Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen

De onvoorspelbaarheid van oogproblemen kan een ware uitdaging vormen, zowel praktisch als emotioneel. In deze tekst belichten we de verschillende aspecten van leven met onvoorspelbare oogproblemen, en reiken we handvatten aan om met de uitdagingen om te gaan.

Onvoorspelbaarheid bij oogproblemen

Oogproblemen kunnen zich op verschillende manieren manifesteren, variërend van milde irritaties tot ernstige aandoeningen die het gezichtsvermogen kunnen bedreigen. De onvoorspelbaarheid van deze problemen is een belangrijke factor die een grote impact kan hebben op het leven van een individu.

Onvoorspelbaarheid kan zich op verschillende niveaus uiten:

Symptomen

De aard en ernst van symptomen kunnen onvoorspelbaar zijn. Sommige mensen ervaren plotselinge en intense symptomen, terwijl anderen geleidelijk te maken krijgen met verslechterende klachten. Dit kan leiden tot onzekerheid over de toekomst en angst voor verdere achteruitgang.

Symptomen van oogproblemen kunnen op verschillende manieren onvoorspelbaar zijn:

 • Plotselinge versus geleidelijke verschijning: Sommige mensen ervaren plotselinge en intense symptomen, zoals wazig zien, flitsen of pijn, die zonder waarschuwing kunnen opduiken. Dit kan leiden tot paniek en angst, vooral als het gezichtsvermogen dan vermindert of dreigt te verminderen. Anderen krijgen geleidelijk te maken met verslechterende symptomen, zoals vermoeidheid van de ogen, droge ogen of lichtschuwheid. Deze geleidelijke achteruitgang kan sluipend zijn en zorgen voor een knagende onzekerheid over de toekomst.
 • Variatie in ernst: De ernst van symptomen kan per persoon en per episode sterk variëren. Sommige mensen ervaren milde symptomen die hun dagelijkse leven nauwelijks beïnvloeden, terwijl anderen last hebben van intense symptomen die hun activiteiten ernstig beperken. Deze onvoorspelbaarheid maakt het moeilijk om te plannen en kan leiden tot gevoelens van frustratie en machteloosheid.
 • Onverwachte veranderingen: De aard en ernst van symptomen kunnen onverwachts veranderen, zelfs binnen dezelfde episode. Dit kan betekenen dat symptomen plotseling verergeren of verbeteren, zonder duidelijke oorzaak. Deze onvoorspelbaarheid kan leiden tot angst en onzekerheid over de toekomst van de aandoening.

Verloop van de aandoening

De progressie van oogproblemen is vaak onvoorspelbaar. Sommige aandoeningen stabiliseren of verbeteren na behandeling, terwijl andere onverwachts kunnen verergeren. Dit kan leiden tot frustratie en gevoelens van machteloosheid.

De progressie van oogproblemen kan op verschillende manieren onvoorspelbaar zijn:

 • Stabilisatie versus verslechtering: Sommige oogproblemen stabiliseren of verbeteren na de juiste behandeling. Dit kan betekenen dat het gezichtsvermogen behouden of zelfs hersteld wordt. Echter, bij andere aandoeningen kan de progressie onvoorspelbaar zijn, met periodes van onverwachte verslechtering, zelfs na succesvolle behandeling. Dit kan leiden tot een constante angst voor achteruitgang en een gevoel van kwetsbaarheid.
 • Individuele variaties: De progressie van een oogprobleem kan per persoon sterk variëren, zelfs binnen dezelfde aandoening. Sommige mensen ervaren een langzame en geleidelijke achteruitgang, terwijl anderen plotselinge en significante verslechteringen kunnen doormaken. Dit maakt het moeilijk om te voorspellen wat de toekomst brengt en kan leiden tot gevoelens van onzekerheid en machteloosheid.
 • Onverwachte complicaties: Zelfs bij oogproblemen die relatief stabiel lijken te verlopen, kunnen er onverwachte complicaties optreden. Deze complicaties kunnen leiden tot plotseling verlies van gezichtsvermogen, pijn of andere ernstige problemen. Dit kan een grote impact hebben op de kwaliteit van leven en de emotionele stabiliteit van de patiënt.

Reactie op behandelingen

De effectiviteit van behandelingen kan per persoon en per aandoening sterk variëren. Sommige mensen ervaren een significante verbetering met medicatie of chirurgie, terwijl anderen hier minder goed op reageren. Dit kan leiden tot teleurstelling en onzekerheid over de toekomst.

