Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)

Ectropion is een aandoening waarbij het onderooglid naar buiten draait. Dit kan gedeeltelijk of volledig gebeuren, waardoor er rood oogwit zichtbaar wordt onder het ooglid. Ectropion kan een of beide ogen aantasten en leidt vaak tot ongemak en verschillende symptomen.

Prevalentie van ectropion in België en Nederland

Ectropion is een aandoening waarbij het ooglid naar buiten is gekeerd. Dit kan leiden tot irritatie, droogte en infecties van het oog. Ectropion kan worden veroorzaakt door veroudering, zonneschade, infecties, littekens en spierzwakte.

In België en Nederland is ectropion een relatief veelvoorkomende aandoening. De prevalentie neemt toe met de leeftijd.

Enkele studies:

 • België: Een studie uit 2014 vond dat 2,5% van de mensen ouder dan 65 jaar ectropion had.
 • Nederland: Een studie uit 2010 vond dat 3,1% van de mensen ouder dan 70 jaar ectropion had.

Oorzaken van ectropion

Ectropion is een aandoening waarbij het ooglid naar buiten is gekeerd. Dit kan leiden tot irritatie, droogte en infecties van het oog.

De meest voorkomende oorzaken van ectropion zijn:

 • Leeftijd: De kans op ectropion neemt toe met de leeftijd. Dit komt doordat de weefsels van het ooglid verouderen en verslappen.
 • Zonlicht: Blootstelling aan zonlicht kan de huid van het ooglid verzwakken, waardoor ectropion kan ontstaan.
 • Infecties: Infecties van het ooglid kunnen leiden tot littekens en ectropion.
 • Littekens: Littekens op het ooglid kunnen ectropion veroorzaken.
 • Spierzwakte: Zwakte van de spieren die het ooglid openen en sluiten kan ectropion veroorzaken.

Andere oorzaken van ectropion kunnen zijn:

 • Aangeboren afwijkingen: Sommige mensen worden geboren met een afwijking die ectropion kan veroorzaken.
 • Neurologische aandoeningen: Sommige neurologische aandoeningen, zoals verlamming van het gezicht, kunnen ectropion veroorzaken.
 • Oogziekten: Sommige oogziekten, zoals traanbuisverstopping, kunnen ectropion veroorzaken.
 • Geneesmiddelen: Sommige geneesmiddelen, zoals corticosteroïden, kunnen ectropion veroorzaken.

Risicofactoren

Ectropion is een aandoening waarbij het ooglid naar buiten is gekeerd. De risicofactoren voor ectropion zijn onderverdeeld in twee categorieën:

Factoren die de weefsels van het ooglid verzwakken

 • Leeftijd: De kans op ectropion neemt toe met de leeftijd. Dit komt doordat de weefsels van het ooglid verouderen en verslappen.
 • Zonlicht: Blootstelling aan zonlicht kan de huid van het ooglid verzwakken.
 • Infecties: Infecties van het ooglid kunnen leiden tot littekens en ectropion.
 • Littekens: Littekens op het ooglid kunnen ectropion veroorzaken.
 • Geneesmiddelen: Sommige geneesmiddelen, zoals corticosteroïden, kunnen ectropion veroorzaken.

Factoren die de spieren die het ooglid openen en sluiten verzwakken

 • Neurologische aandoeningen: Sommige neurologische aandoeningen, zoals verlamming van het gezicht, kunnen ectropion veroorzaken.
 • Oogziekten: Sommige oogziekten, zoals traanbuisverstopping, kunnen ectropion veroorzaken.
 • Aangeboren afwijkingen: Sommige mensen worden geboren met een afwijking die ectropion kan veroorzaken.

Naast deze risicofactoren zijn er nog een aantal andere factoren die het risico op ectropion kunnen verhogen:

 • Roken: Roken kan de huid van het ooglid verzwakken.
 • Droge ogen: Droge ogen kunnen het risico op ectropion verhogen.
 • Gewoonte om in de ogen te wrijven: Wrijven in de ogen kan de weefsels van het ooglid verzwakken.

