Trachoom

Inhoudsopgave

Prevalentie van trachoom

Trachoom is een infectieziekte van het oog die wordt veroorzaakt door de bacterie Chlamydia trachomatis. Het is een aandoening die vooral voorkomt in gebieden met beperkte toegang tot schoon water en slechte sanitaire voorzieningen, en het treft vaak de meest kwetsbare personen, met name in ontwikkelingslanden.

Trachoom als een wereldwijd probleem

Hoewel trachoom vooral in ontwikkelingslanden voorkomt, is dit een wereldwijd probleem dat aandacht verdient. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft trachoom aangemerkt als een verwaarloosde tropische ziekte, wat betekent dat het vooral de armste gemeenschappen treft.

België

In België is trachoom zeer zeldzaam en wordt het voornamelijk aangetroffen bij reizigers die terugkeren uit endemische gebieden. De Belgische gezondheidszorginfrastructuur, inclusief toegang tot schoon water en goede hygiëne, heeft bijgedragen aan het beheersen van de verspreiding van trachoom. De prevalentie van trachoom onder de lokale bevolking is minimaal, en de aandoening wordt doorgaans snel behandeld wanneer deze wordt vastgesteld.

Nederland

In Nederland is trachoom eveneens een zeldzame aandoening. Het land heeft strenge gezondheids- en hygiënestandaarden en beschikt over een goed ontwikkelde gezondheidszorginfrastructuur. Nederland heeft effectieve maatregelen genomen om de verspreiding van trachoom te voorkomen, en de prevalentie onder de Nederlandse bevolking is minimaal. Trachoom wordt doorgaans aangetroffen bij personen die in endemische gebieden hebben gereisd.

Uitdagingen in endemische gebieden

Hoewel België en Nederland een lage prevalentie van trachoom kennen, blijft de aandoening een ernstig probleem in veel delen van de wereld, met name in Afrika, het Midden-Oosten en delen van Azië. Personen met een visuele beperking als gevolg van trachoom lijden aan pijnlijke symptomen en ernstige complicaties, zoals hoornvlieslittekens en blindheid.

Oorzaken en risicofactoren van infectieziekte

Infectie met Chlamydia trachomatis

De primaire oorzaak van trachoom is een infectie met de bacterie Chlamydia trachomatis. Deze bacterie kan worden overgedragen van persoon tot persoon via direct contact met geïnfecteerd oogafscheiding of besmette voorwerpen, zoals handdoeken of kleding. Deze infectie leidt tot ontsteking van het conjunctivaweefsel in het oog en kan ernstige schade veroorzaken als deze onbehandeld blijft.

Slechte hygiëne

Slechte hygiënepraktijken spelen een cruciale rol bij de verspreiding van trachoom. Factoren zoals gebrek aan toegang tot schoon water, ontoereikende sanitaire voorzieningen en onvoldoende voorlichting over hygiëne dragen bij aan de verspreiding van de ziekte. Personen in gemeenschappen met beperkte sanitaire voorzieningen hebben vaak moeite om hun handen en gezicht schoon te houden, wat het risico op een infectie vergroot.

Overbevolking

Overbevolking in huishoudens en gemeenschappen kan de verspreiding van trachoom bevorderen. In situaties waar veel mensen dicht op elkaar wonen, is er een grotere kans op direct contact en de verspreiding van geïnfecteerde oogafscheiding. Gemeenschappen met overvolle huizen en slechte hygiëne zijn bijzonder kwetsbaar voor trachoom.

Klimatologische factoren

Klimatologische factoren, zoals stof en droge omgevingen, kunnen de verspreiding van trachoom verergeren. Stofdeeltjes kunnen de bacterie Chlamydia trachomatis bevatten en kunnen gemakkelijk in contact komen met de ogen van personen. Dit kan leiden tot een hoger risico op een infectie in gebieden met veel stof en weinig neerslag.

Leeftijd en geslacht

Trachoom treft vaak jonge kinderen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Kinderen hebben een groter risico op een infectie vanwege hun neiging om hun gezicht aan te raken en de mogelijkheid van contact met geïnfecteerde leeftijdsgenoten. Vrouwen hebben een hoger risico vanwege de verspreiding van de ziekte door geïnfecteerde kinderen en hun rol in de verzorging van de familie.

