Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden

Gevoelens van verlies zijn een veelvoorkomend en complex aspect van het leven van blinden en slechtzienden. Het verlies van het gezichtsvermogen kan diepgaande emotionele reacties veroorzaken.

Oorzaken van gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden

Verlies van onafhankelijkheid

Het verlies van het gezichtsvermogen is een ingrijpende gebeurtenis die vaak leidt tot het verlies van onafhankelijkheid en beperkte mobiliteit voor blinden en slechtzienden. Deze veranderingen kunnen een aanzienlijke invloed hebben op verschillende aspecten van het dagelijks leven.

Beperkte mobiliteit

Het verlies van het gezichtsvermogen kan leiden tot beperkingen in mobiliteit en zelfstandigheid. Voor personen met een visuele beperking kunnen eenvoudige taken die voor anderen vanzelfsprekend zijn, zoals wandelen, reizen, of zich verplaatsen in een onbekende omgeving, uitdagend worden. De afwezigheid van visuele informatie maakt het lopen in de omgeving complexer en kan gevoelens van onzekerheid en angst veroorzaken.

 • Voorbeeld: Een blinde persoon kan moeite hebben met het oversteken van drukke straten zonder de visuele aanwijzingen van stoplichten of verkeersborden.

Afhankelijkheid van anderen

Als gevolg van een beperkte mobiliteit en de noodzaak om complexe taken uit te voeren zonder visuele input, moeten blinden en slechtzienden soms meer afhankelijk zijn van anderen voor dagelijkse taken. Dit kan variëren van het vragen om hulp bij het boodschappen doen, het lezen van documenten of het lopen in nieuwe omgevingen. Afhankelijkheid van anderen kan zowel praktische als emotionele uitdagingen met zich meebrengen.

 • Voorbeeld: Een slechtziende persoon kan de hulp van een familielid of vriend nodig hebben om de kleine lettertjes op medicijnlabels te lezen.
Winkelmandje met boodschappen uit de supermarkt

Winkelmandje met boodschappen uit de supermarkt

Verandering in levenskwaliteit

Het aanpassen aan een leven met een visuele beperking is een proces dat veel mensen met deze uitdaging moeten doormaken. Deze aanpassing kan een diepgaande invloed hebben op de levenskwaliteit van personen en kan gepaard gaan met emotionele en praktische uitdagingen.

Aanpassing aan nieuwe omstandigheden

Het proces van aanpassing aan een leven met een visuele beperking kan leiden tot gevoelens van verlies van de oude levenskwaliteit. Veel blinde en slechtziende personen hebben herinneringen aan een tijd waarin ze volledig of gedeeltelijk zicht hadden, en de overgang naar een leven zonder dit zicht kan een rouwproces teweegbrengen. Ze moeten zich aanpassen aan nieuwe manieren van leven, nieuwe hulpmiddelen en technologieën, en nieuwe sociale en fysieke uitdagingen.

 • Voorbeeld: Een persoon die later in het leven slechtziend wordt, kan zich verdrietig voelen over het verlies van het vermogen om dierbare foto’s te zien.

Beperkte ervaringen

Het gevoel beperkt te zijn in deelname aan activiteiten die voorheen als vanzelfsprekend werden beschouwd, kan verdriet veroorzaken. Personen met een visuele beperking kunnen merken dat sommige van hun favoriete bezigheden of hobby’s moeilijker of zelfs ontoegankelijk worden. Dit kan leiden tot gevoelens van frustratie en een verlangen naar verloren ervaringen.

