: Sommige mensen met conjunctivitis vinden dat hun ogen gevoelig zijn voor licht, een aandoening die bekend staat als fotofobie.

Specifieke symptomen afhankelijk van het type conjunctivitis

De symptomen kunnen variëren afhankelijk van het type conjunctivitis:

 • Bacteriële conjunctivitis: Deze vorm gaat vaak gepaard met een dikke, gelige of groene afscheiding die zich ‘s nachts kan ophopen en de oogleden aan elkaar kan plakken.
 • Virale conjunctivitis: Virale conjunctivitis wordt meestal voorafgegaan door een verkoudheid of griepachtige symptomen. De afscheiding kan waterig zijn en beide ogen worden vaak aangetast.
 • Allergische conjunctivitis: Deze vorm wordt vaak geassocieerd met seizoensgebonden allergieën en kan leiden tot intense jeuk, roodheid en tranen. De symptomen kunnen beide ogen beïnvloeden.
 • Chemische conjunctivitis: Symptomen zijn vergelijkbaar met andere vormen van conjunctivitis en omvatten roodheid en een branderig gevoel. Deze vorm treedt op na blootstelling aan irriterende chemicaliën.
 • Neonatale conjunctivitis: Pasgeboren baby’s met deze aandoening kunnen etterige afscheiding en roodheid van één of beide ogen vertonen.
 • Atopische conjunctivitis: Atopische conjunctivitis komt vaak voor bij mensen met allergische aandoeningen zoals eczeem en hooikoorts. Jeuk en roodheid zijn prominente symptomen.

Lichamelijke gevolgen

Conjunctivitis, ook wel bekend als pink eye, is een veelvoorkomende aandoening die ontsteking van het bindvlies van het oog veroorzaakt. Hoewel het meestal als een aandoening van het oog wordt beschouwd, kan conjunctivitis ook lichamelijke gevolgen hebben die verder reiken dan alleen het oog zelf.

Oogirritatie en ongemak

De meest voor de hand liggende lichamelijke gevolgen van conjunctivitis zijn gerelateerd aan het oog zelf. Geïrriteerde en ontstoken ogen kunnen roodheid, jeuk, branderigheid en tranen veroorzaken. Deze symptomen kunnen het algemene welzijn beïnvloeden en leiden tot ongemak en verminderde kwaliteit van leven.

Wrijven van de ogen

Mensen met conjunctivitis hebben vaak de neiging om hun ogen te wrijven als reactie op jeuk en irritatie. Dit kan het probleem verergeren, omdat wrijven de ontsteking kan vergroten en de verspreiding van de infectie naar het andere oog of andere mensen kan bevorderen.

Verstoorde slaap

Conjunctivitis kan leiden tot nachtelijke symptomen zoals korsten op de oogleden en een overmatige afscheiding van traanvocht. Dit kan leiden tot verstoorde slaap, omdat de ogen plakkerig en ongemakkelijk aanvoelen.

Lichtgevoeligheid

Sommige vormen van conjunctivitis gaan gepaard met fotofobie, wat betekent dat de ogen gevoelig zijn voor licht. Dit kan buitenactiviteiten bemoeilijken en het dragen van een zonnebril kan noodzakelijk zijn om de ogen te beschermen tegen fel licht.

Zonnebril

Zonnebril

Sociale gevolgen

Mensen met conjunctivitis kunnen zich zelfbewust voelen vanwege de zichtbare symptomen, zoals rode ogen en oogafscheiding. Dit kan leiden tot sociale isolatie en verminderd zelfvertrouwen.

School- en werkverzuim

Als gevolg van de symptomen en de besmettelijkheid van sommige vormen van conjunctivitis, zoals virale of bacteriële conjunctivitis, kunnen patiënten school of werk missen om anderen niet te besmetten en hun eigen herstel te bevorderen.

Complicaties

Hoewel de meeste gevallen van conjunctivitis mild en zelflimiterend zijn, kunnen sommige ernstige complicaties veroorzaken als ze onbehandeld blijven. Bijvoorbeeld, onbehandelde bacteriële conjunctivitis kan zich verspreiden naar de oogleden en de oogbol zelf, wat kan leiden tot meer ernstige ooginfecties en permanent verlies van het gezichtsvermogen.

Herhaalde infecties

Sommige mensen ervaren herhaalde episodes van conjunctivitis, wat kan duiden op onderliggende oogproblemen of gezondheidsproblemen.

