Leber Congenitale Amaurose

Inhoudsopgave

Prevalentie van Leber Congenitale Amaurose

Leber Congenitale Amaurose (LCA) is een zeldzame erfelijke oogziekte die zich vanaf de geboorte manifesteert en tot een ernstige visuele beperking of blindheid leidt.

België

In België is er beperkte informatie beschikbaar over de exacte prevalentie van LCA. Net als in veel andere landen wordt LCA beschouwd als een zeldzame ziekte. Schattingen van de wereldwijde prevalentie variëren, maar het wordt vaak genoemd als een aandoening die voorkomt bij ongeveer 1 op de 80.000 tot 100.000 pasgeborenen. Het gebrek aan specifieke cijfers voor België kan te wijten zijn aan verschillende factoren, waaronder de zeldzaamheid van de aandoening, de variabiliteit in de ernst van LCA en de complexiteit van genetische diagnose.

Nederland

In Nederland zijn er ook beperkte gegevens beschikbaar over de prevalentie van LCA. Net als in België wordt LCA in Nederland als een zeldzame ziekte beschouwd. Het ontbreken van exacte cijfers voor Nederland wordt beïnvloed door vergelijkbare factoren als in België. In europa wordt de prevalentie van LCA geschat op ongeveer 1 op de 30.000 tot 50.000 pasgeborenen, wat aangeeft dat het een zeldzame aandoening is.

Diagnostische en genetische complexiteit

Een van de uitdagingen bij het bepalen van de prevalentie van LCA is de diagnostische complexiteit. LCA is een genetisch heterogene aandoening, wat betekent dat het wordt veroorzaakt door mutaties in verschillende genen. Er zijn momenteel meer dan 20 genen geïdentificeerd die betrokken zijn bij LCA, en dit aantal blijft groeien naarmate de genetische diagnostiek verbetert. Het identificeren van de specifieke genetische oorzaak van LCA bij individuele personen kan ingewikkeld zijn en vereist gespecialiseerde genetische onderzoeken.

Oorzaken en risicofactoren van Leber Congenitale Amaurose: Diepgaand inzicht in een zeldzame oogziekte

Leber Congenitale Amaurose (LCA) is een erfelijke oogziekte die leidt tot een ernstige visuele beperking vanaf de geboorte. Om een beter begrip te krijgen van deze aandoening, is het essentieel om de oorzaken en risicofactoren ervan te onderzoeken.

Genetische oorzaken van LCA

LCA is een genetisch heterogene aandoening, wat betekent dat het wordt veroorzaakt door mutaties in verschillende genen. De genetische oorzaken van LCA variëren sterk van persoon tot persoon. Een van de meest voorkomende genen die betrokken zijn bij LCA is het cRB1-gen, maar er zijn nog veel andere genen geïdentificeerd die aan LCA gerelateerde mutaties bevatten. Deze genen spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling en het functioneren van de fotoreceptoren in het netvlies, die verantwoordelijk zijn voor het omzetten van lichtsignalen in elektrische signalen die naar de hersenen worden gestuurd.

Overerving van LCA

LCA kan op verschillende manieren worden overgeërfd, en dit heeft invloed op de risico’s voor de ontwikkeling van de aandoening bij nakomelingen. De meeste gevallen van LCA volgen een autosomaal recessieve overervingswijze, wat betekent dat een getroffen persoon twee gemuteerde genen moet erven – één van elke ouder – om de aandoening te ontwikkelen. Dit type overerving kan leiden tot een brede genetische heterogeniteit, omdat er veel verschillende mutaties in verschillende genen kunnen optreden. Soms kunnen dragers van één gemuteerd gen asymptomatisch zijn, maar ze kunnen het gemuteerde gen aan hun nakomelingen doorgeven.

Daarnaast kunnen sommige gevallen van LCA autosomaal dominant worden overgeërfd, wat betekent dat een enkele gemuteerde kopie van het gen van een ouder voldoende is om de aandoening te veroorzaken. Dit is echter minder gebruikelijk dan autosomaal recessieve overerving.

Nieuwe mutaties en sporadische gevallen

Hoewel overerving een belangrijke rol speelt bij LCA, zijn er ook gevallen waarin personen geen familiegeschiedenis van de aandoening hebben en de ziekte lijkt voort te komen uit nieuwe mutaties. Deze zogenaamde “de novo” mutaties kunnen in het genetisch materiaal van de persoon optreden en resulteren in LCA, zelfs als er geen bekende familiegeschiedenis van de ziekte is.

