Uveïtis

Inhoudsopgave

Prevalentie van van inflammatoire oogaandoening

Uveïtis is een inflammatoire oogaandoening die verschillende delen van de uvea, het middelste gedeelte van het oog, aantast. Het kan leiden tot ernstig zichtverlies en een aanzienlijke impact hebben op de levenskwaliteit van personen met een visuele beperking.

Uveïtis

Uveïtis kan een uitdagende aandoening zijn, omdat het vaak niet direct duidelijk is waarom het optreedt. Het kan worden geassocieerd met auto-immuunziekten, infecties of zelfs traumatische oorzaken. De ontsteking die uveïtis kenmerkt, kan diverse delen van het oog aantasten, waaronder het vaatvlies, de iris en het straallichaam. De symptomen variëren van oogpijn en roodheid tot wazig zicht en lichtgevoeligheid. Bij personen met een visuele beperking is uveïtis een van de belangrijkste oorzaken van zichtverlies.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Prevalentie in België

Het exacte aantal gevallen van uveïtis in België is niet altijd eenvoudig vast te stellen. Prevalentiestudies hebben aangetoond dat de frequentie van uveïtis kan variëren afhankelijk van de regio en de specifieke populatie die wordt onderzocht. In België is er echter een gestage toename van gediagnosticeerde gevallen van uveïtis. De Belgische vereniging voor oogheelkunde heeft aandacht besteed aan deze trend en benadrukt het belang van vroegtijdige detectie en behandeling om de gevolgen voor de visuele gezondheid te beperken.

Prevalentie in Nederland

In Nederland, net als in België, wordt de prevalentie van uveïtis beïnvloed door verschillende factoren, waaronder genetische aanleg, milieu-invloeden en de algehele gezondheid van de bevolking. Het uveïtis informatie centrum Nederland heeft zich toegelegd op het verstrekken van informatie en ondersteuning aan personen met een visuele beperking die te maken hebben met uveïtis. Er wordt gewerkt aan bewustwording en vroege diagnose om de impact van de aandoening te verminderen.

Oorzaken en risicofactoren van uveïtis

Uveïtis, een ontsteking van de uvea – het middelste gedeelte van het oog – kan een complexe en vaak mysterieuze aandoening zijn, waarvan de exacte oorzaak niet altijd gemakkelijk te achterhalen is. Deze ontsteking kan ernstige gevolgen hebben voor de visuele gezondheid en de algehele kwaliteit van leven van personen met uveïtis.

Auto-immuunziekten

Een van de vooraanstaande oorzaken van uveïtis zijn auto-immuunziekten. Het immuunsysteem van het lichaam, dat normaal gesproken ziekteverwekkers aanvalt, kan bij auto-immuunziekten per abuis gezonde lichaamscellen aanvallen. Dit kan ontstekingen in het oog veroorzaken, wat uveïtis tot gevolg heeft. Ziekten zoals reumatoïde artritis, de ziekte van Crohn, lupus en Bechterew’s ziekte kunnen allemaal het risico op uveïtis verhogen.

Infecties en pathogenen

Infecties vormen een andere belangrijke oorzaak van uveïtis. Virussen, bacteriën en schimmels kunnen het oog binnendringen en ontstekingen veroorzaken. Herpesvirussen, toxoplasmose, syfilis, tuberculose en de ziekte van lyme zijn enkele van de infectieuze agentia die in verband worden gebracht met uveïtis. Uveïtis kan in sommige gevallen een symptoom zijn van een onderliggende infectie elders in het lichaam. De behandeling kan tevens variëren afhankelijk van de onderliggende oorzaak.

Trauma en oogletsel

Een fysiek oogletsel kan leiden tot uveïtis. Dit omvat verwondingen als gevolg van ongevallen, operaties, of zelfs oogchirurgie. In sommige gevallen kan een letsel leiden tot ontsteking en uiteindelijk tot uveïtis. Zelfs schijnbaar kleine verwondingen, zoals een stoot tegen het oog, kunnen uveïtis veroorzaken. Het is van groot belang om oogletsel serieus te nemen en onmiddellijk medische hulp te zoeken.

Risicofactoren

Naast de directe oorzaken van uveïtis zijn er bepaalde risicofactoren die het risico op het ontwikkelen van deze aandoening kunnen vergroten. Deze omvatten:

Leeftijd

Uveïtis kan op elke leeftijd voorkomen, maar het wordt vaker gediagnosticeerd bij personen tussen 20 en 60 jaar.

Geslacht

Sommige vormen van uveïtis komen vaker voor bij mannen, terwijl andere vaker voorkomen bij vrouwen.

Genetische aanleg

Er is enig bewijs dat genetische factoren een rol kunnen spelen in de vatbaarheid voor uveïtis.

Oogletselgeschiedenis

Personen met een voorgeschiedenis van oogtrauma of oogchirurgie kunnen een verhoogd risico lopen.

Systemische ziekten

Personen met auto-immuunziekten of andere aandoeningen, zoals diabetes, lopen een hoger risico op uveïtis.

Roken

Roken wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op bepaalde vormen van uveïtis.

