Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)

Nystagmus is een oogafwijking die gekenmerkt wordt door onwillekeurige, ritmische bewegingen van de ogen. Het is een aandoening die zowel bij kinderen als volwassenen kan voorkomen en kan variëren in ernst.

Inhoudsopgave

Prevalentie van oogafwijking

België

In België is het verzamelen van nauwkeurige gegevens over de prevalentie van nystagmus een uitdaging. Dit komt door verschillende factoren, waaronder:

 • Variërende diagnostische criteria: Er is geen universele definitie van nystagmus, wat kan leiden tot inconsistenties in de diagnose.
 • Gebrek aan uniforme registratie: Er is geen centraal register voor mensen met nystagmus in België.
 • Moeilijkheden bij het opsporen van milde gevallen: Nystagmus kan mild zijn en onopgemerkt blijven, vooral bij kinderen.

Ondanks deze uitdagingen zijn er schattingen beschikbaar over de prevalentie van nystagmus in België. Deze schattingen zijn gebaseerd op:

 • Epidemiologische gegevens: Studies die de prevalentie van nystagmus in de algemene bevolking hebben onderzocht.
 • Studies naar specifieke groepen: Studies die de prevalentie van nystagmus bij mensen met bepaalde aandoeningen of risicofactoren hebben onderzocht.

De meest betrouwbare schattingen suggereren dat nystagmus voorkomt bij ongeveer 1 op de 1.000 personen in België. Dit betekent dat er in België naar schatting 11.000 mensen met nystagmus zijn.

Nederland

In Nederland zijn er vergelijkbare uitdagingen bij het verzamelen van nauwkeurige gegevens over nystagmus. De prevalentie wordt geschat op ongeveer 1 op de 1.000 personen, wat overeenkomt met schattingen in andere landen. Deze cijfers kunnen enigszins variëren, afhankelijk van:

 • De bron van de schatting: Verschillende studies en databases kunnen verschillende prevalentiecijfers rapporteren.
 • De gehanteerde diagnostische criteria: Studies die strengere criteria gebruiken, kunnen lagere prevalentiecijfers vinden.

Net als in België is er in Nederland geen centraal register voor mensen met nystagmus. Dit maakt het moeilijk om de exacte prevalentie te bepalen.

Oorzaken van nystagmus

Nystagmus, een aandoening die onvrijwillige, ritmische bewegingen van de ogen veroorzaakt, kan zich op verschillende manieren manifesteren en heeft uiteenlopende oorzaken en risicofactoren.

Congenitale nystagmus

Congenitale nystagmus, ook wel infantiele nystagmus genoemd, is een vorm van nystagmus die vanaf de geboorte aanwezig is. De precieze oorzaak van congenitale nystagmus is niet altijd duidelijk, maar het wordt vaak geassocieerd met problemen in de ontwikkeling van het visuele systeem tijdens de vroege kindertijd. Deze aandoening kan erfelijk zijn, wat betekent dat het van ouder op kind kan worden overgedragen. Erfelijke factoren spelen vaak een grote rol in het voorkomen van congenitale nystagmus.

Verworven nystagmus

Verworven nystagmus ontstaat later in het leven en kan het gevolg zijn van diverse oorzaken, waaronder:

 1. Neurologische aandoeningen: Nystagmus kan het gevolg zijn van verschillende neurologische aandoeningen, zoals multiple sclerose, hersentumoren, beroertes en evenwichtsstoornissen. Deze aandoeningen beïnvloeden de werking van de oogspieren en de coördinatie van oogbewegingen.
 2. Medicatie: Bepaalde medicijnen kunnen nystagmus veroorzaken als bijwerking. Dit staat bekend als medicatie-geïnduceerde nystagmus. Voorbeelden van dergelijke medicijnen zijn anti-epileptica, bepaalde antidepressiva en geneesmiddelen die worden gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Parkinson.
 3. Alcohol of drugs: Alcoholmisbruik en bepaalde drugs, zoals marihuana en cocaïne, kunnen leiden tot nystagmus. De onwillekeurige oogbewegingen treden vaak op tijdens intoxicatie.
 4. Traumatisch letsel: Een hoofdletsel als gevolg van ongevallen kan nystagmus veroorzaken, vooral als het de oogzenuwen of de hersenen aantast. Een traumatisch hersenletsel kan een blijvend effect hebben op de oogbewegingen.
 5. Oogproblemen: Oogafwijkingen, zoals cataract (staar), een netvliesloslating of ontstekingen van het binnenoor, kunnen leiden tot verworven nystagmus. Verstoringen in de normale oogfunctie beïnvloeden de beweging van de ogen.
Bier wordt in glas gegoten

Bier wordt in glas gegoten: Alcoholmisbruik kan soms leiden tot nystagmus

Andere oorzaken

Naast de bovengenoemde oorzaken zijn er andere factoren die kunnen bijdragen aan het optreden van nystagmus, zoals:

 • Ongecorrigeerde refractie-afwijkingen: Ongecorrigeerde problemen met de gezichtsscherpte, zoals bijziendheid, verziendheid en astigmatisme, kunnen nystagmus veroorzaken of verergeren.
 • Stress en vermoeidheid: Ondervonden stress of ernstige vermoeidheid kunnen tijdelijk nystagmus veroorzaken.
 • Idiopathisch nystagmus: In sommige gevallen is de oorzaak van nystagmus onbekend. Dit wordt “idiopathisch nystagmus” genoemd, en de oorzaak ervan blijft onverklaard.

