Diabetische retinopathie

Diabetische retinopathie is een ernstige oogziekte die wordt veroorzaakt door diabetes. De oogaandoening kan leiden tot ernstig gezichtsverlies en zelfs blindheid als ze niet tijdig wordt gediagnosticeerd en behandeld. Deze uitgebreide tekst biedt gedetailleerde informatie over diabetische retinopathie.

Inhoudsopgave

Prevalentie

De prevalentie van diabetische retinopathie in België en Nederland varieert en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de algemene prevalentie van diabetes in de bevolking. Hier zijn enkele schattingen en cijfers voor beide landen:

België

In België is diabetes een groeiend gezondheidsprobleem. Volgens cijfers van het Belgische Diabetes Register heeft ongeveer 6,5% van de Belgische bevolking diabetes. Het is belangrijk op te merken dat niet alle diabetici automatisch diabetische retinopathie ontwikkelen, maar het risico neemt toe met de duur van de diabetes.

Schattingen suggereren dat ongeveer 30-40% van de mensen met diabetes in België op een bepaald moment diabetische retinopathie kunnen ontwikkelen. Het vroegtijdig opsporen en goedonder controle krijgen van diabetes zijn cruciaal om het risico op diabetische retinopathie te verminderen.

Nederland

Ook in Nederland is diabetes een groeiend probleem voor de volksgezondheid. Volgens gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had ongeveer 4,8% van de Nederlandse bevolking diabetes in 2020.

De prevalentie van diabetische retinopathie onder mensen met diabetes in Nederland wordt geschat op vergelijkbare niveaus als in België, namelijk rond de 30-40%. Net als in België is het essentieel dat mensen met diabetes in Nederland regelmatig oogonderzoeken ondergaan om vroege tekenen van diabetische retinopathie op te sporen en tijdig in te grijpen.

Het is belangrijk op te merken dat deze cijfers schattingen zijn en dat de werkelijke prevalentie kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de populatie, de diabetesbehandeling en andere gezondheidsgerelateerde factoren. Regelmatige monitoring en het goed onder controle houden van diabetes blijven de sleutel tot het verminderen van het risico op diabetische retinopathie in zowel België als Nederland.

Oorzaken van diabetische retinopathie

Diabetische retinopathie is een complicatie die wordt veroorzaakt door diabetes, met name bij mensen wiens bloedsuikerspiegel gedurende langere tijd slecht gecontroleerd wordt. De aandoening ontwikkelt zich als gevolg van de schadelijke effecten van hoge bloedsuikerspiegels en heeft betrekking op de bloedvaten in het netvlies van het oog. Hier zijn de belangrijkste oorzaken en factoren die bijdragen aan diabetische retinopathie:

Hoge bloedsuikerspiegels (hyperglykemie)

Chronisch verhoogde bloedsuikerspiegels beschadigen de kleine bloedvaten in het netvlies, wat leidt tot een ontsteking en beschadiging van de bloedvatwanden. Deze schade aan de bloedvaten verstoort de normale bloedtoevoer naar het netvlies en kan leiden tot de vorming van nieuwe, abnormale bloedvaten.

Hypertensie (hoge bloeddruk)

Mensen met diabetes hebben vaak ook hypertensie (een verhoogde bloeddruk), wat een extra risicofactor is voor diabetische retinopathie. Hoge bloeddruk verhoogt de druk in de bloedvaten van het netvlies, waardoor ze kwetsbaarder worden voor beschadiging en lekkage.

De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

Chronische ontsteking

Diabetes en de daaruit voortvloeiende hoge bloedsuikerspiegels veroorzaken een toename van ontstekingsfactoren in het lichaam. Deze chronische ontsteking draagt bij aan de beschadiging van de bloedvaten in het netvlies.

Oxidatieve stress

Verhoogde bloedsuikerspiegels kunnen leiden tot een overproductie van vrije radicalen in het oog, wat resulteert in oxidatieve stress. Oxidatieve stress kan de cellen en weefsels in het oog beschadigen, inclusief de bloedvaten.

