Subconjunctivale bloeding

Inhoudsopgave

Prevalentie van subconjunctivale bloeding

Gegevens over de exacte prevalentie van subconjunctivale bloedingen in België en Nederland zijn schaars en gedetailleerde epidemiologische studies lijken beperkt. Toch kan worden aangenomen dat subconjunctivale bloedingen wereldwijd relatief vaak voorkomen, en dit geldt waarschijnlijk ook voor België en Nederland. Veel mensen met een subconjunctivale bloeding zoeken mogelijk nooit medische hulp, vooral als ze geen pijn of andere symptomen ervaren. Dit kan leiden tot een onderschatting van de werkelijke prevalentie.

Oorzaken

Een subconjunctivale bloeding ontstaat wanneer kleine bloedvaten, bekend als haarvaten, in het conjunctivaweefsel van het oog barsten. Deze bloedvaten kunnen barsten als gevolg van verschillende oorzaken, waaronder:

 1. Trauma: Fysiek trauma aan het oog, zoals een klap, stoot, of zelfs ruw wrijven van de ogen, kan leiden tot een subconjunctivale bloeding. Ongelukken, sportblessures, of een stoot tegen een hard oppervlak zijn enkele voorbeelden van situaties waarin trauma kan optreden.
 2. Hoesten en niezen: Hoesten en niezen met kracht kunnen plotselinge drukveranderingen in het lichaam veroorzaken, wat kan leiden tot het barsten van bloedvaten in het oog. Dit is vooral gebruikelijk bij personen met een reeds verzwakt conjunctivaal weefsel.
 3. Onderliggende medische aandoeningen: Bepaalde medische aandoeningen kunnen het risico op een subconjunctivale bloeding verhogen. Hypertensie (hoge bloeddruk), diabetes, en bloedstollingsstoornissen, zoals hemofilie, zijn voorbeelden van aandoeningen die het oog kwetsbaar kunnen maken voor bloedingen.
 4. Inspanning en gewichtheffen: Het aanspannen van de spieren bij zware fysieke inspanning of gewichtheffen kan de druk in het lichaam verhogen. Dit kan resulteren in de breuk van bloedvaten in het oog, vooral als de inspanning buitengewoon intens is.

Risicofactoren

Hoewel subconjunctivale bloedingen zich vaak zonder waarschuwing voordoen, zijn er risicofactoren die de kans op het ontwikkelen van deze aandoening vergroten. Deze risicofactoren omvatten:

 1. Leeftijd: Oudere personen hebben mogelijk een verhoogd risico op subconjunctivale bloedingen. Dit kan te wijten zijn aan veranderingen in de bloedvaten en het conjunctivaweefsel naarmate men ouder wordt.
 2. Onderliggende medische aandoeningen: Personen met medische aandoeningen zoals een hoge bloeddruk, diabetes, of stollingsstoornissen, hebben een groter risico op het ontwikkelen van een subconjunctivale bloeding.
 3. Bloedverdunners en antistollingsmedicatie: Het gebruik van bloedverdunnende medicijnen of antistollingsmiddelen kan de stollingseigenschappen van het bloed verminderen, wat de kans op bloedingen vergroot.
 4. Familiegeschiedenis: Personen met een familiegeschiedenis van oogbloedingen, of bloedingsstoornissen in het algemeen, kunnen een genetische aanleg hebben voor subconjunctivale bloedingen.
 5. Leefstijl en activiteiten: Mensen die betrokken zijn bij activiteiten met een verhoogd risico op een oogletsel, zoals contactsporten of beroepen met een hoog risico op verwondingen, kunnen meer kans hebben op subconjunctivale bloedingen.

