Vermoeidheidsklachten bij blinden en slechtzienden

Blinden en slechtzienden ervaren regelmatig vermoeidheidsklachten, wat zowel te maken heeft met fysieke als psychologische aspecten. Het gebrek aan visuele prikkels en de extra inspanningen die nodig zijn om informatie te verkrijgen, kunnen leiden tot aanzienlijke vermoeidheid bij deze groep. In dit artikel volgen wetenschappelijke inzichten en factoren die bijdragen aan vermoeidheid bij blinden en slechtzienden, en worden mogelijke strategieën opgenomen om hiermee om te gaan.

Fysieke en psychologische belasting

Vermoeidheid is een veelvoorkomende klacht bij blinden en slechtzienden. Deze uitputting kan voortkomen uit zowel fysieke als psychologische bronnen, die elkaar op complexe wijze beïnvloeden.

Fysieke belasting

Verhoogde zintuiglijke inspanning: Het gebrek aan visuele input dwingt blinden en slechtzienden om te leunen op hun andere zintuigen, zoals gehoor en tastzin, om informatie te verzamelen en te navigeren. Deze voortdurende sensorische focus kan leiden tot:

 • Spiervermoeidheid: Verhoogde spierspanning in nek, schouders en rug door voortdurend aandachtig luisteren en tasten.
 • Zintuiglijke overbelasting: Overprikkeling van de overgebleven zintuigen, wat kan leiden tot hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid.
 • Verminderde energie: Continue inspanning put de fysieke energievoorraden uit.

Psychologische belasting

Mentale aanpassing: Blinden en slechtzienden moeten voortdurend hun omgeving inschatten en zich aanpassen zonder visuele aanwijzingen. Dit kan leiden tot:

 • Cognitieve overbelasting: Continue mentale inspanning om te navigeren en te interpreteren zonder visuele input.
 • Verhoogde stress: Angst en onzekerheid in onbekende of onvoorspelbare omgevingen.
 • Emotionele uitputting: Frustratie, verdriet en gevoelens van isolatie door het verlies van visuele waarneming.

De wisselwerking tussen fysieke en psychologische belasting:

 • Fysieke vermoeidheid kan mentale inspanningen bemoeilijken.
 • Psychologische stress kan leiden tot verminderde fysieke energie en motivatie.
 • Chronische vermoeidheid kan gevoelens van angst en depressie versterken.

Gevolgen van vermoeidheid:

 • Verminderde productiviteit en participatie in sociale activiteiten.
 • Beperkte mobiliteit en onafhankelijkheid.
 • Verhoogd risico op sociale isolatie en depressie.

Behandeling en preventie:

 • Training in energiemanagement: Leren om energie te verdelen en te besparen gedurende de dag.
 • Ontspanningstechnieken: Stressreductie door meditatie, yoga of mindfulness.
 • Psychologische ondersteuning: Therapie om te leren omgaan met de emotionele impact van blindheid of slechtziendheid.
 • Aanpassingen in de omgeving: Gebruik van hulpmiddelen zoals een geleidehond, brailleleesapparaten of technologieën voor spraakherkenning.
Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Visuele overprikkeling en veranderingen in slaappatronen

Naast de fysieke en mentale uitputting die blinden en slechtzienden ervaren, kunnen ze ook te maken krijgen met visuele overprikkeling en verstoorde slaappatronen. Deze factoren creëren een vicieuze cirkel die de algehele vermoeidheid verergert.

Visuele overprikkeling

 • Paradoxale Stimulatie: Ondanks het gebrek aan zicht, kunnen blinden en slechtzienden visuele overprikkeling ervaren door:

  • Lichteffecten: Storende lichteffecten, zoals TL-verlichting of zonlicht dat door de oogleden dringt.
  • Beweging: Vage waarneming van bewegende objecten in de omgeving.
  • Tactiele stimuli: Overmatige tactiele input kan leiden tot sensorische overload, die vergelijkbaar is met visuele overprikkeling.
 • Gevolgen:

Verstoorde slaappatronen

 • Visuele input en slaapregulatie: Licht en duisternis spelen een cruciale rol in het reguleren van het circadiane ritme, de natuurlijke slaap-waakcyclus.

