Retinitis pigmentosa (RP)

RP is een verzamelnaam voor een groep erfelijke aandoeningen die leiden tot de afbraak van fotoreceptoren in het netvlies. Dit resulteert in een progressieve achteruitgang van het perifere en nachtzicht, gevolgd door centraal zichtverlies. RP kan leiden tot ernstige visuele beperkingen en blindheid.

Inhoudsopgave

Prevalentie van RP

Het vaststellen van de exacte prevalentie van RP is een complexe taak vanwege de genetische diversiteit en het feit dat sommige personen mogelijk drager zijn van het RP-gen zonder symptomen te vertonen. Desondanks kunnen we enkele schattingen bieden op basis van beschikbare gegevens:

 • In België wordt geschat dat ongeveer 1 op de 4.000 personen aan RP lijdt, wat overeenkomt met ongeveer 2.500 personen met deze aandoening in het hele land.
 • In Nederland wordt geschat dat de prevalentie vergelijkbaar is, met ongeveer 1 op de 4.000 tot 1 op de 5.000 personen die RP hebben. Dit betekent dat er naar schatting tussen de 3.000 en 4.500 personen met RP in Nederland zijn.

Oorzaken en risicofactoren van Retinitis Pigmentosa

Retinitis Pigmentosa (RP) is een complexe oogaandoening met genetische oorsprong die leidt tot progressief verlies van het gezichtsvermogen. Het begrijpen van de oorzaken en risicofactoren van RP is van cruciaal belang voor zowel de medische gemeenschap als de personen die aan deze aandoening lijden.

Genetische oorzaken

Het merendeel van de gevallen van RP is te wijten aan genetische mutaties die leiden tot disfunctie van de fotoreceptoren in het netvlies. Er zijn verschillende genen geïdentificeerd die betrokken zijn bij RP, en deze mutaties kunnen op verschillende manieren erfelijk worden doorgegeven:

 • Autosomaal Dominante RP (adRP): In dit geval heeft een persoon één gemuteerd gen van een ouder met RP nodig om de aandoening te ontwikkelen. Elk kind van een persoon met adRP heeft een 50% kans om de aandoening te erven.
 • Autosomaal Recessieve RP (arRP): Hierbij moeten beide ouders drager zijn van het gemuteerde gen om een kind met arRP te krijgen. Het risico is dus lager, maar wanneer beide ouders dragers zijn, heeft het kind een 25% kans om RP te ontwikkelen.
 • X-gebonden RP (XLRP): Dit type RP is gekoppeld aan het X-chromosoom. Mannelijke personen hebben een hoger risico op het ontwikkelen van XLRP als ze een gemuteerd gen erven van hun moeder.

Omgevingsfactoren

Hoewel RP primair een genetische oorsprong heeft, kunnen sommige omgevingsfactoren de progressie van de aandoening beïnvloeden. Deze factoren omvatten:

 • Lichtniveaus: Overmatige blootstelling aan fel licht of UV-straling kan het netvlies beschadigen en de symptomen verergeren.
 • Voeding: Tekorten aan bepaalde voedingsstoffen, zoals vitamine A, kunnen de progressie van RP beïnvloeden. Een evenwichtige voeding nuttigen kan gunstig zijn.

Andere risicofactoren

Naast genetische en omgevingsoorzaken kunnen sommige andere factoren het risico op RP vergroten:

 • Familiegeschiedenis: Personen met een familiegeschiedenis van RP hebben een verhoogd risico, vooral als er directe verwanten zijn met de aandoening.
 • Leeftijd: RP kan op elke leeftijd beginnen, maar de symptomen verschijnen meestal in de adolescentie of vroege volwassenheid.
 • Geslacht: Sommige vormen van RP hebben een geslachtsgebonden overerving, wat betekent dat mannen een hoger risico kunnen hebben dan vrouwen.
 • Genetische mutatie: Het type en de specifieke mutatie in de genen spelen een rol bij de ernst van de aandoening en het risico op vroegtijdig verlies van zicht.

Complexiteit van RP

RP is een complexe aandoening waarbij meerdere genen en factoren betrokken kunnen zijn. Het is zeldzaam dat twee personen met RP exact dezelfde genetische en omgevingsfactoren delen. Dit verklaart de variabiliteit in de ernst en progressie van RP tussen personen.