Veranderingen in bloedstroom

Diabetes kan veranderingen veroorzaken in de bloedstroom in het netvlies, wat de zuurstof- en voedingsstoffenlevering aan de oogcellen verstoort. Dit kan leiden tot het vrijkomen van groeifactoren die de groei van nieuwe, abnormale bloedvaten stimuleren.

Genetische predispositie

Sommige mensen kunnen genetisch vatbaarder zijn voor diabetische retinopathie dan anderen. Een familiegeschiedenis kan een rol spelen bij het risico op het ontwikkelen van deze aandoening.

Levensstijlfactoren

Een ongezonde levensstijl, waaronder roken en overmatig alcoholgebruik, kan het risico op diabetische retinopathie vergroten.

Bier wordt in glas gegoten

Bier wordt in glas gegoten

Soorten

Diabetische retinopathie manifesteert zich in twee hoofdtypen, namelijk niet-proliferatieve en proliferatieve diabetische retinopathie (NPDR en PDR).

Niet-proliferatieve diabetische retinopathie (NPDR)

In dit initiële stadium van diabetische retinopathie vertonen de bloedvaten in het netvlies tekenen van schade. Hieronder vallen zwelling en kleine lekken in de bloedvaten. NPDR kan worden onderverdeeld in drie subtypen, afhankelijk van de ernst van de schade aan de bloedvaten:

 • Milde NPDR: In dit stadium vertonen enkele bloedvaten zwelling en microaneurysma’s (kleine verwijdingen van de bloedvaten).
 • Matige NPDR: Hierbij neemt de schade aan de bloedvaten toe, met meer zwelling en bloedingen.
 • Ernstige NPDR: Dit is het meest gevorderde stadium van niet-proliferatieve diabetische retinopathie, waarbij er aanzienlijke schade aan de bloedvaten is, wat kan leiden tot verminderd gezichtsvermogen.

Proliferatieve diabetische retinopathie (PDR)

Dit is het vergevorderde stadium van diabetische retinopathie. In PDR beginnen de bloedvaten in het netvlies abnormaal nieuwe bloedvaten te vormen, een proces dat bekend staat als neovascularisatie. Deze nieuwe bloedvaten zijn zwakker en fragieler dan normale bloedvaten, waardoor ze gemakkelijk kunnen scheuren en bloeden. Dit kan leiden tot ernstige bloedingen in het oog, troebelheid van het glasvocht (de gelachtige substantie die het oog vult), en de vorming van littekenweefsel op het netvlies. PDR kan leiden tot ernstige slechtziendheid of zelfs blindheid, als het niet wordt behandeld.

Symptomen

Diabetische retinopathie kan in de vroege stadia asymptomatisch zijn, wat betekent dat patiënten mogelijk geen merkbare symptomen ervaren. Naarmate de aandoening vordert en schade aan het netvlies toeneemt, kunnen de volgende symptomen zich ontwikkelen:

Wazig of vervormd zicht

Een veelvoorkomend vroeg teken van diabetische retinopathie is een wazig zicht. Patiënten kunnen merken dat hun gezichtsvermogen niet meer scherp is en dat objecten er vaag of onscherp uitzien. Dit kan van invloed zijn op hun vermogen om dagelijkse taken uit te voeren, zoals lezen of autorijden.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Donkere vlekken in het gezichtsveld

Sommige patiënten met diabetische retinopathie kunnen donkere vlekken of vlekken in hun gezichtsveld waarnemen. Deze vlekken kunnen het zicht belemmeren en als ze onbehandeld blijven, ernstiger worden.

Problemen met kleurwaarneming

Veranderingen in de waarneming van kleuren kunnen optreden. Kleuren lijken mogelijk minder helder of levendig, of patiënten kunnen moeite hebben met het onderscheiden van bepaalde kleuren.

Lege plekken in het gezichtsveld

Naarmate diabetische retinopathie vordert, kunnen er lege plekken of blinde vlekken in het gezichtsveld ontstaan. Deze lege plekken kunnen van invloed zijn op het perifere zicht en het centrale zicht, waardoor het zicht verder verslechtert.