 • Voorbeeld: Een fervente lezer die blind wordt, kan zich verdrietig voelen over het feit dat hij of zij niet langer boeken kan lezen zoals voorheen, ook al zijn er veel oplossingen zoals audioboeken, e-boeken, allerlei leeshulpmiddelen, …

Effecten van gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden

Emotionele effecten

Rouwproces

Het ervaren van gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden kan leiden tot een rouwproces dat vergelijkbaar is met het verlies van een dierbare. Dit rouwproces omvat vaak verschillende fasen, zoals ontkenning, boosheid, onderhandeling, verdriet en uiteindelijk acceptatie. Visueel gehandicapte personen kunnen rouwen om het verlies van hun voormalige gezichtsvermogen, wat een belangrijk onderdeel van hun identiteit en zelfbeeld kan zijn.

 • Voorbeeld: Een persoon die blind wordt als gevolg van een ongeluk kan een periode doorgaan waarin hij of zij zich verdrietig en boos voelt over het verlies van het zicht en de impact daarvan op zijn of haar leven.

Depressie

Aanhoudende gevoelens van verlies kunnen bijdragen aan depressie en een negatieve gemoedstoestand. Personen met een visuele handicap kunnen worstelen met gevoelens van hopeloosheid, verdriet en isolatie, vooral als ze moeite hebben om zich aan te passen aan hun nieuwe omstandigheden.

 • Voorbeeld: Een persoon met een visuele handicap kan depressieve symptomen ervaren, zoals verlies van interesse in activiteiten, slaapproblemen en een algemeen gevoel van neerslachtigheid.

Gevoelens van verlies en het rouwproces kunnen bij iedereen anders zijn. Sommige mensen kunnen veerkrachtiger zijn en sneller aanpassen, terwijl anderen meer tijd en ondersteuning nodig hebben. Het is essentieel om deze gevoelens serieus te nemen en hulp te zoeken bij professionele therapeuten of counselors indien nodig. Deze emoties uiten en naar manieren om zoeken ermee om te gaan (copingmechanismen), kan helpen bij het bevorderen van emotioneel welzijn bij blinden en slechtzienden.

Vermoeidheid: Vermoeide vrouw achter laptop

Depressie: Vermoeide vrouw achter laptop

Sociale effecten

Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden kunnen aanzienlijke sociale effecten hebben. Het verlies van het gezichtsvermogen kan de manier waarop mensen zich in sociale situaties gedragen en met anderen omgaan, ingrijpend veranderen.

Sociale terughoudendheid

Het verlies van het gezichtsvermogen kan leiden tot sociale terughoudendheid, waarbij personen met een visuele handicap terughoudend zijn in sociale situaties en vaak sociale interacties vermijden. Dit kan voortkomen uit gevoelens van onzekerheid, angst voor ongemakkelijke situaties of zelfs het vermijden van potentieel pijnlijke opmerkingen of reacties van anderen.

 • Voorbeeld: Een slechtziende persoon vermijdt het bijwonen van sociale bijeenkomsten of evenementen omdat hij zich zorgen maakt over hoe anderen zullen reageren op zijn visuele beperking.

Impact op relaties

Gevoelens van verlies kunnen ook van invloed zijn op persoonlijke relaties en sociale interacties met anderen. Personen met een visuele handicap kunnen worstelen met het begrip en de ondersteuning van vrienden en familieleden, wat kan leiden tot spanningen en conflicten in relaties.

 • Voorbeeld: Een blinde persoon kan het gevoel hebben dat zijn vrienden niet begrijpen wat hij doormaakt en kan zich geïsoleerd voelen, wat leidt tot spanningen in vriendschappen.

Deze sociale effecten kunnen variëren afhankelijk van de mate van visuele beperking en de persoonlijke veerkracht van de persoon. Het is echter van cruciaal belang om de sociale aspecten van verlies en aanpassing serieus te nemen en blinde en slechtziende personen te voorzien van de nodige ondersteuning en begrip om hen te helpen hun sociale leven te behouden en te versterken.

Behandeling van gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden

Ondersteuning en acceptatie

Ondersteuning en acceptatie spelen een cruciale rol bij het omgaan met gevoelens van verlies en aanpassing aan een visuele beperking. Het proces van steun zoeken en zelfacceptatie kan een significante invloed hebben op hoe blinde en slechtziende personen hun nieuwe realiteit ervaren.