Omgevingsfactoren

Blootstelling aan bepaalde milieu-invloeden, zoals toxines of infecties, kan het risico verhogen.

Erfelijkheid van uveïtis

Uveïtis is een complexe oogaandoening die niet alleen wordt beïnvloed door omgevingsfactoren en andere risicofactoren, maar ook door genetische aanleg.

Genetische predispositie

Onderzoek heeft aangetoond dat er een genetische component is bij uveïtis. Personen met een familiegeschiedenis van uveïtis hebben een verhoogd risico om zelf uveïtis te ontwikkelen. Dit suggereert dat bepaalde genetische factoren de gevoeligheid voor uveïtis kunnen vergroten. Verschillende genen zijn in verband gebracht met uveïtis, waaronder genen die betrokken zijn bij het immuunsysteem en ontstekingsreacties.

HLA-Genen en uveïtis

Een groep genen die een bijzondere rol spelen bij uveïtis zijn de zogenaamde humane leukocytenantigeen (hLA)-genen. Deze genen coderen voor eiwitten op het oppervlak van cellen die een cruciale rol spelen bij de regulering van het immuunsysteem. Sommige varianten van HLA-genregio’s zijn in verband gebracht met een verhoogd risico op uveïtis. HLA-B27 is bijvoorbeeld sterk geassocieerd met bepaalde vormen van uveïtis, zoals de uveïtis die wordt gezien bij de ziekte van Bechterew. Andere HLA-allelen, zoals HLA-A29, zijn betrokken bij het risico op bepaalde vormen van uveïtis zoals het syndroom van birdshot.

Combinatie van genetische en omgevingsfactoren

Genetische aanleg op zichzelf is meestal niet voldoende om uveïtis te veroorzaken. In de meeste gevallen is er sprake van een complexe interactie tussen genetische factoren en omgevingsfactoren. Omgevingsfactoren zoals infecties, stress, roken en blootstelling aan bepaalde toxines kunnen de genetische aanleg activeren en leiden tot de ontwikkeling van uveïtis. Dit verklaart waarom niet alle personen met een genetische aanleg daadwerkelijk uveïtis ontwikkelen.

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Screening en preventie

Vanwege de genetische component van uveïtis kan het voor personen met een familiegeschiedenis van de aandoening zinvol zijn om zich regelmatig te laten screenen. Een vroege detectie en behandeling zijn essentieel om de progressie van uveïtis te vertragen en zichtverlies te voorkomen. Dit geldt met name voor personen met een bekende genetische aanleg, zoals HLA-allelen die geassocieerd worden met uveïtis.

Soorten uveïtis

Uveïtis, een ontsteking van de uvea in het oog, is een complexe aandoening die zich op verschillende manieren kan manifesteren en in verschillende delen van het oog kan voorkomen. Er zijn verschillende classificaties van uveïtis, gebaseerd op de locatie in het oog, de duur en de oorzaak van de ontsteking.

Anterieure uveïtis

Anterieure uveïtis, ook wel voorste uveïtis genoemd, is de meest voorkomende vorm van uveïtis. Deze vorm van uveïtis treft de voorste delen van het oog, met name de iris en het straallichaam. Het kan acuut of chronisch zijn en gaat vaak gepaard met symptomen zoals oogpijn, roodheid, lichtgevoeligheid en wazig zicht. Anterieure uveïtis kan worden geassocieerd met auto-immuunziekten, infecties of een oogletsel.

Posterieure uveïtis

Posterieure uveïtis treft de achterste delen van het oog, waaronder het vaatvlies en het netvlies. Het kan zich langzamer ontwikkelen dan anterieure uveïtis en kan leiden tot symptomen zoals wazig zicht en drijvende vlekken in het gezichtsveld. Posterieure uveïtis kan worden geassocieerd met infecties zoals toxoplasmose en het cytomegalovirus.

Intermediaire uveïtis

Intermediaire uveïtis bevindt zich tussen de voorste en achterste delen van het oog en treft met name het glasachtig lichaam. Symptomen van intermediaire uveïtis kunnen onder meer wazig zicht, floaters en ontsteking in het glasachtig lichaam omvatten. Deze vorm van uveïtis kan worden geassocieerd met systemische aandoeningen zoals sarcoïdose.

Panuveïtis

Panuveïtis is de meest ernstige en uitgebreide vorm van uveïtis, waarbij alle lagen van het oog zijn aangetast. Dit type uveïtis kan leiden tot ernstige complicaties en aanzienlijk zichtverlies. Het kan veroorzaakt worden door infecties, auto-immuunziekten of andere oorzaken.

Etiologische classificatie

Naast de classificatie op basis van de locatie in het oog, kan uveïtis ook worden ingedeeld op basis van de onderliggende oorzaak. Hier zijn enkele voorbeelden:

Infectieuze uveïtis

Deze vorm wordt veroorzaakt door infecties zoals herpesvirussen, toxoplasmose, tuberculose of syfilis.

Niet-infectieuze uveïtis

Dit omvat auto-immuunziekten zoals reumatoïde artritis, de ziekte van Bechterew en sarcoïdose.