Moeite met scherpstellen en aanpassen aan verschillende afstanden

Het vermogen om scherp te stellen en zich aan te passen aan verschillende kijkafstanden kan verminderd zijn. Patiënten kunnen moeite hebben met het snel schakelen tussen dichtbij en veraf kijken, wat dagelijkse taken bemoeilijkt.

Beeld van wat een persoon met diabetische retinopathie zou kunnen zien

Lichamelijke gevolgen

Het verlies van het gezichtsvermogen als gevolg van diabetische retinopathie kan aanzienlijke lichamelijke gevolgen hebben voor getroffen personen. Enkele van deze gevolgen zijn onder andere:

Belemmering van dagelijkse activiteiten

Diabetische retinopathie kan het uitvoeren van eenvoudige dagelijkse activiteiten bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Tekst herkennen, gezichten herkennen, door onbekende omgevingen de weg vinden en het verkeersborden herkennen tijdens het autorijden kunnen ernstige problemen geven. Dit verlies van onafhankelijkheid in het dagelijks leven kan zeer ontmoedigend zijn voor patiënten.

Mobiliteitsproblemen

Ernstige slechtziendheid als gevolg van diabetische retinopathie kunnen leiden tot mobiliteitsproblemen. Patiënten kunnen moeite hebben met lopen en kunnen vaker struikelen of vallen. Dit kan het risico op verwondingen verhogen.

Zelfzorg

Het verminderde gezichtsvermogen kan de zelfzorg aantasten. Het kan moeilijk zijn om medicijnen correct in te nemen, insuline-injecties toe te dienen of bloedsuikerwaarden te meten zonder de juiste visuele feedback.

Psychische gevolgen

De psychische gevolgen van diabetische retinopathie kunnen aanzienlijk zijn.

Verminderde levenskwaliteit

Diabetische retinopathie kan de algehele levenskwaliteit aanzienlijk verminderen. Het kan van invloed zijn op iemands vermogen om te werken, relaties te onderhouden en van het leven te genieten zoals ze dat voor hun diagnose deden.

Afhankelijkheid

Het verlies van het gezichtsvermogen kan leiden tot afhankelijkheid van anderen voor dagelijkse taken en mobiliteit. Dit kan leiden tot gevoelens van frustratie en verlies van autonomie.

Angst

Het vooruitzicht van het verlies van het gezichtsvermogen kan diepgaande angst veroorzaken. Patiënten kunnen angstig zijn over hoe ze hun dagelijkse leven moeten voortzetten, hoe ze voor zichzelf moeten zorgen en hoe ze met de visuele beperking moeten omgaan.

Depressie

Diabetische retinopathie kan bij sommige patiënten een depressie veroorzaken. Het verlies van het vermogen om te genieten van activiteiten die ze ooit leuk vonden, sociaal isolement en de stress van het omgaan met een chronische aandoening kunnen allemaal bijdragen aan depressieve en neerslachtige gevoelens.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Angst, een depressie en stress: Vermoeide vrouw achter laptop

Sociaal isolement

Het verminderde gezichtsvermogen kan leiden tot sociaal isolement. Patiënten kunnen zich terugtrekken uit sociale activiteiten uit angst voor ongemakkelijke situaties of omdat ze moeite hebben met communiceren en zich verplaatsen in onbekende omgevingen.

Verlies van zelfvertrouwen

Het verlies van het gezichtsvermogen kan het zelfvertrouwen van een persoon aantasten. Ze kunnen twijfelen aan hun vermogen om onafhankelijk te functioneren en taken uit te voeren die ze eerder als vanzelfsprekend beschouwden.

Stress en spanning

Het omgaan met diabetische retinopathie kan leiden tot aanzienlijke stress en spanning. Het beheer van medische afspraken, behandelingen, en de dagelijkse uitdagingen van verminderd zicht kan emotioneel belastend zijn.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Diabetische retinopathie kan worden gediagnosticeerd door middel van grondige oogonderzoeken en beeldvormingstechnieken die worden uitgevoerd door een gekwalificeerde oogarts of retinaspecialist. Het vroegtijdig opsporen van de aandoening is van vitaal belang om tijdig met de behandeling te beginnen en verdere schade aan het netvlies te voorkomen.

