Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden

Mensen met een visuele beperking ervaren unieke uitdagingen in het dagelijks leven, variërend van mobiliteit en toegang tot informatie tot sociale participatie. De kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden is een complex en multidimensionaal onderwerp, waarbij zowel subjectieve als objectieve factoren een rol spelen. Het is van cruciaal belang om een holistische benadering te hanteren, waarbij deze factoren met elkaar worden verbonden en aangepakt om de autonomie, inclusie en tevredenheid van mensen met een visuele beperking te vergroten. Hieronder wordt een uitgebreider overzicht gegeven van enkele belangrijke aspecten, ondersteund door wetenschappelijke bevindingen.

Toegang tot onderwijs en werk

Toegang tot onderwijs en werkgelegenheid is van cruciaal belang voor de kwaliteit van leven van blinden en slechtzienden. Onderwijs legt de basis voor het verwerven van vaardigheden en het vergroten van de zelfstandigheid. Studies hebben aangetoond dat het verkrijgen van een goede opleiding en het hebben van een bevredigende baan positief verband houden met een hogere kwaliteit van leven voor deze groep (Bron: Silverman, A. M., & Misra, S. (2017)).

Inclusief onderwijs, waarbij leerlingen met en zonder visuele beperking samen in reguliere scholen worden onderwezen, heeft aanzienlijke voordelen laten zien. Het bevordert niet alleen academische prestaties maar ook sociale integratie en zelfbeeld bij leerlingen met een visuele beperking (Bron: Bouck, E. C., et al. (2009)).

Wat betreft werkgelegenheid, hebben onderzoeken benadrukt dat redelijke aanpassingen op de werkplek, zoals toegang tot brailleapparatuur, schermuitleesprogramma’s (screenreaders) en aangepaste software, van vitaal belang zijn voor het vergemakkelijken van de tewerkstelling van blinden en slechtzienden (Bron: Kruse, D., & Schur, L. (2003)).

Psychosociaal welzijn

Het psychosociale welzijn van blinden en slechtzienden is een centraal aandachtspunt in onderzoek naar kwaliteit van leven. Depressie, angst en sociaal isolement zijn enkele van de uitdagingen waarmee zij kunnen worden geconfronteerd. Een studie gepubliceerd in het “Journal of Rehabilitation Research & Development” onderzocht de relatie tussen depressie en kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden en benadrukte de noodzaak van psychosociale ondersteuning en counseling als cruciale behandelingen (Bron: Chou, K. L., & Chi, I. (2004)).

Het aanbieden van psychologische begeleiding en ondersteuning voor blinde en slechtziende personen is essentieel om psychische problemen te voorkomen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Het is ook belangrijk om programma’s voor vaardigheidstraining en assertiviteit te ontwikkelen, zodat blinden en slechtzienden beter kunnen omgaan met de psychosociale uitdagingen die ze tegenkomen.

Fysieke gezondheid en zorg

De fysieke gezondheid van blinden en slechtzienden is een ander belangrijk aspect van hun kwaliteit van leven. Onderzoek heeft aangetoond dat toegang tot gezondheidszorgdiensten, preventieve zorg en een gezonde levensstijl essentieel zijn om fysieke gezondheidsproblemen te minimaliseren. Een artikel in het “Journal of Visual Impairment & Blindness” benadrukt de rol van revalidatieprogramma’s en toegankelijke gezondheidsinformatie bij het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van blinden en slechtzienden (Bron: Whiteneck, G. G., & Meade, M. A. (1991)).

Sociale participatie en inclusie

Sociale participatie en inclusie spelen een cruciale rol in het verbeteren van de kwaliteit van leven van blinden en slechtzienden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat deelname aan sociale en recreatieve activiteiten en culturele evenementen bijdraagt aan een verhoogde levenskwaliteit.  Een onderzoek gepubliceerd in “Disability and Rehabilitation” benadrukt het belang van toegankelijke openbare ruimtes en evenementen om sociale inclusie te bevorderen (Bron: Kooijman, A. C., et al. (2004)).

Sociale inclusie kan worden bevorderd door bewustwordingscampagnes en beleidsmaatregelen die gericht zijn op het creëren van toegankelijke openbare ruimten, evenementen en recreatieve activiteiten. Bovendien spelen belangenbehartiging en deelname aan belangenorganisaties voor blinden en slechtzienden (BE en NL) een rol bij het versterken van de sociale banden en het vergroten van de participatie.