Gezondheidszorgkosten

De behandeling van conjunctivitis kan gepaard gaan met kosten voor doktersbezoeken, medicijnen en mogelijke verzuimkosten op het werk of op school.

Psychische gevolgen

Conjunctivitis, ook wel bekend als pink eye, is een aandoening die niet alleen fysieke symptomen met zich meebrengt, maar ook psychische gevolgen kan hebben. Deze psychische gevolgen zijn belangrijk om te begrijpen, omdat ze de algehele kwaliteit van leven van mensen met conjunctivitis kunnen beïnvloeden.

Zelfbewustzijn en zelfbeeld

Mensen met conjunctivitis ervaren vaak een verhoogd gevoel van zelfbewustzijn over hun uiterlijk. De zichtbare symptomen, zoals rode ogen, oogafscheiding en korsten op de oogleden, kunnen leiden tot verminderd zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld. Dit kan het psychisch welbevinden van een persoon aantasten.

Sociale isolatie

Als gevolg van zelfbewustzijn en het verlangen om anderen niet te besmetten, kunnen mensen met conjunctivitis de neiging hebben om zich sociaal terug te trekken. Ze vermijden mogelijk sociale interacties, inclusief sociale evenementen, werk of school, om ongemakkelijke situaties te voorkomen. Dit kan leiden tot gevoelens van isolatie en eenzaamheid.

Stress en angst

De symptomen van conjunctivitis, zoals jeuk, roodheid en lichtgevoeligheid, kunnen ongemak en stress veroorzaken. Mensen kunnen zich zorgen maken over hun gezondheid en de duur van de symptomen. De angst om anderen te besmetten of om de aandoening te verergeren door wrijven kan ook stress en angst verergeren.

Depressie

Voor sommige mensen kan de aanhoudende irritatie en ongemak veroorzaakt door conjunctivitis bijdragen aan depressieve gevoelens. Het verlies van interesse in activiteiten, slaapstoornissen en verminderde energie zijn symptomen die kunnen optreden bij depressie.

Negatieve impact op dagelijkse activiteiten

De psychische gevolgen van conjunctivitis kunnen invloed hebben op dagelijkse activiteiten zoals werk, school en sociale interacties. Het kan leiden tot verminderde productiviteit en prestaties op het werk of school, wat op zijn beurt negatieve gevolgen kan hebben voor iemands zelfvertrouwen en geestelijke gezondheid.

Hulpzoekend gedrag

Sommige mensen met conjunctivitis kunnen aarzelen om medische hulp te zoeken vanwege schaamte of angst voor het oordeel van anderen. Dit kan leiden tot vertraging in de behandeling en verergering van de symptomen, wat de psychische stress kan vergroten.

Diagnose en (Oog)onderzoeken van conjunctivitis

Conjunctivitis is een veelvoorkomende oogziekte die wordt gekenmerkt door ontsteking van het bindvlies, het dunne membraan dat het witte deel van het oog en de binnenkant van de oogleden bedekt. Het is belangrijk om conjunctivitis nauwkeurig te diagnosticeren om de juiste behandeling te kunnen bieden. Hieronder volgt een uitgebreide beschrijving van de diagnostische methoden en oogonderzoeken die worden gebruikt bij conjunctivitis.

Anamnese en lichamelijk onderzoek

 • Medische voorgeschiedenis: Bij de diagnose van conjunctivitis is een grondige medische voorgeschiedenis van cruciaal belang. De arts zal vragen naar symptomen, duur van de klachten, eventuele eerdere ooginfecties of allergieën, contact met zieke personen en recente ooggerelateerde procedures of behandelingen.
 • Oogonderzoek: Een visueel onderzoek van het oog is essentieel. De arts zal letten op roodheid, zwelling, afscheiding en jeukende of branderige ogen. Beide ogen worden beoordeeld, zelfs als slechts één oog symptomen vertoont.
Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Differentiële diagnose

Bij het diagnosticeren van conjunctivitis moet de arts andere mogelijke oorzaken van vergelijkbare symptomen uitsluiten, waaronder:

 • Allergische conjunctivitis: Deze vorm van conjunctivitis wordt vaak veroorzaakt door allergenen zoals pollen of huisstofmijt. Het kan lijken op infectieuze conjunctivitis, maar de symptomen zijn meestal jeuk en waterige afscheiding.
 • Virale conjunctivitis: Virale conjunctivitis wordt vaak veroorzaakt door verkoudheidsvirussen en kan lijken op bacteriële conjunctivitis. Het kan worden onderscheiden door specifieke virale tests.
 • Bacteriële conjunctivitis: Bacteriële conjunctivitis wordt veroorzaakt door bacteriën en kan worden onderscheiden door kweekonderzoek om het type bacterie te identificeren.
 • Conjunctivitis door Chlamydia of Gonokokken: Deze vormen van conjunctivitis worden veroorzaakt door seksueel overdraagbare infecties en vereisen specifieke tests.

