Astigmatisme

Inhoudsopgave

Prevalentie van astigmatisme

Astigmatisme is een veelvoorkomende refractieve oogafwijking die van invloed kan zijn op de kwaliteit van het zicht. De oogziekte komt voor wanneer het hoornvlies of de ooglens een onregelmatige vorm heeft, waardoor licht op verschillende manieren in het oog wordt gebroken en onscherp zicht ontstaat. De prevalentie van astigmatisme varieert wereldwijd en wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder genetica, leeftijd en etniciteit.

België

In België zijn er geen specifieke studies die de exacte prevalentie van astigmatisme in de bevolking rapporteren. In de meeste landen, waaronder België, wordt astigmatisme vaak samen met andere refractiefouten, zoals bijziendheid (myopie) en verziendheid (hypermetropie), gerapporteerd. Het is echter redelijk om aan te nemen dat astigmatisme ook in België vrij algemeen voorkomt, vergelijkbaar met andere ontwikkelde landen.

Nederland

Net als in België zijn er geen specifieke studies die de exacte prevalentie van astigmatisme in Nederland rapporteren. Ook in Nederland wordt astigmatisme meestal samen met andere refractiefouten gerapporteerd. Er zijn echter algemene trends die suggereren dat astigmatisme in Nederland enigszins vergelijkbaar is met andere West-Europese landen.

Algemene aandachtspunten

De prevalentie van astigmatisme neemt meestal toe met de leeftijd. Het kan aanwezig zijn vanaf de geboorte en kan gedurende het hele leven veranderen. Daarnaast kunnen genetische factoren een rol spelen, wat betekent dat astigmatisme in sommige families vaker voorkomt dan in andere.

Astigmatisme kan variëren in ernst, van mild tot aanzienlijk. Mensen met milde astigmatisme hebben mogelijk geen merkbare symptomen en hebben misschien geen correctie nodig. Voor mensen bij wie astigmatisme het zicht beïnvloedt, kunnen een bril, contactlenzen of refractieve chirurgie worden voorgeschreven om het zicht te corrigeren.

Mensen in België en Nederland hebben over het algemeen toegang tot hoogwaardige oogzorg, waaronder oogartsen en optometristen, die astigmatisme kunnen diagnosticeren en behandelen. Regelmatige oogonderzoeken zijn essentieel om eventuele refractiefouten, waaronder astigmatisme, vroegtijdig op te sporen en te corrigeren om de algehele ooggezondheid en kwaliteit van leven te behouden.

Oorzaken en risicofactoren van astigmatisme

Astigmatisme is een veelvoorkomende oogafwijking die wordt gekenmerkt door een onregelmatige vorm van het hoornvlies of de ooglens, wat resulteert in onscherp zicht. Deze aandoening kan variëren in ernst en kan zowel bij kinderen als volwassenen voorkomen. De oorzaken van astigmatisme zijn divers en worden beïnvloed door zowel genetische als omgevingsfactoren. Hier bespreken we de belangrijkste oorzaken en risicofactoren van astigmatisme.

Genetische aanleg

Een van de meest significante risicofactoren voor astigmatisme is genetische aanleg. Als astigmatisme in je familie voorkomt, heeft je een grotere kans om deze aandoening te ontwikkelen. Het kan van generatie op generatie worden doorgegeven en kan zich op verschillende leeftijden manifesteren.

Hoornvliesvorm

Het hoornvlies is het heldere voorste deel van het oog dat lichtstralen breekt en naar het netvlies stuurt. Bij mensen met astigmatisme heeft het hoornvlies geen perfect bolvormige of sferische vorm, zoals bij mensen zonder astigmatisme. In plaats daarvan kan het hoornvlies meer de vorm hebben van een voetbal dan van een basketbal. Deze onregelmatige vorm verstoort de normale breking van lichtstralen en leidt tot een wazig zicht.

Ooglensvervorming

Naast een onregelmatig gevormd hoornvlies kan astigmatisme ook worden veroorzaakt door een onregelmatig gevormde ooglens. Dit staat bekend als lenticulair astigmatisme. De ooglens is verantwoordelijk voor het aanpassen van de focus en vormt een aanvulling op het hoornvlies bij het breken van lichtstralen.

Veranderingen in de oogstructuur

Veranderingen in de oogstructuur als gevolg van oogletsel, oogchirurgie, of oogaandoeningen kunnen astigmatisme veroorzaken of verergeren.

Vroegere oogchirurgie of ziekte

Mensen die eerder oogchirurgie hebben ondergaan of oogaandoeningen hebben gehad, lopen mogelijk een verhoogd risico op astigmatisme.