Risicofactoren

Hoewel nystagmus niet altijd kan worden voorkomen, zijn er bepaalde risicofactoren die het risico op het ontwikkelen van deze aandoening kunnen verhogen. Deze omvatten:

 • Familiegeschiedenis: Als nystagmus in de familie voorkomt, kan het risico op congenitale nystagmus toenemen, omdat erfelijke factoren een rol kunnen spelen.
 • Blootstelling aan toxische stoffen: Bepaalde beroepsmatige blootstellingen aan giftige stoffen, zoals lood of oplosmiddelen, kunnen het risico op nystagmus verhogen.
 • Medicatiegebruik: Het gebruik van medicijnen met bekende bijwerkingen van nystagmus kan het risico op verworven nystagmus verhogen.
 • Traumatisch letsel: Betrokkenheid bij ongevallen met een hoofdletsel vergroot het risico op nystagmus.
 • Oogziekten en -aandoeningen: Personen die al aan oogproblemen lijden, zoals glaucoom of diabetische retinopathie, kunnen een verhoogd risico lopen op nystagmus.
Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Erfelijkheid van onwillekeurige, ritmische oogbewegingen

De erfelijkheid van nystagmus is een complex en fascinerend aspect van deze oogaandoening. Nystagmus kan in sommige gevallen van generatie op generatie worden doorgegeven, terwijl in andere gevallen de genetische basis minder duidelijk is.

Genetische basis van congenitale nystagmus

Congenitale nystagmus, de vorm van nystagmus die aanwezig is vanaf de geboorte, heeft vaak een sterke genetische component. Deze aandoening kan worden overgedragen van ouders naar kinderen en komt vaak voor in families. Er zijn verschillende genen geïdentificeerd die betrokken zijn bij congenitale nystagmus, en onderzoek op dit gebied blijft evolueren.

Er zijn verschillende patronen van overerving geassocieerd met congenitale nystagmus:

 1. Autosomaal dominante overerving: In sommige gevallen wordt congenitale nystagmus veroorzaakt door mutaties in autosomaal dominante genen. Als een van de ouders het gemuteerde gen draagt, kan het aan het nageslacht worden doorgegeven, waarbij elke persoon met het gemuteerde gen een 50% kans heeft om de aandoening te erven.
 2. Autosomaal recessieve overerving: Bij autosomaal recessieve overerving moeten beide ouders een kopie van het gemuteerde gen dragen om de aandoening aan hun kinderen door te geven. Dit betekent dat ouders drager kunnen zijn zonder zelf symptomen te vertonen.
 3. X-gebonden overerving: Sommige gevallen van congenitale nystagmus worden gekoppeld aan genen op het X-chromosoom. Dit resulteert in een geslachtsgebonden overerving, waarbij mannen vatbaarder zijn voor de aandoening dan vrouwen.

Genetische diagnose en genetisch advies

Genetische diagnostiek speelt een belangrijke rol bij het identificeren van de genetische basis van nystagmus. Genetische onderzoeken kunnen specifieke mutaties identificeren die bijdragen aan de aandoening. Dit kan waardevolle informatie verschaffen aan personen met nystagmus en hun families, met name bij overweging van de familieplanning.

Genetisch advies  is ook essentieel bij de behandeling van personen met een familiegeschiedenis van nystagmus. Dit omvat het verstrekken van informatie over de overervingspatronen en het bespreken van de risico’s en mogelijkheden voor toekomstige generaties. Het kan helpen bij het nemen van geïnformeerde beslissingen met betrekking tot gezinsplanning.

Sporadische nystagmus

Niet alle gevallen van nystagmus zijn genetisch van oorsprong. Er zijn ook veel gevallen van nystagmus die sporadisch voorkomen zonder een duidelijke familiegeschiedenis van de aandoening. Deze vorm van nystagmus kan ontstaan door niet-genetische factoren, zoals een traumatisch letsel, medicatiebijwerkingen, of andere oorzaken.

Genetisch onderzoek en toekomstige ontwikkelingen

Genetisch onderzoek naar nystagmus is voortdurend in ontwikkeling. Wetenschappers identificeren voortdurend nieuwe genen en genetische mutaties die bijdragen aan de aandoening. Dit heeft het begrip van de genetica van nystagmus verbeterd en kan leiden tot nieuwe behandelingen en therapieën gericht op specifieke genetische oorzaken.

Soorten nystagmus

Nystagmus is een complexe oogaandoening die zich op verschillende manieren kan manifesteren, afhankelijk van de oorzaak, de leeftijd van de persoon en andere factoren. Deze aandoening wordt vaak ingedeeld in verschillende soorten, op basis van criteria zoals de oorsprong, de richting van de oogbewegingen en de leeftijd waarop het begint.

Congenitale nystagmus

Congenitale nystagmus, ook wel infantiele nystagmus genoemd, is aanwezig vanaf de geboorte. Dit type nystagmus manifesteert zich meestal tijdens de vroege kinderjaren en kan variëren in intensiteit en richting. Congenitale nystagmus wordt vaak geassocieerd met erfelijke factoren en kan overgaan van generatie op generatie. De oogbewegingen zijn meestal horizontaal van aard, wat betekent dat de ogen heen en weer bewegen.

