Oorzaken van blind- en slechtziendheid

Miljoenen mensen over de hele wereld zijn blind of slechtziend. Blind- en slechtziendheid kunnen aanzienlijke uitdagingen met zich meebrengen en diverse oorzaken hebben. In dit artikel worden de meest voorkomende oorzaken van blind- en slechtziendheid besproken.

Genetische oorzaken

Erfelijke aandoeningen

 • Retinitis pigmentosa (RP): Dit is een groep erfelijke aandoeningen die leiden tot degeneratie van het netvlies, wat resulteert in nachtblindheid en het geleidelijk verlies van het perifere gezichtsvermogen. In gevorderde stadia kan dit leiden tot ernstige slechtziendheid of blindheid. RP kan worden overgedragen van ouders op kinderen, en de ernst van de aandoening kan sterk variëren.
 • Glaucoom: Hoewel glaucoom meestal niet als een direct erfelijke aandoening wordt beschouwd, hebben sommige vormen van glaucoom een genetische component. Dit is een progressieve oogaandoening die schade aan de oogzenuw veroorzaakt en kan leiden tot blijvend verlies van gezichtsvermogen als het niet wordt behandeld.
 • Maculadegeneratie: Er zijn zowel erfelijke als niet-erfelijke vormen van maculadegeneratie. De erfelijke vorm, zoals leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (LMD), kan worden doorgegeven in families en beïnvloedt het centrale zicht, waardoor het moeilijk wordt om details te zien en activiteiten zoals lezen en herkennen van gezichten bemoeilijkt worden.

Congenitale aandoeningen

 • Congenitale cataract: Dit is een aangeboren aandoening waarbij de lens van het oog troebel is in plaats van helder. De oogafwijking kan leiden tot een wazig zicht of ernstige slechtziendheid als de oogaandoening niet wordt behandeld. Een vroegtijdige diagnose en chirurgische verwijdering van cataract kunnen het gezichtsvermogen verbeteren.

 • Microftalmie: Bij microftalmie zijn de ogen abnormaal klein en onderontwikkeld. Deze aandoening kan éénzijdig of bilateraal voorkomen en gaat vaak gepaard met andere oogafwijkingen. De oogaandoening resulteert meestal in ernstige visuele beperking.
 • Aniridie: Aniridie wordt gekenmerkt door de afwezigheid van de iris, het gekleurde deel van het oog. Dit kan leiden tot overgevoeligheid voor licht (fotofobie) en een wazig zicht. Mensen met aniridie hebben vaak extra oogzorg en aanpassingen nodig om hun visuele comfort te verbeteren.

Mensen met een familiegeschiedenis van deze aandoeningen kunnen genetische onderzoeken laten uitvoeren om hun risico op het ontwikkelen van visuele problemen beter te begrijpen. Wereldwijd werken veel organisaties en onderzoeksinstituten aan het het herkennen van genetische factoren en het ontwikkelen van therapieën om het gezichtsverlies te vertragen of te voorkomen.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Leeftijdsgerelateerde oorzaken

Maculadegeneratie

Deze aandoening is een belangrijke oorzaak van slechtziendheid bij oudere volwassenen en wordt vaak geassocieerd met het ouder worden. Er zijn twee hoofdtypen: droge maculadegeneratie, die langzaam vordert, en natte maculadegeneratie, die sneller kan verlopen. Bij maculadegeneratie treedt er schade op aan de macula, het centrale deel van het netvlies dat verantwoordelijk is voor het scherpe, gedetailleerde zien. Dit kan leiden tot een aanzienlijk verlies van centraal zicht, waardoor activiteiten zoals lezen en herkennen van gezichten moeilijk worden.

Droge maculadegeneratie

Dit is de meest voorkomende vorm en wordt gekenmerkt door de geleidelijke afbraak van de lichtgevoelige cellen in de macula. Dit leidt tot een geleidelijk verlies van het centrale gezichtsvermogen.