Hulpmiddelen en technologie

Hulpmiddelen en technologie spelen een steeds grotere rol bij het verbeteren van de kwaliteit van leven voor blinden en slechtzienden. Innovatieve hulpmiddelen zoals screenreaders, brailleleesregels en smartphone-apps hebben de toegang tot informatie en communicatie aanzienlijk verbeterd. Braille, gesproken boeken en digitale toegankelijkheid vergemakkelijken tevens educatie en communicatie (Bron: Bélanger, C., et al. (2002)). Onderzoek in het “Journal of Visual Impairment & Blindness” heeft de impact van dergelijke technologische hulpmiddelen op de onafhankelijkheid en participatie van blinden en slechtzienden benadrukt (Bron: Kelly, S. M., & Slagle, M. L. (2011)).

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

Vingers lezen braille op een brailleleesregel

De ontwikkeling en toegankelijkheid van deze technologieën zijn van groot belang zodat blinden en slechtzienden deel kunnen nemen aan het moderne leven. Dit omvat ook het bevorderen van digitale toegankelijkheid op websites en in apps, zodat informatie en diensten voor iedereen toegankelijk zijn.

Mobiliteit en toegankelijkheid

Mobiliteit en toegankelijkheid spelen een cruciale rol in het dagelijks leven van personen met een visuele beperking:

 • Oriëntatie en mobiliteitstraining: Uitgebreide training in oriëntatie en mobiliteit is essentieel voor zelfstandige beweging en omgevingsverkenning (Bron: Roentgen, U. R., & Gelderblom, G. J. (2002)).
 • Toegankelijk openbaar vervoer: Een goed openbaar vervoerssysteem met toegankelijke voertuigen en haltes is cruciaal voor mobiliteit (Bron: Litman, T. (2019)).

Familie en sociale steun

Sterke familie- en sociale steun dragen bij aan het welzijn:

 • Familie-ondersteuning: Steun van een partner, familie en vrienden verbetert het welzijn van personen met een visuele beperking (Bron: Puchalski Ritchie, L. M., et al. (2015)).
 • Ondersteuning: Ondersteuningsgroepen van lotgenoten bieden verbondenheid en begrip (Bron: Wong, A. M., et al. (2014)). Blinden en slechtzienden kunnen zich bijvoorbeeld aansluiten bij organisaties voor blinden en slechtzienden (BE en NL) waar ze begrip en ondersteuning kunnen vinden van mensen die vergelijkbare uitdagingen hebben (doorgemaakt). Blindenorganisaties kunnen visueel gehandicapte personen tevens doorverwijzen naar diverse steun-, praat-, lotgenotengroepen en oogcafés waar ze hulp, adviezen en tips aan andere blinden en slechtzienden kunnen vragen. Blinde en slechtziende personen kunnen voorts terecht op diverse besloten Facebook-groepen waar ze vragen kunnen stellen en hun verhaal kunnen doen, zoals “Visueel beperkt” en “Lotgenoten met een oogaandoening en slechtzienden“.

Zelfstandigheid en empowerment

Zelfstandigheid en empowerment bevorderen de autonomie en dragen bij aan de kwaliteit van leven:

Zelfhulpprogramma’s

Vaardigheidstraining en zelfhulpprogramma’s bevorderen zelfstandigheid (Bron: Papadopoulos, K., & Magasi, S. (2011)).

 • Oriëntatie en mobiliteitstraining: Het volgen van oriëntatie- en mobiliteitstraining kan mensen met een visuele beperking helpen om zich zelfstandig te verplaatsen. Deze trainingen leren technieken voor navigatie, het gebruik van hulpmiddelen zoals een witte stok en tips voor het oversteken van straten.
 • Dagelijkse vaardigheden: Het ontwikkelen van dagelijkse vaardigheden zoals koken, schoonmaken, persoonlijke verzorging en het beheren van financiën is van groot belang. Er zijn trainingen beschikbaar die specifiek gericht zijn op het aanleren van deze vaardigheden aan mensen met een visuele beperking.
 • Braille leren: Braille is een cruciale vaardigheid voor toegang tot geschreven informatie. Blinde en slechtziende personen kunnen hierdoor boeken, tijdschriften, en zelfs computer- en smartphone-schermen lezen.
 • Assistieve technologie: Het gebruik van technologische hulpmiddelen zoals screenreaders, brailleleesregels en aangepaste software kan de zelfstandigheid vergroten. Het aanleren van het effectieve gebruik van deze hulpmiddelen is belangrijk.