Verworven nystagmus

Verworven nystagmus ontwikkelt zich later in het leven als gevolg van verschillende oorzaken. Er zijn verschillende subtypen van verworven nystagmus, waaronder:

 1. Optokinetic Nystagmus (OKN): Dit type nystagmus treedt op als reactie op visuele stimuli. Bij het kijken naar bewegende objecten of patronen kunnen de ogen onwillekeurige bewegingen maken, meestal om het bewegende object te volgen.
 2. Vestibulaire Nystagmus: Deze vorm van nystagmus wordt veroorzaakt door problemen in het evenwichtsorgaan in het binnenoor. Het kan optreden als gevolg van aandoeningen zoals de ziekte van Ménière of vestibulaire neuritis.
 3. Gaze-Evoked Nystagmus: Gaze-evoked nystagmus wordt geactiveerd wanneer een persoon zijn blik in een bepaalde richting beweegt. Het kan optreden als gevolg van schade aan het zenuwstelsel of het gebruik van bepaalde medicijnen.
 4. Periodic Alternating Nystagmus (PAN): PAN is een zeldzame vorm van nystagmus waarbij de richting van de oogbewegingen periodiek verandert. Deze vorm van nystagmus kan het gevolg zijn van neurologische aandoeningen.

Latente nystagmus

Latente nystagmus is een vorm van nystagmus die niet zichtbaar is wanneer één oog wordt afgedekt. Het treedt meestal op bij personen die congenitale nystagmus hebben in één oog, terwijl het andere oog gezond is. Wanneer het gezonde oog wordt afgedekt, wordt latente nystagmus zichtbaar.

Spasmus nutans

Spasmus nutans is een zeldzame vorm van nystagmus die meestal optreedt bij jonge kinderen. Kenmerkend zijn onwillekeurige hoofdbewegingen en ongecoördineerde oogbewegingen. Spasmus nutans verdwijnt meestal vanzelf naarmate het kind ouder wordt.

Pendelnystagmus

Pendelnystagmus is een type nystagmus waarbij de ogen heen en weer bewegen als een pendulum. Het kan optreden als gevolg van problemen in het cerebellum, het deel van de hersenen dat de coördinatie van bewegingen regelt.

Gekoppelde nystagmus

Gekoppelde nystagmus treedt op wanneer nystagmus in één oog wordt geactiveerd wanneer het andere oog wordt afgedekt. Deze vorm van nystagmus kan het gevolg zijn van een onderliggende aandoening die invloed heeft op de visuele coördinatie.

Symptomen

De symptomen van nystagmus zijn divers en kunnen aanzienlijke invloed hebben op de visuele en algemene gezondheid van personen die aan deze aandoening lijden.

Onwillekeurige oogbewegingen

Het meest opvallende symptoom van nystagmus zijn de onwillekeurige oogbewegingen. Deze bewegingen kunnen heen en weer, op en neer, draaiend of roterend van aard zijn. Ze resulteren in een schijnbare wiebelende of trillende beweging van de ogen. De snelheid en regelmaat van de bewegingen variëren van persoon tot persoon en zijn afhankelijk van het specifieke type nystagmus.

Verminderde gezichtsscherpte

Nystagmus kan leiden tot aanzienlijke problemen met het gezichtsvermogen. Personen met nystagmus ervaren vaak een aanzienlijke vermindering van de gezichtsscherpte, vooral als de oogbewegingen snel en onvoorspelbaar zijn. De constante beweging van de ogen kan het moeilijk maken om objecten scherp te stellen en te volgen.

Verminderd dieptezicht

Een ander veelvoorkomend symptoom van nystagmus is een verminderd dieptezicht. Door de voortdurende bewegingen van de ogen kunnen personen met nystagmus moeite hebben met het inschatten van afstanden en het herkennen van diepte. Dit kan hun vermogen om dagelijkse taken uit te voeren, zoals traplopen of het vangen van een bal, beïnvloeden.

Overgevoeligheid voor licht

Personen met nystagmus hebben vaak een verhoogde gevoeligheid voor licht, een aandoening die fotofobie wordt genoemd. Fel licht kan de oogbewegingen verergeren en ongemak veroorzaken. Hierdoor dragen sommige personen met nystagmus vaak een zonnebril, hoed of andere beschermende middelen om hun ogen te beschermen tegen overmatig licht.

Zonnebril

Zonnebril

Hoofdstand of neiging tot kijken

Om hun gezichtsvermogen te optimaliseren, ontwikkelen personen met nystagmus soms onbewuste gedragingen, zoals het aannemen van een bepaalde hoofdstand of neiging tot kijken. Dit helpt hen om de oogbewegingen te minimaliseren en een duidelijker zicht te krijgen. Deze aanpassingen variëren van persoon tot persoon en kunnen soms opvallend zijn.

Vermoeidheid en concentratieproblemen

Het constant moeten corrigeren van de oogbewegingen kan leiden tot vermoeidheid en concentratieproblemen bij personen met nystagmus. Het vereist extra inspanning om een stabiel gezichtsvermogen te behouden, wat vermoeidheid kan veroorzaken, vooral bij langdurige visuele taken zoals lezen.

Variabiliteit in symptomen

Het is belangrijk op te merken dat de symptomen van nystagmus kunnen variëren in intensiteit en frequentie. Sommige personen ervaren slechts milde symptomen die hun dagelijks leven nauwelijks beïnvloeden, terwijl anderen ernstige symptomen hebben die hun vermogen om bepaalde activiteiten uit te voeren, beperken. De symptomen kunnen ook tijdelijk veranderen, afhankelijk van factoren zoals vermoeidheid, stress of medicatie.

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Lichamelijke gevolgen

Nystagmus is een aandoening die niet alleen invloed heeft op het visuele systeem, maar ook lichamelijke gevolgen met zich mee kan brengen. De onwillekeurige, ritmische bewegingen van de ogen die kenmerkend zijn voor nystagmus kunnen een reeks fysieke uitdagingen veroorzaken.