Erfelijkheid van Retinitis Pigmentosa (RP)

Retinitis Pigmentosa (RP) is een complexe en erfelijke aandoening die het netvlies van het oog aantast en leidt tot progressief verlies van het gezichtsvermogen. Het begrijpen van de erfelijkheidsaspecten van RP is van cruciaal belang voor zowel medische professionals als de personen die door deze aandoening worden getroffen.

Genetische oorsprong

RP is overwegend genetisch van aard en wordt veroorzaakt door mutaties in verschillende genen die betrokken zijn bij de functie van fotoreceptoren in het netvlies. Deze genmutaties kunnen leiden tot de afbraak van de fotoreceptoren en uiteindelijk tot visueel verlies. Er zijn verschillende genen geïdentificeerd die betrokken zijn bij RP, en deze genen kunnen op verschillende manieren verantwoordelijk zijn voor de aandoening.

Overerving van RP

RP kan op verschillende manieren erfelijk worden doorgegeven, wat de complexiteit van de aandoening weerspiegelt:

 • Autosomaal Dominante RP (adRP): In dit geval heeft een persoon één gemuteerd gen van een ouder met adRP nodig om de aandoening te ontwikkelen. Elk kind van een persoon met adRP heeft een 50% kans om de aandoening te erven.
 • Autosomaal Recessieve RP (arRP): Hierbij moeten beide ouders drager zijn van het gemuteerde gen om een kind met arRP te krijgen. Het risico is dus lager, maar wanneer beide ouders dragers zijn, heeft het kind een 25% kans om RP te ontwikkelen.
 • X-gebonden RP (XLRP): Dit type RP is gekoppeld aan het X-chromosoom. Mannelijke personen hebben een hoger risico op het ontwikkelen van XLRP als ze een gemuteerd gen erven van hun moeder.
 • Sporadische RP: In sommige gevallen kan RP optreden zonder een bekende familiegeschiedenis van de aandoening. Dit kan te wijten zijn aan nieuwe mutaties in de genen.

Genetische diversiteit

Er zijn meer dan 100 verschillende genen geïdentificeerd die betrokken zijn bij RP, en er is aanzienlijke genetische diversiteit in de oorzaken van de aandoening. Sommige genmutaties zijn geassocieerd met ernstige vormen van RP, terwijl andere mildere symptomen veroorzaken.

Genetische raadpleging

Genetische raadpleging is essentieel voor personen met RP en hun families. Dit biedt inzicht in de erfelijkheidsaspecten van de aandoening en kan helpen bij het identificeren van risico’s bij families met een geschiedenis van RP. Dit kan belangrijk zijn bij reproductieve beslissingen en familieplanning.

Onderzoek en behandeling

Het begrip van de genetica van RP heeft geleid tot veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van gentherapie en andere behandelingen. Onderzoekers werken aan het identificeren van specifieke genmutaties om gepersonaliseerde behandelingsbenaderingen te ontwikkelen.

Impact op personen met RP

De kennis van de erfelijkheidsaspecten van RP kan zowel emotioneel als praktisch van invloed zijn op personen met de aandoening. Het begrijpen van de mogelijke overervingspatronen en risico’s kan bijdragen aan het anticiperen op de progressie van de aandoening en het nemen van geïnformeerde beslissingen over zorg en familieplanning.

Soorten RP

Retinitis Pigmentosa (RP) is een heterogene groep erfelijke oogaandoeningen die gekenmerkt worden door de afbraak van fotoreceptoren in het netvlies, resulterend in progressief verlies van het gezichtsvermogen. Deze aandoening is zeer complex en kan zich op verschillende manieren manifesteren.

Typische Retinitis Pigmentosa (typische RP)

Dit is het meest voorkomende subtype van RP. Typische RP begint vaak met nachtblindheid, gevolgd door het vernauwen van het gezichtsveld en uiteindelijk centraal zichtverlies. Personen met typische RP ervaren vaak het kenmerkende symptoom van ‘tunnelzicht‘, waarbij het perifere zicht behouden blijft, maar het centrale zicht wordt aangetast.