Posttraumatische uveïtis

Deze vorm ontstaat als gevolg van een oogletsel of oogchirurgie.

Kinderen en uveïtis

Uveïtis kan ook voorkomen bij kinderen, waarbij het vaak een andere presentatie en onderliggende oorzaak heeft. Dit staat bekend als juveniele idiopathische artritis-geassocieerde uveïtis, waarbij ontsteking in het oog optreedt bij kinderen met juveniele idiopathische artritis. Deze vorm van uveïtis kan ernstige complicaties veroorzaken en vereist nauwgezette opvolging en behandeling.

Symptomen van uveïtis

Uveïtis is een complexe oogaandoening die verschillende delen van het oog kan aantasten en een breed scala aan symptomen kan veroorzaken. De symptomen van uveïtis variëren afhankelijk van het type en de locatie van de ontsteking in het oog. Het begrijpen van deze symptomen is essentieel voor vroegtijdige diagnose en behandeling van deze aandoening bij personen met uveïtis.

Algemene symptomen

Hoewel de symptomen van uveïtis kunnen variëren, zijn er enkele algemene symptomen die bij veel personen met uveïtis voorkomen:

Oogpijn

Een van de meest voorkomende symptomen van uveïtis is oogpijn. Dit kan variëren van mild ongemak tot ernstige, scherpe pijn. De pijn kan constant zijn of in golven voorkomen.

Roodheid van het oog

Uveïtis gaat vaak gepaard met roodheid van het oog, vooral in het geval van anterieure uveïtis waarbij de iris ontstoken is.

Lichtgevoeligheid (fotofobie)

Personen met uveïtis ervaren vaak overgevoeligheid voor licht. Zelfs normaal binnenkomend licht kan ongemak of pijn veroorzaken.

Wazig zicht

Uveïtis kan leiden tot wazig zicht, wat het gevolg is van ontsteking en vochtophoping in het oog.

Drijvende vlekken (floaters)

Floaters zijn kleine donkere vlekken of draadachtige structuren die zich in het gezichtsveld van een persoon kunnen bevinden. Ze worden vaak gezien bij posterior uveïtis.

Verminderd zicht

Als uveïtis niet wordt behandeld, kan het leiden tot een aanzienlijke verslechtering van het gezichtsvermogen.

Type-specifieke symptomen

De symptomen van uveïtis kunnen variëren afhankelijk van het type uveïtis:

Anterieure uveïtis

Bij deze vorm van uveïtis zijn de symptomen meestal heviger en omvatten pijn, roodheid, lichtgevoeligheid en wazig zicht. De iris kan ontstoken zijn, wat kan leiden tot een verandering in de kleur van het oog.

Posterieure uveïtis

Posterieure uveïtis kan leiden tot wazig zicht en floaters, maar het kan minder pijnlijk zijn dan anterieure uveïtis.

Intermediaire uveïtis

Symptomen van intermediaire uveïtis kunnen bestaan uit wazig zicht en floaters, vaak zonder significante oogpijn.

Panuveïtis

Panuveïtis, die alle lagen van het oog aantast, kan ernstige symptomen veroorzaken, waaronder pijn, wazig zicht en lichtgevoeligheid.

Bijkomende symptomen

Naast de directe symptomen van uveïtis kunnen er bijkomende symptomen optreden als gevolg van complicaties. Deze omvatten:

Verhoogde oogdruk (glaucoom)

Uveïtis kan de oogdruk verhogen, wat kan leiden tot glaucoom, een ernstige oogziekte.

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Cataract

Uveïtis kan leiden tot de ontwikkeling van cataract, wat vertroebeling van de ooglens inhoudt.

Netvliesloslating

In gevallen van ernstige uveïtis kan het netvlies loslaten, wat een dringende medische behandeling vereist.

Oogcomplicaties

Ernstige uveïtis kan leiden tot permanente oogcomplicaties zoals netvliesoedeem, bloedingen en littekens.

Kinderen en symptomen

Bij kinderen kunnen de symptomen van uveïtis anders zijn dan bij volwassenen. Kinderen kunnen klagen over oogpijn, wazig zicht, lichtgevoeligheid en hoofdpijn. Omdat kinderen deze symptomen mogelijk niet goed kunnen uitleggen, is het van cruciaal belang dat ouders en zorgverleners aandacht besteden aan eventuele veranderingen in het gedrag of de reacties van het kind die kunnen wijzen op oogproblemen.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Lichamelijke gevolgen van uveïtis

Uveïtis kan niet alleen aanzienlijke impact hebben op de visuele gezondheid, maar ook leiden tot diverse lichamelijke gevolgen. Deze gevolgen variëren afhankelijk van de ernst van de aandoening, de duur van de ontsteking en de effectiviteit van de behandeling.

Verminderd zicht

Een van de meest voor de hand liggende lichamelijke gevolgen van uveïtis is een verminderd zicht. Ontsteking in het oog kan leiden tot troebel zicht, wazig zicht, lichtgevoeligheid en andere visuele problemen. Bij onbehandelde of ernstige gevallen van uveïtis kan dit zichtverlies permanent zijn. Het verminderde zicht kan aanzienlijke beperkingen met zich meebrengen in het dagelijks leven, zoals moeite met lezen, autorijden, of herkennen van gezichten.