Mentale empowerment

Het versterken van zelfvertrouwen en veerkracht helpt bij het omgaan met uitdagingen (Bron: Haegele, J. A., & Hodge, S. R. (2016)).

 • Psychologische begeleiding: Het zoeken naar psychologische begeleiding of therapie kan helpen bij het omgaan met de emotionele uitdagingen die een visuele beperking met zich mee kan brengen. Professionele begeleiding biedt strategieën voor het beheersen van angst, depressie en stress.
 • Zelfhulpboeken en -bronnen: Er zijn veel zelfhulpboeken en bronnen beschikbaar die gericht zijn op empowerment en het opbouwen van zelfvertrouwen. Deze kunnen blinde en slechtziende mensen helpen om positiever in het leven te staan.
 • Peer-ondersteuning: Het aangaan van contact met anderen die soortgelijke uitdagingen ervaren, kan zeer waardevol zijn. Peer-ondersteuningsgroepen bieden een platform om ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen.
 • Doelstellingen stellen: Het stellen van persoonlijke doelen en het werken aan het bereiken ervan kan het gevoel van eigenwaarde vergroten. Dit kunnen doelen zijn op het gebied van opleiding, werk, hobby’s of persoonlijke ontwikkeling.
 • Opkomen voor zichzelf: Het leren pleiten voor de eigen behoeften en rechten is een belangrijk aspect van empowerment. Dit omvat het kennen van de wetten en rechten die personen met een visuele beperking beschermen.