Omgevingsfactoren

Hoewel astigmatisme grotendeels genetisch bepaald is, kunnen omgevingsfactoren zoals overmatig wrijven van de ogen, bijziendheid (myopie) en verziendheid (hypermetropie) het risico op astigmatisme vergroten of verergeren.

Leeftijd

Astigmatisme kan op elke leeftijd voorkomen, maar het kan veranderen naarmate je ouder wordt. Sommige mensen ontwikkelen astigmatisme naarmate ze ouder worden als gevolg van veranderingen in de oogstructuur.

Het begrijpen van de oorzaken en risicofactoren van astigmatisme is essentieel om het risico op deze oogafwijking te kunnen beoordelen. Mensen met een familiegeschiedenis van astigmatisme of andere oogafwijkingen moeten regelmatig oogonderzoek laten uitvoeren door een oogarts of optometrist om eventuele veranderingen in hun zicht vroegtijdig op te sporen en te behandelen. Astigmatisme kan meestal succesvol worden gecorrigeerd met een bril, contactlenzen of refractieve chirurgie, waardoor de algehele levenskwaliteit verbetert.

Erfelijkheid van astigmatisme

Astigmatisme, een veelvoorkomende oogafwijking die leidt tot onscherp zicht, kan in sommige gevallen worden toegeschreven aan erfelijke factoren. Hoewel astigmatisme niet strikt dominant of recessief is, kan het voorkomen in families en is er een genetische component die de kans op het ontwikkelen van deze aandoening vergroot. Hier bespreken we de erfelijkheid van astigmatisme en hoe genetische factoren een rol spelen bij het ontstaan ervan.

Multifactoriële aandoening

Astigmatisme wordt beschouwd als een multifactoriële aandoening, wat betekent dat zowel genetische als omgevingsfactoren een rol spelen bij het ontstaan ervan. Dit maakt het moeilijk om de exacte erfelijkheid van astigmatisme te bepalen, aangezien het afhankelijk is van een combinatie van genetische aanleg en externe invloeden.

Familiegeschiedenis

Een sterke aanwijzing voor de erfelijkheid van astigmatisme is de waarneming van deze aandoening in families. Als astigmatisme voorkomt bij ouders of naaste familieleden, is de kans groter dat het zich bij andere familieleden ontwikkelt. Dit suggereert dat genetische factoren een rol spelen bij de overdracht van astigmatisme.

Complex genetisch patroon

Het genetische patroon van astigmatisme is complex en kan niet eenvoudig worden gekarakteriseerd als dominant of recessief. Meerdere genen kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van astigmatisme, en hun interacties met omgevingsfactoren maken de erfelijkheid ervan ingewikkeld.

Omgevingsfactoren

Hoewel genetische aanleg een rol speelt bij het ontstaan van astigmatisme, kunnen omgevingsfactoren zoals oogletsel, oogchirurgie en ooggedrag (bijvoorbeeld overmatig wrijven van de ogen) ook bijdragen aan de ontwikkeling of verergering van astigmatisme. Deze externe invloeden maken het moeilijk om de zuivere genetische component van astigmatisme te isoleren.

Niet altijd erfelijk

Astigmatisme is niet altijd erfelijk. Sommige gevallen van astigmatisme kunnen zich voordoen zonder een duidelijke familiegeschiedenis van de aandoening, wat aangeeft dat andere factoren dan erfelijkheid van invloed kunnen zijn.

Kortom, astigmatisme heeft een complexe erfelijkheidsachtergrond, waarbij zowel genetische aanleg als omgevingsfactoren een rol spelen. Mensen met een familiegeschiedenis van astigmatisme lopen mogelijk een groter risico op het ontwikkelen van deze aandoening, maar het is geen strikt erfelijke aandoening zoals sommige andere genetische ziekten. Regelmatige oogonderzoeken bij een oogarts of optometrist kunnen helpen bij het vroegtijdig opsporen en behandelen van astigmatisme, ongeacht de erfelijke component.

Soorten astigmatisme

Astigmatisme is een veelvoorkomende oogafwijking die wordt gekenmerkt door een onregelmatige vorm van het hoornvlies of de ooglens, wat resulteert in onscherp zicht. Er zijn verschillende soorten astigmatisme die kunnen variëren op basis van de aard van de afwijking en de manier waarop deze het gezichtsvermogen beïnvloedt.

Corneaal astigmatisme

Corneaal astigmatisme is de meest voorkomende vorm van astigmatisme en wordt veroorzaakt door een onregelmatige kromming van het hoornvlies. Het vooroppervlak van het oog is niet gelijkmatig gebogen, waardoor het licht op verschillende manieren wordt gebroken en onscherp zicht ontstaat. Deze vorm kan variëren van mild tot ernstig.