Risicofactoren en omgevingsinvloeden

Terwijl de genetische oorzaken van LCA de belangrijkste drijfveer zijn voor de ontwikkeling van de aandoening, zijn er enkele omgevingsfactoren die de ernst van de ziekte kunnen beïnvloeden. Een vroege behandeling, zoals genetische diagnose en therapie, kan van invloed zijn op de visuele uitkomsten bij personen met LCA. De leeftijd van de diagnose en het begin van behandeling, evenals de specifieke genetische mutatie, kunnen van invloed zijn op de prognose voor het behoud van het gezichtsvermogen.

Risico op dragerschap en genetisch advies

Voor gezinnen met een bekende geschiedenis van LCA of ouders van een getroffen kind is genetisch advies en voorlichting van cruciaal belang.

Onderzoek en toekomstige vooruitzichten

Omdat de genetica van LCA complex is en er veel verschillende genen bij betrokken zijn, wordt er voortdurend onderzoek gedaan om nieuwe genetische oorzaken te identificeren en behandelingsbenaderingen te ontwikkelen. Genetische onderzoeken en screening spelen een cruciale rol in het begrijpen van de specifieke mutaties bij personen met LCA en bieden hoop voor toekomstige behandelingen en therapieën.

Erfelijkheid van Leber Congenitale Amaurose

Leber Congenitale Amaurose (LCA) is een zeldzame en erfelijke aandoening die wordt gekenmerkt door een ernstige visuele beperking, vaak vanaf de geboorte of op zeer jonge leeftijd.

Autosomaal recessieve erfelijkheid

LCA volgt meestal een autosomaal recessieve erfelijkheidsmodus, wat betekent dat een persoon twee kopieën van een gemuteerd gen moet erven, één van elke ouder, om de aandoening tot uiting te brengen. Beide ouders zijn meestal dragers van een enkele gemuteerde kopie van het gen en vertonen meestal geen symptomen van LCA. De kans op het krijgen van een kind met LCA is dus 25% als beide ouders drager zijn, 50% als slechts één ouder drager is, en 0% als geen van de ouders drager is van een LCA-genmutatie.

Genetische mutaties en genlokalisatie

LCA is genetisch heterogeen, wat betekent dat het wordt veroorzaakt door mutaties in verschillende genen. Tot op heden zijn er meer dan 20 genen geïdentificeerd die betrokken zijn bij LCA, en het aantal blijft groeien naarmate het genetisch onderzoek vordert. Deze genen zijn betrokken bij verschillende aspecten van de visuele fototransductie en het functioneren van het netvlies. Enkele van de meest voorkomende genen die geassocieerd worden met LCA zijn gUCY2D, rPE65, en cRB1.

Variabiliteit in genotypen en fenotypen

Vanwege de diversiteit aan genen die betrokken zijn bij LCA, kunnen personen met deze aandoening verschillende genetische mutaties hebben. Deze variabiliteit in genotypen kan resulteren in aanzienlijke variabiliteit in de ernst en expressie van LCA-symptomen. Sommige personen kunnen een ernstigere visuele beperking ervaren dan anderen, afhankelijk van de specifieke mutaties die ze dragen.

De novo mutaties en autosomaal dominante erfelijkheid

Terwijl autosomaal recessieve overerving de meest voorkomende erfelijkheidsmodus is bij LCA, zijn er uitzonderingen. Sommige gevallen van LCA worden veroorzaakt door de novo mutaties, wat betekent dat de genetische mutatie nieuw is en niet van een ouder is geërfd. In andere gevallen kan LCA autosomaal dominant worden overgeërfd, wat betekent dat een enkele gemuteerde kopie van een gen van een ouder voldoende is om de aandoening te veroorzaken. Autosomaal dominante LCA is echter minder gebruikelijk dan autosomaal recessieve overerving.

Genetische raadpleging en screening

Personen met een familiegeschiedenis van LCA of ouders van een kind met LCA moeten genetische raadpleging overwegen. Dit kan helpen bij het begrijpen van erfelijkheidsrisico’s, genetische screening, en het nemen van geïnformeerde beslissingen over familieplanning en de begeleiding van toekomstige generaties.

Soorten Leber Congenitale Amaurose

Leber Congenitale Amaurose (LCA) is een zeldzame en erfelijke aandoening die wordt gekenmerkt door een ernstige visuele beperking, meestal vanaf de geboorte of op zeer jonge leeftijd. LCA is niet slechts één enkele aandoening, maar eerder een groep van genetische subtypen die vergelijkbare symptomen delen. Deze verschillende subtypen van LCA worden veroorzaakt door mutaties in verschillende genen, wat resulteert in variabiliteit in de ernst en expressie van de ziekte.

GUCY2D-gerelateerde LCA

Een van de meest voorkomende genetische subtypen van LCA wordt veroorzaakt door mutaties in het gUCY2D-gen. Dit subtype, ook wel bekend als LCA1, kenmerkt zich door een vroege aanvang van een ernstige visuele beperking en nystagmus, een onwillekeurige oogbeweging. Vaak ontwikkelen kinderen met gUCY2D-gerelateerde LCA ook een specifieke fundusafwijking, bekend als een ‘kraaienpoot’-fundus.