Erfelijkheid van een subconjunctivale bloeding

Genetische component

Erfelijkheid, in dit verband, verwijst naar de overdracht van genetische informatie van ouder op kind, die kan resulteren in een verhoogd risico op het ontwikkelen van subconjunctivale bloedingen. Hoewel bloeduitstortingen en bloedingen op zichzelf niet altijd direct worden overgedragen via genetische factoren, zijn er enkele genetische aandoeningen die het risico op bloedingen kunnen vergroten. Enkele van deze aandoeningen omvatten:

 1. Hemofilie: Hemofilie is een genetische aandoening waarbij het bloed niet goed stolt. Het kan leiden tot ernstige bloedingen na kleine verwondingen, chirurgische ingrepen of spontane bloedingen. Als een persoon met hemofilie een subconjunctivale bloeding heeft, kan erfelijkheid een rol spelen.
 2. Von Willebrandziekte: Dit is een andere genetische aandoening die problemen met de bloedstolling veroorzaakt. Mensen met Von Willebrandziekte hebben meer kans op bloedingen na een letsel, waaronder subconjunctivale bloedingen.
 3. Aangeboren stollingsstoornissen: Er zijn zeldzame genetische stollingsstoornissen die het risico op bloedingen verhogen. Hoewel deze aandoeningen niet altijd tot subconjunctivale bloedingen leiden, vergroten ze wel de algemene bloedingsneiging.

Familiale geschiedenis

Een familiale geschiedenis van subconjunctivale bloedingen kan ook een aanwijzing zijn voor erfelijke aanleg voor deze aandoening. Als meerdere familieleden in verschillende generaties herhaaldelijk subconjunctivale bloedingen hebben ervaren, kan dit duiden op genetische factoren die het risico verhogen.

Een subconjunctivale bloeding wordt niet altijd overgedragen van ouder op kind, zelfs als er een familiale geschiedenis is. Het kan ook het gevolg zijn van externe factoren zoals trauma of onderliggende medische aandoeningen. Daarom is het essentieel om, wanneer een subconjunctivale bloeding optreedt, de mogelijke oorzaken en risicofactoren zorgvuldig te overwegen en indien nodig medisch advies in te winnen.

Erfelijkheid is slechts één van de vele factoren die van invloed kunnen zijn op het optreden van subconjunctivale bloedingen. Het begrijpen van genetische aanleg en familiale geschiedenis kan echter bijdragen aan een breder perspectief op deze aandoening en kan personen helpen bij het nemen van preventieve maatregelen en het bevorderen van hun algehele ooggezondheid.

Classificatie van een subconjunctivale bloeding

Een subconjunctivale bloeding, ook bekend als een subconjunctivaal hematoom, treedt op wanneer er bloed zich ophoopt onder het bindvlies van het oog, het transparante membraan dat het witte deel van het oog bedekt. Dit kan resulteren in een rode vlek in het oogwit. Subconjunctivale bloedingen kunnen variëren in grootte en oorzaak, maar er zijn geen verschillende “soorten” zoals bij sommige andere medische aandoeningen. In plaats daarvan kunnen subconjunctivale bloedingen worden geclassificeerd op basis van hun oorzaak en ernst. Hier zijn enkele veelvoorkomende oorzaken en kenmerken van subconjunctivale bloedingen:

 1. Traumatisch: Deze bloedingen worden veroorzaakt door een blessure, zoals stoten tegen het oog, oogwrijving of een letsel. Ze kunnen variëren in grootte, afhankelijk van de ernst van het letsel.
 2. Spontaan: Spontane subconjunctivale bloedingen treden op zonder duidelijke oorzaak. Ze kunnen het gevolg zijn van verhoogde druk in de bloedvaten van het oog door bijvoorbeeld niezen, hoesten of persen.
 3. Onderliggende medische aandoeningen: Soms kunnen subconjunctivale bloedingen een symptoom zijn van onderliggende medische aandoeningen, zoals hypertensie (hoge bloeddruk), bloedstollingsstoornissen of diabetes.
 4. Medicatie-geïnduceerd: Bepaalde medicijnen, zoals anticoagulantia (bloedverdunners), kunnen het risico op subconjunctivale bloedingen verhogen.
 5. Ernst: Subconjunctivale bloedingen kunnen variëren in ernst, van kleine vlekken die nauwelijks merkbaar zijn tot grotere bloedingen die een groot deel van het oogwit bedekken.
 6. Symptomen: Over het algemeen veroorzaken subconjunctivale bloedingen geen pijn of een verlies van het gezichtsvermogen. Ze kunnen echter een gevoel van druk of irritatie in het oog veroorzaken.