Lenticaal astigmatisme

Lenticaal astigmatisme treedt op wanneer de ooglens in het oog een onregelmatige vorm heeft. In plaats van een gelijkmatige curve heeft de lens een afwijkende vorm, waardoor het licht niet correct kan worden gefocust op het netvlies. Dit type astigmatisme kan aanwezig zijn bij de geboorte of zich later in het leven ontwikkelen.

Hoekastigmatisme

Astigmatisme kan ook worden ingedeeld op basis van de richting van de onregelmatige kromming. Hoekastigmatisme treedt op wanneer de onregelmatige kromming in een specifieke richting loopt. Als de kromming bijvoorbeeld sterker is in de verticale richting, wordt het aangeduid als verticaal astigmatisme, terwijl horizontaal astigmatisme optreedt wanneer de onregelmatigheid in de horizontale richting ligt.

Regulier astigmatisme

Regulier astigmatisme verwijst naar astigmatisme waarbij de onregelmatige kromming van het hoornvlies of de lens in een specifieke richting ligt, meestal loodrecht op elkaar. Dit type astigmatisme kan vaak worden gecorrigeerd met cilindrische lenzen.

Irregulier astigmatisme

Irregulier astigmatisme is minder voorkomend en treedt op wanneer de onregelmatige kromming niet in een duidelijk gedefinieerde richting ligt. Dit kan worden veroorzaakt door littekens op het hoornvlies, keratoconus (een kegelvormige vervorming van het hoornvlies) of andere structurele problemen in het oog. De correctie van irregulier astigmatisme kan complexer zijn.

Keratoconus: Kegelvormig hoornvlies

Keratoconus: Kegelvormig hoornvlies

Hoge mate van astigmatisme

Sommige mensen kunnen last hebben van een hoge mate van astigmatisme, wat betekent dat de onregelmatige kromming zeer uitgesproken is. Dit kan resulteren in aanzienlijke visuele vervorming en vereist vaak speciale optische correcties, zoals torische lenzen of chirurgische ingrepen.

Astigmatisme kan voorkomen in combinatie met andere oogafwijkingen, zoals bijziendheid (myopie) of verziendheid (hypermetropie). Een uitgebreid oogonderzoek door een oogarts of optometrist is essentieel om het type astigmatisme en de juiste behandelingsmogelijkheden te bepalen. Correcties voor astigmatisme kunnen bestaan uit brillen, contactlenzen of refractieve chirurgie, afhankelijk van de ernst en aard van de aandoening.

Symptomen van astigmatisme

Astigmatisme is een veelvoorkomende oogafwijking die invloed heeft op de manier waarop het oog licht binnenlaat en focust. Mensen met astigmatisme ervaren vaak verschillende visuele symptomen als gevolg van de onregelmatige kromming van het hoornvlies of de lens. Hoewel de ernst van de symptomen kan variëren, zijn hier enkele veelvoorkomende klachten en symptomen die geassocieerd worden met astigmatisme.

Wazig zicht

Een van de meest voorkomende symptomen van astigmatisme is wazig zien. Betrokkenen kunnen objecten in de verte of van dichtbij onscherp zien. Dit onscherpe zicht kan leiden tot problemen bij dagelijkse activiteiten zoals lezen, autorijden en het herkennen van gezichten.

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Vervormd zicht

Mensen met astigmatisme melden vaak dat rechte lijnen er gekromd of gebogen uitzien. Dit fenomeen staat bekend als visuele vervorming en kan het moeilijk maken om de contouren van objecten nauwkeurig waar te nemen.

Vermoeide ogen

Astigmatisme kan vermoeidheid van de ogen veroorzaken, vooral na langdurige visuele taken zoals lezen of werken op een computer. De inspanning die nodig is om objecten scherp te zien, kan leiden tot oogvermoeidheid en spanning.

Hoofdpijn

Omdat astigmatisme vaak samengaat met vermoeide ogen, kunnen hoofdpijn en zelfs migraine optreden als gevolg van de constante inspanning om scherp te zien.

Verblinding

Sommige mensen met astigmatisme ervaren verblinding, vooral ‘s nachts tijdens het autorijden. Lichtbronnen zoals koplampen van tegenliggers kunnen halo’s of sterachtige stralen lijken te vertonen, wat het zicht bemoeilijkt.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Dubbel zien (diplopie)

In sommige gevallen kan astigmatisme leiden tot dubbel zien, waarbij één object wordt waargenomen als twee afzonderlijke beelden. Dit kan de dagelijkse activiteiten ernstig belemmeren.