RPE65-gerelateerde LCA

LCA2 wordt veroorzaakt door mutaties in het rPE65-gen en is een ander veelvoorkomend subtypes van LCA. Personen met rPE65-gerelateerde LCA ervaren meestal een vergelijkbare ernst van een visuele beperking, maar ze kunnen ook symptomen van netvliesdystrofie ontwikkelen. RPE65-gerelateerde LCA heeft de aandacht getrokken vanwege recente ontwikkelingen in gentherapie als een potentiële behandelingsoptie.

CRB1-gerelateerde LCA

Mutaties in het cRB1-gen leiden tot LCA8, een subtype van LCA dat zich vaak kenmerkt door een ernstige visuele beperking en een bepaald patroon van netvliesafwijkingen. CRB1-gerelateerde LCA vertoont soms variabiliteit in de leeftijd waarop de symptomen zich voor het eerst manifesteren en in de ernst van de visuele beperking.

AIPL1-gerelateerde LCA

LCA4, veroorzaakt door mutaties in het aIPL1-gen, heeft vergelijkbare symptomen als andere LCA-subtypen, maar kan ook resulteren in specifieke fundusafwijkingen, waaronder afwijkingen in de kegelpapil en pigmentveranderingen in de retina.

Mutaties in andere genen

Naast deze genen zijn er nog veel andere genen die betrokken zijn bij LCA. Deze omvatten genen zoals cEP290 (LCA10), rPGRIP1 (LCA6), en CRX (LCA7), om er maar een paar te noemen. Elk van deze genen veroorzaakt specifieke LCA-subtypen, en het begrijpen van de genetica achter deze subtypen is van cruciaal belang voor zowel diagnose als mogelijke toekomstige behandelingen.

Symptomen van Leber Congenitale Amaurose: Het erkennen van vroege tekenen van visuele beperking

Leber Congenitale Amaurose (LCA) is een zeldzame genetische aandoening die zich kenmerkt door een ernstige visuele beperking, meestal vanaf de geboorte of zeer jonge leeftijd. Hoewel de symptomen kunnen variëren van persoon tot persoon, zijn er enkele veelvoorkomende tekenen en symptomen die kunnen helpen bij de diagnose en het begrijpen van deze aandoening.

Verminderd nachtzicht (nyctalopie)

Een van de meest voorkomende vroege symptomen van LCA is het ervaren van ernstige problemen met het zien in omstandigheden met weinig licht of ‘s nachts. Dit kan zich manifesteren als het onvermogen om in het donker te navigeren of om objecten te onderscheiden bij weinig licht. Personen met LCA kunnen vaak klagen over moeite met het herkennen van gezichten of voorwerpen in het donker.

Nystagmus

Nystagmus is een onwillekeurige, ritmische beweging van de ogen, en het komt vaak voor bij mensen met LCA. Deze ongecontroleerde oogbewegingen kunnen bijdragen aan de visuele beperking en verminderd gezichtsvermogen bij personen met LCA. Nystagmus kan zich manifesteren als wiebelende of trillende ogen.

Fotofobie (lichtgevoeligheid)

Personen met LCA ervaren vaak ernstige gevoeligheid voor licht, bekend als fotofobie. Ze kunnen ongemak ondervinden in fel licht en hebben de neiging om hun ogen af te schermen om hun ongemak te verminderen.

Kokerzicht (gezichtsveldvernauwing)

Een ander veelvoorkomend symptoom van LCA is kokerzicht. Dit houdt in dat het perifere gezichtsveld beperkt is, waardoor het lijkt alsof iemand door een koker kijkt. Deze gezichtsveldvernauwing kan de algehele waarneming van de omgeving beperken.

Fundusafwijkingen

Oogonderzoeken van personen met LCA onthullen vaak specifieke veranderingen in het netvlies, zoals pigmentveranderingen, abnormale bloedvaten en optische schijfafwijkingen. Deze fundusafwijkingen zijn nuttig bij het stellen van een diagnose en kunnen variëren afhankelijk van het genetische subtype van LCA.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Verminderd gezichtsvermogen bij geboorte of op jonge leeftijd

Een van de meest kenmerkende kenmerken van LCA is dat de symptomen zich meestal manifesteren vanaf de geboorte of op zeer jonge leeftijd. Dit vroege begin van visuele beperking onderscheidt LCA van andere oogaandoeningen.

Variabiliteit in symptomen

De symptomen van LCA kunnen enigszins variëren, zelfs binnen dezelfde genetische subtypen. Sommige personen kunnen een ernstigere visuele beperking ervaren dan anderen, zelfs als ze dezelfde genetische mutatie delen. Deze variabiliteit in symptomen benadrukt de complexiteit van LCA en de noodzaak van gepersonaliseerde zorg.

