Boosheid bij blinden en slechtzienden

Blindheid of slechtziendheid kan een ingrijpende verandering in iemands leven teweegbrengen. Naast de praktische uitdagingen die dit met zich meebrengt, kan er ook sprake zijn van intense emoties zoals boosheid. Deze boosheid kan zich richten op de visuele beperking zelf, op degenen die “normaal” kunnen zien, of op de wereld in het algemeen. De boosheid ontstaat vaak in het rouwproces, maar ook daarbuiten als iemand al aanvaardt heeft dat hij blind of slechtziend is.

Boos zijn in het rouwproces

Wanneer iemand blind of slechtziend wordt, doorloopt hij of zij vaak een rouwproces. Dit proces omvat verschillende stadia, met als doel het verlies van gezichtsvermogen te verwerken en een nieuw leven op te bouwen. Boosheid is een normale en gezonde emotie die tijdens dit proces kan opduiken.

Waarom ervaren blinden en slechtzienden boosheid in het rouwproces?

Boosheid kan een uiting zijn van verschillende gevoelens, zoals:

 • Verdriet: Het verlies van gezichtsvermogen kan een ingrijpende verandering zijn die verdriet en rouw met zich meebrengt. Boosheid kan een manier zijn om dit verdriet te uiten.
 • Frustratie: De beperkingen die blindheid of slechtziendheid met zich meebrengt kunnen frustrerend zijn. Boosheid kan een manier zijn om deze frustratie te uiten.
 • Onmacht: Het gevoel van controleverlies over het eigen leven kan leiden tot gevoelens van onmacht. Boosheid kan een manier zijn om deze onmacht te uiten.
Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Boosheid in de verschillende stadia van rouw

De boosheid die men ervaart kan per stadium van het rouwproces verschillen:

 • Ontkenning: In de ontkenningsfase kan men boosheid ervaren omdat men de realiteit van de visuele beperking niet wil accepteren.
 • Woede: In de woede fase kan men boosheid richten op zichzelf, op anderen, of op de wereld in het algemeen. Men kan boos zijn op de diagnose, op de onrechtvaardigheid van de situatie, of op de beperkingen die men ervaart.
 • Onderhandeling: In de onderhandelingsfase kan men boosheid ervaren omdat men probeert te dealen met de beperkingen van de visuele handicap. Men kan proberen te onderhandelen met het lot of met God om de situatie te veranderen.
 • Depressie: In de depressiefase kan men boosheid ervaren vanwege het gevoel van hopeloosheid en verdriet. Men kan het gevoel hebben dat er geen uitweg is uit de situatie en dat er niets meer te doen is.
 • Acceptatie: In de acceptatiefase kan men boosheid ervaren vanwege de confrontatie met de blijvende beperkingen van de visuele handicap. Men kan boos zijn op het feit dat men met deze beperkingen moet leren leven.

Boosheid na de acceptatie van een visuele beperking

Zelfs nadat men zijn visuele beperking heeft geaccepteerd, kan er nog sprake zijn van boosheid. Deze boosheid kan verschillende oorzaken hebben:

Dagelijkse confrontatie met beperkingen

Blind of slechtziend zijn brengt dagelijkse uitdagingen met zich mee. De continue confrontatie met deze beperkingen kan leiden tot frustratie, irritatie en boosheid. Denk hierbij aan praktische obstakels zoals trappen, drukke straten of onhandige productverpakkingen.

Discriminatie en vooroordelen

Helaas ervaren mensen met een visuele beperking soms discriminatie en vooroordelen. Dit kan zich uiten in verschillende vormen, van subtiele opmerkingen tot directe uitsluiting. Dergelijke ervaringen kunnen gevoelens van boosheid, kwetsbaarheid en machteloosheid oproepen.

Onrechtvaardigheidsgevoelens

Het verlies van gezichtsvermogen kan een onrechtvaardig gevoel met zich meebrengen. Men kan boos zijn op het lot, op God, of op de wereld in het algemeen. De gedachte dat anderen wel kunnen zien terwijl jij dat niet meer kunt, kan een bron van woede zijn.

Onbegrip en miskenning

Onbegrip van de omgeving kan frustrerend en boosmakend zijn. Mensen die geen visuele beperking hebben, kunnen soms moeilijk begrijpen wat de uitdagingen en beperkingen inhouden. Dit kan leiden tot miskenning van de problemen en onjuiste of ongepaste reacties, wat boosheid kan opwekken.

