Hoornvliestroebelingen

Inhoudsopgave

Prevalentie van hoornvliestroebelingen

Hoornvliestroebelingen vormen een significante oorzaak van een visuele beperking en kunnen het dagelijks leven van personen met een visuele beperking aanzienlijk beïnvloeden. Deze aandoeningen hebben wereldwijd aandacht gekregen vanwege hun impact op de kwaliteit van leven van getroffen personen.

Methodologie

Om inzicht te krijgen in de prevalentie van hoornvliestroebelingen in België en Nederland, werden uitgebreide studies uitgevoerd over een aanzienlijke periode. Gegevens werden verzameld via verschillende bronnen, waaronder ziekenhuisdossiers, oogheelkundige klinieken, en bevolkingsonderzoeken. De gegevens werden geanalyseerd met behulp van geavanceerde statistische methoden om betrouwbare schattingen te verkrijgen.

Prevalentie in België

In België toonde het onderzoek aan dat hoornvliestroebelingen bij ongeveer 1 op de 200 personen voorkomen. Deze bevindingen geven aan dat er een aanzienlijk aantal personen is die te maken hebben met deze oogafwijking. De prevalentie varieerde enigszins afhankelijk van de leeftijd en geslacht, waarbij oudere leeftijdsgroepen en vrouwen een iets hoger risico leken te hebben.

Prevalentie in Nederland

In Nederland bleek uit vergelijkbare studies dat hoornvliestroebelingen iets minder vaak voorkomen dan in België. Ongeveer 1 op de 250 personen in Nederland wordt beïnvloed door deze aandoening. Dit verschil in prevalentie kan te maken hebben met genetische, omgevings- of levensstijlfactoren die van invloed zijn op de incidentie van hoornvliestroebelingen in verschillende bevolkingsgroepen.

Oorzaken en risicofactoren

Genetische oorzaken

Een van de meest voorkomende oorzaken van hoornvliestroebelingen zijn genetische mutaties. Personen met een familiegeschiedenis van hoornvliestroebelingen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van deze aandoening. Er zijn verschillende genetische mutaties geïdentificeerd die leiden tot specifieke vormen van hoornvliestroebelingen, zoals Fuchs-endotheeldystrofie en cornea-vertroebelingen geassocieerd met erfelijke syndromen.

Trauma en letsel

Een fysiek oogletsel kan ook leiden tot hoornvliestroebelingen. Een letsel kan variëren van eenvoudige krassen op het hoornvlies tot ernstigere verwondingen zoals chemische brandwonden of een penetrerend oogletsel. Zelfs kleine verwondingen kunnen na verloop van tijd leiden tot hoornvliestroebelingen, vooral als ze niet adequaat worden behandeld.

Infecties

Infecties kunnen het hoornvlies aantasten en leiden tot troebelheid. Bacteriële, virale of schimmelgerelateerde ooginfecties kunnen leiden tot ontsteking en littekenvorming in het hoornvlies, wat uiteindelijk resulteert in slechtziendheid. Contactlensgebruikers lopen een verhoogd risico op infecties als de lenzen niet goed worden onderhouden.

Erfelijke aandoeningen en syndromen

Hoornvliestroebelingen kunnen ook worden geassocieerd met bepaalde erfelijke aandoeningen en syndromen. Voorbeelden hiervan zijn het Meesmann-epitheliale corneadystrofiesyndroom en de ziekte van Wilson-Turner. Deze aandoeningen veroorzaken abnormale afzettingen van stoffen in het hoornvlies, wat leidt tot troebelheid en verminderd zicht.

Contactlensmisbruik

Personen die contactlenzen dragen, lopen een specifiek risico op hoornvliestroebelingen als ze hun lenzen niet volgens de voorgeschreven richtlijnen onderhouden of als ze deze te lang dragen. Onjuist gebruik van contactlenzen kan leiden tot microbiële infecties en hoornvliesbeschadiging, wat uiteindelijk kan resulteren in troebelheid.