Symptomen van een subconjunctivale bloeding

Rode vlek op het oogwit

Het meest opvallende symptoom van een subconjunctivale bloeding is een helderrode of bloederige vlek die verschijnt op het oogwit. Deze vlek kan variëren in grootte en vorm, afhankelijk van de omvang van de bloeding. In sommige gevallen kan de vlek klein en nauwelijks merkbaar zijn, terwijl deze in andere gevallen aanzienlijk groter is en een groter deel van het oogwit bedekt.

Geen pijn of oogirritatie

Een van de opmerkelijke aspecten van een subconjunctivale bloeding is dat het meestal geen pijn of oogirritatie veroorzaakt. In tegenstelling tot andere oogaandoeningen, zoals conjunctivitis (rode ogen) of keratitis (hoornvliesontsteking), ervaren personen met een subconjunctivale bloeding doorgaans geen jeuk, branderigheid, tranende ogen of andere vormen van ongemak. Dit onderscheidende kenmerk draagt bij aan de geruststelling dat het meestal een onschuldige aandoening is.

Geen verminderd gezichtsvermogen

Een subconjunctivale bloeding heeft geen invloed op het gezichtsvermogen. Het bloed dat zich onder het bindvlies ophoopt, heeft geen impact op de oogbol zelf of de functie ervan. Personen met een subconjunctivale bloeding kunnen duidelijk blijven zien en ervaren geen wazig zicht of andere visuele problemen als gevolg van deze aandoening.

Asymptomatisch

In veel gevallen is een subconjunctivale bloeding volledig asymptomatisch, wat betekent dat het wordt ontdekt zonder dat de persoon enige merkbare verandering in hun gezondheid of welzijn opmerkt. Vaak wordt het toevallig opgemerkt tijdens een standaard oogonderzoek door een oogarts of optometrist, of wanneer iemand in de spiegel kijkt en de rode vlek opmerkt.

Langzame verkleuring en genezing

Een subconjunctivale bloeding kan enkele dagen tot weken duren om te genezen. Na verloop van tijd verandert de rode vlek van kleur en wordt deze geleidelijk lichter. Het bloed wordt afgebroken en opgenomen door het lichaam, wat resulteert in een vermindering van de zichtbare bloedvlek. Gedurende deze herstelperiode blijft de persoon in de regel vrij van symptomen en ongemak.

Lichamelijke gevolgen

Geen verlies van gezichtsvermogen

Een geruststellend aspect van een subconjunctivale bloeding is dat het geen verlies van het gezichtsvermogen veroorzaakt. Het bloed dat zich ophoopt onder het bindvlies heeft geen invloed op de oogbol zelf of de werking ervan. Hierdoor kan de persoon helder en scherp blijven zien, zonder wazig zicht of een verminderd gezichtsvermogen als gevolg van de bloeding.

Minimale fysieke ongemakken

Over het algemeen veroorzaakt een subconjunctivale bloeding minimaal fysiek ongemak. In tegenstelling tot andere oogaandoeningen, zoals conjunctivitis (rode ogen) of keratitis (hoornvliesontsteking), gaat een subconjunctivale bloeding meestal niet gepaard met symptomen zoals jeuk, branderigheid, tranende ogen of pijn. Dit aspect draagt bij aan de geruststelling dat het meestal een onschuldige aandoening is.

