Lijst met ooggerelateerde klachten (oogsymptomen)

Dit overzicht biedt gedetailleerde informatie over verschillende oogproblemen, waaronder hun oorzaken, risicofactoren, symptomen, diagnose en (oog)onderzoeken, behandeling en prognose. Het raadplegen van een gekwalificeerde oogarts of andere medische professional altijd essentieel voor een nauwkeurige diagnose en gepaste behandeling van oogklachten.

Brandende ogen

 • Oorzaken: Brandende ogen kunnen veroorzaakt worden door verschillende factoren, zoals droge ogen, allergieën, oogirritatie door rook of stof, overbelasting van de ogen door langdurig beeldschermgebruik, of ooginfecties.
 • Risicofactoren: Mensen die vaak in rokerige omgevingen verblijven, allergieën hebben, of veel tijd achter beeldschermen doorbrengen, lopen een verhoogd risico op brandende ogen.
 • Symptomen: Brandende, prikkende of jeukende gevoelens in de ogen, mogelijk gecombineerd met roodheid en gevoeligheid voor licht.
 • Diagnose en (oog)onderzoeken: Een oogarts kan de ogen onderzoeken en mogelijk aanvullende onderzoeken uitvoeren om de oorzaak van de brandende gevoelens vast te stellen, zoals het meten van de traanproductie.
 • Behandeling: Behandeling omvat vaak het vermijden van triggers, het gebruik van kunsttranen of medicatie voorgeschreven door een arts.
 • Prognose: De prognose is over het algemeen goed, vooral als de onderliggende oorzaak wordt behandeld en triggers worden vermeden.
Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Gezwollen ogen & oogleden

 • Oorzaken: Gezwollen ogen en oogleden kunnen worden veroorzaakt door allergische reacties, ontstekingen, infecties, vochtretentie, of traumatisch letsel.
 • Risicofactoren: Mensen met allergieën, sinusproblemen, of mensen die onlangs oogchirurgie hebben ondergaan, lopen mogelijk een verhoogd risico.
 • Symptomen: Zwelling van de ogen en/of oogleden, mogelijk gepaard gaand met pijn, roodheid en verminderd zicht.
 • Diagnose en (oog)onderzoeken: Een oogarts zal de ogen en oogleden onderzoeken en kan indien nodig aanvullende onderzoeken uitvoeren om de oorzaak van de zwelling te bepalen.
 • Behandeling: De behandeling hangt af van de oorzaak en kan variëren van medicatie tot koude kompressen, en in sommige gevallen een operatie.
 • Prognose: De prognose varieert afhankelijk van de oorzaak. Met de juiste behandeling kan de zwelling vaak verminderen.

Glazige ogen

 • Oorzaken: Glazige ogen kunnen verschillende oorzaken hebben, waaronder gebruik van drugs of medicijnen, oogtrauma, oogziekten zoals glaucoom, of een verhoogde druk in de ogen.
 • Risicofactoren: Mensen met een voorgeschiedenis van oogproblemen, inclusief glaucoom, lopen een verhoogd risico op glazige ogen.
 • Symptomen: De ogen lijken doffer en minder levendig, mogelijk gepaard met verminderd zicht.
 • Diagnose en (oog)onderzoeken: Een oogarts kan de ogen onderzoeken en oogdrukmetingen uitvoeren om de oorzaak van de glazige uitstraling te bepalen.
 • Behandeling: Behandeling hangt af van de onderliggende oorzaak en kan variëren van medicijnen tot chirurgische ingrepen.
 • Prognose: De prognose hangt af van de onderliggende aandoening. Vroegtijdige diagnose en behandeling kunnen de vooruitzichten verbeteren.
Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Ingevallen ogen

 • Oorzaken: Ingevallen ogen kunnen worden veroorzaakt door leeftijdsgebonden veranderingen in het vetweefsel rondom de ogen, genetische factoren, of medische aandoeningen zoals schildklierafwijkingen.
 • Risicofactoren: Mensen met een familiegeschiedenis van ingevallen ogen of schildklierproblemen hebben een verhoogd risico.
 • Symptomen: Het oog lijkt dieper in de oogkas te liggen dan normaal, mogelijk met verlies van vetweefsel en verslapping van de huid.
 • Diagnose en (oog)onderzoeken: Een oogarts kan de ogen beoordelen en medische geschiedenis verzamelen om de oorzaak van de ingevallen uitstraling te identificeren.
 • Behandeling: Behandeling kan cosmetisch zijn en omvat mogelijk fillers of chirurgische correctie, afhankelijk van de ernst.
 • Prognose: Met de juiste behandeling kunnen cosmetische zorgen over ingevallen ogen vaak worden aangepakt.