De ernst van deze symptomen kan variëren afhankelijk van de mate van astigmatisme en of er nog andere oogafwijkingen aanwezig zijn, zoals bijziendheid of verziendheid. Mensen die vermoeden dat ze astigmatisme hebben of die deze symptomen ervaren, moeten een oogarts raadplegen voor een grondig oogonderzoek. De juiste diagnose en behandeling, zoals een bril, contactlenzen of refractieve chirurgie, kunnen het zicht aanzienlijk verbeteren en de symptomen verlichten.

Lichamelijke gevolgen

Astigmatisme is een veelvoorkomende oogafwijking die voornamelijk van invloed is op het gezichtsvermogen. Hoewel astigmatisme op zichzelf geen directe lichamelijke gezondheidsproblemen veroorzaakt, kunnen de visuele symptomen en de inspanning om scherp te zien enkele indirecte lichamelijke gevolgen met zich meebrengen. Hier zijn enkele van de mogelijke lichamelijke gevolgen die verband houden met astigmatisme.

Hoofdpijn

Mensen met astigmatisme moeten vaak harder werken om objecten scherp te zien, vooral bij weinig licht of gedurende langere perioden van lezen of schermtijd. Deze overmatige inspanning van de oogspieren kan leiden tot frequente hoofdpijn.

Oogvermoeidheid

Astigmatisme kan leiden tot snellere oogvermoeidheid, zelfs na korte visuele taken. De extra inspanning die nodig is om het zicht te corrigeren, kan de oogspieren overbelasten en tot vermoeidheid leiden.

Verhoogd risico op ongevallen

Mensen met ongecorrigeerd astigmatisme kunnen een verhoogd risico lopen op ongevallen, vooral tijdens activiteiten zoals autorijden, waarbij een helder zicht belangrijk is. Het zien van verkeersborden, voetgangers en andere voertuigen kan moeilijker zijn, wat de kans op verkeersongevallen vergroot.

Verminderde productiviteit

Astigmatisme kan van invloed zijn op de productiviteit op het werk of op school, omdat lezen en het volgen van geschreven tekst moeilijker kan zijn. Dit kan leiden tot verminderde prestaties en concentratieproblemen.

Verlies van levenskwaliteit

Onbehandeld astigmatisme kan de algemene levenskwaliteit verminderen. Het kan moeilijker zijn om te genieten van activiteiten zoals lezen, tv kijken, sporten en buitenactiviteiten zonder de juiste correctie.

Hoewel deze lichamelijke gevolgen indirect zijn en voornamelijk verband houden met de visuele symptomen van astigmatisme, benadrukt het belang van een tijdige diagnose en behandeling. Het dragen van een bril of contactlenzen die zijn voorgeschreven om astigmatisme te corrigeren, kan deze lichamelijke ongemakken verminderen en de algehele levenskwaliteit verbeteren. Bovendien kan de juiste correctie helpen om de impact van astigmatisme op dagelijkse activiteiten en het risico op ongevallen te minimaliseren. Mensen met astigmatisme wordt aangeraden om regelmatig een oogarts te raadplegen om hun zicht te laten controleren en de juiste corrigerende maatregelen te nemen.

Psychische gevolgen

Astigmatisme is een veelvoorkomende oogafwijking die niet alleen lichamelijke, maar ook psychische gevolgen kan hebben voor mensen die eraan lijden. Hoewel astigmatisme op zichzelf geen directe invloed heeft op de psychische gezondheid, kunnen de visuele symptomen en de emotionele aspecten van het hebben van een oogafwijking psychologische effecten veroorzaken. Hier zijn enkele psychische gevolgen die verband kunnen houden met astigmatisme.

Verminderd zelfvertrouwen

Mensen met astigmatisme kunnen zich zelfbewust voelen over hun uiterlijk vanwege het dragen van een bril of contactlenzen. Dit kan hun zelfvertrouwen aantasten, vooral als ze jong zijn en zich bewust zijn van hun uiterlijk.

Sociale angst

Sommige mensen met astigmatisme kunnen sociale angst ervaren, vooral in situaties waarin ze zich ongemakkelijk voelen over hun uiterlijk. Het kan hen weerhouden om deel te nemen aan sociale activiteiten of nieuwe mensen te ontmoeten.

Emotionele stress

Het voortdurend moeten omgaan met de visuele uitdagingen en de inspanningen om duidelijk te kunnen zien, kan emotionele stress veroorzaken. Dit kan leiden tot frustratie, prikkelbaarheid en angst.

