Lijst met oogaandoeningen

Inhoudsopgave

Vooraf

De informatie verstrekt op deze pagina is uitsluitend bedoeld voor algemene educatieve doeleinden. Het bevat een opgesomde lijst van oogaandoeningen, maar het mag op geen enkele manier worden beschouwd als medisch advies of vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Mensen met bestaande oogproblemen, ooggerelateerde klachten of een vermoeden van ooggerelateerde aandoeningen worden ten zeerste aangeraden om onmiddellijk medisch advies in te winnen bij een gekwalificeerde oogarts of een andere bevoegde medische professional. Het negeren van professioneel medisch advies kan leiden tot ernstige gezondheidsrisico’s en verdere complicaties.

Abiotrophia, abiotrofie (retinitis pigmentosa)

Abiotróphia (Grieks), abiotrofie: 1. geleidelijk verlies van levensvatbaarheid van de lichaamscellen; ~ rétinae pigmentósa, syn. *retinitis pigmentosa (obs.), dbz. aangeboren degeneratie van het netvlies met pigmentvorming bij kinderen met geleidelijk verminderende visus, hemeralopie, gezichtsveldbeperking, blindheid op middelbare leeftijd; zie ook Usher. 2. onvoldoende groei. 3. aangeboren ziekte die zich pas op gevorderde leeftijd manifesteert. 4. syn. abiosis.

R.P. RETINITIS PIGMENTOSA / TAPETO-RETINALE DYSTROFIE (TRD)

Beide namen worden door elkaar gebruikt.

Beeld van wat een persoon met retinitis pigmentosa zou kunnen zien

Beeld van wat een persoon met retinitis pigmentosa zou kunnen zien (tunnelzicht)

Beeld

Dystrofie of degeneratie van het netvlies; meestal beginnend met een ringscotoom (scotoom rondom het midden van het netvlies) dat zich naar binnen en naar buiten toe uitbreidt.

Het betreft een erfelijke aandoening. Er zijn drie erfelijkheidspatronen bekend: autosomaal dominant, autosomaal recessief en X-chromosoom recessief.

Prognose: er is sprake van een ‘trapsgewijs’ verloop. De visus kan lange tijd stabiel zijn en dan ineens afnemen.

Soms blijft er een visusrest over, soms leidt de aandoening tot blindheid. Dit is niet te voorspellen.

Symptomen

 • nachtblindheid. Als eerste zijn meestal de staafjes aangedaan, welke voor het zien bij schemer/donker nodig zijn;
 • een progressieve gezichtsveldbeperking, eindigend in kokervisus, waarbij soms nog sprake is van een rest in de periferie;
 • aanvankelijk kan het centrale zien nog intact zijn, in een later stadium kan ook het scherpe zien verstoord raken;
 • verstoorde lichtadaptatie;
 • verstoord kleurenzien.

Consequenties voor het dagelijks leven

 • nachtblindheid; bij schemer en donker moeite met (detail)zien;
 • het zich oriënteren in de ruimte is moeilijk door het beperkte gezichtsveld;
 • een laag leestempo, omdat maar weinig letters tegelijk worden waargenomen;
 • moeite met volgen van bewegende voorwerpen (die zijn opeens in het blikveld, of opeens verdwenen);
 • hinder van scherp (dag)licht.

Behandeling

Er is nog geen therapie bekend.

Richtlijnen

 • optimale verlichting toepassen;
 • overzicht neemt toe als men de afstand tot een voorwerp groter maakt;
 • om overzicht van een situatie te krijgen, moet men scannen;
 • systematiek aanbrengen in bekijken van werkvlak of ruimte;
 • contrastrijk materiaal gebruiken;
 • gebruik van een zonnebril (UV-shield) tegen lichtgevoeligheid;
 • andere zintuigen inschakelen naast gebruik van de restvisus;
 • teksten verkleinen bij scherpe kokervisus om zodoende meer overzicht te krijgen;
 • teksten vergroten bij onscherpe kokervisus;
 • vermijden van verblinding.

Abiotrophia, abiotrofie (Usher) Abiotróphia (Grieks), abiotrofie

1. geleidelijk verlies van levensvatbaarheid van de lichaamscellen; ~ rétinae pigmentósa, syn. *retinitis pigmentosa (obs.), dbz. aangeboren degeneratie van het netvlies met pigmentvorming bij kinderen met geleidelijk verminderende visus, hemeralopie, gezichtsveldbeperking, blindheid op middelbare leeftijd; zie ook Usher . 2. onvoldoende groei. 3. aangeboren ziekte die zich pas op gevorderde leeftijd manifesteert. 4. syn. abiosis.

Acanthamoeba keratitis

Acanthamoeba keratitis is een zeldzame maar ernstige ooginfectie veroorzaakt door de Acanthamoeba parasiet. Deze parasiet komt vaak voor in de omgeving, zoals in water, stof en bodem. De infectie treedt meestal op wanneer de parasiet het oog binnendringt, vooral bij mensen die contactlenzen dragen en hun lenzen niet op de juiste manier onderhouden.

Oorzaken

 • Blootstelling aan Acanthamoeba parasieten via verontreinigde waterbronnen, zoals zwembaden, meren, rivieren, en ook via aarde en stof.
 • Onvoldoende hygiëne bij het hanteren van contactlenzen, zoals het niet goed schoonmaken, desinfecteren of het dragen van lenzen tijdens het zwemmen of douchen.

Risicofactoren

 • Het dragen van contactlenzen, vooral zachte lenzen.
 • Onjuiste reiniging en verzorging van contactlenzen.
 • Gebruik van niet-steriel water bij het reinigen van contactlenzen of contactlensoplossingen.
 • Blootstelling aan wateractiviteiten zonder het dragen van een zwembril of lenzen uit de ogen te verwijderen.

Symptomen

 • Oogpijn en irritatie.
 • Gevoeligheid voor licht (fotofobie).
 • Een wazig of verminderd zicht.
 • Roodheid en zwelling van het oog.
 • Het gevoel alsof er iets in het oog zit (foreign body sensation).
 • Overmatige tranenvloed (epiphora).
 • Soms kunnen zweren en zweren op het hoornvlies optreden.
Wazig beeld van een kantoorinterieur

Wazig beeld van een kantoorinterieur

Diagnose en (oog)onderzoeken

 • Een grondige oogonderzoek, waarbij de arts naar het oogoppervlak en de cornea kijkt.
 • Gebruik van een spleetlamp voor gedetailleerde beoordeling van het hoornvlies.
 • Het nemen van monsters van het oogvocht (cornea-uitstrijkjes) voor laboratoriumonderzoek om de aanwezigheid van de Acanthamoeba parasiet te bevestigen.

Behandeling

De behandeling van Acanthamoeba keratitis is meestal langdurig en uitdagend, omdat de parasiet moeilijk te bestrijden is. De behandeling kan bestaan uit:

 • Het gebruik van antifungale medicatie (zoals propamidine of hexamidine) in de vorm van oogdruppels of oogzalven.
 • De arts kan ook antibiotica, antivirale of antischimmelmiddelen voorschrijven, afhankelijk van de ernst van de infectie.
 • In sommige gevallen kan een hoornvliestransplantatie nodig zijn als er ernstige schade aan het hoornvlies is.

Prognose

De prognose hangt af van verschillende factoren, waaronder de mate van schade aan het hoornvlies, de vroegtijdige diagnose en de effectiviteit van de behandeling. Vroege diagnose en behandeling vergroten de kans op herstel. Bij sommige patiënten kan de infectie echter hardnekkig zijn en blijvende schade aan het gezichtsvermogen veroorzaken, zelfs na behandeling. Het is essentieel om onmiddellijk een oogarts te raadplegen bij het vermoeden van Acanthamoeba keratitis of andere ooginfecties om ernstige complicaties te voorkomen.

Oogonderzoek bij oogarts

Oogonderzoek bij oogarts

Achloropsie (groenblindheid)

Achloropsíe (Grieks): Groenblindheid; het onvermogen om de kleur groen te onderscheiden; zie ook anerytropsie.

Achromatopsie of achromasie (totale kleurenblindheid)

 • Achro ~masíe, totale kleurenblindheid; zie monochromasie; ~mátisch, zonder kleurschifting; absoluut kleurloos; ~~e brillen, brillen waarvan de glazen bestaan uit ~e lenzen, vervaardigd uit kroonglas en flintglas; zij geven beelden zonder gekleurde omlijsting; ~matopsie, (obs.) syn. voor achromasie; ~matósis, gemis aan pigment in de huid, zie chromatosis; ~mie, ontbreken van kleurstof, i.e.z. van pigment; ~motrichíe, grijsworden van de haren, syn. canities, poliosis; ~ödextrine, een stof die ontstaat tijdens het omzettingsproces van zetmeel tot suiker o.i.v. het speeksel.
 • Achromatopsie, ook wel volledige kleurenblindheid genoemd, is een zeldzame genetische aandoening die het vermogen om kleuren te zien beïnvloedt. Mensen met achromatopsie hebben meestal moeite om kleuren waar te nemen, en hun gezichtsvermogen is voornamelijk beperkt tot zwart-wit en grijstinten. Deze aandoening wordt veroorzaakt door een defect of ontbrekend gen dat verantwoordelijk is voor het produceren van fotopigmenten in de kegeltjes van het netvlies.

Oorzaken

Achromatopsie is meestal een erfelijke aandoening, wat betekent dat het wordt veroorzaakt door mutaties in genen die betrokken zijn bij het fotopigmentproductieproces in het netvlies. De meest voorkomende genetische mutaties bij achromatopsie zijn geassocieerd met de kegeltjes van het netvlies, vooral met de kegeltjes die verantwoordelijk zijn voor het zien van kleur.

Risicofactoren

 • Familiaire geschiedenis van achromatopsie of andere erfelijke oogziekten.
 • Ouders die drager zijn van het defecte gen, maar zelf geen symptomen van achromatopsie hebben, kunnen het gen doorgeven aan hun kinderen.

Symptomen

 • Volledige kleurenblindheid: mensen met achromatopsie kunnen geen kleuren zien en ervaren de wereld in zwart-wit en grijstinten.
 • Verminderd gezichtsvermogen bij fel licht: het netvlies van mensen met achromatopsie is overgevoelig voor licht, wat resulteert in fotofobie (gevoeligheid voor licht).
 • Verminderd gezichtsvermogen: het gezichtsvermogen kan variëren van mild tot ernstig verminderd, afhankelijk van de ernst van de aandoening.
 • Verminderd dieptezicht en gezichtsscherpte.
 • Nystagmus: onwillekeurige ritmische bewegingen van de ogen.
 • Verminderde gezichtsscherpte bij omstandigheden met weinig licht, zoals ‘s nachts (nyctalopie).
 • Overgevoeligheid voor fel licht en glans.

Diagnose en (oog)onderzoeken

 • Oogonderzoek: Een grondig oogonderzoek met behulp van een spleetlamp om de fysieke toestand van het oog te beoordelen, inclusief het netvlies.
 • Visuele functietesten: Tests zoals gezichtsscherpte, kleurenzicht, contrastgevoeligheid en gezichtsveldonderzoek kunnen worden uitgevoerd om de mate van gezichtsvermogenbeperking te bepalen.
 • Elektroretinogram (ERG): Een test die de elektrische activiteit van het netvlies meet om te bepalen of er afwijkingen zijn in de fotoreceptorcellen.

Behandeling

Er is momenteel geen remedie voor achromatopsie, en de aandoening is meestal levenslang. De behandeling is gericht op het beheersen van de symptomen en het verbeteren van de levenskwaliteit. Behandelingsmogelijkheden omvatten:

 • Het dragen van getinte of gepolariseerde brillen om de gevoeligheid voor licht te verminderen.
 • Het gebruik van speciale contactlenzen die licht filteren en het contrast verbeteren.
 • Het vermijden van fel licht en het dragen van een hoed of zonnebril buitenshuis om het oog te beschermen.
 • Ondersteunende therapieën zoals visuele revalidatie om mensen met achromatopsie te helpen bij het ontwikkelen van compenserende vaardigheden.
Zonnebril

Zonnebril

Prognose

De prognose voor mensen met achromatopsie is afhankelijk van de ernst van de aandoening. Hoewel er geen remedie is, kunnen sommige mensen met achromatopsie leren omgaan met hun beperkingen en een bevredigend leven leiden. Het vermijden van fel licht en het dragen van beschermende brillen kan de symptomen helpen beheersen en het comfort verbeteren. Ondersteunende therapieën kunnen ook nuttig zijn om mensen met achromatopsie te helpen bij het aanpassen aan hun visuele beperking. Het is belangrijk dat mensen met achromatopsie regelmatig oogonderzoek en -behandeling ondergaan om mogelijke complicaties en secundaire problemen te beheersen.

Achterste glasvochtloslating

Achterste glasvochtloslating (posterior vitreous detachment of PVD) is een veelvoorkomende oogaandoening waarbij het glasvocht, de gelachtige substantie die het grootste deel van het oog opvult, loskomt van het netvlies aan de achterkant van het oog. Deze aandoening komt vaak voor naarmate mensen ouder worden en kan over het algemeen als een normaal verouderingsproces worden beschouwd.

Oorzaken

De belangrijkste oorzaak van een achterste glasvochtloslating is veroudering. Na verloop van tijd wordt het glasvocht in het oog vloeibaarder en krimpt het, waardoor het zich losmaakt van het netvlies. Andere mogelijke oorzaken kunnen zijn:

 • Oogletsel
 • Oogchirurgie
 • Ontstekingsziekten van het oog
 • Bijziendheid (myopie)
 • Familiale of genetische aanleg

Risicofactoren

Risicofactoren voor het ontwikkelen van een achterste glasvochtloslating zijn onder meer:

 • Leeftijd (komt vaker voor bij mensen ouder dan 50 jaar)
 • Bijziendheid (myopie)
 • Eerdere oogchirurgie of oogletsel
 • Familiegeschiedenis van PVD

Symptomen

 • Drijvers (floaters): zwevende deeltjes in het gezichtsveld die eruit kunnen zien als vlekjes, strengen, spinnetjes of vliegjes. Deze floaters bewegen vaak als je je ogen beweegt en zijn meestal meer opvallend bij het kijken naar een heldere achtergrond, zoals een blauwe lucht.
 • Lichtflitsen: sommige mensen kunnen flitsen van licht in hun perifere gezichtsveld ervaren. Deze flitsen kunnen tijdelijk zijn en worden veroorzaakt door het loslaten van het glasvocht van het netvlies, wat druk uitoefent op de fotoreceptoren.
 • Verminderd gezichtsvermogen: in de meeste gevallen leidt een achterste glasvochtloslating niet tot permanent verlies van het gezichtsvermogen. Als er echter een netvliesloslating optreedt als gevolg van de glasvochtloslating, kan dit leiden tot ernstig en permanent gezichtsverlies.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Als je symptomen ervaart die wijzen op een achterste glasvochtloslating, is het belangrijk om onmiddellijk een oogarts te raadplegen voor een uitgebreid oogonderzoek. Diagnose en onderzoeken kunnen omvatten:

 • Gezichtsveldonderzoek: om de mate van gezichtsveldverlies te beoordelen, vooral als er een netvliesloslating wordt vermoed.
 • Netvliesonderzoek: om te controleren op tekenen van een netvliesloslating of andere afwijkingen.
 • Oogechografie: dit kan worden uitgevoerd als de oogarts geen duidelijk zicht heeft op de achterkant van het oog, vooral als er bloedingen of andere obstructies zijn.
Resultaten gezichtsveldonderzoek

Resultaten gezichtsveldonderzoek

Behandeling

In de meeste gevallen vereist een achterste glasvochtloslating geen actieve behandeling, omdat het meestal een normaal en onschadelijk proces is. De floaters en lichtflitsen kunnen na verloop van tijd vanzelf minder opvallend worden. Het is echter van vitaal belang om onmiddellijk medische hulp te zoeken als je symptomen ervaart die wijzen op een netvliesloslating, omdat dit een noodsituatie is die onmiddellijke behandeling vereist.

Prognose

Over het algemeen is de prognose voor mensen met een achterste glasvochtloslating gunstig. De meeste mensen wennen aan de floaters en lichtflitsen na verloop van tijd, en het gezichtsvermogen blijft meestal behouden. Het is echter essentieel om waakzaam te zijn voor tekenen van een netvliesloslating, aangezien dit een ernstige complicatie kan zijn die een onmiddellijke medische behandeling vereist om blijvend gezichtsverlies te voorkomen. Regelmatige oogonderzoeken zijn ook belangrijk, vooral als je een verhoogd risico op complicaties hebt.

Acyonopsia (blauwblindheid)

Acyanópsia (Grieks): Blauwblindheid , het onvermogen om de kleur blauw te onderscheiden; vgl. tritanopie; zie ook daltonismus.

Afakie

 • Aphákia (Grieks), afakíe: Letterlijk: Het ontbreken van de ooglens . Meestal is dit het resultaat van een oogoperatie wegens staar, waarbij de troebele ooglens is weggenomen. Soms gaat het om een aangeboren afwijking of het gevolg van een oogbeschadiging na een ongeval.
 • Afakie is een oogtoestand waarbij de lens van het oog geheel of gedeeltelijk afwezig is. Dit kan het gevolg zijn van verschillende oorzaken, verwondingen of medische ingrepen.

Oorzaken

Afakie kan worden veroorzaakt door:

 1. Cataractchirurgie: Afakie is een normaal gevolg van cataractchirurgie, waarbij de troebele lens wordt verwijderd en meestal wordt vervangen door een kunstlens (intraoculaire lens, IOL).
 2. Traumatisch letsel: Een ernstig oogletsel kan leiden tot een beschadigde of verwijderde lens.
 3. Congenitale afakie: Zelden kan een baby geboren worden zonder een lens in een of beide ogen als gevolg van een aangeboren afwijking.
 4. Complicaties van ooginfecties: Ernstige ooginfecties kunnen leiden tot het verlies van de lens.

Risicofactoren

De risicofactoren voor afakie zijn onder meer:

 • Leeftijd: Afakie komt vaker voor bij oudere mensen, vooral als gevolg van cataractchirurgie.
 • Oogletsel: Mensen die een oogtrauma hebben gehad, lopen een risico op afakie.
 • Erfelijkheid: Congenitale afakie kan voorkomen bij baby’s met een familiegeschiedenis van deze aandoening.

Symptomen

De symptomen en klachten van afakie kunnen variëren, afhankelijk van de mate van lensverwijdering en of er een kunstlens is geplaatst. Enkele veelvoorkomende verschijnselen zijn:

 • Wazig of onscherp zicht: Omdat de lens verantwoordelijk is voor het scherpstellen van licht op het netvlies, kan afwezigheid van de lens leiden tot een wazig zicht.
 • Verminderd dieptezicht: Het vermogen om diepte te zien kan verminderd zijn zonder de lens.
 • Fotofobie: Overgevoeligheid voor licht kan optreden vanwege de afwezigheid van bescherming door de lens.
 • Verminderd accommodatievermogen: Het oog kan moeite hebben om scherp te stellen op verschillende afstanden.

Soorten: Er zijn twee hoofdtypen afakie, afhankelijk van de mate van lensverwijdering:

 1. Totale afakie: De volledige lens is verwijderd, en er is geen lensweefsel meer achtergebleven.
 2. Partiële afakie: Een deel van de lens is achtergebleven na een operatie of letsel.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Afakie kan worden gediagnosticeerd door een oogarts tijdens een grondig oogonderzoek. Dit kan het meten van de gezichtsscherpte, refractieonderzoek, pupilverwijding en onderzoek van de oogstructuur omvatten. De oogarts zal bepalen of er een lens aanwezig is en de gezondheid van het oog beoordelen.

Behandeling

De behandeling van afakie omvat meestal het corrigeren van het gezichtsvermogen met behulp van brillen of contactlenzen, vooral als er geen kunstlens is geïmplanteerd tijdens cataractchirurgie. Voor sommige patiënten kan het mogelijk zijn om een speciale contactlens te dragen die het ontbreken van de natuurlijke lens compenseert. In gevallen van congenitale afakie kan een kunstlensimplantaat worden overwogen, maar dit moet meestal worden uitgevoerd wanneer het kind ouder is.

Prognose

De prognose voor mensen met afakie is over het algemeen goed, vooral als ze goed gecorrigeerd worden met brillen of contactlenzen. Cataractchirurgie met de implantatie van een intraoculaire lens is een veilige en effectieve procedure die het gezichtsvermogen aanzienlijk kan verbeteren. Mensen met afakie moeten echter regelmatige oogonderzoeken ondergaan om hun gezondheid en gezichtsvermogen te controleren. In het geval van congenitale afakie kan de prognose afhangen van andere ooggerelateerde aandoeningen die mogelijk aanwezig zijn.

Albinisme

 • Albínísmus (Latijns): Albinísme 1. gestoorde pigmentvorming, enzymdefect (z.a.), waardoor geen omzetting plaatsheeft van tyrosine in melanine, hetgeen kan leiden tot een ~ totális: Bleke huid, geelwit haar, rode pupillen, bleekblauwe irissen, soms astigmatisme, fotofobie, nystagmus, òf tot ~ partiális: Gedepigmenteerde gebieden aan romp en extremiteiten; poliosis circumscripta; zie ook albino, leucismus, melanosis; ~ acquisíta, syn. vitiligo. 2. ontbreken van chlorofyl bij planten. albíno S mens, dier of plant met albinismus; “witteling”.
 • Albinisme is een erfelijke aandoening die wordt gekenmerkt door een verminderde of afwezige productie van melanine, het pigment dat verantwoordelijk is voor de kleuring van de huid, haren en ogen. Het komt voor bij mensen van alle etnische achtergronden en kan verschillende gradaties van pigmentatie veroorzaken.

Beeld

Het ontbreken van pigment door een erfelijke stofwisselingsstoornis.

Er zijn verschillende vormen van albinisme:

 • onvolledig (oculair = X-chromosomaal): het tekort aan pigment beperkt zich enkel tot het oog. Aan het uiterlijk van de persoon is niets te zien, alleen de ogen hebben een lichtblauw tot rood gekleurde iris (regenboogvlies)
 • volledig (oculo cutaan = autosomaal recessief): de pigmentvorming ontbreekt in de ogen, de huid en het haar. Deze personen hebben wit haar, witte wenkbrauwen en wimpers, een lichte huid en een lichtblauw tot rood gekleurde iris. Er is sprake van afwezigheid van de maculareflex, omdat de macula onderontwikkeld is

Oorzaken

Albinisme wordt veroorzaakt door genetische mutaties die de productie van melanine verstoren. Melanine is essentieel voor de ontwikkeling van de huid, het haar en de ogen, evenals andere delen van het lichaam, zoals het netvlies en het binnenoor. Er zijn verschillende genen die betrokken zijn bij de productie van melanine, en mutaties in een van deze genen kunnen leiden tot albinisme.

Risicofactoren

De belangrijkste risicofactor voor albinisme is een familiegeschiedenis van de aandoening. Als één of beide ouders drager zijn van het gen voor albinisme, is er een kans dat hun kinderen de aandoening erven.

Symptomen

De symptomen en verschijningsvormen van albinisme kunnen variëren, afhankelijk van de mate van pigmentatie. Enkele veelvoorkomende symptomen zijn onder meer:

 • Bleke huid, haar en ogen: Mensen met albinisme hebben vaak een zeer lichte huidskleur, blond of wit haar en lichte ogen (blauw of grijs).
 • Verminderd gezichtsvermogen: Het netvlies, dat verantwoordelijk is voor het omzetten van licht in zenuwsignalen, kan ook worden beïnvloed door albinisme. Hierdoor hebben veel mensen met albinisme een verminderd gezichtsvermogen of andere visuele problemen, zoals nystagmus (onwillekeurige oogbewegingen) en fotofobie (gevoeligheid voor licht).
 • Problemen met dieptezicht en 3D-zicht: Vanwege de verminderde pigmentatie in de ogen kunnen mensen met albinisme moeite hebben met dieptezicht en het zien van 3D-beelden.

Er zijn verschillende soorten albinisme, waaronder oculair albinisme en oculocutaan albinisme, die variëren in hun effecten op de ogen en huid.

Lachend kind met albinisme dat een zonnebril draagt. Het meisje staat bij een boom.

Lachend kind met albinisme dat een zonnebril draagt. Het meisje staat bij een boom.

Consequenties voor het dagelijks leven

 • moeite met overgangen in lichthoeveelheid
 • oriëntatie in fel (dag)licht is moeilijk
 • moeite met details zien
 • snel verbranden van de huid

Diagnose en (oog)onderzoeken

Albinisme kan vaak worden vastgesteld op basis van de uiterlijke kenmerken van een persoon, zoals bleke huid en haar, lichte ogen en visuele problemen. Een oogarts kan een grondig oogonderzoek uitvoeren om de kenmerkende oogafwijkingen van albinisme te bevestigen, zoals verminderde pigmentatie van het netvlies en nystagmus.

Behandeling

Er is momenteel geen remedie voor albinisme, maar de behandeling is gericht op het beheersen van de symptomen en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Mensen met albinisme moeten zichzelf goed beschermen tegen de zon vanwege hun gevoelige huid en ogen. Ze moeten zonnebrandcrème, beschermende kleding en zonnebrillen dragen. Voor visuele problemen kunnen brillen, contactlenzen of andere hulpmiddelen worden voorgeschreven om het gezichtsvermogen te verbeteren.

Richtlijnen

 • filterglazen of gekleurde lenzen gebruiken
 • zonneklep of pet gebruiken
 • optimale verlichting toepassen
 • vermijding van verblinding
 • contrastrijk materiaal gebruiken

Prognose

De prognose voor mensen met albinisme hangt af van de ernst van de aandoening en de mate van visuele beperking. Met de juiste zorg en ondersteuning kunnen veel mensen met albinisme een actief en bevredigend leven leiden. Het is echter belangrijk dat ze regelmatig oogonderzoeken ondergaan en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om hun huid en ogen te beschermen tegen schade door de zon.

Amaurosis fugax

 • Amaurósis (Grieks): Amauróse, zwarte staar , volkomen blindheid zonder waarneembare veranderingen in het oog; ~ fëgax, kortstondige, soms partiële blindheid aan één oog in aanvallen, waarschijnlijk t.g.v. een afwijking aan de a. carotis int. of passagère trombocytenaggregatie; vgl. t.i.a.; treedt ook op bij plotselinge bloeddrukdalingen (“black out”).
 • Amaurosis fugax, ook wel bekend als tijdelijk gezichtsverlies, is een plotselinge, tijdelijke blindheid of een wazig zicht in één of beide ogen. Het wordt meestal veroorzaakt door een voorbijgaande verminderde bloedtoevoer naar het netvlies of de oogzenuw. Hier zijn meer details over amaurosis fugax:

Oorzaken

De belangrijkste oorzaak van amaurosis fugax is een verstoring van de bloedstroom naar het netvlies of de oogzenuw. De meest voorkomende oorzaak is een embolie of trombose in de halsslagader of de slagaders die het netvlies van bloed voorzien. Deze embolieën of bloedstolsels kunnen afkomstig zijn van andere delen van het lichaam en worden meegevoerd naar de slagaders van het oog. Andere mogelijke oorzaken zijn tijdelijke spasmen in de bloedvaten of ontstekingen.

Risicofactoren

Verschillende factoren kunnen het risico op het ontwikkelen van amaurosis fugax verhogen, waaronder:

De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

Symptomen

Amaurosis fugax wordt gekenmerkt door tijdelijk en plotseling verlies van gezichtsvermogen in één of beide ogen. De duur van de symptomen kan variëren, maar het duurt meestal enkele minuten tot een uur voordat het zicht volledig terugkeert. Tijdens het episode kan het zicht wazig, donker of grijs lijken, en sommige patiënten beschrijven het als een sluier die over hun ogen trekt. Het kan angstaanjagend zijn, maar verdwijnt meestal spontaan.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Als iemand symptomen van amaurosis fugax ervaart, is het essentieel om onmiddellijk medische hulp te zoeken. Een oogarts zal een grondig oogonderzoek uitvoeren om andere oorzaken van visusverlies uit te sluiten. Daarnaast kunnen aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd om de bloedstroom naar het oog en de hersenen te evalueren, zoals een doppleronderzoek, CT-scan, MRI of angiografie.

Behandeling

De behandeling van amaurosis fugax is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Als het wordt veroorzaakt door een embolie of bloedstolsel, kan een anticoagulantietherapie worden voorgeschreven om het risico op verdere episodes of beroertes te verminderen. Het is ook essentieel om risicofactoren zoals hoge bloeddruk, diabetes en hoog cholesterol te beheersen. Soms kan een operatie nodig zijn om bloedvaten te herstellen of te verwijderen als ze een risico vormen voor het gezichtsvermogen.

Prognose

De prognose van amaurosis fugax hangt af van de onderliggende oorzaak en hoe goed deze kan worden beheerst. Als de risicofactoren goed worden gecontroleerd, kan het risico op verdere episodes of ernstigere gevolgen zoals een beroerte worden verminderd. Het is echter cruciaal om onmiddellijk medische hulp te zoeken bij het ervaren van symptomen van amaurosis fugax, omdat het een waarschuwing kan zijn voor een potentieel ernstigere aandoening. Een vroegtijdige behandeling kan het risico op complicaties verminderen.

Amblyopie

 • Amblyópia (Grieks): Amblyopíe “lui oog” , verzwakt gezichtsvermogen, doordat op jeugdige leeftijd aan een oog de normale prikkels worden onthouden (organische afwijkingen in het oog, strabismus, anisometropie, fixatiestoornissen) en aldus de visuele hersenschors zich onvoldoende ontwikkelt (inhibitie).
 • Amblyopie, ook wel bekend als “lui oog”, is een aandoening waarbij het zicht in één oog zich niet goed ontwikkelt tijdens de kindertijd. Het is één van de meest voorkomende oorzaken van verminderd gezichtsvermogen bij kinderen.

Oorzaken

Amblyopie ontstaat wanneer er een probleem is met de visuele ontwikkeling tijdens de kindertijd. Meestal wordt het veroorzaakt door een ongelijke focus van de ogen of een scheelstand, wat leidt tot een verstoord evenwicht in de visuele input van beide ogen naar de hersenen. De hersenen geven dan de voorkeur aan het dominante oog en negeren de visuele input van het zwakkere oog, wat leidt tot een slechte ontwikkeling van het gezichtsvermogen in dat oog.

Risicofactoren

Verschillende factoren kunnen het risico op het ontwikkelen van amblyopie verhogen, waaronder:

 • Scheelzien (strabisme): Een aandoening waarbij de ogen niet goed uitgelijnd zijn en in verschillende richtingen kijken.
 • Anisometropie: Een ongelijke refractiefout tussen de twee ogen, zoals een verschil in sterkte van bril of contactlenzen.
 • Ptosis: Een aandoening waarbij het bovenste ooglid gedeeltelijk of volledig over het oog hangt.
 • Erfelijke aanleg: Als amblyopie voorkomt in de familiegeschiedenis, kan het risico op de aandoening bij kinderen toenemen.

Symptomen

In veel gevallen heeft een kind met amblyopie geen duidelijke symptomen of klachten, omdat het dominante oog het grootste deel van het werk doet en het zwakkere oog wordt onderdrukt. Hierdoor kan amblyopie soms moeilijk op te merken zijn. Enkele mogelijke tekenen van amblyopie kunnen zijn:

 • Struikelen over objecten of onhandigheid in beweging als gevolg van verminderde dieptezicht.
 • Een oog dat afwijkt (scheelzien).
 • Een oog dat vaag, wazig of onscherp lijkt.
 • Een oog dat niet goed lijkt te bewegen.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Amblyopie kan worden gediagnosticeerd door een uitgebreid oogonderzoek door een oogarts of een kinderoogarts. Het onderzoek kan bestaan uit visuele acuïteittesten, refractieve metingen om eventuele brilsterktes te bepalen, onderzoek naar oogbewegingen en uitlijning, en andere tests om de gezondheid van het oog te evalueren.

Behandeling

Amblyopie kan het beste worden behandeld als het vroeg wordt ontdekt, meestal vóór de leeftijd van 7-9 jaar, omdat de visuele ontwikkeling in de kindertijd het meest beïnvloedbaar is. De meest voorkomende behandeling is het stimuleren van het zwakkere oog om de visuele ontwikkeling te bevorderen en het evenwicht in de visuele input te herstellen. Dit kan worden bereikt door het gebruik van een ooglapje of pleister op het dominante oog, waardoor het zwakkere oog wordt gedwongen harder te werken. Andere behandelingen kunnen het voorschrijven van atropine-druppels zijn die het zicht van het dominante oog tijdelijk wazig maken.

Prognose

Met vroege detectie en passende behandeling kan amblyopie aanzienlijk worden verbeterd. Als het niet wordt behandeld, kan amblyopie echter permanente een visuele handicap veroorzaken, zelfs als de onderliggende oorzaak later wordt gecorrigeerd. Daarom is het belangrijk dat kinderen regelmatig een oogonderzoek ondergaan om amblyopie vroegtijdig op te sporen en te behandelen. In sommige gevallen kan de behandeling langer duren of kan er een combinatie van therapieën nodig zijn om optimale resultaten te behalen.

Ametropie (brekingsfout in het oog)

Ametropíe (Grieks): Brekingsfout in het oog; alle afwijkingen van de toestand van *emmetropie, dus waarbij evenwijdige lichtstralen niet tot vereniging komen op de retina, nl. astigmatisme, hypermetropie, myopie; zie ook presbyopie.

Anerytropsie (rood-groenblindheid)

Anerytropsíe (Grieks): Roodblindheid , het onvermogen om de kleuren rood en groen te onderscheiden; zie ook achloropsie, achromatopsie, protanopie.

Aniridie

 • Aniridíe (Grieks) (aniridi): Ontbreken van het regenboogvlies (zie iris).
 • Aniridie is een zeldzame oogaandoening waarbij de iris (het gekleurde deel van het oog) gedeeltelijk of volledig afwezig is. Hier zijn meer details over aniridie:

Oorzaken

Aniridie is meestal het gevolg van een genetische mutatie die wordt doorgegeven van ouders op kinderen. Het wordt veroorzaakt door een defect in het PAX6-gen, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de ogen. Als gevolg van deze genetische mutatie ontwikkelt de iris zich niet normaal of is deze volledig afwezig.

Risicofactoren

De belangrijkste risicofactor voor aniridie is een familiegeschiedenis van de aandoening. Als ééen van de ouders aniridie heeft, is er een kans dat het genetische defect wordt doorgegeven aan het nageslacht. In sommige gevallen kan aniridie echter ook spontaan optreden zonder een bekende familiegeschiedenis van de aandoening.

Beeld

 • Gehele of gedeeltelijke afwezigheid van de iris (het regenboogvlies). Aniridi kan aangeboren of verworven zijn.
 • Het betreft meestal beide ogen. Soms zijn tevens de macula en de oogzenuw slecht aangelegd.
 • Er bestaat een kans op secundaire oogaandoeningen, zoals glaucoom, lenstroebelingen, hoornvliestroebelingen. Ook bestaat Aniridi vaak in combinatie met bijziendheid.

Symptomen

De belangrijkste kenmerken van aniridie zijn:

 • Afwezigheid of gedeeltelijke afwezigheid van de iris: Dit resulteert in een “zwart gat” in het midden van het oog, waar normaal gesproken de iris zou moeten zijn.
 • Overgevoeligheid voor licht (fotofobie): Doordat de iris ontbreekt, kan het oog overgevoelig zijn voor licht, wat ongemak veroorzaakt bij blootstelling aan heldere omgevingen.
 • Verminderd gezichtsvermogen: Aniridie kan leiden tot verminderd gezichtsvermogen, vooral bij sterk zonlicht of fel licht.
 • Andere oogafwijkingen: Aniridie kan gepaard gaan met andere oogafwijkingen, zoals cataract (staar), glaucoom (verhoogde oogdruk), nystagmus en netvliesproblemen.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Aniridie kan meestal worden gediagnosticeerd door een uitgebreid oogonderzoek door een oogarts. Het ontbreken van de iris is duidelijk zichtbaar bij het onderzoek. De oogarts kan ook andere oogafwijkingen identificeren die mogelijk gepaard gaan met aniridie, zoals cataract of glaucoom. Daarnaast kan genetisch onderzoek worden uitgevoerd om de specifieke genetische mutatie te identificeren die verantwoordelijk is voor de aandoening.

Behandeling

De behandeling van aniridie is voornamelijk gericht op het verlichten van symptomen en het beheren van eventuele andere oogafwijkingen die aanwezig kunnen zijn. Fotofobie kan worden verminderd door het dragen van donkere zonnebrillen of contactlenzen met een gekleurde iris om de ogen te beschermen tegen fel licht. Als er andere oogaandoeningen zijn, zoals cataract of glaucoom, kunnen deze worden behandeld met chirurgie of medicatie.

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Richtlijnen

 • gebruik van lichtfilters of lenzen die een kunstmatige pupil creëren
 • optimale verlichting toepassen
 • vermijden van direct licht
 • gebruik van een zonneklep of pet
 • regelmatige controle door een oogarts
 • contrastrijk materiaal gebruiken
 • vergroting gebruiken

Prognose

De prognose voor mensen met aniridie kan variëren, afhankelijk van de ernst van de aandoening en of er andere oogafwijkingen aanwezig zijn. Hoewel aniridie niet kan worden genezen, kunnen de symptomen enigszins worden verlicht door het dragen van beschermende brillen en het beheren van andere oogproblemen. Het is belangrijk dat mensen met aniridie regelmatige oogonderzoeken ondergaan om eventuele complicaties vroegtijdig op te sporen en te behandelen. Daarnaast kan visuele revalidatie en ondersteuning nuttig zijn om mensen met aniridie te helpen omgaan met eventuele beperkingen in hun gezichtsvermogen.

Anisocorie

Anisocorie is een aandoening waarbij de pupillen van de ogen van grootte verschillen. Het kan een normale variatie zijn, maar het kan ook een teken zijn van een onderliggend medisch probleem. Hier zijn meer details over anisocorie:

Oorzaken

Anisocorie kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

 1. Normale variatie: Bij sommige mensen is een lichte asymmetrie in pupilgrootte normaal en heeft dit geen onderliggende medische betekenis.
 2. Neurologische aandoeningen: Anisocorie kan worden veroorzaakt door neurologische aandoeningen, zoals een hersenletsel, beroerte, hersentumor of een andere aandoening die van invloed is op het zenuwstelsel.
 3. Oogaandoeningen: Problemen die specifiek van invloed zijn op de ogen, zoals ontstekingen, glaucoom, cataract (staar) of letsel aan het oog, kunnen ook anisocorie veroorzaken.
 4. Medicijnen: Sommige medicijnen, vooral die de oogzenuw of de spieren die de pupilgrootte reguleren, beïnvloeden, kunnen anisocorie veroorzaken.

Risicofactoren

De risicofactoren voor anisocorie variëren afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Mensen met een voorgeschiedenis van neurologische aandoeningen, oogaandoeningen of die bepaalde medicijnen gebruiken, kunnen een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van anisocorie.

Symptomen

Het belangrijkste symptoom van anisocorie is het verschil in grootte tussen de pupillen. Meestal hebben mensen met anisocorie geen andere symptomen of klachten. Het kan echter gepaard gaan met andere symptomen die verband houden met de onderliggende oorzaak, zoals hoofdpijn, wazig zien, gevoeligheid voor licht, dubbelzien, enz.

Anisocorie kan worden ingedeeld op basis van het relatieve verschil in grootte tussen de pupillen. Als het verschil in grootte klein is, wordt het als fysiologisch beschouwd en is het meestal geen reden tot bezorgdheid. Als het verschil aanzienlijk is, kan het een teken zijn van een onderliggend probleem en wordt het als pathologisch beschouwd.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Anisocorie kan worden vastgesteld tijdens een eenvoudig oogonderzoek. De oogarts zal de pupillen van de patiënt onderzoeken en meten om het verschil in grootte te bepalen. Afhankelijk van de bevindingen kan aanvullend onderzoek nodig zijn om de onderliggende oorzaak te achterhalen. Dit kan onder meer neurologisch onderzoek, beeldvorming van de hersenen, oogonderzoeken en bloedonderzoek omvatten.

Behandeling

De behandeling van anisocorie is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Als anisocorie het gevolg is van een normale fysiologische variant, is er meestal geen behandeling nodig. Als het echter wordt veroorzaakt door een onderliggend medisch probleem, moet dat probleem worden behandeld om de anisocorie te corrigeren.

Prognose

De prognose voor anisocorie hangt af van de onderliggende oorzaak. Bij de meeste mensen is anisocorie goedaardig en heeft het geen invloed op het gezichtsvermogen of de algemene gezondheid. Het is echter belangrijk om een arts te raadplegen als er plotselinge veranderingen in de pupilgrootte worden opgemerkt, omdat dit een teken kan zijn van een ernstiger medisch probleem dat onmiddellijke aandacht vereist.

Anoftalmie

Anoftalmie is een zeldzame aandoening waarbij een persoon geboren wordt zonder ogen of met zeer onderontwikkelde ogen.

Oorzaken

De exacte oorzaken van anoftalmie zijn niet altijd duidelijk. Het is meestal het gevolg van problemen tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling van de foetus in de baarmoeder. Genetische factoren kunnen ook een rol spelen bij sommige gevallen van anoftalmie. Het kan geïsoleerd voorkomen (alleen in de ogen) of deel uitmaken van een syndroom waarbij andere delen van het lichaam ook onderontwikkeld kunnen zijn.

Risicofactoren

Enkele mogelijke risicofactoren voor anoftalmie kunnen zijn:

 • Erfelijkheid: Als er gevallen van anoftalmie of andere oogaandoeningen in de familie zijn, kan het risico op anoftalmie toenemen.
 • Blootstelling aan schadelijke stoffen tijdens de zwangerschap: Blootstelling aan bepaalde medicijnen, toxines of infecties tijdens de zwangerschap kan het risico op aangeboren afwijkingen zoals anoftalmie verhogen.

Symptomen

De belangrijkste symptomen van anoftalmie zijn het ontbreken van één of beide ogen. In sommige gevallen kan een klein oog of een deel van het oogweefsel aanwezig zijn. De mate van onderontwikkeling kan variëren, en sommige kinderen kunnen andere oogafwijkingen hebben, zoals microftalmie (kleine ogen).

Anoftalmie kan eenzijdig (één oog afwezig) of bilateraal (beide ogen afwezig) zijn. In gevallen waarin slechts één oog is aangetast, kan het moeilijk zijn om de aandoening vroeg te detecteren, omdat het andere oog het gezichtsvermogen compenseert.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Anoftalmie wordt meestal vastgesteld bij de geboorte of kort daarna, op basis van klinisch onderzoek van de ogen. Aanvullende beeldvormende onderzoeken zoals een echografie, MRI of CT-scan kunnen worden uitgevoerd om de mate van onderontwikkeling van de ogen en de omliggende structuren te evalueren.

Behandeling

Behandeling van anoftalmie is complex en vaak gericht op het verbeteren van cosmetische resultaten en het bevorderen van de ontwikkeling van het gezichtsvermogen in geval van aanwezige oogstructuren. Behandelingsopties kunnen zijn:

 • Protheses: Oogprothesen kunnen worden aangepast om een normaal ogende oogbol te simuleren en het uiterlijk te verbeteren.
 • Chirurgische reconstructie: In sommige gevallen kan chirurgie worden overwogen om de vorm en functie van de oogkas te verbeteren.
 • Visuele revalidatie: Als er enige resterende gezichtsvermogen is of als andere delen van het oog aanwezig zijn, kan visuele revalidatie worden aanbevolen.

Prognose

De prognose voor anoftalmie is afhankelijk van de ernst van de aandoening en of er andere oogafwijkingen of gezichtsvermogen aanwezig zijn. Met de juiste revalidatie en ondersteuning kunnen mensen met anoftalmie een bevredigende levenskwaliteit bereiken, hoewel hun gezichtsvermogen meestal aanzienlijk beperkt zal zijn. Omdat het om een aangeboren aandoening gaat, kan de impact van anoftalmie op de ontwikkeling van een kind ook psychosociale uitdagingen met zich meebrengen, waarbij de steun van gezondheidszorgprofessionals en familie cruciaal is.

Asthenopie

 • Asthenopíe: Vermoeidheid van de ogen met hoofdpijn, gezwollen oogleden, tranenvloed en hyperemie van het bindvlies t.g.v. niet gecorrigeerde *ametropie, heteroforie, retinopathie e.a. oogaandoeningen; syn. copiopia; nerveuze ~, door zenuwzwakte veroorzaakte ~; zie ook asthenisch.
 • Asthenopie, ook wel bekend als “oogvermoeidheid” of “visuele vermoeidheid“, is een veelvoorkomende aandoening waarbij iemand ongemak of vermoeidheid ervaart na langdurig gebruik van de ogen, vooral bij activiteiten zoals lezen, beeldschermwerk of autorijden.

Oorzaken

De exacte oorzaken van asthenopie zijn niet altijd duidelijk, maar het wordt meestal geassocieerd met overmatig gebruik van de ogen bij nabijwerk of activiteiten waarbij de ogen gericht blijven op een bepaald punt gedurende langere tijd. Enkele mogelijke oorzaken zijn:

 • Nabijwerk: Langdurig lezen, schrijven, werken op een computer of tablet kunnen leiden tot overbelasting van de ogen en asthenopie veroorzaken.
 • Ongecorrigeerde refractieafwijkingen: Ongecorrigeerde verziendheid, bijziendheid of astigmatisme kunnen bijdragen aan visuele vermoeidheid.
 • Oogspierproblemen: Als de oogspieren niet goed samenwerken om de ogen te richten, kan dit leiden tot vermoeidheid en asthenopie.
 • Droge ogen: Onvoldoende bevochtiging van het oogoppervlak kan ongemak veroorzaken tijdens visuele taken.

Risicofactoren

Enkele factoren die het risico op asthenopie kunnen verhogen, zijn onder meer:

 • Veelvuldig gebruik van digitale apparaten, zoals computers, smartphones en tablets.
 • Langdurige lees- of schrijfactiviteiten zonder voldoende pauzes.
 • Ondervoede of vermoeide toestand van het lichaam kan de oogvermoeidheid verergeren.
 • Ongeschikte of onjuist gecorrigeerde bril of contactlenzen.

Symptomen

Asthenopie kan zich op verschillende manieren manifesteren, en de symptomen kunnen variëren van persoon tot persoon. Enkele veelvoorkomende symptomen en klachten zijn onder andere:

 • Oogvermoeidheid: Een gevoel van uitputting of spanning in de ogen.
 • Wazig zicht: Tijdelijke wazigheid van het gezichtsvermogen, vooral na langdurig nabijwerk.
 • Hoofdpijn: Asthenopie kan hoofdpijn veroorzaken, vooral rond de ogen of het voorhoofd.
 • Dubbelzien: Soms kan het zien van dubbele beelden optreden bij visuele vermoeidheid.
 • Gevoeligheid voor licht: Overmatige gevoeligheid voor fel licht.
Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Diagnose en (oog)onderzoeken

Asthenopie kan meestal worden gediagnosticeerd op basis van de symptomen en de medische voorgeschiedenis van de patiënt. Een oogonderzoek wordt uitgevoerd om eventuele onderliggende oogaandoeningen of refractieafwijkingen te identificeren die bijdragen aan de klachten. De oogarts kan de oogspieren, de gezichtsscherpte en de algehele gezondheid van de ogen beoordelen.

Behandeling

De behandeling van asthenopie richt zich meestal op het verminderen van visuele stress en het verbeteren van het kijkcomfort. Enkele behandelings- en preventieve maatregelen kunnen zijn:

 • Oogpauzes: Regelmatige pauzes nemen tijdens langdurig nabijwerk om de ogen te ontspannen.
 • De 20-20-20-regel: Elke 20 minuten 20 seconden naar iets in de verte kijken om de ogen te laten rusten.
 • Goede verlichting: Zorgen voor voldoende en geschikte verlichting tijdens lezen en werken.
 • Juiste brilcorrectie: Een juiste bril of contactlenzen voorschrijven om eventuele refractieafwijkingen te corrigeren.
 • Oogdruppels: Bij droge ogen kan de arts kunsttranen aanbevelen om het oogoppervlak te bevochtigen.
Toediening van oogdruppels bij persoon

Toediening van oogdruppels bij persoon

Prognose

De prognose voor asthenopie is over het algemeen goed, vooral als de juiste aanpassingen worden gedaan om visuele stress te verminderen. Het is belangrijk om tijdig een oogarts te raadplegen als de symptomen aanhouden of verergeren. Asthenopie is meestal een tijdelijke aandoening en kan goed beheerd worden met de juiste zorg en visuele hygiëne.

Astigmatisme

 • Astigmatísme: Storing in het gezichtsvermogen; onduidelijk zien, veroorzaakt doordat de cornea en in mindere mate de lens, ongelijkmatig gekromd zijn, waardoor stralen die van één punt uitgaan, niet meer tot één punt verenigd kunnen worden, met als gevolg onduidelijke beelden; ~ kan aangeboren zijn, kan ook ontstaan door keratitis; door cilindrisch geslepen brillenglazen kan het gezichtsvermogen bij ~ vaak veel verbeterd worden; zie ook asferisch, dioptrie, dioptrometrie, refractio.
 • Astigmatisme is een veelvoorkomende oogafwijking die wordt gekenmerkt door een onregelmatige kromming van het hoornvlies of de ooglens. Hierdoor wordt het licht op meerdere punten in het oog scherp gesteld, waardoor zowel veraf als dichtbij objecten wazig kunnen lijken. Hier zijn meer details over astigmatisme:

Oorzaken

Astigmatisme ontstaat wanneer het hoornvlies (het heldere, koepelvormige voorste deel van het oog) of de ooglens onregelmatig van vorm is. In een normaal oog heeft het hoornvlies een regelmatige bolvormige kromming, waardoor het licht gelijkmatig op één punt op het netvlies wordt gefocust. Bij astigmatisme is het hoornvlies meer ovaal van vorm, waardoor het licht op meerdere punten wordt scherpgesteld. Dit resulteert in wazig zien op verschillende afstanden.

Risicofactoren

Astigmatisme kan erfelijk zijn, wat betekent dat mensen met een familiegeschiedenis van astigmatisme een verhoogd risico kunnen hebben om het te ontwikkelen. Andere risicofactoren zijn onder meer:

 • Eerdere oogaandoeningen of oogletsels die de vorm van het hoornvlies kunnen beïnvloeden.
 • Aandoeningen zoals keratoconus, waarbij het hoornvlies dunner en kegelvormig wordt.
 • Ouderdom: Naarmate mensen ouder worden, kan de vorm van het hoornvlies veranderen en astigmatisme veroorzaken.
Keratoconus: Kegelvormig hoornvlies

Keratoconus: Kegelvormig hoornvlies

Symptomen

Astigmatisme kan variëren in ernst en kan in één of beide ogen voorkomen. De symptomen en klachten kunnen zijn:

 • Wazig zicht: Zowel veraf als dichtbij objecten kunnen wazig lijken.
 • Verwarring van letters of cijfers die op verschillende afstanden worden gezien.
 • Hoofdpijn en vermoeidheid van de ogen na visuele taken.
 • Astigmatisme kan ook voorkomen in combinatie met bijziendheid (myopisch astigmatisme) of verziendheid (hyperopisch astigmatisme).

