Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)

Er is een beperkte wetenschappelijke consensus over oogproblemen die geassocieerd worden met Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS). Oogproblemen komen niet voor in de officiële diagnostische criteria voor CVS, maar verschillende studies tonen aan dat oogklachten frequent gerapporteerd worden door CVS-patiënten.

Wat is het chronisch vermoeidheidssyndroom?

Het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS), ook wel Myalgische Encefalomyelitis (ME) genoemd, is een complexe aandoening die gekenmerkt wordt door ernstige, aanhoudende vermoeidheid die niet verbetert met rust. De vermoeidheid is niet te verklaren door andere medische aandoeningen en kan een significante impact hebben op het dagelijks leven van de patiënt.

Oorzaken van CVS

De oorzaken van CVS zijn onbekend. Er wordt gedacht dat een combinatie van factoren, zoals virale infecties, immuunafwijkingen, neurologische afwijkingen en genetische factoren, een rol kan spelen.

Symptomen van CVS

Diagnose van CVS

De diagnose van CVS is complex en er is geen enkele test die de aandoening definitief kan vaststellen. Artsen baseren de diagnose op een uitgebreide evaluatie van de symptomen van de patiënt, medische geschiedenis, lichamelijk onderzoek en uitsluiting van andere aandoeningen.

Behandeling van CVS

Er is geen genezing voor CVS, maar er zijn verschillende behandelingen beschikbaar die de symptomen kunnen helpen verlichten. Behandelingen kunnen bestaan uit:

 • Rust en energiemanagement: Het is belangrijk om te leren hoe je je energie kunt verdelen en activiteiten kunt afwisselen met rustperiodes.
 • Medicatie: Er zijn verschillende medicijnen die kunnen worden gebruikt om symptomen zoals pijn, slaapproblemen en depressie te behandelen.
 • Fysiotherapie: Fysiotherapie kan helpen om spierzwakte en pijn te verminderen.
 • Psychotherapie: Psychotherapie kan helpen om met de psychologische impact van CVS om te gaan.
Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Medicijnen (verschillende soorten verpakkingen met tabletten)

Prognose van CVS

De prognose van CVS is onvoorspelbaar. De ernst van de symptomen en de mate van herstel kunnen per patiënt verschillen. Sommige patiënten ervaren een geleidelijke verbetering van de symptomen, terwijl anderen langdurig last blijven houden van de aandoening.

Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)

Mogelijke oorzaken

Neurologische afwijkingen

 • CVS wordt mogelijk geassocieerd met neurologische afwijkingen die de oogfunctie kunnen beïnvloeden.
 • Deze afwijkingen kunnen de oogspieren, zenuwen of hersengebieden die betrokken zijn bij het zicht aantasten.
 • Mogelijke neurologische oorzaken van oogproblemen bij CVS:
  • Autonome dysfunctie: Verstoring van het autonome zenuwstelsel kan leiden tot droge ogen, vermoeide ogen en een pupilfunctiestoornis
  • Neuropathie: Schade aan de zenuwen kan pijn in de ogen, gevoeligheid voor licht en dubbelzien veroorzaken.
  • Hersenafwijkingen: Afwijkingen in de hersengebieden die betrokken zijn bij het zicht kunnen leiden tot problemen met focussen, visuele waarneming en oogbewegingen.

Immuunsysteemfouten

 • Sommige studies suggereren dat immuunsysteemfouten bij CVS mogelijk oogproblemen kunnen veroorzaken.
 • Ontstekingsreacties die geassocieerd worden met CVS kunnen de ogen aantasten.
 • Mogelijke immuungemedieerde oorzaken van oogproblemen bij CVS:
  • Auto-immuunziekten: Sommige auto-immuunziekten, zoals reumatoïde artritis, kunnen oogontstekingen veroorzaken.
  • Chronische ontsteking: Aanhoudende ontsteking in het lichaam kan leiden tot schade aan de ogen.

Hormonale disbalans

 • Hormonale disbalans, die mogelijk bij CVS kan optreden, kan ook oogproblemen veroorzaken.
 • Hormonen zoals oestrogeen, progesteron en testosteron kunnen de traanproductie, oogspierfunctie en oogaandoeningen beïnvloeden.
 • Mogelijke hormoongerelateerde oorzaken van oogproblemen bij CVS:
  • Menopauze: Hormonale veranderingen tijdens de menopauze kunnen leiden tot droge ogen.
  • Hypothyreoïdie: Een te traag werkende schildklier kan leiden tot vermoeide ogen, wazig zicht en zwelling rond de ogen.

Belangrijk

 • De oorzaken van oogproblemen bij CVS zijn complex en nog niet volledig begrepen.
 • De hierboven genoemde oorzaken zijn mogelijk van invloed, maar er is meer onderzoek nodig om de exacte oorzaken te bepalen.
 • Verschillende factoren kunnen bijdragen aan oogproblemen bij CVS, waardoor de oorzaak per patiënt kan verschillen.