Evenwichtsproblemen

Personen met nystagmus kunnen gevoelig zijn voor evenwichtsproblemen. De constante bewegingen van de ogen kunnen leiden tot desoriëntatie en moeite met het handhaven van een stabiel evenwicht. Dit kan het risico op struikelen of vallen verhogen, vooral in situaties waarin een goed evenwicht essentieel is, zoals traplopen of lopen op oneffen terrein.

Iemand neemt de trap omhoog

Iemand neemt de trap omhoog

Coördinatieproblemen

De onvoorspelbare en onwillekeurige oogbewegingen geassocieerd met nystagmus kunnen de algehele coördinatie van het lichaam beïnvloeden. Personen met nystagmus kunnen moeite hebben met het coördineren van hun hand- en oogbewegingen, wat dagelijkse taken zoals schrijven, typen en het vasthouden van objecten bemoeilijkt.

Vermoeidheid

Het corrigeren van de onwillekeurige oogbewegingen vergt extra inspanning van de oogspieren. Dit kan leiden tot aanzienlijke vermoeidheid bij personen met nystagmus, vooral bij langdurig gebruik van het gezichtsvermogen, zoals lezen of computerwerk. De constante bewegingen van de ogen vereisen voortdurende aanpassingen, wat kan resulteren in een verhoogd energieverbruik.

Nek- en rugklachten

Om een stabiel gezichtsvermogen te behouden, kunnen personen met nystagmus soms onbewust hun hoofd in een bepaalde positie houden. Dit kan leiden tot nek– en rugklachten, vooral bij langdurig gebruik. Het aanhouden van een bepaalde hoofdstand kan spierspanning en pijn veroorzaken, wat de algehele levenskwaliteit kan beïnvloeden.

Fotofobie

Fotofobie, of overgevoeligheid voor licht, is een ander lichamelijk gevolg van nystagmus. Fel licht kan de oogbewegingen verergeren en ongemak veroorzaken. Personen met nystagmus dragen vaak een zonnebril of andere oogbescherming om hun ogen te beschermen tegen overmatig licht.

Zonnebril

Zonnebril

Hoofdstand of neiging tot kijken

Om de onwillekeurige oogbewegingen te minimaliseren, passen personen met nystagmus vaak hun hoofdstand aan. Dit kan resulteren in een onnatuurlijke hoofdpositie, die lichamelijke gevolgen kan hebben, waaronder spierspanning en pijn in de nek en rug.

Sociale en emotionele impact

Naast de directe lichamelijke gevolgen kan nystagmus ook een indirecte invloed hebben op de sociale en emotionele gezondheid van personen. De fysieke uitdagingen die nystagmus met zich meebrengt, kunnen leiden tot gevoelens van zelfbewustzijn, isolatie en angst. Het omgaan met de lichamelijke gevolgen van nystagmus kan dus ook psychologische en sociale impact hebben.

Psychische gevolgen

Nystagmus is niet alleen beperkt tot fysieke gevolgen, maar kan ook aanzienlijke psychische gevolgen hebben voor personen die aan deze aandoening lijden. De onwillekeurige, ritmische bewegingen van de ogen, gecombineerd met de beperkingen van het gezichtsvermogen, kunnen een reeks psychische uitdagingen met zich meebrengen.

Emotionele stress

Personen met nystagmus kunnen aanzienlijke emotionele stress ervaren als gevolg van hun aandoening. De onwillekeurige oogbewegingen en de bijbehorende visuele beperkingen kunnen leiden tot gevoelens van zelfbewustzijn, schaamte en frustratie. Het kan moeilijk zijn om met de dagelijkse uitdagingen en ongemakken om te gaan, wat kan resulteren in angst en een depressie.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Depressie: Depressieve vrouw achter laptop

Lage zelfwaarde

Nystagmus kan soms leiden tot een lage zelfwaarde. Personen kunnen het gevoel hebben dat ze anders zijn of dat ze niet aan de verwachtingen voldoen vanwege hun aandoening. Dit kan hun gevoel van eigenwaarde aantasten en hun vermogen om positieve relaties op te bouwen beïnvloeden.

Sociale isolatie

De psychische gevolgen van nystagmus kunnen leiden tot sociale isolatie. Personen met nystagmus vermijden soms sociale situaties uit angst voor stigmatisering of omdat ze moeite hebben met communiceren vanwege hun gezichtsbeperkingen. Dit kan resulteren in een gebrek aan sociale interactie en ondersteuning.

Angst voor discriminatie

Personen met nystagmus kunnen angst hebben voor discriminatie of onrechtvaardige behandeling. Dit geldt met name op de arbeidsmarkt, waar sommige personen met nystagmus zich zorgen maken over vooroordelen of beperkte carrièremogelijkheden. Deze angst kan hun professionele en persoonlijke groei belemmeren.

Beperkte levenskwaliteit

De psychische gevolgen van nystagmus kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de algehele levenskwaliteit van personen. De emotionele stress en sociale isolatie kunnen leiden tot een verminderd gevoel van tevredenheid en welzijn. Dit kan op zijn beurt de bereidheid om nieuwe ervaringen aan te gaan en deel te nemen aan activiteiten beperken.

Onzekerheid over de toekomst

Personen met nystagmus kunnen onzekerheid ervaren over hun toekomst. Ze maken zich soms zorgen over de progressie van hun aandoening en de mogelijke impact ervan op hun leven en onafhankelijkheid. Deze onzekerheid kan resulteren in angst over wat de toekomst in petto heeft.