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan astigmatisme diagnosticeren tijdens een uitgebreid oogonderzoek, dat kan omvatten:

 • Subjectieve refractie: De oogarts vraagt de patiënt om door verschillende lenzen te kijken om de optimale correctie voor het zicht te bepalen.
 • Keratometrie (corneatopografie): Meting van de kromming van het hoornvlies om de mate van astigmatisme te bepalen.
 • Corneatopografie: Een gedetailleerde kaart van het hoornvlies wordt gemaakt om de onregelmatigheden te identificeren.

Behandeling

Astigmatisme kan worden gecorrigeerd met brillen, contactlenzen of refractieve chirurgie. De behandeling hangt af van de ernst van het astigmatisme en de voorkeuren van de patiënt.

 • Brillen: Een bril met cilindrische lenzen wordt voorgeschreven om de onregelmatige lichtbreking te corrigeren.
 • Contactlenzen: Torische contactlenzen worden gebruikt om het hoornvlies te corrigeren en het zicht te verbeteren.
 • Refractieve chirurgie: LASIK, PRK of andere vormen van chirurgie kunnen worden overwogen om het hoornvlies permanent te hermodelleren en astigmatisme te verminderen.

Prognose

De prognose voor astigmatisme is over het algemeen goed, omdat het goed kan worden gecorrigeerd met brillen, contactlenzen of chirurgische ingrepen. Met de juiste correctie kunnen mensen met astigmatisme helder en scherp zicht ervaren. Het is echter belangrijk om regelmatig oogonderzoeken te laten uitvoeren om eventuele veranderingen in het zicht te detecteren en tijdig te corrigeren.

Bijziendheid

Bijziendheid, ook wel myopie genoemd, is een veelvoorkomende oogafwijking waarbij mensen objecten in de verte wazig zien, terwijl objecten dichtbij wel scherp worden waargenomen. Hier zijn meer details over bijziendheid:

Oorzaken

Bijziendheid wordt veroorzaakt doordat het oog te lang is in verhouding tot de brekingskracht van het hoornvlies en de ooglens. Hierdoor vallen lichtstralen niet precies op het netvlies, maar vóór het netvlies, waardoor beelden van veraf onscherp worden. Hoewel de exacte oorzaak van bijziendheid niet altijd duidelijk is, speelt genetische aanleg vaak een belangrijke rol. Als bijziendheid in de familie voorkomt, is de kans groter dat iemand ook bijziend wordt.

Risicofactoren

Enkele risicofactoren voor het ontwikkelen van bijziendheid zijn onder andere:

 • Erfelijkheid: Als ouders bijziend zijn, is er een verhoogd risico dat hun kinderen ook bijziend worden.
 • Omgevingsfactoren: Langdurig nabijwerk, zoals veel lezen, werken op een computer of naar een telefoonscherm kijken, kan het risico op bijziendheid vergroten.
 • Leeftijd: Bijziendheid begint meestal in de kindertijd en adolescentie en kan in de loop van de tijd verergeren.

Symptomen

De belangrijkste symptomen en klachten van bijziendheid zijn onder andere:

 • Wazig zicht in de verte.
 • Moeite om objecten op afstand scherp te zien, zoals een schoolbord of verkeersborden.
 • Duidelijk zien van objecten die dichtbij zijn, zoals boeken of telefoonschermen.

Bijziendheid kan variëren in ernst, van mild tot ernstig. Bij hoge mate van bijziendheid kan het risico op complicaties zoals netvliesloslating, glaucoom en cataract toenemen.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan bijziendheid diagnosticeren door middel van een uitgebreid oogonderzoek, waarbij de gezichtsscherpte op verschillende afstanden wordt gemeten. Vaak wordt een refractieonderzoek uitgevoerd om de sterkte van de bril of contactlenzen die nodig zijn om het zicht te corrigeren, te bepalen.

Behandeling

De meest voorkomende behandeling voor bijziendheid is het dragen van een bril of contactlenzen om het zicht te corrigeren. Deze optische hulpmiddelen zorgen ervoor dat lichtstralen zich op het netvlies concentreren, waardoor veraf gelegen objecten scherp worden gezien. Bijziendheid kan echter in de loop van de tijd verergeren, vooral bij kinderen en jongvolwassenen.

Er zijn ook andere behandelingsmogelijkheden beschikbaar voor mensen met progressieve bijziendheid, zoals:

 • Orthokeratologie: Het dragen van speciale contactlenzen tijdens het slapen om tijdelijk het hoornvlies te hervormen en overdag zonder hulpmiddelen scherp te kunnen zien.
 • Refractieve chirurgie: Er zijn verschillende soorten oogchirurgie beschikbaar, zoals LASIK, PRK, en implantatie van intraoculaire lenzen, die de vorm van het hoornvlies permanent veranderen om het zicht te corrigeren.

Prognose

Bijziendheid is meestal goed te corrigeren met brillen, contactlenzen, of refractieve chirurgie. Het kan echter in de loop van de tijd verergeren, vooral bij kinderen en jonge volwassenen. Het is belangrijk om regelmatig een oogarts te raadplegen voor oogonderzoeken, vooral als er sprake is van een snelle verslechtering van het zicht. Een vroege behandeling en correctie kunnen verdere complicaties voorkomen en het zicht behouden.

Birdshot chorioretinopathie

Birdshot chorioretinopathie, ook bekend als het Birdshot uveïtis syndroom, is een zeldzame en chronische oogaandoening die het netvlies en de choroïde aantast. Hier zijn meer details over deze aandoening:

Oorzaken

De precieze oorzaak van Birdshot chorioretinopathie is nog niet volledig begrepen. Het wordt beschouwd als een auto-immuunziekte, waarbij het immuunsysteem per abuis de cellen van het netvlies en de choroïde aanvalt. Genetische aanleg speelt waarschijnlijk ook een rol bij het ontstaan van de aandoening.

Risicofactoren

Birdshot chorioretinopathie treft voornamelijk mensen van middelbare leeftijd en komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Er zijn geen specifieke risicofactoren bekend, maar genetische predispositie kan een rol spelen.

Symptomen

De symptomen en klachten van Birdshot chorioretinopathie kunnen variëren, maar kunnen onder andere zijn:

 • Wazig zien.
 • Donkere vlekken of drijvers in het gezichtsveld.
 • Verminderd zicht, vooral ‘s nachts.
 • Lichtgevoeligheid.
 • Rode, geïrriteerde ogen.
 • Vervorming van het gezichtsveld.
 • Verminderd kleurenzicht.

Het kenmerkende kenmerk van Birdshot chorioretinopathie zijn kleine witte laesies, genaamd “Birdshot” of “Bird’s Eye” laesies, die zich verspreiden over de achterkant van het oog in het netvlies en de choroïde. Deze laesies zijn meestal klein en kunnen in de loop van de tijd veranderen.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van Birdshot chorioretinopathie kan lastig zijn omdat het een zeldzame aandoening is en de symptomen vaak overeenkomen met andere oogziekten. Een grondige oogheelkundige evaluatie is echter essentieel. Enkele diagnostische onderzoeken en tests die kunnen worden uitgevoerd, zijn:

Behandeling

De behandeling van Birdshot chorioretinopathie is gericht op het onderdrukken van het overactieve immuunsysteem om ontstekingen te verminderen. Dit kan worden bereikt met behulp van immunosuppressieve medicijnen, corticosteroïden en biologische therapie. Aangezien de behandeling langdurig kan zijn en de aandoening vaak chronisch is, is regelmatige follow-up met een oogarts noodzakelijk om het ziekteverloop te monitoren en de behandeling aan te passen indien nodig.

Prognose

De prognose van Birdshot chorioretinopathie is afhankelijk van de ernst van de aandoening en hoe goed deze reageert op de behandeling. In sommige gevallen kunnen patiënten een verminderd gezichtsvermogen ontwikkelen, vooral als de laesies zich dichter bij het centrale gezichtsgebied bevinden. Vroege diagnose en behandeling kunnen echter helpen om het gezichtsvermogen te behouden en complicaties te voorkomen. Deze aandoening is chronisch en patiënten hebben regelmatige oogheelkundige follow-up nodig zodat de oogarts het ziekteverloop kan opvolgen en het beste behandelplan kan bepalen.

Blefaritis

 • Blepharítis (Grieks): Ontsteking van de ooglidranden ; ~ squamósa, ~ met het optreden van schilfertjes op de ooglidranden; ~ ulcerósa, ~ met verzweringen op de ooglidranden; ~ veroorzaakt in de regel jeuk, tranenvloed, overgevoeligheid voor licht, enz.
 • Blefaritis is een veelvoorkomende oogaandoening die ontsteking van de ooglidranden veroorzaakt. Hier zijn meer details over blefaritis:

Oorzaken

Blefaritis wordt meestal veroorzaakt door een combinatie van factoren, waaronder overgroei van bacteriën op de ooglidranden, olieachtige afscheiding van de talgklieren nabij de wimpers, en huidaandoeningen zoals roos (seborroïsch eczeem). Het kan ook geassocieerd zijn met huidaandoeningen zoals acne rosacea.

Risicofactoren

Verschillende factoren kunnen het risico op het ontwikkelen van blefaritis verhogen, waaronder:

 • Ooglidhygiëne: Slechte reiniging van de oogleden kan bijdragen aan de ontwikkeling van blefaritis.
 • Ooglidinfecties: Bepaalde bacteriële infecties kunnen leiden tot blefaritis.
 • Huidaandoeningen: Mensen met roos of acne rosacea hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van blefaritis.
 • Droge ogen: Personen met droge ogen hebben een verhoogd risico op blefaritis.

Symptomen

Blefaritis kan verschillende symptomen en klachten veroorzaken, waaronder:

 • Geïrriteerde, jeukende of branderige ogen.
 • Roodheid en zwelling van de ooglidranden.
 • Korstvorming op de wimpers, vooral ‘s ochtends.
 • Schilferige huid rond de ogen.
 • Overmatig tranen.
 • Gevoel van een vreemd voorwerp in het oog.
 • Vettige afscheiding rond de oogleden.

Er zijn twee hoofdtypen blefaritis:

 1. Anterieure blefaritis: Dit type treedt op aan de buitenkant van het ooglid, waar de wimpers zich bevinden. Het wordt vaak veroorzaakt door bacteriële infecties of huidaandoeningen zoals roos.
 2. Posterieure blefaritis: Dit type treedt op aan de binnenkant van het ooglid, waar de klieren van Meibom zich bevinden. Het wordt vaak geassocieerd met disfunctie van de Meibom-klieren en kan leiden tot problemen met de olielaag van de traanfilm.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan de diagnose van blefaritis stellen door een grondige oogheelkundige evaluatie uit te voeren, inclusief het onderzoeken van de oogleden en het beoordelen van de ooglidranden. Soms kan een uitstrijkje van de ooglidranden worden genomen om de aanwezigheid van bacteriën te controleren. Daarnaast kunnen specifieke tests worden uitgevoerd om de traanfilmkwaliteit en de toestand van de Meibom-klieren te beoordelen.

Behandeling

De behandeling van blefaritis richt zich op het verminderen van ontstekingen, het verbeteren van de ooglidhygiëne en het voorkomen van recidieven. Enkele behandelingsmogelijkheden zijn onder andere:

 • Warme kompressen en ooglidmassage om de talgklieren te openen en de olielaag van de traanfilm te verbeteren.
 • Ooglidreiniging met milde babyshampoo of speciale reinigingsdoekjes voor de oogleden.
 • Antibiotische oogzalven of druppels om bacteriële infecties te behandelen, indien nodig.
 • Kunsttranen om de symptomen van droge ogen te verlichten.
 • In sommige gevallen kan een arts corticosteroïden voorschrijven om ontstekingen te verminderen.

Prognose

Blefaritis kan een chronische aandoening zijn, wat betekent dat het periodiek kan terugkeren. Met de juiste behandeling en ooglidhygiëne kunnen de symptomen meestal onder controle worden gehouden en kan complicaties zoals ooginfecties worden voorkomen. Het is echter belangrijk om regelmatig de aanbevolen behandelingen te volgen en de oogarts te raadplegen als er nieuwe symptomen of veranderingen optreden.

Blefarophimosis (BPES) syndroom (oogspleetvernauwing)

Blepharophimósis (Grieks) oogspleetvernauwing ; ogenschijnlijke oogspleetverkleining t.g.v. oogaandoening, soms ook aangeboren.

Blepharoptósis (*ptosis van één of beide bovenste oogleden)

Blepharoptósis (Grieks) *ptosis van één of beide bovenste oogleden , door verlamming van de gemeenschappelijke oogspierzenuw (n.oculomotorius) waardoor de oogleden gaan “hangen”; moeheid en chronische conjunctivitis kunnen ook ~ veroorzaken; vgl. ectropion.

Blefarospasme

Blefarospasme is een neurologische aandoening waarbij er onwillekeurige samentrekkingen of spasmen van de oogleden optreden. Hier zijn meer details over blefarospasme:

Oorzaken

De exacte oorzaak van blefarospasme is niet volledig begrepen, maar het wordt verondersteld dat het te maken heeft met een verstoring in de hersenen die de bewegingen van de oogleden reguleert. Het kan worden geassocieerd met een overactivering van de zenuwsignalen die naar de oogleden worden gestuurd. Erfelijkheid lijkt ook een rol te spelen bij sommige gevallen van blefarospasme.

Risicofactoren

Hoewel de precieze risicofactoren niet goed zijn vastgesteld, zijn er enkele factoren die het risico op het ontwikkelen van blefarospasme kunnen vergroten, waaronder:

 • Leeftijd: Blefarospasme treft meestal mensen van middelbare leeftijd en ouder.
 • Geslacht: Vrouwen hebben een iets hoger risico op het ontwikkelen van blefarospasme dan mannen.
 • Erfelijkheid: Een familiegeschiedenis van blefarospasme kan het risico op de aandoening verhogen.

Symptomen

Het belangrijkste symptoom van blefarospasme is onwillekeurige en repetitieve samentrekkingen van de oogleden, wat leidt tot ongecontroleerd knipperen of sluiten van de ogen. Deze spasmen kunnen mild zijn en af en toe optreden, of ze kunnen ernstiger worden en de ogen bijna constant sluiten, waardoor het zicht ernstig wordt belemmerd. Het kan beide ogen aantasten, en de ernst van de symptomen kan variëren.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts of neuroloog kan de diagnose van blefarospasme stellen door een grondige beoordeling van de symptomen en medische geschiedenis van de patiënt. Er zijn meestal geen specifieke oogonderzoeken nodig om de diagnose te stellen, maar ze kunnen worden uitgevoerd om andere mogelijke oogaandoeningen uit te sluiten.

Behandeling

De behandeling van blefarospasme is gericht op het verminderen van de onwillekeurige ooglidbewegingen en het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt. Enkele behandelingsopties zijn onder andere:

 • Injecties met botulinumtoxine (Botox) in de ooglidspieren om de samentrekkingen te verminderen. Dit is vaak een effectieve behandeling en de effecten kunnen enkele maanden aanhouden voordat opnieuw injecties nodig zijn.
 • Medicijnen zoals orale spierontspanners kunnen in sommige gevallen worden voorgeschreven om de symptomen te verminderen.
 • In ernstige gevallen waarin andere behandelingen niet effectief zijn, kan chirurgie worden overwogen om de spieren die verantwoordelijk zijn voor de samentrekkingen van de oogleden te verzwakken.

Prognose

Blefarospasme is meestal een chronische aandoening en kan een aanzienlijke impact hebben op het dagelijks leven van de patiënt. Hoewel er geen genezing is voor blefarospasme, kunnen de symptomen vaak goed worden beheerst met de juiste behandeling. Botox-injecties kunnen bij veel patiënten effectief zijn in het verminderen van de spasmen en het verbeteren van de levenskwaliteit. Het is belangrijk voor patiënten om nauw samen te werken met hun zorgverleners om de meest geschikte behandelingsopties te vinden en de symptomen onder controle te houden.

Bradyopsie

Bradyopsie is een zeldzame visuele stoornis die wordt gekenmerkt door een vertraagde verwerking van visuele informatie. Hier zijn meer details over bradyopsie:

Oorzaken

Bradyopsie kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder genetische mutaties die de werking van de fotoreceptorcellen in het netvlies beïnvloeden. Fotoreceptorcellen zijn verantwoordelijk voor het opvangen van licht en het omzetten ervan in elektrische signalen die naar de hersenen worden gestuurd voor visuele verwerking. Wanneer deze cellen niet goed functioneren, kan het leiden tot een vertraagde verwerking van visuele informatie.

Risicofactoren

Vanwege de zeldzaamheid van bradyopsie zijn de specifieke risicofactoren niet goed bekend. Het lijkt echter een genetische basis te hebben, wat betekent dat mensen een hoger risico kunnen hebben om de aandoening te ontwikkelen als er een familiegeschiedenis van bradyopsie is.

Symptomen

De belangrijkste symptomen van bradyopsie zijn een vertraagde verwerking van visuele informatie en een vertraagde reactie op visuele prikkels. Dit kan leiden tot problemen met het volgen van bewegende objecten, moeite met het inschatten van snelheid en afstand, en algemene visuele traagheid. Patiënten kunnen ook moeite hebben om snel veranderende visuele stimuli waar te nemen. De symptomen kunnen variëren in ernst, afhankelijk van de individuele kenmerken van de aandoening.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Bradyopsie kan worden gediagnosticeerd door een uitgebreid oogonderzoek uitgevoerd door een oogarts of een gespecialiseerde oogkliniek. Dit kan onder meer een gezichtsscherptetest, een beoordeling van het gezichtsveld en elektrofysiologische onderzoeken omvatten om de functie van het netvlies te beoordelen. Een genetische test kan ook worden uitgevoerd om eventuele genetische mutaties te identificeren die verantwoordelijk kunnen zijn voor de aandoening.

Snellen-letterkaart om de gezichtsscherpte mee te meten

Snellen-letterkaart om de gezichtsscherpte mee te meten

Behandeling

Op dit moment is er geen specifieke behandeling voor bradyopsie. Aangezien het een genetische aandoening kan zijn, kan genetische counseling worden overwogen voor patiënten en hun families. Het doel van de behandeling is meestal gericht op het beheren van de symptomen en het verbeteren van de levenskwaliteit van de patiënt. Dit kan het gebruik van optische hulpmiddelen omvatten om het zicht te verbeteren en het leren van compensatiestrategieën om beter om te gaan met de visuele uitdagingen.

Prognose

De prognose voor mensen met bradyopsie kan variëren, afhankelijk van de ernst van de aandoening en de individuele reactie op eventuele behandelingen. Omdat het een zeldzame aandoening is, is er over het algemeen beperkte informatie over het natuurlijke beloop van bradyopsie. Patiënten moeten regelmatig worden gecontroleerd door een oogarts en indien nodig doorverwezen naar gespecialiseerde zorgverleners om hun visuele gezondheid te beheren en te optimaliseren.

Buphthálmos (aangeboren vergroting van het oog)

Buphthálmos G osseoog, een aangeboren of in de eerste levensjaren optredende, meestal dbz. ziekelijke vergroting van het oog t.g.v. recessief erfelijke *i.o.d.; heeft blindheid tot gevolg; vgl. glaucoma; zie ook hydrophthalmos, keratoglobus.

Cat Eye Syndroom

Het Cat Eye Syndroom, ook bekend als het Schmid-Fraccaro Syndroom of 22q11.2 Deletie Syndroom, is een zeldzame genetische aandoening die een breed scala aan fysieke en medische kenmerken met zich meebrengt. Een van de opvallende kenmerken van dit syndroom is het optreden van iriscoloboom, wat de pupil van het oog kan beïnvloeden.

Oorzaken

Het Cat Eye Syndroom wordt veroorzaakt door een genetische afwijking die resulteert in een chromosomale deletie op het 22q11.2-gebied. Deze deletie leidt tot een verstoring in de ontwikkeling van verschillende lichaamsstructuren, waaronder het oog. De specifieke genetische oorzaak kan variëren van patiënt tot patiënt, maar de gemeenschappelijke factor is de aanwezigheid van deze chromosomale deletie.

Risicofactoren

Het Cat Eye Syndroom is meestal niet erfelijk en ontstaat spontaan als gevolg van deze genetische deletie. Er zijn geen bekende risicofactoren in termen van levensstijl of omgeving die de kans op het ontwikkelen van deze genetische afwijking vergroten.

Beeld

Een van de meest kenmerkende kenmerken van het Cat Eye Syndroom is het uiterlijk van het oog, vandaar de naam “Cat Eye.” Dit komt door de iriscoloboom, wat inhoudt dat de pupil een spleetvormige opening heeft die lijkt op de pupil van een kat. Dit kan zichtbaar zijn bij de geboorte en kan leiden tot een ongewoon uiterlijk van het oog.

Symptomen

Naast het opvallende oogbeeld hebben mensen met het Cat Eye Syndroom ook andere symptomen en kenmerken. Deze kunnen variëren en omvatten aangeboren hartafwijkingen, gehoorproblemen, nieraandoeningen, en groeivertraging. Sommige patiënten kunnen ook cognitieve problemen ervaren.

Consequenties voor het dagelijks leven

De impact van het Cat Eye Syndroom op het dagelijks leven varieert afhankelijk van de ernst van de symptomen. Sommige mensen kunnen een relatief normaal leven leiden met minimale beperkingen, terwijl anderen meer intensieve medische zorg en ondersteuning nodig hebben vanwege ernstige aangeboren afwijkingen.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van het Cat Eye Syndroom wordt meestal gesteld op basis van genetische tests die de aanwezigheid van de chromosomale deletie op 22q11.2 bevestigen. Oogonderzoeken zijn ook belangrijk om de iriscoloboom en andere ooggerelateerde problemen te identificeren.

Behandeling: Er is geen specifieke behandeling voor het Cat Eye Syndroom zelf, omdat het een genetische aandoening is. De behandeling richt zich op het beheersen van de symptomen en complicaties die zich kunnen voordoen. Dit kan onder meer medische zorg omvatten voor aangeboren hartafwijkingen, gehoorapparaten voor gehoorproblemen en andere gespecialiseerde zorg op basis van individuele behoeften.

Richtlijnen

Patiënten met het Cat Eye Syndroom en hun families moeten nauw samenwerken met een team van medische professionals, waaronder genetici, cardiologen, oogartsen en andere specialisten. Het is belangrijk om regelmatige medische controles en opvolging te hebben om mogelijke complicaties tijdig te identificeren en te behandelen.

Prognose

De prognose voor mensen met het Cat Eye Syndroom kan sterk variëren. Sommige personen kunnen een relatief goede levenskwaliteit hebben, terwijl anderen ernstigere complicaties kunnen ervaren die hun levensverwachting kunnen beïnvloeden. Vroegtijdige diagnose en adequate medische zorg kunnen echter de prognose verbeteren.

Complicaties

Mogelijke complicaties van het Cat Eye Syndroom kunnen variëren van ernstige hartproblemen tot gehoorverlies en nierproblemen. De aard en ernst van complicaties verschillen van persoon tot persoon, dus individuele opvolging en behandeling zijn cruciaal.

Cataract (Staar)

Cataract, in de volksmond bekend als staar, is een veelvoorkomende oogaandoening die de lens van het oog aantast, wat leidt tot wazig zien en verminderd gezichtsvermogen.

Oorzaken

Cataract wordt meestal veroorzaakt door veroudering, waarbij de eiwitten in de lens van het oog geleidelijk troebel worden. Dit kan echter ook voorkomen bij jongere mensen als gevolg van andere factoren, zoals genetische aanleg, letsel aan het oog, bepaalde medische aandoeningen (bijv. diabetes) of langdurig gebruik van bepaalde medicijnen, zoals corticosteroïden.

Risicofactoren

Enkele van de belangrijkste risicofactoren voor cataract zijn onder andere:

 1. Leeftijd: Het risico op cataract neemt toe naarmate men ouder wordt.
 2. Roken: Roken kan het risico op cataract verhogen.
 3. Overmatige blootstelling aan de zon: Onbeschermde blootstelling aan ultraviolette straling kan cataract bevorderen.
 4. Diabetes: Mensen met diabetes hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van cataract.
 5. Familiegeschiedenis: Een familiegeschiedenis van cataract kan het risico vergroten.
 6. Langdurig gebruik van corticosteroïden: Het gebruik van deze medicijnen kan het risico verhogen.
Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Beeld

Cataract manifesteert zich als een troebele of ondoorzichtige vlek op de lens van het oog. Dit kan zich voordoen in één of beide ogen en kan variëren in grootte en dichtheid. Het beeld lijkt op het kijken door een beslagen of vuile bril.

Symptomen

De symptomen van cataract kunnen geleidelijk ontstaan en omvatten:

 1. Wazig of troebel zicht: Het meest voorkomende symptoom is een geleidelijke afname van de helderheid van het gezichtsvermogen.
 2. Moeite met nachtzicht: Het wordt vaak moeilijker om ‘s nachts goed te zien.
 3. Verhoogde lichtgevoeligheid: Sommige mensen ervaren ongemak bij fel licht.
 4. Veranderende brilrecepten: Regelmatige wijzigingen in bril- of contactlensrecepten kunnen een teken zijn van cataract.

Consequenties voor het dagelijks leven

Cataract kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Het kan leiden tot beperkingen bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals autorijden, lezen, televisiekijken en zelfs gezichtsherkenning. Dit kan de levenskwaliteit verminderen en onafhankelijkheid aantasten.

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Autorijden, met blik op dashboard van de wagen en de weg

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan cataract diagnosticeren door middel van een grondig oogonderzoek, inclusief het meten van de gezichtsscherpte en het onderzoeken van de lens van het oog met behulp van speciale instrumenten. Soms wordt aanvullend onderzoek zoals een echografie van het oog uitgevoerd om de ernst van de cataract te beoordelen.

Behandeling: De meest effectieve behandeling voor cataract is chirurgische verwijdering van de troebele lens en vervanging ervan door een kunstlens. Dit staat bekend als cataractchirurgie en wordt meestal uitgevoerd als de aandoening het dagelijks leven ernstig belemmert. Cataractchirurgie is een veilige en effectieve procedure die meestal tot aanzienlijke verbetering van het zicht leidt.

Richtlijnen

Na cataractchirurgie is het belangrijk om de voorgeschreven medicijnen en oogdruppels te gebruiken volgens de instructies van de arts. Het is ook essentieel om regelmatige follow-upafspraken bij de oogarts te maken om het herstelproces te monitoren.

Prognose

De prognose na cataractchirurgie is over het algemeen zeer positief. Patiënten ervaren meestal een significante verbetering in hun gezichtsvermogen en kunnen hun dagelijkse activiteiten beter uitvoeren.

Complicaties

Complicaties na cataractchirurgie zijn zeldzaam maar kunnen optreden. Enkele mogelijke complicaties zijn infectie, netvliesloslating en secundaire cataractvorming (posterieure-capsuleopaciteit). Het is belangrijk om eventuele wijzigingen in het gezichtsvermogen onmiddellijk aan de oogarts te melden om complicaties tijdig te identificeren en te behandelen.

Centrale sereuze retinopathie

Centrale Sereuze Retinopathie (CSR), ook wel Centrale Sereuze Chorioretinopathie genoemd, is een oogaandoening die de retina, het lichtgevoelige weefsel in het oog, beïnvloedt en vaak leidt tot verlies van het centrale gezichtsvermogen.

Oorzaken

De exacte oorzaak van CSR is nog niet volledig begrepen, maar het lijkt te worden geassocieerd met veranderingen in het netvlies en het vaatstelsel van het oog. Stresshormonen, zoals cortisol, kunnen een rol spelen bij de ontwikkeling van deze aandoening. Er zijn ook aanwijzingen dat genetische factoren een rol kunnen spelen bij het risico op CSR.

Risicofactoren

Er zijn verschillende risicofactoren die de kans op het ontwikkelen van CSR kunnen vergroten, waaronder:

 1. Geslacht: Mannen hebben een hoger risico dan vrouwen.
 2. Leeftijd: CSR treft meestal mensen tussen de leeftijd van 20 en 50 jaar.
 3. Stress: Langdurige stress en hoge niveaus van cortisol worden vaak geassocieerd met CSR.
 4. Corticosteroïdgebruik: Het gebruik van corticosteroïden, hetzij in medicijnen of als gevolg van lichaamseigen overproductie, kan het risico verhogen.
 5. Hoge bloeddruk: Hypertensie kan ook een risicofactor zijn voor CSR.
De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

De bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter

Beeld

CSR manifesteert zich in de retina, waar zich vochtophopingen onder de retina bevinden. Dit kan leiden tot vervorming en beschadiging van het centrale gezichtsvermogen, dat verantwoordelijk is voor het waarnemen van details en kleuren.

Symptomen

De symptomen van CSR kunnen variëren, maar omvatten vaak:

 1. Verminderd centraal gezichtsvermogen: Dit uit zich meestal als wazig of vervormd zicht.
 2. Mogelijke kleurveranderingen: Sommige patiënten ervaren veranderingen in de waarneming van kleuren.
 3. Micropsie: Dit is een aandoening waarbij objecten kleiner lijken dan ze in werkelijkheid zijn.
 4. Metamorfopsie: Hierbij lijken rechte lijnen gebogen of vervormd.

Consequenties voor het dagelijks leven

CSR kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het dagelijks leven vanwege de impact op het centrale gezichtsvermogen. Activiteiten zoals lezen, autorijden en gezichtsherkenning kunnen moeilijker worden.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van CSR wordt gesteld door een oogarts na een grondig oogonderzoek, waarbij vaak gebruik wordt gemaakt van fluoresceïne-angiografie en optische coherentietomografie (OCT) om de ophoping van vocht en mogelijke lekkage in de retina te detecteren.

Behandeling: CSR kan spontaan herstellen zonder behandeling, maar in sommige gevallen is een behandeling nodig. Mogelijke behandelingsopties zijn onder meer fotodynamische therapie (PDT), lasertherapie en intravitreale injecties van medicijnen.

Richtlijnen

Patiënten met CSR moeten regelmatig worden gecontroleerd door een oogarts om veranderingen in de aandoening te volgen. Het is ook belangrijk om stress te verminderen, een gezonde levensstijl te behouden en medicijnen die de aandoening kunnen verergeren te vermijden.

Prognose

De prognose voor CSR varieert sterk. Sommige mensen ervaren een spontaan herstel zonder blijvende schade, terwijl anderen langdurige effecten op het gezichtsvermogen kunnen hebben. Vroege diagnose en behandeling kunnen de prognose verbeteren.

Complicaties

Complicaties van CSR kunnen optreden, zoals blijvend verlies van centraal gezichtsvermogen. In sommige gevallen kan de aandoening terugkeren na behandeling.

Cerebrale Visuele Inperking (CVI), ook bekend als Corticale Visuele Inperking, is een complexe oogaandoening die wordt veroorzaakt door schade aan de visuele verwerkingsgebieden in de hersenen. Deze aandoening kan variëren in ernst en heeft invloed op de visuele waarneming en interpretatie.

Oorzaken

CVI wordt veroorzaakt door schade aan de visuele verwerkingsgebieden in de hersenen, meestal als gevolg van perinatale hersenletsel bij zuigelingen, maar het kan ook het gevolg zijn van verworven hersenletsel bij volwassenen. Mogelijke oorzaken zijn zuurstoftekort tijdens de geboorte, traumatisch hersenletsel, beroerte, infecties van het centrale zenuwstelsel en neurodegeneratieve aandoeningen.

Risicofactoren

De belangrijkste risicofactoren voor CVI zijn:

 1. Perinataal hersenletsel: Zuigelingen die tijdens de geboorte hersenletsel hebben opgelopen, lopen een verhoogd risico.
 2. Traumatisch hersenletsel: Volwassenen die een ernstig traumatisch hersenletsel hebben opgelopen, kunnen CVI ontwikkelen.
 3. Neurologische aandoeningen: Mensen met neurologische aandoeningen zoals cerebrale parese of neurodegeneratieve ziekten hebben een hoger risico.

Beeld

CVI heeft geen specifiek uiterlijk in de ogen zelf, omdat het probleem zich in de hersenen bevindt. Het kan echter leiden tot verschillende visuele problemen en waarnemingsproblemen.

Symptomen

De symptomen van CVI variëren afhankelijk van de ernst en omvatten vaak:

 1. Verminderd gezichtsvermogen: Dit kan variëren van mild tot ernstig en kan het moeilijk maken om objecten te herkennen of omgevingen te navigeren.
 2. Moeite met visuele prikkels: CVI-patiënten kunnen overweldigd raken door visuele prikkels, zoals licht, kleur en beweging.
 3. Onvermogen om complexe visuele taken uit te voeren: Lezen, schrijven en het herkennen van gezichten kunnen bijzonder moeilijk zijn.
 4. Gebrek aan visueel bewustzijn: Sommige patiënten hebben mogelijk geen volledig besef van hun visuele beperking.
 5. Onregelmatige oogbewegingen: Oogbewegingsstoornissen kunnen voorkomen.

Consequenties voor het dagelijks leven

CVI kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het dagelijks leven. Het kan invloed hebben op educatie, werk en alledaagse activiteiten, waaronder reizen en sociale interactie.

Diagnose en (oog)onderzoeken

CVI wordt gediagnosticeerd door een multidisciplinair team van specialisten, waaronder neurologen en oogartsen. Oogonderzoeken kunnen worden uitgevoerd om andere mogelijke oogproblemen uit te sluiten. Beeldvormende technieken zoals MRI kunnen worden gebruikt om hersenletsels te identificeren.

Behandeling: Er is geen genezing voor CVI, maar er zijn behandelingsopties om de visuele functie te verbeteren en het dagelijks leven te vergemakkelijken. Dit kan onder meer het gebruik van optische hulpmiddelen, revalidatie, educatieve ondersteuning en gedragsinterventies omvatten.

Richtlijnen

Patiënten met CVI hebben vaak baat bij multidisciplinaire zorg, inclusief fysiotherapie en ergotherapie, om hun zelfstandigheid en functionele vaardigheden te verbeteren. Ouders van kinderen met CVI kunnen ook ondersteuning en training nodig hebben om hun kinderen te begeleiden.

Prognose

De prognose voor CVI varieert sterk, afhankelijk van de ernst van de aandoening en de oorzaak. Met de juiste behandelingen en ondersteuning kunnen veel patiënten hun functionele capaciteiten verbeteren en een bevredigend leven leiden.

Complicaties

Mogelijke complicaties van CVI kunnen zijn sociale isolatie, depressie en moeilijkheden bij het volgen van onderwijs of het behouden van werk.

Chalazion

Een chalazion, ook wel bekend als een meibomklier cyste, is een veelvoorkomende oogaandoening die ontstaat wanneer een van de klieren in het ooglid, de meibomklieren, verstopt raakt en ontstoken raakt. Hoewel een chalazion meestal onschadelijk is, kan het ongemak veroorzaken en de gezichtsscherpte beïnvloeden.

Oorzaken

Een chalazion ontstaat wanneer de meibomklieren, gelegen in het ooglid, verstopt raken. Deze klieren scheiden een olieachtige substantie af die helpt bij het smeren van het oogoppervlak en voorkomt dat tranen te snel verdampen. Wanneer een van deze klieren verstopt raakt, hoopt de olie zich op en ontstaat er een ontsteking.

Risicofactoren

Hoewel chalazion in principe bij iedereen kan voorkomen, zijn er enkele risicofactoren die het risico op het ontwikkelen ervan kunnen vergroten:

 1. Leeftijd: Chalazia komen vaker voor bij volwassenen dan bij kinderen.
 2. Huidproblemen: Mensen met huidproblemen, zoals rosacea of seborrheic dermatitis, hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van chalazion.
 3. Ooglidhygiëne: Onvoldoende ooglidhygiëne kan bijdragen aan de verstopping van de meibomklieren en het ontstaan van een chalazion.

Beeld

Een chalazion verschijnt als een kleine, pijnloze bult of zwelling op het ooglid. Het kan variëren in grootte, maar is meestal kleiner dan een erwt. In sommige gevallen kan het duidelijk zichtbaar zijn.

Symptomen

De symptomen van een chalazion kunnen zijn:

 1. Zwelling van het ooglid: Dit is meestal het meest opvallende symptoom.
 2. Roodheid: Het gebied rondom de chalazion kan rood worden.
 3. Gevoeligheid: Hoewel chalazia meestal niet pijnlijk zijn, kunnen ze gevoelig zijn als er druk op wordt uitgeoefend.

Consequenties voor het dagelijks leven

Hoewel chalazia meestal geen ernstige gevolgen hebben voor het dagelijks leven, kunnen ze ongemak veroorzaken, vooral als ze groot genoeg zijn om de visuele functie te beïnvloeden.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een chalazion kan meestal visueel worden gediagnosticeerd door een oogarts. Er zijn meestal geen aanvullende onderzoeken nodig om een chalazion vast te stellen.

Behandeling: De behandeling van een chalazion kan variëren, afhankelijk van de ernst. Enkele behandelingsmogelijkheden zijn:

 1. Warm kompres: Het aanbrengen van een warm kompres op het gesloten ooglid kan helpen de verstopping van de meibomklier te verminderen.
 2. Ooglidmassage: Voorzichtige massage van het ooglid kan helpen de verstopping op te heffen.
 3. Medicijnen: In sommige gevallen kan een oogarts antibiotische of corticosteroïde oogdruppels voorschrijven om ontstekingen te verminderen.
 4. Incisie en drainage: In zeldzame gevallen kan een chalazion worden verwijderd door een kleine incisie te maken en de inhoud te laten weglopen.

Richtlijnen

Na behandeling is het belangrijk om goede ooglidhygiëne te behouden en de handen grondig te wassen om herinfectie te voorkomen.

Prognose

De prognose voor chalazion is over het algemeen uitstekend. De meeste chalazia verdwijnen vanzelf of reageren goed op behandeling.

Complicaties

Complicaties zijn zeldzaam bij chalazia. In sommige gevallen kan het chalazion echter groot genoeg worden om het gezichtsvermogen te beïnvloeden of secundaire infecties veroorzaken.

Chemosis

Chemosis is een oogaandoening die wordt gekenmerkt door een abnormale zwelling van het conjunctivale membraan (bindvlies) van het oog. Deze aandoening kan variëren in ernst en kan verschillende oorzaken hebben.

Oorzaken

Chemosis treedt op wanneer er vochtophoping is in het bindvlies van het oog. De belangrijkste oorzaken zijn onder andere:

 1. Allergische reacties: Allergieën voor pollen, stof, dieren of andere allergenen kunnen leiden tot chemosis.
 2. Infecties: Virale, bacteriële of schimmelinfecties van het oog kunnen deze aandoening veroorzaken.
 3. Trauma: Fysiek trauma aan het oog, zoals stoten of schuren, kan chemosis veroorzaken.
 4. Oogchirurgie: Soms treedt chemosis op als complicatie van oogchirurgie, zoals ooglidcorrecties.
 5. Oogirritatie: Irritatie door contactlenzen, vreemde voorwerpen in het oog of chemische stoffen kan chemosis veroorzaken.

Risicofactoren

Hoewel chemosis bij iedereen kan voorkomen, zijn er enkele risicofactoren die het risico op het ontwikkelen ervan kunnen vergroten, zoals een voorgeschiedenis van allergieën of oogaandoeningen.

Beeld

Het meest opvallende kenmerk van chemosis is de zwelling van het bindvlies van het oog, wat resulteert in een gelijkmatige of hobbelige verdikking van het membraan. De mate van zwelling kan variëren, van licht tot zeer uitgesproken.

Symptomen

De symptomen van chemosis kunnen zijn:

 1. Roodheid: Het oog kan rood lijken door de zwelling.
 2. Jeuk en irritatie: Patiënten kunnen jeuk of een branderig gevoel ervaren.
 3. Wazig zicht: In ernstige gevallen kan de zwelling het zicht belemmeren.
 4. Tranende ogen: Er kan overmatige traanproductie zijn.

Consequenties voor het dagelijks leven

Chemosis kan ongemak en tijdelijk een wazig zicht veroorzaken, wat de dagelijkse activiteiten kan beïnvloeden, zoals lezen en autorijden.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan meestal chemosis visueel diagnosticeren tijdens een oogonderzoek. Verdere onderzoeken kunnen worden uitgevoerd om de onderliggende oorzaak vast te stellen, zoals allergietests of cultuur van oogafscheiding.

Behandeling: De behandeling van chemosis is gericht op het behandelen van de onderliggende oorzaak. Enkele behandelingsmogelijkheden zijn:

 1. Allergiemanagement: Antihistaminica of corticosteroïde oogdruppels kunnen worden voorgeschreven voor allergische chemosis.
 2. Antibiotica: Bij bacteriële infecties kunnen antibiotica nodig zijn.
 3. Kunsttranen: Oogdruppels kunnen worden gebruikt om symptomen van droogheid en irritatie te verlichten.
 4. Chirurgie: In zeldzame gevallen kan chirurgische ingreep nodig zijn om de zwelling te verminderen, zoals het afvoeren van vocht.

Richtlijnen

Patiënten met chemosis moeten de voorgeschreven behandeling volgen en oogirriterende stoffen vermijden.

Prognose

De prognose voor chemosis is over het algemeen gunstig, vooral als de onderliggende oorzaak correct wordt behandeld. In de meeste gevallen verdwijnt de zwelling binnen enkele dagen tot weken.

Complicaties

Complicaties van chemosis zijn zeldzaam. Als de aandoening echter niet wordt behandeld, kan dit leiden tot aanhoudende irritatie en mogelijke ooginfecties.

Chorioretinitis

Chorioretinitis is een medische term die verwijst naar ontsteking in zowel het netvlies (retina) als de choroïde, twee belangrijke structuren in het oog die essentieel zijn voor het zicht. Deze aandoening kan variëren in ernst en kan leiden tot blijvende visuele problemen als deze niet tijdig wordt behandeld.

Oorzaken

Chorioretinitis kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

 1. Infecties: Bacteriële, virale of schimmelgerelateerde infecties, zoals toxoplasmose, cytomegalovirus (CMV) of syfilis, kunnen chorioretinitis veroorzaken.
 2. Auto-immuunziekten: Auto-immuunaandoeningen zoals lupus of sarcoïdose kunnen ontstekingen in het oog veroorzaken.
 3. Bloedvatproblemen: Ziekten die de bloedvaten aantasten, zoals hypertensie of vasculitis, kunnen chorioretinitis veroorzaken.
 4. Oogletsel: Direct letsel aan het oog kan ontstekingen in de choroïde en het netvlies veroorzaken.

Risicofactoren

Enkele risicofactoren die het risico op het ontwikkelen van chorioretinitis kunnen vergroten, omvatten een verzwakt immuunsysteem, contact met besmettelijke stoffen en oogaandoeningen zoals uveïtis.

Beeld

Chorioretinitis kan zowel eenzijdig als tweezijdig voorkomen en manifesteert zich als ontsteking en veranderingen in de choroïde en het netvlies. Deze veranderingen kunnen variëren in grootte en locatie.

Symptomen

De symptomen van chorioretinitis kunnen zijn:

 1. Wazig zicht: Patiënten ervaren vaak een wazig zicht, dat kan variëren van mild tot ernstig.
 2. Verlies van gezichtsveld: Dit kan resulteren in het niet kunnen zien van bepaalde delen van het gezichtsveld.
 3. Donkere vlekken: Sommige patiënten zien donkere vlekken of lijnen in hun zicht.
 4. Lichtgevoeligheid: Overgevoeligheid voor licht kan voorkomen.
 5. Oogpijn of roodheid: In sommige gevallen kunnen oogpijn en roodheid optreden.

Consequenties voor het dagelijks leven

Chorioretinitis kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het dagelijks leven, waaronder beperkingen bij activiteiten zoals lezen, autorijden en het uitvoeren van dagelijkse taken.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts zal een grondig oogonderzoek uitvoeren, inclusief het gebruik van speciale instrumenten zoals een oftalmoscoop om de retina en choroïde te beoordelen. Aanvullende tests zoals fluoresceïne-angiografie en optische coherentietomografie (OCT) kunnen worden uitgevoerd om de aard en ernst van de ontsteking te beoordelen.

Behandeling: De behandeling van chorioretinitis is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Mogelijke behandelingsmogelijkheden omvatten:

 1. Antibiotica of antivirale medicatie: Bij infectieuze oorzaken kan medicamenteuze behandeling nodig zijn.
 2. Corticosteroïden: Ontstekingsremmende medicatie kan worden voorgeschreven om ontstekingen te verminderen.
 3. Immunosuppressiva: In gevallen van auto-immuunziekten kunnen medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken, worden voorgeschreven.
 4. Lasertherapie of chirurgie: In sommige gevallen kan lasertherapie of chirurgie nodig zijn om complicaties te behandelen.

Richtlijnen

Patiënten met chorioretinitis moeten regelmatig worden gecontroleerd door een oogarts en de voorgeschreven behandeling volgen. Het is ook belangrijk om risicofactoren zoals hypertensie onder controle te houden.

Prognose

De prognose voor chorioretinitis varieert sterk, afhankelijk van de onderliggende oorzaak en de ernst van de ontsteking. Vroege diagnose en behandeling verbeteren over het algemeen de prognose.

Complicaties

Complicaties van chorioretinitis kunnen blijvend verlies van gezichtsvermogen, netvliesloslating, glaucoom en cataract omvatten.

Choroideremie

Choroideremie is een zeldzame erfelijke oogaandoening die het netvlies en de choroïde aantast. Deze aandoening leidt tot progressief verlies van het gezichtsvermogen en kan ernstige gevolgen hebben voor het dagelijks leven van de getroffen personen.

Oorzaken

Choroideremie wordt veroorzaakt door genetische mutaties in het CHM-gen (chromosoom-X-gebonden retinale dystrofie) en wordt daarom overgedragen via een X-gebonden recessieve overerving. Dit betekent dat de ziekte meestal mannen treft, aangezien zij slechts één X-chromosoom hebben. Vrouwen met één aangetast gen zijn meestal gezonde dragers en hebben meestal geen symptomen.

Risicofactoren

Het belangrijkste risicofactor voor choroideremie is het hebben van een familiegeschiedenis van de aandoening, vooral als er eerder getroffen mannen in de familie zijn geweest.

Beeld

Choroideremie tast zowel het netvlies als de choroïde aan. De choroïde is een laag van bloedvaten onder het netvlies die verantwoordelijk is voor het aanleveren van voedingsstoffen en zuurstof aan het netvlies. De naam “choroideremie” verwijst naar de specifieke veranderingen die plaatsvinden in de choroïde (choroid) en het netvlies (retina).

Symptomen

De symptomen van choroideremie variëren, maar kunnen het volgende omvatten:

 1. Nachtblindheid: Moeite met zien in omstandigheden met weinig licht.
 2. Geleidelijk verlies van perifeer gezichtsvermogen: Dit begint meestal in de adolescentie en verslechtert met de tijd.
 3. Verminderd centraal gezichtsvermogen: Dit kan uiteindelijk leiden tot ernstige visuele beperking of blindheid.
 4. Verlies van kleurwaarneming: Minder vermogen om kleuren te onderscheiden.

Consequenties voor het dagelijks leven

Choroideremie heeft ernstige gevolgen voor het dagelijks leven van getroffen personen, waaronder moeilijkheden bij lezen, herkennen van gezichten, zelfstandige mobiliteit en het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van choroideremie omvat een uitgebreid oogonderzoek, inclusief beeldvormende tests zoals optische coherentietomografie (OCT) en elektroretinografie (ERG) om de functie van het netvlies te evalueren. Genetische tests kunnen worden uitgevoerd om de specifieke mutatie in het CHM-gen vast te stellen.

Behandeling: Op dit moment is er geen genezing voor choroideremie. Behandeling is voornamelijk gericht op het beheren van symptomen en het bieden van ondersteunende zorg. Enkele experimentele behandelingen, zoals gentherapie, worden onderzocht als mogelijke opties voor de toekomst.

Richtlijnen

Patiënten met choroideremie worden meestal aangeraden om regelmatige oogcontroles te ondergaan om de progressie van de aandoening te volgen. Het is ook belangrijk om genetische counseling te overwegen voor families met een geschiedenis van de aandoening.

Prognose

De prognose voor choroideremie varieert, maar in de meeste gevallen leidt het tot aanzienlijk verlies van het gezichtsvermogen na verloop van tijd. De snelheid van progressie kan echter variëren tussen personen.

Complicaties

Complicaties van choroideremie omvatten ernstige visuele beperking of blindheid, wat invloed kan hebben op de kwaliteit van leven en de onafhankelijkheid van de getroffen personen.

Coloboom

Coloboom is een zeldzame oogaandoening die ontstaat tijdens de embryonale ontwikkeling en resulteert in een abnormale opening of spleet in een of meer delen van het oog. Deze aandoening kan variëren in ernst en kan verschillende delen van het oog beïnvloeden, zoals de iris, retina, het netvlies of de oogzenuw.

Oorzaken

Coloboom is het gevolg van een fout tijdens de vroege ontwikkeling van het oogembryo. Tijdens deze ontwikkeling zou bepaalde weefselvorming normaal gesproken moeten plaatsvinden, maar bij coloboom is er een onvolledige sluiting van deze weefsels, wat resulteert in een opening of spleet in het oog.

Risicofactoren

De belangrijkste risicofactor voor coloboom is genetisch. Het kan worden overgedragen van ouder op kind, maar het kan ook sporadisch optreden zonder familiegeschiedenis.

Beeld

Coloboom manifesteert zich als een abnormale opening of spleet in een of meer delen van het oog. Het kan variëren in grootte en locatie, en de ernst ervan kan van persoon tot persoon verschillen.

Symptomen

De symptomen van coloboom variëren afhankelijk van het getroffen deel van het oog. Enkele mogelijke symptomen zijn onder andere:

 1. Iriscoloboom: Een spleetvormige opening in de iris, wat resulteert in een afwijkende oogkleur en lichtgevoeligheid.
 2. Retinacoloboom: Een opening in het netvlies, wat leidt tot wazig zien of verlies van gezichtsvermogen.
 3. Oogzenuwcoloboom: Een spleetvormige opening in de oogzenuw, wat kan leiden tot gezichtsvelddefecten en slecht zicht.

Consequenties voor het dagelijks leven

Coloboom kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het dagelijks leven, vooral als het het centrale gezichtsvermogen beïnvloedt. Dit kan het moeilijk maken om dagelijkse activiteiten uit te voeren, zoals lezen, autorijden en gezichten herkennen.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van coloboom omvat een grondig oogonderzoek door een oogarts. Beeldvormende onderzoeken zoals optische coherentietomografie (OCT) en fundoscopie kunnen worden gebruikt om de omvang en locatie van de afwijking te beoordelen.

Behandeling: De behandeling van coloboom is afhankelijk van de ernst en het getroffen deel van het oog. Behandelingsmogelijkheden omvatten:

 1. Bril of contactlenzen: Om gezichtsproblemen te corrigeren.
 2. Chirurgische correctie: In sommige gevallen kan een operatie nodig zijn om de anatomie van het oog te herstellen, vooral bij retinacoloboom of oogzenuwcoloboom.