Omgevingsfactoren

Blootstelling aan bepaalde omgevingsfactoren kan eveneens een rol spelen bij het ontstaan van hoornvliestroebelingen. Langdurige blootstelling aan UV-straling, rook, stof en chemicaliën kan het hoornvlies beschadigen en bijdragen aan het ontstaan van troebelheid.

Erfelijkheid

Genetische grondslagen

Hoornvliestroebelingen kunnen een sterke genetische component vertonen. Deze erfelijke aandoeningen worden vaak overgedragen van ouder op kind, wat wijst op de aanwezigheid van bepaalde genetische mutaties die de ontwikkeling van hoornvliestroebelingen beïnvloeden. Verschillende genen zijn geïdentificeerd als betrokken bij specifieke vormen van hoornvliestroebelingen. Een goed voorbeeld hiervan is de cornea-vertroebeling geassocieerd met het TGFBI-gen, dat leidt tot een autosomaal dominante overerving van de aandoening.

Overerving

Hoornvliestroebelingen kunnen op verschillende manieren worden overgeërfd, afhankelijk van het specifieke genetische defect. De meest voorkomende vorm van overerving is autosomaal dominant, wat betekent dat een persoon met één kopie van het gemuteerde gen de aandoening kan ontwikkelen. Als een ouder het gemuteerde gen draagt, is er een 50% kans dat het wordt doorgegeven aan het nageslacht. Sommige hoornvliestroebelingen volgen echter een autosomaal recessieve overerving, waarbij beide ouders een gemuteerd gen moeten dragen om het aan hun kinderen door te geven.

Genetische heterogeniteit

Een opvallende eigenschap van hoornvliestroebelingen is de genetische heterogeniteit, wat betekent dat verschillende genetische mutaties kunnen leiden tot vergelijkbare klinische verschijnselen. Dit maakt genetische diagnose en counseling uitdagend. Een enkele klinische presentatie van hoornvliestroebelingen kan dus worden veroorzaakt door verschillende genetische oorzaken, wat het begrijpen van de ziektecomplexiteit benadrukt.

Risicofactoren

Naast genetische overwegingen spelen omgevingsfactoren en levensstijlfactoren ook een rol bij de expressie van hoornvliestroebelingen. Deze factoren kunnen van invloed zijn op de ernst van de aandoening en de leeftijd waarop symptomen zich manifesteren. Het begrip van deze risicofactoren, zoals blootstelling aan UV-straling of contactlensgebruik, is van belang bij het beoordelen van het individuele risico op hoornvliestroebelingen.

Genetische raadpleging en behandeling

Personen met een familiegeschiedenis van hoornvliestroebelingen kunnen baat hebben bij genetische raadpleging om hun risico te begrijpen en te bespreken welke tests beschikbaar zijn om de aanwezigheid van genetische mutaties te bepalen. Dit kan nuttig zijn bij het nemen van beslissingen over familieplanning. De behandeling van erfelijke hoornvliestroebelingen richt zich vaak op het beheersen van symptomen en kan variëren van medicamenteuze behandelingen tot chirurgische behandelingen, afhankelijk van de ernst van de aandoening.

Soorten hoornvliestroebelingen

Fuchs endotheeldystrofie

Fuchs endotheeldystrofie is een veelvoorkomende vorm van hoornvliestroebeling die de binnenste laag van het hoornvlies aantast, het endotheel genaamd. Bij deze aandoening raken de cellen van het endotheel beschadigd en beginnen ze te degenereren, wat leidt tot vochtophoping in het hoornvlies. Personen met Fuchs endotheeldystrofie ervaren vaak wazig zicht en lichtgevoeligheid, vooral ‘s ochtends.

Keratoconus

Keratoconus is een progressieve hoornvliestroebeling waarbij het hoornvlies dunner wordt en zich geleidelijk uitstrekt tot een kegelvorm. Dit leidt tot een vervorming van het hoornvlies en veroorzaakt astigmatisme. Personen met keratoconus ervaren vaak een verslechtering van hun gezichtsvermogen en hebben moeite met scherpstellen.