Omdat LCA een genetische aandoening is, kunnen de symptomen van persoon tot persoon variëren op basis van de specifieke genetische mutatie die de aandoening veroorzaakt.

Lichamelijke gevolgen

Leber Congenitale Amaurose (LCA) is een zeldzame genetische aandoening die de ogen en het gezichtsvermogen aantast. Naast de duidelijke visuele beperking zijn er ook verschillende lichamelijke gevolgen die van invloed kunnen zijn op het dagelijks leven van personen met LCA. Deze gevolgen variëren in intensiteit, afhankelijk van het genetische subtype en de ernst van de aandoening.

Motorische vaardigheden

LCA kan de ontwikkeling van motorische vaardigheden beïnvloeden, vooral bij kinderen. De visuele beperking bemoeilijkt activiteiten zoals lopen, rennen en spelen. Door een verminderd gezichtsvermogen kunnen kinderen meer hulp en begeleiding nodig hebben om hun motorische vaardigheden te ontwikkelen.

Evenwicht en coördinatie

Het behouden van evenwicht en coördinatie kan een uitdaging zijn voor mensen met LCA, vanwege hun verminderde vermogen om visuele referentiepunten te gebruiken. Hierdoor zijn ze mogelijk gevoeliger voor vallen en verwondingen, vooral in onbekende omgevingen.

Oculaire molest

Personen met LCA kunnen vatbaar zijn voor oculaire molest, wat verwijst naar oogaandoeningen die optreden als gevolg van de onderliggende genetische mutaties. Deze kunnen omvatten staar (cataract: vertroebeling van de ooglens), strabisme (scheelzien), en andere oogafwijkingen die de ooggezondheid verder kunnen beïnvloeden.

Visuele overbelasting

Mensen met LCA kunnen gevoelig zijn voor visuele overbelasting, wat optreedt wanneer ze worden blootgesteld aan te veel visuele prikkels in een korte periode. Dit kan vermoeidheid, hoofdpijn en prikkelbaarheid veroorzaken. Daarom is het belangrijk om de visuele omgeving van personen met LCA goed te beheren.

Beperkingen in de onafhankelijkheid

De lichamelijke gevolgen van LCA kunnen de onafhankelijkheid van personen beïnvloeden. Het kan moeilijk zijn om alledaagse taken uit te voeren, zoals koken, zich verplaatsen in huis, en persoonlijke hygiëne. Hierdoor hebben sommige personen mogelijk meer ondersteuning en begeleiding nodig.

Toegankelijkheid en mobiliteit

Personen met LCA hebben vaak speciale mobiliteitshulpmiddelen nodig, zoals een witte stok of geleidehond. Ze kunnen ook gebruikmaken van technologische hulpmiddelen, zoals schermuitleesprogramma’s en brailleapparaten, om toegang te krijgen tot informatie en communicatie.

Persoon loopt met witte stok op straat

Persoon loopt met witte stok op straat

Psychosociale gevolgen

Hoewel dit niet direct een lichamelijk gevolg is, hebben de fysieke beperkingen die voortvloeien uit LCA vaak psychosociale gevolgen. Het kan gevoelens van isolatie, een depressie en angst veroorzaken, vooral als gevolg van de beperkingen in de dagelijkse activiteiten.

Psychische gevolgen

Leber Congenitale Amaurose (LCA) is niet alleen een aandoening die de ogen aantast, maar het kan ook aanzienlijke psychische gevolgen hebben voor personen die ermee leven. De impact van LCA reikt verder dan de fysieke beperkingen en manifesteert zich in de emotionele, sociale en psychologische sfeer.

Emotionele stress

Het leren omgaan met een progressieve visuele beperking kan leiden tot ernstige emotionele stress. Personen met LCA worden geconfronteerd met de uitdagingen van het verlies van zicht en de onzekerheid over hun toekomstige gezichtsvermogen. Dit kan leiden tot gevoelens van verdriet, angst en frustratie.

Zelfbeeld en zelfvertrouwen

De visuele beperking die gepaard gaat met LCA kan het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een persoon aantasten. Ze kunnen zich anders voelen dan hun ziende leeftijdsgenoten en worstelen met gevoelens van eigenwaarde.

Sociale isolatie

LCA kan leiden tot sociale isolatie omdat personen zich terugtrekken uit activiteiten en interacties uit angst voor ongemak of onbegrip. Ze kunnen zich geïsoleerd voelen van hun leeftijdsgenoten, wat de ontwikkeling van sociale relaties bemoeilijkt.