Hier zijn enkele van de belangrijkste diagnostische methoden en onderzoeken die worden gebruikt om diabetische retinopathie vast te stellen:

Funduscopie

Dit is een essentieel onderdeel van het onderzoek. Tijdens funduscopie bekijkt de oogarts het netvlies grondig met behulp van een speciaal instrument dat een oftalmoscoop wordt genoemd. De arts kan hierdoor eventuele afwijkingen, zoals microaneurysma’s, bloedingen, zwelling of littekens, opsporen.

Fluorescentie-angiografie

In dit onderzoek wordt een contrastvloeistof in de bloedbaan geïnjecteerd. Vervolgens worden foto’s gemaakt terwijl de kleurstof door de bloedvaten van het netvlies stroomt. Hierdoor kan de arts eventuele lekkages, abnormale bloedvaten en andere afwijkingen in kaart brengen.

Optische coherentietomografie (OCT)

Deze geavanceerde beeldvormingstechniek biedt gedetailleerde, dwarsdoorsnedebeelden van het netvlies. Dankzij een OCT kunnen artsen de dikte van het netvlies en eventuele zwelling (macula-oedeem) meten. Het kan ook helpen bij het beoordelen van de ernst van de aandoening en de planning van de behandeling.

Patiënten met diabetes wordt sterk aangeraden om regelmatige oogonderzoeken te ondergaan, zelfs als ze geen merkbare symptomen hebben. Vroege tekenen van diabetische retinopathie zijn mogelijk niet direct zichtbaar voor de patiënt, maar kunnen door een ervaren oogarts worden opgemerkt tijdens deze onderzoeken. De frequentie van de controles kan variëren, maar patiënten wordt meestal geadviseerd om minstens één keer per jaar een oogonderzoek te ondergaan. In gevallen van reeds vastgestelde retinopathie of andere risicofactoren kan vaker onderzoek nodig zijn.

Het tijdig detecteren van diabetische retinopathie biedt de beste kans op succesvolle behandeling en het behoud van het gezichtsvermogen. Het is een cruciaal aspect van de zorg voor mensen met diabetes om mogelijke complicaties te voorkomen en de kwaliteit van leven te behouden.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Behandelingen

Medisch

De medische behandeling van diabetische retinopathie is een cruciaal onderdeel bij deze aandoening en is afhankelijk van het specifieke stadium en de ernst ervan. De belangrijkste doelstellingen van de behandeling zijn het stabiliseren van de ziekte, het voorkomen van verdere schade aan het netvlies en het behoud van het gezichtsvermogen. Hier zijn enkele van de meest gangbare behandelingsmethoden:

Lasertherapie (fotocoagulatie)

Deze behandeling wordt vaak toegepast bij patiënten met niet-proliferatieve diabetische retinopathie (NPDR) en sommige vormen van macula-oedeem. Tijdens lasertherapie richt de oogarts een krachtige laserstraal op specifieke gebieden van het netvlies. Dit helpt om abnormale bloedvaten te coaguleren (af te sluiten) en lekkage te verminderen. Het doel is om de progressie van de aandoening te vertragen en verdere schade te voorkomen.

Anti-VEGF-injecties

Anti-VEGF (anti-vasculaire endotheliale groeifactor) medicijnen worden rechtstreeks in het oog geïnjecteerd. Deze behandeling is effectief bij de behandeling van diabetische macula-oedeem en proliferatieve diabetische retinopathie (PDR). Anti-VEGF-medicijnen remmen de groei van nieuwe abnormale bloedvaten en verminderen lekkage. Deze injecties moeten vaak herhaald worden volgens een schema dat de oogarts bepaalt.