Steun zoeken

Het delen van gevoelens met partner, vrienden, familie of steungroepen kan een belangrijke stap zijn bij het omgaan met gevoelens van verlies. Het hebben van een ondersteunend netwerk kan blinde en slechtziende personen helpen zich gehoord, begrepen en gesteund te voelen tijdens hun rouwproces. Steungroepen en gemeenschappen speciaal gericht op mensen met een visuele beperking bieden vaak een veilige ruimte om ervaringen te delen en emotionele steun te vinden.

 • Voorbeeld: Een blinde persoon wordt lid van een fysieke en/of online steungroep voor mensen die blind of slechtziend zijn, waar ze hun ervaringen kunnen delen en nuttige tips en steun ontvangen van anderen in dezelfde situatie.
Steun gevende handen

Steun gevende handen

Zelfacceptatie

Het accepteren van de nieuwe realiteit en de eigen visuele beperking is een belangrijke stap in het omgaan met verlies. Het kan moeilijk zijn om de realiteit onder ogen te zien, maar door zelfacceptatie kunnen blinden en slechtzienden vooruitgang boeken in hun aanpassingsproces. Het omarmen van de visuele beperking als een deel van henzelf en het ontwikkelen van zelfvertrouwen in hun vermogen om ermee om te gaan, zijn essentieel voor het herwinnen van een positieve kwaliteit van leven.

 • Voorbeeld: Een slechtziende persoon doorloopt een proces van zelfreflectie en therapie om hun visuele beperking te accepteren en te leren hoe ze effectief met hun beperking kunnen omgaan.

Zowel steun zoeken als zelfacceptatie zijn individuele en persoonlijke reizen. De mate waarin iemand externe steun nodig heeft of in hoeverre zelfacceptatie wordt bereikt, kan variëren afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en veerkracht. Het is echter van groot belang om deze aspecten aan te moedigen en beschikbare hulpbronnen en ondersteuningstoegang te bieden aan blinde en slechtziende personen om hen te helpen bij hun aanpassingsproces.

Mentale gezondheidszorg

Mentale gezondheidszorg is van vitaal belang voor blinden en slechtzienden om hen te ondersteunen bij het omgaan met de uitdagingen van hun visuele beperking. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van mentale gezondheidszorg:

Psychologische begeleiding

Een professionele therapeut, zoals een psycholoog of therapeut, kan van onschatbare waarde zijn bij het verwerken van gevoelens van verlies, een depressie en andere emotionele uitdagingen die gepaard kunnen gaan met een visuele beperking. Psychologische begeleiding biedt een veilige en ondersteunende omgeving waarin blinde en slechtziende personen hun emoties kunnen uiten en leren omgaan met de psychologische impact van hun handicap.

 • Voorbeeld: Een blinde persoon die worstelt met gevoelens van verdriet en verlies na het verlies van het zicht, begint regelmatige sessies met een gespecialiseerde psycholoog om hem te helpen deze emoties te begrijpen en ermee om te gaan.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een veelgebruikte therapeutische benadering die effectief kan zijn bij het aanpakken van negatieve gedachten en het ontwikkelen van copingmechanismen. CGT richt zich op het identificeren en veranderen van destructieve denkpatronen en gedragingen. Voor blinden en slechtzienden kan CGT specifieke technieken bevatten om te leren omgaan met de psychosociale uitdagingen die gepaard gaan met hun visuele beperking.

 • Voorbeeld: Een slechtziende persoon die worstelt met sociale angst en gevoelens van minderwaardigheid zoekt hulp bij een therapeut die gespecialiseerd is in CGT. Samen werken ze aan het identificeren en veranderen van negatieve denkpatronen die deze gevoelens veroorzaken.