Richtlijnen

Patiënten met coloboom moeten regelmatig worden gecontroleerd door een oogarts en hun voorgeschreven behandeling volgen. Het dragen van beschermende zonnebrillen kan helpen bij lichtgevoeligheid.

Prognose

De prognose voor coloboom varieert afhankelijk van de ernst en locatie van de aandoening. Sommige mensen kunnen een relatief normaal gezichtsvermogen hebben, terwijl anderen ernstige visuele beperkingen ervaren.

Complicaties

Complicaties van coloboom kunnen afhankelijk zijn van de getroffen delen van het oog en kunnen variëren van wazig zien tot blindheid.

Computer Vision Syndrome

Computer Vision Syndrome (CVS), ook wel bekend als Digital Eye Strain, is een veelvoorkomende aandoening die optreedt als gevolg van langdurig gebruik van digitale apparaten zoals computers, smartphones en tablets. CVS wordt gekenmerkt door een reeks ooggerelateerde symptomen die optreden tijdens of na het gebruik van deze apparaten.

Oorzaken

CVS wordt veroorzaakt door langdurig en intensief gebruik van digitale schermen. Het oog moet zich voortdurend aanpassen aan verschillende afstanden en de kleine lettertypen en het contrast op digitale schermen kunnen extra belasting veroorzaken.

Risicofactoren

Enkele risicofactoren die het risico op het ontwikkelen van CVS kunnen vergroten, omvatten:

 1. Langdurig schermgebruik: Mensen die lange uren voor een computer werken of veel tijd besteden aan het gebruik van digitale apparaten lopen een hoger risico.
 2. Slechte verlichting: Onvoldoende of verkeerde verlichting kan oogvermoeidheid veroorzaken.
 3. Onjuiste schermpositie: Het niet goed instellen van de schermhoogte en -hoek kan bijdragen aan CVS.
 4. Ongecorrigeerde gezichtsproblemen: Mensen met onbehandelde refractieproblemen, zoals verziendheid of bijziendheid, kunnen gevoeliger zijn voor CVS.

Beeld

CVS heeft geen specifieke fysieke kenmerken aan het oog, maar het kan zich manifesteren als vermoeide of rode ogen na intensief schermgebruik.

Symptomen

De symptomen van CVS kunnen variëren, maar kunnen het volgende omvatten:

 1. Oogvermoeidheid: Een zwaar of moe gevoel in de ogen.
 2. Droge ogen: Onvoldoende knipperen tijdens schermgebruik kan leiden tot droge ogen.
 3. Hoofdpijn: CVS kan leiden tot spanningshoofdpijn.
 4. Wazig zicht: Tijdelijk wazig zien na langdurig schermgebruik.
 5. Dubbelzien: Af en toe dubbelzien.
 6. Nek– en schouderpijn: Een verkeerde lichaamshouding tijdens het werken met een computer kan leiden tot nek- en schouderpijn.

Consequenties voor het dagelijks leven

CVS kan de productiviteit beïnvloeden en de kwaliteit van leven verminderen, vooral voor mensen wier werk afhankelijk is van het gebruik van digitale schermen.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van CVS is gebaseerd op symptomen en een grondig oogonderzoek door een oogarts. Er zijn geen specifieke diagnostische tests voor CVS.

Behandeling: De behandeling van CVS omvat meerdere benaderingen, waaronder:

 1. Aanpassing van de werkplek: Het optimaliseren van de schermhoogte, -afstand en -hoek.
 2. Regelmatige pauzes: Regelmatig wegkijken van het scherm en knipperen om de ogen te hydrateren.
 3. Knipperoefeningen: Bewust knipperen om de ogen vochtig te houden.
 4. Brilcorrectie: Een oogarts kan speciale computerglazen aanbevelen om de focus op het scherm te vergemakkelijken.
 5. Kunsttranen: Oogdruppels kunnen worden gebruikt om droge ogen te verlichten.

Richtlijnen

Preventie is essentieel bij CVS. Enkele richtlijnen voor het verminderen van het risico op CVS zijn het beperken van de schermtijd, het nemen van regelmatige pauzes en het onderhouden van een gezonde lichaamshouding.

Prognose

De prognose voor CVS is over het algemeen goed, vooral als de juiste preventieve maatregelen worden genomen en de behandelingen worden gevolgd. De symptomen zijn meestal omkeerbaar.

Complicaties

Als CVS onbehandeld blijft of als de symptomen worden genegeerd, kan het leiden tot ernstigere visuele problemen of chronische oogklachten.

Conjunctivitis

Conjunctivitis, vaak aangeduid als “rode ogen” of “bindvliesontsteking,” is een veelvoorkomende oogaandoening die ontsteking van het conjunctivaweefsel in het oog veroorzaakt. Deze ontsteking kan het gevolg zijn van verschillende oorzaken, waaronder infecties, allergieën of irritatie.

Oorzaken

Conjunctivitis kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

 1. Infecties: Virussen (virale conjunctivitis), bacteriën (bacteriële conjunctivitis) en schimmels kunnen infecties in het oog veroorzaken.
 2. Allergieën: Allergische conjunctivitis kan optreden als reactie op allergenen zoals pollen, huisstofmijt of huisdieren.
 3. Irritatie: Blootstelling aan irriterende stoffen zoals chemicaliën, rook, stof of contactlenzen kan irritatieve conjunctivitis veroorzaken.

Risicofactoren

Enkele risicofactoren die het risico op het ontwikkelen van conjunctivitis kunnen vergroten, omvatten:

 1. Blootstelling aan besmettelijke bronnen: Nabijheid van geïnfecteerde personen kan het risico op infectieuze conjunctivitis vergroten.
 2. Allergiegeschiedenis: Mensen met een voorgeschiedenis van allergieën lopen een groter risico op allergische conjunctivitis.
 3. Contactlensgebruik: Onjuist gebruik of verzorging van contactlenzen kan leiden tot irritatieve conjunctivitis.

Beeld

Conjunctivitis veroorzaakt roodheid en zwelling van het conjunctivaweefsel, wat resulteert in een rode of roze oogkleur.

Symptomen

De symptomen van conjunctivitis kunnen variëren, maar kunnen het volgende omvatten:

 1. Rode ogen: Het meest opvallende symptoom van conjunctivitis.
 2. Jeuk: Jeukende ogen, vooral bij allergische conjunctivitis.
 3. Waterige afscheiding: Tranende ogen.
 4. Branderig gevoel: Een branderig gevoel in de ogen.
 5. Korstvorming: ‘s Ochtends kunnen de ogen plakkerig zijn door korstvorming.

Consequenties voor het dagelijks leven

Conjunctivitis kan ongemak en tijdelijke visuele verstoring veroorzaken, wat kan leiden tot beperkingen bij dagelijkse activiteiten zoals lezen, autorijden en werken op een computer.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van conjunctivitis is meestal gebaseerd op symptomen en een oogonderzoek door een oogarts. In sommige gevallen kan een uitstrijkje of kweek worden genomen om het type infectie te bevestigen.

Behandeling: De behandeling van conjunctivitis is afhankelijk van de oorzaak:

 1. Virale conjunctivitis: Meestal vanzelf oplossen zonder behandeling. Warme kompressen kunnen verlichting bieden.
 2. Bacteriële conjunctivitis: Kan antibiotische oogdruppels of zalven vereisen.
 3. Allergische conjunctivitis: Antihistaminica of decongestiva kunnen worden voorgeschreven om symptomen te verlichten.
 4. Irritatieve conjunctivitis: Vermijd de irriterende stof en gebruik kunsttranen om het oog te kalmeren.

Richtlijnen

Het is belangrijk om besmettelijke conjunctivitis te voorkomen door handen regelmatig te wassen, contact met geïnfecteerde personen te vermijden en persoonlijke hygiëne te handhaven.

Prognose

De prognose voor conjunctivitis is over het algemeen goed, met de meeste gevallen die binnen enkele dagen tot weken vanzelf oplossen. Allergische conjunctivitis kan seizoensgebonden zijn en jaarlijks terugkeren.

Complicaties

Complicaties van conjunctivitis zijn meestal zeldzaam, maar kunnen optreden als de aandoening niet goed wordt behandeld, zoals chronische conjunctivitis of hoornvliesinfecties.

Convergentie-insufficiëntie is een oogaandoening die wordt gekenmerkt door moeilijkheden bij het richten van de ogen naar binnen (convergeren) om dichtbij gelegen objecten te bekijken. Deze aandoening kan leiden tot dubbelzien, oogvermoeidheid en ongemak bij het lezen of uitvoeren van andere taken die nauwkeurig binoculair zicht vereisen.

Oorzaken

De exacte oorzaak van convergentie-insufficiëntie is niet altijd bekend. Het kan het gevolg zijn van zwakte in de oogspieren die verantwoordelijk zijn voor convergentie of problemen met de zenuwsignalen die deze spieren aansturen.

Risicofactoren

Enkele risicofactoren die het risico op convergentie-insufficiëntie kunnen vergroten, omvatten:

 1. Familiegeschiedenis: Als er familieleden zijn met deze aandoening, kan het risico toenemen.
 2. Oogletsel: Eerdere oogtrauma’s kunnen de oogspieren beïnvloeden.
 3. Neurologische aandoeningen: Sommige neurologische aandoeningen kunnen convergentieproblemen veroorzaken.

Beeld

Convergentie-insufficiëntie heeft geen specifieke fysieke kenmerken aan het oog, maar het kan leiden tot dubbelzien wanneer iemand probeert dichtbij gelegen objecten te bekijken.

Symptomen

De symptomen van convergentie-insufficiëntie kunnen variëren, maar kunnen het volgende omvatten:

 1. Dubbelzien: Wanneer beide ogen niet goed samenwerken, kan dit leiden tot dubbelzien, vooral bij het lezen of naar een nabij object kijken.
 2. Oogvermoeidheid: Snel moe worden bij het uitvoeren van taken die nauwkeurig convergerend zicht vereisen.
 3. Hoofdpijn: Frequente hoofdpijn, vooral na lezen of andere nabije activiteiten.
 4. Ongemak: Oogongemak, branderigheid of prikkelbaarheid.

Consequenties voor het dagelijks leven

Convergentie-insufficiëntie kan het dagelijks leven beïnvloeden door het moeilijk te maken om dichtbij gelegen objecten te zien, zoals lezen, schrijven of werken op een computer. Dit kan leiden tot verminderde productiviteit en kwaliteit van leven.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van convergentie-insufficiëntie omvat een grondig oogonderzoek door een oogarts. Dit kan testen omvatten waarbij de ogen worden gevraagd om samen te werken om objecten op verschillende afstanden te bekijken.

Behandeling: De behandeling van convergentie-insufficiëntie kan variëren, maar omvat vaak:

 1. Oogoefeningen: Oogspieroefeningen kunnen worden voorgeschreven om de convergentievaardigheden te verbeteren.
 2. Bril of contactlenzen: Speciale brillen of lenzen kunnen worden voorgeschreven om de ogen te helpen samenwerken bij het lezen of andere nabije taken.
 3. Prismabrillen: In sommige gevallen kan een bril met prisma’s worden voorgeschreven om dubbelzien te verminderen.

Richtlijnen

Patiënten met convergentie-insufficiëntie moeten de voorgeschreven behandelingen volgen en regelmatig geplande oogonderzoeken ondergaan om de voortgang te controleren.

Prognose

De prognose voor convergentie-insufficiëntie is over het algemeen goed, vooral wanneer de voorgeschreven behandelingen worden gevolgd. Verbetering kan vaak worden bereikt met een tijdige behandeling.

Complicaties

Als convergentie-insufficiëntie onbehandeld blijft, kan het leiden tot langdurig ongemak, verminderde visuele prestaties en zelfs verminderde kwaliteit van leven.

Corneaoedeem

Corneaoedeem, ook bekend als hoornvliesoedeem, is een aandoening waarbij het hoornvlies van het oog abnormaal opzwelt door de ophoping van vocht. Dit kan het gezichtsvermogen beïnvloeden en ongemak veroorzaken.

Oorzaken

Corneaoedeem kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

 1. Endotheelcellen van het hoornvlies: Beschadiging of verlies van endotheelcellen die verantwoordelijk zijn voor het pompen van vocht uit het hoornvlies.
 2. Trauma: Direct letsel aan het oog kan hoornvliesoedeem veroorzaken.
 3. Oogchirurgie: Postoperatief oedeem kan voorkomen na bepaalde oogchirurgische ingrepen, zoals staaroperaties.
 4. Aandoeningen: Medische aandoeningen zoals glaucoom, Fuchs endotheliale dystrofie en diabetes kunnen corneaoedeem veroorzaken.
 5. Contactlenzen: Langdurig dragen van contactlenzen kan leiden tot oedeem.

Risicofactoren

Enkele risicofactoren die het risico op corneaoedeem kunnen vergroten, omvatten:

 1. Leeftijd: Het risico neemt toe met de leeftijd, vooral voor aandoeningen zoals Fuchs endotheliale dystrofie.
 2. Oogchirurgie: Patiënten die oogchirurgie hebben ondergaan, kunnen een verhoogd risico lopen.
 3. Langdurig contactlensgebruik: Het niet naleven van contactlenshygiëne kan het risico verhogen.

Beeld

Corneaoedeem kan resulteren in een troebel of melkachtig uiterlijk van het hoornvlies.

Symptomen

De symptomen van corneaoedeem kunnen variëren, maar kunnen het volgende omvatten:

 1. Wazig zicht: Het beeld kan wazig of troebel lijken.
 2. Lichtgevoeligheid: Overgevoeligheid voor licht, ook bekend als fotofobie.
 3. Oogpijn: Ongemak of pijn in het aangetaste oog.
 4. Roodheid: Het oog kan rood lijken.

Consequenties voor het dagelijks leven

Corneaoedeem kan het dagelijks leven beïnvloeden door het gezichtsvermogen te verminderen en ongemak te veroorzaken. Het kan problemen veroorzaken bij activiteiten zoals lezen, autorijden en tv kijken.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van corneaoedeem omvat een uitgebreid oogonderzoek door een oogarts. Dit kan tests omvatten zoals een pachymetrie om de dikte van het hoornvlies te meten en speciale microscopie om de endotheelcellen te evalueren.

Behandeling: De behandeling van corneaoedeem is afhankelijk van de oorzaak:

 1. Medicijnen: Oogdruppels of zalven kunnen worden voorgeschreven om de symptomen te verlichten en het vochtgehalte van het hoornvlies te beheersen.
 2. Chirurgie: In sommige gevallen kan een hoornvliestransplantatie nodig zijn om ernstig oedeem te behandelen.

Richtlijnen

Patiënten met corneaoedeem moeten de voorgeschreven behandelingen volgen, de oogarts regelmatig raadplegen en contactlenzen op een hygiënische manier dragen.

Prognose

De prognose voor corneaoedeem varieert afhankelijk van de oorzaak en de ernst. Met tijdige diagnose en passende behandeling kan verbetering worden bereikt.

Complicaties

Als corneaoedeem niet wordt behandeld, kan dit leiden tot blijvende visuele beperkingen of hoornvlieslittekens.

Cryptoftalmie

Cryptoftalmie, ook wel bekend als verborgen oog of verstopt oog, is een zeldzame aandoening waarbij een of beide ogen van een persoon zich volledig of gedeeltelijk in de oogkassen bevinden en niet zichtbaar zijn aan de oppervlakte. Deze aandoening kan aangeboren zijn en heeft aanzienlijke gevolgen voor het gezichtsvermogen en de algemene ooggezondheid van de betrokken persoon.

Oorzaken

Cryptoftalmie is meestal het gevolg van een ontwikkelingsstoornis tijdens de zwangerschap. Het kan te wijten zijn aan genetische factoren of blootstelling aan schadelijke omgevingsinvloeden, hoewel de exacte oorzaken niet altijd bekend zijn.

Risicofactoren

Er zijn enkele risicofactoren die het risico op cryptoftalmie kunnen vergroten, waaronder:

 1. Familiegeschiedenis: Als er eerdere gevallen van cryptoftalmie in de familie zijn, kan het risico toenemen.
 2. Blootstelling aan teratogene stoffen: Blootstelling aan stoffen zoals alcohol of bepaalde medicijnen tijdens de zwangerschap kan het risico verhogen.
Bier wordt in glas gegoten

Bier wordt in glas gegoten

Beeld

Het meest opvallende uiterlijke kenmerk van cryptoftalmie is het ontbreken van zichtbare ogen aan de oppervlakte van de oogkassen. Het oog kan zich volledig of gedeeltelijk in de oogkas bevinden.

Symptomen

De symptomen van cryptoftalmie zijn voornamelijk gerelateerd aan het ontbreken van zichtbare ogen en kunnen variëren, maar kunnen het volgende omvatten:

 1. Afwezigheid van oogbol: Het ontbreken van een volledig ontwikkelde oogbol aan de oppervlakte.
 2. Verstoorde oogbeweging: Als een deel van het oog aanwezig is, kunnen er beperkte oogbewegingen zijn.
 3. Cosmetische problemen: Cryptoftalmie kan aanzienlijke cosmetische problemen veroorzaken.

Consequenties voor het dagelijks leven

Cryptoftalmie heeft aanzienlijke gevolgen voor het gezichtsvermogen en kan ernstige beperkingen opleggen aan het dagelijks leven van de betrokken persoon, zoals beperkingen in het gezichtsveld en verminderd dieptezicht.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van cryptoftalmie kan worden gesteld door een oogarts op basis van klinisch onderzoek en medische geschiedenis. Beeldvormende onderzoeken zoals echografie en CT-scans kunnen worden gebruikt om de interne oogstructuur te beoordelen.

Behandeling: De behandeling van cryptoftalmie is complex en hangt af van de ernst van de aandoening. Mogelijke behandelingsbenaderingen kunnen omvatten:

 1. Prothesen: Esthetische oogprothesen kunnen worden gebruikt om de afwezigheid van zichtbare ogen te maskeren.
 2. Chirurgische correctie: In sommige gevallen kan chirurgie worden overwogen om de oogbol te herpositioneren of reconstructieve chirurgie uit te voeren om de cosmetische aspecten te verbeteren.

Richtlijnen

Patiënten met cryptoftalmie moeten regelmatig oogonderzoek ondergaan en nauw samenwerken met een oogarts om mogelijke behandelingsopties te bespreken en te bepalen.

Prognose

De prognose voor cryptoftalmie is sterk afhankelijk van de individuele omstandigheden en de ernst van de aandoening. In sommige gevallen kunnen cosmetische verbeteringen worden bereikt, terwijl in andere gevallen het gezichtsvermogen ernstig beperkt kan zijn.

Complicaties

Complicaties van cryptoftalmie kunnen zich voordoen als de aandoening niet wordt behandeld, zoals psychosociale problemen als gevolg van cosmetische afwijkingen en ernstige beperkingen in het gezichtsvermogen.

Cytomegalovirus (CMV) Retinitis

Cytomegalovirus (CMV) retinitis is een ernstige oogaandoening die wordt veroorzaakt door een infectie met het cytomegalovirus, een soort herpesvirus. Deze aandoening treft meestal mensen met een verzwakt immuunsysteem en kan leiden tot ernstige schade aan het netvlies van het oog.

Oorzaken

CMV retinitis wordt veroorzaakt door infectie met het cytomegalovirus (CMV), dat behoort tot de herpesvirusfamilie. Het virus kan inactief blijven in het lichaam na een eerdere infectie en later opnieuw actief worden bij personen met een verzwakt immuunsysteem.

Risicofactoren

Enkele risicofactoren die het risico op CMV retinitis kunnen vergroten, omvatten:

 1. HIV/AIDS: Mensen met ongecontroleerde HIV-infectie en een laag aantal CD4-cellen lopen een hoog risico op CMV retinitis.
 2. Orgaantransplantatie: Patiënten die immunosuppressieve medicatie gebruiken na orgaantransplantatie lopen een verhoogd risico.

Beeld

CMV retinitis kan eruitzien als witachtige laesies, vaak met bloedingen en ontstekingen, op het netvlies van het oog.

Symptomen

De symptomen van CMV retinitis kunnen variëren, maar kunnen het volgende omvatten:

 1. Wazig zicht: Verlies van gezichtsvermogen dat kan variëren van mild tot ernstig.
 2. Drijvers: Drijvende vlekken of strengen in het gezichtsveld.
 3. Lichtflitsen: Het waarnemen van flitsen van licht.
 4. Pijn: Oogpijn, hoewel minder vaak voorkomend.

Consequenties voor het dagelijks leven

CMV retinitis kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het dagelijks leven, zoals ernstig gezichtsverlies en het vermogen om dagelijkse taken uit te voeren.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van CMV retinitis omvat een uitgebreid oogonderzoek door een oogarts, inclusief fundoscopie om de veranderingen in het netvlies te evalueren. Aanvullende tests zoals een oogechografie kunnen worden uitgevoerd om de omvang van de schade te bepalen.

Behandeling: De behandeling van CMV retinitis omvat meestal antivirale medicatie, zoals ganciclovir, foscarnet of cidofovir, die intraveneus of als oogimplantaten kunnen worden toegediend. Patiënten met HIV/AIDS krijgen vaak antiretrovirale therapie om het immuunsysteem te versterken.

Richtlijnen

Patiënten met CMV retinitis moeten regelmatig worden gevolgd door een oogarts en hun behandeling nauwlettend volgen. Personen met een verzwakt immuunsysteem moeten zich bewust zijn van hun risico op deze aandoening.

Prognose

De prognose voor CMV retinitis is afhankelijk van de ernst van de aandoening, de snelheid van diagnose en de behandeling. Vroege behandeling kan de progressie vertragen en het gezichtsvermogen behouden.

Complicaties

Als CMV retinitis niet wordt behandeld, kan dit leiden tot ernstige en permanente schade aan het netvlies en ernstig gezichtsverlies. Bovendien kunnen systemische complicaties optreden bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem.

Dacryoadenitis

Dacryoadenitis is een ontsteking van de traanklier, een klier die zich in de buurt van het oog bevindt en verantwoordelijk is voor de productie van traanvocht. Deze aandoening kan ongemak veroorzaken en het gezichtsvermogen beïnvloeden.

Oorzaken

Dacryoadenitis kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder:

 1. Infecties: Bacteriële of virale infecties, zoals mazelen, de bof, of een sinusinfectie, kunnen dacryoadenitis veroorzaken.
 2. Auto-immuunziekten: Sommige auto-immuunziekten, zoals schildklieraandoeningen, kunnen leiden tot ontsteking van de traanklier.
 3. Trauma: Direct letsel aan de traanklier kan ontsteking veroorzaken.

Risicofactoren

Enkele risicofactoren die het risico op dacryoadenitis kunnen vergroten, omvatten:

 1. Leeftijd: Jonge kinderen en ouderen hebben mogelijk een verhoogd risico op dacryoadenitis.
 2. Onderliggende medische aandoeningen: Mensen met auto-immuunziekten of recente infecties lopen mogelijk een verhoogd risico.

Beeld

Dacryoadenitis kan leiden tot zwelling en roodheid in het gebied rondom het oog en de traanklier.

Symptomen

De symptomen van dacryoadenitis kunnen variëren, maar kunnen het volgende omvatten:

 1. Pijn en ongemak: Pijn in het gebied rondom het oog, vooral bij aanraking.
 2. Zwelling: Zwelling van het bovenste ooglid en het gebied boven de traanklier.
 3. Roodheid: Roodheid en irritatie van het oog.
 4. Verandering in traanproductie: Verminderde traanproductie of overmatig tranen.
 5. Gevoeligheid voor licht: Fotofobie, waarbij het oog gevoelig is voor licht.

Consequenties voor het dagelijks leven

Dacryoadenitis kan ongemak veroorzaken en het gezichtsvermogen beïnvloeden, wat het dagelijks leven kan verstoren.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van dacryoadenitis omvat een grondig oogonderzoek door een oogarts, inclusief het beoordelen van de zwelling en roodheid rondom het oog. Bloedonderzoeken en beeldvormende onderzoeken zoals echografie kunnen helpen bij het vaststellen van de onderliggende oorzaak.

Behandeling: De behandeling van dacryoadenitis is afhankelijk van de oorzaak:

 1. Infectieuze oorzaken: Als de oorzaak een infectie is, kan antibiotica of antivirale medicatie worden voorgeschreven.
 2. Auto-immuunziekten: Voor auto-immuunziekten kan corticosteroïden of andere immunosuppressieve medicatie nodig zijn.
 3. Symptomatische behandeling: Pijnstillers en oogdruppels kunnen worden gebruikt om de symptomen te verlichten.

Richtlijnen

Patiënten met dacryoadenitis moeten de voorgeschreven behandelingen volgen en regelmatig geplande oogonderzoeken ondergaan om de voortgang te controleren.

Prognose

De prognose voor dacryoadenitis is over het algemeen goed, vooral wanneer de onderliggende oorzaak effectief wordt behandeld. Symptomen verbeteren meestal binnen enkele weken.

Complicaties

Als dacryoadenitis onbehandeld blijft, kan het leiden tot ernstige complicaties zoals abcesvorming in het ooggebied of chronische ontsteking.

Dacryocystitis

Dacryocystitis is een aandoening waarbij er een ontsteking optreedt in de traanzak, een klein orgaan in de hoek van het oog waar traanvocht wordt opgevangen en afgevoerd naar de neus. Deze aandoening kan leiden tot ongemak en infecties in het ooggebied.

Oorzaken

Dacryocystitis wordt meestal veroorzaakt door een verstopping of obstructie van de traanzak of de traanbuis, wat resulteert in een ophoping van traanvocht en een voedingsbodem biedt voor bacteriën om te groeien en infectie te veroorzaken. De obstructie kan om verschillende redenen optreden, waaronder traumatische verwondingen, anatomische afwijkingen of chronische ontstekingen.

Risicofactoren

Enkele risicofactoren die het risico op dacryocystitis kunnen vergroten, omvatten:

 1. Leeftijd: Oudere volwassenen hebben mogelijk een hoger risico op dacryocystitis vanwege veranderingen in de traanafvoerstructuur.
 2. Geslacht: Vrouwen hebben over het algemeen een hoger risico op dacryocystitis dan mannen.
 3. Anatomische afwijkingen: Aangeboren of verworven afwijkingen in de traanbuis kunnen het risico verhogen.
 4. Contactlenzen: Langdurig gebruik van contactlenzen kan het risico op infectie vergroten.

Beeld

Dacryocystitis kan leiden tot zwelling, roodheid en pijn in het gebied rondom de traanzak.

Symptomen

De symptomen van dacryocystitis kunnen variëren, maar kunnen het volgende omvatten:

 1. Zwelling en roodheid: Zwelling en roodheid in de hoek van het oog nabij de neus.
 2. Pijn en ongemak: Pijnlijke sensatie rondom de traanzak.
 3. Verhoogde traanproductie: Overmatig tranen van het oog.
 4. Pus of afscheiding: Het vrijkomen van pus of etter uit het traanbuisgebied.

Consequenties voor het dagelijks leven

Dacryocystitis kan ongemak veroorzaken en de esthetiek van het ooggebied beïnvloeden. Het kan ook leiden tot terugkerende infecties.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van dacryocystitis wordt meestal gesteld door een oogarts op basis van klinische symptomen en een fysiek onderzoek van het ooggebied. Aanvullende tests, zoals traanuitstrijkjes of traandrainageonderzoeken, kunnen worden uitgevoerd om de oorzaak van de obstructie te identificeren.

Behandeling: De behandeling van dacryocystitis is gericht op het oplossen van de obstructie en het behandelen van de infectie:

 1. Antibiotica: Antibiotica worden meestal voorgeschreven om de infectie te behandelen.
 2. Traankanaalirrigatie: Irrigatie van het traankanaal kan helpen bij het verwijderen van obstructies.
 3. Chirurgie: In sommige gevallen kan een  chirurgische behandeling nodig zijn om de obstructie te verwijderen en de traanafvoer te herstellen.

Richtlijnen

Patiënten met dacryocystitis moeten de voorgeschreven behandelingen volgen en regelmatig geplande oogonderzoeken ondergaan om de voortgang te controleren.

Prognose

De prognose voor dacryocystitis is over het algemeen goed, vooral wanneer de obstructie succesvol wordt verwijderd en de infectie wordt behandeld. De meeste patiënten ervaren verbetering van hun symptomen.

Complicaties

Als dacryocystitis niet wordt behandeld, kan dit leiden tot terugkerende infecties, littekenvorming en blijvende schade aan de traanafvoerstructuur. In zeldzame gevallen kan de infectie zich verspreiden naar omliggende weefsels.

Dacryocystocele

Dacryocystocele is een zeldzame aandoening waarbij een zwelling ontstaat in de traanzak, het gebied in de binnenste ooghoek waar traanvocht wordt opgevangen en afgevoerd naar de neus. Deze zwelling kan leiden tot ongemak en druk in het ooggebied.

Oorzaken

Dacryocystocele ontstaat meestal als gevolg van een obstructie of blokkade in de traanzak of de traanbuis. Deze obstructie voorkomt de normale afvoer van traanvocht naar de neus, waardoor een ophoping van vocht en druk in de traanzak ontstaat.

Risicofactoren

Er zijn enkele risicofactoren die het risico op dacryocystocele kunnen vergroten, waaronder:

 1. Leeftijd: Dacryocystocele komt vaker voor bij pasgeborenen en jonge zuigelingen, maar kan ook bij volwassenen voorkomen.
 2. Anatomische afwijkingen: Aangeboren of verworven afwijkingen in de traanbuis kunnen het risico verhogen.
 3. Voorgeschiedenis van dacryocystitis: Mensen die eerder dacryocystitis hebben gehad, lopen een verhoogd risico.

Beeld

Dacryocystocele wordt gekenmerkt door een zichtbare zwelling in de binnenste ooghoek, meestal met een blauwachtige verkleuring van de huid eromheen.

Symptomen

De symptomen van dacryocystocele kunnen variëren, maar kunnen het volgende omvatten:

 1. Zwelling: Een zichtbare en pijnlijke zwelling in de binnenste ooghoek.
 2. Blauwe verkleuring: De huid rond de zwelling kan blauwachtig worden.
 3. Gevoeligheid: De zwelling kan pijnlijk aanvoelen bij aanraking.
 4. Oogirritatie: Irritatie en tranenvloed als gevolg van de druk op de traanzak.

Consequenties voor het dagelijks leven

Dacryocystocele kan ongemak veroorzaken en de esthetiek van het ooggebied beïnvloeden, wat gevolgen kan hebben voor het dagelijks leven, vooral bij zuigelingen die moeite kunnen hebben met het drinken vanwege de obstructie.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van dacryocystocele wordt meestal gesteld door een oogarts op basis van klinische symptomen en een fysiek onderzoek van het ooggebied. Aanvullende tests zoals traanuitstrijkjes of beeldvormende onderzoeken zoals echografie kunnen worden uitgevoerd om de omvang van de zwelling te beoordelen.

Behandeling: De behandeling van dacryocystocele kan variëren op basis van de leeftijd van de patiënt:

 1. Bij pasgeborenen: Bij zuigelingen kan de obstructie soms vanzelf verdwijnen zonder behandeling. Warme kompressen en massage van de traanzak kunnen worden aanbevolen.
 2. Bij oudere kinderen en volwassenen: Als de obstructie aanhoudt en symptomen veroorzaakt, kan chirurgische ingreep nodig zijn om de traanzak te openen en de obstructie te verwijderen.

Richtlijnen

Patiënten met dacryocystocele moeten de voorgeschreven behandelingen volgen en regelmatig geplande oogonderzoeken ondergaan om de voortgang te controleren.

Prognose

De prognose voor dacryocystocele is over het algemeen goed, vooral bij zuigelingen waarbij de obstructie vaak vanzelf verdwijnt. Bij oudere kinderen en volwassenen kan chirurgie effectief zijn en de symptomen verlichten.

Complicaties

Als dacryocystocele niet wordt behandeld, kunnen terugkerende infecties en chronische obstructies optreden, wat kan leiden tot aanhoudende symptomen en complicaties zoals littekenvorming in de traanzak.

Dacryops

Dacryops, ook wel bekend als een traankliercyste, is een zeldzame aandoening waarbij een cyste of zakje met vloeistof ontstaat in de traanklier, die zich in de buurt van het oog bevindt en verantwoordelijk is voor de productie van traanvocht. Hoewel dacryops meestal goedaardig is, kan het ongemak en gezichtsproblemen veroorzaken als het groter wordt of druk uitoefent op omliggende structuren.

Oorzaken

Dacryops ontstaat wanneer er een verstopping optreedt in een van de kleine kanalen die traanvocht vanuit de traanklier naar het oog brengen. Deze verstopping leidt tot de vorming van een cyste in de traanklier.

Risicofactoren

Hoewel dacryops meestal spontaan ontstaat, zijn er weinig bekende risicofactoren die het risico op deze aandoening kunnen vergroten. Het kan echter vaker voorkomen bij volwassenen dan bij kinderen.

Beeld

Dacryops kan zich uiterlijk manifesteren als een kleine, ronde zwelling of knobbel nabij het bovenste of onderste ooglid, meestal in de binnenste ooghoek.

Symptomen

De symptomen van dacryops kunnen variëren, maar kunnen het volgende omvatten:

 1. Zwelling: Een merkbare zwelling in het ooggebied, meestal in de binnenste ooghoek.
 2. Ongemak: Lichte druk of ongemak in de buurt van de cyste.
 3. Veranderingen in traanproductie: Soms kunnen veranderingen in traanproductie optreden, wat kan leiden tot symptomen van droge ogen of overmatig tranen.

Consequenties voor het dagelijks leven

Dacryops kan over het algemeen mild ongemak veroorzaken, maar kan soms leiden tot cosmetische zorgen als de zwelling opvallend is.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van dacryops wordt meestal gesteld door een oogarts op basis van klinische symptomen en een fysiek onderzoek van het ooggebied. Aanvullende tests, zoals echografie of een MRI-scan, kunnen worden uitgevoerd om de omvang en aard van de cyste te bepalen.

Behandeling: De behandeling van dacryops kan variëren op basis van de grootte van de cyste en de symptomen:

 1. Waakzaam afwachten: Kleine dacryops die geen symptomen veroorzaken, kunnen vaak met rust worden gelaten zonder behandeling.
 2. Chirurgische verwijdering: Bij grotere of symptoomveroorzakende cysten kan een operatie nodig zijn om de cyste volledig te verwijderen.

Richtlijnen

Patiënten met dacryops moeten de aanbevelingen van hun oogarts volgen, vooral als er besloten wordt om een operatie uit te voeren. Regelmatige oogonderzoeken zijn belangrijk om eventuele veranderingen in de cyste te monitoren.

Prognose

De prognose voor dacryops is over het algemeen goed, vooral wanneer de cyste succesvol wordt verwijderd. De meeste patiënten ervaren verbetering van hun symptomen en hebben geen terugkerende cysten.

Complicaties

Dacryops is meestal goedaardig en veroorzaakt zelden ernstige complicaties. Als de cyste echter niet wordt behandeld en groter wordt, kan deze druk uitoefenen op omliggende structuren en leiden tot ongemak of vervorming van het ooglid.

Dacryostenose

Dacryostenose is een aandoening die voorkomt bij zuigelingen en zich kenmerkt door een verstopping of obstructie in de traanbuis, het kanaal dat traanvocht van het oog naar de neus afvoert. Deze obstructie veroorzaakt een verminderde traanafvoer, wat resulteert in symptomen zoals overmatig tranen en soms ooginfecties.

Oorzaken

Dacryostenose ontstaat wanneer de traanbuis, die van nature smal is bij pasgeborenen, niet volledig opent of functioneert zoals het hoort. De precieze oorzaak van deze obstructie is meestal onbekend, maar het kan te maken hebben met een abnormale ontwikkeling van de traanbuis tijdens de zwangerschap.

Risicofactoren

Er zijn geen specifieke risicofactoren geïdentificeerd voor dacryostenose, maar de aandoening komt vaker voor bij zuigelingen van Kaukasische afkomst en bij meisjes.

Beeld

Dacryostenose wordt vaak gekenmerkt door het verschijnen van tranen die zich in de binnenste ooghoek verzamelen en niet goed worden afgevoerd.

Symptomen

De symptomen van dacryostenose kunnen zijn:

 1. Overmatig tranen: Constante traanvloed uit één of beide ogen.
 2. Oogafscheiding: Een gelige of groenige afscheiding kan soms voorkomen.
 3. Roodheid: Irritatie en roodheid rondom het oog.
 4. Ooginfecties: Omdat het traanvocht niet goed wordt afgevoerd, kunnen ooginfecties zoals conjunctivitis (roze oog) vaker voorkomen.

Consequenties voor het dagelijks leven

Dacryostenose kan ongemak veroorzaken en leiden tot herhaalde ooginfecties. In ernstige gevallen kan het gezichtsproblemen veroorzaken.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van dacryostenose wordt meestal gesteld door een kinderoogarts op basis van klinische symptomen en een fysiek onderzoek. Aanvullende tests, zoals traanuitstrijkjes of traandrainageonderzoeken, kunnen worden uitgevoerd om de ernst van de obstructie te beoordelen.

Behandeling: De behandeling van dacryostenose bij zuigelingen kan variëren, maar omvat meestal:

 1. Massage: De oogarts kan ouders leren hoe ze de traanbuis van de baby zachtjes kunnen masseren om de obstructie te helpen opheffen.
 2. Traanbuisbougie: In sommige gevallen kan de oogarts een dunne sonde of bougie gebruiken om de obstructie te openen.
 3. Chirurgie: Als andere methoden niet succesvol zijn, kan een eenvoudige chirurgische ingreep nodig zijn om de traanbuis te openen.

Richtlijnen

Ouders moeten de voorgeschreven behandelingen volgen en regelmatig geplande oogonderzoeken voor hun kind bijwonen om de voortgang te controleren.

Prognose

De prognose voor dacryostenose is over het algemeen goed. Bij de meeste zuigelingen verbetert de aandoening vanzelf binnen de eerste levensjaren. De meeste gevallen vereisen geen langdurige behandeling.

Complicaties

Als dacryostenose niet wordt behandeld, kunnen herhaalde ooginfecties optreden, wat kan leiden tot blijvende littekens of ontsteking van de traanklier. In zeldzame gevallen kan het gezichtsproblemen veroorzaken.

Dancing Eye Syndrome (DES)

Dancing Eye Syndrome (DES), ook wel bekend als Opsoclonus-Myoclonus Syndrome (OMS), is een zeldzame neurologische aandoening die het zenuwstelsel aantast en leidt tot ongecontroleerde oogbewegingen, spiertrillingen en andere symptomen die het zicht en de motorische functies kunnen beïnvloeden. DES is een complexe aandoening die zowel volwassenen als kinderen kan treffen.

Oorzaken

De exacte oorzaak van DES is niet volledig begrepen, maar het wordt vermoed dat het een auto-immuunreactie kan zijn, waarbij het immuunsysteem per abuis gezonde cellen in het zenuwstelsel aanvalt. Het kan ook geassocieerd worden met bepaalde infecties en tumoren.

Risicofactoren

DES is een zeldzame aandoening en er zijn geen bekende specifieke risicofactoren die het risico op het ontwikkelen ervan vergroten. Het kan echter op elke leeftijd voorkomen en treft zowel mannen als vrouwen.

Beeld

Het uiterlijke beeld van DES kan variëren, maar het meest opvallende symptoom is ongecontroleerde en snelle oogbewegingen (opsoclonus) die lijken op dansende ogen. Andere mogelijke symptomen zijn onder andere spiertrillingen, coördinatieproblemen en spraakstoornissen.

Symptomen

De symptomen van DES kunnen aanzienlijk zijn en omvatten:

 1. Opsoclonus: Ongecontroleerde snelle oogbewegingen in alle richtingen.
 2. Myoclonus: Spiertrillingen of onwillekeurige schokken.
 3. Ataxie: Coördinatieproblemen en onstabiele gang.
 4. Spraakstoornissen: Moeite met spreken en articuleren.
 5. Irritabiliteit en gedragsveranderingen: Vooral bij kinderen.
 6. Slaapstoornissen: Slaapproblemen en nachtmerries.
 7. Neurologische problemen: Verminderde motorische vaardigheden en cognitieve problemen.

Consequenties voor het dagelijks leven

DES kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het dagelijks leven van patiënten, vooral bij kinderen, omdat het hun motorische en cognitieve ontwikkeling kan beïnvloeden. Volwassenen kunnen ook problemen ervaren met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en werkgerelateerde taken vanwege de symptomen.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van DES vereist vaak een grondig neurologisch onderzoek en aanvullende tests zoals MRI-scans en elektro-encefalografie (EEG) om de activiteit van de hersenen te beoordelen. Oogonderzoeken kunnen de karakteristieke opsoclonus onthullen.

Behandeling: De behandeling van DES is complex en omvat meestal verschillende benaderingen:

 1. Immunotherapie: Corticosteroïden en andere immunosuppressieve medicijnen kunnen worden gebruikt om de auto-immuunreactie te onderdrukken.
 2. Symptomatische behandeling: Medicijnen kunnen worden voorgeschreven om specifieke symptomen, zoals spiertrillingen, te beheersen.
 3. Fysiotherapie: Fysiotherapie kan helpen bij het verbeteren van coördinatie en motorische vaardigheden.
 4. Spraaktherapie: Spraaktherapie kan nuttig zijn bij de behandeling van spraakstoornissen.
 5. Ondersteunende zorg: Patiënten hebben mogelijk langdurige ondersteunende zorg nodig om dagelijkse activiteiten uit te voeren.

Richtlijnen

Patiënten met DES moeten regelmatig worden gevolgd door een team van specialisten, waaronder neurologen, oogartsen en therapeuten, om de voortgang van de aandoening te monitoren en de behandeling aan te passen.

Prognose

De prognose voor DES kan variëren, afhankelijk van de ernst van de symptomen en de respons op de behandeling. Sommige patiënten herstellen volledig, terwijl anderen langdurige symptomen kunnen hebben.

Complicaties

Complicaties van DES kunnen zijn:

 1. Ontwikkelingsachterstand: Vooral bij kinderen, vanwege coördinatie- en cognitieve problemen.
 2. Motorische beperkingen: Verminderde motorische vaardigheden kunnen de zelfstandigheid beperken.
 3. Spraakstoornissen: Langdurige spraakproblemen kunnen communicatie bemoeilijken.
 4. Psychosociale uitdagingen: Gedragsveranderingen en emotionele problemen kunnen voorkomen.

Dermatochalasis

Dermatochalasis, ook wel bekend als “overtollige huid” van de oogleden, is een aandoening waarbij het huidweefsel van de oogleden los en uitgerekt raakt. Deze aandoening komt vaak voor bij oudere volwassenen en kan het uiterlijk van de ogen veranderen, evenals enkele functionele problemen veroorzaken.

Oorzaken

Dermatochalasis wordt meestal veroorzaakt door veroudering en het geleidelijk verlies van elasticiteit in de huid en de onderliggende spier- en vetweefsels. Andere oorzaken kunnen genetische aanleg en blootstelling aan zonlicht zijn.

Risicofactoren

Hoewel dermatocalasis voornamelijk wordt geassocieerd met veroudering, zijn er enkele risicofactoren die het risico op het ontwikkelen ervan kunnen vergroten, waaronder genetische aanleg en roken.

Beeld

Dermatochalasis wordt gekenmerkt door overmatige, uitgerekte huid op de bovenste en soms onderste oogleden. Deze huidplooien kunnen het zicht belemmeren.

Symptomen

De symptomen van dermatocalasis kunnen variëren, maar kunnen het volgende omvatten:

 1. Zichtproblemen: Overhangende huid kan het perifere zicht belemmeren en het moeilijk maken om objecten van boven te zien.
 2. Droge ogen: Overtollige huid kan de normale knipperreflex verstoren, wat kan leiden tot droge ogen en irritatie.
 3. Vermoeidheid: Patiënten klagen soms van vermoeidheid en zwaarte van de ogen vanwege het constante tillen van het ooglid.

Consequenties voor het dagelijks leven

Dermatochalasis kan het dagelijks leven van patiënten beïnvloeden, vooral als het zicht ernstig wordt belemmerd. Dit kan invloed hebben op activiteiten zoals autorijden en lezen.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van dermatocalasis wordt vaak gesteld door een oogarts op basis van klinische symptomen en een fysiek onderzoek van de ogen. Oogonderzoeken, zoals gezichtsvelden en gezichtsscherpte, kunnen worden uitgevoerd om de ernst van het zichtverlies te beoordelen.

Behandeling: De behandeling van dermatocalasis kan variëren op basis van de ernst van de aandoening en de symptomen:

 1. Observatie: In milde gevallen, waarbij de symptomen minimaal zijn, kan observatie voldoende zijn.
 2. Chirurgie: Voor patiënten met significante dermatocalasis kan een chirurgische ingreep genaamd een blepharoplastie worden overwogen. Tijdens deze procedure wordt het teveel aan huidweefsel verwijderd om het uiterlijk en de functie van de oogleden te verbeteren.

Richtlijnen

Patiënten die een blepharoplastie ondergaan, moeten de postoperatieve instructies van hun arts strikt volgen om complicaties te minimaliseren en het genezingsproces te bevorderen.

Prognose

De prognose voor patiënten met dermatocalasis die een blepharoplastie ondergaan, is over het algemeen goed. De procedure kan de symptomen verbeteren en het uiterlijk van de ogen verjongen.

Complicaties

Complicaties van dermatocalasis zijn over het algemeen zeldzaam, vooral na een geslaagde blepharoplastie. Mogelijke complicaties kunnen zijn infectie, littekenvorming en tijdelijk ongemak tijdens het genezingsproces.

Dermoïdcyste in en rond het oog

Een dermoïdcyste is een goedaardige, met vloeistof gevulde cyste die zich kan ontwikkelen in verschillende delen van het lichaam, waaronder in en rond het oog. Hoewel dermoïdcysten meestal geen ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid, kunnen ze visuele problemen en ongemak veroorzaken.

Oorzaken

De exacte oorzaak van dermoïdcysten is niet volledig begrepen, maar het wordt vermoed dat ze ontstaan uit een fout in de embryonale ontwikkeling. Tijdens de vroege ontwikkeling kan huidweefsel per ongeluk worden ingesloten in de oogkas, wat later leidt tot de vorming van een dermoïdcyste.

Risicofactoren

Er zijn geen specifieke risicofactoren geïdentificeerd voor het ontwikkelen van dermoïdcysten in en rond het oog. Ze kunnen echter vaker voorkomen bij kinderen dan bij volwassenen.

Beeld

Dermoïdcysten zien eruit als kleine knobbeltjes of cysten die zich kunnen ontwikkelen in en rond het oog. Ze variëren in grootte en kunnen doorzichtig of wit van kleur zijn.

Symptomen

De symptomen van een dermoïdcyste in en rond het oog kunnen variëren, afhankelijk van de locatie en de grootte van de cyste. Mogelijke symptomen zijn:

 1. Zichtproblemen: Als de cyste zich in de buurt van het hoornvlies of het netvlies bevindt, kan dit leiden tot een wazig zicht of andere visuele stoornissen.
 2. Irritatie: De aanwezigheid van een dermoïdcyste kan oogirritatie, roodheid en tranen veroorzaken.
 3. Pijn: In zeldzame gevallen kan een dermoïdcyste druk uitoefenen op de oogstructuren en pijn veroorzaken.

Consequenties voor het dagelijks leven

Dermoïdcysten in en rond het oog kunnen het dagelijks leven van een persoon beïnvloeden, vooral als ze visuele problemen of ongemak veroorzaken. Ze kunnen het zicht belemmeren en ongemak veroorzaken, waardoor dagelijkse activiteiten zoals lezen en autorijden moeilijker kunnen worden.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van een dermoïdcyste in het oog wordt meestal gesteld door een oogarts op basis van klinische symptomen en een grondig oogonderzoek. Aanvullende diagnostische tests, zoals een echografie of MRI-scan, kunnen worden uitgevoerd om de locatie en de omvang van de cyste te beoordelen.

Behandeling: De behandeling van dermoïdcysten kan variëren op basis van de symptomen en de ernst van de aandoening:

 1. Observatie: Als de cyste klein is en geen symptomen veroorzaakt, kan de arts ervoor kiezen om deze gewoon te observeren.
 2. Chirurgische verwijdering: Als de cyste het zicht belemmert, irritatie veroorzaakt of andere symptomen veroorzaakt, kan een chirurgische verwijdering worden overwogen. Tijdens de operatie wordt de cyste verwijderd.

Richtlijnen

Na de behandeling moeten patiënten de postoperatieve instructies van hun arts opvolgen om het genezingsproces te bevorderen en mogelijke complicaties te minimaliseren.

Prognose

De prognose na verwijdering van een dermoïdcyste in het oog is over het algemeen uitstekend. Het herstel is meestal snel, en patiënten ervaren doorgaans verbeteringen in het zicht en de symptomen.

Complicaties

Complicaties na verwijdering van een dermoïdcyste zijn zeldzaam. Mogelijke complicaties kunnen omvatten littekenvorming, infectie en tijdelijke zwelling of irritatie na de operatie.

Diabetisch maculaoedeem

Diabetisch maculaoedeem (DME) is een oogaandoening die optreedt als een complicatie van diabetes mellitus. Het treft het centrale deel van het netvlies, de macula, en kan leiden tot aanzienlijke visuele beperkingen.

Oorzaken

DME wordt veroorzaakt door schade aan de kleine bloedvaten in het netvlies als gevolg van diabetes mellitus (suikerziekte). Chronisch hoge bloedsuikerspiegels kunnen leiden tot ontsteking en lekkage van vocht en eiwitten in de macula, wat resulteert in oedeem (vochtophoping).

Risicofactoren

De belangrijkste risicofactor voor DME is het hebben van diabetes mellitus, vooral als deze niet goed wordt beheerd. Andere risicofactoren zijn onder andere een lange duur van diabetes, hoge bloeddruk, roken en genetische aanleg.

Beeld

DME kan niet direct worden gezien met het blote oog, maar het kan worden gedetecteerd tijdens een oogonderzoek met behulp van gespecialiseerde instrumenten zoals een oftalmoscoop of optische coherentietomografie (OCT). Het resultaat is meestal oedeem (vochtophoping) in het centrale deel van het netvlies, de macula.

Symptomen

De symptomen van DME kunnen variëren, maar kunnen omvatten:

 1. Wazig zicht: Het meest voorkomende symptoom is wazig of vervormd centraal zicht.
 2. Kleurwaarneming: Sommige patiënten kunnen problemen hebben met het waarnemen van kleuren.
 3. Donkere of lege plekken: Dit kan optreden in het centrale gezichtsveld.

Consequenties voor het dagelijks leven

DME kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het dagelijks leven, aangezien het centrale zicht essentieel is voor activiteiten zoals lezen, autorijden en gezichten herkennen. Het kan de kwaliteit van leven verminderen en de onafhankelijkheid beïnvloeden.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van DME vereist meestal een uitgebreid oogonderzoek door een oogarts. Dit omvat vaak het meten van de gezichtsscherpte, het uitvoeren van een fundoscopie om het netvlies te bekijken, en OCT om de dikte van de macula te meten. Soms kan fluoresceïneangiografie worden gebruikt om de bloedtoevoer naar het netvlies te beoordelen.