Omgaan met boosheid als je blind of slechtziend bent

Gezonde manieren om met boosheid om te gaan

Het is belangrijk om boosheid te erkennen en te uiten op een gezonde manier. Onderdrukken van deze emotie kan leiden tot ongezonde copingmechanismen en het rouwproces vertragen. Hier zijn enkele tips:

 • Erken je gevoelens: Sta jezelf toe om boos te zijn. Het is oké om deze emotie te voelen.
 • Praat erover: Praat met een therapeut, lotgenoten, of een andere vertrouwde persoon over je gevoelens. Praten kan opluchting en steun bieden.
 • Zoek steun: Vind steun bij ervaringsdeskundigen, lotgenoten, online communities en fora, of ondersteuningsgroepen voor mensen met een visuele beperking. Delen van ervaringen met anderen kan je helpen je minder alleen te voelen.
 • Vind creatieve uitlaatkleppen: Creatieve activiteiten zoals schrijven, schilderen, of muziek maken kunnen een manier zijn om je boosheid te uiten en te verwerken.
 • Zoek praktische oplossingen: Zoek hulpmiddelen en technologie die je kunnen helpen omgaan met de uitdagingen van het dagelijks leven. Dit kan variëren van hulpmiddelen voor mobiliteit tot toegankelijkheidssoftware.
 • Zorg voor jezelf: Besteed aandacht aan je mentale en fysieke gezondheid. Eet gezond, beweeg regelmatig, en neem voldoende rust.
 • Zoek professionele hulp: Als je moeite hebt om met je boosheid om te gaan, of als het je dagelijks leven beïnvloedt, is het belangrijk om professionele hulp te zoeken. Een therapeut kan je helpen je boosheid te begrijpen, gezonde copingmechanismen te ontwikkelen, en om te gaan met de onderliggende oorzaken van je boosheid.
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Assertiviteit

 • Leer assertieve vaardigheden: Assertiviteitstraining kan je helpen om je grenzen te stellen, op te komen voor jezelf en op een kalme en respectvolle manier te communiceren met anderen. Dit kan je helpen om frustrerende situaties te vermijden en je boosheid te verminderen.
 • Zeg nee: Het is oké om nee te zeggen tegen verzoeken of eisen die je te veel opleggen. Je hoeft niet alles te doen wat anderen van je verwachten.
 • Communiceer je behoeften: Laat anderen weten wat je nodig hebt en verwacht. Wees duidelijk en direct in je communicatie.
 • Oefen in de spiegel: Oefen met het formuleren van assertieve statements en het uiten van je gevoelens op een kalme en duidelijke manier.

Discriminatie en vooroordelen

 • Ken je rechten: Weet welke rechten je hebt als persoon met een visuele beperking. In België en Nederland zijn er verschillende wetten die discriminatie op basis van handicap verbieden.
 • Documenteer incidenten: Houd een logboek bij van discriminerende incidenten die je ervaart. Dit kan nuttig zijn als je juridische stappen wilt ondernemen.
 • Praat erover: Praat met een therapeut, lotgenoten of een andere vertrouwde persoon over je ervaringen met discriminatie.
 • Zoek steun: Er zijn organisaties die gespecialiseerd zijn in het helpen van mensen met een visuele beperking die met discriminatie te maken krijgen. Deze organisaties kunnen je informatie, advies en ondersteuning bieden.

Andere tips

 • Doe leuke dingen: Maak tijd vrij voor activiteiten en hobby’s die je leuk vindt en die je energie geven. Dit kan je helpen om je humeur te verbeteren en je boosheid te verminderen.
 • Sluit je aan bij een lotgenotengroep: Praten met andere mensen die begrijpen wat je doormaakt kan erg waardevol zijn. Lotgenotengroepen kunnen je steun, advies en vriendschap bieden.
 • Wees geduldig met jezelf: Het kan tijd en moeite kosten om te leren omgaan met boosheid op een gezonde manier. Wees geduldig met jezelf en vier je successen, hoe klein ze ook lijken.

Professionele hulp

 • Zoek professionele hulp als je moeite hebt om met je boosheid om te gaan. Een therapeut kan je helpen je boosheid te begrijpen, gezonde copingmechanismen te ontwikkelen en om te gaan met de onderliggende oorzaken van je boosheid.
 • Er zijn verschillende therapieën die kunnen helpen bij het omgaan met boosheid, zoals cognitieve gedragstherapie (CBT) en mindfulness.
 • Er zijn ook online en lokale steungroepen beschikbaar voor mensen met een visuele beperking.

Onthoud

 • Je bent niet alleen. Veel mensen met een visuele beperking ervaren boosheid.
 • Met de juiste ondersteuning en copingmechanismen kun je leren omgaan met boosheid en een gelukkig en succesvol leven leiden.
 • Boosheid is een normale emotie, maar het is belangrijk om er op een gezonde manier mee om te gaan. Door gebruik te maken van de tips in bovenstaande tekst, en door te zoeken naar wat voor jou het beste werkt, kun je je boosheid managen en een zinvol leven leiden.
 • Wees niet bang om hulp te vragen. Er zijn mensen die om je geven en je willen helpen.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 28 mei 2024 – 06:20