Het is belangrijk om te weten dat ectropion niet altijd door een risicofactor wordt veroorzaakt. In sommige gevallen kan ectropion zonder duidelijke oorzaak ontstaan.

Symptomen van ectropion

Ectropion is een aandoening waarbij het ooglid naar buiten is gekeerd. De symptomen van ectropion kunnen variëren van mild tot ernstig, afhankelijk van de ernst van de aandoening.

Enkele veelvoorkomende symptomen van ectropion zijn:

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

In ernstigere gevallen van ectropion kunnen de volgende symptomen optreden:

Lichamelijke impact

Ectropion, de aandoening waarbij het ooglid naar buiten is gekeerd, kan een reeks lichamelijke gevolgen hebben die variëren in ernst en afhankelijk zijn van de mate waarin het ooglid is aangetast. Hieronder bespreken we enkele belangrijke punten:

Irritatie en droogheid van het oog

 • Eén van de meest voorkomende gevolgen is irritatie van het oog. Doordat het ooglid niet goed sluit, raakt het hoornvlies (het buitenste beschermende laagje van het oog) blootgesteld aan wind, stof en andere irriterende stoffen. Dit kan resulteren in roodheid, jeuk, branderigheid en tranenvloed.
 • Door het open blijven van het oog kan het tevens sneller uitdrogen. Dit kan leiden tot wazig zicht, pijn en gevoeligheid voor licht. In ernstige gevallen kan chronische droogheid leiden tot schade aan het hoornvlies.

Infecties

 • Het niet goed kunnen sluiten van het ooglid kan het risico op ooginfecties verhogen. Doordat het hoornvlies minder goed beschermd is, zijn bacteriën en virussen gemakkelijker in staat om binnen te dringen en een infectie te veroorzaken. Dit kan leiden tot roodheid, zwelling, pijn en afscheiding van het oog.

Gezichtvermogen

 • In ernstige gevallen van ectropion kan het naar buiten gekeerde ooglid het gezichtsvermogen beïnvloeden. Dit kan gebeuren door littekens op het ooglid die het zicht blokkeren, of door uitdroging van het hoornvlies die tot wazigheid leidt.

Andere gevolgen

 • Naast de genoemde impact kan ectropion ook leiden tot moeilijkheden met het sluiten van het oog, waardoor het oog kwetsbaarder wordt voor verwondingen tijdens de slaap.
 • Cosmetisch gezien kan het naar buiten gedraaide ooglid als storend worden ervaren.

Het is belangrijk om te onthouden dat de ernst van de impact sterk kan verschillen per persoon. Als je je zorgen maakt over ectropion, is het verstandig om een oogarts te raadplegen voor een diagnose en bespreking van de mogelijke gevolgen en behandelingen.

Mentale impact

De mentale impact van ectropion kan aanzienlijk zijn en in sommige gevallen even zwaarwegend zijn als de lichamelijke gevolgen. Hieronder bespreken we enkele belangrijke psychische factoren die van invloed kunnen zijn:

Onzekerheid over het uiterlijk

Angst en stress

Beperkingen in activiteiten

 • Door de symptomen van ectropion kunnen dagelijkse activiteiten lastiger worden. Dingen als buitensporten, uitgaan in de wind of zelfs lezen kunnen onaangenaam aanvoelen, wat kan leiden tot gevoelens van isolatie en frustratie.

Behandeling en acceptatie

 • De noodzakelijke behandeling of operatie kan ook mentale druk geven. Angst voor de ingreep, onzekerheid over de resultaten en de tijd die nodig is voor genezing kunnen bijdragen aan stress en bezorgdheid.

Belangrijk is te beseffen dat:

Diagnose en onderzoeken bij ectropion

Ectropion wordt meestal gediagnosticeerd tijdens een oogonderzoek bij je oogarts. Dit onderzoek omvat doorgaans verschillende onderdelen:

Anamnese

De arts zal je eerst vragen naar je medische geschiedenis, je klachten en wanneer deze begonnen zijn.