Cone-Rod Dystrophy (CRD)

CRD is een subtype van RP waarbij de kegelcellen in het netvlies eerst worden aangetast, gevolgd door de staafjes. Dit leidt tot ernstige problemen met het kleurenzicht, verlies van gezichtsscherpte en problemen met het aanpassen aan veranderingen in lichtniveaus.

Leber’s Congenital Amaurosis (LCA)

LCA is een ernstig subtype van RP dat al op zeer jonge leeftijd, vaak vanaf de geboorte, begint. Het wordt gekenmerkt door ernstige visuele beperkingen, inclusief nystagmus (wiebelende oogbewegingen), troebel hoornvlies en roodheid van het netvlies. LCA kan gepaard gaan met andere systemische aandoeningen.

Usher-syndroom

Het Usher-syndroom is een subtype van RP dat ook gehoorverlies veroorzaakt. Het wordt gekenmerkt door progressief gehoorverlies vanaf de geboorte of in de kindertijd, gevolgd door het begin van RP-symptomen, zoals

en gezichtsveldvernauwing. Er zijn drie subtypen van het Usher-syndroom, waarbij type 1 het ernstigst is.

Bardet-Biedl Syndroom (BBS)

BBS is een zeldzaam syndroom dat RP, obesitas, nierproblemen, en andere systemische aandoeningen omvat. Niet alle personen met BBS ontwikkelen RP, maar het is een van de belangrijkste kenmerken van dit syndroom.

Atypische vormen van RP

Naast deze hoofdsubtypen zijn er vele atypische vormen van RP met unieke kenmerken en genetische oorzaken. Sommige atypische vormen kunnen zich op latere leeftijd manifesteren of hebben mildere symptomen.

Genetische basis

RP is genetisch heterogeen, wat betekent dat verschillende genen betrokken kunnen zijn bij verschillende subtypen. Mutaties in meer dan 100 genen zijn geïdentificeerd als oorzaken van RP, en elk gen kan een ander subtype of kenmerk van de aandoening veroorzaken.

Symptomen van oogaandoening

Retinitis Pigmentosa (RP) is een complexe en heterogene groep van erfelijke oogaandoeningen die leiden tot progressief verlies van het gezichtsvermogen. De symptomen van RP kunnen variëren van mild tot ernstig en kunnen zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Nachtblindheidis vaak het eerste symptoom van RP. Personen ervaren moeite met zien in omstandigheden met weinig licht, zoals ‘s nachts of in een donkere kamer. Dit kan leiden tot struikelen, vallen of moeite hebben met alledaagse activiteiten in het donker.

Gezichtsveldvernauwing

Een van de meest kenmerkende symptomen van RP is het geleidelijk vernauwen van het gezichtsveld, wat vaak wordt omschreven als “tunnelzicht”. Personen merken dat ze perifeer zicht verliezen, waardoor het moeilijk wordt om objecten aan de zijkanten op te merken.

Beeld van wat een persoon met retinitis pigmentosa zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met retinitis pigmentosa zou kunnen zien

Verminderd kleurenzicht

RP kan leiden tot verminderd kleurenzicht, vooral in gevallen van Cone-Rod Dystrophy (CRD), waarbij de kegelcellen van het netvlies worden aangetast. Personen kunnen moeite hebben met het onderscheiden van kleuren en kunnen kleurvervaging ervaren.

Verminderde gezichtsscherpte

Na verloop van tijd ervaren personen met RP vaak een afname van de gezichtsscherpte. Dit kan het moeilijk maken om details te zien en om scherp te stellen op objecten in de verte.

Lichtgevoeligheid (fotofobie)

Sommige personen met RP ontwikkelen fotofobie, een overgevoeligheid voor licht. Zelfs normale lichtniveaus kunnen ongemak of pijn veroorzaken, wat het dragen van een donkere bril of een bril met donkere glazen noodzakelijk maakt.

Verlies van centraal zicht

In latere stadia van RP kan het centrale zicht worden aangetast, wat essentieel is voor activiteiten zoals lezen en herkennen van gezichten.

Problemen met navigatie en mobiliteit

Gezien de progressieve aard van RP, ervaren personen vaak problemen met navigatie en mobiliteit. Het kan moeilijk zijn om obstakels te vermijden en om veilig deel te nemen aan het verkeer.

Andere mogelijke symptomen

RP kan gepaard gaan met andere symptomen, zoals wiebelende oogbewegingen (nystagmus), cataracten en troebelheid van het hoornvlies.

