Revalidatie en behandelingen voor doofblinde personen

Doofblindheid is een complexe zintuiglijke beperking waarbij zowel het gehoor als het gezichtsvermogen is getroffen. Deze dubbele beperking kan een aanzienlijke impact hebben op het dagelijks leven en de kwaliteit van leven van doofblinde personen. Revalidatieprogramma’s en behandelingen zijn van vitaal belang om de zelfstandigheid, mobiliteit en communicatie van doofblinde personen te verbeteren. In deze tekst bespreken we verschillende revalidatiebenaderingen en behandelingen en belichten we hun rol bij het verbeteren van de kwaliteit van leven van doofblinde personen.

Communicatie en tactiele gebarentaal

Voor veel doofblinde personen is communicatie een uitdaging vanwege hun beperkingen op zowel auditief als visueel gebied. Tactiele gebarentaal (TGT) zoals het Lormen is een communicatiemethode die zich richt op aanraking en tast om informatie over te brengen. TGT kan doofblinden helpen om te communiceren met anderen en om informatie te ontvangen. Revalidatieprogramma’s (BE en NL) omvatten vaak training in TGT om de communicatievaardigheden van doofblinde personen te verbeteren. TGT omvat gebaren die op de handpalm worden uitgevoerd en door aanraking worden geïnterpreteerd, waardoor een unieke vorm van communicatie ontstaat.

Oriëntatie en Mobiliteitstraining

Het begrijpen van de omgeving en zich veilig kunnen verplaatsen is essentieel voor doofblinde personen. Oriëntatie en mobiliteitstraining (OMT) richt zich op het aanleren van technieken en vaardigheden om zich zelfstandig te verplaatsen. Dit omvat het gebruik van een witte stok, geleidehond en andere hulpmiddelen om obstakels te vermijden en zich te oriënteren in de ruimte. OMT is van onschatbare waarde om de mobiliteit van doofblinde personen te vergroten zodat ze deel kunnen nemen aan activiteiten buitenshuis. Deze training helpt hen om zich bewust te worden van hun omgeving door het gebruik van tast, gehoor en andere zintuigen, en draagt bij aan hun zelfvertrouwen bij het verkennen van nieuwe plaatsen.

Technologische hulpmiddelen en apps

De opkomst van technologie heeft geleid tot de ontwikkeling van speciale hulpmiddelen en apps die doofblinden ondersteunen. Brailleleesregels, spraakherkenningssoftware en apps voor tekst-naar-spraak kunnen de toegang tot informatie verbeteren. Deze hulpmiddelen helpen doofblinde personen bij het lezen van teksten, surfen op het internet en communiceren via digitale platforms. Ze maken gebruik van tast- en gehoormogelijkheden om de digitale wereld toegankelijker te maken voor doofblinde personen. Hierdoor kunnen ze communiceren, leren en toegang krijgen tot informatie zoals nooit tevoren.

Psychosociale ondersteuning

De psychosociale aspecten van doofblindheid mogen niet worden onderschat. Doofblinde personen kunnen gevoelens van isolatie en een depressie ervaren. Psychosociale ondersteuning en therapie zijn essentieel om emotioneel en psychologisch welzijn te bevorderen. Een veilige ruimte om gevoelens te uiten en copingmechanismen kunnen de kwaliteit van leven verbeteren. Deze vorm van ondersteuning is van cruciaal belang, aangezien doofblinde personen vaak unieke uitdagingen en stressoren ervaren. Een ondersteunende omgeving waarin ze hun emoties kunnen uiten en beheersen, draagt bij aan hun algehele welzijn.

Steun gevende handen

Steun gevende handen

Meer informatie

Bronnen:

Deel dit:
Advertenties

 1. Kwaliteit van leven bij doofblinde personen28-10-2023 01:10:31
 2. Tinnitus (oorsuizen) bij doofblinde personen28-10-2023 01:10:29
 3. Cognitieve en ontwikkelingsaspecten bij doofblindheid28-10-2023 12:10:01
 4. Revalidatie en behandelingen voor doofblinde personen28-10-2023 12:10:07
 5. Evenwichtsproblemen bij doofblindheid28-10-2023 11:10:45
 6. Zich verplaatsen in het verkeer met doofblindheid28-10-2023 11:10:39
 7. Sporten met doofblindheid28-10-2023 06:10:33
 8. Impact van aangeboren, verworven en leeftijdsgerelateerde doofblindheid28-10-2023 06:10:04
 9. Oorzaken van doofblindheid28-10-2023 06:10:20
 10. Communiceren met doofblinden27-10-2023 07:10:32
 11. Omgangtips met doofblinde mensen14-09-2023 07:09:54
 12. Algemene info over doofblindheid14-08-2023 05:08:22
 13. Helen Keller: Doofblinde Amerikaanse auteur, spreker en voorvechter van mensen met visuele en auditieve beperking31-07-2023 12:07:27

Laatst bijgewerkt op 30 oktober 2023 – 12:01