Mentale gezondheidszorg, inclusief psychologische begeleiding en cognitieve gedragstherapie, biedt blinde en slechtziende personen de nodige tools en ondersteuning om hun mentale welzijn te bevorderen en positief om te gaan met de uitdagingen die ze kunnen tegenkomen. Het is belangrijk om de toegang tot deze vormen van zorg te vergemakkelijken en het bewustzijn te vergroten over de beschikbare hulpbronnen voor deze gemeenschap.

Meer informatie

Bronvermeldingen:

 1. VisionAware (2021). “Living with Blindness or Visual Impairment.” https://www.visionaware.org/en/learning/everyday-living/essential-skills/mobility
 2. National Federation of the Blind (NFB) (2021). “Resources for Seniors.” ↩
 3. American Foundation for the Blind (AFB) (2021). “Adjusting to Vision Loss.” ↩
 4. Verywell Health (2021). “Coping with Vision Loss: Grief and Acceptance.” https://www.verywellhealth.com/coping-with-vision-loss-grief-and-acceptance-5091813
 5. Psychology Today (2021). “Understanding the Grief of Losing Vision.” ↩
 6. Mayo Clinic (2021). “Depression: Symptoms and Causes.” https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/symptoms-causes/syc-20356007
 7. Healthline (2021). “How to Deal with Social Anxiety: Tips, Strategies, and More.” ↩
 8. Verywell Mind (2021). “How to Repair Damaged Relationships.” https://www.verywellmind.com/how-to-repair-damaged-relationships-4799634
 9. American Foundation for the Blind (AFB) (2021). “Counseling and Adjustment to Blindness.” ↩
 10. Psychology Today (2021). “Building Self-Esteem: 16 Psychological Exercises.” https://positivepsychologyprogram.com/self-esteem-worksheets
 11. American Psychological Association (APA) (2021). “Find a Psychologist.” https://www.apa.org/helpcenter/find-therapist
 12. Cognitive and Behavioral Practice (2021). “The effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy: A Review of Meta-Analyses.” ↩
Deel dit:
Advertenties

