Maculapucker

Inhoudsopgave

Prevalentie van een maculapucker

Maculapucker, ook bekend als epiretinaal membraan of cellofaanmembraan, is een oogaandoening die de macula aantast, het centrale gedeelte van het netvlies dat verantwoordelijk is voor scherp zicht.

Prevalentie van maculapucker

In België en Nederland is er een toenemende erkenning van maculapucker als een relatief veelvoorkomende oogaandoening, vooral bij ouderen. Hoewel er geen exacte prevalentiecijfers specifiek voor deze landen beschikbaar zijn, kunnen we een algemeen beeld krijgen van de situatie door te kijken naar internationale gegevens. Naarmate de vergrijzing toeneemt, stijgt ook het aantal personen dat risico loopt op deze aandoening. Maculapucker is in toenemende mate een onderwerp van zorg binnen de oogheelkundige gemeenschap in België en Nederland, wat suggereert dat het aantal gediagnosticeerde gevallen waarschijnlijk zal toenemen.

Oorzaken en risicofactoren van maculapucker

Oorzaken van maculapucker

 1. Aging: Veroudering is de meest voorkomende oorzaak van een maculapucker. Naarmate personen ouder worden, neemt het risico op het ontwikkelen van een maculapucker toe. Dit wordt vaak geassocieerd met leeftijdsgerelateerde veranderingen in het oog, zoals krimp van het glasvocht.
 2. Vitreoretinale traction: Vitreoretinale tractie is een aandoening waarbij het glasvocht, het geleiachtige gedeelte van het oog, samentrekt en aan het netvlies trekt. Deze tractie kan leiden tot de vorming van een membraan op het oppervlak van de macula.
 3. Netvliesloslating: Een eerdere netvliesloslating kan littekenweefsel op het netvlies achterlaten, wat kan bijdragen aan de vorming van een maculapucker.
 4. Oogletsel of chirurgie: Een oogletsel of oogchirurgie kan leiden tot veranderingen in het glasvocht of littekenweefsel op het netvlies, waardoor het risico op een maculapucker toeneemt.

Risicofactoren voor een maculapucker

 1. Leeftijd: Het risico op een maculapucker stijgt aanzienlijk met de leeftijd. Het overgrote deel van de personen die aan deze aandoening lijden, is ouder dan 50 jaar.
 2. Familiegeschiedenis: Er is enige aanwijzing dat een familiegeschiedenis van maculapucker het risico kan vergroten, wat suggereert dat genetische factoren een rol kunnen spelen.
 3. Diabetes: Personen met diabetes lopen mogelijk een verhoogd risico op het ontwikkelen van een maculapucker, vooral in gevallen van ernstige diabetische retinopathie.
 4. Hoog myopie (bijziendheid): Personen met hoge bijziendheid hebben een groter risico op het ontwikkelen van een maculapucker, mogelijk als gevolg van veranderingen in het glasvocht en de tractie op het netvlies.
Beeld van wat een persoon met diabetische retinopathie zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met diabetische retinopathie zou kunnen zien

Andere aandachtspunten

Niet alle personen met risicofactoren zullen daadwerkelijk een maculapucker ontwikkelen, en dat sommige gevallen van deze aandoening spontaan kunnen optreden zonder duidelijke oorzaak. Het begrip van deze oorzaken en risicofactoren helpt echter bij het identificeren van personen die mogelijk meer aandacht moeten besteden aan hun ooggezondheid en op tijd medisch advies moeten inwinnen.

Erfelijkheid van maculapucker

Genetische invloeden

Hoewel een maculapucker meestal wordt beschouwd als een aandoening die wordt beïnvloed door externe factoren zoals veroudering, een oogtrauma of oogchirurgie, is er enig bewijs dat genetische factoren een rol kunnen spelen. De erfelijkheid van een maculapucker is complex en wordt nog steeds onderzocht. Enkele belangrijke overwegingen zijn:

 1. Familiegeschiedenis: Er zijn gevallen waarin meerdere personen in een familie een maculapucker hebben ontwikkeld, wat suggereert dat er genetische predisposities kunnen zijn. Als een persoon een eerstegraads familielid heeft met een maculapucker, kan het risico enigszins verhoogd zijn.
 2. Genetische mutaties: Onderzoekers hebben enkele genetische mutaties geïdentificeerd die verband houden met het ontstaan van een maculapucker. Deze mutaties kunnen van invloed zijn op hoe het glasvocht in het oog zich ontwikkelt en aan het netvlies trekt, waardoor een membraan ontstaat.
 3. Samenhang met andere aandoeningen: Een maculapucker kan soms voorkomen bij personen met andere oogaandoeningen, zoals retinitis pigmentosa of diabetische retinopathie. Deze aandoeningen kunnen ook een genetische component hebben, wat de complexiteit van de erfelijkheidsfactoren vergroot.
Beeld van wat een persoon met retinitis pigmentosa zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met retinitis pigmentosa zou kunnen zien

