Voetgangers met een witte stok in het verkeer

Oversteken met de witte stok

Nederland: Verplicht voorrang verlenen

Wetgeving

In Nederland hebben voetgangers, inclusief blinden en slechtzienden met een witte stok, voorrang op voertuigen wanneer ze op een zebrapad of oversteekplaats staan. Bestuurders zijn verplicht om te stoppen en voetgangers veilig te laten oversteken.

In Nederland moeten bestuurders volgens de Nederlandse Wegenverkeerswet stoppen als voetgangers op een zebrapad of oversteekplaats wachten of bezig zijn met oversteken. Voetgangers hebben voorrang op bestuurders op deze plaatsen. Dit geldt ook voor blinde en slechtziende personen die een witte stok gebruiken om aan te geven dat ze van plan zijn over te steken.

Artikel 49 – Verkeersregels

 • 1 U moet als bestuurder, blinden voorzien van een witte stok met één of meerdere rode ringen en mensen die zich moeilijk voortbewegen voor laten gaan.

Originele wettekst: Bestuurders moeten blinden, voorzien van een witte stok met één of meer rode ringen, en overigens alle personen die zich moeilijk voortbewegen, voor laten gaan.

 • 2 U moet als bestuurder, voetgangers en bestuurders van gehandicapten voertuigen die oversteken of van plan zijn over te steken bij een zebrapad voor laten gaan.

Originele wettekst: Bestuurders moeten voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig, die op een voetgangersoversteekplaats oversteken of kennelijk op het punt staan zulks te doen, voor laten gaan.

 • 3 U hoeft voetgangers en bestuurders van een gehandicapten voertuig bij een zebrapad niet voor te laten gaan als u in een militaire kolonne of uitvaartstoet rijdt.

Originele wettekst: Het tweede lid geldt niet voor bestuurders van een motorvoertuig dat behoort tot een militaire colonne of een uitvaartstoet van motorvoertuigen.

 • 4 U hoeft voetgangers en bestuurders van een gehandicapten voertuig bij een zebrapad niet voor te laten gaan als er een rood voetgangerslicht of een geel knipperlicht brandt.

Originele wettekst: Het tweede lid geldt evenmin, indien voor de voetgangers en de bestuurders van een gehandicaptenvoertuig een rood voetgangerslicht of een geel knipperlicht als bedoeld in artikel 74, tweede lid, van toepassing is.

Het respecteren van de voorrang van voetgangers, inclusief mensen met een visuele beperking, is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een kwestie van veiligheid en respect. Hierdoor kunnen mensen met een visuele handicap veilig de straat oversteken. Daarnaast draagt dit bij aan een inclusieve en respectvolle verkeersomgeving.

Verkeersregels voor blinde en slechtziende voetgangers met witte stok

Het herkennen en respecteren van het oversteekgebaar van blinden en slechtzienden met een witte stok is van cruciaal belang om hun veiligheid in het verkeer te waarborgen. Dit artikel behandelt de verkeersregels en gedragingen die verkeersdeelnemers moeten volgen wanneer ze geconfronteerd worden met dit gebaar.

Het oversteekgebaar en de noodzaak voor begrip

Statistieken en problemen

Recente gegevens tonen aan dat 40% van de Nederlandse fietsers het oversteekgebaar van blinden en slechtzienden niet herkent, wat tot gevoelens van onveiligheid leidt. Een derde van mensen met een visuele beperking voelt zich onveilig in het verkeer.

Het oversteekgebaar

Blinden en slechtzienden steken hun witte stok omhoog om aan te geven dat ze willen oversteken. Verkeersdeelnemers zijn verplicht om te stoppen en voorrang te verlenen aan deze voetgangers, vergelijkbaar met hulpvoertuigen met blauwe lichten en sirene.

Problemen in de praktijk

Helaas negeren nog steeds vier op de tien fietsers dit gebaar, zoals blijkt uit eerder onderzoek van de Oogvereniging. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en gevoelens van frustratie bij mensen met visuele beperkingen.

Verkeersdeelnemers en hun gedrag

Top 3 overtreders

Fietsers, automobilisten en bromfietsbestuurders vormen de top 3 van overtreders wanneer het gaat om het negeren van de witte stok. Het is essentieel dat deze groepen meer bewust worden van de rechten van blinde en slechtziende voetgangers.