 1. Erfelijke oogproblemen: Wat betekent dit als je aan kinderen wilt beginnen?17-06-2024 06:06:56
 2. Corneale crosslinking: Behandeling van progressieve hoornvliesaandoeningen03-06-2024 06:06:10
 3. Contactlenzen en oogmedicatie30-05-2024 06:05:58
 4. Faalangst bij blinden en slechtzienden28-05-2024 03:05:24
 5. Onvoorspelbaarheid en onzekerheid van oogproblemen07-05-2024 05:05:31
 6. Noten en ooggezondheid04-05-2024 06:05:13
 7. Willen blinde en slechtziende personen wel (weer) (goed) zien?16-04-2024 06:04:36
 8. Tips voor thuisverpleegkundigen die bij een blinde of slechtziende persoon komen15-04-2024 07:04:41
 9. Onbegrip over vermoeidheid bij blinden en slechtzienden07-04-2024 12:04:54
 10. Blind of slechtziend: Hand- en polsproblemen tijdens het stoklopen04-04-2024 12:04:21
 11. Omgaan met menstruatie als je een visuele beperking hebt31-03-2024 07:03:13
 12. Misselijkheid bij blinden en slechtzienden27-03-2024 03:03:09
 13. Korstjes op de oogleden27-03-2024 03:03:38
 14. Endoftalmitis (ontsteking van binnenste van oog)27-03-2024 03:03:14
 15. Dacryocystitis (ontsteking van traanzak)27-03-2024 03:03:41
 16. Iritis27-03-2024 03:03:09
 17. Iridocyclitis (uveitis anterior)26-03-2024 06:03:43
 18. Droge lucht en oogproblemen23-03-2024 05:03:09
 19. Verhoogde alertheid bij blinden en slechtzienden21-03-2024 07:03:19
 20. Aanpassingsstoornissen bij personen met een visuele handicap16-03-2024 08:03:41
 21. Vitaminen en ooggezondheid13-03-2024 07:03:10
 22. Oogproblemen bij het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)12-03-2024 12:03:22
 23. Tranende / Waterige ogen08-03-2024 08:03:44
 24. Oogafscheiding07-03-2024 06:03:38
 25. Oogallergie06-03-2024 04:03:47
 26. Gezwollen ogen en oogleden05-03-2024 08:03:08
 27. Brandende ogen04-03-2024 06:03:39
 28. Oogwrijven28-02-2024 03:02:01
 29. Rode ogen27-02-2024 07:02:01
 30. Acupunctuur voor de ogen26-02-2024 04:02:00
 31. Slechtziend: Tips bij plotselinge misselijkheid door fel licht24-02-2024 05:02:38
 32. Problemen met het zien van details24-02-2024 01:02:17
 33. Ectropion (onderste ooglid draait naar buiten)20-02-2024 01:02:26
 34. Waarom mag je niet met je ogen in de zon kijken?20-02-2024 08:02:50
 35. Jeukende ogen19-02-2024 02:02:04
 36. Visuele cortex in hersenen: Verwerken van visuele informatie19-02-2024 02:02:12
 37. Oogproblemen bij Multiple Sclerose (MS)19-02-2024 06:02:50
 38. Wisselend zicht bij slechtzienden19-02-2024 05:02:16
 39. Kunnen blinden en slechtzienden lijden aan reisziekte?09-01-2024 07:01:22
 40. Kunnen blinden en slechtzienden ook claustrofobie hebben?14-12-2023 07:12:22
 41. Posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 03:12:00
 42. Automutilatie (zelfverwonding) bij blinden en slechtzienden09-12-2023 02:12:54
 43. Vervormd zien (metamorfopsie)19-11-2023 07:11:22
 44. Maculagat18-11-2023 04:11:07
 45. Iris (regenboogvlies): Aandoeningen en problemen13-11-2023 06:11:03
 46. Oogzenuw (opticus nervus): Aandoeningen en problemen11-11-2023 04:11:00
 47. Oogbindvlies (conjunctiva): Aandoeningen en problemen11-11-2023 02:11:17
 48. Ooglid / Oogleden: Aandoeningen en problemen11-11-2023 01:11:24
 49. Netvlies (retina): Aandoeningen en problemen11-11-2023 08:11:22