Jeukende ogen

 • Oorzaken: Jeukende ogen kunnen het gevolg zijn van allergieën, droge ogen, infecties, of oogirritatie door externe factoren zoals stof of rook.
 • Risicofactoren: Mensen met allergieën, astma of andere allergische aandoeningen hebben een verhoogd risico op jeukende ogen.
 • Symptomen: Jeuk in en rondom de ogen, mogelijk met roodheid en tranende ogen.
 • Diagnose en (oog)onderzoeken: Een oogarts kan de ogen onderzoeken en een medische geschiedenis opnemen om de onderliggende oorzaak vast te stellen.
 • Behandeling: Behandeling omvat het vermijden van allergenen, gebruik van antihistaminica, en in sommige gevallen voorgeschreven oogdruppels.
 • Prognose: De prognose is vaak gunstig met de juiste behandeling en het vermijden van triggers.

Kleverige ogen (in ochtend)

 • Oorzaken: Kleverige ogen, vooral ‘s ochtends, kunnen wijzen op ooginfecties, zoals conjunctivitis (oogbindvliesontsteking), of het oog kan tijdens de slaap te weinig knipperen, waardoor het oogvocht zich ophoopt.
 • Risicofactoren: Mensen die in contact zijn gekomen met geïnfecteerde personen of oppervlakken, lopen een verhoogd risico op ooginfecties.
 • Symptomen: ogen voelen plakkerig aan bij het ontwaken, mogelijk met korstvorming rondom de ogen.
 • Diagnose en (oog)onderzoeken: Een oogarts kan de ogen onderzoeken en monsters nemen om de aanwezigheid van infectieuze agentia te bepalen.
 • Behandeling: Behandeling omvat meestal voorgeschreven oogdruppels of oogzalven, evenals het handhaven van goede ooghygiëne.
 • Prognose: Met tijdige behandeling kunnen ooginfecties meestal effectief worden behandeld.
Toediening van oogdruppels bij persoon

Toediening van oogdruppels bij persoon

Oogafscheiding

 • Oorzaken: Oogafscheiding kan wijzen op verschillende aandoeningen, waaronder ooginfecties, allergieën, of verstopte traankanalen.
 • Risicofactoren: Mensen met een voorgeschiedenis van ooginfecties, allergieën of chronische oogaandoeningen lopen mogelijk een verhoogd risico.
 • Symptomen: Overmatige afscheiding van vocht of slijm uit de ogen, mogelijk gepaard met jeuk, roodheid, of gevoeligheid voor licht.
 • Diagnose en (oog)onderzoeken: Een oogarts kan de ogen onderzoeken en aanvullende onderzoeken uitvoeren om de onderliggende oorzaak vast te stellen.
 • Behandeling: Behandeling varieert afhankelijk van de oorzaak en kan oogdruppels, antibiotica, of andere medicatie omvatten.
 • Prognose: De prognose hangt af van de onderliggende oorzaak en kan variëren van mild tot behandelbaar.

Oogkaspijn

 • Oorzaken: Oogkaspijn kan worden veroorzaakt door verschillende aandoeningen, zoals sinusinfecties, hoofdpijn, ooginfecties, of ontstekingen.
 • Risicofactoren: Mensen met chronische sinusproblemen, hoofdpijnstoornissen, of een voorgeschiedenis van ooginfecties hebben een verhoogd risico.
 • Symptomen: Pijn of druk in en rondom de oogkassen, mogelijk gepaard met hoofdpijn, roodheid, en tranende ogen.
 • Diagnose en (oog)onderzoeken: Een oogarts kan de ogen en oogkassen onderzoeken en indien nodig aanvullende onderzoeken uitvoeren om de onderliggende oorzaak te identificeren.
 • Behandeling: De behandeling hangt af van de onderliggende oorzaak en kan variëren van pijnstillers tot medicatie voor ontsteking.
 • Prognose: Met de juiste behandeling kunnen de symptomen vaak verbeteren.