Vitrectomie

In gevorderde stadia van diabetische retinopathie, wanneer er ernstige bloedingen in het glasvocht (vitreuze gel) van het oog optreden, kan een vitrectomie nodig zijn. Tijdens deze operatie verwijdert de chirurg het troebele glasvocht en eventuele bloedingen. Vervolgens wordt het oog gevuld met een heldere zoutoplossing. Vitrectomie kan het risico op een netvliesloslating verminderen en het gezichtsvermogen verbeteren.

Injecties van corticosteroïden

Soms worden corticosteroïden rechtstreeks in het oog geïnjecteerd om ontstekingen en zwelling te verminderen, vooral bij macula-oedeem. Deze behandeling kan een alternatief zijn voor anti-VEGF-injecties, afhankelijk van de specifieke situatie van de patiënt.

Regelmatige controle

Voor sommige patiënten met vroege stadia van diabetische retinopathie kan het voldoende zijn om regelmatige controles bij de oogarts te ondergaan om veranderingen in de aandoening op te volgen. het tijdig opsporen van de progressie is essentieel om op het juiste moment met behandeling te beginnen.

Psychisch

De psychische gevolgen van diabetische retinopathie kunnen aanzienlijk zijn en mogen niet worden onderschat. Het verlies van het gezichtsvermogen of de confrontatie met ernstige visuele handicap kan diepgaande emotionele reacties veroorzaken bij patiënten. Hier zijn enkele psychologische aspecten en benaderingen van ondersteuning:

Depressie en angst

Veel patiënten met diabetische retinopathie ervaren gevoelens van een depressie en angst als gevolg van de impact van de aandoening op hun dagelijks leven en hun toekomstperspectieven. Het is belangrijk dat deze emotionele reacties worden herkend en behandeld. Professionele counseling, psychotherapie en medicamenteuze behandelingen kunnen nuttig zijn bij het behandelen van een depressie en angst.

Revalidatie en training

Visuele revalidatieprogramma’s helpen patiënten bij het leren omgaan met hun visuele beperking en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden voor het dagelijks leven. Dit kan onder meer training omvatten in mobiliteit, zelfzorg, huishoudelijke taken en het gebruik van hulpmiddelen voor slechtzienden.

Steungroepen

Deelnemen aan steungroepen voor mensen met een visuele beperking of diabetische retinopathie kan een waardevolle bron van emotionele steun en praktische tips zijn. Hier kunnen patiënten hun ervaringen delen, leren van anderen in een vergelijkbare situatie en zich gesteund voelen door de gemeenschap.

Familie en sociale steun

De steun van familie en vrienden is cruciaal voor het welzijn van patiënten. Het is belangrijk dat naasten begrip tonen voor de uitdagingen waarmee de patiënt wordt geconfronteerd en hen aanmoedigen om hulp en ondersteuning te zoeken.

Psychosociale therapie

Deze vorm van therapie richt zich op het begrijpen en beheren van de psychologische en sociale aspecten van het leven met diabetische retinopathie. Het kan patiënten helpen bij het ontwikkelen van veerkracht, het omgaan met verlies en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Ondersteunende technologie

Het gebruik van technologische hulpmiddelen en apparaten voor slechtzienden kan patiënten helpen hun onafhankelijkheid te behouden. Dit omvat schermlezers, vergrotingssoftware, braille-apparaten en meer. Het leren omgaan met deze technologieën kan de zelfredzaamheid vergroten.

Voorlichting en bewustwording

Het delen van informatie over diabetische retinopathie en het vergroten van het bewustzijn van deze aandoening binnen de gemeenschap kan de stigmatisering verminderen en begrip en steun vergroten.

Prognose

De prognose van diabetische retinopathie kan variëren afhankelijk van verschillende factoren. Hier zijn enkele belangrijke overwegingen met betrekking tot de prognose van deze oogziekte:

Stadium van diagnose

Een vroege detectie en behandeling zijn cruciaal voor een gunstige prognose. In de beginfase van diabetische retinopathie, wanneer de bloedvaten in het netvlies beginnen te lekken en te zwellen (niet-proliferatieve fase), kan een tijdige behandeling het risico op ernstige complicaties aanzienlijk verminderen.