Het beloop en de ernst van de symptomen van RP variëren sterk tussen personen. Sommigen behouden hun perifere zicht gedurende vele jaren, terwijl anderen sneller centrale visuele beperkingen ontwikkelen. Het is essentieel om regelmatige oogonderzoeken en genetische onderzoeken uit te voeren om de specifieke kenmerken van de aandoening bij elke persoon vast te stellen.

Lichamelijke gevolgen van retinitis pigmentosa (RP)

Retinitis Pigmentosa (RP) is een erfelijke oogaandoening die het netvlies aantast en geleidelijk leidt tot verlies van het gezichtsvermogen. Hoewel RP primair een oogziekte is, heeft het ook lichamelijke gevolgen die verder reiken dan het visuele systeem.

Verminderde mobiliteit

Een van de meest voor de hand liggende lichamelijke gevolgen van RP is verminderde mobiliteit. Naarmate het gezichtsvermogen afneemt, ervaren personen vaak moeilijkheden bij het verplaatsen, vooral in onbekende omgevingen. Traplopen, oversteken van straten en lopen in drukke gebieden kunnen uitdagingen vormen.

Iemand neemt de trap omhoog

Iemand neemt de trap omhoog

Verhoogd risico op vallen

Het beperkte gezichtsveld en de moeilijkheid om obstakels op te merken vergroten het risico op vallen. Personen met RP moeten extra voorzorgsmaatregelen nemen om valpartijen te voorkomen, zoals het gebruik van een witte stok of andere mobiliteitshulpmiddelen.

Verminderde balans

RP kan de balans verstoren, wat kan leiden tot onzekerheid bij het lopen. Personen met RP hebben mogelijk (maar zeker niet altijd of allemaal!) meer ondersteuning nodig om hun evenwicht te bewaren, vooral in situaties met weinig licht.

Verminderde zelfstandigheid

Naarmate de ziekte vordert, kan de verminderde mobiliteit en het gezichtsverlies de zelfstandigheid van personen met RP aantasten. Activiteiten zoals boodschappen doen, koken en zelfs persoonlijke verzorging kunnen uitdagender worden.

Psychosociale impact

De lichamelijke gevolgen van RP kunnen ook psychosociale gevolgen hebben. Personen kunnen gevoelens van isolatie, angst en een depressie ervaren als gevolg van de beperkingen die de aandoening met zich meebrengt.

Impact op dagelijks leven

De lichamelijke gevolgen van RP kunnen invloed hebben op bijna elk aspect van het dagelijks leven. Activiteiten die voorheen vanzelfsprekend waren, zoals sporten, autorijden of gezichtsherkenning, kunnen moeilijker of onmogelijk worden.

Afhankelijkheid van hulpmiddelen

Om om te gaan met de lichamelijke gevolgen van RP, moeten personen vaak vertrouwen op hulpmiddelen zoals een witte stok, geleidehond, braille, vergrotinghulpmiddelen en mobiliteitstraining.

Persoon loopt met witte stok op straat

Persoon loopt met witte stok op straat

Psychische gevolgen van Retinitis Pigmentosa (RP)

Retinitis Pigmentosa (RP) is niet alleen een aandoening die het gezichtsvermogen aantast, maar de oogaandoening heeft ook aanzienlijke psychische gevolgen voor personen die ermee leven. Deze psychische gevolgen kunnen variëren van emotionele reacties op de diagnose tot langetermijnpsychosociale aanpassingen.

De impact van de diagnose

De diagnose van RP kan een overweldigende en emotionele ervaring zijn. Het nieuws dat het gezichtsvermogen geleidelijk zal verslechteren, kan leiden tot gevoelens van verdriet, woede, angst en ontkenning. Veel personen moeten een rouwproces doormaken om het verlies van hun visuele capaciteit te verwerken.

Depressie en angst

Depressie en angst komen vaak voor bij personen met RP. Het vooruitzicht van progressief verlies van het gezichtsvermogen kan leiden tot langdurige gevoelens van somberheid en zorgen over de toekomst. Het kan ook deelname aan sociale activiteiten bemoeilijken, wat gevoelens van isolatie kan versterken.