Erfelijkheid van ernstige ooginfectie

Complexiteit van genetische vatbaarheid

Trachoom is een complexe aandoening waarbij de genetische vatbaarheid niet door één enkel gen wordt bepaald, maar eerder het resultaat is van een samenspel van genetische factoren. Onderzoek naar de genetische basis van trachoom heeft aangetoond dat er verschillende genetische variaties zijn die de vatbaarheid voor een infectie en de ernst van de ziekte beïnvloeden.

Immunologische genen

Een belangrijk aspect van de genetische vatbaarheid voor trachoom heeft betrekking op immunologische genen. Het immuunsysteem speelt een cruciale rol bij de bestrijding van de infectie met Chlamydia trachomatis. Personen met genetische variaties die van invloed zijn op de immuunrespons kunnen een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van trachoom of het ontwikkelen van ernstige vormen van de aandoening.

Erfelijkheid van trachoom in families

Onderzoek heeft aangetoond dat trachoom de neiging heeft om binnen families voor te komen. Personen met een eerstegraads familielid dat trachoom heeft, kunnen een hoger risico hebben op het ontwikkelen van de aandoening. Dit suggereert dat er genetische factoren betrokken zijn bij de vatbaarheid voor trachoom.

Genetische diversiteit

De genetische vatbaarheid voor trachoom kan variëren tussen verschillende bevolkingsgroepen en etnische achtergronden. Dit benadrukt het belang van genetische diversiteit bij het begrijpen van de risico’s en het ontwikkelen van preventieve maatregelen.

Epigenetische invloeden

Naast de genetische variaties zelf, kunnen epigenetische factoren ook een rol spelen in de vatbaarheid voor trachoom. Epigenetica verwijst naar veranderingen in genexpressie die optreden als reactie op omgevingsinvloeden. Epigenetische modificaties kunnen de reactie van het immuunsysteem op infecties beïnvloeden en zo de gevoeligheid voor trachoom beïnvloeden.

Soorten trachoom

Stadia van trachoom

Trachoom wordt vaak ingedeeld in verschillende stadia, variërend van vroeg tot gevorderd. Deze stadia weerspiegelen de progressie van de infectie en de ernst van de symptomen. De stadia zijn als volgt:

 • Stadium 1 – Folliculaire trachoom: In dit vroege stadium worden kleine, verhoogde knobbeltjes of follikels in het conjunctivaweefsel van het oog waargenomen. Deze follikels zijn meestal klein en duiden op een actieve infectie.
 • Stadium 2 – Intense trachoom (Trachomatous Inflammation-Follicular, of TF): In dit stadium nemen de follikels in aantal en grootte toe, wat wijst op een verhoogde immuunrespons en ontsteking in het oog.
 • Stadium 3 – Intensieve trachomateuze ontsteking (TI): Stadium 3 is gekenmerkt door intensieve ontsteking in het oog zonder significante littekenvorming. Dit kan leiden tot pijn en verlies van zicht.
 • Stadium 4 – Trachomateuze littekens (TS): In dit gevorderde stadium zijn er littekens op het conjunctivaweefsel en soms in het hoornvlies. Littekens kunnen het zicht ernstig beperken.
 • Stadium 5 – Trachomateuze trichiasis (TT): Stadium 5 wordt gekenmerkt door trichiasis, waarbij wimpers naar binnen groeien en het hoornvlies kunnen beschadigen. Dit kan leiden tot een ernstige visuele beperking.

Categorieën van trachoom

Naast de stadia worden verschillende categorieën gebruikt om specifieke kenmerken van trachoom te beschrijven:

 • Afzonderlijk trachoom (Single Trachoma, of TS): Deze categorie verwijst naar individuele gevallen van trachoom bij personen.
 • Community-level trachoom (Multiple Trachoma, of TT): Hier hebben meerdere personen in een gemeenschap trachoom, wat kan wijzen op een breder probleem van verspreiding.
 • Geassocieerd met blindheid (Trachomatous Trichiasis, of TT): Personen in deze categorie hebben trachomatous trichiasis en lopen het risico op verlies van het gezichtsvermogen.