Conclusie

Wetenschappelijk onderzoek heeft met andere woorden aanzienlijke inzichten opgeleverd in de kwaliteit van leven van blinden en slechtzienden. De hierboven genoemde aspecten, zoals onderwijs, psychosociaal welzijn, fysieke gezondheid, sociale participatie en technologische hulpmiddelen, spelen allemaal een cruciale rol in het verbeteren van hun levenskwaliteit. Het bevorderen van inclusie, het aanbieden van psychosociale ondersteuning en het ontwikkelen van toegankelijke technologische oplossingen zijn enkele van de benaderingen die kunnen bijdragen aan het vergroten van de tevredenheid en het welzijn van blinden en slechtzienden.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. Emotionele uitputting bij blinden en slechtzienden20-05-2024 12:05:55
 2. Gevoelens van ontoereikendheid bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:19
 3. Perfectionisme bij blinden en slechtzienden20-05-2024 05:05:10
 4. Prikkelbaarheid bij blinden en slechtzienden18-05-2024 12:05:41
 5. Zichzelf als blinde of slechtziende persoon vergelijken met andere blinden en slechtzienden18-05-2024 05:05:50
 6. Gevoelens van teleurstelling bij blinde en slechtziende personen17-05-2024 06:05:52
 7. Mensen die denken voor blinden en slechtzienden15-05-2024 06:05:04
 8. Stereotypering van blinde en slechtziende personen14-05-2024 06:05:06
 9. Misvatting: Bewindvoering voor blinden en slechtzienden14-05-2024 06:05:51
 10. Kunnen blinden en slechtzienden gelukkig zijn?09-05-2024 11:05:15
 11. Praten over je gevoelens als je blind of slechtziend bent09-05-2024 07:05:11
 12. Zelfcompassie bij blinden en slechtzienden09-05-2024 07:05:20
 13. Waarom accepteren sommigen sneller hun visuele beperking dan anderen?09-05-2024 06:05:25
 14. Gevoelens van waardeloosheid als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:43
 15. Gevoelens van wanhoop als je blind of slechtziend bent07-05-2024 06:05:36
 16. Bang om met blinde of slechtziende mensen om te gaan06-05-2024 06:05:11
 17. Ongemakkelijke situaties en blunders als je blind of slechtziend bent03-05-2024 04:05:57
 18. Kwetsbaarheid bij blinden en slechtzienden03-05-2024 02:05:29
 19. Boosheid bij blinden en slechtzienden02-05-2024 06:05:39
 20. Gevoelens van miskenning bij blinden en slechtzienden28-04-2024 06:04:48
 21. Praat met blinden en slechtzienden niet enkel over hun beperking28-04-2024 06:04:43
 22. Ook positief ingestelde blinde en slechtziende personen ervaren dipjes27-04-2024 07:04:19
 23. Existentiële vragen en zingeving als je blind of slechtziend bent25-04-2024 06:04:20
 24. Omgaan met een visuele beperking zonder steun van je omgeving24-04-2024 06:04:58
 25. Strijden doet lijden tijdens rouwproces bij visuele beperking21-04-2024 12:04:06
 26. Wat “zien” volledig blinde personen?21-04-2024 07:04:01
 27. Staren naar blinde en slechtziende personen20-04-2024 12:04:43
 28. Jaloezie onder blinde en slechtziende personen17-04-2024 12:04:41
 29. Hoe kan je beelden van iets of iemand vormen als je blind bent?14-04-2024 06:04:11
 30. Veranderende manier van omgaan van anderen rond ontstane visuele handicap13-04-2024 01:04:33
 31. Voor jezelf opkomen: Assertiviteit voor mensen met een visuele beperking13-04-2024 07:04:44
 32. “Daar, die blinde / slechtziende!”12-04-2024 02:04:56
 33. Onwetendheid over visuele beperking: Omgaan met frustraties, tips en suggesties09-04-2024 04:04:17
 34. Tips om positief te blijven als je blind of slechtziend bent07-04-2024 01:04:07
 35. Ervaringsdeskundigheid met een visuele beperking inzetten06-04-2024 12:04:23
 36. Vragen en reacties aan partners van blinden en slechtzienden05-04-2024 06:04:51
 37. Ben je liever blind of doof?04-04-2024 12:04:43
 38. Zelfintroductie met een visuele beperking02-04-2024 04:04:28
 39. Behoefte aan “me-time” als je blind of slechtziend bent01-04-2024 06:04:57
 40. Herhaling bij de ontwikkeling van blinde en slechtziende kinderen30-03-2024 01:03:56
 41. Gevoelens van onrechtvaardigheid bij blinden en slechtzienden29-03-2024 07:03:25
 42. Contact maken met anderen als je blind of slechtziend bent18-03-2024 08:03:48
 43. Zelfmedelijden, een valkuil voor blinden en slechtzienden17-03-2024 01:03:57
 44. Leren voelen als je blind of slechtziend bent10-03-2024 03:03:15
 45. Betutteling van blinden en slechtzienden26-02-2024 06:02:36
 46. Overcompensatie van blind- of slechtziendheid25-02-2024 01:02:20
 47. Verlies van onafhankelijkheid bij blindheid of slechtziendheid24-02-2024 06:02:16
 48. Hoe leg ik mijn eigen blind- of slechtziendheid uit?19-02-2024 01:02:52