Behoefte aan psychosociale ondersteuning

De psychische gevolgen van nystagmus begrijpen en aanpakken is van cruciaal belang. Het is belangrijk dat personen met nystagmus toegang hebben tot psychosociale ondersteuning en begeleiding om hen te helpen omgaan met de emotionele en sociale uitdagingen die de aandoening met zich meebrengt. Dit kan variëren van therapie en ondersteuningsgroepen tot educatie over nystagmus en de beschikbare hulpmiddelen en technieken om de levenskwaliteit te verbeteren.

Diagnose en (Oog)onderzoeken van nystagmus

De diagnose van nystagmus vereist zorgvuldig klinisch onderzoek en vaak gespecialiseerde oogonderzoeken. Nystagmus kan variëren in type, oorzaak en ernst, wat het diagnostische proces complex kan maken.

Anamnese en klinisch onderzoek

De diagnose van nystagmus begint meestal met een grondige anamnese en klinisch onderzoek. Een zorgvuldige medische geschiedenis kan helpen bij het identificeren van symptomen en risicofactoren die verband houden met nystagmus. Tijdens het klinisch onderzoek zal de arts letten op de oogbewegingen van de persoon, evenals andere tekenen en symptomen die verband kunnen houden met nystagmus.

Oogonderzoek

Een gedetailleerd oogonderzoek is van cruciaal belang bij de diagnose van nystagmus. Dit omvat:

 • Gezichtsscherptemeting: Het meten van de scherpte van het gezichtsvermogen met en zonder correctie om eventuele visuele beperkingen op te sporen.
 • Oogbewegingstest: Een beoordeling van de amplitude en snelheid van de oogbewegingen, evenals de richting waarin deze bewegen. Hiermee kan worden vastgesteld of nystagmus aanwezig is en welk type nystagmus het betreft.
 • Fotorefractie: Een test waarbij gebruik wordt gemaakt van licht om de brekingsfouten van het oog te meten. Dit kan helpen bij het identificeren van refractieproblemen die de oogbewegingen kunnen beïnvloeden.
 • Spleetlamponderzoek: Een gedetailleerde beoordeling van de voorste segmenten van het oog om eventuele oogpathologieën of andere ooggerelateerde problemen op te sporen.
 • Fundoscopie: Onderzoek van de retina (netvlies) om eventuele afwijkingen of ziekten te identificeren die van invloed kunnen zijn op het gezichtsvermogen en de oogbewegingen.
Snellen-letterkaart om de gezichtsscherpte mee te meten

Snellen-letterkaart om de gezichtsscherpte mee te meten

Elektrofysiologische onderzoeken

In sommige gevallen kan elektrofysiologische onderzoeken zoals elektro-oculografie (EOG) en elektroretinografie (ERG) worden uitgevoerd om de elektrische activiteit van de oogspieren en het netvlies te meten. Deze onderzoeken kunnen helpen bij het karakteriseren van nystagmus en het bepalen van de onderliggende oorzaken.

Beeldvormende onderzoeken

Bij vermoeden van een onderliggende structurele oorzaak van nystagmus, zoals een tumor of hersenletsel, kan beeldvorming zoals MRI (Magnetische Resonantie Imaging) of CT (Computertomografie) worden uitgevoerd om de hersenen en het zenuwstelsel in detail te onderzoeken.

Genetische onderzoeken

In gevallen van congenitale nystagmus, waarbij erfelijkheid wordt vermoed, kunnen genetische onderzoeken worden uitgevoerd om specifieke genetische mutaties te identificeren die bijdragen aan de aandoening.

Differentiële diagnose

Nystagmus kan soms worden verward met andere oog- of neurologische aandoeningen. Daarom is een differentiële diagnose essentieel om nystagmus van andere aandoeningen te onderscheiden en de juiste behandeling en zorgplanning te bepalen.

Medische behandelingen

Brillen en contactlenzen

Voor sommige personen met nystagmus kan een juiste bril– of contactlenscorrectie helpen om de gezichtsscherpte te verbeteren. Correctie van refractieproblemen kan de oogbewegingen stabiliseren en het visuele comfort vergroten.

Medicatie

Medicatie kan worden overwogen voor personen met verworven nystagmus die wordt veroorzaakt door bepaalde onderliggende aandoeningen, zoals de ziekte van Ménière of vestibulaire neuritis. Medicijnen kunnen gericht zijn op het verminderen van duizeligheid en het beheersen van de oogbewegingen.

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Chirurgie

In sommige gevallen kan chirurgie worden overwogen om de oorzaak van nystagmus te behandelen. Bijvoorbeeld, wanneer nystagmus wordt veroorzaakt door een tumor of strabisme (scheelzien), kan chirurgie nodig zijn om de onderliggende aandoening aan te pakken.

Botulinum toxine injecties

Botulinum toxine, vaak gebruikt voor cosmetische doeleinden, kan worden geïnjecteerd in de oogspieren om de oogbewegingen te vertragen. Dit kan enige verlichting bieden bij bepaalde vormen van nystagmus.

Prismabrillen

Speciale prismabrillen kunnen de oogbewegingen te vertragen en de stabiliteit van het gezichtsvermogen te verbeteren.

Vestibulaire revalidatie

Vestibulaire revalidatie is een fysiotherapeutische aanpak die zich richt op het verminderen van duizeligheid en het verbeteren van het evenwicht bij personen met vestibulaire nystagmus.

Psychosociale behandelingen

Ondersteuningsgroepen

Deelname aan ondersteuningsgroepen voor personen met nystagmus kan emotionele steun bieden en ervaringen delen met anderen die dezelfde aandoening hebben. Dit kan helpen bij het omgaan met de psychische gevolgen van nystagmus.