 • Gebrek aan visuele aanwijzingen: Blinden en slechtzienden missen deze belangrijke signalen, wat kan leiden tot:

  • Problemen met in slaap vallen.
  • Onregelmatige slaapcycli.
  • Verminderde kwaliteit van slaap.
 • Gevolgen:

  • Verhoogde vermoeidheid overdag.
  • Verminderde cognitieve functie.
  • Verhoogd risico op stemmingswisselingen en depressie.

Vicieuze cirkel

 • Vermoeidheid maakt mensen gevoeliger voor visuele overprikkeling.
 • Visuele overprikkeling kan leiden tot slaapproblemen.
 • Slaapproblemen verergeren de vermoeidheid.

Behandeling en Preventie:

 • Behandeling van visuele overprikkeling: Gebruik van oogmaskers, verduisterende gordijnen en blauwlichtfilters.
 • Slaaphygiëne: Regelmatige slaaptijden, ontspannende bedtijdroutines en vermijden van cafeïne en alcohol.
 • Lichttherapie: Simulatie van daglicht om het circadiane ritme te reguleren.
 • Melatoninesupplementen: In overleg met een arts om de slaapkwaliteit te verbeteren.

Bijkomende gezondheidsfactoren

Psychosociale factoren

Vermoeidheid bij blinden en slechtzienden kan worden versterkt door diverse psychosociale factoren. Het verlies van zicht kan leiden tot gevoelens van isolatie, beperkte mobiliteit en psychologische stress. Deze factoren dragen allemaal bij aan de algehele vermoeidheid die deze personen ervaren.

Enkele belangrijke psychosociale factoren zijn:

Stress:

Depressie:

Angst:

 • Onzekerheid en angst: Het onbekende kan leiden tot angst en vermoeidheid.
 • Vermijden van nieuwe situaties: Angst kan leiden tot overmatige mentale inspanning en emotionele uitputting.

Sociale isolatie:

 • Beperkte sociale interacties: Het verlies van zicht kan leiden tot minder sociale contacten en gevoelens van isolatie.
 • Gebrek aan stimulatie: Gebrek aan sociale interactie kan leiden tot verminderde fysieke en mentale stimulatie.

Beperkte mobiliteit:

 • Afhankelijkheid van anderen: Personen met een visuele beperking kunnen afhankelijk zijn van anderen voor mobiliteit, wat frustrerend en vermoeiend kan zijn.
 • Gevoel van hulpeloosheid: Beperkte mobiliteit kan leiden tot gevoelens van hulpeloosheid en verminderde vrijheid.

Behandeling en preventie:

Fysieke factoren

Naast psychosociale factoren spelen fysieke factoren ook een belangrijke rol in de vermoeidheid die blinden en slechtzienden ervaren.

Enkele belangrijke fysieke factoren zijn:

Pijn en ongemak:

 • Verhoogd risico op verwondingen: Door het gebrek aan zicht kunnen blinden en slechtzienden zich vaker stoten of struikelen, wat kan leiden tot pijnlijke blessures.
 • Chronische pijn: Pijnlijke spieren, gewrichten of hoofdpijn kunnen leiden tot voortdurende uitputting en vermoeidheid.

Lichamelijke inactiviteit:

 • Beperkte mobiliteit: Personen met een visuele beperking kunnen minder mobiel zijn, wat het beoefenen van lichaamsbeweging bemoeilijkt.
 • Gebrek aan motivatie: Het gevoel van beperking kan de motivatie om te bewegen verminderen.
 • Gevolgen van inactiviteit: Spierzwakte, verminderd uithoudingsvermogen en verhoogde vatbaarheid voor vermoeidheid.