Behandeling: De behandeling van DME is gericht op het verminderen van het maculaoedeem en het behouden of herstellen van het gezichtsvermogen. Behandelingsmogelijkheden omvatten:

 1. Intraoculaire injecties: Anti-vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF) medicijnen worden rechtstreeks in het oog geïnjecteerd om de bloedvaten te laten samentrekken en het oedeem te verminderen.
 2. Laserbehandeling: Focale of rasterlaserbehandeling kan worden gebruikt om lekkende bloedvaten te dichten en het oedeem te verminderen.
 3. Corticosteroïden: In sommige gevallen kunnen corticosteroïde-injecties of implantaten worden gebruikt om ontsteking en oedeem te verminderen.

Richtlijnen

Patiënten met DME moeten regelmatig worden gecontroleerd door een oogarts en de bloedsuikerspiegel goed onder controle houden. Het vermijden van roken en het beheersen van hoge bloeddruk zijn ook belangrijk voor de behandeling.

Prognose

De prognose voor DME varieert afhankelijk van de ernst en de respons op de behandeling. Vroegtijdige diagnose en behandeling kunnen de kans op verbetering vergroten.

Complicaties

Onbehandelde of onvoldoende behandelde DME kan leiden tot permanente visuele beperkingen en zelfs blindheid. Andere complicaties kunnen zijn glaucoom (verhoogde oogdruk) en netvliesloslating.

Diabetische retinopathie

Diabetische retinopathie (DR) is een ernstige oogaandoening die optreedt als een complicatie van diabetes mellitus. Het treft de bloedvaten in het netvlies van het oog en kan leiden tot aanzienlijke visuele beperkingen en zelfs blindheid als het niet op tijd wordt behandeld.

Oorzaken

DR wordt veroorzaakt door de schade die diabetes mellitus (suikerziekte) toebrengt aan de kleine bloedvaten in het netvlies. Chronisch hoge bloedsuikerspiegels kunnen leiden tot ontsteking, zwelling en verstoring van de bloedtoevoer naar het netvlies.

Risicofactoren

De belangrijkste risicofactor voor DR is het hebben van diabetes mellitus. Andere risicofactoren zijn onder andere een lange duur van diabetes, slechte controle van de bloedsuikerspiegel, hoge bloeddruk, roken, zwangerschapsdiabetes en genetische aanleg.

Beeld

DR kan niet direct worden gezien met het blote oog, maar het kan worden gedetecteerd tijdens een oogonderzoek met behulp van gespecialiseerde instrumenten zoals een oftalmoscoop of optische coherentietomografie (OCT). Het resultaat is meestal schade aan de bloedvaten en de vorming van nieuwe abnormale bloedvaten op het netvlies.

Symptomen

In de vroege stadia van DR kunnen er mogelijk geen merkbare symptomen zijn. Naarmate de aandoening vordert, kunnen de volgende symptomen optreden:

 1. Wazig zicht: Het meest voorkomende symptoom is wazig of vervormd zicht.
 2. Floaters: Kleine donkere vlekken of draden die in het gezichtsveld drijven.
 3. Verlies van gezichtsveld: Het perifere gezichtsveld kan verminderd zijn.

Beeld van wat een persoon met diabetische retinopathie zou kunnen zienConsequenties voor het dagelijks leven

DR kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het dagelijks leven, aangezien het centrale en perifere zicht essentieel is voor activiteiten zoals lezen, autorijden en herkennen van gezichten. Het kan de kwaliteit van leven verminderen en de onafhankelijkheid beïnvloeden.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van DR vereist meestal een uitgebreid oogonderzoek door een oogarts. Dit omvat vaak het meten van de gezichtsscherpte, het uitvoeren van een fundoscopie om het netvlies te bekijken, en OCT om de dikte van het netvlies en de aanwezigheid van vochtophoping te meten. Soms kan fluoresceïneangiografie worden gebruikt om de bloedtoevoer naar het netvlies te beoordelen.

Behandeling: De behandeling van DR is gericht op het vertragen of stoppen van de progressie van de aandoening en het behouden of herstellen van het gezichtsvermogen. Behandelingsmogelijkheden omvatten:

 1. Intraoculaire injecties: Anti-vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF) medicijnen worden rechtstreeks in het oog geïnjecteerd om de groei van abnormale bloedvaten te remmen.
 2. Laserbehandeling: Focale of panretinale laserbehandeling kan worden gebruikt om abnormale bloedvaten te vernietigen en het netvlies te stabiliseren.
 3. Chirurgie: In geavanceerde gevallen kan een vitrectomie nodig zijn om het glasvocht uit het oog te verwijderen en de bloeding te stoppen.

Richtlijnen

Patiënten met DR moeten regelmatig worden gecontroleerd door een oogarts en de bloedsuikerspiegel goed onder controle houden. Het vermijden van roken en het beheersen van hoge bloeddruk zijn ook belangrijk voor de behandeling.

Prognose

De prognose voor DR varieert afhankelijk van de ernst en de respons op de behandeling. Vroegtijdige diagnose en behandeling kunnen de progressie vertragen en de kans op behoud van het gezichtsvermogen vergroten.

Complicaties

Onbehandelde of onvoldoende behandelde DR kan leiden tot permanente visuele beperkingen en zelfs blindheid. Andere complicaties kunnen zijn glaucoom (verhoogde oogdruk), netvliesloslating en maculaoedeem. Het is van cruciaal belang dat mensen met diabetes hun ooggezondheid nauwlettend in de gaten houden en regelmatige oogonderzoeken ondergaan om vroege tekenen van DR op te sporen en tijdig te behandelen.

Diplopie

Diplopie, ook wel bekend als dubbelzien, is een visuele stoornis waarbij een persoon twee afzonderlijke beelden van een object ziet in plaats van één enkel, helder beeld. Deze aandoening kan het gevolg zijn van verschillende oorzaken en kan variëren in ernst.

Oorzaken

Diplopie kan worden veroorzaakt door verschillende onderliggende oorzaken, waaronder:

 1. Problemen met de oogspieren: Stoornissen in de oogspieren kunnen leiden tot een onjuiste uitlijning van de ogen, wat resulteert in dubbelzien. Dit kan te wijten zijn aan aandoeningen zoals strabisme (scheelzien) of neurologische problemen.
 2. Problemen met de oogzenuwen: Schade aan de oogzenuwen of de oogzenuwkernen in de hersenen kan de oogbewegingen verstoren en diplopie veroorzaken. Dit kan voorkomen bij aandoeningen zoals multiple sclerose of optische neuritis.
 3. Breinproblemen: Aandoeningen in de hersenen zelf, zoals een beroerte, tumor, of traumatisch hersenletsel, kunnen de verwerking van visuele informatie verstoren en dubbelzien veroorzaken.

Risicofactoren

Hoewel diplopie op elke leeftijd kan voorkomen, zijn er geen specifieke risicofactoren die iemand bijzonder vatbaar maken. Echter, mensen met een voorgeschiedenis van neurologische aandoeningen of oogaandoeningen hebben mogelijk een verhoogd risico.

Beeld

Diplopie wordt gekenmerkt door het zien van twee afzonderlijke beelden van een enkel object, die zich vaak naast elkaar of boven elkaar bevinden. Deze beelden kunnen zich op verschillende afstanden van elkaar bevinden, afhankelijk van de oorzaak van de diplopie.

Symptomen

Het meest voor de hand liggende symptoom van diplopie is het zien van dubbele beelden. Afhankelijk van de onderliggende oorzaak kunnen andere symptomen optreden, zoals hoofdpijn, misselijkheid, een wazig zicht of problemen met de oogbewegingen.

Consequenties voor het dagelijks leven

Diplopie kan ernstige gevolgen hebben voor het dagelijks leven, met name voor activiteiten zoals lezen, autorijden en het herkennen van afstanden en dieptes. Het kan leiden tot verminderde mobiliteit en de kwaliteit van leven verminderen.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Het diagnosticeren van diplopie begint met een grondig oogonderzoek door een oogarts. Dit omvat vaak het meten van de gezichtsscherpte, het beoordelen van de oogbewegingen en het controleren op scheelzien. Aanvullende tests, zoals beeldvorming van de hersenen (bijvoorbeeld een MRI-scan), kunnen nodig zijn om de onderliggende oorzaak vast te stellen.

Behandeling: De behandeling van diplopie is afhankelijk van de onderliggende oorzaak:

 1. Oogspieroperatie: In gevallen van strabisme kan een chirurgische correctie van de oogspieren worden overwogen om de ogen opnieuw uit te lijnen.
 2. Medicijnen: Voor sommige neurologische aandoeningen die diplopie veroorzaken, kunnen medicijnen worden voorgeschreven om de symptomen te beheersen.
 3. Prismabrillen: Soms kunnen speciale prismabrillen worden voorgeschreven om de dubbelzien te corrigeren.

Richtlijnen

Patiënten met diplopie moeten de adviezen en voorschriften van hun oogarts of neuroloog nauwlettend opvolgen. Het vermijden van activiteiten die gevaarlijk kunnen zijn vanwege dubbelzien, zoals autorijden, is vaak nodig.

Prognose

De prognose voor diplopie hangt sterk af van de onderliggende oorzaak en de respons op de behandeling. In sommige gevallen kan diplopie volledig worden verholpen, terwijl het in andere gevallen een chronische aandoening kan zijn.

Complicaties

Als diplopie niet adequaat wordt behandeld, kan dit leiden tot ongevallen, verwondingen en verminderde kwaliteit van leven. Het is essentieel om de onderliggende oorzaak van diplopie vast te stellen en een geschikte behandeling te ondergaan om complicaties te minimaliseren.

Drusen van de oogzenuw

Drusen van de oogzenuw, ook bekend als optische schijf drusen, zijn kleine ophopingen van eiwitten en afvalmaterialen die zich ophopen op het oppervlak van de oogzenuw, die zich bevindt waar de oogzenuw het netvlies verlaat. Hoewel drusen meestal geen ernstige symptomen veroorzaken, kunnen ze een teken zijn van onderliggende oogproblemen en vereisen ze vaak regelmatige monitoring door een oogarts.

Oorzaken

De exacte oorzaak van drusen van de oogzenuw is niet volledig begrepen, maar ze worden geassocieerd met veranderingen in het metabolisme van de oogzenuwcellen en de omliggende weefsels. Sommige onderzoekers geloven dat genetische factoren een rol kunnen spelen in het ontstaan van drusen.

Risicofactoren

Er zijn enkele risicofactoren die het risico op het ontwikkelen van drusen van de oogzenuw kunnen vergroten, waaronder:

 1. Leeftijd: Drusen komen vaker voor bij oudere volwassenen.
 2. Roken: Roken is geassocieerd met een verhoogd risico op het ontwikkelen van drusen.
 3. Familiegeschiedenis: Mensen met een familiegeschiedenis van oogaandoeningen, waaronder drusen, kunnen een verhoogd risico lopen.

Beeld

Drusen van de oogzenuw zijn zichtbaar als kleine, gele of witte ophopingen op het oppervlak van de oogzenuw. Ze kunnen variëren in grootte en dichtheid.

Symptomen

In de vroege stadia van drusen van de oogzenuw zijn er meestal geen merkbare symptomen. Patiënten merken mogelijk geen verandering in hun gezichtsvermogen. In sommige gevallen kunnen drusen echter leiden tot veranderingen in het zicht, zoals wazig zien, moeite met kleurwaarneming of verminderd contrast.

Consequenties voor het dagelijks leven

Over het algemeen hebben drusen van de oogzenuw geen ernstige gevolgen voor het dagelijks leven. Ze kunnen echter wijzen op een verhoogd risico op andere oogaandoeningen, zoals glaucoom of leeftijdsgebonden maculadegeneratie, die wel ernstige visuele beperkingen kunnen veroorzaken.

Beeld van wat een persoon met maculadegeneratie zou kunnen zienDiagnose en (oog)onderzoeken

Drusen van de oogzenuw worden meestal ontdekt tijdens een oogonderzoek door een oogarts. Dit kan onder meer een grondige beoordeling van de oogzenuw en het netvlies omvatten, evenals beeldvormingstests zoals optische coherentietomografie (OCT) om de drusen in meer detail te bekijken.

Behandeling: Er is geen specifieke behandeling voor drusen van de oogzenuw omdat ze meestal geen symptomen veroorzaken. In sommige gevallen kan de oogarts echter aanvullende tests en controles aanbevelen om veranderingen in de oogzenuw en het netvlies te monitoren.

Richtlijnen

Patiënten met drusen van de oogzenuw moeten regelmatig worden gecontroleerd door een oogarts, vooral als ze andere oogaandoeningen of risicofactoren hebben. Het is ook belangrijk om gezonde leefstijlgewoonten te behouden, zoals niet roken en het handhaven van een gezond dieet.

Prognose

De prognose voor drusen van de oogzenuw is over het algemeen gunstig omdat ze meestal geen ernstige visuele problemen veroorzaken. Het is echter belangrijk om regelmatige oogonderzoeken te ondergaan om eventuele veranderingen in de oogzenuw of het netvlies op te sporen.

Complicaties

Drusen van de oogzenuw zelf veroorzaken meestal geen complicaties. Het is echter belangrijk om eventuele onderliggende oogaandoeningen die drusen kunnen vergezellen, zoals glaucoom of leeftijdsgebonden maculadegeneratie, goed te beheren om ernstige visuele problemen te voorkomen.

Duane-syndroom

Het Duane-syndroom is een zeldzame oogaandoening die invloed heeft op de beweging van de ogen. Het wordt gekenmerkt door beperkte horizontale oogbewegingen en soms abnormale bewegingen van de ogen bij het proberen te focussen. Dit syndroom is meestal aangeboren en kan variëren in ernst en symptomen.

Oorzaken

Het Duane-syndroom is meestal het gevolg van een aangeboren afwijking in de ontwikkeling van de oogzenuwen en de oogspieren. Het treedt vaak op zonder duidelijke oorzaak, hoewel genetische factoren soms een rol kunnen spelen.

Risicofactoren

Er zijn geen bekende specifieke risicofactoren voor het Duane-syndroom, maar aangeboren oogafwijkingen kunnen een familiaire neiging hebben.

Beeld

Het Duane-syndroom wordt gekenmerkt door beperkingen in horizontale oogbewegingen. Afhankelijk van het subtype van het syndroom kan het ene oog naar binnen trekken (Duane Type I), naar buiten trekken (Duane Type II) of naar beide richtingen trekken (Duane Type III). Het aangedane oog kan ook opvallende bewegingen maken bij het proberen te focussen.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van het Duane-syndroom zijn:

 1. Beperkte horizontale oogbewegingen: Het aangedane oog heeft moeite om zijwaarts te bewegen.
 2. Wankelende bewegingen van het oog: Bij het proberen te focussen op een object, kan het aangedane oog ongecontroleerde bewegingen maken.
 3. Scheelzien (strabisme): Het aangedane oog kan zich naar binnen, naar buiten of naar beide kanten richten, wat leidt tot scheelzien.

Consequenties voor het dagelijks leven

Het Duane-syndroom kan de oogbewegingen beperken en het vermogen om objecten in het perifere zicht te volgen verminderen. Dit kan enige aanpassing vereisen bij dagelijkse activiteiten, maar de meeste mensen kunnen een normaal leven leiden met de juiste zorg.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van het Duane-syndroom wordt meestal gesteld door een oogarts na een grondig oogonderzoek. Beeldvormingstests zoals een MRI-scan kunnen worden uitgevoerd om de structuren van de oogzenuwen en de oogspieren te beoordelen.

Behandeling: Hoewel het Duane-syndroom niet volledig kan worden genezen, zijn er enkele behandelingsopties om de symptomen te beheersen en de oogbewegingen te verbeteren:

 1. Oogspierchirurgie: In sommige gevallen kan een chirurgische ingreep nodig zijn om de positie van de oogspieren aan te passen en de oogbewegingen te verbeteren.
 2. Brillen of contactlenzen: Correctieve lenzen kunnen helpen bij het corrigeren van scheelzien en het verbeteren van het zicht.

Richtlijnen

Patiënten met het Duane-syndroom moeten regelmatig worden gevolgd door een oogarts om eventuele veranderingen in de oogbewegingen en het zicht te monitoren. Het dragen van correctieve lenzen, indien voorgeschreven, kan belangrijk zijn.

Prognose

De prognose voor mensen met het Duane-syndroom is over het algemeen goed, en de meeste kunnen een bevredigende levenskwaliteit behouden met de juiste behandeling en zorg.

Complicaties

Complicaties van het Duane-syndroom zijn zeldzaam. In sommige gevallen kunnen blijvende problemen met oogbewegingen aanwezig blijven, zelfs na behandeling. Het is belangrijk om de aanbevelingen van de oogarts op te volgen en regelmatige controles te ondergaan om eventuele complicaties te identificeren en te behandelen.

Ectopia lentis

Ectopia lentis is een zeldzame oogaandoening waarbij de ooglens zich abnormaal verplaatst van zijn normale positie. In de meeste gevallen verschuift de lens naar een andere locatie in het oog, wat kan leiden tot verschillende visuele problemen. Deze aandoening kan aangeboren zijn of later in het leven ontstaan als gevolg van trauma of andere oogaandoeningen.

Oorzaken

Ectopia lentis kan aangeboren zijn, waarbij de lens vanaf de geboorte abnormaal is gepositioneerd als gevolg van genetische mutaties. Het kan ook later in het leven ontstaan als gevolg van oogletsel, oogchirurgie of aandoeningen zoals het Marfan-syndroom, homocystinurie of syndromen geassocieerd met bindweefselproblemen.

Risicofactoren

De belangrijkste risicofactor voor ectopia lentis is een familiegeschiedenis van de aandoening, vooral in gevallen van aangeboren ectopia lentis. Mensen met genetische syndromen die bindweefselzwakte veroorzaken, zoals het Marfan-syndroom, hebben ook een verhoogd risico.

Beeld

Het belangrijkste kenmerk van ectopia lentis is de abnormale verplaatsing van de ooglens. De lens kan verschuiven naar boven, naar beneden, naar links, naar rechts, of in een combinatie van richtingen, afhankelijk van de individuele situatie.

Symptomen

De symptomen van ectopia lentis kunnen variëren en kunnen zijn:

 1. Verminderd gezichtsvermogen: De verandering in de positie van de lens kan leiden tot wazig zien.
 2. Astigmatisme: De abnormale lenspositie kan astigmatisme veroorzaken, wat leidt tot vervormd zicht.
 3. Scheelzien (strabisme): De lensafwijking kan leiden tot scheelzien, waarbij de ogen niet goed op elkaar zijn afgestemd.

Consequenties voor het dagelijks leven

Ectopia lentis kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het dagelijks leven, met name voor het gezichtsvermogen. Patiënten ervaren vaak verminderde visuele scherpte en moeten zich aanpassen aan de nieuwe positie van hun lens om comfortabel te kunnen zien.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Ectopia lentis wordt meestal vastgesteld tijdens een oogonderzoek door een oogarts. Beeldvormingstests zoals een echografie of MRI kunnen worden uitgevoerd om de exacte positie van de lens en mogelijke structurele veranderingen te beoordelen.

Behandeling: De behandeling van ectopia lentis kan variëren, afhankelijk van de ernst en de oorzaak van de aandoening. Mogelijke behandelingsopties zijn onder andere:

 1. Brillen of contactlenzen: Voor milde gevallen kunnen correctieve brillen of contactlenzen helpen om het gezichtsvermogen te verbeteren.
 2. Chirurgie: In ernstigere gevallen kan een operatie nodig zijn om de lens terug te plaatsen in de juiste positie. Dit kan gepaard gaan met andere oogchirurgie om de visuele problemen te corrigeren.

Richtlijnen

Patiënten met ectopia lentis moeten regelmatig worden gecontroleerd door een oogarts om veranderingen in de lenspositie en eventuele complicaties op te sporen. Het is ook belangrijk om een oogarts te raadplegen als er nieuwe symptomen optreden.

Prognose

Met de juiste behandeling en opvolging door een oogarts kan de prognose voor mensen met ectopia lentis over het algemeen positief zijn. Het is echter belangrijk om de oogaandoening nauwlettend in de gaten te houden om complicaties te voorkomen.

Complicaties

Complicaties van ectopia lentis kunnen optreden als de aandoening niet wordt behandeld, zoals blijvend verminderd gezichtsvermogen en oogaandoeningen zoals glaucoom en netvliesloslating. Tijdige diagnose en behandeling zijn essentieel om complicaties te minimaliseren.

Endoftalmitis

Endoftalmitis is een ernstige oogaandoening die wordt gekenmerkt door een ontsteking van de interne structuren van het oog, met name het glasvocht en de oogbolwand. Het kan acuut of subacuut optreden en is meestal het gevolg van een infectie, hoewel het ook kan ontstaan na oogchirurgie of als gevolg van trauma.

Oorzaken

Endoftalmitis wordt meestal veroorzaakt door een infectie met bacteriën, virussen, schimmels of andere micro-organismen die het oog binnendringen. Het kan ook ontstaan als gevolg van trauma waarbij vreemde stoffen in het oog terechtkomen.

Risicofactoren

Enkele risicofactoren voor endoftalmitis zijn onder andere:

 1. Oogchirurgie: Mensen die oogchirurgie hebben ondergaan, zoals cataractoperaties, lopen een verhoogd risico op postoperatieve endoftalmitis.
 2. Contactlenzen: Het gebruik van contactlenzen vergroot het risico op ooginfecties, die kunnen leiden tot endoftalmitis als ze onbehandeld blijven.
 3. Immunosuppressie: Mensen met een verzwakt immuunsysteem hebben een groter risico op infecties, inclusief endoftalmitis.

Beeld

Endoftalmitis veroorzaakt ontsteking en zwelling van de interne oogstructuren, waaronder het glasvocht en de oogbolwand.

Symptomen

De symptomen van endoftalmitis kunnen snel optreden en zijn onder andere:

 1. Roodheid van het oog: Het oog kan rood en ontstoken lijken.
 2. Pijn: Patiënten ervaren vaak ernstige oogpijn.
 3. Verminderd gezichtsvermogen: Het zicht kan snel verslechteren.
 4. Fotofobie: Overgevoeligheid voor licht is een veelvoorkomend symptoom.
 5. Verminderd gezichtsveld: Sommige patiënten merken een verminderd gezichtsveld op.

Consequenties voor het dagelijks leven

Endoftalmitis heeft een aanzienlijke invloed op het dagelijks leven van de patiënt vanwege de ernstige symptomen en de mogelijke gevolgen voor het gezichtsvermogen.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van endoftalmitis wordt meestal gesteld op basis van klinische symptomen en een grondig oogonderzoek door een oogarts. Oogcultures kunnen worden uitgevoerd om de oorzaak van de infectie te identificeren.

Behandeling: Endoftalmitis vereist een dringende medische behandeling. De behandeling omvat meestal:

 1. Oogdruppels of -zalven: Antibacteriële of antischimmelmedicatie wordt in het oog toegediend.
 2. Systemische antibiotica: In sommige gevallen kunnen antibiotica via de mond worden voorgeschreven.
 3. Chirurgie: Bij ernstige gevallen kan een chirurgische ingreep nodig zijn om geïnfecteerd weefsel te verwijderen.

Richtlijnen

Patiënten met endoftalmitis moeten de voorgeschreven medicatie en nazorg nauwlettend volgen. Het is ook belangrijk om het oog te beschermen tegen verdere trauma of infectie.

Prognose

De prognose voor endoftalmitis varieert afhankelijk van de ernst van de infectie en de tijdigheid van de behandeling. Met vroege diagnose en behandeling kan het gezichtsvermogen meestal behouden blijven.

Complicaties

Onbehandelde endoftalmitis kan leiden tot ernstige complicaties, waaronder permanente visuele beperking of zelfs verlies van het gezichtsvermogen. Vroege diagnose en behandeling zijn cruciaal om deze complicaties te voorkomen.

Entropion

Entropion is een oogaandoening waarbij de rand van het onderste ooglid naar binnen draait, waardoor de wimpers tegen het oogoppervlak wrijven. Dit kan leiden tot ongemak, irritatie en schade aan het hoornvlies.

Oorzaken

Entropion kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder veroudering, littekenvorming, aangeboren afwijkingen, spierslappening en oogletsel. In sommige gevallen kan het optreden als gevolg van een infectie of ontsteking.

Risicofactoren

Enkele risicofactoren die het risico op entropion vergroten, zijn onder andere:

 1. Veroudering: Het komt vaker voor bij oudere volwassenen als gevolg van veranderingen in de ooglidspieren en huidelasticiteit.
 2. Littekens: Littekenweefsel kan het onderste ooglid vervormen en entropion veroorzaken.
 3. Aangeboren afwijkingen: Sommige mensen worden geboren met een aangeboren vorm van entropion.

Beeld

Entropion wordt gekenmerkt door de naar binnen gedraaide rand van het onderste ooglid. Dit kan één of beide ogen aantasten.

Symptomen

De symptomen van entropion kunnen variëren, maar ze omvatten meestal:

 1. Irritatie: Wrijving van de wimpers tegen het oogoppervlak kan ernstige irritatie veroorzaken.
 2. Roodheid: Het oog kan rood en ontstoken lijken.
 3. Tranen: Overmatig tranen is een veelvoorkomend symptoom.
 4. Gevoeligheid voor licht: Lichtgevoeligheid kan optreden als gevolg van irritatie.
 5. Verminderd gezichtsvermogen: In ernstige gevallen kan entropion het gezichtsvermogen beïnvloeden.

Consequenties voor het dagelijks leven

Entropion kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het dagelijks leven, aangezien de symptomen vaak ongemak veroorzaken en het zicht kunnen verstoren.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van entropion wordt meestal gesteld op basis van een oogonderzoek door een oogarts. Er kunnen aanvullende tests worden uitgevoerd om de oorzaak van de aandoening te bepalen.

Behandeling: De behandeling van entropion kan conservatief of chirurgisch zijn, afhankelijk van de ernst van de aandoening. Behandelingsopties omvatten:

 1. Kunsttranen: Het gebruik van kunsttranen kan helpen om de irritatie te verminderen.
 2. Ooglidcorrectiechirurgie: Dit is de meest voorkomende behandeling voor entropion. Chirurgie herstelt de normale positie van het ooglid.

Richtlijnen

Patiënten moeten de aanbevelingen van hun oogarts volgen na de behandeling. Dit kan het gebruik van oogzalven of medicijnen omvatten.

Prognose

De prognose voor entropion is meestal goed, vooral na succesvolle chirurgische correctie. Patiënten ervaren vaak onmiddellijke verlichting van hun symptomen.

Complicaties

Onbehandelde entropion kan leiden tot hoornvliesbeschadiging, ooginfecties en verminderd gezichtsvermogen. Het is belangrijk om de aandoening tijdig te behandelen om complicaties te voorkomen.

Episcleritis

Episcleritis is een goedaardige oogaandoening waarbij het episclera, het dunne weefsel tussen het bindvlies (sclera) en het hoornvlies van het oog, ontstoken raakt. Hoewel deze aandoening meestal onschadelijk is, kan het ongemak en roodheid van het oog veroorzaken.

Oorzaken

De exacte oorzaak van episcleritis is vaak onbekend. Het kan echter worden geassocieerd met allergieën, infecties of auto-immuunaandoeningen. In sommige gevallen kan episcleritis optreden zonder een duidelijke oorzaak.

Risicofactoren

Enkele risicofactoren die het risico op episcleritis vergroten, zijn onder andere:

 1. Geslacht en leeftijd: Episcleritis komt vaker voor bij vrouwen en jongvolwassenen.
 2. Onderliggende aandoeningen: Mensen met auto-immuunaandoeningen zoals reumatoïde artritis, lupus of het syndroom van Sjögren lopen een verhoogd risico.

Beeld

Episcleritis veroorzaakt roodheid en ontsteking van het witte gedeelte van het oog, het episclera. Het kan één of beide ogen aantasten.

Symptomen

De symptomen van episcleritis kunnen variëren, maar ze omvatten meestal:

 1. Roodheid: Het oog kan rood worden, vooral in het gebied rond het hoornvlies.
 2. Irritatie: Patiënten ervaren meestal een mild tot matig ongemak of een gevoel van irritatie.
 3. Tranen: Overmatig tranen kan optreden.
 4. Lichtgevoeligheid: Sommige mensen met episcleritis merken dat ze gevoeliger zijn voor licht.

Consequenties voor het dagelijks leven

Hoewel episcleritis meestal mild is en geen blijvende schade aan het gezichtsvermogen veroorzaakt, kan het ongemak en irritatie veroorzaken die het dagelijks leven kunnen beïnvloeden.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van episcleritis wordt gesteld op basis van een oogonderzoek door een oogarts. Geen aanvullende tests zijn meestal nodig.

Behandeling: De behandeling van episcleritis kan bestaan uit:

 1. Oogdruppels: Oogartsen kunnen kunsttranen of ontstekingsremmende oogdruppels voorschrijven om de symptomen te verlichten.
 2. Warmtecompressen: Het aanbrengen van warmtecompressen op het gesloten oog kan de symptomen helpen verlichten.
 3. Niet-steroïde ontstekingsremmende medicijnen: In sommige gevallen kan de arts niet-steroïde ontstekingsremmende medicijnen voorschrijven om de ontsteking te verminderen.

Richtlijnen

Patiënten moeten de voorgeschreven medicatie en nazorg nauwlettend volgen. Het is ook belangrijk om de ogen te beschermen tegen irriterende stoffen.

Prognose

Episcleritis heeft meestal een goede prognose en verdwijnt vaak vanzelf of reageert goed op de behandeling. De meeste mensen ervaren verlichting van hun symptomen binnen enkele weken.

Complicaties

Over het algemeen leidt episcleritis niet tot ernstige complicaties of blijvende schade aan het gezichtsvermogen. In zeldzame gevallen kan het echter terugkeren of chronisch worden. Het is belangrijk om eventuele aanhoudende symptomen aan uw oogarts te melden.

Esotropie

Esotropie, ook wel bekend als “kruislings scheelzien” of “inwaartse scheelstand,” is een oogaandoening waarbij de ogen niet op dezelfde lijn gericht zijn en één oog naar binnen kijkt terwijl het andere oog recht vooruit kijkt. Deze aandoening kan bij kinderen en volwassenen voorkomen en heeft verschillende oorzaken en behandelingsopties.

Oorzaken

Esotropie kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

 1. Oogspierproblemen: Afwijkingen in de oogspieren kunnen ervoor zorgen dat één oog naar binnen draait.
 2. Neurologische aandoeningen: Sommige neurologische aandoeningen kunnen invloed hebben op de controle van de oogspieren, wat esotropie kan veroorzaken.
 3. Breuk in de oogzenuw: Een breuk in de oogzenuw die de oogspieren aanstuurt, kan ook leiden tot esotropie.

Risicofactoren

Enkele risicofactoren die het risico op esotropie kunnen vergroten, zijn onder andere:

 1. Familiegeschiedenis: Als er een familiegeschiedenis is van esotropie of scheelzien, kan het risico op deze aandoening toenemen.
 2. Refractie-afwijkingen: Refractie-afwijkingen zoals verziendheid (hypermetropie) kunnen bijdragen aan esotropie.

Beeld

Het meest opvallende kenmerk van esotropie is dat één oog naar binnen kijkt terwijl het andere recht vooruit kijkt.

Symptomen

De symptomen van esotropie kunnen variëren, maar ze omvatten meestal:

 1. Duidelijk zichtverlies: Dubbelzien is een veelvoorkomend symptoom.
 2. Hoofdpijn: Patiënten kunnen last hebben van frequente hoofdpijn.
 3. Vermoeidheid: De ogen kunnen snel moe aanvoelen.

Consequenties voor het dagelijks leven

Esotropie kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het dagelijks leven vanwege de visuele verstoring en het potentieel voor sociale en emotionele impact, vooral bij kinderen.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van esotropie wordt meestal gesteld door een oogarts tijdens een grondig oogonderzoek. Aanvullende tests, zoals refractieonderzoek, kunnen worden uitgevoerd om eventuele bijbehorende refractie-afwijkingen te identificeren.

Behandeling: De behandeling van esotropie kan variëren, afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de aandoening. Enkele behandelingsmogelijkheden omvatten:

 1. Bril: In sommige gevallen kan het dragen van voorgeschreven brillen de symptomen verlichten, vooral als refractie-afwijkingen een rol spelen.
 2. Oogpleisters: Bij kinderen kan het afplakken van het goede oog tijdelijk worden aanbevolen om het schele oog te trainen.
 3. Oogspieroefeningen: Oogspieroefeningen kunnen worden aanbevolen om de oogspieren te versterken en de uitlijning te verbeteren.
 4. Chirurgie: In sommige gevallen kan een chirurgische ingreep nodig zijn om de oogspieren aan te passen en de uitlijning te corrigeren.

Richtlijnen

Patiënten, vooral kinderen, moeten de voorgeschreven behandelingen en follow-upafspraken nauwgezet volgen.

Prognose

De prognose voor esotropie is over het algemeen goed, vooral wanneer de aandoening vroeg wordt gediagnosticeerd en behandeld. Vroege behandeling kan permanente visuele problemen voorkomen.

Complicaties

Onbehandelde esotropie kan leiden tot blijvende visuele problemen en dubbelzien. Het is belangrijk om de aandoening tijdig te behandelen om complicaties te voorkomen.

Exoftalmie (proptosis)

Exoftalmie, ook wel bekend als proptosis, is een medische aandoening waarbij één of beide ogen uit hun normale oogkassen steken. Dit kan leiden tot zichtbare uitstulping van de ogen en kan verschillende oorzaken hebben, variërend van infecties tot onderliggende medische aandoeningen.

Oorzaken

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken van exoftalmie, waaronder:

 1. Thyreoïdaandoeningen: Hyperthyreoïdie, zoals de ziekte van Graves, kan leiden tot exoftalmie vanwege de ontsteking van de oogspieren en ophoping van weefsel achter de ogen.
 2. Infecties: Ooginfecties zoals cellulitis of abcessen kunnen leiden tot proptosis.
 3. Trauma: Oogletsel of hoofdletsel kan de oogbol uit de oogkas duwen.
 4. Orbitale tumoren: Tumoren in de oogkas kunnen de oogbol naar voren duwen.

Risicofactoren

Enkele risicofactoren die het risico op exoftalmie kunnen vergroten, zijn onder andere:

 1. Geslacht: Vrouwen hebben een hoger risico op de ontwikkeling van auto-immuungerelateerde exoftalmie.
 2. Leeftijd: Leeftijd kan een rol spelen, vooral bij de ontwikkeling van leeftijdsgebonden exoftalmie.

Beeld

Exoftalmie wordt gekenmerkt door uitstekende ogen die uit de oogkassen steken. Dit kan variëren van mild tot ernstig.

Symptomen

De symptomen van exoftalmie kunnen zijn:

 1. Zichtproblemen: Het uitsteken van de ogen kan het gezichtsvermogen beïnvloeden en dubbelzien veroorzaken.
 2. Droge ogen: De uitstekende ogen kunnen droog aanvoelen en geïrriteerd raken.
 3. Veranderingen in uiterlijk: Exoftalmie kan het uiterlijk van het gezicht veranderen en psychosociale gevolgen hebben.

Consequenties voor het dagelijks leven

Exoftalmie kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het dagelijks leven, waaronder cosmetische zorgen, problemen met zien en ongemak.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van exoftalmie wordt gesteld door een oogarts na een grondig oogonderzoek. Aanvullende tests, zoals beeldvorming van de oogkas, kunnen worden uitgevoerd om de onderliggende oorzaak te bepalen.

Behandeling: De behandeling van exoftalmie is afhankelijk van de onderliggende oorzaak en de ernst van de aandoening. Enkele behandelingsmogelijkheden omvatten:

 1. Medicijnen: In sommige gevallen kunnen medicijnen worden voorgeschreven om ontstekingen te verminderen, zoals corticosteroïden.
 2. Chirurgie: In gevallen van ernstige exoftalmie, vooral als gevolg van tumoren, kan chirurgische ingreep nodig zijn om de oogbol in de oogkas terug te plaatsen.
 3. Behandeling van onderliggende aandoeningen: Als exoftalmie het gevolg is van een medische aandoening zoals hyperthyreoïdie, zal de behandeling zich richten op het beheren van die aandoening.

Richtlijnen

Patiënten moeten de voorgeschreven behandeling volgen en regelmatig worden gecontroleerd door een oogarts.

Prognose

De prognose van exoftalmie hangt af van de onderliggende oorzaak en de tijdigheid van de behandeling. Bij vroege diagnose en behandeling is de prognose over het algemeen gunstiger.

Complicaties

Onbehandelde exoftalmie kan leiden tot blijvende veranderingen in het uiterlijk van het gezicht en ernstige gezondheidsproblemen, vooral als het het gevolg is van een tumor. Het is belangrijk om de aandoening serieus te nemen en medisch advies in te winnen bij de eerste tekenen van exoftalmie.

Exotropie

Exotropie, ook wel bekend als “afwijkend scheelzien” of “uitwijkend scheelzien,” is een oogaandoening waarbij één of beide ogen naar buiten draaien in plaats van recht vooruit te kijken. Deze aandoening kan zichtbare gevolgen hebben en kan variëren in ernst.

Oorzaken

Exotropie kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

 1. Spieraandoeningen: Problemen met de oogspieren die de oogbewegingen reguleren, kunnen leiden tot exotropie.
 2. Breuk in de oogzenuw: Schade aan de oogzenuw die de oogspieren aanstuurt, kan exotropie veroorzaken.
 3. Refractie-afwijkingen: Ongecorrigeerde refractie-afwijkingen zoals verziendheid (hypermetropie) kunnen bijdragen aan exotropie.

Risicofactoren

Enkele risicofactoren die het risico op exotropie kunnen vergroten, zijn onder andere:

 1. Familiegeschiedenis: Als er een familiegeschiedenis is van exotropie of scheelzien, kan het risico op deze aandoening toenemen.
 2. Refractie-afwijkingen: Ongecorrigeerde refractie-afwijkingen kunnen het risico op exotropie vergroten.

Beeld

Exotropie wordt gekenmerkt door één of beide ogen die naar buiten draaien, weg van de neus.

Symptomen

De symptomen van exotropie kunnen variëren, maar ze omvatten meestal:

 1. Dubbelzien: Het zien van dubbele beelden als gevolg van de afwijking van de ogen.
 2. Vermoeidheid van de ogen: De ogen kunnen snel vermoeid raken.
 3. Hoofdpijn: Patiënten kunnen last hebben van frequente hoofdpijn.

Consequenties voor het dagelijks leven

Exotropie kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het dagelijks leven vanwege de visuele verstoring en het potentieel voor sociale en emotionele impact.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van exotropie wordt meestal gesteld door een oogarts tijdens een grondig oogonderzoek. Aanvullende tests, zoals refractieonderzoek, kunnen worden uitgevoerd om eventuele bijbehorende refractie-afwijkingen te identificeren.

Behandeling: De behandeling van exotropie kan variëren, afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de aandoening. Enkele behandelingsmogelijkheden omvatten:

 1. Bril: Voorgeschreven brillen kunnen helpen bij het corrigeren van refractie-afwijkingen die bijdragen aan exotropie.
 2. Oogspieroefeningen: Oogspieroefeningen kunnen worden aanbevolen om de oogspieren te versterken en de uitlijning te verbeteren.
 3. Chirurgie: In sommige gevallen kan een chirurgische ingreep nodig zijn om de oogspieren aan te passen en de uitlijning te corrigeren.

Richtlijnen

Patiënten, vooral kinderen, moeten de voorgeschreven behandelingen en follow-upafspraken nauwgezet volgen.

Prognose

De prognose voor exotropie is over het algemeen goed, vooral wanneer de aandoening vroeg wordt gediagnosticeerd en behandeld. Vroege behandeling kan permanente visuele problemen voorkomen.

Complicaties

Onbehandelde exotropie kan leiden tot blijvende visuele problemen en dubbelzien. Het is belangrijk om de aandoening tijdig te behandelen om complicaties te voorkomen.

Floaters (mouches volantes)

Floaters, ook wel bekend als “mouches volantes,” zijn kleine vlekken, stippen, draadachtige structuren of donkere plekken die in het gezichtsveld lijken te drijven wanneer iemand naar een heldere achtergrond kijkt, zoals de lucht of een witte muur. Hoewel floaters meestal onschadelijk zijn, kunnen ze verontrustend zijn en het zicht beïnvloeden.

Oorzaken

Floaters ontstaan wanneer kleine deeltjes of troebelheden zich in het glasvocht van het oog bevinden. Dit gelachtige materiaal vult het grootste deel van het oog en kan in de loop van de tijd veranderen, wat resulteert in floaters.

Risicofactoren

Er zijn enkele risicofactoren die het risico op het ontwikkelen van floaters kunnen vergroten, waaronder:

 1. Leeftijd: Floaters komen vaker voor naarmate mensen ouder worden.
 2. Oogtrauma: Een geschiedenis van oogtrauma kan het risico op floaters verhogen.

Beeld

Floaters kunnen variëren in grootte en vorm, maar worden vaak beschreven als kleine, donkere vlekken of draden die door het gezichtsveld zweven.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van floaters zijn:

 1. Zichtbare objecten: Het waarnemen van bewegende vlekken, stippen of draden in het gezichtsveld.
 2. Wijziging bij oogbeweging: Floaters bewegen mee met de beweging van de ogen en lijken te verschuiven wanneer u probeert ze rechtstreeks te bekijken.

Consequenties voor het dagelijks leven

Floaters kunnen het dagelijks leven en de visuele ervaring verstoren, maar de impact varieert van persoon tot persoon.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van floaters wordt meestal gesteld door een oogarts tijdens een grondig oogonderzoek. Aanvullende tests zijn meestal niet nodig, tenzij er andere oogaandoeningen worden vermoed.

Behandeling: In de meeste gevallen vereisen floaters geen behandeling, vooral als ze niet ernstig zijn en het zicht niet significant beïnvloeden. Als floaters echter ernstig worden en het zicht belemmeren, kan een chirurgische ingreep, genaamd vitrectomie, worden overwogen.

Richtlijnen

Patiënten met floaters moeten regelmatig worden gecontroleerd door een oogarts om eventuele veranderingen in de aandoening op te volgen.

Prognose

De prognose voor floaters is over het algemeen goed. In de meeste gevallen verdwijnen floaters na verloop van tijd uit zichzelf of worden ze minder opvallend.

Complicaties

Floaters zelf zijn meestal onschadelijk en veroorzaken zelden ernstige complicaties. Echter, als ze gepaard gaan met andere symptomen zoals plotselinge flitsen van licht of verlies van perifeer zicht, kan dit wijzen op een onderliggend probleem zoals netvliesloslating, wat onmiddellijke medische aandacht vereist. Het is essentieel om eventuele verontrustende veranderingen in het gezichtsvermogen aan een oogarts te melden.

Floppy Eyelid Syndroom (FES)

Het Floppy Eyelid Syndroom (FES), ook wel bekend als het “floppy eyelid” of “lax eyelid” syndroom, is een oogaandoening die wordt gekenmerkt door slapheid en een verlies van spanning in de bovenste oogleden. Dit kan leiden tot verschillende ooggerelateerde problemen.

Oorzaken

De exacte oorzaak van FES is niet volledig begrepen, maar het wordt vaak geassocieerd met verminderde collageen- en elastinevezels in de oogleden, wat leidt tot slapheid.

Risicofactoren

Hoewel FES zich bij mensen van alle leeftijden kan ontwikkelen, zijn er enkele risicofactoren die het risico kunnen vergroten, waaronder:

 1. Obesitas: Overgewicht kan het risico op FES vergroten.
 2. Slaapapneu: Mensen met slaapapneu hebben een verhoogd risico op FES.

Beeld

De belangrijkste fysieke kenmerken van FES zijn de slapheid en de neiging van de bovenste oogleden om naar beneden te hangen.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van FES zijn onder andere:

 1. Droge ogen: De verminderde oogsluiting kan leiden tot droge ogen en onvoldoende bescherming van het oogoppervlak.
 2. Wrijven van de ogen: Patiënten met FES kunnen vaak hun ogen wrijven, wat de irritatie verergert.
 3. Wazig zicht: Het hangen van de oogleden kan het zicht belemmeren.

Consequenties voor het dagelijks leven

FES kan het dagelijks leven beïnvloeden, vooral vanwege de ooggerelateerde symptomen, zoals droge ogen en een wazig zicht.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van FES wordt meestal gesteld door een oogarts op basis van een lichamelijk onderzoek en een evaluatie van de ooglidfunctie. Aanvullende tests zoals traanfilmtesten kunnen worden uitgevoerd om de mate van droge ogen te beoordelen.

Behandeling: De behandeling van FES is gericht op het verminderen van de symptomen en kan het volgende omvatten:

 1. Kunsttranen: Het gebruik van kunsttranen kan helpen bij droge ogen.
 2. Ooglidcorrectie (chirurgie): In ernstige gevallen kan een ooglidcorrectie (blepharoplastiek) worden overwogen om de spanning in de oogleden te herstellen.

Richtlijnen

Patiënten met FES moeten regelmatig worden gevolgd door een oogarts en de voorgeschreven behandelingen nauwgezet volgen.

Prognose

De prognose voor FES is over het algemeen gunstig, vooral wanneer de aandoening vroeg wordt herkend en behandeld. Symptomatische verbetering kan worden verwacht met geschikte behandeling.

Complicaties

Onbehandelde FES kan leiden tot aanhoudende droge ogen en irritatie, wat het risico op complicaties zoals hoornvliesbeschadiging kan verhogen. Het is belangrijk om de symptomen van FES serieus te nemen en medische hulp te zoeken om mogelijke complicaties te voorkomen.

Fotofobie (lichtgevoeligheid)

Fotofobie, ook bekend als lichtgevoeligheid, is een aandoening waarbij het oog overmatig gevoelig is voor licht. Dit kan variëren van ongemak bij blootstelling aan helder licht tot intense pijn. Fotofobie kan een teken zijn van verschillende oog- en algemene gezondheidsproblemen.

Oorzaken

Fotofobie kan worden veroorzaakt door verschillende onderliggende aandoeningen en oorzaken, waaronder:

 1. Oogaandoeningen: Fotofobie kan voorkomen bij oogaandoeningen zoals uveïtis, glaucoom, netvliesontsteking en cataract.
 2. Hoornvliesproblemen: Schade aan het hoornvlies, zoals een hoornvlieszweer of keratitis, kan lichtgevoeligheid veroorzaken.
 3. Migraine: Sommige mensen ervaren fotofobie tijdens een migraine-aanval.
 4. Oogchirurgie: Na bepaalde oogchirurgie, zoals een LASIK-procedure, kan tijdelijke lichtgevoeligheid optreden.

Risicofactoren

Sommige mensen hebben een verhoogd risico op fotofobie vanwege hun medische geschiedenis, ooggezondheid en genetische aanleg.

Beeld

Het beeld van fotofobie varieert, maar meestal vertonen mensen met deze aandoening een afkeer van fel licht, en ze kunnen proberen hun ogen te beschermen door te knijpen, te fronsen of een zonnebril te dragen, zelfs bij matig licht.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van fotofobie zijn onder andere:

 1. Pijnlijke reactie op licht: Patiënten ervaren vaak pijn of ongemak wanneer ze worden blootgesteld aan licht, zelfs in normaal verlichte omgevingen.
 2. Knijpen of fronsen: Mensen kunnen hun ogen samenknijpen of fronsen om het licht te vermijden.

Consequenties voor het dagelijks leven

Fotofobie kan ernstige hinder veroorzaken in het dagelijks leven. Activiteiten zoals autorijden, televisie kijken en lezen kunnen moeilijk of onmogelijk worden.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van fotofobie begint meestal met een grondig oogonderzoek door een oogarts. Aanvullende tests, zoals gezichtsveldonderzoek en hoornvliesbeoordelingen, kunnen worden uitgevoerd om de onderliggende oorzaak te identificeren.

Behandeling: De behandeling van fotofobie richt zich op het beheersen van de onderliggende oorzaak. Dit kan het gebruik van medicijnen, oogdruppels, zonnebrillen of veranderingen in de levensstijl omvatten.

Richtlijnen

Patiënten met fotofobie moeten de aanbevelingen van hun oogarts volgen, zoals voorgeschreven behandelingen en het dragen van beschermende zonnebrillen.

Prognose

De prognose van fotofobie is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. In veel gevallen kan de aandoening worden beheerst met de juiste behandeling, hoewel sommige oorzaken chronisch kunnen zijn.

Complicaties

Onbehandelde fotofobie kan leiden tot verminderde levenskwaliteit en ernstige oogcomplicaties, afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Het is essentieel om snel medische hulp te zoeken als fotofobie aanhoudt of verergert.

Fotopsie

Fotopsie is een visuele waarneming van lichtflitsen, vonken, of flikkeringen die niet afkomstig zijn van externe lichtbronnen. Deze ervaring kan tijdelijk en onschadelijk zijn, maar het kan ook wijzen op onderliggende oogaandoeningen die medische aandacht vereisen.

Oorzaken

Fotopsie kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

 1. Migraine: Een veelvoorkomende oorzaak van fotopsie is een migraineaanval, die vaak gepaard gaat met visuele aura’s, waaronder lichtflitsen.
 2. Netvliesloslating: Wanneer het netvlies losraakt van de onderliggende weefsels, kunnen lichtflitsen optreden als gevolg van mechanische druk op de fotoreceptoren.
 3. Hoofdletsel: Een traumatisch hoofdletsel kan tijdelijke visuele symptomen, waaronder fotopsie, veroorzaken.

Risicofactoren

Er zijn geen specifieke risicofactoren voor fotopsie, omdat het vaak een symptoom is van een onderliggende aandoening.

Beeld

Fotopsie wordt meestal beschreven als lichtflitsen of vonken die plotseling in het gezichtsveld verschijnen. Deze flitsen kunnen variëren in grootte en intensiteit.

Symptomen

De belangrijkste symptomen van fotopsie zijn de visuele lichtflitsen zelf. Afhankelijk van de onderliggende oorzaak kunnen andere symptomen aanwezig zijn, zoals hoofdpijn bij migraine.

Consequenties voor het dagelijks leven

Fotopsie kan storend zijn, maar de gevolgen voor het dagelijks leven variëren afhankelijk van de frequentie en ernst van de flitsen en de onderliggende oorzaak.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van fotopsie begint meestal met een grondig oogonderzoek door een oogarts. Aanvullende tests, zoals een gezichtsveldonderzoek, OCT-scan of echografie van het oog, kunnen worden uitgevoerd om de onderliggende oorzaak vast te stellen.

Behandeling: De behandeling van fotopsie richt zich op de onderliggende oorzaak. Bijvoorbeeld, in het geval van migraine kan de behandeling gericht zijn op het voorkomen of verlichten van migraineaanvallen.

Richtlijnen

Patiënten die fotopsie ervaren, moeten medische hulp zoeken om de onderliggende oorzaak te achterhalen en te behandelen.

Prognose

De prognose van fotopsie varieert afhankelijk van de oorzaak. In sommige gevallen kan het een tijdelijk symptoom zijn dat vanzelf verdwijnt, terwijl andere oorzaken blijvende behandeling en monitoring vereisen.