Keratoconus: Kegelvormig hoornvlies

Keratoconus: Kegelvormig hoornvlies

Map-dot-fingerprint dystrofie

Deze dystrofie kenmerkt zich door de aanwezigheid van abnormale opbouw van het epitheel, het buitenste laagje van het hoornvlies. Het hoornvlies vertoont patronen die lijken op landkaarten, stippen en vingerafdrukken, vandaar de naam. Deze aandoening kan leiden tot onregelmatige zichtproblemen en lichtgevoeligheid.

Lattice dystrofie

Lattice dystrofie wordt gekenmerkt door de ophoping van abnormale eiwitvezels in het hoornvlies, wat leidt tot de vorming van donkere lijnen en troebele gebieden. Deze lijnen lijken op een ‘latwerk’ en zijn zichtbaar bij het onderzoek van het hoornvlies. Personen met lattice dystrofie lopen een risico op erosie van het hoornvliesoppervlak en kunnen periodiek pijn ervaren.

Schnyder hoornvliesdystrofie

Deze zeldzame erfelijke hoornvliestroebeling is geassocieerd met de abnormale ophoping van cholesterol in het hoornvlies. Dit leidt tot de vorming van heldere kristallen in het hoornvlies, wat op zijn beurt de visuele helderheid kan verminderen. Personen met Schnyder cornea dystrofie ervaren vaak een geleidelijke vermindering van hun gezichtsvermogen.

Granulaire dystrofie

Granulaire dystrofie is een erfelijke hoornvliestroebeling die wordt gekenmerkt door de vorming van kleine, korrelachtige deeltjes in het hoornvlies. Deze deeltjes kunnen leiden tot verminderd zicht en verlies van contrastgevoeligheid. Het verloop van de aandoening kan variëren van mild tot ernstig.

Symptomen

Wazig zicht

Een van de meest voorkomende symptomen van hoornvliestroebelingen is wazig zicht. De aanwezigheid van troebelheid in het hoornvlies verstoort het normale lichtbrekingproces, wat resulteert in onscherp zicht. Personen met hoornvliestroebelingen ervaren vaak een geleidelijke verslechtering van hun gezichtsvermogen, vooral bij situaties met weinig licht.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Lichtgevoeligheid (fotofobie)

Hoornvliestroebelingen kunnen leiden tot verhoogde gevoeligheid voor licht, bekend als fotofobie. Personen met deze aandoening kunnen moeite hebben met fel licht, zoals zonlicht of kunstmatige verlichting, en kunnen hun ogen vaak afschermen of samenknijpen om de verblinding te verminderen.

Schitteringen en halo’s

Schitteringen en halo’s rond lichtbronnen zijn veelvoorkomende symptomen van hoornvliestroebelingen. Wanneer licht door het troebele hoornvlies passeert, kan het leiden tot onregelmatige verspreiding van lichtstralen, wat resulteert in het waarnemen van halo’s en schitteringen rond objecten of lichtbronnen.

Verlies van contrastgevoeligheid

Hoornvliestroebelingen kunnen de contrastgevoeligheid verminderen, wat betekent dat personen moeite hebben met het onderscheiden van subtiele verschillen in helderheid tussen objecten. Dit kan het lezen, autorijden en andere dagelijkse activiteiten bemoeilijken.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Pijn en irritatie

Bepaalde vormen van hoornvliestroebelingen, zoals map-dot-fingerprint dystrofie en lattice dystrofie, kunnen leiden tot pijn en irritatie. De onregelmatigheden in het hoornvliesoppervlak kunnen leiden tot schurende gevoelens, wat ongemak veroorzaakt en mogelijk tot hoornvlieserosie kan leiden.

Vervorming van het zicht

Bij progressieve hoornvliestroebelingen, zoals keratoconus, kan het zicht ernstig worden vervormd. Personen kunnen dubbelzien (diplopie), beeldvervorming (astigmatisme) of andere visuele vervormingen ervaren, wat hun vermogen om objecten duidelijk waar te nemen aanzienlijk beïnvloedt.

Keratoconus: Kegelvormig hoornvlies

Keratoconus: Kegelvormig hoornvlies

Roodheid en overmatig tranen

Hoornvliestroebelingen kunnen gepaard gaan met oogirritatie, roodheid en overmatig tranen als reactie op het ongemak dat de aandoening kan veroorzaken. Personen kunnen merken dat hun ogen vaak rood en gezwollen zijn.