E-bikes en verminderd aantal zebrapaden

De opkomst van stille en snelle e-bikes, samen met het afnemende aantal zebrapaden, heeft de situatie voor visueel gehandicapte voetgangers in het verkeer bemoeilijkt. Het ontbreken van duidelijke oversteekplaatsen vergroot de afhankelijkheid van de witte stok.

Automobilisten en hun gedrag

Zelfs automobilisten vertonen soms gebrekkig gedrag, zoals blijkt uit onderzoek in Oostenrijk. Dit benadrukt het wereldwijde karakter van het probleem en de noodzaak voor bewustwordingscampagnes.

Boetes en juridische consequenties

Boetebedragen

Experts benadrukken dat het negeren van de witte stok leidt tot boetes die variëren van 160 euro voor fietsers tot 290 euro voor bromfietsers en zelfs 420 euro voor automobilisten. Deze boetes zijn niet alleen financieel belastend, maar moeten ook als een maatschappelijk signaal worden gezien.

Juridische verantwoordelijkheid

Bij ernstige ongevallen waarbij blinden of slechtzienden betrokken zijn, kan het negeren van de witte stok leiden tot juridische vervolging. Dit benadrukt de ernst van het niet naleven van de verkeersregels.

Juiste gedrag en aandachtspunten

Herinnering

Het omhoog houden van de witte stok is vergelijkbaar met het creëren van een denkbeeldig zebrapad. Iedereen moet stoppen en wachten tot de persoon de straat heeft overgestoken. Dit kan enkele extra seconden van geduld vergen, maar het kan levens redden.

Gehoorafhankelijkheid

Sommige blinde mensen vertrouwen op hun gehoor en steken pas over wanneer ze geen motorgeluiden of elektrische auto’s meer horen. Claxonneren of het uitzetten van de motor kan verwarrend zijn. Het is belangrijk om dit in gedachten te houden om onnodige stress te voorkomen.

Wettelijke verplichtingen

RVV Artikel 49

Artikel 49 van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) verplicht bestuurders om blinden met een witte stok met één of meer rode ringen voor te laten gaan, evenals andere personen die zich moeilijk voortbewegen. Deze regel is ontworpen om de toegankelijkheid en veiligheid van mensen met beperkte mobiliteit te waarborgen.

Belang van respect

Het respecteren van deze regels is essentieel om de veiligheid en de mobiliteit van mensen met een visuele beperking in het verkeer te waarborgen. Het draagt bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft om deel te nemen aan het dagelijks leven.

Extra informatie

Bij slecht zicht overdag en ‘s nachts moeten verkeersdeelnemers extra voorzichtig zijn. Het gebruik van verlichting (zoals bijvoorbeeld een verlichte witte stok) en reflecterende materialen op kleding en voertuigen kan helpen om de witte stok en de voetganger beter zichtbaar te maken.

Het is ook belangrijk om te weten dat niet alle visuele beperkingen even duidelijk zichtbaar zijn. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld een gedeeltelijk gezichtsverlies en kunnen niet altijd oogcontact maken. Het is daarom van essentieel belang om altijd de verkeersregels te volgen en extra alert te zijn bij oversteekplaatsen.

Door bewustwording en respect voor deze regels kunnen we samen bijdragen aan de veiligheid en inclusiviteit van ons wegennet voor mensen met visuele beperkingen.

Bron: Gebaseerd op AD, 26 september 2023

België: Dubbel voorzichtig zijn

Het verkeersreglement is niet zoals dit van Nederland

De wegcode art 40.2 luidt als volgt:

“40.2. De bestuurder moet dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen, bejaarden of personen met een handicap, inzonderheid blinden met een witte of een gele stok en de personen met een handicap die een voertuig besturen dat zijzelf voortbewegen of dat uitgerust is met een elektrische motor waarmee niet sneller dan stapvoets kan gereden worden. Hij moet vertragen en zo nodig stoppen.”

P.S.: In de wegcode art 40.2 is sprake van de gele stok, maar dit is al sinds eind 2006 geen wettelijk hulpmiddel meer.

Oversteekgebaar

Het oversteekgebaar met de witte stok is een manier waarop mensen met een visuele beperking aan bestuurders aangeven dat ze van plan zijn over te steken. Het oversteekgebaar bestaat meestal uit het vasthouden van de witte stok in een verticale positie en deze in de richting van het verkeer te houden terwijl ze op de rand van de stoep staan. Dit geeft aan dat ze van plan zijn over te steken en verzoekt bestuurders om hen voorrang te verlenen.