 49. Plots blind of slechtziend: Verlangen naar het leven van voor de visuele beperking03-02-2024 07:02:23
 50. Blind of slechtziend: Angst om buiten te komen18-01-2024 12:01:22
 51. Blind of slechtziend: Hoe kan je omgaan met onbedoelde goede adviezen?11-01-2024 06:01:48
 52. Vragen die je best niet aan een blinde of slechtziende persoon stelt09-01-2024 06:01:29
 53. Blind of slechtziend: Vaak meer tijd nodig13-12-2023 12:12:57
 54. Ongevraagd aanraken van blinden en slechtzienden11-12-2023 03:12:36
 55. Blind of slechtziend: Overgevoelig voor geluiden (hyperacusis)11-12-2023 01:12:00
 56. Blind of slechtziend en afspreken met andere blinde of slechtziende persoon09-12-2023 06:12:37
 57. Kijk verder dan de handicap!06-12-2023 01:12:10
 58. Zelfredzaamheid bij blinden en slechtzienden05-12-2023 12:12:21
 59. Impact van tastzin voor blinden en slechtzienden04-12-2023 07:12:23
 60. Slechtzienden die dichtbij het televisietoestel plakken25-11-2023 08:11:48
 61. Kunnen blinden bang zijn in het donker?24-11-2023 04:11:00
 62. Aanpassen aan het verlies van het gezichtsvermogen24-11-2023 07:11:17
 63. Inclusieve beeldvorming van blinden en slechtzienden in de media22-11-2023 03:11:00
 64. Negatieve en positieve vraagstelling rond een visuele beperking22-11-2023 11:11:27
 65. Identiteitsvorming bij blinden en slechtzienden21-11-2023 07:11:38
 66. Waarom hebben sommige blinden en slechtzienden alleen contact met lotgenoten?20-11-2023 03:11:14
 67. Waarom kijken blinden en slechtzienden soms naar hun smartphonescherm?18-11-2023 01:11:01
 68. Slechtzienden die absoluut gedrukte tekst willen blijven lezen16-11-2023 06:11:02
 69. Gevoelens van onderhandeling bij blinden en slechtzienden16-11-2023 07:11:36
 70. Gevoelens van minderwaardigheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 05:11:58
 71. Existentiële crisis bij blinden en slechtzienden15-11-2023 04:11:47
 72. Radeloosheid / Besluiteloosheid bij blinden en slechtzienden15-11-2023 08:11:16
 73. Misvatting: Dichterbij staan voor communicatie met blinden en slechtzienden09-11-2023 06:11:09
 74. Misvattingen: Blinden en slechtzienden leven in een instelling en kunnen niet werken09-11-2023 04:11:02
 75. Anderen die het leven van blinden en slechtzienden overnemen06-11-2023 04:11:52
 76. Waarom laten blinde mensen soms het licht aan?06-11-2023 06:11:33
 77. Neuroplasticiteit bij blinden31-10-2023 08:10:17
 78. Stigmatisering van blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:05
 79. Woede bij blinden en slechtzienden30-10-2023 05:10:37
 80. Schaamte bij blinden en slechtzienden30-10-2023 04:10:15
 81. Copingmechanismen bij blind- of slechtziendheid of oogproblemen30-10-2023 04:10:38
 82. Blindgeboren en blind geworden personen: Overeenkomsten en verschillen27-10-2023 06:10:22
 83. Hoe leg je het concept van een regenboog uit aan blindgeboren personen?27-10-2023 05:10:37
 84. Verlies van controle als je blind of slechtziend bent26-10-2023 01:10:35
 85. Motivatie en demotivatie bij blinden en slechtzienden24-10-2023 07:10:20
 86. Hulpeloosheid bij blinden en slechtzienden24-10-2023 06:10:23
 87. Acceptatie van visuele handicap (leren omgaan met je beperking)19-10-2023 01:10:00
 88. Waarom houden blinden de ogen open of juist gesloten?15-10-2023 03:10:31
 89. Concentratieproblemen bij blinden en slechtzienden15-10-2023 02:10:23
 90. Verwardheid / Verwarring bij blinden en slechtzienden15-10-2023 06:10:05
 91. Ontmoediging bij blinden en slechtzienden15-10-2023 05:10:43
 92. Omgaan met vergelijkingen van blindheid of slechtziendheid14-10-2023 04:10:35
 93. Machteloosheid en onmacht bij blinden en slechtzienden10-10-2023 07:10:55
 94. Hoe kan je omgaan met ongepaste opmerkingen van kinderen over blinden en slechtzienden?08-10-2023 06:10:37
 95. Verdriet bij blinden en slechtzienden08-10-2023 05:10:55
 96. Zelfacceptatie, zelfbeeld en eigenwaarde: Omarmen van het blind of slechtziend zijn07-10-2023 06:10:57
 97. Twijfels bij blinden en slechtzienden07-10-2023 05:10:44
 98. Blind of slechtziend: Omgaan met overdreven nieuwsgierigheid van anderen07-10-2023 04:10:03
 99. Toestand van verlamming (freeze-situatie) na een oogdiagnose05-10-2023 01:10:36
 100. Loslaten van je blind of slechtziend kind04-10-2023 06:10:19
 101. Hooggevoeligheid bij blinden en slechtzienden03-10-2023 11:10:41
 102. Zichtbare afwijkingen aan oog of ogen03-10-2023 06:10:24
 103. Humor en zelfspot bij het omgaan met een visuele handicap02-10-2023 02:10:36
 104. Omgaan met je visuele beperking: Welke factoren spelen mee?02-10-2023 01:10:43