Verminderd nachtzicht

Personen met hoornvliestroebelingen ervaren vaak een verslechtering van hun nachtzicht. De aanwezigheid van schitteringen en halo’s rond lichtbronnen kan het moeilijk maken om ‘s nachts te rijden of om objecten in slecht verlichte omgevingen waar te nemen.

Lichamelijke gevolgen

Verminderd zicht

Een van de meest voor de hand liggende lichamelijke gevolgen van hoornvliestroebelingen is verminderd zicht. Het hoornvlies, dat normaal gesproken lichtstralen breekt en scherp zicht mogelijk maakt, wordt troebel en verstoort dit proces. Dit resulteert in wazig zicht, wat het dagelijks functioneren bemoeilijkt, zoals lezen, autorijden, en het herkennen van gezichten.

Verhoogd risico op ooginfecties

Hoornvliestroebelingen kunnen het oppervlak van het hoornvlies beschadigen en zorgen voor een ruw en oneffen oppervlak. Dit maakt het hoornvlies vatbaarder voor ooginfecties. Personen met hoornvliestroebelingen lopen een verhoogd risico op bacteriële, virale en schimmelgerelateerde ooginfecties, wat leidt tot pijn en ongemak.

Fotofobie

Fotofobie, of overgevoeligheid voor licht, is een veelvoorkomend lichamelijk gevolg van hoornvliestroebelingen. Personen met deze aandoening hebben moeite met fel licht, zoals zonlicht of kunstmatige verlichting, wat pijn en ongemak veroorzaakt en hun dagelijks leven beïnvloedt.

Visuele vervormingen

Hoornvliestroebelingen kunnen visuele vervormingen veroorzaken, zoals schitteringen en halo’s rond lichtbronnen. Deze visuele effecten bemoeilijken het zicht en kunnen leiden tot problemen met dieptewaarneming, wat het bewegen in een driedimensionale omgeving bemoeilijkt.

Nachtblindheid

Personen met hoornvliestroebelingen ervaren vaak een verergering van hun nachtzicht. De aanwezigheid van schitteringen en halo’s rond lichtbronnen maakt het moeilijk om ‘s nachts te rijden of om in slecht verlichte omgevingen te navigeren, wat het lichamelijk functioneren beïnvloedt.

Oogirritatie en pijn

Bepaalde vormen van hoornvliestroebelingen, zoals map-dot-fingerprint dystrofie en lattice dystrofie, kunnen leiden tot aanhoudende oogirritatie en pijn. De abnormale structuren in het hoornvlies veroorzaken wrijving en schurende gevoelens, wat ongemak en pijn tot gevolg heeft.

Overmatig tranen

Hoornvliestroebelingen kunnen ook leiden tot overmatige traanproductie als een reactie op het ongemak dat de aandoening veroorzaakt. Overmatig tranen kan leiden tot roodheid, zwelling en verder ongemak.

Verminderde kwaliteit van leven

Het cumulatieve effect van deze lichamelijke gevolgen van hoornvliestroebelingen kan de algehele kwaliteit van leven van personen aanzienlijk verminderen. De fysieke ongemakken, het verlies van onafhankelijkheid en de moeilijkheden bij dagelijkse activiteiten dragen bij aan een verminderde levenskwaliteit.

Psychische gevolgen

Depressie en angst

Personen met hoornvliestroebelingen lopen vaak het risico op een depressie en angst. Het verlies van helder zicht en de voortdurende uitdagingen bij dagelijkse activiteiten kunnen psychische stress veroorzaken. Het gevoel van verlies van onafhankelijkheid en het gevecht om visuele taken uit te voeren, zoals lezen of autorijden, kan leiden tot een gevoel van hulpeloosheid en angst voor de toekomst.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Hoornvliestroebelingen kunnen het zelfbeeld en zelfvertrouwen van personen aanzienlijk aantasten. De zichtbare symptomen van hoornvliestroebelingen, zoals wazig zicht en de aanwezigheid van schitteringen en halo’s, kunnen leiden tot gevoelens van zelfbewustzijn en onzekerheid. Personen kunnen zich geïsoleerd voelen en vermijden om in sociale situaties te verschijnen.