Angst en depressie

De voortdurende aanpassing aan een wereld die voornamelijk is ontworpen voor ziende personen kan leiden tot angst en een depressie. Personen met LCA maken zich zorgen over hun toekomst, hun carrière, en hoe ze hun dagelijks leven kunnen beheren.

Stress bij familieleden

De psychische gevolgen van LCA strekken zich ook uit tot familieleden. Ouders, broers en zussen, en andere naasten ervaren vaak emotionele stress en bezorgdheid over de persoon met LCA. Ze willen graag ondersteunen maar worden geconfronteerd met de uitdagingen van het omgaan met de aandoening.

Behoefte aan therapie en ondersteuning

Gezien de psychische gevolgen van LCA is toegang tot counseling en psychosociale ondersteuning van cruciaal belang. Dit kan personen helpen omgaan met hun gevoelens en uitdagingen, hun zelfvertrouwen vergroten en leren strategieën te ontwikkelen om succesvol te leven met LCA.

Diagnose en (Oog)onderzoeken van Leber Congenitale Amaurose (LCA)

Het verkrijgen van een nauwkeurige diagnose van Leber Congenitale Amaurose (LCA) is een cruciale eerste stap in het omgaan met deze zeldzame erfelijke oogziekte. LCA wordt gekenmerkt door een ernstige visuele beperking die zich meestal al vanaf de geboorte manifesteren. Het diagnosticeren van deze aandoening vereist gespecialiseerde (oog)onderzoeken en genetische onderzoeken.

Klinische beoordeling en symptomen

De diagnose van LCA begint meestal met een grondige klinische beoordeling. Oogartsen of specialisten in genetische oogaandoeningen zullen nauwkeurig kijken naar de symptomen en medische geschiedenis van de persoon, evenals naar eventuele familiegeschiedenis van oogaandoeningen.

Symptomen die kunnen wijzen op LCA zijn onder andere:

 1. Nystagmus: Onwillekeurige, ritmische bewegingen van de ogen.
 2. Fotofobie: Extreme gevoeligheid voor licht.
 3. Verminderd nachtzicht: Moeilijkheden om in het donker te zien.
 4. Kokerzicht: Een verlies van het perifere gezichtsvermogen, wat resulteert in een tunnelzicht.
 5. Verminderd gezichtsvermogen in het algemeen: Ernstige beperkingen van het centrale gezichtsvermogen.

Elektrofysiologische onderzoeken

Om de diagnose van LCA te bevestigen, kunnen elektrofysiologische onderzoeken worden uitgevoerd. Deze onderzoeken meten de elektrische activiteit van de netvliezen van de ogen en kunnen afwijkingen in de functie van de fotoreceptoren detecteren. Enkele van de meest gebruikte onderzoeken zijn:

 1. Elektroretinografie (ERG): Dit meet de elektrische reactie van de fotoreceptoren op lichtstimulatie. Personen met LCA vertonen meestal aanzienlijk verminderde ERG-responsen.
 2. Elektro-oculografie (EOG): Deze test evalueert de functie van het netvlies door de elektrische activiteit van de oogoppervlakken te meten. LCA-patiënten kunnen afwijkende EOG-waarden hebben.

Genetische onderzoeken

Aangezien LCA meestal een genetische basis heeft, zijn genetische onderzoeken essentieel voor een definitieve diagnose. Door middel van genetische onderzoeken kunnen specifieke mutaties of genetische veranderingen worden geïdentificeerd. Dit is niet alleen cruciaal voor de diagnose, maar kan ook helpen bij het bepalen van het type LCA en de prognose.

Beeldvormende onderzoeken

Soms worden aanvullende beeldvormende onderzoeken uitgevoerd, zoals optische coherentietomografie (OCT) en fundusfotografie. Deze onderzoeken bieden gedetailleerde beelden van het netvlies en kunnen helpen bij het vaststellen van eventuele morfologische afwijkingen.

Differentiële diagnose

Omdat sommige symptomen van LCA vergelijkbaar kunnen zijn met andere oogaandoeningen, is differentiële diagnose belangrijk. Oogartsen moeten uitsluiten dat de symptomen het gevolg zijn van andere oogziekten voordat ze de diagnose LCA bevestigen.

Behandelingen van LCA

Omgaan met Leber Congenitale amaurose (LCA) kan een complexe taak zijn, zowel voor de personen die ermee leven als voor hun families. Hoewel er geen genezing is voor LCA, zijn er zowel medische als psychische behandelingsopties beschikbaar om personen te ondersteunen bij het beheer van deze aandoening en het maximaliseren van hun levenskwaliteit.

Medische behandelingen

Genetische therapie

 • Een veelbelovende ontwikkeling in de behandeling van LCA is genetische therapie. Sommige vormen van LCA zijn het gevolg van genetische mutaties, en deze behandeling is gericht op het repareren of vervangen van defecte genen. Het kan het zicht verbeteren of verlies van gezichtsvermogen vertragen.