Psychotherapie

Psychotherapie kan nuttig zijn om personen met nystagmus te helpen bij het omgaan met stress, angst en een depressie. Het kan ook focussen op het opbouwen van zelfvertrouwen en het ontwikkelen van copingmechanismen.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Revalidatie

Revalidatieprogramma’s (BE en NL), inclusief ergotherapie en fysiotherapie, kunnen personen met nystagmus helpen bij het verbeteren van hun functionele vaardigheden en het maximaliseren van hun onafhankelijkheid in het dagelijks leven.

Visuele hulpmiddelen

Het gebruik van visuele hulpmiddelen zoals vergrotende apparaten, speciale computerprogramma’s en spraakherkenningstechnologie kan personen met nystagmus helpen bij het uitvoeren van dagelijkse taken en lezen.

Onderwijs en werkplaatsaanpassingen

Afhankelijk van de ernst van de nystagmus, kunnen educatieve en werkplaatsaanpassingen nodig zijn om de toegankelijkheid en prestaties te verbeteren.

Prognose van oogaandoening

De prognose van nystagmus kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het type, de oorzaak en de ernst van de aandoening. Nystagmus is een chronische aandoening. De uitkomst is doorgaans afhankelijk van de onderliggende oorzaken en de beschikbare behandelingen.

Congenitale versus verworven nystagmus

Een belangrijk onderscheid in de prognose van nystagmus is tussen congenitale (aangeboren) en verworven nystagmus. Congenitale nystagmus wordt meestal gediagnosticeerd in de vroege kindertijd en blijft gedurende het hele leven aanwezig. De symptomen kunnen echter variëren in intensiteit en frequentie. Bij verworven nystagmus, die op latere leeftijd ontstaat, kan de prognose afhangen van de onderliggende oorzaak en de mogelijkheid om deze oorzaak te behandelen.

Onderliggende oorzaken

De prognose van nystagmus wordt sterk beïnvloed door de onderliggende oorzaken van de aandoening. Als nystagmus het gevolg is van een behandelbare aandoening, zoals de ziekte van Ménière, kunnen de symptomen verbeteren met de juiste behandeling. Echter, als nystagmus wordt veroorzaakt door structurele of neurologische afwijkingen, zoals een hersentumor of een aangeboren afwijking, kan de prognose minder gunstig zijn.

Ernst en type nystagmus

De ernst en het type nystagmus spelen ook een rol in de prognose. Bij sommige personen kan nystagmus mild zijn en slechts een lichte invloed hebben op het gezichtsvermogen en de kwaliteit van leven. Anderen kunnen echter ernstige nystagmus ervaren die hun dagelijks leven aanzienlijk beïnvloedt.

Convergente nystagmus

Convergente nystagmus, waarbij de oogbewegingen optreden wanneer de persoon naar een nabij object kijkt, kan moeilijker te behandelen zijn en heeft vaak een minder gunstige prognose.

Pendelnystagmus

Pendelnystagmus, waarbij de oogbewegingen heen en weer gaan, kan soms worden geassocieerd met bepaalde onderliggende oorzaken en heeft ook invloed op de prognose.

Latente nystagmus

Latente nystagmus, die verborgen nystagmus is en meestal optreedt wanneer één oog wordt afgedekt, kan soms verbeteren met de leeftijd, vooral bij jonge kinderen.

Behandeling en zorg

Behandelingen en zorgplanning spelen een cruciale rol in de prognose van nystagmus. Een effectieve medische behandeling kan helpen bij het beheersen van de symptomen en het verbeteren van de levenskwaliteit van personen met nystagmus. Dit kan onder meer het voorschrijven van een correctieve bril, medicatie, chirurgie of andere therapeutische benaderingen omvatten.

Levenskwaliteit

Uiteindelijk wordt de prognose van nystagmus vaak bepaald door de mate waarin de aandoening de levenskwaliteit van de persoon beïnvloedt. Met de juiste ondersteuning, behandeling en aanpassingen kunnen veel personen met nystagmus een bevredigend leven leiden en hun doelen bereiken.

Ondersteuning en educatie

Het is essentieel om personen met nystagmus en hun families te voorzien van de juiste ondersteuning en educatie over de aandoening. Dit kan helpen bij het bevorderen van een positieve prognose door het verminderen van angst, het aanbieden van de juiste hulpmiddelen en technieken, en het aanmoedigen van een actieve betrokkenheid in het beheren van de aandoening.

Complicaties van wiebelogen

Nystagmus is een complexe oogaandoening die niet alleen invloed heeft op de oogbewegingen, maar ook op verschillende aspecten van het leven van personen die eraan lijden. Naast de primaire symptomen van onwillekeurige oogbewegingen en visuele beperkingen, kunnen er ook verschillende complicaties optreden die de algehele gezondheid en het welzijn van de persoon beïnvloeden. In dit artikel worden de mogelijke complicaties van nystagmus besproken.

Verminderd gezichtsvermogen

Een van de meest voor de hand liggende complicaties van nystagmus is verminderd gezichtsvermogen. De onwillekeurige oogbewegingen maken het moeilijk voor personen om een stabiel beeld van de omgeving te krijgen. Dit kan leiden tot wazig zicht, verminderd contrastgevoeligheid en problemen met dieptewaarneming. Het verminderde gezichtsvermogen kan van invloed zijn op de dagelijkse activiteiten, zoals lezen, schrijven, autorijden en zelfs het herkennen van mensen en objecten.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Duizeligheid en evenwichtsproblemen

Bij sommige personen met nystagmus kunnen duizeligheid en evenwichtsproblemen optreden als gevolg van de constante beweging van de ogen. Het gevoel van duizeligheid kan variëren in ernst, van milde ongemakken tot ernstige draaiduizeligheid. Evenwichtsproblemen kunnen het risico op vallen verhogen en de mobiliteit beperken.