Pijn en ongemak

Personen met uveïtis ervaren vaak pijn en ongemak. De ontsteking in het oog kan resulteren in aanhoudende oogpijn, die variëert van mild tot ernstig. Dit kan leiden tot fysiek ongemak en psychologische stress. De constante pijn en het ongemak kunnen de kwaliteit van leven van een persoon aanzienlijk verminderen.

Lichtgevoeligheid

Lichtgevoeligheid, of fotofobie, is een ander lichamelijk gevolg van uveïtis. Personen met uveïtis ervaren vaak overgevoeligheid voor licht, waardoor ze zich genoodzaakt voelen om fel licht te vermijden. Dit kan de dagelijkse activiteiten beïnvloeden, zoals buiten wandelen, werken op een computer of televisiekijken.

Hoofdpijn

De combinatie van oogpijn, lichtgevoeligheid en stress als gevolg van uveïtis kan leiden tot frequente hoofdpijn bij personen met deze aandoening. Deze hoofdpijn kan variëren van mild tot ernstig en kan de dagelijkse functionaliteit van een persoon beïnvloeden.

Glaucoom

Een van de ernstige lichamelijke gevolgen van uveïtis is de ontwikkeling van glaucoom. Uveïtis kan de oogdruk verhogen, wat kan leiden tot schade aan de oogzenuw en glaucoom. Glaucoom is een ernstige oogziekte die onbehandeld tot permanent zichtverlies kan leiden.

Cataract

Cataract, een vertroebeling van de ooglens, kan ook een lichamelijk gevolg van uveïtis zijn. De ontsteking en langdurige behandeling met corticosteroïden, die vaak nodig zijn bij uveïtis, kunnen de ontwikkeling van cataract versnellen.

Systemische gevolgen

Sommige vormen van uveïtis zijn geassocieerd met systemische aandoeningen zoals reumatoïde artritis, de ziekte van Bechterew en sarcoïdose. Deze systemische aandoeningen kunnen niet alleen lichamelijke gevolgen hebben in het oog, maar ook elders in het lichaam, zoals gewrichtsproblemen, longaandoeningen en huidproblemen.

Kinderen en lichamelijke gevolgen

Kinderen met uveïtis kunnen specifieke lichamelijke gevolgen ervaren, zoals groeiproblemen en amblyopie (lui oog), als de aandoening niet tijdig wordt behandeld. De impact van uveïtis op de ontwikkeling van een kind kan aanzienlijk zijn, zowel fysiek als psychologisch.

Psychische gevolgen van uveïtis

Naast de fysieke symptomen en lichamelijke gevolgen, heeft uveïtis ook aanzienlijke psychische gevolgen voor personen die met deze aandoening leven. De complexiteit en chronische aard van uveïtis kunnen leiden tot verschillende psychologische uitdagingen en emotionele reacties.

Angst en depressie

Een van de meest voorkomende psychische gevolgen van uveïtis is de ontwikkeling van angst en een depressie. Personen met uveïtis worden vaak geconfronteerd met een onzekere toekomst met betrekking tot hun zicht en algemene gezondheid. De constante zorg over verlies van zicht, de noodzaak van frequente medische behandelingen en onzekerheid over de uitkomst van de aandoening kunnen leiden tot een aanhoudend gevoel van angst en somberheid.

Stress en psychologische belasting

Het leven met uveïtis brengt vaak aanzienlijke stress met zich mee. De noodzaak van frequente medische afspraken, behandelingen en de mogelijke impact op werk en dagelijkse activiteiten kunnen een aanzienlijke psychologische belasting veroorzaken. Personen met uveïtis ervaren vaak een constante druk en stress als gevolg van deze aandoening.

Verlies van onafhankelijkheid

Uveïtis kan de onafhankelijkheid van een persoon aantasten. Personen die voorheen zelfstandig waren, kunnen afhankelijk worden van anderen voor dagelijkse activiteiten, zoals autorijden, boodschappen doen en zelfs lezen. Dit verlies van onafhankelijkheid kan leiden tot gevoelens van frustratie en hulpeloosheid.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Sociale isolatie

Personen met uveïtis ervaren vaak sociale isolatie als gevolg van hun aandoening. De symptomen van uveïtis, zoals lichtgevoeligheid en pijn, kunnen het moeilijk maken om deel te nemen aan sociale activiteiten. Dit kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid en het gevoel hebben buitengesloten te zijn van sociale interacties.

Verlies van zelfvertrouwen

Uveïtis kan het zelfvertrouwen van een persoon aantasten. Het verminderde zicht en de noodzaak van frequente medische behandelingen kunnen het gevoel van eigenwaarde verminderen. Personen met uveïtis kunnen worstelen met gevoelens van minderwaardigheid en zelftwijfel.