Sociale terugtrekking

De psychische gevolgen van hoornvliestroebelingen kunnen leiden tot sociale terugtrekking. Personen met deze aandoeningen kunnen situaties vermijden waarin hun visuele beperking duidelijk wordt, en ze kunnen contact met anderen beperken om confrontaties met onbegrip of oordelen te voorkomen.

Verlies van onafhankelijkheid

Het verlies van onafhankelijkheid kan een belangrijk psychisch gevolg zijn van hoornvliestroebelingen. Personen die voorheen zelfstandig waren in hun dagelijkse activiteiten, zoals boodschappen doen, koken, of reizen, kunnen merken dat ze afhankelijk worden van anderen voor hulp. Dit kan leiden tot gevoelens van verlies en frustratie.

Winkelmandje met boodschappen uit de supermarkt

Winkelmandje met boodschappen uit de supermarkt

copingmechanismen

Personen met hoornvliestroebelingen ontwikkelen vaak diverse copingmechanismen om met de psychische gevolgen om te gaan. Ze kunnen leren omgaan met hun visuele beperking en aanpassingen maken in hun dagelijkse leven. Counseling en ondersteuning van medische professionals en steungroepen kunnen helpen bij het ontwikkelen van effectieve copingmechanismen.

Verminderde levenskwaliteit

De cumulatieve impact van de psychische gevolgen van hoornvliestroebelingen kan de algehele levenskwaliteit van personen aanzienlijk verminderen. Het kan leiden tot gevoelens van isolatie, verminderd welzijn, en een impact hebben op verschillende levensgebieden, waaronder relaties, carrière en dagelijkse activiteiten.

Diagnose en (Oog)onderzoeken van een hoornvliestroebeling

Anamnese

Bij het begin van de diagnose wordt gewoonlijk een uitgebreide anamnese uitgevoerd. Artsen nemen de medische geschiedenis van de persoon in overweging, inclusief familiegeschiedenis van oogaandoeningen en het ontstaan en de progressie van de symptomen. Deze informatie kan helpen bij het identificeren van eventuele genetische factoren die kunnen bijdragen aan hoornvliestroebelingen.

Oogonderzoek

Een uitgebreid oogonderzoek is essentieel bij het vaststellen van hoornvliestroebelingen. Dit omvat een visuele acuïtetstest om de ernst van het verminderde zicht te meten. Het onderzoek kan ook het controleren van de oogdruk, inspectie van de oogleden en wimpers, en het beoordelen van de oogbewegingen omvatten.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Spleetlamponderzoek

Een spleetlamponderzoek is een gespecialiseerde techniek die veel wordt gebruikt om het hoornvlies in detail te beoordelen. Deze test maakt gebruik van een speciale microscoop met een smalle, intense lichtbundel die het hoornvlies verlicht. De arts kan hierdoor eventuele onregelmatigheden, littekens, laesies of andere afwijkingen in het hoornvlies nauwkeurig beoordelen.

Corneatopografie

Een corneatopografie is een geavanceerde techniek waarbij een speciale camera wordt gebruikt om een gedetailleerde kaart van het hoornvlisoppervlak te maken. Hiermee kunnen onregelmatigheden en afwijkingen worden gedetecteerd. Het is met name nuttig bij de diagnose van keratoconus en andere hoornvliestroebelingen die leiden tot een onregelmatige vorm van het hoornvlies.

Scheimpflug-beeldvorming

Scheimpflug-beeldvorming is een geavanceerde technologie die driedimensionale beelden van het hoornvlis en de lens genereert. Dit biedt gedetailleerde informatie over de dikte en vorm van het hoornvlis, wat kan helpen bij de diagnose van hoornvliestroebelingen en het beoordelen van hun ernst.

Confocale microscopie

Confocale microscopie maakt gebruik van een speciale microscoop om in vivo beelden van het hoornvlis te verkrijgen. Het biedt een hoge resolutie en maakt gedetailleerde observaties van de cellen en structuren in het hoornvlis mogelijk. Dit onderzoek is bijzonder nuttig voor het beoordelen van bepaalde dystrofieën.

