Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?

Omgaan met een visuele handicap kan een complexe en persoonlijke uitdaging zijn. De mate waarin iemand met zijn of haar blind- of slechtziendheid omgaat en de tips die worden toegepast om een bevredigend en onafhankelijk leven te leiden, kunnen variëren van persoon tot persoon. Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij hoe iemand zijn of haar visuele handicap ervaart en er mee omgaat. Hieronder worden enkele van de belangrijkste factoren uitgebreid besproken:

Type en mate van visuele beperking

Het type en de mate van visuele beperking spelen een cruciale rol bij het bepalen van hoe een persoon omgaat met zijn of haar visuele handicap. Deze factoren hebben invloed op de dagelijkse routines, de behoeften aan ondersteuning en de keuzes die iemand maakt om een bevredigend en onafhankelijk leven te leiden.

Type van visuele handicap

Het type van visuele beperking verwijst naar de specifieke aard van de oogaandoening of het gezichtsprobleem dat iemand heeft. Er zijn verschillende categorieën van visuele beperkingen, waaronder:

 1. Slechtziend: Personen die slechtziend zijn, hebben nog een restvisus, zij het met beperkingen. Ze kunnen objecten, vormen en lichtwaarnemingen zien, maar hebben mogelijk moeite met het lezen van kleine lettertjes, het onderscheiden van kleuren of het waarnemen van details op afstand.
 2. Tunnelzicht (gezichtsveldbeperking): Sommige mensen hebben een beperkt gezichtsveld, wat betekent dat ze alleen kunnen zien wat zich recht voor hen bevindt, terwijl hun perifere zicht (zicht aan zijkant) beperkt is.
 3. Kleurenblindheid: Kleurenblindheid tast het vermogen aan om bepaalde kleuren te onderscheiden. Dit kan variëren van een milde tot ernstige beperking in het waarnemen van kleurverschillen.
 4. Volledige blindheid: Volledige blindheid houdt in dat iemand helemaal geen zicht heeft. Dit betekent dat ze volledig moeten vertrouwen op andere zintuigen, zoals gehoor en tastzin, om de weg te vinden en informatie te verkrijgen.
Kleurencirkel

Kleurencirkel

Mate van visuele handicap

De mate van visuele beperking verwijst naar de ernst van het gezichtsverlies binnen het specifieke type visuele beperking. Deze kan variëren van mild tot ernstig. Enkele voorbeelden zijn:

 • Milde visuele beperking: Personen met een milde visuele beperking hebben over het algemeen slechts kleine aanpassingen nodig in hun dagelijks leven. Ze kunnen bijvoorbeeld een vergrootglas gebruiken om kleine tekst te lezen.
 • Matige visuele beperking: Bij matige visuele beperkingen kan het nodig zijn om grotere aanpassingen te maken, zoals het gebruik van braille of aangepaste technologie om informatie te verkrijgen.
 • Ernstige visuele beperking: Personen met een ernstige visuele beperking kunnen veelal niet op traditionele visuele informatie vertrouwen en hebben gespecialiseerde training en hulpmiddelen nodig.
 • Volledige blindheid: Personen die volledig blind zijn, zijn afhankelijk van andere zintuigen en gespecialiseerde technologie om zich in hun omgeving te oriënteren en informatie te verwerven.

Leeftijd van begin van blind- of slechtziendheid

De leeftijd waarop iemand zijn of haar visuele beperking heeft ontwikkeld, is een belangrijk aspect bij het begrijpen van hoe ze met hun handicap omgaan en welke aanpassingsvaardigheden ze hebben ontwikkeld. Deze leeftijdsfactor kan variëren vanaf de geboorte tot op latere leeftijd en heeft aanzienlijke invloed op de perceptie van de visuele beperking en de strategieën voor het omgaan met de uitdagingen die het met zich meebrengt.

Vanaf de geboorte

Personen die vanaf de geboorte blind of slechtziend zijn, zijn van jongs af aan gewend aan een wereld zonder of weinig zicht en hebben vaak gespecialiseerde training en ondersteuning gekregen om hun vaardigheden te ontwikkelen. Hierdoor kunnen ze zich vaak goed aanpassen aan hun visuele beperking en hebben ze mogelijk een sterker gevoel van onafhankelijkheid ontwikkeld.