Copingmechanismen

Personen met uveïtis ontwikkelen vaak copingmechanismen om met de psychische gevolgen van de aandoening om te gaan. Deze mechanismen variëren van het zoeken naar steun bij partner, familie en vrienden tot het deelnemen aan counseling of psychotherapie. Het vinden van effectieve manieren om met de psychische gevolgen van uveïtis om te gaan, is essentieel voor het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Kinderen en psychische gevolgen

Kinderen met uveïtis kunnen specifieke psychische gevolgen ervaren. Het beheer van een chronische medische aandoening kan psychologisch belastend zijn voor kinderen. Ze kunnen gevoelens van angst, stress en frustratie ervaren, en deze kunnen van invloed zijn op hun algemene welzijn en ontwikkeling.

Diagnose en (oog)onderzoeken van uveïtis

Het diagnosticeren van uveïtis vereist zorgvuldige klinische beoordeling en een reeks gespecialiseerde (oog)onderzoeken om de ontsteking in het oog te identificeren en de onderliggende oorzaken te achterhalen. De complexiteit van uveïtis en de verscheidenheid aan mogelijke oorzaken maken een grondige evaluatie van cruciaal belang.

Klinische beoordeling

Een goede klinische beoordeling vormt de basis van de diagnose van uveïtis. Een arts, meestal een oogarts of een oogspecialist (oftalmoloog), zal een grondige medische voorgeschiedenis van de persoon verzamelen, inclusief symptomen, risicofactoren en familiegeschiedenis van oogaandoeningen. De arts zal ook een lichamelijk onderzoek uitvoeren, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de ogen, om tekenen van ontsteking te detecteren.

Oogonderzoeken

Om de diagnose van uveïtis te bevestigen en de ernst ervan te beoordelen, worden verschillende (oog)onderzoeken uitgevoerd. Deze omvatten:

Gezichtsscherptetest

De gezichtsscherpte wordt gemeten met behulp van een oogkaart, waarbij de persoon wordt gevraagd om letters of symbolen te lezen op verschillende afstanden.

Oogdrukmeting

Dit is een eenvoudige test om te controleren of de oogdruk verhoogd is, wat kan wijzen op glaucoom, een complicatie van uveïtis.

Pupilverwijdings- en reactietest

Door de pupil te verwijden met druppels en vervolgens de reactie op licht te beoordelen, kan de arts bepalen of er ontsteking in het voorste deel van het oog aanwezig is.

Toediening van oogdruppels bij persoon

Toediening van oogdruppels bij persoon

Spleetlamponderzoek

Een spleetlamp is een microscoop waarmee de oogarts de voorste en achterste delen van het oog in detail kan onderzoeken. Hiermee kunnen ontstekingshaarden en andere afwijkingen worden geïdentificeerd.

Funduscopie

Dit is een onderzoek waarbij de arts de binnenkant van het oog, inclusief het netvlies, de bloedvaten en de oogzenuw, inspecteert met behulp van een oftalmoscoop.

Optische cohorente tomografie (OCT)

Deze niet-invasieve beeldvormingstechniek geeft gedetailleerde dwarsdoorsneden van het netvlies, waardoor ontstekingen, oedeem en andere afwijkingen kunnen worden gedetecteerd.

Angiografie van de fluorescerende bloedvaten

Met deze test kan de doorbloeding van het netvlies en eventuele afwijkingen in de bloedvaten worden geëvalueerd.

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek kan worden uitgevoerd om systemische oorzaken van uveïtis, zoals infecties of auto-immuunziekten, op te sporen.

Liquorpunctie

In zeldzame gevallen kan een lumbale punctie worden uitgevoerd om te zoeken naar tekenen van infectie of ontsteking in het hersenvocht.

Differentiële diagnose

Uveïtis kan symptomen veroorzaken die lijken op andere oogaandoeningen, zoals conjunctivitis (oogbindvliesontsteking), glaucoom of cataract. Een differentiële diagnose is essentieel om de juiste oorzaak van de symptomen te achterhalen en de juiste behandeling te starten.

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Specifieke tests

Afhankelijk van de vermoedelijke oorzaak van uveïtis kunnen specifieke tests worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld, als infectie wordt vermoed, kan een ooguitstrijkje of biopsie worden uitgevoerd om de aanwezigheid van pathogenen te bevestigen.

Behandelingen van uveïtis

Het behandelen van uveïtis is een complex proces dat zowel medische behandelingen als psychosociale ondersteuning omvat. De keuze van behandeling hangt af van het type uveïtis, de ernst ervan en de onderliggende oorzaak.

Medische behandelingen

Corticosteroïden

Corticosteroïden, vaak in de vorm van oogdruppels, zalf, injecties of orale (via de mond ingenomen) medicatie, worden vaak gebruikt om ontstekingen te verminderen. Ze zijn effectief bij het onderdrukken de immuunrespons van het lichaam en kunnen snel verlichting bieden van symptomen. Echter, langdurig gebruik kan leiden tot bijwerkingen, zoals verhoogde oogdruk en staar.

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Immunosuppressiva

Immunosuppressiva, zoals azathioprine, methotrexaat of ciclosporine, worden gebruikt om het immuunsysteem te onderdrukken en ontstekingen te verminderen. Ze worden vaak voorgeschreven wanneer corticosteroïden alleen niet voldoende zijn, of om de dosis corticosteroïden te verminderen en bijwerkingen te beperken.