Klinische proeven

 • Er lopen voortdurend klinische onderzoeken en proeven gericht op het ontwikkelen van nieuwe behandelingen voor LCA. Deelnemen aan klinische proeven kan een kans bieden om toegang te krijgen tot opkomende behandelingen.

Symptomatische behandeling

 • Omdat LCA verschillende genetische oorzaken heeft, kan de behandeling variëren. Symptomatische behandelingen zijn gericht op het verlichten van specifieke symptomen, zoals nystagmus of fotofobie (overgevoeligheid voor licht). Ze kunnen bestaan uit medicijnen, speciale lenzen of optische hulpmiddelen.

Oogheelkundige zorg

 • Regelmatige oogheelkundige zorg is van vitaal belang om oogcomplicaties te beheersen en de gezondheid van de ogen te behouden. Personen met LCA moeten hun ogen regelmatig laten controleren door een oogarts die bekend is met de aandoening.

Psychische behandelingen

Psychosociale ondersteuning

 • Omgaan met LCA kan psychische uitdagingen met zich meebrengen. Psychosociale ondersteuning, zoals counseling of therapie, kan personen helpen bij het omgaan met emoties, het verbeteren van hun zelfbeeld en het ontwikkelen van copingmechanismen.
Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Diverse gezichtsicoontjes naast elkaar: van heel verdrietig naar naar heel blij

Educatie en training

 • Educatie en training aan personen met LCA is essentieel om hen te helpen zelfstandig te functioneren. Ze kunnen leren omgaan met dagelijkse taken, mobiliteit en zelfzorgvaardigheden.

Revalidatie en mobiliteitstraining

Ondersteuning voor familie en verzorgers

 • Psychische ondersteuning aan families en verzorgers is net zo belangrijk. Zij kunnen hulp nodig hebben bij het omgaan met de uitdagingen die gepaard gaan met de zorg voor iemand met LCA.

Prognose

Leber Congenitale Amaurose (LCA) is een ernstige erfelijke oogziekte die zich meestal al op zeer jonge leeftijd manifesteert en kan leiden tot een ernstige visuele beperking of zelfs blindheid. Het vooruitzicht voor personen met LCA varieert sterk, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het genetische subtype, de leeftijd van diagnose en de beschikbaarheid van behandelingsmogelijkheden.

Heterogeniteit van LCA

LCA is een uiterst heterogene aandoening, wat betekent dat er verschillende genetische oorzaken zijn die leiden tot vergelijkbare symptomen. Deze genetische diversiteit heeft een aanzienlijke invloed op de prognose. Sommige genetische subtypes van LCA zijn ernstiger dan andere, terwijl sommige een progressief verloop hebben en andere stabiel blijven.

Genetische subtypes en prognose

De genetische subtype van LCA is een belangrijke determinant voor de prognose. Sommige subtypes kunnen leiden tot een bijna volledig verlies van het gezichtsvermogen, terwijl andere een relatief stabiele visuele functie mogelijk maken. In sommige gevallen kan een vroege behandeling en behandeling de progressie van de aandoening vertragen of zelfs omkeren, waardoor de prognose verbetert.

Leeftijd van diagnose

Een vroege diagnose van LCA kan bijdragen aan een betere prognose. Een vroege behandeling en het starten van behandelingen of revalidatieprogramma’s (BE en NL) op jonge leeftijd kunnen helpen om de ontwikkeling van vaardigheden voor het omgaan met een visuele beperking te ondersteunen. Ouders en zorgverleners spelen hierbij een cruciale rol.

Behandelingsopties

Hoewel er geen genezing is voor LCA, zijn er behandelingsopties beschikbaar die de levenskwaliteit van personen met LCA kunnen verbeteren. Gentherapie is een opwindend onderzoeksgebied dat enkele veelbelovende resultaten heeft opgeleverd voor specifieke genetische subtypes van LCA. Bovendien kunnen hulpmiddelen voor visuele ondersteuning, zoals braille, spraaksoftware en mobiliteitstraining, personen met LCA helpen om deel te nemen aan het dagelijks leven en hun onafhankelijkheid te vergroten.

Levenskwaliteit en ondersteuning

De prognose van LCA hangt niet uitsluitend af van medische factoren. De levenskwaliteit van personen met LCA wordt sterk beïnvloed door psychosociale ondersteuning, onderwijs, en hun vermogen om zich aan te passen aan een visuele beperking. Veel personen met LCA leiden productieve, bevredigende levens en blijven actief betrokken in de maatschappij.

Complicaties van Leber Congenitale Amaurose

Leber Congenitale Amaurose (LCA) is een ernstige genetische oogziekte die gepaard gaat met verschillende complicaties die het dagelijks leven van personen met LCA kunnen beïnvloeden.

