Oriëntatie- en mobiliteitstraining voor blinden en slechtzienden

Dankzij oriëntatie- en mobiliteitstraining (O&M-training) kunnen personen met een visuele beperking zelfstandig navigeren en deelnemen aan de maatschappij. Oriëntatie- en mobiliteitstraining is een gestructureerd programma dat blinden en slechtzienden helpt om hun omgeving te begrijpen en zich veilig te verplaatsen. In deze tekst wordt de essentie van O&M-training besproken, worden de voordelen ervan belicht en worden de verschillende componenten van dit waardevolle trainingsprogramma verkend.

Wat is oriëntatie- en mobiliteitstraining?

Oriëntatie- en mobiliteitstraining (O&M-training) is een gespecialiseerd en essentieel trainingsprogramma dat specifiek is ontworpen om personen met een visuele beperking te ondersteunen bij het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om zich in hun omgeving te verplaatsen. Deze training richt zich op zowel de mentale als fysieke aspecten van mobiliteit en zelfstandigheid. Personen met een visuele beperking leren tijdens deze training de volgende fundamentele vaardigheden:

Omgevingsbewustzijn

Tijdens O&M-training leren personen met een visuele beperking hun omgeving begrijpen en interpreteren. Dit omvat het herkennen van straten, gebouwen, openbare plaatsen, obstakels en andere kenmerken van hun directe en bredere omgeving. Het ontwikkelen van een grondig begrip van de omgeving is de basis voor veilige mobiliteit.

Oriëntatievaardigheden

Personen leren zichzelf te lokaliseren binnen een specifieke omgeving en de juiste richting te bepalen. Dit kan inhouden dat ze weten waar ze zich bevinden, waar ze naartoe willen en welke route ze moeten volgen om hun bestemming te bereiken. Door sterke oriëntatievaardigheden te ontwikkelen, kunnen personen hun weg vinden en zelfverzekerd reizen.

Mobiliteitsvaardigheden

Een essentieel onderdeel van O&M-training is het aanleren van mobiliteitsvaardigheden. Dit omvat technieken voor veilig en efficiënt verplaatsen, zoals lopen met behulp van een witte stok, het gebruik van tast om obstakels te detecteren, en het navigeren in verschillende situaties, zoals openbare plaatsen, straten en gebouwen. Deze vaardigheden zijn nodig om zelfstandig te kunnen bewegen.

Onafhankelijkheid en zelfvertrouwen

O&M-training gaat verder dan alleen het aanleren van fysieke vaardigheden. Het doel is ook om het gevoel van zelfstandigheid en zelfvertrouwen te vergroten. Personen met een visuele beperking leren niet alleen hoe ze zich kunnen verplaatsen, maar ook hoe ze zelfstandig beslissingen kunnen nemen en nieuwe plaatsen kunnen verkennen zonder angst.

Persoon loopt met witte stok op straat

Persoon loopt met witte stok op straat

Voordelen

Oriëntatie- en mobiliteitstraining (O&M-training) biedt een breed scala aan voordelen voor blinde en slechtziende personen. Deze gespecialiseerde training heeft een diepgaande impact op hun dagelijks leven en algehele welzijn. Hier zijn enkele belangrijke voordelen:

Verbeterde onafhankelijkheid

Een van de meest waardevolle resultaten van O&M-training is de verbeterde onafhankelijkheid van personen met een visuele beperking. Ze leren essentiële vaardigheden waarmee ze zelfstandig in hun omgeving kunnen opereren. Het vermogen om zonder hulp te reizen en activiteiten uit te voeren, zoals boodschappen doen, naar het werk gaan of deelnemen aan sociale evenementen, vergroot hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen.

Veiligheid

Veiligheid staat centraal in O&M-training. Personen leren hoe ze veilig door verschillende omgevingen kunnen navigeren, obstakels kunnen detecteren en vermijden, en kunnen reageren op noodsituaties. Deze training vermindert het risico op ongelukken en verwondingen aanzienlijk en vergroot het gevoel van veiligheid bij het verplaatsen.

Participatie in de maatschappij

O&M-training opent de deuren naar volledige participatie in de maatschappij. Personen met een visuele handicap kunnen met vertrouwen deelnemen aan diverse activiteiten buitenshuis, zoals werk, onderwijs, sociale interacties en vrijetijdsbesteding. Ze kunnen genieten van een rijk sociaal leven.