Natte maculadegeneratie

In deze vorm ontwikkelen zich abnormale bloedvaten onder de macula, wat kan leiden tot snelle en ernstige schade aan het centrale zicht.

Beeld van wat een persoon met maculadegeneratie zou kunnen zien

Cataract

Cataract is een veelvoorkomende leeftijdsgerelateerde oorzaak van slechtziendheid, vooral bij oudere mensen. Cataract ontstaat wanneer de ooglens troebel wordt, waardoor het licht niet goed op het netvlies kan focussen. Dit resulteert in een wazig zicht, verminderd contrast en problemen met nachtzicht. Het verwijderen van de vertroebelde lens door middel van een cataractoperatie is een van de meest uitgevoerde chirurgische ingrepen ter wereld en kan het gezichtsvermogen aanzienlijk verbeteren.

Glaucoom

Hoewel glaucoom niet uitsluitend leeftijdsgebonden is, neemt het risico op deze aandoening toe met de leeftijd. Glaucoom is een aandoening waarbij de druk in het oog toeneemt en schade aan de oogzenuw veroorzaakt. Dit kan leiden tot permanent verlies van perifeer zicht en uiteindelijk tot tunnelzicht of blindheid als het niet wordt behandeld.

Omgevingsfactoren

Letsel

Fysiek letsel aan het oog is een directe oorzaak van een verlies van het gezichtsvermogen. De ernst van het letsel kan variëren, afhankelijk van de aard en de impact van het trauma. Enkele veelvoorkomende oorzaken van oogletsel zijn:

 • Ongelukken: Een breed scala aan ongelukken kan oogletsel veroorzaken, zoals letsel door vallende voorwerpen, auto-ongelukken, sportongevallen, en meer. Deze letsels kunnen variëren van lichte schrammen en blauwe plekken tot ernstigere schade, zoals hoornvliesletsels of netvliesloslating.
 • Oogchirurgie: Hoewel oogchirurgie vaak wordt uitgevoerd om het gezichtsvermogen te verbeteren, zijn er risico’s verbonden aan de ingreep. Complicaties na oogchirurgie kunnen het gezichtsvermogen negatief beïnvloeden.
 • Vreemde voorwerpen: Soms kan een klein vreemd voorwerp, zoals een splinter, metaaldeeltje, of chemische stof, in het oog terechtkomen en schade veroorzaken als het niet snel wordt verwijderd.

Blootstelling aan toxische stoffen

Langdurige blootstelling aan giftige stoffen kan leiden tot oogschade en bijdragen aan de ontwikkeling van oogziekten. Enkele voorbeelden van schadelijke stoffen zijn:

 • Tabaksrook: Roken is niet alleen schadelijk voor de longen, maar het kan ook oogproblemen veroorzaken of verergeren. Het kan het risico op cataract, maculadegeneratie en droge ogen vergroten.
 • Chemicaliën op de werkplek: Werknemers die werken met gevaarlijke chemicaliën moeten beschermende maatregelen nemen, zoals het dragen van veiligheidsbrillen, om oogletsel te voorkomen. Sommige chemicaliën kunnen ernstige oogirritatie, schade aan het hoornvlies of zelfs permanent verlies van het gezichtsvermogen veroorzaken.
 • Schadelijke UV-straling: Overmatige blootstelling aan ultraviolette (UV) straling van de zon kan schade aan de ogen veroorzaken, waaronder fotokeratitis (sneeuwblindheid: vergelijkbaar met een zonnebrand voor de ogen), cataract en een verhoogd risico op oogkanker.
Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Medische aandoeningen

Diabetische retinopathie

Diabetische retinopathie is een ernstige complicatie van diabetes mellitus die het netvlies aantast. Langdurig hoge bloedsuikerspiegels veroorzaken schade aan de bloedvaten in het oog, wat kan leiden tot:

 • Bloedingen: Zwakke bloedvaten in het netvlies kunnen barsten, wat bloedingen in het oog veroorzaakt. Deze bloedingen kunnen het gezichtsvermogen vertroebelen en leiden tot donkere vlekken of zwevende deeltjes in het gezichtsveld.
 • Vochtophoping: Abnormale lekkage van bloedvaten kan leiden tot vochtophoping in het netvlies, wat leidt tot gezwollen macula (macula-oedeem). Hierdoor wordt het centrale zicht aangetast, wat kan resulteren in het niet goed kunnen lezen of herkennen van gezichten.