Complicaties

Fotopsie zelf is meestal geen ernstige aandoening, maar het kan een teken zijn van onderliggende problemen, zoals netvliesloslating, die ernstige complicaties kunnen veroorzaken als ze niet worden behandeld. Daarom is het belangrijk om medische hulp te zoeken bij aanhoudende fotopsie.

Fundus albipunctatus

Fundus albipunctatus is een zeldzame erfelijke oogaandoening die het netvlies aantast en leidt tot een verminderd nachtzicht en een karakteristiek patroon van witte vlekken in het oog. Deze aandoening heeft invloed op het dagelijks leven van degenen die eraan lijden en vereist vaak levenslange zorg en opvolging. Hieronder volgt een diepgaande bespreking van fundus albipunctatus, inclusief de oorzaken, risicofactoren, uiterlijke kenmerken, symptomen, impact op het dagelijks leven, diagnostische procedures, behandelingsopties, richtlijnen voor patiënten, prognose en mogelijke complicaties.

Oorzaken

Fundus albipunctatus is een genetische aandoening die meestal wordt veroorzaakt door mutaties in specifieke genen die verantwoordelijk zijn voor de normale werking van het netvlies.

Risicofactoren

De belangrijkste risicofactor voor fundus albipunctatus is een positieve familiegeschiedenis van de aandoening. Omdat het een genetische aandoening is, hebben mensen wiens ouders drager zijn van de mutatie een verhoogd risico op het ontwikkelen van fundus albipunctatus.

Beeld

Het karakteristieke beeld van fundus albipunctatus wordt waargenomen bij oftalmoscopie, waarbij witte tot lichtgele stippen en vlekken te zien zijn in het netvlies, vooral in het perifere gebied. Deze vlekken zijn typisch kleiner dan 0,5 millimeter in diameter.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van fundus albipunctatus zijn:

 1. Verminderd nachtzicht: Mensen met deze aandoening hebben moeite met zien in het donker of bij weinig licht.
 2. Vertraagd aanpassingsvermogen aan het donker: Na blootstelling aan fel licht duurt het langer voordat de ogen zich aanpassen aan het donker.
 3. Lichtgevoeligheid: Sommige patiënten kunnen overgevoelig zijn voor fel licht.

Consequenties voor het dagelijks leven

Fundus albipunctatus kan het dagelijks leven van een persoon beïnvloeden, vooral bij activiteiten in omstandigheden met weinig licht, zoals ‘s nachts autorijden.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van fundus albipunctatus wordt gesteld door een oogarts op basis van een oftalmoscopie, elektroretinografie (ERG) en genetische tests om mutaties te identificeren.

Behandeling: Hoewel er geen remedie is voor fundus albipunctatus, kunnen sommige patiënten baat hebben bij het nemen van vitamine A-supplementen, onder toezicht van een oogarts. Deze supplementen kunnen helpen bij het verminderen van de ernst van de symptomen.

Richtlijnen

Patiënten met fundus albipunctatus moeten regelmatig worden gecontroleerd door een oogarts om eventuele veranderingen in hun netvliesgezondheid te monitoren.

Prognose

De prognose van fundus albipunctatus is over het algemeen goed, omdat de aandoening niet tot volledige blindheid leidt. Met de juiste zorg en het volgen van de aanbevelingen van een oogarts kunnen de symptomen worden beheerst.

Complicaties

Complicaties van fundus albipunctatus zijn meestal gerelateerd aan de verminderde visuele functie en kunnen bestaan uit moeite met nachtelijke activiteiten of problemen bij weinig licht. Het is essentieel voor patiënten om regelmatig oogonderzoek te ondergaan om complicaties op te sporen en te behandelen.

Glasvochtbloeding in oog

Een glasvochtbloeding in het oog, ook wel bekend als een vitreïtisbloeding of bloeding in het glasvocht, is een medische aandoening waarbij er bloed zich ophoopt in het glasvocht, het gelachtige gedeelte van het oog dat zich achter de lens bevindt. Deze bloeding kan variëren in ernst en kan verschillende oorzaken hebben.

Oorzaken

Glasvochtbloeding in het oog kan door verschillende oorzaken worden veroorzaakt, waaronder:

 1. Netvliesbloeding: Bloedingen in het netvlies kunnen bloed in het glasvocht lekken.
 2. Diabetische retinopathie: Patiënten met diabetes kunnen microaneurysma’s en bloedingen in het netvlies ontwikkelen, die kunnen leiden tot glasvochtbloeding.
 3. Oogletsel: Trauma aan het oog kan leiden tot bloedingen in het glasvocht.
 4. Maculadegeneratie: Soms kunnen bloedvaten abnormaal groeien onder het netvlies en bloedingen veroorzaken.

Risicofactoren

Risicofactoren voor glasvochtbloeding omvatten diabetes, hypertensie, oogletsel en aandoeningen zoals maculadegeneratie.

Beeld

Bij oftalmoscopie kan een oogarts bloed in het glasvocht waarnemen als donkere vlekken of lijnen.

Symptomen

De belangrijkste symptomen van glasvochtbloeding zijn:

 1. Floaters: Kleine donkere vlekken of draadachtige structuren die in het gezichtsveld drijven.
 2. Wazig zicht: Het gezichtsvermogen kan tijdelijk wazig worden als gevolg van de bloeding.

Consequenties voor het dagelijks leven

Glasvochtbloeding kan het dagelijks leven beïnvloeden, vooral als het gezichtsvermogen wordt aangetast. Het kan problemen veroorzaken bij activiteiten zoals lezen of autorijden.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van glasvochtbloeding wordt gesteld door een oogarts na een grondig oogonderzoek, inclusief oftalmoscopie en soms aanvullende tests zoals echografie van het oog.

Behandeling: De behandeling van glasvochtbloeding hangt af van de onderliggende oorzaak. In sommige gevallen kan de bloeding vanzelf oplossen, maar bij ernstige gevallen kan een chirurgische ingreep nodig zijn om het bloed te verwijderen.

Richtlijnen

Patiënten met glasvochtbloeding moeten regelmatig door een oogarts worden gecontroleerd om de voortgang van de aandoening en mogelijke complicaties op te volgen.

Prognose

De prognose voor glasvochtbloeding varieert afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de bloeding. In veel gevallen verbetert het gezichtsvermogen na verloop van tijd, maar soms kan blijvende schade optreden.

Complicaties

Complicaties van glasvochtbloeding kunnen zijn verminderd gezichtsvermogen, netvliesloslating en de noodzaak van chirurgische ingrepen om het bloed te verwijderen. Het is van vitaal belang voor patiënten om opvolgingszorg te krijgen om complicaties te voorkomen of te behandelen.

Glaucoom

Glaucoom is een veelvoorkomende oogaandoening die schade aan de oogzenuw veroorzaakt, wat kan leiden tot permanent verlies van gezichtsvermogen. Het wordt vaak geassocieerd met verhoogde oogdruk, maar kan ook voorkomen bij normale oogdruk. Deze aandoening ontwikkelt zich meestal geleidelijk en kan onopgemerkt blijven tot het gezichtsvermogen aanzienlijk is aangetast

Oorzaken

Glaucoom ontstaat wanneer er te veel druk is in de oogbol, wat leidt tot beschadiging van de oogzenuw. Hoewel verhoogde oogdruk een belangrijke risicofactor is, kan glaucoom ook optreden bij normale oogdruk. Andere oorzaken zijn onder meer een slechte bloedtoevoer naar de oogzenuw en genetische aanleg.

Risicofactoren

Verschillende risicofactoren kunnen het risico op het ontwikkelen van glaucoom vergroten, waaronder:

 1. Familiegeschiedenis: Als er familieleden zijn met glaucoom, is het risico groter.
 2. Leeftijd: Glaucoom komt vaker voor bij oudere mensen.
 3. Ras: Sommige etnische groepen, zoals Afro-Amerikanen en Aziaten, lopen een hoger risico.
 4. Oogletsel: Eerdere oogletsels kunnen het risico vergroten.
 5. Diabetes: Diabetespatiënten hebben een verhoogd risico op glaucoom.

Beeld

Bij oftalmoscopie kan een oogarts de kenmerkende schade aan de oogzenuw zien. Daarnaast kunnen gezichtsveldtesten helpen bij het identificeren van uitval in het gezichtsveld.

Resultaten gezichtsveldonderzoek

Resultaten gezichtsveldonderzoek

Symptomen

In de vroege stadia van glaucoom zijn er meestal geen symptomen. Naarmate de aandoening vordert, kunnen de volgende symptomen optreden:

 1. Geleidelijk verlies van perifeer gezichtsvermogen: Dit wordt vaak pas opgemerkt wanneer het aanzienlijk is.
 2. Oogpijn: Bij acute glaucoomaanvallen kan hevige oogpijn optreden.

Consequenties voor het dagelijks leven

Glaucoom kan leiden tot verminderd gezichtsvermogen en beperkingen in het dagelijks leven, zoals moeite met autorijden, lezen en herkennen van gezichten.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van glaucoom omvat metingen van oogdruk, oftalmoscopie, gezichtsveldtesten en optische coherentietomografie (OCT) om de schade aan de oogzenuw te beoordelen.

Behandeling: De behandeling van glaucoom kan onder meer bestaan uit oogdruppels om de oogdruk te verlagen, laserchirurgie of conventionele chirurgie om de druk in het oog te verminderen.

Richtlijnen

Patiënten met glaucoom moeten regelmatig door een oogarts worden gecontroleerd om de voortgang van de aandoening te monitoren en de behandeling indien nodig aan te passen.

Prognose

De prognose van glaucoom varieert, maar vroege diagnose en behandeling kunnen het gezichtsvermogen behouden of verlies vertragen.

Complicaties

Onbehandelde glaucoom kan leiden tot permanent verlies van gezichtsvermogen en blindheid. Daarom i

Gordelroos in het oog

Gordelroos, ook wel herpes zoster genoemd, is een virale infectie die wordt veroorzaakt door hetzelfde virus dat waterpokken veroorzaakt, het varicella-zoster-virus. Wanneer iemand waterpokken heeft gehad, blijft het virus inactief in het lichaam en kan het later weer actief worden, wat leidt tot gordelroos. Als de ogen worden aangetast, spreken we van “gordelroos in het oog” of “oculaire gordelroos.”

Oorzaken

Gordelroos in het oog wordt veroorzaakt door het reactiveren van het varicella-zoster-virus, dat eerder waterpokken heeft veroorzaakt. Na waterpokken blijft het virus latent in zenuwcellen en kan het later opnieuw actief worden, meestal als gevolg van een verminderde immuniteit.

Risicofactoren

Risicofactoren voor gordelroos in het oog omvatten leeftijd (ouderen lopen een groter risico), een verminderd immuunsysteem, stress, en eerdere waterpokkeninfectie.

Beeld

Gordelroos in het oog kan zich manifesteren als een uitslag op de huid rondom het oog en soms op het voorhoofd of de neus.

Symptomen

De symptomen van gordelroos in het oog kunnen zijn:

 1. Uitslag: Een pijnlijke, jeukende uitslag op de huid rondom het oog, die zich ontwikkelt tot blaren.
 2. Oogproblemen: Ontsteking en roodheid van het oog, oogpijn, wazig zien, gevoeligheid voor licht, en in ernstige gevallen, verlies van gezichtsvermogen.

Consequenties voor het dagelijks leven

Gordelroos in het oog kan ernstige gevolgen hebben voor het dagelijks leven, waaronder visuele beperkingen en oogpijn.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een arts kan de diagnose stellen op basis van de typische symptomen en het klinische beeld van de uitslag. Oogonderzoeken kunnen nodig zijn om de mate van oogbetrokkenheid te beoordelen.

Behandeling: De behandeling van gordelroos in het oog omvat antivirale medicatie, pijnbestrijding, en mogelijk oogdruppels of zalven om een oogontsteking te verminderen.

Richtlijnen

Patiënten met gordelroos in het oog moeten medisch advies volgen, oogdruppels of zalven zoals voorgeschreven gebruiken, en vermijden aan het aanraken van hun ogen.

Prognose

Met tijdige behandeling kan gordelroos in het oog worden gecontroleerd en kan het herstel van het gezichtsvermogen optreden. In sommige gevallen kunnen echter blijvende oogcomplicaties ontstaan.

Complicaties

Mogelijke complicaties van gordelroos in het oog zijn blijvend verlies van gezichtsvermogen, ooginfecties, en oogpijn die aanhoudt nadat de uitslag is verdwenen. Het is van cruciaal belang dat patiënten met deze aandoening de aanbevelingen van hun zorgverleners opvolgen om complicaties te minimaliseren.

Gyrate atrofie van het vaatvlies en netvlies in het oog

Gyrate atrofie van het vaatvlies en netvlies is een zeldzame erfelijke oogaandoening die leidt tot progressieve schade aan het vaatvlies en het netvlies in het oog. Deze aandoening wordt veroorzaakt door een genetische mutatie en kan ernstige visuele beperkingen veroorzaken.

Oorzaken

Gyrate atrofie van het vaatvlies en netvlies is het gevolg van een genetische mutatie in het OAT-gen, dat codeert voor het enzym ornithine-aminotransferase. Deze mutatie leidt tot een ophoping van het aminozuur ornithine in het lichaam, wat leidt tot schade aan het vaatvlies en het netvlies.

Risicofactoren

Het belangrijkste risicofactor voor gyrate atrofie is een familiegeschiedenis van de aandoening. Het is een autosomaal recessieve aandoening, wat betekent dat beide ouders drager moeten zijn van de mutatie om de aandoening aan hun kinderen door te geven.

Beeld

Gyrate atrofie van het vaatvlies en netvlies leidt tot geleidelijke veranderingen in het netvlies en het vaatvlies, die zichtbaar zijn bij oftalmoscopisch onderzoek.

Symptomen

De symptomen van deze aandoening variëren, maar kunnen bestaan uit:

 1. Verlies van nachtzicht: Problemen met zien in het donker.
 2. Verminderd gezichtsvermogen: Geleidelijk verlies van gezichtsvermogen.
 3. Geleidelijke krimp van het gezichtsveld: Het gezichtsveld wordt steeds smaller.

Consequenties voor het dagelijks leven

Gyrate atrofie van het vaatvlies en netvlies kan ernstige visuele beperkingen veroorzaken en het dagelijks leven aanzienlijk beïnvloeden, waaronder moeite met lezen, autorijden en herkennen van gezichten.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose wordt gesteld door oftalmoscopisch onderzoek, genetische testen om de mutatie in het OAT-gen te bevestigen, en andere oogonderzoeken zoals gezichtsveldtesten en elektroretinografie (ERG) om de mate van schade te beoordelen.

Behandeling: Er is geen genezing voor gyrate atrofie van het vaatvlies en netvlies, maar behandeling kan gericht zijn op het verminderen van de ophoping van ornithine in het lichaam. Dit kan worden bereikt door een dieet met een laag ornithinegehalte en het gebruik van medicijnen zoals pyridoxine (vitamine B6).

Richtlijnen

Patiënten moeten regelmatig door een oogarts worden gecontroleerd om de voortgang van de aandoening te monitoren en de behandeling indien nodig aan te passen.

Prognose

De prognose voor gyrate atrofie van het vaatvlies en netvlies is meestal slecht, omdat de aandoening leidt tot progressieve visuele beperkingen. Behandeling kan de progressie vertragen, maar niet stoppen.

Complicaties

Complicaties van deze aandoening kunnen ernstige visuele beperkingen en blindheid omvatten. Het is van cruciaal belang dat patiënten met gyrate atrofie regelmatig worden gecontroleerd door een oogarts en hun dieet en medicatie volgen om complicaties te minimaliseren.

Halo’s en lichtverblinding door ziekte of behandeling aan het oog

Halo’s en lichtverblinding zijn visuele verschijnselen die kunnen optreden als gevolg van verschillende oogaandoeningen of als bijwerking van oogbehandelingen. Deze symptomen kunnen het dagelijks leven aanzienlijk beïnvloeden en het rijden en lezen bemoeilijken.

Oorzaken

Halo’s en lichtverblinding kunnen worden veroorzaakt door verschillende oorzaken, waaronder:

 1. Refractiefouten: Onjuiste breking van licht in het oog, zoals bij bijziendheid, verziendheid of astigmatisme, kan halo’s veroorzaken, vooral ‘s nachts.
 2. Cataract: Een troebele ooglens kan licht verstrooien en halo’s veroorzaken.
 3. Cornea-aandoeningen: Aandoeningen zoals keratoconus, waarbij de cornea kegelvormig wordt, kunnen lichtverblinding en halo’s veroorzaken.
 4. Bijwerkingen van oogdruppels of chirurgie: Sommige oogdruppels of chirurgische procedures, zoals LASIK, kunnen halo’s en lichtverblinding veroorzaken als bijwerking.

Risicofactoren

Risicofactoren voor het ontwikkelen van halo’s en lichtverblinding kunnen onder andere refractiefouten, leeftijd en eerdere oogbehandelingen omvatten.

Beeld

Halo’s worden vaak omschreven als cirkelvormige of stralenkransachtige schijven die rond lichtbronnen verschijnen. Lichtverblinding wordt gekenmerkt door verlies van contrast en schittering.

Symptomen

De belangrijkste symptomen zijn het zien van halo’s of het ervaren van verblindende effecten bij blootstelling aan licht.

Consequenties voor het dagelijks leven

Halo’s en lichtverblinding kunnen het moeilijk maken om ‘s nachts te rijden, te lezen, televisie te kijken en andere dagelijkse activiteiten uit te voeren die een helder zicht vereisen.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose wordt gesteld op basis van de symptomen en een grondig oogonderzoek door een oogarts, inclusief metingen van de gezichtsscherpte, refractie en inspectie van de ooggezondheid.

Behandeling: De behandeling is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Voor sommige aandoeningen, zoals cataract, kan een operatie worden aanbevolen om de troebele lens te vervangen. Bij refractiefouten kunnen brillen of contactlenzen de symptomen verbeteren.

Richtlijnen

Patiënten met halo’s en lichtverblinding moeten regelmatig worden gecontroleerd door een oogarts om de voortgang van de aandoening te monitoren en de behandeling indien nodig aan te passen. Het is belangrijk om te vermijden te rijden of activiteiten te ondernemen die een helder zicht vereisen als de symptomen ernstig zijn.

Prognose

De prognose hangt sterk af van de onderliggende oorzaak. In veel gevallen kunnen halo’s en lichtverblinding met succes worden behandeld of gecorrigeerd met behulp van optische hulpmiddelen of oogchirurgie.

Complicaties

Onbehandelde halo’s en lichtverblinding kunnen leiden tot een verminderde kwaliteit van leven en veiligheidsrisico’s, vooral bij activiteiten zoals autorijden. Het is daarom belangrijk om tijdig medische hulp te zoeken en de aanbevolen behandeling te volgen

Hemianopsie

Hemianopsie is een visuele aandoening waarbij een persoon het vermogen verliest om te zien in een deel van het gezichtsveld, meestal in de linker- of rechterhelft van beide ogen. Deze aandoening kan verschillende oorzaken hebben en heeft aanzienlijke gevolgen voor het dagelijks leven van de getroffenen. Hieronder volgt een diepgaande beschrijving van hemianopsie, inclusief de oorzaken, risicofactoren, beeldvorming, symptomen, impact op het dagelijks leven, diagnose, behandeling, richtlijnen voor patiënten, prognose en mogelijke complicaties.

Oorzaken

Hemianopsie kan het gevolg zijn van diverse oorzaken, waaronder:

 1. Hersenletsel: Een traumatisch hersenletsel, beroerte, tumor, of andere aandoeningen die de visuele banen in de hersenen aantasten, kunnen leiden tot hemianopsie.
 2. Oogproblemen: Zeldzaam, maar bepaalde oogproblemen, zoals glaucoom, kunnen ook leiden tot een vorm van hemianopsie.

Risicofactoren

Risicofactoren voor het ontwikkelen van hemianopsie omvatten een voorgeschiedenis van beroerte, traumatisch hersenletsel of bepaalde neurologische aandoeningen.

Beeld

Hemianopsie wordt gekenmerkt door een verlies van zicht in een bepaald deel van het gezichtsveld. Dit kan de linker- of rechterhelft van het gezichtsveld zijn, afhankelijk van de locatie van de schade in de visuele banen.

Symptomen

De belangrijkste symptomen van hemianopsie zijn het niet kunnen zien van objecten of gebeurtenissen in het aangetaste gezichtsveld.

Consequenties voor het dagelijks leven

Hemianopsie kan het dagelijks leven aanzienlijk beïnvloeden. Het kan leiden tot moeilijkheden bij het navigeren, autorijden, het lezen van teksten, en het vermijden van obstakels. Patiënten moeten extra voorzichtig zijn om botsingen of ongelukken te voorkomen.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan hemianopsie diagnosticeren met behulp van gezichtsveldtesten en neurologische evaluaties. Beeldvormende onderzoeken zoals MRI of CT-scans kunnen helpen bij het identificeren van de onderliggende oorzaak.

Behandeling: De behandeling van hemianopsie richt zich voornamelijk op het omgaan met de aandoening en het verbeteren van de levenskwaliteit. Dit kan onder meer het aanleren van compensatietechnieken, het gebruik van speciale hulpmiddelen zoals prismabrillen, en revalidatie omvatten.

Richtlijnen

Patiënten met hemianopsie moeten specifieke strategieën aanleren om de uitdagingen van hun aandoening aan te pakken, zoals het draaien van het hoofd om ontbrekende informatie in hun gezichtsveld te zien en extra voorzichtigheid bij dagelijkse activiteiten.

Prognose

De prognose hangt af van de onderliggende oorzaak en de mate van hemianopsie. Met de juiste revalidatie en hulpmiddelen kunnen patiënten vaak leren om effectief om te gaan met hun aandoening en een bevredigend leven leiden.

Complicaties

Complicaties van hemianopsie kunnen zijn ongelukken, verwondingen of botsingen als gevolg van verminderd zicht. Het is van cruciaal belang voor patiënten om zich bewust te zijn van hun beperkingen en veiligheidsmaatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen.

Hemolacrie

Hemolacrie is een zeldzame aandoening waarbij een persoon bloed huilt in plaats van tranen. Deze aandoening kan verontrustend zijn voor de getroffen personen en hun omgeving.

Oorzaken

De exacte oorzaken van hemolacrie zijn niet volledig begrepen, maar er zijn verschillende mogelijke triggers geïdentificeerd:

 1. Trauma: Oogletsel kan leiden tot beschadiging van de bloedvaten in het oog, waardoor bloed zich mengt met tranen.
 2. Infecties: Ooginfecties kunnen ontstekingen veroorzaken die leiden tot bloedingen in de traanklieren.
 3. Tumoren: Zeldzame tumoren in de traanklieren of oogkas kunnen de oorzaak zijn van hemolacrie.
 4. Bloedstollingsstoornissen: Sommige aandoeningen die de bloedstolling beïnvloeden, kunnen bijdragen aan hemolacrie.

Risicofactoren

Hoewel hemolacrie op zichzelf al zeldzaam is, lopen mensen met een voorgeschiedenis van oogletsel, ooginfecties of bloedstollingsstoornissen een iets groter risico.

Beeld

Hemolacrie wordt gekenmerkt door het vrijkomen van bloed vermengd met tranen uit de ogen van een persoon.

Symptomen

De belangrijkste en meest opvallende symptomen van hemolacrie zijn bloedafscheiding uit de ogen, mogelijk gepaard met oogpijn en irritatie.

Consequenties voor het dagelijks leven

Hemolacrie kan psychologisch en sociaal belastend zijn voor de getroffen persoon, en het kan leiden tot verlegenheid en ongemak in sociale situaties.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Om hemolacrie te diagnosticeren, zal een arts een grondig onderzoek uitvoeren en mogelijk aanvullende onderzoeken, zoals een CT-scan of MRI, bestellen om mogelijke onderliggende oorzaken te identificeren.

Behandeling: De behandeling van hemolacrie richt zich op het behandelen van de onderliggende oorzaak. Afhankelijk van de diagnose kan dit het gebruik van antibiotica, chirurgische ingrepen of medicijnen omvatten.

Richtlijnen

Patiënten met hemolacrie moeten nauw samenwerken met hun zorgverleners om de aandoening effectief te beheren. Ze moeten ook bewust zijn van de mogelijke psychologische impact en overwegen om professionele hulp te zoeken.

Prognose

De prognose hangt af van de onderliggende oorzaak van hemolacrie. Als de oorzaak succesvol wordt behandeld, kunnen de symptomen verbeteren of volledig verdwijnen. In sommige gevallen kan hemolacrie echter aanhouden of terugkeren.

Complicaties

Complicaties van hemolacrie kunnen zijn ooginfecties, verminderd gezichtsvermogen en psychische stress. Het is van groot belang om medische zorg te zoeken bij de eerste tekenen van hemolacrie om mogelijke complicaties te minimaliseren.

Herpes in het oog

Herpes in het oog, ook bekend als oculaire herpes of herpetische keratitis, is een virale infectie die het oog beïnvloedt. Deze aandoening kan variëren in ernst en kan ongemak en complicaties veroorzaken als deze niet tijdig wordt behandeld.

Oorzaken

Herpes in het oog wordt veroorzaakt door het herpes simplex-virus (HSV). Er zijn twee soorten HSV: HSV-1 en HSV-2. HSV-1 is meestal de oorzaak van oculaire herpes en wordt vaak geassocieerd met koortsblaasjes of koortslippen.

Risicofactoren

Enkele risicofactoren voor het ontwikkelen van herpes in het oog zijn:

 1. Eerdere herpetische infectie: Mensen die eerder herpesinfecties hebben gehad, hebben een verhoogd risico op oculaire herpes.
 2. Immunosuppressie: Een verzwakt immuunsysteem kan het risico op het ontwikkelen van herpesinfecties vergroten.
 3. Oogletsel: Oogletsel kan het virus in het ooggebied introduceren en leiden tot een infectie.

Beeld

Herpes in het oog kan verschillende vormen aannemen, waaronder epitheliale keratitis (oppervlakkige hoornvliesinfectie), stromale keratitis (diepere hoornvliesinfectie), en iritis (ontsteking van de iris).

Symptomen

De symptomen van herpes in het oog kunnen variëren, maar kunnen onder meer omvatten:

 • Roodheid van het oog
 • Waterige afscheiding
 • Wazig zicht
 • Pijn en irritatie
 • Gevoeligheid voor licht
 • Verlies van gezichtsvermogen

Consequenties voor het dagelijks leven

Herpes in het oog kan ernstige gevolgen hebben voor het gezichtsvermogen en de algehele ooggezondheid. Onbehandeld kan het leiden tot permanente littekens op het hoornvlies en zelfs tot blindheid.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts zal de diagnose herpes in het oog stellen door het oog te onderzoeken en kan aanvullende tests zoals een ooguitstrijkje aanbevelen om het virus te identificeren.

Behandeling: De behandeling van herpes in het oog omvat antivirale medicatie, zoals oogdruppels of zalf. Bij ernstige gevallen kan orale antivirale medicatie nodig zijn. Corticosteroïden kunnen worden voorgeschreven om ontstekingen te verminderen.

Richtlijnen

Het is van cruciaal belang om de voorgeschreven medicatie consequent in te nemen en de instructies van de arts op te volgen. Vermijd het aanraken van de ogen en neem maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Prognose

Met vroege diagnose en behandeling is de prognose meestal gunstig. Echter, bij ernstige gevallen kunnen complicaties en blijvende littekens het gezichtsvermogen beïnvloeden.

Complicaties

Complicaties van herpes in het oog kunnen zijn: cornea-erosie, littekenvorming op het hoornvlies, secundaire bacteriële infecties, en zelfs permanente schade aan het gezichtsvermogen. Het is essentieel om de symptomen serieus te nemen en snel medische hulp te zoeken om complicaties te

Heterochromie

Heterochromie is een zeldzame oogaandoening waarbij de irissen van de ogen een andere kleur hebben. Dit kan zich voordoen als een persoon wordt geboren met twee verschillend gekleurde irissen, wat aangeboren heterochromie wordt genoemd, of later in het leven optreden als gevolg van letsel, ziekte of medicatie, wat verworven heterochromie wordt genoemd.

Oorzaken

Heterochromie kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

 1. Genetische factoren: Sommige mensen worden geboren met heterochromie als gevolg van genetische variaties. Deze vorm wordt vaak aangeboren heterochromie genoemd.
 2. Verworven factoren: Heterochromie kan ook worden veroorzaakt door letsels, ontstekingen, ziekten, of medicatiegebruik die de melanineproductie in de iris beïnvloeden. Dit wordt verworven heterochromie genoemd.

Risicofactoren

Er zijn geen specifieke risicofactoren die iemand vatbaarder maken voor heterochromie, aangezien het vaak genetisch of door externe omstandigheden wordt bepaald.

Beeld

Heterochromie wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van twee verschillend gekleurde irissen in één of beide ogen. De kleurvariaties kunnen subtiel zijn, zoals lichte nuances van blauw of bruin, of dramatischer, zoals één blauw en één bruin oog.

Symptomen

Heterochromie op zichzelf veroorzaakt geen symptomen die pijn of ongemak veroorzaken. Het is eerder een zichtbare verandering in de oogkleur.

Consequenties voor het dagelijks leven

Heterochromie heeft over het algemeen geen invloed op de algehele ooggezondheid of het gezichtsvermogen. Het wordt meestal als een cosmetische variantie beschouwd.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan heterochromie diagnosticeren door eenvoudigweg naar de irissen van de ogen te kijken. Als er zorgen zijn over de oorzaak van heterochromie, kunnen aanvullende medische onderzoeken worden uitgevoerd om eventuele onderliggende problemen uit te sluiten.

Behandeling: In de meeste gevallen is er geen behandeling nodig voor heterochromie. Als de oorzaak echter te wijten is aan een onderliggende aandoening, zoals een ontsteking, letsel of medicijngebruik, kan de behandeling gericht zijn op het aanpakken van die specifieke oorzaak.

Richtlijnen

Mensen met heterochromie hebben meestal geen speciale richtlijnen of beperkingen nodig vanwege hun oogkleurvariatie.

Prognose

De prognose voor heterochromie is over het algemeen gunstig, omdat het meestal geen ernstige medische problemen veroorzaakt. Het kan echter cosmetisch of esthetisch van belang zijn voor sommige personen.

Complicaties

Heterochromie zelf veroorzaakt meestal geen complicaties. Als het wordt veroorzaakt door een onderliggende aandoening, kunnen de complicaties gerelateerd zijn aan die specifieke medische problemen en vereisen ze behandeling.

Hollenhorst-syndroom: Een Uitgebreide Gids

Het Hollenhorst-syndroom is een zeldzame oogaandoening die optreedt wanneer kleine, cholesterolrijke plaques of embolieën de bloedvaten in het netvlies van het oog blokkeren. Dit kan leiden tot verschillende symptomen, waaronder verlies van gezichtsvermogen.

Oorzaken

Het Hollenhorst-syndroom wordt veroorzaakt door embolieën, meestal samengesteld uit cholesterol, die losraken van de binnenbekleding van de halsslagader (arteria carotis) of andere grote bloedvaten. Deze embolieën reizen via de bloedstroom naar de bloedvaten van het netvlies en kunnen daar vast komen te zitten, waardoor de bloedtoevoer naar dat deel van het netvlies wordt geblokkeerd.

Risicofactoren

Verschillende risicofactoren kunnen het risico op het ontwikkelen van het Hollenhorst-syndroom vergroten, waaronder:

 1. Atherosclerose: De opbouw van plaques in de bloedvaten, zoals atherosclerose, kan het risico op het loslaten van embolieën vergroten.
 2. Hoge bloeddruk: Hypertensie kan de kwetsbaarheid van de bloedvaten vergroten, waardoor het risico op embolieën toeneemt.
 3. Diabetes: Diabetes kan het risico op atherosclerose vergroten, wat op zijn beurt het risico op embolieën vergroot.
 4. Roken: Roken is een belangrijke risicofactor voor atherosclerose en kan daardoor het risico op het Hollenhorst-syndroom verhogen.

Beeld

Het Hollenhorst-syndroom kan worden geïdentificeerd door de aanwezigheid van kleine, heldere plaques in de bloedvaten van het netvlies. Deze plaques zijn meestal cholesterolrijk en blokkeren de bloedtoevoer naar het aangedane deel van het netvlies.

Symptomen

De symptomen van het Hollenhorst-syndroom kunnen variëren, afhankelijk van welk deel van het netvlies is aangetast. Symptomen kunnen zijn:

 • Wazig zicht
 • Verlies van gezichtsvermogen in een deel van het gezichtsveld
 • Flitsen van licht
 • Donkere vlekken in het gezichtsveld

Consequenties voor het dagelijks leven

Het Hollenhorst-syndroom kan aanzienlijke consequenties hebben voor het dagelijks leven, vooral als het leidt tot permanent verlies van gezichtsvermogen in een deel van het gezichtsveld. Het kan problemen veroorzaken met activiteiten zoals lezen, autorijden en herkenning van gezichten.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan het Hollenhorst-syndroom diagnosticeren door een oogonderzoek uit te voeren en het netvlies te onderzoeken op de aanwezigheid van embolieën. Aanvullende beeldvormende onderzoeken, zoals een echografie van de halsslagader of een angiografie van het netvlies, kunnen worden uitgevoerd om de onderliggende oorzaak te identificeren.

Behandeling: De behandeling van het Hollenhorst-syndroom richt zich meestal op het beheren van de onderliggende risicofactoren. Dit kan het gebruik van medicijnen omvatten om hoge bloeddruk te reguleren, cholesterolgehalte te verlagen en diabetes te controleren. In sommige gevallen kan een operatie worden overwogen om plaqueopbouw in de halsslagaders te verwijderen.

Richtlijnen

Mensen met het Hollenhorst-syndroom moeten regelmatig worden gevolgd door een oogarts en andere specialisten om hun risicofactoren te beheren en mogelijke complicaties te voorkomen.

Prognose

De prognose van het Hollenhorst-syndroom hangt af van de ernst van de embolieën en de mate van schade aan het netvlies. Bij vroegtijdige diagnose en behandeling kunnen veel patiënten hun gezichtsvermogen behouden.

Complicaties

Mogelijke complicaties van het Hollenhorst-syndroom omvatten permanent verlies van gezichtsvermogen in het aangetaste deel van het netvlies en terugkerende embolieën, zelfs na behandeling. Het is essentieel om de onderliggende risicofactoren effectief te beheren om complicaties te voorkomen.

Hoornvliesdystrofie is een term die wordt gebruikt om een groep oogaandoeningen te beschrijven waarbij het hoornvlies, het heldere voorste deel van het oog, abnormaal dun of onregelmatig van structuur is. Deze aandoeningen kunnen variëren in ernst en symptomen, en sommige vormen van hoornvliesdystrofie kunnen leiden tot aanzienlijke visuele beperkingen.

Oorzaken

Hoornvliesdystrofie kan erfelijk zijn, wat betekent dat het wordt doorgegeven van ouders op kinderen. Sommige vormen van hoornvliesdystrofie zijn geassocieerd met specifieke genetische mutaties. Andere vormen kunnen het gevolg zijn van veroudering, letsel, of onbekende oorzaken.

Risicofactoren

Risicofactoren voor hoornvliesdystrofie zijn onder andere een familiegeschiedenis van de aandoening, genetische aanleg en leeftijd. Sommige vormen van hoornvliesdystrofie komen vaker voor bij oudere volwassenen.

Beeld

Het hoornvlies is het heldere, doorzichtige voorste deel van het oog dat licht in het oog laat vallen en scherpstellen mogelijk maakt. Bij hoornvliesdystrofie is het hoornvlies onregelmatig van structuur en kan het troebel lijken op beeldvormingstests.

Symptomen

De symptomen van hoornvliesdystrofie kunnen variëren afhankelijk van het type en de ernst van de aandoening, maar kunnen omvatten:

Consequenties voor het dagelijks leven

Hoornvliesdystrofie kan aanzienlijke gevolgen hebben voor het dagelijks leven van een persoon, met name als het leidt tot aanzienlijke visuele beperkingen. Het kan problemen veroorzaken bij activiteiten zoals lezen, autorijden, gezichten herkennen en zelfs dagelijkse taken zoals koken of schoonmaken.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan hoornvliesdystrofie diagnosticeren door middel van een grondig oogonderzoek, inclusief het beoordelen van de gezondheid en structuur van het hoornvlies. Aanvullende tests, zoals hoornvliesdiktemetingen of beeldvormingstechnieken zoals corneatopografie, kunnen worden uitgevoerd om de ernst van de aandoening te beoordelen.

Behandeling: De behandeling van hoornvliesdystrofie kan variëren, afhankelijk van het type en de ernst van de aandoening. Mogelijke behandelingsopties omvatten:

 • Oogdruppels of zalven: Deze kunnen worden voorgeschreven om irritatie of pijn te verminderen.
 • Contactlenzen of bril: Soms kan het dragen van speciale lenzen of brillen helpen bij het verbeteren van het gezichtsvermogen.
 • Hoornvliestransplantatie: In ernstige gevallen kan een hoornvliestransplantatie nodig zijn om het beschadigde hoornvlies te vervangen door een donorhoornvlies.

Richtlijnen

Mensen met hoornvliesdystrofie moeten regelmatig worden gevolgd door een oogarts en hun behandeling en symptomen laten controleren. Het is belangrijk om te voldoen aan de voorgeschreven behandelingen en oogzorgadviezen van de arts.

Prognose

De prognose van hoornvliesdystrofie kan variëren, afhankelijk van het type en de ernst van de aandoening. Met de juiste behandeling en zorg kunnen veel mensen met hoornvliesdystrofie hun gezichtsvermogen behouden of verbeteren. In sommige gevallen kan de aandoening echter leiden tot aanzienlijke visuele beperkingen.

Complicaties

Complicaties van hoornvliesdystrofie kunnen zijn:

 • Ernstig verlies van gezichtsvermogen
 • Ooginfecties of ulceraties
 • Chronische pijn of ongemak in het oog

Het is belangrijk voor mensen met hoornvliesdystrofie om nauw samen te werken met hun oogarts om complicaties te voorkomen en de best mogelijke visuele gezondheid te behouden.

Hoornvliesletsel

Hoornvliesletsel verwijst naar beschadigingen of verwondingen aan het hoornvlies, het heldere en doorzichtige buitenste deel van het oog. Hier zijn meer details over hoornvliesletsel:

Oorzaken

Hoornvliesletsel kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder:

 • Trauma aan het oog, zoals een klap, stoot, snijwond, of vreemd voorwerp in het oog.
 • Chemische verbranding door blootstelling aan bijtende stoffen of irriterende stoffen.
 • Infectie, zoals een herpesinfectie of een bacteriële of schimmelinfectie.

Risicofactoren

De risicofactoren voor hoornvliesletsel zijn onder meer:

 • Betrokkenheid bij activiteiten die het risico op oogtrauma vergroten, zoals contactsporten, klussen zonder beschermende brillen, etc.
 • Werkomstandigheden waarbij er een verhoogd risico op chemische verbranding of oogletsel bestaat.
 • Het niet dragen van beschermende brillen bij risicovolle activiteiten.

Symptomen

De symptomen van een hoornvliesletsel kunnen variëren, afhankelijk van de ernst en de oorzaak van het letsel. Enkele veelvoorkomende symptomen zijn:

 • Pijn en irritatie in het oog
 • Verminderd gezichtsvermogen of een wazig zicht
 • Gevoeligheid voor licht (fotofobie)
 • Roodheid en zwelling van het oog
 • Tranenvloed
 • Het gevoel van een vreemd voorwerp in het oog

Er zijn verschillende soorten hoornvliesletsel, waaronder:

 • Corneale schaafwond: Een oppervlakkig hoornvliesletsel dat meestal wordt veroorzaakt door krassen of schaven.
 • Corneale perforatie: Een ernstiger letsel waarbij er een opening of gat in het hoornvlies ontstaat.
 • Chemische verbranding van het hoornvlies: Een letsel veroorzaakt door blootstelling aan bijtende of irriterende chemicaliën.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan hoornvliesletsel diagnosticeren door een grondig oogonderzoek uit te voeren. Dit kan het gebruik van een spleetlamp omvatten om het hoornvlies te onderzoeken op tekenen van letsel. Soms kunnen aanvullende tests, zoals een fluoresceïnekleuring, worden uitgevoerd om het gebied van het letsel beter te visualiseren.

Behandeling

De behandeling van hoornvliesletsel hangt af van de ernst en het type letsel. Oppervlakkige schaafwonden kunnen meestal vanzelf genezen met de juiste zorg en oogdruppels. Diepere letsels of perforaties kunnen een operatie vereisen om het hoornvlies te herstellen en het gezichtsvermogen te behouden.

Prognose

De prognose voor hoornvliesletsel hangt af van de ernst en de tijdigheid van de behandeling. Oppervlakkige schaafwonden hebben meestal een goede prognose en genezen goed. Diepere letsels en perforaties kunnen echter ernstigere complicaties veroorzaken en kunnen mogelijk het gezichtsvermogen beïnvloeden. Vroege diagnose en snelle behandeling zijn essentieel om het beste resultaat te bereiken.

Hoornvliestroebeling

Hoornvliestroebeling verwijst naar een aandoening waarbij het hoornvlies, het heldere en doorzichtige buitenste deel van het oog, troebel of ondoorzichtig wordt. Hier zijn meer details over hoornvliestroebeling:

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken van hoornvliestroebeling, waaronder:

 • Littekens op het hoornvlies als gevolg van oogletsel, infecties of chirurgie.
 • Erfelijke aandoeningen die leiden tot abnormale afzettingen in het hoornvlies.
 • Degeneratieve aandoeningen van het hoornvlies die leiden tot het verlies van helderheid en transparantie.

Risicofactoren

De risicofactoren voor hoornvliestroebeling kunnen onder andere zijn:

 • Eerdere oogletsel of oogchirurgie.
 • Erfelijke aanleg voor hoornvliesaandoeningen.
 • Leeftijd, aangezien sommige degeneratieve aandoeningen van het hoornvlies vaker voorkomen bij oudere mensen.

Symptomen

De symptomen en klachten van hoornvliestroebeling kunnen variëren, afhankelijk van de ernst en oorzaak van de aandoening. Enkele veelvoorkomende symptomen zijn:

 • Verminderd gezichtsvermogen of een wazig zicht
 • Verhoogde gevoeligheid voor licht (fotofobie)
 • Schittering of halo’s rond lichtbronnen
 • Troebelingen of vlekken in het gezichtsveld

Er zijn verschillende soorten hoornvliestroebeling, afhankelijk van de oorzaak en de locatie van de troebeling. Enkele veelvoorkomende soorten zijn:

 • Corneale littekens: Troebelingen als gevolg van littekens op het hoornvlies na letsel of infectie.
 • Fuchs’ endotheliale dystrofie: Een degeneratieve aandoening waarbij het endotheel van het hoornvlies niet goed functioneert en troebelingen veroorzaakt.
 • Keratoconus: Een aandoening waarbij het hoornvlies geleidelijk dunner en kegelvormig wordt, waardoor het troebel kan worden.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan hoornvliestroebeling diagnosticeren door middel van een grondig oogonderzoek, waaronder een beoordeling van de gezichtsscherpte, een spleetlamponderzoek om het hoornvlies te onderzoeken en mogelijk aanvullende tests, zoals corneatopografie of een hoornvliesbiopsie.

Behandeling

De behandeling van hoornvliestroebeling hangt af van de oorzaak en de ernst van de aandoening. In sommige gevallen kunnen oogdruppels of medicatie worden gebruikt om de symptomen te verlichten. Voor ernstigere gevallen kan een hoornvliestransplantatie worden overwogen, waarbij het troebele hoornvlies wordt vervangen door een gezond donorhoornvlies.

Prognose

De prognose voor hoornvliestroebeling hangt af van de onderliggende oorzaak en de effectiviteit van de behandeling. In sommige gevallen kan het gezichtsvermogen verbeteren na behandeling, terwijl in andere gevallen het gezichtsvermogen blijvend verminderd kan blijven. Vroege diagnose en behandeling kunnen helpen om verdere verslechtering van het gezichtsvermogen te voorkomen.

Hoornvlieszweer

Een hoornvlieszweer, ook bekend als een cornea-ulcus, is een open wond of zweer op het oppervlak van het hoornvlies, het heldere en doorzichtige buitenste deel van het oog. Het kan ernstige gevolgen hebben voor het gezichtsvermogen als het niet tijdig wordt behandeld. Hier zijn meer details over een hoornvlieszweer:

Oorzaken

Hoornvlieszweren kunnen worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder:

 • Ooginfecties, zoals bacteriële, virale of schimmelinfecties.
 • Oogletsel of trauma, zoals krassen op het hoornvlies.
 • Langdurig dragen van contactlenzen, vooral als ze niet goed worden gereinigd en gedesinfecteerd.
 • Oogproblemen zoals droge ogen of blefaritis (ooglidontsteking).

Risicofactoren

Enkele risicofactoren die het risico op het ontwikkelen van een hoornvlieszweer kunnen verhogen, zijn onder andere:

 • Het dragen van contactlenzen, vooral bij slechte hygiëne of overmatig gebruik.
 • Verwondingen aan het oog of het hoornvlies.
 • Ooginfecties, vooral als deze niet tijdig worden behandeld.
 • Oogaandoeningen die het hoornvlies kunnen beschadigen, zoals droge ogen of immuunstoornissen.

Symptomen

De symptomen van een hoornvlieszweer kunnen variëren, afhankelijk van de ernst en locatie van de zweer. Enkele veelvoorkomende symptomen zijn:

 • Ernstige pijn in het oog.
 • Roodheid en zwelling van het oog.
 • Waterige afscheiding uit het oog.
 • Wazig of verminderd gezichtsvermogen.
 • Gevoeligheid voor licht (fotofobie).
 • Het gevoel alsof er iets in het oog zit.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan een hoornvlieszweer diagnosticeren door middel van een uitgebreid oogonderzoek. Dit omvat meestal een spleetlamp-onderzoek, waarmee de arts het oppervlak van het hoornvlies kan beoordelen en de grootte en locatie van de zweer kan vaststellen. Soms kan aanvullend onderzoek, zoals een corneatopografie of een hoornvliesbiopsie, worden uitgevoerd om de oorzaak van de zweer te bepalen.

Behandeling

De behandeling van een hoornvlieszweer is afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de aandoening. Kleine en oppervlakkige zweren kunnen vaak worden behandeld met oogdruppels of zalven om infectie te voorkomen en het genezingsproces te bevorderen. Ernstigere zweren kunnen een meer intensieve behandeling nodig hebben, zoals antibiotische oogdruppels of orale antibiotica bij bacteriële infecties, antivirale medicatie bij virale infecties, of antischimmelmiddelen bij schimmelinfecties. In sommige gevallen kan een hoornvliestransplantatie nodig zijn als de zweer diep en ernstig is.

Prognose

De prognose voor een hoornvlieszweer hangt af van de tijdigheid van de diagnose en behandeling, evenals de ernst van de zweer en de oorzaak ervan. Met vroege diagnose en passende behandeling kunnen de meeste hoornvlieszweren goed genezen zonder blijvende schade aan het gezichtsvermogen. Het is echter belangrijk om medische hulp te zoeken bij het eerste teken van symptomen om complicaties te voorkomen en het risico op blijvende visuele beperking te minimaliseren.

Hordeolum

Een hordeolum, ook bekend als een “strontje” of “ooglidabces”, is een veelvoorkomende ooginfectie die optreedt wanneer een haarzakje of talgklier in het ooglid ontstoken raakt. Hier zijn meer details over hordeolum:

Oorzaken

Een hordeolum wordt meestal veroorzaakt door bacteriën, meestal Staphylococcus aureus, die de haarzakjes of talgklieren in de oogleden infecteren. De infectie kan optreden als gevolg van verstopte poriën in het ooglid of als gevolg van wrijven of krabben aan de oogleden, waardoor bacteriën het gebied kunnen binnendringen.

Risicofactoren

Enkele risicofactoren die het risico op het ontwikkelen van een hordeolum kunnen verhogen, zijn onder andere:

 • Slechte ooghygiëne.
 • Het dragen van contactlenzen, vooral bij onvoldoende reiniging.
 • Het hebben van blefaritis (ooglidontsteking).
 • Een verzwakt immuunsysteem.
 • Stress en vermoeidheid.

Symptomen

De symptomen van een hordeolum kunnen zijn:

 • Een pijnlijke, rode bult op het ooglid, vergelijkbaar met een puistje.
 • Zwelling en roodheid van het ooglid.
 • Gevoeligheid en pijn bij aanraking.
 • Waterige afscheiding uit het oog.
 • Soms kan er een geelachtige pus worden gezien in het midden van de bult.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een hordeolum kan meestal worden gediagnosticeerd op basis van het klinische beeld en de symptomen. Een oogarts kan het ooglid onderzoeken en de diagnose bevestigen door de kenmerkende verschijning van de bult op het ooglid.

Behandeling

De meeste hordeola genezen meestal vanzelf binnen een week zonder specifieke behandeling. Zelfzorgmaatregelen kunnen echter helpen om de symptomen te verlichten en het genezingsproces te bevorderen. Enkele behandelingsopties zijn onder andere:

 • Het aanbrengen van warme kompressen op het ooglid gedurende 10-15 minuten, meerdere keren per dag, om de ontsteking te verminderen en het pus te helpen afvoeren.
 • Vermijd wrijven of krabben aan het ooglid, om verdere verspreiding van bacteriën te voorkomen.
 • Antibiotische zalven of druppels kunnen worden voorgeschreven als de infectie ernstig is of niet verbetert met zelfzorgmaatregelen.

Prognose

De prognose voor een hordeolum is meestal goed. De meeste hordeola genezen vanzelf binnen een week. In zeldzame gevallen kan een hordeolum zich ontwikkelen tot een chalazion, een chronische knobbel in het ooglid, die mogelijk medische behandeling of chirurgische verwijdering vereist. Het is belangrijk om medische hulp te zoeken als de symptomen aanhouden of verergeren, om complicaties te voorkomen.

Hypertensieve retinopathie

Hypertensieve retinopathie is een oogziekte die wordt veroorzaakt door langdurige hoge bloeddruk (hypertensie). Hier zijn meer details over hypertensieve retinopathie:

Oorzaken

Hypertensieve retinopathie treedt op als gevolg van beschadiging van de bloedvaten in het netvlies van het oog als gevolg van hoge bloeddruk. Langdurig hoge bloeddruk kan leiden tot vernauwing, verdikking en beschadiging van de kleine bloedvaten in het netvlies, wat de bloedtoevoer naar het netvlies kan verminderen.