Beperkte esthetische bezorgdheid

De meeste mensen ervaren een zekere mate van bezorgdheid over het uiterlijk van hun ogen wanneer ze een subconjunctivale bloeding ontwikkelen. De zichtbare rode vlek op het oogwit kan er zorgwekkend uitzien en iemand kan zich zelfbewust voelen. Gelukkig verdwijnt de bloeding na verloop van tijd vanzelf en verandert de rode kleur geleidelijk in een minder opvallende tint, zoals geel. Dit vermindert de esthetische zorgen van de betrokken persoon.

Langzaam herstelproces

Een subconjunctivale bloeding geneest meestal vanzelf, maar het herstelproces kan enige tijd in beslag nemen. Na verloop van dagen tot weken verandert de rode vlek op het oogwit van kleur en wordt deze lichter. Dit komt doordat het lichaam het overtollige bloed afbreekt en opneemt. Het herstelproces is geleidelijk en pijnloos, met weinig tot geen fysieke gevolgen voor de persoon.

Oorzaken van de bloeding

De lichamelijke gevolgen van een subconjunctivale bloeding kunnen variëren afhankelijk van de onderliggende oorzaak. In de meeste gevallen is de bloeding het gevolg van een kleine bloedvatbreuk onder het bindvlies, die meestal spontaan optreedt. Soms kunnen echter onderliggende medische aandoeningen of een traumatisch letsel leiden tot een subconjunctivale bloeding.

Psychische gevolgen

Angst en verwarring

Wanneer iemand voor het eerst geconfronteerd wordt met een subconjunctivale bloeding, kan dit gevoelens van angst en verwarring veroorzaken. Het plotselinge optreden van een rode vlek op het oogwit kan verontrustend zijn, en de persoon kan zich afvragen wat de oorzaak is en of het een teken is van een ernstigere oogaandoening. Deze verwarring kan leiden tot psychische ongemakken.

Zelfbewustzijn en stigma

Een subconjunctivale bloeding is vaak zichtbaar voor anderen, wat kan leiden tot zelfbewustzijn en een gevoel van stigma bij de betrokken persoon. De zichtbare rode vlek kan als onaangenaam of storend worden ervaren, vooral als iemand veel belang hecht aan zijn of haar uiterlijk. Dit kan psychische stress veroorzaken en sociale interacties bemoeilijken.

Onzekerheid en zorgen

Veel mensen maken zich zorgen over de oorzaak van de subconjunctivale bloeding en vragen zich af of het een teken is van een ernstige onderliggende medische aandoening. Deze onzekerheid en zorgen kunnen psychische gevolgen hebben, vooral als de persoon niet goed geïnformeerd is over de aandoening. Een bezoek aan een zorgverlener kan helpen om deze zorgen te verminderen.

Emotionele stress

Het ervaren van een subconjunctivale bloeding kan emotionele stress veroorzaken, vooral als iemand gevoelig is voor uiterlijk en zelfbeeld. De angst, schaamte en bezorgdheid die gepaard gaan met de aandoening kunnen leiden tot een negatieve invloed op de emotionele toestand van de persoon.

Sociale terughoudendheid

Sommige mensen met een subconjunctivale bloeding kunnen terughoudend zijn om sociaal actief te zijn of zichzelf aan anderen te tonen. Dit kan leiden tot isolatie en beperking van sociale interacties. De psychische gevolgen van sociale terughoudendheid kunnen leiden tot een verminderde kwaliteit van leven.

Copingmechanismen

Hoewel een subconjunctivale bloeding psychische stress kan veroorzaken, ontwikkelen de meeste mensen positieve copingmechanismen om met de situatie om te gaan. Dit omvat het informeren van zichzelf over de aandoening, het zoeken naar professioneel advies indien nodig en het geruststellen van zichzelf dat de bloeding vanzelf zal verdwijnen.

Rol van zorgverleners

Zorgverleners, zoals oogartsen en huisartsen, moeten niet alleen fysieke zorg bieden, maar moeten ook aandacht hebben voor de psychische impact van een subconjunctivale bloeding. Patiënten kunnen geruststelling en educatie nodig hebben om psychische stress te verminderen.