Symptomen

Vroege symptomen

De symptomen van trachoom variëren afhankelijk van het stadium van de ziekte, maar kunnen vroeg beginnen en worden gekenmerkt door:

 • Roodheid: Personen met trachoom kunnen roodheid van het oog ervaren, wat een teken is van ontsteking van het conjunctivaweefsel.
 • Jeuk: Jeukende ogen zijn een veelvoorkomend vroeg symptoom, en personen kunnen de drang voelen om constant te wrijven of te krabben.
 • Verhoogde traanproductie: Overmatige traanproductie, ook wel epiphora genoemd, kan optreden als gevolg van irritatie.
 • Fotofobie (lichtgevoeligheid): De gevoeligheid voor licht kan toenemen, wat kan leiden tot het vermijden van fel licht of zonlicht.

Gevorderde symptomen

Naarmate trachoom vordert, kunnen de symptomen ernstiger worden en leiden tot blijvende schade aan het oog. Gevorderde symptomen omvatten:

 • Follikels: Follikels zijn kleine, verhoogde knobbeltjes op het conjunctivaweefsel. Ze worden vaak waargenomen bij personen met trachoom en duiden op een actieve infectie.
 • Intensieve ontsteking: In latere stadia van trachoom kan er intensieve ontsteking van het oog optreden, wat pijnlijk kan zijn en het gezichtsvermogen kan aantasten.
 • Cicatriciale veranderingen: Trachoom kan littekens op het conjunctivaweefsel en soms op het hoornvlies veroorzaken. Deze littekens kunnen het hoornvlies vervormen en het zicht beperken.
 • Trichiasis: Trachoom kan leiden tot trichiasis, waarbij wimpers naar binnen groeien en tegen het hoornvlies schuren. Dit kan leiden tot beschadiging van het hoornvlies en verdere visuele problemen.

Lichamelijke gevolgen

Oogirritaties

Een van de vroegste lichamelijke gevolgen van trachoom is oogirritatie. Personen met trachoom ervaren vaak symptomen zoals jeuk, roodheid en overmatige traanproductie. Deze irriterende symptomen kunnen het dagelijkse leven aantasten, en de constante drang om de ogen te wrijven kan het risico op verdere verspreiding van de infectie vergroten.

Fotofobie

Fotofobie, of overgevoeligheid voor licht, is een ander lichamelijk gevolg van trachoom. Personen met trachoom kunnen moeite hebben met blootstelling aan fel licht of zonlicht, wat hun vermogen om normale activiteiten uit te voeren beperkt. Dit kan resulteren in een aanzienlijke afname van de levenskwaliteit.

Intensieve ontsteking

In latere stadia van trachoom kan intense ontsteking van het oog optreden. Dit kan leiden tot ernstige pijn en verlies van zicht. De ontsteking kan het hoornvlies en het omliggende weefsel beschadigen, wat de algehele ooggezondheid aantast.

Littekens en trichiasis

Een van de meest ernstige lichamelijke gevolgen van trachoom is littekenvorming. Trachoom kan littekens veroorzaken op het conjunctivaweefsel en soms op het hoornvlies. Deze littekens kunnen het zicht aanzienlijk verminderen en het hoornvlies vervormen. Bovendien kan trachoom leiden tot trichiasis, waarbij wimpers naar binnen groeien en tegen het hoornvlies schuren. Trichiasis veroorzaakt verdere schade aan het oog en kan blindheid tot gevolg hebben.

Blindheid

Het ernstigste lichamelijke gevolg van trachoom is blindheid. Als trachoom niet tijdig wordt behandeld, kan het leiden tot onomkeerbare schade aan het oog en het volledige verlies van het gezichtsvermogen. Blindheid als gevolg van trachoom is niet alleen een ernstig persoonlijk leed, maar heeft ook gevolgen voor de algehele gezondheid en het vermogen van personen om zelfstandig te functioneren.

Psychische gevolgen

Stigma en sociale isolatie

Een van de meest significante psychische gevolgen van trachoom is het stigma dat vaak gepaard gaat met de zichtbare symptomen van de ziekte. Trachoom kan leiden tot roodheid, zwelling, tranenvloed en zelfs veranderingen in de oogleden. Deze fysieke symptomen kunnen leiden tot sociale stigma’s en discriminatie, wat het gevoel van eigenwaarde van personen kan aantasten.