Het negeren van het oversteekgebaar kan niet alleen leiden tot onveilige situaties voor de voetganger met een visuele beperking, maar het is ook een schending van de verkeersregels. Het respecteren van de rechten van mensen met een visuele beperking draagt bij aan een inclusieve en veilige verkeersomgeving.

Tips voor medeweggebruikers die een wittestok- of geleidehondgebruiker tegenkomen

Algemene tips

Door respectvol en behulpzaam te zijn, kunnen we allemaal bijdragen aan een inclusieve en ondersteunende omgeving voor alle mensen (al dan niet met een visuele beperking). Hier zijn enkele tips om goed om te gaan met voetgangers met een visuele handicap die lopen met een witte stok en/of geleidehond:

 1. Geef ruimte: Geef voetgangers met een witte stok voldoende ruimte om zich vrij te bewegen. Houd voldoende afstand en loop niet te dicht bij hen om te voorkomen dat je in hun loopruimte komt.
 2. Onderbreek hun looproute niet: Probeer de looproute van voetgangers met een visuele beperking die een witte stok gebruiken, niet te onderbreken. Als je merkt dat ze in dezelfde richting lopen, wacht dan even tot ze voorbij zijn voordat je verdergaat.
 3. Wees geduldig: Voetgangers die blind of slechtziend zijn en daarom gebruik maken van een witte stok kunnen mogelijk wat meer tijd nodig hebben om obstakels te detecteren en veilig over te steken. Wees geduldig en wacht indien nodig tot ze veilig de straat zijn overgestoken.
 4. Bied hulp aan wanneer nodig: Als je ziet dat iemand met een witte stok hulp nodig heeft om bijvoorbeeld een drukke straat over te steken, kun je vriendelijk vragen of je kunt helpen. Bied je arm aan als ondersteuning, zodat ze weten waar je bent en comfortabeler kunnen oversteken.
 5. Communiceer duidelijk: Als je van plan bent om iemand met een witte stok te helpen, vraag dan eerst om toestemming en bied specifieke hulp aan. Bijvoorbeeld: “Kan ik u helpen om de straat over te steken?” Of “Mag ik u mijn arm aanbieden om veilig over te steken?”
 6. Geef informatie als dat nodig is: Als iemand met een witte stok om hulp vraagt bij het vinden van een specifieke locatie, zoals een bushalte of een gebouw, bied dan duidelijke aanwijzingen en informatie.
 7. Respecteer hun onafhankelijkheid: Hoewel het aanbieden van hulp belangrijk is, is het ook belangrijk om de onafhankelijkheid van mensen met een visuele beperking te respecteren. Als een persoon met een witte stok aangeeft dat hij of zelf de situatie zelf kan oplossen of zelf verder kan, accepteer hun beslissing dan vriendelijk.
 8. Vermijd afleiding: Probeer niet voor afleiding te zorgen voor een persoon met een witte stok. Luister naar hun signalen en geef ze de ruimte die ze nodig hebben om zich veilig te verplaatsen.
Geleidehond

Geleidehond

Tips voor fietsers

Als fietser is het belangrijk om attent en respectvol te zijn wanneer je iemand met een witte stok ziet aankomen. Door attent, geduldig en respectvol te zijn, kunnen fietsers bijdragen aan een inclusieve en veilige verkeersomgeving voor mensen met een visuele beperking. Het naleven van verkeersregels en het verlenen van voorrang aan voetgangers met een witte stok is niet alleen een wettelijke verplichting, maar het draagt ook bij aan een vriendelijkere en meer inclusieve samenleving.