Negatieve zelfperceptie

Mensen met astigmatisme kunnen een negatieve zelfperceptie ontwikkelen als gevolg van hun visuele beperking. Ze kunnen zichzelf als minder bekwaam of aantrekkelijk beschouwen vanwege hun oogafwijking.

Beperkte kansen

In sommige gevallen kan astigmatisme de carrièremogelijkheden aantasten, vooral als het zicht van invloed is op het vermogen om bepaalde beroepen uit te oefenen, zoals piloten of militair personeel.

Niet iedereen met astigmatisme ervaart deze psychische gevolgen, en de ernst ervan kan variëren van persoon tot persoon. Astigmatisme is goed corrigeren met een bril, contactlenzen of refractieve chirurgie, zoals LASIK. Het zoeken naar professionele oogzorg en de juiste correctie kan niet alleen de oogsymptomen verlichten, maar ook helpen bij het verminderen van de psychische gevolgen.

Mensen met astigmatisme wordt aangeraden om open te staan voor discussies over hun zichtproblemen en hoe deze hun emotionele welzijn kunnen aantasten. Door steun te zoeken bij de partner, familie, vrienden en oogzorgprofessionals kunnen ze de psychische gevolgen beter beheersen en hun zelfvertrouwen herstellen.

Diagnose en (oog)onderzoeken van astigmatisme

Astigmatisme is een veelvoorkomende oogafwijking die kan worden vastgesteld door een uitgebreid oogonderzoek bij een optometrist of oogarts. Dit onderzoek is essentieel om de mate van astigmatisme en de benodigde correctie te bepalen. Hier zijn de belangrijkste aspecten van de diagnose en de verschillende oogonderzoeken die worden gebruikt.

Subjectieve klachten en symptomen

De diagnose van astigmatisme begint vaak met een gesprek tussen de patiënt en de oogzorgprofessional. De patiënt kan subjectieve klachten en symptomen melden, zoals een wazig zicht op verschillende afstanden, vervormd beeld, hoofdpijn en vermoeide ogen. Deze informatie helpt de oogarts bij het begrijpen van de aard van het probleem.

Gezichtsscherpte

Een van de eerste testen is het meten van de gezichtsscherpte met behulp van een letterkaart, zoals de welbekende Snellen-kaart. De patiënt wordt gevraagd om verschillende regels letters of cijfers te lezen vanaf een bepaalde afstand om de gezichtsscherpte te beoordelen.

Refractieonderzoek

Refractie is het proces van het meten van de breking van licht in het oog. Dit wordt vaak gedaan met behulp van een instrument genaamd een phoropter. Tijdens dit onderzoek bekijkt de patiënt door de phoropter terwijl verschillende lenzen worden geplaatst om te bepalen welke correctie de beste visuele helderheid oplevert.

Keratometrie

Een keratometrie (corneatopografie) is een specifiek onderzoek dat de kromming van het hoornvlies meet. Dit is belangrijk omdat astigmatisme vaak wordt geassocieerd met een onregelmatige kromming van het hoornvlies. De metingen van een keratometrie helpen bij het beoordelen van de ernst van het astigmatisme.

Netvliesonderzoek

Soms kan een oogarts ook een netvliesonderzoek uitvoeren om andere mogelijke oogproblemen uit te sluiten die astigmatisme kunnen aantasten. Dit kan worden gedaan met behulp van druppels om de pupillen te verwijden en een gedetailleerd beeld van het netvlies te krijgen.

Topografie

Een corneatopografie is een geavanceerde technologie die de kromming van het hoornvlies in kaart brengt en eventuele onregelmatigheden opspoort. Dit kan nuttig zijn bij complexe gevallen van astigmatisme.

Na het voltooien van deze onderzoeken kan de oogarts een nauwkeurige diagnose stellen en een behandelingsplan aanbevelen. De behandelingsopties omvatten meestal het voorschrijven van een bril of contactlenzen met cilindrische correctie om het astigmatisme te corrigeren. In sommige gevallen kan refractieve chirurgie, zoals LASIK, worden overwogen om de oogafwijking permanent te corrigeren. Het is belangrijk om regelmatige oogonderzoeken bij te houden om eventuele veranderingen in de mate van astigmatisme op te sporen en de juiste aanpassingen aan de correctie aan te brengen.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Behandelingen van astigmatisme

Astigmatisme is een veelvoorkomende oogafwijking waarbij het hoornvlies of de ooglens onregelmatig van vorm is, wat leidt tot wazig zien op zowel afstand als nabij. Gelukkig zijn er verschillende effectieve behandelingsopties beschikbaar, zowel medisch als optisch, om astigmatisme te corrigeren en de gezichtsscherpte te herstellen. Hier bespreken we de belangrijkste behandelingen voor astigmatisme.