Personen met trachoom kunnen geconfronteerd worden met afwijzing en uitsluiting door hun gemeenschap, partner, familie, vrienden. Het stigma kan leiden tot gevoelens van schaamte en isolatie, wat de geestelijke gezondheid kan belasten.

Angst en depressie

Trachoom kan ook leiden tot angst en een depressie bij personen die lijden aan de ziekte. De fysieke symptomen en de impact op het gezichtsvermogen kunnen leiden tot angstgevoelens over de toekomst en de mogelijkheid van blijvende schade aan de ogen. Personen met trachoom kunnen zich zorgen maken over hun vermogen om te werken, voor hun gezin te zorgen en hun dagelijkse taken uit te voeren.

Daarnaast kan het verlies van zicht als gevolg van trachoom een gevoel van hulpeloosheid en een depressie veroorzaken. Het verlies van de mogelijkheid om te zien kan leiden tot gevoelens van verdriet en verlies, wat kan resulteren in een depressie.

Verlies van zelfvertrouwen

Het stigma en de fysieke symptomen van trachoom kunnen het zelfvertrouwen van personen aantasten. Personen met trachoom kunnen zich minderwaardig voelen en een verminderd gevoel van eigenwaarde ervaren. Ze kunnen zichzelf als minder aantrekkelijk beschouwen en hun vermogen om deel te nemen aan sociale en professionele activiteiten in twijfel trekken.

Sociaal terugtrekken

Als gevolg van het stigma en de psychische stress die gepaard gaat met trachoom, kunnen personen zich sociaal terugtrekken. Ze vermijden vaak sociale situaties en isoleren zichzelf om confrontatie met discriminatie en negatieve reacties te voorkomen. Dit sociaal terugtrekken kan leiden tot eenzaamheid en verdere psychische problemen.

Diagnose en (Oog)onderzoeken

Klinische beoordeling

De diagnose van trachoom begint vaak met een klinische beoordeling van de ogen van een persoon. Een getrainde zorgverlener, zoals een oogarts of een verpleegkundige, zal de ogen van de persoon onderzoeken op tekenen van trachoom. Dit omvat het evalueren van symptomen zoals roodheid, zwelling, jeuk, verhoogde traanproductie en de aanwezigheid van follikels op het conjunctivaweefsel.

Graderingssystemen

Om de ernst van trachoom te beoordelen, worden vaak graderingssystemen gebruikt. Deze systemen, zoals het World Health Organization (WHO) Trachoma Grading System, classificeren trachoom in verschillende stadia, variërend van vroeg tot gevorderd. De beoordeling van de ziekte met behulp van deze systemen helpt zorgverleners om de juiste behandelingsstrategieën te bepalen.

Uitstrijkjes en aboratoriumonderzoeken

In sommige gevallen kan een ooguitstrijkje worden genomen om het aanwezig zijn van Chlamydia trachomatis in het oog te bevestigen. Dit uitstrijkje wordt vervolgens naar een laboratorium gestuurd voor analyse. Laboratoriumtests kunnen helpen bij het vaststellen van de diagnose en het bepalen van de infectiegraad.

Onderzoek naar littekens

Het beoordelen van littekens op het conjunctivaweefsel en het hoornvlies is ook essentieel bij de diagnose en de beoordeling van de ernst van trachoom. Dit gebeurt meestal met behulp van oogonderzoeksinstrumenten, zoals een spleetlamp of een ophthalmoscoop. Deze onderzoeken helpen bij het vaststellen van trachomateuze littekens en eventuele trichiasis.

Differentiële diagnose

Het is belangrijk om trachoom te onderscheiden van andere oogaandoeningen die vergelijkbare symptomen kunnen veroorzaken. Oogzorgprofessionals moeten differentiële diagnostiek uitvoeren om de juiste diagnose te stellen en de juiste behandeling te starten.