Effectiviteit van de behandeling

De behandelingsopties voor diabetische retinopathie kunnen variëren, afhankelijk van het stadium van de ziekte. Lasertherapie, anti-VEGF-injecties en vitrectomie zijn enkele van de beschikbare behandelingen. Het succes van de behandeling kan de prognose beïnvloeden. Sommige patiënten kunnen hun gezichtsvermogen behouden of zelfs verbeteren na behandeling, terwijl anderen blijvend verlies van het gezichtsvermogen kunnen ervaren.

Controle van diabetes

Het onder controle krijgen van de bloedsuikerspiegel en andere diabetesgerelateerde gezondheidsparameters speelt een grote rol bij het beïnvloeden van de prognose. Patiënten die erin slagen hun diabetes goed onder controle te houden, hebben over het algemeen een lager risico op progressie van diabetische retinopathie.

Onderliggende gezondheidstoestand

De algehele gezondheid van de patiënt kan de prognose beïnvloeden. Andere gezondheidsproblemen, zoals hypertensie (hoge bloeddruk) en een hartziekte, kunnen complicaties veroorzaken en de behandeling bemoeilijken.

Levensstijlfactoren

Factoren zoals roken, alcoholgebruik en een ongezonde levensstijl kunnen de progressie van diabetische retinopathie versnellen. Het aanpassen van de levensstijl en het aannemen van gezondere gewoonten kan de prognose verbeteren.

Regelmatige oogcontroles

Het ondergaan van regelmatige oogonderzoeken, zelfs als er geen symptomen zijn, is essentieel voor een vroege opsporing van diabetische retinopathie. Dit kan de kans vergroten dat eventuele veranderingen in een vroeg stadium worden opgemerkt en behandeld.

Opvolgen van behandelingsaanbevelingen

De aanbevelingen van oogzorgprofessionals opvolgen en voorgeschreven medicijnen trouw innemen kunnen de prognose aanzienlijk verbeteren.

Diabetische retinopathie is een progressieve aandoening. De prognose kan variëren van persoon tot persoon. Een vroege diagnose, samen met effectieve behandeling en een goede diabetescontrole, kan de kans op ernstig gezichtsverlies aanzienlijk verminderen. Het is raadzaam dat patiënten met diabetes regelmatige oogcontroles ondergaan en samenwerken met hun zorgverleners om de beste behandelingsstrategieën te bepalen en hun prognose te optimaliseren.

Complicaties

Diabetische retinopathie is een aandoening die, als ze onbehandeld blijft of niet goed wordt gecontroleerd, ernstige complicaties met zich mee kan brengen. Deze complicaties kunnen het gezichtsvermogen aanzienlijk aantasten en zelfs tot blindheid leiden. Hier zijn enkele van de belangrijkste complicaties die kunnen optreden bij diabetische retinopathie:

Glaucoom

Diabetische retinopathie kan de intraoculaire druk (oogdruk) verhogen, wat kan leiden tot de ontwikkeling van glaucoom. Glaucoom is een oogaandoening die schade aan de oogzenuw veroorzaakt, wat kan leiden tot een blijvend verlies van het gezichtsvermogen als het niet wordt behandeld.

Netvliesloslating

Het abnormale groeipatroon van nieuwe bloedvaten in het netvlies, dat kenmerkend is voor proliferatieve diabetische retinopathie, kan littekenweefsel veroorzaken. Dit littekenweefsel kan het netvlies van het oog van het onderliggende weefsel losmaken, wat leidt tot een netvliesloslating. Een netvliesloslating is een urgente medische aandoening die onmiddellijke chirurgische behandeling vereist om het gezichtsvermogen te behouden.

Macula-oedeem

Het lekken van bloedvaten in het netvlies kan vocht ophopen in de macula, het centrale deel van het netvlies dat verantwoordelijk is voor scherp zicht. Dit leidt tot macula oedeem, wat een wazig zicht en vervormde beelden veroorzaakt. Macula-oedeem kan het vermogen om dagelijkse taken uit te voeren ernstig aantasten.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Blindheid

Als diabetische retinopathie niet wordt behandeld of niet goed wordt gecontroleerd, kan dit uiteindelijk leiden tot blindheid. Blindheid kan zowel juridisch als sociaal een ingrijpende impact hebben op het leven van een persoon.