 50. Wetenschappelijke onderzoeken die blinden weer willen doen zien06-11-2023 07:11:28
 51. Foropter: Instrument voor oogonderzoeken en bepalen van oogcorrectie04-11-2023 05:11:50
 52. Pterygium04-11-2023 03:11:56
 53. Pinguecula04-11-2023 03:11:33
 54. Trachoom04-11-2023 03:11:05
 55. Premature retinopathie04-11-2023 03:11:22
 56. Trichiasis04-11-2023 03:11:44
 57. Subconjunctivale bloeding04-11-2023 03:11:02
 58. Hoornvlieslittekens04-11-2023 03:11:11
 59. Scleritis04-11-2023 03:11:46
 60. Oogziekte van Graves04-11-2023 03:11:21
 61. De invloed van hydratatie op de ooggezondheid03-11-2023 03:11:38
 62. Oogontsteking02-11-2023 02:11:48
 63. Oogzenuwontsteking02-11-2023 02:11:32
 64. Oogkasontsteking (orbitale cellulitis)02-11-2023 01:11:01
 65. Nachtblindheid01-11-2023 01:11:32
 66. Hormonale veranderingen en oogproblemen01-11-2023 12:11:06
 67. Oogirritatie01-11-2023 07:11:00
 68. Ooginfarct01-11-2023 07:11:35
 69. Oftalmoplegie (verzwakte of verlamde oogspieren)01-11-2023 07:11:51
 70. Oculaire toxoplasmose01-11-2023 07:11:44
 71. Meibomitis29-10-2023 08:10:19
 72. Hoornvlies: Aandoeningen en problemen met de cornea29-10-2023 03:10:09
 73. Ziekte van Coats29-10-2023 02:10:31
 74. Lagoftalmie (niet kunnen knipperen of ogen niet volledig kunnen sluiten)29-10-2023 02:10:45
 75. Macula-oedeem29-10-2023 02:10:30
 76. Maculapucker29-10-2023 02:10:20
 77. Kleurenblindheid29-10-2023 02:10:30
 78. Keratitis (hoornvliesontsteking)27-10-2023 01:10:02
 79. Coördinatieproblemen bij blinden en slechtzienden26-10-2023 02:10:47
 80. Duizeligheid bij blinden en slechtzienden26-10-2023 07:10:21
 81. Hypertensieve retinopathie25-10-2023 05:10:59
 82. Herpes in het oog (oculaire herpes, oogherpes)25-10-2023 05:10:43
 83. Gordelroos in het oog25-10-2023 05:10:07
 84. Hoornvlieszweer25-10-2023 05:10:14
 85. Hoornvliestroebelingen25-10-2023 05:10:27
 86. Paniekaanvallen bij blinden en slechtzienden25-10-2023 05:10:15
 87. Ziekenhuisinfecties die de ogen kunnen aantasten24-10-2023 11:10:48
 88. Invloed van airconditioning op de ooggezondheid24-10-2023 11:10:57
 89. Hart- en vaataandoeningen bij blinden en slechtzienden24-10-2023 05:10:17
 90. Fluoresceïnekleuring van het oog: Diagnostische hulpmiddel voor oogaandoeningen24-10-2023 05:10:22
 91. Ooginfecties23-10-2023 05:10:46
 92. Eenzaamheid bij blinden en slechtzienden23-10-2023 03:10:04
 93. Hordeolum (strontje): Ooginfectie23-10-2023 07:10:57
 94. Hoornvliesletsels23-10-2023 07:10:30
 95. Usher-syndroom23-10-2023 07:10:04
 96. Hemianopsie: Verlies van gezichtsveld in één of beide ogen23-10-2023 07:10:14
 97. Invloed van melatonine op blinden21-10-2023 01:10:58
 98. Leber Congenitale Amaurose21-10-2023 11:10:18
 99. Sneeuwblindheid21-10-2023 11:10:37
 100. Retinoblastoom (netvlieskanker)21-10-2023 11:10:23
 101. Oogkanker21-10-2023 11:10:08
 102. Halo’s en lichtverblinding21-10-2023 11:10:36
 103. Hoornvliesdystrofie21-10-2023 11:10:59
 104. Hand- en polsklachten bij blinden en slechtzienden20-10-2023 03:10:08
 105. Keratoconus (kegelvormig en dunner hoornvlies)20-10-2023 11:10:46
 106. Scotomen (blinde vlekken in gezichtsveld)20-10-2023 11:10:27
 107. Ptosis (ptose): Afhangend ooglid20-10-2023 11:10:25
 108. Visual snow syndrome20-10-2023 11:10:57