Complexiteit van erfelijkheid

Het begrijpen van de erfelijkheid van een maculapucker is gecompliceerd omdat deze aandoening meestal optreedt bij oudere personen, terwijl genetische factoren vaak al in de vroege stadia van het leven worden vastgesteld. Het kan moeilijk zijn om te onderscheiden in hoeverre genetica bijdraagt aan het risico op een maculapucker in vergelijking met andere risicofactoren, zoals veroudering en oogtrauma.

Voorzorgsmaatregelen en onderzoek

Voor personen met een familiegeschiedenis van een maculapucker, vooral als meerdere familieleden zijn getroffen, kan het raadzaam zijn om regelmatig oogonderzoek te ondergaan om vroegtijdige tekenen van de aandoening op te sporen. Genetische raadpleging kan ook nuttig zijn om te begrijpen welke genetische factoren mogelijk een rol spelen en om de risico’s beter te begrijpen.

Zelfs als erfelijkheid een rol speelt, zal een maculapucker niet noodzakelijkerwijs bij elke persoon met een genetische aanleg optreden. Andere factoren, zoals omgevingsinvloeden en toeval, kunnen ook van invloed zijn op het ontstaan van deze aandoening.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Soorten een maculapucker

Idiopathische maculapucker

Idiopathische maculapucker is de meest voorkomende vorm van deze aandoening en treedt op zonder een duidelijke oorzaak. Het is meestal geassocieerd met veroudering en wordt vaak gezien bij personen boven de 50 jaar. Idiopathische maculapucker kan variëren in ernst, van mild tot matig. Symptomen zijn meestal wazig zicht en vervormde beelden, maar de ernst kan verschillen van persoon tot persoon.

Posttraumatische maculapucker

Een posttraumatische maculapucker ontstaat na een oogletsel of oogchirurgie. Het trauma kan littekenweefsel op het netvlies veroorzaken, waardoor een membraan ontstaat. Deze vorm van maculapucker kan variëren in ernst, afhankelijk van de aard en ernst van het oogletsel. De symptomen kunnen variëren, afhankelijk van de locatie en grootte van het membraan.

Diabetische maculapucker

Personen met diabetes lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetische maculapucker, vaak geassocieerd met diabetische retinopathie. Deze vorm van maculapucker kan leiden tot ernstigere symptomen en een groter verlies van het gezichtsvermogen. De aanwezigheid van bloedvaten in het maculaire gebied kan het risico op bloedingen vergroten, wat kan leiden tot meer ernstige symptomen.

Maculapucker bij netvliesloslating

Een maculapucker kan zich ontwikkelen nadat een persoon een netvliesloslating heeft gehad. Dit komt vaak voor bij personen die een netvliesoperatie hebben ondergaan om de loslating te herstellen. Het littekenweefsel dat ontstaat als gevolg van de operatie kan de vorming van een membraan op het maculaire gebied bevorderen.

Herhalende maculapucker

In sommige gevallen kan een persoon meerdere maculapuckers in hetzelfde oog ontwikkelen. Deze herhalende maculapucker kan het gevolg zijn van de groei van nieuwe membranen na eerdere chirurgische verwijdering van een membraan. Dit kan leiden tot aanhoudende symptomen en uitdagingen in de behandeling.

Symptomen van maculapucker

Wazig zicht

Wazig zicht is één van de meest voorkomende symptomen van een maculapucker. Personen met deze aandoening ervaren vaak een geleidelijke afname van hun zicht, en de mate van wazigheid kan variëren van mild tot ernstig. De wazigheid kan zich manifesteren als een verlies van scherpte in centraal zicht, waardoor het moeilijk wordt om details en kleine lettertypen te onderscheiden.

Vervormde beelden

Een ander veelvoorkomend symptoom is het zien van vervormde beelden. Personen met een maculapucker kunnen lijnen als golvend of gebogen waarnemen, in plaats van recht. Rechte lijnen kunnen eruit zien als kromme lijnen, wat een aanzienlijke verstoring van het zicht veroorzaakt. Dit symptoom kan het dagelijkse leven en activiteiten zoals lezen bemoeilijken.

Metamorfopsie

Metamorfopsie is een term die wordt gebruikt om de waarneming van vervormde beelden te beschrijven, wat vaak optreedt bij personen met een maculapucker. Het kan zich uiten als een golfachtig of kronkelend patroon in de visuele perceptie en heeft invloed op het vermogen om rechte lijnen en objecten correct te zien.