Identiteitscrisis

RP kan een identiteitscrisis veroorzaken, waarbij personen zich afvragen wie ze zijn zonder hun visuele vermogen. Ze moeten zich aanpassen aan een nieuw zelfbeeld en nadenken over hun plaats in de samenleving.

Sociale isolatie

Het verminderde vermogen om deel te nemen aan activiteiten buitenshuis en de angst voor sociale situaties kunnen leiden tot sociale isolatie. Personen met RP kunnen zich terugtrekken uit vriendenkringen en sociale netwerken.

Zelfbeeld en zelfvertrouwen

De afname van het gezichtsvermogen kan het zelfbeeld en zelfvertrouwen van personen met RP aantasten. Ze kunnen onzeker worden over hun uiterlijk en vaardigheden, wat hun algemeen welzijn beïnvloedt.

Stigma en discriminatie

Personen met RP kunnen geconfronteerd worden met stigma en discriminatie, zowel bewust als onbewust. Dit kan de psychische gezondheid verder belasten en de toegang tot onderwijs en werk bemoeilijken.

Coping en aanpassing

Hoewel RP aanzienlijke psychische uitdagingen met zich meebrengt, zijn er ook personen die veerkrachtig reageren. Ze ontwikkelen effectieve copingmechanismen en vinden manieren om hun leven ten volle te blijven leven.

Professionele ondersteuning

Professionele ondersteuning, zoals genetische raadpleging en psychotherapie, kunnen essentieel zijn voor personen met RP om met de psychische gevolgen om te gaan. Ervaringen delen met lotgenoten en deelnemen aan steungroepen kunnen ook waardevolle steun bieden.

Diagnose en (Oog)onderzoeken bij RP

De diagnose van Retinitis Pigmentosa (RP) is een cruciale eerste stap voor personen die symptomen ervaren of een familiegeschiedenis van de aandoening hebben. Een vroege diagnose kan helpen bij het plannen van behandelingen, en het omgaan met de aandoening.

Klinische geschiedenis en symptomen

De diagnose van RP begint vaak met een grondige anamnese en het bespreken van de symptomen. Personen met RP kunnen klagen over nachtblindheid, een vernauwd gezichtsveld, verminderd kleurenzicht en verminderd zicht in het algemeen.

Familiegeschiedenis

Een sterke familiegeschiedenis van RP kan een belangrijke aanwijzing zijn voor de diagnose. Als er eerdere gevallen van RP in de familie zijn, kan dit de kans vergroten dat de symptomen van de persoon worden toegeschreven aan RP.

Gezichtsscherptemeting

Een van de eerste stappen in de diagnose van RP is een gezichtsscherptetest. Deze test meet hoe scherp iemand ziet en kan helpen bij het vaststellen van veranderingen in het gezichtsvermogen.

Gezichtsveldonderzoek

Een gezichtsveldonderzoek, zoals een perimetrie-test, wordt uitgevoerd om veranderingen in het gezichtsveld te detecteren. Personen met RP hebben vaak een vernauwd gezichtsveld, wat een kenmerkend symptoom is.

Resultaten gezichtsveldonderzoek

Resultaten gezichtsveldonderzoek

Electroretinografie (ERG)

De ERG-test is een belangrijk hulpmiddel bij de diagnose van RP. Het meet de elektrische activiteit van het netvlies in reactie op lichtstimuli. Personen met RP vertonen vaak specifieke patronen van verminderde reactie op licht.

Optische Coherentie Tomografie (OCT)

De OCT-scan is nuttig om de dikte en structuur van het netvlies te beoordelen. Het kan veranderingen in de lagen van het netvlies laten zien die kenmerkend zijn voor RP.

Genetische onderzoeken

Aangezien RP vaak erfelijk is, kan genetische testing worden uitgevoerd om specifieke genetische mutaties te identificeren die verband houden met de aandoening. Dit kan helpen bij de bevestiging van de diagnose en bij genetisch advies.

Fluorescentieangiografie

Dit testtype kan worden gebruikt om abnormale bloedvaten in het netvlies te detecteren, wat kan bijdragen aan de diagnose en behandeling van sommige vormen van RP.

Moleculaire genetische onderzoeken

Met de vooruitgang in genetica kunnen moleculaire genetische onderzoeken specifieke genetische mutaties identificeren die RP veroorzaken. Dit kan nuttig zijn bij het bepalen van de prognose en behandelingsopties.