 105. Begrip van licht en kleuren voor personen zonder lichtperceptie29-09-2023 04:09:06
 106. De rol van opvoeding, omgeving en sociale factoren bij het omgaan met een visuele handicap27-09-2023 03:09:46
 107. Impact van privacyschending bij blinden en slechtzienden27-09-2023 03:09:22
 108. Inleefwandelingen: De wereld ervaren van blinden en slechtzienden27-09-2023 07:09:34
 109. Visuele herinneringen als je blind of slechtziend bent25-09-2023 02:09:06
 110. Validisme bij blinde en slechtziende personen24-09-2023 05:09:35
 111. Steungroepen en patiëntenverenigingen voor blinden en slechtzienden24-09-2023 06:09:23
 112. Oogcontact maken door blinden en slechtzienden22-09-2023 05:09:45
 113. Grenzen stellen als je blind of slechtziend bent22-09-2023 07:09:00
 114. Blind of slechtziend en over de eigen grenzen heen gaan22-09-2023 06:09:49
 115. Wat missen blinden en slechtzienden het meest?20-09-2023 04:09:06
 116. Discriminatie van mensen met een visuele beperking20-09-2023 03:09:24
 117. Andere zintuigen verbeteren bij blinden en slechtzienden20-09-2023 03:09:22
 118. Frustratie bij blinden en slechtzienden18-09-2023 05:09:07
 119. Dineren in het donker: Voordelen, kenmerken en locaties in België en Nederland17-09-2023 01:09:55
 120. Simulatietools (apps, websites en brillen) voor slechtziendheid17-09-2023 12:09:47
 121. Omgaan met (extreme) bewondering en adoratie vanwege een visuele handicap16-09-2023 05:09:29
 122. Omgaan met reacties en vragen rond visuele handicap en oogproblemen15-09-2023 05:09:22
 123. Omgaan met een visuele beperking: Een persoonlijke reis14-09-2023 02:09:30
 124. De schoonheid van het onzichtbare: Wat is mooi?13-09-2023 11:09:09
 125. Zelfstigmatisering bij personen met een visuele beperking12-09-2023 12:09:28
 126. Kwaliteit van leven bij blinden en slechtzienden09-09-2023 11:09:45
 127. Ontkenning van een visuele beperking09-09-2023 06:09:42
 128. Ongeloof over blind- of slechtziendheid: “Jij kan wel goed zien!”04-09-2023 01:09:35
 129. Het gebruik van de woorden “zien”, “kijken” en “lezen” bij communicatie met blinden en slechtzienden03-09-2023 04:09:11
 130. Alle mensen zijn anders en uniek, ook blinden en slechtzienden02-09-2023 05:09:03
 131. Hoe leg ik kinderen uit wat het is om blind of slechtziend te zijn?02-09-2023 12:09:19
 132. Sociale isolatie bij blinden en slechtzienden01-09-2023 02:09:17
 133. Emoties bij anderen herkennen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 12:08:18
 134. Hoe reageer je wanneer je geliefde slecht nieuws kreeg van de oogarts?31-08-2023 06:08:33
 135. Blind of slechtziend en weinig zelfvertrouwen31-08-2023 05:08:34
 136. De oogarts kan mij niet meer helpen en mijn zicht is of wordt heel slecht. Wat nu?30-08-2023 04:08:30
 137. Omgaan met de visuele wereld als je slechtziend of blind bent30-08-2023 08:08:11
 138. Blind of slechtziend: Eigen uiterlijk en zich opmaken27-08-2023 03:08:41
 139. Revalidatietraining voor blinden en slechtzienden26-08-2023 01:08:55
 140. Ervaren wat het is om slechtziend of blind te zijn25-08-2023 02:08:05
 141. Begrijpen en aanleren van kleuren aan blinde personen22-08-2023 02:08:13
 142. Werken de zintuigen van blinden en slechtzienden beter?22-08-2023 01:08:43
 143. Positieve aspecten aan leven met een visuele beperking17-08-2023 04:08:46
 144. Blind of slechtziend geboren en rouwproces rond afwezig of slecht gezichtsvermogen16-08-2023 01:08:35
 145. Ouderschap als je blind of slechtziend bent14-08-2023 07:08:48
 146. Blind of slechtziend: Hoe kan je een sociaal netwerk opbouwen en wat zijn de obstakels?11-08-2023 04:08:22
 147. Hoe leg je slechtziendheid uit en hoe ga je om met vooroordelen?11-08-2023 02:08:16
 148. Omgaan met non-verbale communicatie als je blind of slechtziend bent08-08-2023 03:08:37
 149. Blind of slechtziend: Rouwproces rond verlies van gezichtsvermogen08-08-2023 06:08:00
 150. Kunnen blinden beelden zien in hun dromen?07-08-2023 04:08:09
 151. Tips: Als partner omgaan met iemand die blind of slechtziend is05-08-2023 06:08:34
 152. Vooroordelen en misvattingen over mensen met een visuele beperking05-08-2023 01:08:39
 153. Universele pictogrammen voor blinden en slechtzienden05-08-2023 06:08:07
 154. Waarom dragen sommige blinden en slechtzienden een zonnebril?03-08-2023 06:08:37
 155. Repetitieve bewegingen en handelingen bij blinde en slechtziende personen29-07-2023 02:07:00
 156. Je bent blind of slechtziend als je …07-07-2017 12:07:25
 157. Blindismen: wat zijn ze en wat doen we ermee?01-11-2013 03:11:00

Laatst bijgewerkt op 13 april 2024 – 11:43