Verminderde kleuronderscheiding

Sommige personen met een maculapucker kunnen moeite hebben met het onderscheiden van kleuren, vooral in het centrale gezichtsveld. Dit symptoom kan invloed hebben op het vermogen om subtiele kleurvariaties te herkennen en kan leiden tot kleurvervorming, waarbij kleuren anders lijken dan ze in werkelijkheid zijn.

Verminderd contrastgevoeligheid

Personen met een maculapucker ervaren vaak een afname in het vermogen om contrasten te zien. Dit betekent dat ze moeite hebben om objecten te onderscheiden van hun achtergrond wanneer het contrast tussen die objecten en de omgeving laag is. Dit kan problemen opleveren bij situaties met weinig licht en bij het lezen van lichte tekst op een lichte achtergrond.

Verminderd centraal zicht

Het centrale zicht wordt ernstig aangetast bij personen met een maculapucker. Dit kan leiden tot een verlies van het vermogen om recht vooruit te kijken en details te herkennen. Personen kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met gezichtsherkenning, het lezen van kleine letters of het volgen van een lijn bij het lezen.

Verminderd dieptezicht

Personen met een maculapucker kunnen moeite hebben met het inschatten van diepte en afstand. Dit kan leiden tot problemen bij activiteiten zoals traplopen of het inschatten van afstanden tijdens het autorijden.

Iemand neemt de trap omhoog

Iemand neemt de trap omhoog

Lichamelijke gevolgen

Verminderd onafhankelijk functioneren

Een van de meest voor de hand liggende lichamelijke gevolgen van een maculapucker is het verminderde vermogen om onafhankelijk te functioneren. Het centrale zicht is cruciaal voor dagelijkse activiteiten zoals lezen, koken, gezichtsherkenning en schrijven. Personen met een maculapucker kunnen problemen ondervinden bij het uitvoeren van deze taken, wat hun onafhankelijkheid kan beperken.

Mobiliteitsproblemen

Een maculapucker kan mobiliteitsproblemen veroorzaken, omdat het verminderde zicht kan leiden tot moeilijkheden bij het inschatten van afstanden en dieptezicht. Dit kan personen met een maculapucker kwetsbaar maken voor vallen en ongelukken, vooral bij slechte lichtomstandigheden.

Verlies van zelfstandigheid

Personen met een maculapucker kunnen geconfronteerd worden met een verlies van zelfstandigheid, aangezien ze mogelijk afhankelijk worden van anderen voor dagelijkse activiteiten. Het kan nodig zijn om hulp te vragen bij taken die eerder gemakkelijk uit te voeren waren, zoals boodschappen doen, medicijnen beheren of zich verplaatsen.

Winkelmandje met boodschappen uit de supermarkt

Winkelmandje met boodschappen uit de supermarkt

Sociale isolatie

Het verlies van het vermogen om gezichten te herkennen en deelnemen aan visueel georiënteerde sociale activiteiten kan leiden tot sociale isolatie. Personen met een maculapucker kunnen zich terugtrekken uit sociale bijeenkomsten en activiteiten, omdat ze zich ongemakkelijk of zelfbewust voelen over hun visuele beperking.

Emotionele impact

Het lichamelijke aspect van een maculapucker kan ook leiden tot een aanzienlijke emotionele impact. Personen kunnen gevoelens van frustratie, verdriet en een depressie ervaren, omdat ze geconfronteerd worden met de beperkingen die deze aandoening met zich meebrengt. De aanpassing aan het verlies van zicht kan een uitdaging zijn en vereist vaak psychologische ondersteuning.

Verhoogd risico op ongelukken

Personen met een maculapucker kunnen een verhoogd risico lopen op ongelukken, met name bij activiteiten zoals autorijden, traplopen of bewegen in onbekende omgevingen. Het verminderde zicht en diepteperceptie kunnen de kans op ongelukken vergroten.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Afname in levenskwaliteit

De cumulatieve lichamelijke gevolgen van een maculapucker, samen met de emotionele en sociale gevolgen, kunnen resulteren in een algemene afname van de levenskwaliteit. Personen kunnen hun vermogen om van het leven te genieten beperkt vinden en worden geconfronteerd met tal van uitdagingen bij het handhaven van een actieve en bevredigende levensstijl.

Psychische gevolgen

Emotionele stress

Een van de meest voorkomende psychische gevolgen van een maculapucker is emotionele stress. Personen met deze aandoening kunnen gevoelens van angst, verdriet, en frustratie ervaren, omdat ze geconfronteerd worden met de beperkingen die het met zich meebrengt. De angst voor verlies van zicht en het vermogen om alledaagse taken uit te voeren kan overweldigend zijn.