Bril met cilindrische correctie

De meest voorkomende en niet-invasieve manier om astigmatisme te behandelen, is door het dragen van een bril met cilindrische lenzen. Deze lenzen zijn speciaal ontworpen om de onregelmatige breking van licht te compenseren, waardoor het beeld op het netvlies scherp wordt. Een optometrist zal de juiste sterkte van de cilindrische correctie bepalen op basis van een oogonderzoek.

Contactlenzen

Voor mensen die liever geen bril dragen, kunnen contactlenzen een uitstekende optie zijn. Torische contactlenzen, speciaal ontworpen voor astigmatisme, corrigeren de onregelmatige vorm van het hoornvlies. Contactlenzen bieden vaak een breder gezichtsveld en geen beperkingen in activiteiten, zoals bij een bril soms het geval kan zijn.

Refractieve chirurgie

Voor mensen die permanente correctie van astigmatisme overwegen, kan refractieve chirurgie worden overwogen. LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) is een veelgebruikte procedure waarbij een laser wordt gebruikt om het hoornvlies te hervormen en de breking van het licht te corrigeren. PRK (Photorefractive Keratectomy) is een vergelijkbare procedure waarbij de buitenste laag van het hoornvlies wordt verwijderd en vervolgens wordt behandeld met een laser.

Orthokeratologie (Ortho-K)

Deze niet-chirurgische behandeling omvat het dragen van speciale harde contactlenzen ‘s nachts om het hoornvlies geleidelijk te hervormen terwijl je slaapt. Overdag kunnen de lenzen worden verwijderd, waardoor tijdelijke correctie van astigmatisme ontstaat. Ortho-K kan geschikt zijn voor mensen die geen permanente verandering aan hun hoornvlies willen ondergaan.

Lensimplantaten

Bij mensen met astigmatisme en cataract kan een torische intraoculaire lens (IOL) worden gebruikt tijdens cataractchirurgie om zowel de cataract als het astigmatisme te corrigeren. Deze implantaten zijn ontworpen om de onregelmatige vorm van het hoornvlies te compenseren.

Het type behandeling dat het meest geschikt is voor een persoon, hangt af van verschillende factoren, waaronder de ernst van het astigmatisme, de levensstijl en de voorkeuren van de patiënt, evenals eventuele andere oogproblemen. Een grondige evaluatie door een oogzorgspecialist is essentieel om de juiste behandelingsoptie te bepalen. Het is ook belangrijk om regelmatige oogonderzoeken te ondergaan om eventuele veranderingen in de mate van astigmatisme op te sporen en de correctie dienovereenkomstig aan te passen.

Prognose van astigmatisme

Astigmatisme is een veelvoorkomende oogafwijking die kan variëren in ernst en impact op de gezichtsscherpte van een persoon. De prognose van astigmatisme hangt af van verschillende factoren, waaronder de mate van astigmatisme, de leeftijd van de persoon en de beschikbare behandelingsopties. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van de prognose van astigmatisme.

Mate van astigmatisme

De ernst van astigmatisme varieert van mild tot ernstig. Mensen met milde astigmatisme hebben vaak een uitstekende prognose, omdat hun gezichtsproblemen meestal goed kunnen worden gecorrigeerd met een bril, contactlenzen of andere optische hulpmiddelen. Bij ernstiger astigmatisme kunnen behandelingsopties zoals refractieve chirurgie nodig zijn voor een optimale correctie.

Leeftijd

Astigmatisme kan op elke leeftijd voorkomen, maar de prognose kan variëren afhankelijk van de leeftijd waarop het wordt vastgesteld. Bij kinderen kan astigmatisme soms vanzelf verminderen naarmate het oog zich ontwikkelt. Dit staat bekend als kinderastigmatisme en kan worden gecorrigeerd met een bril of contactlenzen. Bij volwassenen kan astigmatisme meestal stabiel blijven, maar het kan met de leeftijd veranderen, waardoor regelmatige oogonderzoeken belangrijk zijn.

Behandelingsopties

De beschikbaarheid van effectieve behandelingsopties heeft de prognose voor mensen met astigmatisme aanzienlijk verbeterd. Een bril en contactlenzen bieden uitstekende correctiemogelijkheden, waardoor de meeste mensen met astigmatisme een goede gezichtsscherpte kunnen bereiken. Refractieve chirurgie, zoals LASIK, kan een permanente oplossing zijn voor mensen die liever geen optische hulpmiddelen dragen.