Oogpijn

 • Oorzaken: Oogpijn kan verschillende oorzaken hebben, waaronder ooginfecties, vreemde voorwerpen in het oog, oogletsel, ontstekingen, of onderliggende medische aandoeningen.
 • Risicofactoren: Mensen die vaak in contact komen met stof, rook of schadelijke omgevingen, lopen een verhoogd risico op oogpijn.
 • Symptomen: Pijn in en rondom het oog, mogelijk gepaard met roodheid, gevoeligheid voor licht, en verminderd zicht.
 • Diagnose en (oog)onderzoeken: Een oogarts zal de ogen grondig onderzoeken en indien nodig aanvullende beeldvormende onderzoeken uitvoeren.
 • Behandeling: Behandeling hangt af van de onderliggende oorzaak en kan variëren van medicatie tot oogdruppels of andere medische interventies.
 • Prognose: De prognose is afhankelijk van de onderliggende oorzaak en kan variëren van mild tot ernstig.

Pijn bij het maken van oogbewegingen

 • Oorzaken: Pijn bij het maken van oogbewegingen kan worden veroorzaakt door aandoeningen zoals oogspierproblemen, ontstekingen, of neurologische aandoeningen.
 • Risicofactoren: Mensen met een voorgeschiedenis van neurologische aandoeningen of oogaandoeningen lopen mogelijk een verhoogd risico.
 • Symptomen: Pijn bij het bewegen van de ogen, mogelijk gepaard met dubbelzien, een wazig zicht, of gevoeligheid voor licht.
 • Diagnose en (oog)onderzoeken: Een oogarts kan de ogen en oogbewegingen nauwkeurig onderzoeken en aanvullende onderzoeken uitvoeren om de oorzaak vast te stellen.
 • Behandeling: Behandeling is afhankelijk van de onderliggende oorzaak en kan medicatie, oogspieroefeningen of andere interventies omvatten.
 • Prognose: Met de juiste diagnose en behandeling kunnen de symptomen vaak worden beheerd.

Pijn en/of druk achter oog of ogen

 • Oorzaken: Pijn en/of druk achter het oog kunnen worden veroorzaakt door aandoeningen zoals sinusproblemen, ooginfecties, ontstekingen, of migraine.
 • Risicofactoren: Mensen met chronische sinusproblemen, migraine of andere medische aandoeningen hebben een verhoogd risico.
 • Symptomen: Pijn en/of druk achter één of beide ogen, mogelijk met andere symptomen zoals hoofdpijn of verminderd zicht.
 • Diagnose en (oog)onderzoeken: Een oogarts kan de ogen onderzoeken en aanvullende onderzoeken uitvoeren om de onderliggende oorzaak te identificeren.
 • Behandeling: De behandeling hangt af van de onderliggende oorzaak en kan variëren van medicatie tot het aanpakken van triggers.
 • Prognose: Met de juiste behandeling kunnen symptomen vaak worden verlicht.

Rode adertjes (lijntjes in ogen)

 • Oorzaken: Rode adertjes in de ogen, ook wel bekend als oppervlakkige bloedvaten, kunnen worden veroorzaakt door ontstekingen, oogirritatie, hoge bloeddruk, of overmatige wrijving.
 • Risicofactoren: Mensen met allergieën, droge ogen, of mensen die veel tijd achter beeldschermen doorbrengen, lopen mogelijk een verhoogd risico.
 • Symptomen: Rode lijntjes zichtbaar in het witte deel van de ogen, mogelijk met jeuk of irritatie.
 • Diagnose en (oog)onderzoeken: Een oogarts kan de ogen onderzoeken en de medische geschiedenis beoordelen om de onderliggende oorzaak vast te stellen.
 • Behandeling: De behandeling hangt af van de oorzaak en kan variëren van het vermijden van triggers tot medicatie.
 • Prognose: De prognose is vaak gunstig met de juiste behandeling en preventieve maatregelen.
De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter: Soms kan een hoge bloeddruk ook rode adertjes in de ogen veroorzaken

Rode ogen (Bloeddoorlopen ogen)

 • Oorzaken: Rode ogen, ook wel bloeddoorlopen ogen genoemd, kunnen worden veroorzaakt door oogirritatie, allergieën, droge ogen, ooginfecties, of oogletsel.
 • Risicofactoren: Mensen die vaak in rokerige omgevingen verblijven, allergieën hebben, of contactlenzen dragen, lopen een verhoogd risico.
 • Symptomen: Het oogwit lijkt rood of roze, mogelijk met jeuk, branderigheid of tranen.
 • Diagnose en (oog)onderzoeken: Een oogarts kan de ogen onderzoeken en indien nodig aanvullende onderzoeken uitvoeren om de oorzaak vast te stellen.
 • Behandeling: Behandeling hangt af van de oorzaak en kan variëren van kunsttranen tot medicatie.
 • Prognose: De prognose is vaak goed met de juiste behandeling en het vermijden van irriterende stoffen.