Depressie

Een depressie is een reëel risico voor personen met een maculapucker. Het verlies van zicht en het gevoel van machteloosheid kunnen leiden tot diepe gevoelens van neerslachtigheid en wanhoop. Het aanpassen aan een leven met verminderd zicht kan een uitdaging zijn en kan bijdragen aan het ontstaan van een depressieve symptomen.

Verminderd zelfbeeld

Personen met een maculapucker kunnen hun zelfbeeld aangetast zien. Het verlies van het vermogen om gezichten te herkennen en deelnemen aan visueel georiënteerde sociale activiteiten kan leiden tot gevoelens van minderwaardigheid. Personen kunnen het gevoel hebben dat ze anders worden bekeken of als hulpbehoevend worden beschouwd, wat hun zelfvertrouwen kan ondermijnen.

Angst voor afhankelijkheid

De angst voor afhankelijkheid van anderen kan een aanzienlijke psychische last zijn voor personen met een maculapucker. Het idee dat ze misschien moeten vertrouwen op anderen voor dagelijkse taken kan leiden tot gevoelens van verlies van autonomie en onafhankelijkheid.

Sociale isolatie

De psychische gevolgen van een maculapucker kunnen leiden tot sociale isolatie. Personen kunnen zich terugtrekken uit sociale bijeenkomsten en activiteiten omdat ze zich zelfbewust voelen over hun visuele beperking. Dit kan resulteren in een gebrek aan sociaal contact en gevoelens van eenzaamheid.

Stress in relaties

De psychische gevolgen van een maculapucker kunnen ook stress veroorzaken in persoonlijke relaties. Familiale en vriendschappelijke relaties kunnen worden beïnvloed doordat personen met een maculapucker misschien niet op dezelfde manier deel kunnen nemen aan sociale activiteiten of omdat ze hulp en begrip van anderen nodig hebben.

Verlies van levenskwaliteit

In algemene zin kan de combinatie van de fysieke en psychische gevolgen van een maculapucker leiden tot een aanzienlijke afname van de levenskwaliteit. Person’s kunnen moeite hebben om van het leven te genieten en zich beperkt voelen in hun mogelijkheden en kansen.

Diagnose en (Oog)onderzoeken van maculapucker

Oogonderzoek

Een van de eerste stappen bij het diagnosticeren van een maculapucker is een uitgebreid oogonderzoek door een oogarts of een optometrist. Dit omvat het meten van de gezichtsscherpte om de ernst van het verminderde zicht vast te stellen. De oogarts zal ook de ogen onderzoeken met behulp van speciale apparatuur om eventuele afwijkingen in het netvlies te detecteren.

Gezichtsveldtest

Een gezichtsveldonderzoek, zoals perimetrie, kan worden uitgevoerd om te bepalen of er verstoringen zijn in het perifere zicht van de persoon. Hoewel een maculapucker zich in het centrale gezichtsveld bevindt, kan het invloed hebben op het perifere zicht, en dit kan een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid van een membraan.

Resultaten gezichtsveldonderzoek

Resultaten gezichtsveldonderzoek

Optische coherentietomografie (OCT)

Optische coherentietomografie (OCT) is een niet-invasieve beeldvormingstechniek die veel wordt gebruikt om aandoeningen van het netvlies, waaronder een maculapucker, te diagnosticeren en te volgen. Met OCT kunnen driedimensionale beelden van het netvlies worden verkregen, waardoor de arts de structuur van het membraan en eventuele veranderingen in het netvlies kan visualiseren.

Fluorescentieangiografie

Fluorescentieangiografie is een onderzoek waarbij een contrastvloeistof intraveneus wordt toegediend, gevolgd door het maken van foto’s van het netvlies terwijl de vloeistof door de bloedvaten stroomt. Deze techniek kan helpen bij het identificeren van eventuele afwijkingen in de bloedvaten van het netvlies en kan nuttig zijn om de ernst van een maculapucker te bepalen.

Evaluatie van symptomen

De ervaring van de persoon met betrekking tot symptomen, zoals wazig zicht, vervormde beelden en metamorfopsie, is essentieel bij de diagnose van een maculapucker. De arts zal de symptomen van de persoon in detail bespreken en deze informatie combineren met de resultaten van de fysieke onderzoeken.

Differentiële diagnose

Een differentiële diagnose wordt uitgevoerd om andere mogelijke oogaandoeningen uit te sluiten die vergelijkbare symptomen kunnen veroorzaken. Dit omvat het uitsluiten van aandoeningen zoals maculadegeneratie, diabetische retinopathie en retinoschisis.