Hier zijn enkele tips om goed om te gaan met voetgangers met een witte stok:

 1. Vertraag of stop indien nodig: Als je iemand met een witte stok opmerkt die van plan lijkt om over te steken, vertraag dan je snelheid en, stop indien nodig om hen veilig te laten oversteken.
 2. Geef voldoende ruimte: Geef voetgangers met een witte stok voldoende ruimte om zich vrij te bewegen. Houd voldoende afstand en rijd niet te dicht bij hen om te voorkomen dat je in hun loopruimte komt.
 3. Maak oogcontact (indien mogelijk): Probeer oogcontact te maken met de persoon met de witte stok om te laten zien dat je hen hebt opgemerkt en dat je stopt om hen voorrang te verlenen.
 4. Wacht geduldig: Visueel gehandicapte voetgangers kunnen mogelijk wat meer tijd nodig hebben om obstakels te detecteren en veilig over te steken met hun witte stok. Wees geduldig en wacht indien nodig tot ze veilig de straat zijn overgestoken.
 5. Onderbreek hun looproute niet: Probeer de looproute van voetgangers met een witte stok niet te onderbreken. Plaats zeker geen fietsen, brommers, auto’s en andere obstakels op een geleidelijn voor blinden en slechtzienden. Als je merkt dat ze in dezelfde richting lopen, wacht dan even tot ze voorbij zijn voordat je verdergaat.
 6. Bied hulp aan wanneer nodig: Als je ziet dat iemand met een witte stok hulp nodig heeft om bijvoorbeeld een drukke straat over te steken, bied dan duidelijke aanwijzingen en hulp aan. Bied je arm aan als ondersteuning, zodat ze weten waar je bent en comfortabeler kunnen oversteken.
 7. Vermijd afleiding: Houd je aandacht op de weg en vermijd afleiding, zoals het gebruik van je telefoon of andere elektronische apparaten, om te allen tijde bewust te blijven van je omgeving.
 8. Leid een geleidehond niet af: Een blindengeleidehond is getraind om op commando’s van de eigenaar te reageren. Respecteer het werk van de hond en blijf op een veilige afstand.
Geleidelijn voor blinden en slechtzienden

Geleidelijn voor blinden en slechtzienden

Tips voor bestuurders

Als bestuurder is het van groot belang om uiterst voorzichtig en respectvol te zijn wanneer je iemand met een witte stok ziet aankomen. Hierdoor kunnen bestuurders bijdragen aan een veilige en inclusieve verkeersomgeving voor mensen met een visuele beperking. Het naleven van verkeersregels en het verlenen van voorrang aan voetgangers met een witte stok is niet alleen een wettelijke verplichting, maar het toont ook empathie en medeleven voor anderen in het verkeer.

Hier zijn enkele tips om goed om te gaan met voetgangers met een witte stok:

 1. Verminder je snelheid: Zodra je iemand met een witte stok en/of geleidehond opmerkt die van plan lijkt om over te steken, verminder dan onmiddellijk je snelheid en pas je rijgedrag aan om tijdig te kunnen reageren. Houd rekening met de mogelijke onvoorspelbare bewegingen van voetgangers die met een witte stok en/of geleidehond lopen.
 2. Stop voor voetgangers op zebrapaden en oversteekplaatsen: Voetgangers met een witte stok hebben altijd voorrang op een zebrapad of oversteekplaats. Stop volledig en laat ze veilig oversteken. Let op: In België zijn er zones 30 km waar een zebrapad niet verplicht voorzien moet zijn. Het is dan als bestuurder aangewezen om steeds goed uit te kijken naar mensen die met een witte stok lopen.
 3. Wees alert op het oversteekgebaar: Mensen met een witte stok kunnen een oversteekgebaar maken om aan te geven dat ze van plan zijn over te steken. Respecteer dit signaal en stop om hen voorrang te verlenen.
 4. Geef voldoende ruimte: Houd voldoende afstand van voetgangers met een witte stok om hen voldoende ruimte te geven om veilig over te steken.
 5. Houd oogcontact (indien mogelijk): Probeer oogcontact te maken met de persoon met de witte stok om te laten zien dat je hen hebt opgemerkt en dat je stopt om hen voorrang te verlenen.
 6. Wees geduldig: Voetgangers met een witte stok hebben soms wat meer tijd nodig om obstakels te detecteren en veilig over te steken. Wees geduldig en wacht tot ze veilig de straat zijn overgestoken.
 7. Gebruik geen claxon: Het gebruik van de claxon kan verwarrend en angstaanjagend zijn voor voetgangers met een visuele beperking en/of diens blindengeleidehond. Vermijd het gebruik van de claxon wanneer je iemand met een witte stok ziet.
 8. Bied hulp aan wanneer nodig: Als je ziet dat iemand met een witte stok hulp nodig heeft om bijvoorbeeld een drukke straat over te steken, blijf dan vriendelijk en bied duidelijke aanwijzingen en hulp aan. Bied je arm aan als ondersteuning bij het oversteken, maar wacht altijd op toestemming voordat je helpt.
 9. Vermijd afleiding: Houd je aandacht volledig op de weg en voorkom afleiding, zoals het gebruik van je telefoon of andere elektronische apparaten, om snel te kunnen reageren op veranderingen in de verkeerssituatie.