Risicofactoren

De belangrijkste risicofactor voor hypertensieve retinopathie is hypertensie of hoge bloeddruk. Andere risicofactoren die het risico op het ontwikkelen van hypertensieve retinopathie kunnen verhogen, zijn onder andere:

Symptomen

In het beginstadium van hypertensieve retinopathie kunnen er vaak geen merkbare symptomen zijn. Naarmate de ziekte vordert, kunnen de volgende symptomen en verschijnselen optreden:

 • Wazig zicht of verminderd gezichtsvermogen.
 • Veranderingen in het gezichtsveld (perifeer zicht).
 • Zwelling van de bloedvaten in het netvlies.
 • Bloedingen in het netvlies.
 • Vetafzettingen in het netvlies.
 • Oedeem (vochtophoping) in het netvlies.
 • In ernstige gevallen kan hypertensieve retinopathie leiden tot netvliesloslating of bloedingen in de glasvochtruimte van het oog.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan hypertensieve retinopathie diagnosticeren door een uitgebreid oogonderzoek uit te voeren. Dit omvat vaak een gezichtsveldtest, een meting van de oogdruk en een onderzoek van het netvlies met behulp van een oftalmoscoop. Soms kunnen aanvullende beeldvormende onderzoeken, zoals een OCT-scan, worden gebruikt om de ernst van de schade aan het netvlies in kaart te brengen.

Behandeling

De behandeling van hypertensieve retinopathie richt zich voornamelijk op het beheersen van de onderliggende hoge bloeddruk. Dit kan worden bereikt door veranderingen in levensstijl, zoals het volgen van een gezond dieet, regelmatig bewegen, stoppen met roken en het verminderen van stress. Medicatie kan ook worden voorgeschreven om de bloeddruk te verlagen en onder controle te houden.

Prognose

Met effectieve controle van de hoge bloeddruk en regelmatige oogcontroles, kan de progressie van hypertensieve retinopathie worden vertraagd of gestopt. Als hypertensieve retinopathie echter onbehandeld blijft en de hoge bloeddruk niet wordt gecontroleerd, kan dit leiden tot blijvende schade aan het netvlies en mogelijk leiden tot blijvend gezichtsvermogenverlies. Daarom is het belangrijk om hypertensieve retinopathie vroegtijdig te herkennen en te behandelen. Mensen met hypertensie moeten regelmatig hun bloeddruk laten controleren en oogonderzoeken ondergaan om eventuele oogcomplicaties vroeg te ontdekken.

Kegel(staaf)dystrofie

Kegel(staaf)dystrofie, ook bekend als kegeldystrofie, is een erfelijke oogaandoening die het netvlies aantast en leidt tot progressief verlies van het gezichtsvermogen. Het kan zowel de kegeltjes als de staafjes, twee typen fotoreceptoren in het netvlies, aantasten. Hier zijn meer details over kegel(staaf)dystrofie:

Oorzaken

Kegel(staaf)dystrofie is meestal een erfelijke aandoening, wat betekent dat het wordt veroorzaakt door genetische mutaties die van ouders op kinderen kunnen worden overgedragen. Er zijn verschillende genen geassocieerd met kegel(staaf)dystrofie, en de exacte oorzaak kan variëren afhankelijk van het specifieke gen dat is aangetast.

Risicofactoren

Aangezien kegel(staaf)dystrofie een erfelijke aandoening is, zijn de belangrijkste risicofactoren een familiegeschiedenis van de aandoening. Als één van de ouders de genetische mutatie heeft die kegel(staaf)dystrofie veroorzaakt, hebben de kinderen een kans van 50% om de aandoening te erven.

Symptomen

De symptomen van kegel(staaf)dystrofie kunnen variëren, afhankelijk van het stadium van de ziekte en het type fotoreceptoren dat is aangetast. In het beginstadium kan de aandoening weinig merkbare symptomen veroorzaken. Naarmate de ziekte vordert, kunnen de volgende klachten en symptomen optreden:

 • Verminderd gezichtsvermogen, vooral bij weinig licht (nachtblindheid).
 • Verminderd kleurenzicht, waardoor de persoon moeite kan hebben met het onderscheiden van kleuren.
 • Verlies van gezichtsveld.
 • Verminderd contrastzicht en scherpte.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Kegel(staaf)dystrofie kan worden gediagnosticeerd door een uitgebreid oogonderzoek, inclusief gezichtsscherptetesten, gezichtsveldtesten, beeldvormende onderzoeken zoals OCT (optische coherentietomografie) en elektroretinografie (ERG). Elektroretinografie meet de reactie van het netvlies op lichtstimulatie en kan helpen bij het bepalen van het type fotoreceptoren dat is aangetast.

Behandeling

Helaas is er op dit moment geen genezing voor kegel(staaf)dystrofie. De behandeling richt zich meestal op het verbeteren van de kwaliteit van leven en het beheren van de symptomen. Dit kan onder meer het gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen om het dagelijks functioneren te vergemakkelijken omvatten. Regelmatige oogcontroles zijn ook belangrijk om de voortgang van de ziekte te monitoren.

Prognose

Kegel(staaf)dystrofie is een progressieve aandoening, wat betekent dat het gezichtsvermogen in de loop van de tijd geleidelijk zal verslechteren. De prognose kan variëren, afhankelijk van het specifieke gen dat betrokken is en de ernst van de aandoening. Sommige mensen met kegel(staaf)dystrofie kunnen nog steeds een redelijke mate van onafhankelijkheid behouden, terwijl anderen uiteindelijk een ernstige visuele beperking kunnen ervaren. Een vroegtijdige diagnose en behandeling kunnen echter helpen om het verlies van gezichtsvermogen te vertragen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Keratitis

Keratitis is een ontsteking van het hoornvlies, het doorzichtige voorste deel van het oog. Het kan verschillende oorzaken hebben en kan variëren in ernst. Hier zijn meer details over keratitis:

Oorzaken

Keratitis kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder:

 1. Infecties: Bacteriën, virussen, schimmels en parasieten kunnen het hoornvlies infecteren en keratitis veroorzaken.
 2. Trauma: Hoornvliesletsel als gevolg van een kras, snijwond of vreemd voorwerp in het oog kan leiden tot keratitis.
 3. Droge ogen: Een tekort aan traanvocht kan het hoornvlies uitdrogen en irriteren, wat kan leiden tot keratitis.
 4. Blootstelling aan irriterende stoffen: Contact met bepaalde chemicaliën of andere irriterende stoffen kan het hoornvlies beschadigen en ontsteking veroorzaken.
 5. Allergieën: Allergische reacties kunnen keratitis veroorzaken, vooral als gevolg van allergenen die in het oog komen.

Risicofactoren

Enkele van de risicofactoren voor het ontwikkelen van keratitis zijn:

 • Het dragen van contactlenzen, vooral als ze niet goed worden gereinigd en gedesinfecteerd.
 • Oogletsel of chirurgische ingrepen aan het oog.
 • Droge ogen of een verminderde traanproductie.
 • Een verzwakt immuunsysteem.
 • Blootstelling aan omgevingsfactoren zoals stof, vuil of irriterende stoffen.

Symptomen

De symptomen van keratitis kunnen variëren afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de ontsteking, maar kunnen het volgende omvatten:

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts zal een grondige beoordeling uitvoeren om de diagnose van keratitis te bevestigen. De volgende onderzoeken kunnen worden uitgevoerd:

 • Oogonderzoek met een spleetlamp, waarmee de arts het hoornvlies kan onderzoeken op tekenen van ontsteking.
 • Cornea-uitstrijkje om de aanwezigheid van infectieuze agentia te bepalen.
 • Cultuur van oogafscheiding om de specifieke oorzaak van infectieuze keratitis te identificeren.
 • Fluoresceïnekleuring, waarbij een speciale kleurstof wordt gebruikt om hoornvliesbeschadiging te visualiseren.

Behandeling

De behandeling van keratitis is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Het kan antibiotica, antivirale of antischimmelmedicatie omvatten als de oorzaak infectieus is. Corticosteroïde oogdruppels kunnen worden voorgeschreven om ontstekingen te verminderen. In sommige gevallen kan het nodig zijn om contactlenzen te vermijden totdat de aandoening is genezen.

Prognose

De prognose van keratitis hangt af van de ernst van de aandoening en hoe snel de behandeling wordt gestart. Vroege diagnose en behandkunnen helpen om verdere complicaties en blijvende schade aan het hoornvlies te voorkomen. Ernstige gevallen van keratitis kunnen echter leiden tot littekenvorming op het hoornvlies, wat het gezichtsvermogen kan beïnvloeden. Het is belangrijk om bij de eerste tekenen van keratitis een oogarts te raadplegen voor een juiste diagnose en behandeling.

Keratoconus

Keratoconus is een oogaandoening waarbij het hoornvlies dunner en kegelvormig wordt, waardoor het normale bolvormige oppervlak van het hoornvlies wordt vervormd. Hier zijn meer details over keratoconus:

Oorzaken

De precieze oorzaak van keratoconus is nog niet volledig begrepen, maar het wordt verondersteld dat zowel genetische factoren als omgevingsfactoren een rol spelen bij de ontwikkeling ervan. Sommige studies suggereren dat enzymen die het collageen in het hoornvlies afbreken een rol kunnen spelen bij de verzwakking van het hoornvlies en de vervorming ervan.

Risicofactoren

Enkele risicofactoren voor het ontwikkelen van keratoconus zijn:

 • Familiegeschiedenis van keratoconus.
 • Wrijving van het hoornvlies als gevolg van hard wrijven van de ogen.
 • Chronische oogirritatie, zoals bij allergische conjunctivitis.
 • Het dragen van harde contactlenzen gedurende lange periodes.

Symptomen

Keratoconus kan bij verschillende mensen verschillende symptomen veroorzaken en kan zich op verschillende manieren manifesteren. Enkele veelvoorkomende symptomen zijn:

 • Wazig en vervormd zicht.
 • Toenemende bijziendheid of astigmatisme, zelfs na correctie met brillen of lenzen.
 • Lichtgevoeligheid (fotofobie).
 • Verhoogde gevoeligheid voor schittering.
 • Veranderingen in het gezichtsvermogen, met name bij weinig licht.
 • Dubbel zicht (diplopie) wanneer het hoornvlies ernstig vervormd is.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan keratoconus diagnosticeren door middel van verschillende oogonderzoeken, waaronder:

 • Topografie: Een hoornvliesscan waarmee de vorm en kromming van het hoornvlies in kaart worden gebracht.
 • Pachymetrie: Een meting van de dikte van het hoornvlies.
 • Slit-lamp biomicroscopie: Hiermee kan de oogarts het hoornvlies in detail bekijken om tekenen van keratoconus te identificeren.

Behandeling

De behandeling van keratoconus hangt af van de ernst van de aandoening. In milde gevallen kunnen brillen of zachte contactlenzen voldoende zijn om het zicht te corrigeren. In gevorderde gevallen kunnen speciale vormstabiele (harde) contactlenzen worden gebruikt om het hoornvliesoppervlak te egaliseren en het zicht te verbeteren.

In sommige gevallen kan collageenkruisverbinding (CXL) worden uitgevoerd. Dit is een medische procedure waarbij UV-licht en riboflavine worden gebruikt om het hoornvlies te versterken en verdere vervorming te voorkomen.

In ernstige gevallen waarbij het hoornvlies ernstig dun of vervormd is, kan een hoornvliestransplantatie nodig zijn. Dit is echter een invasieve procedure en wordt alleen overwogen als andere behandelingen niet effectief zijn.

Prognose

De prognose van keratoconus kan variëren afhankelijk van de ernst van de aandoening en de behandeling die wordt toegepast. Met vroegtijdige diagnose en geschikte behandeling kunnen de meeste mensen hun zicht goed behouden en de progressie van keratoconus vertragen. Het is echter belangrijk om regelmatig een oogarts te raadplegen en de voorgeschreven behandeling te volgen om complicaties te voorkomen en een optimaal gezichtsvermogen te behouden.

Kleurenblindheid

Kleurenblindheid, ook bekend als kleurenvisusstoornis, is een aandoening waarbij iemand beperkt is in het waarnemen van bepaalde kleuren of helemaal geen kleuren kan zien. Hier zijn meer details over kleurenblindheid:

Oorzaken

Kleurenblindheid wordt veroorzaakt door een genetische afwijking die ervoor zorgt dat bepaalde kegeltjes in het netvlies van het oog niet goed functioneren. Deze kegeltjes zijn verantwoordelijk voor het waarnemen van verschillende kleuren (rood, groen en blauw). Er zijn drie soorten kegeltjes, en afwijkingen in een of meer van deze kegeltjes kunnen leiden tot verschillende vormen van kleurenblindheid.

Risicofactoren

Kleurenblindheid is meestal een erfelijke aandoening en wordt overgedragen via genen van de ouders. Het gen dat verantwoordelijk is voor kleurenblindheid is gelokaliseerd op het X-chromosoom. Aangezien mannen slechts één X-chromosoom hebben (XY), hebben zij een hoger risico om kleurenblindheid te erven dan vrouwen, die twee X-chromosomen hebben (XX).

Symptomen

De meest voorkomende vormen van kleurenblindheid zijn:

 • Deuteranopie: Moeite met het zien van groene kleuren, en ze worden gezien als roodachtig.
 • Protanopie: Moeite met het zien van rode kleuren, en ze worden gezien als groenachtig.
 • Tritanopie: Moeite met het zien van blauwe kleuren, en ze worden gezien als geelachtig.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan kleurenblindheid diagnosticeren door middel van verschillende oogonderzoeken, waaronder:

 • Ishiharatest: Hierbij worden speciale kleurkaarten met cijfers in verschillende kleuren getoond aan de patiënt om te bepalen of ze kleuren kunnen onderscheiden.
 • Farnsworth-Munsell 100 Hue Test: Een geavanceerdere kleurentest waarbij de patiënt kleurwaaiers moet rangschikken om kleurenblindheid te beoordelen en de ernst ervan te bepalen.

Behandeling

Er is geen genezing voor kleurenblindheid omdat het een genetische aandoening is. Mensen met kleurenblindheid moeten leren omgaan met hun beperkingen in het dagelijks leven, vooral bij activiteiten die afhankelijk zijn van het onderscheiden van kleuren, zoals verkeerssignalen, elektronische apparaten, en sommige beroepen (bijv. piloot, elektricien, kunstenaar, enz.).

Prognose

Kleurenblindheid is een chronische aandoening die meestal gedurende het hele leven aanhoudt. Het is meestal een relatief milde aandoening en veroorzaakt zelden ernstige problemen. Veel mensen met kleurenblindheid kunnen een normaal en volledig functioneel leven leiden, vooral als ze zich bewust zijn van hun aandoening en zich aanpassen aan situaties waarin kleurwaarneming belangrijk is. Het is belangrijk voor mensen met kleurenblindheid om regelmatig hun ogen te laten controleren door een oogarts en hun gezichtsvermogen goed te verzorgen.

Leber congenitale amaurose

Leber congenitale amaurose (LCA) is een zeldzame erfelijke oogaandoening die vanaf de geboorte aanwezig is. Het leidt tot een ernstige visuele beperking en blindheid. Hier zijn meer details over LCA:

Oorzaken

LCA wordt veroorzaakt door genetische mutaties die het normale functioneren van de fotoreceptoren in het netvlies van het oog verstoren. Deze fotoreceptoren, staafjes genaamd, zijn verantwoordelijk voor het detecteren van licht en het omzetten ervan in zenuwsignalen die naar de hersenen worden gestuurd. Door de genetische mutaties kunnen de fotoreceptoren niet goed functioneren, wat leidt tot een ernstige visuele beperking.

Oorzaken

LCA is een erfelijke aandoening en wordt overgedragen via autosomaal recessieve patronen. Dit betekent dat beide ouders drager moeten zijn van het defecte gen om het aan hun kinderen door te geven. Als beide ouders dragers zijn, hebben hun kinderen 25% kans om LCA te erven.

Symptomen

De symptomen en klachten van LCA variëren, maar kunnen omvatten:

 • Ernstige beperkingen in het gezichtsvermogen vanaf de geboorte of op zeer jonge leeftijd.
 • Verminderd zicht, inclusief nachtblindheid.
 • Verminderd vermogen om kleuren te zien.
 • Nystagmus (ongecontroleerde oogbewegingen).
 • Troebelheid van de ooglenzen (cataract).
 • Ongewone reactie van de pupillen op licht.

Diagnose en (oog)onderzoeken

LCA kan worden gediagnosticeerd door een grondige beoordeling van het gezichtsvermogen en oogonderzoeken. Dit omvat onder meer een gedetailleerde familiegeschiedenis, elektroretinografie (ERG) om de functie van het netvlies te evalueren, en genetische testen om de specifieke genetische mutaties te identificeren.

Behandeling

Helaas is er momenteel geen genezing voor LCA omdat het een genetische aandoening is. De behandeling is gericht op het beheren van de symptomen en het verbeteren van de levenskwaliteit van de patiënt. Optische en andere hulpmiddelen en ondersteunende diensten kunnen nuttig zijn om mensen met LCA te helpen in het dagelijks leven.

Prognose

De prognose voor LCA is afhankelijk van het type en de ernst van de genetische mutatie. Sommige vormen van LCA kunnen leiden tot een zeer ernstige visuele beperking of volledige blindheid, terwijl andere vormen minder ernstig kunnen zijn. Het is belangrijk voor mensen met LCA om regelmatig hun ogen te laten controleren door een oogarts en hun gezichtsvermogen goed te verzorgen. Onderzoek naar gentherapie en andere behandelingen voor LCA is nog steeds gaande, en er zijn enkele veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied.

Leber erfelijke optische neuropathie (LHON)

Leber erfelijke optische neuropathie (LHON) is een zeldzame genetische aandoening die het zichtvermogen aantast. Hier zijn meer details over LHON:

Risicofactoren

LHON wordt veroorzaakt door genetische mutaties in het mitochondriaal DNA. Mitochondria zijn organellen in de cel die verantwoordelijk zijn voor het produceren van energie. De genetische mutaties verstoren het normale functioneren van de mitochondriën in de cellen van de oogzenuw (nervus opticus), wat resulteert in een verminderde energieproductie en progressieve schade aan de zenuwvezels.

Oorzaken

LHON is een maternale erfelijke aandoening, wat betekent dat het mitochondriaal DNA alleen van de moeder wordt overgedragen op haar kinderen. Mannen en vrouwen kunnen drager zijn van de genetische mutaties, maar de ziekte komt vaker voor bij mannen. Niet iedereen met de genetische mutaties ontwikkelt echter LHON, wat suggereert dat er ook andere factoren betrokken kunnen zijn bij het optreden van de aandoening.

Symptomen

De meeste mensen met LHON ontwikkelen symptomen tussen de leeftijd van 15 en 35 jaar. De belangrijkste symptomen van LHON zijn plotseling verlies van centraal zichtvermogen en verminderd kleurenzicht. Patiënten kunnen een wazig en wazig gezichtsvermogen ervaren, wat vaak begint in één oog en later het andere oog aantast. Het perifere zichtvermogen blijft meestal behouden.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose LHON wordt meestal gesteld op basis van klinische symptomen, familiegeschiedenis en genetische testen om de specifieke genetische mutaties in het mitochondriaal DNA te identificeren. Oogonderzoeken, zoals optische coherentietomografie (OCT) en gezichtsveldtesten, kunnen helpen om de schade aan de oogzenuw te beoordelen.

Behandeling

Op dit moment is er geen specifieke behandeling voor LHON die het ziekteproces volledig kan stoppen of omkeren. Ondersteunende maatregelen, zoals het vermijden van roken en het minimaliseren van blootstelling aan alcohol en gifstoffen, kunnen worden aanbevolen om het risico op verdere schade aan de oogzenuw te verminderen. Er zijn enkele experimentele behandelingen en klinische onderzoeken gaande, waaronder gentherapie en antioxidante therapieën, maar deze zijn nog in een vroeg stadium van ontwikkeling.

Prognose

De prognose voor LHON is over het algemeen slecht, aangezien het vaak leidt tot een ernstige en blijvende visuele beperking. Het verloop van de ziekte kan echter variëren, waarbij sommige mensen een langzamere progressie van symptomen ervaren dan anderen. Ondanks het verlies van centraal zichtvermogen, kunnen mensen met LHON meestal hun perifere zicht behouden, waardoor ze sommige dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren. Het is belangrijk voor mensen met LHON om hun gezichtsvermogen regelmatig te laten controleren door een oogarts en ondersteunende diensten en hulpmiddelen te gebruiken om hun levenskwaliteit te verbeteren.

Maculadystrofie

Maculadystrofie is een groep van erfelijke oogaandoeningen die het centrale zichtvermogen aantasten. Hier zijn meer details over maculadystrofie:

Risicofactoren

Maculadystrofie wordt veroorzaakt door genetische mutaties die de functie en structuur van het netvlies in het gebied van de macula, het centrale deel van het netvlies, aantasten. De macula is verantwoordelijk voor scherp zicht, kleurwaarneming en het herkennen van details.

Oorzaken

De belangrijkste risicofactor voor maculadystrofie is een positieve familiegeschiedenis van de aandoening. Het is meestal een erfelijke aandoening die van generatie op generatie kan worden doorgegeven. Het hebben van een ouder, broer, zus of ander familielid met maculadystrofie verhoogt het risico op het ontwikkelen van de aandoening.

Symptomen

De symptomen van maculadystrofie kunnen variëren afhankelijk van het type en de ernst van de aandoening, maar ze omvatten meestal:

 1. Verminderd centraal zicht en wazig zien: Het vermogen om details te zien, lezen en gezichten te herkennen wordt aangetast.
 2. Vervormd zicht: Rechte lijnen kunnen er gebogen of vervormd uitzien.
 3. Verminderd kleurenzicht: Kleuren kunnen minder helder of intens lijken.
 4. Donkere vlekken: Patiënten kunnen donkere vlekken of lege plekken in hun gezichtsveld waarnemen.

Er zijn verschillende soorten maculadystrofie, waaronder leeftijdsgebonden maculadegeneratie (AMD), juveniele maculadystrofie, Stargardt-maculadystrofie en andere zeldzame vormen.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan maculadystrofie diagnosticeren door een uitgebreid oogonderzoek uit te voeren, waaronder een gezichtsscherptetest, een gezichtsveldonderzoek, optische coherentietomografie (OCT) en fundusfotografie. Genetische onderzoeken kunnen ook worden uitgevoerd om specifieke genetische mutaties te identificeren die geassocieerd zijn met bepaalde vormen van maculadystrofie.

Behandeling

Op dit moment is er geen genezing voor maculadystrofie, maar er zijn wel behandelingen beschikbaar om de progressie van de ziekte te vertragen en de symptomen te beheren. Bij sommige vormen van maculadystrofie, zoals leeftijdsgebonden maculadegeneratie (AMD), kunnen intravitreale injecties met medicijnen zoals anti-vasculaire endotheliale groeifactor (anti-VEGF) de progressie van de aandoening vertragen en de gezichtsscherpte verbeteren. Low vision-hulpmiddelen en visuele revalidatie kunnen patiënten helpen om hun dagelijkse activiteiten beter uit te voeren.

Prognose

De prognose voor maculadystrofie is afhankelijk van het type en de ernst van de aandoening. Sommige vormen van maculadystrofie kunnen leiden tot een ernstige en blijvende visuele beperking, terwijl andere vormen langzamer kunnen verlopen en minder ernstige symptomen kunnen veroorzaken. Het is belangrijk voor patiënten met maculadystrofie om regelmatig hun gezichtsvermogen te laten controleren door een oogarts en ondersteunende diensten en hulpmiddelen te gebruiken om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Maculagat

Een maculagat, ook bekend als een gaatje in de macula, is een aandoening waarbij er een opening ontstaat in het centrale deel van het netvlies, de macula genaamd. Hier zijn meer details over een maculagat:

Risicofactoren

Een maculagat ontstaat meestal als gevolg van veroudering en slijtage van het oog. Naarmate mensen ouder worden, kan het glasachtig lichaam in het oog krimpen en aan het netvlies trekken. Dit kan leiden tot de vorming van een gaatje in de macula. Andere oorzaken van een maculagat kunnen letsel aan het oog, hoge bijziendheid (nearsightedness) en bepaalde oogziekten zijn.

Oorzaken

Risicofactoren voor het ontwikkelen van een maculagat zijn onder meer leeftijd (de aandoening komt vaker voor bij oudere volwassenen), bijziendheid en een voorgeschiedenis van oogletsel.

Symptomen

De symptomen van een maculagat kunnen variëren, maar vaak ervaren mensen de volgende klachten in het aangetaste oog:

 1. Centraal gezichtsverlies: Gezichtsscherpte en helderheid van centraal zicht worden verminderd.
 2. Vervormd zicht: Rechte lijnen kunnen er gebogen of vervormd uitzien.
 3. Verminderd kleurenzicht: Kleuren kunnen minder helder lijken.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan een maculagat diagnosticeren door een uitgebreid oogonderzoek uit te voeren. Gezichtsscherptetests, gezichtsveldtests en optische coherentietomografie (OCT) zijn nuttige onderzoeken om de diagnose te bevestigen en de grootte en locatie van het maculagat te beoordelen.

Behandeling

Behandeling van een maculagat kan variëren, afhankelijk van de grootte en de symptomen. Een klein maculagat dat geen significante symptomen veroorzaakt, kan mogelijk geen behandeling vereisen. In sommige gevallen kan een vitrectomie-operatie worden uitgevoerd. Bij deze operatie wordt het glasachtig lichaam verwijderd en wordt een gasbel of siliconenolie in het oog geplaatst om het maculagat te sluiten. Na de operatie moet de patiënt een bepaalde positie aanhouden om het genezingsproces te ondersteunen.

Prognose

De prognose voor een maculagat hangt af van de grootte en de ernst van het gaatje en de tijdigheid van de behandeling. Met een succesvolle operatie kan de centrale gezichtsscherpte verbeteren en kunnen symptomen verminderen. Sommige patiënten met een maculagat reageren mogelijk niet op de behandeling of anders kan de gezichtsscherpte slechts gedeeltelijk worden hersteld. Een vroege diagnose en behandeling kunnen echter het beste resultaat bieden. Regelmatige oogonderzoeken zijn essentieel om eventuele oogproblemen vroegtijdig te detecteren en te behandelen.

Maculaoedeem

Maculaoedeem is een aandoening waarbij vocht zich ophoopt in het centrale deel van het netvlies, de macula genaamd. Dit kan leiden tot zwelling en vervorming van het centrale zicht. Hier zijn meer details over maculaoedeem:

Risicofactoren

Maculaoedeem kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

 1. Diabetische retinopathie: Dit is een complicatie van diabetes waarbij beschadigde bloedvaten in het netvlies lekken en vocht in de macula veroorzaken.
 2. Leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD): Bij natte vorm van LMD kunnen nieuw gevormde bloedvaten lekken en vocht in de macula veroorzaken.
 3. Retinale veneuze occlusie (RVO): Een verstopping van de retinale aderen kan leiden tot vochtophoping in de macula.
 4. Uveïtis: Ontsteking van de uvea, het vaatvlies in het oog, kan lekken van bloedvaten veroorzaken en leiden tot maculaoedeem.
 5. Cystoid maculaoedeem: Dit is een specifieke vorm van oedeem waarbij kleine cysten in de macula vocht vasthouden.

Oorzaken

De risicofactoren voor maculaoedeem variëren afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Voor diabetisch maculaoedeem zijn de belangrijkste risicofactoren slechte controle van de bloedsuikerspiegel en een langere duur van diabetes. Voor leeftijdsgebonden maculadegeneratie zijn leeftijd en genetische aanleg belangrijke risicofactoren.

Symptomen

De symptomen van maculaoedeem kunnen variëren, maar vaak ervaren mensen de volgende klachten in het aangetaste oog:

 1. Wazig en vervormd zicht: Gezichtsscherpte en helderheid van centraal zicht worden verminderd. Lijnen kunnen er gebogen of vervormd uitzien.
 2. Verminderd kleurenzicht: Kleuren kunnen minder helder lijken.
 3. Donkere vlekken of blinde vlekken in het gezichtsveld.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan maculaoedeem diagnosticeren door een uitgebreid oogonderzoek uit te voeren, waaronder een gezichtsscherptetest, gezichtsveldtest en een OCT-scan om de zwelling in de macula te visualiseren.

Behandeling

De behandeling van maculaoedeem is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Voor diabetisch maculaoedeem kunnen laserbehandelingen of injecties met medicijnen in het oog worden gebruikt om de lekkende bloedvaten te behandelen. Voor leeftijdsgebonden maculadegeneratie kunnen anti-VEGF-injecties worden gebruikt om de groei van abnormale bloedvaten te remmen.

Prognose

De prognose voor maculaoedeem hangt af van de onderliggende oorzaak en de tijdigheid van de behandeling. Vroege diagnose en behandeling kunnen het beste resultaat bieden en verdere verslechtering van het gezichtsvermogen helpen voorkomen. In sommige gevallen kan de schade aan de macula echter permanent zijn, vooral bij gevorderde stadia van de aandoeningen. Regelmatige oogonderzoeken zijn essentieel om eventuele oogproblemen vroegtijdig te detecteren en te behandelen.

Maculapucker

Maculapucker, ook bekend als epiretinale membraan of cellofaanmembraan, is een aandoening waarbij er een dun, doorzichtig membraan op het oppervlak van de macula, het centrale deel van het netvlies, groeit. Dit kan leiden tot vervorming en verminderd zicht in het centrale gezichtsveld. Hier zijn meer details over maculapucker:

Risicofactoren

De exacte oorzaak van maculapucker is vaak onbekend, maar het kan het gevolg zijn van veranderingen in het glasachtige lichaam van het oog of door een eerdere oogoperatie, oogletsel of ontsteking. Een maculapucker is niet het gevolg van leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD).

Oorzaken

De belangrijkste risicofactor voor maculapucker is leeftijd. Het komt vaker voor bij mensen ouder dan 50 jaar. Andere risicofactoren zijn eerdere oogchirurgie, oogletsel of ontsteking.

Symptomen

De symptomen van maculapucker kunnen variëren, maar vaak ervaren mensen de volgende klachten in het aangetaste oog:

 1. Wazig en vervormd zicht: Gezichtsscherpte en helderheid van centraal zicht worden verminderd. Rechte lijnen kunnen er gebogen of golvend uitzien.
 2. Verminderd zicht: In sommige gevallen kan het centrale gezichtsveld ernstig worden aangetast.
 3. Verlies van contrastgevoeligheid: Het vermogen om verschillende tinten en kleuren te onderscheiden kan verminderd zijn.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan maculapucker diagnosticeren door middel van een uitgebreid oogonderzoek, waaronder een gezichtsscherptetest, gezichtsveldtest en een OCT-scan (optische coherentietomografie) om de aanwezigheid van het membraan en de mate van zwelling te visualiseren.

Behandeling

In milde gevallen waarin het zicht niet significant wordt belemmerd, is geen specifieke behandeling nodig. In gevallen waarin het zicht aanzienlijk wordt aangetast, kan een operatie genaamd vitrectomie worden overwogen. Tijdens deze procedure verwijdert de oogchirurg het troebele glasvocht en het membraan van het oppervlak van de macula, waardoor de vervorming en zwelling worden verminderd. Het herstel van het zicht na de operatie kan variëren.

Prognose

De prognose voor maculapucker hangt af van de ernst van de aandoening en de tijdigheid van de behandeling. In sommige gevallen kan het zicht na een operatie verbeteren, maar het kan niet altijd terugkeren naar het niveau van het onaangetaste oog. Het is belangrijk om regelmatige oogonderzoeken te ondergaan om eventuele oogproblemen vroegtijdig te detecteren en te behandelen.

Meibomitis

Meibomitis, ook wel bekend als blepharitis of meibomklierontsteking, is een veelvoorkomende aandoening van de oogleden. Het treedt op wanneer de meibomklieren, kleine kliertjes in de oogleden die verantwoordelijk zijn voor het produceren van traanvocht, ontstoken raken. Hier zijn meer details over meibomitis:

Risicofactoren

De exacte oorzaak van meibomitis is vaak niet bekend, maar het wordt meestal veroorzaakt door een overgroei van bacteriën op de huid rondom de ogen. Ook kunnen factoren zoals hormonale veranderingen, allergieën, roken, oogmake-up of contactlenzen, en omgevingsfactoren zoals droge lucht en vervuiling bijdragen aan het ontstaan van meibomitis.

Oorzaken

Mensen die gevoelig zijn voor huidaandoeningen zoals eczeem, rosacea, en seborrheic dermatitis lopen mogelijk een verhoogd risico op het ontwikkelen van meibomitis. Ook oudere mensen en mensen met een verminderd immuunsysteem lopen een hoger risico.

Symptomen

De symptomen van meibomitis kunnen variëren, maar de meest voorkomende symptomen zijn:

 1. Rode en gezwollen oogleden.
 2. Jeuk en branderig gevoel in de ogen.
 3. Vettige of schuimende afscheiding langs de wimperlijn.
 4. Droge ogen of gevoel van zand in de ogen.
 5. Korstvorming rond de oogleden.
 6. Gevoeligheid voor licht.
 7. Wazig zicht.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan meibomitis diagnosticeren door middel van een uitgebreid oogonderzoek. Hierbij worden de oogleden en wimpers zorgvuldig onderzocht op tekenen van ontsteking. Soms kan een uitstrijkje worden genomen om het type bacteriën te identificeren dat de ontsteking veroorzaakt.

Behandeling

De behandeling van meibomitis is gericht op het verminderen van ontsteking en het beheersen van symptomen. Enkele behandelingsmogelijkheden zijn:

 1. Warme kompressen: Het aanbrengen van warme kompressen op de oogleden kan helpen de meibomklieren te openen en de afscheiding te vergemakkelijken.
 2. Reiniging: Het reinigen van de oogleden met een speciale reinigingsoplossing kan helpen bacteriën en olieachtige afscheiding te verwijderen.
 3. Antibiotica: In sommige gevallen kunnen antibiotische oogdruppels of zalven worden voorgeschreven om bacteriën te bestrijden.
 4. Verlichting van droge ogen: Kunsttranen of andere oogdruppels kunnen worden gebruikt om droge ogen te verlichten.

Prognose

Meibomitis is meestal goed te behandelen, maar het kan een chronische aandoening zijn die periodiek opflakkert. Het is belangrijk om de voorgeschreven behandelingen op te volgen en regelmatige oogonderzoeken te ondergaan om de aandoening onder controle te houden en complicaties te voorkomen. Bij de meeste mensen kan de gezichtsscherpte verbeteren na een succesvolle behandeling van meibomitis.

Netvliesloslating

Netvliesloslating is een ernstige oogaandoening waarbij het lichtgevoelige weefsel in het oog, het netvlies, loskomt van de onderliggende weefsels. Dit kan leiden tot ernstige gezichtsproblemen en zelfs tot permanente blindheid als het niet op tijd wordt behandeld. Hier zijn meer details over netvliesloslating:

Risicofactoren

Netvliesloslating kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

 1. Scheuren of gaten in het netvlies: Deze kunnen ontstaan door veroudering, bijziendheid, oogletsel of chirurgische ingrepen aan het oog.
 2. Trekkrachten op het netvlies: Dit kan worden veroorzaakt door littekenweefsel dat ontstaat na een ontsteking of oogoperatie.
 3. Glasvochtloslating: Naarmate we ouder worden, kan het glasvocht in het oog samentrekken en het netvlies mee omhoog trekken, waardoor het kan scheuren.
 4. Andere oogziekten: Oogziekten zoals diabetische retinopathie of maculadegeneratie kunnen het risico op netvliesloslating verhogen.

Oorzaken

Enkele risicofactoren die het risico op netvliesloslating verhogen, zijn onder andere:

 1. Hoge bijziendheid (nearsightedness): Mensen met sterke bijziendheid hebben een groter risico op netvliesloslating.
 2. Leeftijd: Netvliesloslating komt vaker voor bij mensen boven de 40 jaar.
 3. Eerdere oogoperaties of verwondingen: Deze kunnen het risico op netvliesscheuren vergroten.
 4. Familiegeschiedenis: Als netvliesloslating in de familie voorkomt, kan het risico ook hoger zijn.

Symptomen

Netvliesloslating kan verschillende symptomen veroorzaken, waaronder:

 1. Plotselinge verschijning van lichtflitsen of bewegende lichtpuntjes (floaters) in het gezichtsveld.
 2. Het zien van een donkere schaduw of gordijn dat langzaam of snel het gezichtsveld bedekt.
 3. Verminderd of vervormd zicht in het getroffen oog.
 4. Wazig of verminderd gezichtsvermogen.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan netvliesloslating diagnosticeren door middel van verschillende oogonderzoeken, waaronder:

 1. Oogonderzoek: De oogarts zal de ogen onderzoeken om te zoeken naar tekenen van netvliesloslating, zoals scheuren, gaten of trekkrachten op het netvlies.
 2. Netvliesonderzoek: Dit kan worden uitgevoerd met behulp van een oftalmoscoop om het netvlies te visualiseren en eventuele loslatingen of scheuren te identificeren.
 3. Ultrageluidsonderzoek (echografie): In sommige gevallen kan een echografie worden gebruikt om de toestand van het netvlies te beoordelen.

Behandeling

Netvliesloslating is een medisch noodgeval dat onmiddellijke behandeling vereist. De behandeling kan onder meer bestaan uit:

 1. Laserbehandeling (retinopexie): Hierbij wordt het losgelaten netvlies met behulp van een laser teruggeplaatst en vastgezet op de juiste positie.
 2. Cryotherapie (bevriezing): Soms wordt koude therapie gebruikt om het netvlies aan het omringende weefsel te hechten.
 3. Vitrectomie: Dit is een chirurgische ingreep waarbij het glasvocht uit het oog wordt verwijderd om het netvlies te repareren.

Prognose

De prognose voor netvliesloslating hangt af van verschillende factoren, waaronder de omvang van de loslating, de tijdigheid van de behandeling en de algehele gezondheid van het oog. Als netvliesloslating snel wordt gediagnosticeerd en behandeld, is het mogelijk om het gezichtsvermogen te behouden of te herstellen. In sommige gevallen kan er echter blijvende schade aan het gezichtsvermogen optreden, vooral als de macula (het centrale deel van het netvlies) is aangetast. Daarom is het van cruciaal belang om bij symptomen van netvliesloslating onmiddellijk medische hulp in te schakelen.

Nystagmus

Nystagmus is een oogaandoening die wordt gekenmerkt door onwillekeurige, ritmische bewegingen van de ogen. Deze bewegingen kunnen horizontaal, verticaal of draaivormig zijn. Hier zijn meer details over nystagmus:

Risicofactoren

Nystagmus kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

 1. Aangeboren (congenitaal): Sommige mensen worden geboren met nystagmus, wat meestal wordt veroorzaakt door een abnormale ontwikkeling van het visuele systeem in de vroege kinderjaren.
 2. Verworven: Nystagmus kan ook later in het leven optreden als gevolg van andere oogaandoeningen, neurologische aandoeningen, evenwichtsproblemen, of bepaalde medicijnen of drugs.

Oorzaken

Nystagmus kan voorkomen bij mensen van alle leeftijden, maar aangeboren nystagmus komt vaak voor bij mensen met een familiegeschiedenis van de aandoening.

Symptomen

De symptomen en verschijningsvormen van nystagmus kunnen variëren, maar kunnen onder andere omvatten:

 1. Onwillekeurige, ritmische bewegingen van de ogen.
 2. Wazig zicht, vooral bij het kijken naar voorwerpen in de verte.
 3. Hoofd oscillopsie: Het ervaren van een schommelend gevoel wanneer het hoofd beweegt.
 4. Gevoeligheid voor licht of verblinding.

Er zijn verschillende soorten nystagmus, waaronder:

 1. Aangeboren nystagmus (ook bekend als infantiele nystagmus syndroom): Dit is aanwezig vanaf de geboorte en kan verergeren bij het proberen te focussen op objecten.
 2. Verworven nystagmus: Dit kan optreden als gevolg van verschillende oorzaken, zoals neurologische aandoeningen, medicijnen, of evenwichtsproblemen.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan nystagmus diagnosticeren door middel van verschillende oogonderzoeken, waaronder:

 1. Oogonderzoek: De oogarts zal de bewegingen van de ogen observeren en de visuele functie beoordelen.
 2. Neurologisch onderzoek: Soms kan een neurologisch onderzoek worden uitgevoerd om andere mogelijke oorzaken van nystagmus uit te sluiten.

Behandeling

De behandeling van nystagmus is afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de aandoening. In sommige gevallen kan nystagmus niet volledig worden genezen, maar er zijn behandelingen die de symptomen kunnen helpen verminderen, zoals:

 1. Brillen of contactlenzen: Deze kunnen helpen bij het corrigeren van eventuele refractieafwijkingen en het verbeteren van de gezichtsscherpte.
 2. Medicijnen: In sommige gevallen kunnen medicijnen worden voorgeschreven om de oogbewegingen te verminderen.
 3. Chirurgie: In ernstige gevallen kan chirurgie worden overwogen om de positie van de oogspieren te corrigeren en de nystagmus te verminderen.

Prognose

De prognose voor nystagmus hangt af van de oorzaak en het type nystagmus. Aangeboren nystagmus is meestal een blijvende aandoening, terwijl verworven nystagmus kan verbeteren als de onderliggende oorzaak wordt behandeld. Mensen met nystagmus kunnen hun gezichtsvermogen meestal goed aanpassen aan de bewegingen van hun ogen, en veel mensen kunnen een normaal leven leiden ondanks de aandoening. Het is echter belangrijk om regelmatig een oogarts te raadplegen voor controle en om eventuele behandelingsopties te bespreken.

Oculaire toxoplasmose

Oculaire toxoplasmose is een oogaandoening die wordt veroorzaakt door een infectie met het parasitaire organisme Toxoplasma gondii. Hier zijn meer details over oculaire toxoplasmose:

Oorzaken

Oculaire toxoplasmose wordt veroorzaakt door de infectie met het parasitaire organisme Toxoplasma gondii. Deze parasiet kan worden aangetroffen in de ontlasting van geïnfecteerde katten, en mensen kunnen besmet raken door het eten van besmet voedsel (vooral rauw of onvoldoende gekookt vlees) of door contact met besmette aarde.

Risicofactoren

Risicofactoren voor oculaire toxoplasmose zijn onder andere:

 1. Blootstelling aan de parasiet: Mensen die in nauw contact komen met katten of onvoldoende gekookt vlees eten, lopen een hoger risico op besmetting.
 2. Verminderde immuniteit: Mensen met een verzwakt immuunsysteem, zoals mensen met HIV/AIDS of mensen die immunosuppressieve medicijnen nemen na orgaantransplantatie, lopen een groter risico op complicaties van oculaire toxoplasmose.

Symptomen

Oculaire toxoplasmose kan verschillende symptomen en verschijningsvormen hebben, waaronder:

 1. Oogpijn en roodheid
 2. Wazig zicht of verlies van gezichtsvermogen
 3. Donkere vlekken of vlekken in het gezichtsveld
 4. Lichtgevoeligheid
 5. Verminderd dieptezicht
 6. Floaters (bewegende vlekken in het gezichtsveld)
 7. Ontsteking van het netvlies (retinitis)
 8. Ontsteking van de oogzenuw (neuroretinitis)

Diagnose en (oog)onderzoeken

Oculaire toxoplasmose wordt meestal gediagnosticeerd door een oogarts op basis van een grondig oogonderzoek. Daarnaast kunnen aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd, zoals:

 1. Oogonderzoek: De oogarts zal de symptomen en tekenen van oculaire toxoplasmose evalueren.
 2. Funduscopie: Hierbij wordt het netvlies en de oogzenuw onderzocht met behulp van een oftalmoscoop.
 3. Fluorescentieangiografie (FA): Hierbij wordt een kleurstof in de bloedvaten geïnjecteerd om de bloedstroom in het netvlies te onderzoeken.
 4. Optische coherentietomografie (OCT): Hierbij wordt een 3D-beeld van het netvlies verkregen om eventuele zwelling of afwijkingen te identificeren.

Behandeling

De behandeling van oculaire toxoplasmose kan verschillen afhankelijk van de ernst van de infectie en de symptomen. De behandeling kan bestaan uit:

 1. Medicatie: Antiparasitaire medicijnen, zoals sulfadiazine en pyrimethamine, worden vaak voorgeschreven om de parasitaire infectie te behandelen.
 2. Corticosteroïden: Om ontsteking in het oog te verminderen, kunnen corticosteroïden worden voorgeschreven.

Prognose

De prognose voor oculaire toxoplasmose hangt af van de ernst van de infectie en de tijdige behandeling. Bij vroegtijdige diagnose en behandeling kunnen de meeste mensen volledig herstellen met minimale blijvende schade aan het gezichtsvermogen. In sommige gevallen kan de infectie echter leiden tot blijvende littekens op het netvlies en verminderd gezichtsvermogen, vooral als de oogzenuw is aangetast. Daarom is het belangrijk om bij vermoeden van oculaire toxoplasmose zo snel mogelijk een oogarts te raadplegen voor een juiste diagnose en behandeling.

Oftalmoplegie

Oftalmoplegie, ook wel bekend als oculomotorische verlamming, is een aandoening waarbij er sprake is van verzwakking of verlies van beweging in de oogspieren. Hier zijn meer details over oftalmoplegie:

Oorzaken

Oftalmoplegie kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

 1. Trauma: Hoofdletsel of oogletsel kan leiden tot beschadiging van de oogspieren of de zenuwen die de oogspieren aansturen.
 2. Aandoeningen van het zenuwstelsel: Oftalmoplegie kan worden veroorzaakt door aandoeningen die het zenuwstelsel beïnvloeden, zoals beroertes, hersentumoren, multiple sclerose (MS), of herseninfecties.
 3. Spierziekten: Sommige spierziekten, zoals myasthenia gravis, kunnen ook leiden tot oftalmoplegie.
 4. Diabetes: Bij mensen met diabetes kunnen schade aan de oogzenuw en de oogspieren optreden, wat tot oftalmoplegie kan leiden.

Risicofactoren

De risicofactoren voor oftalmoplegie zijn afhankelijk van de onderliggende oorzaak van de aandoening. Trauma, aandoeningen van het zenuwstelsel en spierziekten kunnen het risico op oftalmoplegie verhogen.

Symptomen

De symptomen van oftalmoplegie kunnen variëren, afhankelijk van welke oogspieren zijn aangetast. Enkele veelvoorkomende symptomen zijn:

 1. Dubbelzien (diplopie)
 2. Beperking van oogbewegingen
 3. Verminderd gezichtsvermogen
 4. Scheelzien (strabisme)
 5. Hangend ooglid (ptosis)

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan oftalmoplegie diagnosticeren door een grondig oogonderzoek uit te voeren, waarbij de beweging van de ogen wordt beoordeeld en eventuele afwijkingen worden vastgesteld. Daarnaast kunnen aanvullende onderzoeken worden uitgevoerd, zoals MRI- of CT-scans van de hersenen en het oog om de onderliggende oorzaak van oftalmoplegie op te sporen.

Behandeling

De behandeling van oftalmoplegie is afhankelijk van de onderliggende oorzaak van de aandoening. Als de oorzaak te wijten is aan een aandoening van het zenuwstelsel of spierziekte, kan de behandeling gericht zijn op het behandelen van die aandoening. In sommige gevallen kan fysiotherapie of oogspieroefeningen worden aanbevolen om de oogbewegingen te verbeteren.

Prognose

De prognose van oftalmoplegie hangt af van de onderliggende oorzaak en de ernst van de aandoening. In sommige gevallen kan de aandoening verbeteren met de juiste behandeling, terwijl in andere gevallen de schade aan de oogspieren of de zenuwen blijvend kan zijn. Het is belangrijk om de oorzaak van oftalmoplegie zo snel mogelijk te identificeren en te behandelen om het risico op blijvende schade te minimaliseren. Een oogarts kan de juiste diagnose stellen en een passend behandelplan aanbevelen.

Oogallergie / oogirritatie

Oogallergie, ook wel bekend als allergische conjunctivitis, is een veelvoorkomende aandoening waarbij het oog geïrriteerd raakt door een allergische reactie op stoffen zoals pollen, huisstofmijt, schimmelsporen, huisdierharen of bepaalde chemicaliën. Hier zijn meer details over oogallergie:

Oorzaken

Oogallergie wordt veroorzaakt wanneer het immuunsysteem overreageert op allergenen die het oog binnendringen. De allergenen worden meestal via de lucht ingeademd en kunnen irritatie en ontsteking van het oogbindvlies (conjunctivitis) veroorzaken.

Risicofactoren

Mensen die gevoelig zijn voor allergieën, zoals hooikoorts of astma, hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van oogallergie. Daarnaast kunnen blootstelling aan specifieke allergenen, zoals pollen in bepaalde seizoenen, het risico op oogallergie vergroten.

Symptomen

De symptomen van oogallergie kunnen variëren, maar kunnen het volgende omvatten:

 1. Jeukende ogen
 2. Rode ogen
 3. Waterige afscheiding uit de ogen
 4. Brandend of prikkend gevoel in de ogen
 5. Zwelling van het oogbindvlies
 6. Gevoeligheid voor licht
 7. Korstjes rond de ogen (bij allergische blefaritis)

Er zijn verschillende soorten oogallergie, waaronder:

 1. Seizoensgebonden allergische conjunctivitis: Komt vooral voor in bepaalde seizoenen, zoals het voorjaar, wanneer pollen in de lucht aanwezig zijn.
 2. Perennial allergische conjunctivitis: Komt het hele jaar door voor en wordt meestal veroorzaakt door allergenen zoals huisstofmijt, schimmelsporen of huisdierharen.
 3. Allergische blefaritis: Dit is een vorm van ooglidontsteking die wordt veroorzaakt door allergische reacties op stoffen in de omgeving.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van oogallergie wordt meestal gesteld op basis van de symptomen en een lichamelijk onderzoek door een oogarts. Er kunnen aanvullende tests worden uitgevoerd om de allergenen te identificeren die de allergische reactie veroorzaken, zoals huidtesten of bloedonderzoeken.

Behandeling

De behandeling van oogallergie richt zich op het verminderen van de symptomen en het voorkomen van verdere allergische reacties. Enkele mogelijke behandelingsmethoden zijn:

 1. Antihistaminica: Deze medicijnen kunnen helpen om de vrijgekomen histamine, die verantwoordelijk is voor de allergische reactie, te blokkeren.
 2. Mastcelstabilisatoren: Deze medicijnen voorkomen dat de mastcellen histamine vrijgeven en kunnen worden gebruikt om allergische reacties te voorkomen.
 3. Vasoconstrictoren: Deze medicijnen helpen om de bloedvaten in de ogen te vernauwen, waardoor roodheid en zwelling verminderen.
 4. Kunsttranen: Kunsttranen kunnen worden gebruikt om het oog vochtig te houden en irritatie te verminderen.

Prognose

De prognose van oogallergie is over het algemeen goed, vooral met de juiste behandeling en het vermijden van bekende allergenen. Seizoensgebonden allergische conjunctivitis kan vanzelf verbeteren als het seizoen voorbij is. Perennial allergische conjunctivitis kan echter het hele jaar door aanhouden als de blootstelling aan allergenen niet wordt vermeden. Het is belangrijk om een oogarts te raadplegen voor een juiste diagnose en behandeling van oogallergie om de symptomen te verlichten en verdere complicaties te voorkomen.

Ooginfarct

Een ooginfarct, ook bekend als arteriële occlusie of retinale arteriële occlusie, treedt op wanneer een bloedvat dat bloed naar het netvlies van het oog transporteert, geblokkeerd raakt. Dit kan leiden tot een plotseling verlies van het gezichtsvermogen in het getroffen oog. Hier zijn meer details over een ooginfarct:

Oorzaken

Een ooginfarct wordt meestal veroorzaakt door een bloedstolsel dat één van de kleine bloedvaten in het netvlies van het oog blokkeert. Dit kan resulteren in een verminderde bloedtoevoer naar het getroffen gebied van het netvlies, wat leidt tot schade aan het weefsel en verlies van gezichtsvermogen.