Oogonderzoeken

 1. Spleetlamponderzoek: Een spleetlamp, ook wel biomicroscoop genoemd, maakt gedetailleerde beoordelingen van het oog mogelijk. Hiermee kan de arts de oogleden, het hoornvlies, de conjunctiva en de oogbal nauwkeurig onderzoeken.
 2. Oogkweek: Bij vermoeden van bacteriële conjunctivitis kan een oogkweek worden uitgevoerd om het specifieke type bacterie te identificeren. Dit kan helpen bij het bepalen van de juiste antibioticabehandeling.
 3. Schirmer’s Test: Deze test meet de hoeveelheid tranen die het oog produceert. Het kan nuttig zijn bij het diagnosticeren van droge ogen, een aandoening die soms wordt verward met conjunctivitis.

Laboratoriumonderzoeken

In sommige gevallen kunnen laboratoriumonderzoeken worden uitgevoerd om virale of bacteriële oorzaken van conjunctivitis te bevestigen. Dit omvat PCR-onderzoeken voor virussen en kweken voor bacteriën.

Behandelingen voor conjunctivitis

Conjunctivitis, ook wel bekend als “roze oog,” is een veelvoorkomende oogziekte die ontsteking van het bindvlies veroorzaakt. De behandeling van conjunctivitis kan variëren afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de aandoening. Hieronder bespreken we de medische en psychologische behandelingsopties voor conjunctivitis.

Medische behandelingen

 1. Bacteriële conjunctivitis: Als de conjunctivitis wordt veroorzaakt door bacteriën, schrijft een arts meestal antibiotische oogdruppels of oogzalven voor. Deze medicijnen kunnen helpen de infectie te bestrijden en de symptomen te verlichten. Het is belangrijk om de voorgeschreven medicatie volgens de instructies van de arts in te nemen en de behandeling af te maken, zelfs als de symptomen verbeteren.
 2. Virale conjunctivitis: Virale conjunctivitis kan niet worden behandeld met antibiotica omdat virussen de oorzaak zijn. Meestal verdwijnt virale conjunctivitis vanzelf binnen enkele weken. De behandeling richt zich op het verlichten van symptomen, zoals het gebruik van koude kompressen en kunsttranen om oogirritatie te verminderen.
 3. Allergische conjunctivitis: Bij allergische conjunctivitis is het vermijden van allergenen de eerste stap in de behandeling. Antihistaminica, zowel in de vorm van oogdruppels als tabletten, kunnen worden voorgeschreven om symptomen zoals jeukende en waterige ogen te verminderen. Ontstekingsremmende oogdruppels kunnen ook worden aanbevolen.
 4. Droge-ogenconjunctivitis: Voor droge-ogenconjunctivitis kan kunstmatige traanvloeistof of oogdruppels worden voorgeschreven om de ogen te hydrateren en irritatie te verminderen. In sommige gevallen kan de arts medicijnen voorschrijven die de traanproductie stimuleren.

Psychologische behandelingen

 1. Stressmanagement: Stress kan oogklachten verergeren of zelfs veroorzaken. Mensen met conjunctivitis kunnen baat hebben bij stressmanagementtechnieken zoals meditatie, diepe ademhalingsoefeningen en yoga. Het verminderen van stress kan helpen om symptomen te verlichten.
 2. Ondersteuning en begrip: Conjunctivitis kan ongemak veroorzaken en het dagelijks leven beïnvloeden. Het is belangrijk voor patiënten om steun te krijgen van familie en vrienden. Het begrip van anderen kan psychologische stress verminderen.
 3. Psychotherapie: In sommige gevallen, vooral wanneer conjunctivitis chronisch is of ernstige symptomen veroorzaakt, kan psychologische counseling nuttig zijn. Een psycholoog kan patiënten helpen om te gaan met de psychische gevolgen van de aandoening en tips aanbieden om stress en angst te verminderen.