Diagnose en (Oog)onderzoeken

Klinische evaluatie

De diagnose van een subconjunctivale bloeding begint meestal met een klinische evaluatie door een zorgverlener, zoals een huisarts of een oogarts. De zorgverlener zal een reeks vragen stellen over de medische voorgeschiedenis van de persoon, zoals het gebruik van anticoagulantia (bloedverdunners) of eerdere oogaandoeningen. Dit helpt om risicofactoren of onderliggende oorzaken te identificeren.

Fysiek onderzoek

Een fysiek onderzoek van het oog is de volgende stap in de diagnose. De zorgverlener zal het oog van de persoon onderzoeken om de omvang en de locatie van de bloeding vast te stellen. Dit gebeurt doorgaans met behulp van een speciale lamp, zoals een spleetlamp, die het bindvlies vergroot en de bloeding in detail zichtbaar maakt.

Differentiële diagnose

Tijdens het fysieke onderzoek zal de zorgverlener differentiële diagnoses overwegen. Dit betekent dat andere oogaandoeningen met vergelijkbare symptomen worden uitgesloten. Voorbeelden van dergelijke aandoeningen zijn conjunctivitis (bindvliesontsteking), een hoornvliesletsel, glaucoom of een burst-bloedvat in het oog. Het onderscheiden van een subconjunctivale bloeding van deze aandoeningen is essentieel voor een nauwkeurige diagnose.

Bloeddrukmeting

Soms kan een verhoogde bloeddruk bijdragen aan het ontstaan van een subconjunctivale bloeding. Daarom kan de zorgverlener de bloeddruk van de persoon meten om eventuele hypertensie (hoge bloeddruk) te identificeren. Indien nodig kan de persoon worden doorverwezen naar een huisarts voor verder onderzoek en behandeling van hypertensie.

Bloedonderzoek (zelden)

In zeldzame gevallen, wanneer er aanwijzingen zijn voor een onderliggende bloedstollingsstoornis, kan een bloedonderzoek worden uitgevoerd. Dit kan helpen om eventuele afwijkingen in het stollingssysteem te identificeren. Dergelijke onderzoeken zijn meestal niet standaard en worden alleen uitgevoerd als de zorgverlener een verhoogd risico vermoedt.

Advies over de oorzaak

Na de diagnose zal de zorgverlener de persoon advies geven over de mogelijke oorzaken van de subconjunctivale bloeding. Dit kan onder meer het gebruik van anticoagulantia, overmatige inspanning, niezen, hoesten, of zelfs trauma aan het oog omvatten. Het is belangrijk dat de persoon begrijpt dat de meeste subconjunctivale bloedingen spontaan oplossen zonder verdere behandeling.

Opvolging

Een subconjunctivale bloeding vereist meestal geen verdere medische behandeling, maar de persoon wordt geadviseerd om het herstelproces te volgen. De bloeding zal in de loop van de tijd vanzelf oplossen, en het oog zal volledig herstellen. In zeldzame gevallen, als de bloeding groot is of niet verdwijnt, kan verdere evaluatie nodig zijn.

Behandelingen

Medische behandeling

Over het algemeen vereist een subconjunctivale bloeding geen specifieke medische behandeling. Het lichaam zal in de loop van de tijd het opgehoopte bloed afbreken en oplossen. Het proces van absorptie kan enkele weken duren, afhankelijk van de omvang van de bloeding. Toch zijn er enkele situaties waarin medisch advies noodzakelijk kan zijn:

 • Onderliggende Oorzaken: Als de bloeding het gevolg is van een onderliggend gezondheidsprobleem, zoals hypertensie (hoge bloeddruk) of een bloedstollingsstoornis, is het essentieel om de onderliggende oorzaak aan te pakken. Dit kan medicamenteuze behandeling en monitoring van de gezondheid omvatten.
 • Pijnbestrijding: Subconjunctivale bloedingen zijn meestal niet pijnlijk. Als er ongemak of een licht branderig gevoel optreedt, kan een niet-voorgeschreven pijnstiller zoals paracetamol of ibuprofen worden ingenomen volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
 • Complicaties: In zeldzame gevallen kunnen subconjunctivale bloedingen leiden tot andere oogproblemen, zoals verhoogde oogdruk. Als er tekenen zijn van complicaties, is medische behandeling noodzakelijk.