Visuele beperking

Een van de meest voor de hand liggende complicaties van LCA is ernstige visuele beperking of zelfs blindheid. Personen met LCA hebben aanzienlijke moeite met het waarnemen van licht, vormen en beweging. Deze visuele beperking kan hun vermogen om dagelijkse taken uit te voeren, zoals lezen, zich verplaatsen en zich oriënteren in de ruimte, beperken.

Verlies van onafhankelijkheid

Het verlies van onafhankelijkheid kan een belangrijke complicatie zijn voor personen met LCA, vooral als de aandoening ernstig is. Ze kunnen afhankelijk worden van anderen voor basisbehoeften zoals vervoer, boodschappen doen, en persoonlijke verzorging. Het verlies van onafhankelijkheid kan psychische stress veroorzaken en kan leiden tot gevoelens van hulpeloosheid.

Winkelmandje met boodschappen uit de supermarkt

Winkelmandje met boodschappen uit de supermarkt

Sociale en psychologische uitdagingen

Personen met LCA kunnen sociale en psychologische uitdagingen ervaren. Ze kunnen geconfronteerd worden met vooroordelen en onbegrip in de samenleving. Het kan moeilijk zijn om werk te vinden en relaties te onderhouden, wat kan leiden tot gevoelens van isolatie en een depressie.

Onderwijs en werk

Onderwijs volgen en werk behouden zijn vaak gecompliceerd voor personen met LCA. Ze hebben speciale ondersteuning nodig, zoals braillehulpmiddelen, spraaksoftware en hulpmiddelen voor visuele ondersteuning, om te kunnen deelnemen aan het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Mobiliteit en veiligheid

Zich verplaatsen en zich veilig voelen in de omgeving kan een uitdaging zijn voor personen met LCA. Ze moeten leren omgaan met obstakels en veranderingen in hun omgeving, en dit vereist training en ondersteuning.

Medische complicaties

Sommige genetische subtypes van LCA kunnen gepaard gaan met medische complicaties zoals een netvliesloslating. Regelmatige oogheelkundige controles zijn essentieel om dergelijke complicaties vroegtijdig te detecteren en te behandelen.

Preventie van genetische aandoening

Aangezien LCA genetisch van aard is en meestal optreedt als gevolg van bepaalde mutaties, is het voorkomen van de aandoening zelf niet eenvoudig. Er zijn echter enkele maatregelen en overwegingen met betrekking tot genetische raadpleging en risicobeoordeling die van belang kunnen zijn voor personen met een familiegeschiedenis van LCA of dragers van mutaties.

Genetische raadpleging

Voor gezinnen met een bekende geschiedenis van LCA is genetische raadpleging essentieel. Genetische adviseurs kunnen families voorzien van informatie over het risico van het doorgeven van LCA-mutaties aan toekomstige generaties. Door middel van genetische onderzoeken kunnen families leren of ze dragers zijn van LCA-mutaties en welke risico’s dit met zich meebrengt.

Dragerschapsanalyse

Het identificeren van dragers van LCA-mutaties is een belangrijke preventieve maatregel. Als beide ouders dragers zijn van een LCA-mutatie, bestaat het risico dat hun kinderen de aandoening erven. Dragerschapsanalyse kan worden uitgevoerd om te bepalen of een persoon drager is, zodat ze geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over gezinsplanning.

Pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD)

Voor koppels met een hoog risico op het krijgen van kinderen met LCA kan pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD) een optie zijn. Bij PGD worden embryo’s in vitro gemaakt en getest op genetische afwijkingen voordat ze worden geïmplanteerd. Dit kan helpen voorkomen dat kinderen met LCA worden geboren.

Onderzoek naar behandelingsmogelijkheden

Terwijl er momenteel geen definitieve behandeling of genezing is voor LCA, is er veelbelovend onderzoek naar gentherapie en andere therapeutische benaderingen. Het ondersteunen van onderzoek naar behandelingen kan indirect bijdragen aan de preventie door te werken aan toekomstige genezingsmogelijkheden.

Omgaan met Leber Congenitale Amaurose in het dagelijks leven

Leber Congenitale Amaurose (LCA) is een zeldzame genetische aandoening die leidt tot ernstig verlies van het gezichtsvermogen vanaf de geboorte of op jonge leeftijd. Het dagelijks leven kan voor personen met LCA uitdagingen met zich meebrengen, maar er zijn strategieën en hulpmiddelen beschikbaar om hen te helpen een volwaardig en bevredigend leven te leiden.

Visuele hulpmiddelen en technologieën

Personen met LCA kunnen profiteren van verschillende visuele hulpmiddelen en technologieën, zoals brailleleesregels, vergrotingssoftware, spraakuitvoerapparaten, en speciale mobiele apps die zijn ontworpen om dagelijkse taken te vergemakkelijken, zoals lezen, schrijven, en wandelen.