Op jonge leeftijd (kindertijd)

Personen die op jonge leeftijd blind of slechtziend zijn geworden, hebben vaak ook de mogelijkheid gehad om hun aanpassingsvaardigheden te ontwikkelen terwijl ze nog in de ontwikkelingsfase waren. Ze kunnen rekenen op ondersteuning van gezinsleden, scholen voor slechtzienden en blinden (BE en NL), en revalidatieprogramma’s (BE en NL) om hen te helpen de nodige vaardigheden en zelfvertrouwen op te bouwen.

Op volwassen leeftijd

Mensen die op volwassen leeftijd blind of slechtziend worden, staan voor een andere uitdaging. Ze hebben mogelijk al een groot deel van hun leven visueel afhankelijk doorgebracht en moeten nu leren omgaan met een abrupte verandering in hun visuele mogelijkheden. Dit kan emotioneel en praktisch uitdagend zijn, maar veel mensen in deze situatie kunnen met tijd en training nieuwe vaardigheden aanleren en hun onafhankelijkheid herwinnen.

Op late leeftijd

Personen die op late leeftijd blind of slechtziend worden, hebben vaak te maken met de uitdaging van veroudering in combinatie met een visuele handicap. Dit kan fysieke en cognitieve veranderingen met zich meebrengen die het omgaan met de blind- of slechtziendheid ingewikkelder maken. Niettemin zijn er revalidatieprogramma’s en diensten beschikbaar om mensen op latere leeftijd te helpen bij het omgaan met hun visuele beperking.

Persoonlijke hulpbronnen en ondersteuningssystemen

De beschikbaarheid van persoonlijke hulpbronnen en ondersteuningssystemen is van onschatbare waarde voor mensen met een visuele handicap. Deze factoren spelen een cruciale rol bij het vergroten van de zelfstandigheid, het verbeteren van de levenskwaliteit en het faciliteren van de participatie van blinde en slechtziende personen in de samenleving. Hieronder worden verschillende aspecten van persoonlijke hulpbronnen en ondersteuningssystemen besproken:

Technologische hulpmiddelen

Assistieve technologie omvat een breed scala aan hulpmiddelen en apparaten die zijn ontworpen om blinde en slechtziende personen te ondersteunen bij dagelijkse activiteiten. Dit kan onder meer omvatten:

 • Schermuitleesprogramma’s (screenreaders): Software die tekst op een computer of mobiel apparaat omzet in spraak of braille, waardoor gebruikers digitale inhoud kunnen toegankelijk maken.
 • Brailleleesregels: Apparaten met braillecellen die elektronische tekst omzetten in braille, waardoor gebruikers kunnen lezen en schrijven in braille.
 • Mobiliteitshulpmiddelen: Een witte stok en mobiliteits- en navigatieapps om zich veilig en zelfstandig te kunnen verplaatsen.
 • Audioboeken en tekst-naar-spraak-conversie: Toegang tot gedrukte materialen via gesproken audio of tekst-naar-spraak-software.
 • Aangepaste smartphones en tablets: Apparaten met ingebouwde toegankelijkheidsfuncties, zoals schermlezers en spraakopdrachten.
Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Revalidatie en training

Opleiding en revalidatieprogramma’s zijn van essentieel belang om blinde en slechtziende personen te helpen vaardigheden te ontwikkelen en hun zelfvertrouwen te vergroten. Dit omvat:

 • Brailletraining: Het aanleren van braillelezen en -schrijven voor effectieve communicatie en toegang tot gedrukte informatie.
 • Mobiliteitstraining: Het aanleren van veilige en zelfstandige verplaatsingstechnieken, waaronder oriëntatie en mobiliteit met en zonder hulpmiddelen.
 • Technologische training: Het leren gebruiken van assistieve technologie en software voor toegang tot digitale informatie en communicatie.
 • Dagelijkse vaardigheden: Het aanleren van praktische vaardigheden, zoals koken, schoonmaken en persoonlijke verzorging, die belangrijk zijn voor onafhankelijkheid.

Ondersteuning

Sociale en emotionele ondersteuning spelen een grote rol in het welzijn van blinde en slechtziende personen. Dit omvat:

De beschikbaarheid van deze persoonlijke hulpbronnen en ondersteuningssystemen is van vitaal belang voor blinde en slechtziende personen. Ze helpen bij het overwinnen van obstakels, het vergroten van onafhankelijkheid en het creëren van mogelijkheden voor een volwaardig en bevredigend leven. Het is belangrijk dat blinde en slechtziende personen toegang hebben tot deze middelen en dat er voortdurende ondersteuning beschikbaar is om hun vaardigheden en zelfvertrouwen te versterken.