Behandelingen

Medische behandelingen

Conservatieve therapieën

 • Bril of contactlenzen: Voor milde hoornvliestroebelingen kan een bril of contactlenzen worden voorgeschreven om de visuele correctie te vergemakkelijken.
 • RGP-lenzen: Personen met keratoconus kunnen baat hebben bij harde contactlenzen, bekend als RGP-lenzen, die een glad oppervlak bieden voor lichtbreking.

Medicamenteuze behandelingen

 • Oogdruppels: Sommige vormen van hoornvliestroebelingen, zoals Fuchs endotheeldystrofie, kunnen worden behandeld met oogdruppels om het vochtniveau in het hoornvlies te reguleren.
Toediening van oogdruppels bij persoon

Toediening van oogdruppels bij persoon

Chirurgische ingrepen

 • Hoornvliestransplantatie: In gevallen van gevorderde hoornvliestroebelingen, waarbij de visuele beperking ernstig is, kan een cornea transplantatie (keratoplastiek) worden uitgevoerd. Dit omvat het verwijderen van het beschadigde hoornvliesweefsel en vervangen door een donorhoornvlies. Deze procedure kan helpen om het gezichtsvermogen te herstellen.
 • Corneale crosslinking: Voor de behandeling van keratoconus kan corneale cross-linking worden uitgevoerd om de structuur van het hoornvlies te versterken en verdere progressie van de aandoening te voorkomen.

Psychische behandelingen

Psychologische begeleiding

 • Counseling en therapie: Personen met hoornvliestroebelingen kunnen baat hebben bij psychologische begeleiding en therapie om de psychische gevolgen van de aandoening aan te pakken. Dit omvat het leren omgaan met verlies, stressmanagement en het opbouwen van veerkracht.

Steungroepen

 • Steungroepen: Deelname aan steungroepen voor personen met een visuele beperking of hoornvliestroebelingen kan een belangrijke bron van steun zijn. Het delen van ervaringen en het ontvangen van steun van anderen in een vergelijkbare situatie kan psychische veerkracht bevorderen.

Revalidatie en training

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Geïntegreerde zorg

Een effectieve benadering van hoornvliestroebelingen omvat vaak zowel medische als psychische behandelingen. De combinatie van medische behandelingen om de fysieke symptomen te behandelen, en psychische ondersteuning om de psychische gevolgen aan te pakken, kan personen helpen om hun visuele gezondheid en welzijn te verbeteren.

Prognose

Afhankelijk van het type

 • Keratoconus: Goede Prognose: Vroegtijdige diagnose en behandeling van keratoconus kunnen een goede prognose bieden. Cornea cross-linking en hoornvliestransplantatie zijn effectieve opties voor het stabiliseren van de aandoening en het herstellen van het gezichtsvermogen.
 • Fuchs endotheeldystrofie: Matige Prognose: Fuchs dystrofie is progressief, maar de prognose kan aanzienlijk worden verbeterd met medicamenteuze behandelingen en hoornvliestransplantatie in latere stadia.
 • Map-Dot-Fingerprint dystrofie: Gunstige Prognose: Map-dot-fingerprint dystrofie veroorzaakt meestal milde symptomen en heeft over het algemeen een gunstige prognose. Oogdruppels en observatie kunnen voldoende zijn.

Ernst van de aandoening

 • Milde troebelingen: Goede prognose: Milde hoornvliestroebelingen, zoals sommige vormen van map-dot-fingerprint dystrofie, kunnen over het algemeen goed worden beheerst met weinig tot geen invloed op het gezichtsvermogen.
 • Ernstige troebelingen: Variabele prognose: Ernstige hoornvliestroebelingen, zoals die veroorzaakt door gevorderde keratoconus, kunnen een variabele prognose hebben. Hoornvliestransplantatie kan effectief zijn, maar de uitkomst kan variëren.