Complementaire behandelingen

Sommige mensen met conjunctivitis kiezen ervoor om complementaire behandelingen te proberen, zoals homeopathie of kruidengeneeskunde. Het is belangrijk om dergelijke behandelingen te bespreken met een zorgverlener voordat je ze probeert, aangezien hun effectiviteit en veiligheid kunnen variëren.

Prognose van conjunctivitis

Conjunctivitis, vaak “roze oog” genoemd, is meestal een tijdelijke aandoening die goed reageert op behandeling en zelden ernstige complicaties met zich meebrengt. De prognose van conjunctivitis varieert afhankelijk van de oorzaak van de aandoening en de behandeling die wordt gevolgd.

Virale conjunctivitis

Prognose

De meeste gevallen van virale conjunctivitis verbeteren binnen één tot twee weken zonder ernstige gevolgen. Het kan echter enkele weken duren voordat het oog volledig geneest en het gezichtsvermogen weer normaal wordt.

Besmettelijkheid

Virale conjunctivitis is zeer besmettelijk en kan zich gemakkelijk verspreiden van persoon tot persoon. Het is belangrijk om goede hygiënemaatregelen te volgen om verdere verspreiding te voorkomen.

Bacteriële Conjunctivitis

Prognose

Met de juiste behandeling, meestal antibiotische oogdruppels of oogzalven, verbeteren de symptomen van bacteriële conjunctivitis vaak binnen enkele dagen. Volg altijd het voorgeschreven behandelingsregime om de infectie volledig te elimineren.

Besmettelijkheid

Bacteriële conjunctivitis is besmettelijk, maar behandeling vermindert snel de besmettelijkheid. Het is essentieel om goede hygiënepraktijken te volgen en contactlenzen en oogmake-up niet te delen tijdens een infectie.

Allergische conjunctivitis

Prognose

Allergische conjunctivitis is meestal een chronische aandoening die kan aanhouden zolang de patiënt wordt blootgesteld aan allergenen. Symptomen kunnen variëren in ernst, maar de aandoening veroorzaakt zelden blijvende schade aan het gezichtsvermogen.

Behandeling

De behandeling van allergische conjunctivitis bestaat uit het vermijden van allergenen, het gebruik van antihistaminica en ontstekingsremmende oogdruppels. Het kan nodig zijn om deze behandeling gedurende langere perioden voort te zetten.

Droge-ogenconjunctivitis

Prognose

Droge-ogenconjunctivitis kan een chronische aandoening zijn die het comfort van de patiënt kan beïnvloeden. Het beheer omvat vaak het gebruik van kunsttranen en het vermijden van omgevingsfactoren die droge ogen verergeren.

Levenskwaliteit

Hoewel de prognose over het algemeen gunstig is, kan droge-ogenconjunctivitis de levenskwaliteit beïnvloeden. Het is belangrijk om open te staan voor aanpassingen in levensstijl en behandeling om comfortabel te blijven.

Complicaties van conjunctivitis

Conjunctivitis, ook wel bekend als “roze oog,” is meestal een goedaardige aandoening die geen ernstige complicaties met zich meebrengt. In de meeste gevallen verdwijnen de symptomen na verloop van tijd zonder enige schade aan het gezichtsvermogen. Echter, afhankelijk van de oorzaak en de duur van de aandoening, kunnen er enkele complicaties optreden. Hieronder worden enkele van de mogelijke complicaties van conjunctivitis besproken:

Keratitis

Keratitis is een ontsteking van het hoornvlies, het transparante voorste deel van het oog. Het kan optreden als bacteriële of virale conjunctivitis niet tijdig wordt behandeld en zich verspreidt naar het hoornvlies. Keratitis veroorzaakt doorgaans ernstige oogpijn, wazig zicht, overgevoeligheid voor licht (fotofobie), en afscheiding uit het oog. De behandeling van keratitis omvat vaak het gebruik van sterke antibiotica en ontstekingsremmende oogdruppels. Ernstige gevallen kunnen een ziekenhuisopname vereisen.

Hoornvlieszweer (cornea ulcus)

Een hoornvlieszweer is een open wond op het hoornvlies, meestal veroorzaakt door een infectie. Het kan het gevolg zijn van onbehandelde bacteriële of virale conjunctivitis Symptomen zijn vergelijkbaar met keratitis en omvatten oogpijn, wazig zicht, roodheid, en afscheiding. De behandeling van hoornvlieszweren omvat antibiotica, antivirale medicijnen of antischimmelmiddelen, afhankelijk van de oorzaak. Ernstige gevallen kunnen chirurgische behandelingen vereisen.