Sociale en emotionele gevolgen

Nystagmus kan aanzienlijke sociale en emotionele gevolgen hebben voor personen. De ongewone oogbewegingen kunnen leiden tot zelfbewustzijn en schaamte. Personen met nystagmus kunnen soms vermijdingsgedrag vertonen, zoals het vermijden van oogcontact of sociale situaties, uit angst voor stigmatisering. Dit kan leiden tot sociale isolatie en een verminderde kwaliteit van leven.

Moeilijkheden met onderwijs en werk

Nystagmus kan de leer- en werkprestaties beïnvloeden. Leerlingen met nystagmus kunnen moeite hebben met lezen en schrijven, en professionele personen kunnen problemen ondervinden bij het uitvoeren van taken die een hoog niveau van precisie en visuele aandacht vereisen. Aanpassingen op school en werk, zoals vergrotingshulpmiddelen en toegankelijkheidstechnologieën, zijn vaak nodig om deze uitdagingen aan te gaan.

Verhoogd risico op hoofdstand

Om de onwillekeurige oogbewegingen te minimaliseren, passen sommige personen met nystagmus hun hoofdstand aan. Dit kan resulteren in een onnatuurlijke hoofdpositie en kan leiden tot spierspanning en pijn in de nek en rug. Langdurige aanpassingen van de hoofdstand kunnen resulteren in blijvende lichamelijke klachten.

Behoefte aan multidisciplinaire zorg

De mogelijke complicaties van nystagmus begrijpen is van essentieel belang voor een holistische benadering van de zorg. Personen met nystagmus hebben vaak baat bij multidisciplinaire zorg die de betrokkenheid van oogartsen, neurologen, fysiotherapeuten, psychologen en andere zorgverleners omvat. Deze teams kunnen helpen bij het identificeren van de specifieke behoeften van de persoon en bij het ontwikkelen van strategieën om met de complicaties om te gaan.

Preventie van onwillekeurige, ritmische oogbewegingen

Nystagmus is overwegend een aandoening die voorkomt als gevolg van onderliggende oorzaken, zoals genetische aanleg, neurologische aandoeningen of bepaalde medische aandoeningen. Als zodanig is het moeilijk om nystagmus op zichzelf te voorkomen, omdat het vaak een symptoom is van andere problemen. Echter, er zijn enkele preventieve maatregelen en voorzorgsmaatregelen die genomen kunnen worden om specifieke oorzaken van nystagmus te verminderen of te voorkomen.

Prenatale zorg

Sommige gevallen van congenitale nystagmus zijn gerelateerd aan genetische factoren. Terwijl genetische aanleg niet volledig kan worden vermeden, kan genetische counseling voor paren met een familiegeschiedenis van nystagmus helpen bij het begrijpen van het risico op overdracht aan hun kinderen. Het vroegtijdig identificeren van genetische risicofactoren kan paren helpen geïnformeerde beslissingen te nemen over gezinsplanning.

Voorkomen van trauma

In sommige gevallen kan nystagmus het gevolg zijn van een traumatisch hoofdletsel. Het voorkomen van letsel aan het hoofd, met name bij activiteiten met een hoog risico, zoals sporten, kan bijdragen aan het verminderen van het risico op nystagmus als gevolg van een trauma.

Behandelen van onderliggende aandoeningen

Nystagmus kan een symptoom zijn van andere onderliggende aandoeningen, zoals de ziekte van Ménière, vestibulaire neuritis of bepaalde neurologische aandoeningen. Het voorkomen van deze onderliggende aandoeningen, of het vroegtijdig behandelen ervan, kan helpen bij het voorkomen van nystagmus of het minimaliseren van de ernst ervan.

Oogveiligheid

Het nemen van maatregelen om de gezondheid van de ogen te behouden, zoals regelmatige oogonderzoeken, het dragen van een beschermende bril bij risicovolle activiteiten en het vermijden van overmatige blootstelling aan zonlicht, kan bijdragen aan het behoud van een gezonde oogfunctie. Hoewel deze maatregelen nystagmus niet rechtstreeks kunnen voorkomen, kunnen ze de algehele ooggezondheid bevorderen.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Levensstijl en gezondheid

Een algemene gezonde levensstijl kan bijdragen aan het verminderen van het risico op bepaalde medische aandoeningen die nystagmus kunnen veroorzaken. Het handhaven van een gezond gewicht, regelmatige lichaamsbeweging, het vermijden van overmatig alcoholgebruik en het niet roken kunnen helpen bij het voorkomen van bepaalde gezondheidsproblemen die geassocieerd zijn met nystagmus.

Vroege diagnose en behandeling

Vroege diagnose en behandeling van onderliggende aandoeningen die nystagmus kunnen veroorzaken, zijn essentieel. Personen die symptomen ervaren zoals onwillekeurige oogbewegingen, wazig zicht of duizeligheid, moeten onmiddellijk medische hulp zoeken om de onderliggende oorzaak vast te stellen en te behandelen. Een vroegtijdige behandeling kan soms helpen om ernstige gevolgen, waaronder nystagmus, te voorkomen.