Andere oogproblemen

Naast de bovengenoemde complicaties kan diabetische retinopathie andere oogproblemen veroorzaken, zoals bloedingen in het glasvocht (vitreuze bloedingen) en de vorming van glasvochtige littekens.

Preventie

Hoewel diabetische retinopathie niet altijd volledig kan worden voorkomen, zijn er stappen die mensen met diabetes kunnen nemen om hun risico op het ontwikkelen of verergeren van deze aandoening aanzienlijk te verminderen. Hier zijn enkele belangrijke preventieve maatregelen:

Bloedsuikerspiegel onder controle houden

Het nauwlettend in de gaten houden en onder controle houden van de bloedsuikerspiegel is de belangrijkste preventieve maatregel. Goede diabetesmanagementpraktijken, waaronder het volgen van een uitgebalanceerd dieet, regelmatige lichaamsbeweging en medicatie zoals voorgeschreven door een arts, zijn essentieel om de bloedsuikerspiegel binnen het streefbereik te houden.

Bloeddruk onder controle houden

Hypertensie (hoge bloeddruk) kan het risico op diabetische retinopathie vergroten. Patiënten met diabetes moeten regelmatig hun bloeddruk laten controleren en indien nodig behandelen om deze binnen een gezond bereik te houden.

Gezonde levensstijl handhaven

Een algemene gezonde levensstijl, inclusief niet roken, matig alcoholgebruik, en het vermijden van overmatige inname van suiker en verzadigde vetten, kan bijdragen aan het verminderen van het risico op diabetische retinopathie.

Regelmatige oogonderzoeken

Mensen met diabetes wordt ten zeerste aanbevolen regelmatige oogonderzoeken te ondergaan, zelfs als er geen symptomen van diabetische retinopathie zijn. Het vroegtijdig opsporen van de aandoening is cruciaal omdat behandeling in een vroeg stadium de progressie kan vertragen en ernstige complicaties kan voorkomen. Jaarlijkse of halfjaarlijkse oogonderzoeken worden meestal aanbevolen, afhankelijk van de ernst van de diabetes en andere persoonlijke risicofactoren.

Medische aanbevelingen volgen

Het is essentieel om de medische aanbevelingen van zorgverleners, waaronder artsen en oogartsen, nauwgezet op te volgen. Dit omvat het innemen van voorgeschreven medicatie, het bijhouden van afspraken en het volgen van dieet- en bewegingsrichtlijnen.

Bewustwording en educatie

Een goed begrip van diabetes en de mogelijke complicaties, waaronder diabetische retinopathie, is cruciaal. Educatieve programma’s en bronnen kunnen patiënten helpen beter voor zichzelf te zorgen en risicofactoren te verminderen.

Zelfmonitoring

Voor sommige mensen kan zelfmonitoring van bloedsuikerspiegels en het bijhouden van relevante gegevens helpen bij het onder controle krijgen van diabetes en het identificeren van trends of problemen voordat ze ernstig worden.

Omgaan met diabetische retinopathie

Omgaan met diabetische retinopathie kan zowel fysiek als emotioneel uitdagend zijn, maar er zijn diverse tips en bronnen beschikbaar om patiënten te ondersteunen bij het behoud van hun kwaliteit van leven en onafhankelijkheid. Hier zijn enkele belangrijke aspecten om te overwegen:

Revalidatieprogramma’s

Revalidatiecentra (BE en NL) en oogklinieken bieden programma’s en diensten om blinden en slechtzienden te helpen. Deze programma’s kunnen onder meer training in het gebruik van hulpmiddelen voor slechtzienden, oriëntatie- en mobiliteitstraining, en advies over het omgaan met dagelijkse activiteiten omvatten. Het doel is om patiënten te leren hoe ze zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven.