Omgaan met stille weggebruikers als je blind of slechtziend bent

Als je blind of slechtziend bent en weggebruikers bijna niet kunt horen, zoals bestuurders van elektrische voertuigen, elektrische steps en fietsers met een elektrische fiets, is het belangrijk om extra voorzichtig te zijn en verschillende strategieën te gebruiken om je veiligheid te waarborgen.

Jouw veiligheid heeft steeds de hoogste prioriteit. Wees proactief en neem de nodige voorzorgsmaatregelen om jezelf te beschermen tijdens het reizen in het verkeer. Als je twijfels hebt over bepaalde situaties, wacht dan op een veilig moment of vraag om hulp van anderen.

Twee deelsteps met twee mensen in beweging op de stoep

Twee deelscooters met twee mensen in beweging op de stoep

Tips voor de persoon met visuele handicap

Hier zijn enkele tips bij stil verkeer:

 1. Luister naar omgevingsgeluiden: Probeer zoveel mogelijk naar andere omgevingsgeluiden te luisteren, zoals het geluid van verkeer, voetstappen van voetgangers en andere geluiden die kunnen wijzen op naderende voertuigen.
 2. Gebruik andere zintuigen: Maak gebruik van andere zintuigen om je omgeving waar te nemen. Voel trillingen op de grond of aan obstakels met een taststok om potentiële gevaren te detecteren.
 3. Draag reflecterende kleding: Draag reflecterende kleding of accessoires, zoals een veiligheidshesje met reflecterende stroken, zodat je beter zichtbaar bent voor andere weggebruikers, vooral bij slecht zicht of in het donker.
 4. Gebruik hulpmiddelen: Overweeg het gebruik van technologische hulpmiddelen, zoals smartphone-apps of draagbare sensoren, die geluiden kunnen detecteren en waarschuwingen kunnen geven over naderende voertuigen.
 5. Reis samen met een begeleider: Als je je onzeker voelt over drukke verkeerssituaties, kun je ervoor kiezen om samen te reizen met een begeleider die je kan helpen navigeren en op veilige momenten kan oversteken.
 6. Vermijd gevaarlijke locaties: Vermijd gevaarlijke verkeerslocaties indien mogelijk, zoals drukke kruispunten of onoverzichtelijke straten.
 7. Volg trainingen: Overweeg het volgen van trainingen voor veilig verkeer voor blinden en slechtzienden. Deze trainingen kunnen je helpen omgaan met specifieke verkeerssituaties en je zelfvertrouwen vergroten.
 8. Communiceer met anderen: Maak jezelf zichtbaar en communiceer met andere weggebruikers als je bijvoorbeeld een oversteekplaats nadert. Steek je hand op als teken dat je wilt oversteken, ook al kun je de andere weggebruikers misschien niet horen.
 9. Gebruik aangepaste hulpmiddelen: Maak gebruik van speciale hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking, zoals een taststok of een geleidehond, om je te ondersteunen bij het navigeren in het verkeer.
Persoon loopt met witte stok op straat

Persoon loopt met witte stok op straat

Tips voor de stille weggebruiker

Als stille weggebruiker, zoals bestuurder van een elektrisch voertuig, elektrische step of fiets met elektrische ondersteuning, is het belangrijk om extra voorzichtig en attent te zijn wanneer je iemand met een visuele handicap opmerkt. Hier zijn enkele tips om goed om te gaan met mensen met een visuele handicap:

 1. Verminder je snelheid: Als je iemand met een visuele handicap opmerkt, verminder dan onmiddellijk je snelheid om tijdig te kunnen reageren op hun aanwezigheid.
 2. Stop bij zebrapaden en oversteekplaatsen: Bij zebrapaden en oversteekplaatsen moet je altijd stoppen om voetgangers, inclusief mensen met een visuele handicap, veilig te laten oversteken.
 3. Geef voldoende ruimte: Geef voldoende ruimte aan de persoon met de visuele handicap en zorg ervoor dat je ze niet in de weg staat terwijl ze zich navigeren.
 4. Onderbreek de route niet: Probeer de route van de persoon met de visuele handicap niet te onderbreken. Wacht tot ze voorbij zijn voordat je verdergaat.
 5. Gebruik je bel of waarschuwingsgeluid: Als je een fiets of step met een bel of waarschuwingsgeluid hebt, gebruik deze dan zachtjes om je aanwezigheid aan te geven, vooral als je denkt dat ze je misschien niet hebben opgemerkt.
 6. Houd oogcontact (indien mogelijk): Probeer oogcontact te maken met de persoon met de visuele handicap om te laten zien dat je hen hebt opgemerkt en dat je stopt om hen voorrang te verlenen.
 7. Gebruik je stem: Als je denkt dat de persoon met een visuele handicap je mogelijk niet heeft opgemerkt, gebruik dan je stem om je aanwezigheid aan te kondigen en aan te geven dat je stopt om hen voorrang te verlenen.
 8. Wees geduldig: Mensen met een visuele handicap hebben mogelijk wat meer tijd nodig om veilig over te steken. Wees geduldig en wacht tot ze de oversteekplaats veilig hebben bereikt.
 9. Pas je snelheid aan: Vermijd te snel rijden, vooral in drukke gebieden waar mensen met een visuele handicap kunnen lopen.
 10. Respecteer hun onafhankelijkheid: Als de persoon met een visuele handicap aangeeft dat ze het zelf kunnen doen, respecteer dan hun beslissing en laat ze hun eigen tempo bepalen.

Door zorgvuldig en respectvol om te gaan met mensen met een visuele handicap, kun je bijdragen aan een veilige en inclusieve verkeersomgeving. Het naleven van verkeersregels en het verlenen van voorrang aan voetgangers met een visuele handicap is niet alleen een wettelijke verplichting, maar het toont ook empathie en medeleven voor anderen in het verkeer.