Rode oogleden

 • Oorzaken: Rode oogleden kunnen worden veroorzaakt door ontstekingen, allergieën, ooginfecties, of huidaandoeningen zoals blefaritis.
 • Risicofactoren: Mensen met een voorgeschiedenis van huidproblemen, allergieën, of ooginfecties hebben een verhoogd risico.
 • Symptomen: Roodheid en ontsteking van de oogleden, mogelijk met jeuk, schilfering, of gevoeligheid.
 • Diagnose en (oog)onderzoeken: Een oogarts kan de oogleden onderzoeken en indien nodig monsters nemen om de oorzaak te identificeren.
 • Behandeling: De behandeling hangt af van de onderliggende oorzaak en kan variëren van medicatie tot ooglidhygiëne.
 • Prognose: Met de juiste behandeling kunnen de symptomen vaak worden beheerd.

Tranende ogen

 • Oorzaken: Tranende ogen kunnen worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder droge ogen, allergieën, oogirritatie, ooginfecties, of blokkades in traankanalen.
 • Risicofactoren: Mensen met allergieën, contactlenzen, of een voorgeschiedenis van ooginfecties lopen mogelijk een verhoogd risico.
 • Symptomen: Overmatige tranenproductie, mogelijk gepaard met jeuk, irritatie, of gevoeligheid voor licht.
 • Diagnose en (oog)onderzoeken: Een oogarts kan de ogen onderzoeken en mogelijk traantesten uitvoeren om de oorzaak vast te stellen.
 • Behandeling: Behandeling varieert afhankelijk van de oorzaak en kan oogdruppels, medicatie, of ooglidmassage omvatten.
 • Prognose: De prognose is vaak goed met de juiste behandeling en beheer van triggers.

Trillende oogleden

 • Oorzaken: Trillende oogleden, ook bekend als ooglidmyokymie, kunnen worden veroorzaakt door stress, vermoeidheid, cafeïnegebruik, of oogirritatie.
 • Risicofactoren: Mensen die vaak aan stress zijn blootgesteld, overmatig cafeïne consumeren, of contactlenzen dragen, lopen mogelijk een verhoogd risico.
 • Symptomen: Onvrijwillige trillingen van de oogleden, mogelijk mild ongemak.
 • Diagnose en (oog)onderzoeken: Een oogarts kan de ogen en ooglidspieren onderzoeken om de oorzaak te identificeren.
 • Behandeling: Behandeling omvat vaak het aanpakken van onderliggende oorzaken, zoals het verminderen van stress of cafeïne.
 • Prognose: De prognose is over het algemeen goed met het beheer van triggers en lifestyle-aanpassingen.

Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)

 • Oorzaken: Vermoeide ogen worden vaak veroorzaakt door langdurig beeldschermgebruik, lezen bij weinig licht, of overbelasting van de ogen.
 • Risicofactoren: Mensen die veel tijd achter beeldschermen doorbrengen, contactlenzen dragen, of onvoldoende rust krijgen, lopen mogelijk een verhoogd risico.
 • Symptomen: Vermoeidheid, een wazig zicht, droge ogen, mogelijk met hoofdpijn en pijn in de nek en schouders.
 • Diagnose en (oog)onderzoeken: Een oogarts kan de ogen onderzoeken en de visuele functie beoordelen.
 • Behandeling: Behandeling omvat rust voor de ogen, regelmatige pauzes nemen tijdens beeldschermgebruik, en goede verlichting tijdens lezen.
 • Prognose: Met het volgen van ergonomische richtlijnen kunnen symptomen vaak verbeteren.
Een ergonomische zithouding is belangrijk om rugpijn te voorkomen

Een ergonomische zithouding is niet alleen belangrijk om rugpijn te voorkomen, maar ook om oogproblemen te voorkomen

Vettige oogleden

 • Oorzaken: Vettige oogleden kunnen worden veroorzaakt door een huidaandoening genaamd seborroïsche dermatitis, wat leidt tot overmatige talgproductie.
 • Risicofactoren: Mensen met een voorgeschiedenis van huidproblemen, zoals roos, hebben een verhoogd risico.
 • Symptomen: Olierijke, schilferige huid op de oogleden, mogelijk met jeuk en irritatie.
 • Diagnose en (oog)onderzoeken: Een oogarts kan de oogleden en huid onderzoeken om de diagnose te bevestigen.
 • Behandeling: Behandeling omvat vaak het gebruik van medicinale shampoos of crèmes voorgeschreven door een arts.
 • Prognose: Met de juiste behandeling kunnen de symptomen meestal verbeteren.