Glaucoom

Glaucoom is een progressieve oogaandoening waarbij de druk in het oog abnormaal hoog is, wat leidt tot schade aan de oogzenuw. Er zijn verschillende vormen van glaucoom, maar het meest voorkomende type is primair openkamerhoekglaucoom. Glaucoom heeft de volgende kenmerken:

 • Perifeer zichtverlies: In de vroege stadia van glaucoom merken patiënten meestal geen symptomen. Na verloop van tijd treedt perifeer zichtverlies op, waardoor het lijkt alsof men door een tunnel kijkt (tunnelzicht).
 • Asymptomatische aanvallen: Glaucoom kan asymptomatisch zijn tot het vergevorderde stadia bereikt. Regelmatige oogonderzoeken zijn van vitaal belang om glaucoom vroeg te diagnosticeren en te behandelen om verlies van gezichtsvermogen te voorkomen.

Traanfilmstoornissen

Sommige mensen ervaren stoornissen in de traanfilm, zoals het droge-ogen-syndroom. Dit gebeurt wanneer de ogen niet voldoende worden bevochtigd en leidt tot symptomen zoals:

 • Ongemak: Droge ogen kunnen leiden tot branderigheid, jeuk, en een schurend gevoel. Dit ongemak kan de levenskwaliteit aanzienlijk verminderen.
 • Wazig zicht: Onvoldoende bevochtiging van het hoornvlies kan een wazig zicht veroorzaken, waardoor dagelijkse activiteiten zoals lezen en autorijden bemoeilijkt worden.
Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Refractie-afwijkingen

Refractieafwijkingen zijn oogaandoeningen waarbij het oog lichtstralen niet correct kan breken, waardoor het beeld dat op het netvlies valt onscherp wordt. Deze afwijkingen zijn een belangrijke oorzaak van slechtziendheid en treffen mensen van alle leeftijden over de hele wereld.

Bijziendheid (myopie)

Bijziendheid treedt op wanneer het oog te lang is in verhouding tot het brekingsvermogen van het hoornvlies en de ooglens. Hierdoor worden verre objecten onscherp waargenomen, terwijl nabije objecten duidelijk worden gezien. Het kan leiden tot problemen met het lezen van schoolborden, verkeersborden of straatnaamborden.

Verziendheid (hypermetropie)

Verziendheid gebeurt wanneer het oog te kort is, waardoor nabije objecten onscherp lijken, terwijl verre objecten duidelijker zichtbaar zijn. Dit kan leiden tot oogvermoeidheid bij activiteiten zoals lezen of computergebruik.

Astigmatisme

Astigmatisme is het gevolg van een onregelmatige kromming van het hoornvlies of de ooglens, waardoor het beeld op meerdere punten wordt gefocust. Dit resulteert in vervormd of een wazig zicht, zowel dichtbij als veraf.

Auto-immuunziekten

Auto-immuunziekten, zoals lupus en multiple sclerose (MS), kunnen het gezichtsvermogen beïnvloeden door ontstekingen en schade aan de oogzenuw. Deze aandoeningen kunnen zich manifesteren in verschillende oogproblemen, waaronder:

 • Oogzenuwontsteking: Bij MS kan neuritis optica optreden, wat ontsteking van de oogzenuw inhoudt en leidt tot een wazig zicht, pijn achter het oog, en kleurveranderingen in het gezichtsvermogen.
 • Netvliesontsteking: Lupus kan leiden tot ontsteking van het netvlies, wat symptomen zoals een wazig zicht, lichtgevoeligheid en vervormde beelden kan veroorzaken.