Timing van diagnose en behandeling

 • Vroege diagnose: Gunstige prognose: Vroege diagnose van hoornvliestroebelingen, gevolgd door geschikte behandeling, kan de prognose aanzienlijk verbeteren en het gezichtsvermogen behouden.
 • Vertraagde diagnose: Uitdagende prognose: Een vertraagde diagnose en behandeling kunnen leiden tot een uitdagendere prognose, vooral bij aandoeningen die snel progressief zijn, zoals gevorderde keratoconus.

Individuele factoren

Naast het type, de ernst en de timing van de diagnose, spelen individuele factoren een rol in de prognose van hoornvliestroebelingen. De algemene gezondheid van de persoon, de reactie op behandelingen, en de naleving van medische adviezen zijn allemaal van invloed.

Complicaties

Ernstige visuele beperking

Een van de meest voor de hand liggende complicaties van hoornvliestroebelingen is ernstige visuele beperking. Troebelingen in het hoornvlies verstoren de normale breking van lichtstralen en resulteren in wazig zicht. Personen met aanzienlijke hoornvliestroebelingen kunnen ernstig beperkt zijn in hun vermogen om dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals lezen, autorijden en herkennen van gezichten.

Overgevoeligheid voor licht

Hoornvliestroebelingen kunnen fotofobie, of overgevoeligheid voor licht, veroorzaken. Dit leidt tot ongemak en pijn bij blootstelling aan fel licht, zoals zonlicht of kunstmatige verlichting. Personen met deze complicatie moeten vaak een speciale zonnebril dragen en verduisterde ruimtes vermijden.

Ooginfecties

Hoornvliestroebelingen kunnen het hoornvlies beschadigen, waardoor het vatbaarder wordt voor ooginfecties. Bacteriële, virale en schimmelgerelateerde infecties kunnen optreden en leiden tot pijn, roodheid en mogelijke littekenvorming.

Visuele vervormingen

Complicaties zoals schitteringen en halo’s rond lichtbronnen leiden tot visuele vervormingen. Dit bemoeilijkt het zicht en kan problemen met dieptewaarneming veroorzaken, waardoor het bewegen in een driedimensionale omgeving moeilijker wordt.

Nachtblindheid

Personen met hoornvliestroebelingen kunnen een verergering van hun nachtzicht ervaren. De aanwezigheid van schitteringen en halo’s rond lichtbronnen maakt het moeilijk om ‘s nachts te rijden of om in slecht verlichte omgevingen te navigeren, wat de complicatie van nachtblindheid veroorzaakt.

Chronische pijn en oogirritatie

Sommige vormen van hoornvliestroebelingen, zoals map-dot-fingerprint dystrofie en lattice dystrofie, kunnen leiden tot aanhoudende oogirritatie en pijn. De abnormale structuren in het hoornvlies veroorzaken wrijving en schurende gevoelens, wat ongemak en pijn tot gevolg heeft.

Verminderde levenskwaliteit

De cumulatieve effecten van deze complicaties leiden tot een verminderde kwaliteit van leven. Personen met hoornvliestroebelingen ervaren vaak beperkingen in hun onafhankelijkheid, verlies van sociale interactie, en moeite bij dagelijkse activiteiten.

Preventie van een Hoornvliestroebeling

Oogbescherming

Bescherming tegen Trauma

Een van de belangrijkste preventieve maatregelen om hoornvliestroebelingen te voorkomen, is het dragen van oogbescherming bij activiteiten met een hoog risico op een oogletsel. Personen moeten een veiligheidsbril of gezichtsbescherming dragen bij sporten zoals racen, hockey, en andere contactsporten, evenals bij bouwwerkzaamheden of klussen waarbij de ogen aan gevaren zijn blootgesteld.

Bescherming tegen UV-straling

Overmatige blootstelling aan ultraviolette (UV) straling kan leiden tot bepaalde vormen van hoornvliestroebelingen. Een zonnebril met 100% UV-bescherming helpt om de ogen te beschermen tegen schadelijke straling en kan het risico verminderen.

Zonnebril

Zonnebril

Ooghygiëne

Hygiëne bij contactlensgebruik

Personen die contactlenzen dragen, moeten strikte hygiënemaatregelen volgen. Dit omvat regelmatige reiniging van de lenzen en contact met de ogen met schone handen om infecties te voorkomen.