Psychische ondersteuning

Hoewel subconjunctivale bloedingen over het algemeen geen psychische behandeling vereisen, kunnen ze bij sommige personen tot psychische ongemakken leiden. Het zichtbare uiterlijk van het bloeduitstorting in het oog kan tot zorgen, verlegenheid of angst leiden. In dergelijke gevallen is het belangrijk om psychische ondersteuning en geruststelling te bieden:

 • Voorlichting en geruststelling: Zorgverleners kunnen patiënten voorlichting geven over de aandoening en hen geruststellen dat subconjunctivale bloedingen normaal gesproken onschadelijk zijn en vanzelf oplossen.
 • Psychologische ondersteuning: Als een persoon psychische stress ervaart als gevolg van de bloeding, kan een gesprek met een psycholoog of psychiater nuttig zijn. Deze professionals kunnen helpen bij het omgaan met angst of zorgen.
 • Zelfzorg en verbergende cosmetica: Sommige personen kunnen zich ongemakkelijk voelen over de zichtbaarheid van de bloeding. Ze kunnen oogmake-up of een zonnebril dragen om het oog te camoufleren terwijl het geneest.
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Preventieve Maatregelen

Om herhaling van subconjunctivale bloedingen te voorkomen, kunnen personen bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen:

 • Vermijd wrijven in de ogen: Wrijven in de ogen kan de bloedvaten beschadigen en bloedingen veroorzaken. Het is belangrijk om zachtjes te wrijven of krabben en te voorkomen dat er te veel druk op de ogen wordt uitgeoefend.
 • Behandeling van hypertensie (hoge bloeddruk) en bloedstollingsstoornissen: Als hypertensie of een stollingsstoornis de oorzaak is van de bloeding, is het essentieel om deze aandoeningen goed te behandelen. Dit kan een medicamenteuze behandeling, voedings– en levensstijlaanpassingen omvatten.
 • Vermijd overmatige inspanning: Overmatige lichamelijke inspanning kan leiden tot verhoogde bloeddruk, wat op zijn beurt kan bijdragen aan het ontstaan van een subconjunctivale bloeding. Het is raadzaam om intensieve inspanning te vermijden als er eerder bloedingen zijn opgetreden.

Prognose

Spontaan herstel

Het merendeel van de subconjunctivale bloedingen geneest spontaan zonder een medische behandeling. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt het opgehoopte bloed langzaam afgebroken en geabsorbeerd door het lichaam. De initiële dieprode kleur van de bloeding kan veranderen in geelachtig of bruinachtig, wat aangeeft dat het genezingsproces aan de gang is. Over het algemeen duurt het enkele weken voordat het oog volledig hersteld is.

Recidief

Subconjunctivale bloedingen hebben de neiging om zelden terug te keren. Als herhaalde bloedingen optreden, kan dit wijzen op een onderliggende oorzaak, zoals hypertensie (hoge bloeddruk) of een bloedstollingsstoornis. In dergelijke gevallen is het van cruciaal belang om de onderliggende aandoening adequaat te behandelen om verdere herhaling te voorkomen.

Geen langdurige schade

Een van de positieve aspecten van subconjunctivale bloedingen is dat ze meestal geen blijvende schade aan het oog veroorzaken. Zodra het bloed is opgelost en de bloeding is verdwenen, keert het zicht terug naar normaal. De bloeding heeft geen invloed op het gezichtsvermogen, de oogstructuur of de functionaliteit van het oog.