Zelfrespect en trots

Het aanleren van oriëntatie- en mobiliteitsvaardigheden draagt bij aan het zelfrespect en de trots. Onafhankelijkheid bereiken en uitdagingen overwinnen in het dagelijks leven versterkt het gevoel van eigenwaarde. Blinden en slechtzienden voelen zich krachtig in het leven en kunnen het heft in eigen handen nemen.

Kwaliteit van leven

Over het algemeen draagt O&M-training aanzienlijk bij aan de algehele kwaliteit van leven van personen met een visuele beperking. Ze kunnen actiever deelnemen aan de samenleving, meer controle hebben over hun leven en hun doelen en dromen nastreven.

Sociale integratie

Door zelfstandig te kunnen reizen en deel te nemen aan sociale activiteiten, verbetert O&M-training de sociale integratie van personen met een visuele beperking. Ze kunnen vrienden en familie ontmoeten, nieuwe mensen leren kennen en deelnemen aan evenementen en groepsactiviteiten, wat hun sociale banden versterkt.

Componenten van O&M-training

riëntatie- en mobiliteitstraining (O&M-training) is een uitgebreid programma dat verschillende essentiële componenten omvat. Deze componenten voorzien visueel beperkte personen van de nodige vaardigheden en kennis om veilig en zelfstandig te kunnen bewegen in hun omgeving. Hier zijn de belangrijkste componenten van O&M-training:

Reizen met de witte stok

Een van de kernaspecten van O&M-training is het leren gebruiken van de witte stok. Personen leren hoe ze de stok kunnen hanteren om obstakels te detecteren en te vermijden tijdens het lopen. Dit omvat technieken zoals het zwaaien van de stok en het juiste gebruik van de stok om obstakels te lokaliseren.

Tactiele vaardigheden

Tactiele vaardigheden zijn cruciaal voor personen met een visuele beperking. Ze leren gevoeligheid te ontwikkelen voor aanraking om informatie te verkrijgen over de omgeving. Dit omvat het voelen van textuurverschillen, hoogteverschillen, de structuur van objecten en andere tastbare kenmerken.

Auditieve oriëntatie

Auditieve oriëntatie is het vermogen om naar omgevingsgeluiden te luisteren en deze te gebruiken om de locatie en richting te bepalen. Personen leren om geluiden in hun omgeving te herkennen en te interpreteren, zoals verkeer, voetstappen, de richting van stemmen en andere auditieve aanwijzingen.

Gebruik van hulpmiddelen

In de moderne wereld spelen technologische hulpmiddelen een belangrijke rol in O&M-training. Blinde en slechtziende personen leren hoe ze verschillende mobiliteitshulpmiddelen moeten gebruiken, zoals navigatie-apps op smartphones, spraakgestuurde technologie en andere elektronische hulpmiddelen die helpen bij het lopen.

Mentale kaartvorming

Mentale kaartvorming is het proces waarbij personen een mentale representatie van hun omgeving creëren. Tijdens O&M-training leren ze hoe ze deze mentale kaarten kunnen ontwikkelen en bijwerken. Deze vaardigheid is essentieel voor het plannen van routes en het effectief navigeren door bekende en onbekende gebieden.

Mobiliteits- en navigatieproblemen

In de training leren blinden en slechtzienden ook aan hoe ze moeten omgaan met diverse mobiliteits- en navigatieproblemen.

Rol van gekwalificeerde instructeurs

Gekwalificeerde instructeurs, ook wel O&M-instructeurs genoemd, spelen een cruciale rol bij het aanbieden van deze training.

Kwalificaties en specialisatie

Gekwalificeerde O&M-instructeurs hebben doorgaans uitgebreide opleiding en training gevolgd om hun expertise te ontwikkelen. Ze beschikken over diepgaande kennis van de visuele en tactiele waarneming, mobiliteitshulpmiddelen, en verschillende technieken en tips voor navigatie en oriëntatie. Ze begrijpen de fysieke en mentale aspecten van mobiliteit bij personen met een visuele beperking.

Persoonlijke evaluatie en planning

Een van de eerste stappen die een O&M-instructeur onderneemt, is een grondige evaluatie van de vaardigheden en behoeften van de persoon met een visuele beperking. Dit omvat het beoordelen van de huidige mobiliteitsvaardigheden, omgevingsbewustzijn en obstakelherkenning. Op basis van deze evaluatie stelt de instructeur een gepersonaliseerd trainingsplan op dat is afgestemd op de individuele doelen en behoeften van de persoon.