Hulpmiddelen voor slechtzienden

Er zijn talloze hulpmiddelen en technologische apparaten beschikbaar om mensen met een visuele beperking te ondersteunen. Voorbeelden zijn brailleleesregels, spraakassistenten, vergrotingssoftware en speciale smartphone-apps. Deze hulpmiddelen kunnen helpen bij dagelijkse taken zoals lezen, schrijven, koken en communiceren.

Psychosociale ondersteuning

Het omgaan met een visuele beperking kan emotioneel uitdagend zijn. Het is belangrijk om open te staan voor psychosociale ondersteuning, zoals praten met een psycholoog, therapeut of ondersteuningsgroep. Deze bronnen bieden een veilige ruimte om gevoelens van angst, verdriet en frustratie te uiten en te leren omgaan met de veranderingen in het leven.

Zelfzorg

Het handhaven van een gezonde levensstijl blijft van vitaal belang. Dit omvat het zorgvuldig beheren van diabetes om verdere schade aan het netvlies te voorkomen. Regelmatige medische controles en het volgen van de aanbevelingen van zorgverleners zijn essentieel. Daarnaast is het belangrijk om fysiek actief te blijven en een uitgebalanceerd dieet te behouden.

Familie- en sociale ondersteuning

De partner, familieleden en vrienden spelen een cruciale rol in het ondersteunen van mensen met diabetische retinopathie. Ze kunnen helpen bij dagelijkse taken, emotionele steun bieden en bijdragen aan de algehele levenskwaliteit van de patiënt. Open communicatie met dierbaren is essentieel.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Onderwijs en training

Het bijwonen van educatieve programma’s over diabetische retinopathie en het leren van technieken om ermee om te gaan, kan patiënten helpen zelfverzekerder en onafhankelijker te worden.

Deel dit:
Advertenties

 1. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 2. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 3. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 4. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 5. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 6. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 7. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 8. Iritis27-03-2024 03:03:09
 9. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 10. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 11. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 12. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 13. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 14. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 15. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 16. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 17. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 18. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 19. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 20. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 21. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 22. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 23. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 24. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 25. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 26. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 27. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 28. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 29. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 30. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 31. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 32. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 33. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 34. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 35. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 36. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 37. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 38. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 39. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 40. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 41. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 42. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 43. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 44. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 45. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 46. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 47. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 48. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 49. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 50. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 51. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 52. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 53. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 54. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 55. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 56. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 57. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 58. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 59. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 60. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 61. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 62. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 63. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 64. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 65. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 66. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 67. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 68. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 69. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 70. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 71. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 72. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 73. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 74. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 75. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 76. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 77. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 78. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 79. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 80. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 81. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 82. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 83. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 84. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 85. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 86. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 87. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 88. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 89. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 90. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 91. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 92. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 93. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 94. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 95. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 96. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 97. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 98. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 99. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 100. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 101. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 102. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 103. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 104. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 105. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 106. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 107. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 108. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 109. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 110. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 111. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 112. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 113. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 114. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 115. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 116. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 117. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 118. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 119. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 120. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 121. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 122. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 123. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 124. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 125. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 126. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 127. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 128. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 129. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 130. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 131. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 132. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 133. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 134. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 135. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 136. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 137. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 138. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 139. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 140. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 141. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 142. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 143. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 144. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 145. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 146. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 147. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 148. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 149. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 150. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 151. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 152. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 153. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 154. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 155. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 156. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 157. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 158. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 159. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 160. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 161. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 162. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 163. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 164. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 165. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 166. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 167. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 168. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 169. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 170. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 171. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 172. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 173. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 174. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 175. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 176. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 177. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 178. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 179. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 180. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 181. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 182. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 183. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 184. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 185. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 186. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 187. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 188. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 189. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 190. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 191. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 192. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 193. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 194. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 195. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 196. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 197. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 198. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04
 199. De invloed van cafeïne op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:01
 200. De invloed van chocolade op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:21

Laatst bijgewerkt op 1 april 2024 – 17:32