Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn

De eigen visuele beperking accepteren als een integraal deel van zichzelf is een essentiële stap in het opbouwen van zelfvertrouwen en het cultiveren van een positief zelfbeeld. Dit houdt in dat iemand de visuele handicap niet beschouwt als een negatief kenmerk, maar eerder als een aspect van hun identiteit dat hen uniek maakt. Zelfvertrouwen begint met het geloof in de eigen capaciteiten. Door de blind- of slechtziendheid te accepteren en te omarmen, kunnen mensen met deze beperking hun eigenwaarde versterken. Ze kunnen zichzelf zien als waardevolle personen met unieke kwaliteiten en potentiële bijdragen aan de samenleving. Dit vergrote zelfvertrouwen kan een krachtige drijfveer zijn om doelen na te streven, uitdagingen aan te gaan en een vervullend leven te leiden.

Visuele beperking als onderdeel van identiteit

Een van de eerste stappen naar zelfacceptatie is het herkennen en erkennen dat het blind of slechtziend zijn een deel van iemands identiteit vormt. Net zoals ieder ander persoonlijke eigenschap, zoals hun persoonlijkheid, interesses of talenten, draagt een visuele beperking bij aan wie ze zijn, maar definieert het hem of haar niet volledig. Dit is vergelijkbaar met het omgaan met andere kenmerken, zoals lengte, haarkleur, of etniciteit; blind of slechtziend zijn is slechts een aspect van een complex en veelzijdig persoon.

Iemand die een visuele beperking kan omarmen, begrijpt dat deze eigenschap hem of haar niet kleiner maakt, maar eerder uniek. Deze uniekheid kan een bron van kracht en veerkracht zijn. Mensen met een visuele beperking ontwikkelen vaak creatieve oplossingen, versterken hun andere zintuigen, en verwerven vaardigheden in oriëntatie en mobiliteit die anderen wellicht nooit ontwikkelen. Door dit te erkennen, kunnen ze hun zelfbeeld transformeren en een gevoel van trots en eigenwaarde opbouwen.

Hoe kan je zelfacceptatie bereiken?

Zelfacceptatie en het omarmen van het blind of slechtziend zijn kunnen een uitdaging zijn, maar het is een belangrijke stap in het opbouwen van een positief zelfbeeld en eigenwaarde. Hier zijn enkele stappen die kunnen helpen bij het bereiken van zelfacceptatie als iemand blind of slechtziend is:

 1. Zelfbewustzijn: Begin met het ontwikkelen van een dieper begrip van jezelf en je visuele beperking. Reflecteer over je gevoelens, ervaringen en hoe je je visuele beperking ziet in relatie tot je identiteit.
 2. Onderwijs: Leer meer over de aard van visuele beperkingen, de beschikbare hulpmiddelen en technologieën, en de successen van andere mensen met vergelijkbare beperkingen. Kennis kan helpen om angst en twijfels te verminderen.
 3. Zoek ondersteuning: Praat met vrienden, familieleden of professionals die ervaring hebben met visuele beperkingen. Ze kunnen een waardevolle bron van steun en begrip zijn.
 4. Zoek professionele begeleiding: Overweeg het raadplegen van een psycholoog of counselor die gespecialiseerd is in visuele beperkingen. Professionele begeleiding kan helpen bij het verwerken van emoties en het ontwikkelen van copingmechanismen.
 5. Lotgenotengroepen: Sluit je aan bij lotgenotengroepen of gemeenschappen voor mensen met visuele beperkingen. Hier kun je je ervaringen delen, advies krijgen en leren van anderen die soortgelijke uitdagingen hebben overwonnen.
 6. Positieve affirmaties: Gebruik positieve affirmaties om je gedachten te herprogrammeren. Herhaal regelmatig positieve uitspraken zoals: “Mijn visuele beperking definieert me niet, ik ben uniek en waardevol.”
 7. Zelfreflectie: Denk na over je sterke punten, prestaties en persoonlijke groei. Sta stil bij wat je hebt bereikt en hoe je visuele beperking je kracht en veerkracht heeft gegeven.
 8. Stel realistische doelen: Stel doelen die haalbaar zijn en werk eraan om ze te bereiken. Succeservaringen kunnen bijdragen aan een positiever zelfbeeld.
 9. Vier overwinningen: Sta stil bij je successen, hoe klein ze ook mogen lijken. Overwinningen vieren kan je zelfvertrouwen vergroten en je eraan herinneren dat je uitdagingen kan aangaan.
 10. Leer accepteren en loslaten: Erken dat je visuele beperking een deel van jezelf is, maar niet je hele identiteit. Leer om los te laten wat je niet kunt veranderen en focus op wat je wel kunt beïnvloeden.