Behandelingen van ooginfectie

Medische behandeling

 • Antibiotica: Een van de belangrijkste medische behandelingen voor trachoom is het gebruik van antibiotica. Tetracycline-zalf of azithromycine-tabletten worden vaak voorgeschreven om de bacteriële infectie te bestrijden. Deze antibiotica kunnen de symptomen verminderen en verdere verspreiding van de ziekte voorkomen.
 • Chirurgie: In gevallen waarin trichiasis aanwezig is, kan chirurgische ingreep nodig zijn. Een oogchirurg kan de wimpers corrigeren en voorkomen dat ze tegen het hoornvlies schuren. Dit helpt om verdere schade aan het oog te voorkomen.
 • Geavanceerde behandeling: Bij personen met gevorderde stadia van trachoom, zoals trachomateuze littekens, kunnen geavanceerde behandelingen zoals hoornvliestransplantaties nodig zijn. Deze procedures zijn echter complex en zijn vaak beperkt beschikbaar in resource-arme gebieden.

Psychische en sociale zorg

 • Psychosociale ondersteuning: Personen die lijden aan trachoom kunnen te maken krijgen met psychische stress als gevolg van stigma, isolatie en de impact op hun gezichtsvermogen. Psychosociale ondersteuning, waaronder counseling en emotionele steun, kan helpen bij het omgaan met deze uitdagingen.
 • Sensibilisatie en voorlichting: Het is belangrijk om gemeenschappen bewust te maken van trachoom, de oorzaken en preventie ervan. Voorlichtingscampagnes kunnen bijdragen aan een beter begrip van de ziekte en het verminderen van stigma.
 • Hygiënische maatregelen: Het promoten van goede hygiëne, zoals regelmatig handen wassen en gezichtsreiniging, kan helpen de verspreiding van trachoom te voorkomen.

Preventieve maatregelen

Naast behandeling is preventie een essentieel onderdeel van trachoombeheer. Preventieve maatregelen omvatten:

 • Massale behandeling: In endemische gebieden kunnen massale behandelingen met antibiotica worden uitgevoerd om de verspreiding van trachoom te verminderen.
 • Verbetering van hygiëne: Het bevorderen van goede hygiënische praktijken in gemeenschappen, zoals toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen, draagt bij aan de preventie van trachoom.
 • Chirurgische campagnes: Chirurgische campagnes om trichiasis te corrigeren zijn ook een belangrijk onderdeel van preventieve maatregelen.

Prognose van infectieziekte

Variabiliteit van prognose

De prognose van trachoom kan sterk variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder:

 • Stadium van de ziekte: Het stadium waarin trachoom wordt gediagnosticeerd, speelt een cruciale rol bij het bepalen van de prognose. Een vroege detectie en behandeling verbeteren de vooruitzichten aanzienlijk.
 • Behandeling: Het al dan niet ontvangen van de juiste medische zorg en behandeling is van groot belang. Een vroege behandeling met antibiotica kan de symptomen verlichten en verdere progressie van de ziekte voorkomen.
 • Chirurgische behandeling: In gevallen waarbij trachoom leidt tot trichiasis, kan een chirurgische correctie noodzakelijk zijn. De timing en succes van deze ingreep spelen een rol in de prognose.
 • Trachomateuze littekens: De aanwezigheid en ernst van littekens op het conjunctivaweefsel en het hoornvlies beïnvloeden de prognose. Littekens kunnen het zicht blijvend aantasten.
 • Herinfectie en preventieve maatregelen: De kans op herinfectie na behandeling en de mate waarin preventieve maatregelen worden geïmplementeerd, zijn van invloed op de prognose op populatieniveau.

Positieve prognose

Bij vroege diagnose en adequate behandeling is de prognose van trachoom over het algemeen positief. Personen kunnen herstellen van de symptomen en kunnen hun normale leven voortzetten zonder blijvende schade aan het gezichtsvermogen.

Negatieve prognose

In gevallen waarbij trachoom niet tijdig wordt behandeld, of waarbij gevorderde stadia met ernstige ontsteking en littekens optreden, kan de prognose negatiever zijn. Dit kan resulteren in blijvende schade aan het oog en een verminderd gezichtsvermogen, met mogelijke blindheid als gevolg.