Beeld van wat een persoon met maculadegeneratie zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met maculadegeneratie zou kunnen zien

Consultatie bij een netvliesspecialist

Bij verdenking van een maculapucker kan de persoon worden doorverwezen naar een netvliesspecialist. Deze specialist heeft expertise in de behandeling en de behandeling van netvliesaandoeningen en kan aanvullende onderzoeken uitvoeren om de diagnose te bevestigen.

Behandelingen van maculapucker

Medische behandelingen

Vitrectomie

Een vitrectomie is een chirurgische procedure waarbij het glasvocht, het geleiachtige materiaal dat zich in het oog bevindt, wordt verwijderd en vervangen door een zoutoplossing. Tijdens deze procedure kan het epiretinale membraan, dat verantwoordelijk is voor de maculapucker, worden verwijderd. Dit kan leiden tot een verbetering van het zicht. Vitrectomie wordt vaak aanbevolen voor personen met ernstige symptomen of wanneer de aandoening aanzienlijke visuele beperkingen veroorzaakt.

Maculapeeling

Bij maculapeeling wordt het epiretinale membraan chirurgisch verwijderd met behulp van microchirurgische instrumenten. Deze procedure wordt uitgevoerd met behulp van een operatiemicroscoop en micro-incisies om de macula te bereiken. Na verwijdering van het membraan kan het netvlies zich herstellen, wat kan leiden tot verbeteringen in het zicht.

Monitoring

Voor personen met milde symptomen of bij wie de aandoening geen aanzienlijke visuele beperkingen veroorzaakt, kan periodieke monitoring en observatie de aanbevolen benadering zijn. Dit houdt in dat de oogarts regelmatig de toestand van het oog en het zicht van de persoon beoordeelt om eventuele veranderingen in de aandoening te volgen. Als de symptomen verergeren, kan de arts overwegen om over te gaan tot medische interventies.

Beheer van onderliggende aandoeningen

Als de maculapucker wordt geassocieerd met onderliggende aandoeningen, zoals diabetes of een netvliesloslating, is de behandeling van deze onderliggende aandoeningen van cruciaal belang. Effectieve beheersing van diabetes en behandeling van een netvliesloslating kunnen het verloop van de maculapucker verbeteren.

Psychologische ondersteuning

Psycho-educatie

Psycho-educatie biedt personen met een maculapucker de nodige informatie over de aandoening, de behandelingsopties en hoe ze met de psychische gevolgen kunnen omgaan. Dit helpt personen om de aandoening beter te begrijpen en zich voor te bereiden op wat ze kunnen verwachten.

Psychologische begeleiding

Psychologische begeleiding kan helpen bij het omgaan met de emotionele gevolgen van een maculapucker, zoals angst, een depressie en stress. Een getrainde psycholoog kan personen helpen bij het ontwikkelen van copingmechanismen en het versterken van hun veerkracht.

Ondersteuningsgroepen

Ondersteuningsgroepen bieden een platform voor personen met een maculapucker om ervaringen te delen en zich gesteund te voelen door anderen in een vergelijkbare situatie. Het delen van verhalen en het leren van de ervaringen van anderen kan bijdragen aan het mentale welzijn.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Revalidatie

Visuele revalidatie (BE en NL) kan personen helpen om zo zelfstandig mogelijk te blijven, zelfs met verminderd zicht. Deze programma’s omvatten training en aanpassingstechnieken om het dagelijks leven gemakkelijker te maken.

Prognose van maculapucker

Variabiliteit in de prognose

Een van de belangrijkste aspecten van de prognose van een maculapucker is de variabiliteit van de aandoening zelf. Maculapuckers variëren in ernst, van milde membraanverdikking met minimale symptomen tot ernstige gevallen waarbij het centrale zicht aanzienlijk is aangetast. Daarom kan de prognose sterk variëren van persoon tot persoon.

Natuurlijk verloop zonder behandeling

In sommige gevallen kan een maculapucker stabiel blijven zonder behandeling. Personen kunnen milde symptomen ervaren, zoals lichte vervorming van beelden of een lichte afname van de gezichtsscherpte, maar de aandoening verergert mogelijk niet significant. In dergelijke gevallen kan de prognose gunstiger zijn, en kunnen personen een redelijk goede levenskwaliteit behouden.