Lichamelijk onderzoek

De arts zal je ogen van dichtbij bekijken, waarbij ze onder meer zal letten op:

 • Het uiterlijk van de oogleden, met name of deze naar buiten gekeerd zijn
 • De aanwezigheid van irritatie, droogheid of infectie
 • De mate van lacrimatie (tranenvloed)
 • De positie van de traanpunten
 • De werking van de spieren rond de ogen
 • Littekens of andere afwijkingen op de oogleden

Spleetlamponderzoek

De arts zal gebruik maken van een spleetlampmicroscoop om je ogen in vergroting te bekijken. Dit helpt bij het onderzoeken van het hoornvlies, de bindvliezen en andere oogstructuren.

Fluoresceïnetest

Dit is een test waarbij een onschadelijk kleurstof (fluoresceïne) op het oogoppervlak wordt aangebracht. Dit helpt bij het identificeren van droge plekken op het hoornvlies en van beschadigingen aan het oppervlak.

Andere onderzoeken

In sommige gevallen kunnen aanvullende onderzoeken nodig zijn, zoals:

 • Schirmer test: Meet de tranenproductie.
 • Bloedonderzoek: Om andere oorzaken van droge ogen uit te sluiten.
 • Beeldvorming: CT-scan of MRI-scan om eventuele onderliggende oorzaken uit te sluiten.

Belangrijk is te onthouden dat de specifieke onderzoeken die worden uitgevoerd per persoon kunnen verschillen, afhankelijk van de ernst van de symptomen en de vermoedelijke oorzaak.

Het is essentieel om bij vermoeden van ectropion een arts te raadplegen. Een vroegtijdige diagnose en behandeling kunnen helpen om verdere complicaties te voorkomen.

Behandeling van ectropion

De behandeling van ectropion hangt af van de ernst van de aandoening en de oorzaak.

In milde gevallen kan ectropion worden behandeld met:

 • Kunsttranen: Deze helpen om het oog vochtig te houden en irritatie te verminderen.
 • Oogzalf: Oogzalf kan helpen om het oog te beschermen en irritatie te verminderen.
 • Tape: In sommige gevallen kan tape worden gebruikt om het ooglid tijdelijk in de juiste positie te houden.

In ernstigere gevallen kan een operatie nodig zijn om het ooglid te corrigeren. Er zijn verschillende operatietechnieken mogelijk, afhankelijk van de specifieke oorzaak en ernst van de ectropion.

Enkele veelvoorkomende operatietechnieken zijn:

 • Verwijdering van overtollige huid: Dit kan worden gedaan om het ooglid strakker te maken.
 • Verslapping van de spieren die het ooglid openen: Dit kan worden gedaan om het ooglid te laten sluiten.
 • Transplantatie van weefsel: Dit kan worden gedaan om een deel van het ooglid te vervangen dat is beschadigd of verloren.

Na de operatie is het belangrijk om je ogen goed te verzorgen en de instructies van je arts op te volgen. Je kunt last krijgen van pijn, zwelling en wazig zicht. Dit is normaal en zal in de meeste gevallen na verloop van tijd verdwijnen.

In sommige gevallen kan ectropion terugkeren na de behandeling. Als dit gebeurt, is het belangrijk om je arts te raadplegen.

Prognose

De prognose van ectropion hangt af van de ernst van de aandoening, de oorzaak en de gekozen behandeling.

In milde gevallen kan ectropion met succes worden behandeld met kunsttranen, oogzalf of tape. In deze gevallen is de prognose over het algemeen goed.

In ernstigere gevallen kan een operatie nodig zijn om het ooglid te corrigeren. De prognose na een operatie is over het algemeen goed, maar er is altijd een klein risico op complicaties, zoals infectie, bloeding of littekens.

Ectropion kan in sommige gevallen terugkeren, zelfs na een operatie. Dit is vaker het geval bij mensen met een onderliggende medische aandoening die ectropion kan veroorzaken, zoals verlamming van het gezicht of chronische oogontsteking.

Enkele factoren die de prognose kunnen beïnvloeden zijn:

 • Leeftijd: Oudere mensen hebben een hoger risico op complicaties na een operatie.
 • Algemene gezondheid: Mensen met een onderliggende medische aandoening hebben een hoger risico op complicaties.
 • Ernstigheid van de ectropion: Ernstigere gevallen van ectropion zijn moeilijker te behandelen en hebben een hoger risico op terugkeer.
 • Ervaring van de chirurg: De ervaring van de chirurg kan de prognose van de operatie beïnvloeden.