Training in omgevingsbewustzijn

Een essentieel onderdeel van O&M-training is het ontwikkelen van een diepgaand begrip van de omgeving. O&M-instructeurs leren personen met een visuele beperking hoe ze hun directe en bredere omgeving kunnen begrijpen. Dit omvat het herkennen van straten, gebouwen, openbare plaatsen en andere oriëntatiepunten. Instructeurs leren hoe ze de omgeving op een systematische manier kunnen scannen en verkennen.

Oriëntatievaardigheden

O&M-instructeurs helpen personen met een visuele beperking bij het ontwikkelen van oriëntatievaardigheden, zoals het vermogen om zichzelf te lokaliseren in een bepaalde omgeving en de juiste richting te bepalen. Dit omvat het leren gebruiken van kompassen, straathoeken, en andere hulpmiddelen om de positie te bepalen.

Mobiliteitsvaardigheden

Een belangrijk aspect van O&M-training is het aanleren van mobiliteitsvaardigheden. Instructeurs leren personen met een visuele beperking hoe ze zich veilig en efficiënt kunnen verplaatsen in hun omgeving. Dit omvat het gebruik van de witte stok, het correcte gebruik van tast, en andere mobiliteitshulpmiddelen. Instructeurs begeleiden ook bij het oversteken van straten, gebruik van het openbaar vervoer en andere dagelijkse mobiliteitsactiviteiten.

Bevordering van zelfstandigheid en zelfvertrouwen

Een van de belangrijkste doelen van O&M-training is het vergroten van de onafhankelijkheid en het opbouwen van zelfvertrouwen bij personen met een visuele beperking. Gekwalificeerde instructeurs moedigen hun studenten aan om nieuwe plaatsen te verkennen en zelfstandig beslissingen te nemen. Ze helpen bij het ontwikkelen van de mentale veerkracht die nodig is om uitdagingen aan te gaan en obstakels te overwinnen.

Ondersteuning en follow-up

O&M-instructeurs bieden voortdurende ondersteuning en follow-up aan hun studenten. Ze blijven betrokken bij de voortgang van de persoon en passen het trainingsplan aan naarmate de mobiliteitsvaardigheden zich ontwikkelen. Dit omvat ook het leren omgaan met nieuwe situaties en veranderingen in de omgeving.

Wie biedt O&M-training voor blinden en slechtzienden aan?