 109. Uveïtis20-10-2023 11:10:13
 110. Lichttherapie bij blinden als behandeling voor melatoninetekort19-10-2023 05:10:29
 111. Scleralenzen: Behandeling van verschillende oogproblemen19-10-2023 04:10:22
 112. Scheelzien (strabisme, strabismus)19-10-2023 07:10:52
 113. Vaak voorkomende oogproblemen en oogziekten bij kinderen19-10-2023 06:10:44
 114. Leber Erfelijke Optische Neuropathie (LHON)18-10-2023 11:10:30
 115. Verziendheid (hypermetropie)18-10-2023 07:10:02
 116. Droge ogen17-10-2023 05:10:51
 117. Kunsttranen17-10-2023 04:10:05
 118. Schouderpijn en schouderklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 10:10:08
 119. Rugpijn en rugklachten bij blinden en slechtzienden16-10-2023 07:10:02
 120. Nystagmus (onwillekeurige, ritmische oogbewegingen)16-10-2023 06:10:24
 121. Binoculair onderzoek: Onderzoek van samenwerking tussen de ogen14-10-2023 06:10:22
 122. MRI-scan van de ogen: Gedetailleerde beelden van ogen en omliggende structuren14-10-2023 06:10:46
 123. Lichtgevoeligheidstest: Onderzoeken van oogreacties op licht14-10-2023 06:10:06
 124. Biopsie van het oog: Weefsel uit oog verwijderen en onderzoeken14-10-2023 06:10:56
 125. Traanfilmonderzoek13-10-2023 06:10:57
 126. Spleetlamponderzoek (biomicroscopie)13-10-2023 06:10:03
 127. Refractie-onderzoek (oogmeting)13-10-2023 05:10:32
 128. Pupilverwijding (pupildilatatie): Pupil vergroten (meestal via oogdruppels)13-10-2023 05:10:18
 129. Pachymetrie van het hoornvlies: Dikte van hoornvlies meten13-10-2023 05:10:22
 130. Oogspierfunctietest: Bewegingen van oogspieren beoordelen13-10-2023 05:10:33
 131. Oogdrukmeting (tonometrie)13-10-2023 05:10:33
 132. Oogechografie: Gedetailleerde blik op de oogstructuren13-10-2023 05:10:44
 133. Oftalmoscopie (fundoscopie): Diepgaand onderzoek van het oog13-10-2023 05:10:47
 134. OCT-angiografie: Beeldvorming van oogbloedvaten zonder kleurstoffen13-10-2023 05:10:10
 135. Netvliesonderzoek: Afwijkingen of problemen in netvlies opsporen13-10-2023 05:10:02
 136. Kleurentest: Beoordeling van kleurenzicht13-10-2023 04:10:08
 137. Gonioscopie: Beoordeling van de ooghoek13-10-2023 04:10:16
 138. Fundusfotografie: Gedetailleerde beelden van achterste deel van het oog13-10-2023 04:10:50
 139. Fluoresceïne-angiografie: Onderzoek van netvliesbloedvaten met kleurstof13-10-2023 04:10:33
 140. Elektrofysiologische oogonderzoeken: Elektrische evaluatie van de gezondheid van het oog13-10-2023 04:10:44
 141. CT-scan van de ogen en oogkas: Gedetailleerde beeldvorming13-10-2023 03:10:58
 142. Corneatopografie: Gedetailleerde meting van het hoornvlies13-10-2023 03:10:53
 143. Contrastgevoeligheidstest: Oogonderzoek om contrastvermogen te onderzoeken13-10-2023 03:10:33
 144. Biometrie: Oogonderzoek om nauwkeurige oogmetingen te krijgen13-10-2023 03:10:08
 145. Oogzalven: Soorten, gebruik, tips en hulpmiddelen13-10-2023 06:10:58
 146. Netvliesloslating09-10-2023 01:10:45
 147. Onzekerheid bij blinden en slechtzienden08-10-2023 01:10:17
 148. Abnormale hoofdpositie bij oogproblemen08-10-2023 01:10:21
 149. Spierstijfheid, spierpijn en spierspanning bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:57
 150. Nekpijn bij blinden en slechtzienden08-10-2023 12:10:36