Biologische geneesmiddelen

Biologische geneesmiddelen, zoals adalimumab en infliximab, worden gebruikt om specifieke immuunroutes te blokkeren. Ze worden vaak gebruikt bij personen met uveïtis die niet reageren op andere behandelingen. De toediening van biologische geneesmiddelen kan via injecties of infusies zijn.

Chirurgische behandeling

In sommige gevallen kan een chirurgische ingreep nodig zijn om complicaties van uveïtis te behandelen. Dit kan onder meer netvliesoperaties omvatten, het verwijderen van troebele lenzen (cataract) of het verlagen van de verhoogde oogdruk (glaucoomchirurgie).

Onderliggende oorzaken behandelen

Als uveïtis wordt veroorzaakt door een onderliggende aandoening, zoals een infectie of een auto-immuunziekte, kan de behandeling van de oorzaak essentieel zijn. Dit kan antibiotica, antivirale medicijnen of behandelingen voor auto-immuunziekten omvatten.

Psychosociale ondersteuning

Naast medische behandelingen is psychosociale ondersteuning belangrijk voor personen met uveïtis. De psychologische gevolgen van deze aandoening, zoals angst en een depressie, mogen niet worden onderschat. Psychosociale ondersteuning kan onder meer omvatten:

Psychotherapie

Professionele counseling of psychotherapie kan personen met uveïtis helpen omgaan met de psychologische uitdagingen van de aandoening. Dit kan hen helpen bij het ontwikkelen van effectieve copingmechanismen en het omgaan met stress en angst.

Ondersteuningsgroepen

Deelnemen aan ondersteuningsgroepen voor personen met uveïtis kan waardevol zijn. Het biedt de mogelijkheid om ervaringen te delen, informatie uit te wisselen en emotionele steun te ontvangen van anderen die dezelfde uitdagingen doormaken.

Educatie

Het begrijpen van de aandoening en de behandelingsopties is essentieel voor personen met uveïtis. Educatieprogramma’s kunnen hen helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen over hun zorg en hun algehele welzijn te bevorderen.

Zelfzorg

Zelfzorgpraktijken, zoals stressmanagement, gezonde voeding en voldoende slaap, kunnen de algehele gezondheid en het welzijn van personen met uveïtis bevorderen.

Kinderen en behandeling

De behandeling van uveïtis bij kinderen vereist speciale aandacht. Het kan complex zijn, en kinderen hebben vaak intensieve medische zorg en psychosociale ondersteuning nodig om met de aandoening om te gaan.

Prognose van uveïtis

Het begrijpen van de prognose van uveïtis is van essentieel belang voor personen die met deze aandoening leven. De uitkomst van uveïtis kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het type uveïtis, de tijdige diagnose en behandeling, en de onderliggende oorzaak.

Variabiliteit in uitkomsten

De prognose van uveïtis kan sterk variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Deze omvatten:

Type uveïtis

Het type uveïtis is een belangrijke factor bij het bepalen van de prognose. Voorste uveïtis (iritis) heeft meestal een betere prognose dan posterior uveïtis (chorioretinitis), omdat de laatste vaak diepere ontsteking in het oog met zich meebrengt.

Ernst en duur van de ontsteking

De ernst en duur van de ontsteking zijn cruciale factoren. Onbehandelde of ongecontroleerde uveïtis kan leiden tot permanente schade aan de ogen en een slechtere prognose.

Tijdige diagnose en behandeling

Een vroege diagnose en behandeling zijn van vitaal belang voor het verbeteren van de prognose. Hoe eerder uveïtis wordt geïdentificeerd en behandeld, des te beter de vooruitzichten zijn. Vertraging in de behandeling kan leiden tot ernstige complicaties en permanente schade.

Onderliggende oorzaken

Als uveïtis wordt veroorzaakt door een onderliggende aandoening, zoals reumatoïde artritis of de ziekte van Bechterew, kan het beheersen van de onderliggende aandoening de prognose verbeteren.

Behandelingseffectiviteit

De effectiviteit van de gekozen behandeling speelt ook een rol. Sommige personen reageren goed op medicijnen zoals corticosteroïden en immunosuppressiva, terwijl anderen mogelijk biologische geneesmiddelen of chirurgische ingrepen nodig hebben.

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Mogelijke uitkomsten

De mogelijke uitkomsten van uveïtis variëren en omvatten:

Volledig herstel

Bij sommige personen met uveïtis kan een tijdige diagnose en effectieve behandeling leiden tot volledig herstel zonder blijvende schade aan het gezichtsvermogen.

Verminderd zicht

Voor anderen kan uveïtis resulteren in blijvend verminderd zicht, zelfs na succesvolle behandeling. Dit kan variëren van een lichte visuele beperking tot ernstig zichtverlies.

Chronische uveïtis

Bepaalde vormen van uveïtis kunnen chronisch zijn en vereisen langdurige medische behandeling en nazorg. Personen met chronische uveïtis moeten vaak hun ogen regelmatig laten controleren en medicijnen blijven gebruiken om opflakkeringen te voorkomen.