Psychologische en emotionele factoren

Psychologische en emotionele factoren spelen een diepgaande rol bij het omgaan met een visuele handicap. De reactie op een visuele beperking kan sterk variëren van persoon tot persoon en kan een aanzienlijke impact hebben op het welzijn en de kwaliteit van leven van personen met visuele beperkingen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de psychologische en emotionele dimensie van het omgaan met een visuele handicap:

Emotionele reacties

De emoties die mensen ervaren bij het geconfronteerd worden met een visuele handicap kunnen zeer divers zijn. Sommige veelvoorkomende emotionele reacties zijn onder meer:

 • Verdriet en rouw: Het verlies van het zicht kan leiden tot gevoelens van verdriet en rouw om het verlies van visuele mogelijkheden en de impact ervan op het dagelijks leven.
 • Angst en onzekerheid: Het vooruitzicht van leven met een visuele handicap kan angst en onzekerheid veroorzaken, vooral als het gaat om de onbekendheid met aanpassingen en het overwinnen van uitdagingen.
 • Depressie: Sommige personen kunnen neerslachtigheid en depressieve symptomen ontwikkelen als reactie op de veranderingen en de stress die gepaard gaan met het omgaan met een visuele handicap.
Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Zelfbeeld en zelfvertrouwen

Het zelfbeeld en zelfvertrouwen van blinde en slechtziende personen kunnen sterk worden beïnvloed door hun perceptie van hun handicap. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen is een cruciaal onderdeel van het omgaan met een visuele handicap en kan worden bevorderd door:

Psychosociale ondersteuning

Psychosociale ondersteuning is van groot belang bij het omgaan met de psychologische en emotionele impact van een visuele handicap. Dit omvat:

 • Professionele begeleiding: Psychologen, counselors of maatschappelijk werkers kunnen personen helpen bij het omgaan met emoties en het ontwikkelen van copingmechanismen.
 • Steun van partner, familie en vrienden: Een ondersteunend netwerk van partner, familie en vrienden kan cruciaal zijn bij het bieden van begrip, empathie en praktische hulp.
 • Zelfhulpgroepen en lotgenotencontacten: Zelfhulpgroepen en deel uitmaken van groepen van of activiteiten met mensen met een visuele beperking kunnen leiden tot gedeelde ervaringen en empowerment.

Psychologische en emotionele factoren zijn een integraal onderdeel van het omgaan met een visuele handicap. Het ontwikkelen van veerkracht en het aanpakken van deze emoties zijn belangrijke stappen naar het leiden van een bevredigend en onafhankelijk leven met een visuele beperking. Het is ook van essentieel belang dat er toegankelijke en adequate psychosociale ondersteuning beschikbaar is voor blinde en slechtziende personen om hen te helpen bij hun emotionele welzijn.

Sociale ondersteuning en acceptatie

Sociale ondersteuning en acceptatie spelen een vitale rol in het leven van blinde en slechtziende personen. Een ondersteunend sociaal netwerk en acceptatie in de bredere samenleving kunnen een diepgaande impact hebben op hoe personen hun visuele handicap ervaren en hoe effectief ze ermee omgaan. Hier zijn enkele essentiële aspecten van sociale ondersteuning en acceptatie:

Partner, familie en vrienden

 • Emotionele steun: Partner, familieleden en vrienden kunnen emotionele steun bieden door begrip, aanmoediging en empathie te tonen.
 • Praktische hulp: Naast emotionele steun kunnen zij ook praktische hulp bieden, zoals hulp bij dagelijkse taken, reizen en toegang tot informatie.
 • Bevordering van zelfstandigheid: Zelfstandigheid aanmoedigen en in de capaciteiten van iemand met een visuele handicap geloven zijn essentieel voor hun welzijn.
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Professionele organisaties en ondersteunende netwerken

 • Revalidatie en onderwijs: Revalidatieprofessionals en onderwijsinstellingen die gespecialiseerd zijn in een visuele beperking bieden waardevolle training en ondersteuning.
 • Ondersteuningsgroepen: Lid worden van ondersteuningsgroepen en organisaties voor blinde en slechtziende personen kan leiden tot gedeelde ervaringen, informatie-uitwisseling en empowerment.

Acceptatie in de samenleving

 • Toegankelijkheid: Een samenleving die toegankelijk is voor blinde en slechtziende personen, met inbegrip van openbare gebouwen, openbaar vervoer en digitale platforms, vergemakkelijkt hun onafhankelijkheid en participatie.
 • Bevorderen van bewustzijn: Het vergroten van bewustzijn over visuele beperkingen in de samenleving kan vooroordelen verminderen en begrip vergroten.
 • Gelijke kansen: Gelijke kansen in onderwijs, werkgelegenheid en deelname aan activiteiten bevorderen de acceptatie en integratie van mensen met een visuele beperking.