 151. Burn-out bij blinden en slechtzienden08-10-2023 07:10:34
 152. Ziekte van Stargardt (juveniele maculadegeneratie)07-10-2023 01:10:25
 153. Glasvochtbloeding07-10-2023 11:10:22
 154. Fotopsie: (Licht)flitsen of flikkeringen in gezichtsveld zien07-10-2023 06:10:46
 155. Floaters (mouches volantes): Zwevende deeltjes in gezichtsveld07-10-2023 05:10:04
 156. Psychische oorzaken van tijdelijke of permanente slechtziendheid en blindheid05-10-2023 05:10:55
 157. Pupilgrootte: Miosis (abnormaal vernauwde pupillen) en mydriasis (abnormaal verwijde pupillen)05-10-2023 06:10:56
 158. Retinitis pigmentosa (RP)04-10-2023 04:10:18
 159. Vragen stellen aan je oogarts04-10-2023 01:10:21
 160. Zeer slechtziend en naar de oogarts blijven gaan04-10-2023 12:10:50
 161. Gezichtsveld en gezichtsveldonderzoek03-10-2023 04:10:30
 162. Gevoelens van verlies bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:25
 163. Mentale impact van ernstige oogproblemen bij blinden en slechtzienden02-10-2023 02:10:33
 164. Hoofdpijn bij blinden en slechtzienden02-10-2023 05:10:58
 165. Exoftalmie (proptosis) (abnormaal uitpuilende ogen)30-09-2023 02:09:01
 166. Episcleritis30-09-2023 02:09:22
 167. Entropion (onderste ooglid draait naar binnen)30-09-2023 02:09:29
 168. Diplopie (dubbelzien)30-09-2023 02:09:56
 169. Dacryostenose30-09-2023 02:09:24
 170. Visuele hallucinaties30-09-2023 10:09:48
 171. Drugsverslaving en medicatiemisbruik: Effecten op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 07:09:24
 172. De invloed van het gebruik van medicatie op de ogen en ooggezondheid30-09-2023 06:09:31
 173. Body Integrity Identity Disorder (BIID): Verlangen om blind te zijn29-09-2023 01:09:30
 174. Omgaan met (constante) veranderende en/of bevende beelden in gezichtsvermogen29-09-2023 11:09:46
 175. Kunnen blinden en slechtzienden hoogtevrees hebben?29-09-2023 07:09:20
 176. Weer (iets) kunnen zien na tijdelijk of permanent blind of slechtziend te zijn geweest29-09-2023 07:09:14
 177. Cytomegalovirus (CMV) retinitis28-09-2023 04:09:49
 178. Convergentie-insufficiëntie28-09-2023 04:09:41
 179. Conjunctivitis (oogbindvliesontsteking)28-09-2023 04:09:14
 180. Computer Vision Syndrome28-09-2023 04:09:01
 181. Coloboom28-09-2023 04:09:55
 182. Chalazion (gerstekorrel aan ooglid)28-09-2023 04:09:25
 183. Cerebrale Visuele Inperking (CVI)28-09-2023 04:09:04
 184. Centrale sereuze retinopathie28-09-2023 04:09:08
 185. Cat Eye Syndroom28-09-2023 04:09:30
 186. ADOA (autosomale dominante optische atrofie)28-09-2023 04:09:50
 187. Bradyopsie28-09-2023 04:09:00
 188. Blefarospasme (overmatig oogknipperen)28-09-2023 04:09:28
 189. Blefaritis28-09-2023 04:09:49
 190. Birdshot Chorioretinopathie28-09-2023 04:09:19
 191. Bijziendheid (myopie)28-09-2023 04:09:46
 192. Astigmatisme28-09-2023 04:09:18
 193. Vermoeide ogen (oogvermoeidheid)28-09-2023 04:09:47
 194. Anoftalmie28-09-2023 04:09:15
 195. Anisocorie28-09-2023 04:09:45
 196. Aniridie28-09-2023 04:09:43
 197. Geen dieptezicht hebben27-09-2023 07:09:19
 198. De impact van luchtvervuiling op de ogen en ooggezondheid26-09-2023 07:09:31
 199. De impact van UV-blootstelling op de ogen26-09-2023 06:09:55
 200. Mineralen en ooggezondheid24-09-2023 03:09:18

Laatst bijgewerkt op 29 mei 2024 – 17:36