Complicaties

Onbehandelde of ernstige uveïtis kan leiden tot complicaties zoals glaucoom, cataract, een netvliesloslating en permanente schade aan de oogzenuw. Deze complicaties kunnen het gezichtsvermogen ernstig aantasten.

Kinderen met uveïtis

De prognose voor kinderen met uveïtis is vaak complexer vanwege de impact op de ontwikkeling van het oog. Een vroegtijdige diagnose en behandeling zijn cruciaal om blijvende schade te voorkomen en de ontwikkeling van amblyopie (lui oog) te vermijden.

Complicaties van uveïtis

Uveïtis is een aandoening die, indien onbehandeld of niet goed beheerd, een breed scala aan complicaties kan veroorzaken. Deze complicaties kunnen variëren van milde tot ernstige en kunnen het gezichtsvermogen en de algehele gezondheid van personen met uveïtis aanzienlijk beïnvloeden.

Verminderd gezichtsvermogen

Een van de meest voorkomende complicaties van uveïtis is een verminderd gezichtsvermogen. Ontsteking in het oog kan leiden tot beschadiging van belangrijke oogstructuren, zoals het netvlies, de oogzenuw en de lens. Dit kan resulteren in een blijvende visuele beperking, variërend van wazig zicht tot ernstige blindheid.

Cataract

Uveïtis kan de ontwikkeling van cataract versnellen, een vertroebeling van de ooglens. Cataract kan het zicht aanzienlijk verminderen en vereist vaak chirurgische verwijdering van de troebele lens en vervanging door een kunstlens.

Glaucoom

Glaucoom is een aandoening waarbij de druk in het oog abnormaal hoog is en schade aan de oogzenuw veroorzaakt. Personen met uveïtis hebben een verhoogd risico op glaucoom als gevolg van ontstekingen in het oog. Onbehandeld glaucoom kan leiden tot blijvende schade aan het gezichtsvermogen.

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met glaucoom zou kunnen zien

Netvliesloslating

Een ontsteking in het oog kan leiden tot veranderingen in de structuur van het netvlies. Dit vergroot het risico op netvliesloslating, een ernstige aandoening waarbij het netvlies van de oogbol losraakt. Netvliesloslating kan leiden tot ernstig zichtverlies en vereist een dringende medische behandeling.

Macula-oedeem

Macula-oedeem is een zwelling in het centrale deel van het netvlies, de macula genaamd. Dit kan leiden tot ernstig wazig zicht en kan de lees- en gezichtsscherpte aanzienlijk beïnvloeden.

Amblyopie (lui oog)

Kinderen met uveïtis lopen een verhoogd risico op amblyopie, ook wel een lui oog genoemd. Ontsteking en verminderd zicht in een oog kunnen leiden tot onderontwikkeling van de visuele cortex, wat  een blijvende visuele beperking kan veroorzaken.

Systemische complicaties

In sommige gevallen kan uveïtis een uiting zijn van een onderliggende systemische aandoening, zoals auto-immuunziekten of infecties. Complicaties van deze onderliggende aandoeningen kunnen de algehele gezondheid van de persoon beïnvloeden.

Terugkerende uveïtis

Sommige personen ervaren terugkerende episodes van uveïtis, wat kan leiden tot herhaalde ontsteking en complicaties in het oog. Dit vereist frequente medische nazorg en behandeling.

Behandelingsgerelateerde complicaties

Langdurig gebruik van corticosteroïden of immunosuppressiva als onderdeel van de behandeling kan leiden tot bijwerkingen, zoals verhoogde bloeddruk, gewichtstoename, diabetes en verzwakte immuniteit.

De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

Psychologische complicaties

De psychologische impact van uveïtis mag niet worden onderschat. Angst, een depressie en stress zijn veelvoorkomende psychologische complicaties die personen met uveïtis kunnen ervaren als gevolg van de impact van de aandoening op hun dagelijks leven en gezichtsvermogen.

Preventie van uveïtis

Hoewel uveïtis soms onvoorspelbaar en moeilijk te voorkomen is, zijn er bepaalde maatregelen en voorzorgsmaatregelen die personen kunnen helpen het risico op het ontwikkelen van uveïtis te verminderen.

Oogbescherming

Het dragen van oogbescherming kan helpen bij het voorkomen van oogletsels die uveïtis kunnen veroorzaken. Dit is vooral belangrijk bij activiteiten met een verhoogd risico op oogletsels, zoals sporten, klussen in huis, of werken met gevaarlijke stoffen. Een veiligheidsbril of -masker kan een letsel voorkomen.

Ooghygiëne

Een goede ooghygiëne is van belang om ooginfecties te voorkomen. Dit omvat het regelmatig wassen van de handen, het vermijden van wrijven in de ogen met vuile handen, en het schoonmaken van contactlenzen volgens de voorschriften. Het voorkomen van ooginfecties kan bijdragen aan het voorkomen van bepaalde vormen van uveïtis.