Verbetering met medische behandeling

Medische behandelingen zoals vitrectomie en maculapeeling kunnen leiden tot aanzienlijke verbeteringen in de symptomen en het zicht van personen met een maculapucker. Deze procedures zijn gericht op het verwijderen van het epiretinale membraan en het herstellen van het netvlies. Personen die tijdig een juiste diagnose krijgen en behandeling ondergaan, kunnen aanzienlijke verbeteringen in hun zicht ervaren.

Restsymptomen

Ondanks succesvolle medische behandelingen kunnen sommige personen restsymptomen ervaren, zoals lichte vervorming van beelden. Niet alle symptomen kunnen volledig worden geëlimineerd, zelfs na een succesvolle behandeling. De ernst van restsymptomen kan variëren van persoon tot persoon.

Langdurige stabiliteit

In sommige gevallen kan een maculapucker na een behandeling langdurige stabiliteit vertonen, wat betekent dat de aandoening niet significant verergert. Personen kunnen hun dagelijkse activiteiten relatief normaal uitvoeren, zelfs met enige mate van zichtverlies.

Psychische gevolgen

De prognose van een maculapucker omvat ook de psychische gevolgen van de aandoening. Personen kunnen te maken krijgen met emotionele uitdagingen zoals angst, een depressie en stress als gevolg van de visuele beperkingen. De prognose op psychisch gebied hangt af van de mate waarin personen deze uitdagingen kunnen overwinnen met behulp van psychologische ondersteuning en copingmechanismen.

Levenskwaliteit

De uiteindelijke prognose van een maculapucker is sterk verbonden met de levenskwaliteit van de persoon. Personen kunnen met de juiste behandeling en ondersteuning een bevredigend en vervuld leven leiden, zelfs als ze enige visuele beperking ervaren. Het behoud van onafhankelijkheid, deelname aan sociale activiteiten en het gebruik van hulpmiddelen kunnen de levenskwaliteit aanzienlijk verbeteren.

Complicaties van maculapucker

Visuele beperking

Een van de meest voor de hand liggende complicaties van een maculapucker is visuele beperking. De macula is verantwoordelijk voor het scherpe centrale zicht, dat essentieel is voor activiteiten zoals lezen, autorijden en gezichten herkennen. Een verdikking of samentrekking van de macula als gevolg van het epiretinale membraan kan leiden tot wazig zicht en verminderd contrast, wat het dagelijkse functioneren aanzienlijk kan belemmeren.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Metamorfopsie

Metamorfopsie is een visuele vervorming waarbij rechte lijnen krom lijken te zijn of waarbij rechte lijnen golvend lijken. Dit is een veelvoorkomend symptoom bij personen met een maculapucker en kan de kwaliteit van het zicht aanzienlijk verminderen. Het kan bijvoorbeeld moeilijk zijn om tekst te lezen of om de lijnen op een kruiswoordraadsel correct te volgen.

Centrale gezichtsscherpte

De centrale gezichtsscherpte wordt vaak het meest aangetast bij personen met een maculapucker. Dit betekent dat personen moeite hebben met het scherpstellen op objecten die recht voor hen liggen. Het kan ook moeilijk zijn om details in het centrale gezichtsveld te onderscheiden.

Verlies van onafhankelijkheid

Een ernstige complicatie van een maculapucker kan het verlies van onafhankelijkheid zijn. Personen kunnen moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse taken zoals koken, schoonmaken en persoonlijke verzorging. Dit kan leiden tot de noodzaak van hulp van anderen, wat psychische stress kan veroorzaken.

Psychische gevolgen

Psychische gevolgen, zoals angst en een depressie, zijn vaak bijkomende complicaties bij personen met een maculapucker. De uitdagingen van verminderd zicht, de noodzaak van aanpassing en het gevoel van verlies van autonomie kunnen psychische stress veroorzaken. Psychische gevolgen zijn even belangrijk als de fysieke complicaties. Daarnaast is psychologische ondersteuning van vitaal belang.

Sociale terugtrekking

De visuele beperkingen geassocieerd met een maculapucker kunnen leiden tot sociale terugtrekking. Personen kunnen zich geïsoleerd voelen en minder geneigd zijn om deel te nemen aan sociale activiteiten en evenementen. Dit kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid en sociaal isolement.

Verlies van productiviteit

Voor personen die nog steeds actief zijn op de arbeidsmarkt, kan een maculapucker leiden tot verminderde productiviteit en in sommige gevallen tot arbeidsongeschiktheid. Het vermogen om taken uit te voeren die een scherp centraal zicht vereisen, kan aanzienlijk worden beïnvloed.

Ongevallen en vallen

Verminderd zicht kan het risico op ongevallen en vallen verhogen, vooral bij oudere personen. Het verminderde vermogen om obstakels te zien en de omgeving goed waar te nemen, kan leiden tot verwondingen en breuken.