Het is belangrijk om met je arts te praten over de prognose van je specifieke situatie. Je arts kan je meer informatie geven over de risico’s en voordelen van de verschillende behandelingsopties en je helpen bij het maken van de beste keuze voor je gezondheid.

Complicaties

Ectropion is een aandoening waarbij het ooglid naar buiten is gekeerd. De meeste complicaties van ectropion zijn mild en kunnen met medicijnen of een operatie worden behandeld.

Enkele van de meest voorkomende complicaties van ectropion zijn:

In ernstigere gevallen van ectropion kunnen de volgende complicaties optreden:

Het is belangrijk om een oogarts te raadplegen als je één van deze complicaties ervaart. De oogarts kan je ogen onderzoeken en bepalen of je ectropion heeft en of er complicaties zijn opgetreden.

De behandeling van de complicaties van ectropion hangt af van de ernst van de complicatie en de oorzaak. In milde gevallen kan kunsttranen of oogzalf helpen. In ernstigere gevallen kan een operatie nodig zijn om het ooglid te corrigeren.

Enkele tips om complicaties van ectropion te voorkomen zijn:

 • Houd je ogen schoon: Was je handen grondig voordat je je w ogen aanraakt.
 • Gebruik kunsttranen: Dit helpt om je ogen vochtig te houden en irritatie te verminderen.
 • Draag een zonnebril: Dit helpt om je ogen te beschermen tegen wind en stof.
 • Ga regelmatig naar je oogarts:

Preventie

Er is geen garantie om ectropion te voorkomen, maar er zijn wel een aantal dingen die je kunt doen om het risico te verminderen:

 • Bescherm je ogen tegen de zon: Draag een zonnebril met UV-bescherming wanneer je naar buiten gaat.
 • Vermijd roken: Roken kan de ogen irriteren en het risico op ectropion verhogen.
 • Eet gezond: Zorg ervoor dat je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt, zoals vitamine A, C en E. Deze voedingsstoffen zijn belangrijk voor de gezondheid van de ogen.
 • Behandel oogontstekingen: Oogontstekingen kunnen ectropion veroorzaken. Het is belangrijk om oogontstekingen zo snel mogelijk te behandelen.
 • Ga regelmatig naar je oogarts: Je oogarts kan je ogen controleren op ectropion en andere oogproblemen.

In sommige gevallen kan ectropion worden veroorzaakt door een onderliggende medische aandoening, zoals verlamming van het gezicht of chronische oogontsteking. Als je één van deze aandoeningen heeft, is het belangrijk om je arts te raadplegen over hoe je het risico op ectropion kunt verminderen.

Enkele tips om ectropion te herkennen zijn:

 • Het ooglid is naar buiten gekeerd.
 • Het oogwit is zichtbaar onder het ooglid.
 • Het oog is rood en geïrriteerd.
 • Er is tranenvloed.
 • U heeft moeite met het sluiten van je oog.

Als je één van deze symptomen ervaart, is het belangrijk om een oogarts te raadplegen. De oogarts kan je ogen onderzoeken en bepalen of je ectropion heeft.

Omgaan met ectropion in het dagelijks leven

Ectropion is een aandoening waarbij het ooglid naar buiten is gekeerd. Dit kan leiden tot verschillende symptomen, zoals irritatie, droogte, infecties en cosmetische klachten.

Hieronder vind je enkele tips om met ectropion in het dagelijks leven om te gaan:

Bescherm je ogen

Vermijd irritatie

Behandel infecties

 • Raadpleeg je arts als je een oogontsteking heeft.
 • Gebruik antibiotica oogdruppels of zalf zoals voorgeschreven door je arts.

Cosmetische klachten

 • Er zijn verschillende camouflagetechnieken die je kunt gebruiken om het uiterlijk van ectropion te verbergen.
 • Je arts kan je meer informatie geven over deze technieken.

Andere tips

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 28 mei 2024 – 13:04