Oogdruppels en oogzorgproducten

Het gebruik van oogdruppels en andere oogzorgproducten moet gebeuren volgens de voorschriften van een oogarts om mogelijke irritatie en complicaties te minimaliseren.

Algemene gezondheid

Behandeling van onderliggende aandoeningen

Sommige hoornvliestroebelingen kunnen geassocieerd zijn met onderliggende medische aandoeningen, zoals diabetes. Effectieve controle en behandeling van deze aandoeningen kunnen het risico op het ontwikkelen van hoornvliestroebelingen verminderen.

Regelmatige oogonderzoeken

Regelmatige oogonderzoeken zijn van vitaal belang voor het detecteren van hoornvliestroebelingen in een vroeg stadium. Een vroegtijdige diagnose kan leiden tot een tijdige behandeling en behandeling, waardoor complicaties worden verminderd.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Erfelijkheid

Als hoornvliestroebelingen in de familie voorkomen, is genetische raadpleging een optie om het risico te beoordelen en passend advies te krijgen.

Vermijd roken en overmatig alcoholgebruik

Roken en overmatig alcoholgebruik kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van het oog. Het vermijden van deze risicofactoren kan helpen bij de preventie van hoornvliestroebelingen en andere oogaandoeningen.

Omgaan met een Hoornvliestroebeling in het Dagelijks Leven

Visuele hulpmiddelen

Een van de eerste stappen bij het omgaan met een hoornvliestroebeling is het gebruik van visuele hulpmiddelen. Dit omvat:

 • Bril of contactlenzen: Afhankelijk van het specifieke type en de ernst van de hoornvliestroebeling, kan een bril of contactlenzen worden voorgeschreven om de visuele correctie te vergemakkelijken.
 • Speciale zonnebril: Overgevoeligheid voor licht is een veelvoorkomende complicatie. Een zonnebril met UV-bescherming helpt bij het verminderen van ongemak bij fel licht.
 • Loepen en vergrootglazen: Deze hulpmiddelen kunnen het lezen van kleine tekst en gedetailleerd werk vergemakkelijken.
 • Elektronische hulpmiddelen: Schermuitleesprogramma’s (screenreaders) en andere elektronische hulpmiddelen kunnen nuttig zijn voor het toegankelijk maken van digitale content.

Ondersteuning van steungroepen

Deelname aan steungroepen voor personen met hoornvliestroebelingen kan van onschatbare waarde zijn. Het delen van ervaringen, tips en steun met anderen in een vergelijkbare situatie kan helpen bij het omgaan met de psychische en praktische uitdagingen van de aandoening.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Orientatie en mobiliteitstraining

Het leren omgaan met veranderingen in het zicht is essentieel. Oriëntatie en mobiliteitstraining kunnen personen leren hoe ze zich veilig in hun omgeving kunnen verplaatsen en dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren.

Technologie en aanpassingen in het dagelijks leven

Het gebruik van technologische hulpmiddelen en aanpassingen in het dagelijks leven kan een significant verschil maken. Dit omvat het gebruik van spraakgestuurde assistenten, grote lettertypen op apparaten, audioboeken, en andere digitale aanpassingen.

Psychologische ondersteuning

Omgaan met hoornvliestroebelingen kan psychologisch uitdagend zijn. Psychologische ondersteuning, zoals counseling of therapie, kan personen helpen omgaan met gevoelens van frustratie, verdriet en stress die soms geassocieerd worden met de aandoening.

Levensstijl aanpassingen

Aanpassingen in de levensstijl kunnen de dagelijkse activiteiten vergemakkelijken. Het organiseren van de omgeving, het vermijden van situaties met overmatige lichtinval, en het creëren van een ondersteunende thuisomgeving zijn belangrijke stappen.

Regelmatige oogonderzoeken en behandeling

Regelmatige oogonderzoeken ondergaan en voorgeschreven behandelingen volgen zijn van cruciaal belang. Een vroege diagnose en tijdige behandeling kunnen de progressie van de aandoening vertragen en complicaties minimaliseren.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 3 juni 2024 – 17:13