Complicaties van ernstige ooginfectie

Ernstige oogcomplicaties

 • Trachomateuze littekens: Een van de meest voorkomende complicaties van trachoom is de vorming van trachomateuze littekens op het conjunctivaweefsel en het hoornvlies. Deze littekens kunnen het zicht aanzienlijk verminderen en het hoornvlies vervormen.
 • Trichiasis: Trachoom kan leiden tot trichiasis, waarbij wimpers naar binnen groeien en tegen het hoornvlies schuren. Dit veroorzaakt niet alleen ongemak en pijn, maar kan ook verdere schade aan het hoornvlies veroorzaken.
 • Hoornvlieszweer: Personen met trachoom lopen een verhoogd risico op een hoornvlieszweer, wat een pijnlijke aandoening is waarbij hoornvlieszweren ontstaan. Deze zweren kunnen leiden tot permanente littekens en een verlies van zicht.

Algemene gezondheidscomplicaties

 • Verlies van gezichtsvermogen: Het meest ernstige gevolg van trachoom is het verlies van het gezichtsvermogen. Als de aandoening niet tijdig wordt behandeld, kan het leiden tot onomkeerbare blindheid, wat een aanzienlijke impact heeft op de levenskwaliteit van personen.
 • Psychosociale gevolgen: Het stigma en de psychische stress geassocieerd met trachoom kunnen leiden tot psychosociale gevolgen, waaronder angst, een depressie, isolatie en verminderd zelfvertrouwen.
 • Beperkingen in het dagelijks leven: Personen met ernstige trachoomcomplicaties kunnen beperkingen ervaren in hun dagelijks leven, zoals moeite met lezen, schrijven, werken en zelfzorg.

Verspreiding van de ziekte

Trachoom is besmettelijk en kan zich gemakkelijk verspreiden in gemeenschappen waar hygiënische omstandigheden slecht zijn. Dit kan leiden tot een continue cyclus van infectie en herinfectie, waardoor de gezondheid van de hele gemeenschap in gevaar komt.

Preventie van trachoom

Verbetering van hygiëne

Een van de belangrijkste preventieve maatregelen voor trachoom is het verbeteren van hygiënepraktijken, zowel op individueel vlak als op het vlak van de samenleving. Dit omvat:

 • Regelmatig handen wassen: Het regelmatig en grondig wassen van de handen met zeep en schoon water is essentieel om de verspreiding van de bacteriën die trachoom veroorzaken, te verminderen.
 • Gezichtsreiniging: Het schoonhouden van het gezicht, met name de ogen, kan helpen om besmetting te voorkomen. Dit is vooral belangrijk bij kinderen, omdat zij vaak hun ogen aanraken.
 • Sanitaire voorzieningen: Het verbeteren van de toegang tot sanitaire voorzieningen en schoon drinkwater draagt bij aan een betere hygiëne en vermindert het risico op trachoom.

Massale behandeling met antibiotica

In gemeenschappen waar trachoom endemisch is, wordt vaak massale behandeling met antibiotica uitgevoerd. Dit houdt in dat alle personen in de gemeenschap antibiotica krijgen, ongeacht of ze symptomen vertonen. Dit helpt om de verspreiding van de ziekte te verminderen en voorkomt herinfectie.

Chirurgische campagnes

Voor personen met trichiasis, waarbij wimpers naar binnen groeien en tegen het hoornvlies schuren, zijn chirurgische correctieprocedures essentieel. Chirurgische campagnes kunnen trachoomcomplicaties verminderen en het zicht van personen verbeteren.

Voorlichting en sensibilisatie

Voorlichting en sensibilisatie van gemeenschappen en gezondheidswerkers zijn cruciaal om bewustzijn te creëren over trachoom, de oorzaken ervan en de preventieve maatregelen. Dit helpt bij het verminderen van stigma en het aanmoedigen van hygiënische praktijken.

Verbetering van toegang tot gezondheidszorg

Het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg, met name in afgelegen en achtergestelde gebieden, is van groot belang. Personen moeten tijdig medische hulp kunnen zoeken en antibiotica kunnen ontvangen om trachoom te behandelen.