Mogelijke oogproblemen

Droge ogen

Vermoeide ogen

Pijn in de ogen

 • Oorzaak: Ontsteking van de oogspieren, hoofdpijn, zenuwpijn, droge ogen.
 • Symptomen: Pijn in de ogen, rond de ogen of in de oogkassen, stekende pijn, branderigheid, zeurende pijn.
 • Behandeling: Pijnstillers, ontstekingsremmende medicatie, oogdruppels, warmtecompressie, massage.

Lichtovergevoeligheid

 • Oorzaak: Overgevoeligheid van de receptoren in het netvlies voor licht, neurologische afwijkingen.
 • Symptomen: Pijn in de ogen, wazig zicht, hoofdpijn, tranen, knijpen met de ogen.
 • Behandeling: Zonnebril dragen, fel licht vermijden, getinte glazen, lichtfilters op schermen.

Dubbelzien

 • Oorzaak: Verstoring van de oogspiercoördinatie, neurologische afwijkingen.
 • Symptomen: Zien van twee beelden, wazig zicht, hoofdpijn.
 • Behandeling: Oogspieroefeningen, prismabril, afdekken van een oog.

Moeilijkheden met focussen

 • Oorzaak: Verstoring van de accommodatie (het vermogen van de ogen om scherp te stellen), neurologische afwijkingen.
 • Symptomen: Wazig zicht, moeite met scherpstellen, hoofdpijn.
 • Behandeling: Leesbril, computerbril, oogspieroefeningen.

Belangrijk

 • De ernst van de oogproblemen kan per CVS-patiënt verschillen.
 • Oogproblemen kunnen ook door andere factoren worden veroorzaakt. Het is belangrijk om een oogarts te raadplegen voor een diagnose en behandeling.
 • CVS-patiënten met oogproblemen moeten regelmatig hun ogen laten controleren.

Onderzoek naar oogproblemen bij CVS

Bevestiging van oogproblemen bij CVS

 • Een studie uit 2015 in het Journal of Clinical Sleep Medicine toonde aan dat CVS-patiënten significant vaker last hadden van droge ogen, vermoeide ogen en pijn in de ogen dan een controlegroep.
 • Een studie uit 2017 in het Journal of Pain Research bevestigde dat CVS-patiënten gevoeliger waren voor licht dan een controlegroep.
 • Een studie uit 2020 in het Journal of Ophthalmology suggereerde dat CVS-patiënten mogelijk afwijkingen in de oogspierfunctie hebben.

Andere studies

 • Verschillende andere studies hebben oogproblemen bij CVS-patiënten onderzocht, met variërende resultaten.
 • Sommige studies vonden geen significante verschillen in oogproblemen tussen CVS-patiënten en controlegroepen.
 • Andere studies vonden verbanden tussen CVS en specifieke oogproblemen, zoals blefarospasme (onwillekeurig knijpen met de ogen) en keratoconjunctivitis sicca (droge ogen).

Moeilijkheden bij onderzoek

 • Onderzoek naar oogproblemen bij CVS is complex vanwege de diversiteit van symptomen en de overlap met andere aandoeningen.
 • De studies die tot nu toe zijn uitgevoerd, zijn klein en er is meer onderzoek nodig om de oorzaken en behandelingen van oogproblemen bij CVS te begrijpen.

Impact van oogproblemen bij CVS:

Oogproblemen kunnen een significante impact hebben op het leven van CVS-patiënten op verschillende gebieden:

Praktisch

Mentaal / psychisch / emotioneel

Sociaal

 • Verminderde sociale interactie: Door angst, frustratie en depressie.
 • Moeilijkheden met sociale activiteiten: Door verminderd zicht en lichtovergevoeligheid.
 • Beperkingen in werk en studie: Door verminderde visuele vaardigheden.
 • Financiële problemen: Door verlies van werk of productiviteit.

Belangrijk

 • De impact van oogproblemen bij CVS kan per patiënt verschillen.
 • Er zijn verschillende hulpmiddelen en therapieën beschikbaar om de impact van oogproblemen te verminderen.
 • Het is belangrijk om ondersteuning te zoeken bij familie, vrienden, lotgenoten en professionals.

Diagnose van oogproblemen bij CVS:

Een complexe uitdaging

De diagnose van oogproblemen bij CVS is complex vanwege:

 • Overlap met andere aandoeningen: Oogproblemen kunnen ook worden veroorzaakt door andere aandoeningen, zoals droge ogen syndroom, migraine, of presbyopie.
 • Verschillende symptomen: CVS-patiënten kunnen verschillende oogproblemen ervaren, met verschillende ernst.
 • Moeilijkheden met vaststellen van oorzaak: De oorzaken van oogproblemen bij CVS zijn nog niet volledig begrepen.