Infecties

Ooginfecties

Ooginfecties, veroorzaakt door bacteriën, virussen of schimmels, kunnen ernstige schade aan verschillende delen van het oog veroorzaken, waaronder het hoornvlies en het netvlies. Enkele voorbeelden van dergelijke infecties zijn:

 • Keratitis: Dit is een ontsteking van het hoornvlies die vaak wordt veroorzaakt door bacteriën of virussen. Infecties zoals herpeskeratitis kunnen littekens op het hoornvlies achterlaten, wat leidt tot blijvende visuele problemen.
 • Retinitis: Virale retinitis is een ontsteking van het netvlies, meestal veroorzaakt door virussen zoals cytomegalovirus (CMV) of herpes. Onbehandeld kan het leiden tot ernstig gezichtsverlies of blindheid.

Parasitaire infecties

In bepaalde delen van de wereld kunnen parasitaire infecties, zoals “river blindness” (onchocerciasis), tot blindheid leiden als ze niet adequaat worden behandeld. Enkele belangrijke aandachtspunten zijn:

 • Onchocerciasis: Deze ziekte wordt veroorzaakt door de parasiet Onchocerca volvulus, die wordt overgedragen door de beet van zwarte vliegen. De larven van deze parasiet migreren door het lichaam en kunnen zich ophopen in de ogen, wat leidt tot ernstige ontstekingen en littekens in het netvlies. Uiteindelijk kan dit leiden tot verlies van het gezichtsvermogen.
 • Trachoom: Trachoom is een chlamydiale ooginfectie die in sommige ontwikkelingslanden endemisch is. Herhaalde infecties kunnen leiden tot littekens op het binnenste ooglid, wat uiteindelijk resulteert in omgekeerde wimpergroei. Deze wimpers schuren over het hoornvlies, wat ernstige schade kan veroorzaken en tot blindheid kan leiden.
Deel dit:
Advertenties

 1. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 2. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 3. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 4. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 5. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 6. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 7. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 8. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 9. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 10. Iritis27-03-2024 03:03:09
 11. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 12. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 13. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 14. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 15. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 16. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 17. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 18. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 19. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 20. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 21. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 22. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 23. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 24. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 25. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 26. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 27. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 28. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 29. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 30. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 31. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 32. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 33. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 34. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 35. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 36. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 37. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 38. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 39. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 40. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 41. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 42. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 43. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 44. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 45. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 46. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 47. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 48. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 49. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 50. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 51. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 52. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 53. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 54. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 55. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 56. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 57. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 58. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 59. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 60. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 61. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 62. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 63. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 64. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 65. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 66. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 67. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 68. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 69. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 70. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 71. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 72. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 73. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 74. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 75. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 76. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 77. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 78. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 79. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 80. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 81. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 82. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 83. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 84. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 85. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 86. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 87. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 88. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 89. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 90. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 91. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 92. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 93. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 94. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 95. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 96. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 97. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 98. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 99. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 100. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 101. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 102. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 103. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 104. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 105. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 106. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 107. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 108. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 109. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 110. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 111. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 112. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 113. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 114. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 115. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 116. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 117. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 118. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 119. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 120. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 121. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 122. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 123. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 124. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 125. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 126. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 127. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 128. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 129. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 130. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 131. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 132. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 133. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 134. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 135. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 136. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 137. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 138. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 139. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 140. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 141. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 142. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 143. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 144. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 145. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 146. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 147. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 148. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 149. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 150. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 151. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 152. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 153. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 154. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 155. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 156. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 157. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 158. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 159. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 160. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 161. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 162. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 163. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 164. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 165. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 166. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 167. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 168. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 169. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 170. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 171. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 172. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 173. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 174. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 175. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 176. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 177. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 178. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 179. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 180. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 181. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 182. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 183. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 184. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 185. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 186. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 187. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 188. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 189. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 190. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 191. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 192. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 193. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 194. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 195. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 196. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 197. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 198. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 199. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 200. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04

Laatst bijgewerkt op 4 maart 2024 – 16:42