Multidisciplinair team

De diagnose van RP vereist vaak samenwerking tussen oogartsen, genetici en andere specialisten om een volledig beeld van de aandoening te krijgen.

Behandelingen voor Retinitis Pigmentosa

Retinitis Pigmentosa (RP) is een groep erfelijke netvliesaandoeningen die leiden tot progressief verlies van het gezichtsvermogen. Hoewel er momenteel geen remedie is voor RP, zijn er verschillende medische en psychosociale behandelingen die kunnen helpen bij het beheer van de aandoening en het verbeteren van de kwaliteit van leven van personen met RP. Hieronder volgt een uitgebreid overzicht van deze behandelingen:

Medische behandelingen

 1. Vitamine A Suppletie: Sommige studies suggereren dat hoge doses vitamine A-palmitaat het ziekteverloop bij sommige vormen van RP kunnen vertragen. Het is echter essentieel om deze behandeling alleen onder toezicht van een arts te proberen vanwege mogelijke bijwerkingen.
 2. Retina-implantaten: In sommige gevallen kan een netvliesimplantaat (retinaal implanteerbare microchip) worden overwogen om het zicht te verbeteren. Deze implantaten kunnen helpen bij het herstellen van enigszins bruikbaar zicht bij sommige personen met RP.
 3. Staurosporine behandeling: Dit is een experimentele behandeling die nog in de onderzoeksfase is. Staurosporine heeft aangetoond dat het de overleving van fotoreceptoren kan bevorderen, maar het is nog niet algemeen beschikbaar.

Revalidatie en hulpmiddelen

 1. Oriëntatie- en mobiliteitstraining: Personen met RP kunnen baat hebben bij oriëntatie- en mobiliteitstraining om veilig te leren bewegen in hun omgeving, zelfs bij verminderd zicht.
 2. Low Vision- en optische hulpmiddelen: Er zijn tal van hulpmiddelen beschikbaar voor personen met een visuele beperking, zoals vergrootglazen, loepen, elektronische leesapparaten en aangepaste verlichting.
 3. Braille en aangepaste technologie: Voor personen die volledig blind worden, kunnen braille en aangepaste technologie zoals schermuitleesprogramma’s (screenreaders) op computers en smartphones waardevolle communicatiehulpmiddelen zijn.

Psychosociale ondersteuning

 1. Psychotherapie en therapie: Omgaan met progressief verlies van het gezichtsvermogen kan psychologisch uitdagend zijn. Psychotherapie en therapie kunnen personen met RP helpen bij het omgaan met een depressie, angst en stress.
 2. Steungroepen: Deelname aan steungroepen voor personen met RP biedt de mogelijkheid om ervaringen te delen, emotionele steun te ontvangen en praktische tips te delen.
 3. Revalidatiecentra: Sommige revalidatiecentra (BE en NL) zijn gespecialiseerd in de behandeling van personen met een visuele beperking en bieden uitgebreide diensten, waaronder training voor dagelijkse vaardigheden.

Levensstijlaanpassingen

 1. Verlichting en contrast: Verbeterde verlichting en contrast in de leefomgeving kunnen het dagelijks functioneren vergemakkelijken.
 2. Toegankelijkheid en navigatie apps: Het gebruik van smartphone-apps voor navigatie en toegankelijkheid kan personen met RP helpen bij het verplaatsen en deelnemen aan activiteiten in de gemeenschap.
 3. Reizen en mobiliteit: Openbaar vervoer kan nuttig zijn voor mobiliteit.

Prognose van RP

De prognose van Retinitis Pigmentosa (RP) kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het specifieke genetische subtype van RP, de ernst van de symptomen bij de diagnose en individuele verschillen in ziekteprogressie. Hier is een overzicht van de belangrijkste aspecten van de prognose bij RP:

 1. Progressief verlies van gezichtsvermogen: RP wordt gekenmerkt door een geleidelijk verlies van het gezichtsvermogen. In de meeste gevallen verslechtert het zicht langzaam over vele jaren. Het verlies van perifeer zicht en nachtblindheid zijn vaak vroege symptomen.
 2. Variabiliteit in ernst: De ernst van RP kan sterk variëren. Sommige mensen behouden nog lange tijd voldoende zicht om zelfstandig te functioneren, terwijl anderen ernstig slechtziend, maatschappelijk blind of zelfs volledig blind worden.
 3. Genetische invloed: RP is genetisch heterogeen, wat betekent dat er verschillende genen betrokken kunnen zijn. Sommige genetische subtypes van RP hebben een langzamere progressie en een mildere prognose, terwijl andere subtypes leiden tot snellere verslechtering.
 4. Behandelingsopties: Op dit moment is er geen genezende behandeling voor RP. Medische behandelingen zijn voornamelijk gericht op het vertragen van de progressie en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Vitamine A-suppletie en retina-implantaten kunnen soms worden overwogen.
 5. Psychosociale factoren: De psychosociale impact van RP kan aanzienlijk zijn. Depressie, angst en stress zijn veelvoorkomende gevolgen van het leven met progressieve visuele beperkingen. Psychotherapie, counseling en steungroepen kunnen helpen bij het omgaan met deze uitdagingen.
 6. Levensstijlaanpassingen: Personen met RP kunnen hun kwaliteit van leven verbeteren door levensstijlaanpassingen te maken, zoals het gebruik van hulpmiddelen voor slechtzienden, het aanpassen van hun leefomgeving en het leren van oriëntatie- en mobiliteitsvaardigheden.
 7. Onderzoek en klinische proeven: Er zijn voortdurende onderzoeken en klinische proeven naar nieuwe behandelingen voor RP. Sommige veelbelovende benaderingen omvatten gentherapie en stamceltherapie. Hoewel deze benaderingen nog in de onderzoeksfase zijn, bieden ze hoop voor de toekomst.

Complicaties van progressieve oogaandoening

Retinitis Pigmentosa (RP) is een progressieve oogaandoening die, na verloop van tijd, verschillende complicaties met zich mee kan brengen. Hoewel deze complicaties niet altijd bij elke persoon met RP voorkomen, kunnen ze aanzienlijke gevolgen hebben voor het gezichtsvermogen en de algehele levenskwaliteit. Hier zijn enkele van de belangrijkste complicaties die bij RP kunnen optreden:

 1. Blindheid: In ernstige gevallen kan RP uiteindelijk leiden tot volledige blindheid. Dit is echter niet voor iedereen met RP het geval, aangezien de mate van visuele achteruitgang sterk kan variëren.
 2. Beperkingen in nachtzicht: Nachtblindheid is een veelvoorkomend symptoom van RP. Naarmate de aandoening vordert, kunnen personen met RP ernstige problemen ondervinden bij het zien in donkere omgevingen.
 3. Verminderd perifeer zicht: Het verlies van perifeer zicht is een kenmerkend symptoom van RP. Dit kan leiden tot moeilijkheden bij activiteiten zoals autorijden, het herkennen van gezichten en het vermijden van obstakels.
 4. Moeilijkheden bij dagelijkse activiteiten: Door de beperkingen in het gezichtsvermogen kunnen personen met RP moeite hebben met dagelijkse activiteiten, zoals lezen, schrijven, koken, en zich verplaatsen in onbekende omgevingen.
 5. Psychologische stress: Omgaan met progressief verlies van het gezichtsvermogen kan psychologische stress veroorzaken, waaronder een depressie en angst. De aanpassing aan veranderende omstandigheden kan emotioneel uitdagend zijn.
 6. Mobiliteitsproblemen: Verminderd zicht kan mobiliteitsproblemen veroorzaken, met name bij slechte lichtomstandigheden. Oriëntatie- en mobiliteitstraining kan helpen bij het leren omgaan met deze problemen.
 7. Verminderde levenskwaliteit: De combinatie van een visuele handicap, nachtblindheid en een verminderd perifeer zicht kan de algehele levenskwaliteit aantasten. Dit kan van invloed zijn op de mogelijkheid om deel te nemen aan sociale activiteiten en beroepsmatige bezigheden.

Preventie

Helaas is er momenteel geen bekende manier om Retinitis Pigmentosa (RP) te voorkomen, omdat de aandoening meestal genetisch van aard is en erfelijk kan zijn. RP wordt veroorzaakt door mutaties in bepaalde genen die betrokken zijn bij de functie en het behoud van fotoreceptoren in het netvlies.