Omgaan met trachoom in het dagelijks leven

Praktische uitdagingen

 • Verminderd gezichtsvermogen: Personen met trachoom, vooral mensen met trachomateuze littekens of trichiasis, kunnen aanzienlijk verminderd gezichtsvermogen ervaren. Dit kan praktische uitdagingen met zich meebrengen bij activiteiten zoals lezen, schrijven, werken en zelfzorg.
 • Pijn en ongemak: Trachoom kan gepaard gaan met pijn en ongemak, vooral in gevallen van trichiasis waarbij wimpers tegen het hoornvlies schuren.
 • Afhankelijkheid van anderen: Personen met ernstig trachoom kunnen afhankelijk worden van anderen voor dagelijkse taken en mobiliteit.
 • Beperkingen in werk en onderwijs: Verminderd gezichtsvermogen en pijn kunnen de deelname aan werk en onderwijs belemmeren.

Psychosociale uitdagingen

 • Stigma: Personen met trachoom kunnen te maken krijgen met stigma en discriminatie in hun gemeenschappen als gevolg van uiterlijke symptomen van de ziekte.
 • Psychische stress: De impact van trachoom op het gezichtsvermogen en het dagelijks leven kan psychische stress veroorzaken, wat kan leiden tot angst, een depressie en verminderd zelfvertrouwen.
 • Sociale isolatie: Personen met trachoom kunnen zich geïsoleerd voelen vanwege hun aandoening, wat hun sociale interacties kan aantasten.

Copingmechanismen

 • Medische behandeling: Het zoeken naar medische behandeling, inclusief antibiotica en chirurgische correctie van trichiasis, is essentieel om praktische uitdagingen aan te pakken en verdere schade aan het oog te voorkomen.
 • Psychosociale ondersteuning: Het zoeken naar psychosociale ondersteuning, zoals counseling en steungroepen, kan personen helpen bij het omgaan met de psychosociale uitdagingen van trachoom.
 • Revalidatieprogramma’s (BE en NL): Revalidatieprogramma’s en training in het omgaan met verminderd gezichtsvermogen kunnen personen helpen hun zelfstandigheid te behouden.
 • Voorlichting en bewustwording: Het bevorderen van voorlichting en bewustwording over trachoom in gemeenschappen kan helpen bij het verminderen van stigma en discriminatie.
Deel dit:
Advertenties

 1. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 2. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 3. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 4. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 5. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 6. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 7. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 8. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 9. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 10. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 11. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 12. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 13. Iritis27-03-2024 03:03:09
 14. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 15. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 16. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 17. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 18. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 19. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 20. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 21. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 22. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 23. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 24. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 25. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 26. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 27. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 28. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 29. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 30. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 31. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 32. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 33. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 34. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 35. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 36. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 37. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 38. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 39. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 40. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 41. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 42. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 43. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 44. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 45. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 46. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 47. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 48. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 49. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 50. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 51. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 52. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 53. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 54. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 55. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 56. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 57. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 58. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 59. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 60. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 61. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 62. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 63. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 64. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 65. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 66. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 67. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 68. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 69. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 70. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 71. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 72. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 73. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 74. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 75. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 76. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 77. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 78. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 79. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 80. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 81. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 82. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 83. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 84. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 85. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 86. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 87. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 88. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 89. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 90. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 91. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 92. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 93. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 94. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 95. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 96. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 97. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 98. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 99. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 100. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 101. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 102. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 103. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 104. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 105. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 106. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 107. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 108. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 109. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 110. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 111. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 112. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 113. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 114. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 115. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 116. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 117. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 118. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 119. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 120. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 121. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 122. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 123. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 124. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 125. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 126. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 127. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 128. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 129. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 130. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 131. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 132. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 133. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 134. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 135. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 136. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 137. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 138. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 139. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 140. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 141. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 142. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 143. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 144. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 145. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 146. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 147. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 148. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 149. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 150. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 151. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 152. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 153. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 154. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 155. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 156. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 157. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 158. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 159. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 160. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 161. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 162. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 163. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 164. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 165. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 166. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 167. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 168. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 169. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 170. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 171. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 172. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 173. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 174. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 175. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 176. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 177. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 178. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 179. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 180. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 181. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 182. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 183. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 184. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 185. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 186. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 187. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 188. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 189. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 190. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 191. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 192. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 193. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 194. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 195. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 196. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 197. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 198. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 199. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48
 200. Bessen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:50

Laatst bijgewerkt op 7 maart 2024 – 15:21