Risicofactoren

Enkele risicofactoren voor het ontwikkelen van een ooginfarct zijn onder andere:

 1. Hoge bloeddruk
 2. Diabetes
 3. Hoog cholesterolgehalte
 4. Roken
 5. Hart- en vaatziekten
 6. Glaucoom
 7. Bloedstollingsstoornissen

Symptomen

De symptomen van een ooginfarct kunnen plotseling optreden en kunnen variëren, afhankelijk van het type infarct. De volgende symptomen kunnen optreden:

 1. Plotseling verlies van gezichtsvermogen in één oog, mogelijk slechts een deel van het gezichtsveld.
 2. Wazig zicht.
 3. Een gordijnachtig gevoel dat over het gezichtsveld trekt.
 4. Verminderd contrast en kleurwaarneming in het getroffen oog.

Er zijn twee hoofdtypen ooginfarcten:

 1. Centrale retinale arteriële occlusie (CRAO): Hierbij raakt de centrale retinale arterie, die de belangrijkste bloedtoevoer naar het netvlies levert, geblokkeerd.
 2. Takretinale arteriële occlusie (BRAO): Hierbij raakt één van de takken van de retinale arterie geblokkeerd, waardoor slechts een deel van het netvlies wordt beïnvloed.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van een ooginfarct wordt meestal gesteld op basis van de symptomen en een oogonderzoek door een oogarts. Aanvullende onderzoeken, zoals fluoresceïne-angiografie of optische coherentietomografie (OCT), kunnen worden uitgevoerd om de omvang van de schade aan het netvlies te beoordelen.

Behandeling

Er is geen specifieke behandeling om een ooginfarct ongedaan te maken. Het is echter belangrijk om onmiddellijk medische hulp te zoeken als er symptomen optreden, omdat een vroege behandeling de kans op herstel kan vergroten. De behandeling kan gericht zijn op het behandelen van de onderliggende risicofactoren, zoals het controleren van de bloeddruk, diabetes en cholesterolgehalte. Bovendien kunnen sommige patiënten baat hebben bij bloedverdunners om het risico op verdere bloedstolsels te verminderen.

Prognose

De prognose van een ooginfarct is afhankelijk van de omvang van de schade aan het netvlies en de snelheid van een medische behandeling. In sommige gevallen kan het gezichtsvermogen gedeeltelijk herstellen, maar in andere gevallen kan het verlies permanent zijn. Het is belangrijk om zo snel mogelijk medische hulp te zoeken bij vermoedelijke symptomen van een ooginfarct om het risico op blijvend verlies van gezichtsvermogen te minimaliseren.

Ooginfecties door bacteriën

Ooginfecties kunnen worden veroorzaakt door bacteriën, schimmels, parasieten en virussen. Elk type infectie heeft verschillende oorzaken, risicofactoren, symptomen, diagnosemethoden, behandelingen en prognoses. Hier zijn meer details over elk type ooginfectie:

Oorzaken

Bacteriële ooginfecties worden veroorzaakt door verschillende soorten bacteriën, zoals Staphylococcus, Streptococcus en Haemophilus influenzae.

Risicofactoren

Factoren die het risico op bacteriële ooginfecties verhogen, zijn onder andere slechte hygiëne, contactlenzen dragen, verwondingen aan het oog en een verzwakt immuunsysteem.

Symptomen

Symptomen van bacteriële ooginfecties kunnen zijn roodheid, pijn, jeuk, pusafscheiding, wazig zien en gevoeligheid voor licht.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan een klinisch onderzoek uitvoeren en een monster van de oogafscheiding nemen voor laboratoriumonderzoek.

Behandeling

Bacteriële ooginfecties worden meestal behandeld met antibiotica in de vorm van oogdruppels of zalven.

Prognose

Met tijdige behandeling zijn de meeste bacteriële ooginfecties goed te behandelen en kunnen ze volledig genezen zonder blijvende gevolgen.

Ooginfecties door parasieten

Oorzaken

Parasitaire ooginfecties worden veroorzaakt door parasieten, zoals Acanthamoeba en Toxoplasma gondii.

Risicofactoren

Risicofactoren zijn onder andere het dragen van contactlenzen, zwemmen in besmet water en een verzwakt immuunsysteem.

Symptomen

Symptomen kunnen variëren, maar kunnen oogpijn, roodheid, wazig zicht en gevoeligheid voor licht omvatten.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan een klinisch onderzoek uitvoeren en monsters van het oog afschrapen voor laboratoriumonderzoek om de aanwezigheid van parasieten te bevestigen.

Behandeling

Parasitaire ooginfecties worden behandeld met specifieke antiparasitaire medicijnen en soms aanvullende behandelingen, zoals oogdruppels en zalven.

Prognose

De prognose is afhankelijk van het type parasitaire infectie en de ernst ervan, maar vroege diagnose en behandeling zijn essentieel om permanente schade te voorkomen.

Ooginfecties door schimmels

Oorzaken

Schimmelinfecties van het oog worden veroorzaakt door schimmels zoals Aspergillus en Candida.

Risicofactoren

Risicofactoren zijn vergelijkbaar met die van bacteriële ooginfecties, zoals slechte hygiëne en een verzwakt immuunsysteem.

Symptomen

Symptomen kunnen variëren, maar kunnen roodheid, pijn, wazig zien, gezwollen oogleden en afscheiding omvatten.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan een klinisch onderzoek uitvoeren en een monster van de oogafscheiding nemen voor laboratoriumonderzoek om de aanwezigheid van schimmels te bevestigen.

Behandeling

Schimmelinfecties van het oog worden behandeld met antischimmelmedicijnen, zoals orale antischimmelmedicijnen en antischimmel oogdruppels.

Prognose

De prognose hangt af van de ernst van de infectie en de respons op de behandeling. Sommige schimmelinfecties kunnen hardnekkig zijn en herhaalde behandeling vereisen.

Ooginfecties door virussen

Oorzaken

Virale ooginfecties worden veroorzaakt door virussen, zoals herpes simplex virus (HSV) en het adenovirus.

Risicofactoren

Risicofactoren zijn vergelijkbaar met die van andere ooginfecties, evenals blootstelling aan geïnfecteerde personen.

Symptomen

Symptomen kunnen zijn roodheid, pijn, jeuk, tranen, lichtgevoeligheid en afscheiding.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan een klinisch onderzoek uitvoeren en monsters nemen voor laboratoriumonderzoek om de aanwezigheid van virussen te bevestigen.

Behandeling

Virale ooginfecties worden meestal symptomatisch behandeld met oogdruppels en pijnstillers, maar in sommige gevallen kunnen antivirale medicijnen worden voorgeschreven.

Prognose

De prognose is afhankelijk van het type virus en de ernst van de infectie. Sommige virale ooginfecties kunnen leiden tot permanente schade aan het gezichtsvermogen.

Het is belangrijk om bij vermoedelijke ooginfecties onmiddellijk een o

Oogkanker

Oogkanker, ook bekend als oculaire maligniteit, is een zeldzame vorm van kanker die ontstaat in verschillende delen van het oog. Hier zijn meer details over oogkanker:

Oorzaken

De precieze oorzaken van oogkanker zijn vaak onbekend. Het ontstaan van kanker is meestal het gevolg van genetische mutaties die ongecontroleerde groei van cellen veroorzaken. Sommige gevallen van oogkanker kunnen worden geassocieerd met genetische aandoeningen, blootstelling aan bepaalde chemicaliën of straling, of een verzwakt immuunsysteem.

Risicofactoren

Hoewel oogkanker zeldzaam is, zijn er enkele risicofactoren geïdentificeerd, waaronder:

 1. Erfelijke genetische aandoeningen, zoals een retinoblastoom.
 2. Blootstelling aan ultraviolette straling, bijvoorbeeld door overmatige blootstelling aan zonlicht.
 3. Blootstelling aan straling, bijvoorbeeld na behandeling voor een ander type kanker.
 4. Een verzwakt immuunsysteem, zoals bij mensen met hiv/aids of mensen die orgaantransplantaties hebben ondergaan.

Symptomen

De symptomen van oogkanker kunnen variëren afhankelijk van het type en de locatie van de tumor. Enkele veelvoorkomende symptomen kunnen zijn:

 1. Verminderd gezichtsvermogen of verlies van gezichtsvermogen.
 2. Pijn in het oog.
 3. Roodheid of zwelling van het oog.
 4. Een verandering in de vorm of grootte van de pupil.
 5. Veranderingen in de oogbewegingen.
 6. Een gevoel van druk in het oog.

Soorten oogkanker: Er zijn verschillende soorten oogkanker, waaronder:

 1. Retinoblastoom: Een kwaadaardige tumor die zich ontwikkelt in de cellen van het netvlies, meestal bij jonge kinderen.
 2. Melanoom van het oog: Een kwaadaardige tumor die zich ontwikkelt in de cellen van de oogbol.
 3. Ooglidkanker: Een kwaadaardige tumor die zich ontwikkelt in de cellen van het ooglid.
 4. Lymfoom van de oogkas: Een kwaadaardige tumor die ontstaat in de lymfeklieren rondom het oog.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts zal verschillende onderzoeken uitvoeren om de diagnose van oogkanker te bevestigen, waaronder:

 1. Oogonderzoek: De oogarts zal het oog grondig onderzoeken om te zoeken naar tekenen van een tumor.
 2. Beeldvormende onderzoeken: Dit kan een echografie, MRI-scan of CT-scan van het oog omvatten om de grootte en locatie van de tumor te bepalen.
 3. Biopsie: Bij verdenking op kanker kan een weefselmonster worden genomen voor laboratoriumonderzoek om het type kanker te bevestigen.

Behandeling

De behandeling van oogkanker hangt af van het type en de uitgebreidheid van de tumor. Behandelingsopties kunnen zijn:

 1. Chirurgie: De tumor kan worden verwijderd door een operatie, vooral bij vroegstadium tumoren.
 2. Stralingstherapie: Hierbij wordt gebruik gemaakt van gerichte straling om kankercellen te vernietigen.
 3. Chemotherapie: Medicijnen worden gebruikt om kankercellen te doden.
 4. Immunotherapie: Dit is gericht op het versterken van het immuunsysteem om kankercellen aan te vallen.

Prognose

De prognose voor oogkanker is afhankelijk van het type kanker, het stadium van de ziekte en de tijdigheid van de behandeling. In sommige gevallen, vooral bij vroege diagnose en behandeling, kan oogkanker goed worden behandeld en genezen. Bij gevorderde gevallen kan de prognose echter minder gunstig zijn en kan de behandeling gericht zijn op het vertragen van de groei en het verlichten van symptomen. Vroege detectie en behandeling zijn cruciaal voor een betere prognose.

Oogkasontsteking

Een oogkasontsteking, ook wel orbitale of periorbitale cellulitis genoemd, is een ontsteking van de weefsels rondom het oog en in de oogkas. Hier zijn meer details over een oogkasontsteking:

Oorzaken

Een oogkasontsteking wordt meestal veroorzaakt door een bacteriële infectie, die zich verspreidt vanuit de sinussen, de huid rondom het oog, of door een wondje in het oog. De bacteriën kunnen de weefsels rondom het oog binnendringen en een ontsteking veroorzaken.

Risicofactoren

Enkele risicofactoren die de kans op het ontwikkelen van een oogkasontsteking kunnen vergroten zijn:

 1. Sinusinfecties: Mensen met een lopende sinusinfectie hebben een verhoogd risico op verspreiding van bacteriën naar de oogkas.
 2. Huidinfecties: Wondjes, snijwonden of insectenbeten in de buurt van het oog kunnen bacteriën in de oogkas brengen.
 3. Ooginfecties: Een onbehandelde ooginfectie kan zich verspreiden naar de oogkas.

Symptomen

De symptomen van een oogkasontsteking kunnen variëren, maar kunnen zijn:

 1. Zwelling en roodheid rondom het oog en de oogleden.
 2. Pijn en gevoeligheid van het oog.
 3. Veranderingen in het gezichtsvermogen, wazig zien of dubbelzien.
 4. Koorts en algemeen ziektegevoel.
 5. Oogbewegingsbeperkingen.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts zal verschillende onderzoeken uitvoeren om een oogkasontsteking te diagnosticeren, waaronder:

 1. Oogonderzoek: De oogarts zal het oog en de oogleden onderzoeken op tekenen van ontsteking.
 2. Bloedonderzoek: Dit kan helpen om de aanwezigheid van een infectie te bevestigen.
 3. Beeldvormende onderzoeken: Een CT-scan of MRI van de oogkas kan helpen om de omvang en de locatie van de ontsteking te bepalen.

Behandeling

De behandeling van een oogkasontsteking omvat meestal het gebruik van antibiotica om de bacteriële infectie te bestrijden. In sommige gevallen kan ziekenhuisopname nodig zijn voor intraveneuze antibiotica als de infectie ernstig is. Het is ook belangrijk om eventuele onderliggende oorzaken, zoals een sinusinfectie, te behandelen.

Prognose

Met tijdige en adequate behandeling is de prognose voor een oogkasontsteking meestal goed. De meeste gevallen reageren goed op antibiotica en de symptomen verdwijnen binnen enkele dagen tot enkele weken. In zeldzame gevallen kan een oogkasontsteking leiden tot complicaties, zoals verspreiding van de infectie naar nabijgelegen structuren, dus het is belangrijk om snel medische hulp te zoeken als er symptomen van een oogkasontsteking optreden.

Ooglidkanker

Ooglidkanker, ook bekend als ooglidtumoren, verwijst naar kanker die ontstaat in de weefsels van de oogleden. Hier zijn meer details over ooglidkanker:

Oorzaken

Ooglidkanker ontstaat meestal door ongecontroleerde groei van abnormale cellen in de oogleden. De precieze oorzaak van ooglidkanker is niet altijd bekend, maar blootstelling aan ultraviolette (UV) straling van de zon en andere omgevingsfactoren kunnen bijdragen aan het risico op het ontwikkelen van deze kanker.

Zonlicht

Zonlicht

Risicofactoren

Enkele risicofactoren die het risico op het ontwikkelen van ooglidkanker kunnen verhogen zijn:

 1. Blootstelling aan UV-straling: Langdurige blootstelling aan de zon, vooral zonder beschermende maatregelen zoals zonnebrillen of hoeden, kan het risico verhogen.
 2. Licht huidtype: Mensen met een lichte huid hebben doorgaans een hoger risico op huidkanker, waaronder ooglidkanker.
 3. Eerdere geschiedenis van huidkanker: Als iemand al eerder huidkanker heeft gehad, is het risico op het ontwikkelen van ooglidkanker mogelijk verhoogd.
 4. Ouderdom: Oudere mensen hebben doorgaans een hoger risico op ooglidkanker.

Symptomen

De symptomen van ooglidkanker kunnen variëren afhankelijk van het type en de grootte van de tumor. Enkele veelvoorkomende symptomen en verschijningsvormen zijn:

 1. Een knobbeltje of bultje op het ooglid dat groeit en niet verdwijnt.
 2. Een zweer of wond die niet geneest.
 3. Veranderingen in de kleur of textuur van de huid van het ooglid.
 4. Jeuk of pijn in het ooglid.
 5. Veranderingen in de vorm of positie van het ooglid.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts zal een grondig oogonderzoek uitvoeren en een biopsie van de verdachte laesie uitvoeren om de diagnose van ooglidkanker te bevestigen. Daarnaast kunnen beeldvormende onderzoeken zoals een echografie, CT-scan of MRI worden gebruikt om de omvang van de tumor en mogelijke uitzaaiingen te beoordelen.

Behandeling

De behandeling van ooglidkanker kan chirurgische verwijdering van de tumor omvatten, waarbij zoveel mogelijk gezond weefsel wordt gespaard. In sommige gevallen kan radiotherapie of chemotherapie worden gebruikt om kankercellen te vernietigen. De behandelingsaanpak kan variëren afhankelijk van het type ooglidkanker en het stadium van de ziekte.

Prognose

De prognose van ooglidkanker is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type en stadium van de tumor, de grootte van de tumor en de reactie op de behandeling. Over het algemeen hebben vroegtijdige diagnose en behandeling een gunstiger prognose. Het is belangrijk om verdachte symptomen op tijd te laten onderzoeken door een oogarts om de beste kans op een succesvolle behandeling te hebben.

Oogmigraine

Oogmigraine, ook bekend als oftalmische migraine of acephalgische migraine, is een type migraine waarbij de symptomen zich beperken tot de ogen. Hier zijn meer details over oogmigraine:

Oorzaken

De exacte oorzaak van oogmigraine is niet volledig begrepen, maar het wordt verondersteld dat het vergelijkbaar is met de oorzaak van migraine in het algemeen. Migraine wordt geassocieerd met een tijdelijke verstoring van de bloedstroom en activiteit in de hersenen. Bij oogmigraine veroorzaken deze verstoringen veranderingen in de bloedvaten en zenuwen in de ogen, wat leidt tot visuele symptomen.

Risicofactoren

Mensen met een voorgeschiedenis van migraine hebben mogelijk een verhoogd risico op het ontwikkelen van oogmigraine. Daarnaast kunnen factoren zoals stress, hormonale schommelingen, voedseltriggers, vermoeidheid en bepaalde medicijnen ook het risico op het ervaren van oogmigraine verhogen.

Symptomen

Oogmigraine wordt gekenmerkt door voorbijgaande visuele symptomen die meestal aan één oogzijde optreden. Enkele veelvoorkomende symptomen en verschijningsvormen zijn:

 1. Zigzaglijnen, flitsen of flikkeringen in het gezichtsveld.
 2. Wazig of vervormd zicht.
 3. Tijdelijk verlies van het gezichtsvermogen in één oog.

Deze symptomen kunnen enkele minuten tot een uur duren en verdwijnen meestal vanzelf.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van oogmigraine wordt meestal gesteld op basis van de symptomen en de medische geschiedenis van de patiënt. Omdat de visuele symptomen voorbijgaand zijn, kunnen ze soms moeilijk te onderzoeken zijn. Andere oogproblemen moeten worden uitgesloten door een oogarts om een nauwkeurige diagnose te stellen.

Behandeling

Oogmigraine verdwijnt meestal vanzelf zonder specifieke behandeling. Rust nemen, het vermijden van triggers zoals stress, slaapgebrek en bepaalde voedingsmiddelen, en het gebruik van ontspanningstechnieken kunnen helpen om de frequentie van oogmigraine te verminderen.

In sommige gevallen kan een arts medicijnen voorschrijven om de symptomen te verlichten of om migraine in het algemeen te behandelen, afhankelijk van de ernst en frequentie van de aanvallen.

Prognose

Oogmigraine heeft over het algemeen een gunstige prognose omdat de symptomen meestal vanzelf verdwijnen zonder blijvende schade aan het gezichtsvermogen. Het is echter belangrijk om de symptomen te melden aan een oogarts om andere ernstige oogaandoeningen uit te sluiten en de juiste diagnose te stellen. Als de symptomen veranderen of erger worden, is het ook essentieel om medische hulp te zoeken voor een grondige evaluatie.

Oogontsteking

Een oogontsteking, ook bekend als conjunctivitis, is een veelvoorkomende aandoening die het oog bindvlies aantast, het dunne, doorzichtige membraan dat het witte deel van het oog en de binnenkant van de oogleden bedekt. Hier zijn meer details over een oogontsteking:

Oorzaken

Een oogontsteking kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder:

 1. Bacteriële infecties: Bacteriën zoals Staphylococcus aureus en Streptococcus pneumoniae kunnen oogontstekingen veroorzaken.
 2. Virale infecties: Virussen, vooral die geassocieerd met verkoudheid of griep, kunnen conjunctivitis veroorzaken.
 3. Allergieën: Allergische reacties op pollen, stof of huisdieren kunnen een allergische conjunctivitis veroorzaken.
 4. Irritatie: Blootstelling aan irriterende stoffen zoals chemicaliën, rook of chloor in zwembaden kan ook leiden tot een oogontsteking.

Risicofactoren

Iedereen kan een oogontsteking krijgen, maar sommige risicofactoren kunnen het risico verhogen. Deze omvatten een verzwakt immuunsysteem, frequente blootstelling aan allergenen, contact met geïnfecteerde personen of voorwerpen, en slechte hygiënepraktijken.

Symptomen

De symptomen van een oogontsteking kunnen variëren afhankelijk van de oorzaak, maar enkele veelvoorkomende symptomen zijn:

 1. Rode, gezwollen en jeukende ogen.
 2. Een brandend of prikkend gevoel in de ogen.
 3. Waterige afscheiding uit de ogen.
 4. Vorming van korstjes rond de ogen, vooral ‘s ochtends bij het ontwaken.
 5. Wazig zicht in sommige gevallen, vooral bij virale conjunctivitis.

Soorten: Er zijn verschillende soorten oogontstekingen, waaronder:

 1. Bacteriële conjunctivitis.
 2. Virale conjunctivitis.
 3. Allergische conjunctivitis.
 4. Droge ogen-gerelateerde conjunctivitis.
 5. Chemische conjunctivitis.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan de diagnose van een oogontsteking stellen door een oogonderzoek uit te voeren en naar de symptomen en medische geschiedenis van de patiënt te kijken. In sommige gevallen kan een monster van de oogafscheiding worden genomen voor laboratoriumonderzoek om de oorzaak van de infectie te bepalen.

Behandeling

De behandeling van een oogontsteking hangt af van de oorzaak. Bacteriële conjunctivitis wordt vaak behandeld met antibiotische oogdruppels of zalven. Voor virale conjunctivitis wordt meestal symptomatische behandeling aanbevolen, zoals het gebruik van kunsttranen om het ongemak te verlichten. Allergische conjunctivitis kan worden behandeld met antihistamine oogdruppels of andere medicijnen om de allergische reactie te verminderen.

Prognose

De prognose voor een oogontsteking is over het algemeen goed, vooral als het op tijd wordt gediagnosticeerd en behandeld. De meeste gevallen van conjunctivitis verdwijnen binnen enkele dagen tot twee weken met de juiste behandeling. Het is belangrijk om de ogen schoon te houden, de handen vaak te wassen en het gebruik van oogmake-up te vermijden tijdens een oogontsteking om verspreiding naar andere ogen en andere mensen te voorkomen. Bij aanhoudende of ernstige symptomen is het raadzaam om een oogarts te raadplegen voor een nauwkeurige diagnose en passende behandeling.

Oogwratten

Oogwratten, ook bekend als conjunctivale papillomen, zijn kleine goedaardige gezwellen die zich kunnen vormen op het bindvlies van het oog (de conjunctiva). Hier zijn meer details over oogwratten:

Oorzaken

Oogwratten worden meestal veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV). Dit virus kan zich verspreiden door direct contact met geïnfecteerd weefsel, zoals door aanraking van de ogen na contact met een besmette huid of voorwerp.

Risicofactoren

Risicofactoren voor het ontwikkelen van oogwratten zijn onder meer het hebben van een verzwakt immuunsysteem, frequente blootstelling aan HPV, en een voorgeschiedenis van andere HPV-infecties, zoals genitale wratten.

Symptomen

De symptomen en verschijningsvormen van oogwratten kunnen variëren, maar enkele veelvoorkomende kenmerken zijn:

 1. Een klein, verheven, roze of vleeskleurig knobbeltje op het bindvlies van het oog.
 2. Soms kunnen oogwratten jeuken, irriteren of een branderig gevoel veroorzaken.
 3. In sommige gevallen kunnen ze traanproductie of wazig zien veroorzaken, vooral als ze zich dicht bij het hoornvlies bevinden.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan meestal de diagnose van oogwratten stellen door een oogonderzoek uit te voeren en naar de kenmerkende verschijningsvormen van het letsel te kijken. In sommige gevallen kan een biopsie worden uitgevoerd om de aanwezigheid van HPV te bevestigen.

Behandeling

De behandeling van oogwratten hangt af van de grootte en locatie van het letsel. Kleine en asymptomatische wratten kunnen mogelijk met rust worden gelaten en regelmatig worden gecontroleerd. Als behandeling nodig is, kunnen de volgende opties worden overwogen:

 1. Chirurgische verwijdering: Kleine oogwratten kunnen worden verwijderd met een operatieve ingreep. Het letsel wordt meestal met een pincet verwijderd.
 2. Cryotherapie: Oogwratten kunnen worden behandeld door ze te bevriezen met vloeibare stikstof.
 3. LaserBehandelingEen laser kan worden gebruikt om het letsel nauwkeurig te verwijderen zonder omliggend weefsel te beschadigen.

Prognose

De prognose voor oogwratten is over het algemeen goed, omdat ze meestal goedaardig zijn en geen blijvende schade veroorzaken. Echter, als een oogwratten onbehandeld blijft, kan het groter worden en het gezichtsvermogen beïnvloeden, vooral als het zich dicht bij het hoornvlies bevindt. Het is belangrijk om een oogarts te raadplegen als u vermoedt dat u een oogwrat heeft, zodat een juiste diagnose kan worden gesteld en de meest geschikte behandeling kan worden gekozen.

Oogzenuwontsteking

Oogzenuwontsteking, ook bekend als optische neuritis, is een aandoening waarbij de oogzenuw, die signalen van het netvlies naar de hersenen overbrengt, ontstoken raakt. Hier zijn meer details over oogzenuwontsteking:

Oorzaken

De exacte oorzaak van oogzenuwontsteking is niet altijd duidelijk, maar het wordt vaak geassocieerd met auto-immuunziekten, zoals multiple sclerose (MS). Bij MS valt het immuunsysteem per abuis het myeline, dat de beschermende bekleding van de zenuwen is, aan. Dit kan leiden tot ontsteking van de oogzenuw.

Risicofactoren

Risicofactoren voor oogzenuwontsteking zijn onder meer een voorgeschiedenis van auto-immuunziekten zoals MS, recente virale infecties, genetische aanleg en geslacht (vrouwen hebben een hoger risico).

Symptomen

De symptomen van oogzenuwontsteking kunnen plotseling beginnen en kunnen variëren, maar enkele veelvoorkomende kenmerken zijn:

 1. Wazig of verminderd zicht in één oog, soms vergezeld van kleurvervorming.
 2. Pijn bij het bewegen van het aangedane oog.
 3. Verlies van gezichtsveld, vaak aan de zijkant van het zicht.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan oogzenuwontsteking vermoeden op basis van de symptomen en een oogonderzoek. Verder kunnen de volgende onderzoeken worden uitgevoerd:

 1. Gezichtsscherpte test: Om de mate van gezichtsverlies te bepalen.
 2. Gezichtsveldtest: Om te beoordelen of er verlies van het gezichtsveld is.
 3. Optische coherentie tomografie (OCT): Dit is een beeldvormende test die het netvlies en de oogzenuw kan bekijken en eventuele zwelling kan detecteren.
 4. MRI-scan: Om te zoeken naar tekenen van ontsteking of demyelinisatie in de hersenen en oogzenuw.

Behandeling

De behandeling van oogzenuwontsteking richt zich meestal op het verminderen van de ontsteking en het verbeteren van het herstel van de oogzenuw. Dit kan worden bereikt met corticosteroïde medicatie, die ontsteking remt. Soms wordt intraveneuze corticosteroïde behandeling gebruikt in ernstige gevallen.

Prognose

De prognose voor oogzenuwontsteking is afhankelijk van de onderliggende oorzaak en de ernst van de ontsteking. In sommige gevallen kan het gezichtsvermogen volledig herstellen, terwijl in andere gevallen blijvende schade kan optreden. Als oogzenuwontsteking wordt veroorzaakt door een auto-immuunziekte zoals MS, kan de kans op recidieven (terugkeer) hoger zijn. Vroegtijdige diagnose en behandeling zijn belangrijk om het risico op blijvende schade te verminderen. Mensen met symptomen van oogzenuwontsteking moeten zo snel mogelijk een oogarts raadplegen voor een nauwkeurige diagnose en een geschikte behandeling.

Oogziekte van Graves

De oogziekte van Graves, ook bekend als Graves’ orbitopathie, is een auto-immuunziekte die optreedt bij mensen die lijden aan de schildklieraandoening genaamd de ziekte van Graves of diffuse giftige struma. Hier zijn meer details over deze aandoening:

Oorzaken

De oogziekte van Graves wordt veroorzaakt door een overactieve schildklier, een aandoening die bekend staat als hyperthyreoïdie. Bij deze aandoening produceert de schildklier te veel schildklierhormonen, waardoor het metabolisme van het lichaam wordt versneld. De exacte oorzaak van de auto-immuunrespons die de oogziekte van Graves veroorzaakt, is niet volledig begrepen, maar het is geassocieerd met antilichamen die gericht zijn tegen de schildklier en de oogspieren.

Risicofactoren

De belangrijkste risicofactor voor de oogziekte van Graves is het hebben van de ziekte van Graves of hyperthyreoïdie. De aandoening komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en wordt vaak gezien bij mensen tussen de 30 en 50 jaar oud.

Symptomen

De oogziekte van Graves kan variëren in ernst en kan verschillende symptomen veroorzaken, waaronder:

 1. Uitpuilende ogen (exophthalmus): Dit is één van de meest opvallende symptomen en treedt op als gevolg van ontsteking en zwelling van de oogspieren en het vetweefsel rond de ogen.
 2. Dubbel zien (diplopie) en verminderd gezichtsvermogen.
 3. Pijn en druk achter de ogen.
 4. Gezwollen oogleden en roodheid van de ogen.
 5. Beperking van oogbewegingen.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan de diagnose van de oogziekte van Graves stellen op basis van de symptomen en een oogonderzoek. Verdere onderzoeken kunnen worden uitgevoerd, waaronder:

 1. Oogbewegingstest: Om de mate van oogbewegingsbeperking te beoordelen.
 2. Computertomografie (CT) of magnetische resonantiebeeldvorming (MRI): Om de structuur van de oogkas te evalueren en de mate van uitpuilen van de ogen te meten.
 3. Bloedonderzoek: Om schildklierfunctietests en antilichaamniveaus te controleren.

Behandeling

De behandeling van de oogziekte van Graves is gericht op het verminderen van ontsteking en zwelling rond de ogen en het verbeteren van de oogbewegingen. De behandeling kan bestaan uit:

 1. Medicatie: Corticosteroïden kunnen worden voorgeschreven om ontsteking te verminderen.
 2. Radiotherapie: In sommige gevallen kan bestraling worden gebruikt om de schildklieractiviteit te verminderen en ontsteking te verminderen.
 3. Chirurgie: In ernstige gevallen kan een operatie worden uitgevoerd om de oogkas te vergroten en de druk op de oogzenuw te verlichten.

Prognose

De prognose voor de oogziekte van Graves is afhankelijk van de ernst van de aandoening en de respons op de behandeling. In sommige gevallen kunnen de symptomen verbeteren en kan het gezichtsvermogen worden hersteld. Bij anderen kan blijvende schade aan de ogen optreden, vooral als de aandoening niet tijdig wordt behandeld. Vroegtijdige diagnose en behandeling zijn cruciaal om complicaties en blijvende schade te voorkomen. Regelmatige follow-up bij een oogarts en een endocrinoloog is essentieel voor mensen met de oogziekte van Graves.

Peters anomalie

Peters anomalie is een zeldzame aangeboren oogafwijking die gekenmerkt wordt door afwijkingen in het hoornvlies en de iris. Hier zijn meer details over deze aandoening:

Oorzaken

De exacte oorzaak van Peters anomalie is niet volledig begrepen. Het wordt beschouwd als een aangeboren afwijking, wat betekent dat het zich ontwikkelt tijdens de zwangerschap. Genetische factoren kunnen een rol spelen bij de ontwikkeling van Peters anomalie.

Risicofactoren

Peters anomalie komt vaak voor bij kinderen zonder andere aangeboren afwijkingen. Het kan sporadisch voorkomen, zonder bekende familiegeschiedenis van de aandoening. Soms kan het echter in verband worden gebracht met genetische syndromen of aangeboren aandoeningen, waaronder het Peters-plus-syndroom.

Symptomen

De kenmerken van Peters anomalie kunnen variëren, maar typische symptomen en kenmerken kunnen zijn:

 1. Abnormaal gevormd hoornvlies: Het hoornvlies, het doorzichtige voorste deel van het oog, kan troebel zijn of abnormaal gevormd, wat leidt tot een wazig zicht.
 2. Afwijkingen van de iris: De iris, het gekleurde deel van het oog, kan onregelmatig zijn van vorm of grootte.
 3. Verhoogde oogdruk: Sommige gevallen van Peters anomalie gaan gepaard met verhoogde intraoculaire druk, wat glaucoom kan veroorzaken.
 4. Nystagmus: Onwillekeurige oogbewegingen kunnen voorkomen als gevolg van abnormale oogzenuwverbindingen.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van Peters anomalie wordt meestal gesteld kort na de geboorte of tijdens de vroege kinderjaren. Een uitgebreid oogonderzoek door een oogarts is nodig om de kenmerkende afwijkingen in het hoornvlies en de iris te identificeren. Beeldvormingstests, zoals een echografie of een MRI, kunnen worden gebruikt om de interne structuren van het oog in meer detail te bekijken.

Behandeling

De behandeling van Peters anomalie is afhankelijk van de ernst van de afwijkingen en de aanwezigheid van andere oogaandoeningen, zoals glaucoom. De behandeling kan bestaan uit:

 1. Medicatie: Als er sprake is van verhoogde oogdruk, kan glaucoombehandeling worden voorgeschreven om de druk te verlagen.
 2. Chirurgie: In sommige gevallen kan een hoornvliestransplantatie nodig zijn om het troebele hoornvlies te vervangen door een gezond donorhoornvlies.

Prognose

De prognose voor kinderen met Peters anomalie kan variëren, afhankelijk van de ernst van de afwijkingen en de respons op de behandeling. In sommige gevallen kunnen corrigerende chirurgische ingrepen succesvol zijn en het zicht van het kind verbeteren. In andere gevallen kan de afwijking ernstiger zijn en kan het zicht van het kind ernstig worden aangetast. Vroege diagnose en behandeling zijn belangrijk om complicaties zoals glaucoom te voorkomen en de visuele ontwikkeling van het kind te ondersteunen. Kinderen met Peters anomalie hebben vaak langdurige en gevarieerde zorg nodig van een team van oogartsen en andere specialisten om hun gezichtsvermogen en algemene gezondheid te optimaliseren.

Phthisis bulbi

Phthisis bulbi, ook wel een “verschrompeld oog” genoemd, is een ernstige oogaandoening waarbij het oog geleidelijk krimpt en zijn normale functie verliest. Hier zijn meer details over deze aandoening:

Oorzaken

Phthisis bulbi kan het gevolg zijn van verschillende oorzaken, waaronder:

 1. Ernstige oogtrauma: Een ernstig oogletsel kan leiden tot beschadiging van de oogstructuren en uiteindelijk tot een verschrompeld oog.
 2. Langdurige onbehandelde oogaandoeningen: Onbehandelde oogziekten zoals langdurig glaucoom, onbehandelde uveïtis of endoftalmitis kunnen leiden tot phthisis bulbi.
 3. Ooginfecties: Ernstige en onbehandelde ooginfecties kunnen het oog beschadigen en tot deze aandoening leiden.
 4. Netvliesloslating: Als de retina (netvlies) loskomt van de oogwand en niet tijdig wordt behandeld, kan dit leiden tot verschrompeling van het oog.

Risicofactoren

Enkele risicofactoren voor phthisis bulbi zijn:

 1. Ernstig oogletsel: Mensen die een ernstig oogletsel hebben gehad, hebben een hoger risico op het ontwikkelen van phthisis bulbi.
 2. Chronische oogaandoeningen: Personen met langdurige en onbehandelde oogaandoeningen lopen een verhoogd risico.

Symptomen

De symptomen van phthisis bulbi kunnen zijn:

 1. Een sterk verkleind oog, soms met een dof of troebel uiterlijk.
 2. Verminderd gezichtsvermogen of blindheid in het aangetaste oog.
 3. Pijn en ontsteking in het aangetaste oog, vooral in de vroege stadia van de aandoening.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van phthisis bulbi kan worden gesteld door een oogarts op basis van de klinische symptomen en het uiterlijk van het oog. Oogonderzoeken, waaronder echografie en beeldvorming van het oog, kunnen worden gebruikt om de conditie van de inwendige oogstructuren te beoordelen.

Behandeling

Helaas is er geen specifieke behandeling voor phthisis bulbi, omdat het een onomkeerbaar proces is. Het doel van de behandeling is meestal gericht op het beheren van eventuele pijn en ontsteking in het aangetaste oog. Soms kan het aangetaste oog worden verwijderd (enucleatie) als het een bron van aanhoudende pijn of infectie is. Een kunstoog (oogprothese) kan dan worden geplaatst om het uiterlijk van het oog te herstellen.

Prognose

Phthisis bulbi resulteert in een permanent verlies van gezichtsvermogen in het aangetaste oog. De prognose is over het algemeen slecht, omdat het oog niet meer functioneert en geleidelijk verschrompelt. Het is belangrijk om oogaandoeningen tijdig te behandelen en ernstig oogletsel te voorkomen om het risico op deze aandoening te minimaliseren. Als phthisis bulbi optreedt, kan het dragen van een kunstoog helpen om het uiterlijk van het gezicht te verbeteren en het psychologische welzijn van de patiënt te ondersteunen.

Pinguecula

Oorzaken

Een pinguecula wordt meestal veroorzaakt door langdurige blootstelling aan UV-straling en kan ook het gevolg zijn van blootstelling aan wind, stof en andere omgevingsfactoren.

Risicofactoren

Risicofactoren voor het ontwikkelen van een pinguecula zijn vergelijkbaar met die van een pterygium en omvatten veelvuldige blootstelling aan UV-straling, leven in een warm klimaat, mannelijk geslacht, roken en ouderdom.

Symptomen

Een pinguecula verschijnt als een gelige, verhoogde bult op het witte deel van het oog, vaak dicht bij het hoornvlies. Het kan rood en geïrriteerd zijn en kan soms worden verward met een pterygium. Pinguecula veroorzaakt meestal geen symptomen, maar kan in sommige gevallen droge ogen en een gevoel van een vreemd voorwerp in het oog veroorzaken.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan een pinguecula meestal eenvoudig diagnosticeren tijdens een oogonderzoek. Er zijn meestal geen verdere onderzoeken nodig om de diagnose te bevestigen.

Behandeling

Behandeling van een pinguecula is meestal niet nodig, tenzij het symptomen veroorzaakt. Kunsttranen kunnen worden gebruikt om droge ogen te verlichten. Als de pinguecula echter ernstige klachten veroorzaakt of het zicht belemmert, kan een chirurgische verwijdering worden overwogen.

Prognose

De prognose na een chirurgische verwijdering van een pinguecula

Premature retinopathie

Premature retinopathie, ook wel bekend als retinopathie van prematuriteit (ROP), is een oogziekte die voorkomt bij premature baby’s. Hier zijn meer details over deze aandoening:

Oorzaken

Premature retinopathie wordt veroorzaakt doordat de bloedvaten in de zich ontwikkelende retina (netvlies) van een premature baby onvoldoende volgroeien. Bij normale zwangerschappen ontwikkelen de bloedvaten van het netvlies zich in de laatste weken van de zwangerschap volledig. Bij te vroeg geboren baby’s kan de ontwikkeling van deze bloedvaten verstoord zijn, wat leidt tot ROP.

Risicofactoren

De belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van ROP is vroeggeboorte, met name bij baby’s die voor 32 weken zwangerschap worden geboren of een geboortegewicht van minder dan 1500 gram hebben. Andere risicofactoren zijn zuurstoftherapie en ademhalingsproblemen bij pasgeborenen.

Symptomen

In de vroege stadia heeft ROP meestal geen symptomen of klachten die door de ouders kunnen worden opgemerkt. Het wordt vaak ontdekt bij routinematig oogonderzoek van premature baby’s door een oogarts. Naarmate de ziekte vordert, kunnen symptomen zoals abnormale bloedvaten in het netvlies, netvliesloslating en littekenvorming optreden. In ernstige gevallen kan ROP leiden tot blindheid.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Diagnose van ROP wordt meestal gesteld door een oogarts die gespecialiseerd is in de behandeling van kinderoogziekten. De diagnose wordt gesteld door het uitvoeren van een oftalmoscopisch onderzoek, waarbij de oogarts het netvlies van de baby onderzoekt om de aanwezigheid en de ernst van ROP te beoordelen.

Behandeling

De behandeling van ROP hangt af van de ernst van de aandoening. In milde gevallen van ROP kunnen baby’s vaak vanzelf herstellen zonder behandeling. In gevallen van matige tot ernstige ROP kan een laserbehandeling worden uitgevoerd om de abnormale bloedvaten te coaguleren en verdere schade aan het netvlies te voorkomen. In sommige gevallen kan een operatie nodig zijn om het netvlies terug te plaatsen als het is losgekomen.

Prognose

De prognose voor ROP is afhankelijk van de ernst van de aandoening. Bij milde gevallen is het gezichtsvermogen meestal niet aangetast en hebben baby’s een goede kans op een normale ontwikkeling van het gezichtsvermogen. In ernstigere gevallen kan ROP leiden tot slechtziendheid of zelfs tot volledige blindheid. Vroege diagnose en behandeling zijn essentieel om de beste resultaten te bereiken en het gezichtsvermogen van de baby te behouden of te verbeteren. Reguliere opvolging door een oogarts is belangrijk om de ontwikkeling van de aandoening te monitoren en indien nodig tijdig in te grijpen.

Presbyopie

Presbyopie (ouderdomsverziendheid) is een veelvoorkomende oogaandoening die meestal optreedt bij mensen van middelbare leeftijd en ouder. De oogaandoening verwijst naar het verlies van het vermogen van het oog om zich te focussen op nabije objecten. Hier zijn meer details over presbyopie:

Oorzaken

Presbyopie wordt veroorzaakt door de natuurlijke veroudering van de ooglens en de spieren die de lens sturen. Met het ouder worden wordt de ooglens harder en verliest het zijn flexibiliteit, waardoor het moeilijker wordt voor het oog om zich te accommoderen of scherp te stellen op nabije objecten.

Risicofactoren

De belangrijkste risicofactor voor presbyopie is leeftijd. Naarmate mensen ouder worden, neemt de kans op het ontwikkelen van presbyopie toe. Presbyopie komt meestal voor bij mensen vanaf hun veertigste levensjaar.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van presbyopie zijn moeite met lezen, het vasthouden van teksten op een normale leesafstand en het zien van kleine lettertjes. Mensen met presbyopie kunnen merken dat ze hun leesmateriaal verder van hun ogen moeten houden om het scherp te kunnen zien. Andere symptomen zijn vermoeide ogen bij het lezen of werken op korte afstand en hoofdpijn na langdurig nabijwerk.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Presbyopie kan meestal worden vastgesteld tijdens een standaard oogonderzoek. De oogarts zal een gezichtsscherptetest uitvoeren om de mate van verziendheid te bepalen. Het onderzoek kan ook andere oogaandoeningen uitsluiten die soortgelijke symptomen kunnen veroorzaken.

Behandeling

Presbyopie kan meestal worden gecorrigeerd met behulp van leesbrillen, bifocale brillen of multifocale brillen. Deze brillen hebben verschillende sterktes in het bovenste en onderste deel van de glazen om te helpen bij het scherpstellen van zowel nabije als verafgelegen objecten. Contactlenzen zijn ook beschikbaar voor correctie van presbyopie, waaronder multifocale lenzen.

Voor mensen die al een bril of contactlenzen dragen voor andere oogproblemen, kan een oogarts ervoor kiezen om bifocale of multifocale lenzen voor te schrijven om presbyopie te corrigeren.

Prognose

Presbyopie is een normaal onderdeel van het verouderingsproces en het kan niet worden voorkomen. De aandoening verergert meestal geleidelijk naarmate mensen ouder worden. Eenmaal gediagnosticeerd, kan presbyopie meestal goed worden gecorrigeerd met brillen of contactlenzen, waardoor mensen weer comfortabel kunnen lezen en nabijwerk kunnen uitvoeren. Regelmatige oogonderzoeken zijn belangrijk om veranderingen in het gezichtsvermogen te detecteren en de brilsterkte indien nodig aan te passen.

Psoriasis rond het oog / de ogen

Psoriasis is een chronische auto-immuunziekte die de huid aantast, maar het kan ook andere delen van het lichaam, waaronder de ogen, beïnvloeden. Psoriasis rond het oog kan zowel het ooglid als het gebied rondom het oog aantasten. Hier zijn meer details over psoriasis rond het oog:

Oorzaken

De exacte oorzaak van psoriasis is niet volledig begrepen, maar het wordt verondersteld dat het een auto-immuunziekte is, waarbij het immuunsysteem gezonde huidcellen aanvalt en overmatige groei van huidcellen veroorzaakt. Erfelijkheid speelt ook een rol, omdat psoriasis vaak voorkomt in families.

Risicofactoren

Enkele risicofactoren voor het ontwikkelen van psoriasis zijn een familiegeschiedenis van de aandoening, roken, stress, overmatig alcoholgebruik, obesitas en bepaalde medicijnen.

Symptomen

Psoriasis rond het oog kan zich op verschillende manieren presenteren. Het kan leiden tot roodheid en schilfering van de huid op de oogleden, wat vaak jeuk en irritatie veroorzaakt. Soms kan psoriasis rond het oog leiden tot zwelling van de oogleden en vorming van plaques of korstjes. In ernstigere gevallen kan psoriasis ook het hoornvlies van het oog aantasten, wat kan leiden tot wazig zien.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van psoriasis rond het oog wordt meestal gesteld op basis van het klinisch beeld en de symptomen. Een oogarts of dermatoloog kan de huid rond het oog onderzoeken en een diagnose stellen. Soms kan een huidbiopsie worden uitgevoerd om de diagnose te bevestigen.

Behandeling

De behandeling van psoriasis rond het oog is afhankelijk van de ernst van de aandoening. Milde gevallen kunnen worden behandeld met lokale corticosteroïdcrèmes of zalven om de ontsteking te verminderen. Bij ernstigere gevallen kunnen systemische medicijnen worden voorgeschreven, zoals methotrexaat of ciclosporine, om het immuunsysteem te onderdrukken en ontsteking te verminderen. In sommige gevallen kan lichttherapie (fototherapie) worden gebruikt om de symptomen te verminderen.

Prognose

Psoriasis rond het oog kan ongemak en irritatie veroorzaken, maar het kan meestal goed worden behandeld en onder controle worden gehouden met medicatie en behandeling. Het is echter een chronische aandoening en recidieven kunnen voorkomen, vooral bij het stoppen van medicatie of blootstelling aan triggerende factoren. Regelmatige opvolging door een oogarts en dermatoloog is belangrijk om de aandoening te beheren en complicaties te voorkomen.

Pterygium

Oorzaken

Een pterygium ontstaat meestal als gevolg van langdurige blootstelling aan UV-straling, met name zonlicht. Wind, stof en andere omgevingsfactoren kunnen ook een rol spelen bij de ontwikkeling ervan.

Risicofactoren

Risicofactoren voor het ontwikkelen van een pterygium zijn onder meer veelvuldige blootstelling aan UV-straling (bijvoorbeeld door buiten te werken zonder zonnebril), leven in een warm klimaat, mannelijk geslacht, roken en ouderdom.

Symptomen

Een pterygium verschijnt als een verhoogde, driehoekige of vleugelvormige groei op het witte deel van het oog (sclera). Het kan rood of geïrriteerd zijn en kan soms de hoornvliesrand naderen. Mensen met een pterygium kunnen last hebben van droge ogen, branderigheid, jeuk, een gevoel van een vreemd voorwerp in het oog, en een wazig zicht als het pterygium het hoornvlies bedekt.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan een pterygium meestal eenvoudig diagnosticeren tijdens een oogonderzoek. Er zijn meestal geen verdere onderzoeken nodig om de diagnose te bevestigen.

Behandeling

In milde gevallen van pterygium kunnen kunsttranen en zonnebrillen ter bescherming voldoende zijn. Als het pterygium echter symptomen veroorzaakt of het zicht belemmert, kan een chirurgische verwijdering (pterygiumoperatie) worden overwogen. Een pterygium kan na de operatie soms terugkeren.

Prognose

De prognose na een pterygiumoperatie is over het algemeen goed. Met de juiste postoperatieve zorg kunnen de symptomen worden verlicht, en het terugkeren van het pterygium kan worden voorkomen of beperkt.

Ptosis

Ptosis, ook wel bekend als hangend ooglid, verwijst naar een aandoening waarbij het bovenste ooglid gedeeltelijk of volledig naar beneden hangt en het normale gezichtsveld kan beperken. Hier zijn meer details over ptosis:

Oorzaken

Ptosis kan het gevolg zijn van verschillende oorzaken, waaronder:

 1. Congenitale ptosis: Dit treedt op wanneer een baby wordt geboren met een hangend ooglid als gevolg van een zwakke of slecht functionerende ooglidheffer.
 2. Verworven ptosis: Deze vorm van ptosis ontwikkelt zich na de geboorte en kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals veroudering, spierschade, neurologische aandoeningen, trauma, oogchirurgie of andere medische aandoeningen.

Risicofactoren

De risicofactoren voor ptosis kunnen variëren afhankelijk van de oorzaak. Voor congenitale ptosis zijn er meestal geen specifieke risicofactoren, terwijl bij verworven ptosis factoren zoals veroudering, oogchirurgie, neurologische aandoeningen en trauma een rol kunnen spelen.

Symptomen

De belangrijkste symptomen van ptosis zijn een hangend of laagstaand bovenste ooglid dat het gezichtsvermogen kan belemmeren, wazig zien, vermoeidheid van de ogen en een asymmetrisch uiterlijk van de ogen. Het kan een of beide ogen aantasten en de mate van ptosis kan variëren, van licht hangend tot bijna volledige sluiting van het ooglid.

Ptosis: Hangend ooglid

Ptosis: Hangend ooglid

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan de diagnose ptosis meestal stellen door middel van een lichamelijk onderzoek van de ogen en oogleden. Het meten van de mate van ptosis en het bepalen van de oorzaak kunnen ook een onderdeel zijn van de diagnose. In sommige gevallen kan aanvullend onderzoek, zoals een neurologisch onderzoek, nodig zijn om de onderliggende oorzaak van ptosis te achterhalen.

Behandeling

De behandeling van ptosis is afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de aandoening. In sommige gevallen, vooral bij milde ptosis zonder significante symptomen, is behandeling mogelijk niet nodig. Bij ernstige ptosis die het gezichtsvermogen beïnvloedt, kan chirurgische correctie worden overwogen. De chirurgische procedure om ptosis te corrigeren staat bekend als een blefaroplastiek of ptose-operatie.

Prognose

De prognose na een ptose-operatie is meestal gunstig, vooral als de aandoening goed wordt gediagnosticeerd en behandeld. De chirurgische ingreep kan het hangende ooglid corrigeren en het normale gezichtsveld herstellen, waardoor de visuele klachten worden verminderd. Echter, zoals bij elke chirurgische ingreep, zijn er enige risico’s en complicaties verbonden aan een ptose-operatie, daarom is het belangrijk om het advies van een ervaren oogarts te volgen en de mogelijke risico’s en voordelen van de behandeling te bespreken.