Wallen onder de ogen (oogwallen)

 • Oorzaken: Wallen onder de ogen kunnen worden veroorzaakt door vochtretentie, veroudering, genetische aanleg, of slaaptekort.
 • Risicofactoren: Mensen die onvoldoende slaap krijgen, veel stress ervaren, of een familiegeschiedenis van oogwallen hebben, lopen mogelijk een verhoogd risico.
 • Symptomen: Zwelling en uitpuilende huid onder de ogen, mogelijk met donkere kringen.
 • Diagnose en (oog)onderzoeken: Een oogarts kan de ogen onderzoeken en indien nodig aanvullende onderzoeken uitvoeren om de oorzaak vast te stellen.
 • Behandeling: Behandeling varieert afhankelijk van de oorzaak en kan variëren van lifestyle-aanpassingen tot cosmetische ingrepen.
 • Prognose: Met de juiste aanpak kunnen symptomen vaak verminderen.

Wasbeerogen

 • Oorzaken: Wasbeerogen, ook bekend als periorbitale blauwe plekken, kunnen worden veroorzaakt door genetische aanleg, veroudering, slaaptekort, of allergieën.
 • Risicofactoren: Mensen met dunne huid onder de ogen, frequente blootstelling aan allergenen, of diepe oogkassen hebben een verhoogd risico.
 • Symptomen: Donkere verkleuring rondom de ogen, vergelijkbaar met een blauwe plek.
 • Diagnose en (oog)onderzoeken: Een oogarts kan de ogen onderzoeken en de medische geschiedenis beoordelen om de oorzaak vast te stellen.
 • Behandeling: Behandeling omvat vaak lifestyle-aanpassingen, zoals voldoende slaap en het vermijden van allergenen, evenals cosmetische ingrepen.
 • Prognose: Met de juiste behandeling kunnen de symptomen meestal worden beheerd.

Wazig zien

 • Oorzaken: Wazig zien kan het gevolg zijn van verschillende factoren, zoals bijziendheid, verziendheid, ouderdomsverziendheid, ooginfecties, of medische aandoeningen zoals diabetes.
 • Risicofactoren: Mensen met een voorgeschiedenis van oogaandoeningen, diabetes, of familiegeschiedenis van oogproblemen lopen mogelijk een verhoogd risico.
 • Symptomen: Verminderd scherp zicht, mogelijk gepaard met andere visuele veranderingen.
 • Diagnose en (oog)onderzoeken: Een oogarts kan de ogen onderzoeken, visuele acuïteitsonderzoeken uitvoeren, en aanvullende beeldvormende onderzoeken doen.
 • Behandeling: Behandeling hangt af van de oorzaak en kan variëren van voorgeschreven brillen of contactlenzen tot medicatie of chirurgische ingrepen.
 • Prognose: Met de juiste behandeling kunnen de symptomen vaak worden verbeterd.
Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Zanderig gevoel in ogen

 • Oorzaken: Een zanderig of korrelig gevoel in de ogen kan worden veroorzaakt door droge ogen, ooginfecties, allergieën, of vreemde voorwerpen in het oog.
 • Risicofactoren: Mensen die vaak aan stoffige omgevingen worden blootgesteld, allergieën hebben, of contactlenzen dragen, lopen mogelijk een verhoogd risico.
 • Symptomen: Het gevoel alsof er zand in de ogen zit, mogelijk gepaard met roodheid, jeuk, of tranende ogen.
 • Diagnose en (oog)onderzoeken: Een oogarts kan de ogen onderzoeken, de traanproductie meten, en aanvullende onderzoeken uitvoeren.
 • Behandeling: Behandeling omvat vaak het gebruik van kunsttranen, medicatie, en het vermijden van triggers.
 • Prognose: Met de juiste behandeling kunnen symptomen vaak worden verlicht.
Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 13 mei 2024 – 12:18