Verschillende factoren kunnen de respons op behandelingen beïnvloeden:

 • De aard van de aandoening: Sommige oogproblemen reageren beter op behandelingen dan andere. Aandoeningen in een vroeg stadium of met een duidelijke oorzaak zijn vaak beter te behandelen dan complexe of gevorderde aandoeningen.
 • Individuele factoren: De algemene gezondheid, levensstijl en genetische predispositie van een persoon kunnen de respons op behandelingen beïnvloeden. Sommige mensen reageren beter op medicatie of chirurgie dan anderen, om nog onbekende redenen.
 • Variabiliteit in behandelingen: Zelfs binnen dezelfde behandelingscategorie kunnen er variaties zijn in effectiviteit. Verschillende medicijnen of chirurgische technieken kunnen verschillende resultaten opleveren, afhankelijk van de specifieke kenmerken van de aandoening en de patiënt.

Impact van deze onzekerheid op mensen met oogaandoeningen

Praktische impact

Emotionele/mentale/psychische impact

Sociale impact

 • Verandering in sociale relaties: Oogproblemen kunnen leiden tot veranderingen in sociale relaties. Men kan minder vaak uitgaan met vrienden, minder sociale activiteiten ondernemen en zich minder betrokken voelen bij de samenleving.
 • Discriminatie en vooroordelen: Mensen met oogproblemen kunnen te maken krijgen met discriminatie en vooroordelen, zowel in het dagelijks leven als op de werkvloer.
 • Moeilijkheden met het vinden van werk: Beperkingen in het gezichtsvermogen kunnen het vinden en behouden van een baan bemoeilijken.
 • Sociale isolatie: De genoemde factoren kunnen leiden tot sociale isolatie en een gevoel van eenzaamheid.

De impact van onvoorspelbaarheid op elk individu anders kan zijn. De ernst van de impact hangt af van verschillende factoren, zoals de aard van het oogprobleem, de persoonlijkheid van het individu en de beschikbare ondersteuning.

Omgaan met de onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen

Oogproblemen kunnen een grote impact hebben op het leven van een persoon, niet alleen door de praktische beperkingen die ze met zich meebrengen, maar ook door de onvoorspelbaarheid van de symptomen en de ontwikkeling van de aandoening. Deze onvoorspelbaarheid kan leiden tot stress, angst en onzekerheid, met alle negatieve gevolgen van dien. Gelukkig zijn er stappen die mensen met oogproblemen kunnen nemen om met deze uitdagingen om te gaan en een bevredigend leven te leiden.

Jezelf informeren over je oogproblemen

Een van de beste manieren om met de onvoorspelbaarheid van oogproblemen om te gaan, is door jezelf zoveel mogelijk te informeren over je aandoening. Dit omvat:

 • De aard van je oogprobleem: Begrijp wat er precies mis is met je ogen en hoe dit je gezichtsvermogen beïnvloedt.
 • Mogelijke symptomen: Wees op de hoogte van de symptomen die kunnen optreden, zodat je ze kunt herkennen en er tijdig op kunt reageren.
 • Behandelingsopties: Informeer je over de verschillende behandelingen die beschikbaar zijn en wat je van elk kunt verwachten.
 • Beschikbare hulpmiddelen: Er zijn tal van hulpmiddelen beschikbaar om mensen met oogproblemen te helpen in hun dagelijks leven. Zoek uit welke hulpmiddelen er voor jou relevant kunnen zijn.

Door je te informeren over je oogprobleem, voel je je beter voorbereid en kun je de onvoorspelbaarheid beter beheersen. Dit kan je een gevoel van rust en controle geven.

Professionele begeleiding

Naast het vergaren van kennis, is het cruciaal om professionele begeleiding te zoeken. Een team van deskundigen, waaronder een oogarts, optometrist, psycholoog en maatschappelijk werker, kan je op verschillende manieren ondersteunen:

 • Behandelplan: Zij werken samen met jou om een behandelplan op te stellen dat past bij jouw behoeften en doelen.
 • Emotionele ondersteuning: Ze bieden een luisterend oor en begeleiding bij het omgaan met de emotionele impact van je oogprobleem.
 • Praktische ondersteuning: Ze kunnen je helpen bij het vinden van hulpmiddelen, het aanvragen van uitkeringen en het aanpassen van je woon- en werkomgeving.
 • Verwijzing naar andere instanties: Indien nodig kunnen ze je doorverwijzen naar andere relevante instanties voor gespecialiseerde hulp.

Door professionele begeleiding te zoeken, ben je niet langer alleen in je strijd tegen de onvoorspelbaarheid van oogproblemen. Je hebt een team van experts aan je zijde die je kunnen helpen om met de uitdagingen om te gaan en je levenskwaliteit te verbeteren.