Regelmatige oogzorg

Een cruciaal aspect van de prognose van astigmatisme is regelmatige oogzorg en follow-up bij een oogzorgspecialist. Omdat astigmatisme kan veranderen in de loop van de tijd, is het belangrijk om de gezondheid van de ogen te monitoren en de correctie indien nodig aan te passen.

Andere ooggezondheidsproblemen

Sommige mensen met astigmatisme hebben ook andere oogproblemen, zoals droge ogen of oogziekten. De prognose kan worden beïnvloed door de behandeling van deze aanvullende problemen.

Over het algemeen is de prognose van astigmatisme gunstig voor de meeste mensen, vooral met de beschikbaarheid van diverse behandelingsopties. Door regelmatige oogzorg en het volgen van de aanbevelingen van een oogarts kunnen mensen met astigmatisme genieten van een goede gezichtsscherpte en een goede kwaliteit van leven.

Complicaties van astigmatisme

Astigmatisme op zichzelf wordt meestal niet beschouwd als een ernstige oogafwijking, maar het kan leiden tot verschillende complicaties en ongemakken als het niet adequaat wordt behandeld of behandeld. Hier zijn enkele van de mogelijke complicaties en gevolgen van astigmatisme.

Verminderde gezichtsscherpte

Het belangrijkste symptoom van astigmatisme is wazig of vervormd zicht. Dit kan problemen veroorzaken bij alledaagse activiteiten zoals lezen, autorijden, televisiekijken en het herkennen van gezichten op afstand. Ongecorrigeerd astigmatisme kan de levenskwaliteit verminderen.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Oogvermoeidheid

Mensen met astigmatisme kunnen sneller last krijgen van oogvermoeidheid, vooral na langdurige taken zoals lezen of werken op een computer. Dit kan leiden tot hoofdpijn en ongemak.

Dubbelzien (diplopie)

Ernstig astigmatisme kan dubbelzien veroorzaken, waarbij een enkel object wordt waargenomen als twee afzonderlijke beelden. Dit kan verwarrend en verontrustend zijn.

Hoornvliesproblemen

Onbehandeld astigmatisme kan leiden tot veranderingen in de vorm van het hoornvlies, wat kan bijdragen aan de ontwikkeling van andere oogproblemen, zoals keratoconus.

Beperkingen in beroepskeuze

Sommige beroepen vereisen een uitstekend gezichtsvermogen, zoals piloot, professionele chauffeur of bepaalde medische beroepen. Ongecorrigeerd astigmatisme kan de keuze van beroepen beperken.

Slechtziendheid ‘s nachts

Astigmatisme kan leiden tot slechter zicht bij weinig licht (nachtblindheid), wat vooral gevaarlijk kan zijn tijdens nachtelijk rijden.

Oogirritatie en droge ogen

Contactlenzen, die vaak worden gebruikt om astigmatisme te corrigeren, kunnen soms oogirritatie en droge ogen veroorzaken als ze niet goed worden onderhouden.

Onzekerheid en zelfbewustzijn

Sommige mensen met astigmatisme kunnen zich zelfbewust voelen over hun uiterlijk vanwege het dragen van een bril of contactlenzen.

De meeste van deze complicaties kunnen worden verminderd of geheel voorkomen door astigmatisme effectief te corrigeren met een bril, contactlenzen of refractieve chirurgie. Regelmatige oogzorg en het volgen van de aanbevelingen van een oogarts zijn essentieel om complicaties te voorkomen en de beste gezichtsscherpte te behouden.

Preventie van astigmatisme

Astigmatisme is meestal het gevolg van de anatomische structuur van het oog en wordt vaak als een genetische aandoening beschouwd. Dit betekent dat het moeilijk te voorkomen is, omdat het niet wordt veroorzaakt door externe factoren of levensstijlkeuzes. Echter, er zijn enkele maatregelen die genomen kunnen worden om de progressie van astigmatisme te beheersen en om de gezondheid van de ogen te bevorderen.

Regelmatige oogcontroles

Het bijhouden van regelmatige afspraken met een oogarts is belangrijk om astigmatisme vroegtijdig te diagnosticeren en te behandelen. Een vroege opsporing kan helpen om de progressie van astigmatisme te beheersen en ernstige complicaties te voorkomen.

Levensstijlfactoren

Hoewel astigmatisme meestal niet kan worden voorkomen door levensstijlkeuzes, is het belangrijk om algemene ooggezondheidsrichtlijnen te volgen. Dit omvat het vermijden van overmatige blootstelling aan uv-stralen door het dragen van een zonnebril en het nemen van pauzes tijdens langdurig lezen of werken op een computer om oogvermoeidheid te verminderen.