Zelfbeeld en eigenwaarde bij blinden en slechtzienden opbouwen en behouden

Het zelfbeeld en de eigenwaarde van een persoon vormen de kern van hun identiteit en welzijn. Deze gevoelens van zelfrespect en zelfvertrouwen spelen een cruciale rol in het vermogen van een persoon om obstakels te overwinnen, hun potentieel te benutten en een bevredigend leven te leiden. Voor blinden en slechtzienden kunnen deze aspecten van het zelf echter complexe uitdagingen met zich meebrengen vanwege de specifieke obstakels en percepties die voortkomen uit hun visuele beperking. In dit artikel onderzoeken we de belangrijkste aspecten van zelfbeeld en eigenwaarde bij blinden en slechtzienden, en hoe ze kunnen werken aan het cultiveren van positieve zelfwaardering en zelfvertrouwen.

Impact van een visuele beperking op zelfbeeld

Een visuele beperking kan van invloed zijn op het zelfbeeld van een persoon op verschillende manieren. De perceptie van de eigen beperkingen als gevolg van de visuele beperking kan leiden tot twijfels over de eigen capaciteiten. Deze negatieve perceptie kan voortkomen uit de uitdagingen die blinden en slechtzienden tegenkomen bij dagelijkse activiteiten zoals lezen, reizen en zelfs sociale interacties. Het is essentieel om te begrijpen dat deze perceptie vaak wordt beïnvloed door externe stereotypen en attitudes ten opzichte van visuele beperking, waardoor het des te belangrijker wordt om te werken aan positieve zelfbeeldontwikkeling.

Zelfacceptatie en twijfels overwinnen

Een cruciale stap in het opbouwen van zelfbeeld en eigenwaarde bij blinden en slechtzienden is zelfacceptatie. Dit houdt in dat iemand zijn visuele beperking niet ziet als een negatief kenmerk, maar eerder als een integraal deel van zichzelf. Het proces van zelfacceptatie betreft het omarmen van de visuele beperking als een aspect van de eigen identiteit dat uniek is en niet de definitie van de persoon bepaalt. Het vergt introspectie, reflectie en acceptatie van de uitdagingen en overwinningen die gepaard gaan met het leven met een visuele beperking. Zelfacceptatie kan de basis vormen voor een sterker zelfbeeld.

Belang van positieve affirmaties

Een andere effectieve benadering om het zelfbeeld te versterken en negatieve gedachten te verminderen, is het gebruik van positieve affirmaties. Deze krachtige uitspraken zijn bedoeld om herhaald te worden als een manier om positieve overtuigingen te cultiveren. Bijvoorbeeld, iemand met een visuele beperking kan dagelijks herhalen: “Ik ben capabel en kan mijn doelen bereiken, ongeacht mijn visuele beperking.” Door deze positieve affirmaties te internaliseren, kunnen mensen met visuele beperkingen hun zelfbeeld en zelfvertrouwen geleidelijk versterken.

Belang van ondersteuningssystemen

Naast zelfacceptatie en positieve affirmaties zijn ondersteuningssystemen van onschatbare waarde voor het ontwikkelen van zelfbeeld en eigenwaarde bij blinden en slechtzienden. Deze ondersteuning kan afkomstig zijn van verschillende bronnen:

 1. Partner, familie en vrienden: Begrip, steun en aanmoediging van de partner, familieleden en vrienden spelen een cruciale rol bij het opbouwen van zelfbeeld en eigenwaarde. Het creëren van een ondersteunende omgeving waarin de persoon zich gewaardeerd voelt, is essentieel.
 2. Professionele begeleiding: Psychologische begeleiding en counseling kunnen mensen met visuele beperkingen helpen bij het omgaan met twijfels en negatieve zelfbeeldgedachten. Professionele hulp biedt strategieën en technieken om deze uitdagingen aan te pakken.
 3. Lotgenotengroepen: Deelname aan lotgenotengroepen kan een waardevolle bron van steun zijn. Het delen van ervaringen met anderen in vergelijkbare situaties kan een gevoel van begrip en verbondenheid bieden.
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 28 mei 2024 – 18:03