Stappen in de diagnose

 • Uitgebreide anamnese: De arts zal vragen stellen over je symptomen, medische geschiedenis, medicijngebruik, en leefstijl.
 • Oogonderzoek: De arts zal je ogen onderzoeken met behulp van verschillende instrumenten, zoals een spleetlamp en een oftalmoscoop.
 • Onderzoeken: Er kunnen verschillende onderzoeken worden uitgevoerd om de oorzaak van de oogproblemen te achterhalen, zoals:
 • Uitsluiting van andere aandoeningen: De arts kan andere tests uitvoeren om andere aandoeningen met vergelijkbare symptomen uit te sluiten.

Belangrijk

Behandeling van oogproblemen bij CVS

Een multidimensionele aanpak

De behandeling van oogproblemen bij CVS vereist een multidimensionele aanpak die gericht is op:

Behandeling van de onderliggende oorzaak van CVS

 • Als de oogproblemen direct worden veroorzaakt door CVS, is het belangrijk om de onderliggende oorzaak van CVS te behandelen.
 • Dit kan inhouden:
  • Behandeling van neurologische afwijkingen: Medicatie, fysiotherapie, of andere therapieën gericht op het verbeteren van de neurologische functie.
  • Behandeling van immuunsysteemfouten: Medicatie, voedingssupplementen, of andere therapieën gericht op het moduleren van het immuunsysteem.
  • Behandeling van hormonale disbalans: Hormoonvervangingstherapie, voedingssupplementen, of andere therapieën gericht op het herstellen van het hormonale evenwicht.

Symptomatische behandeling van oogproblemen

Er zijn verschillende behandelingen beschikbaar voor de symptomen van oogproblemen, zoals:

Toediening van oogdruppels bij persoon

Toediening van oogdruppels bij persoon

Aanpassingen van de leefstijl

Er zijn verschillende aanpassingen in de leefstijl die kunnen helpen om oogproblemen te verminderen:

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Roken: Sigarettenpeuken op de grond

Belangrijk

 • De beste behandeling voor oogproblemen bij CVS hangt af van de individuele symptomen en de onderliggende oorzaak.
 • Het is belangrijk om een arts te raadplegen voor een diagnose en een gepersonaliseerd behandelplan.
 • Oogproblemen bij CVS kunnen langdurig zijn, maar met de juiste behandeling kunnen de symptomen worden verlicht en de kwaliteit van leven worden verbeterd.

Belangrijk

Deze informatie is bedoeld voor educatieve doeleinden en mag niet worden beschouwd als medisch advies. Raadpleeg altijd een arts voor verdere informatie of vragen over je gezondheid.

Het is belangrijk om te onthouden dat:

Deel dit:
Advertenties

 1. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 2. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 3. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 4. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 5. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 6. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 7. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 8. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 9. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 10. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 11. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 12. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 13. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 14. Iritis27-03-2024 03:03:09
 15. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 16. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 17. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 18. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 19. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 20. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 21. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 22. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 23. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 24. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 25. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 26. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 27. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 28. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 29. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 30. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 31. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 32. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 33. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 34. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 35. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 36. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 37. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 38. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 39. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 40. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 41. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 42. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 43. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 44. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 45. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 46. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 47. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 48. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 49. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 50. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 51. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 52. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 53. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 54. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 55. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 56. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 57. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 58. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 59. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 60. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 61. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 62. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 63. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 64. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 65. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 66. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 67. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 68. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 69. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 70. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 71. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 72. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 73. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 74. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 75. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 76. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 77. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 78. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 79. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 80. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 81. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 82. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 83. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 84. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 85. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 86. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 87. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 88. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 89. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 90. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 91. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 92. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 93. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 94. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 95. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 96. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 97. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 98. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 99. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 100. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 101. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 102. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 103. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 104. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 105. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 106. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 107. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 108. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 109. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 110. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 111. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 112. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 113. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 114. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 115. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 116. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 117. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 118. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 119. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 120. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 121. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 122. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 123. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 124. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 125. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 126. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 127. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 128. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 129. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 130. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 131. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 132. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 133. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 134. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 135. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 136. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 137. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 138. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 139. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 140. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 141. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 142. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 143. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 144. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 145. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 146. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 147. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 148. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 149. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 150. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 151. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 152. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 153. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 154. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 155. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 156. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 157. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 158. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 159. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 160. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 161. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 162. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 163. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 164. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 165. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 166. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 167. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 168. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 169. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 170. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 171. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 172. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 173. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 174. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 175. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 176. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 177. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 178. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 179. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 180. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 181. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 182. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 183. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 184. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 185. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 186. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 187. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 188. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 189. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 190. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 191. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 192. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 193. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 194. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 195. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 196. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 197. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 198. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18
 199. Voedingsvezels en ooggezondheid24-09-2023 01:09:24
 200. Antioxidantrijke voedingsmiddelen en ooggezondheid24-09-2023 01:09:48

Laatst bijgewerkt op 13 mei 2024 – 12:48