Meer informatie

Deel dit:
Advertenties

 1. De trein nemen als je blind of slechtziend bent17-04-2024 03:04:31
 2. Reacties van anderen op gebruik van witte stok04-04-2024 03:04:18
 3. Zich verplaatsen en oriënteren in onbekende omgevingen als je blind of slechtziend bent24-03-2024 07:03:11
 4. Zich verplaatsen en oriënteren in drukke omgevingen als je blind of slechtziend bent17-03-2024 08:03:39
 5. Blind of slechtziend: Navigatieproblemen in (medische) wachtkamers01-01-2024 04:01:46
 6. Blind of slechtziend: Hoe vind je een lege zitplaats in het (drukke) openbaar vervoer?13-12-2023 08:12:32
 7. Natuurlijke looplijnen voor blinden en slechtzienden02-12-2023 01:12:28
 8. Hoe vind je als blinde of slechtziende een toilet op onbekend terrein?29-11-2023 07:11:16
 9. Blind of slechtziend: Hoe gebruik je een GPS-app als er meerdere straten naar links of rechts zijn?25-11-2023 05:11:34
 10. Waarom kijken blinden en slechtzienden naar links en rechts wanneer ze een straat willen oversteken?18-11-2023 11:11:43
 11. Blind of slechtziend: Obstakels kunnen voelen zonder deze aan te raken18-11-2023 07:11:40
 12. Blind en slechtziend en stoepen (trottoirs)14-11-2023 07:11:02
 13. Moeilijke oriëntatieplaatsen voor blinden en slechtzienden13-11-2023 05:11:51
 14. Onlogisch geplaatste geleidelijnen voor blinden en slechtzienden12-11-2023 05:11:39
 15. Looproutes voor blinden en slechtzienden12-11-2023 02:11:49
 16. Blind of slechtziend: Hoe kan je je oriënteren in een nieuw schoolgebouw?10-11-2023 12:11:22
 17. Hoe kunnen blinden en slechtzienden zich in een gebouw oriënteren?09-11-2023 07:11:52
 18. Roltrap nemen als je blind of slechtziend bent09-11-2023 06:11:48
 19. Zebrapaden vinden en oversteken als je blind of slechtziend bent07-11-2023 08:11:38
 20. Mentale kaarten voor blinden en slechtzienden voor het lopen van routes06-11-2023 05:11:03
 21. Geluidsinterpretatie in het verkeer voor blinden en slechtzienden03-11-2023 04:11:22
 22. Impact van sneeuw op blinden en slechtzienden26-10-2023 04:10:53
 23. Hoe kan je een vuilnisbak vinden als je blind of slechtziend bent?18-10-2023 02:10:33
 24. Hoogteobstakels: Hoe gaan blinden en slechtzienden hiermee om?18-10-2023 02:10:22
 25. Blind of slechtziend: Zich oriënteren in een winkelcentrum16-10-2023 04:10:34
 26. Hoe kunnen blinden en slechtzienden veilig de straat oversteken?16-10-2023 12:10:37
 27. Zichtbaar en herkenbaar zijn in het verkeer als je blind of slechtziend bent14-10-2023 04:10:05
 28. Tips voor buschauffeurs en blinde en slechtziende reizigers10-10-2023 05:10:40
 29. Help, ik ben blind of slechtziend en ben verdwaald. Wat kan ik doen?08-10-2023 05:10:18
 30. Blind of slechtziend: Omgaan met deelsteps, elektrische fietsen en elektrische voertuigen27-09-2023 11:09:38
 31. Invloed van weerseizoenen op de mobiliteit van blinden en slechtzienden21-09-2023 06:09:34
 32. Niet (meer) mogen of kunnen autorijden als je slechtziend of blind bent of wordt21-09-2023 12:09:48
 33. Afstand inschatten als je blind of slechtziend bent21-09-2023 07:09:36
 34. Achtergrondlawaai en de mobiliteit van blinden, slechtzienden en doofblinden20-09-2023 05:09:06
 35. Je weg vinden in een onbekende winkel als je blind of slechtziend bent14-09-2023 03:09:50
 36. Het belang van schone geleidelijnen voor blinde en slechtziende personen13-09-2023 07:09:01
 37. Oriëntatie- en mobiliteitstraining voor blinden en slechtzienden09-09-2023 02:09:32
 38. Hoe weet je wanneer je moet uitstappen (bus, trein, tram, metro) als je blind of slechtziend bent?05-09-2023 07:09:14
 39. Zich veilig verplaatsen in de winter als je blind of slechtziend bent01-09-2023 05:09:54
 40. Oriëntatie- en herkenningspunten voor blinden en slechtzienden01-09-2023 01:09:43
 41. Lift nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 06:08:05
 42. Trappen en roltrappen vinden en nemen als je blind of slechtziend bent31-08-2023 02:08:49
 43. Oriëntatie- en navigatieproblemen bij blinden en slechtzienden29-08-2023 06:08:26
 44. Openbaar vervoer en tips voor begeleiders als je blind of slechtziend bent27-08-2023 07:08:26
 45. Slimme witte stokken voor blinden en slechtzienden27-08-2023 07:08:09
 46. Rateltikker aan verkeerslicht voor blinden en slechtzienden26-08-2023 06:08:19
 47. Plaats geen obstakels op de stoep en geleidelijn voor blinden en slechtzienden!25-08-2023 08:08:59
 48. Weigerachtigheid ten opzichte van het gebruik van de witte stok voor blinden en slechtzienden22-08-2023 04:08:42
 49. Obstakeldetectie door blinden en slechtzienden21-08-2023 05:08:02
 50. Mobiliteitshulpmiddelen voor blinden en slechtzienden19-08-2023 01:08:14
 51. Echolokalisatie (echolocatie) voor blinden en slechtzienden19-08-2023 06:08:15
 52. Witte stok voor blinden en slechtzienden18-08-2023 05:08:22
 53. Shared spaces: Problemen voor blinden en slechtzienden en inclusief ontwerp06-08-2023 10:08:44
 54. Geleidelijnen voor blinden en slechtzienden04-08-2023 06:08:46
 55. Blind of slechtziend: Nieuwe routes lopen03-08-2023 03:08:59
 56. Traject tramlijnen in Gent03-08-2023 01:08:17
 57. Voetgangers met een witte stok in het verkeer02-08-2023 02:08:31
 58. NS: Alle treinstations in Nederland07-12-2014 06:12:58
 59. Traject tram- en premetrolijnen in Antwerpen07-12-2014 06:12:44
 60. Tram- en (pre)metrolijnen in Brussel05-11-2014 09:11:15
 61. Natuurlijke en kunstmatige looplijnen (waarschuwings-, ribbel- en informatietegels) voor blinden en slechtzienden11-05-2014 03:05:41

Laatst bijgewerkt op 17 april 2024 – 14:42