Blindennazorgwerken (BE en NL), revalidatiecentra (BE of NL) en low vision-centra (BE en NL) bieden vaak O&M-training aan.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Reacties van anderen op gebruik van witte stok04-04-2024 03:04:18
 2. Zich verplaatsen en oriënteren in onbekende omgevingen als je blind of slechtziend bent24-03-2024 07:03:11
 3. Zich verplaatsen en oriënteren in drukke omgevingen als je blind of slechtziend bent17-03-2024 08:03:39
 4. Blind of slechtziend: Navigatieproblemen in (medische) wachtkamers01-01-2024 04:01:46
 5. Blind of slechtziend: Hoe vind je een lege zitplaats in het (drukke) openbaar vervoer?13-12-2023 08:12:32
 6. Natuurlijke looplijnen voor blinden en slechtzienden02-12-2023 01:12:28
 7. Hoe vind je als blinde of slechtziende een toilet op onbekend terrein?29-11-2023 07:11:16
 8. Blind of slechtziend: Hoe gebruik je een GPS-app als er meerdere straten naar links of rechts zijn?25-11-2023 05:11:34
 9. Waarom kijken blinden en slechtzienden naar links en rechts wanneer ze een straat willen oversteken?18-11-2023 11:11:43
 10. Blind of slechtziend: Obstakels kunnen voelen zonder deze aan te raken18-11-2023 07:11:40
 11. Blind en slechtziend en stoepen (trottoirs)14-11-2023 07:11:02
 12. Moeilijke oriëntatieplaatsen voor blinden en slechtzienden13-11-2023 05:11:51
 13. Onlogisch geplaatste geleidelijnen voor blinden en slechtzienden12-11-2023 05:11:39
 14. Looproutes voor blinden en slechtzienden12-11-2023 02:11:49
 15. Blind of slechtziend: Hoe kan je je oriënteren in een nieuw schoolgebouw?10-11-2023 12:11:22
 16. Hoe kunnen blinden en slechtzienden zich in een gebouw oriënteren?09-11-2023 07:11:52
 17. Roltrap nemen als je blind of slechtziend bent09-11-2023 06:11:48
 18. Zebrapaden vinden en oversteken als je blind of slechtziend bent07-11-2023 08:11:38
 19. Mentale kaarten voor blinden en slechtzienden voor het lopen van routes06-11-2023 05:11:03
 20. Geluidsinterpretatie in het verkeer voor blinden en slechtzienden03-11-2023 04:11:22
 21. Impact van sneeuw op blinden en slechtzienden26-10-2023 04:10:53
 22. Hoe kan je een vuilnisbak vinden als je blind of slechtziend bent?18-10-2023 02:10:33
 23. Hoogteobstakels: Hoe gaan blinden en slechtzienden hiermee om?18-10-2023 02:10:22
 24. Blind of slechtziend: Zich oriënteren in een winkelcentrum16-10-2023 04:10:34
 25. Hoe kunnen blinden en slechtzienden veilig de straat oversteken?16-10-2023 12:10:37
 26. Zichtbaar en herkenbaar zijn in het verkeer als je blind of slechtziend bent14-10-2023 04:10:05
 27. Tips voor buschauffeurs en blinde en slechtziende reizigers10-10-2023 05:10:40
 28. Help, ik ben blind of slechtziend en ben verdwaald. Wat kan ik doen?08-10-2023 05:10:18
 29. Blind of slechtziend: Omgaan met deelsteps, elektrische fietsen en elektrische voertuigen27-09-2023 11:09:38
 30. Invloed van weerseizoenen op de mobiliteit van blinden en slechtzienden21-09-2023 06:09:34
 31. Niet (meer) mogen of kunnen autorijden als je slechtziend of blind bent of wordt21-09-2023 12:09:48
 32. Afstand inschatten als je blind of slechtziend bent21-09-2023 07:09:36
 33. Achtergrondlawaai en de mobiliteit van blinden, slechtzienden en doofblinden20-09-2023 05:09:06
 34. Je weg vinden in een onbekende winkel als je blind of slechtziend bent14-09-2023 03:09:50
 35. Het belang van schone geleidelijnen voor blinde en slechtziende personen13-09-2023 07:09:01
 36. Oriëntatie- en mobiliteitstraining voor blinden en slechtzienden09-09-2023 02:09:32
 37. Hoe weet je wanneer je moet uitstappen (bus, trein, tram, metro) als je blind of slechtziend bent?05-09-2023 07:09:14
 38. Zich veilig verplaatsen in de winter als je blind of slechtziend bent01-09-2023 05:09:54
 39. Oriëntatie- en herkenningspunten voor blinden en slechtzienden01-09-2023 01:09:43
 40. Lift nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 06:08:05
 41. Trappen en roltrappen vinden en nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 02:08:49
 42. Oriëntatie- en navigatieproblemen bij blinden en slechtzienden29-08-2023 06:08:26
 43. Openbaar vervoer en tips voor begeleiders als je blind of slechtziend bent27-08-2023 07:08:26
 44. Slimme witte stokken voor blinden en slechtzienden27-08-2023 07:08:09
 45. Rateltikker aan verkeerslicht voor blinden en slechtzienden26-08-2023 06:08:19
 46. Plaats geen obstakels op de stoep en geleidelijn voor blinden en slechtzienden!25-08-2023 08:08:59
 47. Weigerachtigheid ten opzichte van het gebruik van de witte stok voor blinden en slechtzienden22-08-2023 04:08:42
 48. Obstakeldetectie door blinden en slechtzienden21-08-2023 05:08:02
 49. Mobiliteitshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden19-08-2023 01:08:14
 50. Echolokalisatie (echolocatie) voor blinden en slechtzienden19-08-2023 06:08:15
 51. Witte stok voor blinden en slechtzienden18-08-2023 05:08:22
 52. Shared spaces: Problemen voor blinden en slechtzienden en inclusief ontwerp06-08-2023 10:08:44
 53. Geleidelijnen voor blinden en slechtzienden04-08-2023 06:08:46
 54. Blind of slechtziend: Nieuwe routes lopen03-08-2023 03:08:59
 55. Traject tramlijnen in Gent03-08-2023 01:08:17
 56. Voetgangers met een witte stok in het verkeer02-08-2023 02:08:31
 57. NS: Alle treinstations in Nederland07-12-2014 06:12:58
 58. Traject tram- en premetrolijnen in Antwerpen07-12-2014 06:12:44
 59. Tram- en (pre)metrolijnen in Brussel05-11-2014 09:11:15
 60. Natuurlijke en kunstmatige looplijnen (waarschuwings-, ribbel- en informatietegels) voor blinden en slechtzienden11-05-2014 03:05:41

Laatst bijgewerkt op 24 maart 2024 – 14:38