Hier zijn enkele tips met betrekking tot RP en preventieve maatregelen:

 1. Genetische raadpleging: Als er een familiegeschiedenis is van RP of als je draagster bent van een genetische mutatie die RP kan veroorzaken, kan genetische raadpleging nuttig zijn voordat je beslist om kinderen te krijgen. Dit kan helpen bij het begrijpen van het risico op overdracht van de aandoening op je kinderen.
 2. Vroege diagnose: In gevallen waarin er al een familiegeschiedenis van RP is, kan een vroege diagnose bij kinderen met behulp van genetische onderzoeken nuttig zijn om de progressie van de aandoening te monitoren en potentiële behandelingen te verkennen.
 3. Levensstijl en voeding: Hoewel er geen specifieke voedings- of levensstijlaanbevelingen zijn die RP kunnen voorkomen, is het belangrijk om een algemeen gezonde levensstijl te behouden. Dit omvat een uitgebalanceerd dieet, regelmatige lichaamsbeweging en het vermijden van schadelijke gewoonten zoals roken.
 4. Zonbescherming: Sommige vormen van RP kunnen gevoeligheid voor licht en zonlicht veroorzaken. Het dragen van een goede zonnebril kan helpen om het netvlies te beschermen tegen schadelijke UV-straling.
Zonnebril

Zonnebril

Omgaan met RP in het dagelijks leven

Omgaan met Retinitis Pigmentosa (RP) in het dagelijks leven kan uitdagend zijn, maar er zijn tal van tips, hulpmiddelen en aanpassingen die kunnen helpen de levenskwaliteit te verbeteren en de onafhankelijkheid te behouden. Hier zijn enkele tips voor het omgaan met RP in het dagelijks leven:

 1. Regelmatige oogonderzoeken: Blijf regelmatig naar een oogarts gaan om de voortgang van RP te monitoren en mogelijke behandelingsmogelijkheden te bespreken.
 2. Gebruik hulpmiddelen voor slechtzienden: Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar, zoals vergrootglazen, braille-etiketten, sprekende horloges en digitale spraakassistenten, die het dagelijks leven kunnen vergemakkelijken.
 3. Oriëntatie- en mobiliteitstraining: Volg oriëntatie- en mobiliteitstraining om zelfstandig te leren lopen in onbekende omgevingen met behulp van een witte stok of een geleidehond.
 4. Aanpassingen in thuisomgeving: Maak thuis aanpassingen om de veiligheid te vergroten, zoals het verwijderen van obstakels, het installeren van extra verlichting en het markeren van traptreden en drempels.
 5. Gebruik van technologie: Maak gebruik van visuele hulpmiddelen, zoals vergrotingssoftware voor computers en smartphones, tekst-naar-spraaktechnologie en stemgestuurde apparaten.
 6. Verlichting: Een goede verlichting is essentieel. Gebruik heldere en gelijkmatige verlichting in huis om de zichtbaarheid te verbeteren.
 7. Organisatie: Houd belangrijke spullen op een vaste plaats en gebruik labels of braille-etiketten om ze gemakkelijker te vinden.
 8. Zonnebril en hoofddeksel: Draag een zonnebril met UV-bescherming en, indien nodig, een hoofddeksel om de ogen te beschermen tegen fel zonlicht.
 9. Hulp en ondersteuning: Aarzel niet om hulp te vragen wanneer dat nodig is. De partner, vrienden en familieleden kunnen ondersteuning bieden, en er zijn mogelijk lokale diensten en organisaties voor mensen met visuele beperkingen.
 10. Psychologische ondersteuning: De psychologische impact van RP kan aanzienlijk zijn. Overweeg om met een therapeut of counselor te praten om te leren omgaan met de emotionele uitdagingen.
 11. Blijf actief: Blijf actief en betrokken bij sociale activiteiten. Er zijn vaak speciale activiteiten en groepen voor mensen met een visuele beperking, maar ook in de gewone samenleving kan je vaak terecht.
 12. Onderzoek en opleiding: Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in RP-onderzoek en overweeg deelname aan klinische proeven als dat relevant is.
Tandem

Tandem: Regelmatige lichaamsbeweging is belangrijk

Meer informatie

 

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 23 april 2024 – 16:36