Positieve sociale ondersteuning en acceptatie zijn van cruciaal belang voor het welzijn en de kwaliteit van leven van visueel gehandicapte personen. Ze vergroten het gevoel van eigenwaarde en empowerment, en ze moedigen personen aan om hun vaardigheden te ontwikkelen en een actieve rol te spelen in de samenleving. Het is van groot belang dat deze ondersteuning en acceptatie blijven groeien en dat inspanningen worden geleverd om een inclusieve en toegankelijke samenleving te bevorderen voor iedereen, ongeacht hun visuele mogelijkheden.

Educatie en training

Educatie en training spelen een cruciale rol in het omgaan met een visuele handicap. Het verwerven van de juiste kennis, vaardigheden en training is essentieel om zelfstandigheid, zelfvertrouwen en de mogelijkheid om volwaardig deel te nemen aan de samenleving te vergroten. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van educatie en training voor blinde en slechtziende personen:

Braille- en leestechnieken

 • Brailletraining: Braille is een belangrijk communicatiemiddel voor blinde en slechtziende personen. Dankzij braille kunnen personen lezen, schrijven en informatie te verkrijgen op een efficiënte manier.
 • Luistervaardigheid: Luistervaardigheid is van vitaal belang, aangezien veel informatie wordt gedeeld in gesproken vorm, zoals audioboeken, podcasts en gesprekken.

Mobiliteitstraining

 • Oriëntatie en mobiliteit: Deze training helpt personen bij het veilig en zelfstandig navigeren in hun omgeving, zowel binnen als buiten. Het omvat het gebruik van taststokken, witte stokken en navigatiesystemen.
 • Openbaar vervoer: Het aanleren van reisvaardigheden voor gebruik van het openbaar vervoer vergroot de mobiliteit en onafhankelijkheid.

Technologische training

 • Screenreaders en toegankelijkheidstechnologie: Schermuitleesprogramma’s, spraakherkenning en andere toegankelijkheidshulpmiddelen voor computers en mobiele apparaten zijn essentieel voor het verkrijgen van digitale informatie en communicatie.
 • Aangepaste apps en software: Apps en software voor blinde en slechtziende personen, zoals navigatie-apps, tekstherkenningsapps, objectherkenningsapps en leesapps, kunnen de alledaagse functionaliteit vergroten.

Dagelijkse levensvaardigheden

 • Koken en huishoudelijke taken: Het aanleren van technieken en strategieën voor koken, schoonmaken en andere dagelijkse taken bevordert de onafhankelijkheid.
 • Persoonlijke verzorging: Het ontwikkelen van zelfzorgvaardigheden is belangrijk voor het behoud van de eigen gezondheid en welzijn.
Koken: Spaghetti met verse groenten klaarmaken

Koken: Spaghetti met verse groenten klaarmaken

Werk- en onderwijskansen

 • Aanpassingen op de werkplek: Het aanbieden van redelijke aanpassingen op de werkplek, zoals schermuitleesprogramma’s en aangepaste werkstations, vergemakkelijkt de deelname aan het arbeidsproces.
 • Onderwijs en leermogelijkheden: Toegang tot (speciale) scholen, leraren en hulpmiddelen is essentieel voor het verkrijgen van onderwijs en het ontwikkelen van academische vaardigheden.

Toegankelijkheid en omgeving

Toegankelijkheid en de fysieke en sociale omgeving zijn van cruciaal belang voor blinde en slechtziende personen. Een toegankelijke omgeving biedt de nodige ondersteuning en maakt het mogelijk om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van toegankelijkheid en omgeving voor blinde en slechtziende personen:

Fysieke omgeving

 • Toegankelijke gebouwen: Fysieke structuren, zoals openbare gebouwen, scholen en werkplekken, moeten worden ontworpen met toegankelijkheid in gedachten. Dit omvat hellingen, liften, goed gemarkeerde trappen en brede deuren om de mobiliteit te vergemakkelijken.
 • Tastbare markeringen: Tastbare markeringen, zoals tactiele tegels en reliëfkaarten, helpen bij oriëntatie en de weg vinden voor mensen met een visuele beperking.
 • Geleidelijnen: Aanwezigheid van geleidelijnen, zoals geleidestroken met voelbare noppen, die personen leiden en helpen bij het lopen in openbare ruimtes.