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Ondersteuningssystemen en lotgenoten

Een sterk ondersteuningssysteem is cruciaal. Partner, familie, vrienden, en ondersteuningsgroepen voor visueel gehandicapten kunnen een bron van emotionele steun en praktische hulp zijn. Samenwerking met maatschappelijke werkers en revalidatiespecialisten (BE en NL) kan ook zeer waardevol zijn.

Zelfzorg en gezondheid

Het is belangrijk voor personen met LCA om goed voor hun algehele gezondheid te zorgen: regelmatige medische controles, evenwichtige voeding, lichaamsbeweging, en het behandelen van eventuele bijkomende gezondheidsproblemen.

Werk en carrière

Veel personen met LCA leiden succesvolle carrières in diverse vakgebieden. Het kiezen van een beroep dat aansluit bij individuele vaardigheden en interesses, evenals het gebruik van aanpassingen op de werkplek, kan een lonende loopbaan mogelijk maken.

Onafhankelijkheid en mobiliteit

Mobiliteitstechnieken, zoals oriëntatie- en mobiliteitstraining, zijn van cruciaal belang voor de onafhankelijkheid. Het gebruik van hulphonden of mobiliteitshulpmiddelen kan ook de mobiliteit verbeteren.

Kunst en recreatie

Kunst, muziek, sport en andere recreatieve activiteiten zijn toegankelijk voor personen met LCA. Braillebladmuziek, aangepaste sporten en aangepaste kunstmaterialen zijn beschikbaar.

Verschillende muziekinstrumenten, hoofdtelefoon en microfoon op houten ondergrond

Verschillende muziekinstrumenten, hoofdtelefoon en microfoon op houten ondergrond

Mentale welzijn

Zorg dragen voor het mentale welzijn is essentieel. Professionele therapie of therapeutische ondersteuning kan nuttig zijn om te leren omgaan met de uitdagingen en emoties die gepaard gaan met LCA.

Technologische innovatie

Blijf op de hoogte van de nieuwste technologische ontwikkelingen en innovaties die de levenskwaliteit kunnen verbeteren. Technologieën zoals optische tekenherkenning (OCR) en gesproken navigatie zijn voortdurend in ontwikkeling.

Deel dit:
Advertenties

 1. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 2. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 3. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 4. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 5. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 6. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 7. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 8. Iritis27-03-2024 03:03:09
 9. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 10. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 11. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 12. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 13. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 14. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 15. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 16. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 17. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 18. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 19. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 20. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 21. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 22. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 23. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 24. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 25. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 26. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 27. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 28. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 29. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 30. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 31. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 32. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 33. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 34. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 35. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 36. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 37. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 38. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 39. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 40. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 41. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 42. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 43. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 44. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 45. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 46. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 47. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 48. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 49. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 50. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 51. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 52. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 53. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 54. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 55. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 56. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 57. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 58. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 59. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 60. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 61. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 62. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 63. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 64. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 65. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 66. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 67. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 68. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 69. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 70. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 71. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 72. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 73. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 74. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 75. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 76. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 77. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 78. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 79. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 80. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 81. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 82. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 83. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 84. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 85. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 86. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 87. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 88. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 89. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 90. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 91. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 92. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 93. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 94. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 95. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 96. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 97. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 98. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 99. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 100. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 101. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 102. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 103. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 104. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 105. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 106. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 107. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 108. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 109. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 110. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 111. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 112. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 113. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 114. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 115. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 116. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 117. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 118. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 119. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 120. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 121. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 122. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 123. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 124. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 125. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 126. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 127. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 128. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 129. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 130. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 131. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 132. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 133. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 134. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 135. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 136. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 137. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 138. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 139. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 140. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 141. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 142. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 143. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 144. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 145. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 146. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 147. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 148. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 149. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 150. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 151. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 152. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 153. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 154. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 155. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 156. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 157. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 158. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 159. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 160. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 161. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 162. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 163. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 164. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 165. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 166. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 167. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 168. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 169. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 170. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 171. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 172. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 173. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 174. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 175. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 176. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 177. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 178. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 179. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 180. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 181. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 182. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 183. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 184. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 185. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 186. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 187. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 188. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 189. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 190. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 191. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 192. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 193. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 194. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 195. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 196. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18
 197. Zink en ooggezondheid24-09-2023 01:09:53
 198. Omega-3 vetzuren en ooggezondheid24-09-2023 01:09:04
 199. De invloed van cafeïne op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:01
 200. De invloed van chocolade op de ogen en ooggezondheid24-09-2023 12:09:21

Laatst bijgewerkt op 24 maart 2024 – 11:38