Verlies van levenskwaliteit

In algemene zin kan het optreden van complicaties bij een maculapucker leiden tot een aanzienlijk verlies van levenskwaliteit. Het verminderde vermogen om de wereld om zich heen te zien en te ervaren, kan het dagelijkse leven aanzienlijk beïnvloeden.

Preventie van maculapucker

Regelmatige oogonderzoeken

Een van de meest effectieve manieren om de ontwikkeling van een maculapucker te detecteren en vroegtijdig te behandelen, is door regelmatige oogonderzoeken bij een oogarts of optometrist. Jaarlijkse oogonderzoeken zijn cruciaal om eventuele veranderingen in het netvlies of andere oogproblemen te identificeren voordat ze ernstig worden.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Beheersing van onderliggende aandoeningen

Sommige onderliggende medische aandoeningen, zoals diabetes, kunnen het risico op het ontwikkelen van een maculapucker vergroten. Het effectief beheersen van deze onderliggende aandoeningen is daarom essentieel. Personen met diabetes moeten hun bloedsuikerspiegel nauwlettend in de gaten houden en de aanbevolen medische behandeling volgen om hun algemene ooggezondheid te behouden.

Bescherming van de ogen

Het dragen van een beschermende bril of zonnebril kan helpen om de ogen te beschermen tegen schadelijke UV-straling en letsels die het risico op oogaandoeningen kunnen vergroten. Het dragen van een veiligheidsbril tijdens activiteiten zoals klussen of sporten kan een letsel aan de ogen voorkomen.

Stoppen met roken

Roken is een bekende risicofactor voor oogaandoeningen, waaronder maculapuckers. Het stoppen met roken kan niet alleen de algehele gezondheid verbeteren, maar ook het risico op oogziekten verminderen.

Gezonde voeding

Een evenwichtige voeding met voldoende antioxidanten, zoals vitamine C en E, kan bijdragen aan een goede ooggezondheid. Voedingsmiddelen zoals groene bladgroenten, citrusvruchten en noten kunnen de ogen voorzien van belangrijke voedingsstoffen.

Vermijd overmatige alcoholconsumptie

Overmatige alcoholconsumptie kan het risico op oogaandoeningen vergroten. Matig alcoholgebruik is aan te raden, en personen moeten zich bewust zijn van de effecten van alcohol op hun algehele gezondheid, inclusief de gezondheid van hun ogen.

Bier wordt in glas gegoten

Bier wordt in glas gegoten

Gezonde levensstijl

Een algemene gezonde levensstijl, inclusief regelmatige lichaamsbeweging en het vermijden van overmatige stress, kan bijdragen aan de algehele gezondheid van het lichaam, inclusief de ogen.

Vroege behandeling van oogproblemen

Het is belangrijk om eventuele oogproblemen, zoals een netvliesloslating, vroegtijdig te behandelen. Onbehandelde oogproblemen kunnen leiden tot de ontwikkeling van een maculapucker. Personen moeten onmiddellijk medische hulp zoeken als ze tekenen van oogproblemen opmerken, zoals plotseling wazig zicht, flitsen, drijvers of verlies van perifeer zicht.

Psychologische ondersteuning

Hoewel preventie van een maculapucker voornamelijk gericht is op fysieke aspecten, is psychologische ondersteuning ook van belang. Personen die goed omgaan met stress en een goede mentale gezondheid hebben, kunnen beter medische adviezen opvolgen en zorgen voor hun algehele gezondheid, wat op zijn beurt de ooggezondheid bevordert.

Omgaan met een maculapucker in het dagelijks leven

Begrijpen van de aandoening

Het eerste en belangrijkste aspect van het omgaan met een maculapucker is het begrijpen van de aandoening. Personen moeten zich bewust zijn van wat er in hun oog gebeurt, hoe de macula is aangetast en welke symptomen ze kunnen ervaren. Dit begrip helpt hen om realistische verwachtingen te hebben en om effectief met zorgverleners te kunnen communiceren.