Zeldzame complicaties

Hoewel subconjunctivale bloedingen over het algemeen onschadelijk zijn, kunnen ze in zeer zeldzame gevallen leiden tot complicaties. Een mogelijke complicatie is verhoogde oogdruk, wat kan resulteren in glaucoom. Dit is echter uiterst zeldzaam. Als er symptomen optreden die wijzen op verhoogde oogdruk, zoals pijn, wazig zicht of hoofdpijn, is onmiddellijke medische aandacht vereist.

Psychologische impact

Hoewel subconjunctivale bloedingen doorgaans geen blijvende fysieke gevolgen hebben, kan de psychologische impact op sommige personen aanzienlijk zijn. Het uiterlijk van het oog met een bloeding kan leiden tot gevoelens van zorgen, verlegenheid of angst. Het is belangrijk om psychologische ondersteuning te bieden aan personen die deze gevoelens ervaren.

Complicaties van een subconjunctivale bloeding

Verhoogde oogdruk

Een van de zeldzame complicaties van een subconjunctivale bloeding is het ontstaan van verhoogde oogdruk, wat bekend staat als oculaire hypertensie. Dit kan optreden als er bloed in de voorste kamer van het oog lekt en de normale stroom van oogvocht belemmert. Een ophoping van oogvocht kan leiden tot een verhoogde druk in het oog.

Secundair glaucoom

In sommige gevallen kan een verhoogde oogdruk als gevolg van een subconjunctivale bloeding leiden tot secundair glaucoom. Glaucoom is een aandoening waarbij de oogzenuw wordt beschadigd door een te hoge oogdruk. Het is essentieel om glaucoom vroegtijdig te diagnosticeren en te behandelen om een verlies van het gezichtsvermogen te voorkomen.

Beeld van wat een persoon met maculadegeneratie zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met maculadegeneratie zou kunnen zien

Onderliggende oorzaken

Hoewel een subconjunctivale bloeding meestal spontaan optreedt zonder een specifieke oorzaak, kan deze in sommige gevallen het gevolg zijn van een onderliggende aandoening zoals hypertensie (hoge bloeddruk) of een bloedstollingsstoornis. Als de bloeding te wijten is aan een onderliggend medisch probleem, is het van cruciaal belang om de onderliggende oorzaak aan te pakken en te behandelen.

Psychologische impact

Een subconjunctivale bloeding kan zorgen, verlegenheid of angst veroorzaken bij de persoon die het ervaart, vanwege het opvallende uiterlijk van het oog. Hoewel dit geen fysieke complicatie is, kan het de psychologische impact van de aandoening vergroten.

Recidiverende bloedingen

Hoewel subconjunctivale bloedingen meestal geen herhaling vertonen, kunnen terugkerende bloedingen wijzen op een onderliggend probleem. Als iemand herhaaldelijk last heeft van subconjunctivale bloedingen, is medisch advies noodzakelijk om mogelijke onderliggende problemen, zoals hypertensie (hoge bloeddruk) of stollingsstoornissen, uit te sluiten.

Deze complicaties zijn over het algemeen zeldzaam. De meeste subconjunctivale bloedingen veroorzaken geen langdurige problemen. Personen met zorgen over mogelijke complicaties, zoals een verhoogde oogdruk, moeten medische hulp zoeken om de juiste diagnose en behandeling te krijgen. Psychologische ondersteuning kan nuttig zijn voor personen die psychologische stress ondervinden als gevolg van de aandoening.

Preventie van een subconjunctivale bloeding

Oogbescherming

Personen die betrokken zijn bij activiteiten die het risico op een oogletsel verhogen, zoals contactsporten of bepaalde beroepen, moeten geschikte oogbescherming dragen. Het dragen van een veiligheidsbril of een helm met een vizier kan helpen om het letsel aan het oog te voorkomen.