Retinale occlusie

Retinale occlusie, ook wel bekend als retinale vaatafsluiting, is een aandoening waarbij een bloedvat in het netvlies (retina) geheel of gedeeltelijk verstopt raakt, waardoor de bloedtoevoer naar dat gebied wordt belemmerd. Hier zijn meer details over retinale occlusie:

Oorzaken

De oorzaak van retinale occlusie is meestal een bloedstolsel (trombus) dat een bloedvat in het netvlies blokkeert. Er zijn twee hoofdtypen van retinale occlusie:

 1. Centrale retinale arteriële occlusie (CRAO): Hierbij is de centrale retinale arterie volledig geblokkeerd, wat leidt tot een plotselinge en ernstige afname van het gezichtsvermogen.
 2. Centrale retinale veneuze occlusie (CRVO): Hierbij is de centrale retinale vene geblokkeerd, waardoor de afvoer van bloed uit het netvlies wordt verstoord. Dit kan leiden tot ophoping van vocht en bloedingen in het netvlies, wat het gezichtsvermogen kan aantasten.

Risicofactoren

Verschillende factoren kunnen het risico op retinale occlusie verhogen, waaronder hoge bloeddruk, diabetes, hoog cholesterolgehalte, roken, glaucoom, hart- en vaatziekten, atherosclerose (verharding van de bloedvaten), trombofiele aandoeningen (stollingsstoornissen), en bepaalde oogproblemen.

Symptomen

De symptomen van retinale occlusie kunnen variëren afhankelijk van het type en de ernst van de occlusie. Enkele veelvoorkomende symptomen zijn plotseling verlies van gezichtsvermogen (volledig of gedeeltelijk), vervormd zicht, donkere of wazige vlekken in het gezichtsveld, en verminderd kleurenzicht.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan de diagnose van retinale occlusie stellen door middel van een oogonderzoek, inclusief een gedetailleerde evaluatie van het netvlies. Aanvullende onderzoeken, zoals fluoresceïne angiografie en optische coherentietomografie (OCT), kunnen worden uitgevoerd om de ernst van de occlusie en de betrokkenheid van het netvlies te beoordelen.

Behandeling

De behandeling van retinale occlusie is afhankelijk van het type en de ernst van de occlusie. In sommige gevallen kan spontaan herstel optreden zonder specifieke behandeling. Voor andere gevallen kunnen behandelingen gericht zijn op het verbeteren van de doorbloeding van het netvlies, het verminderen van oedeem en bloedingen, en het voorkomen van verdere complicaties.

Prognose

De prognose van retinale occlusie hangt af van verschillende factoren, waaronder het type occlusie, de mate van gezichtsvermogen dat is aangetast, en de snelheid van diagnose en behandeling. Bij sommige gevallen kan het gezichtsvermogen volledig herstellen, terwijl bij anderen permanente schade kan optreden. Vroegtijdige diagnose en snelle behandeling kunnen de prognose verbeteren en complicaties beperken. Het is belangrijk om regelmatig oogonderzoek te ondergaan, vooral als er risicofactoren voor retinale occlusie aanwezig zijn, om eventuele problemen vroegtijdig te kunnen detecteren en behandelen.

Retinitis pigmentosa

Retinitis pigmentosa (RP) is een groep erfelijke oogaandoeningen die leiden tot geleidelijk verlies van het gezichtsvermogen. Hier zijn meer details over retinitis pigmentosa:

Oorzaken

Retinitis pigmentosa wordt meestal veroorzaakt door genetische mutaties die de werking van de fotoreceptoren in het netvlies aantasten. Fotoreceptoren zijn de cellen in het netvlies die licht detecteren en omzetten in elektrische signalen die naar de hersenen worden gestuurd om beelden te vormen. De genetische mutaties leiden tot afbraak van de fotoreceptoren, wat resulteert in geleidelijk verlies van het gezichtsvermogen.

Risicofactoren

De belangrijkste risicofactor voor retinitis pigmentosa is een familiegeschiedenis van de aandoening, aangezien het meestal een erfelijke aandoening is. In sommige gevallen kan het echter ook voorkomen zonder een bekende familiegeschiedenis van de ziekte.

Symptomen

De symptomen van retinitis pigmentosa kunnen variëren afhankelijk van het stadium en het type van de aandoening. Enkele veelvoorkomende symptomen zijn nachtblindheid, vernauwd gezichtsveld (tunnelzicht), verminderd gezichtsvermogen in het donker of bij weinig licht (nachtzicht), moeite met zien in het donker, verminderd kleurenzicht en problemen met het aanpassen van de ogen aan veranderingen in het lichtniveau. Na verloop van tijd kunnen de symptomen verergeren en kan het gezichtsvermogen ernstig worden aangetast.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan de diagnose van retinitis pigmentosa stellen door middel van een uitgebreid oogonderzoek, inclusief een gezichtsveldonderzoek, elektroretinografie (ERG) en optische coherentietomografie (OCT). Deze tests kunnen helpen bij het beoordelen van de functie van het netvlies en het identificeren van eventuele afwijkingen.

Behandeling

Helaas is er momenteel geen genezing voor retinitis pigmentosa. De behandeling is meestal gericht op het beheren van de symptomen en het behouden van het bestaande gezichtsvermogen. Dit kan onder meer het dragen van speciale brillen of hulpmiddelen om het zicht te verbeteren, gebruik van lichttherapie om het nachtzicht te verbeteren, en het aanpassen van de levensstijl om mogelijke gevaren te minimaliseren.

Prognose

De prognose van retinitis pigmentosa kan variëren afhankelijk van het type en de ernst van de aandoening. In sommige gevallen kan het gezichtsvermogen langzaam achteruitgaan, terwijl bij anderen het verlies van het gezichtsvermogen sneller kan verlopen. In vergevorderde stadia van de ziekte kan blindheid optreden. Onderzoek naar nieuwe behandelingen en therapieën voor retinitis pigmentosa is nog steeds gaande, en er zijn veelbelovende ontwikkelingen op het gebied van gentherapie en andere behandelingen. Het is belangrijk dat mensen met retinitis pigmentosa regelmatig hun oogarts bezoeken voor controle en om eventuele nieuwe behandelingsopties te bespreken.

Retinoblastoom

Een retinoblastoom is een zeldzame vorm van oogkanker die voornamelijk kinderen treft. Hier zijn meer details over retinoblastoom:

Oorzaken

Een retinoblastoom wordt veroorzaakt door genetische mutaties in de cellen van het netvlies (retinacellen). Deze mutaties leiden tot ongecontroleerde celgroei en de vorming van tumoren in het netvlies van het oog.

Risicofactoren

De belangrijkste risicofactor voor een retinoblastoom is een genetische aanleg. Ongeveer 60% van de gevallen wordt veroorzaakt door een erfelijke vorm van de aandoening, terwijl de resterende 40% het gevolg is van spontane genetische mutaties. Kinderen met een familiegeschiedenis van een retinoblastoom hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van de aandoening.

Symptomen

De symptomen van een retinoblastoom kunnen variëren, afhankelijk van de grootte en locatie van de tumor(s) in het netvlies. Enkele veelvoorkomende symptomen zijn een witte schijn in de pupil (cat’s eye reflex), scheelzien, roodheid en ontsteking van het oog, verlies van het gezichtsvermogen, en vergrote of vervormde pupil. Bij sommige kinderen kan het retinoblastoom in beide ogen voorkomen.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan de diagnose van een retinoblastoom stellen door middel van een uitgebreid oogonderzoek, waaronder een oftalmoscopie, echografie en fluoresceïne-angiografie. Daarnaast kunnen beeldvormende onderzoeken zoals een MRI of CT-scan worden gebruikt om de omvang en verspreiding van de tumor(s) te bepalen.

Behandeling

De behandeling van een retinoblastoom hangt af van de grootte, locatie en uitgebreidheid van de tumor(s). Enkele veelvoorkomende behandelingsopties zijn chemotherapie, lasertherapie, cryotherapie (bevriezing), brachytherapie (interne bestraling), en externe bestraling. In sommige gevallen kan het nodig zijn om het aangetaste oog te verwijderen (enucleatie) om verdere verspreiding van de tumor te voorkomen.

Prognose

De prognose van een retinoblastoom hangt af van verschillende factoren, waaronder het stadium van de ziekte, de grootte en locatie van de tumor(s), en de respons op de behandeling. Vroegtijdige diagnose en behandeling kunnen de kansen op succesvolle behandeling en behoud van het gezichtsvermogen vergroten. Bij erfelijke vormen van een retinoblastoom is er een verhoogd risico op het ontwikkelen van tumoren in andere delen van het lichaam, dus regelmatige follow-up en screening zijn essentieel. Met tijdige en adequate behandeling kan de prognose van een retinoblastoom verbeteren, maar het blijft een ernstige aandoening die zorgvuldige medische opvolging vereist.

Scleritis

Scleritis is een zeldzame, maar ernstige ontsteking van het oogwit (sclera), het taaie en witte buitenste deel van het oog. Hier zijn meer details over scleritis:

Oorzaken

De exacte oorzaak van scleritis is vaak onbekend, maar het wordt verondersteld dat het een auto-immuunziekte is, waarbij het immuunsysteem van het lichaam de eigen weefsels van het oogwit aanvalt. Soms kan scleritis ook worden geassocieerd met andere auto-immuunziekten, zoals reumatoïde artritis, systemische lupus erythematosus (SLE) en de ziekte van Wegener.

Risicofactoren

Hoewel scleritis op elke leeftijd kan voorkomen, komt het vaker voor bij volwassenen tussen de 30 en 60 jaar. Mensen met een voorgeschiedenis van auto-immuunziekten hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van scleritis.

Symptomen

De symptomen van scleritis kunnen variëren, maar kunnen zijn:

 1. Roodheid en ontsteking van het oogwit.
 2. Diepe, constante oogpijn die erger wordt bij het bewegen van de ogen.
 3. Gevoeligheid voor licht (fotofobie).
 4. Verminderd gezichtsvermogen.
 5. Tranen van het oog.
 6. Een blauwachtige verkleuring van het oogwit (bij necrotiserende scleritis).

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan de diagnose van scleritis stellen door middel van een grondig oogonderzoek, inclusief inspectie van het oogwit en metingen van de oogdruk. Daarnaast kunnen beeldvormende onderzoeken zoals een echografie of MRI worden gebruikt om de mate van ontsteking en de betrokkenheid van omliggende weefsels te beoordelen.

Behandeling

De behandeling van scleritis is gericht op het verminderen van de ontsteking en het verlichten van de symptomen. Dit kan worden bereikt met corticosteroïde oogdruppels of orale corticosteroïden. In ernstige gevallen of wanneer corticosteroïden niet effectief zijn, kunnen immunosuppressieve medicijnen worden voorgeschreven om het immuunsysteem te onderdrukken en de ontsteking te verminderen.

Prognose

De prognose van scleritis hangt af van de ernst van de ontsteking en de tijdigheid van de behandeling. Met de juiste behandeling kunnen de symptomen meestal binnen enkele weken tot maanden verbeteren. Als scleritis echter niet goed wordt behandeld, kan het leiden tot ernstige complicaties, zoals perforatie van het oog of verlies van het gezichtsvermogen. Vroege diagnose en behandeling zijn daarom essentieel om de beste resultaten te bereiken en complicaties te voorkomen. Regelmatige follow-up en medische opvolging zijn ook belangrijk om de voortgang van de ziekte te monitoren en terugval te voorkomen.

Scotoom

Een scotoom is een term uit de oogheelkunde die verwijst naar een gebied van verminderd of afwezig gezichtsvermogen binnen het gezichtsveld. Hier zijn meer details over scotoom:

Oorzaken

Scotomen kunnen verschillende oorzaken hebben, waaronder:

 1. Oogziekten: Aandoeningen zoals glaucoom, retinale aandoeningen, zoals retinitis pigmentosa, maculadegeneratie, en diabetische retinopathie, kunnen scotomen veroorzaken.
 2. Oogzenuwproblemen: Schade of ontsteking van de oogzenuw, zoals bij optische neuritis, kan leiden tot scotomen.
 3. Hersenletsel: Problemen in de visuele banen of delen van de hersenen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van visuele informatie, kunnen ook scotomen veroorzaken.

Risicofactoren

De risicofactoren voor het ontwikkelen van scotomen hangen af van de onderliggende oorzaak. Leeftijd, familiegeschiedenis van oogaandoeningen, hoge bloeddruk, diabetes en roken kunnen bijvoorbeeld risicofactoren zijn voor bepaalde oogziekten die scotomen kunnen veroorzaken.

Symptomen

De symptomen van een scotoom variëren afhankelijk van de grootte en locatie van het gebied met verminderd gezichtsvermogen. Patiënten kunnen donkere vlekken, wazige gebieden of blinde vlekken ervaren in hun gezichtsveld. De scotomen kunnen zich in verschillende delen van het gezichtsveld bevinden, zoals in het centrum (centraal scotoom) of in het perifere zicht (perifeer scotoom).

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan een scotoom diagnosticeren door middel van een grondig oogonderzoek, waaronder een gezichtsveldtest, waarbij de patiënt naar een scherm met knipperende lichten kijkt en aangeeft wanneer ze de lichten zien. Andere beeldvormende onderzoeken, zoals een MRI of CT-scan, kunnen worden uitgevoerd om de oorzaak van het scotoom te identificeren als deze niet rechtstreeks in het oog wordt gevonden.

Behandeling

De behandeling van een scotoom is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Als de scotoom wordt veroorzaakt door een behandelbare aandoening, zoals glaucoom of ontsteking van de oogzenuw, kan de behandeling gericht zijn op het beheren of corrigeren van de onderliggende oorzaak. In sommige gevallen kan een scotoom echter blijvend zijn, vooral als het wordt veroorzaakt door permanente schade aan de ogen of de visuele banen in de hersenen.

Prognose

De prognose voor een scotoom is afhankelijk van de onderliggende oorzaak en de mate van schade. Sommige scotomen kunnen goed reageren op behandeling en verbetering van het gezichtsvermogen mogelijk maken, terwijl andere scotomen blijvend kunnen zijn en de visuele functie kunnen beperken. Vroege diagnose en behandeling zijn cruciaal om verdere schade te voorkomen en de beste resultaten te bereiken. Regelmatige follow-up en monitoring zijn vaak nodig om de voortgang van het scotoom te beoordelen en indien nodig aanpassingen aan de behandeling aan te brengen.

Sneeuwblindheid

Sneeuwblindheid, ook wel bekend als fotokeratitis, is een oogaandoening die wordt veroorzaakt door overmatige blootstelling aan ultraviolette (UV) straling, meestal afkomstig van de zon. Hier zijn meer details over sneeuwblindheid:

Oorzaken

Sneeuwblindheid wordt veroorzaakt door beschadiging van het hoornvlies, het transparante voorste deel van het oog, en het bindvlies (conjunctiva) door overmatige blootstelling aan UV-straling. Sneeuw, zand, water en andere reflecterende oppervlakken kunnen het effect van de UV-straling versterken en bijdragen aan het ontstaan van deze aandoening.

Risicofactoren

De belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van sneeuwblindheid is blootstelling aan overmatige hoeveelheden UV-straling, vooral op grote hoogtes waar de atmosfeer minder UV-straling tegenhoudt. Activiteiten zoals skiën, snowboarden, bergbeklimmen en zeilen kunnen het risico op blootstelling aan UV-straling vergroten.

Symptomen

De symptomen van sneeuwblindheid kunnen variëren, maar kunnen omvatten:

 1. Brandend gevoel in de ogen
 2. Waterige ogen
 3. Overgevoeligheid voor licht
 4. Wazig of verminderd zicht
 5. Het gevoel alsof er iets in het oog zit
 6. Roodheid en zwelling van de ogen

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan de diagnose van sneeuwblindheid stellen op basis van de symptomen en de blootstelling aan UV-straling. De arts kan een oogonderzoek uitvoeren om de omvang van de schade aan het hoornvlies en het bindvlies te beoordelen.

Behandeling

De behandeling van sneeuwblindheid richt zich op het verlichten van de symptomen en het bevorderen van het herstel van het hoornvlies. Dit kan onder meer het dragen van een zonnebril, het toepassen van kunstmatige tranen en het vermijden van blootstelling aan fel licht omvatten. In ernstige gevallen kan een oogarts medicatie voorschrijven om de genezing te bevorderen.

Prognose

In de meeste gevallen is de prognose voor sneeuwblindheid gunstig, en de symptomen verdwijnen meestal binnen een paar dagen tot een week na de blootstelling aan UV-straling. Echter, herhaalde blootstelling aan UV-straling zonder beschermende maatregelen kan leiden tot chronische schade aan het hoornvlies en het bindvlies. Daarom is het belangrijk om de ogen te beschermen tegen UV-straling door het dragen van een goede zonnebril met UV-bescherming, vooral in omgevingen waar de blootstelling aan UV-straling hoog is, zoals in de bergen of bij sneeuwreflectie.

Subconjunctivale bloeding

Een subconjunctivale bloeding, ook wel een “bloeduitstorting in het oogwit” genoemd, treedt op wanneer er bloed lekt uit een klein bloedvat onder het bindvlies (conjunctiva) van het oog. Hier zijn meer details over een subconjunctivale bloeding:

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaak van een subconjunctivale bloeding is een spontane breuk van een klein bloedvat onder het bindvlies. Dit kan gebeuren als gevolg van een plotselinge toename van de druk in de bloedvaten, zoals bij niezen, hoesten, overmatige inspanning, of zelfs wrijven in de ogen. Andere mogelijke oorzaken zijn oogletsel, trauma aan het oog, bloedingsstoornissen, gebruik van bloedverdunners of onderliggende medische aandoeningen zoals hoge bloeddruk en diabetes.

Risicofactoren

Hoewel een subconjunctivale bloeding meestal spontaan optreedt zonder aanwijsbare reden, kunnen risicofactoren zoals het gebruik van bloedverdunners, hoge bloeddruk, diabetes, en bloedingsstoornissen het risico op het krijgen van een subconjunctivale bloeding vergroten.

Symptomen

Het belangrijkste symptoom van een subconjunctivale bloeding is het verschijnen van een helderrode of donkerrode vlek op het witte deel van het oog. Meestal veroorzaakt een subconjunctivale bloeding geen pijn en heeft het geen invloed op het gezichtsvermogen. Soms kan er lichte irritatie of een zanderig gevoel in het oog zijn.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een subconjunctivale bloeding kan meestal eenvoudig worden gediagnosticeerd door een oogarts of een andere zorgverlener die het oog onderzoekt. Er zijn doorgaans geen aanvullende onderzoeken nodig voor de diagnose.

Behandeling

In de meeste gevallen is er geen specifieke behandeling nodig voor een subconjunctivale bloeding. Het bloed zal vanzelf worden opgeruimd door het lichaam en de bloeding zal binnen enkele dagen tot twee weken verdwijnen. Het wordt aanbevolen om het oog rust te geven, niet in de ogen te wrijven, en te vermijden dat de bloeding wordt blootgesteld aan irritatie of schadelijke stoffen.

Prognose

De prognose voor een subconjunctivale bloeding is over het algemeen goed. De bloeding zal vanzelf verdwijnen en laat meestal geen blijvende schade aan het oog achter. Als er echter andere symptomen of tekenen van oogletsel zijn, of als de bloeding niet binnen twee weken verdwijnt, is het raadzaam om een oogarts te raadplegen voor verder onderzoek en evaluatie.

Syndroom van Charles Bonnet

Het syndroom van Charles Bonnet, ook wel Charles Bonnet-syndroom (CBS) genoemd, is een aandoening waarbij mensen met een visuele beperking complexe visuele hallucinaties ervaren. Deze hallucinaties treden op wanneer het gezichtsvermogen is aangetast, maar er is geen mentale ziekte aanwezig. Hier zijn meer details over het syndroom van Charles Bonnet:

Oorzaken

Het syndroom van Charles Bonnet treedt op bij mensen met een visuele beperking als gevolg van aandoeningen zoals leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD), glaucoom, diabetische retinopathie, cataract en andere oogaandoeningen die het centrale gezichtsvermogen beïnvloeden. De precieze oorzaak van de hallucinaties is niet volledig begrepen, maar het wordt verondersteld dat het te wijten is aan een disfunctie in de visuele cortex van de hersenen als gevolg van verminderde visuele input.

Risicofactoren

De belangrijkste risicofactor voor het ontwikkelen van het syndroom van Charles Bonnet is het hebben van een visuele beperking als gevolg van oogziekten of andere oogaandoeningen. Mensen met een ernstige visuele beperking hebben een hoger risico om hallucinaties te ervaren.

Symptomen

Mensen met het syndroom van Charles Bonnet ervaren complexe visuele hallucinaties, wat betekent dat ze dingen zien die er niet echt zijn. Deze hallucinaties kunnen variëren van eenvoudige patronen en kleuren tot meer gedetailleerde beelden van mensen, dieren, objecten of landschappen. De hallucinaties kunnen levendig en levensecht lijken, maar ze zijn niet gebaseerd op echte externe stimuli. Mensen met het syndroom van Charles Bonnet zijn zich er meestal van bewust dat de hallucinaties niet echt zijn, maar ze kunnen nog steeds verontrustend zijn.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Het syndroom van Charles Bonnet kan meestal worden gediagnosticeerd op basis van de symptomen en de medische geschiedenis van de patiënt. Er zijn geen specifieke onderzoeken om de diagnose te stellen, maar het is belangrijk om andere oorzaken van hallucinaties uit te sluiten, zoals mentale ziekten of medicijngebruik.

Behandeling

Er is geen specifieke behandeling voor het syndroom van Charles Bonnet, omdat de hallucinaties geen gevolg zijn van een psychische aandoening. In veel gevallen verdwijnen de hallucinaties vanzelf of verminderen ze na verloop van tijd. Het is belangrijk om de onderliggende oogaandoening goed te behandelen en het gezichtsvermogen te maximaliseren om de kans op hallucinaties te verminderen.

Prognose

De prognose voor mensen met het syndroom van Charles Bonnet is over het algemeen goed. Hoewel de hallucinaties verontrustend kunnen zijn, veroorzaken ze meestal geen schade aan het oog of de hersenen. Het is belangrijk om eventuele veranderingen in het gezichtsvermogen of nieuwe symptomen te melden aan een oogarts, zodat de oorzaak van de visuele hallucinaties kan worden beoordeeld en behandeld. Het syndroom van Charles Bonnet heeft geen negatieve invloed op de levensverwachting en heeft meestal geen invloed op andere aspecten van de gezondheid van een persoon.

Syndrooom van Usher

Het syndroom van Usher is een zeldzame erfelijke aandoening die zowel gehoorverlies als visuele problemen veroorzaakt. Hier zijn meer details over het syndroom van Usher:

Oorzaken

Het syndroom van Usher wordt veroorzaakt door genetische mutaties die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en functie van de haarcellen in het binnenoor en de fotoreceptoren in het netvlies van het oog. Er zijn drie hoofdtypen van het syndroom van Usher, waarbij verschillende genen betrokken zijn: Usher type 1, Usher type 2 en Usher type 3.

Oorzaken

Het syndroom van Usher is meestal erfelijk en wordt overgeërfd volgens een autosomaal recessief patroon, wat betekent dat het kind twee kopieën van het abnormale gen moet erven, één van elke ouder, om de aandoening te ontwikkelen. Als beide ouders drager zijn van het defecte gen, hebben hun kinderen een 25% kans om het syndroom van Usher te erven.

Symptomen

De symptomen en ernst van het syndroom van Usher kunnen variëren, afhankelijk van het specifieke type en de genetische mutatie. Enkele veelvoorkomende kenmerken zijn:

Gehoorverlies: Mensen met het syndroom van Usher hebben vaak aangeboren of vroege gehoorverlies dat kan variëren in ernst, van mild tot doofheid.

Visuele problemen: Het meest kenmerkende symptoom is nachtblindheid (nyctalopie) als gevolg van aantasting van de fotoreceptoren in het netvlies. Later kan er progressieve gezichtsveldvernauwing en verminderd centraal zicht (tunnelzicht) optreden, wat kan leiden tot blindheid.

Evenwichtsproblemen: Mensen met Usher type 1 kunnen evenwichtsproblemen ervaren als gevolg van problemen met de haarcellen in het binnenoor.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan het syndroom van Usher diagnosticeren op basis van de symptomen, een uitgebreid oogheelkundig onderzoek, elektroretinografie (ERG) om de functie van de fotoreceptoren te beoordelen, gezichtsveldtesten en genetische tests om de specifieke genetische mutatie te identificeren.

Behandeling

Er is momenteel geen genezing voor het syndroom van Usher. De behandeling is gericht op het beheersen van de symptomen en het bieden van ondersteunende zorg. Hoortoestellen en cochleaire implantaten kunnen helpen bij het beheren van het gehoorverlies. Voor de visuele problemen is er momenteel geen genezende behandeling, maar patiënten kunnen baat hebben bij het gebruik van hulpmiddelen zoals speciale brillen en optische hulpmiddelen om het dagelijks functioneren te vergemakkelijken.

Prognose

De prognose voor het syndroom van Usher is afhankelijk van het type en de ernst van de aandoening. Mensen met Usher type 1 hebben meestal ernstiger gehoor- en visuele problemen en kunnen op jonge leeftijd blind worden. Mensen met Usher type 2 hebben doorgaans een langzamere progressie van gehoor- en visuele problemen. Bij Usher type 3 treedt het gehoorverlies vaak later op en kan het geleidelijk verergeren. Ondanks de uitdagingen kunnen mensen met het syndroom van Usher een actief en bevredigend leven leiden met de juiste ondersteuning en hulpmiddelen. Het is belangrijk dat zij regelmatig worden gevolgd door een gespecialiseerd team van zorgverleners om hun behoeften te evalueren en een passende behandeling te bieden.

Traankliertumor

Een traankliertumor, ook wel een lacrimaal kliertumor genoemd, is een zeldzame tumor die ontstaat in de traanklieren, die zich in de oogkas bevinden en verantwoordelijk zijn voor de productie van traanvocht. Hier zijn meer details over een traankliertumor:

Risicofactoren

De exacte oorzaak van traankliertumoren is niet goed begrepen. Zoals bij de meeste tumoren, wordt aangenomen dat genetische factoren en omgevingsinvloeden een rol kunnen spelen bij het ontstaan ervan. Mutaties in genen kunnen bijdragen aan het ongecontroleerde celgedrag dat tot tumorgroei leidt.

Oorzaken

Traankliertumoren zijn zeldzaam en er zijn geen specifieke risicofactoren die bekend zijn. Mensen van alle leeftijden kunnen worden getroffen, maar ze komen vaker voor bij volwassenen.

Symptomen

De symptomen van een traankliertumor kunnen variëren afhankelijk van de grootte en locatie van de tumor. Enkele veelvoorkomende symptomen en klachten zijn:

 1. Een zichtbare en voelbare zwelling in het bovenste of onderste ooglid, nabij de binnenhoek van het oog.
 2. Pijn of ongemak in het oog of de oogkas.
 3. Verminderd gezichtsvermogen, een wazig zicht, of dubbelzien (diplopie) als de tumor druk uitoefent op omliggende structuren.
 4. Tranende ogen (epiphora) als gevolg van verstoring van de traanproductie of traanafvoer.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van een traankliertumor begint met een grondige medische geschiedenis en lichamelijk onderzoek, waarbij de oogarts de zwelling en de oogbeweging zal onderzoeken. Beeldvormende onderzoeken zoals echografie, MRI of CT-scan kunnen helpen om de grootte, locatie en eigenschappen van de tumor te bepalen. Een biopsie kan nodig zijn om te bevestigen of de tumor kwaadaardig (kanker) of goedaardig (niet-kanker) is.

Behandeling

De behandeling van een traankliertumor hangt af van het type tumor (kwaadaardig of goedaardig), de grootte, de locatie en de algemene gezondheid van de patiënt. Mogelijke behandelingsopties omvatten:

 1. Chirurgische verwijdering van de tumor: Een operatie kan worden uitgevoerd om de tumor te verwijderen, samen met enig omliggend weefsel om ervoor te zorgen dat alle kankercellen worden verwijderd.
 2. Bestralingstherapie: Straling kan worden gebruikt om de tumorcellen te vernietigen en verdere groei te voorkomen.
 3. Chemotherapie: Voor agressieve of uitgezaaide tumoren kan chemotherapie worden gebruikt om kankercellen te vernietigen.

Prognose

De prognose voor een traankliertumor hangt af van verschillende factoren, waaronder het type tumor, het stadium, de grootte en de locatie ervan, evenals de respons op de behandeling. Vroege diagnose en behandeling kunnen bijdragen aan een betere prognose. Een goedaardige traankliertumor heeft over het algemeen een gunstiger resultaat dan een kwaadaardige (kankerachtige) tumor. Het is belangrijk dat patiënten regelmatige controles bij hun oogarts ondergaan om veranderingen in de ogen te monitoren en eventuele zorgen tijdig te bespreken.

Trachoom

Trachoom, ook bekend als granulomaat conjunctivitis, is een infectieziekte van het oog die wordt veroorzaakt door de bacterie Chlamydia trachomatis. Het is een veelvoorkomende oorzaak van blindheid, vooral in ontwikkelingslanden waar de hygiënische omstandigheden beperkt zijn. Hier zijn meer details over trachoom:

Oorzaken

Trachoom wordt veroorzaakt door besmetting met de bacterie Chlamydia trachomatis. De overdracht van de bacterie vindt meestal plaats door direct contact met besmette oogafscheidingen van een geïnfecteerd persoon. Het komt vaak voor in drukbevolkte omgevingen waar mensen dicht bij elkaar leven, en waar toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen beperkt is.

Risicofactoren

Risicofactoren voor het oplopen van trachoom zijn onder andere slechte hygiëne, overbevolking, onvoldoende toegang tot schoon water en beperkte toegang tot medische zorg.

Symptomen

Trachoom begint meestal als een milde conjunctivitis (oogbindvliesontsteking) en kan zich ontwikkelen tot een ernstige aandoening die het hoornvlies aantast. De symptomen kunnen zijn:

 1. Irritatie en roodheid van het oog.
 2. Waterige afscheiding uit de ogen.
 3. Fotofobie (gevoeligheid voor licht).
 4. Korstvorming rond de ogen, vooral ‘s ochtends.
 5. Pijn en jeuk in de ogen.
 6. Vorming van korrelige, rode en gezwollen structuren op het binnenste ooglid (trachoomfollikels).

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van trachoom kan worden gesteld op basis van de symptomen en lichamelijk onderzoek van het oog. Een oogarts kan trachoomfollikels identificeren op het binnenste ooglid. In sommige gevallen kan een monster van de oogafscheiding worden genomen om de aanwezigheid van Chlamydia trachomatis te bevestigen.

Behandeling

Vroege behandeling is belangrijk om schade aan het hoornvlies te voorkomen en blindheid te voorkomen. Trachoom kan worden behandeld met antibiotica, meestal oraal (zoals azitromycine) of topische antibiotische oogdruppels (zoals tetracycline). In gevorderde stadia, waarbij littekens op het hoornvlies zijn ontstaan, kunnen aanvullende behandelingen, zoals chirurgie, nodig zijn om het gezichtsvermogen te verbeteren.

Prognose

Met vroege behandeling kan trachoom worden genezen en blindheid worden voorkomen. Als trachoom echter onbehandeld blijft, kunnen littekens op het hoornvlies ontstaan, wat leidt tot een vervorming van het hoornvlies (trachoom trichiasis) en uiteindelijk tot blindheid kan leiden. Het is belangrijk om trachoom vroeg te diagnosticeren en te behandelen, vooral in gebieden waar het een groot gezondheidsprobleem vormt. Preventieve maatregelen, zoals verbetering van de hygiëne en toegang tot schoon water en medische zorg, zijn essentieel om de verspreiding van trachoom te voorkomen.

Trichiasis

Trichiasis is een ooglidafwijking waarbij de wimpers naar binnen groeien en tegen het oogoppervlak schuren. Dit kan leiden tot irritatie, pijn en schade aan het hoornvlies. Hier zijn meer details over trichiasis:

Risicofactoren

Trichiasis wordt meestal veroorzaakt door littekens of ontstekingen van de oogleden, die ervoor zorgen dat de wimpers naar binnen draaien en in contact komen met het oogoppervlak. De meest voorkomende oorzaken van trichiasis zijn trachoom (infectie van het oogbindvlies) en blefaritis (ooglidontsteking). Andere mogelijke oorzaken zijn letsel aan het ooglid of aangeboren afwijkingen.

Oorzaken

Risicofactoren voor trichiasis zijn onder andere eerdere ooglidinfecties, littekens of ontstekingen van de oogleden, aangeboren afwijkingen en ouderdom.

Symptomen

De symptomen van trichiasis kunnen variëren, afhankelijk van de ernst van de aandoening. Veelvoorkomende symptomen zijn:

 1. Irritatie en roodheid van het oog.
 2. Gevoel van iets in het oog hebben.
 3. Pijn of een schurend gevoel.
 4. Overmatig tranen van het oog.
 5. Wazig zien of verminderd gezichtsvermogen als gevolg van hoornvliesbeschadiging.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Trichiasis kan meestal worden vastgesteld op basis van het uiterlijk en de symptomen van de patiënt. Een oogarts zal het ooglid en de wimpers onderzoeken om te bepalen of er sprake is van naar binnen draaiende wimpers die het oogoppervlak raken. Soms kan aanvullend onderzoek, zoals een cornea-topografie, worden uitgevoerd om de mate van hoornvliesbeschadiging te beoordelen.

Behandeling

De behandeling van trichiasis richt zich op het verwijderen van de irriterende wimpers en het voorkomen van verdere schade aan het oogoppervlak. Dit kan worden bereikt door middel van verschillende procedures, waaronder:

 1. Epilatie: Handmatig verwijderen van de ingegroeide wimpers door een oogarts.
 2. Elektrocoagulatie: Het gebruik van een elektrische stroom om de haarzakjes van de ingegroeide wimpers te vernietigen.
 3. Cryotherapie: Bevriezen van de haarzakjes om de groei van de wimpers te stoppen.
 4. Chirurgische correctie: In ernstige gevallen kan een operatie worden uitgevoerd om het ooglid te corrigeren en te voorkomen dat de wimpers naar binnen groeien.

Prognose

De prognose van trichiasis hangt af van de ernst van de aandoening en de tijdige behandeling. Met tijdige behandeling en opvolging van de instructies van de oogarts kunnen de symptomen van trichiasis vaak worden verlicht en kan schade aan het hoornvlies worden voorkomen. Het is echter belangrijk om regelmatig oogheelkundig onderzoek te ondergaan om eventuele veranderingen in de aandoening op te sporen en te behandelen om verdere complicaties te voorkomen.

Tunnelzicht

Tunnelzicht, ook wel bekend als gezichtsveldvernauwing, is een aandoening waarbij het gezichtsveld van een persoon smaller wordt, waardoor het perifere zicht verloren gaat. Hier zijn meer details over tunnelzicht:

Oorzaken

Tunnelzicht kan verschillende oorzaken hebben, waaronder:

 1. Glaucoom: Een oogaandoening waarbij de druk in het oog toeneemt en schade aan de oogzenuw veroorzaakt, wat leidt tot gezichtsveldverlies.
 2. Retinitis pigmentosa: Een erfelijke aandoening waarbij de fotoreceptorcellen in het netvlies afsterven, wat resulteert in nachtblindheid en tunnelzicht.
 3. Optische neuritis: Ontsteking van de oogzenuw die kan leiden tot tijdelijk gezichtsveldverlies.
 4. Hersenletsel of beroerte: Schade aan de hersenen kan ook leiden tot tunnelzicht als gevolg van beschadiging van de visuele banen.
 5. Oogzenuwbeschadiging: Trauma of compressie van de oogzenuw kan tunnelzicht veroorzaken.

Oorzaken

De risicofactoren voor tunnelzicht zijn afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Glaucoom komt bijvoorbeeld vaker voor bij oudere mensen en mensen met een familiegeschiedenis van de aandoening. Retinitis pigmentosa is een erfelijke aandoening, dus mensen met een familiegeschiedenis van de aandoening hebben een hoger risico.

Symptomen

De symptomen van tunnelzicht kunnen variëren, maar mensen met deze aandoening ervaren meestal een vernauwing van hun gezichtsveld, waardoor het perifere zicht verloren gaat. Dit kan leiden tot problemen bij het zien van objecten aan de zijkanten en achterkant, wat het dagelijks functioneren kan belemmeren, zoals bij het autorijden of het herkennen van mensen of objecten in de omgeving.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan tunnelzicht diagnosticeren door een gezichtsveldonderzoek uit te voeren, waarbij de patiënt naar lichtpuntjes moet kijken terwijl ze in een geautomatiseerd instrument kijken. Hiermee kan de oogarts het gezichtsveld van de patiënt in kaart brengen en eventuele afwijkingen identificeren. Soms kunnen aanvullende onderzoeken, zoals een optische coherentietomografie (OCT) of een elektrofysiologisch onderzoek, nodig zijn om de onderliggende oorzaak van het tunnelzicht te achterhalen.

Behandeling

De behandeling van tunnelzicht is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. In sommige gevallen kan de onderliggende aandoening worden behandeld om verdere gezichtsveldvermindering te voorkomen. Bij glaucoom kan bijvoorbeeld oogdrukverlagende medicatie worden voorgeschreven om verdere schade aan de oogzenuw te voorkomen. Bij retinitis pigmentosa is er momenteel geen genezing, maar kunnen low-vision-hulpmiddelen worden gebruikt om het dagelijks functioneren te verbeteren.

Prognose

De prognose van tunnelzicht hangt af van de onderliggende oorzaak en de ernst van de aandoening. Sommige gevallen van tunnelzicht zijn niet te genezen en kunnen progressief zijn, terwijl andere gevallen kunnen worden behandeld of beheerd om verdere verslechtering te voorkomen. Het is belangrijk dat mensen met tunnelzicht regelmatig worden gevolgd door een oogarts om de gezondheid van hun ogen en gezichtsveld te monitoren.

Uveïtis

Uveïtis is een ontsteking van de uvea, de middelste laag van het oog die de iris, het corpus ciliare en het vaatvlies omvat. Hier zijn meer details over uveïtis:

Oorzaken

Uveïtis kan verschillende oorzaken hebben, maar vaak is de exacte oorzaak niet duidelijk. Mogelijke oorzaken zijn infecties (bacterieel, viraal, schimmel of parasitair), auto-immuunziekten, trauma aan het oog, bepaalde medicijnen, en systemische aandoeningen zoals reumatoïde artritis of de ziekte van Crohn.

Risicofactoren

Er zijn geen specifieke risicofactoren voor uveïtis geïdentificeerd, maar sommige auto-immuunziekten en infecties kunnen het risico verhogen.

Symptomen

De symptomen van uveïtis kunnen variëren afhankelijk van het type en de locatie van de ontsteking. Veelvoorkomende symptomen zijn onder meer:

 1. Roodheid van het oog
 2. Pijn en gevoeligheid voor licht (fotofobie)
 3. Wazig zien
 4. Verminderd gezichtsvermogen
 5. Zwevende vlekken (floaters) in het gezichtsveld
 6. Veranderingen in de pupilgrootte
 7. Verminderd zichtveld

Soorten: Uveïtis kan worden ingedeeld op basis van de locatie van de ontsteking:

 1. Voorste uveïtis (iritis): Ontsteking van de iris.
 2. Middelste uveïtis (pars planitis): Ontsteking van het corpus ciliare.
 3. Achterste uveïtis (chorioretinitis): Ontsteking van het vaatvlies en het netvlies.
 4. Pan-uveïtis: Ontsteking van alle lagen van de uvea.

Diagnose en (oog)onderzoeken

De diagnose van uveïtis wordt gesteld door een oogarts op basis van symptomen, oogonderzoeken en medische voorgeschiedenis. Oogonderzoeken omvatten een gezichtsveldonderzoek, een spleetlampexamen, en soms aanvullende tests zoals een fluoresceïne-angiografie of een OCT-scan om de mate van ontsteking en schade aan het oog te beoordelen.

Behandeling

De behandeling van uveïtis is afhankelijk van de onderliggende oorzaak en de ernst van de ontsteking. Het doel van de behandeling is om de ontsteking te verminderen, symptomen te verlichten en complicaties te voorkomen. Dit kan worden bereikt door middel van oogdruppels, medicijnen (zoals corticosteroïden) in de vorm van ooginjecties of orale medicatie, immunosuppressieve medicatie of biologische therapie. In sommige gevallen kan een chirurgische behandeling nodig zijn, zoals een vitrectomie bij complicaties zoals netvliesloslating.

Prognose

De prognose voor uveïtis is afhankelijk van de oorzaak en de tijdige behandeling. In sommige gevallen kan uveïtis chronisch worden en herhaalde episodes van ontsteking veroorzaken, wat kan leiden tot blijvende schade aan het oog en een verminderd gezichtsvermogen. Het is belangrijk om vroegtijdig een oogarts te raadplegen bij het optreden van symptomen van uveïtis om tijdig een juiste diagnose en behandeling te krijgen en mogelijke complicaties te voorkomen.

Verziendheid

Verziendheid, ook wel hypermetropie genoemd, is een veelvoorkomende refractieafwijking van het oog waarbij het oog problemen heeft met het scherpstellen van nabije objecten. Hier zijn meer details over verziendheid:

Oorzaken

Verziendheid ontstaat wanneer het oog een kortere as heeft dan normaal, waardoor het invallende licht achter het netvlies wordt scherpgesteld in plaats van erop. Dit kan gebeuren omdat het hoornvlies te vlak is, het oog te kort is, of de ooglens zich onvoldoende kan accommoderen (scherpstellen).

Risicofactoren

Verziendheid kan erfelijk zijn, dus als er een familiegeschiedenis is van verziendheid, is er een hoger risico op het ontwikkelen ervan. Het komt ook vaker voor bij kinderen en kan met de leeftijd verminderen.

Symptomen

Bij verziendheid kunnen mensen in de verte meestal goed zien, maar dichtbij hebben ze moeite met scherpstellen. De symptomen kunnen variëren van mild tot ernstig en kunnen zijn:

 1. Wazig zicht voor nabije objecten, zoals lezen of werken op een computer.
 2. Vermoeide ogen na langdurig nabijwerk.
 3. Hoofdpijn, vooral na inspanning van de ogen.
 4. Oogstraining tijdens lezen of andere nabije activiteiten.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan verziendheid diagnosticeren tijdens een oogonderzoek, dat kan bestaan uit een gezichtsscherptemeting om de gezichtsscherpte te meten, een refractietest om de refractiefout te beoordelen, en een accommodatietest om te zien hoe goed de ooglens zich kan aanpassen.

Behandeling

Verziendheid kan worden gecorrigeerd met brillen of contactlenzen die de lichtstralen zodanig breken dat het beeld precies op het netvlies valt. Voor mensen die verziend zijn en ook last hebben van presbyopie (leeftijdsgebonden vermindering van accommodatie), kunnen bifocale of multifocale brillenglazen nodig zijn om zowel veraf als dichtbij te kunnen zien.

Prognose

Verziendheid kan meestal goed worden gecorrigeerd met brillen of contactlenzen, en de prognose is over het algemeen goed. In sommige gevallen kan een operatie, zoals een lasercorrectie (LASEK, LASIK) of lensimplantatie, worden overwogen als permanente correctie gewenst is.

Het is belangrijk om regelmatig oogonderzoeken bij een oogarts te laten doen om verziendheid of andere oogproblemen tijdig te detecteren en de juiste behandeling te krijgen.

Ziekte van Coats

De ziekte van Coats, ook bekend als Coats’ ziekte, is een zeldzame oogaandoening die wordt gekenmerkt door abnormale groei en uitzetting van bloedvaten in het netvlies van het oog. Hier zijn meer details over de ziekte van Coats:

Oorzaken

De precieze oorzaak van de ziekte van Coats is niet volledig bekend. Het is geen erfelijke aandoening en komt meestal sporadisch voor, wat betekent dat het niet wordt overgedragen van ouder op kind. De ziekte wordt vermoedelijk veroorzaakt door een abnormale ontwikkeling van de bloedvaten in het oog, wat leidt tot het lekken van bloed en vocht in het netvlies.

Risicofactoren

De ziekte van Coats komt het meest voor bij jongens en kan op elke leeftijd voorkomen, maar wordt meestal gediagnosticeerd bij kinderen tussen de 6 en 8 jaar oud.

Symptomen

De symptomen van de ziekte van Coats kunnen variëren afhankelijk van de ernst van de aandoening. Enkele veelvoorkomende symptomen zijn:

 1. Leukocorie: een witte reflex in de pupil, vergelijkbaar met een “kattenoog” effect.
 2. Verminderd zicht of gezichtsveldverlies.
 3. Scheelzien (strabismus).
 4. Roodheid of irritatie van het oog.
 5. Zwelling van het oog.

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan de diagnose van de ziekte van Coats stellen door middel van verschillende onderzoeken, zoals een oogheelkundig onderzoek, beeldvormende tests zoals fluoresceïne-angiografie om de abnormale bloedvaten te identificeren en optische coherentietomografie (OCT) om de structuur van het netvlies te beoordelen.

Behandeling

De behandeling van de ziekte van Coats is gericht op het stoppen van de lekkage van bloed en vocht uit de abnormale bloedvaten. Dit kan worden bereikt met lasertherapie, cryotherapie (bevriezing), fotodynamische therapie of intravitreale injecties van anti-vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF) medicijnen. In sommige gevallen kan een vitrectomie worden uitgevoerd om het bloed en vocht uit het oog te verwijderen.

Prognose

De prognose voor de ziekte van Coats is afhankelijk van de ernst van de aandoening en de tijdige behandeling. Vroege diagnose en behandeling kunnen het risico op verdere visuele schade verminderen. Sommige patiënten kunnen herstellen met behoud van goed zicht, terwijl anderen een blijvende visuele beperking kunnen ervaren. Het is belangrijk om regelmatig oogonderzoeken te laten uitvoeren, vooral als er symptomen van de ziekte van Coats worden opgemerkt, om de beste behandelingsmogelijkheden te bepalen en de prognose te verbeteren.

Ziekte van Stargardt

De ziekte van Stargardt, ook bekend als juveniele maculadegeneratie, is een erfelijke oogaandoening die het centrale zicht aantast. Hier zijn meer details over de ziekte van Stargardt:

Oorzaken

De ziekte van Stargardt wordt veroorzaakt door een genetische mutatie die resulteert in abnormale opbouw van lipofuscine in het netvlies van het oog. Lipofuscine is een afvalproduct dat normaal gesproken wordt afgebroken, maar bij mensen met de ziekte van Stargardt hoopt het zich op en beschadigt het de fotoreceptoren in het netvlies.

Risicofactoren

De ziekte van Stargardt is een erfelijke aandoening en wordt meestal overgeërfd via een autosomaal recessief patroon, wat betekent dat beide ouders een defect gen moeten doorgeven voor het kind om de ziekte te ontwikkelen. Mensen met een familiegeschiedenis van de ziekte hebben een verhoogd risico om het gen te erven.

Symptomen

De ziekte van Stargardt begint meestal in de kindertijd of adolescentie. Enkele veelvoorkomende symptomen zijn:

 1. Wazig of vervormd centraal zicht.
 2. Verminderd kleurenzicht.
 3. Lichtgevoeligheid (fotofobie).
 4. Donkere vlekken in het centrale zicht (scotomen).
 5. Verminderd zicht in het donker (nachtblindheid).

Diagnose en (oog)onderzoeken

Een oogarts kan de ziekte van Stargardt diagnosticeren door middel van verschillende onderzoeken, zoals een oogheelkundig onderzoek, elektroretinografie (ERG) om de functie van de fotoreceptoren te beoordelen, optische coherentietomografie (OCT) om de structuur van het netvlies te beoordelen en genetische tests om de specifieke genetische mutatie te identificeren.

Behandeling

Er is momenteel geen genezing voor de ziekte van Stargardt. Behandeling is gericht op het behoud van het bestaande zicht en het vertragen van het ziekteproces. Patiënten worden vaak geadviseerd om beschermende maatregelen te nemen tegen fel licht, zoals het dragen van een zonnebril met UV-bescherming. Er zijn ook klinische onderzoeken gaande naar mogelijke behandelingen, zoals gentherapie en stamceltherapie.

Prognose

De prognose voor de ziekte van Stargardt is afhankelijk van de ernst van de aandoening en het specifieke genetische defect. Het verloop van de ziekte kan langzaam of snel zijn, en sommige patiënten kunnen hun centrale zicht behouden terwijl anderen een ernstige visuele beperking ervaren. Een vroegtijdige diagnose en behandeling kunnen echter helpen om verdere visuele achteruitgang te vertragen en de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren. Het is belangrijk voor patiënten met de ziekte van Stargardt om regelmatig onderzoek te laten doen en nauw samen te werken met een oogarts om de beste behandelingsopties te bepalen.

Meer informatie

 

Deel dit:
Advertenties

 1. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 2. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 3. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 4. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 5. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 6. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 7. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 8. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 9. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 10. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 11. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 12. Iritis27-03-2024 03:03:09
 13. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 14. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 15. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 16. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 17. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 18. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 19. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 20. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 21. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 22. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 23. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 24. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 25. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 26. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 27. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 28. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 29. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 30. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 31. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 32. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 33. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 34. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 35. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 36. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 37. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 38. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 39. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 40. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 41. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 42. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 43. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 44. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 45. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 46. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 47. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 48. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 49. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 50. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 51. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 52. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 53. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 54. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 55. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 56. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 57. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 58. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 59. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 60. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 61. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 62. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 63. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 64. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 65. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 66. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 67. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 68. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 69. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 70. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 71. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 72. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 73. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 74. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 75. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 76. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 77. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 78. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 79. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 80. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 81. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 82. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 83. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 84. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 85. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 86. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 87. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 88. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 89. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 90. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 91. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 92. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 93. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 94. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 95. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 96. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 97. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 98. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 99. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 100. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 101. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 102. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 103. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 104. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 105. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 106. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 107. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 108. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 109. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 110. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 111. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 112. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 113. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 114. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 115. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 116. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 117. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 118. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 119. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 120. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 121. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 122. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 123. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 124. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 125. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 126. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 127. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 128. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 129. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 130. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 131. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 132. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 133. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 134. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 135. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 136. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 137. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 138. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 139. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 140. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 141. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 142. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 143. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 144. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 145. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 146. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 147. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 148. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 149. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 150. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 151. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 152. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 153. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 154. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 155. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 156. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 157. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 158. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 159. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 160. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 161. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 162. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 163. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 164. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 165. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 166. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 167. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 168. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 169. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 170. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 171. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 172. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 173. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 174. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 175. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 176. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 177. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 178. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 179. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 180. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 181. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 182. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 183. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 184. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 185. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 186. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 187. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 188. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 189. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 190. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 191. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 192. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 193. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 194. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 195. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 196. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 197. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 198. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 199. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50
 200. Luteïne en zeaxanthine voor ooggezondheid24-09-2023 01:09:18

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2024 – 07:37