Steungroepen: Ervaringen delen en lotgenoten vinden

Steungroepen voor mensen met oogproblemen kunnen een waardevolle bron van informatie, advies en emotionele steun zijn. In deze groepen kun je:

 • Ervaringen delen: Praat met anderen die begrijpen wat je doormaakt en deel je zorgen en angsten.
 • Advies krijgen: Leer van de ervaringen van anderen en ontvang praktische tips om met je oogproblemen om te gaan.
 • Lotgenoten vinden: Bouw een netwerk op van mensen die je begrijpen en met wie je een band kunt opbouwen.
 • Jezelf minder alleen voelen: De wetenschap dat je niet de enige bent die met deze uitdagingen kampt, kan een grote troost zijn.

Deelname aan een steungroep kan je een gevoel van verbondenheid en empowerment geven, wat je kan helpen om de onvoorspelbaarheid van je oogproblemen met meer veerkracht te benaderen.

Mentale gezondheidszorg: Aanpakken van de emotionele impact

De onvoorspelbaarheid van oogproblemen kan een aanzienlijke impact hebben op je mentale en emotionele welzijn. Angst, stress, onzekerheid en frustratie zijn veelvoorkomende gevoelens. Als je worstelt met deze emoties, is het belangrijk om professionele hulp te zoeken van een psycholoog of therapeut. Zij kunnen je op verschillende manieren helpen:

 • Je gevoelens te begrijpen: Door middel van gesprekken en evaluaties, kunnen ze je helpen de oorzaken van je angsten, onzekerheden en frustraties te identificeren. Dit vergroot je zelfinzicht en helpt je om je emoties beter te begrijpen.
 • Gezonde copingmechanismen te ontwikkelen: Zodra je de oorzaken van je negatieve gevoelens beter begrijpt, kunnen psychologen en therapeuten je helpen om gezonde copingmechanismen te ontwikkelen. Dit kunnen technieken zijn om met stress om te gaan, zoals ontspannings- of ademhalingsoefeningen, of cognitieve gedragstherapie om negatieve gedachtenpatronen te herkennen en te veranderen.
 • Je zelfvertrouwen te vergroten: Oogproblemen kunnen een negatieve invloed hebben op je zelfbeeld en zelfvertrouwen. De begeleiding van een professional kan je helpen om je sterke punten te herkennen, je successen te waarderen en een positiever zelfbeeld te ontwikkelen.
 • Omgaan met moeilijke situaties: Therapeuten kunnen je leren om effectiever te communiceren met anderen over je oogproblemen en je grenzen te stellen in sociale situaties. Ze kunnen je ook helpen omgaan met moeilijke emoties die kunnen opkomen in specifieke situaties.

Naast individuele therapie, kunnen er ook groepstherapieën of workshops aangeboden worden die gericht zijn op het omgaan met oogproblemen en de emotionele impact ervan. In deze groepen kun je ervaringen delen met lotgenoten, praktische tips uitwisselen en steun vinden van anderen die soortgelijke uitdagingen ervaren.

Het is belangrijk om te onthouden dat je niet de enige bent die worstelt met de emotionele impact van oogproblemen. Professionele hulp kan een groot verschil maken in je mentale en emotionele welzijn, waardoor je beter kunt omgaan met de onvoorspelbaarheid van je aandoening en een zinvol leven kunt leiden.

Enkele tips om zelf met de emotionele impact om te gaan:

 • Praat met partner, familie en vrienden: Deel je gevoelens en ervaringen met mensen die je vertrouwt. Hun steun en begrip kunnen een grote troost zijn.
 • Zoek (online) steungroepen: Er zijn tal van (online) forums en (praat)groepen waar je in contact kunt komen met andere mensen met oogproblemen. Dit kan een waardevolle bron van informatie en lotgenotencontact zijn.
 • Doe ontspannings– en mindfulness-oefeningen: Regelmatige meditatie, yoga of andere ontspanningstechnieken kunnen stress en angst verminderen en je mentale en emotionele welzijn bevorderen.
 • Zorg voor jezelf: Eet gezond, beweeg regelmatig en zorg voor voldoende slaap. Door goed voor jezelf te zorgen, ben je beter uitgerust om met de uitdagingen van oogproblemen om te gaan.

Onthoud dat je niet alleen bent. Met de juiste ondersteuning en een positieve mindset is het mogelijk om een bevredigend leven te leiden, ondanks de onvoorspelbaarheid van oogproblemen.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 18 mei 2024 – 17:05