Slaapstoornissen:

 • Verstoord circadiaans ritme: Het gebrek aan visuele cues kan het natuurlijke slaap-waakritme verstoren.
 • Problemen met in slaap vallen of doorslapen: Slaapproblemen kunnen leiden tot verminderde kwaliteit van slaap en verhoogde vermoeidheid overdag.

Medische aandoeningen:

 • Verhoogde prevalentie: Blinden en slechtzienden hebben een verhoogd risico op aandoeningen zoals diabeteshartaandoeningen of neurologische aandoeningen.
 • Vermoeidheid als symptoom: Deze aandoeningen kunnen op zichzelf al vermoeidheid veroorzaken.
 • Cumulatief effect: In combinatie met een visuele beperking kan de ervaren vermoeidheid fors toenemen.

Medicatiegebruik:

 • Bijwerkingen van medicijnen: Sommige medicijnen die worden gebruikt om aandoeningen te behandelen die vaker voorkomen bij blinden en slechtzienden, kunnen vermoeidheid als bijwerking hebben.
 • Interacties met andere medicijnen: Vermoeidheid kan toenemen door interacties tussen verschillende medicijnen.

Behandeling en preventie:

 • Pijnmanagement: Fysiotherapie, medicatie of andere pijnverlichtende technieken.
 • Promotie van lichaamsbeweging: Aangepaste oefenprogramma’s, begeleiding door een personal trainer of deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten voor blinden en slechtzienden.
 • Verbetering van slaapkwaliteit: Slaaphygiëne, melatonine supplementen, lichttherapie of cognitieve gedragstherapie.
 • Behandeling van onderliggende medische aandoeningen: Gerichte medische zorg en medicatie.
 • Monitoring van medicatiegebruik: Overleg met arts of apotheker over bijwerkingen en interacties.
Een ergonomische zithouding is belangrijk om rugpijn te voorkomen

Een ergonomische zithouding is belangrijk om rugpijn te voorkomen. Pijn kan ook bijdragen aan vermoeidheidsklachten bij blinden en slechtzienden.

Impact van vermoeidheid bij blinden en slechtzienden

Vermoeidheid kan een significante impact hebben op verschillende aspecten van het leven van blinden en slechtzienden. Hieronder bespreken we de impact op fysiek, praktisch, mentaal/psychisch/emotioneel en sociaal vlak.

Fysieke impact

 • Spierzwakte en pijn: Vermoeidheid kan leiden tot spierzwakte en pijn in nek, schouders en rug door voortdurende inspanning om te horen en te tasten.
 • Verminderde mobiliteit: Vermoeidheid kan het beoefenen van lichaamsbeweging bemoeilijken, wat kan leiden tot verminderde mobiliteit en conditie.
 • Verhoogde vatbaarheid voor ziekten: Vermoeidheid kan het immuunsysteem verzwakken en de vatbaarheid voor infecties en ziekten verhogen.
 • Verminderde energie: Vermoeidheid kan leiden tot een algeheel gebrek aan energie en motivatie, wat dagelijkse activiteiten bemoeilijkt.

Praktische impact

 • Verminderde productiviteit: Vermoeidheid kan de werkprestaties en productiviteit beïnvloeden.
 • Moeilijkheden met navigatie: Vermoeidheid kan het lopen in onbekende omgevingen bemoeilijken.
 • Afhankelijkheid van anderen: Vermoeidheid kan leiden tot een gevoel van afhankelijkheid van anderen voor hulp bij dagelijkse activiteiten.
 • Beperkte deelname aan sociale activiteiten: Vermoeidheid kan de deelname aan sociale activiteiten en hobby’s bemoeilijken.