Allergische complicaties

Bij allergische conjunctivitis kunnen ernstige allergische reacties optreden, zoals angio-oedeem (zwelling rond de ogen) of anafylaxie (ernstige allergische reactie door het hele lichaam). Symptomen van ernstige allergische reacties omvatten zwelling, ademhalingsproblemen, duizeligheid, en verlies van bewustzijn. Bij ernstige allergische reacties is onmiddellijke medische hulp noodzakelijk. Epinefrine (adrenaline) kan worden toegediend om de reactie te behandelen.

Chronische conjunctivitis

Sommige vormen van chronische conjunctivitis, zoals het droge-ogen-syndroom, kunnen langdurige irritatie en ongemak veroorzaken. Chronische conjunctivitis kan leiden tot aanhoudende symptomen zoals branderigheid, jeuk, roodheid, en droogheid van de ogen. De behandeling van chronische conjunctivitis bestaat vaak uit het gebruik van kunsttranen en ontstekingsremmende medicijnen om symptomen te verlichten.

Ernstige complicaties van conjunctivitis zijn zeldzaam, vooral als de aandoening tijdig wordt gediagnosticeerd en behandeld. Bij vermoeden van conjunctivitis of bij aanhoudende oogklachten is het raadzaam om een oogarts te raadplegen voor een juiste diagnose en behandeling. Het volgen van medische adviezen en het vermijden van zelfmedicatie is essentieel om complicaties te voorkomen.

Preventie van conjunctivitis

Hoewel conjunctivitis meestal mild en van korte duur is, zijn er enkele preventieve maatregelen die kunnen helpen om de kans op besmetting te verkleinen en herhaling te voorkomen.

Algemene preventieve maatregelen

Handhygiëne

Regelmatig en grondig handen wassen met zeep en water is één van de meest effectieve manieren om de verspreiding van infecties, waaronder virale en bacteriële conjunctivitis, te voorkomen. Vermijd oogwrijven of -aanraking met ongewassen handen.

Vermijd oogcontact

Vermijd oogcontact met personen die besmet zijn met virale of bacteriële conjunctivitis. Gebruik geen gedeelde handdoeken, kussens of persoonlijke items, omdat het virus of de bacterie zich hierop kan bevinden.

Persoonlijke hygiëne

Als je besmet bent met conjunctivitis, volg dan strikt medische instructies en behandelingsplannen. Gebruik indien nodig oogdruppels en neem de voorgeschreven medicatie in. Was je handen na het aanbrengen van oogdruppels om verspreiding te voorkomen.

Contactlenzen

Als je contactlenzen draagt, zorg dan voor een goede hygiëne. Reinig je lenzen volgens de instructies van je optometrist of oogarts. Gebruik geen lenzen als je ogen geïrriteerd zijn of als je vermoedt dat je conjunctivitis heeft.

Allergenen vermijden

Als je allergisch bent voor bepaalde stoffen, probeer dan blootstelling aan allergenen te vermijden. Dit kan pollen, huisstofmijt of huisdierenhaar zijn. Het dragen van een zonnebril kan helpen om allergenen uit je ogen te houden.

Zonnebril

Zonnebril

Preventie van specifieke vormen van conjunctivitis

Virale conjunctivitis

Er is geen specifieke vaccinatie beschikbaar voor virale conjunctivitis. Het vermijden van nauw contact met besmette personen en het volgen van goede handhygiëne zijn de belangrijkste preventieve maatregelen.

Bacteriële conjunctivitis

Vermijd het delen van persoonlijke items zoals handdoeken, cosmetica of oogmake-up met anderen. Reinig en vervang oogmake-up regelmatig om bacteriële besmetting te voorkomen.

Allergische conjunctivitis

Identificeer de allergenen die je symptomen veroorzaken en probeer blootstelling eraan te minimaliseren. Over-the-counter antihistaminica of voorgeschreven allergiemedicatie kunnen nuttig zijn.

Chemische conjunctivitis

Bescherm je ogen tegen blootstelling aan potentieel irriterende chemicaliën, vooral op de werkplek. Draag oogbescherming indien nodig.

Preventie bij kinderen

Hygiëne onderwijzen

Leer kinderen van jongs af aan het belang van handen wassen en het vermijden van het delen van persoonlijke items.