Reguliere oogonderzoeken

Het behouden van regelmatige oogonderzoeken bij een oogarts is van vitaal belang. De persoon en hun zorgverlener kunnen hierdoor veranderingen in de aandoening opmerken en passende behandelingsmaatregelen nemen. Regelmatige controles zijn ook belangrijk om andere oogaandoeningen te detecteren en te behandelen.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Hulpmiddelen en aanpassingstechnieken

Personen met een maculapucker kunnen baat hebben bij verschillende hulpmiddelen en aanpassingstechnieken om hun dagelijks leven te vergemakkelijken. Enkele van deze hulpmiddelen omvatten:

 • Vergrotingshulpmiddelen: Loepen, vergrootglazen en elektronische leesapparaten kunnen helpen bij het lezen en bekijken van kleine details.
 • Optische hulpmiddelen: Speciale brillen en brillenglazen kunnen het zicht verbeteren en vervorming minimaliseren.
 • Verlichting: Goede verlichting is essentieel om het zicht te verbeteren. Personen moeten zorgen voor voldoende, gelijkmatige verlichting in hun leefruimtes.
 • Grote letterboeken en audioboeken: Personen met een maculapucker kunnen boeken in grotere lettertypen lezen of audioboeken beluisteren om van literatuur te genieten.
 • Contrastrijke voorwerpen: Contrastrijke voorwerpen in huis, zoals zwarte opscheplepels op een wit bord, kunnen het gemakkelijker maken om te eten.

Gezonde levensstijl

Het handhaven van een gezonde levensstijl is van cruciaal belang voor personen met een maculapucker. Dit omvat een evenwichtige voeding, regelmatige lichaamsbeweging en stressbeheersing. Een gezonde levensstijl kan bijdragen aan het behoud van de algehele gezondheid en het welzijn.

Psychologische ondersteuning

Omgaan met een maculapucker kan emotioneel uitdagend zijn. Personen kunnen te maken krijgen met gevoelens van angst, een depressie en stress als gevolg van de visuele beperkingen. Psychologische ondersteuning is van vitaal belang om personen te helpen bij het ontwikkelen van copingmechanismen en het versterken van hun veerkracht.

Ondersteuningsgroepen

Ondersteuningsgroepen bieden personen met een maculapucker de mogelijkheid om ervaringen te delen, advies te krijgen en zich gesteund te voelen door anderen in een vergelijkbare situatie. Het delen van verhalen en het leren van de ervaringen van anderen kan bijdragen aan het mentale welzijn.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Visuele revalidatie

Visuele revalidatieprogramma’s (BE en NL) kunnen personen helpen om zelfstandig te blijven, zelfs met verminderd zicht. Deze programma’s omvatten training en aanpassingstechnieken om dagelijkse taken gemakkelijker te maken.

Onafhankelijkheid behouden

Het behouden van onafhankelijkheid is een belangrijk doel voor personen met een maculapucker. Dankzij aanpassingstechnieken en hulpmiddelen kunnen ze dagelijkse activiteiten zo normaal mogelijk uitvoeren.

Deel dit:
Advertenties

 1. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 2. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 3. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 4. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 5. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 6. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 7. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 8. Iritis27-03-2024 03:03:09
 9. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 10. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 11. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 12. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 13. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 14. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 15. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 16. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 17. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 18. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 19. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 20. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 21. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 22. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 23. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 24. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 25. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 26. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 27. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 28. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 29. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 30. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 31. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 32. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 33. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 34. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 35. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 36. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 37. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 38. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 39. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 40. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 41. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 42. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 43. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 44. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 45. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 46. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 47. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 48. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 49. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 50. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 51. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 52. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 53. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 54. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 55. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 56. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 57. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 58. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 59. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 60. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 61. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 62. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 63. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 64. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 65. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 66. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 67. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 68. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 69. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 70. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 71. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 72. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 73. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 74. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 75. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 76. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 77. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 78. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 79. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 80. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 81. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 82. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 83. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 84. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 85. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 86. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 87. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 88. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 89. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 90. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 91. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 92. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 93. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 94. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 95. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 96. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 97. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 98. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 99. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 100. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 101. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 102. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 103. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 104. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 105. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 106. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 107. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 108. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 109. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 110. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 111. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 112. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 113. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 114. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 115. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 116. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 117. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 118. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 119. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 120. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 121. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 122. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 123. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 124. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 125. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 126. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 127. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 128. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 129. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 130. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 131. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 132. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 133. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 134. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 135. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 136. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 137. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 138. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 139. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 140. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 141. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 142. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 143. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 144. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 145. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 146. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 147. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 148. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 149. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 150. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 151. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 152. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 153. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 154. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 155. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 156. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 157. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 158. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 159. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 160. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 161. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 162. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 163. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 164. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 165. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 166. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 167. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 168. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 169. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 170. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 171. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 172. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 173. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 174. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 175. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 176. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 177. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 178. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 179. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 180. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 181. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 182. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 183. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 184. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 185. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 186. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 187. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 188. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 189. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 190. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 191. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 192. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 193. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 194. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 195. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 196. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 197. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 198. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04
 199. De invloed van cafeïne op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:01
 200. De invloed van chocolade op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:21

Laatst bijgewerkt op 24 maart 2024 – 14:08