Omgaan met nystagmus in het dagelijks leven

Nystagmus is een complexe oogaandoening die het dagelijks leven van personen aanzienlijk kan aantasten. De onwillekeurige oogbewegingen en verminderde gezichtsscherpte die kenmerkend zijn voor nystagmus kunnen uitdagingen met zich meebrengen. Het omgaan met nystagmus in het dagelijks leven vereist aanpassing, ondersteuning en strategieën om de kwaliteit van leven te verbeteren en de zelfstandigheid te behouden.

Medische zorg en behandeling

Een van de eerste stappen in het omgaan met nystagmus is het zoeken naar medische zorg en de juiste behandeling. Personen met nystagmus moeten regelmatig worden geëvalueerd door oogartsen en andere specialisten om de aandoening te monitoren en behandelingsmogelijkheden te verkennen. De behandeling kan variëren, afhankelijk van het type en de ernst van nystagmus, en kan onder meer bestaan uit een bril, contactlenzen, medicatie, chirurgie en visuele hulpmiddelen.

Zelfvertrouwen opbouwen

Het is belangrijk om te werken aan het opbouwen van zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. Personen met nystagmus kunnen soms zelfbewust worden van hun oogbewegingen, wat invloed kan hebben op hun sociale interacties. Het erkennen en accepteren van de aandoening als onderdeel van henzelf kan helpen bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen.

Onderwijs en werk

Voor kinderen met nystagmus kunnen onderwijsaanpassingen noodzakelijk zijn. Leerkrachten en onderwijsprofessionals moeten op de hoogte worden gebracht van de specifieke behoeften van het kind en kunnen tips toepassen om het leren te vergemakkelijken. In de werkplek kunnen personen met nystagmus vergelijkbare aanpassingen vereisen, zoals het gebruik van vergrotende apparaten, schermuitleesprogramma’s (screenreaders) of aanpassingen aan de werkomgeving.

Mobiliteit en veiligheid

Veiligheid is een belangrijke overweging voor personen met nystagmus. Dit geldt met name voor situaties waarbij een goede visuele coördinatie cruciaal is, zoals autorijden. In veel landen zijn er wettelijke beperkingen met betrekking tot het rijden met nystagmus, en het is essentieel om deze regels te volgen. Het gebruik van openbaar vervoer of andere vervoersmogelijkheden kan een veiliger alternatief zijn.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Hulpmiddelen en technologie

Er zijn tal van visuele hulpmiddelen en technologieën beschikbaar die personen met nystagmus kunnen helpen bij dagelijkse taken. Deze omvatten vergrotende apparaten, spraakherkenningstechnologie, schermuitleesprogramma’s en smartphone-apps die speciaal zijn ontworpen voor mensen met een visuele beperking. Het verkennen van deze hulpmiddelen en het aanleren van hoe ze te gebruiken, kan de zelfstandigheid vergroten.

Ondersteuning en steungroepen

Het zoeken naar ondersteuning in de vorm van ondersteuningsgroepen en therapie kan van onschatbare waarde zijn. Deze bronnen bieden de mogelijkheid om ervaringen te delen, advies te ontvangen en te leren van anderen die vergelijkbare uitdagingen hebben meegemaakt. Het opbouwen van een steungemeenschap kan helpen bij het omgaan met de psychosociale gevolgen van nystagmus.

Educatie en bewustzijn

Het vergroten van het bewustzijn en de kennis over nystagmus in de bredere samenleving is belangrijk. Dit kan helpen bij het verminderen van vooroordelen en stigmatisering en bijdragen aan een meer inclusieve samenleving waarin personen met nystagmus gelijke kansen krijgen.

Deel dit:
Advertenties

 1. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 2. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 3. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 4. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 5. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 6. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 7. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 8. Iritis27-03-2024 03:03:09
 9. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 10. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 11. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 12. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 13. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 14. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 15. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 16. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 17. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 18. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 19. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 20. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 21. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 22. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 23. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 24. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 25. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 26. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 27. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 28. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 29. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 30. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 31. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 32. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 33. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 34. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 35. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 36. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 37. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 38. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 39. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 40. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 41. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 42. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 43. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 44. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 45. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 46. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 47. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 48. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 49. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 50. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 51. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 52. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 53. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 54. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 55. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 56. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 57. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 58. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 59. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 60. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 61. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 62. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 63. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 64. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 65. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 66. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 67. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 68. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 69. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 70. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 71. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 72. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 73. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 74. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 75. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 76. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 77. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 78. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 79. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 80. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 81. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 82. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 83. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 84. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 85. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 86. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 87. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 88. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 89. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 90. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 91. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 92. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 93. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 94. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 95. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 96. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 97. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 98. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 99. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 100. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 101. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 102. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 103. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 104. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 105. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 106. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 107. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 108. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 109. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 110. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 111. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 112. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 113. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 114. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 115. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 116. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 117. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 118. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 119. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 120. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 121. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 122. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 123. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 124. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 125. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 126. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 127. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 128. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 129. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 130. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 131. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 132. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 133. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 134. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 135. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 136. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 137. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 138. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 139. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 140. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 141. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 142. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 143. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 144. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 145. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 146. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 147. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 148. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 149. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 150. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 151. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 152. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 153. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 154. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 155. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 156. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 157. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 158. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 159. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 160. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 161. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 162. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 163. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 164. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 165. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 166. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 167. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 168. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 169. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 170. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 171. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 172. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 173. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 174. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 175. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 176. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 177. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 178. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 179. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 180. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 181. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 182. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 183. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 184. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 185. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 186. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 187. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 188. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 189. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 190. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 191. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 192. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 193. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 194. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 195. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 196. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 197. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 198. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04
 199. De invloed van cafeïne op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:01
 200. De invloed van chocolade op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:21

Laatst bijgewerkt op 10 maart 2024 – 06:23