Vaccinaties

Zorg ervoor dat kinderen up-to-date zijn met hun vaccinaties om ernstige virale conjunctivitis, zoals mazelen, te voorkomen.

Oogletsel voorkomen

Leer kinderen veilig om te gaan met potloden, scharen en andere voorwerpen om oogletsel en chemische conjunctivitis te voorkomen.

Regelmatige oogcontroles zijn nodig, vooral als je vatbaar bent voor oogaandoeningen of als er een geschiedenis van conjunctivitis in je familie is. Een vroege diagnose kan helpen om snel te reageren en complicaties te voorkomen. Bij de minste tekenen van oogirritatie of conjunctivitisverschijnselen, raadpleeg altijd een gekwalificeerde oogarts voor professioneel advies en behandeling. Preventie en bewustwording spelen een belangrijke rol in het handhaven van een goede ooggezondheid.

Omgaan met conjunctivitis in het dagelijks leven

Conjunctivitis, ook wel bekend als roze oog, kan ongemak veroorzaken in het dagelijks leven, maar met de juiste zorg en voorzorgsmaatregelen kunnen de symptomen worden verlicht en de verspreiding van de infectie worden voorkomen.

Algemene tips

 • Goede handhygiëne: Regelmatig en grondig handen wassen met zeep en water is cruciaal. Vermijd oogcontact met je handen, vooral als je vermoedt dat je de infectie heeft.
 • Oogdruppels: Als je arts oogdruppels heeft voorgeschreven, volg dan het behandelingsplan nauwgezet. Zorg ervoor dat je de druppels correct aanbrengt volgens de instructies van je arts.
 • Koud kompres: Een koud kompres op je gesloten ogen kan helpen om zwelling en ongemak te verminderen. Zorg ervoor dat het kompres schoon is en niet wordt gedeeld.
 • Vermijd make-up: Vermijd het dragen van oogmake-up zoals mascara, eyeliner of oogschaduw totdat de infectie is verdwenen. Zorg ervoor dat je ook geen oude make-up gebruikt.
 • Contactlenzen: Als je contactlenzen draagt, schakel dan over naar een bril tijdens de infectieperiode. Gebruik geen lenzen totdat de symptomen volledig zijn verdwenen, en gooi eventuele wegwerplensproducten weg.
 • Persoonlijke items: Vermijd het delen van persoonlijke items zoals handdoeken, zakdoeken of cosmetica. Was je beddengoed, handdoeken en washandjes regelmatig, vooral als je anderen in je huishouden heeft.

Kinderen en conjunctivitis

 • Handen wassen: Leer kinderen het belang van handen wassen en zorg ervoor dat ze dit regelmatig doen, vooral voor het eten en na het spelen.
 • School attenderen: Als je kind conjunctivitis heeft, informeer dan de school of kinderopvang om verdere verspreiding te voorkomen. Je kind kan weer naar school gaan wanneer de symptomen zijn verdwenen.
 • Knuffels en speelgoed: Vermijd dat je kind zijn of haar ogen aanraakt en zorg ervoor dat speelgoed en knuffels regelmatig worden schoongemaakt.

Allergische conjunctivitis

 • Allergenen vermijden: Als de conjunctivitis allergisch van aard is, probeer dan blootstelling aan bekende allergenen te minimaliseren. Houd ramen gesloten op dagen met veel pollen en stof.
 • Medicatie: Vrij verkrijgbare antihistaminica kunnen helpen bij het verlichten van symptomen zoals jeukende ogen. Raadpleeg je arts voor geschikte medicatie.

Bacteriële en virale conjunctivitis

 • Besmettelijkheid: Begrijp dat bacteriële en virale conjunctivitis besmettelijk zijn. Vermijd nauw contact met anderen om verspreiding te voorkomen.
 • Medicatie: Als de oorzaak van de conjunctivitis een bacteriële infectie is, volg dan de volledige antibioticakuur die is voorgeschreven door je arts. Virale infecties moeten meestal vanzelf verdwijnen.

Onderzoek en follow-up

Bezoek je arts voor regelmatige onderzoeken en follow-ups om de voortgang van de behandeling te controleren.

Conjunctivitis is meestal mild en binnen enkele dagen tot twee weken vanzelf verdwijnt. Als de symptomen aanhouden of verergeren, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Met de juiste zorg en voorzorgsmaatregelen kunt je helpen de infectie onder controle te krijgen en je algehele ooggezondheid te behouden.

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 3 mei 2024 – 16:56