Digitale en informatie toegankelijkheid

 • Toegankelijke websites en apps: Digitale platforms moeten voldoen aan toegankelijkheidsnormen, zodat blinde en slechtziende personen eenvoudig online informatie kunnen verkrijgen en communiceren.
 • Audiodescriptie: Audiodescriptie voor films, televisieprogramma’s en live-evenementen maakt visuele inhoud toegankelijk door aanvullende auditieve beschrijvingen te bieden.

Openbaar vervoer

 • Toegankelijk openbaar vervoer: Bussen, trams en treinen moeten worden uitgerust met hulpmiddelen voor blinde en slechtziende personen, zoals omroepsystemen.
 • Hulp op stations: Stations moeten worden uitgerust met personeel dat kan helpen bij het navigeren en in- en uitstappen van voertuigen.
Trein in beweging aan station waar mensen staan te wachten.

Trein in beweging aan station waar mensen staan te wachten.

Sociale omgeving

 • Bewustzijn en acceptatie: Bewustzijn en begrip in de samenleving verminderen vooroordelen en bevorderen de acceptatie van blinde en slechtziende personen.
 • Inclusieve activiteiten: Evenementen, culturele activiteiten en sportevenementen moeten toegankelijk zijn voor blinde en slechtziende personen door middel van beschrijvingen, begeleiding en toegankelijke locaties.

Werk- en onderwijsomgeving

 • Redelijke aanpassingen: Werkplekken en onderwijsinstellingen moeten redelijke aanpassingen bieden, zoals screenreaders en braillematerialen, om gelijke kansen te garanderen.
 • Training en bewustzijn op de werkplek: Sensibilisering op de werkplek en training van collega’s en docenten dragen bij aan een inclusieve omgeving.

Toegankelijkheid en een omgeving die rekening houdt met de behoeften van blinde en slechtziende personen zijn van vitaal belang voor hun onafhankelijkheid en inclusie. Het bevordert de participatie in de samenleving, onderwijs, werkgelegenheid en vrijetijdsactiviteiten. Het is belangrijk dat regeringen, organisaties en de samenleving als geheel zich inzetten voor het creëren en handhaven van toegankelijke omgevingen om de kwaliteit van leven voor blinde en slechtziende personen te verbeteren.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Zelfregulatie, hulp vragen en de zoektocht naar zin als je blind of slechtziend bent07-06-2024 01:06:05
 2. Ongemakkelijke stiltes bij blinden en slechtzienden31-05-2024 06:05:01
 3. Kan je wennen aan het blind of slechtziend geworden zijn?29-05-2024 06:05:20
 4. Overwin je innerlijke criticus: Leer jezelf waarderen, ook met een visuele beperking28-05-2024 03:05:49
 5. Piekeren als je blind of slechtziend bent28-05-2024 06:05:22
 6. Voldoende rust nemen als je blind of slechtziend bent28-05-2024 05:05:18
 7. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 8. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 9. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 10. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 11. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 12. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 13. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 14. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 15. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 16. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 17. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 18. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 19. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 20. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 21. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 22. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 23. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 24. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 25. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 26. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 27. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 28. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 29. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 30. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 31. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 32. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 33. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 34. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 35. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 36. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 37. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 38. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 39. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 40. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 41. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 42. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 43. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 44. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 45. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 46. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 47. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 48. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 49. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 50. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 51. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 52. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 53. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 54. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 55. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 56. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 57. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 58. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 59. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 60. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 61. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 62. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 63. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 64. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 65. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 66. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 67. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 68. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 69. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 70. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 71. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 72. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 73. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 74. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 75. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 76. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 77. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 78. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 79. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 80. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 81. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 82. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 83. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 84. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 85. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 86. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 87. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 88. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 89. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 90. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 91. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 92. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 93. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 94. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 95. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 96. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 97. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 98. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 99. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 100. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 101. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 102. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 103. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 104. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 105. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 106. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 107. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 108. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 109. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 110. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 111. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 112. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 113. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 114. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 115. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 116. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 117. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 118. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 119. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 120. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 121. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 122. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 123. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 124. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 125. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 126. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 127. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 128. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 129. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 130. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 131. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 132. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 133. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 134. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 135. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 136. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 137. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 138. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 139. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 140. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 141. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 142. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 143. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 144. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 145. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 146. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 147. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 148. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 149. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 150. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 151. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 152. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 153. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 154. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 155. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 156. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 157. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 158. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 159. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 160. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 161. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 162. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 163. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 29 mei 2024 – 13:34