Voorkom oogwrijven

Het vermijden van overmatig wrijven in de ogen kan het risico op het ontstaan van subconjunctivale bloedingen verminderen. Oogwrijven kan leiden tot kleine bloedvaten die scheuren onder het oppervlak van het bindvlies. Het is belangrijk om zachtjes te wrijven als dat nodig is en om te voorkomen dat harde of scherpe voorwerpen in de ogen komen.

Behandeling van onderliggende aandoeningen

Personen met medische aandoeningen zoals hypertensie (hoge bloeddruk) of bloedstollingsstoornissen moeten samenwerken met hun zorgverleners om deze aandoeningen goed te beheersen. Een goede controle van bloeddruk en stollingsparameters kan helpen om het risico op subconjunctivale bloedingen te verminderen.

Voeding en gezond leven

Een gezonde levensstijl, waaronder een evenwichtige voeding met voldoende vitamines en mineralen, kan bijdragen aan de algemene gezondheid van de bloedvaten, waaronder die in het oog. Roken en overmatig alcoholgebruik moeten worden vermeden, omdat deze gewoonten de bloeddruk kunnen verhogen en het risico op bloedingen kunnen vergroten.

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Stressbeheersing

Stress kan de bloeddruk verhogen en het risico op subconjunctivale bloedingen verhogen. Het beoefenen van stressverlichtingstechnieken zoals meditatie, yoga en diepe ademhaling kan helpen om stress te verminderen en een positieve invloed hebben op de algehele gezondheid.

Regelmatige oogonderzoeken

Regelmatige oogonderzoeken door een oogarts kunnen helpen bij het opsporen van eventuele veranderingen in de gezondheid van het oog. Een vroege detectie van onderliggende oogaandoeningen kan helpen om het risico op subconjunctivale bloedingen te verminderen.

Let op medicatie

Sommige medicijnen, zoals bloedverdunners, kunnen het risico op bloedingen verhogen. Personen die dergelijke medicijnen gebruiken, moeten goed geïnformeerd zijn over mogelijke bijwerkingen en met hun zorgverleners werken om de risico’s en voordelen in evenwicht te houden.

Bescherming tegen allergieën

Personen met allergieën moeten hun allergieën goed behandelen, omdat wrijven en krabben aan jeukende ogen de kans op bloedingen kunnen vergroten.

Omgaan met een subconjunctivale bloeding

Rust en geduld

In de meeste gevallen zal een subconjunctivale bloeding vanzelf oplossen zonder behandeling. Personen moeten geduldig zijn en hun ogen niet onnodig belasten. Dit betekent dat ze zware inspanningen, zoals gewichtheffen, moeten vermijden en voorzichtig moeten zijn met hun dagelijkse activiteiten.

Oogbescherming

Een beschermende bril kan helpen om het oog te beschermen tegen verdere schade. Dit is vooral belangrijk als het letsel het gevolg was van een ongeluk, zoals een bal die in het oog terechtkwam.

Vermijd oogirriterende stoffen

Personen moeten irritante stoffen vermijden, zoals rook, stof en oogdruppels die niet zijn voorgeschreven door een arts. Deze stoffen kunnen het herstel vertragen.

Bezoek aan een oogarts

Hoewel de meeste subconjunctivale bloedingen vanzelf genezen, is het verstandig om een oogarts te raadplegen als de bloeding gepaard gaat met ernstige pijn, veranderingen in het gezichtsvermogen, terugkerende bloedingen of als er geen duidelijke oorzaak is. De arts kan andere onderliggende aandoeningen uitsluiten en geruststelling bieden.

Psychologisch welzijn

Een subconjunctivale bloeding kan emotionele stress veroorzaken bij personen, vooral als ze zich zorgen maken over hoe anderen zullen reageren op hun uiterlijk. Het is belangrijk om te onthouden dat dit een veelvoorkomende aandoening is en meestal geen ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid. Praten met partner, vrienden en familie over de situatie kan helpen bij het verminderen van angst en stress.

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 3 mei 2024 – 15:19