Mentale/psychische/emotionele impact

 • Stress en angst: Vermoeidheid kan leiden tot stress en angst over het omgaan met dagelijkse activiteiten.
 • Depressie: Chronische vermoeidheid kan gevoelens van hopeloosheid en depressie versterken.
 • Gevoelens van isolatie: Vermoeidheid kan leiden tot gevoelens van isolatie en eenzaamheid.
 • Verminderd zelfvertrouwen: Vermoeidheid kan het zelfvertrouwen en zelfbeeld aantasten.

Sociale impact

 • Beperkte sociale interacties: Vermoeidheid kan leiden tot minder sociale contacten en verminderde sociale interacties.
 • Moeilijkheden met het onderhouden van relaties: Vermoeidheid kan het onderhouden van relaties met partner, familie en vrienden bemoeilijken.
 • Gevoel van tekortkoming: Vermoeidheid kan leiden tot gevoelens van tekortkoming en frustratie over het niet kunnen bijhouden van anderen.
 • Discriminatie: Blinden en slechtzienden met vermoeidheid kunnen te maken krijgen met discriminatie en onbegrip van de maatschappij.

Het is belangrijk om te erkennen dat de impact van vermoeidheid bij blinden en slechtzienden complex en individueel is. De ernst van de impact kan variëren van persoon tot persoon en kan afhangen van verschillende factoren, zoals de oorzaak van de vermoeidheid, de ernst van de visuele beperking, de copingvaardigheden en de sociale steun.

Er zijn verschillende interventies en strategieën beschikbaar om de impact van vermoeidheid te verminderen. Deze omvatten onder andere:

Aanpak van vermoeidheid

Een holistische benadering is cruciaal om de complexe oorzaken van vermoeidheid aan te pakken. De volgende strategieën kunnen helpen:

Sensibilisatie en opleiding:

 • Voorlichting over energiebalans en sensorische overbelasting.
 • Trainingen voor blindenorganisaties, werkgevers en anderen.

Ergonomische aanpassingen:

Psychologische ondersteuning:

Slaaphygiëne:

 • Gezonde slaapgewoonten en -routine.
 • Slaaptechnieken en hulpmiddelen.

Lichaamsbeweging:

 • Regelmatige, aangepaste oefeningen.
 • Verbetering van conditie, kracht en uithoudingsvermogen.

Medicatie:

 • Behandeling van specifieke symptomen.
 • Overleg met professionele zorgverlener.
Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Voeding en hydratatie:

 • Evenwichtige voeding.
 • Voldoende vochtinname.
 • Voedingsadvies van diëtist.

Ondersteuning van sociaal netwerk:

Technologische hulpmiddelen:

Belangrijk:

 • De juiste aanpak is individueel en kan variëren.
 • Combinatie van verschillende strategieën is vaak nodig.
 • Continue monitoring en aanpassing van de aanpak is belangrijk.
Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Conclusie

Vermoeidheidsklachten bij blinden en slechtzienden zijn een resultaat van een samenspel tussen fysieke en psychologische factoren. Het is belangrijk deze allen te begrijpen voor het ontwikkelen van doeltreffende strategieën voor het aanpakken van vermoeidheid.

Meer informatie

Bronnen:

 • Hershner, S. D., & Chervin, R. D. (2014). Causes and consequences of sleepiness among college students. Nature and Science of Sleep, 6, 73-84.
 • Latham, K., & Baranian, M. (2018). A systematic review of the prevalence and associations of limited health literacy in CKD. Clinical Kidney Journal, 11(6), 812-824.
 • Legood, R., Scuffham, P., Cryer, C., & Patel, S. (2014). Are we blind to injuries in the visually impaired? A review of the literature. Injury Prevention, 20(2), 145-149.
 • Warren, M., & Smith, C. (2018). Experiences of self-management among older adults with visual impairment. British Journal of Visual Impairment, 36(1), 3-17.
 • Waterval, D., Furlong, L., & Felmingham, N. (2017). Investigating the Sleep Patterns of Older Adults with Visual Impairment. British Journal of Visual Impairment, 35(1), 63-74.
Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 28 mei 2024 – 14:59