Systemische gezondheid

Een goede algehele gezondheid kan helpen bij het voorkomen van uveïtis die wordt geassocieerd met onderliggende systemische aandoeningen, zoals auto-immuunziekten. Dit omvat het volgen van een gezond dieet, regelmatige lichaamsbeweging, en het beheren van eventuele onderliggende medische aandoeningen.

Infectiepreventie

Het voorkomen van infecties kan helpen bij het voorkomen van infectieuze uveïtis. Dit omvat het vermijden van contact met geïnfecteerde personen, goede handhygiëne en vaccinaties indien beschikbaar en passend.

Vroegtijdige behandeling van ooginfecties

Als een ooginfectie optreedt, is het van cruciaal belang om deze vroegtijdig te behandelen om verdere complicaties, zoals uveïtis, te voorkomen. Dit geldt met name voor virale infecties zoals herpes die uveïtis kunnen veroorzaken.

Regelmatige oogonderzoeken

Regelmatige oogonderzoeken, zelfs als er geen symptomen zijn, kunnen helpen bij het identificeren van uveïtis in een vroeg stadium. Een vroege detectie en behandeling zijn essentieel om blijvende schade te voorkomen.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Contactlenzen

Als contactlenzen worden gedragen, is het belangrijk om de voorschriften en hygiënemaatregelen strikt op te volgen. Onjuist gebruik of onderhoud van contactlenzen kan het risico op ooginfecties en uveïtis verhogen.

Stressmanagement

Hoewel stress op zichzelf niet direct uveïtis veroorzaakt, kan het bijdragen aan de opflakkering van uveïtis bij personen die al aanleg hebben voor de aandoening. Effectief stressmanagement, zoals ontspanningstechnieken en mentale gezondheidszorg, kan helpen bij het voorkomen van opflakkeringen.

Bewustwording van risicofactoren

Personen met een verhoogd risico op uveïtis, zoals degenen met een familiegeschiedenis van de aandoening of auto-immuunziekten, moeten zich bewust zijn van hun risico en regelmatige oogonderzoeken overwegen.

Omgaan met uveïtis in het dagelijks leven

Het dagelijks leven van personen met uveïtis kan aanzienlijk worden beïnvloed door deze oogziekte, en het omgaan met uveïtis kan een uitdaging zijn.

Medicatiebeheer

Personen met uveïtis kunnen medicatie voorgeschreven krijgen, zoals corticosteroïden, immunosuppressiva of biologische geneesmiddelen. Het beheren van medicatie volgens het voorschrift van de arts is essentieel voor het onderdrukken van ontstekingen en het voorkomen van opflakkeringen. Dit omvat het nemen van medicatie op de voorgeschreven tijden en het rapporteren van bijwerkingen aan de zorgverlener.

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Reguliere oogonderzoeken

Regelmatige oogonderzoeken zijn noodzakelijk om veranderingen in de ogen op te merken en vroegtijdig te reageren. Personen met uveïtis moeten zich houden aan de aanbevolen controle-afspraken bij hun oogarts om de algehele ooggezondheid te waarborgen.

Bescherming van de ogen

Het beschermen van de ogen is van groot belang om een letsel te voorkomen. Dit omvat het dragen van beschermende brillen bij activiteiten met een verhoogd risico op oogletsel, evenals het vermijden van situaties waarbij oogletsel kan optreden.

Levensstijl en voeding

Een gezonde levensstijl kan de algehele gezondheid bevorderen en het risico op opflakkeringen verminderen. Dit omvat een evenwichtige voeding met voldoende antioxidanten en omega-3 vetzuren, regelmatige lichaamsbeweging en voldoende slaap.

Stressmanagement

Stress kan opflakkeringen van uveïtis veroorzaken of verergeren. Effectief stressmanagement, zoals ontspanningstechnieken, mindfulness of yoga, kan bijdragen aan het verminderen van stress en de kans op opflakkeringen.

Ondersteuningssystemen

Het hebben van een ondersteunend netwerk kan van onschatbare waarde zijn. Partner, familie, vrienden en ondersteuningsgroepen kunnen emotionele steun bieden en helpen bij het omgaan met de psychologische uitdagingen van uveïtis.

Zelfzorg

Zelfzorgpraktijken zijn van groot belang. Dit omvat het regelmatig reinigen van de ogen volgens de voorschriften van de arts, het beschermen van de ogen tegen schadelijke UV-stralen en het vermijden van roken.

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Informatie en educatie

Het begrijpen van uveïtis, de behandelingsopties en mogelijke complicaties is van cruciaal belang. Personen met uveïtis moeten actief betrokken zijn bij hun zorg en goed geïnformeerd zijn over hun aandoening.

Psychologische ondersteuning

De psychologische impact van uveïtis mag niet worden onderschat. Personen kunnen profiteren van professionele psychologische ondersteuning, zoals counseling of psychotherapie, om met de emotionele uitdagingen om te gaan.

Kinderen met uveïtis

Voor kinderen met uveïtis is speciale aandacht nodig. Dit omvat regelmatige oogonderzoeken, het ondersteunen van hun psychologische welzijn en het waarborgen van hun educatieve behoeften.

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 13 mei 2024 – 11:44