Zonnebril

Zonnebril

Oogbescherming

In situaties waarbij oogletsel een risico vormt, zoals bij sporten, tijdens bepaalde beroepen of tijdens klusjes waarbij schadelijke deeltjes in de lucht kunnen terechtkomen, is het dragen van oogbescherming, zoals veiligheidsbrillen of helmen met een vizier, aanbevolen om oogletsel te voorkomen.

Gezonde voeding

Een evenwichtige voeding met voedingsstoffen zoals vitamine A, C, en E, evenals antioxidanten, kan bijdragen aan de algehele ooggezondheid. Een gezonde voeding kan astigmatisme niet voorkomen.

Vermijd wrijven van de ogen

Wrijven in de ogen kan het hoornvlies beschadigen en de progressie van astigmatisme versnellen. Mensen met allergieën moeten hun allergieën goed behandelen om wrijven in de ogen te minimaliseren.

Astigmatisme is meestal genetisch bepaald en het voorkomen ervan is daarom niet altijd mogelijk. De sleutel tot een goede ooggezondheid is vroegtijdige opsporing en behandeling, evenals het volgen van de aanbevelingen van een oogarts om de beste visuele resultaten te bereiken en complicaties te voorkomen. Als je zich zorgen maakt over je ooggezondheid of denkt dat je astigmatisme heeft, raadpleeg dan een oogarts voor een grondig onderzoek en passend advies.

Omgaan met astigmatisme in het dagelijks leven

Astigmatisme is een veelvoorkomende oogafwijking die kan leiden tot wazig zien en visuele ongemakken. Hoewel astigmatisme meestal wordt gecorrigeerd met een bril, contactlenzen of refractieve chirurgie, zijn er enkele dagelijkse stappen die mensen met astigmatisme kunnen nemen om hun zicht te verbeteren en comfortabeler te leven.

Regelmatige oogcontroles

Regelmatige afspraken met een oogarts zijn van vitaal belang voor mensen met astigmatisme. Oogartsen kunnen de mate van astigmatisme evalueren en de juiste correctiemethode aanbevelen, zoals torische contactlenzen of brillenglazen.

Correctie dragen

Voor de meeste mensen met astigmatisme is het dragen van een bril of contactlenzen de meest effectieve manier om hun zicht te corrigeren. Het is belangrijk om de voorgeschreven correctie te dragen zoals voorgeschreven door de oogarts en deze regelmatig te laten controleren om ervoor te zorgen dat de correctie up-to-date is.

Gebruik van torische contactlenzen

Voor mensen die contactlenzen verkiezen, zijn torische contactlenzen ontworpen om astigmatisme te corrigeren. De juiste pasvorm en sterkte zijn nodig en daarom moet een contactlensspecialist de ogen opmeten.

Oogverzorging

Goede oogverzorging is cruciaal. Het is belangrijk om de handen grondig te wassen voor het aanraken van de ogen, contactlenzen volgens de instructies te reinigen en te desinfecteren, en de aanbevolen vervangingsschema’s te volgen.

Bescherming tegen de zon

Het dragen van een zonnebril met UV-bescherming is belangrijk, omdat overmatige blootstelling aan UV-stralen het risico op oogziekten kan verhogen. Dit geldt voor mensen met astigmatisme en voor iedereen.

Zonnebril

Zonnebril

Oogvermoeidheid verminderen

Mensen met astigmatisme kunnen sneller last hebben van oogvermoeidheid. Het nemen van korte pauzes tijdens langdurig lezen of computerwerk, het knipperen van de ogen en het gebruik van kunstmatige tranen kunnen helpen om dit ongemak te verminderen.

Overleg met een specialist

In sommige gevallen kan refractieve chirurgie, zoals LASIK of PRK, worden overwogen om astigmatisme te corrigeren. Dit moet echter zorgvuldig worden besproken met een oogarts of oogchirurg om de geschiktheid en risico’s te beoordelen.

Bewustzijn van symptomen

Het is belangrijk om alert te zijn op veranderingen in je zicht of symptomen zoals een wazig zicht, hoofdpijn, oogvermoeidheid of dubbelzien. Als deze symptomen optreden, dient je onmiddellijk contact op te nemen met je oogarts.

In het dagelijks leven kunnen mensen met astigmatisme een normale en actieve levensstijl leiden door hun voorgeschreven correctie te dragen en hun ooggezondheid te behouden. Door de aanbevelingen van hun oogzorgspecialist op te volgen en alert te zijn op eventuele veranderingen in hun zicht, kunnen mensen met astigmatisme genieten van helder en comfortabel zicht.

 

Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 18 mei 2024 – 16:34